Read Microsoft PowerPoint - 5 FeC celici [Compatibility Mode] text version

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

DOBIJANJE CELIKA

1. KONVERTORSKI POSTUPAK: - TOMASOV - BAZNI - BESEMEROV - KISELI UGLJENICNI CELICI I NEKI NISKO LEGIRANI. LEGIRANI POVEAN SADRZAJ P (DO 0,1%) I N (DO 0,03%). NAJJEFTINIJI POSTUPAK. SKLONOST KA STARENJU.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

SIMENS-MARTINOV POSTUPAK (KISELI I BAZNI): KVALITETNIJI, ALI I SKUPLJI OD KONVERTORSKOG. DO 0,05% P, DO 0,06% S, DO 0,008% N. CELIK IZ ELEKTRO PEI: - ELEKTROLUCNE PEI - INDUKCIONE PEI DO 0,03% P, DO 0,03% S, DO 0,025% N. SKUP POSTUPAK- KVALITETAN C CELIK.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

LEGIRANJE:

Tabela 1. Granicne vrednosti izmeu nelegiranih i legiranih celika (mas %)

Prema hemijskom sastavu celici se klasifikuju na: · nelegirane i · legirane. Standardom su definisane granicne vrednosti izmeu nelegiranih ii legiranih celika za svaki element (tab.1).

Nacionalni standard: D fi i ij i kl ifik ij c lik N i l i t d d Definicije klasifikacija celika SRPS EN 10020 (2003)

OLOVO I SREBRO SE NE RASTVARAJU U Fe. OLOVO ZA CELIKE ZA AUTOMATE ­ LAKA OBRADIVOST.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

LEGIRANJE:

UTICAJ UGLJENIKA NA MEHANICKE OSOBINE CELIKA:

Nelegirani celici su vrste celika ciji sadrzaj ni za jedan elemenat ne dostize utvrenu granicnu vrednost. l t d tiz t ic d t Legirani celici su vrste celika kod kojih sadrzaj najmanje jednog elementa dostize utvrenu granicnu vrednost. Kriterijum za kl ifik ij vrsta celika prema h ij k K it ij klasifikaciju t c lik hemijskom sastavu je hemijska analiza tecnog metala (analiza sarze), ciji je sastav utvren standardom ili proizvoackom specifikacijom. Klase kvaliteta celika Kl k lit t c lik Vrste celika se klasifikuju u glavne klase kvaliteta, utvrene prema glavnim osobinama ili karakteristikama u vezi sa primenom. Nelegirani celici se klasifikuju u tri glavne klase kvaliteta a legirani u dve glavne klase kvaliteta, kvaliteta.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

PRIMESE

CELIK

KORISNE MANGAN DEZOKSIDACIONO SREDSTVO PRI PROIZVODNJI CELIKA. POVEAVA CVRSTOU I TVRDOU. SILICIJUM DEZOKSIDACIONO SREDSTVO PRI PROIZVODNJI CELIKA. POVEAVA CVRSTOU I CELIKA TVRDOU. SMANJUJE. POGODAN ZA HLADNO DEFORMISANJE. STETNE FOSFOR STETAN - POVEAVA KRTOST (Fe3P). U CELIK DOLAZI IZ RUDE. BAZNI POSTUPCI DOBIJANJA SMANJUJU UDEO P. SUMPOR STETAN ­ SNIZAVA DINAMICKU CVRSTOU. PODSTICE POJAVU MIKROPRSKOTINA. U CELIK DOLAZI IZ RUDE. KISEONIK VEOMA JE STETAN ZBOG STVARANJA OKSID. OKSIDI SU TVRDI UKLJUCCI KOJI SE POJAVLJUJU NA GRANICAMA ZRNA ­ CRVENI LOM. AZOT STETAN ­ IZDVAJANJE NITRIDA Fe4N NA GRANICE ZRNA. STARENJE ­ POJAVA KRTOSTI ZRNA KRTOSTI. VODONIK STETAN. IZDVOJEN H2 NA GRANICAMA ZRNA ­ UNUTRASNJI NAPONI I PRSKOTINE.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

FERITNI CELICI: LEGIRAJUI ELEMENTI KOJI SIRE OBLAST FERITA SU Cr Mo W itd Cr, Mo, itd. PLASTICNI I MEKI. POGODNI ZA TERMICKU OBRADU. PODEUTEKTOIDNI CELICI: PERLIT + LEGIRANI FERIT ­ KONSTRUKCIONI C CELICI EUTEKTOIDNI CELICI: IMAJU PERLITNA STRUKTURA NADEUTEKTOIDNI CELICI: DOBRE REZNE OSOBINE. POGODNI ZA TERMICKU OBRADU. KALJENJE U ULJU + OTPUSTANJE = POBOLJSAVANJE (DOBRE MEHANICKE OSOBINE). S S C POGODNI ZA IZRADU ALATA LEDEBURITNI CELICI VISOKO UGLJENICNI I VISOKO LEGIRANI. KARBIDI LEGIRAJUIH ELEMENATA STVARAJU LEDEBURITNU MREZU. POSLE KOVANJA I ZARENJA ­ KUGLICE LEDEBURITA. VEOMA DOBRE REZNE OSOBINE, TVRDOA I VISOKA OTPORNOST NA HABANJE. KORISTE SE ZA IZRADU KVALITETNIH ALATA.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ E

CELIK

AUSTENITNI CELICI VISOKO LEGIRANI (Ni, Cr, Mn). OTPORNI NA KOROZIJU. ( ) AUSTENITNI STUB U INDIJI STAR PREKO 1000 GOD.

