Read TELEORMAN text version

INSTITUTIA PREFECTULUI- JUDETUL TELEORMAN

PLANUL DE ACTIUNI PE ANUL 2009 PENTRU REALIZAREA IN JUDETUL TELEORMAN A OBIECTIVELOR CUPRINSE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

2009

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL TELEORMAN

PLANUL DE ACTIUNI PE ANUL 2009 PENTRU REALIZAREA IN JUDETUL TELEORMAN A OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE Judetul Teleorman este asezat in partea de sud a tarii, orasul Zimnicea, cu latitudinea de 43o37'07'', constituind punctul extrem sudic al teritoriului national si are suprafata de 5.790 km 2, ceea ce reprezinta 2,4 % din suprafata Romaniei. Organizarea administrativ - teritoriala se prezinta astfel: Suprafata totala ( km2 ) 5.790 Numarul municipiilor si oraselor 5 din care: municipii 3 Numarul comunelor 92 Numarul satelor 231 Populatia judetului Teleorman pe medii si sexe, la 1 iulie 2007: Numarul locuitorilor Total 413.064 Urban 138.971 Rural 274.093 Masculin 203.029 Feminin 210.035 Comunitatile locale au propriile lor viziuni si strategii de dezvoltare, ceea ce determina o abordare pragmatica a planificarii strategice la nivelul fiecarei comunitati, avand la baza situatiile existente in teritoriu. Scopul planificarii strategice este acela de a maximiza utilizarea resurselor locale, prin coroborarea elementelor specifice pentru conturarea viitorului comunitatii locale, dar si prin implicarea activa a cetatenilor in acest proces. Avand la baza potentialul economic si uman existent pe plan local dar si o ordonare a directiilor de actiune pe proiecte si programe viabile, Institutia Prefectului Judetul Teleorman in colaborare cu Consiliul Judetean Teleorman, serviciile publice deconcentrate si consiliile locale a elaborat Planul de actiuni pentru realizarea in judet a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare.

2

Planul de actiuni pentru realizarea in judet a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare a fost elaborat in baza prevederilor art. 6, alin.(1), lit. d din H.G.R. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, republicata, privind Prefectul si Institutia Prefectului si in conformitate cu Programul de Guvernare pe perioada 2009-2012, aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 31/2008, pentru acordarea increderii Guvernului. In acest Plan de actiuni se observa o imbinare a realismului obiectivelor de dezvoltare stabilite a se concretiza in anul 2009, a resurselor financiare posibil de mobilizat pe plan local, continuitatea in procesul de descentralizare a serviciilor comunitare, concomitent cu o conlucrare eficienta cu alte organisme si organizatii cu impact asupra comunitatilor locale. Capacitatile materiale, financiare si spirituale trebuie sa fie potentate de competenta si pasiunea umana, dar si de gradul de implicare a autoritatilor administratiei publice locale, astfel incat sa se materializeze ceea ce s-a propus in acest program, in vederea adaptarii la cerintele impuse de implementarea principiilor reformei in toate domeniile de activitate, cu o directionare clara de aliniere la normele Uniunii Europene. Planul de actiuni pentru realizarea in judet a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare este instrumentul prin care judetul isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic si social si a fost conceput ca o continuitate a programului din anul 2008. Obiectivele programului vor putea fi finantate prin fonduri europene, nationale si locale. Planul cuprinde prioritati si masuri, pe urmatoarele domenii: - educatie - sanatate - piata muncii - asigurari sociale - familia, protectia copilului si egalitatea de sanse - tineret si sport - competitivitatea, mediul de afaceri si IMM-urile - infrastructura de transport - agricultura si dezvoltare rurala - politica energetica - protectia mediului inconjurator - politica fiscal-bugetara - protectia consumatorului - reforma administratiei publice - ordine publica si siguranta cetateanului - afaceri europene - cultura si culte. PREFECT, Jr. Ionut Adrian BITA

3

CUPRINS

PLANUL DE ACTIUNI PE ANUL 2009 PENTRU REALIZAREA IN JUDETUL TELEORMAN A OBIECTIVELOR DERIVATE DIN PROGRAMUL DE GUVERNARE CAPITOLUL I EDUCATIE ......................................................................... pag. 5 CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL IV CAPITOLUL V CAPITOLUL VI CAPITOLUL VII CAPITOLUL VIII CAPITOLUL IX CAPITOLUL X CAPITOLUL XI CAPITOLUL XII CAPITOLUL XIII CAPITOLUL XIV CAPITOLUL XV CAPITOLUL XVI CAPITOLUL XVII CAPITOLUL XVIII CAPITOLUL XIX SANATATE ........................................................................ PIATA MUNCII .................................................................. ASIGURARI SOCIALE ......................................................... ASISTENTA SOCIALA, FAMILIA, PROTECTIA COPILULUI SI EGALITATEA DE SANSE ......................................................... TINERET SI SPORT .......................................................... COMPETITIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI SI IMM-URI ...... INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT .................................... AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA ......................... POLITICA ENERGETICA ...................................................... PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR ............................... POLITICA FISCAL ­ BUGETARA ........................................... PROTECTIA CONSUMATORULUI ......................................... REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE .................................. POLITICI ANTICORUPTIE ................................................. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA CETATEANULUI ............... AFACERI EUROPENE ......................................................... CULTURA SI CULTE ......................................................... ALTE ACTIUNI ................................................................. pag. 20 pag. 22 pag. 26 pag. 27 pag. 33 pag. 43 pag. 45 pag. 57 pag. 59 pag. 61 pag. 68 pag. 68 pag. 73 pag. 75 pag. 80 pag. 11 pag. 15 pag. 19

4

INSTITUIA PREFECTULUI JUDEUL TELEORMAN

PLANUL DE ACTIUNI PE ANUL 2009 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEUL TELEORMAN A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Nr. crt D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice) Entitatea implicata in realizare Termen de finalizare

I 1 1.1

1.2

1.3

2 2.1

2.2 2.3

3

EDUCATIA Asigurarea calitatii in educatie. - Intarirea capacitatii institutionale in vederea asigurarii calitatii la nivel judetean: - monitorizarea respectarii cadrului legislativ si a activitatii Comisiilor pentru Asigurarea Calitatii; - accesarea F.S.E.; - asigurarea calitatii serviciilor educationale prin dezvoltare institutionala. - Asigurarea calitatii proceselor de predare-invatare-evaluare si a serviciilor educationale in vederea realizarii standardelor de integrare europeana: - asigurarea modernizarii practicilor didactice si centrarea demersului didactic pe elev; - asigurarea consilierii in elaborarea unei oferte educationale prin accentuarea dimensiunii formative a invatarii; - aplicarea unor metode si forme de evaluare scolara si de dezvoltare a creativitatii, adaptabilitatii si a transferabilitatii cunostintelor in situatii noi. - Dezvoltarea formarii profesionale initiale si continue a personalului din invatamant la nivelul judetului: - proiectarea, organizarea si desfasurarea de cursuri de formare continua, seminarii modulare de initiere. Sporirea autonomiei scolare prin descentralizare. - Cresterea eficientei manageriale in vederea asumarii responsabilitatilor ce decurg din descentralizare: - realizarea unor actiuni de reglare a procesului prin inspectia scolara, actiuni de informare si consiliere in retea; identificarea prioritatilor pe termen scurt si mediu; - organizarea unor stagii de formare si schimburi de experienta pe probleme de management scolar. - Echlibrarea retelei scolare: - restructurarea retelei scolare in functie de indicii demografici si programele de dezvoltare la nivel local. - Considerarea investitiei in capitalul uman, ca una dintre cele mai profitabile investitii pentru dezvoltarea optima a societatii de maine: - realizarea unei baze de date complexe asupra incadrarii unitatilor cu personal didactic; - abordarea de noi grupuri tinta, in special adultii, si a unor noi tipuri de programe. Asigurarea accesului egal si sporit la educatie

Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman

Permanent

I.S.J Teleorman Permanent Octombrie 2009 I.S.J Teleorman 31.08.2009 31 08.2009

I.S.J Teleorman 31.08.2009 Decembrie 2009 I.S.J Teleorman I.S.J Teleorman Aprilie 2009 Martie si Octombrie 2009 Noiembrie 2009

Nr. crt. 3.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

3.2

3.3 3.4

3.5

4 5 5.1 5.2

- Asigurarea sprijinului educational si social pentru copiii proveniti din grupuri dezavantajate: - promovarea si extinderea formelor de invatamant general ,,A doua sansa"; - diseminarea experientelor pozitive si a bunelor practici dobandite in urma derularii programului PHARE ,,Accesul la educatie pentru grupuri dezavantajate,,; - punerea in practica a programelor pentru facilitati sociale acordate elevilor: rechizite, burse, Bani de Liceu, Euro 200, microbuze scolare, etc. - Asigurarea conditiilor pentru frecventarea invatamantului obligatoriu: - inscrierea tuturor copiilor de varsta scolara din judet la educatia de baza; - cuprinderea tuturor absolventilor de clasa a VIII-a in clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a scolii de arte si meserii; - monitorizarea frecventarii cursurilor de catre toti elevii pentru combaterea abandonului scolar; - aprofundarea investigatiilor privind abandonul scolar si initierea unor masuri ameliorative i realizarea de programe privind abandonul scolar. - Implementarea reformei educatiei timpurii: - aplicarea curriculum-ului pentru educatie timpurie la nivelul judetului si evaluarea activitatilor derulate. - Asigurarea accesului la educatie si invatare pe tot parcursul vietii: - incurajarea reintegrarii in educatia formala a persoanelor care au parasit timpuriu scoala ; - dezvoltarea de programe educationale bazate pe un curriculum alternativ pentru "zonele de educatie prioritara"; - crearea unor centre comunitare de invatare permanenta la nivel local. - Reconstructia sistemului de invatamant din mediul rural: - stimularea consilierii pentru cariera si performanta in cariera; - asigurarea transportului scolar prin procurarea microbuzelor prin consiliile locale. - Optimizarea relatiei scoala ­ autoritati/comunitati locale: - sprijinirea scolilor pentru dezvoltarea relatiilor parteneriale in mediul comunitar. Infrastructura scolara - Sala de sport scoala nr. 4 (Al. Colfescu) - Modernizare centrale termice la Gradinitele nr. 2, 7 si 11 - Gradinita nr.6 ­ imobil nou - Consolidare cu demolare partiala ­ Colegiul National UNIREA - Refunctionalizarea caminului de elevi ­ Colegiul National UNIREA - Refacerea canalizarii in incinta Colegiului National UNIREA - Imprejmuirea corpului vechi de cladire si reparatii la acoperis ­ Colegiul

I.S.J Teleorman 31.08.2009 Decembrie 2009 I.S.J Teleorman Octombrie 2009 Decembrie 2009 I.S.J Teleorman I.S.J Teleorman 31.08.2009 Decembrie 2009 I.S.J Teleorman

Septembrie 2009 Septembrie 2009 Septembrie 2009

I.S.J Teleorman

Octombrie 2009 2009 2009 2010 2009 2009 2009

6

- Valoarea totala - 2700 mii lei - Valoarea totala- 187 mii lei - Valoarea totala -931,2 d.c. 765 mii lei - 2009 - Valoarea totala -4.300 mii lei - Valoarea totala - 100 mii lei - Valoarea totala - 30 mii lei - Valoarea totala - 50 mii lei

Primaria municipiului Alexandria Primaria municipiului Turnu Magurele

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

5.3 5.4 5.5

National UNIREA - Gradinitele 2 si 4 ­ Montare centrala termica, bransamente si instalatie interioara de gaze - Gradinita 5 ­ amenajare loc de joaca pentru copii - Scoala generala nr.5 ­ amenajare cabinet e scolare -Liceul teoretic MARIN PREDA ­ Lucrari de consolidare /pentru 2009 se prevede realizarea documentatiei tehnice -Grup Scolar SF.HARALAMBIE ­ Lucrari de consolidare sala de sport/pentru anul 2009 se prevede realizarea documentatiei tehnice -Colegiul tehnic DAVID PRAPORGESCU- Lucrari de reabilitare - Monitorizarea unitatilor de invatamant prin sistem camere video, sisteme antiefractie si acces personalizat prin cartela magnetica - Lucrari de reabilitare Campus scolar GST Videle - Lucrari de forare fantana la Scoala cartier Furculesti -Campus scolar liceul Teoretic -Reabilitare Gr. Nr.5 Zimnicea -Reabilitare Gr. Nr.1 Zimnicea -Imprejmuire incinta Scoala de Arte si Meserii.

- Valoarea totala 100 mii lei - Valoarea totala 70 mii lei - Valoarea totala 10 mii lei - Valoarea totala 4.300 mii lei d.c. 80 mii lei- 2009 - Valoarea totala 4.000 mii lei d.c. 59 mii lei - 2009 - Valoarea totala 100 mii lei - Valoarea totala ­120 mii lei d.c. 60 mii lei - Valoarea totala ­5500 mii lei d.c. 3000 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­60 mii lei - Valoare totala- 30.182 mii lei d.c. 10.000 mii lei- 2009 - Valoare totala 1.000 mii lei d.c 100 mii lei- 2009 - Valoare totala 1.000 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoare totala 50 mii lei d.c. 50 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 757 mii lei d.c. 637 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei d.c. 300 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 400 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 - Valoarea totala -250 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 315 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 350 mii lei

2009 2009 2009 2011 2011 2009 2010 2009 2011 2010 2010 2009 Primaria comunei Balaci Primaria comunei Babaita 2009 2009

Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Videle Primaria orasului Zimnicea

5.6 5.7

- Reabilitare Gradinita Balaci - Construire Gradinita sat Merisani - Reabilitare Scoala Merisani

5.8 5.9

- Reabilitare Scoala Babaita - Constructie Gradinita noua sat Smardan - Reparatii Scoala cu cls I-VIII Beuca - Reparatii Gradinita Beuca

Primaria comunei Beciu Primaria comunei Beuca Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei

2009 2009

5.10 5.11 5.12

- Construire si amenajare teren de sport la Scoala cu cls- I-VIII Blejesti, Scoala cu cls I-VIII Baciu, Scoala cu cls I-IV -Realizare proiect tehnic pentru centrala termica scoala - Reabilitare si modernizare scoala

2013 2010 2009

7

Nr. crt. 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Reabilitare Scoala cu cls. I-IV Prunaru - Reabilitare Scoala Generala cu clasele I-VIII Buzescu si Gradinita de Copii - Reabilitare Scoala si Gradinita Antonesti si Copaceanca - Reabilitare si modernizare scoli - Reabilitare scoala si sala de sport - Reabilitare scoli Baldovinesti si Ciolanesti Vale - Construire local nou gradinita de copii cu 100 locuri - Reabilitare scoli si gradinite - 2 scoli+2 gradinite - Construire gradinita cu program prelungit - Reabilitare acoperis Scoala cu cls. I-VIII- Balta Sarata - Alimentare cu apa, grupuri sanitare, instalatii termice si electrice pentru Scolile Cringeni si Balta Sarata - Reabilitare Gradinita Cringeni si Balta Sarata - Extindere Scoala Didesti - Realizare incalzire centrala la scoli - Constructie Gradinita noua sat Clanita - Amenajare Gradinita sat Frasinet prin modernizare scoala veche - Reparatii si modernizare Scoala cu cls. I-VIII Frasinet -Reparatii si modernizare Scoala cu cls. I-VIII Clanita - Reparatii si modernizare Scoala cu cls. I-IV Frasinet - Amenajare baza sportiva Scoala cu cls. I-VIII Frasinet

- Valoarea totala ­ 400 mii lei d.c. 300 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 450 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei - Valoarea totala ­ 2500 mii lei d.c. 500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei - Valoarea totala ­ 980 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala - 800 mii lei d.c. 40 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 680 mii lei d.c. 400 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 75 mii lei - Valoarea totala ­ 435 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 -Valoarea totala ­ 165 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 -Valoarea totala ­ 419 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 -Valoarea totala ­ 419 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 -Valoarea totala ­ 231 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 -Valoarea totala ­ 700 mii lei d.c. 34 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei

Brinceni Primaria comunei Bujoreni Primaria comunei Buzescu Primaria comunei Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Contesti Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Crevenicu Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Didesti Primaria comunei Dobrotesti Primaria comunei Frasinet

2009 2009 2009 2012 2009 2009 2009 2013 2011 2009

5.23 5.24 5.25

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

5.26.

- Reabilitare scoli

Primaria comunei Furculesti

2009

8

Nr. crt. 5.27

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Construirea unei sali de sport la Scoala generala Frumoasa cu o suprafata de 1000 mp - Izolatie termica si incalzire la unitatile de invatamant - Alimentare cu apa potabila si grupuri sanitare la unitatile de invatamant - Construirea unei gradinite de copii

5.28

- Reabilitare local Gradinita de copii Rareanca - Reparatii si modernizare Scoala generala Gradisteanca - Reparatii si modernizare Scoala generala Sf. Gheorghe - Reparatii si modernizare Scoala generala Bascoveni - Reparatii si modernizare Scoala generala Galateni - Constructie Gradinita sat Bascoveni - Reabilitare scoala nr. 1 - Construire gradinita - Realizare grup sanitar cu apa curenta si camera centrala termica la Scoala nr. 1 Islaz - Lucrari de constructie sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla la Scoala nr. 2 Islaz - Extindere Scoala generala Prundu si construire gradinita noua - Reabilitare scoli - Reabilitare unitati scolare Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 si Gradinita nr. 1 - Reabilitare scoli si gradinite (grup sanitar, imprejmuire, acoperis, centrala termica, schimbat parchet) - Construirea unei gradinite in satul Merenii de Jos pentru 2 grupe - Construirea Gradinitei Mirzanesti - Reabilitare, consolidare Scoala cu cls. I-VIII Cernetu

5.29 5.30

- Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 300 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1500 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 350 mii lei -Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 300 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 369 mii lei - Valoarea totala ­ 379 mii lei - Valoarea totala ­ 722 mii lei - Valoarea totala ­ 564 mii lei - Valoarea totala ­ 679 mii lei d.c. 400 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1920 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei - Valoarea totala ­ 308,92 mii lei - Valoarea totala ­ 179,59 mii lei - Valoarea totala ­ 600 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 400 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 999 mii lei d.c. 295 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 400 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 750 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 350 mii lei d.c. 120 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 43 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 621,80 mii lei d.c. 421,80 mii lei -2009

Primaria comunei Frumoasa

2011 2010 2009 2010

Primaria comunei Galateni

2009 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009

Primaria comunei Gratia Primaria comunei Islaz Primaria comunei Lunca Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Mereni Primaria comunei Mirzanesti Primaria comunei Mosteni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nasturelu

5.31 5.32 5.33 5.34 5.35

2010 2010 2009 2010

2010 2009 2009- 20 10

5.36 5.37

- Reabilitare scoala (utilitati, confort termic) - Extindere si reabilitare Gradinita nr.1 - SF - Extindere si reabilitare Gradinita nr.1 - executie - Dotare cu centrale termice a unitatilor de invatamant - Amenajare locuri de joaca la Gradinitele nr.1 si nr.2 - Reabilitare Scoala Zimnicele

5.38

2009

9

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Reabilitare Gradinita Nasturelu - Reabilitare Scoala Nasturelu 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 - Reabilitare scoli si gradinita - Reabilitare gradinita copii - sat Laceni - Amenajare camin copii sau gradinita cu program prelungit -Amenajare si dotare biblioteca scolara - Dotarea unitatilor de invatamant cu centrale termice - Construire gradinita si extindere scoala - Constructie sala de sport-SF - Finalizare constructie Gradinita Poeni - Reabilitare Scoala Poeni - Reabilitare Scoala Vatasi - Reabilitare si extindere Scoala Preajba - Construire Gradinita sat Vatasi - Extindere Scoala clasele I-VIII Saelele - Reabilitare si modernizare scoli si gradinite - 3 scoli si o gradinita - Reabilitare imobile si construire Gradinita -proiect -Reabilitare Scoala cu cls. I-IV Negrilesti - Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII Sfintesti - Construire local nou gradinita - Reabilitare Scoala Silistea, Butesti, Silistea Mica - Constructie Gradinita Silistea 5.51 5.52 5.53 - Reabilitare Gradinita Sirbeni - Construire Gradinita de copii - Gradinita in satul Stejaru - Reparatii capitale Scoala cu cls. I-VIII Socetu

