Read AB%20462.pdf text version

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie nr 14, Data wydania: 4 wrzenia 2012 r.

Nazwa i adres

SILLIKER POLSKA Sp. z o.o.

ul. eromskiego 17 01-882 Warszawa

LABORATORIUM

AB 462 ul. Waryskiego 1 00-645 Warszawa

Kod Identyfikacji dziedziny/obiektu bada C/1; C/4; C/9; C/22; K/1; K/4; K/9; K/22; N/1; N/9; N/22; Q/22; P/9; Dziedzina/obiekt bada:

Badania chemiczne, analityka chemiczna pasz, wyrobów chemicznych, kosmetyków, wody i ywnoci Badania mikrobiologiczne produktów rolnych, pasz, kosmetyków, próbek rodowiskowych, wody i ywnoci Badania wlaciwoci fizycznych wyrobów chemicznych, kosmetyków, wody i ywnoci Badania sensoryczne ywnoci Pobieranie próbek wody i próbek rodowiskowych Wersja strony: A

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest zalcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 462 z dnia 03.01.2012 r. Status akredytacji oraz aktualno zakresu akredytacji mona potwierdzi na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r. str. 1/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Laboratorium Mikrobiologiczne Badane obiekty / Grupa obiektów ywno i pasze Próbki rodowiskowe Badane cechy i metody badawcze Obecno paleczek Salmonella Metoda jakociowa Obecno Listeria monocytogenes Metoda jakociowa Obecno Listeria monocytogenes Obecno Listeria spp. (ALOA ONE DAY) Metoda jakociowa Liczba Listeria monocytogenes Zakres od: 10 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Liczba Listeria monocytogenes Liczba Listeria spp. (ALOA COUNT) Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-EN ISO 6579:2003 PB-05/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007 PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 PB-01/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007 PB-17/LM wyd.1 z dnia 15.02.2012

PN-EN ISO 11290-2:2000 +A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007 PB-02/LM wyd. z dnia 12.12.2007

PB-18/LM wyd. 1 z dnia 15.02.2012

Zakres od:

1jtk/ml 1jtk/g 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres od: 10 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres od: 1 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Obecno gronkowców koagulazododatnich Metoda jakociowa Liczba -glukuronidazododatnich Escherichia coli Zakres od: 1 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa

PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004

PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004

PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 PN-ISO 16649-2:2004

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 2/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów ywno i pasze Próbki rodowiskowe

Badane cechy i metody badawcze Liczba Enterobacteriaceae Zakres od: 1 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Obecno bakterii z grupy coli Metoda jakociowa Obecno przypuszczalnych Escherichia coli Metoda jakociowa Liczba drobnoustrojów Zakres od: 1 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Liczba pleni i drody Zakres od: 1 jtk/g 1jtk/ml 2 1jtk/cm dla wymazów z powierzchni ograniczonej szablonem 1 jtk dla wymazów z powierzchni nieograniczonej 1 jtk dla wymazów z powierzchni rk Metoda ilociowa, plytkowa Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Zakres od: 10 jtk/g 1 jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Liczba bakterii z grupy coli Zakres od: 1 jtk/g 1 jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej Zakres od: 1 jtk/g 1 jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Liczba Clostridium perfringens Zakres od: 1 jtk/g 1 jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Liczba pleni i drody Zakres od: 10 jtk/g 1 jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-ISO 21528-2:2005

PN-ISO 4831:2007 PN-ISO 7251:2006

PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005

PB-14/LM wyd.1 z dnia 09.12.2009

ywno i pasze

PN-EN ISO 7932:2005

PN-ISO 4832:2007

PN-ISO 15214:2002

PN-EN ISO 7937:2005

ywno o aktywnoci wody wyszej ni 0,95

PN-ISO 21527-1:2009

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 3/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów ywno o aktywnoci wody niszej lub równej 0,95

