Read Microsoft Word - Politerm Cd katalog2 text version

1.

ELEKTRONSKI PRIMERAK

Adresa: Veselina Cajkanovia 13a (stari naziv, Padina 13) Medakovi III 11 050 Beograd, SRBIJA Kontakt tel/fax: +381 /11 / 346-74-66, +381 /11 / 346-73-73, +381 /11 / 346-72-33, +381 /11 / 346-73-37 +381 /11 / 346-72-27, +381 /11 / 304-80-24 +381 /11 / 346-77-66, +381 /11 / 304- 89-49

Web/e-mail adresa:

www.politerm.rs

[email protected] [email protected]

SADRZAJ / MAPA DO NAS

TEMA MAPA DO NAS O NAMA POLITERM MATERIJALI Osnovna svojstva PoliTerm materijala Mehanicke, termicke i elektricne osobine PoliTerm materijala PoliTerm POLUPROIZVODI sipke, ploce, cevi Dimenzije i zavisnost tezine od dimenzije SIPKI i PLOCA PoliTerm PROIZVODI PoliTerm CENTRIFUGALNE PUMPE tipovi PC pumpi i njihove karakteristike zavisnost protoka pumpe od visine oznacavanje pumpi prikljucne mere PoliTerm centrifugalnih pumpi ­ PCP PoliTerm VENTILI ZUPCANICI PUZEVI ELEMENTI SPOJKI, KLIZNI LEZAJEVI EURO PALETE CENTRIFUGALNI VENTILATORI PLASTICNE (VAR) ELEKTRODE KOTRLJAJUI ELEMENTI VALJCI I KOTURACE KADE, BUBNJEVI ZA GALVANIZACIJU PROFILISANE TRAKE POJILICE ZA STOKU MESARSKI PANJEVI, CEKII, DASKE PAND STOLOVI ZA TRETMAN MESA STANC PLOCE KLIZNE SINE VODILICE POSEBNI ZAHTEVI PROIZVODA ZAHTEVI U RAZNIM GRANAMA INDUSTRIJE ZAHTEVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, INDUSTIRJI PIVA I SOKOVA ZAHTEVI U UGOSTITELJSTVU RAZNI ZAHTEVI PROIZVODNI POGON LAGER

str. 01 02 03 04 04 05 06 07 08 09 09 09 10 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19

O NAMA

PoliTerm masinska plastika Proizvodnja POLITERM masinske plastike datira od 1989. godine. Proizvodnja se odvijala u Hrvatskoj i Sloveniji pod komercijalnim nazivima ,,SIPAS" i ,,KOTERM". Sada u Srbiji, sa sedistem u Beogradu pod komercijalnim nazivom ,,PoliTerm". Proizvodimo poluproizvode, gotove proizvode od plastike, kao i proizvode po Vasem specijalnom zahtevu. Nasi osnovni poluproizvodi su SIPKE, PLOCE i CEVI. Proizvodimo sve mogue masinske elemente od datih poluproizvoda. Mozemo da Vam pomognemo oko idejnih resenja kao i u samom konstruisanju i projektovanju. Dolazimo kod Vas.

Nasi proizvodi nalaze siroku primenu u sledeim granama industrije i privrede:

procesna industrija, prehrambena industrija, crna i obojena metalurgija, tekstilna industrija, drvna industrija, industrija koze i obue, industrija vozila, elektroindustrija, industrija poljoprivrednih masina, rudarstvo, graevinarstvo (cementare), brodogradnja, i druge...

2

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

POLITERM MATERIJALI

POLITERM POLITREM POLITERM POLITERM PA 60 PE PP POM ­ ­ ­ ­ poliamid 6 visokomolekularni polietilen polipropilen poliacetal

POLITERM 60 ­ poliamid 6 primena: za zupcanike, kotrljace, elemente spojki, za ekscentre, zaptivne prstenove, vijcane elemente, klizne elemente i ostale elemente izlozene udarnom naprezanju. 3 gustina: 1,13 g/cm 2 modul elasticnosti: 1600 N/mm 2 trajno staticko optereenje: do 12 N/mm svojstva: visoka otpornost na udarno optereenje i habanje. POLITREM PE ­ visokomolekularni polietilen primena: za elemente izlozene udaru pri niskim temperaturama, kao i elemente koji treba da poseduju otpornost na habanje. Takoe se primenjuje za lezajeve, elemente izlozene akoe trenju klizanja, za zvezde, puzeve, zupcanike...

