Read 2011-1-5-8-44-23_uhamisho%20disemba%202010.pdf text version

Taarifa ya Uhamisho wa Watumishi Waliomba Kuhama Kwa Kipindi cha Julai - Disemba 2010 katika Mamlaka za Serikali za Mitaa, Tanzania Bara

1.0 Utangulizi OWM TAMISEMI, imeendelea na utaratibu wake wa kushughulikia maombi ya Uhamisho kwa watumishi katika Mamlaka za Serikali za Mitaa mwezi Juni na Desemba kila mwaka. Maombi yaliyopokelewa kuanzia mwezi Januari mpaka Juni hushughulikiwa mwezi Juni na maombi yaliyopokelewa kati ya Julai mpaka Desemba hushughulikiwa mwezi Desemba. 2.0 Vigezo vya Kuzingatia Ili maombi ya Uhamisho yaweze kukubaliwa, mtumishi hupaswa kutimiza vigezo vifuatavyo; · Kupatikana kwa Nafasi wazi Mwombaji aandike barua ya maombi na kujibiwa na Mkurugenzi wa Halmashauri yenye nafasi ya kumpokea. Aidha, Wakurugenzi wataeleza nafasi wazi ya Uhamisho ilivyopatikana (mfano, Mtumishi aliyestaafu/kufariki kwa Jina na `Check Number' yake, au watumishi walioomba kubadilishana vituo vya kazi, nk) · Kupata Ridhaa ya Mamlaka ya Ajira Maombi yaliopitishwa na Mkuu wa Idara/Taasisi (mfano Mkuu wa Shule pamoja na Afisa Elimu, au Mkuu wa Idara za Afya, Maendeleo ya Jamii, Ardhi Maliasili na Mazingira, nk) yatawasilishwa kwa Mkurugenzi wa Halmashauri ambayo mtumishi/mwombaji anataka kuhama ili kupata ridhaa yake, · Kuomba kibali cha Katibu Mkuu OWM TAMISEMI Mwombaji awasilishe maombi kwa Katibu Mkuu, OWM TAMISEMI yakiambatana na barua ya ridhaa ya Mkurugenzi wa Halmashauri anayotaka kuhama na barua ya Mkurugenzi wa Halmashauri itakayompokea. Ni muhimu mtumishi ataje cheo chake wakati anawasilisha maombi. Pia aambatishe nakala ya vielelezo vya uthibitisho wa sababu za kuomba uhamisho, mfano Vyeti vya Ndoa nk. 3.0 Namna ya Kupata Majibu toka OWM TAMISEMI Vibali vya Uhamisho kwa watumishi walioomba uhamisho na kukidhi vigezo (kama ilivyooneshwa kwenye orodha) kwa kipindi cha kati ya Julai mpaka Disemba, 2010 watapewa Vibali vya Uhamisho kupitia ofisi za Wakurugenzi wa Halmashauri wanakohama. Aidha, maombi ambayo hayakukidhi vigezo, pia yatajibiwa kupitia ofisi za Wakurugenzi hao. 4.0 Uhamisho wa Disemba, 2010 Katika kipindi kinachoishia Disemba 2010, jumla ya maombi 1996 ya uhamisho wa Watumishi wa kada mbalimbali yamepokelewa na OWM TAMISEMI. Kati yao, watumishi 158 (8%) hawakukidhi vigezo vya uhamisho na hivyo maombi yao hayakupata kibali. Aidha maombi 1838 (92%) yalikubaliwa. 5.0 Muda wa Kufuatilia Majibu Waombaji wanashauriwa kufuatilia majibu ya maombi yao, kupitia ofisi za Wakurugenzi wao kuanzia wiki ya pili ya mwezi Januari, 2011.

Kwa matokeo zaidi ya maombi ya uhamisho, tafadhli tizama tovuti ya OWM TAMISEMI: www.pmoralg.go.tz

OWM TAMISEMI INAWASHUKURU WATEJA WOTE KWA USHIRIKIANO

OFISI YA WAZIRI MKUU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

ORODHA YA WATUMISHI WA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA WALIOOMBA UHAMISHO AMBAO WAMEKIDHI VIGEZO

Na JINA CHEO HALMASHAURI ANAYOTOKA MKURUGENZI ANAKOTOKA ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA HALMASHAURI ANAYOKWENDA MKURUGENZI ANAKOKWENDA ANUANI AENDAKO WILAYA ANAYOKWENDA TAREHE YA BARUA

1` 2 Abdalah Ameir Issa 3 Abdallah Bamileki 4 Abdallah O. Salum 5 Abdallah R. Njee 6 Abdul S. Mkambaku 7 Abdulnasiri J. Mazina 8 Abed S. Kawaga 9 Abel T. Mzumbwe 10 Abibi Rajabu 11 Abillahi Mkumule 12 Abishagi Azori Kisemla 13 Abiso Abel Sanga 14 Abnery A. Mwogella 15 Adalbert Temba 16 Adela France 17 Adelaida Kajunga Zephreen 18 Adelaida P. Chuwa 19 Adelaka Joseph 20 Adelina Joseph Jeremiah 21 Adrian A. Minja 22 Adrida C. Mpamphangaya 23 Adventina A. Mtobesya 24 Afrasion Michael 25 Agape G. Urassa 26 Agatha G. Kawangi 27 Agnes Makoko 28 Agnes N. Chanzi 29 Agnes Nyaoza

Mwalimu Afisa kilimo/ Mifugo Mwalimu Mwalimu Afisa Tabibu I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Sajini Major wa Zimamoto Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi III Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Ludewa Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Muheza Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Masasi Jiji La Dar es Salaam Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Songea Wilaya ya Igunga Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Bunda Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Simanjiro Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Meru Wilaya ya Meru Wilaya ya Manyoni Manispaa ya Iringa Wilaya ya Tandahimba Manispaa ya Songea

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

12 MPWAPWA 1288 KISHAPU 19 LUDEWA 1 KONDOA 3 MBOZI 28001 KISARAWE 20 MUHEZA 74 MBULU 2 NKASI 60 MASASI DAR ES 9084 SALAAM 109 BARIADI 3 MBOZI 14 SONGEA 19 IGUNGA 28 SHINYANGA 41 UKEREWE 126 BUNDA DAR ES 46343 SALAAM 50 KAHAMA 57 KONGWA 14384 ARUSHA 44 KIGOMA 3083 ARUSHA 3083 ARUSHA 23 MANYONI 162 IRINGA 3 TANDAHIMBA 14 SONGEA

Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Mkuranga Jiji la Mbeya Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Mtwara Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Handeni Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Tunduru Mji wa Njombe Wilaya ya Musoma Wilaya ya Njombe Mji wa Njombe Wilaya ya Arusha Manispaa ya Bukoba Manispaa ya Ilala Wilaya ya Siha Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Moshi Wilaya ya Kigoma Jiji la Mwanza Wilaya ya Manyoni Mji wa Kibaha Wilaya ya Iringa

Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Mji Mtendaji

109 BARIADI 10 MKURANGA 149 MBEYA 663 MVOMERO 92 MTWARA 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 355 HANDENI 599 MBEYA 40 TUNDURU 577 NJOMBE 335 MUSOMA 547 NJOMBE 577 NJOMBE 3083 ARUSHA 284 BUKOBA 20950 ILALA 129 SIHA 663 MVOMERO 92 MTWARA 3003 MOSHI 196 KIGOMA 1333 MWANZA 60 MANYONI 30112 KIBAHA 108 IRINGA 31902 DAR ES SALAAM 491 BUKOBA 229 SUMBAWANGA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Bukoba Mtendaji Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji

Page 1 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

30 Agnes S. Mgaya 31 Agness D Mmbaga 32 Agness F. Ngamesha 33 Agness Lubalo 34 Agness Vincent Mgaya 35 Agnetha P. Kileo 36 Agrey N. Makyao 37 Agripina A. Nawakami 38 Aidaha A. Mwalimu 39 Aidano John Waziri 40 Aidora Manase Munuo 41 Aines Munuo 42 Aisha J. Mbarouk 43 Ajuaye Layson Mambwe 44 Akeney S. Kimaro 45 Albatul R. Massare 46 Alesy D. Mwaipasi 47 Alex Ahadi 48 Alex B. Changae 49 Alexander Phanuel Chiwanga 50 Alfred Kaaya 51 Alfred Ngendelo 52 Alfredina Nestory Katto 53 Alhaji Mohamed Msagati 54 Alice Bachuta 55 Alice D. Kunnola 56 Alice R. Simonile 57 Aliko Amulike 58 Allen Mkiramweni 59 Allen Nahom Mongi

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Clinical Optometrist Mthamini Mwandamizi Muuguzi II Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kilindi Manispaa ya Arusha Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Pangani Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Moshi Manispaa ya Tabora Wilaya ya Magu Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kilindi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Geita Wilaya ya Kibaha Wilaya ya Makete Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Handeni Wilaya ya Handeni Wilaya ya Tabora Wilaya ya Urambo Wilaya ya Lindi Manispaa ya Songea Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Serengeti

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

18 KILINDI 3013 ARUSHA 57 KONGWA 89 PANGANI 1249 DODOMA 318 MOSHI 174 TABORA 88 MAGU DAR ES 46343 SALAAM 18 KILINDI 20950 ILALA 139 GEITA 30153 KIBAHA 6 MAKETE 1249 DODOMA 74 MBULU 355 HANDENI 355 HANDENI 610 TABORA 170 URAMBO 328 LINDI 14 SONGEA 2 SHINYANGA 70 SIKONGE 176 SERENGETI 92 MTWARA 194 MBINGA 41 UKEREWE 355 HANDENI 2 HANANG's

Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Ludewa

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

20950 DAR ES SALAAM 20950 ILALA 59 BAGAMOYO 176 MWANGA 19 LUDEWA 31902 DAR ES SALAAM 27 HAI 229 SUMBAWANGA 615 KOROGWE 27 SINGIDA 3013 ARUSHA 27 HAI 20950 DAR ES SALAAM 229 SUMBAWANGA 27 HAI 1 KONDOA 72 KYERA 20950 DAR ES SALAAM 65 KILOSA 14 SONGEA 3083 MERU 1333 MWANZA 200 MAGU 18 SONGE 20 MISUNGWI 10 MKURANGA 547 NJOMBE 263 KILOMBERO 2330 ARUSHA 2330 ARUSHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Hai Mtendaji Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Mji wa Korogwe Wilaya ya Singida Manispaa ya Arusha Wilaya ya Hai Manispaa ya Ilala Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Hai Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kyela Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Songea Wilaya ya Meru Jiji la Mwanza Wilaya ya Magu Wilaya ya Kilindi Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Njombe Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Arusha Wilaya Arusha wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Fundi Sanifu Barabara Manispaa ya Mtwara Afisa Maendeleo ya Jamii Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Handeni Wilaya ya Hanang

Page 2 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

60 Ally A. Kumbukah 61 Ally S.Nandonde 62 Alphonce A. Masanja 63 Alphonsina Mvungi 64 Amalia T. Shirima 65 Amanda A. Mlanji 66 Amandina E. Ikomba 67 Amani John Mwakasege 68 Amianile Z. Ngolyama 69 Amida A. Ngendelo 70 Amida Maktubu Lema 71 Amidu A. Ngunyale 72 Amina A. Nachinguru 73 Amina Ally Mussa 74 Amina H. Kippingu 75 Amina H. Mwanga 76 Amina Hamisi Lahi 77 Amina J. Komba 78 Amina Juma Malewa 79 Amina K. Sinani 80 Amina R. Voyo 81 Amina S. Chilima 82 Amina S. Selemani 83 Amina S. Sembe 84 Amon Shija 85 Amos C. Libata 86 Amri A. Kibwana 87 Amri S. Kondo 88 Anaeli Moshi

Afisa Tabibu - I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Afisa Ugavi Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwandamizi Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Mbeya Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Igunga Wilaya ya Kilombero Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Meatu Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Mbozi Jili la Mbeya Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Magu Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Nachingwea Jiji la Tanga Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Urambo Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Rombo

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

599 MBEYA DAR ES 20950 SALAAM 97 KASULU

Manispaa ya Temeke Jiji la Mbeya

wa Manispaa wa Jiji

46343 TEMEKE 149 MBEYA 610 TABORA 31902 DAR ES SALAAM 53 ROMBO 46343 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 72 KYELA 162 IRINGA 223 MUFINDI 46343 TEMEKE 223 MUFINDI 1333 MWANZA 332 KIGOMA 27 SINGIDA 20950 ILALA 31902 DAR ES SALAAM 108 IRINGA 1249 DODOMA 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 60 MASASI 28 SHINYANGA 12 MPWAPWA 20 MISUNGWI 22 ULANGA 1249 DODOMA 10 MKURANGA 20950 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Wilaya ya Uyui/ Tabora Mtendaji

28 UTETE- RUFIJI Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa 19 IGUNGA Wilaya ya Rombo Mtendaji 263 KILOMBERO Manispaa ya Temeke wa Manispaa 166 MOROGORO 254 MEATU 12 MPWAPWA 12 MPWAPWA 14384 SIMANJIRO 3 MBOZI 149 MBEYA 610 TABORA 332 KIGOMA 1566 MOROGORO 1249 DODOMA 200 MAGU DAR ES 31902 SALAAM 59 BAGAMOYO 109 BARIADI 291 NACHINGWEA 178 TANGA 1 KONDOA 60 MANYONI 170 URAMBO 166 MOROGORO 174 MBINGA 52 ROMBO Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Kyela Manispaa ya Iringa Wilaya ya Mufindi Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mufindi Jiji la Mwanza Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Singida Manispaa ya Ilala wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Iringa Mtendaji Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Wilaya ya Masasi wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

Manispaa ya Shinyanga wa Manispaa Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Ulanga Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Ilala Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

Page 3 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

89 Anastasias A. Mdatatu 90 Anastazia Chalamila 91 Anastazia Edward Kimazi 92 Anastazia Kiliani 93 Andrew Zebedayo Sanka 94 Anenyise F. Mariki 95 Aneth Chang'a 96 Aneth Chipeta 97 Angela Hoti Buyanda 98 Angela M. Jeremiah 99 Angela Mwakajila Lwitiko 100 Angela Raphael Laizer 101 Angelina J. Mwamsanga 102 Angeline J. Mwamsanga 103 Anipha H. Ngonyani 104 Anitha G. Maganga 105 Anjela D. Ludovick 106 Anna A. Kikungwe 107 Anna A. Kitauli 108 Anna Alex Masaki 109 Anna B. Brightone 110 Anna Benedictor 111 Anna David Mwalimu 112 Anna F.Mwamengo 113 Anna G. Lachman 114 Anna J. Mdolo 115 Anna K. Shayo 116 Anna L.Urio

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Msaidizi Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mchumi II

Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Singida Manispaa ya Arusha Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Masasi Mji wa Kibaha Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Chunya Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Maswa Wilaya ya Arusha Wilaya ya Chunya Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Iramba Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Lushoto

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

3 MBOZI 200 BUKOMBE 88 KWIMBA 1880 MOROGORO 236 SINGIDA 3013 ARUSHA 3 MBOZI 60 MASASI 30112 KIBAHA 3 MBOZI 109 BARIADI 109 BARIADI 32 LUSHOTO LUSHOTO 73 CHUNYA DAR ES 46343 SALAAM 1 KONDOA 162 MASWA 2330 ARUSHA 73 CHUNYA 109 BARIADI 1288 KISHAPU 1 KONDOA 176 MWANGA KIOMBOI155 IRAMBA 194 MBINGA DAR ES 31902 SALAAM 32 LUSHOTO

Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Rombo Manispaa ya Tabora Manispaa ya Ilala Mji wa Babati Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Ulanga Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kilombero Manispaa ya Temeke Manispaa ya Sumbawanga Wilaya ya Sengerema Manispaa ya kinondoni

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

263 KILOMBERO 52 ROMBO 174 TABORA 20950 DAR ES SALAAM 400 BABATI 1880 MOROGORO 22 MAHENGE 46343 DAR ES SALAAM 263 KILOMBERO 46343 DAR ES SALAAM 187 SUMBAWANGA 175 SENGEREMA 31902 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 55 NAMTUMBO 1249 DODOMA 74 MBULU 162 IRINGA 31902 DAR ES SALAAM 190 KARATU 1880 MOROGORO 236 SINGIDA 65 KILOSA TUKUYU148 RUNGWE 615 KOROGWE 46343 TEMEKE 1333 MWANZA 3083 ARUSHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Namtumbo Mtendaji Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mbulu Manispaa ya Iringa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Karatu Mtendaji Wilaya ya Morogoro Mtendaji Manispaa ya Singida Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Rungwe Mji wa Korogwe Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Meru wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji

Page 4 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

117 Anna Lupumko Luoga 118 Anna M. Mahimbo 119 Anna P. Lumwe 120 Annagrace K. Joseph 121 Annaneema H. Mwenda 122 Annarose Athuman 123 Annemarie K. Peter 124 Annuciatha Audax 125 Anold G. Mfunzo

Labaratory Technician Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Fundi Sanifu I Afisa Muuguzi Msaidizi Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Afisa Michezo II

Wilaya ya Ludewa Wilaya ya Muleba Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Kinondoni Jiji la Mbeya Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Pangani Manispaa ya Musoma Wilaya ya Rombo

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

3 LUDEWA 131 MULEBA 94 BAGAMOYO 31902 KINONDONI 149 MBEYA 1 MPANDA 89 PANGANI 194 MUSOMA 52 ROMBO

Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bahi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Rombo Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Kyela Wilaya ya Kibaha Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Kilindi

wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

31902 DAR ES SALAAM 2993 BAHI 20950 DAR ES SALAAM 218 ROMBO 663 MVOMERO 320 KYELA 30153 KIBAHA 1288 KISHAPU 18 KILINDI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

126 Answer Mwalukunga 127 Anthoni L. Rwiza 128 Anthony Jackson Wambura 129 Anthony Luoga 130 Antonia G. lukwije 131 Aquilina Charles Magai 132 Aristedes P. Evarist 133 Asha Amiri Majoya 134 Asha Hashimu Mvogogo 135 Asha Hussein Suleiman 136 Asha Kizenga Salumu 137 Asha M. Mohamedi 138 Asha Mbarouk Muya 139 Asha O. Kibwana 140 Asha R. Hemba 141 Asia Hamis Sanga 142 Asia S. Madadi 143 Asia Said Bira 144 Asia Y. Bambara 145 Asimwe Jonathan 146 Asina D. Muhukula 147 Asinta P. Silingi

Wilaya ya Kyela Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Magu Manispaa ya Iringa

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

4 KYELA 284 BUKOBA 200 MAGU 162 IRINGA 1249 DODOMA 30112 KIBAHA 97 KASULU 583 KOROGWE DAR ES 20950 SALAAM 200 MAGU 400 BABATI 1 KONDOA 28001 KISARAWE 1 KONDOA 19 IGUNGA 1249 DODOMA 1070 LINDI 1 KONDOA 98 KILINDI 60 MANYONI 65 KILOSA 14 SONGEA

Jiji la Tanga Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Rorya Wilaya ya Masasi Manispaa ya Kigoma Ujiji Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Manispaa ya Moshi Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Manyoni Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Ilala Wilaya ya Handeni Manispaa ya Mtwara Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Wilaya ya Kibaha Mji wa Kibaha

wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Mji

178 TANGA 44 KIGOMA/ UJIJI 250 RORYA 60 MASASI 44 Kigoma 46343 TEMEKE 1333 MWANZA 318 MOSHI 166 MOROGORO 109 BARIADI 60 MANYONI 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 65 KILOSA 20950 DAR ES SALAAM 355 HANDENI 92 MTWARA 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 30112 KIBAHA 30112 KIBAHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Mfugo Msaidizi Mkuu II Manispaa ya Dodoma Afisa Elimu Msaidizi III Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mkunga Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mji wa Kibaha Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Ilala Wilaya ya Magu Wilaya ya Babati Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Igunga Manispaa ya Dodoma Mji wa Lindi Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kilindi Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Songea

Page 5 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

148 Asteria D. Maufi 149 Asteria Majinge 150 Asumpta Ditto 151 Aswe Ackimu Kajuni 152 Atanasia D.Kavishe 153 Athumani B. Kimweri 154 Attukengye N. Massawa 155 Augusta Yunus John 156 Aurelia A. Mlay 157 Aurelia D. Luambano 158 Avineth B. Mbungu 159 Awadh M. Kiukala 160 Axay Loti 161 Ayoub Shaban Kumba 162 Aziz I. Omari 163 Aziz Kihanda Mandago 164 Aziza S. Shaban 165 Aziza Selemani 166 Aznath Hamisi Shedafa 167 Baby W. Ng'itu 168 Bahati A. Kayelewa 169 Bahati Athanas Ngatunga 170 Bahati G. Msigwa 171 Bahati I. Mwilemela 172 Bahati Mungele 173 Bahati P. Mashauri 174 Bahati Stephen 175 Baozi Simon 176 Baraka D. Mkanwa 177 Baraka Honina Pallangyo

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Afya II Afisa Ugavi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Singida Jiji la Tanga Wilaya ya Babati Wilaya ya Pangani Mji wa Lindi Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Babati Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kongwa Manispaa ya Ilala Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Hanang Manispaa ya Tabora Wilaya ya Babati Wilaya ya Tabora Wilaya ya Masasi Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Njombe Wilaya ya Urambo

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji

175 SENGEREMA 165 KILOSA 236 SINGIDA 178 TANGA 400 BABATI 89 MOSHI 1070 LINDI 332 KIGOMA 400 BABATI 20950 ILALA 57 KONGWA 20950 ILALA 175 SENGEREMA 12 MPWAPWA 109 BARIADI 2 HANANG 174 TABORA 400 BABATI 610 TABORA 60 MASASI 229 SUMBAWANGA 2324 KILOLO 547 NJOMBE 170 URAMBO 43 KIBONDO 174 TABORA DAR ES 46343 SALAAM 344 MUSOMA 149 MBEYA 22 ULANGA

Manispaa ya Musoma Manispaa ya Tabora Wilaya ya Karatu Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Arusha Manispaa ya Ilala Wilaya ya Arusha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Njombe Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Karatu Manispaa ya Kinondoni Mji wa Babati Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Ilala Wilaya ya Handeni Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Kasulu Jiji la Mbeya Manispaa ya Ilala Wilaya ya Misungwi

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji

194 MUSOMA 174 TABORA 190 KARATU 166 MOROGORO 2330 ARUSHA 2324 KILOLO 2083 ARUSHA 20950 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 1249 DODOMA 547 NJOMBE 166 MOROGORO 190 KARATU 31902 KINONDONI 383 BABATI 109 BARIADI 1 KONDOA 20950 DAR ES SALAAM 355 HANDENI 1880 MOROGORO 599 MBEYA 97 KASULU 149 MBEYA 20950 DAR ES SALAAM 20 MISUNGWI 31902 DAR ES SALAAM 70 BIHARAMULO 170 URAMBO 1249 DODOMA 190 KARATU

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Mifugo Msaidizi I Wilaya ya Kibondo Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Tabora Manispaa ya Temeke Wilaya ya Musoma Jiji la Mbeya Wilaya ya Ulanga

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Urambo Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Karatu Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

Page 6 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

178 Barnabas G. Mwansasu 179 Batuli Musa Mjaka 180 Bazalaki Rose Mikambi 181 Beata Bodi 182 Beata Mnimbo Edson 183 Beatha M. Kiwale 184 Beatha Patrick 185 Beatrice A. Mwalugaja 186 Beatrice Augustine 187 Beatrice B. Malima 188 Beatrice B. Mbunju 189 Beatrice B. Njogopa 190 Beatrice B. Seni 191 Beatrice Barkson 192 Beatrice Bisanda Nkwila 193 Beatrice Isidory 194 Beatrice J. Nkongo 195 Beatrice J. Seme 196 Beatrice K. Patrick 197 Beatrice K. Zakayo 198 Beatrice Katunzi 199 Beatrice Sambo 200 Beatrice U. Mlay 201 Beatrice V. Marandu 202 Beatus J . Changala 203 Benadetha N. Kidua 204 Benard L. Mkwizu 205 Benard R. Mbwambo

Daktari wa Meno Msaidizi Mwalimu Afisa Mipango II Mwalimu Mwalimu Afisa Mifugo Mkuu Msaidizi - I Mwalimu Mwalimu Afisa Utumishi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Afya I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Mtwara Manispaa ya Iringa Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Moshi Wilaya ya Lushoto Jiji la Mbeya Wilaya ya Chato Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Nzega Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Ilala Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Kigoma Manispaa ya Shinyanga Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Karatu Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Mbinga Jiji la Mbeya Wilaya ya Singida

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji

70 BIHARAMULO KILWA 160 MASOKO 528 MTWARA 108 IRINGA 92 MTWARA 3003 MOSHI 32 LUSHOTO 149 MBEYA 116 CHATO 41 UKEREWE 50 MBINGA DAR ES 31902 SALAAM 4 NZEGA 584 KOROGWE DAR ES 20950 SALAAM 70 BIHARAMULO 50 KAHAMA 599 MBEYA 332 KIGOMA 28 SHINYANGA 44 KIGOMA 109 BARIADI 109 BARIADI 190 KARATU 275 TUNDURU 194 MBINGA 149 MBEYA 27 SINGIDA

Jiji la Mwanza Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Siha Wilaya ya Chamwwino Wilaya ya Liwale Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Geita Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Arusha Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Moshi Manispaa ya Arusha Manispaa ya Dodoma Jiji la Tanga Manispaa ya Sumbawanga Manispaa ya Moshi Jiji la Mwanza Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Kibaha Wilaya ya Siha Wilaya ya Moshi Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kibondo Manispaa ya Ilala Wilaya ya Muheza

wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

1333 MWANZA 166 MOROGORO 129 SIHA 1126 CHAMWINO 23 LIWALE 584 KOROGWE 166 MOROGORO 1 MPANDA 139 GEITA 149 DODOMA 2330 ARUSHA 59 BAGAMOYO 20 MISUNGWI 3003 MOSHI 3013 ARUSHA 1249 DODOMA 178 TANGA 187 SUMBAWANGA 318 MOSHI 1333 MWANZA MUGUMU176 SERENGETI 30153 KIBAHA 129 SIHA 3003 MOSHI 166 MOROGORO 43 KIBONDO 20950 DAR ES SALAAM 20 MUHEZA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 7 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

206 Benedicto Richard 207 Benephaxad M. Sasumwa 208 Benson G. Chengula 209 Bernad Masamaki 210 Bernadeta Kidua 211 Bernadetha A. Laswai 212 Bernadetha Cyril 213 Bernadetha Danda 214 Bernadetha M. Joseph 215 Berry C. Komba 216 Bertha Godelo 217 Beth-lida M. Mwijarubi 218 Betty Msaki 219 Betty S. Shosi 220 Bihawa Omari Masawika 221 Bilahi Kahema Mussa 222 Billy A. Philip 223 Biseko M. Makori 224 Bitte I. Tarimo 225 Blandina M. Joseph 226 Blasius M. Msuri 227 Boaz R. Barnaba 228 Boniphace L. Chikurugu 229 Boniphace S. Shilunga 230 Boniphase L. Chikurugu 231 Buki J. Isaya 232 Bukuze E. Mnubi 233 Bundu . M. Kaswiza 234 Bupe Mogha 235 Buyegi Sanyenge Sambo 236 C.B.M Muyinga

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Afya Msaidizi I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Ugavi Katibu Mahsusi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Geita Wilaya ya Maswa Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Maswa Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Tabora Wilaya ya Tarime Wilaya ya Ileje Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Musoma Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Ifakara Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Iringa Wilaya ya Monduli Wilaya ya Singida Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Maswa Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Iringa Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Bariadi Jiji la Mbeya Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Serengeti

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji

149 GEITA 170 MASWA 73 MBULU 170 MASWA 194 MBINGA 174 TABORA 16 TARIME 2 ILEJE 267 BARIADI 263 KILOMBERO 65 KILOSA 194 MUSOMA 263 KILOMBERO 166 MOROGORO 263 IFAKARA 263 KILOMBERO 3 MBOZI 108 IRINGA 1 MONDULI SINGIDA KIBAYA 98 KITETO 170 MASWA 109 BARIADI 97 KASULU 109 BARIADI 108 IRINGA 284 BUKOBA 109 BARIADI 149 MBEYA 97 KASULU MUGUMU176 SERENGETI

Manispaa ya Kigoma/Ujiji Wilaya ya Bunda Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Kibondo Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Arusha Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Bunda Mji wa Korogwe Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Lushoto

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

44 KIGOMA 126 BUNDA 599 MBEYA 20 MISUNGWI 43 KIBONDO 20950 DAR ES SALAAM 16 MWANZA 332 KIGOMA 2330 ARUSHA 291 NACHINGWEA 126 BUNDA 615 KOROGWE 10 MKURANGA 20950 ILALA 98 KITETO 32 LUSHOTO 229 SUMBAWANGA 178 TANGA 166 MOROGORO 1249 DODOMA 1 KONDOA 79 KARAGWE 1333 MWANZA 175 SENGEREMA 1333 MWANZA 1 MPANDA 1333 MWANZA 4 NZEGA 20950 DAR ES SALAAM 46346 DAR ES SALAAM 175 SENGEREMA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Jiji la Tanga wa Jiji Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Karagwe Jiji la Mwanza Wilaya ya Sengerema Jiji la Mwanza Wilaya ya Mpanda Jiji la Mwanza Wilaya ya Nzega Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Wilaya ya Sengerema wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

Page 8 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

237 Calister C. Mmassy 238 Calvin C. Kilasi 239 Candida Adolfu 240 Catherine Costantine Utou 241 Catherine E. Komba 242 Catherine J. Yunge 243 Catherine L. Luanda 244 Catherine Massawe 245 Catherine P. Kagashe 246 Catherine P. Mkenda 247 Catherine T. Mrosso 248 Cecilia L. Mbata 249 Cecilia M. Ngowi 250 Cecilia Nzemya Ernest 251 Cecilia s. Mparazo 252 Celestin P. Shayo 253 Celina N. Mshanga 254 Celina Ntamakurilo 255 Charity Edmore Sichona 256 Charles Magafu 257 Charles M. Damasi 258 Chausiku M. Mayengo 259 Chichi Chiwanga 260 Chrispin C. Lugano 261 Christavia T. Likoko 262 Christina Damian 263 Christina F. Msolo 264 Christina I. Kagoma 265 Christina Kulindwa 266 Christina M. Taluka 267 Christina S. Nyangindu

