Read Microsoft Word - ANEXA2.DOC text version

Nr. intrare : ...........................................

data : ............................................. ANEXA Declaraie fondator/persoan împuternicit/cenzor

DECLARAIE

Subsemnat (ul/a)(1) : ..................................................................................................................................................................., reprezentant al / numit de(2) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... domiciliat în : ara ......................................, jude .............................................., localitate ......................................................, str(3)..................................................................................................................................... nr. ........, bloc. .........., scara ..........., etaj .........., ap. ........., sector .........., cod potal ......................, telefon(4)......................................, fax(4)....................................., Stare civil(5) , Sex(6)

, Cetenie : ..........................................,

Data i locul naterii : _ | __ | __ | _ | _ | _,

zi luna an

localitate ........................................................................................., jude / ar ......................................................................., Act identitate : Tip (7) _ | _, seria .................., nr. ................................, CNP/NIF _____________, eliberat de ........................................................................................................................., la data de ......................................; declar c îndeplinesc condiiile legale prevzute de legislaia în vigoare, pentru deinerea i exercitarea calitii de(8): .............................................................................................................................., la ................................................................... ......................................................................................................................................................................................................, cu sediul în ........................................................................................, judeul / sectorul ........................................................... . Întocmit într-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscând c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii. Data: ............................................... Semntura ........................................

Declaraia a fost dat în faa mea ..........................................................................................................................................., judector delegat la / director al Oficiului Registrului Comerului de pe lâng Tribunalul .......................................... . Data: ................................................ Semntura ........................................

Not : (1) Se indic : numele, iniiala tatlui i prenumele; (2) Se completeaz de reprezentanii desemnai de persoanele juridice ca administratori sau lichidatori i de reprezentanii SRL cu asociat unic persoan juridic cu urmtoarele date : denumirea firmei, nr. de ordine în registrul comerului i C.U.I. / actul de înfiinare, adresa, telefon, fax, nr. i data contractului de reprezentare, perioada de valabilitate; (3) Se completeaz, dup caz, cu P-a, B-dul, Calea, os., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.; (4) Se completeaz cu prefix jude / numr ; (5) Se completeaz, dup caz, cu unul din coduri: C - cstorit; N - necstorit; D - divorat; V - vduv; (6) Se completeaz, dup caz, cu unul din coduri: M sau F ; (7) Se completeaz, dup caz, cu: CI - carte de identitate; BI - buletin de identitate; AI - adeverin de identitate; PA - paaport; (8) Se trece, dup caz, asociat unic, fondator, administrator, director, membru în consiliul de supraveghere, membru în directorat, împuternicit, reprezentant, cenzor cu precizarea, dac este cazul, a puterilor conferite: preedinte, director general etc..

Pag....

EXTRAS

din prevederile legale privind unele interdicii pentru deinerea i exercitarea unor caliti în societile comerciale, grupurile de interes economic, societile cooperative

art. 6 alin.(2), art. 15314, i art. 189 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: "(2) Nu pot fi fondatori, administratori, directori, membri ai directoratului sau ai consiliului de supraveghere, reprezentani, comanditai, lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de încredere, fals, uz de fals, înelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru infraciunile prevzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei sau pentru cele prevzute de prezenta lege. " art. 120 alin. (3) i (4) din Legea nr. 161/2003 cu modificrile i completrile ulterioare, Cartea I, Titlul V: "Nu pot fi fondatori, administratori, cenzori i lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de încredere, înelciune, delapidare, dare de mit, luare de mit, primire de foloase necuvenite, trafic de influen, mrturie mincinoas, fals, uz de fals, precum i pentru infraciunile prevzute de Legea nr. 31/1990, republicat, infraciunile prevzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale i infraciunile de splare a banilor prevzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, cu modificrile i completrile ulterioare". art. 15, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005: "Nu pot fi membri fondatori, administratori i cenzori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabili sau au fost condamnate prin hotrâre judectoreasc definitiv pentru infraciunile de corupie, splare de bani, evaziune fiscal, gestiune frauduloas, abuz de încredere, fals, uz de fals, înelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru infraciunile prevzute de art. 112 ­ 116 din Legea nr. 1/2005". "Membrii consiliului de administraie nu pot fi asociai, acionari, administratori, directori executivi sau cenzori în societile comerciale care au acelai obiect de activitate cu cel al societii cooperative". art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: "(2) Nu pot fi cenzori, iar dac au fost alei, decad din mandatul lor: a) rudele sau afinii pân la al patrulea grad inclusiv sau soii administratorilor; b) persoanele care primesc sub orice form, pentru alte funcii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraie de la administratori sau de la societate sau ai cror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se afl în concuren cu aceasta; c) persoanele crora le este interzis funcia de membru al consiliului de administraie, respectiv al consiliului de supraveghere i directoratului, în temeiul art. 15314; d) persoanele care, pe durata exercitrii atribuiilor conferite de aceast calitate, au atribuii de control în cadrul Ministerului Finanelor Publice sau al altor instituii publice, cu excepia situaiilor prevzute expres de lege." art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005: "Nu pot fi cenzori, iar dac au fost alei sunt deczui din mandatul lor, persoanele care fac parte din consiliul de administraie, soul, soia, rudele i afinii pân la gradul al treilea inclusiv, precum i persoanele crora le este interzis funcia de administrator potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005". art. 14 alin. (1) i (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: - o persoan fizic sau juridic nu poate fi asociat unic decât într-o singur societate cu rspundere limitat; - o societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat unic o alt societate cu rspundere limitat, alctuit dintr-o singur persoan. art. 253 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare: "Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanii permaneni - persoane fizice ale societii lichidatoare - trebuie s fie lichidatori autorizai, în condiiile legii". art. 3-9 i art. 12 din Legea nr. 241/2005: "Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentani legali ai societii comerciale, iar dac au fost alese, sunt deczute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infraciunile prevzute în prezenta lege".

Information

Microsoft Word - ANEXA2.DOC

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

188502


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531