Read untitled text version

Skraeni Katalog Proizvoda 2010/2011

HERZ Armaturen Srbija 22330 Nova Pazova Tel.:00381 22 328 898 Fax.:00381 22 328 098 E-mail: [email protected] www.herz.rs

Opste

Opsti podaci, tehnicki podaci

HERZ-termostatski ventili

Termostatske glave i ventili navedeni u HERZ prodajnom programu sa ispitani su prema EN 215. CENCER oznakom Maksimalno dozvoljeni diferencijalni pritisak za sve HERZ termostatske ventile iznosi 0,6 bar-a, osim za dimenziju 3/4" i 1" 0,4 bar-a, te za HERZ-TS-90-E i HERZ-TS-E 0,2 bar-a. Za besuman rad ventila postaviti diferencijalni pritisak prema "VDMA - podsetnik o planiranju i hidraulicnoj uravnotezenosti grejnih tela sa termostatskim ventilima grejnih tela" maksimalno 0,2 bar.

Dokumentacija

Za sve HERZ proizvode i proizvodne grupe postoje prospekti, standardi i tekstovi za licitaciju. Spoljni saradnici HERZ-a e Vam rado poslati dokumentaciju, tj. mi Vas molimo da je trazite.

Broj porudzbine

U sedmocifrenom broju porudzbine sadrzan je i nekadasnji cetvorocifreni broj artikla - masno ispisan. Broj porudzbine oznacava nezamenjivo izvedbu ventila - konstruktivni niz, dimenziju, boju, varijantu izvedbe i pripremljen je za elektronsku obradu podataka. Da bi se izbegle greske, koristite ovaj broj prilikom porudzbine.

Univerzalni modeli

HERZ - ventili grejnih tela i radijatorski prikljucci dimenzija 3/8" - 3/4" su univerzalni modeli sa specijalnim mufom, izuzev HERZ-TS-E. Za ove se mogu prikljuciti navojne cevi sa cevnim navojima, odnosno pomou setova za stezanje, bakarne cevi, cevi od mekog celika ili plasticne cevi. To takoe vazi za STROMAX, STROMAX-D, STROMAX-M, STROMAX-R 1/2". Za dimenziju 3/4" postoji specijalni adapter. Odgovarajue tabele prikazuju mnoge mogunosti spajanja pomou steznog seta.

ean, VKE

Evropsko numerisanje artikala (ean) ima trinaest mesta i sastoji se od koda za zemlju i firmu koja je proizvela artikal - ean 90 04174, kao i od koda za proizvod i sifre za proveru. Ean vazi samo za jedan komad odnosno za obracunsku jedinicu, a ne za date prodajne jedinice (VKE). Ean - listu za VKE emo Vam rado poslati.

ARA

HERZ ARMATUREN poseduje licencu Altstoff Recycling Austria Aktiengeselschaft, registrovanu pod brojem licence 2102. Suma za naknadu se plaa na osnovu licenciranog ugovora.

Standardni modeli

HERZ-AS i radijatorski prikljucci 1" i 1¼", HERZ-TS ventili 1" kao i HERZ-TS-E su standardni modeli sa navojnim mufom za navojne cevi.

Izmene

HERZ ARMATUREN zadrzava pravo na izmene u cilju tehnickog napredka, odnosno izvrsi izmene zbog potreba trzista, i to bez posebne najave.

Povrsinska obrada u "niklovano" i "mesingano"

Ako nije drugacije opisano, onda se HERZ armature i HERZ razdelni prikljucni set isporucuju sa "niklovanom" povrsinom. Cevne armature i ventili, koje se najcese ugrauju u kotlarnice i usponske vodove isporucuju se sa "mesinganom" povrsinom.

Slike

Slike u katalogu su simbolicne i mogu odstupati od stvarnih proizvoda.

Tehnicki podaci za sve HERZ armature

Maksimalna radna temperatura 120 °C 10 bar Maksimalni radni pritisak Ove vrednosti vaze ukoliko u opisu proizvoda nije drugacije navedeno. Kvalitet vode za grejanje prema ONORM H 5195 odnosno, VDI- smernici 2035. Temperatura skladistenja (ne ugradnje), ­ 40 °C do 60 °C.

ISO 9001-sertifikat

TÜV CERT-kancelarija za sertifikovanje TÜV Menagment Service GmbH, potvruje prema TÜV CERT postupku, da je firma HERZArmaturen GmbH, A-Bec, u podrucju razvoja, konstrukcije, proizvodnje i prodaje grejne i regulacione armature uvela i primenila kvalitativni menadzment sistem. Dokazano je da ispunjavaju zahteve

ÖNORM EN ISO 9001:2000.

Za stezne setove i metalne cevi

Kod ugradnje steznog seta za bakarne i celicne cevi treba se pridrzavati uputstva o dozvoljenoj temperaturi i pritisku iz tabele 5. EN 1254-2:1998.

Pregled grupe proizvoda

PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 Armatura Cevi Press fiting, spajanje Zidne letve Povrsinsko grejanje Kovani fiting Grejne stanice

Za plasticne cevne prikljucke

Plasticni cevni prikljucci se mogu koristiti za klase primene 4 i 5 po ISO 10508 (povrsinsko grejanje i spajanje grejnih tela) i za cevi PE-RT (DIN 4712), PE-MDX (DIN 4724), PB i PE-X (DIN 4726) kao i plasticno metalne cevi (ONORM B 5157). Iz toga proizilazi, kao maksimalna radna temperatura 95 °C kod 10 bar-a. Obaveza je korisnika drzati se navedenog radnog pritiska i radne temperature za pojedine izabrane cevi, a koje je dao proizvoac. Odstupanja od ovih podataka su posebno naznacena u tehnickim prilozima.

Boje rucnog tocka

Rucni tockovi i delovi od plastike su beli, kod armature cevi-crveni. Druge boje su posebno oznacene. Molimo Vas da nas kontaktirate u vezi specijalnih boja.

Sadrzaj

HERZ-Termostatske glave Termostati Sistemi regulisanja Bezicna regulacija Termostatski ventili

Termostatski ventili, Univerzalni modeli Termostatski ventili sa redukovanim otporom, za jednocevne sisteme Termostatski ventili sa kontinualnim, ocitljivim pretpodesavanjem Termostatski ventili sa kontinualnim, skrivenim pretpodesavanjem

2 - 5, 7 - 9 6-7 10 - 14, 37 12 - 13 15 - 20, 40

15 - 17 18 19 20

Povratni ventili Regulacioni ventili grejnih tela HERZ-3000 sistem povezivanja grejnih tela

Bypass telo za jednocevne i dvocevne sisteme Bypass telo za dvocevni sistem HERZ-TS-3000-bypass za jednocevna i dvocevna postrojenja sa integrisanim termostatskim ventilom Prikljucci za grejno telo u dvocevnom postrojenju

21 - 23 24 - 25 26 - 28

26 27 28 29

Sistemi plasticnih ukrasnih lajsni Prikljucne garniture HERZ-2000 sistem povezivanja grejnih tela Cetvorokraki ventili Trokraki ventili Kotlovska grupa PEET Zasuni Regulacioni ventili za plafonske rashladne sisteme i Fan-Coil Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska, Kombi ventili Regulacioni ventili Zaustavni i leptir ventili Prirubnicka armatura Grejne stanice Granicnik temperature cirkulacionog voda Armatura za vodomer Kompaktni razdelnici Pres fitinzi Hvataci necistoe Zidno grejanje, suvi sistemi Kompaktna razdelna stanica-Compact Floor Razdelnik za podno grejanje Multiklem, raster ploca za podno grejanje Prikljucci za plasticne cevi, steznice Herz HT plasticna spojna cev, PE-RT Prikljucni delovi, navojni spojevi za grejna tela Kompresione steznice za celicne i bakarne cevi Rezervni delovi razdelnika za podno grejanje Kovana armatura Pribor Primeri ugradnje

30 - 31 32 32 33 - 34 35 - 36 37 38 40 - 41, 44 42 - 43 44 - 45 46, 48, 53 47 - 48 49 - 51 52 54 55, 60 56 - 58, 67 - 68, 72 - 82 59 61 62 63 64 65, 83 66 68 - 71, 85 - 86 84 87 88 - 89 90 - 93 96 - 101

1

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-Dizajnirane termostatske glave sa prikljuckom M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

Model HERZ-Dizajnirana termostatska glava Sa hidrosenzorom, mehanicko zatvaranje, pozicija "O". Opseg podesavanja 6 - 30 °C, zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuje). Dizajn u saradnji sa "Porsche Design" GmbH. HERZ-Dizajnirana termostatska glava Sa hidrosenzorom. Opseg zadavanja vrednosti 6 - 28 °C. Zastita od zamrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuje). Dizajn u saradnji sa "Porsche Design" GmbH. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90000 6

1 9230 06

20

90030 3

1 9260 06

20

HERZ-Dizajnirana termostatska glava sa prstenastom rucicom i prikljuckom M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

HERZ-dizajnirana termostatska glava sa prstenastom rucicom Prstenasta rucica na rucnom tocku pruza precizno podesavanje zeljene temperature. Posebno prikladno za osobe sa invaliditetom. Ostalo kao kod 1 9230 06. HERZ-dizajnirana termostatska glava sa prstenastom rucicom Prstenasta rucica na rucnom tocku pruza precizno podesavanje zeljene temperature. Posebno prikladno za osobe sa invaliditetom. Ostalo kao kod 1 9260 06. 90270 3 1 9230 59 20

90280 2

1 9260 59

20

HERZ-Termostatske glave sa prikljuckom M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

HERZ-termostatska glava Sa hidrosenzorom, mehanicko zatvaranje, pozicija "O". Opseg podesavanja 6 - 30 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuje). HERZ-termostatska glava Sa hidrosenzorom. Opseg podesavanja 6 - 28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuje). HERZ-termostatska glava za poveane protoke u proporcionalnom podrucju Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 8-25 °C, zastita od smrzavanja na 8 °C, bez mogunosti mehanickog zatvaranja, blokade namestene vrednosti pomou 1 9551 00 (posebno se narucuju).

70120 7

1 7230 06

20

70140 5

1 7260 06

20

91840 7

1 7262 00

1

HERZ-Termostatske glave masivne izvedbe sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

"HERZCULES" - HERZ Masivna termostatska glava, protiv vandalizma, krae i neovlasene upotrebe Sa hidrosenzorom. Opseg podesavanja 8 - 26 °C. Zastita od smrzavanja automatska. Montaza i demontaza su mogui samo pomou ureaja za izvlacenje 1 9554 01 i kljuca 1 6616 00. Namestanje zeljene temperature pomou ureaja za deblokadu 1 9554 00 (u isporuci). Pokazivac namestanja ostaje pokriven u poziciji blokade. "HERZCULES" - HERZ Masivna termostatska glava, protiv vandalizma, krae i neovlasene upotrebe uz mogunost snizavanja temperature. Namestena temperatura moze se spolja smanjiti za 10 K, a da se pokriveni polozaj ne menja. Ostalo kao i kod 1 9860 10. "HERZCULES" - HERZ Masivna termostatska glava, protiv vandalizma, krae i neovlasene upotrebe, uz mogunost snizavanja temperature. Namestena temperatura moze se spolja smanjiti za 4 K, a da se pokriveni polozaj ne menja. Ostalo kao i kod 1 9860 10. * ukoliko drugacije nije navedeno

90560 5

1 9860 10

20

91050 0

1 9861 10

20

91260 3

1 9861 40

20

2

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-Dizajnirane termostatske glave "MINI" sa prikljuckom M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

Model HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" Sa hidrosenzorom, mehanicko zatvaranje, pozicija "O". Opseg podesavanja 6 - 30 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuje). Duzina 75 mm, precnik 45 mm. HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" Sa hidrosenzorom. Opseg podesavanja 6 - 28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuje). Duzina 75 mm, precnik 45 mm. HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" GS Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6 - 30 °C, sa pozicijom "0". Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuje). HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" GS Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6 - 28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuje). HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" Turbo Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6 - 30 °C, sa pozicijom "O". Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuje). HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" Turbo Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6 - 28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuje). EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90520 9

1 9200 30

20

90530 8

1 9200 60

20

91700 4

1 9200 03

20

91690 8

1 9200 06

20

91740 0

1 9200 13

20

91730 1

1 9200 16

20

* ukoliko drugacije nije navedeno

3

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-termostatske glave, specijalne izvedbe, sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

Model Dim. HERZ-termostatska glava za primenu kod poveane potrebne temperature Opseg podesavanja 11­35 °C. Bez mehanickog zatvaranja, zastita od smrzavanja na 6 °C. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

72460 2

1 7260 35

1

HERZ-termostatske glave za HERZ-termostatske ventile proizvedene od 1973 do 1977

HERZ-termostatska glava Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6­28 °C, bez mehanickog zatvaranja, zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokiranja namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Odgovara za HERZ termostatske ventile proizvredene od 1973 do 1977 godine. 72700 9 1 7235 01 1

HERZ-Dizajnirani rucni pogon

HERZ-dizajnirani rucni pogon Za HERZ termostatske ventile na koje se nee montirati HERZ termostatska glava. 90090 7 1 9102 80 20

HERZ-TS Kapa Od mesinga, za ventile TS-E, Calis TS-E-3D, prikljucni navoj M 28 x 1,5.

--

1 6329 30

20

Rucni tocak Za prednamestanje protoka i blokiranja namestene vrednosti. Prikljucni navoj M 28 x 1,5.

M 28 x 1,5

82490 6

1 8531 35

1

Kljuc za prednamestanje protoka Prikljucni navoj M 28 x 1,5. M 28 x 1,5 72070 3 1 7740 63 1

HERZ-termostatske glave "DE LUXE"sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

HERZ-Termostatska glava "DE LUXE", hrom Sa hidrosenzorom, pokrivnim i sigurnosnim prstenom. Opseg podesavanja 6-30 °C, mehanicko zatvaranje (pozicija "O") zastita od smrzavanja na 6 °C.

90160 7

1 9230 41

1

HERZ-termostatska glava "DE LUXE", bela (RAL 9010) HERZ-termostatska glava "DE LUXE", crna mat

90180 5 90290 1

1 9230 44 1 9230 49

1 1

HERZ-termostatske glave "DE LUXE"sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

HERZ-Termostatska glava "Mini DE LUXE", hrom Sa hidrosenzorom, pokrivnim i sigurnosnim prstenom. Opseg podesavanja 6-30 °C, mehanicko zatvaranje (pozicija "O") zastita od smrzavanja na 6 °C.

91560 4

1 9200 41

1

* ukoliko drugacije nije navedeno

4

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-termostatske glave "DE LUXE" sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

Model HERZ-Termostatska glava "DE LUXE", boja pergamon Sa hidrosenzorom, pokrivnim i sigurnosnim prstenom. Opseg podesavanja 6-30 °C, mehanicko zatvaranje (pozicija "O") zastita od smrzavanja na 6 °C. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90580 3

S 9230 01

1

Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja

Egej Menhetn Runolist Kalipso Bahami bez Grinic Jasmin Natura Tamno plava (RAL 5002) Tamno crvena (RAL 3000) Rubin crvena (RAL 3003) Nebo plava (RAL 5005) Zlatno zuta (RAL 1004) Slonova kost (RAL 1015)

90570 4 90610 7 90770 8 90780 7 90790 6 90800 2 90810 1 90820 0 90830 9 90840 8 90850 7 90860 6 90870 5 90880 4

S 9230 02 S 9230 03 S 9230 04 S 9230 05 S 9230 06 S 9230 07 S 9230 08 S 9230 09 S 9230 10 S 9230 11 S 9230 12 S 9230 13 S 9230 14 S 9230 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ostale boje se mogu dobiti na zahtev.

Hrom Crna mat Bela RAL 9010 Pergam Egejsko more Menhetn Runolist Kalipso Bahami bez

Grinic Jasmin Natura Ultramarin plava RAL 5002 Plamena crvena RAL 3000 Rubin crvena RAL 3003 Nebo plava RAL 5005 Zlatno zuta RAL 1004 Slonova kost RAL 1015

*ukoliko drugacije nije navedeno Zbog stampe mogua manja odstupanja u boji.

5

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-dizajnirane termostatske glave sa daljinskim senzorom ili daljinskim namestanjem, sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

Model HERZ-dizajnirana termostatska glava sa daljinskim senzorom Sa hidrosenzorom. Opseg podesavanja 6-30 °C, sa pozicijom "O", zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Duzina kapilarne cevi 2000 mm. Duzina kapilarne cevi 8000 mm. HERZ-dizajnirana termostatska glava sa daljinskim senzorom Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Duzina kapilarne cevi 2000 mm. Duzina kapilarne cevi 8000 mm. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90120 1

1 9430 08

10

90600 8

1 9430 18

1

90140 9

1 9460 06

10

90690 9

1 9460 18

1

HERZ-Termostati sa daljinskim podesavanjem (prikljucak M 28 x 1,5)

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

HERZ-Dizajnirani termostat sa daljinskim podesavanjem Sa hidrosenzorom. Opseg podesavanja 6-28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Ogranicavanje i blokiranje oblasti zadavanja vrednosti pomou granicnika. Duzina kapilarne cevi 2000 mm.

90130 0

1 9330 05

5

Duzina kapilarne cevi 5000 mm. Duzina kapilarne cevi 8000 mm.

90320 5 90330 4

1 9330 10 1 9330 18

5 1

HERZ-termostatske glave sa daljinskim namestanjem, sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

HERZ-termostatska glava sa daljinskim namestanjem Za montazu u razvodnu kutiju, na HERZ termostatske ventile. Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, kapilarna cev i termostat. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti. Duzina kapilarne cevi 2000 mm. HERZ-termostatska glava sa daljinskim namestanjem Za montazu u razvodnu kutiju, na HERZ termostatske ventile. Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, kapilarna cev i termostat. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti. Duzina kapilarne cevi 5000 mm. HERZ-termostatska glava sa daljinskim namestanjem Za montazu u razvodnu kutiju, na HERZ termostatske ventile. Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, kapilarna cev i termostat. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti. Duzina kapilarne cevi 8000 mm. HERZ-termostatska glava sa daljinskim namestanjem Za montazu u razvodnu kutiju, na HERZ termostatske ventile. Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, kapilarna cev i termostat. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti. Duzina kapilarne cevi 10000 mm. *ukoliko drugacije nije navedeno

91400 3

1 9352 00

5

91410 2

1 9355 00

5

91420 1

1 9358 00

5

91430 0

1 9350 00

5

6

Grejanje, Hlaenje

Grupa proizvoda 1

HERZ-Termostati sa nalegajuim senzorom (M 28 x 1,5)

Odgovaraju HERZ termostatskim ventilima*

Model Termostat sa nalegajuim senzorom za podno grejanje Sastoji se od termostatske glave sa hidrosenzorom, kapilarne cevi, nalegajueg senzora i elementa za vezivanje na cev. Opseg podesavanja 20-50 °C. Duzina kapilarne cevi 2000 mm. Termostat sa nalegajuim senzorom za podno grejanje Sastoji se od termostatske glave sa hidrosenzorom, kapilarne cevi, nalegajueg senzora i elementa za vezivanje na cev. Opseg podesavanja 20-50 °C. Duzina kapilarne cevi 500 mm. Termostat sa nalegajuim senzorom za regulisanje Sastoji se od termostatske glave sa hidrosenzorom, kapilarne cevi, nalegajueg senzora i elementa za vezivanje na cev. Opseg podesavanja 40-70 °C. Duzina kapilarne cevi 2000 mm. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

72390 2

1 7420 06

10

76280 2

1 7420 16

10

70210 5

1 7421 00

10

HERZ-dizajnirani termostati sa nalegajuim senzorom, sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5

HERZ-dizajnirani termostat sa nalegajuim senzorom Sastoji se od termostatske glave sa hidrosenzorom, kapilarne cevi, nalegajuim senzorom i materijala za ucvrsivanje na cev, opseg podesavanja 30-60 °C. Duzina kapilarne cevi 500 mm. 91870 4 1 9421 26 20

Uronska caura

Uronska caura, od mesinga za 7420/7421, navoj 1/2. 66240 9 1 6313 01 20

HERZ-Termostatska glava za Vaillant ventile

HERZ-dizajnirana termostatska glava za Vaillant ventile Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). 90720 3 1 9260 11 6

HERZ-termostatska glava "Mini" za MMA ventile

HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" za "MMA" Ventile Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-30 °C, sa pozicijim "0", zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Pocev od godine 1988, navoj M 28 x 1,5. 91890 2 1 9200 69 20

HERZ-termostatska glava za Armal termostatske ventile

HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini" za "Armal" Ventile Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-30 °C, sa pozicijim "0". Zastita od smrzavanja na 6 °C. Navoj M 24 x 1,5. Mogunost ogranicavanja i blokade namestene vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Godina proizvodnje do 1999. 92230 5 1 9200 24 20

HERZ-Adapter za termostatske ventile

Adapter za termostatske ventile TA Navoj M 28 x 1,5 Adapter za termostatske ventile "H" Navoj M 30 x 1,5 Adapter za termostatske ventile Caleffi Navoj M 30 x 1,5 66400 7 62810 8 1 6350 03 1 6357 11 1 1

66410 6

1 6351 01

1

*ukoliko drugacije nije navedeno

7

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-dizajnirane termostatske glave "H" sa prikljucnim navojem M 30 x 1,5

za direktnu montazu na integrisane ventile na radijatorima

Model HERZ-dizajnirana termostatska glava "H" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-30 °C, sa pozicijom "O". Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Dizajn razvijen u saradnji sa "Porsche Design GmbH". HERZ-dizajnirana termostatska glava "H" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C. Zastita od smrzavanja namestiva kod 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Dizajn razvijen u saradnji sa "Porsche Design GmbH". EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90040 2

1 9230 98

20

90060 0

1 9260 98

20

HERZ-termostatske glave "H" sa prikljucnim navojem M 30 x 1,5

za direktnu montazu na integrisane ventile na radijatorima

HERZ-termostatska glava "H" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, bez mehanickog zatvaranja. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju).

71680 5

1 7260 98

20

HERZ-dizajnirane termostatske glave "Mini H" sa prikljucnim navojem M 30 x 1,5

HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini H" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-30 °C, sa pozicijom "O". Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Dimenzija: duzina 75 mm, precnik 45 mm. HERZ-dizajnirana termostatska glava "Mini H" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Dimenzija: duzina 75 mm, precnik 45 mm.

90540 7

1 9200 38

20

90550 6

1 9200 68

20

HERZ-termostatske glave "H" masivne izvedbe "HERZCULES"sa prikljucnim navojem M 30 x 1,5

"HERZCULES", HERZ-termostatska glava "H",masivne izvedbe protiv vandalizma, krae i neovlasenog upravljanja Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 8­26 °C, sa automatskom zastitom od smrzavanja. Montaza i demontaza mogua samo pomou ureaja za izvlacenje 1 9554 01 i kljuca 1 6616 00 (posebno se narucuju). Namestanje zeljene temperature pomou ureaja za deblokadu 1 9554 00 (u isporuci). Pokazivac namestanja ostaje pokriven u poziciji blokade. "HERZCULES", HERZ-termostatska glava "H" masivne izvedbe protiv vandalizma, krae i neovlasenog upravljanja Sa mogunosu snizavanja temperature. Blokirana i pokrivena namestena vrednost moze se direktno smanjiti za 10 K, a da se pokriveni polozaj ne menja. Ostalo isto kao kod 1 9860 10.

90730 2

1 9860 98

20

91060 9

1 9861 98

20

"HERZCULES", HERZ-termostatska glava "H" masivne izvedbe protiv vandalizma, krae i neovlasenog upravljanja Sa mogunosu snizavanja temperature. Blokirana i pokrivena namestena vrednost moze se direktno smanjiti za 4 K, a da se pokriveni polozaj ne menja. Ostalo isto kao kod 1 9860 10.

91270 2

1 9861 48

20

8

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-dizajnirane termostatske glave "D"

za direktnu montazu na integrisane ventile na radijatorima, sa obujmicom ili kvacicom

Model Dim. HERZ-dizajnirana termostatska glava "D" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-30 °C, sa pozicijom "O". Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Dizajn razvijen u saradnji sa "Porsche Design GmbH". EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90050 1

1 9230 99

20

HERZ-dizajnirana termostatska glava "D" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Dizajn razvijen u saradnji sa "Porsche Design GmbH".

90070 9

1 9260 99

20

HERZ-Termostatska glava "D"

HERZ-termostatska glava "D" Sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, bez mehanickog zatvaranja. Zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti. 71690 4 1 7260 99 20

HERZ-adapter "D"

za montiranje HERZ termostatskih glava na integrisane ventile na radijatorima

Termostatski adapter "D" za radijatore sa ugraenim Danfoss ventilima. Termostatski adapter "D" za radijatore sa ugraenim Danfoss ventilima Termostatski adapter "D" HERZCULES za radijatore sa ugraenim Danfoss ventilima M 20 x 1 61180 3 1 6362 01 1

M 23,5 x 1,5

63330 0

1 6362 11

1

ø 23

65160 1

1 6362 00

1

Termostatski adapter "D" HERZCULES za montazu HERZCULES termostatskih glava na radijatore sa ugraenim Danfoss ventilima. Termostatski adapter "D" HERZCULES za montazu HERZCULES termostatskih glava na radijatore sa ugraenim Danfoss ventilima.

M 20 x 1

64280 7

1 6362 20

1

M 23,5 x 1,5

64290 6

1 6362 23

1

HERZ-dizajnirane termostatske glave za stare DANFOSS ventile

HERZ-dizajnirana termostatska glava za stare DANFOSS ventile Stari dizajn sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, automatska zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Godina 1971-1981. HERZ-dizajnirana termostatska glava za stare DANFOSS ventile Stari dizajn sa hidrosenzorom, opseg podesavanja 6-28 °C, zastita od smrzavanja na 6 °C. Mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 00 (posebno se narucuju). Godina 1971-1981.

ø 26

90080 6

1 9200 19

20

ø 34

90090 5

1 9260 19

20

9

Grejanje, Hlaenje

Grupa proizvoda 1

HERZ-RTC elektronski regulacioni sistem za kontinualno regulisanje

Model Kompjuter za regulisanje sobne temperature Sa tronedeljnim programatorom, cetiri nivoa temperaturne regulacije; programom za odmor, grejanje i hlaenje. Mogue je podesavanje razlike u procesu ukljucivanja. Oblast zadavanja vrednosti 5-40 °C, radni napon 24 V, izlazni napon 0-10 V. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

24 V

71890 8

1 7940 62

1

HERZ-Elektronski sistem regulisanja za grejanje i hlaenje

Elektronski regulator klimatizacije sa PI dejstvom Sa programatorom temperature i vremena. Za kontrolu motornog pogona regulacionih ili mesnih ventila, kao i pogona pumpe (Uklj./Isklj. signal). Automatsko upravljanje na osnovu spoljasnje ili unutrasnje temperature preko unutrasnjeg ili spoljasnjeg senzora temperature. Jednostavno se implementira u sistem i pruza jednostavnu izmenu rezima rada ili parametara radnih uslova. Kuiste bele boje (RAL 9010), prednja strana sadrzi displej i tastaturu. Vremenska kontrola podrazumeva nedeljni ili godisnji program. Belezi broj radnih sati sistema. Vremenski zavisno regulisanje vise sobnih termostata bez sata preko releja. Osiguranje sistema od smrzavanja je mogue i kod stanja rada "iskljuceno". Mogue je postavljanje na zid ili u ugradnu kutiju.

230 V

75190 5

1 7794 23

1

24 V

75200 1

1 7794 24

1

HERZ-Elektronski sistem regulisanja za 2-polozajno ili pulsno regulisanje, sa uklopnim satom

Elektronski regulator sobne temperature Za pojedinacno regulisanje sa programatorom vremena i temperature. Programira se nedeljnim ili godisnjim programom. Automatski prelazak sa letnjeg na zimsko vreme. Oblast zadavanja vrednosti 8-38 °C. Dvopolozajno regulisanje 0,4-8 K. Tacnost 0,3 K za 20 °C. Elektronski regulator sobne temperature Sve isto kao 1 7791 23 osim napajanja preko dve alkalne manganske baterije tipa AA, 1,5 V. Baterije se ne isporucuju sa ureajem. 230 V 74190 6 1 7791 23 1

3V

74200 2

1 7791 02

1

HERZ-Elektronska kontrola sobne temperature

Digitalni termostat Opseg podesavanja za dnevne i none temperature 5-30 °C. Izbor od 9 fiksnih i 4 fleksibilna programa. Rad na baterije 3 x 1,5 V AA, LR6. Vek trajanja baterije otprilike 3 godine. Fiksna uklopna diferencija 0,4 K. Klasa zastite IP 30. Termostat sa analognim prekidacem Tajmer sa nedeljnim ili dnevnim programom. Dnevno i nono podesavanje temperatura, opseg podesavanja 5-35 ° C, regulacija svakih 15 minuta. Akumulator sa 2 baterije LR6, AA, 1,5 V. Vek trajanja baterije otprilike 2 godine. Prekidac sa 3 pozicije za ). Klasa dnevni - noni i vremenski prekid, ( zastite II, IP 30. Elektronski sobni termostat za grejanje i hlaenje Opseg podesavanja 5-50 °C, radni napon 24 V ~, izlazni napon 2 x 24 V ~, 0.5. Prekidaci sa 3 pozicije za grejanje - automatski rad. Cool LED indikator u 2 boje za grejanje i hlaenje. Klasa zastite IP30.

4,5 V

75201 8

1 7795 01

120

3V

75202 5

1 7795 02

120

24 V

75203 2

1 7795 03

100

HERZ-Elektronski sistem regulisanja za 2-polozajno ili pulsno regulisanje

Elektronsko regulisanje sobne temperature 1 preklopni kontakt. Opseg podesavanja 10­30 °C. Fiksno uklopno odstupanje ±0,2 K. 230 V 50 Hz 24 V 71840 3 71850 2 1 7790 15 1 7790 25 1 1

Mehanicki sobni termostat, bez prekidaca Merac sobne temperature - opseg podesavanja 5-30 °C, 230 V~. Izlaz: 2 ili 3 kontakta, 230 V~10 (3) A. Fiksno uklopno odstupanje do 20 °C = 0,6 K, Klasa zastite IP30.

99953 6

3 F791 00

1

10

Grejanje, Klima

Grupa proizvoda 1

HERZ-Elektronski regulacioni sistemi za kontinualno regulisanje

Model DDC-izvrsni pogon Termoelektronski izvrsni pogon, 3-zilni prikljucni kabel, pogonski napon 24 V. Upravljacki napon 0-10 V DC. Maksimalno 6 kom. po regulatoru. Dim. 24 V 10 k / 100 k EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

71900 4

1 7990 00

1

HERZ-termomotori za elektronsku regulaciju trokrakih ventila

HERZ-termomotor za kontinualnu regulaciju M 30 x 1,5 Termoelektronska kontinualna regulacija, 3-zilni prikljucni kabel, pogonski napon 24 V. Upravljacki napon 0-10 V DC. HERZ-termomotor za 2 polozajno ili pulsno regulisanje, M 30 x 1,5 Za HERZ trokrake ventile 1 7762 i 1 7763; "bez napona" zatvoren, mogunost preklopa kod "bez napona" otvoren. 0-10 V / 24 V 230 V 50 Hz 24 V 75160 8 1 7711 18 1

75260 5 75270 4

1 7711 80 1 7711 81

1 1

HERZ-Termomotori

HERZ-Termomotor za 2 polozajno ili pulsno regulisanje Normalno zatvoren HERZ-Termomotor za 2 polozajno ili pulsno regulisanje Normalno otvoren, instaliran u Compact floor. HERZ-Termomotor za 2 polozajno ili pulsno regulisanje "bez napona" zatvoren, mogunost preklopa kod "bez napona" otvoren. Prikljucni navoj M 30 x 1,5. Ne odgovara za proizvode 7762 i 7763. HERZ-Termomotor za 2 polozajno ili pulsno regulisanje Sa montiranim pomonim kontaktom (1 preklopni kontakt) Prikljucni navoj M 28 x 1,5. Pomoni kontakt Za nadogradnju na termomotore 1 7710.., HERZ-Termomotor za dvopolozajno ili pulsno regulisanje Bez struje, zatvoren. Mogunost preklopa. Prikljucak M 28 x 1,5. 230 V 1 7708 23 1

230 V 230 V 50 Hz 24 V 230 V 24 V

-

1 7709 01

1

73160 0 73170 9 74110 4 74120 3 74130 2 230 V 50 Hz 24 V

1 7710 80 1 7710 81 1 7710 50 1 7710 51 1 7710 55

1

1 1 1 1

1 7710 00

1

1 7710 01

1

Adapter za termomotore 7708, 7709, 7990

Adapter za HERZ-termomotore, crvene boje Standardni adapter, za termomotore 7990,7709 i 7708, M 28 x 1,5. Adapter za HERZ-termomotore, plave boje Za upotrebu sa 4002, 4006, 7217-TS-28, M 28 x 1,5. Adapter za HERZ-termomotore, sive boje Za upotrebu sa 7217-TS-E, M 28 x 1,5. Za upotrebu sa 7760, M 30 x 1,5. 1 7708 90 1

-

1 7708 85

1

-

1 7708 80 1 7708 98

1 1

Transformator 230V/24V

Transformator 230V/24V Transformator sa modularnim izlazom. Ulazni napon 230 V ~, ili 110 V ~. Izlazni napon 24 V ~. Radna temperatura, 0 - 50 °C. Izlazna snaga 60 VA. Klasa zastite IP30.