gustina: 0,94 g/cm 2 modul elasticnosti: 500 N/mm 2 trajno staticko optereenje: do 3 N/mm svojstva: visoka otpornost na habanje od ostrih materijala (koks, tucanik...) ( POLITERM PP ­ polipropilen primena: nalazi siroku primenu u hemi emijskoj industriji, za elemente izlozene slabijim naprezanjima. 3 gustina: 0,9 g/cm 2 modul elasticnosti: 1200 N/mm svojstva: velika otpornost prema hemikalijama. Ima sposobnost plasticnog zavarivanja.

3

3

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73 73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

Mehanicke, termicke i elektricne osobine PoliTerm materijala (tabelarni prikaz)

OSOBINE 1 gustina zatezna cvrstoa istezanje kod prekida modul elasticnosti (istezanje) modul elasticnosti (savijanje) granicno savojno naprezanje zilavost dinamicka zilavost pri 200 C dinamicka zilavost pri 00 C dinamicka zilavost pri -200 C dinamicka zilavost pri -400 C tvrdoa (SHORE D) temperatura topljenja koeficijent linearne istegljivosti specificna toplota + + + + + + 2 + + + + + + + + + + + STANDARD 3 JEDINICA MERE 4 MEHANICKE OSOBINE g/cm3 2 N/mm 2 N/mm % % N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 kJ/m2 kJ/m2 kJ/m2 kJ/m2 kJ/m2 SHORE D SHORE D TERMICKE OSOBINE 0 K mm/ms0K J ELEKTRICNE OSOBINE POLITERM PA 60 5 1,13 80 40 110 300 2700 1600 2400 1200 120 35 bez prekida Ca 100 78 65 Ca 488 9÷12x10-11 1674 3,6 6÷7 0,02÷0,03 0,01÷0,03 50 20 5x1014 1012 1012 1013 KA 3c KA 3b POLITERM PE 6 0,94 22 22 Ca 450 Ca 450 790 790 27 27 bez prekida 64÷67 64÷67 373 2x10-10 1841 2,3 2,3 0,0002 0,0002 90 90 >1018 >1018 >1013 >1013 KA 3c KA 3c POLITERM PP 7 0,905 32 32 Ca 650 Ca 650 Ca 1200 Ca 1200 45 45 bez prekida 4÷8 Ca 4 Ca 2 69 69

Osnovna svojstva PoliTerm materijala (tabelarni prikaz)

MOGUCE LIVENJE UBRIZGAVANJEM UPIJANJE VLAGE KOD 65%

OTPORNOST NA HEMIKALIJE

OTPORNOST NA HABANJE

PODMAZIVANJE + dobro 0 srednje - lose

TEMPERATURA PRIMENE

FIZIOLOSKI BEZOPASNO

DINAMICKI KOEFICIJENT TRENJA

trajne kratkotrajne

DIN 53455 DIN 53455 DIN 53455 DIN 53455 vucno vucno savijanje savijanje DIN 53452 DIN 53452 DIN 53453 DIN 53453 DIN 53453 DIN 53453 DIN 53453 DIN 53505 DIN 53505

OSNOVNA PRIMENA

NAZIV OSNOVNOG MATERIJALA

+ dobro 0 uslovno - slabo

%

dobra vrlo dobra najveca

POLITERM 60 POLITERM PE POLITERM PP

zupcanici kotrljace kardanski ulosci zupcanici otporni na hemikalije elementi u hemikalijama

srednja

-50 0 50 100 150 200

0 1,5 3

kiseline baze rastvaraci

P u N/mm² staticka

suvo trenje

da

ne

+ = da - = ne

14 2 6

0,3 0,12 0,4

-260 -260

+ - + (0) + + + +

(0)

bez podmazivanja sa vodom ulje do 60°C ulje preko 60°C

+ + + + + + vrlo otporan na udar vrlo otporan na udar

+ + +

+

(0)

