Read Microsoft Word - AVB NOV GR10.doc text version

DINSDAG 2 NOVEMBER

ENGLISH HOME LANGUAGE ­ CREATIVE WRITING Learn format of letters / notes / instructions / directions / dialogue 1. Essay (200 ­ 250 words) 2. Shorter piece (80 ­ 120 words) Eg. Poster, Valentines card, etc. 3. Longer piece (120 ­ 150 words) eg. Letter, Dialogue, etc. ENGLISH FAL ­ CREATIVE WRITING

PAPER 3 ­ CREATIVE AND TRANSACTIONAL WRITING TOTAL: 100

2 HOURS

SECTION A ­ ESSAY (50 MARKS) · A variety of topics will be given from which you have to choose ONE. · You MUST plan your work thoroughly and submit your planning with your final draft. · Do your planning at the back of the paper and DRAW A LINE THROUGH your planning when you are finished. · Make sure you proof read your work properly before submitting it. SECTION B ­ LONGER TRANSACTIONAL WRITING (30 MARKS) · Any longer piece can be asked, e.g. formal letters, informal letters, minutes, reports etc. · Study all the notes that you have and make sure that you know the format well e.g. addresses, heading, salutation etc. so that you don't lose marks unnecessarily. SECTION C: SHORTER TRANSACTIONAL WRITING (20 MARKS) Any shorter piece can be asked for e.g. diary entry, biography, invitation, lists, postcards, advertisement, dialogue etc. · You will be given a variety of writing pieces to choose from. Choose wisely, i.e. choose something in which you would not lose marks because you do not know the format. · For both pieces you MUST plan your work thoroughly and submit your planning with your final draft. · Make sure you proof read your work properly before submitting it.

GR 10

********************GENERAL TIPS************************

Spelling counts, so pay attention! Read your questions carefully to know what is expected of you. Look at the mark allocation to make sure that you give enough information.

If you have to fill in a missing word, make sure that you don't capitalize the word unless it is a name or at the beginning of a sentence.

Write neatly!!! I cannot mark what I cannot read. If your `e' looks like a `c', then it is a `c'!!! Express yourself clearly enough so that a stranger would know what you mean.

REMEMBER The future is what you make of it. The only way you can get what you want is by working for it.

STUDY HARD, GOOD LUCK AND HAVE A GREAT HOLIDAY!!!

VRYDAG 5 NOVEMBER

AFRIKAANS HUISTAAL VRAESTEL 2: PROSA: Die langpad van Stoffel Mathysen Hoofstuk 1 ­ 20 ­ Kontekstuele vrae (25 punte) Opsteltipe vraag (25 punte) Onbekende gedig (10) POËSIE: Bekende gedig (20): Sê ­ nou A.G. Visser Brief ­ F.R. Abrahams da last grave at Dimbaza ­ F. Olivier Kabouterliefde ­ I. Jonker Talle tonge ­ M. Phoza AFRIKAANS EAT VRAESTEL 2: VRAESTEL 2: PUNTE: 70 TYD: 1 ½ ure Afdeling A GR 10 Poësie

POËSIE EN PROSA

35 punte

Leer die volgende gedigte in jou skrif: · · · · · · · · Die Ster As jy weer kom Cul de Sac Wêreld Koue oorlog Wroeging van `n tiener Gesteelde TV Advice from above Prosa 35 punte

Afdeling B

Leer die volgende kortverhale in jou skrif EN uit Storiejoernaal: · · · Die Rooi kombersie Die Hen Kaptein Duiwel Koeël vir klou

·

MAANDAG 8 NOVEMBER

RTT PRAKTIES: Eksterne Vraestel ­ wag vir antwoord van eksaminator GR 10 AFRIKAANS HUISTAAL VRAESTEL 1: 1. Leesbegrip 2. Opsomming

(30 punte) (10 punte)

3.

