Read meh2.pdf text version

Méhészet és méhészeti termékek II. (2004-2011)

Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezgazdasági Könyvtár állományából

Összeállította: F. Kripner Veronika

Országos Mezgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2011

Méhészet, méhtenyésztés, méhek tartása --- Általános méhészeti mvek (Tárgyszavak: méhész, méhészkedés, méhészet, méhészeti támogatás, méhészeti kutatás, méhészeti gazdaságtan, méhészeti jog, méhészettörténet, méhészeti szervezet) - Könyvek (2004-2011) EU 1498:10 Bóka Zsolt Méhészeti jog a közösségi és a magyar szabályozás tükrében / Bóka Zsolt. - Bp. : MEH , 2004. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Európai füzetek. Mezgazdaság ; 64.) C 69505 Lampeitl, Franz Méhészkedés / Lampeitl, Franz ; [Ford. Seresi Frigyes]. - 3., bv. jav. Kiad. 5. utánny. - Bp. : HOGYF-EDITIO , 2004. - 167, 99 p. : ill., fként színes ; 21 cm. Eredeti cím: Bienen halten. - A Kieß, Karl: A Zander rakodókaptár leírása, elkészítése részletes rajzok szerint : Kaptártörténet c. mvet is tartalmazza. ISBN 963-8484-48-X Rb 25601 Méhészet és méhészeti termékek : Ajánló bibliográfia / Összeáll. Székely Sándor ; [kiad. az] Országos Mezgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. - [2.] bv., átd. kiad. - Bp. : OMgKDK , 2004. - 40 p. ; 21 cm B 22820 Jahresbericht 2005 der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Fortwirtschaft / [Hrsg. Biologischen Bundesanstalt für Land- und Fortwirtschaft]. - Berlin : Biologischen Bundesanstalt für Land- und Fortwirtschaft , [2006]. - 178 p. : ill., színes ; 30 cm. színes fotókkal (méhészet, kutatás) C 72241 Márton András Méhészet / Márton András. - 2. vált. kiad. - Bp. : Szaktudás K. H. , 2006. - 110 p. ; 20 cm. - (Mestergazda könyvek / Magyar Agrárkamara) ISBN 978-963-9553-99-6 C 70932 Sághy Mihály Méhész naptár : Dzierzon módszere és a bajorhoni méhészújság után saját tapasztalataival igazolva és bvítve kiadja Sághy Mihály / Sághy Mihály. - Szombathely : Szignatúra Ny. és K. , 2006. - [2], 84, [2] p. ; 20 cm. Reprint kiadvány. - Eredeti kiadás: Szombathely, 1856 ISBN 963-86801-6-4 C 72951 Ruff János Korszer méhészet / Ruff János. - Bp. : Szaktudás Kiadó Ház , 2007. - 163 p. : ill. ; 20 cm. Ugyanez a könyv változatlan tartalommal megjelent A méhészmester könyve címen a kiadó Mestergazda könyvek sorozatában. ISBN 978-963-9736-40-5 Rc 55959 Ruff János Méhészmester : Mestervizsga szint szakmai és vizsgakövetelményei / [Készítette: Ruff János]. [Bp.] : Magyar Agrárkamara , 2009. - 18 p. ; 20 cm ISBN 978-963-9935-31-0 (szakoktatás) C 72909 Lampeitl, Franz Méhészek könyve / Franz Lampeitl ; [Ford. Deákné Paulus Petra]. - Bp. : Mezgazda K. , cop. 2010. - 120 p., [8] színes t. : ill., többnyire színes ; 24 cm. - (Házunk táján) ISBN 978-963-286-600-0 1

--- Általános méhészeti mvek ---

- Cikkek (2004-2011) X 6841 BARTOS Sz. - CSONKA I. A magyar méhészet jelenlegi helyzete és perspektívái. = Acta Agraria Kaposváriensis. - 2004. 8. 2. 57-64.p. ö:eng. b:64.p. Y 458 BÓKA Zsolt Méhészeti jogszabályok az Európai Unióban. = Méhészet. - 2004. 52. 2. 16-17.p. Y 458 MARIÁK András Egyiptomi méhészkedés. = Méhészet. - 2004. 52. 7. 10-11.p. Y 458 SAJERMANN Géza OMME Kiskunsági helyi szervezete. = Méhészet. - 2004. 52. 3. 16.p. Y 458 SOMOGYI Norbert Franciaország méhészete I. = Méhészet. - 2004. 52. 2. 10-11.p. Y 458 SOMOGYI Norbert Franciaország méhészete II. = Méhészet. - 2004. 52. 3. 10.p. Y 458 VADAS Gábor Baja és Körzete Méhész Klub. = Méhészet. - 2004. 52. 4. 20.p. Y 5000 VASS János A magyar méhészeti ágazat lehetsége az EU csatlakozás után. I. = Agrárkamarai Lapok. - 2004. 9. 8. 5-6.p. Y 5000 VASS János A magyar méhészeti ágazat lehetsége az EU csatlakozás után. II. = Agrárkamarai Lapok. - 2004. 9. 9. 5.p. Y 4952 VASS János Magyar méhészeti ágazat lehetsége az EU-ban. = stermel. - 2004. 8. 4. 82-85.p. Y 458 VICZE Ern Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület története I. = Méhészet. - 2004. 52. 1. 12-13.p. Y 458 VICZE Ern Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület története II. = Méhészet. - 2004. 52. 2. 12-13.p. Y 458 VURAI Tamás Érdemes-e méhészkedni? = Méhészet. - 2004. 52. 11. 12-13.p. Y 458 WLADIMÍR J. Ruszlán - WLADIMÍR Bogdán A méztermelés költségszerkezete. = Méhészet. - 2004. 52. 12. 10-11.p. X 157 NAGY István Analysis of economic and social relations in apicultural production. = Acta Agronomica Óváriensis. - 2005. 47. 2. 75-85.p. ö:hun. b:84-85.p. 2

--- Általános méhészeti mvek --Y 505 GIPPERT Tibor Megszüntették az önálló KÁTKI-t. = Baromfiágazat. - 2006. 6. 1. 58-59.p. (méhészet) Y 4977 JÓNÁS Endre A 2007-es méhészeti év. = Erdélyi Gazda. - 2007. 15. 8. 24-25.p. Y 458 KRISTÓF Éva Az unió méhészete számokban. = Méhészet. - 2007. 55. 8. 16-17.p. Y 458 MALYA Péter Méhészeti eszközök beszerzési támogatása. = Méhészet. - 2007. 55. 5. 6.p. Y 4905 PROKAI Dorina Folyamatosan változó szabályozási rendszerek. = Az Európai Unió Agrárgazdasága. - 2007. 12. 1/2. 16-17.p. Y 4977 SZÉKELY István A méhészetrl dióhéjban. = Erdélyi Gazda. - 2007. 15. 7. 26-27.p. (történeti áttekintés) Y 458 BARKÓ Árpád Olaszország méhészete. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 10-11.p. Y 458 BARKÓ Árpád Olaszország méhészete II. = Méhészet. - 2008. 56. 11. 10.p. Y 5089 CSÁNYI Marianna A magyar méhészeti nemzeti program támogatása. = Gazda-Társ Hírlevél. - 2008. 13. 1. 7.p. X 975 HALMÁGYI Levente - ZAJÁCZ Edit A magyar méhészet adatai 1887 és 2004 között. = Állattenyésztés és Takarmányozás. - 2008. 57. 1. 65-71.p. ö:eng. b:71.p. Y 94 HOFFMANN Zsuzsanna Columella a méhészetrl. = Agrártörténeti Szemle. - 2008. 49. 1/4. 1-12.p. ö:eng. Y 5089 KOVÁCS Andor A méhállomány szinten tartásához igénybe vehet támogatásról. = Gazda-Társ Hírlevél. - 2008. 13. 7. 2-3.p. C 71927 SZALAI D. Some features of organic beekeeping in Hungary. - Bulletin of the Szent István University. Gödöll, 2008. - Gödöll : SZIE, 2008. 33-38.p. b:38.p. Y 458 TÓTH György Méhészeti közgazdaságtan. = Méhészet. - 2008. 56. 2. 4-5.p. CD 212 CSÁKI Tamás - ORESKOVIC, Garry A nagyüzemi méhészkedés feltételei egy Amerikai Egyesült Államokbeli (Wisconsin és Florida) méhészet alapján. = Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia. - 2009. 5. 3. 209-230.p. ö:eng. b:230.p. 3

--- Általános méhészeti mvek --Y 4977 JÓNÁS Endre Méhészkedés 2009. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 7. 26.p. X 297 NAGY István Összefogás mentheti meg a hazai méhészeket. = Gazdálkodás. - 2009. 53. 5. 487-491.p. ö:eng. b:491.p. Y 5089 KOVÁCS Andor A méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól. = Gazda-Társ Hírlevél. - 2010. 15. 1. 3-4.p. Y 458 MARIÁK András Méhészet, termelékenység, méhegészségügy. = Méhészet. - 2010. 58. 8. 6-7.p. Y 458 MARIÁK András Méhészet, termelékenység, méhegészségügy. II. = Méhészet. - 2010. 58. 9. 6-7.p. Y 5163 MARINKOVIC, S. - NEDIC, Nebojsa Analysis of production and competitiveness on small beekeeping farms in selected districts of Serbia. = Apstract. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. - 2010. 4. 3/4. 65-69.p. b:69.p. C 72351 SZABÓ László A magyar méhészet tárgyi emlékei. = A Magyar Mezgazdasági Múzeum közleményei 2008-2010. - 2010. 95-110.p. ö:eng. Y 5089 KOVÁCS Andor Méhészeti támogatások 2011-ben. = Gazda-Társ Hírlevél. - 2011. 16. 2. 3.p.

