Read Spol- och tvättstugeblandare, blandare för utslagsvask.indd text version

Blandare för Utslagsvask/tvättstuga Spolblandare Tappkranar

40

G 1/2

1990 8347885 221108 8154412

Blandare för Utslagsvask

Oras ettgreppsblandare för 40 c/c utanpåliggande rördragning, ex. Oras Saga 1990, rsk 8347885. Blandaren kan kombineras med valfri utloppspip från Oras sortiment, ex. Oras 221108 (75 mm fast pip), rsk 8154412.

AA

77

90

Fritt luftgap, exempelvis disklåds- och tvättställsblandare

75

AA

40

G 1/2

1990 8347885 211220 8154413

Tvättstugeblandare

Oras ettgreppsblandare för 40 c/c utanpåliggande rördragning, ex. Oras Saga 1990, rsk 8347885. Blandaren kan kombineras med valfri utloppspip från Oras sortiment, ex. Oras 211220 (200 mm svängbar pip), rsk 8154413.

AA

77

90

200

Fritt luftgap, exempelvis disklåds- och tvättställsblandare

AA

40

G 1/2

115 77

G 1/2

1990 8347885 105311 8347561 261031 8471111

Spolblandare

Oras ettgreppsblandare för 40 c/c utanpåliggande rördragning, ex. Oras Saga 1990, rsk 8347885. Blandaren förses med backventiler, Oras 105311, rsk 8347561, i inloppen på blandarens väggfäste för att undvika överströmning samt vakuumventil Oras 261031, rsk 8471111, som placeras efter blandarens utloppsnippel.

HD

Backventil med efterföljande vakuumventil, exempelvis spolblandare med slanganslutning.

HD

50

75

3170 8471099 105311 8347561 261031 8471111

Tappkranar

Om en disk- eller tvättmaskin ansluts till våra produkter krävs i allmänhet inget återsugningsskydd i de fall maskinen är utrustad med detta, se tillverkarens specifikation. Tappkran inkl. Föravstängning och väggfäste för Ø 12 Cu, ex. Oras 3170, rsk 8471099. Tappkranen förses med backventil Oras 105311, rsk 8347561, som placeras i utloppet samt vakuumventil Oras 261031, rsk 8471111 som placeras på tappkranens utlopp

HD

70

G1

/2

Backventil med efterföljande vakuumventil, exempelvis spolblandare med slanganslutning.

HD

Oras utvecklar, tillverkar och marknadsför användarvänliga innovativa blandare med tillhörande ventiler och moduler. Våra produkters design och tekniklösningar utgår från användarvänlighet. Oras är marknadsledaren i Nordeuropa och en av de största tillverkarna i Europa. Koncernen har tillverkning i Finland, Polen och Norge. Produktionen sker utifrån stränga miljökrav, som utgår från lagar och förordningar. Till detta har Oras skärpt kraven ytterligare.

Det Norske Veritas Oy/AB har certifierat Oras OY, Rauma Finland i kvalitetssystemet ISO 9001:2000 samt miljösystemet ISO 14001:2004. Systemen gäller för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och efterförsäljning och service av armaturer, tillbehör och ventiler. Det Norske Veritas OY/AB har beviljat Oras OY ett certifikat för arbetsmiljö och hälsa enligt standarden OHSAS 18001.

"TÜV" CERT Certifiering tillhörande TÜV NORD miljöcertifieringens verksamhet GmbH styrker att Oras Olesno Sp. z o. o. i Olesno uppfyller miljö- och kvalitetskrav för tillverkning, lagerhållning, marknads-föring, försäljning och support av armaturer och tillbehör. Företagets provningar och tester bevisar att förutsättningarna uppfylls för ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Oras Oy Sverige Elektrodgatan 3, 721 37 Västerås Telefon 021 81 61 31 Telefax 021 81 61 30 e-mail: [email protected] www.oras.com För ytterligare information, var vänlig gå till www.oras.com

Information

Spol- och tvättstugeblandare, blandare för utslagsvask.indd

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

622797


Notice: fwrite(): send of 204 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531