Read Microsoft PowerPoint - Racunarstvo_i_programiranje text version

Racunarstvo

racunarstvo

algoritamski procesi opisuju i transformisu informaciju teorija, analiza, projektovanje, efikasnost, implementacija, primene

racunar: matematicka masina metode: teorija, projektovanje, eksperiment matematika, tehnika, prirodne nauke nauka / tehnologija (D. Knuth, R. Hoare, E. Dijkstra, N. Wirth...)

Podoblasti racunarstva

1. hardver 2. organizacija racunarskih sistema ...

2.2. racunarsko-komunikacione mreze ...

3. softver

3.1. programske tehnike 3.2. softversko inzenjerstvo...

3.2.4 verifikacija programa

3.4. operativni sistemi...

4. podaci

4.1. strukture podataka

Podoblasti racunarstva (nast.)

5. teorija racunarstva

... 5.2. analiza algoritama i slozenost problema... 5.4. matematicka logika i formalni jezici

6. matematika izracunavanja

6.1. matematicka analiza 6.2. diskretna matematika 6.3. verovatnoa i statistika...

7. informacioni sistemi

7.1. modeli i principi 7.2. upravljanje bazama podataka

Podoblasti racunarstva (nast.)

7.3. cuvanje i pretrazivanje informacija 7.4. aplikacije informacionih sistema...

8. metodologije izracunavanja

... 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. ... vestacka inteligencija (obrada prirodnog jezika) racunarska grafika obrada slike prepoznavanje oblika simulacija i modeliranje obrada teksta...

Podoblasti racunarstva (nast.)

9. primene racunarstva

9.1. obrada administrativnih podataka... 9.5. umetnost i drustvene nauke 9.6. CAD (projektovanje uz pomo racunara)

10 racunarske sredine

10.1 racunarska industrija (i standardi) 10.2. racunari i obrazovanje... 10.5. pravni aspekti racunarstva... 10.7. racunaska profrsija (i kodeksi dobre prakse i etika) ...

Programiranje

Komponenta racunarstva Aktivnost izrade programa za elektronsku racunsku masinu Programiranje: vestina i nauka Nauka: metode razvoja programa sa unapred poznatim ponasanjem

Izvo enje programa uz dokaz korektnosti Ponasanje programa izvodi se iz teksta programa ­ bez testiranja Primer: celobrojno deljenje

Programski sistemi sa kriticnom bezbednosu

Programiranje (nast.)

Primer (R.Sethie: Programming Languages ­ Concepts and Constructs)

jula 1962.g. raketa sa Venerinom sondom bez posade, Mariner I unistena 290 sekundi posle lansiranja gubitak: 18-20 miliona US$ uzrok: greska u programskom fragmentu if not (raketa u kontaktu sa radarom) then korigovati putanju leta korisen prethodno u cetiri lansiranja na Mesec tri stotine nezavisnih testiranja

Programiranje (nast.)

Primer (R.Sethie: Programming Languages ­ Concepts and Constructs)

jula 1962.g. raketa sa Venerinom sondom bez posade, Mariner I unistena 290 sekundi posle lansiranja gubitak: 18-20 miliona US$ uzrok: greska u programskom fragmentu if not (raketa u kontaktu sa radarom) then ne korigovati putanju leta korisen prethodno u cetiri lansiranja na Mesec tri stotine nezavisnih testiranja

Izbor programskog jezika

Pomaze da se napise dobar program

lako cita lako razume lako modifikuje

Informacione tehnologije

Postupci, metode i tehnike prikupljanja, obrade, prenosa, cuvanja i prezentovanja informacija Pronalazak pisma (pre oko 5000 g) Prva informaciona revolucija: 15.v, stamparija Druga informaciona revolucija: tehnologija digitalne informacije, 20.v. Danas:

Tehnologije senzora (npr. digitalna video kamera, citac bar koda, skener, mis, tastatura, elektronsko pero, ekran osetljiv na dodir) Komunikacione tehnologije (npr. kablovi, telefonske linije, Internet) Racunarske tehnologije (racunarski sitemi za cuvanje i obradu informacija) Tehnologije prikazivanja (npr. ekran terminala, stampac, LCD ekran (Liquid Crystal Display), glasovni izlaz)

Informacione tehnologije: razvoj

Periodi:

Premehanicki: od 3000g.pne do 1450.g.ne

Sistemi pisanja i brojanja (klinasto pismo; usavrsavanje: Sumerci, Mesopotamci; Egipani; Fenicani; Grci; Rimljani Tehnologije: "stylus", glina; papirus, olovka; koza, listovi; papir ­ Kina Brojevi

Egipani: 1-9 (|); 10 (U), 100 (spirala), 1000 (lotosov cvet) Izme u 100 i 200.g.ne Hindu, devetocifreni brojevni sistem Oko 875.g.ne koncept nule Arapski trgovci: dekadni sistem iz Azije u Evropu u 12. veku Tehnologija: abakus

Mehanicki Elektromehanicki Elektronski

Informacione tehnologije: razvoj (nast.)