+

16x10-11 1925 2,2÷2,4 2,2÷2,4 0,0006 0,0006 30÷90 30÷90 1016÷1018 5x1013 KA 3c

Garant kvaliteta nasih proizvoda su visokokvalitetne sirovine renomiranih proizvoaca (GRILON, HOSTAFORM, HIPLEX, HIPOLEN...) koje koristimo u procesu ekstruzije.

dielektricna konstanta +105 Hz dielektricni faktor gubitka pri +105 Hz probojna cvrstoa specificni otpor na proboj povrsinski otpor OTPOR LUTAJUOJ STRUJI

DIN 53483 VDE 0303, TEIL4/10X55 DIN 53483 VDE 0303, TEIL4/10X55 DIN 53481 kV/mm VDE 0303, TEIL2/10X55 kV/mm DIN 53482 Ohm x cm VDE 0303, TEIL3/10X55 Ohm x cm DIN 53482 Ohm VDE 0303, TEIL3/10X55 Ohm DIN 53480 VDE 0303, TEIL1/10X55 LEGENDA : (-) suv materijal (+) kondicioniran materijal

Pored navedenih materijala, u ponudi imamo u tablama, sipkama i cevima: TEFLON TEKSTOLIT PERTINAKS KLINGERIT PLEXIGLAS PVC ...

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

NAPOMENA

PRITISNA CVRSTOCA

R.U.

4

PoliTerm POLUPROIZVODI

S I P K E (stapovi) Za komercijalnu namenu se seku na duzine od po 1 ,m. Po potrebi moze i duze i krae. Maksimalni precnik je Ø=500 ,mm.

P L O C E Mogu biti u debljinama od (1÷100), mm. Dimenzija maksimalne povrsine je (1500 x 3000), mm. U okvirima ovih dimenzija, mogue sve dimenzije.

C E V I su debelozide, maksimalnog precnika Ø=400 ,mm.

5

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

Dimenzije i zavisnost tezine od dimenzije SIPKI (stapova) i PLOCA

STAPOVI KRUZNOG POPRECNOG PRESEKA

PRECNIK (Ø,mm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 165 170 180 200 210 220 230 240 250 300 400 500 PROSECNA TEZINA STAPA (kg/m) POLITERM 60 POLITERM PE POLITERM PP 0,19 0,16 0,15 0,25 0,22 0,20 0,35 0,30 0,28 0,65 0,56 0,52 0,88 0,75 0,70 1,11 0,94 0,88 1,63 1,39 1,30 2,00 1,71 1,60 2,49 2,13 1,99 2,64 2,26 2,11 3,38 2,90 2,70 4,03 3,45 3,22 4,92 4,21 3,93 6,25 5,36 5,00 7,93 6,79 6,34 9,79 8,39 7,83 11,56 9,90 9,24 13,56 11,61 10,84 15,43 13,22 12,34 17,85 15,30 14,28 21,01 18,00 16,18 23,27 19,93 18,61 24,73 21,18 19,78 26,54 22,74 21,23 26,69 25,44 23,75 36,91 31,62 29,52 39,86 34,14 31,88 43,70 37,44 34,96 49,00 41,98 39,20 51,02 43,71 40,81 59,50 49,05 47,00 79,84 66,41 63,58 141,93 118,06 113,04 221,76 184,48 176,63

PLOCE DIMENZIJA (1000 X 2500), mm

DEBLJINA (mm) 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 100 PROSECNA TEZINA STAPA (kg/m ) POLITERM 60 POLITERM PE POLITERM PP 2,26 2 1,92 2,39 3 2,88 4,52 4 3,84 5,65 5 4,8 6,80 6 5,75 10,00 8 7,68 12,50 10 9,60 15,00 12 11,52 18,50 15 14,40 24,00 20 19,20 29,50 25 24,00 35,00 30 28,80 40,50 35 33,60 47,50 40 38,40 53,00 45 43,20 58,50 50 48,00 64,50 55 52,80 71,00 60 57,60 82,50 70 67,20 93,50 80 76,80 118,50 100 96,00

2

Napomena: Za sve proizvode i poluproizvode posedujemo ateste. Navedene kataloske dimenzije imamo na lageru u svako vreme. Odgovaramo na specijalne zahteve porudzbina u smislu dimenzija i namene. Standardne boje su crna i bela, mogua je i boja po izboru. Pomazemo u primeni ovih materijala. Dolazimo kod Vas. Isporuka robe je franko kupac. Cene su proizvoacke, plaanje po dogovoru.