230 V / 24 V

71881 6

1 7796 04

50

11

Grejanje

Grupa proizvoda 1

Radio sistemi Individualni sobni kontroler za radijatorsko grejanje Bezicni elektronski termostat 868,3 MHz

Model Dim. Bezicni termostat LRT-230 V, ekstra tanki Sirina 70 mm, duzina 87 mm, dubina 22 mm. Od negorive tvrde plastike, beli (RAL 9016), baterije 2 x LR03 sa prednje strane, tocki za podesavanje temperature, LED pokazivanje istrosenosti baterije. Opseg podesavanja 5-30 °C. Prenosenje vrednosti temeperature iz prostora svakih 4-10 minuta. Pokazivac preostalog vremena rada baterija, vek trajanja baterije otprilike 2 meseca, klasa 3, IEC 60536. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

99861 4

3 F794 23

20

Bezicni prijemnik 868,3 MHz

Bezicni prijemnik LET230-1 sa 1 kanalom. Napon 230 V~ , za voenje do 4 termostatska pogona po kanalu (230 V~), automatski minimalni pogon kod prestanka signala, standardne vrednosti se snimaju. Mogue naknadno ocitavanje gresaka u radu. 99870 6 3 F795 01 100

HERZ-Bezicni elektronski termostat 433,92 MHz

Analogni radio sistem upravljanja Sobni temperaturni kontroler (odasiljac) sa analognim prikazom i prijemnikom sa kodiranim prenosom signala. Prekidaci sa 3 pozicije za toplotu -noni radoff LED indikator napajanja na prijemniku za grejanje /mod/ signal Kanal. Akumulator 2 x 3 V, CR 2430, vek trajanja baterije otprilike 2 godine. Opseg podesavanja temperature 5-30 °C. Frekvencija 433,92 MHz. Domet signala 40 m Klasa zastite IP30. Napajanje: 230 V ~ / 12 V, ostali naponi na zahtev. Klasa zastite IP44. Prekidac za rucni ili automatski nacin rada.

230 V

99947 5

3 F799 04

100

Digitalni radio sistem upravljanja Sobni temperaturni kontroler (odasiljac) sa digitalnim ocitavanjem sobne temperature i nacinom rada. Prijemnik za kodirani prenos signala. Prekidaci sa 3 pozicije za toplotu - noni rad-off LED indikator napajanja na prijemniku za grejanje / mod / signal Kanal. Akumulator 2 x 3 V, CR 2430. Vek trajanja baterije otprilike 2 godine. Opseg podesavanja temperature 5-30 °C. Frekvencija 433,92 MHz. Domet signala 40 m Klasa zastite IP30. Prijemnik: Napajanje: 230 V~/12 V, ostali naponi na zahtev. Klasa zastite IP44. Prekidac za rucni ili automatski nacin rada.

230 V

99948 2

3 F799 05

100

Digitalni radio sistem upravljanja Sobni temperaturni kontroler (odasiljac) sa digitalnim ocitavanjem sobne temperature i nacinom rada i prijemnik sa kodiranim prenosom signala. LED indikator napajanja na prijemniku za grejanje /mod/ signal. Akumulator 3 x 1,5 V AA LR6. Vek trajanja baterije otprilike 3 godine. Opseg podesavanja temperature 5-30 °C. Frekvencija 433,92 MHz. Domet signala 50 m. Klasa zastite IP30. Napajanje: 230 V ~ / 12 V, ostali naponi na zahtev. Klasa zastite IP44. Prekidac za rucni ili automatski nacin rada.

230 V

99949 9

3 F799 06

100

12

Grejanje

Grupa proizvoda 1

Radio sistemi Podno grejanje Bezicni elektronski termostat 868,3 MHz

Model Bezicni termostat LRT-230 V, Ekstra tanak,, sirina 70 mm, duzina 87 mm, dubina 22 mm. Od plastike otporne na plamen, bele boje (RAL 9016), baterije 2 x LR03 sa prednje strane, tocak za namestanje temperature, LED pokazivac za istrosenost baterija. Opseg podesavanja temperature 5-30 °C, 4-10 minutni prenos merene temperature, kod potrebe 1 minuta. Rezerva za rad 2 meseca. Klasa III, IEC 60536. Bezicni termostat LRT-24 V, Ekstra tanak, sirina 70 mm, duzina 87 mm, dubina 22 mm. Od plastike otporne na plamen, bele boje (RAL 9016), baterije 2 x LR03 sa prednje strane, tocak za namestanje temperature, LED pokazivac za istrosenost baterija. Opseg podesavanja temperature 5-30 °C, 4-10 minutni prenos merene temperature, kod potrebe 1 minuta. Rezerva za rad 2 meseca. Klasa III, IEC 60536. Strandardne vrednosti se snimaju i mogu se koristiti kod kontrole i otklanjanja kvarova. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

230 V

99861 4

3 F794 23

250

24 V

99862 1

3 F794 24

250

Bezicni prijemnik 868,3 MHz

Bezicni prijemnik LET230-4 sa 4 kanala. Napon 230 V~, za voenje do 4 izvrsna termostatska pogona (230V~) po kanalu, automatski minimalni rad kod prekida signala, preklop za grejanje ili hlaenje sa priborom, prikljucak za senzore rosenja, izlazi za postrojenje grejanja ili pogon hlaenja. Bezicni prijemnik LET230-6 sa 6 kanala. Napon 230 V~, za voenje do 6 izvrsna termostatska pogona (230V~) po kanalu, automatski minimalni rad kod prekida signala, preklop za grejanje ili hlaenje sa priborom, prikljucak za senzore rosenja, izlazi za postrojenje grejanja ili pogon hlaenja. Bezicni prijemnik LET24-4 sa 4 kanala. Napon 24 V sa transformatorom koji je u isporuci, za voenje do 4 izvrsna termostatska pogona (24V~) po kanalu, mogue montiranje na montaznim sinama. Prikljucci za grejanje i hlaenje, standardne vrednosti se snimaju i mogu se koristiti kod kontrole i otklanjanja kvarova. Bezicni prijemnik LET24-6 sa 6 kanala. Napon 24 V sa transformatorom koji je u isporuci, za voenje do 6 izvrsna termostatska pogona (24V~) po kanalu, mogue montiranje na montaznim sinama. Prikljucci za grejanje i hlaenje, standardne vrednosti se snimaju i mogu se koristiti kod kontrole i otklanjanja kvarova. Bezicni prijemnik LET24-8 sa 8 kanala. Napon 24 V sa transformatorom koji je u isporuci, za voenje do 8 izvrsna termostatska pogona (24V~) po kanalu, mogue montiranje na montaznim sinama. Prikljucci za grejanje i hlaenje, standardne vrednosti se snimaju i mogu se koristiti kod kontrole i otklanjanja kvarova. 230 V 99863 8 3 F795 04 100

230 V

99864 5

3 F795 06

100

24 V

99865 2

3 F796 04

100

24 V

99866 9

3 F796 06

100

24 V

99867 6

3 F796 08

100

Bezicno upravljajnje 868,3 MHz

Daljinski upravljac 4 - automatski pogon - normalna temperatura - smanjena temperatura (-3 °C) - zastita od smrzavanja na 8 °C sobne temperature. Daljinski upravljac 5 - automatski pogon - normalna temperatura - smanjena temperatura (-3 °C) - zastita od smrzavanja na 8 °C sobne temperature - pogon hlaenja (samo u vezi za priborom za grejanje/hlaenje). 99868 3 3 F797 04 100

99869 0

3 F797 05

100

13

Grejanje

Grupa proizvoda 1

Kontrola sistema HERZ-granicnik temperature povrata "Mini"

Model HERZ-granicnik temperature povrata "Mini" Regulisanje temperature povrata izmeu 25­60 °C, mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Mogunost kombinovanja sa svim HERZ ventilima koji su predvieni za termostatski pogon. HERZ-granicnik temperature povrata "Mini" DE LUXE, hrom Regulisanje temperature povrata izmeu 25­60 °C, mogunost ogranicavanja i blokade namestane vrednosti pomou granicnika 1 9551 02 (posebno se narucuju). Mogunost kombinovanja sa svim HERZ ventilima koji su predvieni za termostatski pogon. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

M 28

91520 8

1 9201 00

10

M 28

92100 1

1 9201 41

10

HERZ-setovi za podno grejanje

HERZ-set, regulacija za podno grejanje, za prostore do 45 m2. Set se sastoji iz: HERZ-termostat sa nalegajuim senzorom (1 7420 06), zastitni prekidac (1 8100 00), HERZ-TS-90 termostatski ventil DN 15 (1 7737 91), HERZ-GP radijatorski ventil DN 15 (1 5537 01).

81970 4

1 8100 01

1

HERZ-set, regulacija za podno grejanje, za prostore do 85 m2. Set se sastoji iz: HERZ-termostat sa nalegajuim senzorom (1 7420 06), zastitni prekidac (1 8100 00), HERZ-TS-90 E termostatski ventil DN 15 (1 7723 01), HERZ-RL-1-E povratni ventil DN 20 (1 3723 02).

82000 7

1 8100 02

1

HERZ-set, regulacija za podno grejanje, za prostore do 120 m2. Set se sastoji iz: HERZ, termostat sa nalegajuim senzorom (1 7420 06), zastitni prekidac (1 8100 00), HERZ-TS-E termostatski ventil DN 20 (1 7723 02), HERZ-RL-1-E povratni ventil DN 25 (1 3723 03).

82010 6

1 8100 03

1

HERZ-set, regulacija za podno grejanje, za prostore do 160 m2. Set se sastoji iz: HERZ, termostat sa nalegajuim senzorom (1 7420 06) zastitni prekidac (1 8100 00), HERZ-TS-E termostatski ventil DN 25 (1 7723 03), HERZ-Strömax 4115 zaporni ventil DN 32 (1 4115 04).

82020 5

1 8100 04

1

HERZ-Floor Fix, ugradni regulacioni set za podno grejanje

HERZ-Floor Fix, regulacioni set za podno grejanje Za regulisanje sobne temperature i ogranicavanje temperature medija. Regulisanje temperature sobe pomou termostata sa daljinskim namestanjem 1 9330 i 1 7330 ili HERZ-termomotorom 1 7710. Cevni prikljucci za HERZ stezne setove. Isporuka ukljucuje uzidnu montaznu kutiju i poklopac. Poklopac je bele boje. HERZ-Floor Fix, regulacioni set za podno grejanje Za regulisanje sobne temperature i ogranicavanje temperature medija.Regulisanje temperature sobe pomou termostata sa daljinskim namestanjem 1 9330 i 1 7330 ili HERZ-termomotorom 1 7710. Cevni prikljucci za HERZ stezne setove. Isporuka ukljucuje uzidnu kutiju i poklopac. Prohronski poklopac.

3/4

82090 8

1 8100 10

1

3/4

82450 0

1 8100 11

1

14

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-90 Termostatski ventili

Model HERZ-TS-90 termostatski ventil - pravi Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. Standardni model sa unutrasnjim navojem HERZ-TS-90 termostatski ventil - ugaoni Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. Standardni model sa unutrasnjim navojem HERZ-TS-90 termostatski ventil - ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. Dim. 3/8 1/2 3/4 1 3/8 1/2 3/4 1 3/8 1/2 3/4 HERZ-TS-90 termostatski ventil 3-osni "AB" Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev. Ventil levo od grejnog tela. 3/8* EAN 90 04174 70690 5 70700 1 70710 0 71490 0 70790 2 70800 8 70810 7 71500 6 70890 9 70900 5 72110 6 75410 4 Broj artikla Pakovanje 1 7723 90 1 7723 91 1 7723 92 1 7723 93 1 7724 90 1 7724 91 1 7724 92 1 7724 93 1 7728 90 1 7728 91 1 7728 97 1 7758 90 20 20 20 1 20 20 20 1 20 20 20 20

1/2

71040 7

1 7758 91

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil 3-osni "CD" Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za cev. Ventil desno od grejnog tela.

3/8*

75460 9

1 7759 90

20

1/2

71070 4

1 7759 91

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil - pravi Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. HERZ-TS-90 termostatski ventil - ugaoni Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. HERZ-TS-90 termostatski ventil - ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. HERZ-TS-90 termostatski ventil 3-osni "AB" Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. Ventil levo od grejnog tela.

1/2

73290 4

1 7733 81

20

1/2

73110 5

1 7724 37

20

1/2

71520 4

1 7748 91

20

1/2

71000 1

1 7745 91

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil 3-osni "CD" Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. Ventil desno od grejnog tela.

1/2

71010 0

1 7746 91

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil - pravi Muf x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom.

1/2

71510 5

1 7723 61

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil - pravi 2 x spoljasnji navoj G 3/4, sa konusom. 1/2 70930 2 1 7737 91 20

Herz-TS-90- Univerzalni model u pravoj i ugaonoj izvedbi su takoe dostupni sa ugradnim dimenzijama prema DIN - serije "D". * Ventili sa mufom, samo sa cevnim navojem, na univerzalnom mufu.

15

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-90-termostatski ventili "DE LUXE", Univerzalni modeli

Model HERZ-TS-90-Termostatski ventil "DE LUXE" Kompaktnog oblika, hrom Radijatorska veza sa konusom, univerzalni model sa posebnim mufom za navojne cevi i steznim setom. 1/2 bela (RAL 9010) mat crna HERZ-TS-90-Termostatski ventili, "DE LUXE" Ugaoni model, hrom Radijatorska i cevna veza kao kod 1 7923 41. 1/2 bela (RAL 9010) mat crna HERZ-TS-90-Termostatski ventil, "DE LUXE" Ugaoni specijal, hrom Radijatorska i cevna veza kao kod 1 7923 41. 1/2 bela (RAL 9010) mat crna HERZ-TS-90-Termostatski ventil "DE LUXE" 3-osni ventil "AB", hrom Levi radijatorski ventil. Radijatorska i cevna veza kao kod 1 7923 41. 1/2 bela (RAL 9010) mat crna HERZ-TS-90-Termostatski ventil "DE LUXE" 3-osni ventil "CD", hrom Desni radijatorski ventil. Radijatorska i cevna veza kao kod 1 7923 41. 1/2 bela (RAL 9010) mat crna 72840 2 72850 1 1 7959 44 1 7959 49 1 1 72790 0 72800 6 1 7958 44 1 7958 49 1 1 72740 5 72750 4 1 7928 44 1 7928 49 1 1 72380 3 72500 5 1 7924 44 1 7924 49 1 1 72340 7 72510 4 1 7923 44 1 7923 49 1 1 Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

72310 0

1 7923 41

1

72350 6

1 7924 41

1

72710 8

1 7928 41

1

72760 3

1 7958 41

1

72810 5

1 7959 41

1

16

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-90-Termostatski ventili "DE LUXE", Univerzalni modeli

Model HERZ-TS-90-Termostatski ventil "DE LUXE" Ugaoni model, boja Pergam Radijatorska veza sa konusom. Univerzalni model sa posebnim mufom za navojne cevi i steznim setom. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

1/2

73550 9

S 7924 01

1

Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja

Egej Menhetn Runolist Kalipso Bahami bez Grinic Jasmin Natura Tamno plava (RAL 5002) Tamno crvena (RAL 3000) Rubin crvena (RAL 3003) Nebo plava (RAL 5005) Zlatno zuta (RAL 1004) Slonova kost (RAL 1015)

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

73560 8 73570 7 73620 9 73630 8 73640 7 73650 6 73660 5 73670 4 73680 3 73690 2 73700 8 73710 7 73720 6 73730 5

S 7924 02 S 7924 03 S 7924 04 S 7924 05 S 7924 06 S 7924 07 S 7924 08 S 7924 09 S 7924 10 S 7924 11 S 7924 12 S 7924 13 S 7924 14 S 7924 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ostale vrste - Ravni tipovi, ugaona izvedba, 3-osni ventili "AB" i "CD" - dostupni su na zahtev.

Hrom Crna mat Bela RAL 9010 Pergam Egejsko more Menhetn Runolist Kalipso Bahami bez

Grinic Jasmin Natura Ultramarin plava RAL 5002 Plamena crvena RAL 3000 Rubin crvena RAL 3003 Nebo plava RAL 5005 Zlatno zuta RAL 1004 Slonova kost RAL 1015

Varijacije boja zavise od kolicine porudzbine!

17

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-90-E-Termostatski ventili sa smanjenim otporom za jednocevne sisteme

Model HERZ-TS-90-E-Termostatski ventili Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

1/2 kvs 2,0

72000 0

1 7723 01

20

HERZ-TS-90-E-Termostatski ventili Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje.

1/2 kvs 2,3

72080 2

1 7724 01

20

HERZ-TS-90-E-Termostatski ventili Ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje.

1/2 kvs 2,0

72020 8

1 7728 01

20

HERZ-TS-90-E-Termostatski ventili 3-osni "AB" Ventil levo od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-90-E-Termostatski ventili 3-osni "CD" Ventil desno od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Ulazni ventili za cevne sisteme, vidi GP ili AS-T-90, strana 31.

1/2 kvs 2,0

72420 6

1 7758 01

20

1/2 kvs 2,0

72430 5

1 7759 01

20

HERZ-TS-E-Termostatski ventili sa maksimalnim protokom, za jednocevne sisteme

HERZ-TS-E-Termostatski ventili Pravi model Standardni model sa unutrasnjim navojem prikljucka. Prikljucak za grejno telo konusnog oblika. 1/2 kvs 5,1 3/4 kvs 5,1 1 kvs 5,1 HERZ-TS-E-Termostatski ventili Ugaoni model Standardni model sa unutrasnjim navojem prikljucka. Prikljucak za grejno telo konusnog oblika. 1/2 kvs 5,1 3/4 kvs 5,1 1 kvs 5,1 HERZ-TS-E-Termostatski ventili Ugaoni specijal Standardni model sa unutrasnjim navojem prikljucka. Prikljucak za grejno telo konusnog oblika. 1/2 kvs 5,1 3/4 kvs 5,1 1 kvs 5,1 HERZ-TS-E-Termostatski ventili Ugaoni specijal, sa ozrakom Standardni model sa unutrasnjim navojem prikljucka. Prikljucak za grejno telo konusnog oblika. 72010 9 71980 6 71950 9 73380 2 72090 1 71960 8 72030 7 72040 6 72100 7 1 7723 11 1 7723 02 1 7723 03 1 7724 11 1 7724 02 1 7724 03 1 7728 11 1 7728 02 1 7728 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1/2 kvs 5,1

74300 9

1 7728 21

1

Funkcija drugacija od HERZ TS-90-ventila istih dimenzija. HERZ-RL-1-E, povratni ventili sa maksimalnim protokom za jednocevna postrojenja na strani 29.

18

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili sa kontinualnim, ocitljivim pretpodesavanjem

Model HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili 3-osni "AB" Ventil levo od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili 3-osni "CD" Ventil desno od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. Dim. 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4 3/8 EAN 90 04174 72550 0 72570 8 74840 0 72600 2 72620 0 74850 9 72640 8 Broj artikla Pakovanje 1 7623 65 1 7623 67 1 7623 69 1 7624 65 1 7624 67 1 7624 69 1 7628 65 20 20 20 20 20 20 20

1/2

72650 7

1 7628 67

20

1/2

72680 4

1 7658 67

20

1/2

72690 3

1 7659 67

20

1/2

73480 9

1 7633 67

20

HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom.

1/2

73510 3

1 7638 67

20

HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom.

1/2

72670 5

1 7648 67

20

HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili 3-osni "AB" Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. Ventil levo od grejnog tela. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili 3-osni "CD" Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak sa spoljnim navojem G 3/4 sa konusom. Ventil desno od grejnog tela. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Pravi model Specijalni muf x spoljnim navoj G 3/4 sa konusom. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-TS-98-V-Termostatski ventili Pravi model 2 x spoljnim navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

73970 5

1 7645 67

20

1/2

73980 4

1 7646 67

20

1/2

73460 1

1 7623 71

20

1/2

72660 6

1 7637 67

20

HERZ-TS-98-V-Univerzalni model u pravoj i ugaonoj izvedbi takoer su dostupni sa instalacionim dimenzijama prema DIN-u u "D" seriji.

19

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-90-V-Termostatski ventili sa kontinualnim i skrivenim pretpodesavanjem

Model HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil 3-osni "AB" Ventil levo od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil 3-osni "CD" Ventil desno od grejnog tela.Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. Dim. 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4 3/8 EAN 90 04174 70630 1 70650 9 70670 7 70750 6 70770 4 74830 1 70870 1 Broj artikla Pakovanje 1 7723 65 1 7723 67 1 7723 69 1 7724 65 1 7724 67 1 7724 69 1 7728 65 20 20 20 20 20 20 20

1/2

70880 0

1 7728 67

20

1/2

71030 8

1 7758 67

20

1/2

71060 5

1 7759 67

20

1/2

73420 5

1 7733 67

20

HERZ- TS-90-V-Termostatski ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

73450 2

1 7738 67

20

HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Ugaoni specijal Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

71510 5

1 7748 67

20

HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil 3-osni "AB" Ventil levo od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil 3-osni "CD" Ventil desno od grejnog tela. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Pravi model Muf x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-TS-90-V-Termostatski ventil Pravi model 2 x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

73950 7

1 7745 67

20

1/2

73960 6

1 7746 67

20

1/2

70680 6

1 7723 71

20

1/2

70920 3

1 7737 67

20

HERZ-TS-90-V-Univerzalni model u pravoj i ugaonoj izvedbi takoer su dostupni sa instalacionim dimenzijama prema DIN-u u "D" seriji.

20

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-RL-5-Povratni ventil sa pretpodesavanjem

Model HERZ-RL-5-Povratni ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Ugraene mere odgovaraju DIN 3842-red 1, DARE Ms-K. HERZ-RL-5-Povratni ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Univerzalni sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Ugraene mere odgovaraju DIN 3842-red 1, EARE Ms-K. HERZ-RL-5-Povratni ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Cevni prikljucak spoljni navoj G 3/4 sa konusom. Dim. 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4 EAN 90 04174 30090 5 30100 1 30110 0 30130 8 30140 7 30150 6 Broj artikla Pakovanje 1 3923 00 1 3923 01 1 3923 02 1 3924 00 1 3924 01 1 3924 02 20 20 20 20 20 20

1/2

30330 2

1 3937 11

20

HERZ-RL-5-Povratni ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Cevni prikljucak spoljni navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

30190 2

1 3948 11

20

HERZ-RL-5-Povratni ventil Pravi model Muf x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. Univerzalni model sa specijanim mufom za navojne cevi prikljucak steznim setom.

1/2

30120 9

1 3923 11

20

HERZ-RL-5-Povratni ventil Pravi model 2 x spoljni navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

31050 8

1 3937 01

20

HERZ-RL-5-Povratni ventil Ugaoni model Posebni muf x spoljni navoj G 3/4 sa konusom. Univerzalni model sa specijanim mufom za navojne cevi prikljucak steznim setom.

1/2

30160 5

1 3924 11

20

HERZ-RL-5-Povratni ventil Ugaoni model 2 x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

30180 3

1 3948 01

20

21

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-RL-1-Povratni ventil

Model HERZ-RL-1-Povratni ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-RL-1-Povratni ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-RL-1-Povratni ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Spoljni navoj prikljucka G 3/4, konusni. Dim. 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4 ean 90 04174 30020 2 30030 1 30040 0 30050 9 30060 8 30070 7 Broj artikla Pakovanje 1 3723 40 1 3723 41 1 3723 42 1 3724 40 1 3724 41 1 3724 42 20 20 20 20 20 20

1/2

31410 0

1 3733 11

20

HERZ-RL-1-Povratni ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Spoljni navoj prikljucka G 3/4, konusni.

1/2

31420 9

1 3748 01

20

HERZ-RL-1-Povratni ventil Pravi model Muf x spoljni navoj prikljucka G 3/4,konusni. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-RL-1-Povratni ventil Ugaoni model Muf x spoljni navoj prikljucka G 3/4, konusni. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-RL-1-Povratni ventil Pravi model 2 x spoljni navoj prikljucka G 3/4, konusni.

1/2

30010 3

1 3723 11

20

1/2

31470 4

1 3724 71

20

1/2

30080 6

1 3737 01

20

HERZ-RL-1-Povratni ventil Ugaoni model 2 x spoljni navoj prikljucka G 3/4, konusni.

1/2

31480 3

1 3724 37

20

HERZ-RL-1-E-Povratni ventil sa maksimalnim protokom za jednocevne sisteme

HERZ-RL-1-E-Povratni ventil Pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Standardni model sa mufom. 1/2 3/4 1 HERZ-RL-1-E-Povratni ventil Ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiven konusno. Standardni model sa mufom. 1/2 3/4 1 31430 8 31440 7 31400 1 31450 6 31460 5 31390 5 1 3723 01 1 3723 02 1 3723 03 1 3724 01 1 3724 02 1 3724 03 20 20 10 20 20 10

22

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-Povratni ventili "DE LUXE", univerzalni modeli

sa prednamestanjem ogranicavanjem hoda vretena

Model HERZ-Povratni ventil "DE LUXE" Pravi model, hrom. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. bela (RAL 9010) crna mat HERZ-Povratni ventil "DE LUXE" Ugaoni model, hrom. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. bela (RAL 9010) crna mat Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

30850 5 1/2 30880 2 31080 5

1 3725 41

1

1 3725 44 1 3725 49

1 1

30890 1 1/2 30920 5 31090 4

1 3726 41

1

1 3726 44 1 3726 49

1 1

HERZ-Povratni ventili "DE LUXE", univerzalni modeli

sa prednamestanjem ogranicavanjem hoda vretena

HERZ-Povratni ventil "DE LUXE" Pravi model, boja pergamon. Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Boja Egej Menhetn Runolist Kalipso Bahami bez Grinic Jasmin Natura Tamno plava (RAL 5002) Tamno crvena (RAL 3000) Rubin crvena (RAL 3003) Nebo plava (RAL 5005) Zlatno zuta (RAL 1004) Slonova kost (RAL 1015) 1/2 31530 5 S 3726 01 1

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

31540 4 31550 3 31560 2 31570 1 31580 0 31590 9 31600 5 31610 4 31620 3 31630 2 31640 1 31650 0 31660 9 31670 8

S 3726 02 S 3726 03 S 3726 04 S 3726 05 S 3726 06 S 3726 07 S 3726 08 S 3726 09 S 3726 10 S 3726 11 S 3726 12 S 3726 13 S 3726 14 S 3726 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HERZ-povratni ventili prave izvedbe "DE LUXE" mogu se dobiti na zahtev.

Hrom Crna mat Bela RAL 9010 Pergam Egejsko more Menhetn Runolist Kalipso Bahami bez

Grinic Jasmin Natura Ultramarin plava RAL 5002 Plamena crvena RAL 3000 Rubin crvena RAL 3003 Nebo plava RAL 5005 Zlatno zuta RAL 1004 Slonova kost RAL 1015

Zbog stampe mogua manja odstupanja u boji.

23

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-AS-T-90-regulacioni ventili grejnih tela

Tacno prednamestanje

Model HERZ-AS-T-90-regulacioni ventili grejnih tela Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiveni. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-AS-T-90-regulacioni ventili grejnih tela Pravi model Standardni model sa navojnim mufom. HERZ-AS-T-90-regulacioni ventili grejnih tela Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. HERZ-AS-T-90-regulacioni ventili grejnih tela Ugaoni model Standardni model sa navojnim mufom. HERZ-AS-T-90-regulacioni ventili grejnih tela Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Prikljucak cevi sa spoljasnjim navojem G 3/4, konusni. Dim. 3/8 1/2 3/4 1 1¼ 3/8 1/2 3/4 1 1¼ EAN 90 04174 62000 3 62010 2 62020 1 91940 3 61950 2 62100 0 62110 9 62120 8 62040 9 62050 8 Broj artikla Pakovanje 1 6823 90 1 6823 91 1 6823 92 1 6823 73 1 6823 74 1 6824 90 1 6824 91 1 6824 92 1 6824 73 1 6824 74 20 20 20 1 1 20 20 20 1 1

1/2

63550 2

1 6833 81

20

HERZ-AS-T-90-regulacioni ventil grejnih tela Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Prikljucak cevi sa spoljasnjim navojem G 3/4, konusni.

1/2

63560 1

1 6848 01

20

HERZ-AS-T-90-regulacioni ventil grejnih tela Pravi model Specijalni muf x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. 1/2 61930 4 1 6823 71 20

HERZ-AS-T-90-regulacioni ventil grejnih tela Pravi model 2 x spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom. 1/2 62140 6 1 6837 91 20

HERZ-AS-T-90-ventili za regulaciju grejnih tela sa fiksnom zapornom kapom

HERZ-AS-T-90-ventili za regulaciju grejnih tela sa fiksnom zapornom kapom, pravi model Prikljucak grejnog tela se zaptiva konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Standardni model sa mufom. HERZ-AS-T-90-ventili za regulaciju grejnih tela sa fiksnom zapornom kapom, ugaoni model Prikljucak grejnog tela se zaptiva konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Standardni model sa mufom. 3/8 1/2 3/4 1 3/8 1/2 3/4 1 61960 1 61970 0 61980 9 61990 8 62060 7 62070 6 62080 5 62090 4 1 6823 80 1 6823 81 1 6823 82 1 6823 86 1 6824 80 1 6824 81 1 6824 82 1 6824 86 20 20 20 1 20 20 20 1

24

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-GP-Ventili za regulisanje grejnih tela

Model HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela Pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiva konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. Dim. 3/8 EAN 90 04174 50030 5 Broj artikla 1 5523 20 Pakovanje 20

1/2

50040 4

1 5523 21

20

3/4 HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela Ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiva konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje.

50050 3

1 5523 22

20

3/8

50120 3

1 5524 20

20

1/2

50130 2

1 5524 21

20

3/4 HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela Pravi model Specijalni muf x Spoljasnji navoj prikljucka G 3/4, konusni. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela Pravi model 2 x Spoljasnji navoj prikljucka G 3/4, konusni. 1/2

50140 1

1 5524 22

20

1/2

50070 1

1 5523 71

20

50190 6

1 5537 01

20

HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela Pravi model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljni navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

50310 8

1 5537 11

20

HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela Ugaoni model Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Cevni prikljucak spoljni navoj G 3/4 sa konusom.

1/2

50330 6

1 5548 01

20

HERZ-GP-ventil za regulisanje grejnih tela sa fiksnom kapom

HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela sa fiksnom zatvornom kapom, pravi model Prikljucak grejnog tela zaptiva konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. 3/8 1/2 3/4 HERZ-GP-ventili za regulaciju grejnih tela sa fiksnom zatvornom kapom, ugaoni model Prikljucak grejnog tela zaptiva konusno. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa prikljuckom pomou seta za stezanje. 3/8 1/2 3/4 50000 8 50010 7 50020 6 50090 9 50100 5 50110 4 1 5523 10 1 5523 11 1 5523 12 1 5524 10 1 5524 11 1 5524 12 20 20 20 20 20 20

25

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-3000-Bajpas telo za jednocevni i dvocevni sistem

sa pretpodesavanjem, zatvaranjem, praznjenjem i odzracivanjem, prikljucak grejnog tela G 3/4

Model HERZ-3000-Bajpas telo - pravi model Prikljucci na osnom rastojanju 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4 sa slobodno okretnom navrtkom. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom za prikljucni set. Dve konusne caure su ukljucene u paketu. Stezni set se narucuje posebno. Dim. ean 90 04174 Broj artikla Pakovanje

G 3/4

32080 4

1 3066 01

10

HERZ-3000-Bajpas telo - ugaoni, praznjenje levo Prikljucci na osnom rastojanju 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4 sa slobodno okretnom navrtkom. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom za prikljucni set. Dve konusne caure su ukljucene u paketu. Stezni set se narucuje posebno.

G 3/4

32100 9

1 3066 11

10

HERZ-3000-Bajpas telo - ugaoni, praznjenje desno Prikljucci na osnom rastojanju 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4 sa slobodno okretnom navrtkom. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom za prikljucni set. Dve konusne caure su ukljucene u paketu. Stezni set se narucuje posebno.