Az illusztráció a Méhészet cím lap 1920. 17. kötet 5. számából való. A folyóirat raktári száma: Y 3079

4

--- Méhek és méhtenyésztés (Tárgyszavak: méh (rovar), méhfajta, méhanya, anyanevelés, állattan, viselkedés, méhtenyésztés) - Könyvek (2004-2011) C 71506 Bathó Edit Méhészkedés a Jászságban / Bathó Edit. - 2., bv. kiad. - Jászberény : Jász Múzeumért Alapítvány , 2007. - 163 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Jászsági füzetek ; 41.) ISBN 978-963-7113-21-5 C 71498 RUFF János A méhészmester könyve / Ruff János. - Bp. : Szaktudás K. H. , 2007. - 163 p. : ill. ; 20 cm. (Mestergazda könyvek) ISBN 978-963-9736-40-5 B 22665 Fert, Gilles Méhanyák nevelése / Gilles Fert ; [Ford. Tóth György]. - [Makó] : [magánkiadás] , 2009. - 128 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Apiliteratura hungarica méhészkönyvek ; [1.]) ISBN 978-963-06-8573-3 EU 2203:12 EEA jelzések 2010 : A biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás szerepe a te életedben / [közread.: Európai Környezetvédelmi Ügynökség]. - Luxembourg : EUHKH , 2010. - 61 p. : ill., színes ; 21 cm ISBN 978-92-9213-076-3

- Cikkek (2004-2011) Y 458 GAJDOS Máté Anyanevel voltam Hawaii-on I. = Méhészet. - 2004. 52. 10. 2-3.p. Y 458 GAJDOS Máté Anyanevel voltam Hawaii-on II. = Méhészet. - 2004. 52. 11. 2-3.p. X 978 GRÜNEWALD, B. - WERSING, Anna - WÜSTENBERG, D.G. Learning channels. Cellular physiology of odor processing neurons within the honeybee brain. = Acta Biologica Hungarica. - 2004. 55. 1-4. 53-63.p. b:61-63.p. (háziméh) Y 4977 JÓNÁS Endre Cseréljük le az anyákat? = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 2. 24.p. Y 458 NAGY Béla Korai anyacsere a termelésben. = Méhészet. - 2004. 52. 4. 18-19.p. Y 458 SUHAYDA Jen Anyanevelés kezdknek. = Méhészet. - 2004. 52. 6. 10-11.p. X 975 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - SZALAI Tamás - HARKA Lívia Mesterséges termékenyítés a krajnai méh (Apis mellifera carnica) tenyésztési programjában. = Állattenyésztés és Takarmányozás. - 2004. 53. 2. 181-184.p. ö:eng. b:184.p. Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - SZALAI Tamás - ZAJÁCZ Edit - HARKA Lívia A krajnai méh hazai tenyésztése. = Méhészet. - 2004. 52. 5. 10-11.p. b:11.p.

5

--- Méhek és méhtenyésztés --Y 4619 SZALAY László A méhek törzsfejldése. = Biokultúra. - 2004. 15. 1. 15-16.p. Y 458 SZENTPÁLI László Anyanevelés termel méhészetben I. = Méhészet. - 2004. 52. 8. 14.p. Y 458 SZENTPÁLI László Anyanevelés termel méhészetben II. = Méhészet. - 2004. 52. 9. 12-13.p. Y 458 BALDAVÁRI László Egy tájfajta keresése. = Méhészet. - 2006. 54. 12. 6-7.p. (kárpáti méh) X 6845 BENEDEK Pál - TANÁCS Lajos A változó mezgazdaság hatása a környezet minségére: változó megporzó fauna és változó flóra. = Tessedik Sámuel Fiskola Tudományos Közlemények. - 2007. 7. 1.(1.) 77-84.p. ö:eng. b:82-83.p. Y 5144 ILLÉS Sándor Az anyanevelés története. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 11/12. 18.p. Y 5144 KIRÁLY Imre A feromonok szerepe a méhcsaládok életében. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 5/6. 12.p. Y 5144 KIRÁLY Imre Jobb méheket a termel méhészetekbe. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 3/4. 5.p. Y 5144 KIRÁLY Imre Jobb méheket a termel méhészetekbe II. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 5/6. 5.p. Y 5144 KIRÁLY Imre Jobb méheket a termel méhészetekbe III. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 7/8. 5.p. Y 458 KIRÁLY László A méhek repülésérl. = Méhészet. - 2007. 55. 11. 14.p. Y 5144 KIRÁLY László Egy új méhfajta kísérleti eredményei. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 3/4. 13.p. X 6678 KLOTZ József A mézel méh haszna és téli élete. = Kerti Kalendárium. - 2007. 19. 11/12. 28-29.p. X 6838 KOVÁCS Anikó - BATÁRY Péter - BÁLDI András A tájszerkezet hatása szi vetés gabonaföldek flórájára és ízeltlábú faunájára. = Tájökológiai Lapok. - 2007. 5. 1. 151-160.p. ö:eng. b:159-160.p. Y 5144 KRÁL Attila Milyen méhfajtát válasszunk? = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 1/2. 11.p. Y 458 NAGY Béla A váltócsaládos méhészkedés. = Méhészet. - 2007. 55. 1. 6-7.p.

6

--- Méhek és méhtenyésztés --Y 458 SUHAYDA Jen Gondolatok a váltócsaládról. = Méhészet. - 2007. 55. 3. 6-7.p. SZALAI Tamás - SZALAINÉ MÁTRAY Enik - HEGEDS Dénes HORVÁTH János A minségi méhanya-elállítás I. = Méhészet. - 2007. 55. 6. 6-7.p. Y 458 Y 458 SZALAI Tamás - HEGEDS Dénes A minségi méhanya-elállítás II. = Méhészet. - 2007. 55. 7. 6-7.p. Y 458 BORBÉLY Gábor Ismételt pároztatás a régi néppel. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 20.p. Y 458 CSABA György Az ázsiai lódarázs. = Méhészet. - 2008. 56. 4. 12-13.p. b:13.p. X 1526 DÓSA G. Nectar collection and analysis with wick-sampling method. = Acta Botanica Hungarica. - 2008. 50. 1/2. 93-96.p. b:96.p. (Inula ensifolia) Y 4977 JÓNÁS Endre A méhcsaládok természetes vagy mesterséges szaporítása. = Erdélyi Gazda. - 2008. 16. 3. 25.p. Y 4977 JÓNÁS Endre Mikor támadnak a méhek? = Erdélyi Gazda. - 2008. 16. 4. 25.p. (viselkedés) X 978 OKADA, R. - IKENO, H. - SASAYAMA, Noriko - AONUMA, H. KURABAYASHI, D. - ITO, E. The dance of the honeybee: how do honeybees dance to transfer food information effectively? = Acta Biologica Hungarica. - 2008. 59. Suppl. 157-162.p. b:161-162.p. (méhek tánca) Y 458 RÓTH László - RÓTH Zoltán Frekvenciamérés méheknél. = Méhészet. - 2008. 56. 8. 10.p. Y 4619 SZALAINÉ MÁTRAY Enik Méheink közös afrikai stl származnak. = Biokultúra. - 2008. 19. 5. 17-19.p. Y 4977 SZÉKELY István A természetes rajzás elnyei. = Erdélyi Gazda. - 2008. 16. 9. 25.p. Y 458 TITERA, D. - KASPAR, F. Nyitott anyabölcsk szállítása. = Méhészet. - 2008. 56. 6. 17.p. Y 458 VICZE Ern Méhek, méhészet, környezet. = Méhészet. - 2008. 56. 9. 18-19.p. Y 458 VICZE Ern Méhek, méhészet, környezet. II. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 18-19.p. Y 458 VICZE Ern Méhek, méhészet, környezet. III. = Méhészet. - 2008. 56. 11. 14.p. 7

--- Méhek és méhtenyésztés --Y 458 VICZE Ern Méhek, méhészet, környezet. IV. = Méhészet. - 2008. 56. 11. 14.p. CD 45/251 (Y 5142) CSÁKI Tamás - HELTAI Miklós A nagyüzemi méhészkedés hazai és Amerikai Egyesült Államokbeli feltételei. = Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. "Mezgazdaság és vidék a változó világban". VIII. Wellmann Oszkár Nemzetközi Tudományos Konferencia. Hódmezvásárhely, 2009. április 23. Section 2. Animal Sciences and Wildlife Management. - 2009. 4. 1. mell./(pdf/2.) 1-6.p. ö:eng. b:6.p. Y 458 HORVÁTH János Az anyabölcs és felhasználása I. = Méhészet. - 2009. 57. 4. 10-11.p. Y 458 HORVÁTH János Az anyabölcs és felhasználása II. = Méhészet. - 2009. 57. 5. 10.p. Y 4977 JÓNÁS Endre Anyanevelés. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 3. 21.p. Y 458 MOLNÁR Ferenc Anyásítás, anyacsere. = Méhészet. - 2009. 57. 5. 15.p. Y 458 NÉMETH Tibor A gyurgyalag méheinkkel él. = Méhészet. - 2009. 57. 2. 20.p. Y 458 NÉMETH Tibor Herenevelés a siker záloga! = Méhészet. - 2009. 57. 12. 14.p. Y 458 POLGÁR György Ázsia gazdag méhfaunája. = Méhészet. - 2009. 57. 6. 12-13.p. Y 5128 SÁROSPATAKI M. - BATÁRY P. - JÓZAN Z. - ERDS S. - RÉDEI T. Factors affecting the structure of bee assemblages in extensively and intensively grazed grasslands in Hungary. = Community Ecology. - 2009. 10. 2. 182-188.p. b:187-188.p. C 72080 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - KOVÁTS Károly - BÉKÉSI László Génmegrzés a méhészetben. - [Bp.] : Országgylés Mezgazdasági bizottsága, 2009. Tájgazdálkodás, tájfajták, génmegrzés. Nyílt nap, 2009. május 22. Országház Felsházi terme. 186-187.p. ISBN 978-963-9848-27-6 Y 458 SZALAY László Mobiltelefon és a méhek tájékozódása. = Méhészet. - 2009. 57. 6. 3.p. Y 4977 SZÉKELY István Felkészülés a méhészeti idényre. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 3. 20.p. Y 458 VICZE Ern Kártétel a magasban. = Méhészet. - 2009. 57. 4. 16-17.p. Y 458 BENDIÁK István A petéztet tok. = Méhészet. - 2010. 58. 4. 16.p. 8

--- Méhek és méhtenyésztés --Y 458 KIRÁLY Imre Jobb méheket a termel méhészetekbe I. = Méhészet. - 2010. 58. 1. 13.p. Y 458 KIRÁLY Imre Jobb méheket a termel méhészetekbe II. = Méhészet. - 2010. 58. 2. 13.p. Y 458 KIRÁLY Imre Jobb méheket a termel méhészetekbe III. = Méhészet. - 2010. 58. 3. 14-15.p. VÉTEK Gábor - SZABÓ Yvonne - SÁROSI Éva - SIPOS Kitti HALTRICH Attila - FAIL József - HAJDÚ Zsuzsanna - SZABÓ Árpád HÁRI Katalin - PÉNZES Béla A málnaültetvények integrált védelmének fejlesztését elsegít rovartani kutatások eredményei. = Kertgazdaság. - 2010. 42. 1. 50-57.p. ö:eng. b:56-57.p. (hasznos rovar) X 6771 Y 458 MARIÁK András Mézel mrajok. = Méhészet. - 2011. 59. 4. 13.p. Y 458 SZALAYNÉ MÁTRAY Enik Teljesítményvizsgálatok. = Méhészet. - 2011. 59. 5. 12-13.p. Y 458 SZALAYNÉ MÁTRAY Enik Teljesítményvizsgálatok. II. = Méhészet. - 2011. 59. 6. 12.p. Y 4977 SZÉKELY István Más megvilágításban a méhecskék. = Erdélyi Gazda. - 2011. 19. 4. 24-25.p. Y 458 VIDÓK Zoltán A világ méhsrsége. = Méhészet. - 2011. 59. 1. 3.p.

