Read Seminarske%20teme_2010_2011.pdf text version

Seminarske teme za 2010./2011. akademsku godinu

Doc. dr. sc. Damjan Franjevi a) Evo-Devo b) Homo sapiens vs Homo neanderthalensis c) Astrobiologija d) Sistemska biologija e) Specijacija Doc.dr.sc. Ana Galov a) Geni glavnog sustava tkivne podudarnosti b) Pigmentacija koze ljudi kao prilagodba na UV zracenje Prof. dr. sc. Jasna Hrenovi a) Koliformne bakterije i njihova patogenost b) Tema po inicijativi studenta Prof. dr. sc. Mirjana Kalafati a) Epigenetika i darvinizam b) Molekularni sat c) Genetika i kultura u evoluciji roda Homo Prof. dr. sc. Goran Klobucar Doc. dr. sc. Ivana Maguire a) Razvoj tjelesnih supljina i njihova uloga u raznim zivotinjskim koljenima b) Usporedba fotoreceptora u raznih skupina c) Razvoj osjeta sluha u kraljeznjaka Doc. dr. sc. Goran Kovacevi a) Primarna i sekundarna endocitobioza b) Australopiteci c) Izumiranje neandertalaca d) Dogovorna tema Doc. dr. sc. Inga Marijanovi a) Tumor-supresorski gen p53 ­ cuvar genoma b) Karcinogeneza uzrokovana pusenjem Prof. dr. sc. Maja Matuli a) Sustav aktivacije urokinaznog plazminogenskog aktivatora b) Biologija transkripcijskog faktora c-Myc c) Epitelno-mezenhimska tranzicija i karcinogeneza d) Tema po izboru Prof. dr. sc. Zlatko Mihaljevi a) Simbiontski odnosi b) Stabilnost zajednica: stvarnost ili zabluda

Prof. dr. sc. Toni Nikoli a) Digitalna galerija sistematske botanike b) Digitalni kljuc za determinaciju rodova i druge teme prema dogovoru Prof. dr. sc. Biserka Primc-Habdija Teme zavrsnih seminarskih radova odreuju se u dogovoru sa studentima. Prof. dr. sc. Anelka Plenkovi-Moraj a) Alge bioindikatori kakvoe vode b) Alge jesti ili ne? c) Pogled na alge iz svemira Doc. dr. sc. Martina Seruga Musi a) Raznolikost velicine i oblika genoma u bakterija b) Predatorske bakterije ­ mogu li uspjeti tamo gdje antibiotici ne djeluju? c) Gibanje bakterija klizanjem ­ poznati i nepoznati mehanizmi d) Simbioze bakterija i zivotinja ­ raznolikost i evolucija e) Porijeklo i evolucija arheja f) Ekologija arheja g) Bioterorizam ­ nekad i danas h) Probiotici ­ mit ili stvarnost? Prof. dr. sc. Dijana Skori a) Raznolikost i uloga mikroba u intestinalnom traktu covjeka b) Virusi kao simbionti c) Tema prema dogovoru Doc. dr. sc. Maria Spoljar a) Utjecaj fizicko-kemijskih cimbenika na organizme u aktivnom mulju ureaja za procisavanje otpadnih voda b) Uloga zooplanktona u restauraciji eutrofnih jezera c) Utjecaj regulacije rijecnog toka na raznolikost stanista i vrsta d) Zivi svijet povremenih stajaica Doc. dr. sc. Zeljka Vidakovi-Cifrek Doc. dr. sc. Mirta Tkalec a) Moze li se C4-fotosinteza odvijati u jednoj stanici? b) Uloga dusikova oksida u biljnoj stanici c) Uloga dehidrina u stresnim uvjetima d) Flavonoidi i njihova uloga u biljaka Prof. dr. sc. Damir Vilici a) Ekoloske i bioloske specificnosti Jadranskoga mora b) Razvoj i raspodjela planktona u gradijentnim i frontalnim sustavima Jadranskoga mora

Doc. dr. sc. Renata Matonickin Kepcija a) Endocitobioza u trepetljikasa b) Kemijska signalizacija u prazivotinja c) Fotosenzitivni trepetljikasi d) Morfogeneza i uloga makronukleusa u trepetljikasa

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

420841