G 3/4

32120 7

1 3066 21

10

Sa prednamestanjem, zatvaranjem, praznjenjem i odzracivanjem, prikljucaka grejnog tela Rp 1/2

HERZ-3000-Bajpas - pravi model Srednji razmak prikljucka 50 mm, Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple 1 3002 31 su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2

Rp 1/2 x G 3/4

32090 3

1 3066 02

10

HERZ-3000-Bajpas - ugaoni model Praznjenje levo Srednji razmak prikljucka 50 mm, Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

32110 8

1 3066 12

10

HERZ-3000-Bajpas - ugaoni model Praznjenje desno Srednji razmak prikljucka 50 mm, Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

32130 6

1 3066 22

10

EUROKONUS po DIN V 3838

26

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-3000-prikljucni delovi za dvocevna postrojenja

sa obostranim praznjenjem, odzracivanjem i zatvaranjem, prikljucak grejnog tela G 3/4

Model HERZ-3000-prikljucni deo, pravi model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

G 3/4

G 3/4

32010 1

1 3466 01

10

HERZ-3000-prikljucni deo, ugaoni model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

G 3/4

32030 9

1 3466 11

10

sa obostranim praznjenjem, odzracivanjem i zatvaranjem, prikljucak grejnog tela Rp 1/2

HERZ-3000-prikljucni deo, pravi model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple 1 3002 31 su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno. HERZ-3000-prikljucni deo, ugaoni model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom.. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple 1 3002 31 su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2

Rp 1/2 x G 3/4

32020 0

1 3466 02

10

Rp 1/2 x G 3/4

32040 8

1 3466 12

10

sa obostranim zatvaranjem, namestanje sa prednje strane, prikljucak grejnog tela G 3/4

HERZ-3000-prikljucni deo, pravi model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

G 3/4

G 3/4

31890 0

1 3766 01

10

HERZ-3000-prikljucni deo, ugaoni model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

G 3/4

31910 5

1 3766 11

10

sa obostranim zatvaranjem, namestanje sa prednje strane, prikljucak grejnog tela Rp 1/2

HERZ-3000-prikljucni deo, pravi model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2

Rp 1/2 x G 3/4

31900 6

1 3766 02

10

HERZ-3000-prikljucni deo, ugaoni model Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

31920 4

1 3766 12

10

27

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-3000-bajpas za jednocevna postrojenja, sa integrisanim termostatskim ventilom

Model HERZ-3000-bajpas sa integrisanim termostatskim ventilom, pravi model, za jednocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

G 3/4

30800 0

1 3791 92

10

HERZ-3000-bajpas sa integrisanim termostatskim ventilom, pravi model, za jednocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno. HERZ-3000-bajpas sa integrisanim termostatskim ventilom, ugaoni model, za jednocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

30790 4

1 3792 92

10

G 3/4

31840 5

1 3793 92

10

HERZ-3000-bajpas sa integrisanim termostatskim ventilom, ugaoni model, za jednocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

31860 3

1 3794 92

10

HERZ-TS-3000-prikljucni delovi za dvocevna postrojenja, sa integrisanim termostatskim ventilom

gornji deo termostata sa ocitljivim prednamestanjem

HERZ-3000-prikljucni deo sa prednamestanjem termostata, pravi model, za dvocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

G 3/4

32200 6

1 3691 91

10

HERZ-3000-prikljucni deo sa prednamestanjem termostata, pravi model, za dvocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno. HERZ-3000-prikljucni deo sa prednamestanjem termostata, ugaoni model, za dvocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela G 3/4, sa slobodno okretnom navrtkom. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

32210 5

1 3692 91

10

G 3/4

32220 4

1 3693 91

10

HERZ-3000-prikljucni deo sa prednamestanjem termostata, ugaoni model, za dvocevna postrojenja Srednji razmak prikljucka 50 mm. Prikljucak grejnog tela Rp 1/2, sa slobodno okretnom navrtkom. 2 prikljucne niple su u isporuci. Cevni prikljucak spoljasnji navoj G 3/4 sa konusom za spoj steznim setom. Stezni set se narucuje posebno.

Rp 1/2 x G 3/4

32230 3

1 3694 91

10

28

Grejanje

Grupa proizvoda 1

Prikljucci za grejno telo u dvocevnom postrojenju

Model HERZ-prikljucna garnitura za prikljucak steznim setom Niklovani mesing, za ventilske i kompaktne radijatore, prikljucci na strani radijatora steznim setom M 22 x 1,5, cevni prikljucak G 3/4. Stezni setovi se narucuju posebno. HERZ-prikljucna garnitura za prikljucenje lemljenjem Niklovani mesing, za ventilske i kompaktne radijatore, prikljucci na strani radijatora steznim setom M 22 x 1,5, cevni prikljucak, nastavak za lemljenje 18 mm. Stezni setovi se narucuju posebno. HERZ-prikljucna garnitura za prikljucenje lemljenjem Kao gore opisano, samo na strani cevi Spoljni/unutrasnji kraj 15/22 x 1 m. HERZ-prikljucna garnitura za pres spoj Kratka izvedba, niklovani mesing, za ventilske i kompaktne radijatore, prikljucci na strani radijatora steznim setom M 22 x 1,5, cevni prikljucak pres spoj. Dim. ean 90 04174 Broj artikla Pakovanje

M 22 x 1,5 x G 3/4

02030 8

1 3031 00

10

M 22 x 1,5 x Cu 18

02040 7

1 3031 01

10

M 22 x 1,5 x Cu 22 x 1 mm 15 x 1 mm M 22 x 1,5 - 14 x 2 M 22 x 1,5 - 16 x 2 M 22 x 1,5 - 17 x 2 M 22 x 1,5 - 18 x 2 M 22 x 1,5 - 20 x 2 M 22 x 1,5 - 20 x 2,5

02050 6 15710 3 15720 2 15730 1 15740 0 15750 9 15760 8

1 3031 02 1 3032 01 1 3032 02 1 3032 03 1 3032 04 1 3032 05 1 3032 06

10 1 1 1 1 1 1

Komplet prikljucnih kolena za dvocevno postrojenje

HERZ-komplet za prikljucak ventila Za spoj HERZ-prikljucnih garnitura i ventilskih radijatora. Mogunost zatvaranja i praznjenja. Bakarna cev 15 x 1 niklovana, zalemljeno. Stezni set M 22 x 1,5 za prikljucak cevi kao i stezni set za prikljucak radijatora se narucuju posebno. 2 komada, duzina krakova 150 x 150 mm. Komplet prikljucnih kolena 15 x 1 100 x 100 mm. 150 x 150 mm 65523 4 1 6332 00 1

15 x 1 150 x 100 mm

65520 3

1 6333 00

1 Grupa proizvoda 3

Prikljucak za grejno telo, niklovano, 300 mm / 1100 mm

14 x 2 - 15 mm / 300 mm 16 x 2 - 15 mm / 300 mm 18 x 2 - 15 mm / 300 mm 20 x 2 - 15 mm / 300 mm 14 x 2 - 15 mm / 1100 mm 16 x 2 - 15 mm / 1100 mm 18 x 2 - 15 mm / 1100 mm 20 x 2 - 15 mm / 1100 mm 14 x 2 - 15 mm / 300 mm 16 x 2 - 15 mm / 300 mm 18 x 2 - 15 mm / 300 mm 20 x 2 - 15 mm / 300 mm 14 x 2 - 15 mm / 1100 mm 16 x 2 - 15 mm / 1100 mm 18 x 2 - 15 mm / 1100 mm 20 x 2 - 15 mm / 1100 mm 15470 6 15480 5 15500 0 15510 9 15530 7 15540 6 15560 4 15570 3 15590 1 15600 7 15620 5 15630 4 15650 1 15660 1 15680 9 15690 8 P 7214 91 P 7216 91 P 7218 91 P 7220 91 P 7214 92 P 7216 92 P 7218 92 P 7220 92 P 7114 91 P 7116 91 P 7118 91 P 7120 91 P 7114 92 P 7116 92 P 7118 92 P 7120 92 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

29

Grejanje

Grupa proizvoda 4

Plasticne ukrasne lajsne

Model HERZ-plasticne lajsne, 4000 x 40 x 88 mm Iz obnovljenog PVC-profila, sa nanesenom folijom otpornom na promenu boje, integrisana zaptivka u boji lajsne. Klik-klak uklopno postavljanje na drzace. Boja Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza HERZ-plasticne lajsne, PVC-profil beli, Integrisana zaptivka bela. Klik-klak uklopno postavljanje na drzace. EAN 90 04174 00270 0 00280 9 00290 8 00300 4 Broj artikla Pakovanje 3 S910 14 3 S910 34 3 S970 44 3 S970 54 40 40 40 40

cisto bela

02250 0

3 S970 64

40

Plasticne ukrasne lajsne, za postavljanje na tepih

HERZ-osnovna ukrasna lajsna za tepih 4000 x 40 x 88 mm Plasticna lajsna iz obnovljenog PVC, sa predvienim profilom za pricvrsenje tepiha na lajsnu. Klik-klak uklopno postavljanje na drzace.

Bela

00250 2

3 S910 90

100

HERZ-pokrovna lajsna za tepih 4000 mm Plasticna bela lajsna, primenjuje se dodatno kao osnovna lajsna za pokrivanje prostora izmeu tepiha i zida. Spoj sa osnovnom lajsnom pomou ve postavljene dvostrane lepljive trake. Zaptivka bela.

Bela

00320 2

3 S910 70

100

Drzac cevi i ukrasnih lajsni

HERZ-drzac cevi za precnike do 22 mm, Za pricvrsenje ili naknadnu montazu HERZ ukrasnih lajsni na ve postavljene cevi, postavljena visina se ne moze menjati. Ucvrsenje pomou tipli 3 S130 60 6 x 60 mm, potrsnja 1 kom/m ukrasne lajsne.

Bela

00410 0

3 S912 00

50

HERZ-drzac cevi za precnike do 22 mm, Za pricvrsenje ili naknadnu montazu HERZ ukrasnih lajsni na ve postavljene cevi, postavljena visina se moze menjati do 15 mm. Ucvrsenje pomou tipli 3 S130 60 6 x 60 mm, potrsnja 1 kom/m ukrasne lajsne.

Crna

00430 8

3 S940 00

50

30

Grejanje

Grupa proizvoda 4

Sistem plasticnih ukrasnih lajsni Spojni materijal

Model HERZ-spojnica Iz obnovljenog PVC, za pokrivanje ravnih spojeva. Boja Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza Cisto bela HERZ-spoljni ugao Iz obnovljenog PVC, za pokrivanje ugaonih spojeva. Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza HERZ-unutrasnji ugao Iz obnovljenog PVC, za pokrivanje ugaonih spojeva. Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza HERZ-spoljni ugao, uklopno spajanje Iz obnovljenog PVC, Urezana dekorativna povrsina Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza Cisto bela HERZ-unutrasnji ugao, uklopno spajanje Iz obnovljenog PVC, Urezana dekorativna povrsina Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza Cisto bela HERZ-zavrsni poklopac, desni Iz obnovljenog PVC, za pokrivanje otvora na krajevima ukrasne lajsne. Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza Cisto bela HERZ-zavrsni poklopac, levi Iz obnovljenog PVC, za pokrivanje otvora na krajevima ukrasne lajsne. Svetli hrast Beli jasen Bukva Breza Cisto bela HERZ-zasvrsni poklopac za tepih lajsne, Desni, od obnovljenog PVC, za pokrivanje otvora na krajevima ukrasne lajsne. Beli jasen 00340 0 3 S915 20 50 EAN 90 04174 00450 6 00460 5 00470 4 00480 3 02260 9 02090 2 02100 8 02110 7 02120 6 02130 5 02140 4 02150 3 02160 2 00490 2 00500 8 00510 7 00520 6 02270 8 00530 5 00540 4 00550 3 00560 2 02280 7 00570 1 00580 0 00590 9 00600 5 02290 6 00610 4 00620 3 00630 2 00640 1 00230 2 Broj artikla Pakovanje 3 S912 10 3 S912 30 3 S918 30 3 S919 30 3 S919 31 3 S912 50 3 S912 70 3 S918 40 3 S919 40 3 S912 90 3 S913 10 3 S918 50 3 S919 50 3 S958 10 3 S958 30 3 S918 80 3 S919 80 3 S919 81 3 S958 50 3 S958 70 3 S918 90 3 S919 90 3 S919 91 3 S913 30 3 S913 50 3 S918 60 3 S919 60 3 S919 61 3 S913 70 3 S913 90 3 S918 70 3 S919 70 3 S919 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

HERZ-zasvrsni poklopac za tepih lajsne, Levi, od obnovljenog PVC, za pokrivanje otvora na krajevima ukrasne lajsne.

Beli jasen

00380 6

3 S915 60

50

31

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-TS-90 Termostatski ventili

Model HERZ-TS-90 termostatski ventil sa lukom. Prikljucak grejnog tela sa lukom 1 6249 01, sa konusom. Stezni set 1 6292 11 montiran. Dim. ean 90 04174 Broj artikla Pakovanje

1/2 x 15

70850 3

1 7727 19

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil, ugaoni model Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6292 11 montiran.

1/2 x 15

70910 4

1 7728 92

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil troosni "AB" Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6292 11 montiran. Ventil levo od grejnog tela

1/2 x 15

71020 9

1 7758 19

20

HERZ-TS-90 termostatski ventil troosni "CD" Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6292 11 montiran. Ventil desno od grejnog tela.

1/2 x 15

71050 6

1 7759 19

20

HERZ-Prikljucna cev

Prikljucna cev 15 x 1 Bakarna, niklovana. 1 6330 11: duzina cevi 550 mm. 1 6330 31: duzina cevi 1000 mm. 550 1000 61120 9 61130 8 1 6330 11 1 6330 31 20 20

HERZ-2000-Bajpas telo

HERZ-Bajpas telo za jednocevni sistem sa zatvaranjem Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6284 04 montiran. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom. Cevni prikljucci se narucuju posebno. Cirkulaciona kocnica (1 6222 04) je u isporuci. HERZ-Bajpas telo za dvocevni sistem, sa zatvaranjem i regulisanjem Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6284 04 montiran. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom. HERZ-Bajpas telo za jednocevni sistem. Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6284 04. Prikljucak cevi M 22 x 1,5 1/2 x G 3/4 70020 0 1 7173 01 20

1/2 x G 3/4

70040 8

1 7175 01

20

1/2 x M 22 x 1,5

70030 9

1 7174 01

20

HERZ-Bajpas telo za dvocevni sistem sa zatvaranjem Prikljucak grejnog tela sa konusom. 1/2 x Stezni set 1 6284 04 montiran. Prikljucak cevi M 22 x 1,5 M 22 x 1,5. Cevni prikljucci se narucuju posebno. Cirkulaciona kocnica (1 6222 04) je u isporuci. HERZ-Bajpas telo za jednocevni sistem sa zatvaranjem ugaoni model Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6284 04. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom. Cevni prikljucci se narucuju posebno. HERZ-Bajpas telo za dvocevni sistem. Prikljucak grejnog tela sa konusom. Stezni set 1 6284 04 montiran. Prikljucak cevi G 3/4 sa konusom. Cevni prikljucci se narucuju posebno.

70050 7

1 7176 01

20

1/2 x G 3/4

74320 7

1 7187 14

20

1/2 x G 3/4

74310 8

1 7189 14

20

32

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-VUA-40-Cetvorokraki ventili za termostatsko regulisanje

Model HERZ-VUA-40-ventili sa cetiri prikljucka ravnog oblika za jednocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Podesivo ogranicenje dela kolicine u termostatskom pogonu. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno. HERZ-VUA-40-ventili sa cetiri prikljucka ravnog oblika za jednocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 290 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Podesivo ogranicenje dela kolicine u termostatskom pogonu. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno. HERZ-VUA-40-ventili sa cetiri prikljucka ravnog oblika za dvocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno. HERZ-VUA-40-ventili sa cetiri prikljucka ravnog oblika za dvocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 290 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno. HERZ-VUA-40-ventili sa cetiri prikljucka ugaonog oblika za jednocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Podesivo ogranicenje dela kolicine u termostatskom pogonu. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

1/2 150/11

72280 6

1 7786 41

10

1/2 290/11

72530 2

1 7786 51

10

1/2 150/11

72290 5

1 7783 41

10

1/2 290/11

72520 3

1 7783 51

10

1/2 150/11

72490 9

1 7784 42

10

HERZ-VUA-40-ventili sa cetiri prikljucka ugaonog oblika za dvocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno.

1/2 150/11

72300 1

1 7784 41

10

Druge duzine uronskih cevi na zahtev.

33

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-VTA-40-Cetvorokraki ventili za termostatsko regulisanje

Model HERZ-VTA-40-ventili sa cetiri prikljucka za jednocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 290 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 sa konusom se narucuju posebno. HERZ-VTA-40-ventili sa cetiri prikljucka za dvocevna postrojenja Prikljucak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi duzine l = 290 mm, precnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se moze skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se moze pomou Changefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni prikljucci G 3/4 se konusom se narucuju posebno. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

15 290/11

72220 2

1 7767 41

10

20 290/11

72230 1

1 7767 42

10

15 290/11

72240 0

1 7767 51

10

20 290/11

72250 9

1 7767 52

10

HERZ-4WA-T35-Cetvorokraki ventil prave izvedbe, za jedno i dvocevna postrojenja

HERZ-4WA-T35-cetvorokraki ventil prave izvedbe, za jedno i dvocevna postrojenja Prikljucak na grejno telo u sredini dole, odnosno dole sa strane, pomou turbulatora (nije u isporuci), mogunost namestanja za jednocevni ili dvocevni sistem, srednji razmak cevi 35 mm. Sa navojem M 30 x 1,5 za "H"-glave. Cevni prikljucci G 3/4 narucuju se posebno.

3/4

74470 9

1 7765 31

10

HERZ-prikljucna garnitura "S" dvocevna

HERZ-prikljucna garnitura "S", komplet, Sastoji se od Regulacionog ventila, spojne cevi, bajpas-a i cevnih prikljucaka. Za dvocevna postrojenja, prikljucak grejnog tela sa konusom, cevni prikljucak M 22 x 1,5. 76210 9 1 7650 00 1

HERZ-prikljucna garnitura sa preklopom, jednocevna

HERZ-prikljucna garnitura sa preklopom, komplet, Sastoji se od regulacionog ventila, spojne cevi, bajpas-a i cevnih prikljucaka. Za jednocevna i dvocevna postrojenja, prikljucak grejnog tela sa konusom, cevni prikljucak G 3/4.

75280 3

1 7151 01

1 Set

HERZ-Prikljucne garniture za konvektore

HERZ-Prikljucna garnitura za konvektore. Sastoji se od regulacionog ventila, prikljucne cevi, bajpas tela i cevnog prikljucka. Za dvocevni sistem. Cevni prikljucak konusni sa navojem G 3/4 narucuje se posebno. 75520 0 1 7688 21 10

34

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

CALIS-TS-Trokraki ventil za termostatsko regulisanje

Model CALIS-TS-trokraki ventil Ravno zaptivanje, sa kapom, cevni prikljucci se narucuju posebno. kvs 2,75 Dim. DN 15 EAN 90 04174 71820 5 Broj artikla Pakovanje 1 7761 01 20

3,2

DN 20

71830 4

1 7761 02

20

CALIS-TS-RD-Trokraki ventil za termostatsko regulisanje, podela 100%

CALIS-TS-RD trokraki ventil Ravno zaptivanje, sa kapom, cevni prikljucak se narucuje posebno. 3,0 DN 15 74480 8 1 7761 38 5

3,0

DN 20

74610 9

1 7761 39

5

6,27

DN 25

75990 1

1 7761 40

5

6,44

DN 32

76000 6

1 7761 41

5

CALIS-TS-3-D-Trokraki ventil za termostatsko regulisanje

termostatska glava u horizontalnom polozaju

CALIS-TS-3D trokraki ventil - levo od grejnog tela Ravno zaptivanje bez prikljucaka, sa kapom, cevni prikljucak se narucuje posebno. 3,5 DN 15 73360 4 1 7761 43 5

4,2 CALIS-TS-3D trokraki ventil - desno od grejnog tela Ravno zaptivanje, sa kapom, cevni prikljucak se narucuje posebno

DN 20

72470 1

1 7761 45

5

3,5

DN 15

73370 3

1 7761 44

5

4,2

DN 20

72480 0

1 7761 46

5

CALIS-TS-E-3D Model sa max. protokom za jednocevne sisteme za termostatsko regulisanje

termostatska glava u horizontalnom polozaju

CALIS-TS-E-3D trokraki ventil - desno od grejnog tela Ravno zaptivanje, sa kapom, cevni prikljucak se narucuje posebno

5,28

DN 20

73330 7

1 7745 02

5

CALIS-TS-E-3D trokraki ventil - desno od grejnog tela Ravno zaptivanje, sa kapom, cevni prikljucak se narucuje posebno

5,28

DN 20

73340 6

1 7746 02

5

CALIS-T-Komad

CALIS-T-komad Ravno zaptivanje, sa kapom, cevni prikljucak se narucuje posebno. 3/4 10040 6 1 1001 02 10

35

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Trokraki mesni i razdelni ventil

Model Trokraki mesni i razdelni ventil Za kontinualno regulisanje sistema sa hladnom i toplom vodom. Sa pogonskim motorom ventila 1 7712 kao upravljackom jedinicom, sa kontrolom polozaja klipa ventila. Vreteno od Niroster-celika, kugla ventila od mesinga sa zaptivkom od teftona, pojacanom staklenim vlaknima. Zaptivka za zatvaranje od mesinga sa EPDM-O-prstenom. Montaza mogua vertikalno ili horizontalno. Kuiste od livenog mesinga sa 3 spoljna navoja, ravno zaptivanje, bez prikljucnih navojnih elemenata. kvs 4 6,3 10 16 25 40 DN 15 20 25 32 40 50 EAN 90 04174 42870 8 42880 7 42890 6 42900 2 42910 1 42920 0 Broj artikla Pakovanje 1 4037 15 1 4037 20 1 4037 25 1 4037 32 1 4037 40 1 4037 50 1 1 1 1 1 1

HERZ-Pogon za trokraki mesni ventil, sila podesavanja 500 N

Pogon za trokrake ventile, 500 N Pogon za kontinualnu regulaciju ili regulaciju sa 2 ili 3 tacke. Izbor karakteristicne krive, linearno ili jednakoprocentno. Dvodelno kuiste od samogasee plastike. Konzola za ugradnju ventila od plastike sa navrtkom od mesinga. Dejstvo se moze podesiti direktno, automatsko regulisanje kretanja klipa. Kodirni prekidac za izbor karakteristicne krive, vreme rada i ulazni signal. Moze se montirati horizontalno ili vertikalno, ne moze u viseem polozaju. Pogon za trokrake ventile, 500 N Pogon za regulaciju sa 3 tacke. Izbor karakteristicne krive, linearno ili jednakoprocentno. Dejstvo se moze podesiti direktno, automatsko regulisanje kretanja klipa. Kodirni prekidac za izbor karakteristicne krive, vreme rada i ulazni signal. Moze se montirati horizontalno ili vertikalno, ne moze u viseem polozaju.

24 V

74810 3

1 7712 11

1

230 V

74790 8

1 7712 50

1

24 V

74820 2

1 7712 51

1

HERZ-Pogon za trokraki mesni ventil, sila podesavanja 800 N

Pogon za trokrake ventile 800 N Pogon za regulaciju sa 3 tacke. Crno kuiste sa koracnim motorom, elektronikom za upravljanje, LED-indikatorom i prenosnikom. Poklopac kuista providan. Delovi od plastike samogasivi. Telo biraca i montazna karika izliveni od cinka. Elektronsko iskljucivanje, zavisno od snage. Dejstvo se moze podesiti direktno, automatsko regulisanje kretanja klipa. Kodirni prekidac za izbor karakteristicne krive, vreme rada i ulazni signal. Moze se montirati horizontalno ili vertikalno, ne moze u viseem polozaju. Rucno podesavanje spolja, uz iskljucen motor. Montaza na ventilu mogua horizontalno i vertikalno, ne montirati u viseem polozaju.

24 V

74860 8

1 7712 80

1

HERZ-Rucni regulator za trokraki mesni i razdelni ventil

HERZ-rucni tocak Za trokraki mesni i razvodni ventil 4037, gde nije potrebno automatsko upravljanje kretanjem klipa. 91900 8 1 9102 40 20

HERZ-Mesni ventil za regulisanje temperature u povratnom vodu

Teplomiks-trokraki termo ventili ravno zaptivajui Teplomiks trokraki ventil je podesen trajno preko regulatora temperature i pri povratku se koristi za mesanje. Za prigusivanje Bajpas-a izmeu dovoda i odvoda. DN 25 DN 32 DN 25 DN 32 76010 5 76020 4 76290 1 76300 7 1 7766 03 1 7766 04 1 7766 13 1 7766 14 1 1 1 1

36

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-Povratni set

Model HERZ-povratni set TEPLOMIX Za kotlove na cvrsto gorivo i sisteme na biomasu, za odrzavanje minimalne povratne temperature ka kotlu, sastoji se od kontrolera i regulacionog ventila, zaustavnog ventila cirkulacione pumpe i zaustavnog ventila sa zastitom od povratnog strujanja. Fabricki sastavljen i ispitan na curenje. Sastavljen: Termostatsi mesni ventil. HERZ-povratni set 4037 Za kotlove na cvrsto gorivo i sisteme na biomasu, za odrzavanje minimalne povratne temperature ka kotlu, sastoji se od kontrolera i regulacionog ventila, zaustavnog ventila cirkulacione pumpe i zaustavnog ventila sa zastitom od povratnog strujanja. Fabricki sastavljen i ispitan na curenje. Sastavljen: Mesni ventil sa elektromotornim pogonom HERZ-povratni set EUROMIX Za kotlove na cvrsto gorivo i sisteme na biomasu, za odrzavanje minimalne povratne temperature ka kotlu, sastoji se od kontrolera i regulacionog ventila, zaustavnog ventila cirkulacione pumpe i zaustavnog ventila sa zastitom od povratnog strujanja. Fabricki sastavljen i ispitan na curenje. Sastavljen: Mesni ventil sa elektronskim aktuatorom DN EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

25

1 4500 73

1

32

-

1 4500 74

1

20 25 32 40 50 20

-

1 4500 82 1 4500 83 1 4500 84 1 4500 85 1 4500 86 1 4500 92

1 1 1 1 1 1

25

-

1 4500 93

1

32

-

1 4500 94

1

HERZ-Elektronski regulator grejanja

Model HERZ-Elektronski regulator grejanja sa PI-dejstvom Sa programatorom temperature i vremena. Za kontrolu motornog pogona regulacionih ili mesnih ventila, kao i pogona pumpe (Uklj./Isklj. signal). Automatsko upravljanje na osnovu spoljasnje ili unutrasnje temperature preko unutrasnjeg ili spoljasnjeg senzora temperature. Jednostavno se implementira u sistem i pruza jednostavnu izmenu rezima rada ili parametara radnih uslova. Kuiste sa elektronikom bele boje (RAL 9010), prednja strana sadrzi displej i tastaturu. Vremenska kontrola podrazumeva nedeljni ili godisnji program. Belezi broj radnih sati sistema. Vremenski zavisno regulisanje vise sobnih termostata bez sata preko releja. Osiguranje sistema od zamrzavanja je mogue i kod stanja rada "iskljuceno". Mogue je postavljanje na zid ili ugradnu kutiju. Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

110 230 V

74210 1

1 7793 23

1

24 V

74220 0

1 7793 24

1

HERZ-Senzor temperature za regulisanje grejanja

Senzor spoljasnje temperature za regulator grejanja Senzor od tankog sloja nikla prema DIN 43760. Poklopac i postolje bele boje (RAL 9010), za spoljasnju ugradnju. 74230 9 1 7793 01 1

Nalegajui senzor temperature sistema za regulator grejanja Za merenje temperature na cevovodu. Senzor od tankog sloja nikla prema DIN 43760. Plasticno kuiste izraeno od plastike otporne na uticaj toplote, vatrootporno. Traka za zatezanje na cev 15 - 90 mm uz pastu za prenos toplote isporucuje se u kompletu.

74240 8

1 7793 00

1

37

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-PEET zasun

Model DN Dim. 1/2 3/4 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 3/4 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 EAN Broj artikla Pakovanje 383 000282 40260 9 40270 8 40280 7 40290 6 40300 2 40310 1 40320 0 40330 9 40340 8 40350 7 40360 6 40370 5 40380 4 40390 3 40400 9 1 4112 01 1 4112 02 1 4112 03 1 4112 04 1 4112 05 1 4112 06 1 4112 07 1 4112 08 1 4112 12 1 4112 13 1 4112 14 1 4112 15 1 4112 16 1 4112 17 1 4112 18 10 10 10 5 5 5 1 1 10 10 5 5 5 1 1

4112

PEET zasun Kuiste od mesinga, unutrasnji navoj prikljucka.

15 20 25 32 40 50 65 80

PEET zasun sa dve rupe Kuiste od mesinga, unutrasnji navoj prikljucka, sa dve rupe i jednim cepom. DN 15­DN 50: dve rupe 1/4 sa cepovima 1 0272 09 DN 65­DN 80: dva rupe 3/8 sa cepovima 1 0272 00 Ventili za praznjenje 271 i 276 narucuju se posebno.

20 25 32 40 50 65 80

HERZ-Siber-ventil sa vertikalnim vretenom

Siber-ventil sa vertikalnim vretenom Spindel, "BS" Kuiste ventila od mesinga, muf x muf, cevni prikljucak Rp po ISO 7-1. Radna temperatura medijuma od -10 °C do 100 °C, PN 16 bara, za neagresivne medije poput vode, pare i hidraulickog ulja. 15 20 25 32 40 50 1/2 3/4 1 1¼ 1½ 2 40410 8 40420 7 40430 6 40440 5 40450 4 40460 3 1 4113 01 1 4113 02 1 4113 03 1 4113 04 1 4113 05 1 4113 06 10 10 10 5 5 5

38

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Termostatski trokraki ventil

Model HERZ-termostatski trokraki mesni i razdelni ventil, bez bajpas-a Za ugradnju i regulaciju sistema grejanja i hladjenja i izmenjivaca toplote. Ugradjuje se u povratni vod, tako da kontrola optereenja zavisi od sobne temperature. Hod 3,7 mm, navojni prikljucak M 30 x 1,5 tri prikljucka sa spoljasnjim navojem sa ravnim zaptivanjem. kvs Dim. 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 5,0 HERZ-termostatski trokraki mesni i razdelni ventil, sa bajpas-om Za ugradnju i regulaciju sistema grejanja i hladjenja i izmenjivaca toplote. Ugradjuje se u povratni vod, tako da kontrola optereenja zavisi od sobne temperature. Hod 3,7 mm, navojni prikljucak M 30 x 1,5, cetiri prikljucka sa spoljasnjim navojem sa ravnim zaptivanjem. 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 5,0 10 10 10 10 15 15 20 10 10 10 10 15 15 20 EAN 90 04174 75020 5 75040 3 75070 0 75080 9 75030 4 75050 2 75060 1 75090 8 75110 3 75140 0 75150 9 75100 4 75120 2 75130 1 Broj artikla Pakovanje 1 7762 50 1 7762 60 1 7762 70 1 7762 80 1 7762 51 1 7762 61 1 7762 62 1 7763 50 1 7763 60 1 7763 70 1 7763 80 1 7763 51 1 7763 61 1 7763 62 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

HERZ-Termostatski trokraki ventil

HERZ-termostski ventil prave izvedbe-H, M 30 x 1,5 Regulacijski ventil sa stepenitim kvs-vrednostima za klima ureaje. Ventil je pogodan za promenjive zapreminske protoke. Ravnozaptivajui, 2 x spoljasnji navoj. 0,16 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,5 4,5 HERZ-termostski ventil ravne izvedbe-H, M 30 x 1,5 Regulacioni ventil sa stepenitim kvs-vrednostima za klima ureaje. Ventil je pogodan za promenjive zapreminske protoke. Ravnozaptivajui, 2 x spoljasnji navoj. 0,16 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,5 4,5 10 10 10 10 10 15 15 20 10 10 10 10 10 15 15 20 75882 9 75750 1 75760 0 75770 9 75780 8 75790 7 75800 3 75810 2 75883 6 75820 1 75830 0 75840 9 75850 8 75860 7 75870 6 75880 5 1 7760 21 1 7760 01 1 7760 02 1 7760 03 1 7760 04 1 7760 05 1 7760 07 1 7760 08 1 7760 22 1 7760 11 1 7760 12 1 7760 13 1 7760 14 1 7760 15 1 7760 17 1 7760 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

39

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulacioni ventili

Model Termostatski regulacioni ventil STRÖMAX-TS-98-V sa ravnim sedistem sa mernim ventilima, G (spoljasnji navoj) Kuiste od postojanog pocinkovanog mesinga sa termostatskim gornjim delom, sa kontinualnim pretpodesavanjem. TS-98 za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coil-a. Dva merna ventila 0284 montirana su pored termostata. Pretpodesavanje ventila se vrsi kontinualno, spolja. Kljuc za podesavanje (1 6919 98) se narucuje posebno. Cevni prikljucak sa spoljasnjim navojem G 3/4 sa obe strane za stezni i pres fiting prikljucak. Stezni i pres fiting prikljucci se narucuju posebno. Termostatski regulacioni ventil STRÖMAX-TS-90-E, pravi model sa mernim ventilima spoljni navoj Telo ventila od mesinga CR sa termostatskim gornjim delom TS-90-E, sa redukovanim otporom, za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coli-a. Dva merna ventila 0284 su montirana. Cevni prikljucak obostrano spoljni navoj G 3/4 za stezni i pres prikljucak. Stezni i pres prikljucci se narucuju posebno. kvs DN EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

1,1

15

74950 6

1 7217 67

10

2,0

15

74970 4

1 7217 21

10

Regulacioni ventil STRÖMAX TS-90-E, pravi model sa mernim ventilima unutrasnji navoj Telo ventila od mesinga CR sa termostatskim gornjim delom TS-90-E, sa redukovanim otporom, za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i FAn Coil-a. Dva merna ventila 0284 su montirana. Cevni prikljucak obostrano navojni muf. Stezni prikljucak sa adapterom 1 6266 01, prikladan za press prikljucak. Stezni i pres prikljucci se narucuju posebno.