RASPORED STRUKTURA LEGIRANIH CELIKA

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

Glavne klase nelegiranih celika su: · nelegirani osnovni celici; · nelegirani kvalitetni celici; · nelegirani specijalni celici. Nelegirani osnovni celici su oni koji zadovoljavaju sledee uslove: - ne zahtevaju nikakvu termicku obradu (u ovom smislu zarenje za smanjenje napona i smislu, normalizaciono zarenje ne smatraju se termickom obradom ); - mehanicke osobine, savijanje i energija udara na +20 °C u valjanom i normalizaciono zarenom stanju moraju da budu u okviru granicnih vrednosti definisanih standardom; - sadrzaj C P S mora da bude u okviru definisanih granicnih vrednosti; C, P, S, - ne utvruju ni jedan poseban zahtev kvaliteta (npr. zahtev za sposobnost oblikovanja hladnim deformisanjem); - ne utvruju nikakve zahteve za legirajue elemente, osim za Mn i Si.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

Nelegirani kvalitetni celici su oni kod kojih se postavljaju posebni zahtevi kvaliteta kao sto su: zilavi prelom velicina zrna, prelom, zrna sposobnost za oblikovanje. Nelegirani specijalni celici su: - celici sa veim stepenom cistoe od kvalitetnih celika (nemetalni ukljucci ); - celici predvieni za termicku obradu poboljsanja i - povrsinskog otvrdnjavanja; - celici sa zahtevima otpornosti na puzanje, zilavosti na niskim temperaturama ( 50 C), (-50 °C) sa ogranicenim sadrzajem P i S; - celici feritno-perlitne strukture koji ojacavaju talozenjem i sadrze jedan ili vise mikrolegirajuih elemenata (Nb,V), ciji je sadrzaj najmanje u granicama koje odgovaraju legiranim celicima.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

Glavne klase legiranih celika su: · legirani kvalitetni celici; · legirani specijalni celici. celici Legirani kvalitetni celici imaju slicnu primenu kao nelegirani kvalitetni celici. Preko sadrzaja legirajuih elemenata zadovoljavaju posebne zahteve za primenu. Nisu namenjeni za poboljsanje ili povrsinsko otvrdnjavanje. U kvalitetne legirane celike ubrajaju se odreeni zavarivi finozrni konstrukcioni celici za celicne konstrukcije ukljucujui posude pod pritiskom i cevovode minimalne konstrukcije, cevovode, vrednosti Re = 380 N/mm2 (do 16 mm debljine) i vrednosti zilavosti (ISO V poduzna epruveta) od 27 J na -50 °C. Tu pripadaju celici legirani sa Si ili Si-Al sa odreenim magnetskim osobinama, legirani celici za sine, za toplo ili hladno valjane pljosnate proizvode, kao i celici legirani samo sa Cu. Legirani specijalni celici su oni koji zahtevaju posebno precizno kontrolisanje hemijskog sastava, sastava uslova proizvodnje i kontrole, a za obezbeenje istovremeno vise karakteristika. Tu se ubrajaju nerajui celici, toplopostojani celici otporni na puzanje, specijalni konstrukcioni celici i celici sa specijalnim fizickim karakteristikama. Legirani specijalni celici dele se na tri podgrupe: CELICNI LIV C C - nerajui celici na bazi Cr i Ni; RETKA PRIMENA. - brzorezni celici legirani sa Mo, W i/ili V, ukupnog KOMPLIKOVANI DELOVI ­ JEFTINA IZRADA. sadrzaja od oko 7%; LEGIRAJUI ELEMENTI ­ POBOLJSANJE - ostali legirani specijalni celici. celici

STRUKTURE ODLIVKA.

NISKOUGLJENICNI ­ ZILAVO JEZGRO, TVRDA POVRSINA ­ ZUPCANICI. ­ S C POGODNI ZA CEMENTACIJU.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

CEMENTACIJA CEMENTACIJA SE NAJCESE IZVODI NA NISKO UGLJENICNIM CELICIMA (0,1 ­ 0,25% C) NA VISOKOJ TEMPERATURI (850-950°C) CELIK SE ZADRZAVA IZVESNO VREME U SREDINI (8 0 9 0°C) BOGATOJ UGLJENIKOM. ATOMI UGLJENIKA DIFUNDUJU U POVRSINSKI SLOJ DO ZASIENJA. NAKON TOGA VEOMA BRZO HLAENJE U VODI ­ KALENJE. KALENJEM U VODI ILI ULJU STVARA SE VEOMA TVRD TANAK SLOJ NA POVRSINI ­ POVEAVA OTPORNOST NA HABANJE. UGLJENIK JE U POVRSINSKOM SLOJU U FORMI CEMENTITA SADRZAJ UGLJENIKA JE NERAVNOMERAN U DUBINU. DUBINU

