Read Het bewerken van foto's.indd text version

HET BEWERKEN VAN FOTO'S

Opmerking Vermits ik een engelstalige versie van Photoshop 9 heb, gebruik ik ook de engelstalige menu's.

Open het bestand met de foto die men wil verwerken

Ik heb de volgende foto genomen. Een landschap met bloemen. Het geheel is nogal wazig en ik zou de foto graag wat helderder willen hebben. We dupliceren de achtergrond laag. Hiervoor zijn twee redenen: Ten eerste kan men dan nog altijd terugvallen op de originele foto, mocht het eindresultaat niet zijn wat men hoopte. Tevens kunnen we dan ook een vergelijking maken tussen de bewerkte en onbewerkte foto door het oogje voor de laag aan of uit te klikken.

Dus, we selecteren de achtergrond laag, klikken rechts met de muis en kiezen "Duplicate Layer". Of we sleuren de achtergrondlaag met de muis naar het tweede icoontje rechts onder het lagenpalet en de achtergrondlaag wordt automatisch gedupliceerd.

Ga naar Image Adjustments Levels (Afbeelding ­ Aanpassingen ­ Niveau's). We krijgen nu het scherm met de Niveau's. Default staat Channel op RGB-modus, maar het is beter dat wij de afbeelding kleur per kleur verbeteren. Merk op dat als wij het vakje "Preview" aanklikken, elke aanpassing ook werkelijk kunnen zien op de afbeelding. Probeer bij elke kleur de linkse en rechtse handle zo te schuiven dat zij onder een beginnende zwarte lijn staan. Als wij daarna terug naar de RGB ­modus gaan, dan zou er een aaneensluitende zwarte grafiek (histogram) moeten te zien zijn. Dat is alles. Veel succes, maar weet wel dat men van een slechte foto moeilijk een schitterend eindresultaat kan verwachten. Paul Michiels 30/10/2007

HET "NIVEAU" (LEVELS) VENSTER

Als u Afbeelding Aanpassingen Niveaus kiest, verschijnt het dialoogvenster Niveaus

Dit dialoogvenster bevat een histogram en twee schuiven met de bijbehorende optievakken en een paar pipetopties in de rechter onderhoek. U kunt het bereik van herlderheidswaarden comprimeren en uitbreiden door de opties Invoerniveaus te veranderen. Vervolgens kunt u deze helderheidswaarden koppelen aan nieuwe helderheidswaarden door de opites Uitvoerniveaus te veranderen. De opties in het dialoogvenster Niveaus werken als volgt: Kanaal Selecteer het kleurkanaal dat u wilt bewerken. U kunt voor elk kleurkanaal verschillende Invoerniveaus en Uitvoerniveaus opgeven. De opties aan de rechterkant van het dialoogvenster beïnvloeden alle keuren in het geselecteerde gedeelte van de afbeelding, ongeacht welk kanaal actief is. Invoerniveaus Gebruik deze opties om het contrast van de afbeelding aan te passen door de donkerste kleuren donkerder te maken en de lichtste kleuren lichter. De vakken zijn gekoppeld aan de schuif onder het histogram. U kunt pixels koppelen aan zwart (of de donkerste waarde voor Uitvoerniveaus) door getal tussen 0 en 355 in het eerste vak te typen of door de zwarte driehoek van de schuif te verplaatsen. Als u bijvoorbeeld de waarde verhoogt tot 50, worden alle kleuren met een helderheidswaarde van 50 of minder in de oorspronkelijke afbeelding zwart, waardoor de afbeelding donkerder wordt. U kunt pixels aan het andere eind van de helderheidsschaal koppelen aan wit (ofwel de lichtste Waarde Uitvoerniveaus) door een getal tussen 0 en 255 in het laatste vak te typen of door het witte driehoekje te verslepen. Als u e waarde verlaagt tot 200, worden alle keuren met een helderheidswaarde van 200 of hoger wit, waardoor de afbeelding lichter wordt.