Taalleer: Alle werk in Kosmos en jou skrif (30 punte)

AFRIKAANS EAT VRAESTEL 1: VRAESTEL 1: LEESBEGRIP, OPSOMMING EN TAALLEER PUNTE: 80 TYD: 2 ure Afdeling A Leesbegrip [30 punte] · Leesteks met inhoudsvrae · Strokiesprent met inhoudsvrae · Advertensie met inhoudsvrae Afdeling B Opsomming [10 punte]

Leer in Metamorfose bl. 175-178 · · · · · Moet nie `n titel vir jou opsomming gee nie. Geen afkortings of sms-taal mag gebruik word nie. Skryf jou opsomming puntsgewys OF in een paragraaf, afhangende van jou opdrag neer. Lees die instruksies wat gegee word, goed deur. Jy mag nie net die sinne so oorskryf soos dit in die teks staan nie ­ gebruik jou eie woorde. Taalleer 40 punte.

Afdeling D

Leer AL die werk wat in jou skrif gedoen is. Leer AL die aantekenige wat in jou skrif geplak is. Leer uit afgebakende werk in Metamorfose.

DINSDAG 9 NOVEMBER

IT PRAKTIES: · Basiese begrippe en gereedskap ­ Hoofstuk 1, 2 Geniet Delphi Deel 1 · Bewerkings net veranderlikes - Hoofstuk 3 Geniet Delphi Deel 1 · Besluitneming ­ Hoofstuk 4 Geniet Delphi Deel 1 · Lusse ­ Notas en/of Hoofstuk 5 Geniet Delphi Deel 1 ENGLISH HOME LANGUAGE PAPER 1: · Revise method of reading and answering comprehension tests · All language structures done this year (parts of speech, reported speech, collective nouns, verbs and tenses, dictionary work) · Revise visual literacy notes ENGLISH FAL PAPER 1: LANGUAGE 1. Comprehension ­ the usual 2. Summary ­ always 10 marks 3. Visual Literacy ­ answer questions on advertisements and cartoons 4. Language: · Synonyms / antonyms / homonyms / homophones · Passive voice · Parts of Speech · Direct / Reported Speech

GR 10

· · · · · ·

Punctuation, Questions, Negatives, Tags Prepositions, conjunctions Abbreviations Correct form of the words in brackets Concord (agreement, singular, plural) Tenses and spelling

WOENSDAG 10 NOVEMBER

LEWENSWETENSKAP VRAESTEL 1: Skrif 1 Handboek bl. 17 ­ 127 Hersiening Vraestel 1 · Werk deur alle werksopdragte in die handboek. · Alle sketse wat in die skrif geteken is, moet deur leerder geteken en benoem kan word. · Toepaslike begrippe agter in die handboek · Skryfbehoeftes benodig: Bloupen, rooi en blou kleurpotlode, liniaal, potlood, uitveër, gradeboog, sakrekenaar en passer KUNS TEORIE: Prehistoriese Kuns: ______________________ Egiptiese Kuns: ______________________ Griekse kuns ______________________ Antieke Romeinse kuns GR 10 _____________________ Middeleeuse kuns

______________________ Renaissance ______________________ Hoë Renaissance Kuns ______________________ Renaissance in Wes-Europa Suid-Afrikaanse Kuns

Ander voorbeelde van Prehistoriese Kuns Venus van Wilendorf __________________________________________ Beeldhoukuns __________________________________________ Beeldhoukuns __________________________________________ Bou materiale Basilika van Maxentus __________________________________________ Vroeë Christelike Bisantynse Romaanse Kuns Gotiek __________________________________________ Inleiding, Giotto Shakespeare __________________________________________ Michaelangelo Da Vinci __________________________________________ Hieronymous Bosch Pieter Breughel Wim Botha Angus Taylor

Beeldhoukuns vanaf die Egiptenare tot Angus Taylor

MEGANIESE TEGNOLOGIE:

DONDERDAG 11 NOVEMBER

ENGLISH HOME LANGUAGE PAPER 2 ­ LITERATURE · Twice Freed ­ Chapter 8 ­ 23 ­ Learn questions and answers · Poetry: Lochinvar Seven Ages of Man Mass at Dawn The Man from Snowy River The Highwayman KNOW ALL QUESTIONS AND ANSWERS! ENGLISH FAL PAPER 2: ANIMAL FARM Chapter 1 ­ 10 · Study all your notes and questions, and if you can, read the book again. You need not pay drastic attention to the Russian Revolution events of the story, but you should know the basic counterparts of the characters of the story. · Shorter and longer questions will be asked, and you should be able to link the events in the story and how each event is related to another event (such as the downfall of the windmill and its rebuilding, and how Old Major's speech ties in with the ending of the novel.) · KNOW and UNDERSTAND what goes on in the entire book, what the characters are like, their motives behind their actions, etc. POETRY · Seven ages of man · The hawk · The unknown citizen · The road not taken · Still I rise · When I have fears that I may cease to be · Pteranondon · If Study all your notes and questions, including the theory notes on poetic devices. Read the poems again and make sure that you know and understand everything about them. TOERISME: TOTAAL: 200 TYDSDUUR: 3 UUR AFDELING 1: KORT VRAE INHOUD Deel 1: Toerisme as `n onderling verwante/verbonde stelsel Deel 2: Kliëntesorg en kommunikasie Deel 3: Verantwoordelike en volhoubare toerisme Deel 4: Natuurlike en kulturele toerisme Deel 5: Toerisme-aardrykskunde, besienswaardighede en reisneigings Deel 6: Ervaring in die werkplek

GR 10

TIPE VRAE · · · · · Meervoudige keuse Waar/Vals Pas kolom A by kolom B Vul die ontbrekende woord in Kies die korrekte woord/definisie/begrip

AFDELING 2 ­ 5: LANG VRAE AFDELING 2: TOERISME AS `n ONDERLING VERBONDE STELSEL INHOUD: (DEEL 1 IN HANDBOEK) Hoofstuk 1: Die toerismebedryf 1.1 Toerisme en toeriste 1.2 Die sektore van die toerismebedryf 1.3 Hoe die toerismebedryf funksioneer Hoofstuk 2: Toerisme en die ekonomie 2.1 Die voordele van toerisme 2.2 Toerismestatistiek 2.3 Toerismetendense 2.4 Suid-Afrika en die SAOG Hoofstuk 3: Die akkommodasie-/verblyfsektor 3.1 Soorte akkommodasie 3.2 Ooreenkomste en verskille tussen soorte akkommodasie 3.3 Teikenmarkte Hoofstuk 4: Die reis-/vervoersektor 4.1 Soorte vervoer 4.2 Voor- en nadele 4.3 Roetes van die onderskeie vervoermiddels 4.4 Teikenmarkte Hoofstuk 5: Die besienswaardigheid-/attraksiesektor 5.1 Soorte besienswaardighede 5.2 Die teikenmark van elke soort besienswaardigheid Hoofstuk 6: Die toerismebeplanningsektor 6.1 Teorismebeplanningsondernemings 6.2 Werksgeleenthede en loopbane in die toerismebedryf Hoofstuk 7: Die sektor van handel en nywerheid 7.1 Soorte sakeondernemings 7.2 Sakegeleenthede Hoofstuk 8: Die bestemmingsbeplanningsektor 8.1 Die vlakke van bestemmingsbeplanning 8.2 Die organisering van toerisme in Suid-Afrika

AFDELING 3: VERANTWOORDELIKE EN VOLHOUBARE TOERISME INHOUD: (DEEL 3 IN HANDBOEK) Hoofstuk 1: Die elemente van ekotoerisme 1.1 Verantwoordelike toerisme 1.2 Bewaring 1.3 Plaaslike gemeenskap Hoofstuk 2: Volhoubare ekotoerisme 2.1 Die fisiese omgewing 2.2 Die kulturele omgewing 2.3 Natuurlewe en toerisme Hoofstuk 3: Doeltreffende omgewingsbestuur 3.1 Besoedeling 3.2 Gronderosie 3.3 Bewaring van hulpbronne 3.4 Gesondheid Hoofstuk 4: Die rol van gemeenskappe 4.1 Die voor- en nadele vir gemeenskappe 4.2 Strategieë vir gemeenskapsbetrokkenheid 4.3 Bewustheid, bemagtiging en betrokkenheid Let wel: Leer Deel 3 Verantwoordelike en volhoubare toerisme in die handboek Verken Toerisme Graad 10 bl. 117 tot 151 in die ou weergawe van die handboek en dieselfde werk in die nuwer weergawe van hierdie handboek. Alhoewel die bladsynommers verskil, is die inhoud dieselfde. Leer ook alle werk in die skrif.