Mehanicki: 1450 - 1840.g.

1450.g. Johan Gutenberg ­ stamparija "racunari" opste namene: ljudi Broj Pi na 500 decimala (3 godine) 1600-te: V. Outred, svestenik: klizajui lenjir ­ analogna racunaljka 1642.g. B.Paskal: "Paskalina" sabira i oduzima 1670.g G.Lajbnic "Paskalina" mnozi i deli 1820.g. C.Bebidz "Diferencijska masina": dijagrami kvadrata i kubova brojeva (1991.g. Londonski muzej);3 tone, 2x4m, 4000 delova 1830.g. C Bebidz: analiticka masina ­ projekat; slican danasnjim racunarima; Augusta Ada Bajron ­ busene kartice, program

Informacione tehnologije: razvoj (nast.)

Elektromehanicki: 1840-1940.g.

Elektricna struja Telekomunikacije

telegraf (Morzeova azbuka, 1835.) telefon 1876. (Bel) radio aparat 1894. (Markoni)

Racunanje

1880-1890. H.Holerit; ure aji za citanje kartica (IBM) 1930-40. H.Aiken (Harvard) Mark I: program (papirna traka), ulaz(busene kartice), smestanje rezultata (elekromehanicki prekidaci); 17x2.5m, 750000 delova, 800km zice, 3 miliona elektricnih spojeva; 1944. zavrsena; kraj elektromehanickog perioda

Informacione tehnologije: razvoj (nast.)

Elektronski: 1940-danas

Elektronske vakuum cevi 1939, SAD, prototip sa 300 cevi 1941, Nemacka, Konrad Zuse (Cuze), Z3 programabilni racunar ­ projekat 1943, Engleska, Tjuring, Colosus (desifrovanje); 1800 cevi ­ aritmetika ­ specijalna namena 1943. americka vojska: ENIAC ("The Electronic Numerical Integrator and Calculator");

Eckert, Mauchly; 1946. zavrsen; 1700 cevi, 30 tona, 30x3m ­ racunao trajektorije u sekundama ­ specijalna namena EDVAC ­ programabilan; projekat

John von Neumann ­ 1945-47; koncept elektronskog programabilnog racunara 1949. EDSAC M. Wilkis ­ realizacija programabilnog racunara 1949. UNIVAC Eckert, Maucly ­ projekat komercijalnog racunara

Generacije savremenih elektronskih racunara

I generacija (1951 ­ 1958)

Elektronske cevi Magnetni dobos ­ memorija Nauka, inzenjerstvo Busene kartice Masinski i simbolicki jezik

II generacija (1959 ­ 1963)

Poluprovodnici za tranzistore Od 1954 ­ silicijum umesto germanijuma Magnetno jezgro ­ memorija Magnetni diskovi i trake FORTRAN: John Backus, 1957

blizak matematickoj notaciji efikasno prevo enje na masinski jezik

LISP, 1958, McCarthy, rad sa listama; COBOL Prenosivost programa, citljivost Novi korisnici

Generacije savremenih elektronskih racunara (nast.)

III generacija (1964 ­ 1971)

Integrisana kola ­ silicijumski cip MOS (Metal Oxide Semiconductor) memorija - silicijumski cip Telekomunikacioni sateliti Operativni sistemi 1972, Kovalski: Prolog ­ neproceduralan Algol 60 (60-tih g.)

Algol W (1966): poboljsano struktuiranje podataka Pascal (1971): dalja poboljsanja Modula 2 (1983): koncept modula (Wirth) Oberon (1988): Wirth

Generacije savremenih elektronskih racunara (nast.)

CPL (Strachy 1966) ­ Combined Programming Language: nije u potpunosti implementiran; uvodi koncepte

BCPL (Richards 1969): Basic CPL ­ za pisanje kompilatora C 1972 ­ Dennis Ritchie ­ implementacioni jezik za softver vezan za operativni sistem UNIX (1973. prepisan u C) 1977 usavrsen sistem tipova C-a C++ (Stroustrup 1986) ­ definisanje novih tipova; klase pozajmljene od Simule 67; strogo tipiziran sistem 1989. C standard / vs. K&R

Generacije savremenih elektronskih racunara (nast.)

IV generacija (1971 ­ danas)

LSI, VLSI Mikroprocesor: memorija, logika i kontrolna kola Personalni racunari, npr. IBM PC, Apple Macintosh Poslovna i licna upotreba Jezici IV generacije ­ 4GL - specijalne namene za rad sa bazama podataka, rasirenim tabelama, obradu teksta Internet - teleizracunavanje

Generacije savremenih elektronskih racunara (nast.)

V generacija (?) (1982 ­ 1990)

Masovno paralelna obrada Podrska razvoju vestacke inteligencije Prolog

Zadatak

Nai na Internetu tekstove i fotografije:

Paskal, Lajbnic, Bebidz, Ada Bajron, Dz. fon Nojman, Zuse, Tjuring, Eckert, Mauchly Abakus, Mark I, ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC Internet

Information

Microsoft PowerPoint - Racunarstvo_i_programiranje

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

709002