U kunt ook de waarden bewerken van Invoerniveaus door de pijltoetsen omhoog en omlaag in te drukken. Telkens wanneer u een van die toets indrukt, wordt de waarde met één verhoogd. Als u tegelijkertijd de Shifttoets ingedrukt houdt, verhoogt of verlaagt u de waarden in stappen van tien. Het middelste vak Invoerniveaus en het bijbehorende grijze driehoekje op de schuif geven de gammawaarden aan. Dat is de helderheidsniveau van middengrijs in de afbeelding. De gammawaarde kan veriëren van 0,10 tot 9,99, waarbij 1,00 precies middengrijs is. Verhoog de gammawaarde of sleep het grijze driehoekje naar links om middengrijs lichter te maken. Verlaag de gammawaarde of sleep het grijze driehoekje naar rechts om middengrijs donker te maken. U kunt de gammawaarde ook bewerken door de pijltjestoetsen omhoog en omlaag te drukken. Uitvoerniveaus Gebruik deze opties om het bereik van de helderheidsniveuas in een afbeelding te beperken door de donksterste pixels lichter te maken en lichte pixels donker. U kunt de helderheid van de donkerste pixels aanpassen ­ dat zijn de pixels die reageren op het zwarte driehoekje Invoerniveaus- door een getal te typen tussen 0 en 255 in het eerste vak of door het zwarte driehoekje te verplaatsen. Als u bijvoorbeeld de waarde verhoogt tot 100 kan geen enkele kleur donkerder worden dan die helderheidswaarde (ongeveer 60% zwart) waardoor de afbeelding lichter wordt. U past de helderheid van de lichtste pixels aan- die reageren op het witte driehoekje Invoerniveaus- door een getal te typen tussen 0 en 255 te typen in het tweede optievak of door het witte driehoekje te verplaatsen. Als u de waarde verlaagt tot 175 kan geen enkele kleur lichter worden dan die helderheidswaarde (ongeveer 30% zwart), waardoor de afbeelding donkerder wordt. Laden/Opslaan U kunt de instellingen op schijf opslaan en opnieuw laden met deze knoppen; Automatisch Het effect van de knop Automatisch is helemaal afhankelijk van de instellingen in het dialoogvenster Opties voor automatische kleurcorrectie (zie hieronder). Opties Het bovenste vak, Algoritmen, bepaalt het soort correctie dat u toe wilt passen. Ondanks de lange soms verwarrende namen, zouden deze drie keuzen eigenlijk Autocontrast, Niveaus bepalen en Automatische kleuren moeten heten, omdat de opties daarme overeenkomen. U kunt de aanwijzer op een naam zetten waarna een helptekst u dit ook vertelt. Schakel Neutrale middentonen magnetisch in zodat u ook de automatische gammacorrectie van Automatische kleuren toepast. Als u Opslaan als standaardinstellingen inschakelt, worden deze instellingen de volgende keer weer toegepast als u de knop Automatisch in het dialoogvenster Niveaus of Curven indrukt. Pipetten Selecteer één van de pipetten in het dialoogvenster en klik op een pixel in het afbeeldingsvenster om de kleur van die pixel automatisch aan te passen. Als u op een pixel klikt met de zwarte pipet (het eerste van de drie), koppelt Photoshop de kleur van de pixel en alle donkerder kleuren aan zwart. Als u met de witte pipet klikt, koppelt Photoshop die pixel aan alle lichtere pixels aan wit. Gebruik de grijze pipet (de middelste) om de kleur waarop u klikt te veranderen in middengrijs, waardoor alle ander kleuren evenredig worden aangepast. Als u bijvoorbeeld op een lichte pixel klikt, worden alle lichte pixels middengrijs, en alle andere pixels nog donkerder. Uit: Photoshop 7 ­ het complete handboek van Deke McClelland

Information

Het bewerken van foto's.indd

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

451789


You might also be interested in

BETA
Het bewerken van foto's.indd