AFDELING 4: TOERISME-AARDRYKSKUNDE, BESIENSWAARDIGHEDE EN REISNEIGINGS INHOUD: (DEEL 5 & 4 IN HANDBOEK) DEEL 5: TOERISME-AARDRYKSKUNDE, BESIENSWAARDIGHEDE EN REISNEIGINGS Hoofstuk 1: Die lees van kaarte en toerbeplanning 1.1 Waar om geskikte kaarte te vind 1.2 Hoe om kaarte te lees 1.3 Toerbeplanning Hoofstuk 2: Toerismestreke 2.1 Streke en substreke 2.2 Bestemmings 2.3 Besienswaardighede 2.4 Inligting oor die verskillende provinsies Let wel: Leer Deel 5 in Verken Toerisme Graad 10 bl. 185 tot 223 in die ou weergawe van die handboek en dieselfde werk in die nuwer weergawe. Die inhoud bly dieselfde, slegs die bladsynommers verskil. Dit sal ook deeglik in die klas met die leerders gekommunikeer word.

DEEL 4: NATUURLIKE EN KULTURELE TOERISME INHOUD Hoofstuk 1: Natuurlike erfenis, geografie en toerisme 1.1 Fisiese kenmerke 1.2 Sosiale en demografiese kenmerke 1.3 Ekonomiese kenmerke Hoofstuk 2: Kulturele erfenis en toerisme 2.1 Suid-Afrikaanse kultuur 2.2 Kulturele toerisme in Suid-Afrika 2.3 Kulturele waardes en oortuigings 2.4 Implikasies van kulturele toerisme Hoofstuk 3: Wêrelderfenisterreine in Suid-Afrika 3.1 Kriteria vir aanvaarding 3.2 SA se wêrelderfenisterreine 3.3 Voldoening aan kriteria Let wel: · Leer bl 153 tot 184 in die ou weergawe van Verken Toerisme Graad 10. Dieselfde inligting is ook in die nuwer weergawe van Verken Toerisme Graad 10, maar die bladsynommers verskil. Dit sal so met die leerders in die klas gekommunikeer word. · Leer al die bykomende werk in die skrif. Die handboek alleen is nie voldoende nie! AFDELING 5: KLIËNTESORG EN KOMMUNIKASIE INHOUD: (DEEL 2 & DEEL 6 IN HANDBOEK) DEEL 2: KLIËNTESORG EN KOMMUNIKASIE Hoofstuk 1: Verbale kommunikasie 1.1 Gehaltediens en winsgewendheid 1.2 Noukeurigheid van verbale kommunikasie 1.3 Aanbieding van inligting 1.4 Vriendelikheid en behulpsaamheid 1.5 Kommunikasie onder kollegas Hoofstuk 2: Nieverbale kommunikasie 2.1 Hoe om nieverbale kommunikasie positief te gebruik 2.2 Interpretering van nieverbale kommunikasie 2.3 Vriendelikheid en behulpsaamheid met die gebruik van nieverbale kommunikasie Hoofstuk 3: Tegnologie in toerisme 3.1 Wat is tegnologie? 3.2 Soorte toerusting en tegnologie Hoofstuk 4: Luister en reageer

4.1 Luister na verbale kommunikasie en reageer gepas 4.2 Hantering van inkomende telefoonoproepe Hoofstuk 5: Geskrewe kommunikasie 5.1 Algemene formate van geskrewe kommunikasie 5.2 Vorms wat in die toerismebedryf gebruik word 5.3 Minder algemene formate van geskrewe kommunikasie Hoofstuk 6: Lees en begrip 6.1 Begrip en interpretasie DEEL 6: ERVARING IN DIE WERKPLEK 1. Hoe om `n geskikte plek te kies 2. CV en dekbrief 3. Onderhoud 4. Boekhouding van jou ervaring in die werkplek

