Read dokpdf_pf_3_god.god..pdf text version

III. GODINA

GRAANSKO PRAVO II 1. 6. u 8.30 Mikuli Milan Ganza Noela Janbay Duska Kelava Sanja Gabricevi urica Babi Josipa Lueti Marinko Dukari Jelena Orlovi Cvrljak Ivana Strini Luka Brali Kornelija Volarevi Ante Miji Ivana oza Martina Vatavuk Ivan Troskot Danijela Drazi Domagoj Salapi Marijeta Vidakovi Darko Simi Grci Dragica Zivkovi Vedran Mikuli Josko Pecoti Domagoj Pavi Marina Strini Ivan Matijasevi Dino Buri Ante Celar Stanko Zaper Marina Basi Renata 8. 6. u 8.30 Cernoga Davorin Pavicevi Darko Vrgoc Borjana Galiot Ivana Stefanovi Veselin Miljak Dragan Matijevi Luka Kurtovi Miro Pacar Antonela Pinji Maja Gaspi Vrtari Anamarija Oluji Andrijana Jelavi Ivana Marsi Rade Simundi Zrinka Dragicevi Lana Bali Jelena Pezo Marko Pupaci Ante Lendi Josko Tomasi Tino Vei Duje Radobolja Tadimir Alac Miro Grguri Sandra Milas Marijo Leko Marijana Skare Zeljana Beljan Goran Jonji Gabrijela 14. 6. u 8.30 Vulinovi Vesna Volarevi Tomislav Sesar Josipa Topi Ivana Papi Ana Buzov Ana Filipovi-Grci Danijela Simici Nikolina Baki Katarina Odak Anita Andrijasevi Mariana Lukin Iva Buble Marin Tomi Antonia Toli Lucijana Radi Mate Jerkovi Sasa Bilis Nikola Simi Ivan Mihanovi Igor Marinovi Marin Rebi Jelena Grgurinovi Marija Budesa Ognjen Jerci Hrvojka Raguz Marijeta Milin Antonia Bustruc Adrijana Musa Andrea Nincevi Tea Vuksi Dino Kereta Katarina Brko Ljiljana Tomi Jurica Kuzmani Mladen Nikse Vedran Simovi Katica Vuskovi Ivana

Dubljevi Nikola Jurisi-Soki Ivana Domazet Ante Vukovi Jelena Stipci Marijana Joldi Emina Adam Marija Gu Gabrijela Kraljevi Sven

Vukeli Sandra Mioc Miljana Auzina Mirko Mori Ana Bori Ivo Smiljani Petra Garbin Danijela Vuki Damjan Krni Branka 26. 6. u 8.30

Novak Mislav Baci Tomislav Brdar Silvana Klari Marija Musulin Kristina Veki Darko Bekavac Maja Sore Maja

Miorin Katarina

Petri Mihaela 2. 7. u 8.30

Galovi Astrid

Jureti Martina Grubesi Silvija Anusi Vedran Perkusi Goran Toli Marko Kraljevi Barbara Buli Petar Zovko Marin Vukovi Mladenka Jelavi Zvonimir Grbesa Ana Samardzi Malina Brdar Silvana Erceg Anita Bosnjak Zorana Bila Marina

Suci Tea Knezovi Ivana Budi Ivana Saran Katarina Kraljevi Lovorka Ribarevi Paula Blazevi Bozena Letica Petar Ivanci Boris Stupalo Vedran Radovci Zoran Cogelja Stipe Jajac Leona Juri Sandra Sosi Haja Pani Emilija

Markov Anita Labrovi Ivan Sili Neven Milos Ante Andri Marijana Vesti Martina Staba Sanja Bilokapi Marijana Borsi Mihaela Knez Tea Proli Ana Cipci Danijela Grguri Sasa Marelja Jure Sari Ivana