6

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

PoliTerm PROIZVODI

POLITERM CENTRIFUGALNE PUMPE (PCP) POLITERM VENTILI ZUPCANICI, PUZNI PRENOSNICI ELEMENTI SPOJKI (periflex spojke), KLIZNI LEZAJEVI EURO PALETE

CENTRIFUGALNI VENTILATORI KOTRLJAJUI ELEMENTI ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE PLASTIKE VALJCI I KOTURACE KADE i BUBNJEVI za galvanizaciju

POLITERM PROFILISANE TRAKE POJILICE za stoku MESARSKI PANJEVI, CEKII, DASKE, podloge

PAND STOLOVI ZA TRETMAN (pandovanje) MESA DASKE ZA STANCOVANJE (stanc ploce) KLIZNE SINE I VODILICE ­ otpornost na udarce, mogu rad bez podmazivanja, malo habanje

Napomena: Za sve proizvode i posedujemo ateste. Navedene kataloske dimenzije imamo na lageru u svako vreme. Odgovaramo na specijalne zahteve porudzbina u smislu dimenzija i namene. Standardne boje su crna i bela, mogua je i boja po izboru. Pomazemo u primeni ovih materijala. Dolazimo kod Vas. Isporuka robe je franko kupac. Cene su proizvoacke, plaanje po dogovoru.

7

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

PoliTerm CENTRIFUGALNE PUMPE

Gde se najcese koriste: Za pumpanje agresivnih tecnosti u hemijskoj, papirnoj, tekstilnoj, prehrambenoj industriji, industriji koze i obue, galvanskim postrojenjima, u procesnoj tehnici (HPV-hemijska priprema vode, neutralizaciji), i ostalim granama industrije gde se upotrebljavaju agresivne tecnosti. OPIS rada pumpe: POLITERM CENTRIFUGALNE PUMPE (PCP), su jednostepene pumpe sa spiralnim kuistem i otvorenim rotorom. Osobina pumpi je zajednicko vratilo elektromotora i pumpe. Svi delovi radnog kola pumpe koji dolaze u dodir sa agresivnom tecnosu izraeni su od viosokokvalitetnog POLITERM materijala. Pogon pupmpe vezan je na trofazni elektoromotor, sa produzenom osovinom, oblika B3/B5. Zaptivanje PCP se vrsi mehanickim kliznim zaptivacem. Nacin zaptivanja odgovara uslovima pumpanja tecnosti do temperatura 80° C, a ne odgovara pumpanju abrazivnih tecnosti koje sadrze krute cestice, ekoloski opasnim i otrovnim tecnostima i tecnostima koje imaju izrazito visoku viskoznost (koje se lepe), ili kristalisu. Mehanicki klizni zaptivac NE DOZVOLJAVA rad na suvo! Na osnovu zahteva, uz pumpe se ugrauje eksplozivno zastien motor. Usisna cev pumpe mora biti snabdevena sa nepovratnim ventilom i usisnom korpom, jer pumpe nisu samousisne. Kod pumpe sa ugraenom samousisnom posudom, nepovratni ventil nije potreban. Sve prikljucne mere odgovaraju zahtevima hemijskih pumpi. U tipskoj oznaci pumpe, data je dimenzija potisnog prikljucka.

8

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

Tipovi PCP pumpi i njihove osnovne karakteristike

Tip pumpe

Protok 3 Q (m /h)

PCP 25-125/1 PCP 25-125/2 PCP 32-125/1 PCP 32-125/2 PCP 40-125 PCP 50-125 PCP 32-160 PCP 40-160 PCP 50-160 PCP 32-200 PCP 40-200 PCP 50-200/1 PCP 50-200/2 PCP 65-200 PCP 100-200

1,5 4 6,3 12,5 25 50 12,5 25 50 12,5 25 25 50 50 100

Manomet arska visina H(m,H2O) 3,5 12 3,5 15 15 15 30 30 30 45 45 10 45 10 10

Max.usisn a visina Hu(m,H2O) 1 3 1 7 7 7 7 6 8 6 7 6,5 6,5 7 8

Snaga elektromo tora P(kW) 0,55 0,75 1,1 2,2 3÷4 5,5÷7,5 3÷4 5,5÷7,5 11 5,5÷7,5 11 3÷4 15 5,5÷7,5 11