2,0

15

74980 3

1 7217 31

10

HERZ-Regulator (normalno zatvoren)

Termostatski ventil sa suprotnim smerom delovanja, pravi model Telo ventila napravljeno od mesinga EPDM zaptivke Max. temperatura 120 Min.temperatura -20 Max. pritisak 16 bara Max. diferencijalni pritisak 1,6 bara Prikljucak za termostatsku vezu M 28 x 1,5. 2,81 15 76330 4 1 7760 51 10

3,21

20

76340 3

1 7760 52

10

HERZ-Zonski ventil

Zonski ventil Regulacija HERZ termomotorima, termostatima i termostatskim glavama. Model sa ravnim sedistem, prikljucak konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznim setom. Mogunost izmene gornjeg dela pomou Changefix-a.

20

73320 8

1 7723 82

20

40

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulatori protoka

Model Termostatski regulacioni ventil STRÖMAX-TS-E, pravi model sa mernim ventilima, unutrasnji navoj. Telo ventila od mesinga CR sa termostatskim gornjim delom TS- E (istih dimenzija kao Stromax 4217 GM/GR), za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coil-a, za velike protoke. Dva merna ventila 0284 su montirana. Sa dva otvora 1/4 za slavinu za praznjenje (posebno se narucuje). Zaporna navrtka 1 0273 09 navrnuta. Cevni prikljucak obostrano dugi navojni muf. kvs DN EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

4,9

15

74990 2

1 7217 41

10

5,3

20

75000 7

1 7217 42

10

7,6

25

75010 6

1 7217 43

10

Termostatski regulacioni ventil STRÖMAX-TS-E, pravi model sa mernim ventilima, spoljni navoj. Telo ventila od mesinga CR sa termostatskim gornjim delom TS- E (istih dimenzija kao Stromax 4217 GM/GR), za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coil-a, za velike protoke. Dva merna ventila 0284 su montirana. Sa dva otvora 1/4 za slavinu za praznjenje (posebno se narucuje). Zaporna navrtka 1 0273 09 navrnuta. Cevni prikljucak obostrano spoljni navoj G 3/4 za stezni i pres prikljucak.Stezni i pres prikljucci se narucuju posebno.

4,9

15

74760 1

1 7217 01

10

5,3

20

74770 0

1 7217 02

10

7,6

25

74780 9

1 7217 03

10

Vreteno ventila: Kod HERZ-STRÖMAX-TS-E, TS-90-E, TS-90 i TS-98-V se kao zaptivni materijal koristi O-zaptivka, koja se za vreme rada ventila nalazi u jednoj zamenjivoj mesinganoj komori. O-zaptivka osigurava maksimalnu slobodu odrzavanja i omoguava trajno lagani pristup ventilu. Meko zaptivanje na sedistu ventila je trajno elasticno i temperaturno otporno.

HERZ Ventil za balansiranje na elektromotorni pogon, TS-V

HERZ ventil za balansiranje Integrisane merni prikljucci (LF,MF), Napravljen od otpornog decinkovanog mesinga sa navojnim prikljuckom M 28 x 1,5. Duzina hoda 4 mm, kvs vrednost 0,4-3,9. Za povean diferencijalni pritisak kod grejanja i hlaenja. 1,90 15 15 LF 15 MF 20 70290 7 1 7217 51 10

0,47

70280 8

1 7217 50

10

1,00

70310 2

1 7217 59

10

3,90

70300 3

1 7217 52

10

41

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulator protoka

Model HERZ-Regulator protoka Kompaktan dizajn. Kuiste je napravljeno od otpornog decinkovanog mesinga sa obostranim spoljnim cevnim navojem DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedistima. Dva prikljucka za mernje diferencijalnog pritiska. Stezni set i adapter se narucuju posebno. l/h

40400 80900 1001500 2002500 4004000 5005000

DN 15 20 25 32 40 50

Dim. 3/4 G 1G 5/4 1½ 1¾ 2 /8

3

EAN 90 04174 45200 0 45210 9 45220 8 45230 7 45240 6 45250 5

Broj artikla Pakovanje 1 4001 21 1 4001 22 1 4001 23 1 4001 24 1 4001 25 1 4001 26 1 1 1 1 1 1

HERZ-Kombiventil-regulator protoka

HERZ-Regulator protoka 400 Kompaktan dizajn. Kuiste je napravljeno od 80otpornog decinkovanog mesinga sa obostranim 900 100spoljnim cevnim navojem DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedistima. 1500 200Dva prikljuca za mernje diferencijalnog pritiska. 2500 Prikljucak M 28 x 1,5, 4 mm hod vretena. 4004000 Stezni set i adapter se narucuju posebno. 500Aktuator nije ukljucen.

5000 40-

15 20 25 32 40 50

3/4 G 1G 5/4 1½ 1¾ 2 3/

8

45700 5 45710 4 45720 3 45730 2 45740 1 45750 0

1 4006 11 1 4006 12 1 4006 13 1 4006 14 1 4006 15 1 4006 16

1 1 1 1 1 1

HERZ-Prestrujni ventil diferencijalnog pritiska

HERZ-prestrujni ventil diferencijalnog pritiska, pravi model Jednodelno metalno kuiste, niklovano; za ravno zaptivajue navojne prikljucke po izboru. Navojne prikljucke je potrebno posebno naruciti.

102000

15

43810 3

1 4004 31

1

102000

20

43830 1

1 4004 32

1

HERZ-prestrujni ventil diferencijalnog pritiska, ugaoni model Jednodelno metalno kuiste, niklovano; za ravno zaptivajue navojne prikljucke po izboru. Navojne prikljucke je potrebno posebno naruciti.

102000

15

43820 2

1 4004 41

1

102000

20

43840 1

1 4004 42

1

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska sa unutrasnjim navojem

Model DN Dim. EAN 90 04174 42610 0 42620 9 42630 8 42640 7 42650 6 42660 5 Broj artikla 1 4007 01 1 4007 02 1 4007 03 1 4007 04 1 4007 05 1 4007 06 Pakovanje 1 1 1 1 1 1

4007

15 1/2 Regulator diferencijalnog pritiska sa unutrasnjim 40-1200 l/h navojem Proporcionalni regulator sa ravnim sedistem bez 20 3/4 dodatnog napajanja energijom, za dvocevne sisteme 40-1200 l/h sa termostatskim ventilima grejnih tela. 25 1 Razlika pritiska se moze podesavati od 50 - 300 mbara, kontinualno. 300-4000 l/h Dve rupe 1/4, sa cepovima za zatvaranje. 32 1¼ Ventile za praznjenje 271 i 276, potrebno je posebno 400-4500 l/h naruciti. 40 1½ Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga. Cevni prikljucak sa unutrasnjim navojem sa obe strane 500-6000 l/h ukljucujui kapilarnu cev od 1000 mm. 50 2

700-9000 l/h

HERZ-Usponski set za dvocevni radijatorski sistem i decentralizovanu distribuciju potrosne tople vode

HERZ- montazne grupe u skladu sa smernicama i daljinskim grejanjem u Becu - Leptir ventil;- Ispustanje vode iz sistema - Hvatac necistoa;- Regulator diferencijalnog pritiska; - Merni prikljucci Diferencijalni pritisak je konstantan, regulisan regulatorom diferencijalnog pritiska na podesenu vrednost.Konstantno 23 kPa. Nominalni pritisak : PN 16 Radna temperatura: max. 130 °C za DN 15 i DN 32 max. 110 °C za DN 40 i DN 50 Radni medijum: Voda za grejanje prema ÖNORM H5195 ili VDI-Richtlinie 2035. Upotreba etilena ili propilen-glikola dozvoljena je do 50%. 20 1 4500 13 1

32

-

1 4500 14

1

40

-

1 4500 15

1

50

-

1 4500 16

1

42

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 4002- 30 kPA

Model HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 30 kPA Regulator diferencijalnog pritiska opsega 5-30 kPa, kompaktnog dizajna.Kuiste je napravljeno od otpornog decinkovanog mesinga sa obostranim spoljnim cevnim navojem zDN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedistima. Stezni set i adapter se narucuju posebno. l/h 501300 1001600 1502000 2005000 4008000 4009000 DN 15 20 25 32 40 50 Dim. 3/4 G 1G 5/4 1½ 1¾ 2 3/8 EAN 90 04174 45400 4 45410 3 45420 2 45430 1 45440 0 45450 9 Broj artikla Pakovanje 1 4002 41 1 4002 42 1 4002 43 1 4002 44 1 4002 45 1 4002 46 1 1 1 1 1 1

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 4002- 60 kPA

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 60 kPA Regulator diferencijalnog pritiska opsega 5-30 kPa, kompaktnog dizajna.Kuiste je napravljeno od otpornog decinkovanog mesinga sa obostranim spoljnim cevnim navojem zDN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedistima. Stezni set i adapter se narucuju posebno. 501300 1001600 1502200 2007500 5009000 50010000 15 20 25 32 40 50 3/4 G 1G 5/4 1½ 1¾ 2 3/8 45500 1 45510 0 45520 9 45530 8 45540 7 45550 6 1 4002 61 1 4002 62 1 4002 63 1 4002 64 1 4002 65 1 4002 66 1 1 1 1 1 1

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX Diferencijalni pritisak je fiksiran na 23 kPa bez predpodesavanja, kompaktnog dizajna. Kuiste je napravljeno od otpornog decinkovanog mesinga sa obostranim spoljnim cevnim navojem DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedistima. Stezni set i adapter se narucuju posebno. 50900 1001200 1501800 2004000 4006500 4007000 15 20 25 32 40 50 3/4 G 1G 5/4 1½ 1¾ 2 3/8 45300 7 45310 6 45320 5 45330 4 45340 3 45350 2 1 4002 21 1 4002 22 1 4002 23 1 4002 24 1 4002 25 1 4002 26 1 1 1 1 1 1

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska 4002 FIX TS Diferencijalni pritisak je fiksiran na 23 kPa bez predpodesavanja, kompaktnog dizajna. Kuiste je napravljeno od otpornog decinkovanog mesinga sa obostranim spoljnim cevnim navojem DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim sedistima. Aktuator za dvopolozajno regulisanje. Stezni set i adapter se narucuju posebno. 50900 1001200 1501800 2004000 4006500 4007000 15 20 25 32 40 50 3/4 G 1G 5/4 1½ 1¾ 2 3/8 45600 8 45610 7 45620 6 45630 5 45640 4 45650 3 1 4002 81 1 4002 82 1 4002 83 1 4002 84 1 4002 85 1 4002 86 1 1 1 1 1 1

43

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Ventil za regulisanje usponskih vodova - za merenje diferencijalnog pritiska model sa kosim sedistem

Model Kvs DN EAN 90 04174 Broj artikla VKE 4117 M STRÖMAX-M

Model kvs DN 15 LF 15 20 25 32 40 50 65 80 EAN 90 04174 44580 4 40810 6 40820 5 40830 4 40840 3 40850 2 40860 1 40870 0 40800 9 Broj artikla Pakovanje 1 4117 39 1 4117 51 1 4117 52 1 4117 53 1 4117 54 1 4117 55 1 4117 56 1 4117 57 1 4117 58 10 10 10 10 5 5 5 1 1

4117 M

STRÖMAX-M

STRÖMAX-M, Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, kosi model sa mernim ventilima. Kuistete od mesinga, muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Pretpodesavanje se izvrsava ogranicavanjem hoda vretena DN 15­DN 20: dve rupe 1/4 sa mernim ventilima i jedna rupa 1/4 zatvorena cepom 0273 09 DN 25­DN 50: dve rupe 1/4 sa mernim ventilima i jedna rupa i dve rupe 1/4 sa zatvorene cepovima 0273 DN 65­DN 80: dve rupe 3/8 sa mernim ventilima i jedna rupa i dve rupe 3/8 zatvorene cepovima 0273 Stezni set Oznacavanje podesavanja preko markera 1 6517 05. Slavine za praznjenje 276 je porucuju besplatno. DN 15: univerzalni model DN 20: adapter 1 6266 20 Stezni set i adapter se porucuju posebno. Slavine za praznjenje 271, 276 se narucuju posebno *LF minimum kv 0,12

4,75* 4,75 6,12 10,4 15,97 23,5 47,89 84,2 133,2

HERZ-Ventil za regulisanje usponskih vodova sa konstantnim Kvs-vrednostima, kosi model

4017 M

STROMAX-FODRV, Ventil za regulisanje usponskih 2,00 15 vodova i merenje diferencijalnog pritiska , kosi model sa mernim ventilima 0,52 15 LF Kuiste od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena 15 preko dvostrukog O-prstena. Predpodesavanje se 0,95 MF izvrsava preko granicnika hoda, digitalno ocitavanje pretpodesavanja na prozorciu rucnog tocka. 3,60 20 Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored rucnog tocka sa duzim 6,50 25 ili kraim mernim ventilima. 13,30 32 Prikljucak steznim setom: DN 15: Adapter 1 6266 1 i stezni set G 3/4 18,50 40 Adapter i stezni setovi se narucuju posebno. DN 20: Adapter 1 6266 0 i stezni set G 3/4. 33,00 50 45020 4 45000 6 45010 5 45030 3 45040 2 45050 1 45060 0 45070 9 1 4017 01 1 4017 11 1 4017 21 1 4017 02 1 4017 03 1 4017 04 1 4017 05 1 4017 06 10 10 10 10 10 5 5 5

STRÖMAX-M

HERZ-Rucni regulacioni ventil za plafonske rashladne sisteme, STRÖMAX-MS

Ventil sa rucnom regulacijom STRÖMAX-MS, mesingani ventil sa ravnim sedistem G (spoljnji navoj) Kuiste od postojanog pocinkovanog mesinga, za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coil-a. 2 merna ventila (0284) montirana pored tocka za regulaciju, predpodesavanje ogranicavanjem hoda vretena. Prikljucci za cevi sa obe strane, sa spoljnim navojem i ravnim zaptivanjem. Ventil sa rucnom regulacijom STRÖMAX-MS, mesingani ventil sa ravnim sedistem Rp (unutrasnji navoj) Kuiste od postojanog pocinkovanog mesinga, za hidraulicko balansiranje plafonskih rashladnih sistema i Fan Coil-a. 2 merna ventila (0284) montirana pored tocka za regulaciju, predpodesavanje ogranicavanjem hoda vretena. Prikljucci za cevi sa obe strane, sa spoljnim navojem i ravnim zaptivanjem. Regulacioni ventil za solarne sisteme STROMAX-4216 za lemljenje. Max. radna temperatura do 200 C Veza za DN 15, 15 mm Veza za DN 20, 22 mm 3,4 15 43770 0 1 4216 21 10

3,4

20

43780 9

1 4216 22

10

3,4

15

43750 2

1 4216 31

10

3,4

20

43760 1

1 4216 32

10

3,4

15

45080 8

1 4216 11

10

3,4

20

45090 7

1 4216 12

10

44

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska

Model sa ravnim sedistem

Model DN STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima Kuiste od mesinga, muf x muf, bez vertikalnog hoda vretena, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Pretpodesavanje se izvrsava preko granicnika hoda, digitalno ocitavanje pretpodesavanja na prozorciu rucnog tocka. Dva merna ventila (1 0284 09) su montirana pored rucnog tocka. DN 15­DN 50: dve rupe 1/4 sa cepovima 1 0273 09 zatvoren DN 65­DN 80: dva rupe 3/8 sa cepovima 1 0273 00 zatvoren Pribor (u isporuci): 1 6517 04 plomba za pretpodesavanje 1 6517 05 marker za oznacavanje pretpodesavanja. Prikljucak steznim setom: DN 15: adapter 1 6266 01 i stezni set G 3/4 DN 20: adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4 Adapter, stezni setovi i ventili za praznjenje (0271 i 0276) se narucuju posebno. 15 20 25 32 40 50 65 80 kvs 6 6,88 13,23 18,91 27,56 40,98 51,2 70,5 EAN 90 04174 41640 8 41650 7 41660 6 41670 5 41680 4 41690 3 41700 9 41710 8 Broj artikla Pakovanje 1 4217 01 1 4217 02 1 4217 03 1 4217 04 1 4217 05 1 4217 06 1 4217 07 1 4217 08 10 10 10 5 5 5 1 1

4217 GM

STRÖMAX-GM

HERZ-Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska

Model sa ravnim sedistem

4217 GM-BS

STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih 15 LF vodova, pravi model, sa linearnim karakteristikama i mernim ventilima Kuiste je napravljeno od otpornog decinkovanog 15 mesinga, muf x muf, bez vertikalnog hoda vretena, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. 20 Linearna karakteristika. Predpodesavanje se izvrsava preko granicnog hoda, digitalno ocitavanje predpodesavanja na prozorciu rucnog tocka. 25 Dva merna ventila (1 0284) su montirana pored rucnog tocka.Pribor (u isporuci): 1 6517 04 plomba za pretpodesavanje 1 6517 05 marker za oznacavanje 32 pretpodesavanja 40

1,00 3,67 6,80 10,00 20,67 28,09 41,38

45800 2 45810 1 42820 0 45830 9 45840 8 45850 7 45860 6

1 4217 30 1 4217 31 1 4217 32 1 4217 33 1 4217 34 1 4217 35 1 4217 36

10 10 10 10 5 5 5

STRÖMAX

50

HERZ-Ventil za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska

Model sa ravnim sedistem i spoljasnjim navojem prikljucka

4417 GM

STRÖMAX-GM, Ventil za regulisanje usponskih vodova, pravi model, sa mernim ventilima Kuiste od mesinga, 2 x spoljasnji navoj, bez vertikalnog hoda vretena, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Pretpodesavanje se izvrsava preko granicnika hoda, digitalno ocitavanje pretpodesavanja na prozorciu rucnog tocka. Dva merna ventila (1 0284 09) su montirana pored rucnog tocka. Dve rupe 1/4 sa cepovima 1 0273 09 zatvorene. Pribor (u isporuci) 1 6517 04 plomba za pretpodesavanje 1 6517 05 marker za oznacavanje predpodesavanja. Cevni prikljucci za lemljenje, zavarivanje kao i navojni prikljucci se narucuju posebno.

15

6

43840 0

1 4417 11

5

20

6,88

43850 9

1 4417 12

5

25

13,23

43860 8

1 4417 13

3

32

18,91

43870 7

1 4417 14

3

40

27,56

43880 6

1 4417 15

2

STRÖMAX-GM

50

40,98

43890 5

1 4417 16

1

45

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Zaustavni ventil sa kosim sedistem, sa navojnim prikljuckom

Zaptivanje vretena preko dvostrukog-O prstena STRÖMAX - D, zaustavni ventil

Model kvs DN 15 20 25 32 40 50 65 80 15 20 25 32 40 50 65 80 EAN 90 04174 42030 6 42040 5 42050 4 42060 3 42070 2 42080 1 42090 0 42100 6 42110 5 42120 4 42130 3 42140 2 42150 1 42160 0 42170 9 42180 8 Broj artikla Pakovanje 1 4125 61 1 4125 62 1 4125 63 1 4125 64 1 4125 65 1 4125 66 1 4125 67 1 4125 68 1 4125 71 1 4125 72 1 4125 73 1 4125 74 1 4125 75 1 4125 76 1 4125 77 1 4125 78 10 10 10 5 5 5 1 1 10 10 10 5 5 5 1 1

4125 D

STRÖMAX-D, zaporni ventil, koso sediste, model sa dugim mufovima nova izvedba. Zuta izvedba, muf x muf, nepodizue vreteno, zaptivanje vretena elasticnom dvostrukom O-zaptivkom. Zaptivanje gornjeg dela O-prstenom. Stezni setovi: DN 15: univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznog seta. DN 20: Adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4. Adapter i stezni setovi se narucuju posebno.

4,8 11,5 21,5 35,0 48,0 80,0 127,0

STRÖMAX-D

4125 AD

STRÖMAX-AD, zaporni ventil, koso sediste, model sa dugim mufovima, sa dva otvora, nova izvedba. Izvedba kao i STRÖMAX-D, ali sa 2 otvora i 1 zapornim vijkom. DN 15­DN 50: 2 otvora 1/4, jedan zatvoren zapornim vijkom 1 0273 09. DN 65­DN 80: 2 otvora 3/8, jedan zatvoren zapornim vijkom 1 0273 00. Ventili za praznjenje 271, 276 se narucuju posebno. Prikljucak steznim setom: DN 15: univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznog seta. DN 20: Adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4. Adapteri i stezni setovi se narucuju posebno.

183,0 4,8 11,5 21,5 35,0 48,0 82,0 127,0 183,0

STRÖMAX-AD

HERZ-Zaustavni ventil sa kosim sedistem, sa navojnim prikljuckom

4115

STRÖMAX-A, zaustavni ventil, model sa kosim sedistem Kuiste od mesinga, muf x muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog o-prstena. Pretpodesavanje se izvrsava preko granicnika hoda. DN 10­DN 15: univerzalni model sa navojem i steznim setom DN 20: Adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4. Adapter i stezni set se narucuju posebno. 3,0 4,0 10,5 18,0 32,5 44,0 87,0 112,0 10 15 20 25 32 40 50 65 80 15 20 25 32 40 50 65 80 40410 8 40420 7 40430 6 40440 5 40450 4 40460 3 40470 2 40480 1 40490 0 40500 6 40510 5 40520 4 40530 3 40540 2 40550 1 40560 0 40570 9 1 4115 00 1 4115 01 1 4115 02 1 4115 03 1 4115 04 1 4115 05 1 4115 06 1 4115 07 1 4115 08 1 4115 11 1 4115 12 1 4115 13 1 4115 14 1 4115 15 1 4115 16

1 4115 17

10 10 10 5 5 5 1 1 1 10 10 10 5 5 5 1 1

STRÖMAX 4115 A

STRÖMAX-A, zaustavni ventil, model sa kosim sedistem Konstruktivno isti kao STRÖMAX - D ali sa dve rupe i navojnim cepom. DN 15­DN 50: univerzalni model sa navojem i steznim setom DN 65­DN 80: Adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4. Adapter i stezni set se narucuju posebno.

175,0 4,0 10,5 18,0 32,5 44,0 87,0 112,0

STRÖMAX-A

175,0

1 4115 18

46

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama

Model l/h DN Dim. EAN 90 04174 43610 9 Broj artikla Pakovanje 1 4007 13 1

4007 F

Regulator diferencijalnog pritiska sa prirubnicama Proporcionalni regulator u sa ravnim sedistem bez dodatnog napajanja energijom, za dvocevne sisteme sa termostatskim ventilima grejnih tela. Razlika pritiska se moze podesavati od 50 - 300 mbara, kontinualno. Kuiste napravljeno od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica po EN 1092, PN 16; Duzina na osnovu EN-551-1, osnovna serija 1, plavo lakirano. Prikljucak za cevi sa obe strane sa prirubnicom, ukljucujui i kapilarnu cev od 1000 mm. Cetiri rupe Rp 3/8 sa cepovima za zatvaranje. Ventile za praznjenje 276, potrebno je posebno naruciti.

1504000

25

1

2004200

32

43620 8

1 4007 14

1

2505600

40

43630 7

1 4007 15

1

7009000

50

2

43640 6

1 4007 16

1

HERZ-Regulacioni ventil za merenje diferencijalnog pritiska sa mernim ventilima, pravi model sa prirubnicama

Model STRÖMAX-GMF-regulacioni ventil za merenje diferencijalnog pritiska sa ravnim sedistem, sa prirubnicom Kuiste napravljeno od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica po EN 1092, PN 16; Duzina na osnovu OENORM EN-558-1, osnovna serija 1, plavo lakirano. Gornji deo (poklopac) ventila od mesinga. Vreteno bez uspona, vreteno zaptiveno sa duplim O-prstenom. Dva merna ventila (1 0284) su ugraena pored rucnog tocka. Zaptivka otporna na toplotu i trajno elasticna. Sa cetiri rupe Rp 3/8 sa cepovima za zatvaranje. Slavine za praznjenje 276, potrebno je naruciti zasebno. kvs 12,2 17,3 28,6 38,0 60,3 68,5 100 DN Dim. 25 32 40 50 65 80

100 125

EAN 90 04174 43570 6 43580 5 43590 4 43350 4 43360 3 43370 2 46200 9 46210 8

Broj artikla Pakovanje 1 4218 43 1 4218 44 1 4218 45 1 4218 46 1 4218 47 1 4218 48 1 4218 49 1 4218 50 1 1 1 1 1 1 1 1

4218 GMF

STRÖMAX-GMF

HERZ-Hvatac necistoa - finoa sita 0,75 mm

HERZ-Hvatac necistoa Y-oblika, sa prirubnicama. Sito izraena od hrom-nikl celika. finoa sita 0,75 mm. Kuiste napravljeno od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica po EN 1092, PN 16; Duzina na osnovu OENORM EN-558-1, osnovna serija 1, plavo lakirano. Poklopac sa otvorima za praznjenje 1/2. 4 rupe Rp 1/4 sa prikljucnicama za merenje diferencijalnog pritiska. Merni ventili 1 0284 01 i 1 0284 02 narucuju se posebno. 22 27 35 55 76 95 25 32 40 50 65 80 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 44140 0 44150 9 44160 8 44170 7 44180 6 44190 5 1 4111 83 1 4111 84 1 4111 85 1 4111 86 1 4111 87 1 4111 88 1 1 1 1 1 1

47

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulacioni ventil za merenje diferencijalnog pritiska - pravi model sa prirubnicama

Model kvs STRÖMAX-GF-prirubnicki ventil 48,5 Za regulisanje usponskih vodova i merenje diferencijalnog pritiska, sa ravnim sedistem 75 Kuiste od sivog liva GJL 250 po EN 1561, prirubnica po EN 1092, PN 16; Duzina na 110 osnovu OENORM EN-558-1, osnovna serija 1, plavo lakirano. Gornji deo (poklopac) ventila 165 od mesinga. Vreteno se kree bez podizanja, zaptiveno sa dvostrukim O-prstenom. 241 Dva merna ventila (1 0284) su ugraena pored rucnog tocka. Oznacavanje 372 podesavanja preko markera 1 6517 05. Zaptivka otporna na toplotu i trajno elasticna 704 STROMAX-GF-BS sa linearnim karakteristikama. 812 DN Dim. 50 65 80 100 125 150 200 250 300 EAN 90 04174 44240 7 44250 6 44260 5 44270 4 44280 3 44290 2 44300 8 44310 7 44320 6 Broj artikla Pakovanje 1 4218 70 1 4218 71 1 4218 72 1 4218 73 1 4218 74 1 4218 75 1 4218 76 1 4218 77 1 4218 78 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4218 GF

STRÖMAX-GF

1383

HERZ-Leptir ventil

Pricvrsivanje izmeu prirubnica, BA rucni model PN16

Model Leptir ventil, model za ugradnju izmeu prirubnica Telo ventila od sivog liva, vratilo i disk od nerajueg celika sa 13% Cr, zaptivka od EPDM. Sa protivudarnim vratilom i dvosmernim hermetickim zatvaranjem, visoka bezbednost u radu i odrzavanju. Pogodni za vodene i vazdusne sisteme u grejanju, hlaenju, klimatizaciji i ventilaciji, kao i za sisteme protivpozarne zastite i poljoprivrednu primenu. Minimalna temperatura - 30 °C. Maksimalna temperatura 110 °C. Maksimalni pritisak 16 bar. Max. pritisak za DN 250-300 je 10 bar. kvs 91 206 436 660 1300 2100 4100 6090 9570 DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 EAN 90 04174 44760 0 44770 9 44780 8 44790 7 44800 3 44810 2 44820 1 44830 0 44840 9 Broj artikla Pakovanje 1 4219 01 1 4219 02 1 4219 03 1 4219 04 1 4219 05 1 4219 06 1 4219 07 1 4219 08 1 4219 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HERZ-Leptir ventil

Prirubnice sa navojem, BB rucni model PN16

Leptir ventil, model za ugradnju izmeu prirubnica Telo ventila od sivog liva, vratilo i disk od nerajueg celika sa 13% Cr, zaptivka od EPDM. Sa protivudarnim vratilom i dvosmernim hermetickim zatvaranjem, visoka bezbednost u radu i odrzavanju. Pogodni za vodene i vazdusne sisteme u grejanju, hlaenju, klimatizaciji i ventilaciji, kao i za sisteme protivpozarne zastite i poljoprivrednu primenu. Minimalna temperatura - 30 °C. Maksimalna temperatura 110 °C. Maksimalni pritisak 16 bar. Max. pritisak za DN 250-300 je 10 bar. 91 206 436 660 1300 2100 4100 6090 9570 50 65 80 100 125 150 200 250 300 44850 8 44860 7 44870 6 44880 5 44890 4 44900 0 44910 9 44920 8 44930 7 1 4219 11 1 4219 12 1 4219 13 1 4219 14 1 4219 15 1 4219 16 1 4219 17 1 4219 18 1 4219 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Na Vas zahtev sve leptir ventile isporucujemo na elektricni, pneumatski ili hidraulicki pogon.

48

Grejanje, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 8

HERZ-Grejna stanica

Model

Decentralizovana priprema sanitarne vode

EAN 90 04174 HERZ-Grejna stanica DE LUXE Kompaktna podstanica za radijatorsko grejanje i pripremu tople vode u rezimu kontinualnog protoka u suprotnosmernom izmenjivacu od nerajueg celika. Stalna priprema tople vode kontrolisane temperature. Centralni regulator za temperaturu tople vode u zavisnosti od protoka vode. Zastita od kljucanja pomou ugraenog HERZ-ovog mesnog ventila za PTV. Diferencijalni merac pritiska na strani grejanja ksno podesen, prikljucni delovi za kalorimetar i vodomer, hvatac necistoe sa nim sitom, prikljucak sa predmontiranim kuglastim slavinama. Upotreba kao stanica u zidu ili sa poklopcem (haubom) kao stanica na zidu. Kutija za montazu na zid se porucuje posebno. Pritisak napojne vode min. 3,5 bar Zapreminski protok 14 l/min (10/57 °C) Max radni pritisak 10 bar Max temperatura vode 90 °C. Broj artikla Pakovanje

-

1 4008 25

1

HERZ-Grejna stanica STANDARD Kompaktna podstanica za radijatorsko grejanje i pripremu tople vode u rezimu kontinualnog protoka u suprotnosmernom izmenjivacu od nerajueg celika. Stalna priprema tople vode kontrolisane temperature. Centralni kontroler temperature tople vode u funkciji protoka i pritiska. Regulator diferencijalnog pritiska je povezan sa zonskim ventilom.Prikljucni delovi za kalorimetar i vodomer, hvatac necistoe sa nim sitom, prikljucak sa predmontiranim kuglastim slavinama. Upotreba kao stanica u zidu ili sa poklopcem (haubom) kao stanica na zidu. Kutija za montazu na zid se porucuje posebno. Pritisak napojne vode min. 3,5 bar Zapreminski protok 14 l/min (10/57 °C) Max radni pritisak 10 bar Max temperatura vode 90 °C.

-

1 4008 23

1

HERZ-Grejna stanica PROJECT Kompaktna podstanica za radijatorsko grejanje i pripremu tople vode u rezimu kontinualnog protoka u suprotnosmernom izmenjivacu od nerajueg celika. Stalna priprema tople vode kontrolisane temperature. Centralni kontroler temperature tople vode u funkciji protoka i pritiska.Prikljucni delovi za kalorimetar i vodomer, hvatac necistoe sa nim sitom, prikljucak sa predmontiranim kuglastim slavinama. Upotreba kao stanica u zidu ili sa poklopcem (haubom) kao stanica na zidu. Kutija za montazu na zid se porucuje posebno. Pritisak napojne vode min. 3,5 bar Zapreminski protok 14 l/min (10/57 °C) Max radni pritisak 10 bar Max temperatura vode 90 °C.