Afisa Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi I Mwalimu Tabibu Mkuu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi Mwalimu Katibu Muhtasi

Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Moshi Wilaya ya Meru Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Misenyi Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Iringa

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

32 LUSHOTO 1 KONDOA 3003 MOSHI 3083 ARUSHA 1126 DODOMA 38 MISENYI 57 KONGWA 108 IRINGA

Manispaa ya Musoma Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Arusha Manispaa ya Moshi Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Igunga Wilaya ya Newala Wilaya ya Meru

wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

194 MUSOMA 663 MVOMERO 3013 ARUSHA 318 MOSHI 55 NAMTUMBO 19 IGUNGA 16 NEWALA 3083 ARUSHA 31902 DAR ES SALAAM 20950 ILALA 166 MOROGORO 46343 TEMEKE 9 SAME 175 SENGEREMA 20 MISUNGWI 31902 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 2 BUKOMBE 615 KOROGWE 194 SENGEREMA 236 SINGIDA 383 BABATI 59 BAGAMOYO 166 MOROGORO 108 IRINGA 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 44 KIGOMA 20 MISUNGWI 1249 DODOMA 1333 MWANZA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Sumbawanga wa Manispaa Wilaya ya Rombo Mtendaji Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Maswa Wilaya ya Handeni Wilaya ya Nzega Wilaya ya Bukombe Manispaa ya Tabora Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Mafia Wilaya ya Geita Jiji la Mbeya Wilaya ya Tarime Wilaya ya Tabora Wilaya ya Iringa Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Singida Wilaya ya Kisarawe Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Iramba Wilaya ya Maswa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

187 SUMBAWANGA Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa 218 ROMBO Manispaa ya Ilala wa Manispaa 28 RUFIJI 170 MASWA 355 HANDENI 4 NZEGA 2 BUKOMBE 174 TABORA 59 BAGAMOYO 175 SENGEREMA 85 MAFIA 139 GEITA 149 MBEYA 16 TARIME 610 TABORA 108 IRINGA 3 MBOZI 236 SINGIDA 28001 KISARAWE 1249 DODOMA 109 BARIADI 155 IRAMBA 170 MASWA Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Temeke Wilaya ya Same Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Misungwi wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Ilala wa Manispaa Wilaya ya Bukombe Mtendaji Mji wa Korogwe Wilaya ya Sengerema Manispaa ya Singida Mji wa Babati Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Iringa Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Misungwi Manispaa ya Dodoma Jiji la Mwanza wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji

Page 9 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

268 Christine Kaduma 269 Christopha J. Mloka 270 Chritina Mwasota 271 Chrodward Symphorian 272 Clara T. Manase 273 Clementina C. China 274 Clotilda R. Mahimbo 275 Colletha E. Sabatwale 276 Concepta Machengo 277 Consesa Pangras 278 Consolatha M. Kayega 279 Constancia Joshua Msembele 280 Coraline Ang'wen 281 Cosmas Joseph Nkyami 282 Costancia J. Msembele 283 Costantino G. Namlembo 284 Cyprian D. Bundala 285 D. M. Makeula 286 Dafrosa Lyimo 287 Dafroza Rustick Mfaume 288 Damian Yuda Jonas 289 Daniel A. Samma 290 Daniel Bayona 291 Daniel M. Malwa 292 Daniel Nada Basso 293 Daniel Ndemanye Biton 294 Daniel Samwel Mmari 295 Daniel Tittle Kabulule 296 Dativa Thomas Shirima 297 Daudi N. Ismail 298 Daudi Selemani Mtwiku 299 David J. Lukindo 300 David K. Abeli 301 David Kamulika Mgawe

Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muunguzi Mkunga Muuguzi Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Afya Mkuu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Tabibu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Mji wa Korogwe Wilaya ya Bahi Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Bunda Wilaya ya Ruangwa Wilaya ya Urambo Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kahama Jiji la Mwanza Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Maswa Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Uyui Wilaya ya Kilindi Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Meru Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Muheza Wilaya ya Singida Wilaya ya Rorya

wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

34 KOROGWE 2993 BAHI 2 BUKOMBE 97 KASULU 126 BUNDA 51 RUANGWA 170 URAMBO 166 MOROGORO 50 KAHAMA 1333 MWANZA 160 KILWA 1 KONDOA 60 MANYONI 610 TABORA 1 KONDOA 113 SHINYANGA 1288 KISHAPU 57 KONGWA 1005 MKINGA 1 KONDOA 109 BARIADI 170 MASWA 30153 KIBAHA 44 KIGOMA 97 KASULU 610 UYUI 18 KILINDI 41 UKEREWE 3083 MERU 12 MPWAPWA 109 BARIADI 20 MUHEZA 27 SINGIDA 250 RORYA

Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kyela Wilaya ya Singida Wilaya ya Geita Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Mbinga Jiji la Mwanza Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Chamwino Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Hai Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Arusha Manispaa ya Tabora Wilaya ya Monduli Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Babati Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Hai Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Moshi Wilaya ya Iramba Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Singida Willaya ya Morogoro Wilaya ya Magu

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Wilaya Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

46343 DAR ES SALAAM 320 KYELA 27 SINGIDA 139 GEITA 88 NGUDU-KWIMBA 194 MBINGA 1333 MWANZA 46343 TEMEKE 46343 DAR ES SALAAM 20950 ILALA 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 1126 CHAMWINO 20950 DAR ES SALAAM 263 KILOMBERO 27 HAI 663 MOROGORO 2330 ARUSHA 174 TABORA 1 MONDULI 28 SHINYANGA 400 BABATI 263 KILOMBERO 27 HAI 2 NKASI 3003 MOSHI 155 IRAMBA 28 RUFIJI 27 SINGIDA 610 MOROGORO 200 MAGU

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 10 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

302 David M. Magege 303 David Magala 304 David S. Moshi 305 Dawia Seif Msisiri 306 Debora Edson Makala 307 Debora Magoti Israel 308 Debora P. Munna 309 Deborah G. Mrita 310 Deborah S. Laiton 311 Denis Avit Makyao 312 Denis S. Christopher 313 Deo B. Machumu 314 Deodatus F. Mpota 315 Deodatus F. Mpota 316 Deogracias L. Bukhay 317 Deogratius Benard Machumu 318 Deogratius Chileshe Stephen 319 Deogratius Ngonyani 320 Desderius L. Kimolo 321 Deveta Constantine Samwel 322 Devota J. Kisabua 323 Devotha Lilai 324 Diana G. Liganga 325 Diana Kilambo 326 Diana Naigisa Mayaseki 327 Dickson Scarion Lwiza 328 Dickson Xavery 329 Digna A. Temu 330 Digna James Temba 331 Dismas N. Simuda 332 Docas Leguna

Afisa Mtendaji wa Kijiji Wilaya ya Hanang Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Wanyapori I Mwalimu Mwalimu Afisa Tabibu Mwalimu Jiji la Tanga Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Muheza Wilaya ya Kahama Wilaya ya Musoma Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Siha Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Ludewa Wilaya ya Chunya Wilaya ya Magu Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Babati Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Iramba Wilaya ya Lushoto Mji wa Njombe Wilaya ya Kilombero Manispaa ya Musoma Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Bukombe Mji wa Babati Wilaya ya Rombo Jiji la Mwanza Wilaya ya Chamwino

Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Jiji Mtendaji

2 HANANG 178 TANGA 20 KARAGWE 20 MUHEZA 50 KAHAMA 335 MUSOMA 1126 CHAMWINO 129 SIHA 599 MBEYA 19 LUDEWA 73 CHUNYA 200 MAGU 113 SHINYANGA 113 SHINYANGA 383 BABATI 97 KASULU 22 MAHENGE 263 KILOMBERO 51 BUKOMBE 175 SENGEREMA 155 IRAMBA 32 LUSHOTO 577 NJOMBE 263 KILOMBERO 194 MUSOMA 663 MVOMERO 2 BUKOMBE 383 BABATI 52 ROMBO 1333 MWANZA 1126 CHAMWINO

Wilaya ya Kwimba

Mtendaji

88 KWIMBA 31902 DAR ES SALAAM 27 HAI 31902 DAR ES SALAAM 332 KIGOMA 1333 MWANZA 229 SUMBAWANGA 16 NEWALA 2 NKASI 32 LUSHOTO 32 LUSHOTO 1249 DODOMA 22 MAHENGE 22 ULANGA 65 KILOSA 88 KWIMBA 44 MEATU 14 SONGEA 3083 ARUSHA 46343 DAR ES SALAAM 98 KITETO 528 MTWARA 1126 DODOMA 149 MBEYA 2330 ARUSHA 1249 DODOMA 1 NGORONGORO 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 109 BARIADI 31902 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Hai Mtendaji Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Kigoma Mtendaji Jiji la Mwanza wa Jiji Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Newala Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Lushoto Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Meatu Manispaa ya Songea Wilaya ya Meru Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Chamwino Jiji la Mbeya Wilaya ya Arusha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Ngorongoro Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bariadi Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa

Page 11 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

333 Domitila Mtua 334 Donald M. Wanjara 335 Donald Mhikwa 336 Donatha D. Kabogo 337 Dora Elienea 338 Dora Moshi 339 Dora Philbert Mbilinyi 340 Dorath E. Mapunda 341 Dorica A. Kashuku 342 Dorica A. Salapion 343 Dorica D. Gimonge 344 Dorice E. Mwaisemba 345 Dorice W. Mazengo 346 Doroth Ramadhani Mkilindi 347 Dorothea D. Temba 348 Dorothea E. Bissaya 349 Dorothy K. Innocent 350 Dorothy S. Simon 351 Dr. Gerald D. Minja 352 Dustan Severine 353 Edina B. Oscar 354 Edith Basmark 355 Edith Eliya 356 Edith Godson 357 Edith Kowero 358 Editha E. Fasha 359 Editha Eliya 360 Editha Fulgence Basmaki 361 Editha Joseph Malile 362 Editha Mbowe 363 Edna F. Marco 364 Edna Mlagazya 365 Edward K. Benedict 366 Edward Magetta Joseph 367 Edwin Protase Kanwa

Mwalimu Mwalimu Tabibu Mkuu Mwalimu Mwalimu Tekinolojia Msaidizi Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii I Muuguzi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga I Mwalimu Mwalimu Daktari Msaidizi Mwandamizi Mwalimu Afisa Utumishi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kibondo Jiji la Mwanza Wilaya ya Meru Jiji la Mwanza Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Musoma Wilaya ya Tabora Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Moshi Wilaya ya Hai Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Masasi Wilaya ya Maswa Wilaya ya Bunda Manispaa ya Tabora Manispaa ya Moshi Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Ngara Wilaya ya Kahama Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Hai Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Bukombe Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Tabora Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Tabora Wilaya ya Bahi Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Kigoma

Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

610 TABORA 43 KIBONDO 1333 MWANZA 3083 ARUSHA 1333 MWANZA 57 KONGWA 194 MBINGA 335 MUSOMA 610 TABORA 20 KARAGWE 332 KIGOMA 3003 MOSHI 27 HAI 57 KONGWA 80 MASASI 170 MASWA 126 BUNDA 174 TABORA 318 MOSHI 41 NANSIO 30 NGARA 50 KAHAMA 166 MOROGORO 27 HAI 166 MOROGORO 51 BUKOMBE 166 MOROGORO 50 KAHAMA 1288 KISHAPU 610 TABORA 28 SHINYANGA 610 TABORA 2993 BAHI 332 KIGOMA 332 KIGOMA

Wilaya ya Kahama Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Iringa Jiji la Tanga Manispaa ya Mtwara/ Mikindani Wilaya ya Kisarawe Jiji la Tanga Wilaya ya Singida Wilaya ya Mkuranga Jiji la Mwanza Manispaa ya Arusha Manispaa ya Arusha Manispaa ya Arusha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Geita Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Iramba Wilaya ya Ngara Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Geita Manispaa ya Ilala Wilaya ya Arusha Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Ilala Wilaya ya Geita Wilaya ya Njombe Wilaya ya Hai Jiji la Mwanza Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Muleba Wilaya ya Kahama Wilaya ya Muleba

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

50 KAHAMA 20950 DAR ES SALAAM 109 BARIADI 162 IRINGA 178 TANGA 92 MTWARA 28001 KISARAWE 178 TANGA 27 SINGIDA 10 MKURANGA 1333 MWANZA 3013 ARUSHA 3013 ARUSHA 3013 ARUSHA 46343 DAR ES SALAAM 139 GEITA 43 KIBONDO 60 MANYONI 155 IRAMBA 140 NGARA 92 MTWARA 139 GEITA 20950 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 20950 DAR ES SALAAM 10 MKURANGA 20950 DAR ES SALAAM 139 GEITA 547 NJOMBE 27 HAI 1333 MWANZA 6005 TANGA 131 MULEBA 50 KAHAMA 98 MULEBA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 12 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

368 Egla Ramsy 369 Eileen Nanage 370 Eilina Vyankero 371 Elda Rwechungura 372 Eleen Nanage 373 Elfrida Yohana Kitonka 374 Elias Kaloza 375 Elias Kalozi 376 Elice R. Simonile 377 Elice Salesi Chilumba 378 Elicia D. Tango 379 Elifuraha Juma Mnzava 380 Elihaika M. Materu 381 Elin Y. Nashon 382 Elina Alfred 383 Elina Biirabake 384 Elina Vyankero 385 Elinaike .R. Kisanga 386 Elisante Emanuel Matimika 387 Elisante Emmanuel Matumika 388 Elison W. Philemon 389 Elitha Z. Nyalusi 390 Eliyuko Japhat Mnzava 391 Eliza M. Lasway 392 Elizabeth Zakaria Ngongi 393 Elizabeth D. Hokororo

Mwalimu Mwalimu Msaidizi wa Kumbukumbu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Tabibu Mwandamizi Msaidizi wa Kumbukumbu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Sumbawanga Jiji la Mbeya Wilaya ya Ngara Jiji la Mwanza Jiji la Mbeya Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Temeke Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Hanang' Wilaya ya Meru Wilaya ya Kasulu Manispaa ya Singida Jiji la Mwanza Wilaya ya Ngara Manispaa ya Moshi Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Hanang' Wilaya ya Chunya Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Ruangwa

Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

229 SUMBAWANGA Wilaya ya Mbarali 149 MBEYA 30 NGARA 1333 MWANZA 149 MBEYA 166 MOROGORO 70 BIHARAMULO 70 BIHARAMULO 194 MBINGA DAR ES 46343 SALAAM MUGUMU 176 SERENGETI 2 HANANG' 3083 ARUSHA 97 KASULU 236 SINGIDA 1333 MWANZA 30 NGARA 318 MOSHI 65 KILOSA 65 KILOSA 1288 KISHAPU 3 MBOZI 2 HANANG' 73 CHUNYA 291 NACHINGWEA 51 RUANGWA

Mtendaji

237 MBARALI 31902 KINONDONI 2324 KILOLO 284 BUKOBA 31902 DAR ES SALAAM 31902 KINONDONI 43 KIBONDO 43 KIBONDO 547 NJOMBE 30112 KIBAHA 2330 ARUSHA 2330 ARUSHA 51 BUKOMBE 19 IGUNGA 50 KAHAMA 46343 DAR ES SALAAM 2324 KILOLO 1249 DODOMA 2 ILEJE 2 ILEJE 30 NGARA 46343 TEMEKE 138 SAME 20950 DAR ES SALAAM 14 SONGEA 28 UTETE- RUFIJI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Kilolo Manispaa ya Bukoba Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Kibondo Mtendaji Wilaya ya Njombe Mji wa Kibaha Wilaya ya Arusha Wilaya ya Arusha Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Igunga Wilaya ya Kahama Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kilolo Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Ileje Wilaya ya Geita Wilaya ya Ngara Manispaa ya Temeke Wilaya ya Same Manispaa ya Ilala Manispaa ya Songea Wilaya ya Rufiji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

Page 13 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

394 Elizabeth Ernest Chami 395 Elizabeth Flavian Gowelle 396 Elizabeth G. Kasenga 397 Elizabeth Isaack Mtenzi 398 Elizabeth John Mmari 399 Elizabeth Johnson Matuga 400 Elizabeth Joseph 401 Elizabeth K Msambwa 402 Elizabeth Lucas 403 Elizabeth Lyakurwa 404 Elizabeth M. Bernard 405 Elizabeth M. Fundisha 406 Elizabeth Mpondi 407 Elizabeth N. Paulo 408 Elizabeth Samwel 409 Elizabeth Z. Tilangila 410 Elphas C. Bwenda 411 Emerisiana P. Mwangomo 412 Emile Kamsale 413 Emilina Benedicto Kihura 414 Emma Kibona 415 Emma M. Rogath 416 Emma Mtobesya 417 Emma Mvungi 418 Emmanel Sagumo Lumambo 419 Emmania Mvena 420 Emmanuel B. Andrew 421 Emmanuel D. Mwakisole

Afisa Mifugo Msaidizi II Manispaa ya Tabora Mwalimu Jiji la Mbeya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Utumishi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Urambo Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Tarime Wilaya ya Rorya Wilaya ya Nzega Wilaya ya Rorya wilaya ya Mvomero Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Singida Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Missenyi Wilaya ya Makete Wilaya ya Urambo Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Sengerema

wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

174 TABORA 149 MBEYA 113 SHINYANGA 223 MUFINDI 610 MOROGORO 170 URAMBO 109 BARIADI 16 TARIME 250 RORYA 4 NZEGA 250 RORYA 633 MVOMERO

Wilaya ya Kwimba Manispaa ya Ilala Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Moshi Wilaya ya Iramba Wilaya ya Meru Jiji la Mwanza Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Wilaya ya Arusha Manispaa ya Moshi

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Jiji

88 KWIMBA 20950 DAR ES SALAAM 166 MOROGORO 599 MBEYA 3003 MOSHI 155 IRAMBA 3083 ARUSHA 1333 MWANZA 20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 2330 ARUSHA 318 MOSHI 642 IRINGA 1333 MWANZA NANSIO41 UKEREWE 2330 ARUSHA SUMBAWANGA 1333 MWANZA 149 MBEYA 229 SUMBAWANGA 3 MBOZI 342 SIHA 174 TABORA 318 MOSHI 20950 DAR ES SALAAM 2324 KILOLO 1028 TABORA 320 KYELA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

229 SUMBAWANGA Wilaya ya Iringa 109 BARIADI Jiji la Mwanza 1 MPANDA 27 SINGIDA 70 SIKONGE 38 MISSENYI 6 MAKETE 170 URAMBO Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Arusha Manispaa ya Sumbawanga Jiji la Mwanza Jiji la Mbeya

Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

229 SUMBAWANGA Wilaya ya Mbozi 1288 KISHAPU Wilaya ya Siha 175 SENGEREMA Manispaa ya Tabora 187 SUMBAWANGA Manispaa ya Moshi 1028 TABORA 19 IGUNGA 328 LINDI 50 KAHAMA Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kyela

Manispaa ya Sumbawanga wa Manispaa Wilaya ya Tabora Wilaya ya Igunga Wilaya ya Lindi Wilaya ya Kahama Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Page 14 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

422 Emmanuel Fumbuka Segeja 423 Emmanuel K. Zacharia 424 Emmanuel Manugulilo Aka 425 Emmanuel Sagumo Lumambo 426 Emmanuel Wilson Machila 427 Emmy Raphael Kiyeyeu 428 Emmy Vitus Myovela 429 Eninka J. Mndolwa 430 Ephraim N. Mng'ong'o 431 Erasto G. Chambo 432 Erasto Ndilla 433 Eredina J. Karangula 434 Eredina J. Karungula 435 Ernest D. Ntota 436 Ernest S. Msingwa 437 Ernest Sekidia Msingwa 438 Ernesta R. Mwarabu 439 Esha G. Togo 440 Esta Shija 441 Ester Edwin Tusekelege 442 Ester Ernest Lyimo 443 Ester F Mwone 444 Ester Mshighati 445 Ester N. Magulu 446 Ester Sogosi 447 Ester Titus 448 Esther P. Tillya 449 Esther B. Msulwa 450 Esther Bugumba Ntemi 451 Esther Maneno 452 Esther Peter 453 Esther S. Abdulrahman

Afisa Ardhi Msaidizi Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mchumi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Fundi Sanifu Ujenzi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Njombe Wilaya ya Arusha Wilaya ya Bahi Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Muheza Manispaa ya Tabora Wilaya ya Igunga Manispaa ya Arusha Manispaa ya Arusha Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kigoma Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Rorya Wilaya ya Moshi Wilaya ya Pangani Mji wa Korogwe Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Singida Wilaya ya Mpwapwa Manispaa ya Tabora Wilaya ya Ifakara Wilaya ya Maswa Wilaya ya Nzega Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kasulu

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

46343 TEMEKE NGUDU88 KWIMBA 2 BUKOMBE 1028 TABORA 65 KILOSA 1126 CHAMWINO 547 NJOMBE 2330 ARUSHA 2993 DODOMA 28001 KISARAWE 97 KASULU 20 MUHEZA 174 TABORA 19 IGUNGA 3013 ARUSHA 3013 ARUSHA 610 TABORA 332 KIGOMA 28 SHINYANGA 250 RORYA 3003 MOSHI 89 PANGANI 615 KOROGWE 20 MISUNGWI 27 SINGIDA 12 MPWAPWA 166 TABORA 263 IFAKARA 170 MASWA 4 NZEGA 170 KILOSA 97 KASULU

Wilaya ya Meru Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Sengerema Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bagamoyo Jiji la Mbeya Manispaa ya Temeke Manispaa ya Songea Wilaya ya Iringa Manispaa ya Ilala Wilaya ya Urambo Manispaa ya Tabora Wilaya ya Muheza Wilaya ya Kasulu Jiji la Tanga Jiji la Tanga Wilaya ya Geita Wilaya ya Nzega Manispaa ya Temeke Jiji la Mbeya Wilaya ya Arusha

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji

462 ARUSHA 196 KIGOMA 175 SENGEREMA 20950 DAR ES SALAAM 59 BAGAMOYO 149 MBEYA 46343 TEMEKE 14 SONGEA 108 IRINGA 20950 DAR ES SALAAM 170 URAMBO 174 TABORA 20 MUHEZA 97 KASULU 178 TANGA 178 TANGA 139 GEITA 4 NZEGA 46343 DAR ES SALAAM 149 MBEYA 2330 ARUSHA 31902 DAR ES SALAAM 138 SAME 187 SUMBAWANGA 30112 KIBAHA 178 TANGA 166 MOROGORO 20950 ILALA 1333 MWANZA 1880 MOROGORO 12 MPWAPWA 50 KAHAMA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Same Mtendaji Manispaa ya Sumbawanga Mji wa Kibaha Jiji la Tanga Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Kahama wa Manispaa wa Mji wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Page 15 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

454 Esther Wilbrod Sulley 455 Eugen Lucas Hharmi 456 Eugenia Evarist Katego 457 Eulagio Daudi 458 Eunice Nyigo 459 Euphrasia A. Barugize 460 Euphrasia A. Barugize 461 Euphrazia Epafra Ng'weshemi 462 Euprasia R.William 463 Eusebia Mchongeli 464 Eva A. Mgongolwa 465 Eva Bernard 466 Eva D. William 467 Eva Raymond 468 Eva V. Mgaya 469 Evaline John Makala 470 Evarist Dioniss Kiondo 471 Evart S. Kagaruki 472 Evelina O Njeje 473 Eveline Laizer 474 Evelyene Mushi 475 Evelyni S. Mshashy 476 Ever L.Bernard 477 Every N. Mpingwa 478 Eveta Lawrence Mboya 479 Evodia Kalinga 480 Ezekiel Isidor Lymo

Afisa Muuguzi Msaidizi Afisa Ushirika II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi II Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Msaidizi III Muuguzi Msaidizi Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Mwanga Mji wa Korogwe Wilaya ya Meru Wilaya ya Pangani Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Kigoma Manispaa ya Kigoma Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Songea Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Maswa Wilaya ya Moshi Wilaya ya Igunga Wilaya ya Mpwapwa

Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

176 MWANGA 615 KOROGWE 3083 MERU 89 PANGANI 1 KONDOA 44 KIGOMA 44 KIGOMA 31902 KINONDONI 41 NANSIO 995 SONGEA 194 MBINGA 43 KIBONDO 170 MASWA 3003 MOSHI 19 IGUNGA 12 MPWAPWA 138 SAME 88 KWIMBA 599 MBEYA 126 BUNDA 4 IGUNGA 584 KOROGWE 43 KIBONDO 4 NZEGA 27 HAI 599 MBEYA 113 SHINYANGA

Wilaya ya Babati Wilaya ya Moshi Manispaa ya Moshi Wilaya ya Rombo Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Tabora Manispaa ya Tabora Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Morogoro

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa

383 BABATI 3003 MOSHI 318 MOSHI 52 MKUU - ROMBO 663 MOROGORO 174 TABORA 174 TABORA 166 MOROGORO 166 MOROGORO 31902 KINONDONI 28001 KISARAWE 166 MOROGORO 1333 MWANZA 3013 ARUSHA 547 NJOMBE 46343 TEMEKE 10 MKURANGA 131 MULEBA 229 SUMBAWANGA 10 MKURANGA 2330 ARUSHA 3083 MERU 166 MOROGORO IFAKARA263 KILOMBERO 30112 KIBAHA 129 SIHA 10 MKURANGA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Kisarawe Manispaa ya Morogoro Jiji la Mwanza Manispaa ya Arusha Wilaya ya Njombe Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Muleba Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Arusha Wilaya ya Meru Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kilombero Mji wa Kibaha Wilaya ya Siha Wilaya ya Mkuranga Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji

Fundi Sanifu Majengo II Wilaya ya Same Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Msaidizi Mwalimu Mwalimu Afisa Tabibu II Afisa Kilimo I Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Bunda Wilaya ya Igunga Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Nzega Wilaya ya Hai Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Shinyanga

Page 16 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

481 Fadhili F. Mwageni 482 Fahamuel K. Nkurwa 483 Fahamuel K. Nkurwa 484 Faith Geofrey 485 Fanuel Martin Mbuya 486 Faraja I. Mwenda 487 Faraja Ng'ingo 488 Faraja Ng'ingo 489 Faraja S. Machumu 490 Farida busiga 491 Farida C. Abdallah 492 Farida O Mjema 493 Farida S. Bussiga 494 Farida Said Omary 495 Farida Tarimo 496 Fatia D Tweve 497 Fatima Yusuph 498 Fatina M.Hamis 499 Fatma M. Kakozi 500 Fatma M. Vesso 501 Fatuma H. Tarimo 502 Fatuma Hamis 503 Fatuma Hassan Babu 504 Fatuma M Shamte 505 Fatuma Mohamed 506 Fatuma Mshangama 507 Fatuma N. Mgera 508 Fatuma Nanjayo 509 Fatuma R. Halfani 510 Fatuma R. Salum 511 Fatuma Rajimbo 512 Fatuma Ramadhani

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muhudumu wa Afya

Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Maswa Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Iringa Wilaya ya Musoma Wilaya ya Musoma Jiji la Mbeya

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

43 KIBONDO 176 MWANGA 176 MWANGA 148 TUKUYU 170 MASWA 1 KONDOA 108 IRINGA 344 MUSOMA 344 MUSOMA 149 MBEYA 194 SENGEREMA 32 KIBITI 149 MBEYA 246 NANYUMBU 280021 KISARAWE 28 SHINYANGA 73 CHUNYA 175 SENGEREMA 1 KONDOA 28 UTETE-RUFIJI DAR ES 31902 SALAAM 116 CHATO 60 MASASI 70 BIHARAMULO 610 TABORA 85 MAFIA 584 KOROGWE 291 NACHINGWEA 275 TUNDURU 57 KONGWA 139 GEITA 344 MUSOMA

Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Arusha Manispaa ya Arusha Manispaa ya Arusha Wilaya ya Arusha Wilaya ya Moshi Manispaa ya Arusha Wilaya ya Geita Wilaya ya Geita Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Bagamoyo

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

194 MBINGA 3013 ARUSHA 3013 ARUSHA 3013 ARUSHA 2330 ARUSHA 3003 MOSHI 3013 ARUSHA 139 GEITA 139 GEITA 92 MTWARA 59 BAGAMOYO 31902 KINONDONI 92 MTWARA 1880 MOROGORO 400 BABATI 10 MKURANGA 108 IRINGA 2330 ARUSHA 30153 KIBAHA 166 MOROGORO 2330 ARUSHA 10 MKURANGA 320 KYELA 46343 TEMEKE 31902 KINONDONI 46343 DAR ES SALAAM 46343 TEMEKE 60 MASASI 60 MASASI 355 HANDENI 174 TABORA 30112 KIBAHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Elimu Msaidizi II Wilaya ya Sengerema Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Rufiji Jiji la Mbeya Wilaya ya Nanyumbu Wilaya ya kisarawe Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Chunya Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Rufiji Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Chato Wilaya ya Masasi Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Uyui Wilaya ya Mafia Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Geita Wilaya ya Musoma

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Mtwara Mikindani Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Babati Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Iringa Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Arusha Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Kyela Manispaa ya Temeke Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Masasi Wilaya ya Masasi Wilaya ya Handeni Manispaa ya Tabora Mji wa Kibaha wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji

Page 17 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

513 Fatuma S. Mwasingo 514 Fatuma Shabani Khamisi 515 Fatuma Yahya Ally 516 Faudhia A. Mbawala 517 Fausta T. Ntevi 518 Faustina Maneno 519 Faustine L. Lubuva 520 Faustine W. Taratashi 521 Faustino Hamza Mkunde 522 Fauzia T. Nombo 523 Febronia Francis 524 Fedha F. Mgaya 525 Felestiana W. Kaunda 526 Felichesmi P. Onesmo 527 Felician Manoli Shelembi 528 Feliciana P. Haule 529 Felista E. Msigala 530 Felista Joseph 531 Felista Spriani Mnasizu 532 Felista Temhanga Mwilawa 533 Felister Joel Senjele 534 Felister Lutambi Method 535 Felister W. Kilasa 536 Felister W. Laizer 537 Felix Mukuku 538 Felix P. Tibenderwa 539 Festina H. Mkuyu 540 Festo Daudi Chilama 541 ff 542 Fidea Kiondo 543 Filbert Elias Pelekamoyo