VRYDAG 12 NOVEMBER

FISIESE WETENSKAP VRAESTEL 1: Meganika: Beweging Gravitasie Golwe, klank en lig: Golwe Lig Elektrisiteit Magnetisme en Magnetisme Statiese Elektrisiteit Module 2(1) Module 3(1) Module 2(2) Module 2(2) Module 1(2) Module 2(3) Bladsy 3 ­ 40 4 - 38 41 ­ 66 67 ­ 90 41 ­ 72 91 ­ 114

Gewig van LU's: LU 1: Wetenskaplike en praktiese ondersoek en probleemoplossing LU 2: Konstruering en toepassing van wetenskaplike kennis LU 3: Aard van wetenskap en die verband daarvan met tegnologie, samelewing en omgewing ONTHOU: Sakrekenaar, liniaal, penne, potlode, gradeboog PHYSICAL SCIENCE: PAPER 1 ­ PHYSICS Mechanics: Motion Module 2(1) 3 ­ 40 Gravity Module 3(1) 4 ­ 38 Waves: Waves Module 2(2) 41 ­ 66 Light Module 2(2) 67 ­ 90 Electric circuits: Magnetism Module 1(2) 48 ­ 80 Electrostatics Module 1(3) 81 ­ 109 Electric circuits Module 2(3) 91 ­ 114 WEIGHT OF LO's: LO 1: Practical scientific inquiry and problem solving LO 2: Constructing and applying scientific knowledge LO 3: The nature of science and its relationship to technology, society and the environment REMEMBER: Calculator, ruler, pens, pencils and retractor LEWENSORIËNTERING: EENHEID 1: STUDIETEGNIEKE Bl 1 ­ 4, 22 - 24 EENHEID 2: GEMEENSKAPSBETROKKENHEID

GR 10

Bl 26 - 33 EENHEID 3: PERSOONLIKE WELSTAND Bl 41 ­ 42, 47, 49 - 51 EENHEID 4: MAG IN VERHOUDINGS Bl 52 - 54 EENHEID 5: SEKSUALITEIT IN DIE GEMEENSKAP Bl 57, 62 ­ 63, 67, 69 EENHEID 6: DIVERSE KWESSIES Bl 73 ­ 78 EENHEID 7: BEROEPSWÉRELD Bl 82 ­ 83, 85 EENHEID 8: MY FISIESE OMGEWING Bl 89, 95 - 96

MAANDAG 15 NOVEMBER

REKENINGKUNDE: ADDISIONELE TRANSAKSIES: HOOFSTUK 2 BL. 50 ­ 86 Nuwe Era · Kredietkaartverkope · Vraggeld op aankope · Vraggeld op verkope · Verbruikersdeopito's · Vaste deposito's en rente · Lenings en rente · Rente op lopende bankrekening · Rente op oortrokke bankrekening · Korting toegestaan · Korting ontvang DEBITEURSJOERNAAL; DEBITEURSAFSLAGJOERNAAL; KREDITEUREJOERNAAL; KREDITEUREAFSLAG-JOERNAAL; ALGEMENE JOERNAAL HOOFSTUK 3, 4, 5 Bl. 87 ­ 190 · Kredietverkope van handelsvoorraad · Terugsendings van handelsvoorraad vanaf debiteure · Kredietaankope · Terugsendings aan krediteure · Rente op agterstallige debiteure (rente-inkomste) · Rente op agterstallige krediteure (Rentge-uitgawe) · Kansellering van korting toegestaan · Kansellering van korting ontvang · Afskryf van oninbare skulde · Oninbare skulde verhaal / ingevorder · Skenking van bates as kapitaalbydrae · Onttrekking van bates deur eienaar LOON EN SALARISJOERNALE HOOFSTUK 8 BL. 207 ­ 242 · Berekening en joernalisering van bruto loon/salaris · Berekening en joernalisering van aftrekkings