- Valoarea totala ­ 251,17 mii lei d.c. 51,16 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 333,78 mii lei d.c. 101,45 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 30 mii lei d.c. 15 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 490 mii lei - Valoarea totala ­ 5000 mii lei d.c. 1000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 2300 mii lei d.c. 1250 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei d.c. 5 mii lei-2009 - Valoarea necesara pentru 200930 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 350 mii lei - Valoarea totala ­ 600 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei d.c. 400 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 1764 mii euro d.c. 1514 mii euro-2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 800 mii lei - Valoarea totala ­ 650 mii lei d.c. 300 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 513 mii lei d.c. 263 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 90 mii lei d.c. 40 mii lei-2009 - Valoarea totala ­1137 mii lei - Valoarea totala ­ 450 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei

Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Orbeasca Primaria comunei Piatra Primaria comunei Pietrosani Primaria comunei Plosca Primaria comunei Poeni

2010 2009 2012 2009 2013 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2010 2009

5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50

Primaria comunei Saelele Primaria comunei Saceni Primaria comunei Scrioastea Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Sfintesti Primaria comunei Silistea Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei Stejaru

2010 2009 2010

10

Nr. crt. 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Modernizare laborator limbi straine - Constructie toaleta tip Ecosan- Scoala Beiu - Achizitionare microbuz scolar - Reabilitare Scoala Deparati - Documentatie sala de sport - Reabilitare scoala , finalizare sala de sport scoala - Reabilitare Gradinita de copii Uda Paciurea-SF - Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII, sat Vedea - Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII, sat Dulceanca - Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII, sat Albesti - Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII, sat Cosoteni - Reabilitare Scoala cu cls. I-VIII, sat Mereni - Modernizare gradinita si scoala anexa - Amenajare sala sport Scoala cu cl.I-VIII Vitanesti - Amenajare teren sport Scoala cu cl. I-VIII Vitanesti - Realizare sisteme supraveghere si securizare localuri unitati scolare - 8 unitati - Modernizare scoli - Dotare laboratoare-4

- Valoarea totala ­100 mii lei - Valoarea totala ­ 63 mii lei d.c. 35 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 15 mii euro - Valoarea totala ­ 200 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 40 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 308 mii lei d.c. 120 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 186 mii lei d.c. 150 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 40 mii lei - Valoarea totala ­ 400 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 50 mii lei- 2009

Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Storobaneasa Primaria comunei Talpa Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Troianul Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea

2009 2010 2009 2010 2009 2011 2009

5.61 5.62

Primaria comunei Viisoara Primaria comunei Vitanesti

2009 2010 2009 2009 2009 2010

5.63 5.64 II 1 1.1

Primaria comunei Virtoape Primaria comunei Zimbreasca Directia de Sanatate Publica Teleorman , Consiliul Judetean Teleorman D.S.P. Teleorman

SANATATEA Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate - Continuarea reabilitarii Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria in - S-a realizat SF, cererea de finantare in conformitate cu studiul de fezabilitate aprobat. curs de realizare. - In functie de bugetul alocat pe 2009. - Modernizarea Spitalelor din Judet in vederea acreditarii si mentinerii in functiune. - Finalizarea corpurilor de spitalizare la investitia Spital TBC 181 paturi Rosiorii de Vede. - Inceperea si derularea privatizarii infrastructurii conexe actului medical la nivelul unitatilor sanitare (laboratoare, spalatorie, bloc alimentar, unele sectii, etc.). - In functie de bulgetele alocate de consiliile locale si MS - 2 corpuri spitalizare noi - La solicitarea unitatilor sanitare si dupa realizarea unor studii de fezabilitate

2012

1.2

2010

1.3

D.S.P. Teleorman

2009

11

Nr. crt. 1.4 1.5 1.6

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Continuarea dotarii unitatilor sanitare cu echipamente medicale moderne prin programe ale MSP si ale autoritatilor teritoriale locale. - Reinfiintarea centrelor de permanenta din mediul rural. Dotarea unor centre de permanenta din judet care se vor reorganiza cu masini de interventie tip ACD. - Reorganizarea si dotarea ambulatoriilor de specialitate pentru a putea prelua pacientii care nu necesita neaparat internare. - Continuarea modernizarii spitalelor de psihiatrie si modernizarea centrelor de asistenta ambulatorie pentru copii si adulti de la Spitalul Poroschia. -Reabilitarea spitalului municipal - acoperis si instalatii sanitare interioare/proiectare -Realizare expertiza tehnica ­ Spitalul vechi -Reabiltare spital finisaje interioare si dotari cu mobilier - Construire Dispensar comunal in satul Tecuci - Reabilitare Dispensar Merisani -Modernizare la Dispensarul uman - Cabinet medical scolar si farmacie la Scoala cu cls I-VIII Baciu si Scoala cu clsI-IV Stangulesti - Construire punct sanitar- Valea Ciresului - Racordare la reteaua de alimentare cu apa a dispensarelor - Modernizare spatiu cabinet medical si farmacie- proiect - Infiintare Centru de permanenta - Dotarea cabinetului medical si a cabinetului stomatologic - Reparatie capitala dispensar uman - Reabilitare centru de permanenta Cringeni - Modernizare dispensar - Constructie dispensar medical

- Nr. aparate intrate in dotare - Nr. sectii modernizate - 4 ambulante disponibile - Initierea construirii unui ambulatoriu de specialitate in imediata apropiere a spitalului judetean de urgenta Alexandria - 2 spitale de psihiatrie modernizate -Valoarea totala- 150 mii lei - Valoarea totala- 80 mii lei - Valoarea totala ­100 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 750 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei d.c. 20 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 80 mii lei - Valoarea totala ­ 2688 mii lei d.c. 1300 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala - 300 mii lei d.c. 10 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 265 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 750 mii lei d.c. 350 mii lei-2009

D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman

2009 2009 2009

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22

D.S.P. Teleorman Primaria municipiului Turnu Magurele Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Balaci Primaria comunei Babaita Primaria comunei Beuca Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Botoroaga Primaria comunei Brinceni Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Crevenicu Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Didesti Primaria comunei Fantanele

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2013 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2009 2009 2012

12

Nr. crt. 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Dotarea cabinetelor medicale cu aparatura de diagnostic si tratament - Reabilitare dispensar uman - Infiintare cabinet stomatologic - Reabilitare si modernizare dispensar - Reabilitare centru permanenta - Construire dispensar medical - Modernizare Dispensar comunal - Reabilitarea si dotarea dispensarului uman si infiintarea unui cabinet de primajutor - Amenajare Dispensar uman sat Pleasov, comuna Saelele - Reabilitare dispensare- intocmire proiecte - Reabilitare dispensar uman - Infiintare centru medical de permanenta - Reabilitarea centrului de permanenta si dotarea cu salvare - Modernizare dispensar uman si dotare - Infiintare cabinet stomatologic - Reabilitare centrala termica, bucatarie si 2 pavilioane la Spitalul Deparati - Reabilitare dispensar uman - Reabilitare dispensar uman-SF - Reabilitare dispensar uman, sat Vedea - Reabilitare dispensar uman, sat Albesti - Reabilitare si modernizare dispensar uman - Amenajare centru de permanenta medicala

- Valoarea totala ­ 25 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 80 mii lei - Valoarea totala ­100 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 60 mii lei d.c. 30 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 400 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 40 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei - Valoarea totala ­350 mii lei d.c. 20 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1400 mii lei d.c. 500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 4000 mii lei d.c. 2000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 10 mii euro - Valoarea totala ­ 600 mii lei d.c. 60 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 20 mii lei - Valoarea totala ­500 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 240 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei

Primaria comunei Furculesti Primaria comunei Gratia Primaria comunei Lunca Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Piatra Primaria comunei Saelele Primaria comunei Scrioastea Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Silistea Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Talpa Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Troianul Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea Primaria comunei Viisoara Primaria comunei Vitanesti

2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2009 2009 2009 2011 2009 2010 2009 2011 2009-2010 2013 2009 2009 2009

Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

13

Nr. crt. 2.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Mentinerea in functiune si modernizarea si dotarii UPU de la Spitalul Judetean Alexandria si CPU la spitalul municipal ,,Caritas" Rosiorii de Vede.

2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3

5 5.1 5.2 5.3

5.4 6 6.1

- Realizarea de demersuri pentru dotarea la nivelul judetului cu aparatura de inalta performanta ( computer tomograf sau RMN). - Reabilitarea si dotarea camerelor de garda cu echipamente medicale moderne la nivelul tuturor spitalelor din judet. Cresterea calitatii actului medical/imbunatatirea managementului medical - Privatizarea unor servicii medicale si a unor servicii conexe actului medical conform legislatiei in vigoare. - Nr. medici atrasi - Atragerea de medici specialisti si alti specialisti necesari in unitatile sanitare din judet care au probleme deosebite ( Spitalul Municipal Tr. Magurele, CS Cervenia, SC Deparati, Spitalul Orasenesc Zimnicea). - Formare profesionala continua in vederea actualizarii cunostintelor specialistilor - 20 % din personal format cu ultimile noutati in domeniul medical. Sanatatea publica - Supravegherea calitatii apei potabile din mediul urban si rural cu accent pe - 1500 analize mediul rural. - Consolidarea retelei de supraveghere a bolilor transmisibile si monitorizarea - Actiuni permanente epidemice factorilor de risc din mediul de viata si de munca. - Dezvoltarea activitatii de promovare a sanatatii si a unui stil de viata sanatos cu - 15 campanii de promovare accent pe grupurile tinere, in principal prin dezvoltarea mecanismelor necesare pentru preventia consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea imbolnavirilor cu virusul hepatitei B si C. Realizarea efectiva a accesului egal al cetatenilor la ingrijirile sanitare de baza - Asigurarea egalitatii de sanse a cetatenilor, garantand accesul nediscriminatoriu - 10.000 adeverinte de asigurat la ingrijiri medicale de baza, indiferent de veniturile realizate, ca drept fundamental al acestora. - 2 prezentari - Sprijinirea actiunilor de promovare a sanatatii, educarea preponderenta a populatiei cu un nivel scazut de cultura si a populatiei de etnie roma prin organizarea de caravane cu scop informativ. - Persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale, nu vor mai fi - 14.000 persoane benficiare de pachetul minimal scoase din evidentele medicilor de familie ci vor fi inscrise pe o lista speciala, pentru a beneficia de servicii medicale de urgenta si de asistenta medicala in cazul bolilor cu potential endemo-epidemiologic. - Incheierea de contracte de asigurari sociale de sanatate cu toti asiguratii de pe - 2.000 contracte de asigurat pentru raza judetului. 40.000 asigurati Cresterea calitatii vietii, prin imbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical - Incurajarea competitiei dintre furnizorii de servicii medicale pe principiul concurentei intre furnizori, pentru fondurile existente, statul respectand

- UPU functional si modernizat in cadrul spitalului Judetean de Urgenta, CPU functionala la spitalul Caritas Rosiorii de Vede - Computer Tomograf - Aparat RMN - In functie de bugetul alocat

D.S.P. Teleorman

2009

D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman D.S.P. Teleorman

2009 2009 2009 Permanent Permanent 2009 Permanent 2009

Casa de Asigurari de Sanatate Teleorman C.A.S. Teleorman C.A.S. Teleorman

31.12.2009 31.12.2009 Lunar

C.A.S. Teleorman C.A.S. Teleorman

31.12.2009 31.12.2009

14

Nr. crt. 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

III 1 1.1 1.2

neutralitatea fata de toti furnizorii de ingrijiri de sanatate. - Urmarirea respectarii obligatiilor contractuale de catre furnizori, nerespectarea acestora ducand la aplicarea de sanctiuni. - Pentru a creste accesul populatiei la ingrijiri de calitate se va perfectiona Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI). - Vor fi adoptate masuri pentru stimularea atragerii personalului medical in zonele defavorizate economic (programe speciale ale MS, CNAS, cu sprijinul comunitatii locale etc.), in localitatile unde nu exista medic de familie angajat. Transparenta si gestionarea eficienta a Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate - Se vor organiza sedinte informative trimestial cu toti furnizorii de servicii - o sedinta medicale . - La baza contractelor cu furnizorii de servicii medicale va sta evaluarea anuala a - 1 evaluare acestora urmarindu-se astfel conditii de lucru optime si dotarea corespunzatoare a cabinetelor medicale, laboratoarelor de analize medicale, spitale, farmacii. - Pe baza raportarii lunare a furnizarilor - Respectarea obligatiei ca furnizorii de servicii medicale sa tina o evidenta de servicii medicale distincta a pacientilor din statele Uniunii Europene, titulari ai cardului european, care beneficiaza de servicii medicale in tara noastra. Furnizorii de servicii medicale urmeaza sa raporteze aceste cazuri lunar caselor de asigurari de sanatate. - Centralizarea de Casa de asigurari de sanatate a cazurilor de pacienti ai statelor din Uniunea Europeana , beneficiari de servicii medicale in tara noastra PIATA MUNCII Securitatea si sanatatea muncii - Campanie nationala privind constientizarea conducatorilor auto privind riscurile de accidentare in timpul executarii sarcinilor de munca. - Campanie de control si de constientizare a partenerilor sociali privind riscurile profesionale la care sunt expusi lucratorii apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice (femei gravide, lehuze sau femei care alapteaza, tineri, lucratori in varsta, persoane cu dizabilitati, imigranti). - Campanie de prevenire a efectelor factorilor psihosociali in mediul de munca. - Extinderea si perfectionarea la nivel national a proiectului ,,Valente culturale ale Securitatii si Sanatatii in Munca". - Analiza si avizarea functionarii serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca prin Comisia de abilitare constituita la nivel judetean Relatii de munca - Campanie privind identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale in domenii cu incidenta majora: constructii, industria textila, prestari

C.A.S. Teleorman C.A.S. Teleorman

31.12.2009 31.12.2009

C.A.S. Teleorman C.A.S. Teleorman C.A.S. Teleorman

Trimestrial 31.12.2009 31.12.2009

Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman I.T.M. Teleorman

Trim. I-IV 2009 Trim. I-IV 2009 Trim. I-IV 2009 2009 Permanent

1.3 1.4 1.5

I.T.M. Teleorman I.T.M. Teleorman Directia de Munca si Protectie Sociala Teleorman I.T.M. Teleorman

2 2.1

Trim. I-IV 2009

15

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

2.2 2.3 2.4

servicii, industria alimentara si panificatie, industria lemnului, comert, paza, jocuri de noroc. - Campanie privind prevenirea si combaterea exploatarii copiilor prin munca.

I.T.M. Teleorman

2.5 2.6

3 3.1 3.2

3.3 3.4 4 4.1

I.T.M. Teleorman - Campanie privind respectarea de catre angajatori a prevederilor OUG nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, desfasurata in colaborare cu Oficiul Roman pentru Imigrari. I.T.M. Teleorman - Campanie de verificare a respectarii prevederilor directivelor europene, transpuse in legislatia nationala, privind: - munca cu fractiune de norma; - concedierile colective; - munca pe durata determinata; - organizarea timpului de lucru; - protectia drepturilor lucratorilor in cazul transferului intreprinderii, al capitalului sau al unor parti al acestora; - obligatia patronului de a informa lucratorul asupra conditiilor aplicabile contractului sau individual de munca. I.T.M. Teleorman - Campanie privind respectarea de catre angajatori a prevederilor Legii nr. 344/2006 si a H.G. nr. 104/2007 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. I.T.M. Teleorman - Campanie de verificare a modului in care angajatorii ce au obtinut aprobare pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca la sediu respecta prevederile legale privind tinerea corecta a evidentei muncii, astfel cum este prevazut la punctul 12 din Anexa nr. 2 a Ordinului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 747/1999. Asigurarea respectarii de catre agentii economici si institutiile publice a reglementarilor in domeniul legislatiei muncii si salarizarii Directia de Munca - Monitorizarea incheierii contractelor colective de munca si a actelor aditionale si Protectie Sociala conform prevederilor Legii nr.130/1996 si oferirea de consultanta pe probleme de Teleorman raporturi de munca, organizatiilor sindicale si persoanelor salariate. D.M.P.S. Teleorman - Clarificarea juridica si concilierea conflictelor de interese intre patronat si sindicate, privind contractele colective de munca, drepturile salariale , acordarea de consultanta in legatura cu aplicarea legislatiei in domeniul muncii si a protectiei sociale. D.M.P.S. Teleorman - Aplicarea prevederilor Hotararii de Guvern nr.938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara. D.M.P.S. Teleorman - Asigurarea serviciilor de formare profesionala - autorizarea furnizorilor de formare profesionala de catre comisia tripartita - sindicate, patronate, administratie, constituita la nivelul DMPS Teleorman Satisfacerea operativ a unui numr cât mai mare de oferte de locuri de munc - Reactualizarea informatiilor privind situatia agentilor economici din judet pe - 2000 de ageni economici Agenia Judeean

Trim. I-IV 2009 Trim. I-IV 2009 Trim. I-IV 2009

Trim. I-IV 2009 Trim. I-IV 2009

Permanent Permanent

Permanent Permanent

2009

16

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

4.2

4.3

5 5.1

5.2 5.3 5.4

5.5 5.6

pentru Ocuparea profile de activitate: Forei de Munc - repartizarea agentilor economici pe agentiile pentru ocuparea fortei de munca Teleorman locale, in vederea informarii asupra drepturilor si obligatiilor prevzute de legislatia in vigoare, precum si a cunoasterii necesarului de fort de munca si a modului de acoperire a acestuia prin contactarea acestora. A.J.O.F.M. Permanent - Depistarea si inregistrarea la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Teleorman locurilor de munca vacante: - evidentierea informatiilor referitoare la descrierea postului (sarcini si responsabilitati) si asigurarea clasificarilor in conformitate cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania; - reactualizarea operativa a listei locurilor de munca vacante si mediatizarea in vederea ocuparii acstora de catre persoanele in cautarea unui loc de munca din evidenta AJOFM. A.J.O.F.M. Permanent - Identificarea din baza de date a persoanelor in cautarea unui loc de munca din Teleorman evidenta AJOFM, in vederea acordarii serviciilor de mediere si de informare, consiliere profesionala, precum si a celorlalte servicii specializate prevazute de lege, pe care agentia le ofera in vederea dobandirii statutului de persoana ocupata. Implementarea masurilor active si preventive pentru someri si persoane inactive; reglarea raporturilor dintre cerere si oferta pe piata muncii prin cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca A.J.O.F.M. Permanent - Acordarea de servicii de informare si consiliere profesionala (furnizarea de Teleorman informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor; evaluarea si autoelaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; dezvoltarea abilitatilor si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestia a deciziei privind propria cariera; instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca). - Asigurarea accesului pentru fiecare somer la o masura activa in perioada de A.J.O.F.M. Permanent acordare a indemnizatiei. Teleorman - Stimularea cresterii gradului de ocupare prin organizarea programelor de A.J.O.F.M. 2009 formare profesionala. Teleorman A.J.O.F.M. Permanent - Acordarea de asistenta tehnica si consultanta primara somerilor care doresc sa Teleorman inceapa o afacere pe cont propriu ­ ca mici intreprinzatori sau in diferite forme de asociere: - sprijinirea acestora in scopul elaborarii documentatiilor pentru obtinerea unor credite cu dobanda subventionata din bugetul asigurarilor pentru somaj ; - oferirea de servicii de consultanta pentru studentii care doresc sa initieze o afacere. - Stimularea ocuparii persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj care se A.J.O.F.M. Permanent incadreaza inainte de expirarea termenului de acordare a indemnizatiei prin Teleorman acordarea veniturilor de completare (30% din cuantumul indemnizatiei de somaj). - Stimularea mobilitatii fortei de munca prin acordarea de alocatii persoanelor in A.J.O.F.M. 2009