-

1 4008 21

1

49

Grejanje, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 8

HERZ-Grejne stanice Rezervni delovi

Model HERZ-prikljucna konzola za HERZ-grejnu stanicu DE LUXE Sastoji se od montazne konzole sa rupama, sa prikljuccima za grejanje, sanitarnu vodu, hladnu vodu. Veza iz poda ili iz zida. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

-

1 4008 04

1

HERZ-ormari za HERZ-grejnu stanicu, Od pocinkovanog lima sa montaznim okvirom za HERZ DE LUXE, STANDARD, PROJECT grejnu stanicu. Ram i vrata ormaria su bele (RAL 9003) boje. Dimenzije: 650x850x200 mm.

-

1 4008 06

1

HERZ-ormari za HERZ- grejnu stanicu Bela boja za HERZ-DE LUXE, STANDARD, PROJECT. Dimenzije: 500 x 800 x 200 mm. 1 4008 08 1

Delovi za nadogradnju sa bajpasom za grejnu stanicu PROJECT Dodatni delovi za nadogradnju grejne stanice PROJECT, koja se sastoji od termostatskog ventila za ogranicenje temperature vode u povratnom vodu.

-

1 4008 18

1

Rezervni delovi za HERZ-grejne stanice

HERZ-regulator pritiska i temperature Kontrolni ventil, automatski, bez spoljasnjeg uticaja kontrolise temperaturu tople vode. Termostat sa senzorom temperature se moze montirati.Termostat se narucuje posebno. Termostatski ventil je podesen na 50 °C. Max. pritisak 10 bar. Max. temperatura 90 °C. HERZ-regulator pritiska i temperature Kontrolni ventil, automatski, bez spoljasnjeg uticaja kontrolise temperaturu tople vode. Ventil fabricki podesen na 50 °C. Max. pritisak 10 bar. Max. temperatura 90 °C. Termostatska glava sa nalegajuim senzorom podesenim na 52 °C. Termostatska glava sa hidrosenzorom, kapilarnom cevi i nalegajuim senzorom.

-

1 4008 00

1

-

1 4008 03

1

-

1 9421 28

1

Univerzalni kugla ventil G 3/4 za grejnu stanicu DE LUXE, sa zatvaracem 1/2 i crvenom leptir-rucicom. Univerzalni kugla ventil G 3/4 za grejnu stanicu DE LUXE, sa zatvaracem 1/4 i crvenom leptir-rucicom. Univerzalni kugla ventil G 3/4 za grejnu stanicu STANDARD, crvenom leptir-rucicom. Univerzalni kugla ventil G 3/4 za grejnu stanicu DE LUXE, sa zatvaracem 1/2 i zelenom leptir-rucicom. Univerzalni kugla ventil G 3/4 za grejnu stanicu DE LUXE, sa zatvaracem 1/4 i crvenom leptir-rucicom. Univerzalni kugla ventil G 3/4 za grejnu stanicu STANDARD, zelenom leptir-rucicom.

1 2420 02 1 2420 12 1 2420 22 1 2420 03 1 2420 13 1 2420 23

25 25 25 25 25 25

50

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

Rezervni delovi za HERZ-grejne stanice

Model HERZ-trokraki mesni ventil MIX 025 25 l/min na 3 bar-a pritiska vode. Minimalni protok vode 4 l/min. Temperatura mesanja 50 °C, fiksna. Maksimalna temperatura vode 90 °C, 10 bar. DN l/min EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

15

25

-

2 7766 40

1

HERZ-trokraki mesni ventil

HERZ-trokraki mesni ventil MIX 025 sa promenom pravca strujanja 25 l/min na 3 bar-a pritiska vode. Minimalni protok vode 4 l/min. Temperatura mesanja 38-48 °C ± 2 K. Maksimalna temperatura vode 90 °C, 10 bar. HERZ-trokraki mesni ventil MIX 110 sa dvosmernim pravcem strujanja 60 l/min na 3 bar-a pritiska vode. Minimalni protok vode 4 l/min. Temperatura mesanja 38-50 °C ± 2 K. Maksimalna temperatura vode 90 °C, 10 bar. HERZ-trokraki mesni ventil MIX 160 sa dvosmernim pravcem strujanja 42 l/min na 3 bar-a pritiska vode. Minimalni protok vode 4 l/min. Temperatura mesanja 38-50 °C ± 2 K. Maksimalna temperatura vode 90 °C, 10 bar. HERZ-trokraki mesni ventil MIX 860 sa dvosmernim pravcem strujanja 640 l/min na 3 bar-a pritiska vode. Minimalni protok vode 4 l/min. Temperatura mesanja 35-65 °C ± 2 K. Maksimalna temperatura vode 90 °C, 10 bar. 15 25 59950 7 2 7766 51 1

20

60

59970 5

2 7766 53

1

20

42

59980 4

2 7766 54

1

50

640

59990 3

2 7766 55

1

51

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

Granicnik temperature cirkulacionog voda

Model HERZ-Cirkulacioni limitator temperature Termostatski prigusni ventil za ogranicavanje temperature u sistemima cirkulacije sanitarne vode. Proporcionalni regulator bez dodatnih izvora energije. Koso naleganje, kuiste i delovi kroz koje tece voda su od specijalnog mesinga za sanitarnu upotrebu. Unutrasnji navoj prikljucka ISO 7/1 (Rp). Rad se ostvaruje preko dva termostata. kvs=0,45 m3/h Fabricko podesavanje na 52 °C, osiguranje od prekoracenja temperature do 70 °C. Termostat zatvara ventil dostizanjem temperature od 70 °C. Pri padu temperature ispod 50 °C, ventil zatvara drugi termostat. Muf x muf, konusni prikljucak za bakarne cevi 15 mm, stezni set 1 6292 01 (posebno se narucuje). 55/70 20 43805 9 2 4011 12 20 Temperatura DN 52/70 15 EAN 90 04174 43790 8 Broj artikla Pakovanje 2 4011 01 20

52/70

20

43800 4

2 4011 02

20

55/70

15

43795 3

2 4011 11

20

58/70

15

40650 8

2 4011 17

20

58/70

20

40660 7

2 4011 18

20

HERZ-Cirkulacioni temperaturni limitator za sisteme sanitarne pripreme vode

Model HERZ-Cirkulacioni limitator temperature Termostatski prigusni ventil za ogranicavanje temperature u sistemima cirkulacije pijae vode. Proporcionalni regulator bez dodatnih izvora energije. Koso naleganje, kuiste i delovi kroz koje tece voda su od specijalnog mesinga za sanitarnu upotrebu. Unutrasnji navoj prikljucka ISO 7/1 (Rp). Rad se ostvaruje preko dva termostata. Fabricko podesavanje odrzavanja temperature na 52 °C, osiguranje od prekoracenja temperature do 90 °C. Termostatski element pritiska konus i zatvara ventil pri porastu temperature, dok se pri padu temperature konus ventila otvara oprugom. Muf x muf, konusni prikljucak za bakarne cevi od 15 mm stezni set 1 6292 01 a 1 6092 01 za plasticne cevi od 16 x 2 mm (posebno se narucuju). HERZ-limitator temperature u sistemima za cirkulaciju pijae vode sa loptastim ventilom HERZ- limitator temperature u sistemima za cirkulaciju pijae vode. Koso naleganje, zuta boja, kuiste i delovi kroz koje tece voda su od specijalnog mesinga za sanitarnu upotrebu. Konusno sediste ventila. Svi delovi su napravljeni od hrom-nikl celika. O-prsten EPMD je napravljen od fizioloski prihvatljivivih materijala. Unutrasnji navoj prikljucka ISO 7/1 sa loptastim ventilom. kvs DN EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

0,4

15

44200 1

2 4010 51

20

0,4

20

44210 0

2 4010 52

20

0,4

15

44940 6

2 4010 41

20

HERZ-LEGIOFIX

HERZ-LEGIOFIX Samostalno radi bez pomone energije. Omoguuje ispiranje protiv pojave Legionele, cirkulacijom u skladu sa ONORM B 5019 do 6 m pre svake tacke uzorkovanja. Normalan rad: bajpass zatvoren. Strujanje preko ventila za mesanje. Temperatura mesanja na 55 °C. Ispiranje od pojave legionele: bajpass otvoren. Dezinfekcija sa temperaturom preko modula. Nakon zavrsetka ispiranja automatsko prebacivanje u rezim normalnog rada. Svi delovi mesinganog kuista se dezinfikuju. Isporuka ukljucuje beli plasticni poklopac.

44950 5

2 4011 51

1

52

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

HERZ-Regulacioni ventil za hidraulicko balansiranje u sistemima za distribuciju pijae vode u zgradama, model sa kosim sedistem sa unutrasnjim navojem

Model min. l/s STRÖMAX-MW regulacioni ventil za sisteme distribucije pitke vode u zgradama, sa kosim sedistem, sa mernim ventilima, unutrasnji navoj prikljucka Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga, dva merna ventila 1 0284 montirana. - Sa obe strane prikljucnice sa navojem po ISO 7/1. - Mogue praznjenje, dodaci za praznjenje se narucuju posebno. - Protok kroz ventile se odreuje na mernim ventilima merenjem diferencijalnog pritiska. - Pretpodesavanje ventila se vrsi ogranicavanjem hoda vretena pomou caure za pretpodesavanje. - Zavojno vreteno ventila je trajno i sigurno zaptiveno O-prstenom. - Zaptivke su od materijala koji fizioloske tacke gledista nije stetan po zdravlje ljudi. 0,42 0,54 0,91 1,40 2,06 4,21 DN 15 20 25 32 40 50 EAN 90 04174 43380 1 43390 0 43400 6 43410 5 43420 4 43430 3 Broj artikla Pakovanje 2 4117 51 2 4117 52 2 4117 53 2 4117 54 2 4117 55 2 4117 56 5 5 5 5 1 1

4117 MW

STRÖMAX-MW

HERZ-zaustavni ventil

4215 AW Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga Rukavac za lemljenje x lemljenje rukavca ventila. 0,20 Zaptivni materijal je napravljen od fizioloski bezbednog materijala. Otvor za praznjenje 1/4, 1 otvor sa ventilom za ispustanje 2 0275 09 mora se naruciti posebno. Zapreminski protok Va, ONORM EN 1213. Max. temperatura 90 °C. 0,40 Max. pritisak 16 bar. Max. diferencijalni pritisak na zatvoreno sedlo 10 bar. Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga Zapreminski protok Va, ONORM EN 1213. Max. temperatura 90 °C. Max. pritisak 16 bar. Max. diferencijalni pritisak na zatvoreno sedlo 10 bar. 15 46000 5 2 4215 01 5

18

46010 4

2 4215 02

5

4215 AW

0,40

20

46020 3

2 4215 03

5

4215 AW

Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga Unutrasnji navoj x rukavac za lemljenje ventila. 0,20 Zaptivni materijal je napravljen od fizioloski bezbednog materijala. Otvor za praznjenje 1/4, 1 otvor sa ventilom za ispustanje 2 0275 09 mora se naruciti posebno. Zapreminski protok Va, ONORM EN 1213. Max. temperatura 90 °C. 0,40 Max. pritisak 16 bar. Max. diferencijalni pritisak na zatvoreno sedlo 10 bar. Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga Spoljasnji navoj x rukavac za lemljenje ventila. 0,20 Zaptivni materijal je napravljen od fizioloski bezbednog materijala. Otvor za praznjenje 1/4, 1 otvor sa ventilom za ispustanje 2 0275 09 mora se naruciti posebno. Zapreminski protok Va, ONORM EN 1213. Max. temperatura 90 °C. 0,40 Max. pritisak 16 bar. Max. diferencijalni pritisak na zatvoreno sedlo 10 bar. Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga Navoj na oba kraja po ISO 7/1. Zaptivni materijal je napravljen od fizioloski bezbednog materijala. Otvor za praznjenje 1/4, 1 otvor sa ventilom za ispustanje 2 0275 09 mora se naruciti posebno. Zapreminski protok Va, ONORM EN 1213. Max. temperatura 90 °C. Max. pritisak 16 bar. Max. diferencijalni pritisak na zatvoreno sedlo 10 bar. Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga Navoj na oba kraja po ISO 7/1. Zaptivni materijal je napravljen od fizioloski bezbednog materijala. Zapreminski protok Va, ONORM EN 1213. Max. temperatura 90 °C. Max. pritisak 16 bar. Max. diferencijalni pritisak na zatvoreno sedlo 10 bar. 0,20 0,40 0,70 1,20 1,60 2,70 0,20 0,40 0,70 1,20 1,60 2,70

15

46030 2

2 4215 11

5

20

46040 1

2 4215 12

5

4215 AW

15

46060 9

2 4215 21

5

20

46070 8

2 4215 22

5

4215 AW

15 20 25 32 40 50 15 20 25 32 40 50

46080 7 46090 6 46100 2 46110 1 46120 0 46130 9 46140 8 46150 7 46160 6 46170 5 46180 4 46190 3

2 4215 31 2 4215 32 2 4215 33 2 4215 34 2 4215 35 2 4215 36 2 4215 41 2 4215 42 2 4215 43 2 4215 44 2 4215 45 2 4215 46

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4215 AW

53

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

HERZ-veza sanitarne armature

Model HERZ-vezu sanitarne armature postaviti prema ONORM B 2535 Vodomer postaviti u otvoreni pocinkovani celicni drzac - zaustavni ventil ispred vodomera - nepovratni ventil iza vodomera DN 20 EAN 90 04174 45130 0 Broj artikla Pakovanje 2 4126 62 1

25

45100 3

2 4126 63

1

32

45140 9

2 4126 64

1

40

45150 8

2 4126 65

1

50 HERZ-nepovratni ventil Telo ventila od postojanog pocinkovanog mesinga * Dva otvora 1/4 i i jedna zaporna matica 1 0273 09 * obostrano unutrasnji navoj po ISO 7/1. * mogunost za praznjenje, armature za praznjenje narucuju se posebno. * koso vreteno ventila je trajno i sigurno zaptiveno pomou dvostruke O-zaptivke. * zaptivni materijal je napravljen od fizioloski bezbednog materijala * protok klase Vb, grupa I , u skladu sa ONORM EN 1213.

45160 7

2 4126 66

1

15

45130 0

2 4126 01

5

20

45110 2

2 4126 02

5

25

45120 1

2 4126 03

5

32

45460 8

2 4126 04

5

40

45470 7

2 4126 05

1

50

45480 6

2 4126 06

1

54

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

Kompaktni razdelnici za sanitarne instalacije DN 20 (3/4")

Model HERZ-kompaktni razdelnik od mesinga CR Odgovara po DVGW-AB W 534. Niklovan samo spolja. Prikljucak DN 20, izlazi spoljni navoj G 1/2 sa konusom, 50 mm srednji razmak izlaza. HERZ-kompaktni razdelnik od mesinga CR Odgovara po DVGW-AB W 534. Niklovan samo spolja. Prikljucak DN 20, izlazi spoljni navoj G 3/4 sa konusom, 50 mm srednji razmak izlaza. HERZ-kompaktni razdelnik od mesinga CR Odgovara po DVGW-AB W 534. Niklovan samo spolja. Prikljucak DN 20, izlazi spoljni navoj G 3/4 sa konusom, 50 mm srednji razmak izlaza.

Dim.

EAN 90 04174 82160 8 82170 7 82180 6

Broj artikla 2 8451 22 2 8451 23 2 8451 24

Pakovanje 1 1 1

sa 2 izlaza sa 3 izlaza sa 4 izlaza

sa 2 uzlaza

82190 5

2 8451 32

1

sa 4 izlaza

-

2 8451 42

1

Proba

Drzaci za montiranje u razdelni ormar 1 Par Rastojanje razdelnika 200 mm za kompaktne razdelnike 1 8451. 81410 5 1 8422 20 1

Zidna plocica sa unutrasnjim navojem, niklovana

G 1/2 x Rp 1/2 G 3/4 x Rp 1/2 G 3/4 x Rp 3/4 16670 9 16680 8 166690 7 P 3124 14 P 3126 14 P 3126 15 10 10 10

Grupa proizvoda 3

Zidna kutija

G 3/4 - Rp 1/2 16700 3 P 3128 18 1

G 3/4 x G 3/4 - Rp 1/2

16710 2

P 3128 19

1

Pricvrsivanje za zidnu uticnicu

16880 2

P 1025 07

10

55

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Zidna plocica, kratka

Model 14 x 2 - Rp 1/2 EAN 90 04174 10180 9 Broj artikla Pakovanje P 7114 31 10

16 x 2 - Rp 1/2

10190 8

P 7116 31

10

18 x 2 - Rp 1/2

10200 4

P 7118 31

10

20 x 2 - Rp 1/2

10210 3

P 7120 31

10

20 x 2 - Rp 3/4

10220 2

P 7120 32

10

26 x 3 - Rp 3/4

10270 7

P 7126 32

5

Zidna plocica, duga

14 x 2 - Rp 1/2 10390 72 P 7114 41 10

16 x 2 - Rp 1/2

10400 8

P 7116 41

10

18 x 2 - Rp 1/2

10410 7

P 7118 41

10

20 x 2 - Rp 1/2

10420 6

P 7120 41

10

Komplet zidnih plocica

16 x 2 - Rp 1/2 153/120/100 komplet: konzola i 2 zidne plocice 10650 7 P 7116 56 1

16 x 2 - Rp 1/2 76 komplet: konzola i 2 zidne plocice

10660 6

P 7116 57

1

16x 2 - Rp 1/2 2 otvora komplet: konzola i 1 zidna plocica

10670 5

P 7116 58

1

16 x 2 - Rp 1/2 3 otvora komplet: konzola i 1 zidna plocica

10680 4

P 7116 59

1

56

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

T-komad za uzidni prikljucak vodokotlia

Model 16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2 EAN 90 04174 11180 8 11190 7 Broj artikla Pakovanje P 7216 61 P 7220 61 50

50

14 x 2 - Rp 1/2 16 x 2 - Rp 1/2 18 x 2 - Rp 1/2 20 x 2 - Rp 1/2

11130 3 11140 2 11150 1 11160 0

P 7114 61 P 7116 61 P 7118 61 P 7120 61

50

50

50

50

Zidni prolaz

16 x 2 - Rp 1/2 4 mm 16 x 2 - Rp 1/2 30 mm 18 x 2 - Rp 1/2 30 mm 20 x 2 - Rp 1/2 30 mm 16 x 2 - Rp 1/2 sa debljinom zida do 30 mm 18 x 2 - Rp 1/2 sa debljinom zida do 30 mm 20 x 2 - Rp 1/2 sa debljinom zida do 30 mm 11070 2 11030 6 11040 5 11050 4 P 7116 51 P 7116 52 P 7118 52 P 7120 52 10

30

30

30

10990 4 11000 9 11010 8

P 7116 53 P 7118 53 P 7120 53

10

10

10

Zidna plocica, dvostruka, kratka, U oblika

16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 10350 6 P 7116 38 20

20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2

10360 5

P 7120 38

20

16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2

10300 1

P 7116 35

40

18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2

10310 0

P 7118 35

40

20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2

10320 9

P 7120 35

40

57

Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Montazne konzole

Model Dim. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

Montazna konzola za zidne plocice

11080 1

P 7298 11

6

Montazna konzola za zidne plocice, sa adapterima

10450 3

P 7298 10

6

16 x 2 - Rp 1/2 30 mm Montazna konzola sa adapterom i 2 zidne plocice, nemontirano, komplet, 3/4 spoljni navoj, 30 mm.

11090 0

P 7116 54

6

18 x 2 - Rp 1/2 30 mm

11100 6

P 7118 54

6

20 x 2 - Rp 1/2 30 mm

11110 5

P 7120 54

6

16 x 2 - Rp 1/2 - 16 x 2 Montazna konzola sa adapterom i 2 zidne plocice U oblika, nemontirano, komplet, 1/2.

10560 9

P 7116 39

6

18 x 2 - Rp 1/2 - 18 x 2

10570 8

P 7118 39

6

20 x 2 - Rp 1/2 - 20 x 2

10580 7

P 7120 39

6

14 x 2 - Rp 1/2

10460 2

P 7114 33

6

Montazna konzola sa adapterom i 2 kratke zidne plocice, nemontirano, komplet.

16 x 2 - Rp 1/2

10470 1

P 7116 33

6

18 x 2 - Rp 1/2

10480 0

P 7118 33

6

20 x 2 - Rp 1/2

10490 9

P 7120 33

6

14 x 2 - Rp 1/2

10600 2

P 7114 43

6

Montazna konzola sa adapterom i 2 duge zidne plocice, nemontirano, komplet.

16 x 2 - Rp 1/2

10610 1

P 7116 43

6

18 x 2 - Rp 1/2

10620 0

P 7118 43

6

20 x 2 - Rp 1/2

10630 9

P 7120 43

6

58

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

HERZ-Kovina hvatac necistoe, velicina otvora 0,5 mm

Model Hvatac necistoe za vodu Sito od nerajueg celika, telo hvataca od mesinga, kosi oblik, za sisteme grejanja i hlaenja, sa unutrasnjim navojem. Radne temperature medijuma od -10-110 °C. (Voda 0-110 °C). PN 16 Dim. 15 EAN Broj artikla Pakovanje 383 000282 7070 LN 662 25

16

20

7087

LN 663

25

16

25

7094

LN 664

16

HERZ-Hvatac necistoe, velicina otvora 0,4 mm

Model HERZ-Hvatac necistoe sa finim sitom od hrom- nikl celika, velicina otvora 0,4 mm. Telo od mesinga, unutrasnji navoj prikljucka. Stezni set DN 15: Univerzalni model prikljucka cevi DN 20: Adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4 Adapter i stezni set narucuju se posebno. kvs 15,9 DN 32 Dim. 1¼ EAN 90 04174 40040 7 Broj artikla Pakovanje 1 4111 04 5

29,6

40

40050 6

1 4111 05

5

40,4

50

2

40060 5

1 4111 06

5

55,0

65

40070 4

1 4111 07

1

87,4

80

3

40080 3

1 4111 08

1

HERZ-Hvatac necistoe, velicina velicina otvora 0,75 mm

HERZ-Hvatac necistoe sa finim sitom od hrom-nikl celika, velicina otvora 0,75 mm. Zuta izvedba, muf x muf. Prikljucak steznim setom: DN 15: univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i prikljucak steznog seta. DN 20: adapter 1 6266 20 i stezni set G 3/4. Adapter i stezni setovi se narucuju posebno. 21,5 32 1¼ 41480 0 1 4111 14 5

30,0

40

41490 9

1 4111 15

5

42,0

50

2

41500 5

1 4111 16

5

64,3

65

41510 4

1 4111 17

1

148,6

80

3

41520 3

1 4111 18

1

HERZ-Hvatac necistoe, velicina otvora 0,5 mm

HERZ-Hvatac necistoe sa finim sitom od hrom-nikl celika velicina otvora 0,5 mm 2 x AG 3,1 15 1/2 41050 5 41060 4 41070 3 41080 2 41090 1 41100 7 1 4111 51 1 4111 52 1 4111 53 1 4111 54 1 4111 55 1 4111 56 10

7,1

20

3/4

5

13,8

25

1

5

21,5

32

5

30,0

40

1

42,0

50

2

1

59

Grejanje, Klimatizacija

Kompaktni razdelnici u niklovanoj izvedbi, DN 20 (3/4)

Model HERZ-kompaktni razdelnik Dimenzija 1", sastoji se od para razdelnika, drzaca, 1 odzracnog ventila, 2 cepa, fabricki montirano. Zaptivanje izmeu pojedinacnih delova pomou O-zaptivke, ulaz u razdelnik sa eurokonusom, navoj 1" za prikljucak bakarnih i celicnih cevi sa HERZ-steznim setom 6274, za plasticne cevi HERZ-prikljucak 6198, izlazi iz razdelnika spoljni navoj 3/4". HERZ-prelazni muf sa eurokonusom. Stezni setovi i prikljucci za bakarne cevi se narucuju posebno. Kod korisenja HERZ steznih setova obratiti paznju na radne karakteristike, max radna temperatura 110 °C, max. radni pritisak 10 bar. Dim. sa 3 izlaza sa 4 izlaza sa 5 izlaza sa 6 izlaza sa 7 izlaza sa 8 izlaza sa 9 izlaza sa 10 izlaza sa 11 izlaza sa 12 izlaza EAN 90 04174 80830 1 80840 0 80850 9 80860 8 80870 7 80880 6 80890 5 80900 1 80910 0 81920 9 Broj artikla 1 8541 03 1 8541 04 1 8541 05 1 8541 06 1 8541 07 1 8541 08 1 8541 09 1 8541 10 1 8541 11 1 8541 12 Pakovanje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HERZ-Zaporni ventili za kompaktne razdelnike 8541

Zaporni ventili, pravi model, 1 par Niklovane izvedbe za kompaktne razdelnike. Cevni prikljucak za stezni set G 1, prikljucak na razdelnik pomou slobodno okretne navrtke. Zaporni ventili, pravi model, 1 par Niklovane izvedbe za kompaktne razdelnike. Cevni prikljucak muf, prikljucak na razdelnik pomou slobodno okretne navrtke. Zaporni ventili, ugaoni model, 1 par Niklovane izvedbe za kompaktne razdelnike. Cevni prikljucak za stezni set G 1, prikljucak na razdelnik pomou slobodno okretne navrtke. Zaporni ventili, ugaoni model, 1 par Niklovane izvedbe za kompaktne razdelnike. Cevni prikljucak muf, prikljucak na razdelnik pomou slobodno okretne navrtke. 25 82060 1 1 8537 43 1

25

82040 3

1 8537 53

1

25

82070 0

1 8538 43

1

25

82050 2

1 8538 53

1

Rezervni delovi

Drzaci za montiranje u razdelni ormar 1 Par Rastojanje razdelnika 200 mm za kompaktne razdelnike 1 8541.

81400 6

1 8522 20

1

60

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 5

Zidno grejanje, suvi sistemi

Ploce za zidno grejanje 18 mm od vlaknastog gipsanog materija sa integrisanim cevima sa aluminijumskim slojem, dimenzije 10,0 x 1,3 mm. Cevi za grejanje su fabricki ugraene u gipsane ploce i zato se mogu direktno ugraivati u zidnu podkonstrukciju. Za montazu na zid ili ispod prozora postoje razlicite velicine ploca. Glatka povrsina ploca se postavlja prema unutrasnjosti prostora, tako da se nakon obrade sastava ploca moze pristupiti krecenju, tapaciranju, lepljenju plocica ili nanosenju tankog sloja maltera. Zidne ploce za grejanje (redno spajanje max. 5m² ) se direktno prikljucuju na razdelnik ili na granicnik temperature povratnog voda.

Ploce za zidno grejanje od vlaknastog gipsanog materijala debljine 13 mm sa integrisanim cevima sa sa aluminijumskim slojem, dimenzije 10,0 x 1,3 mm, nepropusne na kiseonik po DIN 4726, mogu se koristiti za temperature do max 50 °C. Ucvrsenje ploca se mora obaviti na podkonstrukciju za suvu gradnju u razmaku od 31,2 cm. Ploce spojene pres spojnicama, prikljucuju se direktno na razdelnik pomou adaptera. m cevi po ploci Ploca za zidno grejanje (1/1) WH 75 116-200. Velicina 625 x 2000 mm. Razmak cevi 75 mm. Pn=92 W po ploci PWW 40/30°C RT=20°C Pn=47 W po ploci PWW 40/30°C RT=26°C Ploca za zidno grejanje (2/3) WH 75 116-200. Velicina 625 x 2000 mm. Razmak cevi 75 mm. Pn=58 W po ploci PWW 40/30°C RT=20°C Pn=26 W po ploci PKW 40/30°C RT=26°C Ploca za zidno grjanje WH 75 58-100. Velicina 310 x 2000 mm. Razmak cevi 75 mm. Pn=46 W po ploci PWW 40/30°C RT=20°C Pn=21 W po ploci PKW 16/20°C RT=26°C Ploca za zidno grjanje WH 75 58-100. Velicina 310 x 2000 mm. Razmak cevi 75 mm. Pn=46 W po ploci PWW 40/30°C RT=20°C Pn=21 W po ploci PKW 16/20°C RT=26°C EAN 90 04174 Pakovanje

Model

Broj artikla

15,8 m

99922 2

3 F120 75

1,25 m²

11,8 m

99941 3

3 F120 76

1,25 m²

8,3 m

99942 0

3 F120 77

0,62 m²

6,8 m

99943 7

3 F120 78

0,63 m²

Fermacell®-ploca za preostale povrsine, bez ugraenih cevi za grejanje, debljina ploce 15 mm WHP-L, 625 x 2000 mm

99927 7

3 F122 00

1,25 m²

Fermacell-vijak 3,9 x 30 mm Za dva sloja Potrosnja: 22 kom/m po strani zida Fermacell-vijak 3,9 x 45 mm Za dva sloja Potrosnja: 22 kom/m po strani zida Fermacell-lepilo za spojeve 310 ml Potrosnja: oko 200 ml po duznom metru za oko 15 m² zida (velika povrsina), ili oko 7,5 m² povrsine plafona (mala povrsina) Fermacell-masa za ispunu spojeva 5 kg za fugovanje FERMACELL Potrosnja 0,2 kg/m² sa panelima 15 mm 0,1 kg/m² od poda do tavanice

99937 6

3 F123 01 1000 kom.

99938 3

3 F123 02 1000 kom.

99939 0

3 F124 01

1 karton

99940 6

3 F124 02

1 kesa

61

Grejanje

Grupa proizvoda 1

HERZ-Kompaktna razdelna stanica

Model Kompletna stanica za regulacuju podnog i 2 kruga radijatorskog 230 V, 50 Hz, sastoji se od: - Razdelnik sa topmetrima za regulaciju i ocitavanje protoka, sabirnik sa termostatskim ventilima, odzracivanje,, praznjenje pomou prikljucka za crevo, drzaci razdelnika, termomotori za regulaciju grejnog kruga, mehanicka regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulaciona pumpa, automatska zastita od previsoke temperature iskljucenjem pumpe, regulisanje diferencijalnog pritiska prestrujnim ventilom, fabricki montirano u razdelni ormari od pocinkovanog celicnog lima, ram i vrata bele boje (RAL 9010). Ugradna dubina l = (80 - 110 mm), i visina (705 - 775 mm) ima mogunost podesavanja, nosaci cevi se mogu skidati. Prikljucci za grejna tela nisu temperaturno izregulisani. Dim. 3-izlaza 4-izlaza 5-izlaza 6-izlaza 7-izlaza 8-izlaza 9-izlaza 10-izlaza 11-izlaza 12-izlaza EAN 90 04174 99751 8 99752 5 99753 2 99754 9 99755 6 99756 3 99767 0 99758 7 99759 4 99760 0 Broj artikla Pakovanje 3 F533 03 3 F533 04 3 F533 05 3 F533 06 3 F533 07 3 F533 08 3 F533 09 3 F533 10 3 F533 11 3 F533 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HERZ-Kompaktna razdelna stanica

Kompletna stanica za regulaciju podnog grejanja, 230 V, 50 Hz , sastoji se od: - Razdelnika od mesinga, razdelnik sa topmetrima, sabirnik termostatskim ventilima, odzracivanje, praznjenje pomou prikljucka za crevo, drzaci razdelnika, termomotori za regulisanje grejnog kruga, mehanicka regulacija temperature, zaporni ventil, cirkulaciona pumpa, automatska zastita od previsoke temperature iskljucenjem pumpe, regulisanje diferencijalnog pritiska prestrujnim ventilom, fabricki montirano u razdelni ormari od pocinkovanog celicnog lima, okvir i vrata bele boje (RAL 9010). Ugradbena dubina promenljiva (80-110 mm), visina 705-775 mm, nosaci cevi se mogu skidati. 3-izlaza 4-izlaza 5-izlaza 6-izlaza 7-izlaza 8-izlaza 9-izlaza 10-izlaza 11-izlaza 12-izlaza 99761 7 99762 4 99763 1 99764 8 99765 5 99766 2 99767 9 99768 6 99769 3 99770 9 3 F532 03 3 F532 04 3 F532 05 3 F532 06 3 F532 07 3 F532 08 3 F532 09 3 F532 10 3 F532 11 3 F532 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prikljucne armature

Prikljucna garnitura za pumpu, od bakarne cevi, prikljucni holender G 1 za prikljucak pumpe, prikljucak na razdelnik spoljni navoj R 1. 1 99931 4 3 F532 25 1

HERZ-pumpna jedinica sa bypass ventilom, ventilom sigurnosti, termostatskim ventilom za ogranicenje temperature vode, pumpe (3 F532 35). 1 92060 8 3 F532 30 1

62

Grejanje, Klimatizacija

HERZ-Razdelnik za podno grejanje, DN 25 (1")

Model HERZ-Razdelnik za podno grejanje, komplet HERZ-Razdelnik za podno grejanje, komplet sa topmetrima, dimenzija 1", sastoji se od razdelnika sa topmetrima, sabirnika sa gornjim delovima termostata, odzracnih ventila, slavina za punjenje i praznjenje, zavrsnih kapa i nosaca. Izlazi razdelnika i sabirnika nisu jedni ispod drugih nego pomereni. Razdelnik sa unutrasnjim navojem Rp 1, cevni prikljucak G 3/4. Dim. 3-izlaza 4-izlaza 5-izlaza 6-izlaza 7-izlaza 8-izlaza 9-izlaza 10-izlaza 11-izlaza 12-izlaza 13-izlaza 14-izlaza 15-izlaza 16-izlaza EAN 90 04174 81090 9 81100 5 81110 4 81120 3 81130 2 81140 1 81150 0 81160 9 81170 8 81180 7 81350 4 81360 3 81370 2 81380 1 Broj artikla Pakovanje 1 8532 03 1 8532 04 1 8532 05 1 8532 06 1 8532 07 1 8532 08 1 8532 09 1 8532 10 1 8532 11 1 8532 12 1 8532 13 1 8532 14 1 8532 15 1 8532 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HERZ-Razdelnik za podno grejanje, DN 32 (5/4")

HERZ-Razdelnik za podno grejanje, komplet HERZ-Razdelnik za podno grejanje, komplet sa topmetrima 6 l/min, dimenzija DN32, sastoji se od razdelnika sa topmetrima, sabirnika sa gornjim delovima termostata, odzracnih ventila, slavina za punjenje i praznjenje, zavrsnih kapa i nosaca. Izlazi razdelnika i sabirnika nisu jedni ispod drugih nego pomereni. Cevni prikljucak G 3/4. Razdelnik sa unutrasnjim navojem Rp 5/4. 2-izlaza 3-izlaza 4-izlaza 5-izlaza 6-izlaza 7-izlaza 8-izlaza 9-izlaza 10-izlaza 11-izlaza 12-izlaza 13-izlaza 14-izlaza 15-izlaza 16-izlaza 84500 0 84510 9 84520 8 84530 7 84540 6 84550 5 84560 4 84570 3 84580 2 84590 1 84600 7 84610 6 84620 5 84630 4 84640 3 1 8531 42 1 8531 43 1 8531 44 1 8531 45 1 8531 46 1 8531 47 1 8531 48 1 8531 49 1 8531 50 1 8531 51 1 8531 52 1 8531 53 1 8531 54 1 8531 55 1 8531 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ormarii

HERZ-Ormarii, napravljeni od pocinkovanog celicnog lima, prednja vrata i okvir lakirani u belo (RAL 9003). Podesiv po dubini (80 - 110 mm), visina ormaria (705 - 775 mm). Vrata ormaria sa zatvaracem. U isporuci je i ucvrsna sina za nosace razdelnika. Sirina 300 mm Sirina 400 mm Sirina 500 mm Sirina 600 mm Sirina 750 mm Sirina 900 mm Sirina 1050 mm Sirina 1200 mm Sirina 1500 mm 81200 2 81210 1 81220 0 81230 9 81240 8 81250 7 81260 6 81270 5 81280 4 1 8569 03 1 8569 04 1 8569 05 1 8569 10 1 8569 15 1 8569 20 1 8569 25 1 8569 30 1 8569 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63

Grejanje, Klimatizacija

Grupa 5 proizvoda 1

Multiklem ploca za podno grejanje

Sistemska rolna od cvrste tkanine presvucene aluminijumom, izolacija od buke stiroporom, toplotna provodljivost 0,041 W/mK, zastita od pozara B1po ÖNORM B 3800, B1 po DIN 4102, optereenje 3,5 kN/m, sa utisnutim rasterom u razmaku od 50 mm, 40 mm siroki samolepljivi preklop. Jednostavno postavljanje odmotavanjem rolne i pricvrsivanje pribadanjem. Zbog cvrste tkanine od koje je ploca izraena, kad je pricvrsena, ne dolazi do odvajanja od podloge. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

Model Sistemska rolna, Od EPS-T melatilizirana, visoke cvrstoe AL folije (AL-PET) po EN 13163 sa otisnutim rasterom 5 cm i sa jedne strane 4 cm sirokim samolepljivim preklopom.