Broj Obrtaja n(o/min) 1450 2900 1450 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 1450 2900 1450 1450

Oznacavanje pumpi

P C P

C- CENTRIFUGALNE

P - POLITERM

BROJ OBRTAJA ELEKTROMOTORA

1÷1450 min -1 2÷2900 min

P - PUMPE

POTISNOG

PRECNIK

PRECNIK

ROTORA

PUMPE

VODA

-1

9

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

Prikljucne mere PoliTerm centrifugalnih pumpi - PCP

Tip pumpe PCP25-125/1 PCP 25-125/2 PCP 32-125/1 PCP 32-125/2 PCP 40-125 PCP 50-125 PCP 32-160 PCP 40-160 PCP 50-160 PCP 32-200 PCP 40-200 PCP 50-200/1 PCP 50-200/2 PCP 65-200 PCP 100-200 n1 155 155 180 180 256 271 204 271 314 271 314 204 314 271 314 n2 125 125 140 140 190 216 160 216 254 216 254 160 254 216 254 s 10 10 10 10 12 12 12 12 15 12 15 12 15 12 15 DNs 25 25 50 50 65 80 50 65 80 50 65 80 80 100 125 DNt 25 25 32 32 40 50 32 40 50 32 40 50 50 65 100 D1 85 85 125 125 145 160 125 145 160 125 145 160 160 180 210 d1 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 z1 4 4 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 8 8 8 D2 85 85 100 100 110 125 100 110 125 100 110 125 125 145 180 d2 14 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 z 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 a 80 80 80 80 80 100 80 80 100 80 100 100 100 100 125 b 130 130 155 155 160 190 156 186 188 180 180 158 184 191 200 c 230 230 251 251 314 361 314 361 479 361 479 314 479 361 479 l 440 440 486 486 554 651 550 627 767 621 759 572 763 612 804 e 180 180 213 213 232 278 219 275 296 269 288 221 292 279 308 f 50 50 56 56 65 89 65 89 108 89 108 89 108 89 108 h 220 220 230 230 252 292 260 292 340 312 340 300 360 357 440 h1 80 80 90 90 112 132 100 132 160 132 160 100 160 132 160 h2 140 140 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 225 280 m1 130 130 155 155 175 180 175 180 250 180 250 175 250 180 250 m2 100 100 125 125 140 140 140 140 210 140 210 140 210 140 210

10

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

PoliTerm VENTILI

Namena: namenjeni su za hemijski agresivne tecnosti u sistemu plasticnih cevovoda kao elementi za zatvaranje, usmeravanje i regulaciju protoka fluida. Najcesce se primenjuju u hemijskoj, papirnoj, tekstilnoj, koznoj i prehrambenoj industriji, galvanskim postrojenjima, hemijskoj pripremi vode (HPV), postupcima neutralizacije i slicno. Osobine: Politerm ventile odlikuje odlicna hemijska postojanost, dobre mehanicke osobine, robusna konstrukcija (izdrzljivost), jednostavno rukovanje i odrzavanje. Sacinjeni su od kvalitetnih POLITERM materijala, kao sto su PP, PE, PVC, PVDF, PDFE i sl... Dozvoljena radna temperatura je do 80° C, a radni pritisak je (6÷10) bar. Za posebne uslove rada (podesavajui prema novom fluidu, temperaturi i pritisku), izrauju se POLITERM ventili na zahtev i po specifikaciji kupca. Dimenzije prikljucnih mera: Standardno isporucujemo vrednosti u rasponu (prikljucnih nazivnih mera) do DN100, na zahtev do DN150.

Prilikom narucivanja, potrebno je definisati: tip ventila, nacin spajanja (prirubnicom, cevnim navojem, holenderom, zavarivanjem), vrstu, koncentraciju i temperaturu radnog fluida.

POLITERM ventil sa kuglom i njegov presek

POLITERM ventil sa klipom, njegov presek, kao i osnovne mere

11

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

ZUPCANICI PUZEVI.

Radimo sve vrste zupcanika i puznih prenosnika (transportera).

