Read VKalkis_risku_novert_gramata.pdf text version

DARBA VIDES RISKU NOVRTSANAS METODES

Vadlnijas Riska ma tricas ri Padom m i Pie un mmas progra Dator

Valdis Kais

Satura rdtjs

1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6 2.1.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. 4.3.9. 4.3.10. 4.3.11. 4.3.12. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. IEVADS KPC JNOVRT RISKI DARBA VIDES RISKU ANALZE Risku analzes sastvdaas Uzmuma darbbas un struktras raksturojums Politika nodarbinto drosb un veselbas aizsardzb Darba aizsardzbas sistmas audits Novrtsanas metozu apraksts Strdjoso aptaujas rezulttu analze Risku novrtjuma apskats Drosbas prskats un pielikumi RISKA PAMATJDZIENI Risku veidi Riska sastvdaas RISKU NOVRTSANAS GALVENIE PRINCIPI Kas ir pieaujamais risks Pieaujama riska piemri Risku novrtsanas soi Piecu sou metode Sesu sou metode Datu savksana un izvrtsana Ekspozcijas novrtsana Briesmu avota novrtsana Risku raksturojums Kopjais risku novrtsanas scenrijs Visprgs nostdnes risku novrtsan Eiropas Savienb Risku novrtsanas mra sasniegsana ISO 14000 prasbas, uzskot risku novrtsanas procedru Sagatavosans novrtjumam Darba apstku apraksts Bstambu veicinosie apstki Vrtjumu skala Risku identificsanas, novrtjuma un kontroles plnosana Metodoloija Risku novrtsanai piemrojamie kritriji Aktivittes, veicot potencilo risku novrtsanu darba vid Risku noteiksanas un novrtsanas pamatnosacjumi Risku novrtsana pakpeniskas pieejas ietvaros Novrtsanas metodes Risku kvalitatv novrtsana Risku kvantitatv novrtsana Risku puskvantitatv novrtsana METODES VISPRJAI RISKU NOVRTSANAI Kvalitatvs un puskvantitatvs matricas ar bau, punktu vai burtu vrtjumu Somijas 5 bau matrica Somijas 5 bau matricas modifikcijas Riska matricas, kuras piedv universittes un organizcijas Riska kalkulatori Ekspertnovrtjuma jeb ,,Delfu" metode Datorprogrammas visprgai risku novrtsanai Programma ,,RA&S" Programma ,,ASSESSOR" Programma ,,AUDITWorks" Programma ,,PHWorks-5" TEHNOLOISKO RISKU NOVRTSANA Matrica ,,K5-T" Matrica ,,SIL" Datorprogrammas tehnoloisko risku novrtsanai Tehnoloisko risku vadbas datorprogramma ,,SilCore" Masnu risku novrtsanas datorprogramma ,,PROCTER" Briesmu un operatvs darbbas izptes datorprogramma ,,HAZOP+" Kdu loisks analzes datorprogrammas: ,,Fault Tree Analysis" un ,,Fault Cat" Briesmu ieprieksjas analzes datorprogramma ,,PHPro7" Kdu clou, seku un efektu analzes datorprogramma ,,HFMA"

6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.6.1. 7.6.2. 7.6.3. 8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 9. 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 9.2. 9.2.1. 10. 10.1. 10.1.1. 10.1.2. 10.1.3. 10.2. 10.2.1. 10.2.2. 10.2.3. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.8.1. 10.8.2. 10.8.3. 10.8.4. 10.9. 10.9.1. 10.9.2. 10.10. 10.10.1. 10.10.2. 10.10.3. 11. 11.1 11.2. 12. 13. 14. 15.

,,Kas btu, ja btu..." analzes datorprogramma ,,What if Software" Montekarlo simulcijas datorprogrammas Datorprogrammas tehnoloisko sistmu riska analzei MISKO RISKU NOVRTSANA Austrijas metode misko risku novrtsanai misks produkcijas riska noteiksana Darba vietas drosbas raksturojums Riska novrtsana un klasifikcija Anglijas metodes misko risku novrtsanai Anglijas Karalisks mijas biedrbas metode Londonas Imperils koledzas metode Apvienoto Arbu Emirtu metode misko risku novrtsanai Somijas metode misko risku novrtsanai Latvijas metode misko risku novrtsanai Datorprogrammas misko risku novrtsanai Datorprogramma misko risku novrtsanai ,,EUSES 2.0.3." Datorprogramma misko risku novrtsanai ,,COSHH ESSENTIALS" Datorprogramma ,,CalTOX" misko risku novrtsanai darba vai apkrtj vid BIOLOISKO RISKU NOVRTSANA Bioloisko risku novrtsanas procedra Matricas bioloisko risku novrtsanai Austrlijas Grifisa universittes matrica rijas Dublinas universittes matrica RADICIJAS RISKU NOVRTSANA Visprjs ieskats par jonizjos starojuma izmantosanu zintn un praks Praktisks sakarbas radicijas riska novrtsanai Slgto JS avotu piemri Atkltie JS avoti un to klasifikcija Laboratorijas darbam ar atkltiem JS avotiem Radicijas risku novrtsanas procedra un piemrs Austrlijas Monasas universittes radicijas risku novrtsanas shma un matrica ERGONOMISKO RISKU NOVRTSANA Slodzes galveno rdtju metode SGR-A (smaguma celsana un prvietosana) SGR-B (smaguma vilksana un stumsana) SGR-C (biezas darbbas ar rokm) Smaguma celsanas un prvietosanas diagrammas Smaguma celsana Smaguma prvietosana Smaguma celsana un prvietosana brigdes darb Darba vietu ergonomisk analze Ergonomisko risku tr ekspozcijas kontrole (QEC metode) Darba pozu analze (OWAS metode) tr augsdelmu noslodzes novrtsana (RULA metode) Rekomendjamais limits smaguma celsanai (NIOSH viendojums) Datorprogrammas ergonomisko risku novrtsanai Datorprogramma ,,ErgoEASER" Datorprogramma ,,ErgoIntelligence" Datorprogramma - noguruma indeksa (NI) kalkulators Datorprogramma ,,WorkPace" Matemtisks metodes ergonomisko risku novrtsanai Dinamisk un statisk darba slodze Kalkulatori ergonomisko risku novrtsanai Eksperimentls/klnisks metodes darba slodzes novrtsanai Sirdsdarbbas ritma monitorings Muskuu funkcionl stvoka un noguruma novrtsana Darba stresa lmea novrtsana PSIHOSOCILO RISKU NOVRTSANA Subjektvs un objektvs metodes psihosocilo risku novrtsanai Garg un fizisk darba mijiedarbba (NASA-TLX indekss) DARBSPJU UN ARODSLIMBU PROGNOZSANA DARBA VIDES RISKU NOVRTSANAS EKONOMISKIE ASPEKTI LITERATRA PIELIKUMI

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

185897


Notice: fwrite(): send of 204 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531