17

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

5.7

5,8 6 6.1

6.2

6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

cautarea unui loc de munca ce se incadreaza in alte localitati sau isi schimba Teleorman domiciliul in urma angajarii. 2009 A.J.O.F.M. - Facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii prin intarirea parteneriatelor pe Teleorman plan local si incheierea unui protocol intre AJOFM Teleorman si I.S.J. Teleorman I.S.J.Teleorman pentru adaptarea ofertei scolare la tendintele pietei muncii - optimizarea cifrelor de scolarizare pentru anul 2008-2009, precum si pentru informarea cu privire la oportunitatile si riscurile pe piata muncii, beneficiile inscrierii in evidentele AJOFM dupa absolvire, in cazul in care nu si-au gasit un loc de munca. Organizarea unui program de informare in toate scolile de nivel preuniversitar din judet in randul elevilor aflati in anii terminali de studii. - Imbunatatire accesului persoanelor de etnie roma la serviciile oferite de AJOFM A.J.O.F.M. 2009 Teleorman prin organizarea de caravane ale ocuparii in mediul rural. Teleorman Implementarea masurilor active in scopul sprijinirii (motivarii) angajatorilor pentru a incadra persoane din randul somerilor si sustinerea initiativelor antreprenoriale in vederea conservarii locurilor de munca si crearea de noi locuri de munca A.J.O.F.M. 2009 - Acordarea de credite cu dobanda subventionate (25% din dobanda de referinta Teleorman a B.N.R.) din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru intreprinderile mici si mijlocii in scopul crearii de noi locuri de munca pentru someri, conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. A.J.O.F.M. 2009 - Prevenirea somajului si consolidarea locurilor de munca prin cresterea si Teleorman diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca: - acordarea de subventii angajatorilor in cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat. - Stimularea angajatorilor care incadreaza absolventi ai institutiilor de invatamant, A.J.O.F.M. 2009 prin subventionarea locurilor de munca. Teleorman A.J.O.F.M. 2009 - Stimularea angajatorilor care incadreaza someril in varsta de peste 45 de ani Teleorman sau someri care sunt unici sustinatori ai familiilor monoparentale, prin subventionarea locurilor de munca. A.J.O.F.M. 2009 - Stimularea angajatorilor care incadreaza prin programe de ocupare temporara a Teleorman fortei de munca de interes comunitar din randul somerilor, in lucrari publice de interes comunitar. A.J.O.F.M. 2009 - Stimularea angajatorilor care incadreaza someri, care in termen de trei ani de la Teleorman data angajarii indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei prin subventionarea locurilor de munca. - Stimularea angajatorilor care incadreaza persoane cu handicap prin A.J.O.F.M. 2009 subventionarea locurilor de munca. Teleorman - Stimularea angajatorilor care incadreaza persoane marginalizate social cu care A.J.O.F.M. 2009 agentia a incheiat contracte de solidaritate, in baza Legii nr. 116/2002. Teleorman - Stimularea angajatorilor care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada A.J.O.F.M. 2009 de vacanta. Teleorman

18

Nr. crt. 6.10 7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

11 11.1

IV 1 1.1 1.2

2 2.1

- Sprijinirea angajatorilor din judet care initiaza activitati economice in vederea A.J.O.F.M. 2009 recrutarii, plasarii si formarii profesionale a fortei de munca necesara. Teleorman Implementarea masurilor active pentru combaterea somajului de lunga durata oferind fiecarui somer un nou inceput inainte de a atinge 6 luni de somaj in cazul tinerilor si 12 luni in cazul adultilor Cuprinderea in masuri active de stimulare a ocuparii somerilor tineri de lunga A.J.O.F.M. Permanent durata. Teleorman Cuprinderea in masuri active de stimulare a ocuparii somerilor adulti de lunga A.J.O.F.M. Permanent durata. Teleorman Implementarea masurilor active pentru combaterea discrepantelor regionale privind ocuparea - Implementarea unor masuri speciale de ocupare in mediul rural - cuprinderea la A.J.O.F.M. Permanent cursuri de formare profesionala a persoanelor din mediul rural. Teleorman Organizarea burselor locurilor de munca A.J.O.F.M. Teleorman - Organizarea bursei generale a locurilor de munca. 2009 A.J.O.F.M. Teleorman - Organizarea bursei locurilor de munca pentru persoane de etnie roma. 2009 A.J.O.F.M. Teleorman - Organizarea bursei locurilor de munca pentru absolventi. 2009 Implementarea politicilor nationale urmare a integrarii in UE si consolidarea institutionala la nivel local A.J.O.F.M. Trim.I-IV - Campanii de informare « Politicile sociale si locurile de munca » in scopul Teleorman 2009 informarii angajatilor despre drepturile si obligatiile prevazute de legislatie si in care se regasesc activitati specifice A.J.O.F.M. Teleorman - Campanii de informare a populatiei din mediul rural cu privire la serviciile oferite A.J.O.F.M. Trim.I-IV de AJOFM Teleorman si riscurile somajului Teleorman 2009 A.J.O.F.M. 2009 Intensificarea actiunilor de consolidare a parteneriatului social.Implicarea Teleorman partenerilor sociali respectiv sindicate, patronate, administratie publica in elaborarea si implementarea unor programe speciale in domeniul ocuparii prin Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. Teleorman Descurajarea intreprinzatorilor privati de a utiliza forta de munca precum si de aplicare a masurilor active fara respectarea cadrului legal in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 modificata si completata, prin intarirea controlului exercitat A.J.O.F.M. Permanent - Efectuarea verificarilor privind modul de aplicare a masurilor active in Teleorman conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 si calculul debitelor si dobanzilor aferente pentru nerespectarea prevederilor legale prin Compartimentul de Control Masuri Active. ASIGURARI SOCIALE Eliminarea inechitatilor existente intre diferitele categorii de pensionari, functie de anul inscrierii la pensie - Revizuirea pensiilor pe baza documentelor in completare depuse de pensionari, - In functie de numarul cererilor de Casa Judeteana de Permanent ulterior procesului de recalculare a pensiilor revizuire Pensii Teleorman - Recalcularea pensiilor pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in - La cerere C.J.P. Teleorman Februarie, grupele I si a II-a de munca. Iunie, Octombrie 2009 Asigurarea cadrului tehnic si operational pentru crearea arhivei electronice a dosarului de pensii - Implementarea fluxului de scanare a carnetelor de munca in vederea - Conform programului CNPAS C.J.P. Teleorman Permanent

19

Nr. crt. 3 3.1 4 4.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

informatizarii istoricului perioadelor de asigurare. Imbunatatirea puterii de cumparare a pensionarilor cu venituri mici - Introducerea pensiei sociale minima garantata

5 5.1 V 1 1.1 2 2.1

Aprilie Octombrie 2009 Cresterea eficientei in gestionarea procesului de depunere de catre angajatori a declaratiilor nominale privind obligatiile de plata catre BASS. C.J.P. Teleorman Permanent - Imbunatatirea procedurii de urmarire a respectarii, de catre angajatori a prevederilor legale privind declararea obligatiilor catre BASS, in scopul evidentierii punctajelor medii lunare obtinute de asigurati si a determinarii corecte a obligatiilor de plata catre fondurile de pensii administrate privat, pentru asiguratii eligibili. Cresterea gradului de vizibilitate a institutiei si definirea mai clara a identitatii sale - Imbunatatirea sistemului de comunicare cu beneficiarii sistemului public si cu C.J.P. Teleorman Permanent CNPAS. ASISTENTA SOCIALA, FAMILIA, PROTECTIA COPILULUI SI EGALITATEA DE SANSE, Indrumarea metodologica pentru aplicarea actelor normative din domeniul incluziunii si asistentei sociale - Acorda consultanta si sprijin metodologic institutiilor de asistenta sociala din unitatile administrative teritoriale , precum si tuturor formelor organizate ale societatii civile. Reducerea saraciei si a marginalizarii sociale - Prelucrarea lunara a datelor din domeniul asistentei sociale la nivelul localitatilor judetului, concretizata prin intocmirea raportului statistic privind venitul minim garantat, conform Legii nr.416/2001, respectiv, a Raportului statistic privind ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat beneficiarilor de ajutor social. - Identificarea impreuna cu serviciile publice de asistenta sociala a familiilor si persoanelor singure aflate in dificultate, prin evaluarea situatiei socio-economice a acestora, pe baza de ancheta sociala si propunerea masurilor de asistenta sociala in vederea prevenirii/diminuarii consecintelor unor evenimente considerate riscuri sociale. - Stabilirea si plata prestatiilor sociale, conform prevederilor actelor normative in vigoare Numar mediu lunar beneficiari - Alocatii familiale : 71.000 - alocatia de stat pentru copii; 11.000 - alocatia familiala complementara; 6.500 - alocatia de sustinere pentru familia monoparentala; 700 - alocatia de plasament familial . 1.600 - indemnizatia pentru cresterea copilului; 300 - stimulent lunar; 180 - alocatia pentru copii nou nascuti; 230 - trusou pentru nou nascuti - Indemnizatii: Numar mediu lunar beneficiari - Indemnizatia lunara pentru adultii cu handicap grav si accentuat; 8.000

C.J.P. Teleorman

Directia de Munca si Protectie Sociala Teleorman D.M.P.S. Teleorman

Permanent

Permanent

2.2

D.M.P.S. Teleorman

Permanent

3 3.1

Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Teleorman

Lunar

3.2

Agentia Judeteana pentru Prestatii

Lunar

20

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

3.3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Sociale Teleorman - bugetul personal complementar pentru adultii cu handicap grav, accentuat si 9.500 mediu; 1.000 - indemnizatia lunara pentru adultul cu handicap vizual grav ( plata insotitor); 640 - alocatia de stat pentru copii cu handicap; - alocatia lunara de hrana pentru copiii si adultii infectati cu HIV sau bolnavi de 80 SIDA; - alocatia de plasament pentru persoanele care au in ingrijire , supravegherea si 10 intretinerea unui copil cu handicap; 70 - indemnizatia / ajutorul pentru cresterea copilului cu handicap , acordata in functie de conditiile legii. Agentia Judeteana Beneficiari - Ajutoare sociale: pentru Prestatii 10.500 - ajutorul pentru incalzirea locuintei; Sociale Teleorman 1.000 - ajutorul suplimentar pentru incalzirea locuintei; Finantare programe asistenta sociala si incluziune sociala D.M.P.S. Teleorman - Verificarea indeplinirii criteriilor si conditiilor legale in vederea incheierii contractelor de finantare din cadrul programelor de subventii cu finantare de la bugetul de stat sau cu finantare externa nerambursabila sau rambursabila. - Monitorizarea si controlul utilizarii fondurilor alocate in conformitate cu D.M.P.S. Teleorman prevederile legale. Combaterea violentei in familie - Monitorizarea activitatii centrelor pentru adapostirea victimelor violentei in D.M.P.S. Teleorman familie. - Participa la aplicarea in teritoriu a strategiei nationale si a programelor in D.M.P.S. Teleorman domeniu. - Realizarea si actualizarea bazei de date pentru gestionarea situatiilor de D.M.P.S. Teleorman violenta in familie, prin centralizarea informatiilor primite din teritoriu. Cresterea calitatii vietii prin implicarea autoritatilor publice locale si a organizatiilor civile in acordarea serviciilor sociale - Monitorizarea furnizorilor de servicii sociale acreditati, in conformitate cu D.M.P.S. Teleorman prevederile OG.68/2003, in scopul asigurarii calitatii serviciilor sociale acordate. D.M.P.S. Teleorman - Solutionarea in termenul prevazut de lege a tuturor cererilor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale neacreditati si reacreditarea furnizorilor carora le expira acreditarea . D.M.P.S. Teleorman - Organizarea unor reuniuni de lucru cu reprezentantii autoritatilor publice locale si ai societatii civile privind initierea si dezvoltarea serviciilor sociale in localitatile rurale si implementarea planului judetean de incluziune sociala. - Reabilitare cantina de ajutor social - Valoarea totala - 1500 mii lei Primaria municipiului - Reabilitare bloc B9 - Valoarea totala- 1236 mii lei Alexandria - Reabilitarea caminelor pentru familisti C1 si C2 - cca 310 persoane- realizarea - Valoarea totala -4.300 mii lei d.c. 100 Primaria municipiului documentatiei tehnice SF mii lei- 2009 Turnu Magurele - Lucrari de amenajare si dotare Centru de zi pentru persoane varstnice - Valoarea totala ­1665,40 mii lei d.c. Primaria orasului 879 mii lei - 2009 Videle

Conform actelor normative Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent 2009 2012 2009

21

Nr. crt. 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 VI 1 1.1 1.2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Centru social pentru persoane varstnice - Realizare locuinte sociale camine- SF+PT - Infiintare centru persoane varstnice - Infiintare serviciu de asistenta sociala - Amenajare spatiu necesar Centrului de ingrijire persoane varstnice - Infiintare serviciu asistenta sociala - Infiintare de posturi de asistenti sociali - Infiintare azil batrani - Infiintare camin batrani - Infiintare Centru persoane varstnice - Construire locuinte sociale- intocmire proiecte - Reabilitare Centru ingrijire batrani - Infiintare centru rezidential pentru persoane varstnice dependente - Infiintare unitate de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice dependente si cantina sociala - Amenajare camin batrani - Centru de permanenta - Modernizare centru zi si infiintare camin batrani TINERET SI SPORT Programul ,, INFO-PROMO ­ SPORTUL TELEORMANEAN'' - Actiuni de prezentare a programelor, de informare despre programe, actiuni de atragere de parteneri, intalniri de lucru, activitati de atragere de sponsori, s.a.m.d. - Continuarea actiunilor de aplicare a Legii 69/2000 Legea Educatiei Fizice si Sportului, a HG 884/2001 Regulamentul de aplicare a Legii 69/2000 si a tuturor

- Valoarea totala ­60 mii lei -Valoarea totala- 2303 mii lei d.c 2303 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei Este cuprins In cadrul proiectului Sistem centralizat alimentare cu apa - Valoarea totala - 50 mii lei d.c. 10 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 800 mii lei d.c. 400 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 758 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 300 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 189 mii euro - Valoarea totala ­ 751,77 mii lei - Valoarea totala ­ 2500 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - 4 actiuni

Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Contesti Primaria comunei Crevenicu Primaria comunei Mereni Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Rasmiresti Primaria comunei Saelele Primaria comunei Scrioastea Primaria comunei Silistea Primaria comunei Talpa Primaria comunei Tatarastii de Jos Primaria comunei Vitanesti Primaria comunei Virtoape Primaria comunei Zimbreasca Directia pentru Sport Teleorman D.S. Teleorman

2010 2009 2009 2009 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2009 2010 2009 2013

31.12.2009 Permanent

22

Nr. crt. 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

actelor normative care reglementeaza legislatia in domeniul sportului - Sprijinirea tuturor factorilor implicati in activitatile sportive judetene prin diverse comunicari atat sub forma de dezbateri cat si prin mijloacele mass-media - Acordarea sprijinului tehnic si de specialitate in vederea constituirii de structuri sportive de tip privat, asociatii sportive fara personalitate juridica ,precum si asociatii sportive pe ramura de sport cu personalitate juridica - Incheierea de parteneriate de colaborare cu institutiile si structurile cu incidenta in activitatea de performanta cat si a sportului pentru toti - Incheierea de contracte de voluntariat Programul ,,Promovarea Sportului de Performanta'' - Realizarea calendarului sportiv judetean. - Sprijinirea financiara a sportivilor de certa valoare in vederea promovarii in loturile nationale. - Intensificarea actiunilor de selectie in vederea practicarii sportului de performanta. - Actiuni de indrumare si control. - Cursuri de formare a instructorilor sportivi. - Cursuri de formare a arbitrilor. - Implicarea autoritatilor administratiei locale si judetene in derularea in parteneriat a diferitelor actiuni locale si judetene in vederea promovarii sportului de performanta in parteneriat cu structurile sportive de pe raza judetului. Programul ,,Promovarea Sportului pentru toti'' - Derularea actiunilor din cadrul calendarului judetean ,,Sportul pentru Toti'' . - Derularea actiunilor din cadrul Programului Guvernului ,,Miscare pentru sanatate''. - Implicarea autoritatilor administatiei locale si judetene in derularea in parteneriat a diferitelor actiuni locale si judeten din cadrul ,,Sportului pentru Toti''. Eficientizarea activitatilor sportive - Actiuni bilaterale cu institutii si structuri sportive din tarile comunitatii europene. - Actiuni impotriva violentei in sport. - Actiuni de prevenire si combatere a dopajului in sport. Baza materiala - Colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale in vederea intretinerii si modernizarii bazelor sportive destinate sportului de performanta cat sportului pentru toti,precum si construirea unor baze simple de practicare a sportului pentru toti. - Realizare teren de minifotbal sintetic - Realizare rampa de role -Construirea unei baze nautice la Dunare -Construirea unei Sali polivalente

D.S. Teleorman - 4 cluburi sportive, 15 asociatii sportive, 1 asociatie sportiva pe ramura de sport cu personalitate juridica - 10 protocoale de parteneriat cu structuri si institutii cu incidenta in activitatea sportiva - 10 contracte de voluntariat - 42 actiuni - 40 sportivi - 8 actiuni de selectie - 20 actiuni de indrumare - 1 actiune - 1 actiune - 25 actiuni D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman

Permanent 31.12.2009 01.10.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.10.2009 30.11.2009 30.11.2009 30.11.2009 31.12.2009

- 25 actiuni - 10 actiuni - 25 actiuni - 4 actiuni - 4 actiuni - 2 actiuni - 3 baze sportive simple construite - 5 baze sportive modernizate - Valoarea totala - 200 mii lei - Valoarea totala- 400 mii lei -Valoare totala-1.230 mii lei - Valoarea totala 7.000 mii lei d.c.

D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman D.S. Teleorman

31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

5.2 5.3

Primaria municipiului Alexandria Primaria municipiului Turnu Magurele

2009 2009

23

Nr. crt. 5.4

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

-Reabilitare terenuri de sport Scoala Nr.2 si Sc. Nr.3 -Construire Clubul Elevilor Zimnicea

5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22

- Lucrari de construire baza sportiva, model tip 1, stadion comunal in com. Balaci - Lucrari de construire teren handbal in satele Balaci si Tecuci Amenajare stadion - Baza sportiva multifunctionala tip II - Construire stadion comunal - Amenajare stadion comunal - Amenajare baza sportiva - Baza sportiva stadion comunal - Stadion comunal - Teren sport Scoala Calinesti - Realizare baza sportiva multifunctionala tip II - Reabilitare teren sport - Infiintare baza sportiva - Construire baza sportiva - Realizare baza sportiva tip I stadion comunal - Realizare stadion comunal - Realizare stadion comunal - Modernizare baza sportiva - Realizare baza sportiva tip 2

700 mii lei- 2009 - Valoarea totala- 100 mii lei d.c. 100 mii lei - 2009 - Valoarea totala- 1087,90 mii lei d.c. 1087,90 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 728 mii lei - Valoarea totala ­ 1200 mii lei - Valoarea totala ­ 120 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­750 mii lei - Valoarea totala ­ 750 mii lei - Valoarea totala ­ 750 mii lei d.c. 250 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 782,26 mii lei - Valoarea totala ­ 790 mii lei d.c. 400 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 880 mii lei d.c. 440 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 600 mii lei - Valoarea totala - 850 mii lei d.c. 300 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 672 mii lei -Valoarea totala ­ 800 mii lei d.c. 400 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 750 mii lei d.c. 300 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 762 mii lei

2010 2009 Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Balaci Primaria comunei Babaita Primaria comunei Beciu Primaria comunei Botoroaga Primaria comunei Brinceni Primaria comunei Bujoreni Primaria comunei Bujoru Primaria comunei Buzescu Primaria comunei Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Crevenicu Primaria comunei Dobrotesti Primaria comunei Dracea Primaria comunei Draganesti-Vlasca Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Galateni 2009 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2011 2009 2009-2010 2009 2009 2011 2009 2011 2009-2010 2009 2009

24

Nr. crt. 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Amenajare baza sportiva - Realizare baza sportiva - Realizare baza sportiva multifunctionala tip 2 - Modernizare baza sportiva - Servicii recreative de sport - Construire baza sportiva tip I - Infiintare baza sportiva - Infiintare sala de sport - Infiintare baza sportiva si de agrement - Infiintare baza sportiva - Construire sala de sport tip B - Baza sportiva - Baza sportiva multifunctionala - Construire stadion comunal - Amenajare baza sportiva tip II - Construire teren sport - Amenajare centru de joaca si recreare pentru copii

- Valoarea totala - 950 mii lei - Valoarea totala ­ 3500 mii lei d.c. 900 mii lei- anul 2009 (SF) - Valoarea totala ­ 834,28 mii lei - Valoarea totala ­ 655 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 400 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 1086 mii lei d.c. 86 mii lei -2009 - Valoarea totala ­500 mii lei d.c. 250 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 1335 mii lei - Valoarea totala ­ 900 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei d.c. 35 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 738,41 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 250 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 726,610 mii lei - Valoarea totala ­ 2486035 lei - Valoarea totala ­ 900 mii lei d.c. 500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 802,730 mii lei

Primaria comunei Gratia Primaria comunei Izvoarele Primaria comunei Lisa Primaria comunei Lunca Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Mereni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Peretu Primaria comunei Piatra Primaria comunei Pietrosani Primaria comunei Plopii Slavitesti Primaria comunei Plosca Primaria comunei Poeni Primaria comunei Putineiu Primaria comunei Radoiesti Primaria comunei Saelele Primaria comunei Scrioastea

2009 2011 2009 2010 2010 2009 2009 2011 2011 2010 2009 2010 2009 2009 2009 2012 2011 2009 2009 2010 2009

25

5.38 5.39 5.40 5.41

- Infiintare baza sportiva multifunctionala model tip II - Extindere si modernizare baza sportiva - Modernizare baza sportiva - Construire baza sportiva model tip I- stadion comunal

Nr. crt. 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 VII 1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Realizare Baza sportiva cu tern de fotbal omologabil Tip I - Construire baza sportiva - Construire baza sportiva - Baza sportiva model tip I, stadion comunal - Realizare Baza Sportiva Tip I Stadion Comunal -Modernizare baza sportiva Stejaru - Constructie sala sport - Modernizare baza sportiva- sat Beiu - Construire baza sportiva multifunctionala - Realizare baza sportiva multifunctionala tip 2 -Realizare stadion comunal - Infiintare baza sportiva -Realizare baza sportiva cu teren de fotbal tip I - Baza sportiva multifunctionala - Realizare baza sportiva - Realizare Stadion comunal - Amenajare strand comunal - Baza sportiva COMPETITIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI SI IMM-URILE - Realizarea de intalniri cu agentii economici in vederea diseminarii de informatii despre finantari prin Fonduri Structurale in Romania (2007 ­ 2013): - Programul Operational Sectorial (POS) "Cresterea Competitivitatii Economice"; - Programul Operational Sectorial (POS) "Dezvoltarea Resurselor Umane".