Afisa Mtendaji wa Mtaa Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Utumishi II Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Pharmaceutical Technician I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Iramba Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Meru Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Karatu Wilaya ya Ileje Mji wa Babati Wilaya ya Urambo Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Karatu Wilaya ya Masasi Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Maswa Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Iringa Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Muleba Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Iramba Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Musoma Wilaya ya Babati

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

DAR ES 31902 SALAAM 155 IRAMBA 65 KILOSA 50 KAHAMA 12 MPWAPWA 559 MBEYA 3083 MERU 196 KIGOMA 190 KARATU 2 ILEJE 383 BABATI 170 URAMBO 148 RUNGWE 41 UKEREWE 190 KARATU 60 MASASI 70 SIKONGE 170 MASWA 65 KILOSA 108 IRINGA 44 KIGOMA 113 SHINYANGA 131 MULEBA 50 KAHAMA 57 KONGWA 155 IRAMBA 166 MOROGORO 334 MUSOMA 400 BABATI

Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Lushoto Mji wa Kibaha Wilaya ya Njombe Wilaya ya Kyela Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Rombo Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Njombe Manispaa ya Temeke Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Jiji la Mwanza Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Tarime

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

1 KONDOA 2330 ARUSHA 1 KONDOA 20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 229 SUMBAWANGA 584 KOROGWE 88 NGUDU-KWIMBA 32 LUSHOTO 30112 MJI KIBAHA 547 NJOMBE 320 KYELA 65 KILOSA 52 MKUU-ROMBO 74 MBULU 275 TUNDURU 547 NJOMBE 46343 TEMEKE 31902 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 1333 MWANZA 20950 KINONDONI 46344 DAR ES SALAAM 284 BUKOBA 46343 MOROGORO 170 KILOSA 16 TARIME 318 MOSHI 599 MBEYA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Sumbawanga wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Mpanda

187 SUMBAWANGA Manispaa ya Moshi 1 MPANDA Wilaya ya Mbeya

Page 18 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

544 Filomena I. Majengo 545 Flaviana N. Mgeleka 546 Flaviana S. Kujuu 547 Flora A. Mwampamba 548 Flora B. Lyatuu 549 Flora Bahati 550 Flora D. Francis 551 Flora D. Tabonwa 552 Flora Donati Silanda 553 Flora E. Mshana 554 Flora Ishegize 555 Flora Mgaya 556 Flora S. Gwanje 557 Flora S. Mapunda 558 Flora Severini Lyaruu 559 Flora Shayo 560 Flora Zacharia 561 Florence C. Magori 562 Florence Michael 563 Florensia Somi 564 Florentin J. Tesha 565 Florida Jonas Mwantimbili 566 Foibe E. Kiula 567 Fortina Mwinuka 568 Fortunata Baptista Kihalawa 569 Fortunatus N.Mathew 570 Frahani Daudi 571 Francis G. Kapinga 572 Francis G. Mbena 573 Francisca Masanja Petro

Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi I Mwalimu Mwalimu Mhasibu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mafia Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Geita Jiji la Mwanza Wilya ya Biharamulo Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Handeni Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Mpanda Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Tabora Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Ruangwa Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kyela Wilaya ya Magu Wilaya ya Chato Wilaya ya Mbarali Jiji la Mwanza Mji wa Mpanda

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Mji

50 KAHAMA 85 MAFIA 223 MUFINDI NAMANYERE2 NKASI 10 MKURANGA 139 GEITA 1333 MWANZA 70 BIHARAMULO 237 MBARALI 332 KIGOMA 70 BIHARAMULO 32 LUSHOTO 355 HANDENI 1 MPANDA 1 MPANDA 166 MOROGORO 355 HANDENI 88 KWIMBA 355 HANDENI 170 KILOSA 610 TABORA 1249 DODOMA 51 RUANGWA DAR ES 46343 SALAAM 320 KYELA 200 MAGU 108 CHATO 237 MBARALI 1333 MWANZA 216 MPANDA

Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mbarali Manispaa ya Temeke Wilaya ya Meru Manispaa ya Ilala Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kahama Jiji la Mwanza Wilaya ya Ludewa Wilaya ya Chunya Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Meru Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Tabora Wilaya ya Same

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

MAHENGE22 ULANGA 584 KOROGWE 1249 DODOMA 237 MBARALI 46343 TEMEKE 3083 ARUSHA 20950 DAR ES SALAAM 22 ULANGA 69 KILOSA 50 KAHAMA 1333 MWANZA 19 LUDEWA 73 CHUNYA 663 MOROGORO 10 MKURANGA 3083 ARUSHA 97 KASULU 610 TABORA 138 SAME 31902 KINONDONI 88 KWIMBA 149 MBEYA 166 MOROGORO 149 MBEYA 28 SHINYANGA 131 MULEBA 2330 ARUSHA 1880 MOROGORO 46343 DAR ES SALAAM 383 BABATI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Kwimba Mtendaji Jiji la Mbeya wa Jiji Manispaa ya Morogoro Jiji la Mbeya Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Muleba Wilaya ya Arusha Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Temeke Mji wa Babati wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji

Page 19 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

574 Francisca P. Katembo 575 Francisco A. Nyamanga 576 Frank A. Tungaraza 577 Frank J. Kihwello 578 Frank J. Swai 579 Frank Mtafikolo 580 Frank O. Hyera 581 Frank P. Makandawa 582 Frank S. Angus 583 Fratern S Ambrose 584 Frida F. Daftari 585 Frida Kasomangala 586 Frida Patrick Mfugale 587 Frida Richard Magezi 588 Frida S. Bilamba 589 Frida S. Mtua 590 Frola P. Kisandu 591 Froliana F. Kilumile 592 Froulis R. Mwanyika 593 Fulgence L. Joseph 594 Furaha S Kigua 595 Furaha Stephan Msambwa 596 Furahini B. Mnkeni 597 Gabriel E. Mgonja

Afisa Maendeleo ya Jamii - II Mwalimu Mwalimu Afisa Kilimo Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Kilimo Msaidizi III Mwalimu Mwalimu Afisa Elimu Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya I Mwalimu Afisa Ushirika Mkuu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Office Management Secretary I Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Handeni Wilaya ya Muleba Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Rombo Wilaya ya Nanyumbu Wilaya ya Kasulu Manispaa ya Moshi Wilaya ya Kahama Wilaya ya Geita Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Magu Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Nzega Wilaya ya Nzega Wilaya ya Muleba Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Moshi Wilaya ya Newala

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

355 HANDENI 131 MULEBA 12 MPWAPWA 28 UTETE/RUFIJI 237 LUDEWA 175 SENGEREMA 1 KONDOA 50 KAHAMA 332 KIGOMA 52 ROMBO 246 MASASI 97 KASULU 318 MOSHI 50 KAHAMA 139 GEITA 166 MOROGORO 30 MAGU 2324 KILOLO 4 NZEGA 4 NZEGA 131 MULEBA 166 MOROGORO 3003 MOSHI 16 NEWALA

Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Tarime Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Iringa Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Iringa Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Chato Manispaa ya Arusha Wilaya ya Tunduru Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Ilala Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Rorya Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bukombe

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

59 BAGAMOYO 16 TARIME 166 MOROGORO 108 IRINGA 31902 DAR ES SALAAM 108 IRINGA 194 MBINGA 2 NKASI 116 CHATO 3013 ARUSHA 40 TUNDURU 31902 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 1249 DODOMA 25 RORYA 20950 DAR ES SALAAM 2 BUKOMBE 31902 DAR ES SALAAM 194 MBINGA 84 LONGIDO 46343 TEMEKE 20950 ILALA 32 LUSHOTO 138 SAME

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Longido Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Same Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

598 Gabriel P. Ndanzi 599 Gabriel Q. Ndege 600 Galus Nguluwe

Manispaa ya Iringa Wilaya ya Singida Wilaya ya Nzega

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

108 IRINGA 27 SINGIDA 4 NZEGA

Manispaa ya Ilala Wilaya ya Babati Wilaya ya Kilosa

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

20950 ILALA 383 BABATI 65 KILOSA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 20 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

601 Galus R. Nkosi 602 Gamcha Malongo 603 Gaudence Pascal 604 Generoza G. Nkana 605 Geofrey Roman 606 George Katabaro 607 Georgina C. Nyangala 608 Georgina D. Kalikela 609 Gerald Makoye 610 Gererose Gabriel Swai 611 Gervas Edward 612 Ghati Joel Birore 613 Giftness David 614 Gimbana Ntavyo 615 Ginslar Ngonyani 616 Given Hamis 617 Gladis S. Mbezi 618 Gladness M. Sabali 619 Gladness P.Chuwa 620 Gladys J. Kandumwa 621 Gloria B. Lugiza 622 Gloria Edward 623 Gloria W. Msalakwa 624 Glory Alphonse 625 Glory E Nyika 626 Glory E. Shao 627 Glory M. Alphonce 628 Glory Nnko Absalum 629 Godfrey B. Kiliba

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Tabora Manispaa ya Kinondoni

Mtendaji wa Manispaa

610 TABORA DAR ES 31902 SALAAM

Wilaya ya Mbarali Mji wa Kibaha

Mtendaji wa Mji Mtendaji

237 RUJEWA-MBARALI 31/12/2010 30112 KIBAHA 109 BARIADI 31902 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 38 MISENYI 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 166 MOROGORO 27 HAI 97 KASULU 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 16 NEWALA 10 MKURANGA 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 615 KOROGWE 20950 DAR ES SALAAM 60 MASASI 2330 ARUSHA 20950 DAR ES SALAAM 263 KILOMBERO 190 KARATU 20950 ILALA 27 HAI 190 KARATU 3083 MERU 51 BUKOMBE 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Sumbawanga wa Manispaa Wilaya ya Hanang' Wilaya ya Bagamoyo Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

187 SUMBAWANGA Wilaya ya Bariadi 2 HANANG' 59 BAGAMOYO 113 SHINYANGA 200 MAGU 10 MKURANGA 1 KONDOA 18 KILINDI 610 TABORA 166 MOROGORO 59 BAGAMOYO 23 LIWALE 28 SHINYANGA 16 TARIME 32 LUSHOTO 223 MUFINDI 3003 MOSHI 113 SHINYANGA 1288 KISHAPU 28 RUFIJI 10 MKURANGA RUJEWA237 MBARALI 138 SAME 344 MUSOMA 237 MBARALI 59 BAGAMOYO NANSIO41 UKEREWE

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Ilala wa Manispaa Wilaya ya Misenyi Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Hai Wilaya ya Kasulu Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Newala Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Mji wa Korogwe Manispaa ya Ilala Wilaya ya Masasi Wilaya ya Arusha Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Karatu Manispaa ya Ilala Wilaya ya Hai Wilaya ya Karatu Wilaya ya Meru Wilaya ya Bukombe Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Mji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Afisa Ustawi wa Jamii II Wilaya ya Shinyanga Mwalimu Wilaya ya Magu Mwalimu Wilaya ya Mkuranga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwanasheria II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kilindi Wilaya ya Uyui/Tabora Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Liwale Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Tarime Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Moshi Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Same Wilaya ya Musoma Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Ukerewe

Page 21 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

630 Godfrey Chaula Noah 631 Godfrey L. Simbeye 632 Godfrey M. Sylvester 633 Godfrida Pantaleo 634 Godwin Kawia 635 Gogfrey R. Babishomba 636 Gonzalva Cassian Kahimba 637 Goodchance Julius Mbuya 638 Grace C. Sengerema 639 Grace E. Tesha 640 Grace Frowin Magani 641 Grace Godfrey Ngonyani 642 Grace H. Mkwizu 643 Grace J. Msumanje 644 Grace K. Alphonce 645 Grace Katani 646 Grace Katona 647 Grace M. Kanzebe 648 Grace M. Kazimili 649 Grace M. Kiwone 650 Grace Mbura 651 Grace Nkya 652 Grace P. Mshiu 653 Grace S. Kamba 654 Grace Samwel Kamba 655 Grace Seng'ongo 656 Graceana T. Mwinuka 657 Gumba M. Dadila 658 Gurisha D. Ngelula 659 Gwakisa Patrick 660 Habiba O. Ally 661 Hadija Abdu 662 Hadija H. Abdallah

Mwalimu Afisa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Sumbawanga Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Bunda Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Ngorongoro Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Singida Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Singida Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Meru Wilaya ya Kilolo Jiji la Mwanza Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Mbeya Mji wa Mpanda Mji wa Kibaha Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Rombo Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Meru Mji wa Korogwe Mji wa Korogwe Jiji la Tanga Jjij la Mbeya Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Iramba Wilaya ya Kahama Wilaya ya Bukombe

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Mji wa Jiji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

229 SUMBAWANGA 284 BUKOBA 126 BUNDA 43 KIBONDO 1288 KISHAPU 1 NGORONGORO 92 MTWARA 27 SINGIDA 28 SHINYANGA 27 SINGIDA 65 KILOSA 263 IFAKARA 3083 MERU 2324 KILOLO 1333 MWANZA 28001 KISARAWE 599 MBEYA 216 MPANDA 30112 KIBAHA 32 LUSHOTO 52 ROMBO 32 LUSHOTO 3083 ARUSHA 615 KOROGWE 615 KOROGWE 178 TANGA 149 MBEYA 176 SERENGETI 32 LUSHOTO 109 BARIADI 155 IRAMBA 50 KAHAMA 2 BUKOMBE

Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Ngara Manispaa ya Ilala Wilaya ya Monduli Wilaya ya Chato Manispaa ya Songea Wilaya ya Moshi Jiji la Mwanza Wilaya ya Babati Manispaa ya Kinondoni Jiji la Mbeya Wilaya ya Geita Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Nzega Wilaya ya Ileje Wilaya ya Songea Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Shinyanga Manispaa ya Temeke Jiji la Mbeya Wilaya ya Magu Wilaya ya Moshi Wilaya ya Same Wilaya ya Same Manispaa ya Ilala Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Same Wilaya ya Serengeti Mji wa Korogwe Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Njombe

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji

48 TUKUYU 3 MBOZI 30 NGARA 20950 DAR ES SALAAM 1 MONDULI 116 CHATO 14 SONGEA 3003 MOSHI 1333 MWANZA 400 BABATI 31902 DAR ES SALAAM 149 MBEYA 139 GEITA 59 BAGAMOYO 4 NZEGA 2 ILEJE 995 SONGEA 30153 KIBAHA 28 SHINYANGA 46343 TEMEKE 149 MBEYA 200 MAGU 3003 MOSHI 138 SAME 138 SAME 20950 DAR ES SALAAM 92 MTWARA 109 BARIADI 9 SAME MUGUMU176 SERENGETI 615 KOROGWE 22 ULANGA 547 NJOMBE

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 22 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

663 Hadija H. Ibrahim 664 Hadija Komanya Mabondo 665 Hadija Mcheni Mtumbuka 666 Hadija Mgawe Hussein 667 Hadija Mohamed 668 Hadija Nguzo 669 Hadija Selemani 670 Hadija Sukuzi 671 Hadija Yusufu Kamaka 672 Hafsa Is-haka Said 673 Haika Makinda 674 Haika Mbwambo 675 Haika W. Mosha 676 Hairun Mustapha 677 Haji Rashid Mpakati 678 Halfan H. Laay 679 Halima A. Mmbaga 680 Halima Magubika 681 Halima Mng'ende 682 Halima Mziray 683 Halima Said Mush 684 Halima W. Madiwa 685 Halima Y. Mbaya 686 Hamida Y. Selle 687 Hamza S. Munga 688 Hanan A. Ashur 689 Hapiness A.Richard 690 Happines E. Mtui 691 Happiness Bonaventure 692 Happiness D. Shayo 693 Happiness Isaac Nyonyi 694 Happiness M. Komba

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Elimu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Mafia Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Handeni Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Kasulu Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Nzega Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Kibondo Mji wa Mpanda Wilaya ya Kahama Wilaya ya Muheza Wilaya ya Kahama

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

84 MAFIA 44 KIGOMA 355 HANDENI 663 MVOMERO 30153 KIBAHA 1249 DODOMA 97 KASULU 20950 ILALA 97 KASULU 4 NZEGA 65 KILOSA 65 KILOSA 57 KONGWA 615 KIBONDO 216 MPANDA 50 KAHAMA 20 MUHEZA 50 KAHAMA 30112 KIBAHA 1333 MWANZA 27 SINGIDA 178 TANGA NANSIO 41 UKEREWE 98 KITETO 160 KILWA 1 KONDOA IFAKARA263 KILOMBERO 94 BAGAMOYO 176 SERENGETI 3 TANDAHIMBA 89 PANGANI 320 KYELA

Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Manispaa ya Temeke Wilaya ya Tabora Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Chato Wilaya ya Iramba Wilaya ya Masasi Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Manispaa ya Moshi Manispaa ya Ilala Mji wa Korogwe Manispaa ya Iringa Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Karatu Manispaa ya Temeke Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Ilala Wilaya ya Magu

wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 46343 TEMEKE 610 TABORA 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 116 CHATO 155 IRAMBA 20 MASASI 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 318 MOSHI 20950 DAR ES SALAAM 615 KOROGWE 162 IRINGA 1249 DODOMA 190 KARATU 46343 DAR ES SALAAM 1249 DODOMA 20950 DAR ES SALAAM 200 MAGU 31902 DAR ES SALAAM 14 SONGEA 615 KOROGWE 2 ILEJE 32902 DAR ES SALAAM 116 CHATO 46343 TEMEKE 138 SAME 20950 DAR ES SALAAM 92 MTWARA 2993 BAHI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Mifugo Msaidizi II Mji wa Kibaha Mwalimu Jiji la Mwanza Mwalimu Wilaya ya Singida Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Msaidizi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Katibu Muhtasi Mwalimu Jiji la Tanga Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Tandahimba Wilaya ya Pangani Wilaya ya Kyela

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Songea Mji wa Korogwe Wilaya ya Ileje wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Chato Manispaa ya Temeke Wilaya ya Same Manispaa ya Ilala Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Bahi Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

Page 23 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

695 Happiness N Ndeki 696 Happiness Reuben Nzumbi 697 Happy M. Kolimba 698 Happy Mhagama 699 Happy P. Madauda 700 Happy Prosper 701 Happyness J. Mgoma 702 Haron S. Juma 703 Haruna Kilahunja Jonas 704 Haruni Lameck 705 Hassan Kinambike 706 Hassan L. Sakinoi 707 Hassan M. Gwandi 708 Hawa Asajile Mwambopo 709 Hawa Mbungo 710 Hawa Mohamed Mbungo 711 Hawa Saidi Homba 712 Helbert Mauto 713 Helena Bugondo 714 Helena Japhet Sanga 715 Helena Joseph Maige 716 Helena L. Katondo 717 Helena Michael Msuya 718 Helena S.Boniphase 719 Hellen Kisanga 720 Hellen J. Matuta 721 Hellen M. Msuya 722 Hellen P. Ndui

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mtendaji Kata Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwandamizi

Wilaya ya Bunda Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Kondoa Mji wa Kibaha Jiji la Tanga Wilaya ya Geita Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Geita Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Magu Wilaya ya Hanang Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Tunduru

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

126 BUNDA 109 BARIADI 1880 MOROGORO 1 KONDOA 30112 KIBAHA 178 TANGA 139 GEITA 97 KASULU 139 GEITA 43 KIBONDO 28001 KISARAWE 88 MAGU 22 HANANG 3 MBOZI 40 TUNDURU 275 TUNDURU 291 NACHINGWEA 615 KOROGWE 599 MBEYA

Jiji la Mwanza Jiji la Mwanza Manispaa ya Ilala Wilaya ya Njombe Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Kahama Manispaa ya Temeke Wilaya ya Moshi Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Njombe

wa Jiji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji

1333 MWANZA 1333 MWANZA 20950 ILALA 547 NJOMBE 31902 DAR ES SALAAM 1880 MOROGORO 2 BUKOMBE 1880 MOROGORO 97 KASULU 50 KAHAMA 46343 DAR ES SALAAM 3003 MOSHI 1249 DODOMA 22 ULANGA 113 SHINYANGA 113 SHINYANGA 59 BAGAMOYO 1249 DODOMA 547 NJOMBE 149 MBEYA 2 BUKOMBE 31902 DAR ES SALAAM 663 MVOMERO 229 SUMBAWANGA 31902 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 663 MOROGORO 166 MOROGORO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Mkunga Mwandamizi Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Nachingwea Mhudumu wa Afya Afisa Mtendaji wa Mtaa Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mji wa Korogwe Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Bunda Jiji la Tanga Wilaya ya Handeni Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kongwa

187 SUMBAWANGA Jiji la Mbeya 126 BUNDA Wilaya ya Bukombe 178 TANGA 355 HANDENI 599 MBEYA 14384 ARUSHA

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Mvomero Mtendaji Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

98 KIBAYA-KITETO Manispaa ya Temeke 355 HANDENI Wilaya ya Mvomero 57 KONGWA Manispaa ya Morogoro

Page 24 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

723 Hellen Vicent Mkandawile 724 Hellena W. Kisanga 725 Hemed Kitwana 726 Hendrica Anselm Mtui 727 Henrington L. Phares 728 Herbert Innocent Mbunda 729 Heri Johson Nzali 730 Herriet M. Mlangwa 731 Hidaya K.Mohamedi 732 Highvence S. Mongi 733 Hilda Josephat 734 Hilda P. Mapunda 735 Hildegarda C. Njau 736 Hildegarda V. Kahunduka 737 Hilder M. Leyotella 738 Hoboka Cheyo 739 Honorina F. Msoka 740 Honorina H. Mlambo 741 Honorina Peliciani Msoka 742 Hope Zaidi Elisha 743 Hortensia Msambila 744 Hosea Abel Kabelege 745 Hosiana Elitira Munuo 746 Hosiana S. Danielison 747 Humphrey Joseph 748 Huruma D. Chande 749 Husna Haruna 750 Husna Salimu 751 Hussein Charema 752 Ibrahimu Moses Mlata 753 Idda P. Mulokozi 754 Iddi Hamadi Makorongo

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Fundi Sanifu I Mwalimu Katibu Muhtasi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkuu I Afisa Mtendaji Kijiji Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mifugo Msaidizi II Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu

Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Moshi Manispaa ya Arusha Wilaya ya Arusha Wilaya ya Liwale Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Geita Wilaya ya Muheza Manispaa ya Iringa Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Muheza Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Tabora Wilaya ya Rombo Wilaya ya Tabora Mji wa Kibaha Wilaya ya Siha Wilaya ya Karatu Wilaya ya Hai Wilaya ya Nzega Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Bariadi Jiji la Tanga Wilaya ya Iramba Jiji la Mbeya Jiji la Mwanza Wilaya ya Kasulu

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji wa Jiji Mtendaji

1 KONDOA 14384 ARUSHA 3008 BAGAMOYO 3013 ARUSHA 2330 ARUSHA 23 LIWALE 1126 CHAMWINO 176 MWANGA 148 RUNGWE 1 KONDOA 139 GEITA 20 MUHEZA 162 IRINGA 166 MOROGORO 20 MUHEZA 148 RUNGWE 610 TABORA 52 MKUU-ROMBO 610 TABORA 30112 KIBAHA 129 SIHA 190 KARATU 27 HAI 4 NZEGA 32 LUSHOTO

Manispaa ya Ilala

wa Manispaa

20950 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 59 BAGAMOYO 31902 DAR ES SALAAM 109 BARIADI 46343 TEMEKE 547 NJOMBE 30112 KIBAHA 162 IRINGA 3003 MOSHI 1249 DODOMA 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 149 MBEYA 20950 DAR ES SALAAM 223 MUFINDI 663 MVOMERO 20950 DAR ES SALAAM 690 MVOMERO 46343 TEMEKE 20950 DAR ES SALAAM 22 ULANGA 20950 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 73 CHUNYA 599 MBEYA 20950 DAR ES SALAAM 599 MBEYA 176 MWANGA 20950 DAR ES SALAAM 284 BUKOBA 32 LUSHOTO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Temeke Wilaya ya Njombe Mji wa Kibaha Manispaa ya Iringa Wilaya ya Moshi Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Jiji la Mbeya Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Ulanga Manispaa ya Ilala wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Mji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Chunya Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

229 SUMBAWANGA Wilaya ya Mbeya 109 BARIADI Manispaa ya Ilala 178 TANGA Jiji la Mbeya KIOMBOI155 IRAMBA 149 MBEYA 1333 MWANZA 97 KASULU Wilaya ya Mwanga Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Lushoto

Page 25 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

755 Ignasio Tarimo 756 Ikupa A. Mwantindili 757 Ikupa P. Njela 758 Ikupa Philipo Njela

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Geita Wilaya ya Meatu Jiji la Mbeya Jiji la Mbeya

Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Jiji

139 GEITA 44 MEATU 149 MBEYA 149 MBEYA NGUDU88 KWIMBA 194 MUSOMA ULANGA22 MAHENGE 57 KONGWA 1126 DODOMA 162 IRINGA 162 IRINGA 97 KASULU 547 NJOMBE 162 IRINGA DAR ES 31902 SALAAM 28 UTETE- RUFIJI 50 KAHAMA 148 TUKUYU 139 GEITA 1 KONDOA 178 TANGA 22 MAHENGE 291 NACHINGWEA 19 IGUNGA 1249 IGUNGA 74 MBULU 30 NGARA 291 NACHINGWEA 291 NACHINGWEA 109 BARIADI

Wilaya ya Arusha Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Mvomero

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

2330 ARUSHA 223 MUFINDI 663 MOROGORO 663 MVOMERO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

759 Ikus Lucas 760 Iluminata R. Katabaro 761 Iluminatha Soma Lyangwa 762 Iman J. Kayombo 763 Imelda N. Wella 764 Innocensia C. Mfuru 765 Innocensia C. Mfuru 766 Innocenter G. Mbegah 767 Ipolito Michael Chaula 768 Irene Charles Mhando 769 Irene F. Kiwango 770 Irene Hegani 771 Irene O. Mlowe 772 Irene P. Ngowi 773 Irene R. Munyaga 774 Isaack E. Chambo 775 Isabela A. Haule 776 Isack E. Kigahe 777 Ismail A. Chiwitike 778 Ismail Mwanajimba 779 Ismail N. Mwanajimba 780 Israel K. Mkuna 781 Issa R. Amiri 782 Issa Zungiza 783 Issah Liyanga Ally 784 Issaya Siima Mgaya

Record Management Assistant Wilaya ya Kwimba Mwalimu Mansipaa ya Musoma Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Ushirika Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Tabibu Mwandamizi Dereva Mhasibu II Mhandisi II Mwalimu Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Iringa Manispaa ya Iringa Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Njombe Manispaa ya Iringa Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Kahama Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Geita Wilaya ya Kondoa Jiji la Tanga Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Igunga Wilaya ya Igunga Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Ngara Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Bariadi

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Manispaa ya Iringa Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Mbozi Mji wa Kibaha Wilaya ya Mbozi Mji wa Kibaha Mji wa Kibaha Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Morogoro Mji wa Kibaha Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Mtwara Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Newala Wilaya ya Hanang

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Mji wa Mji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Mji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

162 IRINGA 2 NKASI 3 MBOZI 30113 KIBAHA 3 MBOZI 30112 KIBAHA 30112 KIBAHA 20950 DAR ES SALAAM 3 MBOZI 46343 DAR ES SALAAM 30112 KIBAHA 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 65 KILOSA 46343 DAR ES SALAAM 3 MBOZI 528 MTWARA 1249 DODOMA 1249 DODOMA 2330 ARUSHA 97 KASULU 59 BAGAMOYO 16 NEWALA 2 HANANG

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 26 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

785 Jackline J Mutayoba 786 Jackline Nduko Nyanda 787 Jackline R. Mwacha 788 Jacqueline Mollel William 789 Jamal B. Msuya 790 James C. Ulanda 791 James Fundi 792 James G. Hoza 793 James Gogadi Mashala 794 Jamila B. Mashauri 795 Jane A. Peter 796 Jane G. Nzingo 797 Jane Innocent 798 Jane L. Juma 799 Jane M. Mwita 800 Jane M. Mwita 801 Jane Mallongo 802 Jane Mwita 803 Jane Peter 804 Jane S. Mgoda 805 Jane Sikawa 806 Janet A. Baruti 807 Janeth Haule 808 Janeth Kawau 809 Janeth M. Teete 810 Janeth Sadiki

Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Dereva Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Tabibu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Kisarawe Manispaa ya Moshi Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Hanang Mansipaa ya Dodoma Wilaya ya Geita Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Meatu Wilaya ya Hanang Manispaa ya Kigoma Ujiji Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Chamwino Manispaa ya Tabora Manispaa ya Tabora Wilaya ya Nkasi Manispaa ya Tabora Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Tarime Wilaya ya Hanang' Mji wa Mpanda Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Pangani

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

332 KIGOMA 28001 KISARAWE 318 MOSHI 28 SHINYANGA 2 HANANG 249 DODOMA 139 GEITA ULANGA22 MAHENGE 44 MEATU KATESH2 HANANG 44 KIGOMA 44 KIGOMA 20 KARAGWE 1126 CHAMWINO 174 TABORA 174 TABORA 2 NKASI 174 TABORA MUGUMU176 SERENGETI 16 TARIME 2 KATESHI 216 MPANDA 291 NACHINGWEA 32 LUSHOTO 2 BUKOMBE 89 PANGANI