Dim.

15-2 rolna 1000 x 10000

99719 8

3 F040 01 10 m²

22/20 rolna 1000 x 10000

99720 4

3 F040 02 10 m²

32/30 rolna 1000 x 10000

99721 1

3 F040 03 10 m²

Sistemska rolna, Od EPS-T melatilizirana, visoke cvrstoe AL folije (AL-PET) po EN 13163 sa otisnutim rasterom 5 cm i sa jedne strane 4 cm sirokim samolepljivim preklopom.

15-2 previjena 1000 x 2000

99722 8

3 F040 04

2 m²

22/20 previjena 1000 x 2000

99723 5

3 F040 05

2 m²

32/30 previjena 1000 x 2000

99724 2

3 F040 06

2 m²

Raster ploca

Raster ploca sa izolacijom, crna Od polistirol a tvrdi suner 30-2 mm, za precnik cevi 14-17 mm, preklop folije 50 mm. Raster ploca sa izolacijom, crna Od polistirol a tvrdi suner 11 mm, za precnik cevi 14-17 mm, preklop folije 50 mm. Raster ploca, crna Od polistirol a tvrdi suner, za individualnu izvedbu izolacije, preklop folije 50 mm. 1400 x 800 x 53 mm 99716 7 3 F030 01 10

1400 x 800 x 34 mm

99717 4

3 F030 02

15

1400 x 800 x 23 mm

99718 1

3 F030 03

125

Dijagonalni drzac Za dijagonalno postavljanje cevi. 92070 7 3 F030 04 40

64

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 5

Izolacija krajeva

Traka za izolaciju krajeva od polietilena sa folijskim spojem, zastita od buke po DIN 18560. Krajevi folije prema zidu i podu se mogu dobiti u izvedbi sa samolepljivom trakom ili bez nje. Model RDS 8/160 MK, 8 x 160 mm, sa lepljenjem RDS 8/160 OK, 8 x 160 mm, bez lepljenja EAN 90 04174 99885 0 99886 7 Broj artikla Pakovanje 4 rolne 3 F080 02 a 25 m 4 rolne 3 F080 03 a 25 m

Komplet za dilataciju sastava

Komplet za dilataciju sastava, za sigurno odvajanje estrih podnih polja po DIN 18560, 8 mm debela polietilenska traka koja je zalepljena na dvostruki T profil od polistirola. Ovaj samolepljivi profil duzine 2 m omoguava postavljanje cevi za podno grejanje u rastojanjima od 5 cm i vise. Sastoji se od 20 m profila, 20 m trake 8/100, 50 kom zastitne cevi a 400 mm. Profil za dilataciju sastava Dvostruki T profil od polistirola. Standardna duzina 2 m, samoljepljivi. Dimenzija 2000 x 35 x 20 mm. Zastita cevi za profil za dilataciju sastava Cev 12-18 mm. Kompezaciona traka za profil za dilataciju sastava Univerzalna kompenzaciona traka od polietilena za sprecavanje nastajanja premosnica buke koraka i pukotina po DIN 18560, duzina 2 m. 99887 4 3 F100 00 20 m / 20 m / 50 kom

99888 1 99889 8 99890 4

3 F100 01

50 m

3 F100 02 50 kom 3 F100 03 50 m

Kompenzaciona traka za raster ploce

Kompenzaciona traka od polietilena sa samolepljivom prosirenom osnovom, za sigurno razdvajanje estrih polja kod primene sistema raster ploca, 10 x 160 mm. 3 F100 04 7 rolne je 25 m

Pokrivna folija

Pokrivna folija od polietilena

PE-Folie 0,1 rolna 25 x 4 m, debljina 0,1 mm PE-Folie 0,2 rolna 25 x 4 m, debljina 0,2 mm 99892 8 99893 5 3 F100 05 100 m2 3 F100 06 100 m2

Nazubljena sina

Stezaljka, U-profil, specijalna konstrukcija za cevi 16 i 17 x 2,0, ekstrudirana tracna stezaljka sa drzacima cevi. Njena lagana, kompaktna i niska izvedba uspesno sprecava slabljenje podloge. Moze se koristiti kod svih cvrstih podloga, za kamene ploce, prirodni kamen i keramicke podloge. Brzo se postavlja, pricvrsuje se na toplotnu izolaciju pomou dvostrane lepljive trake ili ucvrsnim klinovima. Do 50 m cevi, na svakih 100 mm. L x B x H=200 x 40 x 25 mm 90 04174 3 F110 18

Pricvrsnice

Pricvrsnice, crvene, za direktno pricvrsivanje kod debljine izolacije od 30 mm. Zbog posebnog materijala od kojeg je napravljena ova pricvrsnica poseduje izvanrednu cvrstou spoja koja se moze poveati kosim ubadanjem. Pricvrsnice, zelene, za direktno pricvrsivanje kod debljine izolacije od 40 mm. Zbog posebnog materijala od kojeg je napravljena ova pricvrsnica poseduje izvanrednu cvrstou spoja koja se moze poveati kosim ubadanjem. 99896 6 3 F110 03 500

99897 3

3 F110 04

500

Clips

Clips Pricvrsnice 1622 za debljine ploca 3, 4 i 5 mm. 99898 0 3 F110 05 1000

Pricvrsnice, za alat

Pricvrsnice za pricvrsivanje cevi na izolaciju. Slepljene trakom, komplet za punjenje 30 kom. Crne. Pricvrsnice za pricvrsivanje cevi na izolaciju. Slepljene trakom, komplet za punjenje 30 kom. Crne. 99899 7 3 F110 06 300

99900 0

3 F110 07

300

65

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 2

HERZ-HT-Plasticne kompozitne cevi, PE-RT

Model HERZ-HT-Plasticna kompozitna cev, PE-RT, 0,4 mm aluminijumsko jezgro, u koturu. Dim. 14 x 2 *) EAN 90 04174 99771 6 Broj artikla Pakovanje 3 C140 20 200

16 x 2 *)

99772 3

3 C160 20

200

18 x 2 *)

99773 0

3 C180 20

200

20 x 2 *)

99774 7

3 C200 20

100

26 x 3

99775 4

3 C260 30

50

32 x 3 *) takoe mogue HERZ-FH-plasticnih kompozitnih sa 0,2 mm sloja aluminijuma HERZ-HT-plasticna spojna cev, PE-RT, 0,4 mm aluminijski sloj, ravne cevi, sipka 5 m.

99776 1

3 C320 30

50

40 x 3,5 16 x 2 20 x 2

99777 8 99778 5 99779 2 99780 8 99781 5 99782 2 99000 7 99010 6 99783 9 99784 6 99785 3 99786 0 -

3 C400 30

25

120 3 C160 34 (24x5) 120 3 C200 34 (24x5) 120 3 C260 35 (24x5) 50 3 C320 35 (10x5) 50 3 C400 36 (10x5) 3 C500 40 3 C630 45 3 C160 31 3 C200 31 3 C260 31 3 C160 32 3 C200 32 15 (3x5) 5 (1x5) 200 100 50 200

HERZ-HT-plasticna spojna cev, PE-RT, 0,5 mm aluminijski sloj, ravne cevi, sipka 5 m.

26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5

HERZ-HT-plasticna spojna cev, PE-RT, 0,4 mm aluminijski sloj, sa 4 mm izolacije,u koturu.

16 x 2 20 x 2 26 x 3

HERZ-HT-plasticna spojna cev, PE-RT, 0,4 mm aluminijski sloj, sa 9 mm izolacije, u koturu. HERZ-HT-plasticna spojna cev, PE-RT, 0,4 mm aluminijski sloj, u zastitnoj cevi, u koturu.

16 x 2 20 x 2

16 x 2

99787 7

3 C160 33

200

20 x 2

99788 4

3 C200 33

100

HERZ-FH- Plasticne kompozitne cevi

HERZ-FH-plasticna spojna cev, PE-RT, 0,2 mm aluminijumsko jezgro, u koturu. 14 99707 5 3 D160 14 200

16

99708 2

3 D160 20

200

66

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa 3 proizvoda 1

Holender spojnica, ravnozaptivajua

Model 14 x 2 - G 3/4 EAN 90 04174 13970 3 Broj artikla Pakovanje P 7014 41 150

16 x 2 - G 3/4

13980 2

P 7016 41

150

18 x 2 - G 3/4

14000 6

P 7018 41

150

20 x 2 - G 3/4

14020 3

P 7020 41

150

16 x 2 - G 1

13990 1

P 7016 42

100

18 x 2 - G 1

14010 5

P 7018 42

100

20 x 2 - G 1

14040 2

P 7020 42

100

26 x 3 - G 1

14100 3

P 7026 42

80

26 x 3 - G 1¼

14110 2

P 7026 43

50

32 x 3 - G 1¼

14120 1

P 7032 43

50

40 x 3,5 - G 1¼

14140 9

P 7040 43

30

32 x 3 - G 1½

14130 0

P 7032 44

40

40 x 3,5 - G 1½

14150 8

P 7040 44

30

50 x 4 - G 1½

14170 6

P 7050 44

16

40 x 3,5 - G 2

14160 7

P 7040 45

20

50 x 4 - G 2

14180 6

P 7050 45

16

63 x 4,5 - G 2½

14190 4

P 7063 46

2

67

Grejanje, Klimatizacija

Grupa 3 proizvoda 1

Spojnica, navojni spoj eurokonus, niklovano

Model Dim. 14 x 2 - M 22 x 1,5 16 x 2 - M 22 x 1,5 18 x 2 - M 22 x 1,5 20 x 2 - M 22 x 1,5 14 x 2 - G 1/2 16 x 2 - G 1/2 niklovano 18 x 2 - G 1/2 20 x 2 - G 1/2 14 x 2 - G 3/4 16 x 2 - G 3/4 18 x 2 - G 3/4 20 x 2 - G 3/4 14 x 2 - G 3/4 16 x 2 - G 3/4 obicna 18 x 2 - G 3/4 20 x 2 - G 3/4 EAN 90 04174 14890 3 14900 9 14920 7 14930 6 14950 4 14960 3 14980 1 14990 0 14830 9 14840 8 14860 6 14870 5 14770 8 14780 7 14800 2 14810 1 Broj artikla Pakovanje P 7014 86 P 7016 86 P 7018 86 P 7020 86 P 7014 90 P 7016 90 P 7018 90 P 7020 90 P 7014 82 P 7016 82 P 7018 82 P 7020 82 P 7014 81 P 7016 81 P 7018 81 P 7020 81 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140 150 150 150 140

Kolena, navojni spojevi

14 x 2 - G 3/4 Koleno, navojni spoj za HERZ 3000 16 x 2 - G 3/4 18 x 2 - G 3/4 20 x 2 - G 3/4 11210 2 11220 1 11230 0 11240 9 P 7114 14 P 7116 14 P 7118 14 P 7120 14 70 60 50 50 Grupa proizvoda 1 M 22 x 1,5 60420 1 1 6248 16 1

Kolena, navojni spojevi

Prikljucno koleno 90° Niklovani mesing, prikljucak cevi spoljni navoj M 22 x 1,5 sa slobodno okretnom navrtkom, konusno zaptivanje. Prikljucno koleno 90° Niklovani mesing, prikljucak cevi spoljni navoj G 3/4 sa slobodno okretnom navrtkom, konusno zaptivanje. Navojni prikljucak Kratka veza, konusno zaptivanje, moze slobodno rotirati sa navrtkom G 3/4, duzine 30 mm. Navojni prikljucak Kratka veza, konusno zaptivanje, moze slobodno rotirati sa navrtkom G 3/4, duzine 28 mm. Navojni prikljucak Duga veza, konusno zaptivanje moze slobodno rotirati sa navrtkom G 3/4, duzine 38 mm. Adapter za izjednacavanje, komplet 2 kom Za izjednacavanje razlicitih prikljucaka, precnik 15 mm, prikljucak ventila 3/4 sa konusom, slobodno okretnom navrtka, prikljucak cevi 3/4 spoljni navoj. Prikljucak Sa slobodno okretnom navrtkom. Prikljucna nipla Sa slobodno okretnom navrtkom. Adapter Niklovani, ravno zaptivanje i konus. Samozaptivajui prikljucak, Ravno zaptivanje, spoljni navoj 1/2 sa slobodno okretnom navrtkom 3/4. Prikljucak Konus G 3/4 i ravno zaptivanje G 3/4.

G 3/4

62270 0

1 6248 01

1

G 3/4

10551 7

1 3011 02

2

G 3/4 x M 22

76270 3

1 6223 22

20

G 3/4

10561 6

1 3011 03

1

G 3/4

32570 0

1 3004 15

1 Set

G 3/4 x 1/2 IG G 1 x 1 IG 3/4

63610 3 66320 8 10571 5

1 6223 01 1 6220 73 1 6262 70

1 1 20

1/2

10581 4

1 6220 70

1

G 3/4

10591 3

1 6220 71

20

68

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-prikljucci, sa konusom

Model HERZ-prikljucci, sa konusom Konusno zaptivanje, prikljucni konus 90°, matica i prikljucni komad. Prikljucak gvozdene cevi. Konusno zaptivanje. Matica i prikljucni komad. Rp 1 1¼ 3/8 1/2 1/2 x 26 1/2 x 35 3/4 Prikljucak grejnog tela, Konusno zaptivanje navrtkom i prikljucni komad bez pokrova DE LUXE. Prikljucak grejnog tela Sa O-zaptivkom, prikljucak na gvozdenu cev pomou slobodno okretnom navrtke, prikljucak grejnog tela G 3/4 samozaptivajui. G 3/4 x 1/2 1 Dim. 5/4 13/4 5/8 3/4 EAN 90 04174 60040 1 62590 9 60050 0 60080 7 60090 6 60070 8 60060 9 63180 1 Broj artikla Pakovanje 1 6209 03 1 6209 04 1 6210 00 1 6210 21 1 6210 26 1 6210 11 1 6210 02 1 6210 44 20 20 20 20 20 20 20 20

G 3/4 x 1/2

66290 4

1 6252 11

20

Prikljucak grejnog tela, od mesinga, za ventile M22 x G1/2 Sa PTFE zaptivkom, 1/2 na niplu grejnog tela, sa konusom, navrtka i prikljucni komad. Prikljucak grejnog tela, od mesinga, za ventile Za ventile 3/4 na niplu grejnog tela 1/2, sa konusom, navrtka i prikljucni komad. Prikljucak grejnog tela Za ventile 1/2 na grejno telo 3/8, sa konusom, navrtka i prikljucni komad. Dugacki navojni nastavak Bez navrtke, konusno zaptivanje. Po potrebi se moze skraivati. Dugacki navojni nastavak Bez navrtke, konusno zaptivanje. Po potrebi se moze skraivati. Dugacki navojni nastavak Bez navrtke, konusno zaptivanje.

10601 9

1 6252 01

20

G1 x Rp1/2

65440 4

1 6210 12

20

1/2 x 3/8

60100 2

1 6211 00

20

3/8 x 1/2

60110 1

1 6213 01

20

3/8 x 40 1/2 x 76 3/4 x 70 1/2 x 39 1/2 x 42 1/2 x 48 1/2 x 36 1/2 x 76

60120 0 60130 9 60140 8 60150 7 60160 6 60170 5 60180 4 60190 3 60330 3 60340 2 60350 1 60360 0 65360 5 60430 0 60440 9 60450 8

1 6218 00 1 6218 01 1 6218 02 1 6218 11 1 6218 21 1 6218 31 1 6218 41 1 6218 51 1 6235 10 1 6235 12 1 6235 21 1 6235 31 1 6235 41 1 6249 00 1 6249 01 1 6249 02

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Prikljucak za lemljenje Konusno zaptivanje. Navrtka i prikljucak za lemljenje.

10 x 12 20 x 18 15 x 12 15 x 15 15 x 18

Prikljucni luk 90° za gvozdene cevi, Od mesinga, niklovano, bez navrtke, konusno zaptivanje.

10 15 20

Redukcioni muf

Redukcioni muf Za spoj cev/ventil, zuta izvedba. Unutrasnji navoj (cev) x spoljni navoj (ventil). 1 x 1/2 1¼ x 1/2 1 x 3/4 1¼ x 3/4 60200 9 60210 8 60220 7 60230 6 1 6219 03 1 6219 04 1 6219 05 1 6219 14 1 1 1 1

69

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Navojne veze, ravno zaptivanje

Model Prikljucak gvozdene cevi, ravno zaptivanje Sa navrtkom i zaptivkom, za 4037, 7762, 7763, 7760. Rp 3/8 1/2 3/4 1 1¼ 1½ 2 Prikljucak gvozdene cevi, ravno zaptivanje Sa navrtkom i zaptivkom, za 4004, 4315, 4325,4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766. 1/2 x 38 mm 3/4 x 44 mm 1 1¼ 1½ 2 Dim. G 5/8 G 3/4 G1 G 1½ G2 G 2¼ G 2¾ G 3/4 G1 G 1¼ G 1½ G 1¾ G 23 8 EAN 90 04174 ohne 62480 31 62490 2 66000 9 66170 9 66180 8 66170 7 60240 5 60270 2 65990 4 66000 9 66010 8 66020 7 Broj artikla Pakovanje 1 6220 00 1 6220 21 1 6220 12 1 6220 64 1 6220 74 1 6220 75 1 6220 76 1 6220 11 1 6220 22 1 6220 63 1 6220 64 1 6220 65 1 6220 66 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Veza sa spojem za lemljenje

Veza sa spojem za lemljenje Spajanje maticom, lemljenje bakra za 4037, 7762, 7763, 7760. 12 mm 15 mm 22 mm 35 mm 42 mm 54 mm Veza sa spojem za lemljenje Spajanje maticom, lemljenje bakra za 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766. 12 mm 18 mm 15 mm 18 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm G 1/2 G 3/4 G1 G2 G 2¼ G 2¾ G 3/4 G 3/4 G1 G1 G 1¼ G 1½ G 1¾ G 23 8 ohne 62520 6 62600 5 66140 2 66150 1 66160 0 62510 7 62530 5 62540 4 62550 3 65950 8 65960 7 65970 6 65980 5 1 6236 00 1 6236 11 1 6236 22 1 6236 74 1 6236 75 1 6236 76 1 6236 01 1 6236 21 1 6236 02 1 6236 12 1 6236 63 1 6236 64 1 6236 65 1 6236 66 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Zavariva veza

Zavarivi prikljucak Ravno zaptivanje. Navrtka, zavarivi prikljucak i zaptivka za 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761,7217,4216,7766. 21 mm 26,5 mm 33,7 mm 41,5 mm 47,5 mm 60,3 mm G 3/4 G1 G 1¼ G 1½ G 1¾ G 23 8 60370 9 62500 8 65910 2 65920 1 65930 0 65940 9 1 6240 01 1 6240 02 1 6240 63 1 6240 64 1 6240 65 1 6240 66 20 20 20 20 20 20

Navojna veza, ravno zaptivanje

Redukcioni prikljucak Ravnozaptivajua 3/4 x 1/2 navrtka i prikljucni komad. 1/2 G1 63490 1 1 6221 02 20

HERZ-redukcioni prikljucak Ravnozaptivajui DN 20 na DN 15 zavarivi prikljucak, navrtka i prikljucni komad. Adapter Za zavarivi prikljucak.

21 mm

G1

63500 7

1 6241 02

20

3/4

3/4 x M 22 x 1,5

60400 3

1 6244 01

20

70

Grejanje, Klimatizacija

Grupa proizvoda 1

HERZ-Navojna veza, ravno zaptivanje

Model Navojni nastavak Ravno zaptivanje DN 15 x 1/2 20 x 3/4 25 x 1 32 x 1¼ 40 x 1½ 50 x 2 Prikljucak za lemljenje, ravno zaptivanje bez navrtke i zaptivke. Velicina = precnik cevi u mm 15 x 18 20 x 22 25 x 28 32 x 35 40 x 42 50 x 54 Zavarivi prikljucak, ravno zaptivanje bez navrtke i zaptivke. Velicina = spoljni precnik prikljucnog komada. Zavarivi prikljucak, ravno zaptivanje, DN 50 x 60,3 mm. Velicina = spoljni precnik prikljucnog komada. Bez navrtke i zaptivke. 15 x 17,2 15 x 21,3 20 x 26,9 25 x 33,7 32 x 42,4 40 x 48,3 50 x 60,3 64960 8 64970 7 64980 6 64990 5 65000 0 65010 9 65020 8 65030 7 65040 6 65050 5 65060 4 65070 3 65080 2 1 6236 52 1 6236 53 1 6236 54 1 6236 55 1 6236 56 1 6236 57 1 6240 50 1 6240 51 1 6240 52 1 6240 53 1 6240 54 1 6240 55 1 6240 56 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 x 12 15 x 15 EAN 90 04174 65170 0 65180 9 65190 8 65200 4 65210 4 65220 2 64940 0 64950 9 Broj artikla Pakovanje 1 6220 51 1 6220 52 1 6220 53 1 6220 54 1 6220 55 1 6220 56 1 6236 50 1 6236 51 20 20 20 20 20 20 20 20

71

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Spojnica

Model 10 x 1,3 - 10 x 1,3 14 x 2 - 14 x 2 16 x 2 - 16 x 2 18 x 2 - 18 x 2 20 x 2 - 20 x 2 26 x 3 - 26 x 3 32 x 3 - 32 x 3 40 x 3,5 - 40 x 3,5 50 x 4 - 50 x 4 63 x 4,5 - 63 x 4,5 EAN 90 04174 10621 7 13110 3 13120 2 13140 0 13150 9 13190 5 13200 1 13210 0 13220 9 13230 8 Broj artikla Pakovanje P 7010 00 P 7014 00 P 7016 00 P 7018 00 P 7020 00 P 7026 00 P 7032 00 P 7040 00 P 7050 00 P 7063 00 10 200 200 150 150 100 50 30 20 20

Redukcija

16 x 2 - 14 x 2 18 x 2 - 14 x 2 18 x 2 - 16 x 2 20 x 2 - 14 x 2 20 x 2 - 16 x 2 20 x 2 - 18 x 2 26 x 3 - 16 x 2 26 x 3 - 18 x 2 26 x 3 - 20 x 2 32 x 3 - 16 x 2 32 x 3 - 18 x 2 32 x 3 - 20 x 2 32 x 3 - 26 x 3 40 x 3,5 - 26 x 3 40 x 3,5 - 32 x 3 50 x 4 - 26 x 3 50 x 4 - 32 x 3 50 x 4 - 40 x 3,5 63 x 4,5 - 26 x 3 63 x 4,5 - 32 x 3 63 x 4,5 - 40 x 3,5 63 x 4,5 - 50 x 4 13240 7 13250 6 13260 5 13270 4 13280 3 13300 8 13380 0 13400 5 13410 4 13430 2 13440 1 13450 0 13490 6 13510 1 13520 0 13530 9 13540 8 13550 7 13560 6 13570 5 13580 4 13590 3 P 7016 01 P 7018 01 P 7018 02 P 7020 03 P 7020 01 P 7020 02 P 7026 01 P 7026 05 P 7026 02 P 7032 01 P 7032 07 P 7032 02 P 7032 06 P 7040 02 P 7040 03 P 7050 01 P 7050 02 P 7050 03 P 7063 01 P 7063 02 P 7063 03 P 7063 04 200 150 150 150 150 150 100 100 100 60 60 60 60 50 40 20 20 20 20 20 20 20

72

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

T-komad

Model Dim. 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2 T­komad 26 x 3 32 x 3 40 x 3,5 50 x 4 63 x 4,5 14 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2 16 x 2 - 18 x 2 - 16 x 2 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 T­komad, prosireni 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5 EAN 90 04174 11940 8 11950 7 11970 5 11980 4 12020 6 12030 5 12040 4 12050 3 12060 2 12990 2 13000 7 13010 6 13040 3 13090 8 13100 4 18200 6 Broj artikla Pakovanje P 7214 00 P 7216 00 P 7218 00 P 7220 00 P 7226 00 P 7232 00 P 7240 00 P 7250 00 P 7263 00 P 7214 01 P 7216 05 P 7216 03 P 7220 06 P 7226 17 P 7232 10 P 7240 12 100 60 50 50 30 25 15 10 8 60 50 50 30 30 20 10

73

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

T-komad sa reduciranim srednjim izlazom

Model 16 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2 18 x 2 - 14 x 2 - 18 x 2 18 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2 20 x 2 - 10 x 1,3 - 20 x 2 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 20 x 2 - 14 x 2 - 20 x 2 20 x 2 - 18 x 2 - 20 x 2 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 26 x 3 - 18 x 2 - 26 x 3 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 32 x 3 - 18 x 2 - 32 x 3 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5 63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5 EAN 90 04174 12070 1 12080 0 12090 9 12082 4 12100 5 12120 3 12110 4 12210 1 12220 0 12230 9 12240 8 12250 7 12260 6 12290 3 12320 7 12330 6 12350 4 12360 3 12370 2 12380 1 12390 0 12400 6 Broj artikla Pakovanje P 7216 01 P 7218 01 P 7218 02 P 7210 00 P 7220 01 P 7220 10 P 7220 02 P 7226 03 P 7226 04 P 7226 05 P 7232 01 P 7232 03 P 7232 04 P 7232 07 P 7240 02 P 7240 03 P 7250 03 P 7250 01 P 7250 02 P 7263 01 P 7263 02 P 7263 03 60 50 50 10 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 20 20 10 10 10 2 2 2

74

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

T-komad, reducirani

Model 16 x 2 - 14 x 2 - 14 x 2 18 x 2 - 16 x 2 - 14 x 2 18 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 20 x 2 - 14 x 2 - 16 x 2 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 20 x 2 - 16 x 2 - 18 x 2 20 x 2 - 18 x 2 - 18 x 2 20 x 2 - 20 x 2 - 14 x 2 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 26 x 3 - 18 x 2 - 18 x 2 26 x 3 - 18 x 2 - 20 x 2 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5 50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5 50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3 50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4 63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4 EAN 90 04174 12410 5 12420 4 12430 3 12500 3 12450 1 12470 9 12460 0 12480 8 12490 7 12630 7 12650 5 12660 4 12670 3 12680 2 12720 5 12730 4 12740 3 12790 8 12800 4 12830 1 12870 7 12840 0 12890 5 12900 1 12920 9 12910 0 12930 8 12940 7 12950 6 12960 5 12970 4 12980 3 Broj artikla Pakovanje P 7216 02 P 7218 04 P 7218 03 P 7220 11 P 7220 03 P 7220 07 P 7220 04 P 7220 09 P 7220 08 P 7226 11 P 7226 18 P 7226 12 P 7226 13 P 7226 14 P 7226 16 P 7226 15 P 7232 11 P 7232 09 P 7232 15 P 7232 14 P 7240 06 P 7240 04 P 7240 07 P 7240 08 P 7250 06 P 7250 05 P 7250 07 P 7250 08 P 7263 04 P 7263 05 P 7263 06 P 7263 07 60 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10 10 5 5 5 5

75

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Koleno 90°

Model EAN 90 04174 14 x 2 10050 5 Broj artikla Pakovanje P 7114 00 150

16 x 2

10060 4

P 7116 00

150

18 x 2

10080 2

P 7118 00

100

20 x 2

P 7120 00

80

20 x 2 - 10 x 1,3

10020 8

P 7110 00

10

26 x 3

10130 4

P 7126 00

50

32 x 3

10140 3

P 7132 00

30

40 x 3,5

10150 2

P 7140 00

30

50 x 4

10160 1

P 7150 00

10

63 x 4,5

10170 1

P 7163 00

10

Koleno 45°

26 x 3 11280 5 P 7126 01 50

32 x 3

11290 4

P 7132 01

30

40 x 3,5

11300 0

P 7140 01

25

50 x 4

11310 9

P 7150 01

24

63 x 4,5

11320 8

P 7163 01

10

76

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Kolena, navojni spojevi

Model Dim. 16 x 2 - 1/2 AG EAN 90 04174 11330 7 Broj artikla Pakovanje P 7116 71 80