ELEMENTI SPOJKI, KLIZNI LEZAJEVI

Karakteristike: velika otpornost na habanje, jednostavna i brza montaza, besuman rad, jednostavno odrzavanje, visoka otpornost na hemikalije.

perifleks spojke

klizni lezajevi

EURO PALETE

Standardne dimenzije povrsine su: (1200×800), mm. Palete nisu livene iz jednog komada; tako da imaju znatno veu nosivost i otpornost na mehanicke udarce, a da pri tom ne doe do pucanja.

Odgovaramo na posebne zahteve u pogledu dimenzija.

12

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

CENTRIFUGALNI VENTILATORI Centrifugalne ventilatore izraujemo po zahtevu. Potrebno je da definisati protok (kapacitet) vazduha Q(m³/h) i zeljeni pritisak P(bar).

PLASTICNE (VAR) ELEKTRODE

kruznog poprecnog preseka: precnika Ø3, mm precnika Ø5, mm. pravougaonog poprecnog preseka: (3×3), mm (3×6), mm (4×6) ,mm Odgovaramo na zahteve u smislu dimenzija i namene.

VALJCI I KOTURACE

Valjci za prenos konvejernih gumenih traka, ili za prenos bez traka. Odgovaramo na zahteve u smislu dimenzija i posebne namene.

KOTRLJAJUI ELEMENTI

Osnovne karakteristike: otpornost na udarce, otpornost na habanje, sposobnost prigusivanja udara i vibracija, mala tezina, antikorozivna svojstva, nije potrebno podmazivanje. Kotrljajui i obrtni elementi koje proizvodimo su tockii za kontejnere, viljuskare, razne vrste kolica, remenice za klinaste, zupcaste i pljostante remene, koturace za celicne sajle. Takoe radimo obrtne matrice (obrtne reljefne povrsine) proizvodnju peciva i ukrasnih kolaca. Mozemo prilagoditi dati element vasim potrebama... Odgovaramo na zahteve u smislu dimenzija i posebne namene.

13

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

KADE, BUBNJEVI ZA GALVANIZACIJU

KADE ZA OPSTU NAMENU

PROFILISANE TRAKE

Tabela osnovnih dimenzija profilisanih traka. Pored datih profilisanih traka , takoe izraujemo i druge ne trakaste plasticne profile po zahtevu. Odgovaramo na posebne zahteve u pogledu dimenzija.

POJILICE ZA STOKU

POJILICE za stoku, koristei princip "spojenih sudova", obezbeuju stalni nivo vode u pojilici. Jeftinije su od metalnih pojilica. Pored ovih pojilica potrebno je obezbediti rezervoar koji odrzava stalni nivo vode. Dimenzije su: (Ø24xH22) mm. Odgovaramo na posebne zahteve u pogledu samog oblika kao i dimenzija.

14

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

MESARSKI PANJEVI, CEKII, DASKE Mesarski panjevi sa rostfrajnim nosacem

Standardne dimenzije povrsine panja su: (500×500), (700×500) mm. Standardna dimenzija debljine panja je:(100), mm Odgovaramo na posebne zahteve u pogledu dimenzija.

Oklagije, elementi za secenje, kalupi za sir

Mesarski i kuhinjski cekii

Mesarske i kuhinjske podloge

15

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

PAND STOLOVI ZA TRETMAN MESA

Pand stolovi za tretiranje (pandovanje) mesa. Sastoje od dve plasticne povrsine (ploce) i nosee rostfrajne konstrukcije. Jedna (vea) plasticna ploca je fiksna, a druga (manja) je izmenjiva. Fiksna moze od plastike ali i od rotsfraja! Izmenjiva se pravi od plastike. Izmenjiva je jer se brze trosi usled primanja udaraca i terenja. Njena izmenjivost, kao dela radne povrsine znatno smanjuje troskove odrzavanja stola. Osnovne dimenzije: dimenzije ukupne radne povrsine stola su (2000×1000), mm dimenzije izmenjive ploce su (2000×300), mm dimenzija debljine ploce je (300), mm Odgovaramo na posebne zahteve u pogledu dimenzija.