9

--- Méhek tartása, kaptárak (Tárgyszavak: méhetetés, méhészeti technológia, méhkaptár, teleltetés, vándoroltatás) - Könyvek (2004-2011) B 22664 Dohos László - Tóth György Az üzemi méhészet technológiája és technikája : Dadant-Blatt kaptárral / Dohos László, Tóth György. - [Makó] : [magánkiadás] , cop. 2009. - 106 p. : ill., színes ; 25 cm. - (Apiliteratura hungarica méhészkönyvek ; [2.]) ISBN 978-963-06-8622-8 B 23070 Dohos László - Tóth György Az üzemi méhészet technológiája és technikája : Dadant-Blatt kaptárral / Dohos László, Tóth György. - 2. átdolg. kiad. - [Makó] : [magánkiadás] , cop. 2010. - 112 p. : ill., színes ; 25 cm. (Apiliteratura hungarica méhészkönyvek ; [2.]) ISBN 978-963-08-0625-1

- Cikkek (2004-2011) Y 458 NAGY József (összeáll.) Alacsonykeretes kaptár technológia. = Méhészet. - 2004. 52. 11. 8.p. Y 458 SAJERMANN Géza A méhcsalád élete januárban. = Méhészet. - 2004. 52. 1. 15.p. Y 458 SAJERMANN Géza A mézkoszorú. = Méhészet. - 2004. 52. 6. 6-7.p. (kaptár, fészek) Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik A sztiropol alapanyagú méhkaptár vizsgálata. = Méhészet. - 2004. 52. 6. 13-15.p. Y 458 SZTRANCSIK Zsigmond Mézelszedés méhlefújással. = Méhészet. - 2004. 52. 11. 10.p. Y 458 TOKÁR János Hiba nélkül dolgozik. = Méhészet. - 2004. 52. 2. 5.p. Y 458 ÁRVAY György A méhek táplálkozása. I. = Méhészet. - 2005. 53. 4. 6-7.p. Y 458 ÁRVAY György A méhek táplálkozása. II. = Méhészet. - 2005. 53. 5. 6-7.p. Y 458 DICENTY Gyula Tapasztalataim a forgófészkes kaptárral. = Méhészet. - 2005. 53. 8. 19.p. SZALAINÉ MÁTRAY Enik - BÉKÉSI László - HARKA Lívia MILTALLER Ádám Kónya-féle forgófészek termel méhészetben I. = Méhészet. - 2005. 53. 2. 6-7.p. (méhatka) Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - BÉKÉSI László - HARKA Lívia MILTALLER Ádám Kónya-féle forgófészek termel méhészetben. II. = Méhészet. - 2005. 53. 3. 6-7.p. (méhatka) Y 458 10

--- Méhek tartása, kaptárak --Y 4977 JÓNÁS Endre Itt az eltelelés ideje. = Erdélyi Gazda. - 2006. 14. 11. 22.p. Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik A kijárónyílás méret és helye. = Méhészet. - 2006. 54. 10. 8.p. Y 4977 VERESS Endre A forgófészkes kaptárról. = Erdélyi Gazda. - 2006. 14. 7. 27.p. Y 458 KÁNTOR Kálmán ...és a herés keret. = Méhészet. - 2007. 55. 9. 4-5.p. Y 458 KAPTÁRAZONOSÍTÁS. = Méhészet. - 2007. 55. 10. 7.p. Y 5144 KIRÁLY László Novemberi rajbefogás. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 1/2. 22.p. Y 5144 NAGYERNYEI Attila Mi az ideális telelhely? = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 3/4. 18.p. Y 458 SZABÓ György Cukorlepény készítése virágporpótlóval. = Méhészet. - 2007. 55. 2. 12.p. Y 458 SZABÓ György Kemény cukorlepény fzése. = Méhészet. - 2007. 55. 1. 14.p. Y 458 SZABÓ György A méhek etetése. = Méhészet. - 2007. 55. 8. 10-11.p. Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik A kaptár és a méhcsalád melege. = Méhészet. - 2007. 55. 3. 14-15.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A Feedbee tesztelésérl. = Méhészet. - 2008. 56. 7. 18-19.p. Y 458 JENEI Ferenc Az etetés gépesítése. = Méhészet. - 2008. 56. 9. 3.p. Y 4977 JÓNÁS Endre A méhcsaládok télen. = Erdélyi Gazda. - 2008. 16. 10. 27.p. Y 458 LACZKÓ Ern A kijárónyílásról. = Méhészet. - 2008. 56. 1. 10-11.p. Y 458 SAFFARI, Abdi A méhek ideális táplálása. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 22-23.p. Y 4619 SZALAI Tamás Milyen kaptárakat használunk? Honnan származnak? = Biokultúra. - 2008. 19. 1. 22-23.p. 11

--- Méhek tartása, kaptárak --Y 458 TÓTH György Kevesebb munkával. = Méhészet. - 2008. 56. 12. 12-13.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A Feedbee további tesztelésérl. I. = Méhészet. - 2009. 57. 8. 20-21.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A Feedbee további tesztelésérl. II. = Méhészet. - 2009. 57. 9. 20-21.p. Y 4977 JÓNÁS Endre sszel a méhesben. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 10. 26.p. Y 4952 KOVÁTS Károly szi teendk a méhészetben. = stermel. - 2009. 13. 5. 129.p. Y 4977 SZÉKELY István Készítsük el méhcsaládjainkat a telelésre. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 9. 24.p. Y 4977 SZÉKELY István Méhészet télen is. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 12./2010. 18. 1. 26.p. Y 458 A VÁNDORLÁS szabályairól. = Méhészet. - 2009. 57. 5. 11.p. (méhlegel) Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A Feedbee tesztelésérl. III. = Méhészet. - 2010. 58. 1. 14-15.p. Y 458 JACIMOVIC, Milan Virágpor nélkül nincs méhészkedés. = Méhészet. - 2010. 58. 5. 8.p. (méhpemp, méhtakarmány) Y 4977 JÓNÁS Endre A méhcsaládok cukorral való etetésének elnyei és hátrányai. = Erdélyi Gazda. - 2010. 18. 4. 27.p. Y 458 NAGY Béla A manyag mlép. = Méhészet. - 2010. 58. 2. 18-19.p. Y 458 BUCZKÓ Endre A toronymézkamrás Hunor. = Méhészet. - 2011. 59. 2. 12-13.p. Y 4977 SZÉKELY István Méhészeti fogások. = Erdélyi Gazda. - 2011. 19. 3. 24-25.p.

12

--- Bioméhészet (Tárgyszavak: bioméhész, bioméz, bioméhészet, ökológiai gazdálkodás)

- Cikkek (2004-2011) Y 4619 SZALAY László Ki lehet(ne) bioméhész? = Biokultúra. - 2004. 15. 1. 19-20.p. Y 4952 VASS János A méhlegel, mint a bioméz minségében szerepet játszó tényez. = stermel. - 2004. 8. 3. 80-83.p. Y 4619 BENCSIK József Atkagátlás kéménykaptárban. = Biokultúra. - 2005. 16. 5. 16-17.p. X 297 PANYOR Ágota A hazai ökoméz piaci lehetségei. = Gazdálkodás. - 2005. 49. 3. 65-71.p. ö:eng. b:71.p. Y 4619 BENCSIK József Bioöröklakás méheknek. = Biokultúra. - 2006. 17. 5. 23-24.p. Y 4619 SZALAI Dániel A fhordás eltt. = Biokultúra. - 2007. 18. 2. 22-23.p. Y 4619 SZALAI Tamás Ismét a mézminségrl és a mézhamisításról. = Biokultúra. - 2007. 18. 4. 27-28.p. (bioméz) Y 4619 SZALAI Tamás A méhanya nevelése, tenyésztés. = Biokultúra. - 2007. 18. 3. 20-21.p. Y 4619 SZALAI Tamás szi tennivalók a méhészetben. = Biokultúra. - 2007. 18. 5. 22-23.p. Y 4619 SZALAI Tamás A telelésrl. = Biokultúra. - 2007. 18. 1. 20-21.p. Y 5144 SZALAY László Múlt, jelen, jöv - a bioméhészet távlatai. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 11/12. 19.p. (varroa) Y 4952 CZÉDULÁS István A bioméhészet Magyarországon. = stermel. - 2008. 12. 5. 123-124.p. X 6838 SZALAI Dániel Az ökológiai méhészetek jellemzi Magyarországon. = Tájökológiai Lapok. - 2008. 6. 3. 405-411.p. ö:eng b:410.p. X 4325 SZALAI Dániel - MÁTRAY-SZALAI Enik - SZALAI Tamás Changes of land use and its effect on organic apiculture. = Cereal Research Communications. - 2008. 36. Suppl.(1). 267-270.p. b:270.p. Y 4619 ILONKA Mária Zselici bio méheskert. = Biokultúra. - 2009. 20. 1. 20-21.p. 13

--- Bioméhészet --Y 4619 BOLGÁR László Mézet szeretettel - a biodinamikus méhészet. = Biokultúra. - 2010. 21. 5. 29-30.p. Y 4619 SZALAI Tamás A jöv év záloga a jó teleltetés. = Biokultúra. - 2010. 21. 6. 25.p. Z 47 SZALAY László Bio-méhes. = Magyar Mezgazdaság. Bioporta Füzetek. 4. - 2010. 65. 45./mell. 4-16.p. b:16.p. Y 4619 ILONKA Mária Kertészmérnökbl bioméhész. = Biokultúra. - 2011. 22. 2. 20-22.p. Y 5033 ROSZÍK Péter - NAGY Judit Az ökológiai méhészet sajátosságai. = Agrárágazat. - 2011. 12. 2. 107.p.

Az illusztráció Gedde János Angliai Méhes-Kert...-jébl való, amelyet 1768-ban adtak ki. A könyv raktári száma: C 2407

14

Méhegészségügy (Tárgyszavak: környezeti ártalom, méhpusztulás, méhbetegség, méhészeti kártev, méhkímél növényvédelem) - Könyvek (2004-2011) C 72037 Az állategészség-védelem alapjai / Szerk.: Egri Borisz. - Bp. : Mezgazda K. , cop. 2009. - 259 p.; 24 cm ISBN 978-963-286-541-6 (méhbetegség) C 71866 Ripka Géza Növényvédelmi akarológia. Kártev és hasznos atkák / Ripka Géza. - Bp. : Agroinform K. , 2009. 161 p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (A Dr. Szelényi Gusztáv Emlék Alapítvány [!] kiadványai ; 2.) ISBN 978-963-502-894-8 C 71277/1, 2, 3, 4, 5 Méhegészségügyi ismeretek : Szemelvények külföldi tapasztalatok alapján / [közread.: Országos Magyar Méhészeti Egyesület]. - Bp. : OMME. - (Magyar Méhészeti Nemzeti Program; 2006). (Magyar Méhészeti Nemzeti Program; 2007) 1.[köt.]. - [2006]. - 52 p.; 30 cm. 2.[köt.].- 2007.- 229 p.: ill.; 21 cm. 3.[köt.].- 2008.- 317 p.: ill., színes; 21 cm. 4.[köt.].- 2009.- 231 p.: ill., színes; 21 cm. 5.[köt.].- 2010.- 327 p.: ill., színes; 21 cm Rc 55987 Tóth Péter Méhészeti monitoring 2009-2010 és egyes atkagyérít módszerek vizsgálata / [Készítette: Tóth Péter]. - Bp. : Országos Magyar Méhészeti Egyesület , 2010. - 30 p. ; 21 cm

- Cikkek (2004-2011) Y 458 BÉKÉSI László A kis kaptárbogár. = Méhészet. - 2004. 52. 7. 13-16.p. b.16.p. Y 458 BERGER, Hauspeter Varroatoleráns méhcsaládok - utópia? I. = Méhészet. - 2004. 52. 8. 18-19.p. Y 458 BERGER, Hauspeter Varroatoleráns méhcsaládok - utópia? II. = Méhészet. - 2004. 52. 9. 16.p. Y 458 BROWN, Mike Varroa-helyzet az unióban. = Méhészet. - 2004. 52. 8. 10-11.p. Y 458 CALIS, J. N. M. - BOOT, W. J. - BEETSMA, J. Fiasításcsapdázáson alapuló módszerek. = Méhészet. - 2004. 52. 10. 14-15.p. Y 458 KIRÁLY Imre A sokarcú nozéma. = Méhészet. - 2004. 52. 3. 12.p. Y 4952 KOVÁTS Károly Méhegészségügy most és a jövben. = stermel. - 2004. 8. 4. 69-70.p.

