Read Funktionsweise des POSTIN-Systems text version

HANDLEIDING 2

Veel plezier toegewenst met uw nieuwe POSTIN postbezorgingsmelder POSTIN is een unieke, draadloze postbezorgingsmelder, die u voortaan vele vergeefse loopjes naar de lege brievenbus zal besparen. Het systeem is voortreffelijk geschikt voor de brievenbus van zowel een vrijstaand huis als van een appartement. Het POSTIN-systeem bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender bevestigt u aan de binnenzijde van de klep of het deksel van uw brievenbus en de ontvanger plaatst u in huis of in kantoor. Zodra er post of de krant wordt bezorgd, stuurt de zender een signaal naar de ontvanger, die dat vervolgens met een lichtsignaal en ­ indien gewenst ­ een geluidssignaal aangeeft. De installatie van het POSTIN-systeem is aan vrijwel elke soort brievenbus mogelijk. De montage en het gebruik van het POSTIN-systeem is uiterst eenvoudig; wij raden u echter wel aan, voor het monteren eerst de gebruiksaanwijzing even door te lezen.

Nogmaals veel plezier met uw POSTINsysteem ­ en veel succes!

Werking van meldsysteem

het

POSTIN®-

Gebruik Het POSTIN-systeem is voornamelijk bedoeld voor het gebruik als postbezorgings-meldsysteem aan een brievenbus in een woning. De ontvangstmodule kan uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Het meldsysteem individuele modules: bestaat uit twee

Werking bij postbezorging De zendmodule wordt bevestigd aan de klep van de brievenbus en deze stuurt bij bewegen een signaal naar de ontvangstmodule. De in de woning neergezette of aan een wand bevestigde POSTIN-ontvanger meldt de postbezorging met een knipperend lampje en ­ indien gewenst ­ bovendien met een kort geluidssignaal. Aan de bovenzijde van de display van de ontvanger knipperen twee symbolen van een envelop met daaronder het tijdstip waarop de post werd bezorgd. Door op de `RESET'-knop te drukken verdwijnt de melding en verschijnt weer de actuele tijd. Zou er opnieuw post worden bezorgd voordat de `RESET'-knop is ingedrukt, laat de ontvanger het tijdstip van de laatste postbezorging zien. Wanneer het akoestische signaal ingeschakeld is, luidt de gong bij elke postbezorging

1. 2.

de zendmodule (rechts voor) met ingebouwde bewegingssensor de ontvangstmodule (links) met optisch en akoestisch signaal

3

4

Gebruik en montage

Het in gebruik nemen van de zender Verwijder de met plakband op de zender bevestigde blister met de kleine magneetstift (deze dient alleen ter bescherming tijdens de verzending en zorgt dat de batterij niet wordt ontladen). Nu is de zender al klaar voor gebruik. Het in gebruik nemen van de ontvanger Op de achterkant van de ontvanger bevindt zich het batterijvak, waarin reeds 2 gebruiksklare AA-batterijen zijn geplaatst. Voor het in werking stellen dient u het batterijvakje te openen en het rood kunststoffen scheidingsbandje te verwijderen. De ontvanger kan aan een wand worden opgehangen of ­ met behulp van het bijgevoegde draadstandaardje ­ op een tafel worden neergezet.

Het instellen van de tijd Na de ingebruikneming van de ontvanger dient u de juiste tijd in te stellen. Dat doet u met de knoppen `HOURS' en `MINUTES' op de achterzijde van de ontvanger. Druk voor het instellen van het juiste uur meermaals op `HOURS' en voor het instellen van de minuten op `MINUTES'. Test de zender door deze b.v. even zachtjes te schudden ­ of door even voorzichtig tikken ­ om te zien of de ontvanger op het signaal van de zender reageert. (Let op: na elk zendsignaal pauzeert het zenderprogramma, om de batterijen te sparen). Indien de ontvanger niet reageert als boven aangeduid, moet deze wellicht door even op de ID-knop te drukken opnieuw worden gecodeerd ­ zie de volgende paragraaf `nieuw coderen' ­ of het beschermingsbandje van de batterijen en/of de magneetstift van de zender is nog niet verwijderd. (zie `ingebruikname van de zender').

Inschakelen van het akoestische signaal Het inschakelen van het akoestische signaal doet u door het drukken op de knop `SOUND'. Meermaals drukken op `SOUND' versterkt het volume met één fase. Onder in de display toont een schema van 4 horizontale balkjes de huidige instelling van het volume. Indien er geen balkjes zichtbaar zijn, staat het geluidssignaal uit. Montage van de zender De zender dient altijd aan het beweegbare deel van de brievenbus te worden bevestigd. Meestal kan de zender aan de binnenzijde van de klep worden aangebracht. In uitzonderingsgevallen kan het de voorkeur verdienen deze een plekje te geven aan de buitenzijde van de brievenbusklep, om het bereik van de zender te vergroten.