- Valoarea totala ­ 609,340 mii lei d.c. 305 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 788,250 mii lei d.c. 45 mii lei - Valoarea totala ­ 742 mii lei - Valoarea totala ­ 727 mii lei - Valoarea totala ­ 714 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei - Valoarea totala ­ 7000 mii lei d.c. 3500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 65 mii lei d.c. 32 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 20 mii euro - Valoarea totala ­ 659 mii lei d.c. 179 mii lei 2009 - Valoarea totala ­ 780 mii lei d.c. 30 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 65 mii lei d.c. 20 mii lei -2009 - Valoarea totala ­61 mii lei - Valoarea totala ­ 990 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei - Valoarea totala ­ 757 mii lei - Valoarea totala ­ 804 mii lei d.c. 400 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 550 mii lei

Primaria comunei Seaca Primaria comunei Segarcea Vale Primaria comunei Silistea Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei Silistea Gumesti Primaria comunei Stejaru Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Storobaneasa Primaria comunei Talpa Primaria comunei Tatatastii de Sus Primaria comunei Traian Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Troianul Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea Primaria comunei Viisoara Primaria comunei Vitanesti Primaria comunei Virtoape Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman

2010 2009-2010 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2011 2010 2011 2009-2010 2009 2009 2009 2010 2009 Permanent

26

Nr. crt. 2 3 4 5 6 7

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

8 VIII 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2

- Intocmirea documentatiilor pentru agentii economici in vederea obtinerii de finantari din fonduri structurale FEADR. - Intocmirea documentatiilor pentru agentii economici in vederea obtinerii de finantari guvernamentale prin MIMMCMA. - Organizarea celei de a XVI ­a editie a ,, Topului Firmelor din Teleorman" minim 100 participanti la festivitatea de premiere. - Organizarea de cursuri de instruire si calificare cu durata scurta sau medie, pe diferite tematicii de interes pentru agentii economici, aproximativ 200 cursanti. - Consultanta in afaceri ; realizare plan de afacere; documentatia de constituire a societatilor comerciale si modificari ale actelor constitutive ale acestora; diseminarea de informatii utile mediului de afaceri. - Organizarea unor manifestari expozitionale: - AGRODEZ ­ Targ pentru dezvoltare si cooperare in agricultura; - SAALEX ­ Salon auto Alexandria; - FLORES ­ Expozitie de floricultura; - CONFALEX ­ Salonul industriei usoare; - AGRALIMEX ­ Targ national pentru agricultura si industria alimentara; - ZIUA RECOLTEI ­ Expozitie de produse agricole; - LUNA CADOURILOR ­ Targ de cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna. - Actualizarea permanenta a site-ului CCIA Teleorman ­ www.cciatr.ro ­ cu informatii de interes privind potentialul economic si oportunitatile pentru afaceri si pentru investitii oferite de judetul Teleorman. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT Drumuri nationale Investitii ­ drumuri nationale - Pod pe DN 54 km 67+774 peste raul Sai la Turnu Magurele(faza:S.F.) - Modernizare DN 6 Alexandria -Craiova - Varianta ocolitoare Alexandria - Modernizare DN 52 Alexandria -Turnu Magurele km 1+350 -44+600;km 49+194-52+649 - Modernizare DN 51 Alexandria -Zimnicea km 2+600-km 43+783 Reparatii capitale drumuri nationale - Reparatie prag de fund DN 65A km 79+780 la Scrioastea(faza:S.F.) - Pasaj pe DN 6 km 124+218,peste C.F.la Maldaieni(faza:S.F.)

C.C.I.A. Teleorman C.C.I.A. Teleorman - 1 actiune C.C.I.A. Teleorman C.C.I.A. Teleorman C.C.I.A. Teleorman Numar: -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 C.C.I.A. Teleorman

Permanent Permanent Octombrie 2009 Permanent Permanent 2009: Martei-Mai Mai Mai Mai August Octombrie Decembrie Permanent

C.C.I.A. Teleorman

- Propuneri buget pentru 2009 ­ 11.650 mii lei- Lucrare cuprinsa in Program modernizare - C.N.A.D.N.R - Lucrare cuprinsa in Program modernizare - C.N.A.D.N.R - Lucrare cuprinsa in Program modernizare - C.N.A.D.N.R - Lucrare cuprinsa in Program modernizare - C.N.A.D.N.R - Propuneri buget pentru 2009 ­ 1.800 mii lei- Propuneri buget pentru 2009 ­ 1.200 mii lei-

D.R.D.P Bucuresti Sectia Drumuri Nationale Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria

2010

2010 2010

27

Nr. crt. 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

- Pod pe DN 6 km 125+570, peste Bratcov la Maldaieni(faza:S.F.) - Pod pe DN 51 km 24+442 la Smardioasa - Pod pe DN 6 km 79 peste Teleorman la Vitanesti Investitii fonduri BEI - Ranforsare si consolidare DN 51 km 35+100 -37+500 - Consolidare zona inundabila pe DN 65E km 26+100 -km 26+500 - Consolidare zona inundabila pe DN 65A km 120+000 -km 130+006 - Pod pe DN 54 km 62+093

- Propuneri buget pentru 2009 ­ 482,11 mii lei- Lucrare cuprinsa in Program F.D.E.R. - Lucrare cuprinsa in Program F.D.E.R . - Propuneri buget pentru 2009 ­ 1.672,04 mii lei- In functie de semnarea acordului de imprumut cu BEI. - In functie de semnarea acordului de imprumut cu BEI. - In functie de semnarea acordului de imprumut cu BEI.

Entitatea implicata in realizare D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti prin S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria D.R.D.P Bucuresti S.D.N. Alexandria

Termen de finalizare

2009

Mai 2009

4.2

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Drumuri judetene Programul Operational Regional Axa prioritara 2 ­ Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale: - Reabilitare DJ 701, lim. jud. Dimbovita ­ Gratia (5,14 Km) si Slavesti ­ - In curs de realizare ­ realiz 10% Valoarea totala - 33.031.794,12 Euro, d.c. Dobrotesti (24,31 Km), Km. 44+240 ­ 104+890. -fonduri europene ­ 23.143.844,72 ; - buget de stat ­ 3.539.646,84 ; - buget local ­ 6.348.302,56. - Reabilitare DJ 506, Cervenia ­ Vitanesti ­ Babaita , KM 17+400 ­ Km 58+000. - In curs de realizare ­ realiz 5% Valoarea totala - 15.105.777 Euro, d.c. -fonduri europene ­ 10.762.346 ; - buget de stat ­ 1.646.006 ; - buget local ­ 2.697.425. Proiecte propuse: - Reabilitare DJ 506 A, Purani ­ lim. jud. Giurgiu. - Realizare documentatie pentru obtinerea acordurilor de asociere dintre judetul Teleorman si comune. - Reabilitare DJ 601 D, Purani (DN6) ­ lim. jud Giurgiu (4,00 Km) si lim. jud - Realizare documentatie pentru Giurgiu ­ Mereni (3,80 Km), Km 0+ 000 ­ 4+000 si Km. 10+714 ­ 17+714. obtinerea acordurilor de asociere dintre judetul Teleorman si comune. - Reabilitare DJ 601F, Cosoteni ­ Mavrodin (23,50 Km), Km 0+000 ­ 23+500 - Realizare documentatie pentru obtinerea acordurilor de asociere dintre judetul Teleorman si comune. - Reabilitare DJ 611, lim jud. Giurgiu ­ lim. jud Dimbovita (9,38 Km) Km 6+800 ­ - Realizare documentatie pentru 16+180. obtinerea acordurilor de asociere dintre judetul Teleorman si comune. - Reabilitare DJ 612A, Rosiorii de Vede - Balta Sarata - Plopii Slavitesti (31,49 - Realizare documentatie pentru Km), Km 17+146 ­ 50+950. obtinerea acordurilor de asociere dintre

Consiliul Judetean Teleorman

01.01.2011 (durata 24 luni) (2 luni pentru aprobare proiect )

Consiliul Judetean Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman Consiliul Judetean Teleorman Consiliul Judetean Teleorman Consiliul Judetean Teleorman Consiliul Judetean Teleorman

28

Nr. crt. 4.8 5 5.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

6 6.1

7 7.1

8 8.1

judetul Teleorman si comune. Consiliul Judetean - Realizare documentatie pentru Teleorman obtinerea acordurilor de asociere dintre judetul Teleorman si comune. Program CBC Romania ­ Bulgaria 2006 - Dezvoltarea infrastructurii de transport si a accesibilitatii in zona de frontiera. Consiliul Judetean - In curs de realizare ­ realiz 30% - Reabilitare DJ 543, lim. judet Olt ­ Prundu, Km 16+200 ­ 23+050. Valoarea totala - 1.365.096,72 Euro, d.c. Teleorman Imbunatatirea infrastructurii de transport in regiunea de granita pentru o rata a -fonduri europene ­ 708.750 ; mobilitatii si accesibilitatii mai mare. - buget de stat ­ 236.250 ; - buget local ­ 420.096,72. Program PHARE 2004 ­ 2006 CES Proiecte mari de infrastructura regionala. Consiliul Judetean - Perioada de notificare a defectelor. - Reabilitare drum de legatura rutiera intre orasul Videle si DN 61 (Milcovatu), Valoarea totala - 6.908.038 Euro, d.c. Teleorman prin modernizarea DJ 601D, Km 14+514 ­ 27+214, Mereni ­ Videle si DJ 612, -fonduri PHARE ­ 4.193.966.55 ; Km 0+000 ­ 6+900, Milcovatu (jud Giurgiu) ­ Mereni . Modernizarea tronsonului de drum DJ601D, cuprins intre Videle ­ Crevenicu ­ Mereni si a DJ 612, cuprins - buget de stat ­ 1.397.988,85 ; - bugete locale ­ 1.316.082.64, d. c. intre Milcovatu (Giurgiu) si Mereni (Teleorman). 1.106.036 CJT. Program PHARE CBC 2004 Romania ­ Bulgaria RO 2004/016 ­ 787.01.01.01. Consiliul Judetean - Reabilitare primara a DJ 546 intre Km. 4+000 ­ 40+000. Fluidizare trafic la - In curs de realizare ­ realiz 80% Valoarea totala - 6.425.606 Euro, d.c. Teleorman punctul de control trecere frontiera Turnu Magurele ­ Nikopol. -fonduri europene ­ 3.163.296 ; - buget de stat ­ 1.233.000 ; - buget local 2.029.310. Program PHARE 2002/000 ­ 625-01 ­ Punct de control si trecere cu bacul la Turnu Magurele ­ Nikopole Consiliul Judetean - Punct de control si trecere cu bacul la Turnu Magurele ­ Nikopole Realizare lucrari 100% - perioada de Teleorman Realizarea unei legaturi mai rapide intre Romania si Bulgaria notificari - Este activata doar asistenta tehnica - Reabilitare DJ 504, lim jud. Giurgiu ­ Alexandria ­ Orbeasca ­ Tatarastii de Sus, Km. 30+000 ­ 110+700.

Valoarea totala - 6.717.254 Euro, d.c.

01.05.2009

Receptie 2009

01.05.2009

01.05.2009

9 9.1

10 10.1

-fonduri europene ­ 3.408.509,04 ; - buget local ­ 3.308.744,96. Programul PHARE 2005 ­ Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii. - In curs de realizare ­ realiz 35% - Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din perioada aprilie ­ Valoarea totala ­ 390.397,35 Euro, d.c. mai si iulie ­ august 2005, in judetul Teleorman: -fonduri PHARE ­ 313.368 ; - reconstructie pod pe DJ 703, Km 120+281, peste paraul Lunca, la Ciolanesti; - buget local 77.029,35. - reabilitare pod pe DJ 703, Km 138+642, peste paraul Cainelui, la Virtoape L ­ 24,20 m.; - reabilitare pod pe DJ 703, Km 140+746, peste paraul Cainelui, la Virtoape ; L ­ 22,40 m. Drumuri municipale, orasenesti si comunale Reabilitari, modernizari, asfaltari, pietruiri - Reabilitare strada Bucuresti - Valoarea totala - 100 mii lei -Reabilitare strada Viitorului - Valoarea totala- 75 mii lei

Consiliul Judetean Teleorman

30.01.2009

Primaria municipiului Alexandria

2009

29

Nr. crt. 10.2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Reabilitare strada Dunarii ­ Lucrari de reabilitare Str. Dimitrie Bolintineanu ­ Lucrari de reabilitare Str. Fratii Golesti ­ Lucrari de reabilitare Str.Nicolae Balcescu ­ Lucrari de reabilitare Str. G-ral David Praporgescu ­ Lucrari de reabilitare Str. C.A. Rosetti ­ Lucrari de reabilitare Str. Libertatii

10.3 10.4 10.5

- Reabilitare Drum centura vechi ­ 4,6 km - Modernizarea strazilor - Lucrari de reparatii curente prin turnare strat de uzura str. Plantelor - Lucrari de asfaltare drum Parisesti-Cosoaia -Reabilitare parcari si trotuare oras Zimnicea -Reabilitare strazi cu utilitati oras Zimnicea -Realizat DN 5 C pe str. Republicii

10.6 10.7 10.8 10.9 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15

- Modernizare 10 km strazi si construire camin batrani - Reabilitare poduri Tecuci si Balaci - Reabilitare drumuri satesti -20 km si montat 100 podete - Pietruire si asfaltare drumuri comunale - Modernizare drumuri satesti - Modernizare drumuri satesti- 35 km - Reabilitare podete peste paraul Glavacioc- Asfaltare 10 km drum - Modernizare drumuri comunale- proiect in curs de realizare - Reabilitare drumuri comunale -Reabilitare si modernizare strazi, - lucrari de reabilitare borduri, carosabil, trotuare

- Valoarea totala- 3300 mii lei - Valoarea totala -359,50 mii lei - Valoarea totala -950,5 mii lei - Valoarea totala -1.229 mii lei d.c. 1024 mii lei- 2009 - Valoarea totala -2.638 mii lei - 2309 mii lei- 2009 - Valoarea totala -579,70 mii lei - Valoarea totala -1.700,10 mii lei - Valoarea totala -13.760 mii lei- d.c. 355 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­4200 mii lei d.c. 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­4500 mii lei d.c. 2200 mii lei - Valoarea totala - 9940 mii lei d.c. 9940 mii lei- 2009 - Valoare totala- 4008 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009 - Valoare totala- 10.000 mii lei d.c. 500 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 2.500.000 euro - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 900 mii lei d.c. 300 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­990 mii lei - Valoarea totala ­ 7288 mii lei - Valoarea totala ­ 2500 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 250 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei d.c. 250 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 3.500.000 euro - Valoarea totala ­ 450 mii lei d.c. 150 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 3000 mii lei d.c. 750 mii lei-2009

Primaria municipiului Turnu Magurele

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Videle Primaria orasului Zimnicea

2012 2009 2010 2009 2009 2011 2009 2009 2011 2009 2013 2010 2012 2012 2012

30

Primaria comunei Balaci Primaria comunei Babaita Primaria comunei Beciu Primaria comunei Beuca Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Botoroaga Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Bujoreni Primaria comunei Calmatuiu

Nr. crt. 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Reabilitare drumuri comunale - Modernizare drumuri comunale - Pietruire si asfaltare drumuri comunale - Modernizare drumuri de interes local, asfaltarea unei portiuni de 5,3 km- faza receptie finala - Asfaltarea unei portiuni de 500 ml - Modernizare strazi principale si secundare satele Balta Sarata, Dorobantu si Cringeni - Pietruire drumuri de interes local - Modernizare drumuri comunale - 30 km - Asfaltare strazi comunale - Reabilitare si pietruire drumuri comunale - Reabilitare DC 26- DN 51 Frumoasa-Zimnicea (10km consolidare si pietruire) - Dalari 20 km. santuri pe DC 26 si ulitele comunale - Podet peste raul Vedea legatura Frumoasa Cervenia - Asfaltari ulite comunale- 5 km - Pietruire drumuri comunale - Construire Pod de traversare a paraului Sii - Reabilitare drumuri comunale - Asfaltare strazi laterale, dalare santuri laterale - Modernizare drum comunal (asfaltare) 1km - Modernizare drumuri comunale -Pietruire drumuri satesti - Modernizare si asfaltare drum de interes local 3,5 km- SF - Reabilitarea drumurilor comunale pe o lungime de 33 km

- Valoarea totala ­ 6000 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 3000 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 -Valoarea totala ­ 3598 mii lei d.c. 2000 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 1616 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei -Valoarea totala ­ 60 mii lei - Valoarea totala ­ 12500 mii lei d.c. 5000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 682 mii lei d.c. 32 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1500 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei -Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 354,41 mii lei d.c. 177 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 880 mii lei d.c. 80 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 600 mii lei - Valoarea totala ­ 1393 mii lei d.c. 193 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2500 mii lei - Valoarea totala ­ 5000 mii lei d.c. 100

Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Contesti Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Dobrotesti Primaria comunei Dracea Primaria comunei Fantanele Primaria comunei Frasinet Primaria comunei Frumoasa

2009 2009 2011 2009 2010 2009 2009 2011 2010 2009 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2010 2009 2012 2011 2009 2012

31

10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34

Primaria comunei Izvoarele Primaria comunei Lita Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Mosteni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Peretu Primaria comunei

Nr. crt. 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Construire drum Piatra-Branceni - Modernizare sistem rutier 2,2 km - SF - Reabilitare drumuri si ulite comunale - Reabilitare drumuri de interes local si judetean -Modernizare drumuri comunale - Asfaltare drumuri comunale - Modernizare drum vicinal de la DN 65 A la DJ 653 - Modernizare drumuri comunale 25 km - Modernizare drumuri comunale - Asfaltare D.C 5 sat. T Vladimirescu 2,5 km - SF - Reabilitarea infrastructurii de transport - Imbracaminte bituminoasa pe drumurile de interes local- SF - Reparatii drumuri comunale - Asfaltare DC 2 1 km sat Dracesti - Asfaltare DC 2- 1 km. sat Albeni - Asfaltare Dc-8- 2,2 km sat Negrilesti - Reabilitare sistem rutier - Reabilitare drumuri - Reabilitare drumuri comunale - Modernizare drumuri comunale si satesti 10 km - Reabilitare alei pietonale - Reabilitare aliniamente stradale

mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 2200 mii lei d.c. 40 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 10.000 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 7250 mii lei d.c. 3625 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 2814 mii lei d.c. 938 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 2366 mii lei - Valoarea totala ­ 1100 mii lei - Valoarea totala ­ 25982 mii lei d.c. 1299 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 5400 mii lei d.c. 180 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 150 mii lei - Valoarea totala ­ 25.134 mii lei d.c. 14.058 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 1500mii lei - Valoarea totala ­ - Valoarea totala ­ - Valoarea totala ­ - Valoarea totala ­ - Valoarea totala ­ 1000 mii lei 650 mii lei 650 mii lei 1500 mii lei 500 mii lei