STANC PLOCE

Stanc ploce se koriste u industriji koze i tekstila za obradu istih. Dimenzije osnovne stanc ploce: povrsina: (900×450), mm debljina: (50), mm Dimenzije mostne stac ploce: povrsina: (1600×500), mm debljine: (60), (80), (100), mm Odgovaramo i na posebne zahteve u pogledu dimenzija.

KLIZNE SINE VODILICE

Otpornost na udarce, mogu rad bez podmazivanja, malo habanje

16

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

POSEBNI ZAHTEVI PROIZVODA

ZAHTEVI U RAZNIM GRANAMA INDUSTRIJE

PERFORIRANE PLOCE, u zavisnosti od namene pravimo adekvatnu ravimo perforiranu plocu...

STEGE, razne vrste stega, siroke namene... ,

RASPRSIVAC, radimo i ejektore i injektore po zahtevu ... , , PLOCE ZA OBLAGANJE BUNKERA, dimenzije i oblici po zahtevu...

dimen SITA sa plasticnim ramom, mogue razne dimenzije... FILTER PLOCE, namena diktira dizajn...

ZAHTEVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI, INDUSTIRJI PIVA I SOKOVA

ELEMENTI ZA TRANSPORT BOCA. Poznatiji su pod nazivom "zvezdasti transporteri" koriste se punionicama, pivarama, fabrikama za preradu sokova, postrojenjima za preradu . vode...

ZA INDUSTRIJU PIVA I SOKOVA, razni masinski elementi, bez kojih se ne moze u industriji piva i sokova. Izrada je na osnovu tehnicke dokumentacije.... Na s dati neki od , slici raenih primera....

, vrsta PUZNI TRANSPORTERI, najcese za boce u industriji piva i sokova, mada nalazi primenu i u drugim granama industrije za transport specificnih vrs materijala. Izrada je na osnovu tehnicke dokumentacije...

IZBIJACICE ZA VOE, sluze za izbijanje kostica iz voa... ,

17

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73 73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

SPRIC ZA KOBASICE, pogodan za rucno pravljenje kobasica. Pogodan za seoska domainstva...

PRESA ZA CEENJE, najcese se koristi za ceenje cvaraka, mada nalazi i drugu primenu...

ZAHTEVI U UGOSTITELJSTVU

STALAK ZA PRSUT, ima dvostruku namenu. Prva je mogunost izuzetno lakog i finog secenja listova prsuta, a druga je dekorativne prirode. Pogodan za hotele, restorane, ali i kunu upotrebu...

RAZNA OPREMA OD PLASTIKE ZA UGOSTITELJSTVO, mogu izbor raznih oblika, dimenzija i boja, kao i same namene ...

STALAK ZA TORTE, najcese se koristi za svadbarske torte ili aranzmane kolaca. Mogua je primena i u dekoraciji cvetnih aranzmana, kao i u raznim galerijama gde je potrebno istai date elemente. Mogu izbor raznih oblika, dimenzija i boja...

ELEMENTI ZA KUPATILA, pogodni su i za druge prostorije gde moze doi do kvasenja, pa sluzi kao dobra zamena za drvo ali i rostfraj koji je znatno skuplji. Mogu izbor raznih oblika, dimenzija i boja...

PoliTerm stoli

RAZNI ZAHTEVI

ZASTITNO KUISTE ZA SIJALICE sa metalnom resetkom, primenjuje se kao zastita od mehanickih osteenja (udara), ali i kao prevencija od krae. Najcesa upotreba po liftovima zgrada...

18

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

KANCELARIJSKI STALAK, mogu izbor raznih oblika, dimenzija i boja...

KOTUR ZA NAMOTAVANJE, kanapa, creva, zice, gume i td... Prema nameni se podesavaju dimenzije.

NAPOMENA: U svakoj od oblasti dati su samo neki od primera koje smo radili...

PROIZVODNI POGON LAGER

Ekstruderi za izvlacenje sipki, ploca, cevi

19

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

Masinska obrada raznih masinskih pozicija

Deo lagera

20

Srbija, 11050 Beograd, Medakovi III,Veselina Cajkanovia 13 Tel/Fax: +381 / 11 / 346-74-66, 346-72-33, 346-72-27, 346-77-66, 346-73-73, 346-73-37, 446-05-00 web: www.politerm.rs e-mail: [email protected] , [email protected]

Information

Microsoft Word - Politerm Cd katalog2

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

575833


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531