Read Microsoft Word - MATRIX HL leertrajecten.doc text version

1

Interactieve leertrajecten bij Matrix Wiskunde

Handleiding

Walter Roosels Tom Sleeuwaert André Snijers

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

2

INHOUD

A B C D E F G H I

REGISTREREN ............................................................................................................................ 3 PERSOONLIJKE CODE ACTIVEREN ..................................................................................... 7 AAN DE SLAG ............................................................................................................................. 9 VERSCHIL TUSSEN LEERLING EN LERAAR ................................................................... 10 OEFENEN EN EEN TOETS MAKEN ..................................................................................... 11 RAPPORTEN BEKIJKEN.......................................................................................................... 17 INSTELLINGEN VAN DE RAPPORTERING AANPASSEN ............................................. 19 GROEPEN BEHEREN ............................................................................................................... 21 MEDIA BEKIJKEN .................................................................................................................... 22

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

3

A

REGISTREREN

Surf naar de website www.pelckmans.be/matrixwiskunde en klik op het logo online lesmateriaal. U belandt op de startpagina. Klik vervolgens op de cover van Matrix 1. Klik op Registreren en vul uw gegevens in.

STAP 1

STAP 2 STAP 3

TIP: Via mijn.educentrale.be komt u rechtstreeks op bovenstaand log-inscherm en kunnen de leerlingen onmiddellijk inloggen.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

4

Opgelet: Als leraar moet u ook het nummer van uw lerarenkaart invullen. Het invulvakje verschijnt nadat u de keuzemogelijkheid Ik ben leerkracht/docent hebt aangevinkt.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

5

STAP 4

Klik op Verder en vul de naam van uw school en de plaatsnaam in.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

6

STAP 5

Klik nogmaals op Verder: uw registratie is nu voltooid. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hou deze mail goed bij. Hij kan later nog van pas komen wanneer u andere codes (bv. Markant Nederlands, Spark ...) dient te activeren. Nadat u zich hebt geregistreerd, dient u uw persoonlijke code te activeren.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

7

B

PERSOONLIJKE CODE ACTIVEREN

U kwam na het klikken op de registratiepagina terecht of u surft opnieuw naar de website www.pelckmans.be/matrixwiskunde en klikt op het logo online lesmateriaal. U belandt opnieuw op de startpagina. Vul uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in en klik op Inloggen. U komt op deze pagina:

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Vul uw activeringscode in. De code voor Matrix Wiskunde 1 vindt u op blz. 2 in het oefenboek. Ze bestaat uit twintig letters en cijfers en is uniek.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

8

TIP: Via [email protected] kunt u een nieuwe activeringscode aanvragen, indien een of meerdere leerlingen de tweede bladzijde van het oefenboek niet meer hebben. U bezorgt de namen van de betrokken leerlingen best in een Excel-lijst en vermeldt duidelijk de school.

STAP 4

Klik op Verder.

Uw licentie is nu geactiveerd. U krijgt ook hier een bevestigingsmail van.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

9

C

AAN DE SLAG

Wie geregistreerd is en zijn persoonlijke code geactiveerd heeft, kan op elk moment aan de slag: op school en thuis. STAP 1 STAP 2 STAP 3 Surf naar www.pelckmans.be/matrixwiskunde en klik op het logo Online lesmateriaal. Klik vervolgens op de cover van Matrix 1 of volg de link via mijn.educentrale.be. Vul uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in en klik op Inloggen. U kunt nu aan de slag met de oefeningen bij Matrix 1. Succes!

TIP: Bent u uw gebruikersnaam en/of paswoord vergeten? Geen probleem. Klik op de melding Wachtwoord of gebruikersnaam vergeten? naast de button Inloggen en vul hetzelfde e-mailadres in als bij uw registratie. U krijgt een mail met uw gegevens. Als een leerling ook zijn e-mailadres vergeten is, stuurt u via [email protected] de activeringscode uit het Oefenboek door met de vraag om de registratiegegevens te bezorgen.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

10

D

VERSCHIL TUSSEN LEERLING EN LERAAR

De leerlingenomgeving verschilt van de lerarenomgeving: Leerlingen kunnen geen groepenbeheer uitvoeren Leerlingen kunnen geen rapport voor de hele klas of individuele andere leerlingen opvragen Leerlingen kunnen niets wijzigen aan de rapportinstellingen (kleurtjes)

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

11

E

OEFENEN EN EEN TOETS MAKEN

Bij het openen van de website hebt u de keuze tussen Getallenleer en Meetkunde. Nadat u gekozen hebt voor Getallenleer of Meetkunde, kunt u kiezen uit:

Tijdens het toetsen kunnen leerlingen geen beroep doen op de theoriehulplijn en de knop oplossingen, tijdens het oefenen wel.