15

--- Méhegészségügy --Y 458 MUTINELLI, Franco A Varroa Olaszországban. = Méhészet. - 2004. 52. 11. 14-15.p. Y 458 PASCUAL, Mariano Higes Alternatív Varroa-kontroll Spanyolországban. = Méhészet. - 2004. 52. 9. 10-11.p. Y 5051 RACSKÓ József A növényvédelem káros hatása a méhészetre. = Mezhír. - 2004. 8. 4. 62-63.p. Y 4905 SOMOGYI Norbert Mitl pusztul a francia méh? = Az Európai Unió Agrárgazdasága. - 2004. 9. 5-6. 32-36.p. Y 458 SUHAYDA Jen Nyúlós költésrothadás. = Méhészet. - 2004. 52. 10. 8.p. Y 193 BÉKÉSI László Fertzés és immunitás a mézel méheknél (Apis mellifera). = Magyar Állatorvosok Lapja. - 2005. 127. 10. 594-602.p. ö:eng. b:601-602.p. Y 193 CSABA György A kis kaptárbogár, Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae) és elkülönítése a kaptárlakó hazai rovaroktól. = Magyar Állatorvosok Lapja. - 2005. 127. 3. 160-170.p. ö:eng. b:169-170.p. Y 458 CSERÉNYI Péter A mézel méhek nozéma betegsége. = Méhészet. - 2005. 53. 4. 14.p. Y 458 CSERÉNYI Péter Varroa elleni készítmények. = Méhészet. - 2005. 53. 3. 10-11.p. Y 4954 FARKAS István A repce méhkímél technológiája. = Agro Napló. - 2005. 9. 3. 43-44.p. (méhkímél technológia) Y 458 SAJERMANN Géza A viasztermelés és a méhbetegségek megelzése. = Méhészet. - 2005. 53. 7. 12-13.p. Y 458 SZALAI Dániel - BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A Varroa-fertzöttség felmérése Magyarországon. = Méhészet. - 2005. 53. 6. 6-7.p. Y 4977 VERESS Endre A méhek fbb betegségei. = Erdélyi Gazda. - 2005. 13. 4. 24-25.p. (költésrothadás, költésmeszesedés, költésnövekedés, méhatka) Y 458 VESELY, Vladimír - KÁRÁSZ Sándor A Varroa ellen Csehországban. = Méhészet. - 2005. 53. 2. 10-11.p. Y 458 BÉKÉSI László A téli veszteségek. = Méhészet. - 2006. 54. 3. 6-7.p. Y 458 BÉKÉSI László A trópusi méhtet-atka fertzés. = Méhészet. - 2006. 54. 8. 19.p. 16

--- Méhegészségügy --Y 458 FENDRIK Péter A nyúlós költésrothadás II. = Méhészet. - 2006. 54. 1. 10-11.p. Y 4977 VERESS Endre Az ázsiai nagy méhatka. = Erdélyi Gazda. - 2006. 14. 3. 21.p. Y 4977 VERESS Endre Az ázsiai nagy méhatka (2.). = Erdélyi Gazda. - 2006. 14. 4. 23-24.p. Y 5144 ÁRVAY György Nyári méhpusztulás. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 9/10. 22-23.p. Y 4759 BARANYAINÉ TÓTH Rita Bealkonyul a fénybogárnak.. avagy esélylatolagtás a repcekártevk tavaszi fellépésérl. = Agrofórum. Extra. 18. - 2007. 52-54.p. (méhkímél technológia) Y 4977 JÓNÁS Endre A méhek nyárutói kártevi. = Erdélyi Gazda. - 2007. 15. 10. 28-29.p. (viaszmoly, darázs, lódarázs, gyurgyalag) Y 458 KELEMEN Bálint Az európai költésrothadás. = Méhészet. - 2007. 55. 3. 18.p. Y 5144 KIRÁLY Imre Gyógyszer nélkül a nosema ellen. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 1/2. 20.p. Y 458 KISS Ern Huminsavak a méhészetben. = Méhészet. - 2007. 55. 12. 4-5.p. Y 458 LÁSZLÓFFY Zsolt - BROSS Péter Rosszabb mint gondoltuk. = Méhészet. - 2007. 55. 4. 28.p. Y 5133 MOTTL Ágnes Eltnnek a méhek. = Föld. Gazdaság Gazdaszemmel. - 2007. 2. 9. 40-41.p. Y 458 RITTER, Wolfgang Veszélyben vannak a méhek. = Méhészet. - 2007. 55. 8. 14-15.p. Y 4759 SZENTPÁLI László Növényvédelem - méhészet - méhmérgezés (1.). = Agrofórum. Extra 18. - 2007. 70-71.p. Y 4759 SZENTPÁLI László Növényvédelem - méhészet - méhmérgezés (2.). = Agrofórum. Extra. 20. - 2007. 57.p. Y 458 TÓTH Péter Méhcsaládjaink nyári elnéptelenedése. = Méhészet. - 2007. 55. 10. 4-5.p. (Nosema) Y 458 TÓTH Péter A méhek téli védelmérl. = Méhészet. - 2007. 55. 1. 16-17.p. (rágcsálók)

17

--- Méhegészségügy --Y 4977 VERESS Endre Új gyógyszerek a nagy ázsiai méhatka ellen. = Erdélyi Gazda. - 2007. 15. 6. 24.p. X 2875 AL-MAJEED AL-GHZAWI, A. - ZAITOUN, S. - AL-SERHAN, R. Effect of formic acic on the control of the bee parasitic mite Varroa destructor under semiarid conditions. = Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. - 2008. 43. 1. 171-185.p. b:183-185.p. Y 458 BÉKÉSI László Ellenálló képesség, rezisztencia, immunitás a méheknél I. = Méhészet. - 2008. 56. 3. 6-7.p. Y 458 BÉKÉSI László Ellenálló képesség, rezisztencia, immunitás a méheknél II. = Méhészet. - 2008. 56. 4. 10-11.p. Y 458 BÉKÉSI László Ellenálló képesség, rezisztencia, immunitás a méheknél III. = Méhészet. - 2008. 56. 5. 12.p. Y 193 BÉKÉSI László A szokatlan méhpusztulásokról. = Magyar Állatorvosok Lapja. - 2008. 130. 9. 551-557.p. ö:eng. b:556-557.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAYNÉ MÁTRAY Enik Az új nozéma kór járványtana és a védekezés lehetségei. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 24-25.p. Y 458 CSABA György A méhek spiroplazmózisa. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 8.p. Y 458 CSABA György - DEÁKNÉ PAULUS Petra OMME méhegészségügyi monitoring vizsgálatok I. = Méhészet. - 2008. 56. 3. 12-13.p. Y 458 HIZSNYAI Pál Alattomos ellenségünk, az atka. = Méhészet. - 2008. 56. 5. 18.p. Y 4829 KÁROLYI Zsuzsanna (összeáll.) Méhbetegségek. = Agrárkönyvtári Hírvilág. - 2008. 15. 3. 23-26.p. Y 458 RUSVAI Miklós Hirtelen népességfogyás. = Méhészet. - 2008. 56. 9. 16.p. (Nosema) Y 458 RUSVAI Miklós - TAPASZTI Zsuzsanna - BAKONYI Tamás OMME méhegészségügyi monitoring vizsgálatok II. = Méhészet. - 2008. 56. 3. 12-13.p. Y 4619 SZALAI Tamás Atka ellen a nyár végén és sszel. = Biokultúra. - 2008. 19. 4. 19-20.p. Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - BÉKÉSI László Természetes anyagokkal a Varroa ellen. = Méhészet. - 2008. 56. 8. 18-20.p. Y 458 SZALAY László Véleményem a CCD-rl. = Méhészet. - 2008. 56. 12. 10-11.p. 18

--- Méhegészségügy --Y 458 TÓTH Péter OMME méhegészségügyi monitoring vizsgálatok III. = Méhészet. - 2008. 56. 4. 16-17.p. Y 458 TÓTH Péter OMME monitoring vizsgálatok - 2007-2008. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 26-28.p. (méhegészségügy) Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik Európai együttmködés a méhcsaládok pusztulásának megelzésére. = Méhészet. - 2009. 57. 6. 18-19.p. Y 4619 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik Európai tudományos és technikai együttmködés a méhcsaládok pusztulásának megelzésére. = Biokultúra. - 2009. 20. 3. 16.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A gyomorvész gyógykezelése. = Méhészet. - 2009. 57. 8. 22-23.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAINÉ MÁTRAY Enik Legújabb ismeretek a nozémáról. = Méhészet. - 2009. 57. 12. 20-21.p. Y 458 HEGEDS Dénes A Varroa destructor elleni védekezés. = Méhészet. - 2009. 57. 2. 10-11.p. Y 4977 JÓNÁS Endre Ismét a Varroazisról. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 10. 27.p. Y 4977 JÓNÁS Endre A méhcsaládok újrafertzésének a veszélye Varroázissal. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 11. 27.p. Y 4977 JÓNÁS Endre A méhcsaládok újrafertzésének veszélye a Varroázissal (II.). = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 12./2010. 18. 1. 27.p. Y 4977 JÓNÁS Endre A méhek fertz betegsége (a gyomorvész). = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 2. 22-23.p. (Nosema) Y 458 MÁRTON Ern Atkairtás hkezeléssel. = Méhészet. - 2009. 57. 1. 10-11.p. Y 4619 NEGYVENEZER kaptár üresen - jönnek a katasztrófa-turisták. = Biokultúra. - 2009. 20. 6. 23.p. ( méhpusztulás) Y 5130 SALLAI Pál Gyümölcsösök növényvédelme virágzásban. = Értékálló Aranykorona. - 2009. 9. 3. 17-18.p. (méhkímél technológia) Y 458 SULOK Péter Htéssel a viaszmoly ellen. = Méhészet. - 2009. 57. 11. 8.p. (lépes méz) 19