Piatra Primaria comunei Plopii Slavitesti Primaria comunei Poeni Primaria comunei Plosca Primaria comunei Poroschia Primaria comunei Putineiu Primaria comunei Rasmiresti Primaria comunei Saelele Primaria comunei Salcia Primaria comunei Saceni Primaria comunei Scrioastea Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Segarcea Vale Primaria comunei Sfintesti Primaria comunei Silistea

2010 2011 2011 2011 2009 2009 2010 2011 2009 2012 2009 2009

10.46 10.47 10.48

2009-2010 2009 2011 2010 2009

- Valoarea totala ­ 150 mii lei - Valoarea totala ­ 8000 mii lei d.c. 4000 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 300 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 300 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 6425 mii lei d.c. 1319 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 3000 mii lei d.c. 1600 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 3510 mii lei

10.49 10.50 10.51

- Imbracaminte bituminoasa pe DC 4 Gratia DJ 611 - Modernizare strazi - Modernizare drumuri de interes local

Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei

2009-2010 2009 30.06.2009

32

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57

- Extindere modernizare drumuri de interes local - Trotuare spatii verzi - Pod peste raul Vedea in satul Socet - Pietruire si modernizare drumuri din camp - Asfaltare drumuri comunale - Pod peste raul Teleorman in satul Udupu -L 80 m - Asfaltari de drumuri- 6 km. - Dalari santuri si podete- 6 km. - Modernizare drumuri satesti - Modernizari strazi si ulite comunale - Asfaltare drumuri comunale de interes local (5km.) - Modernizare drumuri de interes local - Amenajare punti pietonale peste raul Teleormanul -3

- Valoarea totala- 9570 mii lei - Valoarea totala- 8024 mii lei - Valoarea totala- 4700 mii lei - Valoarea totala ­ 80 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala- 600 mii lei - Valoarea totala- 60 mii lei - Valoarea totala-1000 mii lei - Valoarea totala ­ 7500 mii lei - Valoarea totala ­ 2000 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 3300 mii lei d.c. 3100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2000 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei

Stejaru Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Tatatastii de Sus Primaria comunei Troianul Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea Primaria comunei Vitanesti Primaria comunei Virtoape Directia Silvica Alexandria D.S. Alexandria D.S. Alexandria

2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009-2010 2009 2010 2010 2010 2009

10.58 11 11.1 11.2 11.3 IX 1 1.1

- Modernizare drumuri comunale Drumuri forestiere Reabilitari - Reabilitare drum forestier ,,Ciolaneasca".

- 7,4 Km

31.12.2009

1.2

1.3

- Reabilitare drum forestier ,,Vulpeasca". - 1,8 Km 31.12.2009 - Reabilitare drum forestier ,,Didesti". - 2,0 Km 31.12.2009 AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Consolidarea si extinderea fermelor agricole de tip familial si comercial care sa poata absorbi fondurile comunitare, sprijinirea formarii de asocieri intre fermieri in scopul adaptarii productiei,valorificarii acesteia si cresterea veniturilor producatorilor Trimestrul I - Actualizarea si gestionarea Registrul Exploatatiilor Agricole - 620 exploatatii comerciale si 8 000 Directia pentru 2009 exploatatii familiale Agricultura si Dezvoltare Rurala Teleorman - In 97 localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent - Asistenta tehnica si logistica acordata fermierilor, inclusiv apicultorilor, in vederea constituirii de exploatatii, conf.OUG 108/2001 si Leg.166/2002. Multiplicat declaratii, adeverinte pentru a fi difuzate primariilor cu precizarile existente in leg.166/2002; se vor prezenta avantajele asocierii in scopul lucrarii performante a terenului, achizitionarea de imputuri, valorificarea produselor, accesarea fondurilor comunitare. - Promovarea formelor de cooperare si asociative avand ca scop organizarea si - 5 localitati cu traditie in legumicultura D.A.D.R. Teleorman Permanent

33

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

1.4 2 2.1

2.2 2.3 2.4

2.5

2.6.

2.7

Oficiul Judetean de gestionarea produselor horticole. Consultanta Agricola Disemineaza prevederile cadrului juridic referitoare la crearea, functionarea si Teleorman dezvoltarea formelor asociative, asigura asistenta tehnica si consultanta privind activitatea de formare/ informare a liderilor de grup si a personalului tehnic, in conformitate cu legislatia in vigoare. - Acordarea serviciilor de consiliere si consultanta pentru constituirea grupurilor - Se estimeaza infiintarea a doua grupuri D.A.D.R. Teleorman Permanent de producatori. de producatori Diversificarea, dezvoltarea si modernizarea sectorului agricol prin programe multianuale de sustinere financiara, promovarea agriculturii ecologice - Se preconizeaza actiuni de informare D.A.D.R. Teleorman Permanent - Dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole. in toate localitatile judetului Pentru cresterea competitivitatii sectorului agricol se vor organiza actiuni de informare a producatorilor agricoli privind Masura 121 ­ Modernizarea exploatatiilor agricole, masura care promoveaza investitiile in exploatatiile agricole din sectorul vegetal orientate spre dotarea cu utilaje si echipamente agricole. Se va lucra in colaborare cu OJPDRP Teleorman. - Fructificarea oportunitatilor oferite de acquis-ul comunitar in domeniul agriculturii - Se preconizeaza inscrierea unui nr. de D.A.D.R. Teleorman Permanent 35 producatori agricoli prin masuri de promovare si sprijinire a dezvoltarii agriculturii ecologice ca instrument important in conservarea naturii si revitalizarea spatiului rural Se preconizeaza autorizarea unui numar D.A.D.R. Teleorman Permanent - Imbunatatirea marketingului produselor agroalimentare prin continuarea de 10 depozite programelor pentru realizarea de centre de preluare-depozitare si autorizarea acestora D.A.D.R. Teleorman Permanent - Crearea unui sistem informatic eficient referitor la piata interna a produselor agricole accesibil producatorilor romani In baza OUG 67/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare, DADR monitorizeaza saptamanal preturile produselor agricole de pe piata interna, in vederea comunicarii la MADR. - Se preconizeaza depunerea unui D.A.D.R. Teleorman Conform - Reducerea accizei la motorina pentru lucrarile agricole, concomitent cu numar de 1600 cereri actelor instituirea de masuri care sa previna si sa sanctioneze schimbarea destinatiei. normative Actiunea vizeaza primirea si inregistrarea cererilor solicitantilor de motorina, analizarea acestora, aprobarea si eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea de motorina cu acciza redusa. De asemenea se verifica modul de utilizare a motorinei la beneficiar. Se va acorda motorina subventionata D.A.D.R. Teleorman Conform - Acordarea de subventii pentru motorina necesara efectuarii lucrarilor de pentru suprafata de 106 mii ha. actelor infiintare a culturilor agricole in campania de primavara normative Actiunea vizeaza primirea si inregistrarea cererilor solicitantilor de motorina, analizarea acestora, aprobarea si eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea de motorina subventionata. De asemenea se verifica modul de utilizare a motorinei la beneficiar - Sunt afectate in procent de sub 50% - D.A.D.R. Teleorman Conform - Acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura actelor 1060 ha, suprafata care va suferi sau nu Actiunea presupune primirea si verificarea PV initiale si finale de constatare si normative modificari in functie de evolutia factorilor evaluare a pagubelor, documentatia completa a dosarului conf. Leg. 381/2002 si

34

Nr. crt. 2.8

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

2.9

2.10 2.11 3 3.1

aproba valoarea despagubirilor. - Promovarea unui sistem unitar de acordare, accesare si garantare a creditelor agricole pentru productie Actiunea vizeaza verificarea devizelor de lucrari ale solicitantilor de fonduri publice, verificarea modului de respectare a creditului acordat, verificarea graficului de rambursare a creditului si solicitarea de fonduri publice in vederea achitarii sprijinului financiar - Sprijin direct pe produs pentru culturile tehnice, energetice, plante medicinale si aromatice Actiunea presupune primirea cererilor si verificarea documentatiei aferente, solicitarea de fonduri si achitarea valorii sprijinului financiar aprobat. - Promovarea masurilor de restructurare-reconversie a plantatiilor viticole, in vederea accesarii fondurilor U.E.

climatici - 40 credite agricole de productie

D.A.D.R. Teleorman

Conform actelor normative

- In functie de suprafetele ce se vor insamanta cu astfel de culturi. - 1 plan de restructurare reconversie la SC INTERVIT

D.A.D.R. Teleorman

Conform actelor normative

3.2

3.3

3.4

3.5

Conform actelor normative - Actualizarea si gestionarea Registrului Plantatiilor Viticole - In procent de 15% D.A.D.R. Teleorman Permanent Cresterea productiei si productivitatii agricole in vederea formarii unei piete deschise si competitive si asigurarea securitatii alimentare a judetului. D.A.D.R. Teleorman Martie ­ Mai - Optimizarea structurii culturilor si utilizarea de samanta din soiuri si hibrizi zonali - Se preconizeaza infiintarea a 70.000 Septembrieha cu plante tehnice adaptati conditiilor de seceta si arsita din Campia Burnasului, concomitent cu Octombrie aplicarea de politici diferentiate pe tipuri de ferme si zone de favorabilitate. Prin aceasta actiune se urmareste sa se reduca ponderea ocupata de cereale pentru boabe (mai ales grau), si sa sporeasca ponderea plantelor tehnice si a culturilor alimentare, prin informari ale producatorilor agricoli. Actiunea se va desfasura in colaborare cu SCDA Teleorman - Suprafata totala prognozata a se D.A.D.R. Teleorman Trim. I si IV - Folosirea mai eficienta a ingrasamintelor, in doze echilibrate cu administrare fertiliza ­ 130 mii ha 2009 anuala, pentru a imbunatati gradul de utilizare a acestora si a reduce impactul asupra mediului. Se va monitoriza suprafetele fertilizate fazial pentru culturile de toamna si suprafetele fertilizate la culturile prasitoare - Se preconizeaza efectuarea de prasile D.A.D.R. Teleorman Trim. II - Acordarea asistentei tehnice privind combaterea chimica a buruienilor, 2009 imbinate cu o serie de masuri agrofitotehnice ( prasile mecanice si manuale) intr- pe 160 mii ha, iar combaterea bolilor si daunatorilor pe 60 mii ha. un concept integrat, in vederea alinierii agriculturii judetului la conceptul european. Actiunea presupune monitorizarea lucrarilor de intretinere a culturilor prin prasile mecanice si manuale, combaterea chimica a buruienilor , combaterea bolilor si daunatorilor. Actiunea se va desfasura in colaborare cu Unitatea Fitosanitara TeleormanD.A.D.R. Teleorman Permanent - Monitorizarea stadiului derularii lucrarilor agricole din campaniile agricole de primavara, vara si toamna. Actiunea presupune monitorizarea lucrarilor de infiintare si recoltare a culturilor in cele trei campanii agricole - Promovarea comasarii voluntare a terenurilor si a exploatarii lor eficiente - In 97 de localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent Actiuni de informare a producatorilor agricoli atat prin mass media cat si prin

35

D.A.D.R. Teleorman

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

3.6

3.7

3.8

3.9

adunari cetatenesti privind importanta lucrarii comasate a terenurilor si aplicarea eficienta a tehnologiilor specifice fiecarei culturi. - Amplasarea prioritara in perimetrele irigate a unor culturi cu grad inalt de intensivizare si nivel tehnologic ridicat, urmarirea punerii in functiune a sistemelor de irigatii si aplicarea udarilor la culturile agricole. Se va promova in randul producatorilor agricoli atat prin inginerii din teritoriu dar si in cadrul intalnirilor de la sediu DADR, ca prioritar in campania de primavara sa fie amplasarea culturilor tehnice si a porumbului in zonele amenajate pentru irigat, sa se incheie contracte cu ANIF iar acesta din urma sa asigure umplerea canalelor pentru irigat si punerea in functiune a sistemelor de irigatii. Actiunea se va desfasura in colaborare cu ANIF Teleorman - Stimularea culturilor energetice pentru valorificarea potentialului productiv al terenurilor Avand in vedere sprijinul acordat de APIA pentru culturile energetice si folosirii la scara tot mai mare a biocombustibilului, se vor organiza actiuni de informare a producatorilor agricoli pentru a-i constientiza despre importanta cultivarii plantelor energetice - Emiterea licentelor de fabricatie pentru agentii economici din domeniul productiei de bunuri alimentare, care desfasoara activitati la un nivel de calitate si siguranta care sa asigure protectia consumatorului Actiunea vizeaza primirea cererilor si verificarea conditiilor in vederea eliberarii licentei de fabricatie - Cresterea potentialului productiv al agriculturii, datorata asigurarii sanatatii plantelor printr-un complex de masuri fitosanitare Se vor efectua actiuni fitosanitare sub indrumarea personalului tehnic de specialiate din cadrul Unitatii Fitosanitare.

- Circa 75 mii ha cultivat in sistem amenajat pentru irigat

D.A.D.R. Teleorman

Permanent

- Actiuni de informare in toate localitatile judetului.

D.A.D.R. Teleorman

Trim. II 2009

- In functie de numarul solicitarilor depuse.

D.A.D.R. Teleorman

Permanent

3.10

3.11

4 4.1

- Promovarea unui ansamblu de masuri care vizeaza prevenirea introducerii si/sau raspandirii organismelor daunatoare care fac obiectul combaterii oficiale Se vor efectua controale in targuri si piete pentru respectarea legislatiei de carantina fitosanitara la comercializarea materialului saditor si de plantat , prelevari de probe din semintele provenite din import si urmarirea culturilor realizate din aceste seminte pentru preintampinarea infectiilor si contaminarilor ascunse. Actiunea se va desfasura de catre personalul UF. - In toate localitatile judetului. - Dezvoltarea cu prioritate a zootehniei si cresterea ponderii acesteia in totalul productiei agricole. Actiuni de promovare in randul producatorilor agricoli privind cresterea numarului de efective de animale si imbunatatirea materialului genetic a acestora. Implementarea acquis-ului comunitar in domeniul retelei de informatii contabile agricole(RICA) - Ancheta anuala pe un esantion reprezentativ de exploatatii agricole pentru - Un esantion de 35 chestionare colectarea informatiilor contabile, necesare Comisiei Europene pentru intocmirea

- Se preconizeaza tratarea a 80 mii ha grau pentru plosnita cerealelor, 70 mii ha pentru boli foliare, 30 mii ha pentru gandacul balos precum si 60 mii ha pentru combaterea rozatoarelor. - Circa 20 controale.

D.A.D.R. Teleorman

Permanent

D.A.D.R. Teleorman

Permanent

D.A.D.R. Teleorman

Permanent

D.A.D.R. Teleorman

Trim III 2009

36

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

5 5.1

5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10 10.1

rapoartelor anuale catre Consiliul si Parlamentul European privind situatia agriculturii, a pietelor agricole si a veniturilor fermelor din comunitatea europeana. Popularizarea actiunilor si a directiilor de dezvoltare a agriculturii romanesti carora li se acorda sprijin din partea UE D.A.D.R. Teleorman Permanent - Actiunii de informare in privinta cerintelor la care trebuie sa faca fata agricultura - Actiuni in 92 de localitati romaneasca, odata cu intrarea in UE, prin organizarea de caravane de informare la care sa participle producatorii agricoli interesati de accesarea fondurilor UE derulate prin PNDR - Popularizarea in mass-media a masurilor din PNDR vizand alocarea fondurilor - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent acordate de comunitatea europeana Consolidarea proprietatii private si stoparea migratiei fortei de munca tinere dinspre rural inspre urban - Prezentarea avantajelor ce decurg din accesarea fondurilor europene destinate - 100 de proiecte D.A.D.R. Teleorman Permanent pentru stabilirea tinerilor fermieri in agricultura. - 100 de proiecte D.A.D.R. Teleorman Permanent - Popularizarea domeniilor din sectorul vegetal si zootehnic in care se asteapta implicarea tinerilor sub 40 de ani ,prin accesarea Masurii 112"Instalarea tinerilor fermieri" din PNDR Sprijinirea infiintarii de grupuri de producatori pe domenii de activitate - Prezentarea domeniilor in care se recomanda infiintarea de grupuri de - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent producatori. - Prezentarea sprijinului financiar acordat grupului de producatori. - 10 proiecte D.A.D.R. Teleorman Permanent - Popularizarea masurilor legislative luate de statul roman, pentru sprijinirea - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent tuturor formelor de asociere in agricultura. Implementarea Masurii 141 vizand sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta si a Masurii 111 vizand formarea profesionala a producatorilor agricoli - Stimularea procesului de consolidare a fermelor de semi-subzistenta pentru - 600 de proiecte D.A.D.R. Teleorman Trim. I,II si dezvoltarea si diversificarea activitatii acestora IV 2009 - Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent - Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Permanent Promovarea masurilor prioritare pentru anul 2009 - Promovarea Masurii 112,,Instalarea tinerilor fermieri'' - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Trim. I 2009 - Promovarea Masurii 141,,Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta '' - Actiuni in 92 de localitati D.A.D.R. Teleorman Trim I,II si IV - Promovarea Masurii 142,,Infiintarea grupurilor de producatori " - Promovarea Masurii 111,,Formare profesionala,informare si difuzare de cunostinte " - Promovarea Masurii 322,,Renovarea si dezvoltarea satelor" - Promovarea Masurii 121,,Modernizarea exploatatiilor agricole " Consolidarea strategiei de formare a GAL-urilor - Organizarea de instruiri si seminarii periodice cu participarea unor lectori specializati in aceasta activitate - Actiuni in 92 de localitati - Actiuni in 92 de localitati - Actiuni in 92 de localitati - Actiuni in 92 de localitati - Formarea a 10 GAL-uri D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman

2009 Trim. I,II si IV 2009 Trim II si IV 2009 Trim. II 2009 Trim. IV 2009 Trim. II si III 2009 37

Nr. crt. 10.2 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 13 13.1 13.2 13.3

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

- Sprijinirea formarii GAL-urilor in vederea accesarii masurilor din PNDR care sa determine dezvoltarea comunitatilor rurale Verificarea agentilor economici din industria alimentara si filiera cerealelor - Verificarea documentatiei in baza careia a fost acordata licenta de fabricatie; dotarea unitatilor cu echipamente si aparatura de masura si control care sa permita respectarea instructiunilor tehnologice - Incadrarea cu personal preponderent atestat profesional pentru activitatile care le desfasoara , verificarea autorizatiilor sanitar-veterinare, verificarea calitatii produselor finite prin efectuarea analizelor de laborator - Aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare ; -verificarea conditiilor de depozitare a cerealelor destinate comercializarii ,in spatiile de depozitare autorizate - Verificarea modului de comercializare a cerealelor pe piata interna si externa pe baza de contracte de vanzare-cumparare, facturi iar in cazul persoanelor fizice in baza borderourilor de achizitii cu regim special - Verificarea rapoartelor de productie, existenta autorizatiilor pentru spatiile de depozitare - Verificarea ,in structurile de vanzare cu amanuntul,privind respectarae afisajului obligatoriu la comercializarea painii ,in conformitate cu legislatia in vigoare ; Verificarea operatorilor din sectorul vitivinicol (producatori/comercianti) - Respectarea legislatiei privind infiintarea si defrisarea plantatiilor viticole ,verificarea corectitudinii datelor inscrise in declaratiile de sortiment care au stat la baza infiintarii Registrului Plantatiilor Viticole si actualizarea acestora; - Verificarea declaratiilor de stocuri ,de recolta si productie -controlul privind completarea la zi a datelor din registrele de evidenta a produselor vitivinicole; - Respectarea practicilor si a tratamentelor autorizate aplicate vinurilor si produselor pe baza de vin - Verificarea modului de etichetare si ambalare a produselor vitivinicole - Avizarea documentelor de insotire a transporturilor si verificarea calitatii produselor vitivinicole neimbuteliate - Aprobarea planurilor individuale si receptia cantitativa si calitativa a masurilor eligibile din cadrul programelor de restructurare/reconversie; Verificarea operatorilor din sectorul de legume-fructe proaspete - Verifica ,prin sondaj,respectarea conformitatii cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete pe intreaga filiera de produs - Efectueaza controlul de conformitate eliberand certificatul de conformitate pentru loturile de fructe si legume proaspete provenite din import sau destinate exportului; - Elibereaza certificatul de destinatie industriala pentru loturile de fructe si legume proaspete provenite din import sau destinate exportului;