18 x 2 - 1/2 AG

11340 6

P 7118 71

80

20 x 2 - 1/2 AG Koleno, navojni spoj sa spoljnim navojem 20 x 2 - 3/4 AG

11350 5

P 7120 71

60

11360 4

P 7120 72

50

26 x 3 - 1 AG

11370 3

P 7126 73

40

32 x 3 - 1¼ AG

11380 2

P 7132 74

30

16 x 2 - 1/2 IG

11390 1

P 7116 81

80

16 x 2 - 1/2 IG

11400 7

P 7118 81

80

20 x 2 - 1/2 IG Koleno, navojni spoj sa unutrasnjim navojem 20 x 2 - 3/4 IG

11410 6

P 7120 81

60

11420 5

P 7120 82

50

26 x 3 - 1 IG

11430 4

P 7126 83

40

32 x 3 - 1¼ IG

11440 3

P 7132 84

30

77

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa 3 proizvoda 1

Spojnice, navojne

Model Dim. 16 x 2 - 1/2 AG 18 x 2 - 1/2 AG 20 x 2 - 1/2 AG 16 x 2 - 3/4 AG 18 x 2 - 3/4 AG Navojna spojnica sa spoljnim navojem, ravnozaptivajua 20 x 2 - 3/4 AG 26 x 3 - 3/4 AG 26 x 3 - 1 AG 32 x 3 - 1 AG 40 x 3,5 - 1¼ AG 50 x 4 - 1½ AG 63 x 4,5 - 2 AG 16 x 2 - 1/2 IG 18 x 2 - 1/2 IG 20 x 2 - 1/2 IG 16 x 2 - 3/4 IG 18 x 2 - 3/4 IG Navojna spojnica sa unutrasnjim navojem, ravnozaptivajua 20 x 2 - 3/4 IG 26 x 3 - 3/4 IG 26 x 3 - 1 IG 32 x 3 - 1 IG 40 x 3,5 - 1¼ IG 50 x 4 - 1½ IG 63 x 4,5 - 2 IG 16 x 2 - 3/4 18 x 2 - 3/4 20 x 2 - 3/4 Sponica-holender, navojni spoj ravnozaptivajui 26 x 3 - 1 32 x 3 - 1¼ 40 x 3,5 - 1¼ 50 x 4 - 2 63 x 4,5 - 2½ EAN 90 04174 15010 4 15030 2 15050 0 15020 3 15040 1 15060 9 15130 9 15140 8 15150 7 15160 6 15170 5 15180 4 15190 3 15210 8 15230 6 15200 9 15220 7 15240 5 15310 5 15320 4 15330 3 15340 2 15350 1 15360 0 14660 2 14670 1 14680 0 14720 3 14730 2 14740 1 14750 0 14760 9 Broj artikla Pakovanje P 7016 61 P 7018 61 P 7020 61 P 7016 62 P 7018 62 P 7020 62 P 7026 62 P 7026 63 P 7032 63 P 7040 64 P 7050 65 P 7063 66 P 7016 71 P 7018 71 P 7020 71 P 7016 72 P 7018 72 P 7020 72 P 7026 72 P 7026 73 P 7032 73 P 7040 74 P 7050 75 P 7063 76 P 7016 51 P 7018 51 P 7020 51 P 7026 52 P 7032 53 P 7040 53 P 7050 55 P 7063 56 100 100 80 80 80 70 50 50 40 20 10 8 100 100 80 80 80 70 50 50 40 20 10 8 70 70 70 50 30 20 10 2

78

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Spojnica

Model 14 x 2 - R 1/2 16 x 2 - R 1/2 18 x 2 - R 1/2 20 x 2 - R 1/2 18 x 2 - R 3/4 20 x 2 - R 3/4 26 x 3 - R 3/4 26 x 3 - R 1 32 x 3 - R 1 40 x 3,5 - R 1 32 x 3 - R 1¼ 40 x 3,5 - R 1¼ 50 x 4 - R 1¼ 50 x 4 - R 1½ 63 x 4,5 - R 2 63 x 4,5 - R 2½ 14 x 2 - Rp 1/2 16 x 2 - Rp 1/2 18 x 2 - Rp 1/2 20 x 2 - Rp 1/2 18 x 2 - Rp 3/4 20 x 2 - Rp 3/4 26 x 3 - Rp 3/4 26 x 3 - Rp 1 32 x 3 - Rp 1 40 x 3,5 - Rp 1 32 x 3 - Rp 1¼ 40 x 3,5 - Rp 1¼ 50 x 4 - Rp 1¼ 50 x 4 - Rp 1½ 63 x 4,5 - Rp 2 63 x 4,5 - Rp 2½ EAN 90 04174 14200 0 14210 9 14230 7 14250 5 14240 6 14260 4 14330 4 14340 3 14350 2 14370 0 14360 1 14380 9 14390 8 14400 4 14410 3 14420 2 14430 1 14400 0 14460 8 14480 6 14470 7 14490 5 14560 5 14570 4 14580 3 14600 8 14590 2 14610 7 14620 6 14630 5 14640 4 14650 3 Broj artikla Pakovanje P 7014 11 P 7016 11 P 7018 11 P 7020 11 P 7018 12 P 7020 12 P 7026 12 P 7026 13 P 7032 13 P 7040 13 P 7032 14 P 7040 14 P 7050 14 P 7050 15 P 7063 16 P 7063 17 P 7014 21 P 7016 21 P 7018 21 P 7020 21 P 7018 22 P 7020 22 P 7026 22 P 7026 23 P 7032 23 P 7040 23 P 7032 24 P 7040 24 P 7050 24 P 7050 25 P 7063 26 P 7063 27 200 150 150 150 150 150 100 80 70 30 50 30 24 20 14 2 200 150 150 150 100 100 100 70 50 30 30 30 20 16 14 2

79

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

T-komad sa spoljnim navojem

Model 16 x 2 - 1/2 - 16 x 2 18 x 2 - 1/2 - 18 x 2 20 x 2 - 1/2 - 20 x 2 26 x 3 - 1/2 - 26 x 3 20 x 2 - 3/4 - 20 x 2 26 x 3 - 3/4 - 26 x 3 32 x 3 - 3/4 - 32 x 3 26 x 3 - 1 - 26 x 3 32 x 3 - 1 - 32 x 3 40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5 40 x 3,5 - 1¼ - 40 x 3,5 50 x 4 - 1¼ - 50 x 4 50 x 4 - 1½ - 50 x 4 63 x 4,5 - 1½ - 63 x 4,5 63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5 EAN 90 04174 11450 2 11460 1 11470 0 11570 7 11480 9 11580 6 11600 1 11590 5 11610 0 11620 9 11630 8 11640 7 11650 6 11660 5 11670 4 Broj artikla Pakovanje P 7216 51 P 7218 51 P 7220 51 P 7226 51 P 7220 52 P 7226 52 P 7232 51 P 7226 53 P 7232 52 P 7240 52 P 7240 53 P 7250 53 P 7250 54 P 7263 54 P 7263 55 60 50 50 30 50 30 30 30 25 15 15 10 10 2 8

T-komad sa unutrasnjim navojem

16 x 2 - 1/2 - 16 x 2 18 x 2 - 1/2 - 18 x 2 20 x 2 - 1/2 - 20 x 2 26 x 3 - 1/2 - 20 x 2 26 x 3 - 1/2 - 26 x 3 32 x 3 - 1/2 - 32 x 3 20 x 2 - 3/4 - 20 x 2 26 x 3 - 3/4 - 26 x 3 32 x 3 - 3/4 - 32 x 3 32 x 3 - 1 - 32 x 3 40 x 3,5 - 1 - 40 x 3,5 32 x 3 - 1¼ - 32 x 3 40 x 3,5 - 1¼ - 40 x 3,5 50 x 4 - 1¼ - 50 x 4 50 x 4 - 1½ - 50 x 4 63 x 4,5 - 1½ - 63 x 4,5 63 x 4,5 - 2 - 63 x 4,5 11680 3 11690 2 11700 8 11810 4 11800 5 11840 1 11710 7 11830 2 11850 0 11860 9 11880 7 11870 8 11890 6 11900 2 11910 1 11920 0 11930 9 P 7216 41 P 7218 41 P 7220 41 P 7226 42 P 7226 41 P 7232 43 P 7220 42 P 7226 44 P 7232 41 P 7232 42 P 7240 41 P 7232 44 P 7240 42 P 7250 42 P 7250 43 P 7263 43 P 7263 44 60 50 50 30 30 30 50 30 30 30 30 30 25 20 20 20 8

80

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 3

Prelazno koleno

Model 14 x 2 - R 1/2 16 x 2 - R 1/2 18 x 2 - R 1/2 20 x 2 - R 1/2 20 x 2 - R 3/4 26 x 3 - R 3/4 32 x 3 - R 1 40 x 3,5 - R 1¼ 50 x 4 - R 1¼ 63 x 4,5 - R 2 14 x 2 - Rp 1/2 16 x 2 - Rp 1/2 18 x 2 - Rp 1/2 20 x 2 - Rp 1/2 20 x 2 - Rp 3/4 26 x 3 - Rp 3/4 32 x 3 - Rp 1 40 x 35 - Rp 1 1/4 50 x 4 - Rp 1¼ 50 x 4 - Rp 1½ 63 x 4,5 - Rp 2 EAN 90 04174 10690 3 10700 9 10710 8 10720 7 10730 6 10780 1 10790 0 10800 6 10810 5 10830 3 10840 2 10850 1 10860 0 10870 9 10880 8 10930 0 10940 9 10950 8 10960 7 10970 6 10980 5 Broj artikla Pakovanje P 7114 11 P 7116 11 P 7118 11 P 7120 11 P 7120 12 P 7126 12 P 7132 13 P 7140 14 P 7150 14 P 7163 16 P 7114 21 P 7116 21 P 7118 21 P 7120 21 P 7120 22 P 7126 22 P 7132 23 P 7140 24 P 7150 24 P 7150 25 P 7163 26 150 150 150 120 100 30 30 20 16 10 120 120 120 100 50 50 30 30 16 16 10

81

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa 3 proizvoda 1

T-komad, neukrstajui

Model 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 EAN 90 04174 17100 0 17110 9 17120 8 17130 7 17160 4 17150 5 17170 3 Broj artikla Pakovanje P 7214 25 P 7216 25 P 7218 25 P 7220 25 P 7220 27 P 7220 26 P 7220 28 20 20 20 20 20 20 20

Zastitna kutija za neukrstajui T-komad, stiropor

16870 3

P 1020 22

20

Neukrstajui T-komad nemontiran, 6 x prikljucak,unutrasnji navoj Rp 1/2 za adapter cevnog prikljucka (14-26) 1 6266 01 ili P701618, posebno se narucuju

15370 9

P 7200 31

20

10 x 1,3 - G 1/2 14 x 2 - G 1/2 Prikljucak na neukrstajui T-komad R 1/2, zaptivanje O-prstenom 16 x 2 - G 1/2 18 x 2 - G 1/2 20 x 2 - G 1/2 26 x 3 - G 1/2

99936 9 15380 8 15390 7 15400 3 15410 2 15450 8

P 7010 18 P 7014 18 P 7016 18 P 7018 18 P 7020 18 P 7026 18

2 150 150 150 150 100

Zastitna kutija za neukrstajui T-komad IG 1/2, plasticni

15460 7

P 1020 21

18

Prikljucak

14 x 2 - 3/8 16 x 2 - 3/8 18 x 2 - 3/8 20 x 2 - 3/8 16820 8 16830 7 16840 6 16850 5 P 7014 19 P 7016 19 P 7018 19 P 7020 19 10 10 10 10

82

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

Prikljucci za plasticne cevi

PE-X, PB- i alu-spojne cevi

Model Prikljucak za plasticne cevi 3/4 Za PE-X, PB- i alu-spojne cevi. Sastoji se od cevnog nastavka, steznog prstena i navrtke G 3/4 sa konusom. Dim. 10 x 1,3 14 x 2 15 x 2,5 16 x 2 16 x 2,2 17 x 2 17 x 2,5 18 x 2,5 18 x 2 20 x 2 20 x 3,5 20 x 2,5 EAN 90 04174 66330 7 61520 7 66250 8 61530 6 63290 7 61540 5 61550 4 61560 3 61570 2 61580 1 62710 1 63160 3 Broj artikla Pakovanje 1 6098 18 1 6098 02 1 6098 16 1 6098 03 1 6098 12 1 6098 04 1 6098 05 1 6098 06 1 6098 07 1 6098 08 1 6098 10 1 6098 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

G 3/4

Prikljucci za plasticne cevi

za PE-X, PB- i alu-spojne cevi

Prikljucak za plasticne cevi M 22 x 1,5 Za PE-X, PB- i alu-spojne cevi. Sastoji se od cevnog nastavka, steznog prstena i navrtke M 22 x 1,5. 14 x 2 16 x 2 17 x 2 61480 4 61490 3 61500 9 1 6066 02 1 6066 03 1 6066 04

M 22 x 1,5

10 10 10

Prikljucci za plasticne cevi

PE-X, PB- i alu-spojne cevi

HERZ-stezni set za prikljucak plasticnih cevi, Sastoji se od navrtke, steznog prstena, stezni set 1/2, odgovara za HERZ-ventile u izvedbi D, TS-7728, DE LUXE i RL 5. 14 x 2 65600 2 1 6092 02 10

G 1/2

16 x 2 12 x 2 14 x 2 16 x 2

65590 6 16260 2 16270 1 16280 0

1 6092 01 1 6092 11 1 6092 12 1 6092 13

10 10 10 10

Prikljucak za plasticne cevi G 1/2 Sa dvostrukom O-zaptivkom i izolacionom plocicom, sastoji se od caure za cev, steznog prstena i navrtke G 1/2 sa konusom.

Prikljucci za plasticne cevi

PE-X, PB- i alu-spojne cevi

Prikljucak za plasticne cevi G 1 Za PE-X, PB- i alu-spojne cevi. Sastoji se od caure za cev, steznog prstena i navrtke G 1/2 sa konusom. 16 x 2 20 x 2 25 x 3,5 26 x 3 16290 9 16300 5 64710 9 64720 8 1 6198 11 1 6198 12 1 6198 00 1 6198 01 10 10 10 10

G1

83

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

HERZ-Kompresione steznice za celicne i bakarne cevi

Model Kompresiona steznica, spoj metal - metal Stezni prsten, metal - metal spoj prema cevi, matica steznog prstena G 3/4. Nije pogodno za hromirane metale i cevi od nerajueg celika. Dim. 8 10 12 14 15 16 Kompresiona steznica sa mekim spojem Stezni prsten, gumeni spoj (EPDM) prema cevi, stezna matica G 3/4. 12 14 15 16 18 EAN 90 04174 63340 9 60530 7 60540 6 60550 5 60560 4 60570 3 64740 6 66270 6 64750 5 66280 5 64760 4 Broj artikla Pakovanje 1 6274 18 1 6274 00 1 6274 01 1 6274 02 1 6274 03 1 6274 04 1 6276 12 1 6276 14 1 6276 15 1 6276 16 1 6276 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

G 3/4

HERZ-stezni setovi

za celicne i bakarne cevi

Stezni set, metalno zaptivanje Metalni prsten, metalno zaptivanje na cev, navrtka steznog prstena M 22 x 1,5. Ne moze se korisititi za hromirane i celicne cevi. 10 12 14 15 16 Stezni set sa mekanom zaptivkom, Stezni prsten masivna guma (EPDM), stezna navrtka M 22 x 1,5. 12 14 15 60590 1 60600 7 60610 6 60620 5 60630 4 64770 3 60590 1 64780 2 1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6284 04 1 6284 05 1 6286 12 1 6286 14 1 6286 15

M 22 x 1,5

10 10 10 10 10 10 10 10

HERZ-Kompresione steznice

za celicne i bakarne cevi

Kompresiona steznica, spoj metal - metal Stezni prsten, metal - metal spoj prema cevi, stezni navoj. 3/8 x 12 1/2 x 12 1/2 x 14 1/2 x 15 3/4 x 18 Kompresiona steznica, spoj metal - metal Stezni prsten, metal- metal spoj prema cevi, matica vijka G 1/2. 15 x 1 - G 1/2 60650 2 63780 3 63430 7 60660 1 60670 0 1 6292 00 1 6292 12* 1 6292 14* 1 6292 01 1 6292 02 10 10 10 10 10

G 1/2

15790 5

1 6294 01

10

HERZ-Kompresione steznice

za celicne i bakarne cevi

Kompresiona steznica, spoj metal - metal Stezni prsten, metal - metal spoj prema cevi, matica steznog seta G 1 sa konusom. 22 64730 7 1 6273 01 10

G1

Caure

Caure Prema dimenzijama cevi. 10 x 1 12 x 1 14 x 1 15 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1 00150 5 00160 4 00170 3 00180 2 00190 1 00200 7 02310 1 1 0674 10 1 0674 12 1 0674 14 1 0674 15 1 0674 16 1 0674 18 1 0674 22 20 20 20 20 20 20 20

84

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

Spojnice

Model Spojnica Za spajanje plasticnih cevi. Stezni set G 3/4 sa konusom za prikljucak cevi se narucuje posebno. Dim. G 1/2 G 3/4 G1 Adapter Za univerzalne i ventile sa kosim sedistem. Stezni set M 22 x 1,5 sa konusom za prikljucak cevi se narucuje posebno. G 1/2 x M 22 x 1,5 G 1/2 x G 3/4 G 1/2 x R 1/2 G 3/4 x R 1/2 G 3/4 x R 3/4 G 1 x R 3/4 G1 x Rc1 Od mesinga, niklovan, za direktnu vezu, sa konusnim zaptivanjem. G 3/4 x Rp 1/2 G 1/2 x Rp 1/2 G 3/4 x Rp 3/4 G 1 x Rp 3/4 G 1 x Rp 1 1/2 x M 22 x 1,5 Prelazni muf Za prikljucak navojne cevi 1 par mufova sa O-zaptivanjem, ukljucujui O-prsten. EAN 90 04174 16540 5 60460 7 16550 4 60500 0 60490 4 16630 3 16640 2 16650 1 16660 0 64700 0 60480 5 16590 0 16600 6 16610 5 16620 4 63260 0 Broj artikla Pakovanje 1 6262 01 1 6262 02 1 6262 03 1 6272 01 1 6266 01 1 6266 11 1 6266 12 1 6266 20 1 6266 13 1 6266 03 1 6265 01 1 6265 11 1 6265 12 1 6265 13 1 6265 14 1 6275 22 10 20 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20

G 3/4

80940 8

1 8447 02

1

Dvostruka nazuvica Za prikljucak steznog seta za bakarne i plasticne cevi. 1 par.

G 3/4

80950 7

1 8448 02

20

85

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa 3 proizvoda 1

Koleno

Model Dimenzije G 1/2 G 3/4 G1 G 1/2 x R 1/2 G 3/4 x R 1/2 G 3/4 x R 3/4 G 1 x R 3/4 G1xR1 G 1/2 x Rp 1/2 G 3/4 x Rp 1/2 G 3/4 x Rp 3/4 G 1 x Rp 3/4 G 1 x Rp 1 EAN 90 04174 16510 8 16520 7 16530 6 16460 6 16470 5 16480 4 16490 3 16500 9 16410 1 16430 9 16420 0 16440 8 16450 7 Broj artikla Pakovanje P 3124 18 P 3126 03 P 3128 09 P 3124 17 P 3126 02 P 3126 06 P 3128 07 P 3128 08 P 3124 16 P 3126 16 P 3126 05 P 3128 05 P 3128 06 20 10 5 20 12 10 8 5 20 12 10 8 5

T-komad

G 1/2 G 3/4 G1 G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2 G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4 G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4 G 1 x Rp 1/2 x G 1 G 1 x Rp 3/4 x G 1 G 1 x Rp 1 x G 1 G 1/2 x R 1/2 x G 1/2 G 3/4 x R 3/4 x G 3/4 G 1 x R 3/4 x G 1 G1xR1xG1 16560 3 16570 2 16580 1 16310 4 16320 3 16330 2 16340 1 16350 0 16360 9 16370 8 16380 7 16390 6 16400 2 P 3124 19 P 3126 08 P 3128 15 P 3124 15 P 3126 07 P 3126 13 P 3128 01 P 3128 03 P 3128 04 P 3124 20 P 3126 17 P 3128 16 P 3128 17 15 10 5 15 10 10 5 5 5 15 10 5 5

86

Grejanje, Klimatizacija, Sanitarna voda

Grupa proizvoda 1

Cepovi, Kape

Model Dimenzija 3/8 1/2 3/4 1 G 1/2 G 3/4 G1 EAN 90 04174 16720 1 16730 0 16740 9 16750 8 16760 7 16770 6 16780 5 Broj artikla Pakovanje 1 8445 30 1 8445 31 1 8445 32 1 8445 33 1 8525 11 1 8525 12 1 8525 13 10 10 10 10 10 10 10

M 22 x 1,5

10030 7

1 1056 66

20

Zaporna kapa, niklovana 3/4 sa prikljuckom za lanci Zaporna kapa, zuta 3/4 sa prikljuckom za lanci Cepovi sa O-prstenom 1 Par za kompaktni razdelnik 8541. Cepovi sa O-prstenom 1 Par za kompaktni razdelnik 8441.

80660 5 80190 7

1 8525 52 1 8525 02

20 1

G1

81930 8

1 8545 03

1

G 3/4

80930 9

1 8445 02

1

Adapter za izjednacavanje

HERZ-adapter za izjednacavanje 1/2 Za izjednacavanje razlicitih sirina prikljucaka na radijatoru, 2-delni, moze mu se menjati duzina, srednji razmak 35-70 mm. 1/2 32590 8 1 3010 11 20

HERZ-komad za izjednacavanje 1/2 Za adapter 1 3010 11. Za izjednacavanje razlicitih duzina kod montiranja adaptera. Duzina navoja 65 mm, promena duzine 35-65 mm.

1/2

32600 4

1 3011 11

20

87

Kovani fiting

Grupa proizvoda 7 Kovani fiting Model: Radni pritisak i temperatura: prema EN 10242 Tecnosti i gasovi - 20÷120 °C, Pmax = 25 bar; - 120÷300 °C, Pmax = 25 bar÷20 bar Srednji - 300 °C, Pmax = 20 bar. Temper liv EN-GJMB-300-6,u skladu sa EN 1562 Dizajn simbol B. Prema ISO 7-1 Crna, Fe-B Svi delovi sa 5 bara vazdusnog pritiska u skladu sa 89/106/EEC Po zahtevu u skladu sa EN 10204, 2.1 i 2.2 Prema sledeem primeru

Materijal: Navoj: Povrsina: Ispitni pritisak: Sertifikat: Mesto izdavanja sertifikata: Narucivanje: Primer narudzbine: Crni T-komad 1 sa opremnicom 1/2 = 3 1130 11

HERZ-Oprema Koleno 90°

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 5/4 Rp 6/4 Rp 2

ISO A1

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 09831 09848 09855 09862 09879 09886 09893 3 1090 00 3 1090 01 3 1090 02 3 1090 03 3 1090 04 3 1090 05 3 1090 06 80 60 30 25 25 15 10

Koleno 90°

Rp 3/8 - R 3/8 Rp 1/2 - R 1/2 Rp 1/2 - R 3/4 Rp 1 - R 1 Rp 5/4 - R 5/4 (1¼) Rp 6/4 - R 6/4 (1½) Rp 2 - R 2

ISO A4

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 09909 09916 09923 09930 09947 09954 09961 3 1092 00 3 1092 01 3 1092 02 3 1092 03 3 1092 04 3 1092 05 3 1092 06 90 60 45 20 15 15 10

T-komad

R 3/8 R 1/2 R 3/4 R1 R 5/4 (1¼) R 6/4 (1½) R2

ISO B1

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 09978 09985 09992 10004 10011 10028 10035 3 1130 00 3 1130 01 3 1130 02 3 1130 03 3 1130 04 3 1130 05 3 1130 06 55 40 30 15 15 15 10

T-komad, smanjeni spoj

Rp 3/4- Rp 1/2 - Rp 3/4 Rp 1 - Rp 1/2 - Rp 1 Rp 1 - Rp 3/4 - Rp1

ISO B1

Crni Crni Crni 10042 10059 10066 3 1130 10 3 1130 11 3 1130 12 30 15 15

Muf

Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 5/4 (1¼) Rp 6/4 (1½) Rp 2

ISO M2

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 10073 10080 10097 10103 10110 10127 10134 3 1270 00 3 1270 01 3 1270 02 3 1270 03 3 1270 04 3 1270 05 3 1270 06 100 90 60 40 30 15 10

88

Kovani fiting

Grupa proizvoda 7

HERZ-Oprema Muf sa prikljucnim navojem na desnoj i levoj strani

Model Rp 3/8 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 5/4 (1¼) Rp 6/4 (1½) Rp 2

ISO M2 R-L

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni EAN 59457760 10189 10196 10202 10219 10233 10240 Broj artikla Pakovanje 3 1271 00 3 1271 01 3 1271 02 3 1271 03 3 1271 04 3 1271 05 3 1271 06 100 90 60 40 30 15 10

Reducir

Rp 1/2 - Rp 3/8 Rp 3/4 - Rp 1/2 Rp 1 - Rp 1/2 Rp 1 - Rp 3/4

ISO M2

Crni Crni Crni Crni 10141 10158 10165 10172 3 1240 01 3 1240 02 3 1240 03 3 1240 31 90 40 40 40

Dupli nipli

R 3/8 R 1/2 R 3/4 R1 R 5/4 (1¼) R 6/4 (1½) R2

ISO N8

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 10257 10264 10271 10288 10295 10301 10318 3 1280 00 3 1280 01 3 1280 02 3 1280 03 3 1280 04 3 1280 05 3 1280 06 135 80 60 30 25 15 25

Dupli nipli sa prikljucnim navojem na desnoj i levoj strani ISO N8 R-L

R 3/8 R 1/2 R 3/4 R1 R 5/4 (1¼) R 6/4 (1½) R2 Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 10363 10370 10387 10394 10400 10417 10424 3 1281 00 3 1281 01 3 1281 02 3 1281 03 3 1281 04 3 1281 05 3 1281 06 135 80 60 30 25 15 25

Reducir

R 3/8 - Rp 1/4 R 1/2 - Rp 1/4 R 3/4 - Rp 3/8 R 3/4 - Rp 1/2 R 1 - Rp 1/2 R 1 - Rp 3/4 R 5/4 - Rp 1

ISO N4

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 10431 10448 10455 10462 10479 10486 10493 3 1241 00 3 1241 01 3 1241 11 3 1241 02 3 1241 03 3 1241 31 3 1241 04 180 180 180 120 60 60 30

Dupli nipli reducir

R 1/2 - R 3/8 R 3/4 - R 1/2 R 1 - R 1/2 R 1 - R 3/4

ISO N8

Crni Crni Crni Crni 10325 10332 10349 10356 3 1245 01 3 1245 02 3 1245 03 3 1245 04 80 60 30 25

Cep

R 3/8 R 1/2 R 3/4 R1 R 5/4 (1¼) R 6/4 (1½) R2

ISO T9

Crni Crni Crni Crni Crni Crni Crni 10509 10516 10523 10530 10547 10554 10561 3 1290 00 3 1290 01 3 1290 02 3 1290 03 3 1290 04 3 1290 05 3 1290 06 150 110 70 50 35 25 15

89

Pribor

HERZ-Merni zaslon

Model HERZ-merni zaslon sa dva merna ventila, ulaz unutrasnji navoj, izlaz spoljni navoj, PN 20, od ­ 20 °C do 110 °C. Telo od mesinga CR za hidraulicko ujednacavanje kod rashladnih plafona i Fan Coil-a. 2 merna ventil (0284) montirana, prednamestanje ogranicenjem hoda. Cevni prikljucci obostrano spoljni navoj, ravno zaptivajui. HERZ-merni zaslon sa smanjenim kvs, za merenje diferencijalnog pritiska kod malih protoka. Ostala izvedba kao kod predhodnog zaslona. HERZ-merni zaslon MF sa smanjenim kvs=1,1, za merenje diferencijalnog pritiska kod malih protoka. Ostala izvedba kao kod predhodnog zaslona. DN 15 20 25 32 40 50 15 kvs 2,2 4,25 8,6 15,9 23,7 48,0 0,55 EAN 90 04174 43500 3 43520 1 43530 9 43540 9 43550 8 43560 7 43510 2 Broj artikla Pakovanje 10 1 4000 01 10 1 4000 02 10 1 4000 03 5 1 4000 04 5 1 4000 05 5 1 4000 06 1 4000 11 10 Grupa proizvoda 1

15

1,1

43310 8

1 4000 21

10

HERZ-Merni ventili

Merni ventil za brzo merenje za HERZ-STRÖMAX ventile za regulisanje usponskih vodova (proizvodnja od 2004. godine). Izraen od mesinga, drzac poklopca plave boje. Merni ventil za brzo merenje za HERZ-STRÖMAX ventile za regulisanje usponskih vodova (proizvodnja od godine 2004. godine) Izraen od mesinga, drzac poklopca crvene boje (polaz). Merni ventil za brzo merenje za HERZ-STRÖMAX-TW ventile za regulisanje usponskih vodova. Izraen od mesinga, drzac poklopca plave boje (povrat). Za ventile za pitku vodu (sa zelenim rucnim tockom). Merni ventil za brzo merenje za HERZ-STRÖMAX-TW ventile za regulisanje usponskih vodova. Izraen od mesinga, drzac poklopca crvene boje (polaz). Za ventile za pitku vodu (sa zelenim rucnim tockom). Merni ventili za Herz-Strömax za regulacione ventile usponskog voda, zuta izvedba, kapa plava (povratni vod), za merenje diferencijalnog pritiska duza izvedba, za ventile sa izolacijom do debljine 40 mm. Merni ventili za Herz-Strömax za regulacione ventile usponskog voda, zuta izvedba, kapa crvena (polazni vod), za merenje diferencijalnog pritiska duza izvedba, za ventile sa izolacijom do debljine 40 mm. HERZ-senzor i ventil za ispustanje Zuta izvedba, zelena kapa za HERZ- merne racunare. HERZ-senzor i ventil za ispustanje Zuta izvedba, crvena kapa za HERZ- Flow Plus merne racunare. HERZ-senzor i ventil za ispustanje Zuta izvedba, crvena kapa za HERZ- Flow Plus merne racunare. Set za prikljucenje mernih kompjutera na merne ventile HERZ set-adapter mernih ventila za HERZSTRÖMAX ventile sa mernim ventilima 0282, 0282 i 0283, za merenje diferencijalnog pritiska pomou HERZ mernih kompjutera ,,proizvodnja do 2004". 1/4 02360 6 1 0284 01 1

1/4

02370 5

1 0284 02

1

1/4

02460 6

2 0284 01

1

1/4

02470 5

2 0284 02

1

1/4

02530 3

1 0284 11

1

1/4

02540 2

1 0284 12

1

1/4

-

2 0284 20

1

1/4

02560 0

1 0284 22

1

1/4

02550 1

1 0284 21

1

02380 4

1 0284 00

1

81610 9

1 8903 11

1

HERZ-Merni kompjuteri

HERZ-merni kompjuter Flow Plus sa direktnim pokazivacem protoka, pokazivacem diferencijalnog pritiska, izracunavanjem podesavanja rucnog tocka, proverom propustanja. Opseg merenja: 0 - 20 bar, max. pritisak 40 bar. Prikljucak za stampac i komjuter (RS 232C), klasa zastite IP 52, izbor jezika, izbor razlicitih jedinica. Isporukom je obuhvaen i set za registrovanje pritiska 1 0284 00 i set-adapter za merni ventil 1 8903 11. HERZ-merni kompjuter Elektronski ureaj za merenje razlike u pritisku sa integrisanim ureajem za merenje pritiska. Sa direktnim pokazivacem protoka i pokazivacem diferencijalnog pritiska. Opseg merenja: 0 - 10 bar, max. pritisak 15 bar. Prikljucak za stampac i PC preko RS 232C, klasa zastite IP 40, memorija za 2.500 merenja. Isporuka obuhvata i pribor: 2 merna creva sa R 20, brzoispusne spojnice i filterski adapter za creva, softver i uputstvo za upotrebu na CD, davace pritiska 1 0284 00 i set adaptera za merni ventil 1 8903 11. 81510 2 1 8903 00 1

82110 3

1 8900 03

1

90

Pribor, Alati

Grupa proizvoda 1

Pribor i alati za HERZ termostatske glave

Model Osigurac od krae-obujmica, Otvaranje univerzalnim kljucem 1 6640 00. Za HERZ-termostatske glave serija 7000 i 9000 sa prikljucnim navojem M 28 x1,5 i za termostatske glave serije "D" sa obujmicom ili kvacicom. EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

90020 4

1 9552 03

20

Osigurac od krae "H"-obujmica, Otvaranje univerzalnim kljucem 1 6640 00. Za HERZ-termostatske glave serija 7000 i 9000 sa prikljucnim navojem M 30 x1,5

90080 8

1 9552 98

20

Pokrovna caura Za ucvrsnu maticu HERZ-termostatskih glava. Prikljucni navoj M 28 x 1,5. Pokrovna caura Za Mini HERZ-termostatsku glavu. Prikljucni navoj M 28 x 1,5. Pokrovna caura "H" Standardna duzina L = 20 mm. Prikljucni navoj M 30 x 1,5. Pokrovna caura "H" Standardna duzina L = 22,5 mm. Prikljucni navoj M 30 x 1,5. Pokrovna caura "H" i HERZ termostat Mini H Standardna duzina L = 17 mm. Prikljucni navoj M 30 x 1,5. Pokrovna caura "D" Za HERZ-termostatske glave serije "D" sa kvacicom ili obujmicom. Granicni klin Za ogranicenje i blokadu podrucja namestene vrednosti za HERZ-termostatske glave serija 7000 i 9000. Granicni klin Za HERZ-termostatske glave serije "Mini".

90230 7

1 9553 44

20

90710 4

1 9596 44

20

90310 6

1 9553 98

20

90650 3

1 9598 44

20

90700 5

1 9597 44

20

90640 4

1 9599 44

20

90010 5

1 9551 00

20

90670 1

1 9551 02

20

Obujmica Sa ekserom za ucvrscenje kapilarne cevi, set 20 kom.

70260 0

1 7555 00

10

Naprava za deblokadu "HERZCULES" Za namestanje zeljene vredosti, u isporuci sa termostatskom glavom. Naprava za stezanje "HERZCULES" Za montazu "HERZCULES"-termostatskih glava na termostatski ventil. Posebno se narucuje.