GRAANSKO PROCESNO PRAVO 5. 6. u 8.30-prof. Sesar Samardzi Malina Baci Tomislav Tomi Jurica Vukusi-Kovac Drazena Grguri Sasa Cipci Danijela Moro Jelena Strini Ivan Grbesa Ana Filipovi-Grci Danijela Bubi Ivica Klasan Ivana Botica Nina Krivi Ilija Sutalo uro Kranjcevi Katarina Buri Ante Strini Luka Simovi Katica Knez Tea Marini Ankica Medak Ivica 5. 6. u 8.30- prof. Cizmi Grubesi Silvija Drazi Domagoj Sili Neven Radeti Katarina Kraljevi Lovorka Radanovi Goran Karuza Marin Sanader Marina Milos Andrijana Vuina Iris Vukeli Sandra Ajduci Sandra Stipanovi Dragica Grbi Branimir Topi Ivana Kraljevi Barbara Papi Ana Toli Lucijana Dzamonja Nikolina Dukari Jelena Gelo Maria Pejkovi Neven 11. 6. u 8.30 ­ prof. Cizmi Milos Ante Najev Darija Ivanci Boris Marijanovi Zeljka Toli Marko Gali Frano Kuzmani Mladen Kristovi Kate 14. 6. u 8.30 ­ prof. Sesar Gluhan Marija Grubesi Vatroslav Mileti Bozena Buli Petar Cernoga Davorin Dominovi Dragan Nincevi Tea Simici Nikolina Popara Ivan Babi Josipa Strmota Julija Prapotnik Andrej Knez Marija Vei Duje oki Marina uri Vatroslav Sesar Josipa Marin Mirjana Bezjak Juraj Buskovi Tihana Rebi Jelena Loncar Danijel Toli Josko Staba Sanja Simov Blanka Radojevi Ivo Petri Mihaela Milanovi Ana Bili Nela Malenica Ivan Runje Mirjana Letica Petar Jonji Gabrijela Gu Gabrijela Antunovi Dino

Mioc Miljana Mrkli Josipa Klari Marija

Bila Marina Cogelja Stipe Tomi Tea 15. 6. u 8.30 ­ prof. Sesar

Erceg Anita urci Ante

Glui Jakica Bitanga Anka Urlici Klasterka Neda

Musa Andrea Proli Ana 19. 6. u 8.30

Kosor Marijana Simuni Josipa

Stoci Anka 26. 6. u 8.30 Biuk Tomislav 2. 7. u 8.30 Baki Andrea Lukin Iva Marunica Maja Miorin Katarina Vukovi Mladenka Condi Kapetanov Jelena Vetma Ines Rebi Smiljana Ceh Andrea Oluji Andrijana Grgi Jurica Tomi Antonia Pai Josipa Jajac Leona Lovri Mariela Kovac Katja Zuni Adriana Dragicevi Neda Peanac Sandra Lazeta Domagoj Mori Ana Tadi Irena

KAZNENO PROCESNO PRAVO 5. 6. u 9.00 Suci Tea Romac Anka Jelici Ivana Salinovi Mario Kraljevi Barbara Tomi Antonia Simici Nikolina Budesa Ognjen Jurisi-Soki Ivana Arapovi Ana Baki Andrea Glibota Ivona Sari Inge Perkovi Ines Barun Zrinka Milat Nives Dimni ivo Bakovi Kristina Ljubica Marina Zuni Adriana Grgurinovi Marija Kosta Niko Mihanovi Filip Tomasi Tino Filipovi Tihana Lazeta Domagoj Suti Marinko Duki Margarita Sestanovi Ivana 8. 6. u 9.00 Markov Anita Udiljak Zeljko Babi Josipa Ivanci Boris Macura Petar Runje Mirjana Novak Gojko Mari Ivana Anusi Vedran Mihanovi Igor Pivac Kresimir Sestanovi Vesna Kurtovi Miro Cipci Danijela Beljan Goran Vuskovi Ivana Knezovi Ivana Ili Paula Mihalec Juraj Sipos Sven Stipi Anita Blazevi Nikola Naki Tomislav Celar Ivana Bustruc Andrijana Pezo Marko Miljak Dragan Seremet Ivana Mori Ana Vetma Ines Kulis Branimir Sulji Ivan 14. 6. u 9.00 Toki Renato Bilis Nikola Stula Danijel Vidakovi Darko Pavici Darko Kelava Marko Jerci Hrvojka Segvi Mario Bakota Mario Kazulin Anja Kokan Vinko Andabaka Petra Grabovac Ljubica Salapi Marijana Lukin Iva Sanader Marina Vrscaj Branka Sundov Tina Bili Mladena Biloni Kristina Stupalo Vedran Prki Kristina Bozuli Petra Perkusi Goran Kraljevi Lovorka Miorin Katarina Masteli Marijana Pupaci Ante Novak Mislav Domazet Ante Ceh Andrea Auzina Mirko Vitlov Ana Radovci Zoran Nikoli Ivana

Jelavi Ivana Marici Antun Martini Tajana Galiot Ivana Ljuti Marin Volarevi Ante Mikuli Josko Bali Marija Zupi Marija Krivi Ilija Britvi Roko Tomas Josip Grguri Sasa Markota Vedran Dubokovi Tedi Maltez Katarina Naki Zdravko Blaji Natalija Rozga Marija Glui Jakica Vinac Mario Milas Marijo