- Cele 10 GAL ­uri propuse a fi infiintate - 54 controale - 54 controale - 145 controale - 145 controale - 145 controale - 112 controale - 21 localitati - 6 unitati - 1 combinat de vinificatie - 30 controale - 20 avizari - 1 unitate - 110 controale - Eliberarea unui de 4 certificate - Eliberarea unui de 2 certificate

D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman

Termen de finalizare Trim. II si III 2009

Permanent Permanent

Februarie ­ Iulie 2009 Iulie ­ Septembrie 2009

Permanent Permanent Permanent Iulie/ Decembrie 2009 Permanent Permanent Permanent Martie ­ Iunie 2009 Permanent Permanent Permanent

38

Nr. crt. 13.4 13.5 13.6 14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 16 16.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Intretine si actualizeaza baza de date a operatorilor din sectorul legume-fructe; - Asigura controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete care urmeaza procedura de retragere de la comercializare - Verifica registrele de evidenta a tratamentelor si substantelor fitosanitare folosite in procesul de productie Verificarea cultivatorilor de porumb MG si soia conventionala - Mediatizarea legislatiei din domeniul organismelor modificate genetic - Verificarea permanenta a operatorilor care au cultivat plante modificate genetic - Verificarea existentei cererii ,a declaratiei privind suprafata in exploatare si respectarea legislatiei in domeniul OMG-urilor - Verificarea actelor de provenienta a semintelor de porumb si de soia folosite la semanat; - Verificarea registrului de evidenta a provenientei semintelor si a destinatiei productiei obtinute de la plantele modificate genetic; - Verificarea modului de depozitare a productiei in vederea evitarii amestecului fizic al produselor modificate genetic ; Verificarea operatorilor din sectorul de fertilizanti - Monitorizarea lunara a cantitatilor de ingrasaminte rulate pe teritoriul judetului pentru actualizarea bazei de date a operatorilor autorizati care produc,depoziteaza si comercializeaza ingrasamintele chimice; - Efectuarea controlului de compozitie a ingrasamintelor prin prelevarea de probe si trimiterea acestora catre laboratorul autorizat ; - Verificarea modului de depozitare , ambalare , etichetare precum si documentele de insotire a ingrasamintelor - Verificarea efectuarii testului de rezistenta la detonare pentru ingrasamintele care au in compozitie un procent mai mare de 28% azot; - Constatarea savarsirii contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de actele normative in vigoare, retinerea cantitatilor de ingrasaminte care nu corespund cerintelor prevazute in legislatia in vigoare Modernizarea si extinderea retelelor de irigatii, organizarea asociativa pentru - Cresterea numarului asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigat prin popularizarea avantajelor infiintarii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pt. Irigat, intensificarea si finalizarea actiunii de infiintare a OUAI, precum si sprijinirea

- Se estimeaza introducerea in baza de date a unui numar de 20 operatori - Se preconizeaza retragerea de la comercializare a legumelor si fructelor apartinand la 5 operatori - 30 controale 97 localitati In functie de numarul de solicitari depuse pentru obtinerea autorizarii de cultivare a OMG In functie de numarul de solicitari depuse pentru obtinerea autorizarii de cultivare a OMG In functie de numarul de solicitari depuse pentru obtinerea autorizarii de cultivare a OMG In functie de numarul de solicitari depuse pentru obtinerea autorizarii de cultivare a OMG In functie de numarul de solicitari depuse pentru obtinerea autorizarii de cultivare a OMG - 19 operatori - 12 prelevari - 60 controale - 2 teste - Daca va fi cazul

D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Martie ­ Mai 2009 Permanent

Septembrie ­ Noiembrie 2009

D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman D.A.D.R. Teleorman

Permanent Permanent Permanent

Februarie / August 2009

Permanent

exploatarea si intretinerea infrastructurii de imbunatatiri funciare - Se preconizeaza infiintarea unei OUAI D.A.D.R. Teleorman Permanent

39

Nr. crt. 16.2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

16.3

17 17.1 17.2

18 18.1 18.2 19 19.1 19.2 19.3 20 20.1

producatorilor agricoli pentru intocmirea documentatiilor. - Sprijin financiar pentru modernizarea sistemului de irigat, precum si subventionarea apei utilizate la irigat si a consumului de energie electrica Actiunea vizeaza primirea cererilor si verificarea documentelor anexate: facturi de apa, facturi de energie electrica. Se solicita fonduri si se achita sprijinul financiar - Sprijin financiar pentru mentinerea in stare de functiune a sistemului de irigat si asigurarea pazei. Actiunea vizeaza primirea cererilor si verificarea documentelor anexate conform Ord.123/2007. Se solicita fonduri si se achita sprijinul financiar. Relansarea si dezvoltarea sectorului de imbunatatiri funciare - Urmarirea punerii in functiune a sistemelor de irigatii. - Aplicarea udarilor la culturile agricole pe suprafetele contractate. - Mentinerea in stare de functionare a suprafetei de 99025 ha irigatii de utilitate publica. - Incheierea contractelor multianuale pe minim 20% din suprafata fiecarei amenajari hidroameliorative. - Consultanta tehnica pentru infiintarea de noi OUAI si predarea infrastructurii de irigatii. - Acordarea de fonduri pentru aducerea amenajarilor la parametrii optimi de functionare in vederea predarii infrastructurii de irigatii catre OUAI-uri conform prevederilor Legii nr. 125/2007. - Consultanta tehnica pentru aprovizionarea cu echipamente de udare performante pentru OUAI. Desecari - Exploatarea statiilor de pompare de desecare conform regulamentelor de exploatare , pentru prevenirea si inlaturarea excesului de umiditate - Realizarea lucrarilor de revizii si reparatii in amenajarile de desecare Indiguiri - Intretinerea si repararea digurilor si a constructiilor hidrotehnice - Intretinerea si depozitarea corespunzatoare a stocului de materiale si mijloace de aparare. - Actionarea in timpul inundatiilor in conformitate cu masurile operative prevazute in planul de aparare impotriva inundatiilor in anul 2009. Imbunatatirea calitatii materialului saditor - Controlul si certificarea calitatii producerii, prelucrarii si comercializarii semintelor in camp, in laboratoare si in unitatile de prelucrare.

- Pentru 19 OUAI-uri

D.A.D.R. Teleorman

Conform actelor normative Conform actelor normative 01.04.2009 30.09.2009 Permanent 31.10.2009 Permanent Permanent Permanent

- Pentru 12 OUAI-uri

D.A.D.R. Teleorman

- 26.602 ha-

ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman

ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman - 19608 ha.

ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman ANIF ­ Sucursala Otl ­ Arges UA Teleorman Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Teleorman I.T.C.S.M.S.

Permanent In perioada apelor mari Permanent Permanent

Permanent

20.2

- Determinarea de indici de calitate la esantioanele de seminte extrase din

Permanent

40

Nr. crt. 20.3 20.4 20.5 21 21.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

loturile agentilor economici producatori. - Realizarea de audituri interne in problematica specifica a semintelor.

Entitatea implicata in realizare Teleorman I.T.C.S.M.S. Teleorman

Termen de finalizare La perioadele specifice

21.2 22 22.1

22.2

23

I.T.C.S.M.S. Eliberarea documentelor de certificare a calitatii semintelor catre agentii Teleorman economici beneficiari. I.T.C.S.M.S. Dotarea cu un germinator. - Valoarea ­ 60.000 lei Teleorman Achizitionarea unui echipament electronic de imprimare etichete. - Valoarea ­ 30.000 lei Exercitarea controlului sanitar-veterinar in conformitate cu reglementarile stabilite cu autoritatile corespondente din Uniunea Europeana Directia Sanitara - Formarea si extinderea fermelor agricole de tip familial prin promovarea in Veterinara si pentru urmatorii ani a Programului National de Investitii in ferme zootehnice si vegetale Siguranta noi si de consolidare a celor existente : Alimentelor - Programul actiunilor strategice de supraveghere, profilaxie si combatere a Teleorman bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 200; - Programul de supraveghere si control privind siguranta alimentelor de origine animala si nonanimala pentru anul 2009. D.S.V.S.A.Teleorman - Programul cadru de inspectii si controale pentru anul 2009. Formarea profesionala a producatorilor agricoli si a specialistilor din agricultura Oficiul Judetean de Numar cursuri: Formare Profesionala : Consultanta Agricola -30 - Cursuri de calificare Teleorman -20 - Cursuri de instruire -4 - Cursuri de calificare autorizate Numar: Forme asociative: -3 - Cooperative agricole Legea nr 566/2004 -5 - Societati comerciale Legea nr 36/1991 O.J.C.A Teleorman -75 - Intreprinderi individuale OG nr 44/2008 -25 - Intreprinderi familiale OG nr 44/2008 -50 - Persoane fizice autorizate OG nr 44/2008 -2 - Grupuri de producatori Informare si extensie O.J.C.A Teleorman Numar: -2 - Simpozioane - 30 - Seminarii - 250 - Intalniri, mese rotunde, dezbateri -2 - Targuri ­ AGRALIMEX Alexandria si INDAGRA -2 - Expozitii - AGRALIMEX Alexandria si INDAGRA

Decembrie 2009 Permanent

Permanent Permanent Permanent 30.10.2009

Permanent

Permanent

27-31.08.2009

(Agralimex) si nov 2009 (Indagra)

24

- Editare materiale informative distribuite gratuit - Materiale audiovizuale - Demonstratii practice -Loturi demonstrative Asistenta tehnica si dezvoltarea fermei

- 1000 - 50 comunicate de presa - 2/luna (24/an) - 15

Lunar Permanent Lunar Permanent

41

Nr. crt. 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 25 26 26.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Asistenta de specialitate, inclusive prin centrele locale pentru producatorii agricoli - Elaborare de proiecte - Elaborarea de fise tehnologice model - Asistenta tehnica pentru proiectele in derulare - Realizarea unei baze de date privind evolutia preturilor la produsele agroalimentare - Realizarea unei baze de date cu furnizorii de input-uri, unitati de stocare, procesare, institute de cercetare si invatamant agricol - Baza de date cu potentialii beneficiari de fonduri europene - Colaborari cu: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura; OJPDRP; DSVSA; RICA; Institutii similare din spatial UE; Institutii administrative locale si nationale . Acordarea de subventii in agricultura - Gestionarea cererilor de sprijin pentru schema unica de sprijin pe suprafata (SAPS), plati nationale directe complementare (PNDC) pentru sectorul vegetal si masuri de agromediu - Informarea fermierilor cu privire la modul de acordare al subventiilor SAPS, PNDC si masuri de agromediu, despre modul de completare al cererii de sprijin si despre termenul de depunere al cererilor - Primirea cererilor de sprijin de la fermieri in cadrul termenului legal, fara penalitati - Primirea cererilor de sprijin de la fermieri, cu penalizari de intarziere de 1%/zi de intarziere - Operarea cererilor de sprijin in baza de date unica IACS - Efectuarea controalelor incrucisate in baza de date si a controalelor in teren - Autorizarea platilor - Masuri de piata ­ interventie: - sector vegetal; - lapte si produse din lapte; - carne; - legume ­ fructe; - vin. - Gestionarea subventiilor pentru zootehnie Extinderea suprafetelor de paduri

- 7000 producatori M 121-20;M112-5; M141- 350 -1000 buc. - cele aprobate

O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman O.J.C.A Teleorman

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent

26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8

- 97 localitati - 10.000 fermieri - Cca. 35.000 fermieri eligibili

Agentia de Plati si Interventie pentru Aagricultura Centrul Judetean Teleorman A.P.I.A.- C.J. Teleorman A.P.I.A. - C.J. Teleorman A.P.I.A. - C.J. Teleorman A.P.I.A. - C.J. Teleorman A.P.I.A. - C.J. Teleorman A.P.I.A. - C.J. Teleorman A.P.I.A. - C.J. Teleorman

31.12.2009

27.02.2009 15.05.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.10.2009 30.06.2010 31.12.2009

- 100% din cererile depuse pentru 2009

- 100% din cererile eligibile in urma controalelor

26.9 27

A.P.I.A. - C.J. Teleorman

31.12.2009

42

Nr. crt. 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Impaduriri in fondul forestier. -Impaduriri terenuri degradate- in curs de executie - Impaduriri terenuri cu potential agricol redus si crearea de perdele forestiere de protectie - Infiintare perdele forestiere - Infiintare plantatii de-a lungul paraului Sai si pe Valea Mare - Impadurire 100 ha - Impadurire 20 ha. - Reconstructie ecologica. - Taieri de ingrijire. - Identificarea terenurilor degradate, proprietate publica sau privata a statului, conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 37/2009, pentru aprobarea Masurilor prioritare in domeniul silviculturii, pentru anul 2009. POLITICA ENERGETICA Modernizare retele transport energie electrica si termica - Lucrari de alimentare cu energie electrica zona Sere 4100 ml - Reabilitare iluminat public comunal - Extindere retea iluminat public -3 km - Iluminat public- proiect in curs de realizare - Extindere retea electrica in zona sinistratilor SF si proiect - Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public - Extindere retea electrica - Modernizare sistem iluminat public - Extindere retea iluminat public -Optimizarea consumului de energie electrica a sistemului de iluminat public

- 322 ha - Valoarea totala ­ 301600 lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei d.c. 75 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. - Valoarea totala ­ 2100 mii lei - Valoarea ­ 30 mii lei , d.c. 10 mii lei 2009 - 197 ha. - 774 ha.

Directia Silvica Alexandria Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Furculesti Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Lunca Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Trivalea Mosteni D.S. Alexandria D.S. Alexandria D.S. Alexandria

31.12.2009 2012 2010 2009 2009 2009 2010 31.12.2009 31.12.2009 30.03.2009

X 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

- Valoarea totala ­ 700 mii lei d.c. 700 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei - Valoarea totala ­25 mii lei - Valoarea totala ­ 500.000 euro - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 2000 mii lei d.c. 50 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 544,80 mii lei d.c. 181,60 mii lei - Valoarea totala ­ 350 mii lei - Valoarea totala ­ 286 mii lei - Valoarea totala- 80 mii lei

Primaria orasului Videle Primaria comunei Balaci Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Contesti Primaria comunei Piatra Primaria comunei Poroschia Primaria comuna Silistea Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei

2009 2009 2009 2012 2010 2010 2011 2009 2009 2010

43

Nr. crt. 1.11

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

-Contorizarea energiei termice la nivel de scara - Proiectare -Forarea unor puturi de mica adancime pentru centralele termice ­ 8 puturi

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

-Reabilitarea retelelor secundare de transport energie termica- Proiectare Retele gaze naturale -Infiintare retele gaze in orasul Zimnicea - Infiintare retea gaze naturale - SF+PT - Infiintare retea distributie gaze naturale - Intocmire proiect gaze naturale - Infiintare distributie gaze - Proiect implementare sistem centralizat de alimentare cu energie termica - Infiintare retea distributie gaze - Infiintare retea distributie gaze naturale - Retea distributie gaze naturale - Infiintare retea distributie - Retea distributie gaze naturale-10km - Infiintare distributie gaze- intocmirea SF - Infiintare retea gaze naturale- SF - Infiintarea retea gaze naturale - Retea de distributie gaze naturale- 25 km - Infiintare retea gaze - Infiintare retea gaze- SF

- Valoarea totala-3.600 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoarea totala- 50 mii lei - Valoarea totala- 19.350 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoare totala 115068 mii lei d.c. 50 000 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 120 mii lei - Valoarea totala ­17.000 mii lei d.c. 280 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 1.000.000 Euro - Valoarea totala ­ 9029,74 mii lei - Valoarea totala ­ 3000 mii lei d.c. 500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 4000 mii lei, d.c. 200 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 7000 mii lei d.c. 120 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 5800 mii lei d.c. 2000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 892 mii lei d.c. 42 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 5000 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 150 mii lei d.c. 100 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 4086 mii lei d.c. 43 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 6000 mii lei d.c. 1500 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 10.000 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 800 mii lei d.c. 200 mii lei

Stejaru Primaria municipiului Turnu Magurele

2012 2009 2012

Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Babaita Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Fantanele Primaria comunei Frasinet Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Lita Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Nanov Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Segarcea Vale Primaria comunei Silistea

2009 2009 2011 2009 2011 2012 2010 2013 2011 2010 2011 2009 2009 2012 2010 2009-2010 2011

44

Nr. crt. 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 XI 1 1.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Proiect gaze naturale, proiect retele termice - Infiintarea retelei de distributie gaze naturale- proiect - Infiintare distributie gaze SF+PT Infiiintare retea distributie gaze naturale- SF - Infiintare retea distributie gaze naturale - SF PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR Managementul deseurilor - Program ISPA Masura ISPA 2002RO/P/PE/024OMFP. Sistemul integrat de management al deseurilor: - realizarea unui sistem eficient si durabil de gestionare a deseurilor menajere in judetul Teleorman; - inchiderea gropii de gunoi existente conform normelor europene; - realizarea unui depozit ecologic la Mavrodin cu toate facilitatile la standardul normelor europene; - un sistem de colectare si transport la nivelul intregului judet; - reducerea poluarii mediului inconjurator Stadiul realizarilor la 31.12.2008: Lucrari: -Fizic ­ 52%, Ec. ­ 50%; Asistenta tehnica : Ec. ­ 90% Echipamente:Fizic:- Lot 1 ­ 100%, Lot 2- 100%, lot.3 ­100% Containere 100%; Pubele ­ 100%; Compostoare ­ 100%. Ec. - 80% - Program PHARE CBC Romania ­ Bulgaria 2006. Masura 4 Actiuni ,,People to people"- Evaluarea de mediu pentru Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor Teleorman. Sprijinirea coeziunii economice si sociale a regiunilor de granita prin dezvoltarea unei infrastructuri. - Raportarea catre ARPM Pitesti a stadiului realizarii obiectivelor de valorificare/reciclare ambalaje si deseuri de ambalaje pentru anul 2008. - Raportarea catre ARPM cu privire la implementarea prevederilor directivei DEEE si actualizarea bazei de date nationale. - Raportarea stadiului implementarii directivei privind depozitarea deseurilor. - Transmiterea, colectarea, verificarea si introducerea datelor din chestionarele de ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor in anul 2008, de la agentii economici din judetul Teleorman cuprinsi in esantionul statistic al INSactualizarea bazei de date RENVSTAT.

- Valoarea totala ­ 720 mii lei - Valoarea totala ­ 2340 mii lei d.c. 100 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 800 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 45 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 3500 mii lei

Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Virtoape Consiliul Judetean Teleorman

2010 2011 2011 2013 2009

PIF: 31.07.2009

Valoarea totala : 21.514.000 Euro, d.c. -Fonduri ISPA ­ 16.050.250; - Buget de stat ­ 3.807.250; - Buget local ­ 1.656.500

1.2

In curs de realizare- realiz . ­ 60% Valoarea totala : 19.516 Euro, d.c. -Fonduri europene ­ 11.070; - Buget de stat ­ 3.690; - Buget local ­ 14.756.