90630 5

1 9554 00

1

90620 6

1 9554 01

1

HERZ-Logo-Clip

Logo-Clip sa natpisom po zelji kupca Za HERZ-termostatske glave serije 7000, sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5 i M 30 x 1,5. Ne odgovara za termostatske glave posebnih izvedbi i termostatske glave u "D" izvedbi.

1 7000 ..

500

91

Pribor, Alati

Grupa proizvoda 1

HERZ-Changefix

Model HERZ-ureaj za zamenu gornjeg dela HERZ-termostatskih ventila Sa prikljucnim navojem M 28 x 1,5 gornji deo ventila se moze zameniti pod pritiskom, odnosno moze se izvrsiti cisenje sedla na vretenu. HERZ-ureaj za zamenu gornjeg dela HERZ-termostatskih ventila "H" Sa prikljucnim navojem M 30 x 1,5 gornji deo ventila se moze zameniti pod pritiskom, odnosno moze se izvrsiti cisenje sedla na vretenu. Komplet zaptivki 71270 8 1 7780 04 1 EAN 90 04174 Broj artikla Pakovanje

71260 9

1 7780 00

1

74160 9

1 7780 98

1

Pribor za merenje pritiska Za merenje diferencijalnog ili statickog pritiska kod zatvorenog ventila pomou HERZ-mernog ureaja 1 8900 i 1 8903.

71280 7

1 7781 00

1

Komplet cetki za cisenje 73240 9 1 7781 01 1

92

Pribor

Grupa proizvoda 1

HERZ-pribor

Model Zaporni vijak Zuta izvedba, sa O-prstenom i unutrasnjim sestougaonikom. DN Dim. 1/4 3/8 Ventil Ventil za praznjenje sa ruckom, zuta verzija, TW. EAN 90 04174 02180 0 02190 9 Broj artikla Pakovanje 1 0273 09 1 0273 00 1 1

1/4

-

2 0275 09

20

Ventil Za praznjenje sa prikljuckom za crevo, G 1 / 4, TW Capa zelena, zuta verzija. Prikljucak creva 1 6206 01 mora se naruciti odvojeno.

1/4

02490 0

2 0276 09

20

Ventil za praznjenje sa rucicom i prikljuckom creva koje se moze okretati Zuta izvedba. Prikljucak za crevo 1 6206 01 se narucuje posebno. Adapter za crevo za HERZ-RL-5 i HERZ-3000 Za punjenje i praznjenje grejnog tela preko povratnog ventila. Prikljucak za crevo 1 6206 01 se posebno narucuje.

1/4 3/8

02220 3 02230 2

1 0276 09 1 0276 00

1 1

1/2

00010 2

1 0256 01

1

Prikljucak za crevo Zuta izvedba. Sa maticom i caurom.

3/8 1/2 3/4

60010 4 60020 3 60030 2 1/2 3/4 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 40110 7 40120 6 40130 5 40140 4 40150 3 40160 2 40170 1 40180 0

1 6206 00 1 6206 01 1 6206 02 1 4095 01 1 4095 02 1 4095 03 1 4095 04 1 4095 05 1 4095 06 1 4095 07 1 4095 08

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

STRÖMAX Zaporni ventili STRÖMAX-D Zaporni ventili STRÖMAX-R Ventili usponoskog voda STRÖMAX-M Ventili usponskog voda sa mernim ventilima Mesto za merne ventile se moze izrezati nozem. HERZ-hvatac necistoe

15 20 25 32 40 50 65 80

Plomba za prednamestanje STRÖMAX-GM/GR i STRÖMAX-GMF Za pokrivanje vijka rucnog tocka, kod skidanja se plomba unisti.

62910 5

1 6517 04

20

Oznacavac prednamestanja Plasticni privezak za oznacavanje stepena prednamestanja. Postavlja se na ventil ili cevovod. Kjuc za podesavanje Za HERZ regulatore protoka 4.001, iz 2009. godine HERZ regulator diferencijalnog pritiska 4002, iz 2009. godine HERZ-kombi ventil 4006.

62920 4

1 6517 05

20

-

1 4006 02

1

93

Garancija

1.

Odredbe i oblast vazenja

1.1. Pravo iz ovog garantnog pisma odnosi se na postavljanje niskopritisnih postrojenja centralnog grejanja i postrojenja za pripremu tople vode i odnosi se na ovlasene instalatere za izradu instalacija centralnog grejanja, gasa i vodovodnih instalacija. 1.2. Proizvodi u smislu ovog garantnog pisma su sve nase armature proizvedene nakon 01.04.2006. Ukoliko su kupljeni od nas direktno ili od nasih ovlasenih distributera i ukoliko nisu generalno ili nasom izjavom izuzeti od ovog garantnog pisma. Za HERZ-ETK, elektronske termostate, HERZ-termomotore, HERZ-sobne termostate, HERZ-trafo, jer se ovi proizvodi ne smatraju ,,proizvodima" na koje se odnosi ovo garantno pismo. Isto tako su iskljuceni i habajui delovi HERZ-armatura kao sto su npr. zaptivke. 1.3. Slucaj stete u smislu ovog garantnog pisma je pravo kupca na garanciju za stete nastale konstrukcijskom greskom, fabrickom greskom ili greskom u materijalu nastaloj proizvodnjom. 1.4. Teritorijalno vazenje ovog garantnog pisma je ograniceno samo na Europu. 2. Opseg prava nastalog na temelju garantnog pisma Na osnovu ovog garantnog pisma (uz iskljucenje ostalih zahteva) odobravamo sledea prava: 2.1. Besplatnu isporuku rezervnih delova potrebnih za otklanjanje stete na proizvodu ili delova proizvoda fco mesto stete 2.2. Prema nasem izboru: a) izvoenje potrebne demontaze i montaze proizvoda ili delova proizvoda, b) popravak proizvoda ili dela proizvoda c) preuzimamo nastale troskove oko toga. 2.3. Otklanjanje neposredne stete ili preuzimanje troskova za istu 2.4. Preuzimanje stete na osobama neposredno izazavane nasim proizvodima 2.5. Nase obaveze iz tacki 2.1 do 2.3 su po slucaju stete ogranicene na 500.000,00 . 2.6. Nase obaveze su (prema odredbama iz 4.1) vremenski ogranicene na takve slucajeve stete koji su nastali unutar 5 godina nakon proizvodnje.

2.7. Nase obveze se ogranicavaju na slucajeve stete zbog greske u konstrukciji, fabricke greske ili greske materijala iz kojeg je izraen proizvod, za sto smo mi garantovali ili sto se ocekuje sa obzirom na stanje u tehnici ili trgovini. 3. Obaveze nositelja prava Ispunjenje ovde navedenih obaveza, od strane nositelja prava, je pretpostavka za sticanje prava iz ovog garantnog pisma, a povreda jednog ili vise obaveza oslobaa nas svake odgovornosti. 3.1 Kod ugradnje i primene proizvoda te za vreme montaze treba se pridrzavati nasih propisa za ugradnju i odrzavanje koji su navedeni u prospektima, norma listovima i prilozima u pakovanjma kao i nasih odredbi o oblasti primene proizvoda. Posebnu paznju treba posvetiti odrzavanju. 3.2. Odmah nakon sto nositelj prava ustanovi slucaj stete, duzannas je telegramom ili telexom odmah obavestiti (najkasnije trei radni dan nakon nastanka stete), i na nas zahtev poslati nam pismeno sve od nas zeljene informacije. 3.3 Odmah nakon prijave stete nositelj prava mora omoguiti, nama odnosno zastupnicima naseg osiguranja, pristup na mesto stete i uciniti sve sto je potrebno i razlozno da se ustanovi uzrok i obim stete. Nositelj prava mora sacuvati i dati na raspolaganje proizvode i delove prozvoda koji su prouzrokovali stetu. 3.4. Osteeni mora dokazati stetu. Nositelj prava ne sme niti u svoje niti u nase ime priznavati osnov ili visinu stete. Objasnjenja nositelja prava pre ili nakon nastanka stete, a sto nije obuhvaeno ovim garantnim pismom i sto prelazi zakonske odredbe o obavezama steta nisu dozvoljena i nas ne obvezuju. 4. Trajanje valjanosti i formalne odredbe 4.1. Ovo garantno pismo pokriva stete nastale u razdoblju od 01.aprila 2006. do 31.mart 2011. Zadrzavamo pravo produzenja. 5. Mesto ispunjenja, sud, primena prava 5.1. Mesto ispunjenja je Bec. Iskljucivo mesto suenja je,za nasu firmu zaduzen Sud u Becu. Za sporove nastale iz ovog garantnog pisma primenjuje se iskljucivo austrijsko pravo. Primena beckog UN-trgovinsko-pravnog sporazuma je iskljucena. Bec, u januaru 2009.

94

Uslovi prodaje, isporuke i plaanja

1. Ponude, potvrde narudzbine, zakljucenje ugovora 1.1. Sve ponude su neobavezujue. Zadrzavamo pravo promene bilo kada, prosirenjem ili smanjenjem nase proizvodnje. 1.2. Ugovor stupa na snagu nasom pismenom potvrdom narudzbine. Sadrzaj potvrde narudzbine je ujedno i sadrzaj ugovora, ukoliko kupac odmah nakon prijema potvrde narudzbine ne ulozi prigovor. Inace vredi nasa potvrda narudzbine i nasi opsti uslovi prodaje, isporuke i plaanja. Ukoliko kupac ulozi prigovor na potvrdu narudzbe, ona se smatra ugovorom, ukoliko kupac primi robu i/ili plati robu. 1.3. Nakon slanja potvrde narudzbine, narudzbina koju smo primili ne moze se vise menjati ili stornirati. 1.4. Predoceni uslovi prodaje, isporuke i plaanja imaju u svakom slucaju prednost pred eventualnim uslovima kupovine naseg kupca. 1.5. Poveanja cena izmeu potvrde narudzbinee i isporuke, daju nam za pravo za promenu cena. 1.6. Ako kupac odustane od dela narudzbine, cena se ne umanjuje za cenu tog dela narudzbine, nego prema nasem kalkulacijskom obracunu. 1.7. Nase izjave nasima ugovornim partnerima postaju vazee sa isporukom na nama poznate adrese nasih partnera, i to, cak i onda, ako se adresa i menjala, a nama to, odmah nakon promene, nije javljeno. 1.8. Promene i dopune ugovora, da bi bile vazee, moraju biti pismeno potvrene od ovlascenih osoba (potpisnici iz sudskog registra) u nasoj firmi. Ostali zaposleni nisu opunomoeni da vrse izmene ili dogovaraju drugacije. 2. Cene i uslovi plaanja 2.1. Cene se podrazumijevaju fco fabrika, nezapakovano, bez PDV-a. 2.2. Plaanje odmah nakon prijema racuna, bez ikakvih odbitaka, netto, ukoliko kod potvrde narudzbine nije drugacije potvreno. 2.3. Za kasnjenja u plaanju zaracunavamo zateznu kamatu austrijskih banaka uveanu za 8%, a najmanje 1% mesecno. Priznajemo samo uplate koje su izvrsene na mesta plaanja navedena u racunu. Plaanja bankovnim doznakama smatraju se izvrsenim tek kada je suma navedena u racunu, na nasem kontu, neopozivo ubelezena. 2.4. Menica, cek i plaanje doznakom priznaju se samo kao polovicno plaanje. U ovom slucaju nije mogue odobrenje skonto, cak iako je ugovoreno. 2.5. Kod plaanja akceptom ili menicom, nastali manipulativni troskovi idu na teret duznika. 2.6. Datum racuna je za termin plaanja u svim slucajevima merodavan, pa cak i ako primaoc robe treba dobiti robu sa zakasnjenjem, ukoliko do zakasnjenja nije doslo nasom krivicom. 2.7. Prekoracenje termina plaanja ili pogorsanje boniteta kupca, kao i ostali vazni razlozi daju nam za pravo na raskid ugovora ili na trenutno dospee svih nasih potrazivanja, bez obzira na dogovoreni rok plaanja, a da se ovim ne moze obrazloziti zahtev za nadoknadu stete ili postovanje ugovora. 2.8. Kupac moze od nas traziti potrazivanja samo na osnovu neoborive ili pravno punomone presude. 3. Zadrzavanje vlasnistva 3.1. Do potpune isplate isporucene robe u sta spada i otkup menice uzete od nas kao garancije plaanja, roba ostaje u nasem vlasnistvu. 3.2. Nase pravo vlasnistva se prenosi i na trosak koji je kupac ostvario prodajom kao i u slucaju prerade/ugradnje na krajnji produkt. Nas kupac treba, pri daljnoj prodaji, informisati svog kupca o zadrzavanju prava vlasnistva. 3.3. Kupac nas mora odmah obavestiti, ukoliko neko trei polaze pravo na isporucenu robu sa zadrzavanjem prava vlasnistva, ili za to obrazlaze pravo. Svi pravni pratei troskovi idu na teret kupca. 4. Pakovanje i isporuka 4.1. Pakovanje se izvodi na uobicajen trgovinski nacin, na trosak kupca, i ne preuzima se natrag. Paketi su dimenzionisani prema uobicajenim transportnim odredbama. 4.2. Isporuka je iz nase fabrike na rizik narucioca, takoe i kod besplatnih isporuka. 4.3. Prodavac je obavezan osigurati posiljku samo ako je to pismeno dogovoreno. 5. Izmena modela 5.1. Zadrzavamo pravo konstrukcijskih izmena, tolerancije i poboljsanja 5.2. 6. 6.1. Kod specijalnih modelai, koje se izvode prema modelu, uzorku ili prema nacrtu, zadrzavamo pravo poveati ili smanjiti broj narucenih komada do 5%. Reklamacija Na nedostatke ili osteenja, koje nakon isporuke ustanovi ulazna kontrola, mora se odmah uloziti prigovor, a za nedostatke koji nisu vidljivi prigovor se ulaze cim se isti ustanove. Nakon tri meseca od isporuke prestaje pravo na reklamaciju. Odstupanje od broja komada ili u tezini reklamirati zeleznici ili prevozniku kod preuzimanja robe i zatraziti potvrdu. Komade sa greskom vratiti na nas trosak. Garancija Garanciju dajemo na naclin da emo besplatno zameniti komade, koji zbog dokazive greske u materijalu ili izvedbi, u roku tri meseca postanu neupotrebljivi, ukoliko se takvi komadi vrate u roku od cetiri meseca od isporuke. Vraanje robe Roba se moze vratiti samo uz predhodno pismeno odobrenje i to samo fco nasa fabrika u Becu, u neosteenom stanju. Kod specijalnih izvedbi, roba se ni u kojem slucaju ne moze primiti natrag. Isporuka i odstupanje od isporuke Nasa obveza za isporukom kao i odrzanjem termina isporuke prestaje, ukoliko zbog nastanka uslova, na koje mi nemamo uticaja, doe do tezeg poremeaja u proizvodnji ili ukoliko zbog istog nismo u mogunosti isporuciti robu. Ako nije mogua isporuka, proizvedenu robu mozemo skladistiti na rizik i racun kupca. U tom slucaju kupcu se salje racun kao da je roba isporucena. Ako mi kasnimo sa isporukom, kupac nam moze odobriti odgodu od najmanje 6 nedelja. Kupac nema pravo odustati od ugovora, ako smo mi, takoe nakon roka, uzeli narucenu robu u proizvodnju. Svojstvo posiljke Svojstvo jedne posiljke se ne moze prosuivati na osnovu svojstva pojedinacnih komada. Odsteta, ogranicenje garancije Svi zahtevi kupaca koji proizilaze iz pravnih razloga, a posebno za gubitak dobiti, kasnjenje ugovorenih rokova, posledicne stete, se ne priznaju ukoliko nisu uzrokovani nasom grubom neposlovnosu ili namerno. Postojanje namere ili grube neposlovnosti sa nase strane, kupac mora dokazati. Sva upustva (za montiranje, odrzavanje, uporabu itd) se moraju striktno postovati. Kod nepostovanja nasih uputstava ili nepostovanja zakonskih odredbi o ugradnji, otpada svaka garancija sa nase strane. Svi zahtevi za odstetom su ograniceni sa neto vrednosu doticnog proizvoda. Odstetni zahtevi, u smislu troskova montaze, pustanje u pogon, troskova odrzavanja itd, sa nase strane niti u kojem slucaju nee biti priznati niti odobreni. Za stete koje su nastale kao posledica nepravilnog rukovanja ili primene, prekomerne optereenosti ili normalnog habanja, ne preuzimamo garanciju. Nadalje, ne priznajemo garanciju za stete nastale nemarnosu kao i za posredne i uzrocne stete kao posledice nemarnosti. Za materijalne stete prouzrokovane greskom proizvoda iskljucuje se nasa garancija prema Zakonu o garanciji proizvoda za sva preduzea koja proizvode i prodaju nase proizvode kao i za kupce nasih proizvoda ukoliko su preduzetnici. Nasi ugovorni partneri, ukoliko su preduzetnici, preuzimaju obavezu da e klauzulu preneti na svoje kupce, ukoliko se opet radi o preduzetnicima, a tice se nasih proizvoda. Garancija Svi zahevi koji proizilaze iz garantnog pisma, kao i zahtevi za odstetom, ograniceni su fakturnom cenom proizvoda. Imamo pravo sve garantne zahteve resiti stavljanjem na raspolaganje rezervnih proizvoda. Pravo na snizenje cena ne postoji. Garancija ne vredi ukoliko se kupac nije drzao ugovora o predmetnom proizvodu, odnosno ukoliko je popravak izvrsio neovlaseni servis. Mesto ispunjenja i sud Mesto ispunjenja je Bec. Iskljucivo mesto suenja je, za nasu firmu zaduzen Sud u Becu. Subsidijarno ovim uslovima prodaje, isporuke i plaanja primenjuje se iskljucivo austrijsko pravo. Primena beckog UN-trgovinsko-pravnog sporazuma je iskljucena.

6.2. 7. 7.1.

8. 8.1. 8.2. 9. 9.1.

9.2. 9.3.

10. 10.1. 11. 11.1.

11.2. 11.3. 11.4.

11.5.

12. 12.1. 12.2. 12.3. 13. 13.1. 13.2.

95

Primeri ugradnje

Instalaciona sema za HERZ armature u jednocevnim sistemima

Za optimalnu funkcionalnost i komfor, kako u vertikalnim tako i u horizontalnim postrojenjima jednocevnog grejanja, HERZ nudi razna resenja u prikljuccima na grejno telo. HERZ armature za jednocevne sisteme odlikuju se malim hidraulickim otporom i optimalnom podelom vode izmedju Bypass-a i grejnog tela. Za hidraulicko izjednacavanje vise vodova, na raspolaganju su balansni ventil i iz treeg dela HERZ kataloga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HERZ Termostat sa daljinskim senzorom 9430/9460 HERZ TS-E HERZ RL-1-E HERZ Termostat sa daljinskim senzorom 7430/7460 HERZ CALIS-TS HERZ CALIS T-komad 1 1001 02 HERZ Termostatska glava 9230/9260 HERZ Termostatski ventil TS-90-E HERZ RL-1 - Povratni ventil HERZ CALIS-TS-3D 1 7761 HERZ Termostatska glava 9230/9260 HERZ Termostatska glava MINI 9200 HERZ 3000 Bypass 3066

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

HERZ-STRÖMAX GM 4217 HERZ-STRÖMAX GMF 4218 HERZ Hvatac necistoa 4111 HERZ PEET Zasun 4112 HERZ Slavina za punjenje i praznjenje 4119 HERZ STRÖMAX M 4117 HERZ Zaporni ventil 4115 HERZ Termostat sa daljinskim namestanjem 7330 HERZ VUA-40 7786/7784 HERZ Termostatski ventil 7728 HERZ 2000 Bypass 7173/7174 HERZ Termostatska glava 7230/7260 HERZ VTA-40 7767

96

Primeri ugradnje

HERZ nudi za svako podrucje primene u dvocevnim sistemima odgovarajue ventilsko resenje. Tu pripadaju ventili sa predpodesavanjem (TS-90 V, TS-98 V), povratni ventili za odzracivanje i praznjenje grejnih tela (RL-5), kao i spojni set za radijatore sa integrisanim ventilima. Program zaokruzuju kompaktni razdelnici. Za hidraulicko izjednacavanje na raspolaganju su regulacioni ventili iz treeg dela HERZ kataloga.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HERZ Termostatska glava HERZCULES HERZ TS 90, TS 90 V, TS 98 V HERZ RL-5 HERZ Termostatska glava 9230/9260 HERZ SWITCH-FIX 3033 HERZ Kompaktni razdelnik 8441,8541 HERZ Termostatska glava MINI HERZ 3000 Bypass 3066, prikljucni delovi 3466/3766 HERZ STRÖMAX GM 4217 HERZ Regulator diferencijalnog pritiska 4007 HERZ PEET zasun 4112

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

HERZ Hvatac necistoe 4111 HERZ STRÖMAX M 4117 HERZ Zaporni ventil 4115 HERZ Slavina za punjenje i praznjenje 4119 HERZ Prestrujni ventil 4004 HERZ Termostat sa daljinskim namestanjem 7330 HERZ VUA-40 7783,7784 HERZ Termostatska glava 7239, 7260 HERZ Termostatski ventil 7728 HERZ 2000 Bypass 7175, 7176 HERZ VTA-40 7767

97

98

Primeri ugradnje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

4217 GM 4217 GR 4117 M 4115 4007 7736 7990 + 1 7708 98 7790 (Sauter NRT300F061) 4037 7712 7793 7793 01 7793 00 8441, 8541 7728 7230, 9230, 9200, 9860 3924 7175 7783 3066 7767 7710 9102 8532 7790 (Sauter NRT300F061) 1 7420 06 *) 1 7737 91 *) 1 5537 01 *) 1 8100 180 *) 4111 Cirkulaciona pumpa Nepovratni ventil 4004 9330

1

4217 GR

2

4217 GM

3

7793

4

7793 00

5

7712

6

4037

7

4111

8

2 4125 6.

9

2 4125 7.

10

Montazna sina + zidno koleno

11

T-komad, za WC ispirac

12

Granicnik temperature cirkulacionog voda

13

2 8541..

Primeri ugradnje

Oznaka za boje: Crvena Plava Zelena Narandzasta Ljubicasta

grejanje razvodni vod grejanje povratni vod hladna sanitarna voda topla sanitarna voda cirkulacioni vod

Prikaz instalacije HERZ proizvoda u instalaciji sanitarne vode:

Za posebne zahteve instalacije sanitarne vode, HERZ predstavlja komplet zapornih i regulacionih ventila za sanitarni deo, koje karakterise pocetni broj 2 (npr. 2 4125) i broju artikla. Ovi ventili su dopunjeni sa temostatskim cirkulacionim ventilima, kao i izborom kompaktnih razdelnika za sanitarno podrucje, a koji omoguavaju jednostavnu ugradnju.

99

100

1 4111 .. 1 4125 .. 1 4119 01 1 7723 23 1 4037 .. 1 7712 .. 1 7793 01 1 7793 00 1 4217 .. 1 3723 .. 1 8441 .. 1 8537 03 1 8531 .. 1 8532 .. 1 7710 .. 1 7791 .. 2 4011 .. 2 4125 .. 2 8541 ..

Hvatac necistoe Zaporni ventil Slavina za punjenje i praznjenje kotla Elektronski regulator grejanja Trokraki ventil Motorni pogon za trokraki ventil Senzor spoljasnje temperature Senzor unutrasnje temperature Regulacioni ventil Povratni ventil RL-1 Razdelnik za grejanje Zaporni ventil Razdelnik usponskih vodova Razdelnik usponskih vodova Termomotor Sobni termostat Granicnik t-re cirkulacionog voda Zaporni ventil za sanitarnu vodu Razdelnici za sanitarnu vodu

Primeri ugradnje

Oznaka za boje. Crveno: Plavo: Zeleno: Narandzasto: Ljubicasto:

grejanje razvodni vod grejanje povratni vod hladna sanitarna voda topla sanitarna voda cirkulacioni vod

Prikaz instalacije HERZ proizvoda u kotlarnici

Kao dodatak ve dokazano pouzdanog programa armatura za grejanje, HERZ predstavlja i komplet zapornih i regulacionih ventila za sanitarni deo, koje karakterise pocetni broj 2 (npr 2 4125) u broju artikla. Ovi ventili su dopunjeni sa termostatskim cirkulacionim ventilima, kao i izborom kompaktnih razdelnika za sanitarno podrucje, a koji omoguavaju laganu montazu.

1.

Regulacioni ventil GR 4217

Prikaz instalacije HERZ proizvoda za Fan coil

2.

Regulacioni ventil GM 4217

Primeri ugradnje

3.

Regulator diferencijalnog pritiska 4007

4.

Termostatski trokraki ventil 7762/7763

HERZ armature se pored instalacija grejanja mogu primenjivati univerzalno i u instalacijama hlaenja. Specijalno, za ugradnju u Fan coil-e razvijene su specijalne armature. Fan coil aparati se mogu, uz pomo termostatskih trokrakih ventila sa bypas-om (7763) direktno prikljuciti, kako u dvocevnom tako i u cetvorocevnom sistemu. Za sisteme klimatizacije, za koje je veoma vazno dobro hidraulicko uravnotezenje, stoje na raspolaganju armature iz 3 dela HERZ programa isporuke.

5.

Termomotor 1 7710 80

6.

Sobni termostat 1 7790

hladjenje polazni vod hladjenje povratni vod

7.

Trokraki ventil 4037

8.

Izvrsni pogon 1 7712

9.

Regulator klimatizacije 1 7794

101

10.

Prestrujni ventil 4004

Beleske

Grupa proizvoda 1

102

Beleske

Grupa proizvoda 1

103

Beleske

Grupa proizvoda 1

104

Popis brojeva artikala

Broj artikla

0256 0273 0275 0276 0284 0674 1001 1056 1090 1092 1130 1240 1241 1245 1270 1271 1280 1281 1290 2420 3004 3010 3011 3031 3032 3066 3466 3691 3692 3693 3694 3723 3724 3725 3726 3733 3737 3748 3766 3791 3792 3793 3794 3923 3924 3937 3948 4000 4001 4002 4004 4006 4007 4008 4010 4011 4017 4037 4095 4111 4112 4113 4115 4117 4125 4126 4215 4216 4217 4218 4219 4417 4500 5523 5524 5537 5548 6066 6092 6098 6198 6206 6209

str.

93 93 93 93 90 84 35 87 88 88 88 89 89 89 88 89 89 89 89 50 68 87 37, 68 29 29 26 27 28 28 28 28 22 22 23 23 22 22 22 27 28 28 28 28 21 21 21 21 90 42 43 42 42, 93 42, 47 49, 50 42 42 44 36 93 47, 59 38 38 46 44, 53 46 54 63 44 45 47, 48 48 45 37, 42 25 25 25 25 83 83 83 83 93 69

Broj artikla

6210 6211 6213 6218 6219 6220 6221 6223 6235 6236 6240 6241 6244 6248 6249 6252 6262 6265 6266 6272 6273 6274 6275 6276 6284 6286 6292 6294 6313 6329 6330 6332 6333 6350 6351 6357 6362 6517 6823 6824 6833 6837 6848 7000 7151 7173 7174 7175 7176 7187 7189 7217 7230 7235 7260 7262 7420 7421 7555 7623 7624 7628 7633 7637 7638 7645 7646 7648 7650 7658 7659 7688 7708 7709 7710 7711 7712 7723 7724 7727 7728 7733 7737 7738

str.

69 69 69 69 69 68, 70, 71 70 68 69 70, 71 70, 71 70 70 79 69 69 68, 85 85 85 85 84 84 85 84 84 84 84 84 7 4 32 29 29 7 7 7 9 93 24 24 24 24 24 91 34 32 32 32 32 32 32 40, 41 2 4 2, 4, 8, 9 2 7 7 91 19 19 19 19 19 19 19 19 19 . 34 19 19 34 11 11 11 11 36 15, 18, 20, 40 15, 18, 20 32 15, 18, 20, 32 15, 20 15, 20 20

Broj artikla

7740 7745 7746 7748 7758 7759 7760 7761 7762 7763 7765 7766 7767 7780 7781 7783 7784 7786 7790 7791 7793 7794 7795 7796 7923 7924 7928 7940 7958 7959 7990 8100 8422 8445 8447 8448 8451 8522 8525 8531 8532 8537 8538 8541 8545 8569 8900

8903

str.

4 15, 20, 35 15, 20, 35 15, 20 15, 18, 20, 32 15, 18, 20, 32 40, 89 35 39 39 34 36, 51 34 92 92 33 33 33 10 10 37 10 10 11 16 16 16 10 16 16 11 14 55 87 85 85 55 60 87 4, 63 63 60 60 60 87 63 90

90

Broj artikla

C320 C400 C500 C630 D160 F030 F040 F080 F100 F110 F120 F122 F123 F124 F532 F533 P 1020 P 1025 P 3124 P 3126 P 3128 P 7010 P 7014 P 7016 P 7018 P 7020 P 7026 P 7032 P 7040 P 7050 P 7063 P 7110 P 7114 P 7116 P 7118 P 7120 P 7126 P 7132 P 7140 P 7150 P 7163 P 7200 P 7210 P 7214 P 7216 P 7218 P 7220 P 7226 P 7232 P 7240 P 7250 P 7263 P 7298 S 3726 S 7924 S 9230 S 910 S 912 S 913 S 915 S 918 S 919 S 940 S 958 S 970 LN 662 LN 663 LN 664

str.

66 66 66 66 66 64 64 65 65 65 61 61 61 61 61 61

9102 9200 9201 9230 9260 9330 9350 9352 9355 9358 9421 9430 9460 9551 9552 9553 9554 9596 9597 9598 9599 9860 9861 3 F791 3 F794 3 F795 3 F796 3 F797 3 F799 C140 C160 C180 C200 C260

4, 36 3, 4, 7, 8, 9 14 2, 4, 5, 8, 9 2, 7, 8, 9 6 6 6 6 6 7, 50 6 6 91 91 91 91 91 91 91 91 2, 8 2, 8 10 12, 13 12, 13 13 13 12 66 66 66 66 66

82 55 55, 86 55, 86 55, 86 72, 82 67, 68, 72, 79, 82 67, 68, 72, 78, 79, 82 67, 68, 72, 78, 79, 82 67, 68, 72, 78, 79, 82 67, 72, 78, 79, 82 67, 72, 78, 79 67, 72, 78, 79 67, 72, 78, 79 67, 72, 78, 79 76 29, 56, 57, 58, 68, 71, 81 29, 56, 57, 58, 68, 76, 77, 81 29, 56, 57, 58, 68, 76, 77, 81 29, 56, 57, 58, 68, 76, 77, 81 56, 76, 77, 81 76, 77, 81 76, 81 76, 81 76, 81 82 74 29, 73, 82 29, 57, 73, 74, 75, 80, 82 29, 73, 74, 75, 80, 82 29, 57, 73, 74, 75, 80 73, 74, 75, 80 73, 74, 75, 80 73, 74, 75, 80 73, 74, 75, 80 73, 74, 75, 80 58 23 17 5 30 30, 31 31 31 31 31 30 31 30 59 59 59

HERZ Armaturen Ges.m.b.H. A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22 Telefon: +43/(0)1/616 26 31-0 Telefax: +43/(0)1/616 26 31-27 e-mail: [email protected] www.herz.eu HERZ Armaturen doo Industrijska zona bb 22330 Nova Pazova Tel: +381 22 328 898 Fax: +381 22 328 098 e-mail: [email protected]; [email protected] www.herz.rs

Lieferprogramm 2009/2010 Teil 1

HERZ-Regeltechnik Thermostate Stellantriebe Thermostatventile Regulierungsarmaturen Absperrarmaturen Radiatoranbindungssysteme Zubehör Ersatzteile

Lieferprogramm 2009/2010 Teil 2

HERZ-Versorgungstechnik Mediumstemperaturregelung Druckregelungsarmaturen Regulierungsarmaturen Absperrarmaturen Zubehör Ersatzteile

Lieferprogramm 2009/2010 Teil 3

HERZ-Verbindungstechnik Verteilertechnik Mehrschichtaluminiumverbundrohr Pressfittinge Klemmset / Kunststoffrohranschlüsse Verschraubungen Sockelleisten Flächensysteme Zubehör Ersatzteile

HERZ Armaturen A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22 Telefon: + 43/(0)1/616 26 31-0 Fax: + 43/(0)1/616 26 31-27 e-mail: [email protected] www.herz.eu

HERZ Armaturen A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22 Telefon: + 43/(0)1/616 26 31-0 Fax: + 43/(0)1/616 26 31-27 e-mail: [email protected] www.herz.eu

HERZ Armaturen A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22 Telefon: + 43/(0)1/616 26 31-0 Fax: + 43/(0)1/616 26 31-27 e-mail: [email protected] www.herz.eu

SR-1109

Information

untitled

108 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

428926