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

CEMENTACIJA Pe za cementaciju

EFEKT CEMENTACIJE JE IZRAZENIJI STO JE: - VEA KONCENTRACIJA UGLJENIKA U PEI, PEI - DUZE VREME BORAVKA U PEI, - VISA TEMPERATURA U PEI I - NIZI PRITISAK U PEI. PRIMENA: ZUPCANICI, RUKAVCI VRATILA, ALATI ZA OBLIKOVANJE I SL.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

NITRIRANJE

OBAVLJA SE NA TEMPERATURI 480 ­ 750 °C U ATMOSFERI AMONIJAKA. AMONIJAKA PRIMENJUJE SE NA UGLJENICNE (0,3 ­ 0,5 % C) I LEGIRANE CELICE (Al, Cr, Mo i dr.). AZOT DIFUNDUJE U POVRSINSKI SLOJ STVARAJUI TVRDE NITRIDE. DOBRA OTPORNOST NA HABANJE NA POVISENIM TEMPERATURAMA. POSLE NITRIRANJA NE OBAVLJA SE TERMICKA OBRADA (PRE NITRIRANJA ­ KALENJE I OTPUSTANJE). PRIMENA: CILINDRI MOTORA I PUMPI, VENTILI I SEDISTA VENTILA, KALUPI ZA LIVENJE POD PRITISKOM ALATI ZA OBLIKOVANJE. PRITISKOM, OBLIKOVANJE KARBONITRIRANJE O CJ C CJ KOMBINACIJA CEMENTACIJE I NITRIRANJA PRI 850 - 870°C. ZAJEDNO SE IZVODE U GASNOJ ATMOSFERI (ZEMNI GAS I AMONIJAK) ZAMENA ZA NITRIRANJE. NITRIRANJE POSLE SE KALI I OTPUSTA.

Tvrdoa

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

CELIK

PROKALJIVOST

MATERIJAL SE CESTO NE MOZE KALITI DO VELIKE DUBINE. UGLJENICNI CELICI SE KALE DO DUBINE 15 mm. (Ø30) NA VEOJ DUBINI NE MOGU SE POSTII EFEKTI POBOLJSAVANJA. LEGIRANJEM SE OVA GRANICA POVEAVA. MERA PROKALJIVOSTI ­ DZOMINI PROBA.

Tvrdoa T d

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

SIROVO GVOZE

DOBIJA SE U VISKOIM PEIMA I DELI SE NA: 1.BELO SIROVO GVOZE ­ UGLJENIK U FORMI CEMENTITA (FE3C) 2.SIVO SIROVO GVOZE ­ UGLJENIK U FORMI GRAFITA I 3.SPECIJALNA SIROVA GVOZE. SIROVO GVOZE JE SIROVINA ZA PROIZVODNJU LEGURA ZELEZA: CELIKA I LIVENOG GVOZE. BELO SIROVO GVOZE SLUZI ZA DOBIJANJE CELIKA I BELOG LIVENOG GVOZA SIVO SIROVO GVOZE SLUZI ZA PROIZVODNJU ODLIVAKA OD SIVOG LIVENOG GVOZA. SPECIJALNA SIROVA GVOZA: FEROSILICIJUM, FEROMANGAN, i sl. SLUZE ZA DEZOKSIDACIJU I LEGIRANJE CELIKA.

LIVENO GVOZE

LIVENO GVOZE JE LEGURA ZELEZA KOJA SADRZI VISE OD 2,14 % UGLJENIKA. UGLJENIKA. UGLJENIK SE U GVOZU JAVLJA U FORMI CEMENTITA I GRAFITA. AKO JE C U FORMI CEMENTITA ­ BELO GVOZE. AKO JE C U FORMI GRAFITA ­ SIVO GVOZE.

ZELEZO I LEGURE ZELEZA ELEZ LEGURE

ZAVISNOST SRUKTURE GVOZA OD BRZINE HLAENJA UTICAJ LEGIRAJUIH ELEMENATA ELEMENTI KOJI PODSTICU IZDVAJANJE GRAFITA: Si, Ni, C, Cu, Al ... ELEMENTI KOJI PODSTICU IZDVAJANJE CEMENTITA: Mn, Cr, W, S ... Legenda: ­ ferit, ­ austenit, P ­ perlit, G ­ grafit, R ­ rastop L ­ ledeburit rastop, ledeburit, DIJAGRAM KRISTALIZACIJE GVOZA (4 2%C) (4,2%C)

TRI OSNOVNE VRSTE GVOZA

BELO

MELIRANO

SIVO

Information

Microsoft PowerPoint - 5 FeC celici [Compatibility Mode]

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

223933