De plaats van de zender dient zo te worden gekozen, dat de volgens voorschrift van de posterijen vereiste minimum opening van 35 mm blijft bestaan! Let op: de beschermingsstrips van het onder aan de zender aangebrachte kleefband nog niet verwijderen! Wij adviseren u dringend, de zender eerst op proef aan te brengen en de werking van het systeem te controleren. (Voor een testplaatsing kunt u kleefband of b.v. leukoplast gebruiken). De zender is uitgerust met extreem sterk hechtend kleefband, dat op een schone, droge ondergrond moet worden aangebracht. Maak de gekozen plek op de klep eerst even zorgvuldig schoon. Pas nadat u zich van de juiste werking hebt overtuigd, verwijdert u de doorzichtige beschermingsstrips van de beide kleefstrips en bevestigt u de zender op de gekozen plaats door deze even licht aan te drukken. De volledige kleefkracht wordt na ca. 24 uur bereikt, daarna laat de zender zich nog slechts moeizaam verwijderen. De temperatuur tijdens de montage dient boven de 5 ºC te liggen

5

6

De plaatsing van de ontvanger De overdracht van radiosignalen kan door natuurlijke omstandigheden negatief worden beïnvloed, zoals u dat ook kent van uw mobiele telefoon of de autoradio. Dit gegeven zal u echter in het algemeen geen problemen bezorgen bij uw POSTINsysteem. Naar onze ervaring kunt u de ontvanger, binnen het aangegeven bereik, op elke droge plek plaatsen die u uitkomt. Voordat u de zender en de ontvanger echter definitief plaatst, dient u altijd te controleren of de ontvanger het signaal van de zender op de gekozen plek inderdaad ontvangt.. Wanneer het signaal wel op korte afstand van elkaar wordt ontvangen, maar nauwelijks op de plek die u voor zender of ontvanger had uitgekozen, kunt u het beste even proberen om de ontvanger een ander plekje te geven, waar het signaal wel goed wordt ontvangen (in uitzonderingsgevallen kan de zender, met de twee openingen naar onderen, ook aan de buitenkant van de brievenbusklep worden gemonteerd).

Wanneer ook op korte afstand geen verbinding tussen zender en ontvanger ontstaat, moet de zender opnieuw worden gecodeerd, zoals beschreven in de onderstaande paragraaf `opnieuw coderen' Opnieuw coderen (of nieuwe codering) van ontvanger en zender Uw ontvanger en uw zender worden voor aflevering reeds zo gecodeerd, dat deze op elkaar zijn ingesteld en klaar zijn voor gebruik. Het door een microprocessor gestuurde zendsignaal is gecodeerd net als bij de afstandsbediening van een auto. Dat betekent dat het vrijwel niet kan voorkomen dat twee POSTIN-systemen een gelijke codering hebben. In uitzonderingsgevallen kan er echter een fout zijn gemaakt, die een nieuwe codering noodzakelijk maakt. Een nieuwe codering kan ook noodzakelijk zijn als u, ongeacht om welke reden, de oude zender vervangt door een nieuw exemplaar. Voor het op elkaar instellen van de codering van zender en ontvanger, plaatst u de ontvanger in de directe nabijheid van de zender en drukt u op de knop `ID' aan de achterkant van de ontvanger.

Op de display van de ontvanger licht nu het symbool `ID' op. Activeer nu door kleine tikjes de zender. In de display van de ontvanger zullen nu korte tijd een paar getallen oplichten waarna de codering en de afstemming van ontvanger en zender is voltooid. (Tip: zo kunnen ook meerdere ontvangers op één zender worden afgestemd.)

Zender · De zender is voorzien van drie lithium-knopcelbatterijen. · De capaciteit van deze batterijen is voldoende voor de totale levensduur van de zender, die bij normaal gebruik naar verwachting meer dan 10 jaar bedraagt. · Deze batterijen behoeven dus nooit te worden vernieuwd. · · · · Werking van de zender: van -20°C tot +70°C. Afmetingen: 155(l) x 24(b) x 15(d) mm Gewicht : ca. 36 gram automatisch, Digitale codes: aantal naar keuze

Technische gegevens

Ontvanger De ontvanger is voorzien van twee staafbatterijen Type AA, die u in elke supermarkt kunt aanschaffen. De geschatte gebruiksduur van deze batterijen is, afhankelijk van het gebruik, 1,5 tot 2 jaar. Regelbaar volume van de gong, 4 standen + UIT Werking van de ontvanger: van -5°C tot +50°C. · · Afmetingen: 142(h) x 71(b) x 18(d) mm Gewicht : ca. 165 gram

Bereik Het bereik bedraagt, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse tussen 50 en 100 meter, bij gunstige omstandigheden vaak belangrijk meer. Negatief op het bereik werken echter (stalen) deuren en gewapend betonnen wanden.