--- Méhegészségügy --Y 4619 SZALAI Tamás A technológia és a valódi mézminség. = Biokultúra. - 2009. 20. 5. 19-20.p. Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - BÉKÉSI László Természetes anyagokkal a varroa ellen. = Méhészet. - 2009. 57. 9. 8.p. Y 458 SZALAY László A hszabályozás és a genetikai változatosság kapcsolata. = Méhészet. - 2009. 57. 5. 3.p. TAPASZTI Zsuzsanna - FORGÁCH Petra - KVÁGÓ Csaba - BÉKÉSI László BAKONYI Tamás - RUSVAI Miklós First detection and dominance of Nosema ceranae in Hungarian honeybee colonies. = Acta Veterinaria Hungarica. - 2009. 57. 3. 383-388.p. b:388.p. X 983 Y 5051 TÓTH Péter Méhészeti monitoring vizsgálatok részeredményei. = Mezhír. - 2009. 13. 9. 76-77.p. (méhbetegség) Y 458 TÓTH Péter OMME monitoring vizsgálatok. = Méhészet. - 2009. 57. 10. 18-19.p. (méhbetegség) Y 5051 TÓTH Péter Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület monitoring vizsgálatainak ismertetése. = Mezhír. - 2009. 13. 6. 76-77.p. (méhbetegség) Y 4759 VÁLYI István Mit tett a Növényvéd Mérnöki és Növényorvosi Kamara az új uniós növényvédelmi szabályozással kapcsolatban? = Agrofórum. - 2009. 20. 1. 49-51.p. (méhpusztulás) Y 4619 BÉKÉSI László - SZALAYNÉ MÁTRAY Enik Régi-új méhbetegség: Nosema-kór. = Biokultúra. - 2010. 21. 1. 23-24.p. Y 458 BÉKÉSI László - SZALAYNÉ MÁTRAY Enik Védekezés a két nozéma ellen. = Méhészet. - 2010. 58. 3. 18-19.p. Y 458 BENDIÁK István Egyes növények mérgez hatása a méhekre. = Méhészet. - 2010. 58. 5. 22.p. Y 458 CSERÉNYI Péter A varroa atka elleni legális védekezés. = Méhészet. - 2010. 58. 3. 3.p. Y 4977 JÓNÁS Endre A Nosema cerana. = Erdélyi Gazda. - 2010. 18. 2. 24-25.p. X 2536 M. SZEMESSY Ágnes Növényorvosok az élelmiszer-biztonságért. = Növényvédelem. - 2010. 46. 1. 37-39.p. (méhkímél technológia) Y 458 MARIÁK András Új szemlélettel a viaszmoly ellen. = Méhészet. - 2010. 58. 1. 8.p. 20

--- Méhegészségügy --Y 458 NÉMETH Tibor Atkavédelem illóolajokkal. = Méhészet. - 2010. 58. 4. 17.p. RUSVAI Miklós - BÉKÉSI László - FORGÁCH Petra - TAPASZTI Zsuzsanna BAKONYI Tamás Viral infections of the honey bee - tendencies in Hungarian apicultures. = Hungarian Agricultural Research. - 2010. 19. 4. 18-20.p. b:20.p. Y 4781 Y 458 SZALAINÉ MÁTRAY Enik - BÉKÉSI László - HORVÁTH András "BeeTURBO" a varroosis ellen. = Méhészet. - 2010. 58. 10. 12-13.p. TAPASZTI Zsuzsanna - FORGÁCH Petra - BAKONYI Tamás RUSVAI Miklós A mézel méh (Apis melifera L.) vírusos fertzéseinek elfordulása a magyarországi méhészetekben. = Magyar Állatorvosok Lapja. - 2010. 132. 2. 119-125.p. ö:eng. b:124-125.p. Y 193 Y 5051 TÓTH Péter Méheink védelmében. = Mezhír. Növényvédelem. - 2010. 14. 4./mell. 51-54.p. Z 47 TÓTH Péter A növényvédelem és a méhészet kapcsolata. = Magyar Mezgazdaság. Növényorvos. 2. - 2010. 65. 8./mell. 27.p. Y 4759 TÓTH Péter A növényvédelem méhészeti vonatkozásai. = Agrofórum. Extra. 36. - 2010. 40-42.p. Y 458 ZAKAR Erika - OLÁH János - KUSZA Szilvia Az ázsiai nagy méhatka. = Méhészet. - 2010. 58. 6. 3.p. Y 4759 FARKAS István A repce tavaszi kártevi - gyakorlati áttekintés. = Agrofórum. Extra. 39. - 2011. 78-81.p. (méhkímél technológia) Y 458 KIRÁLY Imre Gyógyszer nélkül a nozéma ellen. = Méhészet. - 2011. 59. 4. 8.p. Y 458 SZALAY László A tömls költésrothadás. = Méhészet. - 2011. 59. 6. 20.p. Y 5051 TÓTH Péter A méhészeti monitoring vizsgálat legfrissebb eredményei. = Mezhír. - 2011. 15. 4. 54-56,58.p.

21

Méhlegelk, méz és egyéb méhészeti termékek --- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk (Tárgyszavak: méhmegporzás, méhbeporzás, virágpor, virágporgyjtés, mézel növény, méhlegel, nektártermelés, mézelés) - Könyvek (2004-2011) C 70270 Bradbear, Nicola Beekeeping and sustainable livelihoods / Nicola Bradbear. - Rome : FAO , 2004. - VI, 62 p. ill.; 21 cm. - (FAO diversification booklet ; 1.) ISBN 92-5-105074-0 C 70174 Gene flow from GM plants / Ed. by Guy M. Poppy, Michael J. Wilkinson. - Oxford : Blackwell, cop. 2005. - XIV, 241 p. : ill. ; 24 cm. - (Biological sciences series) ISBN 1-4051-2237-4 (transzgénikus növény, megporzás) B 22461 Crops, browse and pollinators in Africa : An initial stock-taking / Produced by the African Pollinators Initiative. - Rome : FAO , 2007. - IX, 55 p. : ill., színes ; 30 cm ISBN 978-92-5-105900-5 (megporzás) B 22797 Fritsch Ottó Az erdei méhlegel : Kézikönyv gyakorló méhészek számára : Akác / Fritsch Ottó. Bp. : Agroinform K. , cop. 2009. - 416 p. : ill., színes ; 30 cm ISBN 978-963-06-8126-1

- Cikkek (2004-2011) Y 95 BATA Sándor Tarka koronafürt. = Kistermelk Lapja. - 2004. 48. 3. 26.p. Y 4619 BENCSIK József Egy méhkímél, tiszta virágporgyjt. = Biokultúra. - 2004. 15. 1. 17-18.p. X 157 FINTA Krisztina Az alma virágpor- és nektártermelésének értékelése a megporzó rovarok szempontjából. = Acta Agronomica Óváriensis. - 2004. 46. 2. 235-243.p. ö:eng. b:241-243.p. Y 4766 FINTA Krisztina A rovarmegporzás jelentsége a bogyós gyümölcsek termesztésénél. = Növényvédelmi Tanácsok. - 2004. 13. 5. 36-37.p. Y 4766 FINTA Krisztina A rovarmegporzás jelentsége a gyümölcstermesztésben. = Növényvédelmi Tanácsok. - 2004. 13. 4. 26-29.p. C 72343 FINTA Krisztina - BENEDEK Pál - PORPÁCZY Aladár A rovarmegporzás jelentsége feketeribiszkén (Ribes nigrum L.). = A Fertdi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejleszt Kht. Közleményei. - 2004. 3. 1. 9-20.p. ö:eng. b:18-20.p. 22

--- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk --Y 458 LAJKÓ László A nektár elérhetsége napraforgó-hibridekben. = Méhészet. - 2004. 52. 8. 12-13.p. Y 230 PAP Edina A mézontóf haszna. = Kertészet és Szlészet. - 2004. 53. 23. 20.p. Y 4766 SZALAI Zita - VISSY Katalin Hosszan virágzó méhlegel keverékek kifejlesztése. = Mezgazdasági Tanácsok. - 2004. 13. 8. 16-18.p. Y 458 SZALAY László A tök jelentsége. = Méhészet. - 2004. 52. 7. 17.p. Y 458 SZALÓKY Ildikó "Méhlegelink feketelistán". = Méhészet. - 2004. 52. 9. 14-15.p. b:15.p. Y 95 SZEGLETES lednek. = Kistermelk Lapja. - 2004. 48. 3. 25.p. X 1050 TANÁCS Lajos - BENEDEK Pál Változások homoki és kötött talajú lucernások vadméhközösségeinek faji szerkezetében (Hymenoptera: Apoidea) a Nagyalföld területén az elmúlt évtizedekben. = Növénytermelés. - 2004. 53. 6. 599-615.p. ö:eng. b:614-615.p. Y 4977 VERESS Endre Méhlegel. = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 3. 26.p. Y 4977 VERESS Endre Méhlegel (2.). = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 4. 26.p. Y 4977 VERESS Endre A mézel növények. = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 5. 26-27.p. Y 4977 VERESS Endre Termesztett mézel növények. = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 8. 22-23.p. (mézontóf, napraforgó, repce, tök) Y 193 BÉKÉSI László A genetikailag módosított (GM) növények és a mézel méh (Apis mellifera). = Magyar Állatorvosok Lapja. - 2005. 127. 5. 307-313.p. ö:eng. b:312-313.p. Y 458 BÉKÉSI László A genetikailag módosított növények és a méhészkedés. = Méhészet. - 2005. 53. 5. 12-13.p. Y 4766 BENEDEK Pál - FINTA Krisztina Gyümölcsfák méhmegporzása. = Mezgazdasági Tanácsok. - 2005. 14. 4. 25-27.p. Y 4766 BENEDEK Pál - FINTA Krisztina Méhcsaládszükséglet gyümölcsösök irányított méhmegporzásához. = Mezgazdasági Tanácsok. - 2005. 14. 3. 26-28.p. 23

--- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk --Y 4766 BENEDEK Pál - FINTA Krisztina Méhmegporzás a gyümölcstermelésben. = Mezgazdasági Tanácsok. - 2005. 14. 3. 20-23.p. Y 5023 FINTA K. - BENEDEK P. Effect of intensity of bee visitation and the foraging behaviour of honeybees on the fruit set and yield of appe (Malus domestica Borkh.). = International Journal of Horticultural Science. - 2005. 11. 1. 31-39.p. b:38-39.p. X 157 FINTA Krisztina Az alma megporzó rovarai, viráglátogatási viselkedésük és gyjtési területük. = Acta Agronomica Óváriensis. - 2005. 47. 2. 101-117.p. ö:eng. b:112-117.p. X 157 FINTA Krisztina Almagyümölcsösök irányított méhmegporzása és a megporzás hatékonyságát növel módszerek. = Acta Agronomica Óváriensis. - 2005. 47. 2. 119-134.p. ö:eng. b:130-134.p. Y 4954 SCHMIDT Rezs - KALOCSAI Renátó - SZAKÁL Pál A Mézontóf (Phacelia tanacetifolia) termesztése. = Agro Napló. - 2005. 9. 2. 50-53.p. b:53.p. Y 4977 SZÉKELY István Készüljünk a fhordásra. = Erdélyi Gazda. - 2005. 13. 5. 24-25.p. Y 458 ZAJÁCZ Edit - SZALAINÉ MÁTRAY Enik - SZALAI Tamás A napraforgó mézelésérl. = Méhészet. - 2005. 53. 7. 10-11.p. Y 5023 BENEDEK P. - FINTA K. The effect of nectar production to the gathering behaviour of honeybees and to the foraging activity of wild bees at apple flowers. = International Journal of Horticultural Science. - 2006. 12. 2. 45-57.p. b:57.p. (alma) Y 5023 BENEDEK P. - SZABÓ Z. - SZABÓ T. - NYÉKI J. Flower characters and self-fertilization capacity in relation to the bee pollination at sour cherry cultivars. = International Journal of Horticultural Science. - 2006. 12. 2. 121-132.p. b:131-132.p. (meggy) DÉRI H. - SZABÓ L.Gy. - BUBÁN T. - OROSZ-KOVÁCS Zs. - SZABÓ T. BUKOVICS P. Floral nectar production and composition in quince cultivars and its apicultural significance. = Acta Botanica Hungarica. - 2006. 48. 3/4. 279-290.p. b:289-290.p. X 1526 X 1050 PINKE Gyula Szántóföldi gyomnövényeink etnobotanikai jelentsége. = Növénytermelés. - 2006. 55. 5/6. 383-391.p. ö:eng. b:389-391.p. Y 4759 ZAJÁCZ Edit Nektárprodukciós vizsgálatok egyes napraforgó-hibrideknél. = Gyakorlati Agrofórum. - 2006. 17. 6. 51-52.p. Y 5089 BALATONINÉ MEDVEGY Anna Mézontóf termesztése. = Gazda-Társ Hírlevél. - 2007. 12. 7. 3-4.p. 24

--- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk --Y 458 BODOR János Az akác-gubacsszúnyog. = Méhészet. - 2007. 55. 5. 10-11.p. Y 5033 MAKAI Sándor - MAKAI Péter Sándor - NESTEROVA MIHAJLOVNA, Irina Új, többcélú energia- és takarmánynövényünk az "Óvári gigant" óriás szilfium. = Agrárágazat. - 2007. 8. 8. 18,20,22.p. Y 5023 RACSKÓ J. - NYÉKI J. - SOLTÉSZ M. - SZABÓ Z. Floral biology, pollination and fertilisation of temperate zone fruit trees. = International Journal of Horticultural Science. - 2007. 13. 3. 7-12.p. b:12.p. (beporzás) Y 458 SZALAY László Méhek és virágok. = Méhészet. - 2007. 55. 9. 3.p. Y 458 SZALAY László Rózsaszín AC-akác. = Méhészet. - 2007. 55. 5. 4.p. Y 5133 SZÁVULY Aranka Akácos utakon. = Föld. Gazdaság Gazdaszemmel. - 2007. 2. 5. 42-43.p. (akácméz) Y 4977 SZÉKELY István Szívemhez ntt mézelk. = Erdélyi Gazda. - 2007. 15. 2. 25.p. (baltacím, fehér here, fehér akác, hárs) X 6845 TANÁCS Lajos - BENEDEK Pál - TÓTH Sándorné A lucernát megporzó vadméh fauna hosszú távú változásai az elmúlt évtizedekben a homoki és kötött talajú területeken. = Tessedik Sámuel Fiskola Tudományos Közlemények. - 2007. 7. 1.(1.) 153-162.p. ö:eng. b:161.p. Y 458 TÖRÖK Lajos A virágpor termelése 2. = Méhészet. - 2007. 55. 3. 8.p. Y 458 VICZE Ern A sátoros felleng. = Méhészet. - 2007. 55. 7. 18-19.p. (bálványfa) Y 458 VIDÓCZI Henriett - HORVÁTH János A szelídgesztenye I. = Méhészet. - 2007. 55. 12. 10-11.p. Y 5096 ZAJÁCZ Edit - BÍRÓ János A napraforgó nektártermelésének 2006. évi vizsgálatai. = Agrár Unió. - 2007. 8. 5. 56-57.p. Y 4759 ZAJÁCZ Edit - BÍRÓ János A napraforgó nektártermelésének 2006. évi vizsgálatai. = Agrofórum. - 2007. 18. 5. 12-13.p. Y 458 BALOGH László - MOLAS, Roman Sida. = Méhészet. - 2008. 56. 11. 8.p. Y 5023 BENEDEK P. Preliminary studies on propagating natural mason bee (mixed Osmia cornuta and O. rufa) populations in artificial nesting media at the site for fruit orchard pollination. = International Journal of Horticultural Science. - 2008. 14. 1/2. 95-101.p. b:101.p. (beporzás) 25

--- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk --X 1050 CZIMBER Gyula - VARGA Zoltán - RADICS László Új mediterrán fajok a hazai gyomflórában: a fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides/TORNER/DC.) egyedfejldése. = Növénytermelés. - 2008. 57. 3. 253-265.p. ö:eng. b:264-265.p. (méhlegel) Y 5142 CSORBA Renáta Méhalkatú közösség (Hymenoptera: Apoidea) szerepe és változásai a hazai lucernások megporzásában és a magfogásban. = Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle. - 2008. 3. 2. 143-149.p. ö:eng. b:149.p. Y 458 FRITSCH Ottó Az idei akácvirágzás. = Méhészet. - 2008. 56. 7. 2.p. Y 4954 GYURICZA Csaba Kiváló mézel és talajállapot-javító növényünk a facélia. = Agro Napló. - 2008. 12. 7. 63-64.p. X 6854 KARAY Zsófia Elfelejtett növényünk a hajdina. = Herbáció. - 2008. 3. 3. 40-44.p. (méhlegel) Y 458 MAKAI Sándor - MAKAI Péter Sándor Az "ÓVÁRI gigant" óriás szilfium. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 12-13.p. X 6847 MÁNFAI Gyula "Natura in minimis maxima" Pollen, pollen! Miért vagy te olyan cifra? = Debreceni Pozsgástár. - 2008. 11. 3. 4-9.p. b:9.p. (beporzás) Y 458 MOLNÁR Réka - FARKAS Ágnes Újabb adatok a medvehagyma nektártermelésérl. = Méhészet. - 2008. 56. 2. 6-7.p. b:7.p. (méhlegel) Y 458 REINING Márta - FARKAS Ágnes Néhány termesztésben lév repcefajta mézelése. = Méhészet. - 2008. 56. 4. 6-7.p. Y 458 TAMASKÓ József Letermelés. = Méhészet. - 2008. 56. 3. 16-18.p. Y 458 TAMASKÓ József Letermelés II. = Méhészet. - 2008. 56. 4. 22-23.p. X 1050 TANÁCS Lajos - BENEDEK Pál - BODNÁR Károly A hazai lucernásokat megporzó vadméh közösségek (Hymenoptera:Apoidea) diverzitásának és faji szerkezetének változásai az elmúlt évtizedekben. = Növénytermelés. - 2008. 57. 3. 341-357.p. ö:eng. b:356-357.p. TANÁCS Lajos - BENEDEK Pál - BODNÁR Károly - MOLNÁR Imre MONOSTORI Tamás Magterm vöröshagyma állományok megporzó rovarnépességeinek szerkezete a Makó környéki termtájon. = Növénytermelés. - 2008. 57. 2. 181-193.p. ö:eng. b:192.p. (vadméh) X 1050 Y 458 VIDÓCZI Henriett - HORVÁTH János A szelídgesztenye II. = Méhészet. - 2008. 56. 1. 6-8.p. 26

--- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk --Y 4759 ZAJÁCZ Edit - BÍRÓ János Néhány termesztésben lév napraforgó-hibrid méhészeti jelentsége. = Agrofórum. - 2008. 19. 6. 30-32.p. X 977 ZAJÁCZ E. - SZALAI T. - MÉSZÁROS G. Evaluation of the apicultural value of sunflowere hybrids. = Acta Agronomica Hungarica. - 2008. 56. 1. 91-97. b:96-97.p. X 975 ZAJÁCZ Edit - SZALAI Tamás - SZALAINÉ MÁTRAY Enik A méhészeti érték és cukorösszetevk vizsgálata napraforgó nektárban. = Állattenyésztés és Takarmányozás. - 2008. 57. 6. 581-588.p. ö:eng. b:587-588.p. Y 5023 BENEDEK P. - VARGA J. Fruit set and yield of pear cultivars as affected by reduced bee pollination period. = International Journal of Horticultural Science. - 2009. 15. 4. 11-16.p. b:16.p. Y 458 FRITSCH Ottó Akácvirágzás 2009. = Méhészet. - 2009. 57. 7. 12-13.p. Y 4952 LÁSZLÓ László Jövedelmez napraforgó termesztés. = stermel. - 2009. 13. 2. 46.p. Y 5051 MAKAI Sándor - MAKAI Péter Sándor - NESTEROVA MIHAJLOVNA, Irina Új energia- és takarmánynövény. = Mezhír. - 2009. 13. 9. 113-116.p. (szilfium) Y 458 MARIÁK András A termesztett méhlegel. = Méhészet. - 2009. 57. 3. 20-21.p. (facélia) Y 458 ÖKRÖS Andrea GMO. = Méhészet. - 2009. 57. 12. 10.p. Y 458 SCHMIDT Kilián - OROSZNÉ KOVÁCS Zsuzsanna - FARKAS Ágnes Néhány málna-, szeder- és szedermálnafajta rovarvonzása. = Méhészet. - 2009. 57. 6. 10-11.p. X 654 TAHA, El-Kazafy A. - BAYOUMI, YOUSRY A. The value of honey bees (Apis mellifera, L.) as pollinators of summer seed watermelon (Citrullus lanatus colothynthoides L.) in Egypt. = Acta Biologica Szegediensis. - 2009. 53. 1. 33-37.p. b:37.p. Y 458 VRÁBEL János Csillagfej tarlóvirág. = Méhészet. - 2009. 57. 10. 23.p. Y 5149 BÁNHIDI János A hússzor kaszálható takarmány. = Haszon Agrár. - 2010. 4. 7/8. 34-36.p. Y 458 FARKAS János Külterületi faültetés. = Méhészet. - 2010. 58. 12. 15.p. X 6857 GYIMES Ern - SZABÓ P. Balázs - VÉHA Antal Development engineering of long-lasting pastries made with different types of honey. = Review of Faculty of Engineering. Analecta Technica Szegedinensia. - 2010. 1. 31-34.p. b:34.p. 27

--- Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk --Y 458 HORVÁTH János Az ezüst hárs. = Méhészet. - 2010. 58. 11. 12-13.p. Y 458 HORVÁTH János Az ezüst hárs II. = Méhészet. - 2010. 58. 12. 12-14.p. Y 458 KÖRMENDY-RÁCZ János A virág és a méz kapcsolata. = Méhészet. - 2010. 58. 4. 21.p. Y 458 LÉNER Erzsébet Harminc év a mézlaborban. = Méhészet. - 2010. 58. 4. 10-11.p. Y 4759 MIKÓ Péter Zöldtrágyázás kedveztlen termhelyi körülmények között. = Agrofórum. - 2010. 21. 7. 27-30.p. Y 4977 NYÁRÁDI Imre-István Ismerjük meg gyomnövényeinket (VIII.). = Erdélyi Gazda. - 2010. 18. 2. 10-11.p. Y 4759 PINKE Gyula A tarlóvirágos szántók méhészeti és természetvédelmi jelentsége. = Agrofórum. - 2010. 21. 7. 34-35.p. Y 4977 SZÉKELY István Méhészkedjünk egy kicsit! = Erdélyi Gazda. - 2010. 18. 11. 24-25.p. Y 5033 GYULAI Balázs - BOTTA Edina A facélia (mézontóf). = Agrárágazat. - 2011. 12. 4. 46,48.p. Y 4759 SZALAY László A mézel méhek szerepe a gyümölcsfák megporzásában. = Agrofórum. - 2011. 22. 4. 118-119.p.