Wilaya ya Ukerewe Jiji la Mwanza

Mtendaji wa Jiji

NANSIO41 UKEREWE 1333 MWANZA 31902 KINONDONI 40 SHINYANGA 3003 MOSHI 31902 DAR ES SALAAM 344 MUSOMA 170 URAMBO 139 GEITA 3003 MOSHI 174 TABORA 1333 MWANZA 1333 MWANZA 113 SHINYANGA 139 GEITA 165 GEITA 599 MBEYA 139 GEITA 20950 DAR ES SALAAM 547 NJOMBE 2330 ARUSHA 263 IFAKARA 263 IFAKARA 166 MOROGORO 31902 KINONDONI 44 Kigoma

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Iramba Mtendaji Wilaya ya Moshi Mtendaji Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Musoma Wilaya ya Urambo Wilaya ya Geita Wilaya ya Moshi Manispaa ya Tabora Jiji la Mwanza Jiji la Mwanza Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Geita Wilaya ya Geita Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Geita Manispaa ya Ilala Wilaya ya Njombe Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Kilombero Manispaa ya Morogoro Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kigoma Ujiji wa Manispaa

Page 27 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

811 Janeth V. Mwangama 812 Janeth W. Mumangi 813 Janne Mussa Musira 814 Janne Robson Meda 815 Japhari Kindi Ramadhani 816 Japhary B. Ngagani 817 Jaqueline Benard Bandola 818 Jarihuni A. Omary 819 Jasmin S. Mkony 820 Jasmini Omary Kagobe 821 Jeki Paul 822 Jema D. Stephano 823 Jenipher P Nicholaus 824 Jenipher Sichamba 825 Jeofrey Mchome Wilfred 826 Jeremia Kimolo Safari 827 Jeremiah Ezekiel Mtawa 828 Jeria G. M. Paul 829 Jesca J. Tarimo 830 Jesca R. Ngatunga 831 Jesca R. Sanduli 832 Jessika E. Mbise 833 Jimmy Wiliam Mhina 834 Jimsom J. Sanga 835 Jina Ramadhani Rajabu 836 Joan Bulugu 837 Joan Ezri Lusingo 838 Joanitha Lwakabwa 839 Jocelyne Tutingaga 840 Joel Kahesi 841 Joha Mussa Nyoka

Mwalimu Mwandishi wa Vikao Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Kilimo Mkuu Msaidizi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Afya Mwalimu Mkaguzi wa Ndani Mwalimu

Wilaya ya Masasi Wilaya ya Kwimba Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Kilindi Wilaya ya Kwimba Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Musoma Manispaa ya Temeke Wilaya ya Biharamulo Manispaa ya Tabora Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Urambo Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Manyoni Manispaa ya Songea Wilaya ya Tabora/Uyui Wilaya ya Bukoba Jiji la Mwanza Manispaa ya Tabora Wilaya ya Iramba Wilaya ya Mafia Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Ngara Wilaya ya Singida Wilaya ya Kigoma Manispaa ya Songea

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

60 MASASI 88 KWIMBA 166 MOROGORO DAR ES 31920 SALAAM 18 KILINDI 88 KWIMBA DAR ES 46343 SALAAM 1 KONDOA 194 MUSOMA 46343 TEMEKE 70 BIHARAMULO 174 TABORA 59 BAGAMOYO 76 URAMBO 32 LUSHOTO 60 MANYONI 14 SONGEA 610 TABORA 491 BUKOBA 1333 MWANZA 174 TABORA 155 IRAMBA 85 MAFIA 229 SUMBAWANGA 10 MKURANGA 2 BUKOMBE 12 MPWAPWA 30 NGARA 27 SINGIDA 332 KIGOMA 14 SONGEA

Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mkuranga

wa Manispaa Mtendaji

46343 DAR ES SALAAM 10 MKURANGA 31902 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 236 SINGIDA 116 CHATO 30112 KIBAHA 20 MUHEZA 1333 MWANZA 44 KIGOMA 250 RORYA 59 BAGAMOYO 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 20950 ILALA 1 KONDOA 584 KOROGWE 1249 DODOMA 44 KIGOMA 20950 DAR ES SALAAM 178 TANGA 155 MPWAPWA 20 MUHEZA 6 MAKETE 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 65 KILOSA 200 MAGU 46343 DAR ES SALAAM 30112 KIBAHA 20950 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Arusha Manispaa ya Singida Wilaya ya Chato Wilaya ya Kibaha Wilaya ya Muheza Jiji la Mwanza Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Rorya Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kondoa Wilaya ya korogwe Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Kigoma Manispaa ya Ilala Jiji la Tanga Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Muheza Wilaya ya Makete Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Magu Manispaa ya Temeke Mji wa Kibaha Manispaa ya Ilala Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji wa Manispaa

Page 28 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

842 John Andrew Mshana 843 John E. Kobelo 844 John K. Kanuti 845 John L. Kiula 846 John P. Njau 847 John P. Ntauka 848 Johnson Mussa Mtiyanga 849 Joice Michael Mboya 850 Jonas E. Bahingaye 851 Jones L. Lubira 852 Joseph A. Mwabulesi 853 Joseph Anania Mbwanzi 854 Joseph Andrew 855 Joseph H. Lengwa 856 Joseph Maginga 857 Joseph Samwel Tendwa

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Dereva Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Utumishi II Mwalimu

Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Tabora Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Monduli Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya chamwino Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Musoma Wilaya ya Kilindi Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Urambo Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Magu Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Mufindi Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Iringa Wilaya ya Same Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Sumbawanga Manispaa ya Moshi Wilaya ya Meru Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Nzega Wilaya ya Maswa

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

1 KONDOA 174 TABORA 109 BARIADI 332 KIGOMA 70 BIHARAMULO 275 TUNDURU 59 BAGAMOYO 1 MONDULI 70 BIHARAMULO 1126 DODOMA 2 NKASI 1 KONDOA 3 MBOZI 344 MUSOMA 18 KILINDI 44 KIGOMA 170 URAMBO RUJEWA 237 MBARALI 32 LUSHOTO 200 MAGU 263 KILOMBERO 55 NAMTUMBO 223 MUFINDI 284 BUKOBA 108 IRINGA 138 SAME 2 BUKOMBE 229 SUMBAWANGA 318 MOSHI 3083 ARUSHA 166 MOROGORO 4 NZEGA MASWA

Mji wa Kibaha Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mbarali Manispaa ya Iringa Wilaya ya Arusha Wilaya ya Masasi Manispaa ya Temeke Wilaya ya Moshi Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Urambo Wilaya ya Rungwe Mji wa Njombe Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Rorya Wilaya ya Moshi Jiji la Mbeya Manispaa ya Temeke Wilaya ya Rombo Wilaya ya Tarime Wilaya ya Uyui Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Arusha Wilaya ya Tarime Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Songea Manispaa ya Ilala Jiji la Mbeya Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Bukoba

wa Mji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

30112 KIBAHA 166 MOROGORO 237 MBARALI 162 IRINGA 2330 ARUSHA 60 MASASI 46343 DAR ES SALAAM 3003 MOSHI 332 KIGOMA 170 URAMBO 148 RUNGWE 547 NJOMBE 28001 KISARAWE 109 BARIADI 250 TARIME 3003 MOSHI 149 MBEYA 46343 DAR ES SALAAM 52 ROMBO 16 TARIME 610 UYUI 2324 KILOLO 3 MBOZI 20950 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 16 TARIME 65 KILOSA 995 SONGEA 20950 DAR ES SALAAM 149 MBEYA 46343 DAR ES SALAAM 98 KITETO 284 BUKOBA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

858 Josephat Mwimbilege Mwaigaga Mwalimu 859 Josephine L. Mkama 860 Josephine Onesmo Lulu 861 Josephine P. Safari 862 Joshua Adamson Mhagama 863 Joshua M. Magambo 864 Joshua Nyanginywa 865 Jovina Celestine Tibamanya 866 Jovitha Philemon Bake 867 Jowi Waero Odoyo 868 Joyce A. Mwanga 869 Joyce A. Timbili 870 Joyce B. Madulu 871 Joyce Danstun Mgalula 872 Joyce Derick Kimaro 873 Joyce E. Shija 874 Joyce H. Mwakisunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mkaguzi wa Ndani II Mwalimu Muuguzi I Mwalimu Fundi Sanifu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Page 29 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

875 Joyce Ibrahim Kapufi 876 Joyce Ibrahim Marwa 877 Joyce J. Swai 878 Joyce Kiduna 879 Joyce M. Mkangunba 880 Joyce Madulu 881 Joyce Mtei 882 Joyce Nathan Simkoko 883 Joyce Nchimbi 884 Joyce Ngoka 885 Joyce P. Mtei 886 Joyce T. Lema 887 Joyceline Mboya 888 Judith B. Mheni 889 Judith Mangachi 890 Judith Mhando 891 Judith Mrema 892 Judith Phales Rugina 893 Judith S. Komba 894 Judith Xavery 895 Juliana D. Lessy 896 Juliana J. Khahima 897 Juliana M. Nzeimana 898 Juliana M. Raymond 899 Juliana N. Msonga 900 Juliana PH. Karau 901 Juliana Selestine Mtui

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Wilaya ya Geita Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Moshi

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

DAR ES 20950 SALAAM DAR ES 46343 SALAAM 139 GEITA 1249 DODOMA 1880 MOROGORO 318 MOSHI 28025 KISARAWE 60 MASASI DAR ES 46343 SALAAM 74 MBULU 28025 KISARAWE 57 KONGWA 284 MOROGORO 30112 KIBAHA 663 MOROGORO 584 KOROGWE 584 KOROGWE 50 KAHAMA 20950 ILALA 194 SENGEREMA 577 NJOMBE 400 BABATI 332 KIGOMA 2330 ARUSHA 194 MUSOMA 610 MOROGORO 318 MOSHI

Wilaya ya Bahi Wilaya ya Tarime Wilaya ya Meru Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa

2993 BAHI 16 TARIME 3083 MERU 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 547 NJOMBE 1126 DODOMA 166 MOROGORO 31902 DAR ES SALAAM 31902 KINONDONI 284 BUKOBA 663 MVOMERO 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 59 BAGAMOYO 31902 DAR ES SALAAM 166 MOROGORO 30 NGARA 28001 KISARAWE 584 KOROGWE 16 TARIME 20950 ILALA 31902 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Mifugo Msaidizi II Wilaya ya Kisarawe Mwalimu Wilaya ya Masasi Afisa Muunguzi Mwalimu Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mbulu

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Njombe Mtendaji Wilaya ya Chamwino Manispaa ya Morogoro Mtendaji wa Manispaa

Afisa Mifugo Msaidizi II Wilaya ya Kisarawe Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Tabibu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu PAFO I Mwalimu Afisa Afya Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Kongwa Manispaa ya Morogoro Mji wa Kibaha Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Kahama Manispaa ya Ilala Wilaya ya Sengerama Mji wa Njombe Wilaya ya Babati Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Arusha Manispaa ya Musoma Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Moshi

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Bagamoyo wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Ngara Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Tarime Manispaa ya Ilala wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Ilala wa Manispaa Jiji la Mwanza wa Jiji

Page 30 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

902 Julieth G. Malisa 903 Julieth S. Ezidory 904 Julius A. Mwasamwene 905 Julius E. Singo 906 Julius K. Karumuna 907 Julius Kisamaka 908 Julius Mveyange 909 Juma Ally Ngare 910 Juma Bakari 911 Juma Hassan Dassi 912 Juma S. Mkali 913 Jumanne Mafuru 914 Jumapili Orent Julius 915 Juntwa Anyimike Mwaipyana 916 Justa J. Ndibalema 917 Justice C.R. Kamuhabwa 918 Justine K. David 919 Juwaria Kimaro 920 Kamuhabwa C.R.Justice 921 Kamuli Sungura 922 Kansankara Tungaraza 923 Karilo Samson 924 Kashindye M. Mihayo 925 Kaspary B. Mligo 926 Kassim S. Akalama 927 Kassim S. Masimbo 928 Kassimu Issa Kiluwa 929 Katundu K. Pendo 930 Kazungu M. Lukago 931 Khadija Muingi Jumanne 932 Khuzaimath B. Kheir

Mwalimu Afisa Kilimo Mwalimu Mwalimu Mpima Ardhi Mkuu Dereva Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Kahama Wilaya ya Same Wilaya ya Rombo Wilaya ya Rombo Wilaya ya Karatu Wilaya ya Singida Jiji la Tanga Wilaya ya Musoma Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Njombe

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

584 KOROGWE 1126 CHAMWINO 229 SUMBAWANGA 59 BAGAMOYO 20 KARAGWE 50 KAHAMA 139 SAME 52 ROMBO 52 ROMBO 190 KARATU 27 SINGIDA 178 TANGA 344 MUSOMA 22 ULANGA 547 NJOMBE 44 KIGOMA 216 MPANDA 2 HANANG 44 KIGOMA 50 KAHAMA 140 NGARA 250 RORYA 113 SHINYANGA 610 CHAMWINO 291 NACHINGWEA 60 MASASI 44 MEATU 41 NANSIO 51 RUANGWA 41 UKEREWE DAR ES 46343 SALAAM

Wilaya ya Meru Wilaya ya Misenyi Wilaya ya Rungwe Manispaa ya Ilala Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Pangani Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Kilindi Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Mji wa Kibaha Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Hai Jiji la Mwanza Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Kahama Wilaya ya Misungwi Mji wa Njombe Wilaya ya Bukombe

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Mji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji

3083 ARUSHA 38 MISENYI TUKUYU148 RUNGWE 20950 DAR ES SALAAM 20 MISUNGWI 960 MVOMERO 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 89 PANGANI 98 KITETO 18 KILINDI 20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 30112 KIBAHA 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 148 TUKUYU 27 HAI 1333 MWANZA 41 UKEREWE 41 NANSIO 50 KAHAMA 20 MISUNGWI 577 NJOMBE 2 BUKOMBE 31902 DAR ES SALAAM 20 MUHEZA 2 Bukombe 46343 DAR ES SALAAM 491 BUKOBA 30112 KIBAHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Mthamini Mwandamizi Manispaa ya Kigoma Mwalimu Mji wa Mpanda Mwalimu Wilaya ya Hanang Mthamini Mwandamizi Manispaa ya Kigoma Ujiji Mwalimu Wilaya ya Kahama Mwalimu Wilaya ya Ngara Mhandisi wa Ujenzi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Fundi Sanifu Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Rorya Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Masasi Wilaya ya Meatu Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Ruangwa Wilaya ya Ukerewe Manispaa ya Temeke

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Muheza Wilaya ya Bukombe Mtendaji Manispaa ya Temeke Wilaya ya Bukoba Mji wa Kibaha wa Manispaa Mtendaji wa Mji

Page 31 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

933 Kibenza J Mganda 934 Kiboko G. Mjema 935 Kiboko K. Godson 936 Kibwana J. Mussa 937 Kija M. Nkenyenge 938 Kijoli A. Mohamed 939 Kisa M. Kingonjola 940 Kisanta K. Shayo 941 Kisiri B. Samwel 942 Kissa G. Kibona 943 Kitwana Hemed 944 Kogama ,. Joseph 945 Kokuhumbya Rwakilomba 946 Komote Steven 947 Krisanta K Shayo 948 Kulanga Kanyanga 949 Kulthumu Slaa 950 Kulwa I. Bupilipili 951 Kulwa Isaac Mainga 952 Kulwa M. Ntibagwe 953 Lameck Malima 954 Latifa Bakari 955 Laura Jonas Msomo 956 Laurent C. Singogo 957 Lawrencia Mtumbuka 958 Lazaro G. Samwel 959 Leah C. Ndelule

Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Ulanga

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa

176 SERENGETI 22 ULANGA KILWA 160 MASOKO 97 KASULU 1249 DODOMA 178 TANGA 194 MBINGA 27 SINGIDA 70 BIHARAMULO 92 MTWARA 3003 MOSHI 332 KIGOMA 216 MPANDA 178 TANGA 27 SINGIDA 250 TARIME 355 HANDENI 109 BARIADI 28 RUFIJI 250 RORYA 50 KAHAMA 528 MTWARA 36 KITETO 263 KILOMBERO 577 NJOMBE 332 KIGOMA 44 KIGOMA

Wilaya ya Mvomero Mji wa Korogwe Wilaya ya Bagamoyo

Mtendaji wa Mji Mtendaji

960 MOROGORO 615 KOROGWE 59 BAGAMOYO 28 SHINYANGA 20950 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 31902 KINONDONI MUGUMU20 SERENGETI 149 MBEYA 59 BAGAMOYO 46343 DAR ES SALAAM 1249 DODOMA 1333 MWANZA 31902 DAR ES SALAAM 18 KILINDI 30112 KIBAHA 46343 DAR ES SALAAM 60 MASASI 332 KIGOMA 175 SENGEREMA 291 NACHINGWEA 60 MANYONI 3 MBOZI 187 SUMBAWANGA 176 SERENGETI 27 HAI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Uvuvi Msaidizi II Wilaya ya Kilwa Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mlinzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Utumishi II Mhasibu II Mwalimu Afisa Uvuvi Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Kasulu Manispaa ya Dodoma Jiji la Tanga Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Singida Wilaya ya Biharamulo Manispaa ya Mtwara/Mikindani Wilaya ya Moshi Wilaya ya Kigoma Mji wa Mpanda Jiji la Tanga Wilaya ya Singida Wilaya ya Rorya Wilaya ya Handeni Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Rorya Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Kilombero Mji wa Njombe Wilaya ya Kigoma Manispaa ya Kigoma Ujiji

Manispaa ya Shinyanga wa Manispaa Manispaa ya Ilala wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Ilala wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Serengeti Jiji la Mbeya Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Temeke Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Mwanza Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Kilindi Mji wa Kibaha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Masasi Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Sumbawanga Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Hai Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Mji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

Page 32 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

960 Leah D. Kalova 961 Leah Kihanga 962 Leah W. Mng'ong'ose 963 Leania C. Balenga 964 Lenatha Clavery Muchunguzi 965 Lenifrida T. Makabala 966 Lenna S. Mking'imle 967 Leocadia G. Cherehani 968 Leocardia C. Kazana 969 Leocardia M.Kabeta 970 Leokadia Ngodoki 971 Leonard Jackson Yunji 972 Leonard Luhende 973 Leonard N. Faustine 974 Leonard R. Mnkeni 975 Leonard W. Nestory 976 Leornad L.Hussein 977 Leornad N. Massay 978 Leticia I. Christine 979 Levina Temu 980 Lightnes James 981 Lightness Mamkwe 982 Liku M. Jackson 983 Liku M. Mallaba 984 Lilian A. Makyao 985 Lilian Bujune 986 Lilian Elias Nyamwihula 987 Lilian Gadiel Mduma 988 Lilian I. Mrema

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Katibu Mahsusi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Arusha Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Muleba Wilaya ya Arusha Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Musoma Manispaa ya Iringa Manispaa ya Tabora Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Nzega Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Longido Wilaya ya Muleba Manispaa ya Moshi Wilaya ya Siha Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kwimba Jiji la Mwanza Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Nzega Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Same Wilaya ya Morogoro

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

2330 ARUSHA 44 KIGOMA 57 KONGWA 22 MAHENGE 131 MULEBA 2330 ARUSHA 2 NKASI 97 KASULU 335 MUSOMA 162 IRINGA 174 TABORA 70 SIKONGE 16 LUSHOTO 109 BARIADI 4 NZEGA 97 KASULU 196 KIGOMA 84 LONGIDO 131 MULEBA 318 MOSHI 129 SIHA 166 MOROGORO 88 KWIMBA 1333 MWANZA 6005 TANGA 4 NZEGA 60 MANYONI 138 SAME 1880 MOROGORO

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Sengerema Mtendaji Wilaya ya Kondoa Mtendaji Jiji la Mwanza Manispaa ya Sumbawanga Wilaya ya Njombe Wilaya ya Kahama Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Ilala Wilaya ya Chunya Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Magu Wilaya ya Muheza Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Iramba Jiji la Mwanza Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kongwa Manispaa ya Ilala Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Babati Wilaya ya Makete Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Moshi wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

31902 KINONDONI 31902 DAR ES SALAAM 175 SENGEREMA 1 KONDOA 1333 MWANZA SUMBAWANGA 547 NJOMBE 50 KAHAMA 31902 DAR ES SALAAM 59 BAGAMOYO 20950 DAR ES SALAAM 73 CHUNYA 113 SHINYANGA 200 MAGU 20 MUHEZA 175 SENGEREMA 14384 ARUSHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

155 KIOMBOI-IRAMBA 31/12/2010 1333 MWANZA 31/12/2010 166 MOROGORO 57 KONGWA 20950 ILALA 1249 DODOMA 166 MOROGORO 10 MKURANGA 400 BABATI 6 MAKETE 32 LUSHOTO 3003 MOSHI 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 33 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

989 Lilian Kihupi 990 Lilian Noah 991 Liliani M. Mshobozi 992 Liliani Mshanga 993 Lina Isack Katoto 994 Linde M. Joseph 995 Line E. Chanafi 996 Loveness A. Mtaita 997 Loveness Godfrey Ringo 998 Loyce John Gaba 999 Lucas Daniel Jaralya 1000 Lucas Kandila 1001 Lucas Kasubi 1002 Lucia L. Mwanjoka 1003 Lucia Lubaya 1004 Lucia Lutaunga Agricola 1005 Lucia P. Hamba 1006 Lucia Sosthenes 1007 Lucia Valentine Hotay 1008 Lucy A. Kayombo 1009 Lucy K. Mushi 1010 Lucy M. Bundala 1011 Lucy Mrutu Magufa 1012 Lucy N. Mwaungulu 1013 Lucy Paul 1014 Lulu H. Sichalwe 1015 Lusajo Daudi Ndimbura 1016 Lusekelo E. Sanga 1017 Lydia A. Shuware 1018 Lydia Bernad

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi Msaidizi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mtendaji wa Mtaa Afisa Tabibu Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Afisa Kilimo II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Makete Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Geita Manispaa ya Dodoma Jiji la Tanga Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Ileje Manispaa ya Singida Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Igunga Wilaya ya Maswa Mji wa Njombe Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Maswa Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Manyoni Manispaa ya Mtwara Mikindani Wilaya ya Meru Wilaya ya Handeni Wilaya ya Rombo Wilaya ya Shinyanga Mji wa Korogwe Wilaya ya Bagamoyo Mji wa Korogwe Wilaya ya Mafia Wilaya ya Arusha Wilaya ya Muleba

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

6 MAKETE 70 SIKONGE 139 GEITA 1249 DODOMA 178 TANGA 41 UKEREWE 2 ILEJE 236 SINGIDA 663 MVOMERO 19 IGUNGA 170 MASWA 577 NJOMBE 2 NKASI 109 BARIADI 176 SENGEREMA 170 MASWA 176 SERENGETI 3 MBOZI 60 MANYONI 92 MTWARA 3083 ARUSHA 355 HANDENI 218 ROMBO 113 SHINYANGA 615 KOROGWE 59 BAGAMOYO 615 KOROGWE 85 MAFIA 2330 ARUSHA 98 MULEBA

Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kasulu Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Same Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Biharamulo Jiji la Mwanza Wilaya ya Monduli Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Bukoba Manispaa ya Ilala Wilaya ya Magu Manispaa ya Sumbawanga Manispaa ya Temeke Mji wa Njombe Wilaya ya Ludewa Wilaya ya Meru Wilaya ya Arusha Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Moshi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Ngorongoro Manispaa ya Temeke Wilaya ya Moshi Manispaa ya Ilala

wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

166 MOROGORO 166 MOROGORO 46343 DAR ES SALAAM 97 KASULU 31902 DAR ES SALAAM 1880 MOROGORO 1249 DODOMA 138 SAME 10 MKURANGA 70 BIHAMULO 1333 MWANZA 1 MONDULI 41 UKEREWE 3 MBOZI 284 BUKOBA 20950 DAR ES SALAAM 200 MAGU 187 SUMBAWANGA 46343 DAR ES SALAAM 577 NJOMBE 19 LUDEWA 3083 MERU 2330 ARUSHA 663 MVOMERO 318 MOSHI 20950 DAR ES SALAAM 1 LOLIONDO 46343 DAR ES SALAAM 3003 MOSHI 20950 ILALA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 34 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1019 Lydia F. Tibihika 1020 Lydia Kikura 1021 Lydia Ludovick Mpada 1022 M. Lupandisha 1023 Mabusi S. Stima 1024 Macrina W. Mompome 1025 Magandi Labani 1026 Magdalena E. Elikunda 1027 Magdalena Faustine 1028 Magdalena L. Hegera 1029 Magdalena Mbwanje 1030 Magdalena Stephen Moshi 1031 Magdalena T. Kawau 1032 Magesa M. Okwashi 1033 Magreth A. Nyongole 1034 Magreth F. Malando 1035 Magreth J. Hinju 1036 Magreth James 1037 Magreth Pius Mwigune 1038 Magreth Sixbert Halla 1039 Mahija M. Makamba 1040 Maida D. Yasini 1041 Maimla H. Hamis 1042 Maimuna W. Kinunda 1043 Majaliwa Kaitonga 1044 Majaliwa Shimba 1045 Makrina Yuda Mbegalo 1046 Malibwa .P. Malibwa 1047 Maloi H. Sailep

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Afya Mkuu I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Fundi Sanifu Mhandisi II Mwalimu Radiological Technologist I Mwalimu

Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Moshi Manispaa ya Singida Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Ukerewe Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Magu Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Rombo Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Maswa Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Sengerema Mji wa Njombe Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Geita Wilaya ya Mafinga Wilaya ya Ruangwa Manispaa ya Moshi Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Igunga Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Babati Wilaya ya Ngara Wilaya ya Kasulu

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

28001 KISARAWE 3003 MOSHI 236 SINGIDA DAR ES 31902 SALAAM 41 UKEREWE 44 KIGOMA 32 LUSHOTO 59 BAGAMOYO 200 MAGU 175 SENGEREMA 1 KONDOA 218 ROMBO 109 BARIADI 170 MASWA 237 MBEYA 275 TUNDURU 1 MPANDA 175 SENGEREMA 577 NJOMBE 263 KILOMBERO 139 GEITA 223 MAFINGA 51 RUANGWA 318 MOSHI 28 SHINYANGA 43 KIBONDO 109 BARIADI 19 IGUNGA 599 MBEYA 400 BABATI 30 NGARA 97 KASULU

Manispaa ya Ilala Manispaa ya Arusha Wilaya ya Arusha Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Bunda Manispaa ya Arusha Wilaya ya Singida Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Lushoto Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Tarime Mji wa Njombe Manispaa ya Morogoro Jiji la Mbeya Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Muheza Mji wa Kibaha Wilaya ya Masasi Manispaa ya Arusha Jiji la Mwanza Wilaya ya Maswa

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Mji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji

20950 DAR ES SALAAM 3013 ARUSHA 3013 ARUSHA 20 MISUNGWI 126 BUNDA 3013 ARUSHA 27 SINGIDA 57 KONGWA 32 LUSHOTO 1249 DODOMA 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 1249 DODOMA 16 TARIME 577 NJOMBE 166 MOROGORO 149 MBEYA 20950 DAR ES SALAAM 46343 TEMEKE 46343 DAR ES SALAAM 20 MUHEZA 30112 MJI KIBAHA 60 MASASI 3013 ARUSHA 1333 MWANZA 170 MASWA 31902 DAR ES SALAAM 383 KIBAHA 73 MBULU 20950 DAR ES SALAAM 1288 KISHAPU 355 HANDNI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mji wa Kibaha Wilaya ya Mbulu Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Handeni Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

1048 Mamkwe Nicodemas Ndekubali Mwalimu Mwalimu 1049 Manamba Juma 1050 Mapambano R. Mhanuka Mwalimu

Page 35 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1051 Mapinda Nsabi 1052 Margaret Frank Safe 1053 Margareth P. Mwigune 1054 Margareth S. Kinyenje 1055 Margareth S. Ulomi 1056 Maria J. Patrick 1057 Maria John Mgumba 1058 Maria Kaseleko 1059 Maria M. msosa 1060 Maria Motega Festo 1061 Maria Paul Mawata 1062 Maria Salome Temarilwa 1063 Maria Sanga 1064 Maria Wilbard Massawe 1065 Maria Yesse Chaki 1066 Mariam A. Mwera 1067 Mariam A.Kiango 1068 Mariam Benard Massawa 1069 Mariam Chipata 1070 Mariam Chungu 1071 Mariam Ernest Mrope 1072 Mariam H. Nyirenda 1073 Mariam Issa 1074 Mariam Kilongo 1075 Mariam Machumu 1076 Mariam Mgunu 1077 Mariam R. Tully 1078 Mariam Wilbert nchabi 1079 Mariamu J. Makange 1080 Mariana Mduma 1081 Marietha L. John 1082 Marietha M. Alex 1083 Marki J. Marki 1084 Marry M. Kiria 1085 Martha Aloyce Mahundi

Afisa Mifugo Afisa Muuguzi Mwalimu Mhasibu I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mifugo II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Babati Wilaya ya Simanjiro Mji wa Njombe Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Arusha Wilaya ya Geita Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Tabora Wilaya ya Masasi Wilaya ya Bunda Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Tabora Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Moshi Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Hanang Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Liwale Manispaa ya Kinondoni Jiji la Tanga Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Kisarawe Wilayaya Kasulu Wilaya ya Muheza Wilaya ya Hai Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Muheza Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Bariadi

Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

383 BABATI 14384 SIMANJIRO 577 NJOMBE 491 BUKOBA 2330 ARUSHA 139 GEITA 59 BAGAMOYO 174 TABORA 60 MASASI 126 BUNDA 109 BARIADI 174 TABORA 43 KIBONDO 74 MBULU 3003 MOSHI 14384 SIMANJIRO 27 HANANG's 1288 KISHAPU 40 TUNDURU 113 SHINYANGA 23 LIWALE DAR ES 31902 SALAAM 178 TANGA 263 KILOMBERO 284 BUKOBA 111 SERENGETI 28001 KISARAWE 97 KASULU 20 MUHEZA 27 HAI 1 MPANDA 20 MISUNGWI 20 MUHEZA 109 BARIADI 109 BARIADI

