Read Slide 1 text version

2

Marketing informacijski sustav

Predavaci ­ nositelj kolegija

· Prof.dr.sc. Drago Ruzi

Uvodno predavanje

MARKETING INFORMACIJSKI SUSTAV

Prof.dr.sc. Drago Ruzi dr.sc. Berislav Bolfek Ivan Keli, mag.oec. Ekonomski fakultet u Osijeku

Redoviti profesor Osobne stranice:

http://oliver.efos.hr/nastavnici/druzic/

E-mail:

[email protected]

3

Marketing informacijski sustav Marketing informacijski sustav

4

Predavaci

· dr.sc. Berislav Bolfek

Predavac E-mail:

[email protected] [email protected]

Predavaci

· Ivan Keli, mag.oec.

Asistent E-mail:

[email protected]

Konzultacije:

Utorak od 11:00 do 12:00 sati Drugi termini uz najavu na e-mail

Konzultacije:

poslije predavanja (ponedjeljkom)

5

Marketing informacijski sustav Marketing informacijski sustav

6

Osnovna literatura

· Javorovi, B., Bilandzi, M.: Poslovne informacije i business inteligence, Golden marketing, Zagreb, 2007. · Stair, R., Reynolds, G.: Principles of information systems, 8. izdanje, Thomson Course Technology, Boston, MA, 2008. · Kotler, Ph.: Upravljanje marketingom, deveto izdanje, Mate, 2001. · Ruzi, D.: E-marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2003. · Meler, M.: Istrazivanje trzista, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2005. · Prezentacije s predavanja

Nastavni proces

· · · · 11 predavanja Seminari u obliku tjednih zadataka 2 kolokvija ISPIT

1

7

E-marketing E-marketing

8

Seminari

· Tjedni zadaci kao preduvijet za izlazak na kolokvije

Pisani uradci na temu odslusanog predavanja Postivanje vremenskih rokova http://oliver.efos.hr/nastavnici/druzic/novi_mis _1.php

Polaganje kolegija

Kolokviji Ispit

· Uvjeti za izlazak Uspjesno rjesavanje tjednih zadataka Postivanje vremenskih rokova · Prisutnost se posebno boduje · Kolokviji + prisutnost => ocjena

· Uvjet je odslusan kolegij · Termin e biti odreen naknadno

10

Marketing informacijski sustav Marketing informacijski sustav

Formiranje ocjene kroz kolokvij

ELEMENT KOL BODOVI UKUPNO kolokviji predavanja 2 10 20 * 2 10 * 1 40 10

Struktura predavanja (1)

DATUM 1 2 3 4 5 28.11. 28.11. 05.12 05.12. 12.12. 12.12. 19.12. 09.01. 09.01. 16.01. 16.01. 23.01. 30.01. ??? TIP predavanje predavanje predavanje predavanje predavanje predavanje kolokvij predavanje predavanje predavanje predavanje predavanje kolokvij upisi / ispit TEMA KLJUCNI POJMOVI

Uvodno predavanje Informacijski sustavi MIS Elektronicko okruzenje ERP sustavi Business intelligence

o kolegiju, literatura, predavaci, plan nastave informacije, informacijski sustavi, poslovno odlucivanje podsustavi MISa, evolucijske razine

baze podataka, internetsko okruzenje, racunalne aplikacije

50

6 7

pojam ERPa, integracija, implementacija sustava

BI koncept, kvaliteta informacija, ekonomski aspekti

dovoljan (2)

25-29

8 9

Marketinska istrazivanja Internetska istrazivanja eBusiness

Sustavi za upravljanje znanjem Analiza razvoja sustava

Istrazivanje trzista, izvori podataka, metode istrazivanja, primjena rezultata

Internet, online uzorci, tehnike online ispitivanja digitalna ekonomija, eCommerce, online poslovni modeli

umjetna inteligencija, virtualna stvarnost, ekspertni sustavi, neuralne mreze ucinkovita analiza, zivotni ciklus, sigurnost

dobar (3)

30-36

10 11

vrlo dobar(4)

37-43

12 13

izvrstan (5)

44-50

14

11

Marketing informacijski sustav

Struktura predavanja (2)

1. Uvodno predavanje 2. Informacijski sustavi 3. Marketing informacijski sustav 4. Elektronicko okruzenje 5. ERP (Enterprise Resource Planning) sustavi 6. Business intelligence 7. Marketinska istrazivanja 8. Internetska istrazivanja 9. eBusiness 10. Sustavi za upravljanje znanjem 11. Analiza razvoja sustava

Hvala na paznji

MARKETING INFORMACIJSKI SUSTAV

Prof.dr.sc. Drago Ruzi dr.sc. Berislav Bolfek Ivan Keli, mag.oec. Ekonomski fakultet u Osijeku

2

Information

Slide 1

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

324548


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531