Badane cechy i metody badawcze Liczba pleni kserofilnych i drody osmofilnych Zakres od: 10 jtk/g 1 jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Liczba drobnoustrojów psychrotrofowych Zakres od: 1jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Obecno beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych oraz beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych redukujcych siarczany (IV) Metoda jakociowa Obecno beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych Metoda jakociowa Obecno beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych oraz beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych redukujcych siarczany (IV) Metoda jakociowa Obecno beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych oraz beztlenowych laseczek przetrwalnikujcych redukujcych siarczany (IV) Metoda jakociowa Obecno bakterii beztlenowych przetrwalnikujcych mezofilnych Metoda jakociowa Obecno i liczba enterokoków kalowych (paciorkowców kalowych, enterokoków) Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Obecno i liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Obecno i liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Ogólna liczna mikroorganizmów w 36 ±2 ºC i w 22 ±2 ºC Zakres od: 1 jtk/1 ml Metoda ilociowa, plytkowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-ISO 21527-2:2009

Mleko

PN-ISO 8552:2008

Miso i produkty misne

PB-10/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007

Wyroby garmaeryjne. Pólprodukty i wyroby gotowe Ryby i produkty rybne

PB-12/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007

PB-08/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007

Mroone wyroby kulinarne

PN-A-82200:1989, pkt 2.15

Przetwory owocowe, warzywne i warzywno - misne Woda

PN-A-75052-10:1990

PN-EN ISO 7899-2:2004

PB-13/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007

PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009

PN-EN ISO 6222:2004

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 4/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów Woda

Badane cechy i metody badawcze Obecno i liczba przetrwalników beztlenowców redukujcych siarczyny (clostridia) Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Obecno i liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Obecno i liczba Clostridium perfringens (lcznie z przetrwalnikami) Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Pobieranie próbek wody do analiz mikrobiologicznych Pobieranie próbek Obecno i liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres od: 1 jtk/badana objto Metoda filtracji membranowej Pobieranie próbek Metoda wymazów Metoda plytek kontaktowych Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Teoretyczna granica wykrywalnoci: 1 jtk/g 1jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Liczba grzybów Teoretyczna granica wykrywalnoci: 1 jtk/g 1jtk/ml Metoda ilociowa, plytkowa Obecno Pseudomonas aeruginosa Metoda jakociowa Obecno Staphylococcus aureus Metoda jakociowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-EN 26461-2:2001

PN-EN ISO 16266:2009

Rozporzdzenie MZ z dnia 29.03.2007 wraz ze zmian z dnia 30.05.2010

Woda uytkowa ciepla i zimna, woda chlodnicza

PN-ISO 5667-5:2003 PN-EN ISO 19458:2007 PN-EN ISO 11731-2:2008

Powierzchnie obszarów produkcji ywnoci i obrotu Kosmetyki

PN-ISO 18593:2005

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 (Dz.U. 2003 nr 9 poz.107) Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 (Dz.U. 2003 nr 9 poz.107) PB-06/LM wyd.2 z dnia 12.12.2007 PN-EN ISO 6888-1:2001 z wylczeniem pkt.10 + Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 (Dz.U. 2003 nr 9 poz.107)

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 5/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Elastyczny zakres akredytacji

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Obecno drobnoustrojów patogennych i ich toksyn metod enzymoimmunofluorescencyjn 1) przy uyciu aparatów rodziny Vidas Metoda jakociowa Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 1) PB-15/LM 1) PB-16/LM

ywno i pasze Próbki rodowiskowe

1)

Dopuszcza si modyfikacj metod badawczych poprzez dodanie kolejnych cech w ramach metody i aktualizacj metody badawczej

Aktualna ,,Lista bada prowadzonych w ramach zakresu elastycznego" jest dostpna na kade danie w akredytowanym podmiocie. Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wlczane do sprawozda z bada: Dr in. Anna Bugajewska - odpowiedzialna za wlczane do sprawozda z bada opinie i interpretacje formulowane na podstawie wyników bada wykonanych wszystkimi akredytowanymi metodami Mgr in. Anna Dobrzeniecka - odpowiedzialna za wlczane do sprawozda z bada opinie i interpretacje formulowane na podstawie wyników bada wykonanych wszystkimi akredytowanymi metodami