Manispaa ya MtwaraMikindani Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Singida Manispaa ya Kinondoni Mji wa Babati Manispaa ya Iringa Mji wa Kibaha Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Same Manispaa ya Ilala Manispaa ya Singida Wilaya ya Karatu Wilaya ya Hai Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Hai Manispaa ya Arusha Jiji la Mbeya Wilaya ya Lindi Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Masasi Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Serengeti Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Ilala Wilaya ya Magu Manispaa ya Ilala Manispaa ya Iringa Wilaya ya Kahama Manispaa ya Ilala Wilaya ya Babati Manispaa ya Singida Wilaya ya Tunduru

wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Mji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

92 MTWARA 30153 KIBAHA 46343 DAR ES SALAAM 27 SINGIDA 31902 DAR ES SALAAM 383 BABATI 162 IRINGA 30112 KIBAHA 1126 DODOMA 138 SAME 20950 DAR ES SALAAM 236 SINGIDA 190 KARATU 27 HAI 44 KIGOMA 27 HAI 3013 ARUSHA 149 MBEYA 328 LINDI 237 RUJEWA 60 MASASI 1249 DODOMA 176 SERENGETI 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 1249 DODOMA 20950 DAR ES SALAAM 200 MAGU 20950 DAR ES SALAAM 162 IRINGA 50 KAHAMA 20950 ILALA 400 BABATI 236 SINGIDA 275 TUNDURU

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 36 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1086 Martha Emmanuel Mlau 1087 Martha Richard Kombo 1088 Marthar J. Machota 1089 Martin S.Malulu 1090 Martina Kaniki Michael 1091 martina Ng'onda Hezron 1092 Martine Mrekoni 1093 Marwa J. Mariba 1094 Marwa Johnson 1095 Marwa Mhabasi 1096 Mary Adam Blasius 1097 Mary C. Mvungi 1098 Mary Cliff 1099 Mary Cosmas Samila 1100 Mary D Haule 1101 Mary E. Mambo 1102 Mary F. Lujuo 1103 Mary Faustin Shirima 1104 Mary Francis Kitongoli 1105 Mary G. Cliford 1106 Mary H. Mavura 1107 Mary Jacob 1108 Mary K. Lucas 1109 Mary Kayinga 1110 Mary M. Kayowa 1111 Mary Mahiri Bokeye 1112 Mary Masyebya 1113 Mary Mhini 1114 Mary N. Nyafanga 1115 Mary P Bongole 1116 Mary P. Bongole 1117 Mary P. Budodi 1118 Mary P. Kabangila 1119 Mary P. Kisima

Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Msaidizi wa Hesabu Katibu Muhtasi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mazingira Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu II Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Hanang Manispaa ya Moshi Wilaya ya Musoma Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Lushoto Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Musoma Wilaya ya Rorya Wilaya ya Geita Manispaa ya Singida Wilaya ya Handeni Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Iringa Mji wa Kibaha Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Iringa Manispaa ya Shinyanga Wilaya Mvomero Wilaya ya Musoma Wilaya ya Sengerema Mji wa Mpanda Wilaya ya Bukoba Manispaa ya Tabora Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Tunduru Jiji la Mbeya Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kilwa

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

2 HANANG 318 MOSHI 344 MUSOMA 70 SIKONGE 32 LUSHOTO 166 MOROGORO 97 KASULU 176 SERENGETI 344 MUSOMA 250 RORYA 51 GEITA 236 SINGIDA 355 HANDENI 166 MOROGORO 162 IRINGA 30112 KIBAHA 109 BARIADI 162 IRINGA 28 SHINYANGA 690 MVOMERO 344 MUSOMA 175 SENGEREMA 216 MPANDA 284 BUKOBA 174 TABORA 1 KONDOA 275 TUNDURU 149 MBEYA 332 KIGOMA 36 KAHAMA 160 KILWA

Manispaa ya Arusha Mji wa Kibaha Wilaya ya Geita Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Moshi Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Masasi Manispaa ya Tabora Wilaya ya Urambo Wilaya ya Geita Wilaya ya Babati Manispaa ya Temeke Wilaya ya Meru Manispaa ya Tabora Manispaa ya Songea Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Same Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Magu Manispaa ya Temeke Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Temeke Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Moshi Wilaya ya Kahama

wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

3013 ARUSHA 30112 KIBAHA 139 GEITA 88 NGUDU-KWIMBA 3003 MOSHI 2324 KILOLO 60 MASASI 174 TABORA 76 URAMBO 139 GEITA 400 BABATI 46343 TEMEKE 3083 ARUSHA 174 TABORA 14 SONGEA 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 20950 ILALA 46343 TEMEKE 31902 KINONDONI 138 SAME 284 BUKOBA 200 MAGU 46343 TEMEKE 1880 MOROGORO 46343 TEMEKE 109 BARIADI 46343 TEMEKE 20950 DAR ES SALAAM 3003 MOSHI 50 KAHAMA 2324 KILOLO NAMANYERE2 NKASI 20950 ILALA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Sumbawanga wa Manispaa Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Meatu Mtendaji Mtendaji

187 SUMBAWANGA Wilaya ya Kilolo 97 KASULU 44 MEATU Wilaya ya Nkasi Manispaa ya Ilala

Page 37 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1120 Mary P. Malecela 1121 Mary P. Mweta 1122 Mary Peter Kisima 1123 Mary Pius 1124 Mary R. Mallya 1125 Mary R.Magesa 1126 Mary w. Magomba 1127 Mary William 1128 Marycudia Rwiza 1129 Marygoreth M. Temba 1130 Masalu K. Mchomvu 1131 Masanja Manyama 1132 Mashaka L. Maguta 1133 Masingi Misana Kitoki 1134 Masingija Peter Makoye 1135 Masoud M. Masoud 1136 Massoro H. Kivuga 1137 Mastidia C. Muhigi 1138 Masudi K. Issa 1139 Masudi R. Mbaga 1140 Mathew C. Nelson 1141 Mathias C.W. Wanchogu 1142 Mathias R. Kaijage 1143 Mathias S. Sundu 1144 Matilda Mpamba 1145 Matrida Rabson Kung'unza 1146 Matrona R. Njau 1147 May Witger Magomba 1148 Mbuke N. Mboje 1149 Mbwana H. Mbwana 1150 Mdasia Joseph 1151 Meckrina Y. Mbegalo

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu PAFO I Mwalimu

Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Meatu Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Meru Wilaya ya Tarime Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Rombo Wilaya ya Muleba Wilaya ya Nzega Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Chato Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Bunda Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Magu Jiji la Tanga Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Kiomboi Manispaa ya Songea

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

148 RUNGWE 32 LUSHOTO 44 MEATU 175 SENGEREMA 3083 ARUSHA 16 TARIME 663 MOROGORO 218 ROMBO 131 MULEBA 4 NZEGA 10 MKURANGA 108 CHATO 20 KARAGWE 126 BUNDA 3 MBOZI 200 MAGU 178 TANGA 70 BIHARAMULO 41 NANSIO 155 KIOMBOI 14 SONGEA 12 MPWAPWA 584 KOROGWE 22 ULANGA 2993 BAHI 599 MBEYA 1249 DODOMA 663 MVOMERO 126 BUNDA 27 HAI 38 KYAKA 109 BARIADI

Wilaya ya Ukerewe Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kahama Wilaya ya Igunga Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Handeni Wilaya ya Meru Wilaya ya Tabora Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Temeke Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Maswa Wiaya ya Kilosa Wilaya ya Mbulu Wilayaya Kasulu Manispaa ya Ilala Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Hanang Manispaa ya Iringa Jiji la Mwanza Wilaya ya Karagwe

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji

41 UKEREWE 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 50 KAHAMA 19 IGUNGA 1249 DODOMA 355 HANDENI 3083 ARUSHA 610 TABORA 31902 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 109 BARIADI 170 MASWA 65 KILOSA 74 MBULU 97 KASULU 20950 DAR ES SALAAM 1249 DODOMA 1249 DODOMA 2 HANANG 162 IRINGA 1333 MWANZA 20 KARAGWE 229 SUMBAWANGA 162 IRINGA 20950 ILALA 46343 DAR ES SALAAM 355 HANDENI 1288 KISHAPU 46343 DAR ES SALAAM 51 RUANGWA 31902 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Mvuvi Msaidizi Mkuu Wilaya ya Mpwapwa Afisa Ugavi Wilaya ya Korogwe Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Laboratory Assistant Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu Mwalimu Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Bahi Wilaya ya Mbeya Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Bunda Wilaya ya Hai Wilaya ya Missenyi Wilaya ya Bariadi

Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Manispaa ya Iringa Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kishapu Manispaa ya Temeke Wilaya ya Ruangwa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa

Page 38 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1152 Mecksensia P Mganga 1153 Medard R. Methodius 1154 Mediatrix D. Kisambale 1155 Meena A. Kawau 1156 Melisa Kajelu Mukugusi 1157 Meramatun A. Meena 1158 Mercy F. Monyo 1159 Mercy Gabriel Kulei 1160 Mercy H Mongi 1161 Mercy Ntiruka 1162 Merian P. Shilla 1163 Merina Idan Mng'ongo 1164 Merina Mjiye Mkwama 1165 Merycelina Christian Akyoo 1166 Meryciana Mahushi Alphonce 1167 Mfaume Taji Rashidi 1168 Mfunjo Mahe 1169 Mhaha S. Benjamini 1170 Michael Hema 1171 Michael John Wandwi 1172 Michael M. Mtongele 1173 Michael M. Elirehema 1174 Mihayo I. Malunde 1175 Mihayo N. Salvatory 1176 Mihayo S. Shigella 1177 Milka Luhunga 1178 Minaeli J. Ngomoi 1179 Mininga Kazimili 1180 Miriam J. Mrema 1181 Mirobo J. Mujinja 1182 Mlaki C. Lazaro 1183 Mlaki C. Lazaro 1184 Modesta Mrope 1185 Mohamed A. Ahmed

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Ushirika II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi II Mhasibu II

Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Meru Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kahama Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Geita Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Lindi Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Magu Wilaya ya Kwimba Manispaa ya Musoma Wilaya ya Tarime Wilaya ya Moshi Wilaya ya Tandahimba Wilaya ya Rorya Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Mkinga Manispaa ya Singida

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

65 KILOSA 528 MTWARA 51 BUKOMBE 50 KAHAMA 1288 KISHAPU 263 KILOMBERO 3083 MERU 74 MBULU 2330 ARUSHA 36 KAHAMA 70 BIHARAMULO 663 MVOMERO 55 NAMTUMBO 139 GEITA 1880 MOROGORO 328 LINDI 59 BAGAMOYO 1126 CHAMWINO 97 KASULU 2 NKASI 2 BUKOMBE 200 MAGU 88 KWIMBA 194 MUSOMA 16 TARIME 3003 MOSHI 3 TANDAHIMBA 250 RORYA 166 TABORA 43 KIBONDO 20 KARAGWE 20 KARAGWE 6005 MKINGA 236 SINGIDA

Manispaa ya Tabora Mji wa Kibaha Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Muleba Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Kahama Manispaa ya Ilala Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Mvomero Mji wa Kibaha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Arusha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Tunduru Manispaa ya Moshi Manispaa ya Iringa Manispaa ya Sindida Wilaya ya Kahama Wilaya ya Geita Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Chato Wilaya ya Bariadi Jiji la Mbeya Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Hai Wilaya ya Hai Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mkuranga

wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Mji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

174 TABORA 30112 KIBAHA NANSIO41 UKEREWE 70 BIHARAMULO 131 MULEBA 28001 KISARAWE 176 MWANGA 50 KAHAMA 20950 ILALA 31902 DAR ES SALAAM 690 MVOMERO 30112 KIBAHA 46343 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 46343 TEMEKE 40 TUNDURU 318 MOSHI 108 IRINGA 236 SINGIDA 50 KAHAMA 139 GEITA 6005 TANGA 59 BAGAMOYO 116 CHATO 109 BARIADI 149 MBEYA 50 KAHAMA 88 KWIMBA 663 MVOMERO 176 SERENGETI 27 HAI 27 HAI 46343 DAR ES SALAAM 10 MKURANGA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 39 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1186 Mohamed A. Mmbaga 1187 Mohamed Akida 1188 Mohamed Kassinge 1189 Mohamed M. Hamisi 1190 Mohamed Simba 1191 Monica C. Ilongo 1192 Monica D. Kijuu 1193 Monica E. Sareyo 1194 Monica H. Mwita 1195 Monica J. Mgombera 1196 Monica J. Mshanga 1197 Monica Luswaga 1198 Monica Mlemeta 1199 Monica N. salasala 1200 Motine Eliamini Tunzo 1201 Moza A. Mniwa 1202 Mpakani Kalinga 1203 Mpejiwa C. Safi 1204 Msafiri T . Kisandu 1205 Msafiri Thomas Moshi 1206 Msua C. Mkilya 1207 Mtengera I. Salum 1208 Mtundi Aldo Nyamhanga 1209 Muchu G. Muhale 1210 Mugara J. Mageta 1211 Mugisha Meshaki Baravuga 1212 Mugunda M. Karata 1213 Muji M. Ndaro 1214 Munira Mpora Saidi 1215 Musa Alexander Stanley 1216 Mussa I. Mohamedi 1217 Mussa N. Kema

Mwalimu Fundi Sanifu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mtendaji wa Kijiji Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu II Mwalimu Mwalimu Afisa Ugavi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Tabibu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Urambo Wilaya ya Kibaha Wilaya ya Kondoa Jiji la Mbeya Mji wa Njombe Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kisarawe Mji wa Kibaha Manispaa ya Tabora Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Urambo Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Ngara Manispaa ya Arusha Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Nzega Wilaya ya Magu Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Chato Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Morogoro

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

175 SENGEREMA 237 MBARALI 224 TUNDURU 2 BUKOMBE 170 URAMBO 30180 KIBAHA 1 KONDOA 599 MBEYA 577 NJOMBE 65 KILOSA 28001 KISARAWE 30112 KIBAHA 174 TABORA 50 KAHAMA 74 MBULU 74 MBULU 160 KILWA 97 KASULU 76 URAMBO 1 KONDOA 690 MVOMERO 41 UKEREWE 88 KWIMBA 663 MOROGORO 30 NGARA 3013 ARUSHA 1288 KISHAPU 59 BAGAMOYO 4 NZEGA 200 MAGU 74 MBULU 116 CHATO 32 LUSHOTO 1880 MOROGORO

Wilaya ya Nzega Mji wa Kibaha Wilaya ya Kilwa

Mtendaji wa Mji Mtendaji

4 NZEGA 30112 KIBAHA 160 KILWA 291 NACHINGWEA 178 TANGA 20950 DAR ES SALAAM 60 MANYONI 1333 MWANZA 14 SONGEA 108 IRINGA 20950 DAR ES SALAAM 46343 TEMEKE 1333 MWANZA 175 SENGEREMA 20 MUHEZA 160 KILWA 148 TUKUYU 65 KILOSA 1333 MWANZA 27 SINGIDA 31902 DAR ES SALAAM 263 KILOMBERO 16 TARIME 20950 DAR ES SALAAM 27 SINGIDA 46343 DAR ES SALAAM 175 SENGEREMA 318 MOSHI 960 MVOMERO 116 CHATO 1 KONDOA 20950 DAR ES SALAAM 65 KILOSA 46344 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Wilaya ya Nachingwea Mtendaji Jiji la Tanga wa Jiji Manispaa ya Ilala wa Manispaa Wilaya ya Manyoni Jiji la Mwanza Manispaa ya Songea Wilaya ya Iringa Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Muheza Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Kilosa Jiji la Mwanza Wilaya ya Singida Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Tarime Manispaa ya Ilala Wilaya ya Singida Manispaa ya Temeke Wilaya ya Sengerema Manispaa ya Moshi Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Chato Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Temeke Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

1218 Mustafa Mohamedi Ramadhani Mwalimu Mwalimu 1219 Mwahija Ayoub Ngomelo

Page 40 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1220 Mwajabu K. Mihiko 1221 Mwajuma A. Rashid 1222 Mwajuma Kasuku 1223 Mwajuma Lema Hamisi 1224 Mwajuma Mtandika 1225 Mwajuma P. Mndeme 1226 Mwajuma S. Mohamed 1227 Mwamvua K. Makame 1228 Mwanabibi M. Sandali 1229 Mwanahamisi A. Chalubini 1230 Mwanahamisi A. Gomo 1231 Mwanahamisi A. Mfaume 1232 Mwanahamisi H. Mmbaga 1233 Mwanahawa A. Mpangule 1234 Mwanaidi Hassan 1235 Mwanaidi M. Masamba 1236 Mwanaidi Mnzava 1237 Mwanaidi Mpanda Simba 1238 Mwanamisi Hamadi 1239 Mwantumu Omari 1240 Mwarami Said 1241 Mwasiti Mrisho 1242 Mwishe Mahiti 1243 Mwishehe S. Hussein 1244 Mwita Chacha Mwita 1245 Mwita Marwa Mwita 1246 Mysara J.Salum 1247 Mzubwa M. Mkongola 1248 Nabulu Manase Saning'o 1249 Nadia Simon Mnyavanu 1250 Naftal Abraham 1251 Nambua M. Nkuruvi

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mtunza Kumbukumbu Afisa Tabibu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Katibu Muhtasi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu Mkuu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi II Mwalimu Afisa Tabibu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Masasi Wilaya ya Moshi Wilaya ya Ngara Wilaya ya Nkasi Wilaaya ya Bagamoyo Wilaya ya Longido Wilaya ya Nzega Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Songea Wilaya ya Tandahimba Wilaya ya Iramba Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Kahama Mji wa Njombe Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Iramba Wilaya ya Hanang Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kongwa Mji wa Mpanda Jiji la Mwanza Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Urambo Wilaya ya Urambo Jiji la Mwanza Wilaya ya Kahama Wilaya ya Monduli Wilaya ya Rombo Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Bagamoyo

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Mji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

60 MASASI 3003 MOSHI 30 NGARA 2 NKASI 59 BAGAMOYO 84 LONGIDO 4 NZEGA 65 KILOSA 14 SONGEA 3 TANDAHIMBA 155 IRAMBA 166 MOROGORO 584 KOROGWE 6005 MKINGA 50 KAHAMA 577 NJOMBE 6005 TANGA 155 IRAMBA 2 HANANG DAR ES 20950 SALAAM 57 KONGWA 216 MPANDA 1333 MWANZA 160 KILWA 170 URAMBO 170 URAMBO 1333 MWANZA 50 KAHAMA 1 MONDULI 218 ROMBO 109 BARIADI 59 BAGAMOYO

Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Bunda Wilaya ya Kibaha Mji wa Lindi Wilaya ya Same Jiji la Mwanza Manispaa ya Ilala Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Kiteto

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

10 MKURANGA 166 MOROGORO 126 BUNDA 30153 KIBAHA 1070 LINDI 138 SAME 1333 MWANZA 20950 DAR ES SALAAM 166 MOROGORO 1249 DODOMA 65 KILOSA 14384 SIMANJIRO 36 KITETO 31902 KINONDONI 166 MOROGORO 1880 MOROGORO 3003 MOSHI 27 HAI 3003 MOSHI 3083 ARUSHA 3003 MOSHI 1249 DODOMA 2330 ARUSHA 74 MBULU 344 MUSOMA 344 MUSOMA 491 BUKOBA 175 SENGEREMA 3083 MERU 31902 KINONDONI 20 MUHEZA 20950 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Moshi Wilaya ya Hai Wilaya ya Moshi Wilaya ya Meru Wilaya ya Moshi Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Arusha Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Musoma Wilaya ya Musoma Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Meru wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Muheza Manispaa ya Ilala wa Manispaa

Page 41 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1252 Nanzianzeni Peter Luyumbu 1253 Naomi Tuji 1254 Nasib Salimu 1255 Nassoro K. Kitambiko 1256 Nathan H. Terry 1257 Navoinewa Wilson 1258 Nazael Eliamini Mbwambo 1259 Nazianzeni Peter Luyumbu 1260 Naziel Kihedu 1261 Nchambi D. Edward 1262 Ndalo M. Kapela 1263 Ndimbumi N.Mwamaso 1264 Ndipo Emil Mwakalindile 1265 Neema Aloyce Mwamoto 1266 Neema B. Komba 1267 Neema G. Njidile 1268 Neema James Sogorera 1269 Neema Mafuru Masatu 1270 Neema Msami 1271 Neema N. Mafie 1272 Neema N.Haule 1273 Neema Philip 1274 Neema Roman Kavishe 1275 Neema S Barnabas 1276 Neema S. Kwayu 1277 Neema S. Laizer 1278 Neema Sibonike Lwinga 1279 Neema Tasil Mgoda 1280 Neema Z. Medda 1281 Nelly J. Babere 1282 Nemes Thadei Rocky

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Michezo II Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mtendaji Kijiji Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Geita Manispaa ya Singida Wilaya ya Lushoto Jiji la Mbeya Wilaya ya Iramba Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Geita Wilaya ya Meru Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Tabora Wilaya ya Njombe Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Iringa Manispaa ya Songea Wilaya ya Babati Wilaya ya Serengeti Jiji la Mwanza Manispaa ya Kinondoni Jiji la Mwanza Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Magu Manispaa ya Ilala Wilaya ya Hanang' Wilaya ya Singida Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Chunya Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Mpwapwa

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

139 GEITA 236 SINGIDA 32 LUSHOTO 149 MBEYA 155 IRAMBA 166 MOROGORO 584 KOROGWE 139 GEITA 3083 MERU 109 BARIADI 174 TABORA 547 NJOMBE 88 KWIMBA 108 IRINGA 14 SONGEA 400 BABATI 176 SERENGETI 1333 MWANZA DAR ES 31902 SALAAM 1333 MWANZA

Wilaya ya Kahama Mji wa Korogwe Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Monduli Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Same Wilaya ya Kahama Jiji la Tanga Jiji la Mwanza Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Rungwe Manispaa ya Dodoma Mji wa Njombe Wilaya ya Iramba Manispaa ya Temeke Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Ngara

Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Mji wa Mji

50 KAHAMA 615 KOROGWE IFAKARA263 KILOMBERO 263 KILOMBERO 1 MONDULI 31902 DAR ES SALAAM 138 SAME 50 KAHAMA 178 TANGA 1333 MWANZA 20 MISUNGWI 599 MBEYA TUKUYU148 RUNGWE 1249 DODOMA 577 NJOMBE 155 IRAMBA 46343 DAR ES SALAAM 59 BAGAMOYO 12 MPWAPWA 140 NGARA 559 MBEYA 194 MUSOMA 1333 MWANZA 2330 ARUSHA 176 MWANGA 1333 MWANZA 60 MANYONI 216 MPANDA 216 MPANDA 31902 DAR ES SALAAM 610 MOROGORO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

229 SUMBAWANGA Wilaya ya Mbeya 200 MAGU Wilaya ya Musoma DAR ES 20950 SALAAM 2 KATESHI 27 SINGIDA 263 KILOMBERO 73 CHUNYA 223 MAFINGA 148 TUKUYU 12 MPWAPWA 12 MPWAPWA Jiji la Mwanza Wilaya ya Arusha Wilaya ya Mwanga Jiji la Mwanza Wilaya ya Manyoni Mji wa Mpanda Mji wa Mpanda

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Morogoro Mtendaji

Page 42 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1283 Nestory P. Nshobeilwe 1284 Ngwashi J. Kidenya 1285 Nicholaus B. Achimpota 1286 Nicodemus D. Mtalo 1287 Nicolaus Constantine Mchomvu 1288 Nicolaus E. Nango 1289 Nimkaza m Sekondo 1290 Njeria G.M. Paulo 1291 Nkinda Charles 1292 Nkonde I. Ntije 1293 Nnanael M. Mtae 1294 Noela Dominic Kidara 1295 Norah F. Njau 1296 Novatha Lukio Malaki 1297 Nsia Killango Koshuma 1298 Nsumu M. Lugoye 1299 Ntakano H. Mohamedi 1300 Ntarishwa J. Mgonjwa 1301 Ntemi M. Buhili 1302 Ntengejwa E. Mbwambo 1303 Nunkonge Kapula 1304 Nuru C. Mwinuka 1305 Nuru Ezekiel Manjeka 1306 Nuru U. Manjeka 1307 Nyabafa C. Kigwa 1308 Nyagalai K. Ndaro 1309 Nyamiti J. Mafuru 1310 Nyamlaga Malekela 1311 Nyamtondo Thomas 1312 Nyamulanga Lwakatare 1313 Nyangee Lugoe

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Dereva I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Tabibu II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mkaguzi wa ndani Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Siha Wilaya ya Singida Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Hanang' Wilaya ya Tabora Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Iringa Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Tarime Wilaya ya Handeni Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Ngara Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kyera Wilaya ya Nzega Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Urambo Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Mafia Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Tabora Mji wa Kibaha Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Bukoba Jiji la Mwanza

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Jiji

108 MPANDA 109 BARIADI 44 KIGOMA 129 SIHA 27 SINGIDA 1880 MOROGORO 2 HANANG' 610 TABORA 59 BAGAMOYO 642 IRINGA 663 MVOMERO 44 KIGOMA 16 TARIME 355 HANDENI 59 BAGAMOYO 30 NGARA 355 HANDENI 72 KYELA 4 NZEGA 160 KILWA 170 URAMBO 59 BAGAMOYO 15384 SIMANJIRO 74 MBULU 85 MAFIA 663 MVOMERO 147 TABORA 30112 KIBAHA 332 KIGOMA 491 BUKOBA 1333 MWANZA

Wilaya ya Songea Jiji la Mwanza Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Iramba Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Ilala Wilaya ya Same Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Mtwara Manispaa ya Temeke Manispaa ya Singida Manispaa ya Ilala Wilaya ya Babati Wilaya ya Mwanga Jiji la Mwanza Wilaya ya Kishapu Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Handeni Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Ilala Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Ilala Wilaya ya Arusha Wilaya ya Meru Manispaa ya Kinondoni Jiji la Mwanza Wilaya ya Maswa Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Mwanga

Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji

995 SONGEA 1333 MWANZA 1126 DODOMA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

155 KIOMBOI-IRAMBA 31/12/2010 10 MKURANGA 20950 DAR ES SALAAM 138 SAME 1249 DODOMA 92 MTWARA 46343 TEMEKE 236 SINGIDA 20950 DAR ES SALAAM 400 BABATI 176 MWANGA 1333 MWANZA 1288 KISHAPU 31902 DAR ES SALAAM 70 HANDENI 109 BARIADI 20950 DAR ES SALAAM 166 MOROGORO 20950 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 3083 ARUSHA 31902 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 170 MASWA 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 68 MWANGA 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 43 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1314 Odiah A. Nzowa 1315 Odilia J. Mramba 1316 Odilia J. Mramba 1317 Okeng'os Otaega 1318 Olipa Wmanuel Mwambeta 1319 Oliver E. Ndunguru 1320 Oliver Fransis Matemu 1321 Oliver N. Gabriel 1322 Olympia G. Matoly 1323 Omari Saidi Simba 1324 Omary Salumu Omary 1325 Ombeni Zinyangwa 1326 Optima K. Kasanda 1327 Oscar B. Nyoni 1328 Oscar l. Mchilo 1329 Oshorael E. Motta 1330 Pamela F. Daffa 1331 Pamela F. Matari 1332 Pamela Fidelis 1333 Partson Alex M 1334 Paschal Ginawe Gwaatema 1335 Paschal M. Bussunge 1336 Paschal Shimiyu 1337 Paschalia M. Dalmas 1338 Paschazia K. Lucas 1339 Paselina Augustine Luhende 1340 Patric C. Ntenga 1341 Patricia Ananiasi Kikoti 1342 Patricia Tira

Dental Technician Muuguzi/Mkunga Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Afisa Mtendaji wa Kijiji Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mifugo Mwandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu

Manispaa ya Ilala Wilaya ya Meru Wilaya ya Meru Wilaya ya Geita Wilaya ya Tandahimba Jiji la Tanga Wilaya ya Moshi Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Ngorongoro Wilaya ya Iramba Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mbeya Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Magu Wilaya ya Kateshi Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Iramba Wilaya ya Nzega Wilaya ya Karatu Wilaya ya Nzega Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Kongwa Manispaa ya Iringa Wilaya ya Kasulu

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

DAR ES 20950 SALAAM 3083 MERU 3083 ARUSHA 139 GEITA 3 TANDAHIMBA 178 TANGA 3003 MOSHI 28 RUFIJI 1 KONDOA 1 LOLIONDO 155 KIOMBOI 109 BARIADI DAR ES 20950 SALAAM 599 MBEYA 28 SHINYANGA 32 LUSHOTO 200 MAGU 2 HANANG 20 KARAGWE 2 NKASI 155 IRAMBA 4 NZEGA 190 KARATU 4 NZEGA DAR ES 46343 SALAAM 1333 MWANZA 57 KONGWA 162 IRINGA 97 KASULU

Manispaa ya Moshi

wa Manispaa

318 MOSHI 91902 KINONDONI 31902 DAR ES SALAAM 344 MUSOMA 166 MOROGORO 14 SONGEA 3013 ARUSHA 20950 ILALA 1249 DODOMA 10 MKURANGA 400 BABATI 138 SAME 30112 KIBAHA 995 SONGEA 20950 DAR ES SALAAM 3013 ARUSHA 46343 DAR ES SALAAM 2083 ARUSHA 1333 MWANZA 610 MOROGORO 400 BABATI 139 GEITA 175 SENGEREMA 16 TARIME 284 BUKOBA 46343 DAR ES SALAAM 129 SIHA 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Musoma Mtendaji Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Songea Manispaa ya Arusha Manispaa ya Ilala Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Babati Wilaya ya Same Mji wa Kibaha Wilaya ya Songea Manispaa ya Ilala Manispaa ya Arusha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Arusha Jiji la Mwanza Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Babati Wilaya ya Nzega Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Tarime Wilaya ya Bukoba Manispaa ya Temeke Wilaya ya Siha Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

Page 44 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1343 Patrick F. Kanyalu

Mwalimu Afisa Mifugo Msaidizi Mwandamizi II Mwalimu Mwalimu Afisa Ugavi II Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhandisi Ujenzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kigoma

