Read Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen text version

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie Woord vooraf Inleiding A 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6 1.9.7 1.9.8 1.9.9 1.9.10 1.9.11 1.10 1.11 Persoonlijkheidsstoornissen algemeen Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen Algemene diagnostische zoekstrategie bij symptomen, problemen en persoonlijkheid Inleiding Van patiënt naar diagnose: van eenvoudig tot complex Drie relevante zoekdimensies Algemeen diagnostisch zoekschema Indicaties voor de mate van psychodiagnostiek en de duur van psychotherapie Millon's biosociaal leermodel Inleiding Reinforcement: hoe te verwerven en waar te vinden? DSM-IV, as II Meest opvallende indruk van de persoonlijkheidsstoornis De DSM-IV-criteria bij persoonlijkheidsstoornissen Comorbiditeit van as-I-stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen Beck's cognitieve model Young's schemagerichte model Interpersoonlijke diagnose en interactiestoornissen De `Big Five' en persoonlijkheidsstoornissen Cloninger's temperamentmodel Meetinstrumenten en psychologische testen Semi-gestructureerde interviews: SIDP-R, IPDE en SCID-II Zelfbeoordelingsvragenlijsten gericht op DSM-IV-criteria: PDQ en VKP Zelfbeoordelingsvragenlijsten gericht op assumpties en schema's: Assumptielijst (PDBQ) en Schema-Vragenlijst MMPI-2 NEO-PI-R TCI IOA UCL SCL-90 Gedragstherapeutische zelfregistratieopdrachten Samenvattende praktische aanbeveling voor testgebruik Diagnostisch zoekschema bij persoonlijkheidsstoornissen Van classificatie en as-II-diagnose naar functieanalyse

2

Functieanalyse en betekenisanalyse van persoonlijkheidsstoornissen en van de therapeutische relatie Cognitieve psychologie en informatieverwerking Het SORC-model en de schema-theorie bij persoonlijkheidsstoornissen Het gedragstherapeutisch proces bij persoonlijkheidsstoornissen: de zeven fasen Keuze voor functieanalyse van het meest opvallende gedrag Betekenisanalyse en kernthema Interactiestoornissen, ook in de psychotherapie Opgeroepen reactie van de therapeut per specifieke persoonlijkheidsstoornis Functieanalyse van de therapeutische relatie en valkuilen in de therapeutische relatie Zelfanalyse door de therapeut van zijn reactie op de patiënt De therapeut corrigeert zijn eigen inadequate reactie Van functieanalyse naar therapieplan Cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen Het gedragstherapeutisch proces: de uitvoeringsfase (aan- en afleren van gedrag, gevoelens en gedachten door technieken) Cognitieve technieken Voordelen en nadelen van een kerngedachte (her)evalueren Cognitief dagboek Continuüm-technieken Neerwaartse-pijltechniek Anderen als referentiepunt gebruiken Leven volgens de nieuwe opvatting Zelfonthulling door de therapeut Taarttechniek Positieve en evenwichtige zelfuitspraken Functionele en evenwichtige zelfvergelijkingen Tekstkaarten Overige cognitieve technieken Gedragstherapeutische technieken Gedragsexperimenten Rollenspel Zelfcontroletechnieken Responspreventie Sociaalvaardigheidstherapie Overige gedragstherapeutische technieken Emotiegerichte technieken

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

2.9 2.10 2.11 3 3.1

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 3.7 B 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3

Relaxatie Hypnose Overige emotiegerichte technieken Technieken gericht op de gevolgen Technieken gericht op de uitlokkende gebeurtenissen Het gedragstherapeutisch proces: de evaluatiefase De specifieke persoonlijkheidsstoornissen De paranoïde persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De schizoïde persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De schizotypische persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De antisociale persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De borderline persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De theatrale persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De narcistische persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie

11 11.1 11.2 11.3 12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 13.3 14 14.1 14.2 14.3 15 15.1 15.2 15.3 C 16

De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie De depressieve persoonlijkheidsstoornis Diagnostiek Functieanalyse, betekenisanalyse en therapeutische relatie Cognitieve gedragstherapie Onderzoek bij persoonlijkheidsstoornissen Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: een praktijkonderzoek Methode en resultaten Beschouwing

16.1 16.2

Nabeschouwing Literatuurlijst Appendices A. B. C. D. E. De tabel van Beck (herzien) Inhoud van schema's bij persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie Valkuilen in de therapeutische relatie bij persoonlijkheidsstoornissen Formulier voor zelfregistratie door een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis

Index van figuren en tabellen De auteur

Information

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

948875


Notice: fwrite(): send of 225 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531