GR 10

· Berekening en joernalisering van netto loon/salaris · Berekening en joernalisering van werkgewersbydraes · Oorboeking van joernale · Joernalisering van loon/salaris (krediteure vir lone/salarisse) · Joernalisering van betalings aan fondse (krediteure = laste) · Teorie VOORAANSUIWERINGSPROEFBALANS; JAAREINDAANSUIWERINGS; NAAANSUIWERINGSPROEGBALANS; SLUITINGSOORDRAGTE; NAAFSLUITINGSPROEFBALANS HOOFSTUK 9 BL. 243 ­ 331 · Opstel van vooraansuiweringsproefbalans · Voorsiening vir oninbare skulde ­ aansuiwering · Waardevermindering ­ aansuiwering · Handelsvoorraadtekort ­ aansuiwering · Verbruiksvoorraadvoorhande ­ aansuiwering · Vooruitbetaalde uitgawes · Opgelope uitgawes · Vooruitontvangste inkomste · Opgelope inkomste · Opstel van na-aansuiweringsproefbalans · 8-sluitingsoordragte · Slotrekeninge (Handelsrekening en wins- en verliesrekening) · Na-afsluitingsproefbalans FINANSIËLE STATE: HOOFSTUK 10 BL. 332 - 374 · Inkomste staat · Balansstaat · 8 aantekeninge tot state · Rentabiliteit Graad van winsgewendheid (netto wins voor rente op ekwiteit) Bruto wins op omset Bruto wins as persentasie op koste van verkope Netto wins op omset Totale uitgawes as persentasie van omset Bedryfswins op omset · Likiditeit Bedryfskapitaalverhouding Vuurproefverhouding · Solvabiliteit Totale bates: Totale laste FINANSIËLE BESTUURSREKENINGKUNDE; VERVAARDIGINGSKOSTE; BEGROTINGS HOOFSTUK 11 ; 12 BL. 403 ­ 425 · Verskille tussen finansiële en bestuursrekeningkunde · Vervaardigingskoste-komponente Primêre koste Bokoste/administrasiekoste Vaste koste Veranderlike koste Direkte en Indirekte materiaalkoste Direkte en Indirekte arbeidskoste · Verskillende tipes begrotings

BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE HOOFSTUK 6 BL. 191 ­ 196 · Hoekom is BTW nodig? · Verskillende BTW koerse · Inset BTW · Uitset BTW · BTW Ontvanbaar / betaalbaar VOORRAADSTELSELS AANTEKENINGE · Vergelyking tussen periodieke voorraadstelsel en deurlopende voorraadstelsel (definisies) · Voor- en nadele van elke stelsel IGO VRAESTEL 1: Klem val op die eerste hoekse ortografiese projeksie. · Siviele Tekene / Civil drawings · Elektriese diagramme / Electrical circuits · Beskrywende meetkunde / Descriptive geometry · Perspektief (1-punt) / Perspective (1 ­ point)

DINSDAG 16 NOVEMBER

WISKUNDE VRAESTEL 1: Algebra (Alles) 2 uur 100 punte WISKUNDIGE GELETTERDHEID VRAESTEL 1: 3ure 150 punte · · · · · · · · · · · · Sakrekenaar berekeninge Omskakeling van eenhede Persentasie ­ afslag van items Omskakeling ml na l. kg na g. cm na mm. cm ma m Skaal 1:100 Transformasies: refleksie, rotasie, translasie, vergroting Volume: sillinder, reghoekige prisma Aflees vanaf `n grafiek: A = S x T Aflees van `n sirkeldiagram Kaartwerk : skaal Modus, mediaan, omvang en gemiddeld Frekwensietabel: staafdiagram en histogram te teken 3 hours 150 marks · · · · · · · · · · · Calculator calculations Convert units Calculation of discount of items Convert units of measurements: ml to l, kg to g, cm to mm, cm to m Scale work- 1:100 Transformations: rotation, reflection, translation ,enlargement Volume ­ cylinder, rectangular prism Answer questions about a graph ­ D = S x T Answer questions of a pie graph Map : scale 1:100 Mode, median, range and mean Frequency table; draw a histogram or a bar graph

