Read SommerjobbRanaGruverAS.pdf text version

Rana Gruber AS

Sommerjobb i Rana Gruber AS, Mo i Rana

Rana Gruber AS søker etter to studenter (teknisk geofag) til sommerarbeid i 2011 i perioden juni til august. Lønn reguleres etter nærmere avtale. Oppgaver består av organisering og opprydding av vårt kjernelager og etablering av et nytt arkivsystem for lagring av borekjerner. Videre ser vi for oss at vedkommende vil bistå gruvemåler i blant annet oppmåling av gamle dagbruddområder og etablering av fastmerkenett. De som ansettes vil gjennom arbeidet få en god innsikt i den daglige driften og aktuelle problemstillingene i en bergverksbedrift. Rana Gruber AS ser et behov for å knytte til seg prosjekt- og masterstudenter og ser sommerengasjementet som et første steg i å bli kjent med mulige kandidater. Vi håper å kunne i samarbeid med studentene definere spennende og interessante prosjekt- og masteroppgaver. Rana Gruber AS kan tilby overnatting på Storforshei. De som er interessert kan kontakte Anders Bergvik (mail [email protected]) eller Alexander Kühn (mail [email protected]).

Rana Gruber AS Postboks 434 8601 Mo i Rana

Telefon: 75 19 83 00

Telefax: 75 19 83 01

Foretaksnr. 953049724 Bankgiro: 5387 08 05388

E-mail: [email protected]

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

945414


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531