Miskovi Daniela Dragicevi Lana Dzoli Jerka Bali Jelena Buble Marin Nikoli Miro Luci-Kosmos Katja Matijevi Luka Strini Ivan Pani Emilija Alac Miro Vujci Ante Rebac Ivan Tomi Kristina Nikse Vedran Lakos Ana Grubisi Mihovil Oplanic Ozren Plenkovi Josip Celan Tina Brali Kornelija Vatavuk Ivan 21. 6. u 9.00

Roje Rina Veli Tea Dragicevi Neda Milicevi Dragan Mise Daniela Lueti Marinko Pecoti Domagoj Jerkan Vedrana Tomi Jurica Paleka Slavica Sari Ivana Lazeta Stipe Zderi Mirko Peri Roberta Stoli Jadranka Pinji Maja Tadi Irena Barbir Ivana Mihaljevi Meri Raenovi Nena Bili Nela Kazovi Dijana

Vladava Ana 28. 6. u 9.00 Juri Sandra Vidak Karolina Mekini Marija Vulinovi Vesna Jerkovi Sasa Marsi Rade Karuza Marin Kereta Katarina Strini Luka Grguri Sandra Moro Jelena Skare Zeljana Vuki Damjan Oluji Andrijana Radi Mate Toli Josko 4. 7. u 9.00 Mikuli Milan Ganza Noela Simundi Zrinka Lendi Josko Brko Monika Bosnjak Zorana Malenica Ivan Miji Ivana Knez Tea Zeljko Ivana Budi Ivana Bila Marina Bura Nenad Baki Katarina Sesar Josipa Knez Marija Prapotnik Andrej Bili Drazen Milanovi Ana Buri Ante Letica Petar Garbin Danijela Krni Branka

ENGLESKI JEZIK II 1. 6. u 8.00 Grubesi Vatroslav Kraljevi Barbara Sutalo uro Klai Marijana urci Ante Strini Ivan Smiljani Petra Milos Ante Kosor Marijana Kuzmani Mladen Buri Ante Strini Luka Musulin Kristina Knez Tea 8. 6. u 8.00 Popara Ivan Najev Darija Kuterovac Hrvoje Pai Josipa Tadi Irena Antunovi Dino Marsi Rade Gali Frano Botica Nina Malenica Ivan Kristovi Kate 14. 6. u 8.00 Stula Danijel Marunica Maja Karuza Marin Simici Nikolina Perici Ana Lovri Mariela Stipanovi Dragica Babi Josipa Strmota Julija Gelo Maria Lazeta Domagoj 21. 6. u 8.00 orusi Ivan Lukin Iva 28. 6. u 8.00 Jureti Martina Zuni Adriana Sanader Marina oki Marina Mori Ana Gluhan Marija Nincevi Tea Jeli Vanja Mrkli Josipa Marijanovi Zeljka Ardali Sandra Duvnjak Mladena Ceh Andrea Kranjcevi Katarina Ivanci Boris Simundi Zrinka Knez Marija Buli Petar Baki Andrea Vetma Ines Dragicevi Neda Vei Duje Milanovi Ana Cipci Danijela Biuk Tomislav Kraljevi Lovorka Mileti Bozena Erceg Anita Cogelja Stipe Letica Petar Grbesa Ana Bekavac Maja

NJEMACKI JEZIK II 14. 6. u 9,00 Jonji Gabrijela Sesar Josipa Grubesi Silvija

MEUNARODNO JAVNO PRAVO 1. 6. u 10.00 Gluhan Marija Sesar Josipa Lukin Iva Kraljevi Barbara Knez Marija Ribarevi Paula Buli Petar Botica Nina Bosnjak Zorana Baki Andrea Mrkli Josipa Cipci Danijela Cogelja Stipe Strini Luka Knez Tea Tadi Irena Suci Tea Males Mate Babi Josipa Andri Marijana Kosor Marijana Vesti Martina Simici Nikolina Bila Marina Milanovi Ana Kuzmani Mladen Malenica Ivan Vetma Ines Raji Tatjana Letica Petar Adam Marija 6. 6. u 10.00 Mikuli Milan Milos Ante Raenovi Nena Gali Frano Perici Ana Grguri Sasa Filipovi-Grci Danijela Baki Katarina Ardali Sandra Marunica Maja Bilokapi Marijana Erceg Anita Proli Ana 9. 6. u 10.00 orusi Ivan Budesa Ognjen Matijasevi Dino Rebi Smiljana Simi Ivan Ivanci Boris Zebi Josipa Kazovi Dijana 13. 6. u 10.00 Antunovi Dino Moro Jelena Bori Ivo Susnjar Dinko Veselci Snjezana Jajac Leona Papi Ana Petri Mihaela Oplanic Ozren Marin Mirjana Topi Ivana Dominovi Dragan Prapotnik Andrej Lazeta Domagoj Lakos Ana Stipanovi Dragica Simundi Zrinka Kraljevi Lovorka Dragicevi Neda Zuni Adriana Strmota Julija Rajkovi Marina Sari Ivana Ceh Andrea Pai Josipa Mori Ana Buri Ante Samardzi Malina Strini Ivan Kristovi Kate

