Read Arbetad period, sätt kryss i rätt ruta: text version

ARBETSTIDSRAPPORT

FERIEUNGDOM 2011

Arbetad period, sätt kryss i rätt ruta: Personnummer

1

2

3

Kryssmarkera här om du har konto i Sparbanken. : Ditt kontonr:

Efternamn, förnamn Utdelningsadress

Kryssmarkera här om du har konto i annan bank samt uppge bankens namn: samt Ditt kontonr:

Postnr

Ort

Folkbokförd, kommun

Arbetsplats

Obs! Endast då bankkonto helt saknas kommer lönen att betalas ut via utbetalningskort. Det går alltså inte att välja att få lönen på utbetalningskort. För vidare information angående utbetalningsdag och ifyllnadsanvisningar, se baksidan.

Fyll i antal timmar för respektive arbetsdag, samt totala antalet arbetad tid längst ut till höger.

Månad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S:a tim

Juni Juli Aug Frånv. Skatteuppgift: Kryssmarkera här om du INTE kommer att tjäna mer än 18 199 kr under året Du som beräknar att du kommer att tjäna mer än 18 199 kr under året ska skicka in en skattejämkningsblankett till oss (SKV 4301), där Skattemyndigheten har räknat ut din preliminära skatt. Om vi inte fått in din skattejämkningsblankett när vi betalar ut din lön drar vi full skatt på lönen. För mer information, se baksidan.

Arbetstagarens underskrift: ............................................................................................................... Arbetsställets anteckningar: Som arbetsledare/handledare bestyrker jag att lämnade uppgifter är riktiga:

..................................................................................................... /namnteckning/

..................................................................................................... /namnförtydligande

Ankomstdatum:

Arbetsmarknadsenhetens noteringar:

Rapporten lämnas/skickas till Arbetsmarknad & Vuxenutbildning"Feriearbete", Olof Palmesgata 2, 941 33 Piteå

14:1814:1811-01-20

Viktig information

Fyll i rapporten som exemplet ovan visar. Skriv under rapporten. Be din arbetsledare/handledare styrka lämnade uppgifter. Skicka rapporten till;

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Olof Palmes gata 2, 941 33 Piteå, märk kuvertet "Feriearbete". Det går också att lämna arbetstidsrapporten i brevlådan vid

Vägledningscentrum, under Stadsbiblioteket. Löneutbetalningarna kommer att ske, den 15/7 för period 1, 5/8 för period 2 och 1/9 för period 3, under förutsättning att tidrapporten lämnas in senast tisdagen efter avslutad arbetsperiod. Vid sen inlämning kommer lönen att betalas ut vid nästa löneutbetalningsdatum. Du betalar skatt om du tjänar 18 200 kr eller mer. Gör så här; 1. Kontakta Skattemyndigheten för att få hemskickad en skattejämkningsblankett, SKV 4301, (eller ladda hem den via deras hemsida www.skatteverket.se ) 2. Fyll i blanketten och skicka den till Skattemyndigheten. 3. Skattemyndigheten skickar sedan till dig beslut på din preliminära skatt. 4. Skicka tillsammans med din tidrapport beslutet från Skattemyndigheten. Om du har konto på någon bank, sätts lönen in där, i annat fall får du pengarna på ett utbetalningskort. Obs! Utbetalningskortet distribueras oftast dagen efter på lönespecifikationen angiven utbetalningsdag. Du får en lönespecifikation (deklarationsunderlag).

Besöksadress Olof Palmes gata 2 Vägledningscentrum Telefon 0911-696995 Telefax 0911-21 16 53 E-post [email protected] pitea.se Webbadress www.pitea.se/nav

Postadress Olof Palmes gata 2 941 33 PITEÅ

Information

Arbetad period, sätt kryss i rätt ruta:

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

574222