7

8

In een appartementencomplex hangt het bereik samen met de bouwkundige constructie. Het POSTIN-systeem werkt echter bij normale omstandigheden tot ca. de 7e etage en bij gunstige omstandigheden vaak nog hoger. ·

De beide apparaten zijn verschillend gecodeerd Druk op de ID-knop van de ontvanger en activeer de zender (zie `opnieuw coderen' De ontvanger laat niets zien: De beschermstrip in het batterijvak is nog niet verwijderd De batterijen zijn leeg en moeten vervangen worden De nieuwe batterijen zijn onjuist geplaatst De display van de ontvanger blinkt voort nadat op de RESETknop wird gedrukt: De batterijen zijn leeg en moeten vervangen worden De zender geeft geen signaal: De sensor in de zender wordt onvoldoende geactiveerd De montage van de zender aan de brievenbusklep controleren De zender reageert ook zonder postbestelling:

Probleemoplossingen:

· Probleem: mogelijke oorzaken en geadviseerde oplossingen: De zender reageert niet als er post wordt bezorgd: De blister met de magneetstift (transport beveiliging) is niet verwijderd kleefstrip met magneet van de zender afhalen. De apparaten bevinden zich te ver uit elkaar Verklein de afstand tussen zender en ontvanger Vraag naar een repeater om het zendersignaal te versterken

De ontvanger is gecodeerd op de verkeerde zender, Druk op de ID-knop van de ontvanger en activeer de juiste zender De brievenbusklep wordt door de wind bewogen en klappert Een paar extra gewichtjes op de klep lijmen (muntjes, metalen plaatjes) BELANGRIJK: · Bij transport (terugzending) in ider geval de blister met de kleine magneetstift tot beveiliging op de zender aanbrengen. · Stel de ontvanger nooit bloot aan regen, vocht of hoge temperaturen · Haal de batterijen uit de ontvanger als u het systeem voor langere tijd niet gebruikt · Plaats uitsluitend alkalinebatterijen, om een lange levensduur van het apparaat te garanderen en de kans op lekken te verminderen.

· ·

·

Gebruik nooit verschillende types of oude en nieuwe batterijen naast elkaar.. Batterijen hebben een beperktere capaiteit en werking bij lage temperatuur (in de winter kortere reikwijdte van de zender) Probeer nooit het apparaat zelf te repareren, maar breng het naar een vakman.

·

·

De verwijdering van gebruikte batterijen Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggeworpen. Lever oude batterijen in bij de speciaal daarvoor aangewezen inzamelpunten, of daar waar u ze heeft gekocht. Schoonmaken Maak het POSTIN-systeem alleen schoon met een schone, droge doek.

·

·

9

10

CE-keurmerk verklaring: De firma ActivTec, Norbert Glass, Kiefernstrasse 2, 40699 Erkrath, Germany verklaart hiermede dat de apparaten voldoen aan de Europese richtlijnen voor elektromagnetische afscherming en dat het laagspanningsvermogen evenals de toelating voor radiogestuurde apparaten voldoen aan de bepalingen EN-300-220-1 (1997-11), EN 301-487-1+3 volgens ECvoorschrift 1999/5/EF.

Apparaat type: PB01001,P12001, RC0031-99100, Code 0403-A-99999 Erkrath, 29.03.2004

Garantie Op het POSTIN-systeem ontvangt u twee jaar garantie, zoals in de garantiebepalingen vastgelegd. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste opslag of overmacht of andere externe invloeden wordt niet gedekt door de garantie. Hetzelfde geldt voor aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals batterijen. Voor aanspraken op de garantie verzoeken wij u zich met het apparaat (in de originele verpakking) en de aankoopbon te wenden tot de leverancier. Voor technische vragen kunt u de homepage op www.postin.de bezoeken of een e-mail sturen naar: [email protected] Impressum Deze handleiding is een publicatie van de firma ActivTec ­ Norbert Glass, D ­ Erkrath en stemt overeen met de stand van de techniek bij het in druk bezorgen. Alle rechten inclusief vertaling en reproductie, ook in iutreksel, zijn voorbehouden en behoeven de schritelijke toestemming van de uitgever. Veranderingen in techniek en opmaak blijven voorbehouden.

WWW . POSTIN . DE [email protected]

ACTIVTEC®

Norbert Glass Vertriebsbüro Düsseldorf Postfach 22 11 D-40679 Erkrath Duitsland

POSTIN-manual PB1BA5-nl-2

Norbert Glass - directeur-

Opmerking bij het CE-keurmerk:

Sterke elektrische, of hoogfrequente velden (bliksem, mobiele telefoons, fax- en telefoon-installaties, radio's en magnetrons) kunnen de werking van apparaten beïnvloeden.

Tel.: 0049­2104 804244 Fax: 0049-2104 804243

11

12

©

Copyright 2004-2005 by ActivTec, D-Erkrath

Information

Funktionsweise des POSTIN-Systems

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

408568