Brko Ljiljana Kovac Katja

Vei Duje Sanader Marina 15. 6. u 10.00

Tituli Vedran Peanac Sandra

Blazevi Nikola Toth Natalia Sutalo uro Pili Tina Najev Darija Prki Kristina Mileti Bozena Kereta Katarina Pejkovi Neven

Musulin Kristina urci Ante Borsi Mihaela Orlovi Cvrljak Ivana Vidak Karolina Grubesi Silvija Radanovi Goran Marelja Jure 20. 6. u 10.00

Simovi Katica Radojevi Ivo Juki Toni Grubisi Sanja 17929 Grbi Branimir Bezmalinovi Danijel Radovci Zoran

Kazulin Anja 27. 6. u 10.00 Grubesi Vatroslav Marijanovi Zeljka 29. 6. u 10.00 Oluji Hrvoje Pavlovi Denis 4. 7. u 10.00 Duvnjak Mladena Radeti Katarina Bezjak Juraj Ajduci Sandra Mioc Miljana Runje Mirjana Suur Lujo Buskovi Tihana Gabricevi urica Pupaci Ante Masteli Marijana Simov Blanka Dubokovi Tedi Veli Tea Marici Antun Pacar Antonela Jovanovi Branka Klai Marijana Vitlov Ana oki Marina

UPRAVNA ZNANOST 5. 6. u 9.00 ­ prof. Cvitan Simi Ivan Grubisi Sanja Dominovi Dragan Gu Gabrijela Galiot Ivana Suur Lujo Vei Duje 5. 6. u 10.00 ­ prof. Lozina Popara Ivan Ili Branko Vidak Karolina Simici Nikolina Prapotnik Andrej Bezmalinovi Petar Strini Ivan Bosnjak Zorana Mati Darko Sore Maja Jelevi Zvonimir Bili Marina Bajlo David Toli Lucijana Marijanovi Zeljka Tituli Vedran Juki Toni Britvi Roko Zeljko Ivana Miji Ivana Oplanic Ozren Pejkovi Neven 12. 6. u 9.00-prof. Cvitan Mikuli Milan Troskot Danijela Milos Ante Topi Ivana Ljuti Marin Bezmalinovi Danijel Dzamonja Nikolina Letica Petar Gelo Maria Odzak Duje Malenica Ivan Dubokovi Tedi Jonji Gabrijela Jureti Martina Stula Danijel Ardali Sandra Buskovi Tihana Buble Marin Loncar Danijel Gali Frano Kereta Katarina Bili Drazen Erceg Anita Susnjar Dinko Pacar Antonela Filipovi-Grci Danijela Suci Tea Pavlovi Denis Radeti Katarina Andri Marijana Rebi Jelena Rajkovi Marina Staba Sanja Vuina Iris Grguri Sasa Grguri Sandra Buri Ante Veselci Snjezana Antunovi Dino Grgi Jurica Zuni Adriana Buli Petar Blazevi Bozena Vrscaj Branka Strini Luka Sosi Haja Klai Marijana Rozga Marija Adam Marija Duvnjak Mladena Marin Mirjana Zebi Josipa

14. 6. u 10.00 ­prof. Lozina Antulov Dragan Glui Jakica Simov Blanka Condi Kapetanov Jelena Ajduci Sandra Veli Tea Oluji Hrvoje 20. 6. u 10.00- prof. Lozina Stipcevi Andrea Mise Daniela Cipci Danijela Jajac Leona Luli Sinaja uri Vatroslav Bila Marina Knez Tea Kranjcevi Katarina Vukovi Mladenka 26. 6. u 9.00 ­ prof. Cvitan Gluhan Marija Babi Josipa Ribarevi Paula Mioc Miljana Mrkli Josipa Samardzi Malina Rebi Smiljana Stipanovi Dragica Kosor Marijana Grgurinovi Marija Bakota Mario urci Ante Toth Natalia Grbi Branimir Peanac Sandra Sanader Marina Pili Tina Raji Tatjana Milanovi Ana Sesar Josipa Radojevi Ivo Gabricevi urica Mori Ana Petri Mihaela orusi Ivan Matijasevi Dino Perici Ana