Een scherm uit de oefenmodule

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

12

Een scherm uit de toetsmodule

TIP: Als leerlingen klikken op Reeks beëindigen dan worden de oefeningen die nog niet werden getoond niet meegerekend bij de berekening van de resultaten. Sluiten de leerlingen de reeks op een andere manier af, dan worden deze oefeningen wel meegerekend als fout.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

13

1 Oefenen/toetsen via lesgeheel STAP 1 Kiezen de leerlingen Via lesgeheel, dan komen ze op een overzichtspagina van de lesgehelen waar ze: de lesgehelen die ze willen inoefenen/testen kunnen aanklikken. onmiddellijk kunnen starten met de oefeningen of de toets door te klikken op Start reeks. de selectie nog verder kunnen verfijnen, door te klikken op Verfijn selectie.

STAP 2

Als ze klikken op Verfijn selectie, dan komen ze op een overzichtspagina met de lessen van de geselecteerde lesgehelen waar ze: de lessen die ze willen inoefenen/testen kunnen aanklikken. kunnen starten met de oefeningen of de toets door te klikken op Start reeks.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten © 2009, Uitgeverij Pelckmans

14

2 Oefenen/toetsen via vademecum STAP 1 Kiezen de leerlingen Via vademecum, dan komen ze op een overzichtspagina van de vademecum-items waar ze: de vademecum-items die ze willen inoefenen/testen kunnen aanklikken. onmiddellijk kunnen starten met de oefeningen of de toets door te klikken op `Start reeks'.

STAP 2 STAP 3

De leerlingen kunnen aanvinken welke vademecum-items ze willen oefenen/testen. Ze klikken vervolgens op Verfijn selectie. Ze komen hierdoor op een overzichtspagina met de geselecteerde vademecum-items waar ze: de specifieke vademecum-items en het niveau kunnen aanvinken waarop ze willen oefenen/testen. Er kunnen 5 niveaus aangeboden (E, B, V*, V** en V***) worden bij een vademecum-item. Niveaus waarvoor geen oefeningen bestaan, kunnen niet geselecteerd worden. kunnen starten met de oefeningen of de toets door te klikken op Start reeks.

-

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

15

3 Resultaten bekijken Na het beëindigen van een oefeningenreeks in de oefen- of toetsomgeving, komen de leerlingen op een resultatenpagina waar ze de resultaten van alle oefeningen zien die in deze sessie werden gemaakt. Een sessie begint bij het opstarten van de eerste oefeningenreeks en eindigt als ze terugkeren naar de startpagina van de applicatie (keuze Meetkunde ­ Getallenleer). Op deze pagina vinden de leerlingen: De resultaten gerangschikt volgens de gemaakte vademecum-items Een overzicht van alle oefeningen met aanduiding van: o Vraagnummer o Groen vinkje of rood kruisje (een oefening waar men 4/5 behaalde = rood kruisje) o Vermelding van beheersingsniveau o Vermelding van vademecum-item. Een knop om een nieuwe selectie te maken: dan keert men terug naar de startpagina (Getallenleer ­ Meetkunde). De sessie wordt afgesloten. Een knop om verder te oefenen: er wordt daardoor een nieuwe reeks samengesteld op basis van de oefeningen uit de vorige reeks die fout waren opgelost. Deze selectie gebeurt ad random. Als alle oefeningen in een reeks juist werden opgelost, verschijnt in plaats van de knop `Verder oefenen' de mogelijkheid om een nieuwe selectie te maken.

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

-

-

-

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

16

4 Resultaten afdrukken Via de resultatenpagina kunnen de leerlingen hun rapport afdrukken. Er is ook een luik voor zelfevaluatie voorzien (niet te zien op het scherm). Op de resultatenpagina ziet de leerling zijn resultaten van alle oefenreeksen van één sessie. Als hij begint met een nieuwe sessie, heeft hij geen zicht meer op de resultaten van zijn vorige sessie, tenzij hij een afdruk gemaakt heeft. De leerling heeft echter wel toegang tot het totaal van de resultaten van al zijn eerdere sessies, zoals dat ook in het vorderingsoverzicht van de leraar voorkomt. Dit overzicht kan hij opvragen via Mijn rapport op het openingsscherm.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

17

F

RAPPORTEN BEKIJKEN

Bij het openen van de website hebt u de keuze tussen Getallenleer en Meetkunde.