28

--- Méz és egyéb méhészeti termékek (Tárgyszavak: méz, mézkereskedelem, mézvizsgálat, mézhamisítás, propolisz, mézeskalács, méhészeti termék, virágpor, lépesméz, mézharmat, gyógyhatás) - Könyvek (2004-2011) C 71006 Magyar Tudomány Ünnepe : Bács-Kiskun Megyei Tudományos Fórum : The celebration of hungarian science : Bács-Kiskun County scientific seminar : Agrártudományi Szekció, Mszaki és Természettudományi Szekció, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szekció : Agricultural Section, Technical and Natural Science Section, Liberal Arts and Social Science Section : Kecskemét, 2005. november / [Szerk. Lévai Péter et al.]. - Kecskemét : Kecskeméti Fisk. , 2005. - 420 p. : ill. ; 26 cm. - (Kecskeméti Fiskola ; 6.) (mézkereskedelem) EU 1919:13 Interregionális termékkalauz : Különleges ízek, kiváló termékek. Ausztria-Magyarország / [Közread. Agrárlogisztikai Intézet]. - [Szalaf] : [Agrárlogisztikai Intézet] , [2007]. - [104] p. : ill., színes ; 21 cm (méz) C 72577 Pedrotti, Walter A szépít, gyógyító méz, propolisz és társaik / [Walter Pedrotti] ; [Ford.: Érdi-Krausz Erika]. [Bp.] : Kossuth K. , cop. 2008. - 127 p. : ill., színes ; 20 cm. - (Metro könyvtár) ISBN 978-963-09-5733-5 (gyógyhatás)

- Cikkek (2004-2011) ÁRVAINÉ VÁNYI Georgina - KÁRPÁTI László - POPOVICS László VLADIMIR János A magyarországi méztermelés és marketing stratégiája. = Gazdálkodás. - 2004. 48. 2. 39-50.p. ö:eng. b:50.p. X 297 X 1527 BARABÁS Béla - PERCSICH Kálmán Kis mennyiség fenol meghatározása mézben. = Élelmiszervizsgálati Közlemények. - 2004. 50. 1. 21-27.p. b:27.p. Y 4619 BENCSIK József Mézlikr. = Biokultúra. - 2004. 15. 5. 28-29.p. B 21218 FERENCZ Árpád A magyar méz értékesítésének szervezési és marketing feladatai. - Új kihívások, új lehetségek a mezgazdaságban. XLVI. Georgikon Napok. Keszthely, 2004. szeptember 16-17. - Keszthely : VE GMK, 2004. 72.p. ISBN 963 9096 92 X Y 5076 GÁSPÁR Péter Debreceni mézeskalácsosság története. = Sütiparosok, Pékek. - 2004. 51. 3. 35-38.p. Y 4619 HÁFRA János A mézeskalácsról. = Biokultúra. - 2004. 15. 5. 31.p. (történeti áttekintés) Y 458 A MÉZ termelésének és értékesítésének javítására irányuló intézkedések a 797/04 EK-rendelet alapján. = Méhészet. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program. - 2004. 52. 8./mell. 29

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --Y 458 NAGY László Akácméztermelést befolyásoló tényezk az elmúlt 35 évben. = Méhészet. - 2004. 52. 4. 13-16.p. Y 4977 SZÉKELY István A propolisz. = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 9. 25.p. Y 458 TÓTH György A méhészeti termékek és eszközök marketingje. I. = Méhészet. - 2004. 52. 6. 20-21.p. Y 458 TÓTH György A méhészeti termékek és eszközök marketingje. II. = Méhészet. - 2004. 52. 7. 20.p. Y 4977 VERESS Endre Az édes mézharmat. = Erdélyi Gazda. - 2004. 12. 9. 24.p. Y 231 HAJDU Istvánné - FERENCZ Árpád - NÓTÁRI Márta Különleges minség, hungarikum méz marketing elemzése. = Élelmezési Ipar. - 2005. 59. 10. 265-268.p. ö:eng,ger. b:268.p. Y 458 MÉZELADÁSI pozíciónk értékelése. = Méhészet. - 2005. 53. 5. 18-19.p. Y 230 PAP Edina Mézillatú leveg. = Kertészet és Szlészet. - 2005. 54. 24. 20.p. (hársméz) Y 621 SZÁRAZ György Rendhagyó gyakorlat a maratonos postagalamb vitaminozás, roborálás terén. = Postagalamb Sport. - 2005. 51. 4. 14-16.p. (méz, virágpor, propolisz) Y 5000 VASS János Méztermelési és értékesítési lehetségek az EU csatlakozás után. = Agrárkamarai Lapok. - 2005. 10. 1/2. 6.p. Y 5000 VASS János Tévedtünk, vagy rosszul terveztünk!? = Agrárkamarai Lapok. - 2005. 10. 4. 7.p. (méztermelés, mézpiac) Y 4977 VERESS Endre A lépesmézrl. = Erdélyi Gazda. - 2005. 13. 9. 24-25.p. Y 4905 BROSS Péter Terítéken a méz. = Az Európai Unió Agrárgazdasága. - 2006. 11. 7/8. 29-32.p. X 4060 DOGAN, M. Element content of propolis from different regions of Turkey. = Acta Alimentaria. - 2006. 35. 1. 127-130.p. b:130.p. Y 4977 JÓNÁS Endre A virágpor - méhkenyér. = Erdélyi Gazda. - 2006. 14. 10. 25.p.

30

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --X 6858 KALAS György Bele ne nyalj a mézbe! = Kukabúvár. - 2006. 12. 1. 10-11.p. Y 458 MÁRTON Ern A méz besrítésének htani folyamata. = Méhészet. - 2006. 54. 3. 14-15.p. Y 458 MÉZVIZSGÁLAT. = Méhészet. - 2006. 54. 1. 112-13.p. (pollenanalízis) X 4060 NANDA, V. - KAUR, A. - BERA, M.B. - SINGH, B. - BAKHSHI, A.K. Palynological studies and application of response surface methodology to establish the quality attributes in Eucalyptus honey. = Acta Alimentaria. - 2006. 35. 4. 409-422.p. b:422.p. Y 458 STENCLI Ferenc A méz ára, értékesítése, kiszerelése II. = Méhészet. - 2006. 54. 3. 12.p. Y 4977 SZÉKELY István A propolisz. = Erdélyi Gazda. - 2006. 14. 12./2007. 15. 1. 27.p. SZÉLES Éva - BORBÉLY Mária - PROKISCH József - KOVÁCS Béla HOVÁNSZKI Dóra - GYRI Zoltán Studying the nutritional properties and quality parameters in hungarian honey samples. = Cereal Research Communications. - 2006. 34. 1. 833-836.p. b:836.p. X 4325 Y 458 BABITS Szilvia Méhviasz az Európai Unióban. = Méhészet. - 2007. 55. 10. 24.p. Y 5144 BABITS Szilvia A mézpiac marketingproblémái és lehetségei - I. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 9/10. 32-33.p. Y 5144 BABITS Szilvia A mézpiac marketingproblémái - II. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 11/12. 28-29.p. Y 458 BABITS Szilvia A világ méztermelése. = Méhészet. - 2007. 55. 9. 22.p. Y 458 BOLTI mézek vizsgálata. = Méhészet. - 2007. 55. 6. 15-17.p. CERVENKA, L. - REZKOVÁ, S. - HEIDRYCHOVÁ, J. - KRÁLOVSKY, J. BROZKOVÁ, I. - PEJCHALOVÁ, M. - VYTRASOVÁ, J. Study of moisture adsorption characteristics of gingerbreads and biscuits using a hygrometric method. = Acta Alimentaria. - 2007. 36. 3. 311-320.p. b:319-320.p. (mézeskalács) X 4060 Y 4932 GLOBALIZÁCIÓS átkok a mézpiacon is. = Agrár Európa. - 2007. 11. 5. 37-38.p. Y 5131 GYÜRE József Lépre mentek. = Termékmix. - 2007. 15. 6. 18-19.p. (mézvizsgálat, mézhamisítás) 31

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --Y 231 KASPERNÉ SZÉL Zsuzsanna A selyemkóróméz kémiai jellemzi és összehasonlítása az akácmézzel. = Élelmezési Ipar. - 2007. 61. 8. 251-256.p. ö:eng,ger. Y 4785 KÁTAINÉ MAROSI Angéla Méztermelés, mézfogyasztás. = Élet és Tudomány. - 2007. 62. 13. 415.p. (történeti áttekintés) Y 2873 KELEMEN Zoltán Lépre csalnak. = Heti Világgazdaság. - 2007. 29. 21. 92-93.p. (mézhamisítás) Y 458 KIRÁLY László Létfontosságú a minség. = Méhészet. - 2007. 55. 5. 3.p. Y 5144 KRÁL Attila Gondolatok a méz virágpor tartalmáról. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 5/6. 10.p. Y 458 MÉZ-zárszalag. = Méhészet. - 2007. 55. 10. 18-19.p. (mézhamisítás) Y 5144 NAGY István A magyar méz az Unióban. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 3/4. 12.p. Y 5133 NAGY Ottó Mézüzem Dunavarsányban. = Föld. Gazdaság Gazdaszemmel. - 2007. 2. 10. 60.p. Y 5114 PAVLOVICS Ágota Már a méz sem az igazi? = Kosár. - 2007. 4. 6. 30-31.p. Y 5144 SOLYMOS Ede A csorgatott méz. = Magyarországi Méhész. - 2007. 7. 5/6. 24-25.p. Y 458 SZABÓ György A viaszolvasztás. = Méhészet. - 2007. 55. 9. 14-15.p. Y 458 SZALAY László A méz változásairól. = Méhészet. - 2007. 55. 12. 8.p. Y 458 SZALAY László - MARIÁK András A méhkenyér. = Méhészet. - 2007. 55. 11. 20-21.p. SZÉLES Éva - BORBÉLY Mária - HOVÁNSZKI Dóra - TISZA Anett GYRI Zoltán Studying of proline content and organic contaminants in Hungarian and Greek honey samples. = Cereal Research Communications. - 2007. 35. 2.(2). 1153-1156.p. b:1156.p. X 4325 Z 55 T. DÖGEI Imre Pancsolt méz a polcokon. = Szabad Föld. - 2007. 63. 21. 25.p. X 4060 VIDRIH, R. - HRIBAR, J. Studies on the sensory properties of mead and the formation of aroma compounds related to the type of honey. = Acta Alimentaria. - 2007. 36. 2. 151-162.p. b:161-162.p. 32