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 6/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Laboratorium Fizykochemiczne Pracownia Bada Fizykochemicznych Badane obiekty / Grupa obiektów ywno Badane cechy i metody badawcze Zawarto azotu Zakres: (0,001 - 19) % Metoda miareczkowa Zawarto bialka (z oblicze) Zawarto chlorków Zakres: (0,02 - 80) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Masa netto, masa po odcieku, objto, udzial skladników Zakres: masa netto: (1 - 15000) g objto: (5 - 6000) ml masa po odcieku: (1 - 2500) g udzial skladników: (1 - 2500) g Metoda wagowa Warto energetyczna (z oblicze) Warto energetyczna (z oblicze) Zawarto wglowodanów (z oblicze) Zawarto wglowodanów (z oblicze) ywno (koncentraty spoywcze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, przetwory zboowe, wyroby garmaeryjne, przetwory owocowe i warzywne, soki, miso i produkty misne, przetwory mleczne, suplementy diety, kawa, herbata) ywno (napoje, przetwory owocowe i warzywne, suplementy diety, wyroby garmaeryjne, suszone owoce, przetwory mleczne, ryby, plynne koncentraty spoywcze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie) ywno (koncentraty spoywcze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie) Zawarto blonnika pokarmowego Zakres: (0,1 - 51) % Metoda enzymatyczno-wagowa Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PB-39/LCH wyd.1 z dnia 08.12.2010

PB-07/LCH wyd. 1 z dnia 17.11.2006

PB-22/LCH wyd.2 z dnia 22.09.2008

PN-A-82350:1996 pkt 3.6.8.4 Rozporzdzenie MZ z dnia 25.07.2007 z póniejszymi zmianami (Dz. U. 2007 Nr 137 poz. 967 z pón. zm.) PN-A-82350:1996 pkt 3.6.8.3 Rozporzdzenie MZ z dnia 25.07.2007 z póniejszymi zmianami (Dz. U. 2007 Nr 137 poz. 967 z pón. zm.) AOAC 991.43:1994

Zawarto kofeiny Zakres: (0,5 - 1800) mg/kg lub (0,5 - 1800) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV) Zawarto teobrominy Zakres: (1 - 20000) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV)

PN-EN 12856:2002

PN-EN 12856:2002

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 7/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów ywno (napoje, koncentraty spoywcze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, owoce i warzywa oraz ich przetwory, mleko i produkty mleczne)

Badane cechy i metody badawcze Zawarto acesulfamu K Zakres: (1 - 1800) mg/kg lub (1 - 1800) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV) Zawarto sacharyny Zakres: (1 - 1800) mg/kg lub (1 - 1800) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV) Zawarto aspartamu Zakres: (0,5-500000) mg/kg (0,5 - 500000) mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV) Sklad kwasów tluszczowych Metoda chromatografii gazowej (GCFID)

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-EN 12856:2002

PN-EN 12856:2002

ywno (przetwory zboowe, napoje bezalkoholowe, dodatki do ywnoci)

PN-EN 12856:2002

ywno (nabial, koncentraty spoywcze, wyroby garmaeryjne, miso i przetwory misne, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, ryby i przetwory rybne, oleje i tluszcze rolinne i zwierzce, przetwory zboowe, orzechy nasiona i ziarna, przekski ziemniaczane, napoje, soki i przetwory owocowowarzywne, pasze) ywno (produkty zboowe, kawa, owoce i ich przetwory, koncentraty spoywcze, wyroby ciastkarskie)

PB-24/LCH wyd. 1 z dnia 03.02.2009

ywno (produkty zboowe, koncentraty spoywcze, wyroby ciastkarskie)

ywno (produkty zboowe, koncentraty spoywcze)

ywno (owoce i warzywa oraz ich przetwory, miso i produkty misne, ryby i ich przetwory, surowce i produkty pochodzenia morskiego, wyroby garmaeryjne, koncentraty spoywcze, wyroby cukiernicze i ciastkarskie, produkty zboowe, suplementy diety, woda)

Zawarto ochratoksyny A Zakres: (0,2 - 30) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj FLU (HPLC-FLU) Zawarto zearalenonu Zakres: (3 - 430) µg /kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj FLU (HPLC-FLD) Zawarto deoksyniwalenolu Zakres: (10 - 2000) µg /kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV) Zawarto i stenie rtci Zakres: (0,001 - 1) mg/kg (0,001 - 1) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z amalgamacj

PB-30/LCH wyd. 3 z dnia 07.03.2012

PB-34/LCH wyd.2 z dnia 14.03.2012

PB-37/LCH wyd.2 z dnia 13.03.2012

PB-36/LCH wyd.1 z dnia 15.09.2010

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 8/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów ywno (orzechy i ich przetwory, koncentraty spoywcze, zboa i przetwory zboowe, suszone owoce, przyprawy kulinarne)