GR 10

·

WOENSDAG 17 NOVEMBER

FISIESE WETENSKAP VRAESTEL 2: Chemiese veranderinge: Chemiese veranderinge Module 3(2) Bladsy 40 ­ 90 Chemiese sisteme: Waterkringloop Module 4(1) 3 ­ 23 Stikstofkringloop Module 4(2) 24 ­ 39 Hidrosfeer Module 4(3) 40 ­ 54 Materie en materiale: Eienskappe van materie Module 1(1) 3 ­ 40 Atoom Module 1(4) 99 ­ 128 Bindings Module 1(5) 128 ­ 163 Gewig van LU's: LU 1: Wetenskaplike en praktiese ondersoek en probleemoplossing LU 2: Konstruering en toepassing van wetenskaplike kennis LU 3: Aard van wetenskap en die verband daarvan met tegnologie, samelewing en omgewing ONTHOU: Sakrekenaar, liniaal, penne, potlode, gradeboog GR 10 PHYSICAL SCIENCE PAPER 2: Chemical change: Chemical change Module3(2) Page 40 ­ 90 Chemical systems: Water cycle Module 4(1) 3 ­ 23 Nitrogen cycle Module 4(2) 24 ­ 39 Hydrosphere Module 4(3) 40 ­ 54 Matter and materials: Properties and classification of matter Module 1(1) 3 ­ 40 The Atom Module 1(4) 99 ­ 128 The particles that matter consists of Module 1(5) 128 ­ 163 WEIGHT OF LO's: LO 1: Practical scientific inquiry and problem solving LO 2: Constructing and applying scientific knowledge LO 3: The nature of science and its relationship to technology, society and the environment REMEMBER: Calculator, ruler, pens, pencils and retractor

DONDERDAG 18 NOVEMBER

IT TEORIE: Afdeling 1: Apparatuur en Programmatuur Afdeling 2: E-kommunikasie Afdeling 3: Die impak van rekenaars Algemene programmeringsvrae GR 10 RTT TOERIE: Eksterne Vraestel ­ wag vir antwoord van eksaminator IGO VRAESTEL 2: Klem val op 3de hoekse Ortografiese Projeksie · · · Meganiese Tekene / Mechanical drawings Vaste liggame / Solid geometry Isometries / Isometric

·

Lokusse / Loci

VRYDAG 19 NOVEMBER

LEWENSWETENSKAP: VRAESTEL 2: Skrif 2 Handboek bl. 130 - 365 · Werk deur alle werksopdragte in die handboek. · Alle sketse wat in die skrif geteken is, moet deur leerder geteken en benoem kan word. · Toepaslike begrippe agter in die handboek · Skryfbehoeftes benodig: Bloupen, rooi en blou kleurpotlode, liniaal, potlood, uitveër, gradeboog, sakrekenaar en passer WISKUNDE VRAESTEL 2: trigonometrie, Analities, Statistiek (Alle 2 uur 100 punte GEOGRAFIE TEORIE:

GR 10

MAANDAG 22 NOVEMBER

GR 10

DINSDAG 23 NOVEMBER

GEOGRAFIE Klimatologie · Atmosfeer · Temperatuur van die afmosfeer · Vog in die atmosfeer Geomorfologie Teorie van drywende kontinente en plate Aardbewings Vulkanisme - Intrusiewe - Ekstrusiewe Ontstaan van berge ­ plooiing - verskuiwing Verwering en erosie ­ tipes Mense en plekke ­ bevolking Wêreldbevoling Migrasie Mense en Organisasies.