Consiliul Judetean Teleorman

Mai 2009

1.3 1.4 1.5 1.6

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

25 Februarie 2009

Lunar Decembrie 2009 Octombrie 2009

45

Nr. crt. 1.7 2 2.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2

3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

- Raportarea privind implementarea prevederilor directivei privind gestionarea uleiurilor uzate precum si a vehiculelor scoase din uz. Calitatea mediului, sol, apa, radioactivitatea si zgomotul - Monitorizarea determinarilor de zgomot in municipiile Alexandria, Rosiorii de Vede, Turnu Magurele si orasele Videle si Zimnicea, in conditiile de trafic rutier, pe strazi de categoria tehnica I si II, interiorul incintei functionale (piete, parcuri) exterior incinte industriale, statii CFR. - Monitorizarea in sistem automat a calitatii aerului in zonele Alexandria, Turnu Magurele si Zimnicea. - Monitorizarea factorilor de mediu din judet, din punct de vedere al calitatii aerului si calitatii solului (sub aspectul poluarii chimice) evacuarilor de ape uzate in ape subterane si de suprafata. - Monitorizarea radioactivitatii in aer, sol si vegetatie. - Intocmirea raportului privind starea factorilor de mediu in judet, pentru anul 2008. - Intocmirea rapoartelor lunare privind starea factorilor de mediu in judet. - Realizarea inventarului de emisii in atmosfera pentru anul 2008. - Controlul emisiilor la cos pentru agentii economici cu impact asupra mediului. - Controlul emisiilor in apa a agentilor economici aflati sub incidenta directivei IPPC si SEVESO. Imbunatatirea calitatii mediului si salubrizarea localitatilor -Imbunatatirea calitatii mediului prin reabilitarea de spatii verzi in localitati ­ Parcul municipal. - Realizare fantana arteziana str. Rahovei - Reabilitare retea apa si montat tasnitori in Parcul N. Balcescu - Centrala termica si instalatii de incalzire - zona de agrement - Executat WC Parc Gradina Publica -Reabilitare si extindere Parc central - Decolmatarea raurilor Tecuci si Burdea - Decolmatare islaz comunal - Decolmatare si modernizare fantani comunale - Proiect Un mediu mai curat prin efort comun - Amenajare parc comunal. - Amenajare parcuri - Amenajare parc comunal - Decolmatare si calibrare albie paraul Cainelui

A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

Lunar Decembrie 2009 Permanent Permanent Permanent Permanent Lunar Martie 2009 2009 2009 2009 2009

A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman -Valoarea totala- 519,40 mii lei - Valoarea totala ­100 mii lei - Valoarea totala- 30 mii lei - Valoare totala- 34 mii lei - Valoarea totala- 100 mii lei - Valoarea totala- 2235 mii lei d.c. 235 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 120 mii lei - Valoarea totala ­104.730 euro - Valoarea totala ­ 527,35 mii lei d.c. 227 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 50 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 593,07 mii lei - Valoarea totala ­2.133,78 mii lei Primaria municipiului Turnu Magurele Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Balaci Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Branceni Primaria comunei Bujoreni Primaria comunei Buzescu Primaria comunei

2010 2009 2011 2011 2010 2009 2010

46

Nr. crt. 3.10

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Realizare puncte de colectare deseuri electrice, electronice si materiale de constructii -Amenajare parc comunal - Realizare statie de biocombustibil - Extindere parc comunal - Realizare parc - Amenajare parc - Consolidarea barajului de la lacul Putul Ogarului - Realizarea unui dig de aparare impotriva inundatiilor-5km

3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

- Valoarea totala ­80 mii lei d.c. 40 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 1600 mii lei d.c. 800 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 17600 mii lei -Valoarea totala ­ 10 mii lei - Valoare- 565 mii lei - Valoarea totala ­ 572 mii lei d.c. 32 mii lei -2009 - Valoarea totala -2000 mii lei d.c. 500 mii lei-2009 - Valoarea totala -3000 mii lei d.c. 1000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 107 mii lei - Valoarea totala ­40 mii lei - Valoarea totala ­ 1300 mii lei - Valoarea totala ­ 1586 mii lei d.c. 43 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 40 mii lei d.c. 20 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 700 mii lei d.c. 200 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 430 mii lei d.c. 30 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 479,46 mii lei - Valoarea totala ­ 858,65 mii lei d.c. 286,21 mii lei- anul 2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 8650 mii euro - Valoarea totala ­ 1000 mii euro - Valoarea totala ­ 350 mii lei

Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Dracea Primaria comunei Draganesti de Vede Primaria comunei Frasinet Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Gratia Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Piatra Primaria comunei Plopii Slavitesti Primaria comunei Plosca Primaria comunei Poroschia Primaria comunei Saelele Primaria comunei Saceni Primaria comunei Scurtu Mare

2009-2010

2009 2009 2009 2010 2011 2011 2009 2009 2009 2012 2011 2010 2010 2009 2011 2009 2009 2009

47

3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27

- Procurare autoutilitara transport deseuri - Achizitionare remorca - Reabilitare parau Bratcov - Parc comunal - Amenajare parcuri si impaduriri - Amenajare spatii verzi si impadurirea suprafetelor degradate - Achizitia si amplasarea toaletelor ecologice in zonele de trafic pietonal - Amenajare parc -SF - Amenajare parc comunal - Amenajare parc comunal - Amenajare parc comunal - Realizare perdele de protectie - Reabilitare baraje - 3 - Amenajare parc

Nr. crt. 3.28 3.29

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Regularizarea paraului Tinoasa - Construire parc sat Silistea -Construire parc sat Silistea Mica

- Valoarea totala- 200 mii lei - Valoarea totala ­ 455,57 mii lei d.c. 30 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei d.c. 30 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 584,756 mii lei d.c. 30 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 25 mii lei d.c. 15 mii lei- 2009

Primaria comunei Sfintesti Primaria comunei Silistea

2009 2010 2011

3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

-Construire parc sat Butesti - Amenajare parc si spatii verzi - Pavat trotuare - Realizare parc comunal - Amenajare spatii verzi - Infiintare parc - Decolmatare parauri Limitarea efectelor negative ale substantelor chimice periculoase - Realizarea Registrului E-PRTR. - Verificarea conformarii agentilor economici aflati sub incidenta Directivei IPPC . - Revizuirea dupa caz a autorizatiilor tuturor activitatilor/instalatiilor IPPC existente (pentru care s-a obtinut perioada de tranzitie) . - Verificarea conformarii agentilor economici aflati sub incidenta SEVESO II . - Identificarea noilor agenti economici care prezinta risc de accidente majore . - Urmarirea respectarii conformitatii instalatiilor COV cu prevederile Directivei 94/63/CE, privind privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile de benzina. - Realizarea inventarului instalatiilor/activitatilor COV. - Realizarea si transmiterea inventarului agentilor economici importatori/exportatori de produsi chimici periculosi in anul 2008. - Monitorizarea implementarii prevederilor directivei de eliminare PCB/PCT. - Monitorizarea modului de implementare a legislatiei de mediu in domeniul substantelor chimice periculoase (azbest, mercur). - Raportarea catre ARPM privind stadiul implementarii prevederilor directivei privind namolurile de la statiile de epurare.

Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Traian Primaria comunei Vedea Primaria comunei Virtoape Primaria comunei Zimbreasca A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

2009 2009 2010 2009 2009 2010 Mai 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Octombrie 2009

15Februarie 2009

4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

Semestrial

La soilicitare

Anual

48

Nr. crt. 5 5.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6 6.1 6.2

Capacitatea institutionala, coerenta legislativa - Emiterea actelor de reglementare pentru proiecte publice/private si pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului : - Autorizatii de mediu (AM) fara bilant de mediu; - AM cu bilant de mediu; - AM cu bilant de mediu si program de conformare; - AM revizuite; - Acorduri de mediu; - Fise tehnice cu stampila A; - Fise tehnice cu stampila B; - Notificari; - Alte tipuri de avize. - Participari la dezbaterile publice. - Participari la Comisia de Acorduri Unice. - Sedinta CIA - Comisie Interna de avizare pentru proiectele de plan, proiectele de investitii noi si pentru modificarea/ extinderea activitatilor cu impact asupra mediului. - Sedinta CAT ­ Colectivul de Analiza Tehnica pentru avizarea de acte de reglementare. - Intocmirea si actualizarea bazei de date EIA cu evidenta etapelor de lucru a avizelor si acordurilor de mediu. - Actualizarea bazei de date privind informatiile de mediu la, nivel de judet. - Indeplinirea masurilor prevazute in Planul de masuri prioritare privind integrarea europeana pe anul 2009. - Gestionarea si disponibilizarea informatiilor privind mediul si elaborarea registrului de evidenta. - Gestionarea regimului petitiilor/sesizarilor/reclamatiilor si elaborarea registrului de evidenta - Asigurarea transparentei activitatii APM Teleorman prin utilizarea tehnicilor de comunicare specifice domeniului de relatii publice: comunicate de presa, conferinte de presa, interviuri mass- media; Managementul durabil al resurselor naturale si conservarea biodiversitatii - Urmarirea modului de administrare a ariilor naturale protejate de catre custozi si a siturilor Natura 2000 la nivel judetean. - Eliberarea autorizatiilor de mediu pentru desfasurarea activitatilor de recoltare / capturare si/sau de achizitie si comercializare de plante si animale salbatice din flora si fauna salbatica, conform prevederilor ORD nr. 410/2008, la solicitarea persoanelor fizice si juridice. - Actualizarea bazei de date a siturilor contaminate, la nivel judetean.

A.P.M. Teleorman

Decembrie 2009

A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

La solicitare Saptamanal Saptamanal

Saptamanal

15 martie 2009 15 Martie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009

49

A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

6.3

A.P.M. Teleorman

Nr. crt. 6.4 7 7.1 7.2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

8 8.1

8.2 8.3 8.4 8.5 9 9.1

9.2

9.3

9.4 9.5

- Evaluarea in teren a speciei de pisica salbatica, specie supusa derogarilor privind capturarea acesteia. Educatie ecologica - Organizarea si participarea in cadrul actiunilor de educatie ecologica privind celebrarea evenimentelor ecologice. - Organizarea si coordonarea actiunilor educative cu prilejul evenimentelor ecologice (2 Februarie ­ Ziua Mondiala a Zonelor Umede, Luna Padurii 15martie15 aprilie 2009, Ziua Mondiala a Mediului ­ 5 iunie, Ziua Internationala a Stratului de Ozon 16 septembrie, Saptamana mobilitatii Europene 16-22 septembrie, Controale planificate - Controlul modului de respectare a prevederilor legislatiei in domeniul protectiei mediului, aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, in vederea implementarii politicilor de mediu in cele 5 sectoare prioritare cu impact semnificativ asupra mediului: industrie, energie, transport, agricultura si turism. - Urmarirea realizarii investitiilor de mediu in derulare si impunerea realizarii de investitii noi prin controalele efectuate la agentii economici. - Urmarirea realizarii investitiilor de mediu din fonduri PHARE, ISPA, SAPAR. - Colaborarea cu agentii economici in procedura de implementare a sistemelor de management de mediu. - Urmarirea implementarii Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor ­ realizarea si functionarea Depozitului Ecologic de la Mavrodin. Ameliorarea calitatii factorilor de mediu in zonele urbane si rurale - Verificarea agentilor economici poluatori si potentiali poluatori ai aerului in vederea impunerii respectarii legislatiei de mediu in domeniul calitatii aerului , respectiv a legislatiei ce transpune Directivele privind calitatea aerului Ex.:Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti din instalatiile mari de ardere, Directiva 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service,etc. - Verificarea modului de colectare selectiva si valorificarea de catre agentii economici, persoanele fizice si consiliile locale a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje , conform prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/EC. - Verificarea modului de colectare selectiva si valorificare a deseurilor rezultate de la echipamentele electrice si electronice, conform prevederilor Directivei 2002/96/CE transpusa prin HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, pentru atingerea obiectivelor de valorificare, reutilizare si reciclare a DEEE. - Verificarea modului de respectare a legislatiei privind restrictiile de folosire a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. - Verificarea agentilor economici poluatori si potentiali poluatori ai apelor in

A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman A.P.M. Teleorman

Mai 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009

- 226 inspectii

- 120 inspectii - 150 inspectii - 100 inspectii - 6 inspectii - 48 inspectii

Comisariatul Judetean Teleorman al Garzii Nationale de Mediu C.J. Tel. - G.N.M C.J. Tel. - G.N.M C.J. Tel. - G.N.M C.J. Tel. - G.N.M C.J. Tel. - G.N.M

31.12.2009

31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009

- 150 inspectii

C.J. Tel. - G.N.M

31.12.2009

- 5 inspectii

C.J. Tel. - G.N.M

31.12.2009

- 34 inspectii - 72 inspectii

C.J. Tel. - G.N.M C.J. Tel. - G.N.M

31.12.2009 31.12.2009

50

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

9.6

9.7 9.8 9.9 9.10 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 11.4 12 12.1

12.2

13

vederea impunerii respectarii legislatiei de mediu in domeniul calitatii apei , respectiv a legislatiei ce transpune Directivele privind calitatea apei. - 97 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 - Urmarirea realizarii investitiilor noi de alimentare , distributie si tratare a apei potabile pentru asigurarea alimentarii cu apa a localitatilor urbane si rurale la standarde europene precum si a investiliilor noi sau de reabilitare a canalizarilor de ape uzate in vederea respectarii prevederilor Directivelor 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti. - 26 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 - Verificarea respectarii legislatiei de mediu precum si realizarea masurilor stabilite prin planurile de actiune la agentii economici care intra sub incidenta Directivei UE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. - 5 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 - Verificarea agentilor economici care intra sub incidenta HG 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. - 25 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 - Verificarea agentilor implicati in emisiile de gaze cu efect de sera, impunerea si urmarirea realizarii lucrarilor de investitii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. - Verificarea respectarii regimului ariilor naturale protejate din judet. - 12 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 Intarirea parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale in procesul de elaborare si aplicare a politicilor publice in domeniul protectiei mediului - 30 C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 - Mediatizarea unor probleme de protectia mediului existente la nivelul judetului Teleorman in scopul de a proteja nu doar mediul ci si sanatatea umana de efectul daunator al acestora. Controale neplanificate - Rezolvarea sesizarilor primite la Comisariatul Judetean Teleorman al G.N.M. - 90 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 - Prevenirea producerii de incendii de vegetatie ierboasa, miristi si halde de - 52 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 01.10.2009 deseuri in perioada caniculara. - Verificarea starii de salubrizare a localitatilor, cursurilor de apa si a cailor de - 97 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 comunicatii. - Urmarirea inchiderii si reabilitarii tuturor spatiilor de depozitare din zona rurala. - 92 inspectii C.J. Tel. - G.N.M 31.12.2009 Evaluarea actuala a factorilor ecologici ­ APA Sistemul de Numar: - Activitatea privind monitoringul calitativ al apelor: Gospodarire a - 220 - sectiuni monitoring; Apelor Teleorman Trimestrial - 28 - lacuri monitorizare; - 86 - foraje reprezentative; - 404 - surse de poluare semnificative. S.G.A. Teleorman Numar: - Activitatea privind monitoringul cantitativ al apelor: - statii hidrometrice monitorizare niveluri (inclusiv observatii vizuale asupra Trimestrial - 8784 poluarii); - 624 - statii hidrometrice debite de apa; - 7884 - statii hidrometrice monitorizare precipitatii. Ameliorarea calitatii factorilor de mediu

51

Nr. crt. 13.1 13.2 13.3 14 14.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

15 15.1

- Managementul resurselor de apa in conformitate cu regimul impus ­ Impactul activitatii umane asupra poluarii apelor : analize fizico-chimice la sursele de poluare semnificative. - Controlul poluarii industriale, prin reactualizarea inventarului instalatiilor care intra sub incidenta, prevenirea si controlul integrat al poluarii. - Verificari la utilizatorii de apa asupra modului de prelevare , utilizare, epurare si evacuare a apelor din punct de vedere al incadrarii in actele de reglementare. Protejarea cetatenilor impotriva calamitatilor naturale / amenajarea bazinelor - Regularizare rau Beuca in localitatea Beuca - Amenajarea impotriva inundatiilor a raurilor : Teleorman, Cotmeana , Vedea si Vedita in localitatile afectate in judetele Arges, Olt si Teleorman; - Amenajarea rau Teleorman la Tatarastii de Jos; - Amenajarea rau Teleorman la Orbeasca (Laceni); - Amenajarea rau Vedea la Tiganesti- Brinceni. (Lucrarea in curs de executie, este finantata de Banca Mondiala) Programul ,,Protectia si Dezvoltarea Durabila a Mediului" - MASTER PLAN privind refacerea si reabilitarea capitalului natural al solului din judetul Teleorman. Imbunatatirea starii terenurilor agricole degradate in urma eroziunii apei si vantului.

S.G.A. Teleorman - 404 - 19 - 129 S.G.A. Teleorman S.G.A. Teleorman

Trimestrial Trimestrial Trimestrial PIF 2009, functie de bugetul ce se va aloca in 2009

hidrografice in scopul diminuarii inundatiilor - 5,6 mil. lei S.G.A. Teleorman S.G.A. Teleorman - 25,076 mil. lei

15.2

16 16.1

16.2 17 17.1

17.2

Consiliul Judetean Receptie In curs de finalizare ­ realiz .­ 90% Teleorman 2009 Valoarea totala ­ 172.419 Euro, d.c. - Fonduri europene ­ 97.249; - Buget de stat ­ 32.416; - Buget local ­ 42.754. Consiliul Judetean 31.12.2009 - Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vajistea in localitatile Vitanesti, 6 baraje Teleorman Rasmiresti, Marzanesti , judetul Teleorman In curs de realizare ­ realiz. -10% Valoarea totala 1.556.972 Euro, d.c. - Fonduri europene ­ 750.000; - Buget de stat ­ 250.000; - Buget local ­ 556.972. Implementarea Directivei CE nr.96/82/EC, privind controlul riscului accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase(SEVESO II) Decembrie - Identificarea surselor de risc nou aparute pe linia SEVESO II (HG nr.804/2007). Inspectoratul pentru 2009 Situatii de Urgenta ,,A.D. GHICA" Teleorman I.S.U. Teleorman Decembrie - Inspectii la sursele deja inventariate, in functie de tipurile de substante 2009 specificate in Directiva Consiliului nr. 96/82/EC, privind controlul riscului accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II). Accesul la surse sigure de alimentare cu apa potabila - Master plan - alimentare cu apa - Valoarea totala- 16600 mii lei Primaria municipiului 2009 - Master plan - canalizare - Valoarea totala- 27600 mii lei Alexandria Consiliul judetean Teleorman - Master Plan- reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si Valoarea totala- 114.408,30 mii lei d.c. Primaria municipiului 2013

52

Nr. crt. 17.3

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

17.4 17.5

canalizare in judetul Teleorman ­ component Turnu Magurele - Extindere si reabilitare retele de distributie apa potabila si canalizare in municipiul Turnu Magurele / 9 strazi - Str. Oltului ­ extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare, refacerea podetelor - Extindere retea alimentare cu apa- 2300 ml - Extindere retea canalizare- 1500 ml - Lucrari de extindere retea alimentare cu apa zona Sere- 4100 ml - Lucrari de extindere retea canalizare zona Sere- 4100 ml

740 mii lei- 2009 - Valoarea totala -3.903,30 mii lei d.c. 2493,30 mii lei- 2009 - Valoarea totala- 2.450 mii lei - Valoarea totala ­300 mii lei - Valoarea totala- 300 mii lei - Valoarea totala ­ 585 mii lei dc. 285 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei - Valoarea totala- 55332,70 mii lei d.c. 100 mii lei - 2009 - Valoarea totala - 9935,20 mii lei d.c 200 mii lei- 2009 - Valoarea totala - 20 mii lei d.c 20 mii lei- 2009 - Valoarea totala - 77963,50 mii lei d.c 110 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 3400 mii lei d.c. 1100 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­1200 mii lei - Valoarea totala ­1150 mii lei - Valoarea totala ­ 3788 mii lei - Valoarea totala ­ 953 mii lei - Valoarea totala ­ 1076 mii lei - Valoarea totala ­1890 mii lei - Valoarea totala ­ 5097,68 mii lei d.c. 2692,76 mii lei- 2009 Valoarea totala ­ 6757,98 mii lei d.c. 3378,99 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 4300 mii lei d.c. 2000 mii lei-2009 Valoarea totala ­ 6450 mii lei d.c. 3000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 3987 mii lei d.c. 1510 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 2.500.000 EURO - Valoarea totala ­ 80 mii lei

Turnu Magurele Primaria municipiului Turnu Magurele Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Videle