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --Y 458 WILD János Kevesebbl többet eladni - mi az? = Méhészet. - 2007. 55. 4. 24.p. (mézhamisítás) Y 458 BARTALIS Marianna Hkezelés hatása a méz minségére I. = Méhészet. - 2008. 56. 6. 14.p. Y 458 BARTALIS Marianna Hkezelés hatása a méz minségére II. = Méhészet. - 2008. 56. 7. 20-21.p. Y 5093 BÚZA László Gondolatok a méz hamisításáról. = Élelmiszer-biztonság. - 2008. 6. 3/4. 6-11.p. X 4325 CZIPA Nikolett - BORBÉLY Mária - KOVÁCS Béla The effect of geographical origin on the composition of honey. = Cereal Research Communications. - 2008. 36. Suppl.(3). 1435-1438.p. b:1438.p. Y 5088 CZIPA Nikolett - BORBÉLYNÉ VARGA Mária - GYRI Zoltán A méz minsítéséhez és nyomonkövethetségéhez szükséges vizsgálatok. = Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. - 2008. 32. 25-32.p. ö:eng. b:31-32.p. Y 5133 HORVÁTH Attila Messze megy a híre a söjtöri méznek! = Föld. Gazdaság Gazdaszemmel. - 2008. 3. 4. 20-21.p. Y 5133 HORVÁTH Attila A méz élet, er, egészség. = Föld. Gazdaság Gazdaszemmel. - 2008. 3. 1. 56-57.p. Y 2873 KELEMEN Zoltán Léptelenségek. = Heti Világgazdaság. - 2008. 30. 48. 93,95-96.p. (mézhamisítás) Y 2873 KELEMEN Zoltán Nyakig a szirupban. = Heti Világgazdaság. - 2008. 30. 20. 93-95.p. (mézhamisítás) Y 2873 KELEMEN Zoltán Oltott méz. = Heti Világgazdaság. - 2008. 30. 16. 88-89.p. (mézhamisítás) Y 458 NAGY István Mézlifttel a hordóba. = Méhészet. - 2008. 56. 10. 3.p. Y 458 OMME-zárszalagos virágmézek vizsgálata 2008. = Méhészet. - 2008. 56. 7. 15-17.p. X 4351 PÁLFI Ágnes (összeáll.) Nehézfémek meghatározása mézben. = Mszaki Információ: Környezetvédelem. - 2008. 1. 110-112.p. b:112.p. PURCAREA, Cornelia - VICAS, Simona - CHIS, Adriana ­ FODOR, Alexandrina The influence of heating on diastase activity and on polyphenol contents of three different types of honey from Bihor county. = Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. - 2008. Suppl. 71-74.p. b:74.p. Y 5088 33

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --Y 4619 SZALAI Tamás (összeáll.) Gondok a méhészetben. Kumafosz a mézben? = Biokultúra. - 2008. 19. 6. 16-17.p. X 4325 SZÉLES Éva - LUCA Mónika - CZIPA Nikolett - PROKISCH József Determination of free amino acids in honey by gas chromatography. = Cereal Research Communications. - 2008. 36. Suppl.(3). 1903-1906.p. b:1906.p. X 4060 TSIGOURI, A. - PASSALOGLOU-KATRALI, M. - SABATAKOU, O. Determination of eucalyptol camphor menthol and thymol in Greek thyme honey by GCFID. = Acta Alimentaria. - 2008. 37. 2. 181-189.p. b:188-189.p. Y 5156 ZÁKONYI Botond Lépre mentünk.. = Vendég & Hotel. - 2008. 2. 12. 36-37.p. Y 4905 ARI Ilona A méz több mint élelmiszer: a természet ajándéka. = Az Európai Unió Agrárgazdasága. - 2009. 14. 10. 18-20.p. Y 4887 BENKE Anna Köszönjük, mindenki jól van. = Progresszív Magazin. - 2009. 17. 1/2. 22-23.p. (mézhamisítás) Y 458 BOLTI és zárszalagos mézek vizsgálata. = Méhészet. - 2009. 57. 8. 14-15.p. Y 5088 CZIPA Nikolett - BORBÉLYNÉ VARGA Mária - GYRI Zoltán Termeli és bolti mézek minségi paramétereinek összehasonlítása. = Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. - 2009. 36. 31-39.p. ö:eng. b:38-39.p. Y 458 CSONKA Imre A méhkenyér készítése. = Méhészet. - 2009. 57. 12. 8.p. Y 4825 ÉDES mézes. = Élelmiszer. - 2009. 17. 3. 40.p. (méztermelés) X 6854 HORVÁTH Adrien Szelíd gyógyítás mézzel. = Herbáció. - 2009. 4. 2. 24-25.p. Y 4785 KELEMEN Csilla Aranyló méztl a piros pollenig. = Élet és Tudomány. - 2009. 64. 35. 1098-1100.p. KOROSEC, M. - BERTONCELJ, J. - PEREYRA GONZALES, A. - KROPF, U. GOLOB, U. - GOLOB, T. Monosacchharides and oligosaccharides in four types of Slovenian honey. = Acta Alimentaria. - 2009. 38. 4. 459-469.p. b:468-469.p. X 4060 Y 458 KÖRMENDY-RÁCZ János A méz kristályosodása, ikrásodása. = Méhészet. - 2009. 57. 9. 18-19.p. Y 4751 MÉZESMADZAG? = Agrárium. - 2009. 19. 9. 24.p. (méztermelés) 34

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --C 72320/2 NEMES Katalin Hazai kereskedelmi és termeli mézek eredetvizsgálata cukor- és savtartalmuk alapján. - Erdei Ferenc V. Tudományos Konferencia. Kecskemét, 2009. szeptember 3-4. - Kecskemét : Kecskeméti Fiskola Kertészeti Fiskolai Kar, 2009. 952-957.p. ö:eng. b:957.p. ISBN 978-963-7294-73-0 (Ö) Y 458 PHIPPS, Ronald P. - LÁSZLÓFFY Zsolt (ford.) Nemzetközi mézpiac. = Méhészet. - 2009. 57. 11. 2.p. Y 458 PHIPPS, Ronald P. - LÁSZLÓFFY Zsolt (ford.) Nemzetközi mézpiac II. = Méhészet. - 2009. 57. 12. 3.p. Y 4846 SÜLE Judit - VARGA László Méz hatása egy probiotikus savanyú tejtermék mikrobiótájának alakulására. = Tejgazdaság. - 2009. 69. 1. 17-22.p. ö:eng. b:22.p. Y 458 SZALAY László Gyógyméz? = Méhészet. - 2009. 57. 1. 12.p. Y 5149 SZALAY László Mézbl nem csak kétféle van. = Haszon Agrár. - 2009. 3. 5. 65-66.p. Y 4977 SZÉKELY István Az édesharmat-méz. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 9. 25.p. Y 4977 SZÉKELY István Nektár - méz. = Erdélyi Gazda. - 2009. 17. 7. 25.p. Y 458 SZTRANCSIK Zsigmond Gépesített viaszolvasztás. = Méhészet. - 2009. 57. 7. 18.p. Y 458 TISZTULÓBAN a mézpiac. = Méhészet. - 2009. 57. 6. 20-21.p. Y 458 TÓTH Péter Házi mézcsomagolás. = Méhészet. - 2009. 57. 1. 14-15.p. Y 458 TÓTH Péter Házi mézcsomagolás II. = Méhészet. - 2009. 57. 10. 14-15.p. X 1527 AMTMANN Mária - CSÓKA Mariann - NEMES Katalin - KORÁNY Kornél Az aranyvessz virág (Solidago canadensis L.) és a méz illatkapcsolata. = Élelmiszervizsgálati Közlemények. - 2010. 56. 2. 96-101.p. ö:eng. b:100.p. Y 458 BOLTI és zárszalagos mézek vizsgálata. = Méhészet. - 2010. 58. 7. 12-15.p. X 1527 CZIPA Nikolett - BORBÉLYNÉ VARGA Mária - GYRI Zoltán Magyar termeli mézek elemtartalma. = Élelmiszervizsgálati Közlemények. - 2010. 56. 3. 153-163.p. ö:eng. b:162-163.p.

35

--- Méz és egyéb méhészeti termékek --Y 5088 CZIPA Nikolett - BORBÉLYNÉ VARGA Mária - GYRI Zoltán Mézek összes antioxidáns és flavonoid tartalma. = Agrártudományi Közlemények. Acta Agraria Debreceniensis. - 2010. 41. 25-28.p. ö:eng. b:28.p. Y 458 HERPAI Zoltán A méz kémiájáról. = Méhészet. - 2010. 58. 3. 8.p. Y 458 HERPAI Zoltán A méz kémiájáról II. = Méhészet. - 2010. 58. 5. 14.p. Y 458 HERPAI Zoltán A méz kémiájáról III. = Méhészet. - 2010. 58. 7. 16.p. Y 458 HERPAI Zoltán A méz kémiájáról IV. = Méhészet. - 2010. 58. 10. 16.p. Y 458 HERPAI Zoltán A méz kémiájáról V. = Méhészet. - 2010. 58. 12. 10.p. Y 5163 KÁRPÁTI László - CSAPÓ Zsolt - VÁNYI Árváné Georgina Current situation and development of the bee-keeping sector in Hungary. = Apstract. Applied Studies in Agribusiness and Commerce. - 2010. 4. 1/2. 71-74.p. b:74.p. (méztermelés) Y 5093 LEHOTAINÉ SZABÓ Andrea Mézekben található cukorkomponensek. = Élelmiszer-biztonság. - 2010. 8. 4. 12-13.p. SASSI Gergely - SANAA, Ismail - BAJCSY Árpád Csaba - KISS Gergely RÉPÁSI Attila - SZENCI Ottó Antibiotikum helyettesítésének értékelése szarvasmarha méhkezelésénél. = Magyar Állatorvosok Lapja. - 2010. 132. 9. 516-527.p. ö:eng. b:525-527.p. (propolisz) Y 193 Y 1046 SZABÓ P. Balázs - GYIMES Ern Különböz mézbl készül tartós mézes sütemények gyártmányfejlesztése. = Édesipar. - 2010. 56. 1. 12-17.p. b:17.p. (akácméz, selyemfméz, virágméz) Y 4977 SZÉKELY István Ismét a propoliszról. = Erdélyi Gazda. - 2010. 18. 10. 23.p. Y 2873 KELEMEN Zoltán Méhészek kontra vidékfejlesztési tárca. Túlpergetés. = Heti Világgazdaság. - 2011. 33. 19. 66.p. (mézvizsgálat) Y 458 SZALAY László Hungarikum a magyar akácméz. = Méhészet. - 2011. 59. 2. 10-11.p.

36

Tartalom

Méhészet, méhtenyésztés, méhek tartása Általános méhészeti mvek Méhek és méhtenyésztés Méhek tartása, kaptárak Bioméhészet Méhegészségügy Méhlegelk, méz és egyéb méhészeti termékek Virágpor, méhmegporzás, méhlegelk Méz és egyéb méhészeti termékek

1 1 5 10 13 15 22 22 29

Information

38 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

536143