Mtendaji

332 KIGOMA

Wilaya Tabora

Mtendaji

610 TABORA

31/12/2010

1344 Patson Alex 1345 Paul Mwezi Mdachi 1346 Paul W.Luhamba 1347 Paulendo J. Mwasi 1348 Paulina Elias Kyunga 1349 Paulina Kinimba 1350 Paulina Ntundu Mwandenga 1351 Paulo Cooper Arthur 1352 Paulo Joseph 1353 Pelegrina Lubangumya 1354 Peleka Dawa Shilinde 1355 Pendo D. Hemela 1356 Pendo Mwaijande 1357 Pendo Timoth Mweli 1358 Penison P. Lema 1359 Penuela F. Ngwatu 1360 Perpetua M. Munishi 1361 Peter Benedictor 1362 Peter F Mutakyawa 1363 Peter F. Pius 1364 Peter G. Mwanandeje 1365 Peter Gunda Johnson 1366 Peter M. Kasuka 1367 Peter Mbele 1368 Peter Mtuka 1369 Peter Paul 1370 Peter R. Lawrence

Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Chato Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Bariadi Jiji la Mbeya Wilaya ya Karatu Wilaya ya Geita Wilaya ya Manyoni Manispaa ya Musoma Wilaya ya Moshi Wilaya ya Rorya Manispaa ya Temeke Wilaya ya Magu Wilaya ya Rungwe Manispaa ya Singida Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Rufiji

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

2 NKASI 1 KONDOA 88 KWIMBA 148 RUNGWE 98 KITETO 98 KIBAYA 237 MBARALI 332 KIGOMA 116 CHATO 59 BAGAMOYO 109 BARIADI 149 MBEYA 190 KARATU 139 GEITA 60 MANYONI 194 MUSOMA 3003 MOSHI 250 RORYA 46343 TEMEKE 88 MAGU 148 RUNGWE 236 SINGIDA 28 SHINYANGA 599 MBEYA 48 TUKUYU 109 BARIADI 28 RUFIJI

Wilaya ya Kibaha Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Nzega Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Nzega

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

30153 KIBAHA 60 MANYONI 4 NZEGA 149 DODOMA 1880 MOROGORO 4 Nzega 229 SUMBAWANGA 65 KILOSA 1 NGORONGORO 59 BAGAMOYO 108 CHATO 1333 MWANZA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Wilaya ya Kilosa Mtendaji Wikaya ya Ngorongoro Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Chato Jiji la Mwanza Wilaya ya Mbarali Mji wa Korogwe Wilaya ya Moshi Wilaya ya Karatu Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Geita Wilaya ya Magu Wilaya ya Nzega Wilaya ya Namanyere/Nkasi Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Arusha Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

237 RUJEWA-MBARALI 31/12/2010 51 KOROGWE 31/12/2010 3003 MOSHI 194 KARATU 31902 KINONDONI 139 GEITA 200 MAGU 99 NZEGA NAMANYERE/ 6 NKASI 284 BUKOBA 10 MKURANGA 2330 ARUSHA 229 SUMBAWANGA 1880 MOROGORO 109 BARIADI 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Mtendaji Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Bariadi Mtendaji

Page 45 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1371 Peter V. Ngagani 1372 Petro H. Tumai 1373 Petronila Peter Pissa 1374 Philipina D. Rimoy 1375 Phillemon Geze 1376 Philmon N. kisamba 1377 Piason Faustino Mwikola 1378 Pili A. Sinde 1379 Pili M. Kibambe 1380 Pili O. Mmanywa 1381 Pirian A. Tarimo 1382 Pius Morice Kazibure 1383 Polifiro P. Mushi 1384 Pontian J. Kahwa 1385 Pricsa N. Manjana 1386 Prisca Bartazari Nyoni 1387 Prisca P. Bonaventura 1388 Prisca S. Laizer 1389 Prisca Xavery Kandila 1390 Prisila B. Theonest 1391 Proscovia Liwime 1392 Prosper E. Sola 1393 Quinter Osango 1394 Radegunda Mwase 1395 Rafiki Emmanuel Mgeni 1396 Rafikieli Gadieli Mweteni 1397 Rahel Aristides Tangu 1398 Rahel E. Mtayoba 1399 Rahel Kanyawana 1400 Rahel M. Chibaba 1401 Rahel Mkini

Afisa Kilimo Msaidizi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Kilimo Msaidizi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Njombe Wilaya ya Singida Wilaya ya Handeni Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Bahi Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Moshi Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Maswa Wilaya ya Siha Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Newala Wilaya ya Iramba Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Singida Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Singida Wilaya ya Igunga Wilaya ya Kisarawe

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

547 NJOMBE 27 SINGIDA 355 HANDENI 59 BAGAMOYO 175 SENGEREMA 88 KWIMBA 74 MBULU 2993 BAHI 28 RUFIJI 3070 MOSHI 60 MANYONI 49 NACHINGWEA 32 LUSHOTO 41 UKEREWE 2 BUKOMBE 109 BARIADI 170 MASWA 129 SIHA 599 MBEYA 113 SHINYANGA 16 NEWALA 155 IRAMBA 176 SERENGETI 32 LUSHOTO 27 SINGIDA 98 KITETO 65 KILOSA 2324 KILOLO 27 SINGIDA 19 IGUNGA 28001 KISARAWE

Jiji la Mwanza Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Mbulu Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bunda Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Singida Wilaya ya Babati Wilaya ya Nanyumbu Wilaya ya Babati Wilaya ya Moshi Wilaya ya Geita Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Misungwi Manispaa ya Arusha Manispaa ya Sumbawanga Wilaya ya Bukoba Jiji la Mwanza Wilaya ya Longido Wilaya ya Geita Wilaya ya Hai Mji wa Korogwe Wilaya ya Same Wilaya ya Magu

wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji

1333 MWANZA 1880 MOROGORO 74 MBULU 31902 DAR ES SALAAM 126 BUNDA 70 SIKONGE 3 MBOZI 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 236 SINGIDA 400 BABATI 246 NANYUMBU 400 BABATI 3003 MOSHI 139 GEITA 194 MBINGA 20 MISUNGWI 3013 ARUSHA 187 SUMBAWANGA 491 BUKOBA 1333 MWANZA 84 LONGIDO 139 GEITA 27 HAI 615 KOROGWE 138 SAME 200 MAGU 31902 KINONDONI 663 MOROGORO 166 MOROGORO 166 MOROGORO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Mvomero Mtendaji Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Morogoro wa Manispaa wa Manispaa

Page 46 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1402 Rahel Ngoda 1403 Rahma M. Msuya 1404 Rajabu K. Mihiko 1405 Rajabu Kitambuliho 1406 Ramadhan Y. Ahmad 1407 Ramadhani Rajabu 1408 Ramadhani S. Lali 1409 Ramadhani Salum 1410 Ramadhani Shaha 1411 Raphael Celestine Gabriel 1412 Raphael Fulgence Ndaka 1413 Raphael M. Leon 1414 Rasuli Mfanga Hamadi 1415 Raya Liganga 1416 Raya Liganga 1417 Rebeca G. Raphael 1418 Rebecah J. Jikolo 1419 Rebecca M Boniface 1420 Rebecca N. Nyauke 1421 Rebecca Rwiza 1422 Rebeka J. Kidulile 1423 Rebeka S. Ngwanishi 1424 Regina Dominick 1425 Regina Gilbert Limbumba 1426 Regina H. Singinika 1427 Regina Joseph 1428 Regina S. Kudema 1429 Regina T. Masawe 1430 Regniberta Mgaya 1431 Rehema Chadi 1432 Rehema David Shimwela 1433 Rehema Dinya 1434 Rehema E. Kairanya 1435 Rehema E. Siyame 1436 Rehema K. Mayunga

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mandamizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Msaidizi wa Ofisi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Babati Wilaya ya Masasi Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Magu Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Magu Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Lindi Wilaya ya Lindi Wilaya ya Nzega Wilaya ya Meatu Manispaa ya Singida Manispaa ya Songea Jiji la Mwanza Wilaya ya Njombe Manispaa ya Bukoba Manispaa ya Sumbawanga Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Songea Wilaya ya Magu Wilaya ya Nzega Manispaa ya Mtwara/ Mikindani Wilaya ya Morogoro Wilaya ya kigoma Wilaya ya Nzega Wilaya ya Maswa Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kondoa

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

32 LUSHOTO 400 BABATI 60 MASASI 74 MBULU 528 MTWARA 10 MKURANGA 41 UKEREWE 22 ULANGA 28001 KISARAWE 200 MAGU 43 KIBONDO 200 MAGU 1880 MOROGORO 328 LINDI 328 LINDI 4 NZEGA 44 MEATU 236 SINGIDA 14 SONGEA 1333 MWANZA 547 NJOMBE 284 BUKOBA 187 SUMBAWANGA 166 MOROGORO 995 SONGEA 200 MAGU 4 NZEGA 92 MTWARA 1880 MOROGORO 332 KIGOMA 4 NZEGA 170 MASWA 31902 KINONDONI 194 SENGEREMA 1 KONDOA

Wilaya ya Arusha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Dodoma Mji wa Lindi Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kahama Wilaya ya Shinyanga Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Biharamulo Manispaa ya Moshi Wilaya ya Rombo Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Hai Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Pangani Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Morogoro Mji wa Lindi Wilaya ya Ileje Wilaya ya Morogoro Jiji la Mwanza Manispaa ya Kinondoni Mji wa Njombe Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Bahi Wilaya ya Kahama Manispaa ya Temeke Manispaa ya Tabora

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Mji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

2330 ARUSHA 46343 DAR ES SALAAM 10 MKURANGA 1249 DODOMA 1070 LINDI 46343 TEMEKE 50 KAHAMA 113 SHINYANGA 46343 DAR ES SALAAM 65 KILOSA 70 BIHARAMULO 318 MOSHI 52 ROMBO 6005 TANGA 6005 TANGA 1880 MOROGORO 1249 DODOMA 27 HAI 20950 DAR ES SALAAM 109 BARIADI 89 PANGANI 237 MBARALI 1880 MOROGORO 1070 LINDI 2 ILEJE 610 MOROGORO 1333 MWANZA 31902 DAR ES SALAAM 577 NJOMBE 65 KILOSA 1 KONDOA 2993 BAHI 50 KAHAMA 46343 DAR ES SALAAM 174 TABORA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 47 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1437 Rehema L. Mhayaya 1438 Rehema Millinga 1439 Rehema Rodgers 1440 Rehema S Kiango 1441 Reheme A. Akwilombe 1442 Reinfrida J. Kisite 1443 Remminister R. Komanga 1444 Renatha Scarion 1445 Renister J. Ngolle 1446 Resti S. Ismail 1447 Restituta Constantine 1448 Restituta Kifaru 1449 Restituta Maige 1450 Revocatus Pauline Mnaku 1451 Rhobi Erasto 1452 Rhoda Muiya Juma 1453 Richard F. Kiandiko 1454 Richard M. Sabuni 1455 Richard Nkola Bundalla 1456 Ritha S. Mname 1457 Rizael H. Malima 1458 Riziki Mathew Chagiye 1459 Robert K. Lucas 1460 Rode Masaki 1461 Rodgers Richard Hiza 1462 Rodina R. Kimaro 1463 Rose A. Tarimo 1464 Rose Adabu Kimaryo 1465 Rose B. Mikambi 1466 Rose C. Nyandindi

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Msaidizi Mwalimu Afisa Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Ardhi Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Mipango II Mwalimu

Wilaya ya Nzega Wilaya ya Masasi Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Nzega Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Musoma Wilaya ya Maswa Jiji la Mbeya Wilaya ya Same Wilaya ya Nzega Jiji la Mwanza Wilaya ya Iramba Wilaya ya Muleba Wilaya ya Tarime Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Meru Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Babati Wilaya ya Karagwe Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Hanang Wilaya ya Ileje Wilaya ya Siha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Rombo Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Muleba

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

4 NZEGA 60 MASASI 491 BUKOBA 4 NZEGA 92 MTWARA 275 TUNDURU 344 MUSOMA 170 MASWA 149 MBEYA 138 SAME 4 NZEGA 1333 MWANZA 155 IRAMBA 131 MULEBA 16 TARIME

Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Songea Jiji la Mwanza

wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji

1249 DODOMA 14 SONGEA 1333 MWANZA 31902 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 577 NJOMBE 28 SHINYANGA 284 BUKOBA 547 NJOMBE 229 SUMBAWANGA 166 MOROGORO 20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 1288 KISHAPU 1333 MWANZA 149 MBEYA 178 TANGA 229 SUMBAWANGA 170 URAMBO 174 TABORA 3003 MOSHI 10 MKURANGA 320 KYELA 318 MOSHI 65 KILOSA 31902 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 8 MONDULI 129 SIHA 70 SIKONGE

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Temeke wa Manispaa Mji wa Njombe wa Mji Manispaa ya Shinyanga wa Manispaa wa Manispaa Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Njombe Mtendaji Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Kishapu Jiji la Mwanza wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Jiji wa Jiji wa Jiji

187 SUMBAWANGA Jiji la Mbeya 3083 MERU Jiji la Tanga 148 RUNGWE 229 SUMBAWANGA 49 NACHINGWEA 400 BABATI 20 KARAGWE 1249 DODOMA 2 HANANG 2 ILEJE 129 SIHA 1249 DODOMA 52 ROMBO 528 MTWARA 131 MULEBA

Wilaya ya Sumbawanga Mtendaji Wilaya ya Urambo Manispaa ya Tabora Wilaya ya Moshi Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Kyela Manispaa ya Moshi Wilaya ya Kilosa Manispaa ya kinondoni Manispaa ya Temeke Wilaya ya Monduli Wilaya ya Siha Wilaya ya Sikonge Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Page 48 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1467 Rose H. Lwesya 1468 Rose Kabengula 1469 Rose Martin Millanzi 1470 Rose Mtashakazi 1471 Rose Optat Shee 1472 Rose Willfred Shundi 1473 Roselina J Mhina 1474 Roselina Mubeezi 1475 Roseman W. Mlambya 1476 Rosemary Lotto 1477 Rosemary Murusuri 1478 Rosemary Urbano Mathias 1479 Rosemary Z. Billu 1480 Roza T. Mashaka 1481 Rozi J. Bilauri 1482 Rozi John 1483 Rubina R. Dhahabu 1484 Rukia K. Mwinyi 1485 Rukia Noah Kunaga 1486 Ruth Yusuph Mapuli 1487 Ruthat Kassim 1488 Ruwaida I. Mbaruku 1489 Saada D. Nyabiri 1490 Sabina J. Martin 1491 Sada S. Sulta 1492 Sadiki Mwenga 1493 Sadru Twaib Salumu 1494 Safari Elia Kitta 1495 Safina Moyo 1496 Saida Salehe 1497 Saidi Mnjoka Bakari 1498 Saidi R. Mlekwa

Mwalimu Afisa Muuguzi I Afisa Tabibu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi/ Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Lindi Wilaya ya Musoma Manispaa ya Temeke Wilaya ya Singida Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Misenyi Wilaya ya Iringa Manispaa ya Arusha Wilaya ya Kahama Wilaya ya Babati Manispaa ya Temeke Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Iramba Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Babati Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Mtwara Mikindani Mji wa Njombe Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Geita Wilaya ya Geita Mji wa Babati Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Meatu Wilaya ya Tabora Wilaya ya Lindi Jiji la Tanga Wilaya ya Ileje Wilaya ya Handeni

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji

2 NKASI 59 BAGAMOYO 328 LINDI 344 MUSOMA 46343 TEMEKE 27 SINGIDA 10 MKURANGA 38 MISENYI 108 IRINGA 3013 ARUSHA 50 KAHAMA 400 BABATI DAR ES 46343 SALAAM 176 SERENGETI 155 IRAMBA 57 KONGWA 400 BABATI 166 MOROGORO 92 MTWARA 577 NJOMBE 59 BAGAMOYO 139 GEITA 139 GEITA 383 BABATI 1 KONDOA 55 NAMTUMBO 44 MEATU 610 TABORA 328 LINDI 178 TANGA 2 ILEJE 355 HANDENI

Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Masasi Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Kyela Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Musoma Wilaya ya Arusha Manispaa ya Mtwara Jiji la Mwanza Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Same Wilaya ya Muheza Manispaa ya Ilala Mji wa Babati Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Arusha Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Chunya Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Kyela Manispaa ya Songea

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

20950 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 60 MASASI 60 MANYONI 320 KYELA 10 MKURANGA 32 LUSHOTO 663 MOROGORO 3 MBOZI 65 KILOSA 344 MUSOMA 2330 ARUSHA 92 MTWARA 1333 MWANZA 155 KITETO 138 SAME 20 MUHEZA 20950 DAR ES SALAAM 383 BABATI 584 KOROGWE 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 1249 DODOMA 3013 ARUSHA 31902 DAR ES SALAAM 73 CHUNYA 22 ULANGA 320 KYELA 14 SONGEA 28 SHINYANGA 160 KILWA 20950 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Shinyanga wa Manispaa Wilaya ya Kilwa Mtendaji Manispaa ya Ilala wa Manispaa

Page 49 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1499 Saidi Yaazidu Kataku 1500 Salama Bahati 1501 Salama Bashiru Hassani 1502 Salehe Semdoe 1503 Salima A. Mwanjile 1504 Salimin S. Msuya 1505 Salma Ahmad Mzee 1506 Salma Hadja Ngayahika 1507 Salma Kassim Mihiko 1508 Salma Kiombye Rashidi 1509 Salma Lacha 1510 Salma Lacha 1511 Salma S. Mwilima 1512 Salmah Yassin Mohamedy 1513 Salome Chambo 1514 Salome E. Chami 1515 Salome Patrick Kalinga 1516 Salum M. Nambwanga 1517 Salvatha Manase Hamaro 1518 Salvina M. Mbombwe 1519 Salvius R.Mgaya 1520 Samia M . Mkude 1521 Samson K. Philip 1522 Samson S. Lubala 1523 Samwel A. Nhembo 1524 Samwel P. Nyange 1525 Samweli W Panga 1526 Sandru Twaib Salumu 1527 Sanifa Sadiki Mshana 1528 Sanyiwa Charles Nyanda

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwandamizi Mwalimu Tabibu - I Afisa Tabibu I Afisa Tabibu II Mwalimu Afisa Elimu III Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Ugavi Mwalimu Afisa Kilimo Mkuu Msaidizi I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Tarime Wilaya ya Iramba Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Kahama Wilaya ya Iramba Wilaya ya Kilolo Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Mahenge Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Mahenge Wilaya ya Masasi Wilaya ya Igunga Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mbulu Wilaya yaTandahimba Wilaya ya Njombe Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Ngara Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Meatu Wilaya ya Meru Manispaa ya Temeke

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

229 SUMBAWANGA Wilaya ya Ulanga 16 TARIME 155 IRAMBA 43 KIBONDO 50 KAHAMA 155 IRAMBA 2324 KILOLO DAR ES 20950 SALAAM DAR ES 20950 SALAAM 528 MTWARA 1 KONDOA 1 KONDOA 22 MAHENGE 28 SHINYANGA 34 ULANGA 60 MASASI 19 IGUNGA 1249 DODOMA 74 MBULU 3 TANDAHIMBA 547 NJOMBE 610 MOROGORO 30 NGARA 1245 DODOMA 1 KONDOA 610 TABORA 98 KITETO 44 MEATU 3083 MERU DAR ES 46343 SALAAM Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Mkuranga Jiji la Mwanza Wilaya ya Hai Jiji la Mwanza Wilaya ya Kisarawe Manispaa ya Bukoba Mji wa Lindi Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mbarali

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Mji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

22 ULANGA 166 MOROGORO 1249 DODOMA 10 MKURANGA 1333 MWANZA 27 HAI 1333 MWANZA 28001 KISARAWE 284 BUKOBA 1070 LINDI 46343 TEMEKE 46343 DAR ES SALAAM 20950 ILALA 237 MBARALI 28 SHINYANGA 31902 DAR ES SALAAM 50153 KIBAHA 46343 DAR ES SALAAM 41 UKEREWE 584 KOROGWE 46343 DAR ES SALAAM 149 MWANZA 194 SENGEREMA 1249 MULEBA 98 KIBAYA - KITETO 6005 MKINGA 190 KARATU 22 MAHENGE 68 MWANGA 166 MOROGORO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Shinyanga wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Temeke Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Temeke Jiji la Mwanza Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Muleba Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Karatu Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Mwanga Manispaa ya Morogoro wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Page 50 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1529 Sara K. Ulaya 1530 Sara W. Lwinga 1531 Sara W. Mayengo 1532 Sarafina Felix Mosha 1533 Sarah Bulyehu Manjale 1534 Sarah Hoza 1535 Sarah John Jossia 1536 Sarah N. Masosota 1537 Sauda M. Chingumbe 1538 Saumu S. Kimbwela 1539 Saumu T. Athumani 1540 Saumu T. Athumani 1541 Schola Mgulo 1542 Scholastica Bulugu 1543 Scolastica J. Kayuni 1544 Scolastica Joseph Awe 1545 Scolastika J Mwalwimbo 1546 Sekela Boniface 1547 Sekoture M. Kiangalla 1548 Sekoture M. Kiangalla 1549 Seleman A. Yewa 1550 Selemani Hemed 1551 Selemani J. Juma 1552 Selestina Gasper Kauki 1553 Selestina Malimoja Lawrence 1554 Selestina Stephano 1555 Selevasia Clement 1556 Selina P. China 1557 Semeni Namamba 1558 Semeni Shabani Mligo 1559 Seth Masisi Steven 1560 Severina E. Malogo

Mwalimu Katibu Mahsusi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Katibu Muhtasi III Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Mji wa Babati Jiji la Mbeya Wilaya ya chamwino Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Songea Mji wa Korogwe Jiji la Mwanza Wilaya ya Chunya Manispaa ya Songea Wilaya ya Kongwa Manispaa ya Mtwara Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Meatu Wilaya ya Kilwa Masoko Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Masasi Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Sengerama Wilaya ya Muleba Wilaya ya Babati Wilaya ya Ileje Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Singida Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Sengerama Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mbeya Manispaa ya Singida Wilaya ya Singida

wa Mji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

383 BABATI 149 MBEYA 1126 DODOMA 175 SENGEREMA 995 SONGEA 615 KOROGWE 1333 MWANZA 73 CHUNYA 14 SONGEA 57 KONGWA 92 MTWARA 92 MTWARA 44 MEATU KILWA 160 MASOKO 291 NACHINGWEA 71 MBULU 60 MASASI 1880 MOROGORO 175 SENGEREMA 131 MULEBA 400 BABATI 2 ILEJE 112 CHAMWINO 1592 SINGIDA 194 MBINGA MPWAPWA 97 KASULU 175 SENGEREMA 50 KAHAMA 599 MBEYA 236 SINGIDA 27 SINGIDA

Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Moshi Jiji la Mwanza

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji

28 RUFIJI 1880 MOROGORO 170 CHAMWINO 3003 MOSHI 1333 MWANZA 31902 DAR ES SALAAM 170 URAMBO 166 MOROGORO 162 IRINGA 46343 DAR ES SALAAM 149 MBEYA 149 MBEYA 1249 DODOMA 31902 KINONDONI 31902 KINONDONI 190 KARATU 31902 KINONDONI 20950 DAR ES SALAAM 131 MULEBA 175 SENGEREMA 32 LUSHOTO 23 LIWALE 46343 DAR ES SALAAM 2330 ARUSHA 2 ILEJE 20950 DAR ES SALAAM 216 MPANDA 50 KAHAMA 1880 MOROGORO 223 MUFINDI 149 MBEYA 1249 DODOMA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Urambo Mtendaji Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Iringa Manispaa ya Temeke Jiji la Mbeya Jiji la Mbeya Manispaa ya Dodoma wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Jiji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Karatu Mtendaji Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Ilala Wilaya ya Muleba Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Liwale Manispaa ya Temeke Wilaya ya Arusha Wilaya ya Ileje Manispaa ya Ilala Mji wa Mpanda Wilaya ya Kahama Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Mufindi Jiji la Mbeya Manispaa ya Dodoma wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa

Page 51 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1561 Sezaria J. Mrema 1562 Shabani N. Maijo 1563 Shabani Shabani Abdallah 1564 Shaibu B. Juma 1565 Shaila Ali Mnyone 1566 Shakila Kassim Rajabu 1567 Shakira Zahidy Maruzuku 1568 Shamila Hussein Abeid 1569 Shani Sanga 1570 Shanny B. Makange 1571 Sharifa Shadhiri 1572 Shida Raphael 1573 Shida C. Mbuba 1574 Shida Kaberege 1575 Shida S. Muyeka 1576 Shose J. Mringo 1577 Shukurani I. Mwalove 1578 Sifa M. Mjema 1579 Sihaba A. Masuhuko 1580 Simoni E. Ndolosi 1581 Simphroza Mvanda 1582 Siriel Sanoi Nnko 1583 Sirilla F.k Mwanisi 1584 Siwajali Amani Gadau 1585 Siwema K. Chamangali 1586 Siwema Lazaro Mlybete 1587 Siyael Tumainiel Kessy 1588 Siza Athumani 1589 Sodam Mbilinyi 1590 Sophia I. Ng'uvi 1591 Sophia J. Kiluvia 1592 Sophia J. Mangaida

Afisa Maendeleo ya Jamii I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya II Afisa Ustawi wa Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Clinical Officer Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mkaguzi wa Ndani II Mwalimu Daktari II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Jiji la Mbeya Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Mtwara Wilaya ya Tunduru Wilaya ya Arusha Wilaya ya Kondoa Jiji la Mwanza Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Kigoma Manispaa ya Musoma Wilaya ya Songea Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Mafia Wilaya ya Siha Wilaya ya Nkasi Wilaya ya Same Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Makete Wilaya ya Meru Wilaya ya Geita Mji wa Korogwe Wilaya ya Tabora Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Moshi Mji wa Kibaha Manispaa ya Moshi Wilaya ya Iramba

wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

149 MBEYA 44 KIGOMA 528 MTWARA 275 TUNDURU 2330 ARUSHA 1 KONDOA 1333 MWANZA 175 SENGEREMA 2324 KILOLO 584 KOROGWE 332 KIGOMA 194 MUSOMA 995 SONGEA 2 NKASI 85 MAFIA 129 SIHA 2 NKASI 138 SAME 176 SERENGETI 175 SENGEREMA 6 MAKETE 3083 MERU 139 GEITA 615 KOROGWE 1028 TABORA 610 MOROGORO 3003 MOSHI 30112 KIBAHA 318 MOSHI 155 IRAMBA 584 KOROGWE 109 BARIADI

Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Lindi Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Korogwe Manispaa ya Iringa Manispaa ya Moshi Wilaya ya Geita Wilaya ya Arusha Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Ilala Mji wa Kibaha Jiji la Mbeya Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Temeke Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Arusha Manispaa ya Ilala Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza Manispaa ya Singida

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa

166 MOROGORO 1249 DODOMA 32 LUSHOTO 328 LINDI 584 KOROGWE 584 KOROGWE 162 IRINGA 318 MOSHI 139 GEITA 2330 ARUSHA 46343 DAR ES SALAAM 20950 ILALA 599 MBEYA 194 MBINGA 20950 DAR ES SALAAM 30112 KIBAHA 149 MBEYA 355 HANDENI 43 KIBONDO 57 KONGWA 28001 KISARAWE 59 BAGAMOYO 31902 KINONDONI 46343 TEMEKE 109 BARIADI 20950 DAR ES SALAAM 3016 ARUSHA 20950 DAR ES SALAAM 59 BAGAMOYO 20950 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 236 SINGIDA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Afisa Afya Mazingira II Wilaya ya Korogwe Mwalimu Wilaya ya Bariadi

Page 52 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1593 Sophia M. Mihambo 1594 Sophia M. Mkaruka 1595 Sophia Marco Magomba 1596 Sophia Nelson Lwesya 1597 Sophia P. Swai 1598 Sophia Paul Ngonyani 1599 Sophia Said Mapara 1600 Sophronia N. Mwakyoma 1601 Sosthenes B.S. Ruzoka 1602 Sosthenes Simon Kulwa 1603 Soteria Shikonyi Temu 1604 Sr. Christy Anthony Mihambo 1605 Sr. Getrude Kimaryo 1606 Sr. Silvia S. Bukombe 1607 Stanford L.Mbegalo 1608 Stanley C. Kagombola 1609 Stanley N. Daniel 1610 Stanley Samwel Mbega 1611 Stara A. Beka 1612 Stara A. Beka 1613 Stella Afrika Kapalisya 1614 Stella Chipanha 1615 Stella F. Nyembela 1616 Stella I Uisso 1617 Stella Lotto Matatizo 1618 Stella M. Peter 1619 Stella Paul Tumbo 1620 Stella R. Mwano 1621 Stella S. Lyimo 1622 Stella Stephen

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mhudumu wa Afya Mwalimu Katibu Muhtasi I Mwalimu Mfamasia II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II Afisa Maendeleo ya Jamii II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Kigoma Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Maswa Manispaa ya Mtwara Wilaya ya Chunya Wilaya ya Urambo Wilaya ya Iringa Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Mufindi Manispaa ya Moshi Wilaya ya Monduli Wilaya ya Tarime Wilaya ya Chunya Wilaya ya Singida Wilaya ya Sikonge Wilaya ya Kishapu Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Kigoma Ujiji Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Shinyanga Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Tarime Wilaya ya Lushoto Manispaa ya Temeke Wilaya ya Chamwino Wilaya ya Singida Wilaya ya Same

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

88 KWIMBA 332 KIGOMA 194 MBINGA 170 MASWA 92 MTWARA 73 CHUNYA 170 URAMBO 108 IRINGA 44 KIGOMA 223 MUFINDI 318 MOSHI 1 MONDULI 16 TARIME 73 CHUNYA 27 SINGIDA 70 SIKONGE 1288 KISHAPU 31902 KINONDONI 44 KIGOMA 44 KIGOMA 148 TUKUYU 1126 CHAMWINO 113 SHINYANGA 1249 DODOMA 16 TARIME 32 LUSHOTO DAR ES 46343 SALAAM 1126 DODOMA 27 SINGIDA 138 SAME

Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Rorya Wilaya ya Njombe Wilaya ya Bunda Wilaya ya Chamwino Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Chamwino Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Hai Wilaya ya Moshi Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Muleba Wilaya ya Ngara Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Bukoba Manispaa ya Kinondoni Jiji la Mwanza Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Singida Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Meru Wilaya ya Makete Manispaa ya Musoma Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Arusha

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

113 SHINYANGA 250 RORYA 577 NJOMBE 126 BUNDA 92 CHAMWINO 31902 DAR ES SALAAM 1126 CHAMWINO 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 176 SERENGETI 59 BAGAMOYO 27 HAI 3003 MOSHI 10 MKURANGA 2324 KILOLO 131 MULEBA 30 NGARA 32 LUSHOTO 491 BUKOBA 491 BUKOBA 31902 DAR ES SALAAM 1333 MWANZA 1249 DODOMA 236 SINGIDA 166 MOROGORO 3083 MERU 6 MAKETE 194 MUSOMA 59 BAGAMOYO 2330 ARUSHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Page 53 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1623 Stella W. Warioba 1624 Stephen E. Mabala 1625 Stephen Mavunde 1626 Stephen Mhoja 1627 Stumai A. Kibarua 1628 Stumai Juma Kibelenge 1629 Subira Andrew Mapunda 1630 Subira G. Ruturagara 1631 Subira I Mussa 1632 Subira Kuruthumu Juma 1633 Subira Lutulagala 1634 Subira P. Ndunguru 1635 Subira R. Ibura 1636 Subiri Elisha Mwalusa 1637 Suma T. Mensah 1638 Sunday Ajangw 1639 Susana L. Hume 1640 Suzan T. Ngasa 1641 Suzana F. Magumbwa 1642 Suzana J. Sinkala 1643 Suzana M. Mgwalu 1644 Suzana Mhoja 1645 Suzana S. Mbulu 1646 Suzana W. Babere 1647 Swahibu M. Andrea 1648 Swite Natalis Kaiba 1649 Sylivester Kalekwa 1650 Sylvester M. Maginga 1651 Symphoroza K. Yegila 1652 Tabitha Erasto Mbuli 1653 Tabitha Ligate S 1654 Tabu Adam Omari

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Maabara Afisa Muuguzi Afisa Mtendaji wa Mtaa Mwalimu Medical Attendand Afisa Utamaduni Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Lab Assistant Mhasibu Msaidizi Mwalimu Mwalimu Afisa Ugavi Mwalimu

Wilaya ya Tarime Wilaya ya Geita Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Tarime Wilaya ya Arusha Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Masasi Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Mvomero Manispaa ya Kinondoni Wllaya ya Shinyanga Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Kibondo Manispaa ya Mtwara Mikindani Mji wa Kibaha Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Kibondo Wilaya ya Nzega Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Moshi Wilaya ya Liwale Wilaya ya Magu Wilaya ya Meru Jiji la Mbeya Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Iramba

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

16 TARIME 139 GEITA 1249 DODOMA 16 TARIME 2330 ARUSHA 584 KOROGWE 60 MASASI 113 SHINYANGA 663 MVOMERO 31902 KINONDONI 113 SHINYANGA 194 MBINGA 32 LUSHOTO 3 MBOZI DAR ES 31902 SALAAM 2 BUKOMBE 97 KASULU 43 KIBONDO 92 MTWARA 30112 KIBAHA 20 KARAGWE 43 KIBONDO 4 NZEGA 109 BARIADI 3003 MOSHI 23 LIWALE 200 MAGU 3083 ARUSHA 149 MBEYA 109 BARIADI 599 MBEYA 155 IRAMBA

Wilaya ya Arusha Wilaya ya Tabora Jiji la Mbeya Wilaya ya Maswa Wilaya ya Same Wilaya ya Arusha Wilaya ya Songea Wilaya ya Lushoto Jiji la Tanga Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Bariadi Manispaa ya Temeke Wilaya ya Makete Wilaya ya Rufiji Manispaa ya Ilala Manispaa ya Tabora

Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

2330 ARUSHA 610 TABORA 149 MBEYA 170 MASWA 138 SAME 2230 ARUSHA 995 SONGEA 32 LUSHOTO 178 TANGA 2 BUKOMBE 16 LUSHOTO 109 BARIADI 46343 DAR ES SALAAM 3 MAKETE 28 RUFIJI 20950 DAR ES SALAAM 147 TABORA 31902 KINONDONI 14 SONGEA 3 MBOZI TUKUYU148 RUNGWE 27 SINGIDA 88 NGUDU-KWIMBA 344 MUSOMA 400 BABATI 2 ILEJE 2 BUKOMBE 250 RORYA 20950 ILALA 1333 MWANZA 31902 DAR ES SALAAM 170 URAMBO

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Songea Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Singida Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Musoma Wilaya ya Babati Wilaya ya Ileje Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Meru Manispaa ya Ilala Jiji la Mwanza wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Urambo

Page 54 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1655 Tabu E. Mgalla 1656 Tabu Juma 1657 Tabu Mohamed 1658 Takia Ramadhani 1659 Tasimbora D. Urassa 1660 Tatu C. Chacha 1661 Tatu M. Mpoto 1662 Tatu Nestory Katunge 1663 Tatu S. Mkami 1664 Tatu Salum Bakari 1665 Tauline Mchenche 1666 Tauline R. Benedicto 1667 Tausi Mjengi Ramadhani 1668 Tecla F. Mdoe 1669 Tegemeo C. Sekadende 1670 Teresia Massae Pascal 1671 Thabit Issa Burhan 1672 Thecla F. Mdoe 1673 Thekla J. Tunge 1674 Theodory M. Mallange 1675 Theopista A. Mdemu 1676 Theopista Nubha 1677 Theresia M. Sokone 1678 Theresia Ndalahwa Clement 1679 Theresia V. Mpungu 1680 Thobias N. Mabula 1681 Thomas A. Mswaga 1682 Thomas B. Katunzi 1683 Thomas L. Manumbu 1684 Thomas l. Manumbu 1685 Thomas M. Soko

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Ushirika Mkuu II Mwalimu Afisa Wanyamapori Mwalimu Mwalimu Afisa Biashara Msaidizi

Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Geita Wilaya ya Ukerewe Wilaya ya Singida Manispaa ya Temeke Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Rorya Wilaya ya Maswa Wilaya ya Singida Wilaya ya Newala Manispaa ya Kigoma Ujiji Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Iramba Wilaya ya Newala Wilaya ya Maswa Wilaya ya Bukombe Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Chato Wilaya ya Shinyanga Jiji la Mwanza Wilaya ya Sengerema Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Meatu Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Mafia

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

223 MAFINGA 109 BARIADI 139 GEITA 41 UKEREWE 27 SINGIDA DAR ES 46343 SALAAM 1249 DODOMA 20 MISUNGWI 663 MVOMERO 4 KILWA 250 RORYA 170 MASWA 233 SINGIDA 16 NEWALA 44 KIGOMA 32 LUSHOTO 155 IRAMBA 16 NEWALA 170 MASWA 2 BUKOMBE 165 KILOSA 116 CHATO 113 SHINYANGA 13333 MWANZA 175 SENGEREMA 28 SHINYANGA 44 MEATU 55 NAMTUMBO 22 ULANGA 22 ULANGA 85 MAFIA

Wilaya ya Mbozi Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Manispaa ya Iringa Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Serengeti Manispaa ya Temeke Wilaya ya Kisarawe Manispaa ya Ilala Mji wa Kibaha Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Karagwe Manispaa ya Temeke Jiji la Mbeya Wilaya ya Arusha Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Mafia Jiji la Mbeya Jiji la Mwanza Wilaya ya Mbulu Mji wa Kibaha Wilaya ya Kasulu

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji wa Jiji Mtendaji wa Mji Mtendaji

3 MBOZI 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 162 IRINGA 32 LUSHOTO 176 SERENGETI 20378 DAR ES SALAAM 28001 KISARAWE 20950 DAR ES SALAAM 30112 KIBAHA 70 BIHARAMULO 20 KARAGWE 46343 TEMEKE 149 MBEYA 2330 ARUSHA 10 MKURANGA 85 MAFIA 149 MBEYA 1333 MWANZA 74 MBULU 30112 KIBAHA 97 KASULU 31902 DAR ES SALAAM 46343 TEMEKE 131 MULEBA 139 GEITA 175 SENGEREMA 138 SAME 50 KAHAMA 50 KAHAMA 237 MBARALI

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Temeke Wilaya ya Muleba Wilaya ya Geita Wilaya ya Sengema Wilaya ya Same Wilaya ya Kahama Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mbarali wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Page 55 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1686 Thomas Malyato 1687 Thomas Njoka 1688 Thomas Soko 1689 Timotheo G. Elias 1690 Toto T.Majula 1691 Trinitha S. Nyoni 1692 Tulasela A. Mdegela 1693 Tulibako Mwasaga 1694 Tulisingi Festo 1695 Tuma T. Mensah 1696 Tumaini Aminiel Nyiti 1697 Tumaini B Kayila 1698 Tumaini C. Barnabas 1699 Tumaini E. Maghimbi 1700 Tumaini G. Sanga 1701 Tumaini Kimaro Chadiel 1702 Tumaini Maleki Kitomari 1703 Tumaini Nuru Faraji 1704 Tumaini Urassa 1705 Tumainiel Kimaro Chediel 1706 Tumpale A. Mwakabanje 1707 Tunasi Sanga 1708 Tunosye O. Munuo 1709 Tunu A. Ngunguti 1710 Tunukio J. Manwa 1711 Tupanege Y. Mwangoma 1712 Tupanege Y. Mwangomo 1713 Twaha A. Twaha 1714 Uhai L. Lemery

Fundi Sanifu - Mpima Ardhi - I Wilaya ya Kasulu Mwalimu Afisa Biashara Msaidizi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Daraja la III Muuguzi Mkunga Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Muuguzi Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Mafia Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Maswa Manispaa ya Songea Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Rungwe Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bunda Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Hanang' Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Kisarawe Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Newala Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Simanjiro Manispaa ya Mtwara Mikindani Manispaa ya Kigoma Wilaya ya Rungwe Wilaya ya Rungwe Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mwanga

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

97 KASULU 3 MBOZI 85 MAFIA 175 SENGEREMA 170 MASWA 14 SONGEA 3 MBOZI 28 RUFIJI 148 TUKUYU DAR ES 31902 SALAAM 126 BUNDA 109 BARIADI 79 KARAGWE 175 SENGEREMA 65 KILOSA 176 SERENGETI 2 HANANG' 55 NAMTUMBO 28001 KISARAWE 176 SERENGETI 16 NEWALA 175 SENGEREMA 14384 SIMANJIRO 92 MTWARA 44 KIGOMA TUKUYU148 RUNGWE 148 RUNGWE DAR ES 20950 SALAAM 68 MWANGA

Wilaya ya Magu Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mbarali Wilaya ya Kasulu Wilaya ya Bunda Manispaa ya Singida Wilaya ya Chamwino

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

200 MAGU 166 MOROGORO 237 MBARALI 97 KASULU 126 BUNDA 236 SINGIDA 1126 DODOMA 31902 DAR ES SALAAM 178 TANGA 28 RUFIJI 1333 MWANZA 1333 MWANZA 20950 DAR ES SALAAM 400 BABATI 1 KONDOA 178 TANGA 213 KILOMBERO 174 TABORA 1333 MWANZA 178 TANGA 1880 MOROGORO 599 MBEYA 2330 ARUSHA 1249 DODOMA 139 GEITA 1249 DODOMA 1249 DODOMA 28 UTETE/RUFIJI 1 KONDOA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Jiji la Tanga wa Jiji Wilaya ya Rufiji Jiji la Mwanza Jiji la Mwanza Manispaa ya Ilala Wilaya ya Babati Wilaya ya Kondoa Jiji la Tanga Wilaya ya Kilombero Manspaa ya Tabora Jiji la Mwanza Jiji la Tanga Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Arusha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Geita Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Kondoa Mtendaji wa Jiji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

Page 56 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1715 Umbula H. Bekka 1716 Umbula H. Bekko 1717 Upendo P. Nsellu 1718 Upendo E. Ezekiel Mkisi 1719 Upendo Kayingi 1720 Upendo M. Mpesha 1721 Upendo N. Swai 1722 Upendo R. Gurti 1723 Vailet J. Nombo 1724 Valentina Lyimo 1725 Valentina Hoka Shija 1726 Valentine Mwaluma Mnaro 1727 Vedastina E Rutashoborwa 1728 Venchi G. Mwano 1729 Veneranda B. Nyaki 1730 Veneranda D. Shayo 1731 Verena D. Champeleka 1732 Veronica C. Kishosha 1733 Veronica Daniel Denis 1734 Veronica Elias Basso 1735 Veronica M. John 1736 Veronica S. Makotha 1737 Veronika S. Njau 1738 Vestina Dionis Manota 1739 Vicent Boney 1740 Vicent L. Kinyota 1741 Vicent M. Shemsanga 1742 Victor Zacharia Sandam 1743 Victoria C. Mroso 1744 Victoria G.Lyatuu 1745 Victoria M. Frank

Mwalimu Mwalimu Fundi Sanifu Maabara II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi II Mwalimu Afisa Ushirika II Mwalimu Mwalimu Muuguzi AFO II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Afisa Mtendaji wa Mtaa III Afisa Nyuki I Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Manispaa ya Moshi Manispaa ya Moshi Wilaya ya Ulanga Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Singida Wilaya ya Ngorongoro Wilaya ya Bukombe Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Mpwapwa Wilaya ya Babati Wilaya ya Bunda Wilaya ya Chunya Wilaya ya Mvomero Wilaya ya Handeni Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Loliondo Wilaya ya Nachingwea Wilaya ya Singida Wilaya ya Manyoni Wilaya ya Makete Wilaya ya Meru Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Mkuranga

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

318 MOSHI 318 MOSHI 22 MAHENGE 3 MBOZI 10 MKURANGA 3 MBOZI 27 SINGIDA 1 NGORONGORO 2 BUKOMBE 1249 DODOMA 57 KONGWA 60 MANYONI 10 MKURANGA 12 MPWAPWA 400 BABATI 126 BUNDA 73 CHUNYA 663 MOROGORO 355 HANDENI 6005 MKINGA 1 LOLIONDO 291 NACHINGWEA 27 SINGIDA 60 MANYONI 6 MAKETE 3083 ARUSHA DAR ES 31902 SALAAM 32 LUSHOTO 1 KONDOA 28 SHINYANGA 10 MKURANGA

Wilaya ya Meru Wilaya ya Meru Mji wa Njombe Wilaya ya Mufindi Manispaa ya Temeke Mji wa Kibaha Wilaya ya Meru Wilaya ya Babati Manispaa ya Temeke Manispaa ya Arusha Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Temeke Wilaya ya Hai Wilaya ya Hanang Wilaya ya Handeni Wilaya ya Kibaha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Hai Wilaya ya Masasi Manispaa ya Arusha Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Korogwe Wilaya ya Babati Wilaya ya Karatu

Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

462 ARUSHA 462 MERU 577 NJOMBE 223 MAFINGA 46343 DAR ES SALAAM 30112 KIBAHA 3083 ARUSHA 400 BABATI 46343 TEMEKE 3013 ARUSHA 10 MKURANGA 166 MOROGORO 31902 KINONDONI 46343 DAR ES SALAAM 27 HAI 27 HANANG 355 HANDENI 30153 KIBAHA 1249 DODOMA 59 BAGAMOYO 27 HAI 60 MASASI 3013 ARUSHA 1249 DODOMA 584 KOROGWE 584 KOROGWE 400 BABATI 190 KARATU 31902 DAR ES SALAAM 190 KARATU 2330 ARUSHA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Karatu Mtendaji Wilaya ya Arusha Mtendaji

Page 57 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1746 Victoria Mrosso 1747 Victoria Thomas Kilame 1748 Violet Cyrillo 1749 Violet G. Mgulu 1750 Violet J. Mwalwisi 1751 Violeth Frednand 1752 Violeth Godwin Kimaro 1753 Vitu G. Ngonyani 1754 Vulfrida J. Temba 1755 Vumilia Bernard Mgeni 1756 Vumilia J. Assenga 1757 Vumilia Stephano Kibiki 1758 Wallace Chungu 1759 Wambura Makaza 1760 Wambura N. Magori 1761 Wanzota Caroline Mwanisi 1762 Warioba M. Samwel 1763 Watiku W. Wangi 1764 Wellu Kiula 1765 Welu Gyumi Millu 1766 Wema F. Mnenuka 1767 Wendo S. Subugo 1768 Wilhelmina J. Ng'ombe 1769 Wilibrod Wilhelm Pissa 1770 Wille E. Mabeyo 1771 Willy Ng'ambi 1772 Wilson Benju 1773 Wilson Charles Mnyanghwalo 1774 Winfrida Athanas Minde

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kondoa Wilaya ya Njombe Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Ludewa Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Rombo Jiji la Mbeya Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Arusha Wilaya ya Monduli Wilaya ya Iringa

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

1 KONDOA 547 NJOMBE 284 BUKOBA 19 LUDEWA 3 MBOZI 32 LUSHOTO 52 ROMBO 149 MBEYA 65 KILOSA 3013 ARUSHA 1 MONDULI 108 IRINGA RUJEWA237 MBARALI 139 GEITA 109 BARIADI 175 SENGEREMA 116 CHATO 109 BARIADI 175 SENGEREMA 1249 DODOMA 14384 SIMANJIRO 94 BAGAMOYO 284 BUKOBA 50 KAHAMA 139 GEITA

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Mtendaji Wilaya ya Rombo Jiji la Mwanza wa Jiji Manispaa ya Kinondoni Jiji la Tanga Wilaya ya Tarime Wilaya ya Morogoro Wilaya ya Mbinga Manispaa ya Ilala wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

31902 DAR ES SALAAM 52 ROMBO 1333 MWANZA 31902 DAR ES SALAAM 178 TANGA 82 TARIME 1880 MOROGORO 194 MBINGA 20950 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 20950 DODOMA 30153 KIBAHA 547 NJOMBE 194 MUSOMA 16 TARIME 17 SHINYANGA 194 MUSOMA 46343 DAR ES SALAAM 28 SHINYANGA 60 MANYONI 46343 DAR ES SALAAM 60 MASASI 20950 DAR ES SALAAM 74 MBULU 50 KAHAMA 2993 DODOMA 577 NJOMBE 57 KONGWA 46343 TEMEKE

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Ilala wa Manispaa Wilaya ya Kibaha Mtendaji Wilaya ya Njombe Manispaa ya Musoma Wilaya ya Tarime Wilaya ya Shinyanga Manispaa ya Musoma Manispaa ya Temeke Manispaa ya Shinyanga Wilaya ya Manyoni Manispaa ya Temeke Wilaya ya Masasi Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mbulu Wilaya ya Kahama Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji wa Manispaa

Fundi Sanifu Maabara I Wilaya ya Mbarali Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi I Mhudumu wa Afya Mwalimu Afisa Mtendaji Mtaa Mwalimu Mwalimu Afisa Ushirika I Mpima Ardhi Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Geita Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Chato Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Sengerema Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Simanjiro Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Kahama Wilaya ya Geita

Manispaa ya Sumbawanga wa Manispaa Wilaya ya Kongwa Mtendaji Wilaya ya Kiteto Wilaya ya Urambo Mtendaji Mtendaji

187 SUMBAWANGA Wilaya ya Bahi 196 KONGWA Mji wa Njombe 98 KITETO 170 URAMBO Wilaya ya Kongwa Manispaa ya Temeke

Page 58 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1775 Winfrida G. Mbwambo 1776 Winfrida Komba 1777 Winfrida Maganya Bwire 1778 Winifrida K.Chambi 1779 Winning Minja 1780 Wiston A. Anania 1781 Witnesi Mkoloni Antoni 1782 Witness A. Luvanda 1783 Yamtondo Wanjara 1784 Yamtondo Wanjara 1785 Yazid Issa Ishengoma 1786 Yovitha R. Banyikwa 1787 Yuda Paulo 1788 Yuda Vyuguseka 1789 Yuditha Mathew Kalinga 1790 Yunice N.Lucas 1791 Yunis A. Malekela 1792 Yusta J.Tesha 1793 Yustina Mandope 1794 Yustina Mathias 1795 Yusufu J. Maiko 1796 Yusuph A. Makate 1797 Yusuph Jamal Maiko 1798 Yusuph O. Omollo 1799 Yusuph S. Mkongo 1800 Zabibu Miraji 1801 Zabra Kilua 1802 Zabron M. Baraka 1803 Zahara Z. Kashakara 1804 Zaina Dokodoko 1805 Zaina Kihamia 1806 Zainabu H. Manyike

Afisa Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhasibu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Muuguzi Mkunga Mwalimu Afisa Maendeleo ya Jamii II

Wilaya ya Chunya Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kishapu Wilaya ya Kyela Wilaya ya Musoma Wilaya ya Namanyere/Nkasi Wilaya ya Kahama Wilaya ya Mbinga Wilaya ya Tarime Wilaya ya Tarime Wilaya ya Ruangwa Wilaya ya Sengerema Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Muleba Mji wa Njombe Wilaya ya Rombo Wilaya ya Mbeya Manispaa ya Dodoma Jiji la Tanga Wilaya ya Magu Jiji la Tanga Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Mafia Wilaya ya Kilosa Manispaa ya Arusha Wilaya ya Nzega Wilaya ya Kwimba Wilaya ya Bahi Wilaya ya Meru Wilaya ya Kilosa

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Mji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

73 CHUNYA 610 TABORA 1288 KISHAPU 320 KYELA 344 MUSOMA 6 NKASI 50 KAHAMA 194 MBINGA 16 TARIME 16 TARIME 51 RUANGWA 194 SENGEREMA 32 LUSHOTO 88 KWIMBA 32 LUSHOTO 98 MULEBA 577 NJOMBE 52 MKUU-ROMBO 599 MBEYA 1249 DODOMA 178 TANGA 200 MAGU 178 TANGA 166 MOROGORO 85 MAFIA 170 KILOSA 3013 ARUSHA 99 NZEGA 88 KWIMBA 2993 DODOMA 3083 ARUSHA 65 KILOSA

Manispaa ya Temeke Wilaya ya Lindi Manispaa ya Musoma Manispaa ya Sumbawanga Jiji la Mwanza Wilaya ya Rungwe Jiji la Mwanza Wilaya ya Kondoa Manispaa ya Dodoma Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Missenyi Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Moshi Wilaya ya Kasulu

wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

46343 DAR ES SALAAM 328 LINDI 194 MUSOMA 187 SUMBAWANGA 1333 MWANZA 148 RUNGWE 1333 MWANZA 1 KONDOA 1249 DODOMA 1249 DODOMA 38 KYAKA 284 BUKOBA 3003 MOSHI 97 KASULU 31902 KINONDONI 97 KASULU 28 RUFIJI 236 SINGIDA 2 NKASI 174 TABORA 3013 ARUSHA 149 MBEYA 3013 ARUSHA 1333 MWANZA 9 SAME 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 88 MAGU 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 3003 MOSHI 1249 DODOMA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Kasulu Mtendaji Wilaya ya Rufiji Mtendaji Manispaa ya Singida Wilaya ya Nkasi Manispaa ya Tabora Manispaa ya Arusha Jiji la Mbeya Manispaa ya Arusha Jiji la Mwanza Wilaya ya Same Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Magu Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Moshi Manispaa ya Dodoma wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji wa Manispaa wa Jiji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

Page 59 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1807 Zainabu H. Manyuke 1808 Zainabu H. Mhando 1809 Zainabu Makame 1810 Zainabu Mohamed Mussa 1811 Zainabu S. Njaidi 1812 Zainabu Salmin Salehe 1813 Zaitun Ally 1814 Zaitun Kibwana 1815 Zaituni Esta Ally 1816 Zaituni H. Mtamila 1817 Zaituni Hussein Mchemba 1818 Zaituni Mussa Membe 1819 Zakia Dindili 1820 Zakia S. Kamkunde 1821 Zalika Mwahungo 1822 Zamoyoni Mkamballah 1823 Zawadi A. Mdemu 1824 Zawadi Jackson Mwidowe 1825 Zena Idd Simba 1826 Zena R. Gange 1827 Zera Leons Msimbe 1828 Ziada Ntwale 1829 Zitha Dominick Mboya 1830 Zubeda Mahundi Mathayo 1831 Zubeda S. Mhando 1832 Zuberi R. Mkinta 1833 Zuberi Rashid Mkinta

Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Mwalimu Mhudumu wa Afya Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Masasi Wilaya ya Nanyumbu Manispaa ya Tabora Wilaya ya Nanyumbu Wilaya ya Rombo Jiji la Tanga Wilaya ya Igunga Jiji La Tanga Wilaya ya Kishapu Manispaa ya Tabora Wilaya ya Rufiji Wilaya ya Musoma Wilaya ya Tandahimba Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Serengeti Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Iramba Wilaya ya Kilwa Manispaa ya Tabora Wilaya ya Ileje Manispaa ya Tabora

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Jiji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

65 KILOSA 246 MASASI 246 NANYUMBU 174 TABORA 246 NANYUMBU 52 ROMBO 178 TANGA 19 IGUNGA 178 TANGA 1288 KISHAPU 174 TABORA 28 RUFIJI 344 MUSOMA 3 TANDAHIMBA MUGUMU176 SERENGETI MUGUMU176 SERENGETI 55 NAMTUMBO 155 IRAMBA 160 KILWA 174 TABORA 2 ILEJE 174 TABORA 16 TARIME 229 SUMBAWANGA 14 PANGANI 6005 MKINGA 6005 MKINGA

Manispaa ya Dodoma

wa Manispaa

1249 DODOMA 31902 DAR ES SALAAM 49 NACHINGWEA 46343 TEMEKE 46343 DAR ES SALAAM 74 MBULU 92 MTWARA 31902 DAR ES SALAAM 166 MOROGORO 20950 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM 46343 TEMEKE 3083 ARUSHA 46343 DAR ES SALAAM 20950 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 31902 DAR ES SALAAM 20 MISUNGWI 10 MKURANGA 44 KIGOMA 162 IRINGA 1333 MWANZA 200 MAGU 88 MAGU 263 KILOMBERO 46343 DAR ES SALAAM 46343 DAR ES SALAAM

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Wilaya ya Nachingwea Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Mbulu Manispaa ya Mtwara Mikindani Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Morogoro Manispaa ya Ilala Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke Wilaya ya Meru Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

Manispaa ya Kinondoni wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Mkuranga Manispaa ya Kigoma Manispaa ya Iringa Jiji la Mwanza Wilaya ya Magu Wilaya ya Magu Wilaya ya Kilombero Manispaa ya Temeke Manispaa ya Temeke wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Jiji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

Afisa Mifugo Msaidizi II Wilaya ya Tarime Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Sumbawanga Wilaya ya Pangani Wilaya ya Mkinga Wilaya ya Mkinga

Page 60 of 61

Na

JINA

CHEO

HALMASHAURI ANAYOTOKA

MKURUGENZI ANAKOTOKA

ANUANI WILAYA ATOKAKO ANAYOTOKA

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

ANUANI AENDAKO

WILAYA ANAYOKWENDA

TAREHE YA BARUA

1834 Zuhura K. Yusufu 1835 Zulaika Issa 1836 Zulfa B Mkwizu 1837 Zulfa Ibrahim Idd 1838 Zumlati Salim

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Moshi Wilaya ya Lushoto Wilaya ya Mafia Wilaya ya Geita

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

1 MPANDA 3003 MOSHI 32 LUSHOTO 85 MAFIA 139 GEITA

Wilaya ya Iringa Wilaya ya Mbarali Manispaa ya Dodoma Wilaya ya Iramba Wilaya ya Arusha

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

108 IRINGA 237 MBARALI 1249 DODOMA

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010

155 KIOMBOI-IRAMBA 31/12/2010 31/12/2010 2330 ARUSHA

Page 61 of 61

OFISI YA WAZIRI MKUU TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA ORODHA YA WATUMISHI WA MAMLAKA ZA SERIKALI ZA MITAA WALIOOMBA UHAMISHO AMBAO HAWAKUKIDHI VIGEZO NA SABABU ZA KUTOKIDHI Na JINA CHEO HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI MKURUGENZI SABABU ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA ANAKOKWENDA Wilaya ya Mkuranga Mtendaji barua haielezi utachukua nafasi ya nani 1 Abdalah A. Issa Afisa Mifugo Wilaya ya Kishapu Mtendaji Msaidizi II 2 Abraham P. Kadutu Mwalimu Wilaya ya Mkinga Mtendaji Wilaya ya Urambo Mtendaji hakuna barua ya ukubali toka Urambo DC na pia hakuna baraua za mwl Alfani Hamis anayebadilishana naye 3 Aida Anyalwisye Konga Mhudumu wa Wilaya ya Karagwe Mtendaji Ofisi ya Mkuu wa Mkoa -Mbeya Katibu Tawala Mkoa Uhamisho kutoka Mamlaka ya Serikali za Mitaa Afya kwenda Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. 4 Aizeck G. Nyirenda Mhandisi Wilaya ya Mtendaji Wilaya ya Namtumbo Mtendaji maombi yako ya uhamisho hukuyapitisha na Kilimo Sumbawanga kupata ridhaa ya Mwajiri wako wa sasa (Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Sumbawanga) 5 Albert M. Ulaya Afisa Wilaya ya Mtendaji Wilaya ya Ulanga Mtendaji Hakuna barua ya uthibitisho kuwa umepata nafasi Utumishi Serengeti katika Halmashauri ya Ulanga 6 Ambuyasia Edith Tarimo Mwalimu Wilaya ya Lushoto Mtendaji Wilaya ya Moshi Mtendaji Hakuna barua ya uthibitisho kuwa umepata nafasi katika Halmashauri ya Moshi 7 Aminath I. Rugemalila Muuguzi Wilaya ya Mtendaji Wilaya ya Bukoba Mtendaji huna barua ya ukubali toka Bukoba DC Msaidizi Bukombe 8 Aneth Evarist Mayengela Afisa Manispaa ya wa Manispaa Wilaya ya Bukombe Mtendaji hajapata nafasi Bukombe DC Mtendaji wa Singida Mtaa 9 Anna Aloyce Mwalimu Wilaya ya Manyoni Mtendaji Jiji la Tanga wa Jiji hujapata kibali cha Mwajiri 10 Anuciata Baltazary Mpina Afisa Mtendaji wa Kata Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Sikonge Mtendaji Manispaa ya Morogoro wa Manispaa hukupata nafasi katika Halmashauri unayotaka kuhamia Hakuna barua ya uthibitisho kuwa umepata nafasi katika Halmashauri ya Karatu hujapata ukubali wa Mkurugenzi wa Newala DC hakuna ukubali wa Mkurugenzi wa Tunduru DC