Badane cechy i metody badawcze Zawarto aflatoksyny B1, G1 Zakres: (0,08-10,0) g/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj FLU (HPLC-FLU) Zawarto aflatoksyny B2, G2 Zakres: (0,04-3,0) g/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj FLU (HPLC-FLU) Zawarto sumy aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (z obliczenia) Zawarto tluszczu Zakres: (0,1 - 80) % Metoda wagowa Zawarto tluszczu Zakres: (0 - 5,0) % Metoda Gerbera Zawarto tluszczu Zakres: (0 - 40,0)% Metoda Gerbera Kwasowo Zakres: (0,1 - 5) mmol/100g (0,1 - 5) % (5 - 80) °SH Metoda potencjometryczna Zawarto chlorków Zakres: (0,2 - 70) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawarto tluszczu Zakres: (0 - 40,0) % Metoda Gerbera Zawarto tluszczu w s. m. (z oblicze) Kwasowo miareczkowa Zakres: (0,1 - 5) % Metoda potencjometryczna Zawarto chlorków Zakres: (0,2 - 70) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawarto ekstraktu ogólnego Zakres: (0,05 - 99)% Metoda refraktometryczna

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PB-40/LCH wyd. 2 z dnia 15.03.2012

PB-40/LCH wyd. 2 z dnia 15.03.2012

PB-40/LCH wyd. 2 z dnia 15.03.2012

Mleko i produkty mleczne

PB-03/LCH wyd.1 z dnia 17.11.2006

Mleko

PN-ISO 2446:2010

mietana i mietanka

PN-78/A-86028+Az2:2002

Napoje mleczne fermentowane

PB-01/LCH wyd.1 z dnia 17.11.2006

Sery

PN-EN ISO 5943:2007

PB-17/LCH wyd. 2 z dnia 12.12.2007

Przetwory owocowe i warzywne

PN-EN 12147:2000

PN-EN 12133:2001

PN-EN 12143:2000

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 9/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów Przetwory owocowe i warzywne (produkty plynne i przecierowe, produkty twarde i gste przetworzone, soki owocowe i warzywne, napoje owocowe, nektary, marynaty, salatki) Soki owocowe i warzywne

Badane cechy i metody badawcze Zawarto sacharozy (z oblicze) Zawarto ekstraktu bezcukrowego (z oblicze) Zawarto ekstraktu ogólnego Zakres: (0,05 - 99) % Metoda refraktometryczna Kwasowo miareczkowa Zakres: (0,1 - 1) % Metoda potencjometryczna Zawarto tluszczu Zakres: (0,1 - 80) % Metoda wagowa Kwasowo ogólna Zakres: (0,1 - 5) % Metoda miareczkowa Zawarto tluszczu wolnego Zakres: (0,1 - 80) % Metoda Soxhleta Zawarto chlorków Zakres: (0,2 - 80) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawarto azotanów / azotynów Zakres: azotyny: (1,6 - 80) mg/kg azotany: (6 - 102) mg/kg Metoda spektrofotometryczna Zawarto fosforu calkowitego Zakres: (0,03 - 18) g/kg Metoda spektrofotometryczna Zawarto fosforu dodanego (z oblicze) Zawarto hydroksyproliny Zakres: (0,04 - 0,83) % Metoda spektrofotometryczna Zawarto kolagenu (z oblicze) Stosunek kolagenu do bialka (zawarto tkanki lcznej) (z oblicze) Zawarto tluszczu Zakres: (0,1 - 80) % Metoda wagowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-90/A-75101/07

PN-EN 12143:2000

PN-EN 12147:2000

Koncentraty spoywcze

PN-A-79011-4:1998

PN-A-79011-9:1998

Miso i produkty misne

PN-ISO 1444:2000

Miso i produkty misne

PN-ISO 1841-2:2002

PN-EN 12014-3:2006+Ap1:2008

PN-ISO 13730:1999+Ap1:2004

PN-A-82060:1999 pkt 2.7.2 PN-ISO 3496:2000

Rozporzdzenie MRiRW z dnia 10.07.2007 (Dz.U. 2007 Nr 137 poz. 966)

Wyroby garmaeryjne

PN-85/A-82100

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 10/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby garmaeryjne, miso i produkty misne Ryby i produkty rybne