MUSIEK: GEOGRAFIE KAARTWERK:

GR 10

Kaartwerktegnieke · Interpretasie van 1:50 000 kaarte · Lugfoto's · Kaartporjeksies ­ lambert · GIS · Rigting en peiling · Oppervlakberekening · Werklike afstand · Magnetiese peiling · Gradiënt · Deursnit

· ·

Vertikale vergroting Intersigbaarheid

MUSIEK: VRAESTEL 1: Lang vrae:

Musiekgeskiedenis (60 punte) Filmmusiek Afrika-musiek: Die Vendastam se musiekinstrumente

Jazz Die elemente van Jazz Die belangrikste genre ­ Ragtime (Langvrae tel 8 ­ 12 punte) Suid-Afrikaanse komponiste ­ Hubert du Phesis, biografie en Kortvrae: werk Orlusinstrumente van die simfonie-orkes Musiekteater m.b.t. die Blyspel West Side Story Styltydperke: Barok, Klassiek en Romantiek Drie kenmerke per tydperk 'n Verteenworodigende komponis en werk by elkeen Musiekindustrie: Die doel van SAMRO (Kortvrae tel ongeveer 5 punte elk) Musiekteorie: 60 punte Gr. IV Unisa standaard · Tydmaat en Groepering · Intervalle · Transposisie · Besyfering van drieklanke · Vierstemmige skryfwyse · Voltooiing van 'n melodie VRAESTEL 2 (30 PUNTE) · Uitkenning van styltydperke en genres · Analise van 'n Tweeledige musiekstuk TOTAAL: 150

WOENSDAG 24 NOVEMBER

EKONOMIE: Alle werk wat behandel is, moet geleer word. Uiteensettings van vraestel: AFDELING A VERPLIGTEND Vraag 1: Kortvrae uit Modules 1 ­ 4 50 Afdeling B KIES ENIGE DRIE VRAE Elke vraag tel 50 punte Vraag 2 Makro-ekonomie (Module 1) Vraag 3 Mikro-ekonomie (Module 2) Vraag 4 Ekonomiese strewes (Module 3) Vraag 5 Kontemporêre ekonomiese kwessies (Module 4) Vraag 6 Kombinasies van Modules 1 ­ 4 Afdeling C Enige twee vrae uit hierdie afdeling Elke vraag tel 50 punte Langvrae Vraag 7 Makro-ekonomie (Module 1) Vraag 8 Mikro-ekonomie (Module 2) Vraag 9 Ekonomiese strewes (Module 3) Vraag 10 Kontemporêre ekonomiese kwessies (Module 4) Leer ook werkkaarte soos behandel.

GR 10

DUITS: TOTAAL: 100 TYDSDUUR: 2 UUR TEIL 1: LESEVERSTEHEN Themen: Meine Personalien Sich vorstellen Essen und Trinken Aufgaben: Tabellen ordnen Richtig/Falsch Fragen/Antwort Mehrfachwahl TEIL 2: SCHREIBEN Themen: Meine Personalien Sich vorstellen/Begrüßung Farben Essen und Trinken Familie Weihnachten Aufgaben: Paragraphen Dialoge Briefe TEIL 3: GRAMMATIK UND WORTSCHATZ Grammatik: Verben (werkwoorde) Präpositionen (voorsetsels) Wortschatz: Meine Personalien Sich vorstellen/Begrüßung Farben Zahlen Essen und Trinken Familie Weihnachten TOTAAL: 100 (20) (40) (40)

DONDERDAG 25 NOVEMBER

BESIGHEIDSTUDIES: Module 1: Sake-omgewing Makro-omgewing Mikro-omgewing Markomgewing Sosiaal-ekonomiese vraagstukke Ekonomiese bedrywighede Module 2: Sake-ondernemings Bedryfsplan

GR 10

Module 3:

Module 4:

Sake-ondernemings Sakekontrakte Kreatiewe denke Persoonlike ontwikkeling Verhoudings en spanwerk Omgewingsverantwoordelikhede Oorsig Hoofbestuur Administrasie Finansiering Aankope Openbare betrekkinge

VRYDAG 26 NOVEMBER

GR 10 VERBRUIKERSTUDIES: GRAAD 10 MODULE 1-5 Praktiese eksamen gedurende klastyd.(PAT 3)

MAANDAG 29 NOVEMBER

GR 10 KUNS PRAKTIES:

Information

Microsoft Word - AVB NOV GR10.doc

17 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

367027


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531