11 Apolinari N. Lorry 12 Ashura A. Mwanemo 13 Asi M. Mpendaga

Wilaya ya Mbulu

Mtendaji

Wilaya ya Karatu Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Temeke

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

Wilaya ya Newala Mtendaji

Mhudumu wa Wilaya ya Tunduru Mtendaji Afya II

Page 1 of 10

Na

JINA

CHEO Afisa Afya II Mwalimu Mwalimu Katibu Muhsusi xxxxxxxx Mwalimu Mwalimu Mwalimu Tabibu Dereva

14 Athumani B. kimweri 15 Bahati A. Sanga 16 Bahati J. Mwakakango 17 Beatrice A. Mwasumbi 18 Beatrice Rweyemamu 19 Benedicto T. Luambano 20 Bupe Mwakasala 21 Caroline Elisa Msofe 22 Cecilia N. Mshanga 23 Charles Simon Ndecky

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Pangani Mtendaji Wilaya ya Kilolo Wilaya ya Mpanda Mtendaji Wilaya ya Igunga Jiji la Mbeya Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Bariadi Mtendaji wa Jiji Mtendaji Mtendaji hakuna Wilaya ya Mbozi Wilaya ya Tarime Wilaya ya Misenyi Wilaya ya Songea Wilaya ya Mpanda Wilaya ya Same Manispaa ya Ilala Ofisi ya Mkuu wa Mkoa

MKURUGENZI ANAKOKWENDA Mtendaji hakuna Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Katibu Tawala Mkoa

SABABU barua haielezi atachukua nafasi ya nani barua za kuomba kibali hazipo hakuna barua ya kuomba nafasi na majibu ya kuwepo nafasi Mbozi DC barua haielezi kuwa utachukua nafasi ya nani hakuna barua ya maombi na kibali kutoka kwa mwajiri wako hakuna barua ya kuomba nafasi iliyopitishwa na Mkurugenzi Songea DC hakuna barua ya kibali toka Mtwara Barua yako haijasainiwa na Mkurugenzi, Afisa Elimu, imesainiwa na mkuu wa shule tu. Hakuna Uthibitisho kama Manispaa ya Ilala wanayo nafasi Uhamisho kutoka Mamlaka ya Serikali za Mitaa kwenda Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. Hakuna barua ya maombi ya mtumishi aliyeombewa nafasi ya kuhama ambayo imeidhinishwa na mwajiri wake. barua haielezi utachukua nafasi ya nani Maombi ya Mwalimu unayebadilishana naye hayakuambatanishwa Hakuna Uthibitisho kama Halmashauri ya Wilaya ya Mkuranga wanayo nafasi hujapata nafasi unakotaka kuhamia idhini ya Mkurugenzi (Njombe DC) unakohamia haipo ni mtumishi wa serikali kuu

Wilaya ya Mtwara Mtendaji Jiji la Tanga wa Jiji Wilaya ya Mtendaji Bagamoyo Wilaya ya Kishapu Mtendaji

24 Christina Essau

Mwalimu

Wilaya ya Bunda

Mtendaji

Wilaya ya Kilosa

Mtendaji

25 Christina K. Dotto 26 Christopher John Ndibato 27 Cyprian E.M Ludege 28 Daniel Albert 29 Daudi A. Chawawa 30 Daudi L.Sweke

Afisa Muuguzi Mwalimu

Wilaya ya Bariadi

Mtendaji

Wilaya ya Misungwi Wilaya ya Nzega Wilaya ya Mkuranga Popote Da r es Salaam Wilaya ya Njombe Wilaya ya Geita

Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Wilaya ya Longido Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Katibu Tawala Mkoa

Afisa Uvuvi I Wilaya ya Nkasi Mwalimu Mwalimu Mhandisi Manispaa ya Musoma Wilaya ya Mbozi Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Kigoma

Mtendaji Mtendaji

Page 2 of 10

Na 31 Diana Merer

JINA

CHEO Mwalimu Muuguzi III

32 Edina L. Mathayo

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Mtendaji Manispaa ya Shinyanga Shinyanga Ofisi ya Mkuu wa Katibu Tawala Mji wa Babati Mkoa wa Morogoro Mkoa Wilaya ya Maswa Ofisi ya Katibu Tawala wa Mkoa Wilaya ya Tabora Wilaya ya Kilosa Mtendaji Katibu Tawala hakuna

MKURUGENZI ANAKOKWENDA wa Manispaa wa Mji

SABABU utume maombi kwa RAS Maombi haya yatumwe Ofisi ya Rais- Menejimenti ya Utumishi wa Umma hujapata nafasi uombe kibali Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma hujapata kibali cha kuhama unakotoka na unakotaka kuhamia hakuna barua ya maombi toka Kilosa wala cheo chako idhini ya Mkurugenzi wa Namtumbo DC haipo

33 Edward Lutabu 34 Eleonora M. Mollel

35 Elizabeth Donath Mneda 36 Emanuel W. Machila 37 Eng. Aizeek G. Nyirenda 38 Evaline Natai 39 Fatuma M. Juma 40 Fatuma Haruni Rashidi 41 Fatuma Haruni Rashidi 42 Festus Mhagama

Mwalimu Afisa Muuguzi Mkuu II Mwalimu xxxxxxxx Mhandisi Kilimo II Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu AMO Cataract Surgeon Mwalimu

hakuna

Mtendaji Mtendaji

Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Namtumbo Wilaya ya Bagamoyo Wilaya ya Morogoro Manispaa ya Kinondoni Manispaa ya Tabora Ofisi ya Mkuu wa Mkoa Morogoro

Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Katibu Tawala Mkoa

Wilaya ya Mtendaji Sumbawanga Wilaya ya Kondoa Mtendaji Wilaya ya Tarime Manispaa ya Tabora Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Kibaha Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji

Ajra Mpya Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Manispaa ya Kinondoni hakuna barua ya ukubali toka Kinondoni Uhamisho kutoka Mamlaka ya Serikali za Mitaa kwenda Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. barua haielezi utachukua nafasi ya nani hakuna kibali cha mwajiri barua haielezi utachukua nafasi ya nani

43 Filbert E. Pelekamoyo 44 Flora K. Minja 45 Gerald D. Minja

Wilaya ya Mpanda Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Wilaya ya Mbeya Manispaa ya Ilala Wilaya ya Iramba

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

46 Grace Mazengo 47 Hamis R. Kibugila

Mwalimu Wilaya ya Rufiji Daktari Manispaa ya Moshi Msaidizi Mwandamizi Mwalimu Manispaa ya Kinondoni Mwalimu Wilaya ya Kishapu

wa Manispaa Mtendaji

Wilaya ya Bagamoyo Manispaa ya Kinondoni

Mtendaji wa Manispaa

Barua ya maombi ya uhamisho haijaambatishwa Hujapata nafasi Kinondoni MC

Page 3 of 10

Na 48 Hilda E. Moshi

JINA

CHEO

49 Hosiana Mbura 50 Ibrahim E. Fungo 51 Idadi Rashid 52 Imani j Kilindo 53 Imelda Kasuga 54 Ingrid Mutabuzi 55 Ipande E.I.Francis 56 Isaack C. Mongi 57 Jafet Tanda Malima 58 James A. Rugemalira 59 Jane Nkonjwela 60 Janeth G. Mrita 61 Jenifa E. Kikoti 62 Johannes Marco

Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Wilaya ya Tarime Mhasibu II Wilaya ya Ngara Dereva I

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Igunga Mtendaji Wilaya ya Siha

MKURUGENZI ANAKOKWENDA Mtendaji

SABABU barua haielezi utachukua nafasi ya nani

Mtendaji Mtendaji Katibu Tawala Mkoa Mtendaji Mganga Mkuu wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Wilaya ya Meru Wilaya ya Rungwe Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Manispaa ya Ilala Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Bagamoyo hakuna Wilaya ya Moshi Manispaa ya Temeke Wilaya ya Misenyi Wilaya ya Bukoba Wilaya ya Kilindi Manispaa ya Bukoba Manispaa ya Ilala

Mtendaji Mtendaji KATIBU MKUU wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji hakuna Mtendaji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

hajapata nafasi Meru DC hujapata nafasi Halmashauri unayotaka kuhamia ni mtumishi wa serikali kuu hujapata nafasi Halmashauri unayotaka kuhamia unataka kuhama kutoka ajira ya Serikali Kuu kwenda Mamlaka za Serikali za Mitaa hakuna barua ya ridhaa ya Mwajiri huna barua ya ukubali toka katika halmashauri unayotaka kuhamia hakuna barua ya ukubali toka Moshi DC Hakuna Uthibitisho kama Halmashauri yaManispaa ya Temeke wanayo nafasi hakuna barua ya maombi na kibali kutoka kwa mwajiri wako Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Bariadi hakuna barua ya maombi ya uhamisho hakuna majibu ya uwepo wa nafasi kutoka Bukoba MC Uhamisho kutoka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kwenda Mamlaka za Serikali za Mitaa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. hakuna barua ya ukubali toka Maswa DC Barua ya maombi ya uhamisho haijaambatishwa hujapata nafasi Ilala

Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Mhudumu wa Wilaya ya Liwale Afya Muuguzi II Hospitali ya MkoaIringa Mwalimu Manispaa ya Bukoba Mkaguzi wa Wilaya ya Magu Ndani II Mwalimu Wilaya ya Korogwe Mwalimu xxxxxxxx Mwalimu Mwalimu Mwalimu Daktari Wilaya ya Kilindi Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Bariadi

Wilaya ya Korogwe Mtendaji Mji wa Mpanda Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Mtwara wa Mji Katibu Tawala

63 Johary I. Mbudo 64 John Igunila mboohe 65 Josephine Mpalahole

Mhasibu Msaidizi Mhasibu Msaidizi Mwalimu

Manispaa ya Musoma Wilaya ya Hai Mji wa Korogwe

wa Manispaa Mtendaji wa Mji

Wilaya ya Maswa Wilaya ya Longido Manispaa ya Ilala

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Page 4 of 10

Na

JINA

CHEO Mwalimu Mwalimu Mwalimu

66 Joshua Yona Nyanginywa 67 Jovither J. Rwehumbiza 68 Judith Alexander

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Mbozi Mtendaji Wilaya ya Mufindi Wilaya ya Mpanda Mtendaji Wilaya ya Geita Mtendaji Manispaa wa Morogoro Wilaya ya Bunda

MKURUGENZI ANAKOKWENDA Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

SABABU hukuambatanisha maombi ya Mwalimu unayetaka kubadilishana naye hakuna barua ya ukubali toka Morogoro hukupitisha maombi yako kwa Mkuu wa Shule unayotaka kuhama na Afisa Elimu wa Halmashauri barua haielezi kuwa utachukua nafasi ya nani hakuna barua ya ukubali toka Morogoro Hakuna barua ya kuomba kibali Hakuna Uthibitisho kama Halmashauri yaManispaa ya Ilala wanayo nafasi Hakuna barua ya ukubali toka Ilala hujaleta barua ya maombi kwa Katibu Mkuu Barua ya maombi ya uhamisho haijaambatishwa Halmashauri unayotaka kuhamia haikubainisha kuwa utachukuwa nafasi ipi iliyo wazi maombi yako hayakupitia kwa mwajiri wako wa sasa na pia hukupata nafasi katika Halmashauri unayotaka kuhamia Hakuna barua ya kupata nafasi kutoka Halmashauri unayotaka kuhamia ya Mwanga. hakuna barua ya ukubali toka Gairo

69 Kaanasia K. Shao 70 Kassim Andrea Maguluko 71 Kisiri Boniphace Samwel 72 Kissa Ndoto Kigonjola 73 Kurhum A. Samuli 74 Leocadia C. Kazana 75 Lilian Haule 76 Louis E. Mchomvu 77 Loyce Ezekiel

Mwalimu Mwalimu Mlinzi Mwalimu MCHA Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Manispaa ya Arusha Wilaya ya Meatu Wilaya ya Biharamulo Wilaya ya Mbinga

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Mji wa Korogwe Manispaa ya Morogoro Wilaya ya Serengeti Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Mbeya Wilaya ya Moshi Manispaa ya Temeke

wa Mji wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Wilaya ya Mtendaji Utete/Rufiji Wilaya ya Musoma Mtendaji Wilaya ya Nzega Mtendaji

Wilaya ya Hanang' Mtendaji Wilaya ya Bagamoyo Mtendaji

78 Ludan Moris Njuu 79 Maarufu Jully Mkwaya

Mwalimu Afisa Biashara Msaidizi Mwalimu

Wilaya ya Ludewa Mtendaji Wilaya Bagamoyo Mtendaji

Wilaya ya Mwanga Wilaya ya Gairo

Mtendaji Mtendaji

80 Magreth S. Fussi

Wilaya ya Mbeya

Mtendaji

Manispaa ya Kinondoni

wa Manispaa

81 Marietha Cosmas 82 Mary Budodi

Mwalimu Mhasibu II

Wilaya ya Chato Manispaa ya Sumbawanga

Mtendaji wa Manispaa

Wilaya ya Bariadi Wilaya ya Kilolo

Mtendaji Mtendaji

hakuna barua ya maombi kuhama kutoka kwa mwajiri wako ambaye ni Mkurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya. Hii ni ajira mpya pia hakuna barua za maombi zilizoambatishwa toka Halmashauri husika hujapata nafasi Kilolo DC

Page 5 of 10

Na 83 Mary E Maselle

JINA

CHEO xxxxxxxx Mwalimu

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Muleba Mtendaji Wilaya ya Sengerema Manispaa ya Arusha Wilaya ya Chato wa Manispaa Manispaa ya Kinondoni

MKURUGENZI ANAKOKWENDA Mtendaji wa Manispaa

SABABU hukutaja cheo chako barua ya maombi kwenda Kinondoni MC haikupitishwa na Mkurugenzi wa Manispaa ya Arusha Barua inapaswa kupitishwa kote kwenye anuani zilizoainishwa (K/K) na kuomba nafasi Halmashauri ya Ilala. Baada ya kupata nafasi ndipo unaomba kibali cha Uhamisho OWM-TAMISEMI Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Mbozi hujapata nafasi ni mkuu wa idara Hakuna barua ya maombi ya mtumishi aliyeombewa nafasi ya kuhama ambayo imeidhinishwa na mwajiri wake. hakuna barua ya kuomba kibali Barua ya Mwl. Caroline E. Msofe mnayebadilishana naye haijasainiwa na Mkurugenzi, Afisa Elimu, imesainiwa na mkuu wa shule tu. hakuna barua ya Mwl. Bimkubwa Ismail Abdallah mnayebadilishana naye hakuna barua ya kuomba kibali Hakuna barua ya kupata nafasi kutoka Halmashauri unayotaka kuhamia barua uliyopata nafasi inatoka kwa Katibu Tawala Mkoa wa Mwanza uhamisho wa ndani, maombi yaelekezwe Ofisi ya Mkoa hakuna barua ya ukubali toka Kilombero DC Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Sengerema

84 Matilda E. Kyungu

85 Mayasa Zuberi

Mwalimu

Mtendaji

Manispaa ya Ilala

wa Manispaa

86 Merebie Tusumwike Mweniungu 87 Mfule J. Mchunga 88 Mwantumu Dossi 89 Naanjela Gadiel Mwanga

Muuguzi Mwalimu DCDO Mwalimu

Wilaya ya Mbozi

Mtendaji

Manispaa ya Ilala Manispaa ya Ilala hakuna Wilaya ya Mwanga

wa Manispaa wa Manispaa hakuna Mtendaji

Wilaya ya Musoma Mtendaji Wilaya ya Kilindi Manispaa ya Kinondoni Mtendaji wa Manispaa

90 Najara Noely Massao 91 Naziel D. Funka

Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Musoma Mtendaji Wilaya ya Same Mtendaji

Manispaa ya Moshi Jiji la Tanga

wa Manispaa wa Jiji

92 Nazilu S. Mmunda 93 Ndimiyake Mwaijobele 94 Neema Mwenisongole 95 Nelice A. Karashani 96 Nicholaus Nkurlu 97 Novatus E. Tulutulu 98 Ntona Kebure

Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi II Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Lindi

Mtendaji

Wilaya ya Masasi Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Mkuranga hakuna Wilaya ya Kongwa Wilaya ya Kilombero Wilaya ya Tarime

Mtendaji wa Manispaa Mtendaji hakuna Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Wilaya ya Iringa Mtendaji Wilaya ya Kibondo Mtendaji Wilaya ya Bariadi Mtendaji

Wilaya ya Kondoa Mtendaji Wilaya ya Manyoni Mtendaji Wilaya ya Sengerema Mtendaji

Page 6 of 10

Na

JINA

CHEO Mwalimu Afisa Utumishi Mkuu - I Afisa Afya I

99 Nuru A. Kamota 100 Nyipamato S.M.

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Mkinga Mtendaji Wilaya ya Babati Wilaya ya Kyela Mtendaji Mji wa Makambako

MKURUGENZI ANAKOKWENDA Mtendaji wa Mji

SABABU hakuna barua ya maombi ya mtumishi aliyeombewa nafasi ya kuhama hukupata nafasi katika Halmashauri unayotaka kuhamia Barua inapaswa kupitishwa na Mkurugenzi wa Halmashauri uliyopo kisha uombe nafasi Halmashauri ya Manispaa ya Dodoma. Baada ya kupata nafasi ndipo unaomba kibali cha Uhamisho OWM-TAMISEMI Hakuna barua ya maombi ya uhamisho hakuna Cheti cha Ndoa Hakuna barua ya kupata nafasi kutoka Halmashauri unayotaka kuhamia ya Manispaa ya Singida

101 Paul Jacob Ntandu

Wilaya ya Kyela

Mtendaji

Manispaa ya Dodoma

wa Manispaa

102 Pendo A. Kabungo 103 Pendo Masalu 104 Peter L. Murro

Mwalimu Mwalimu PAFO

Wilaya ya Kilindi Mtendaji Manispaa ya Iringa wa Manispaa Wilaya ya Kondoa Mtendaji

Wilaya ya Korogwe Jiji la Mbeya Manispaa ya Singida

Mtendaji wa Jiji wa Manispaa

105 Petronia Sanga 106 Pili Martin

Afisa Kilimo Mwalimu

Manispaa ya wa Manispaa Mtwara Wilaya ya Manyoni Mtendaji

Manispaa ya Iringa Wilaya ya Ruangwa

wa Manispaa Mtendaji hakuna barua zilizopitishwa za maombi toka kwa Mkurugenzi Manyoni DC na Mkurugenzi Ruangwa DC Uhamisho kutoka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kwenda Mamlaka ya Serikali za Mitaa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. Uhamisho ni kutoka Halmashauri moja kwenda nyingine ndani ya Mkoa hujapata nafasi Lindi TC barua ya kukubaliwa kuhamia Halmashauri ya Manispaa ya Moshi haikuambatana na maombi ya uhamisho kutoka kwa mwombaji barua haielezi kuwa utachukua nafasi ya nani hujapata nafasi Mkuranga DC hukutaja cheo chako ni nani

107 Rebeka Mlemwa

Afisa Muuguzi

Ofsi ya Mkuu wa Mkoa wa Tabora

Katibu Tawala Mkoa

Manispaa ya Kinondoni

wa Manispaa

108 Regnard T. Mbifile 109 Richard A. Makupe 110 Roathus Benedict Temba

Wilaya ya Mtendaji Mahenge Afisa Ardhi II Manispaa ya wa Manispaa Singida Mwalimu Wilaya ya Rombo Mtendaji

Mwalimu

Wilaya ya Kilombero Mji wa Lindi Manispaa ya Moshi

Mtendaji wa Mji wa Manispaa

111 Roda Ndembeka 112 Rosalia R. Mosha 113 Rose A. Minja

Muuguzi Mkunga II MCHA II xxxxxxxx

Manispaa ya wa Manispaa Songea Wilaya ya Mwanga Mtendaji Wilaya ya Kilosa Mtendaji

Manispaa ya Iringa Wilaya ya Mkuranga Wilaya ya Kongwa

wa Manispaa Mtendaji Mtendaji

Page 7 of 10

Na

JINA

CHEO Katibu Mahsusi II

114 Rosemary Pendo Masoso

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Ofisi ya Mkuu wa Katibu Tawala Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Wilaya ya Mwanza Sengerema Wilaya ya Masasi Mtendaji Wilaya ya Kilwa

MKURUGENZI ANAKOKWENDA Katibu Tawala Mkoa

SABABU Uhamisho kutoka Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kwenda Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. Hakuna barua za maombi za watumishi husika ambazo zinaonesha makubaliano pia zilizopitishwa na waajiri. Hakuna barua ya uthibitisho kuwa umepata nafasi katika Halmashauri yoyote ya Dar es salaam hukupitisha maombi yako kwa Mkuu wa Shule unayotaka kuhama na Afisa Elimu wa Halmashauri hujapata nafasi Karagwe DC maombi yako hayajapitishwa kwa Mkurugenzi wa Geita DC hakuna barua za maombi unakotoka na unakokwenda Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Mpwapwa Hakuna majibu kutoka Halmashaurii za Dar es Salaam Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Manispaa ya Sumbawanga una mwaka mmoja kazini Barua haijapitia kwa Mkuu wa Shule na Afisa Elimu maombi yako hayakupata idhini ya Mkuu wa Shule, Afisa Elimu na Mkurugenzi wa Halmashauri unayotaka kuhama Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Shinyanga Hakuna barua ya maombi ya mtumishi aliyeombewa nafasi ya kuhama ambayo imeidhinishwa na mwajiri wake.

115 Saidi Fadhili

Mwalimu

Mtendaji

116 Salome Nyangusi

Mhasibu

Wilaya ya Korogwe Mtendaji

117 Santiel Pearson

Mwalimu

Wilaya ya Geita

Mtendaji

Manispaa ya Temeke

wa Manispaa

118 Sarah P. Mihambo 119 Sarah Philipo 120 Scontina Mgihilwa 121 Selestina Stepano 122 Severine Tarimo 123 Shada Mkanula 124 Shaila Ahamadi Zayumba 125 Sholastica Bulugu 126 Sikudhani Mchani

Mwalimu Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Geita Wilaya ya Geita

Mtendaji Mtendaji

Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Karagwe Wilaya ya Njombe Manispaa ya Ilala

Mtendaji Mtendaji Mtendaji wa Manispaa

Wilaya ya Mpanda Mtendaji Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji Mtendaji Mtendaji

Afisa Elimu I Wilaya ya Mpwapwa Afisa Afya Manispaa ya Iringa Mkuu Mwalimu Manispaa ya Sumbawanga Mwalimu Wilaya ya Singida Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Kilwa Wilaya ya Tabora

Wilaya ya Njombe Wilaya ya Hai Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Mkinga

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji

127 Sindelina S. Mitimingi 128 Siri Simon

Mwalimu Mwalimu

Wilaya ya Shinyanga Wilaya ya Bahi

Mtendaji Mtendaji

Manispaa ya Bukoba Wilaya ya Mvomero

wa Manispaa Mtendaji

Page 8 of 10

Na

JINA

CHEO

129 Skitu Hamisi Mwemsi

130 Suzan Wilson 131 Suzana Wilson 132 Svea Albert Buyungu 133 Sylvester C. Katoto 134 Tatu P. Senkondo 135 Theresia Kiwia 136 Theresia Kusenta 137 Ummyaisha Mzee Ally 138 Upendo A. Mayosa 139 Victoria G.Kaduma 140 Violet Raymosy Mmanga

Afisa Maendeleo ya Jamii Mwandamizi Mwalimu Wilaya ya Geita Mwalimu Mwalimu Mwalimu Mwalimu Afisa Muuguzi III Mwalimu Daktari Msaidizi Mwalimu Mwalimu Wilaya ya Geita

HALMASHAURI MKURUGENZI ANAYOTOKA ANAKOTOKA Manispaa ya Iringa wa Manispaa

HALMASHAURI ANAYOKWENDA

MKURUGENZI ANAKOKWENDA

SABABU hujapata nafasi kutoka Halmashauri unayotaka kuhamia

Mtendaji Mtendaji

Wilaya ya Rombo Wilaya ya Rombo Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Ngara Mji wa Korogwe

Mtendaji Mtendaji wa Manispaa Mtendaji wa Mji

Wilaya ya Moshi Mtendaji Wilaya ya Kibondo Mtendaji Wilaya ya Kondoa Mtendaji xxxxxxxxx xxxxxxx

Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Geita hakuna maombi ya barua kupitia kwa Mkurugenzi Geita DC hujapata kibali cha Mwajiri Hakuna barua ya uthibitisho kuwa umepata nafasi katika Halmashauri ya Ngara barua haielezi utachukua nafasi ya nani uombe Ofisi ya Rais Menejementi ya Utumishi ya Umma idhini ya Mkurugenzi wa Manispaa ya Temeke Haipo Hakuna barua ya ruhusa kutoka kwa Mkurugenzi wa Wilaya ya Mkuranga maombi yako hayajapitishwa kwa Mkurugenzi wa Muheza DC hakuna barua ya ukubali toka Mtwara Mikindani MC Uhamisho kutoka Mamlaka ya Serikali za Mitaa kwenda Ofisi ya Mkuu wa Mkoa kibali kinatolewa na Katibu Mkuu Menejimenti ya Utumishi wa Umma. Hakuna majibu kutoka Bukoba DC

Manispaa ya wa Manispaa Shinyanga Wilaya ya Mtendaji Mkuranga Wilaya ya Muheza Mtendaji Manispaa ya Ilala wa Manispaa Katibu Tawala

Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala Wilaya ya Mufindi Manispaa ya Mtwara Mikindani Manispaa ya Ilala

wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

Mtunza Ofisi ya Mkuu wa Kumbukumbu Mkoa wa Tanga

141 William Rwehumbiza

142 Witness Z Mulegi

143 Yosephina E. Kapela

Afisa Afya Wilaya ya Hai Mtendaji Mazingira Msaidizi Mkuu II Katibu wa Wilaya ya Monduli Mtendaji Afya Mwandamizi Muuguzi II Wilaya ya Mtendaji Misungwi

Wilaya ya Bukoba

Mtendaji

Wilaya ya Bagamoyo

Mtendaji

barua ya maombi ya uhamisho haikuambatanishwa

Wilaya ya Kasulu

Mtendaji

barua haielezi kuwa utachukua nafasi ya nani

Page 9 of 10

Na

JINA

CHEO Mwalimu

144 Zubeda H. Sigunga 145 Zukra S. Mangachi

146 Evaline Shafrad Natai 147 Sauda A. Mayowela 148 Stephen F. Sangu 149 Sperancia P. Kyaruzi 150 Benjamin Jumanne Felician 151 Josephine Kapinga 152 Edither Mwita Nyagimoreti

Afisa Maendeleo ya Jamii Mwalimu Wilaya ya Kondoa Mtendaji Mwalimu Mwalimu Nurse II Mwalimu

HALMASHAURI MKURUGENZI HALMASHAURI ANAYOTOKA ANAKOTOKA ANAYOKWENDA Wilaya ya Mtendaji Jiji la Mwanza Morogoro Wilaya ya Nzega Mtendaji hakuna

MKURUGENZI ANAKOKWENDA wa Jiji hakuna

SABABU

hujapata nafasi DSM

Wilaya ya Bagamoyo Jiji la Kinondoni Manispaa ya Sumbawanga Wilaya ya Kilosa Wilaya ya Ukerewe Katibu Tawala wa Mkoa Wilaya YA Bunda

Mtendaji wa Jiji wa Manispaa Mtendaji Mtendaji RAS Mtendaji

Hakuna kibali cha kuhamia Bagamoyo Hakuna mwalimu wa kubadilishana naye Hakuna kibali cha kuhamia Sumbawanga Hakuna kibali cha kuhamia Kilosa Hakuna kibali cha mwalimu wa kubadilishana naye Maombi yawasilishwe kwa RAS Tanga Hakuna kibali cha kuhamia Bunda

Wilaya ya Ifakafa Mtendaji Wilaya ya Magu Mtendaji Wilaya ya Karagwe Mtendaji Wilaya ya Muleba Mtendaji

Afisa wa Afya Wilaya ya Mkinga Mtendaji Afisa Wilaya ya Kilimo/mifugo Sengerema Mwalimu Daktari Mwalimu Mwalimu Mhudumu II Mwalimu Mtendaji

153 Frank Martine Mrisha 154 Dr. Johannes Marco 155 Abdalah Nkongo 156 Rose E, Masilamba 157 Asia M. Mpendaga 158 Edwiga Edward Mmbando

Wilaya ya Kwimba Mtendaji Mkoa wa Mtwara RAS

Wilaya ya Moshi Manispaa ya Ilala Manispaa ya Kinondoni Wilaya ya Urambo Manispaa ya Temeke Manispaa ya Ilala

Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa Mtendaji wa Manispaa wa Manispaa

Barua ya maombi ipelekwe Moshi Maombi yapelekwe OR -Menejimenti ya Utumishi wa Umma. Hakuna barua ya maombi Hakuna barua ya maombi Hakuna barua ya maombi Hakuna mwalimu wa kubadilishana naye

Wilaya ya Urambo Mtendaji Manispaa ya wa Manispaa Kinondoni Wilaya ya Tunduru Mtendaji Wilaya ya Bukombe Mtendaji

Page 10 of 10

Information

72 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

443725


You might also be interested in

BETA