Badane cechy i metody badawcze Zawarto skrobi Zakres: (0,4 - 15) % Metoda miareczkowa Zawarto chlorków Zakres: (0,2 - 80) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawarto histaminy Zakres: (2 - 250) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV) Zawarto tluszczu Zakres: (0,1 - 80) % Metoda wagowa Zawarto tluszczu w s. m. (z oblicze) Zawarto cukrów w s.m. (z oblicze) Zawarto tluszczu Zakres: (0,1 - 80) % Metoda wagowa Zawarto tluszczu Zakres: (0,1 - 80) % Metoda wagowa Zawarto ekstraktu ogólnego Zakres: (0,05 - 99) % Metoda refraktometryczna Zawarto kwasów Zakres: (0,1 - 1) % Metoda miareczkowania potencjometrycznego Zawarto kofeiny Zakres: (0,02 - 10) % Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV Zawarto kofeiny Zakres: (0,02 - 10) % Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-85/A-82100

PB-06/LCH wyd. 1 z dnia 17.11.2006

Ryby i ich przetwory, surowce i produkty pochodzenia morskiego,

Wydawnictwo Metodyczne PZH 2007

Wyroby i pólprodukty ciastkarskie

PN-A-74252:1998

PN-A-74252:1998 PN-71/A-88021

Wyroby cukiernicze

Pieczywo

PN-A-74108:1996

Napoje bezalkoholowe

PN-85/A-79033

Kawa

PN-ISO 10095:1997

Kawa i produkty kawowe

ISO 20481:2008

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 11/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Badane obiekty / Grupa obiektów Woda (przeznaczona do spoycia przez ludzi, technologiczna)

Badane cechy i metody badawcze Smak Zapach Metoda jakociowa Barwa Zakres: (1 - 100) mg Pt/l Metoda spektrofotometryczna Przewodno elektryczna wlaciwa Zakres: (10 - 2000) µS/cm Metoda elektrochemiczna Mtno Zakres: (0,1 - 7500) NTU Metoda nefelometryczna Stenie elaza Zakres: (0,10 ­ 7) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stenie manganu Zakres: (0,05 - 2) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stenie jonu amonowego Zakres: (0,1 - 2,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stenie azotanów Zakres: (0,5 - 100) mg/l Metoda spektrofotometryczna Stenie azotynów Zakres: (0,05 - 1) mg/l Metoda spektrofotometryczna Zawarto chloru wolnego Zakres: (0,01-2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna Zawarto bialka surowego Zakres: (0,01 - 99) % Metoda miareczkowa Zawarto wody Zakres: (0,01 - 90)% Metoda wagowa Zawarto popiolu surowego Zakres: (0,01 - 30)% Metoda wagowa Zawarto surowego oleju i tluszczu Zakres: (0,02 - 80) % Metoda wagowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-EN 1622:2006 Zalcznik C

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 11, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 13, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 14, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 15, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 16, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 17, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 19, 20-23

PB-32/LCH wyd. 1 z dnia 08.06.2010 pkt 1-9, 18, 20-23

Woda

PN-ISO 7393-2:2011

Pasze

Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz. U. L 54 z 26.02.2009)

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 12/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Elastyczny zakres akredytacji Badane obiekty / Grupa obiektów ywno 1) Kosmetyki Napoje mleczne fermentowane (jogurt, kefir, mleko jogurtowe, mleko ukwaszone, malanka spoywcza) Sery Przetwory owocowe i warzywne (produkty plynne i przecierowe, produkty twarde i gste, produkty wiee, mroone i przetworzone) Przetwory zboowe (ziarno, mki, makarony, ry, przetworzone zboa) Koncentraty spoywcze (mieszanki zboowe, koncentraty obiadowe, koncentraty deserów, przypraw i dodatków, koncentraty ciast, kawy zboowej) Miso i przetwory misne Wyroby garmaeryjne (wyroby gotowe i pólprodukty z misa, ryb warzywno-misne, mroone wyroby kulinarne, salatki, potrawy) Wyroby i pólprodukty ciastkarskie (ciasta, pierniki, wyroby z dodatkami) Wyroby cukiernicze (trwale, pólprodukty, czekolady, wyroby czekoladowe, galaretki, cukierki, kakao) Pieczywo (pieczywo mieszane, pszenne, zwykle, wyborowe, pszenne pólcukiernicze, chrupkie) Herbata (herbata czarna, herbata zielona) Orzechy (orzechy ziemne, laskowe, migdaly, pistacje, orzechy brazylijskie) Surowce zielarskie (ziola i przyprawy)