IZBORNI PREDMETI

ARBITRAZNO PRAVO 5. 6. u 8,30 Marelja Jure Milos Andrijana

BAZE PODATAKA U PRAVU 5. 6. u 8,00 Marelja Jure Zimerman Mirela Kosor Marijana 12. 6. u 8,00 Papac Ivana Kuterovac Hrvoje 3. 7. u 8,00 Duvnjak Mladena Milos Ante

EKONOMSKA POLITIKA 6 Botica Nina Smiljani Petra 6. u 12,00 Jonji Gabrijela

Marijanovi Zeljka

GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO 6. 6. u 10,00 Andri Marijana Sutalouro Stipanovi Dragica Bezjak Juraj 20. 6. u 10,00 Gali Frano

SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUSTVA 8. 6. u 12,00 Matijasevi Dino Stipcevi Andrea 15. 6. u 12,00 Perici Ana 28. 6. u 12,00 Bitanga Ankak Kazulin Anja Tomi Tea

POVIJEST EUROPSKE POLITICKE MISLI I EUROPSKO JAVNO PRAVO 4. 6. u 16,00 Papi Ana Veli Tea Staba Sanja 15. 6. u 16,00 Strmota Julija Males Mate Dzamonja Nikolina Buskovi Tihana 29. 6. u 16,00 Mileti Bozena Rebi Smiljana Klai Marijana

PRAVO POSVOJENJA 8. 6 . u 10,00 Petri Mihaela Pai Josipa 14. 6. u 10,00 Dominovi Dragan Krivi Ilija 3. 7. u 10,00 Raji Tatjana Tokmi Tea Mati Darko Lovri Mariela

HRVATSKO PARLAMENTARNO PRAVO I POREDBENO 4. 6. u 16,00 Strmota Julija Gelo Maria Dzamonja Nikolina Lovri Mariela 15. 6. u 16,00 Gabricevi urica Biuk Tomislav Buskovi Tihana Klai Marijana Toli Josko Rebi Smiljana

POVIJESNE OSNOVE GRAANSKO-PRAVNIH UGOVORA U EUROPSKOM KONTINENTALNOM PRAVU 5. 6. u 10,00 Sutalo uro Kuterovac Hrvoje 14. 6. u 10,00 Grbesa Ana Kristovi Kate 3. 7. u 10,00 Simundi Zrinka Gelo Maria Pacar Antonela Jonji Gabrijela Rebi Jelena

PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO 18. 6. u 9,30 Grguri Sasa Raji Tatjana Toli Josko

PREKRSAJNO PRAVO 6. 6. u 10,00 Mati Darko Antunovi Dino

MEUNARODNO PRAVO MORA 6. 6. u 10,00 Stoci Anka Botica Nina 13. 6. u 10,00 Matijasevi Dino Cogelja Stipe Susnjar Dinko

TURISTICKO PRAVO 4. 6. u 8,30 Bezjak Juraj Drazi Domagoj 13. 6. u 8,30 Pai Josipa Musulin Kristina Kranjcevi Katarina 2. 7. u 8,30 Celan tina Simon Blanka Dominovi Dragan Oplanic Ozren

KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM 14. 6. u 11,00 Sili Neven Bitanga Anka Cogelja Stipe

AUTORSKO PRAVO

1. 6. u 12,00

Mileti Bozena Grbesa Ana Popara Ivan

12. 6. u 12,00 Mioc Miljana Biuk Tomislav

BURZOVNO PRAVO 5. 6. u 12,00 Marijanovi Zeljka Nincevi Tea

DIOKLECIJAN ZAKONODAVAC 19. 6. u 9,00 Vei Duje Milkos Ante Jajac Leona Vukeli Sandra orusi Ivan Kristovi Kate Buli Petar Popara Ivan

ORGANIZIRANI KRIMINALITET 4. 6. u 10,00 Perkovi Ivan

Information

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

220831


You might also be interested in

BETA
LISTE 08_09-2.xls
Odobrene_stipendije_fakulteti.xls
untitled