Als leerling Via Mijn rapport kunnen leerlingen hun behaalde scores bekijken voor elk vademecum-item. De scores zijn opvraagbaar per dag en tussen twee geselecteerde data. Een leerling krijgt alleen zijn eigen resultaten te zien en kan niets aanpassen aan de kleuren of aan andere instellingen. Als leraar Via Rapporten kunt u als leraar de behaalde scores bekijken voor elk vademecum-item per leerling en per klas. De scores zijn opvraagbaar per dag en tussen twee geselecteerde data. U moet eerst volgende zaken selecteren: Groep (of klas) Alle leerlingen of 1 bepaalde leerling Datum van (standaard staat dit op 1 september) Datum tot (standaard staat dit op vandaag)

Elke wijziging moet bevestigd worden door te klikken op de knop Vernieuw. TIP: Als leerlingen aan de slag gaan met de interactieve leertrajecten, kunt u best een proefperiode inlassen waarin ze de tijd krijgen om hun weg te vinden in het systeem. De resultaten van deze proefperiode worden wel geregistreerd en bijgehouden, maar u hoeft ze niet te laten meetellen. Spreek met hen een moment af vanaf wanneer de resultaten wel meetellen en gebruik steeds deze datum als startdatum om de resultaten te bekijken.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

18

Het overzicht van één leerling

Het overzicht van een volledige klas

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

19

G

INSTELLINGEN VAN DE RAPPORTERING AANPASSEN

Door in de lerarenmodule te klikken op Instellingen, komt u op een pagina waar u kunt aanduiden vanaf welke score (uitgedrukt in percentages) de gemiddelde resultaten in rood, geel of groen komen te staan. U kunt voor elk vademecum-item andere grenzen instellen. Klik hiervoor op een vademecumgroep. U krijgt vervolgens een overzicht van alle vademecum-items binnen de groep. Per item kunt u de grenzen bepalen.

STAP 1

STAP 2 STAP 3

STAP 4

Als de grenzen zijn vastgelegd binnen een vademecumgroep, bewaart u deze grenzen door te klikken op Alles bewaren onderaan het scherm. U kunt de grenzen van een vademecumgroep ook doorvoeren op alle onderliggende vademecum-items door te klikken op het icoontje met het groene pijltje rechts naast de naam van de vademecumgroep.

STAP 5

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

20

STAP 6

Als alle grenzen zijn vastgelegd, klikt u op Alles bewaren. Vanaf dat ogenblik zijn deze kleurcodes van toepassing op uw rapporten en die van uw leerlingen.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

21

H

GROEPEN BEHEREN

Om de resultaten te kunnen opvragen van groepen of klassen, dient u in het deel groepenbeheer de leerlingen onder te brengen in 1 of meer groepen.

1 Een groep aanmaken Een groep maken houdt in dat een naam wordt gegeven aan de groep.

STAP 1 STAP 2 STAP 3

U kunt de naam van de klas toevoegen of bv. de aanduiding `remediëringsgroep'. Klik daarna op het diskette-icoontje om de naam op te slaan. Daarna kunt u leerlingen toewijzen aan een of meerdere groepen. U krijgt een lijst van alle leerlingen die gekoppeld zijn aan uw school en die reeds inlogden op de methode. U kunt vervolgens filteren op de eerste letter van de achternaam en de leerling onderbrengen in de groep(en).

2 Een groep bewerken/verwijderen Een groep bewerken houdt in dat u de naam kunt veranderen en de gebruikers kunt verwijderen/toevoegen. Een leraar kan een groep verwijderen. De leerlingen en hun gegevens blijven echter bewaard.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

22

I

MEDIA BEKIJKEN

Bij het openen van de website hebben de leerlingen de keuze tussen Getallenleer en Meetkunde. Nadat ze gekozen hebben voor Getallenleer of Meetkunde, kunnen ze kiezen uit:

Als ze klikken op Media bekijken krijgen ze een overzicht van alle lessen getallenleer en meetkunde. Per les is er steeds een Powerpointvoorstelling voorzien. Vaak zijn er ook extra applets en links naar interessante sites of exe-bestanden (tweemaal klikken op `uitvoeren'). Deze media zijn ook geïntegreerd in het Interactieve Bordboek.

Matrix Wiskunde ­ handleiding bij interactieve leertrajecten

© 2009, Uitgeverij Pelckmans

Information

Microsoft Word - MATRIX HL leertrajecten.doc

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

102631