1)

Badane cechy i metody badawcze pH Zakres: 2-12 Metoda potencjometryczna Zawarto wody Zawarto suchej masy 2) Metoda wagowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 1) Metody znormalizowane 1) Wlasne metody badawcze PB-04/LCH wyd.1 z dnia 17.11.2006

PN-EN ISO 5534:2005 PN-ISO 1026:2000

PN-EN ISO 712:2009

PN-A-79011-3:1998

PN-ISO 1442:2000 PN-85/A-82100

PN-A-74252:1998

PN-84/A-88027

PN-A-74108:1996

PN-ISO 1573:1996 PN-R-75548:1996

PN-91/R-87019

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 13/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Elastyczny zakres akredytacji Badane obiekty / Grupa obiektów ywno

5)

Badane cechy i metody badawcze Zawarto cukrów Zawarto cukrów redukujcych 5) Metoda miareczkowa Zawarto popiolu 3) Metoda wagowa

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 5) Metody znormalizowane

ywno

3)

ywno

4)

ywno

4)

Zawarto metali 4) Zakres elastyczny Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzonej (ICPOES) Zawarto konserwantów 4) Zakres elastyczny Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj UV (HPLC-UV)

PN-EN 1135:1999 PN-90/A-75101/18 PN-EN ISO 2171:2010 PN-A-74014 :1994 PN-A-79011-8:1998 PN-ISO 936:2000 PN-59/A-88022 PN-ISO 1575:1996 PN-ISO 1577:1996 4) PB-38/LCH

PN-EN 12856

1)

Dopuszcza si: wdroenie nowych metod znormalizowanych, wlasnych procedur badawczych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych i procedur badawczych oraz dodanie nowych obiektów Dopuszcza si: zmian zakresu pomiarowego metody bada Dopuszcza si: zmian zakresu pomiarowego metody bada oraz dodanie nowych obiektów Dopuszcza si: modyfikacj wlasnych metod badawczych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych oraz zmian zakresu pomiarowego metody bada i dodanie badanego obiektu w ramach metody i nowych cech. Dopuszcza si: wdroenie nowych metod znormalizowanych, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, zmian zakresu pomiarowego metod bada oraz dodanie nowych obiektów

2) 3) 4)

5)

Aktualna ,,Lista bada prowadzonych w ramach zakresu elastycznego" jest dostpna na kade danie w akredytowanym podmiocie. Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje wlczane do sprawozda z bada: mgr in. Dorota Dbska-Felis - odpowiedzialny za wlczane do sprawozda z bada opinie i interpretacje formulowane na podstawie wyników bada wykonanych wszystkimi akredytowanymi metodami dr in Anna Bugajewska - odpowiedzialny za wlczane do sprawozda z bada opinie i interpretacje formulowane na podstawie wyników bada wykonanych wszystkimi akredytowanymi metodami

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 14/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Laboratorium Fizykochemiczne Pracownia Bada Organoleptycznych i Sensorycznych Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby cukiernicze Badane cechy i metody badawcze Wygld ogólny (barwa, ksztalt, powierzchnia wyrobu), konsystencja, zapach, smak, przelom Metoda punktowa Wygld zewntrzny, barwa skórki, grubo skórki, wygld powierzchni skórki, elastyczno mikiszu, porowato mikiszu, inne cechy mikiszu (barwa, wilgotno, lepko), smak, zapach Metoda opisowa Wygld ogólny (ksztalt i wielko, wypelnienie oslonki, barwa), zapach, smak, wygld na przekroju (barwa, struktura i konsystencja) Metoda opisowa Wygld ogólny, konsystencja, zapach, smak Metoda opisowa Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-A-88032:1998+Ap1:2001

Pieczywo

PN-A-74108:1996 pkt. 2

Produkty misne, Wdliny

PN-88/A-82062 pkt. 2.2

Wyroby garmaeryjne

PN-A-82107:1996 pkt. 2.2

Wersja strony: A

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 15/16

PCA

Zakres akredytacji Nr AB 462

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 462

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH

TADEUSZ MATRAS dnia: 04.09.2012 r.

Dzial Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Wydanie nr 14, 4 wrzenia 2012 r.

str. 16/16

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

477274