2009 2009 2009 2010 2010 2015

17.6

-Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa in judetul Teleorman EUROPEAID/11/9083/D/ masura ISPA -Contorizare apa la utilizatorii casnici si reabilitare instalatii sanitare la blocuri -Achizitionat 10 buc. pompe pentru puturi SC.APA SERV Reabilitarea si extinderea sistemelor de canalizare in judetul Teleorman EUROPEAID/11/9083/D/ masura ISPA - Alimentare cu apa -satele Babaita si Merisani - retea stradala 32 cismele, doua gospodarii de apa, 3 puturi - Extindere retea alimentare cu apa- 4 km. - Canalizare com. Beciu- 10km - Alimentare cu apa in satul Beuca - Alimentare cu apa in satul Plopi - Canalizare in satul Plopi -Extindere retea alimentare cu apa- 5 km - Construirea unui sistem de alimentare cu apa in satul Bogdana - Canalizare sat Bogdana

Primaria orasului Zimnicea

2011 2009 2015

17.7 17.8 17.9 17.10 17.11

Primaria comunei Babaita Primaria comunei Beciu Primaria comunei Beuca Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Bogdana Primaria comunei Botoroaga Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Bujoreni

2009 2012 2012 2009 2013 2010 2011 2011

17.12

- Alimentare cu apa in satele Botoroaga si Valea Ciresului - Canalizare satele Botoroaga si Valea Ciresului

17.13 17.14

- Alimentare cu apa- finalizare - Canalizare - Intocmire SF pentru retea canalizare

2009 2012 2009

53

Nr. crt. 17.15

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Sistem centralizat de alimentare cu apa -Sistem centralizat de canalizare

17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21

- Sistem alimentare cu apa si canalizare - Canalizare Calinesti- Copaceanca si Licuriciu- Antonesti statie de epurare, statie de pompare ape uzate - Studiu hidrogeologic privind sursa de alimentare cu apa - Proiect retele canalizare - Alimentare cu apa - Canalizare si statie epurare - Infiintarea unui sistem centralizat de ape uzate menajere - Sistem centralizat alimentare cu apa, captare, put forat - 6 buc. gospodarie apa si statie de pompare, proiectare si executie - Sistem centralizat de canalizare menajera si statie de epurare proiectare si executie - Infiintare retea de apa si statie de epurare - Infiintare retea de canalizare - Alimentare cu apa - Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare - Alimentare cu apa in satul Merisani - Realizare sistem centralizat alimentare cu apa, canalizare si epurare ape reziduale menajere - Alimentare cu apa si canalizare - Captare izvoare si statie clorinare - Canalizare si statie epurare - Extindere alimentare apa - Realizare sistem alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare ape uzate - Retea alimentare cu apa si statie de epurare - Retea canalizare -8 km

- Valoarea totala ­ 2840 mii lei d.c. 1920 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 6380 mii lei d.c. 3190 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 10.943,64 mii lei d.c. 5.943,64 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 14027,52 mii lei d.c. 7965,27 -2009 - Valoarea totala ­80 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 10910 mii lei Valoarea totala ­ 9832 mii lei - Valoarea totala ­ 7000 mii lei d.c. 2000 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 10825 mii lei

Primaria comunei Bujoru Primaria comunei Buzescu Primaria comunei Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Contesti Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Cringu Primaria comunei Didesti Primaria comunei Dobrotesti Primaria comunei Dracea Primaria comunei Draganesti de Vede Primaria comunei Fantanele Primaria comunei Frasinet Primaria comunei Furculesti Primaria comunei Frumoasa

2010

2011 2010 2009 2010 2009 2010 2010

17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28

- Valoarea totala ­ 5000 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 169044 mii lei d.c. 3224 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 9 600 000 mii lei d.c. 4000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2572 mii lei -Valoarea totala ­ 7500 mii lei d.c. 1000 mii lei - 2009 Proiect integrat val. 2 500.000 euro - Valoarea totala ­ 592 mii lei d.c. 300 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 6820 mii lei d.c. 2500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 975 mii lei d.c. 55 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2000 mii lei - Valoarea totala ­ 2000 mii lei d.c. 1000 mii lei -2009

2009 2009 2011 2009 2013 2010-2012 2010 2011 2010 2009 2010

54

17.29 17.30 17.31

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

17.32

- Proiect integrat alimentare cu apa - Canalizare menajera si statie epurare

17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38

- Forare put apa potabila - Extindere retea canalizare - Sistem centralizat canalizare, apa, statie de epurare - Infiintare retea de alimentare cu apa - Intocmirea documentatiei si depunerea cererii de finantare pentru Infiintare retea de canalizare in sistem centralizat, inclusiv statie de epurare - Executie lucrari de alimentare cu apa - finalizare - Canalizare -proiectare si executie - Sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare 12 km - Realizare retea alimentare cu apa - Realizare sistem de canalizare

- Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 3372 mii lei d.c. 417 mii lei -2009 - Valoare totala- 6166 mii lei d.c. 730 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 90 mii lei - Valoarea totala ­ 4500 mii lei, d.c. 2500 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­10688,472 mii lei - Valoarea totala ­ 2535,96 mii lei - Valoarea totala- 8775 mii lei d.c. 150 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 909,6 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei - Valoarea totala ­ 1.250.000 euro d.c. 70.000 euro- 2009 - Valoarea totala ­ 3600 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 6800 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 10.000 mii lei - Valoarea totala ­ 2468,18 mii lei d.c. 493 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 6513,82 mii lei d.c. 1302 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 2300 mii lei d.c. 300 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 108.750 mii lei - Valoarea totala ­ 7500 mii lei d.c. 40 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 3500 mii lei d.c. 1500 mii lei-2009 Valoarea totala ­ 6000 mii lei d.c. 3000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 12.000 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 25.000 mii lei d.c. 100 mii lei -2009

2010 Primaria comunei Galateni Primaria comunei Gratia Primaria comunei Izvoarele Primaria comunei Lita Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Mereni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nasturelu Primaria comunei Necsesti Primaria comunei Pietrosani Primaria comunei Plopii Slavitesti Primaria comunei Plosca Primaria comunei Poeni 2011 2011 2010 2012 2009 2009 2010 2012 2012 2009 2010 2010 2009 2010 2010

17.39 17.40

- Sistem centralizat alimentare cu apa si canalizare - Alimentare cu apa pe o lungime de 23.715 m - Canalizare ape uzate menajere pe o lungime de 23.715 m

17.41 17.42 17.43

- Extindere si modernizare alimentare cu apa - Sistem centralizat canalizare - Retea de canalizare si statie de epurare - SF - Retea alimentare cu apa - Retea canalizare - Modernizare si extindere retea alimentare cu apa - Canalizare - extindere si modernizare

17.44

2011 2011

55

Nr. crt. 17.45

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Alimentare cu apa potabila in sistem centralizat - Canalizare si statie de epurare

- Valoarea totala ­ 3792 mii lei - Valoarea totala ­ 4376,62 mii lei d.c. 1458,87 mii lei-anul2009 - Valoarea totala ­ 3070 mii lei d.c. 1500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2644 mii lei d.c. 1200 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 3998543 lei - Valoarea totala ­ 2271 mii lei d.c. 1135 mii lei-2009 Valoarea totala ­ 8021 mii lei d.c. 4000 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 7500 mii lei - Valoarea totala ­ 1.800 mii euro d.c. 1000 mii euro-2009 - Valoarea totala ­ 2900 mii euro d.c. 950 mii euro-2009 - Valoarea totala ­ 3322,916 mii lei d.c. 225,515 mii lei-2009 Valoarea totala ­ 7863,862 mii lei d.c. 466,551 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 6000 mii lei d.c. 3000 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 11076,99 mii lei d.c. 3692 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 10.954,750 mii lei d.c. 120 mii lei - Valoarea totala ­ 23828,52mii lei d.c. 1057,85 mii lei - Valoarea totala ­ 850 mii lei - Valoarea totala ­ 5250 mii lei d.c. 2625 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 3600 mii lei d.c. 100 mii lei-2009 - Valoarea ­ 2095,3 mii lei, d. c. 1047 mii lei - 2009 (componenta A+B) - Valoarea - 3500 mii lei

Primaria comunei Poroschia Primaria comunei Purani Primaria comunei Radoiesti Primaria comunei Rasmiresti Primaria comunei Saelele Primaria comunei Saceni Primaria comunei Scrioastea Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Seaca Primaria comunei Segarcea Vale Primaria comunei Silistea Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei Smirdioasa Primaria comunei

2009 2011 2011 2011 2010 2010

17.46

- Alimentare cu apa - initiere proiect - Retea canalizare - initiere proiect

17.47 17.48

- Alimentare cu apa - Retea alimentare cu apa 20 km - Retea canalizare 19 km

17.49 17.50

- Extindere retea alimentare cu apa si amenajare puturi - proiect - Amenajare retea canalizare si statie epurare - proiect - Realizare retea alimentare apa potabila - Realizare sistem canalizare si statie epurare

2010 2011 2011 2011

17.51

- Sistem centralizat de alimentare cu apa - Sistem centralizat canalizare ape uzate menajere

17.52 17.53 17.54 17.55

- Alimentare cu apa - Canalizare si statii de epurare - Sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare menajera - Sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare - Alimentare cu apa -Canalizare- SF - Alimentare cu apa si canalizare 5,5 km - Retea de canalizare si statie de epurare- proiectare - Sistem centralizat de alimentare cu apa - Componenta A - Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere - Componenta B - Infiintare retea de apa potabila, sat Gresia ­ realizat ridicare topografica

2010 2011 2009-2010 2009

17.56 17.57 17.58 17.59

2010 2010 Decembrie 2010 2010

56

Nr. crt. 17.60 17.61 17.62

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Canalizare satele Stejaru, Socetu, Gresia ­ stadiu initiere proiect - Canalizare si statie de epurare- 21km - Proiect integrat alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare -24 km

- Sistem centralizat de alimentare cu apa

- Sistem centralizat de canalizare

17.63

- Sistem centralizat de alimentare cu apa - Sistem centralizat canalizare menajera

17.64

- Alimentare cu apa SF+PT - Canalizare SF+PT

17.65 17.66 17.67

- Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare - Retea alimentare cu apa - Alimentare cu apa - Canalizare si statie de epurare

- Valoarea ­ 12000 mii lei - Valoarea totala ­ 4500 mii lei d.c. 2500 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 10700 mii lei d.c. 5000 mii lei -2009 - Valoarea totala ­3167,42 mii lei d.c. 484,64 mii lei-2009 - Valoarea totala ­7782,88 mii lei d.c. 713,30 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 398 mii le d.c. 199 mii lei- 2009 - Valoarea totala- 880 mii lei d.c. 44 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 1250 mii lei d.c. 600 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1250 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala- 1080 mii lei - Valoarea totala ­ 6972 mii lei d.c. 3650 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 3020,31 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 7.811,87 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 8000 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 3873,6 mii lei d.c. 1745,2 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 8000 mii lei d.c. 4000 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 6000 mii lei - Valoarea totala ­ 12000 mii lei

Stejaru Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Storobaneasa Primaria comunei Tatarastii de Jos Primaria comunei Tatatastii de Sus Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Troianul Primaria comunei Tiganesti Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea Primaria comunei Viisoara Primaria comunei Vitanesti Primaria comunei Virtoape

2010 2010 2011 2011

2011

2010 2011 2009-2011 2009 2013 2013 2010 2009 2011

17.68 17.69 17.70 17.71 XII 1 1.1 1.2

- Infiintare retea de alimentare cu apa si canalizare - Alimentare cu apa lucrare in continuare 19,4 km. - Alimentare cu apa, canalizare, statie de epurare

- Alimentare cu apa -52 km - SF+PT 2009 - Canalizare - 52 km - SF POLITICA FISCAL- BUGETARA Imbunatatirea colectarii veniturilor , intarirea capacitatii institutionale de a colecta impozite , taxe , contributii , alte venituri ale bugetului general consolidat , prin aplicarea legislatiei in materie, elaborata de Ministerul Finantelor Publice si Guvernul Romaniei. Permanent Directia Generala a - Imbunatatirea administrarii fiscale sub aspectul profesionalismului si al logisticii, Finantelor Publice care sa reduca cheltuielile cu controlul fiscal si implicit cu colectarea obligatiilor Teleorman bugetare - Realizarea cerintelor care stau in fata administratiei fiscale : D.G.F.P. Teleorman Permanent - asigurarea colectarii impozitelor, contributiilor si alte sume reprezentand creante

57

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

1.3

1.4

1.5 1.6

fiscale care se platesc de contribuabili intr-un cont unic; - reducerea volumului arieratelor inregistrate ; - crearea unei proceduri si a unei aplicatii informatice, care sa dea posibilitatea efectuarii compensarii diferentelor suplimentare de TVA constatate cu ocazia inspectiei fiscale, cu sumele negative de taxa nesolicitate la rambursare, prin decontul de TVA, in cadrul perioadei de raportare (luna, trimestru); - introducerea sistemului forfetar de impozitare pentru anumite activitati si societati; - cresterea numarului de contribuabili care isi indeplinesc voluntar obligatiile declarative si de plata privind impozitele , taxele si contributiile sociale ; - intensificarea supravegherii si detectarii fraudei fiscale ; - extinderea actiunilor pentru acordarea de asistenta contribuabililor in vederea realizarii unei relatii de parteneriat intre administratia fiscala si contribuabili, in principal prin crearea de programe informatice ajutatoare necesare indeplinirii de catre contribuabili a informatiilor declarative si de plata. - Cresterea responsabilitatii pentru indeplinirirea obiectivului de reducere a arieratelor, inclusiv prin utilizarea mai larga si cu indrazneala a procedurilor de executare silita : - cresterea gradului de recuperare a creantelor bugetului de stat si contributii sociale prin aplicarea modalitatilor de executare silita; - reducerea timpului necesar derularii procesului de executare silita prin respectarea termenelor stabilite prin lege; - distribuirea sumelor obtinute in cursul procedurii de executare silita ­ in situatia cand sunt mai multi creditori, conform art. 171, alin (1) coroborat cu art. 142, alin (7) din Codul de procedura fiscala. - Cresterea operativitatii si corectitudinii in solutionarea contestatiilor formulate de agentii economici , prin realizarea urmatoarelor obiective specifice : - reducerea timpului alocat solutionarii contestatiilor in vederea incadrarii in termenul legal ; - emiterea de decizii legale si temeinice care sa fie mentinute de instantele judecatoresti; - intreprinderea masurilor necesare in vederea imbunatatirii cadrului legislativ fiscal precum si a activitatii de control fiscal. - Solutionarea problematicii aparute cu privire la impozite, taxe si contributii sociale, starea contribuabililor in vederea cresterii gradului de conformare voluntara privind stabilirea obligatiilor de declarare si plata. - Cresterea ofertei de servicii privind inbunatatirea gestionarii impozitelor care se va face prin : - actiuni care sa evite deplasarile contribuabililor ; - utilizarea efectiva a programelor informatice de "ajutor " ( INTERNET ­ raportari contabile periodice , programe intocmire declaratii si deconturi , fise fiscale, etc. ) puse la dispozitie gratuit de catre organele teritoriale ale MFP;

D.G.F.P. Teleorman

Permanent

D.G.F.P. Teleorman

Permanent

D.G.F.P. Teleorman D.G.F.P. Teleorman

Permanent Permanent

58

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 XIII 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1

- crearea unei aplicatii care sa permita distribuirea din contul unic a sumelor recuperate de la societatile comerciale aflate in procedura de insolventa conform Legii nr. 85/2006; - introducerea sistemului forfetar de impozitare pentru anumite activitati si societati; - modernizarea si simplificarea procedurilor de plata electronica cu cardul a impozitelor si taxelor; - elaborarea si difuzarea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise) cu tematica fiscala destinate contribuabililor si in special la introducerea unor noutati legislative de natura fiscala. Diminuarea economiei necontabilizate - Actiuni de control vizand descoperirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale. - Perfectionarea programelor de control operativ si inopinat si intocmirea acestora pe factori de prioritate si domenii de risc. - Identificarea firmelor care actioneaza sub forma celor de tip "fantoma" si comunicarea datelor catre institutiile abilitate pentru dispunerea masurilor legale. - Actiuni de monitorizare a operatiunilor comerciale intracomunitare .

Saptamanal - Analiza actelor de control intocmite, evaluarea eficientei si a rezultatelor obtinute. - Analiza activitatii de solutionare a petitiilor si sesizarilor, conform prevederilor Semestrial OG nr. 27/2002, modificata si aprobata prin Legea nr. 233/2002. - Instruiri zonale pentru dezbaterea spetelor, solutiilor instantelor de judecata, Trimestrial cazurilor deosebite, etc. PROTECTIA CONSUMATORULUI Stimularea capacitatii de autoprotectie individuala si asociativa a consumatorilor, astfel incat aceasta sa devina calea principala de protectie. Crearea unui sistem informatic cu privire la produsele si serviciile cu risc ridicat pentru viata si sanatatea consumatorilor. Permanent - Masuri operative in scopul depistarii pe piata romaneasca a produselor - 10 Oficiul Judetean notificate prin Sistemul RAPEX. pentru Protectia Consumatorilor O.J.P.C. Teleorman Permanent - Participare activa la solutionarea operativa a notificarilor transmise prin Sistemul - 5 Rapid de Alerta din domeniul sigurantei alimentare, conform competentelor ANPC. Colaborarea institutiilor statului cu structurile societatii civile in domeniul protectiei consumatorilor. - Participarea organizatiilor neguvernamentale de consumatori in cadrul O.J.P.C. Teleorman Permanent -5 organismelor consultative. - Evaluarea periodica a activitatii ONG de consumatori -1 O.J.P.C. Teleorman Anual - Acordarea de consultanta si sprijin, ONG de consumatori - 12 O.J.P.C. Teleorman Permanent Campanii de informare si educare a consumatorilor cu posibilele efecte negative ale consumului de produse si servicii periculoase. - Informarea si educarea consumatorilor prin actiuni de consiliere si prin - 24 O.J.P.C. Teleorman Permanent 59

Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman

Permanent Permanent Permanent Permanent

Nr. crt. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1

7 7.1

8 8.1

intermediul presei. - Consilierea operatorilor economici prin actiuni organizate lunar in localitatile din - 12 O.J.P.C. Teleorman Permanent judet - Realizarea de emisiuni radio, TV, precum si articole in presa pe probleme din - 208 O.J.P.C. Teleorman Permanent domeniul protectiei consumatorilor. - Derularea de actiuni speciale (seminarii, reuniuni etc.), in colaborare cu -2 O.J.P.C. Teleorman Permanent organizatiile de consumatori. - Organizarea actiunilor pentru Ziua Internationala a drepturilor Consumatorilor -1 O.J.P.C. Teleorman Martie 2009 (15 Martie) Introducerea educatiei consumatorilor in procesul de invatamant ca abordare O.J.P.C. Teleorman Permanent -10 interdisciplinara. Eficientizarea activitatii statului in materie de protectie directa si indirecta a consumatorilor prin cercetarea pietei, prin informarea si educarea consumatorilor. In domeniul produselor nealimentare . O.J.P.C. Teleorman Permanent - Masuri operative in scopul depistarii pe piata romaneasca a produselor notificate prin Sistemul RAPEX; - 25 actiuni - Crearea unui sistem informatic cu privire la produsele si serviciile cu risc ridicat pentru viata si sanatatea consumatorilor. In domeniul produselor alimentare. O.J.P.C. Teleorman Permanent - Participare activa la solutionarea operativa a notificarilor transmise prin Sistemul - 10 actiuni Rapid de Alerta din domeniul sigurantei alimentare, conform competentelor ANPC In domeniul serviciilor. O.J.P.C. Teleorman Permanent - Realizarea de actiuni de supraveghere a respectarii drepturilor consumatorilor in cazul prestarii de servicii: - transport persoane, - serviciilor turistice si de agrement, - servicii de igiena personala, - analizarea contractelor din domeniile: telefonie fixa si mobila, cablu, internet, asigurari si alte tipuri de contracte, - supravegherea pietei pentru identificarea publicitatii inselatoare si comparative, precum si alte tipuri de servicii Controale specifice sezoniere. - 3 actiuni O.J.P.C. Teleorman Ianuarie ­ - Actiuni de control privind produse si servicii oferite consumatorilor cu ocazia: decembrie - sarbatorilor de iarna, Aprilie, - zilei copilului, Iunie. - sarbatori Pascale, In domeniul financiar O.J.P.C. Teleorman Permanent - Imbunatatirea activitatilor de monitorizare si evaluare a aplicarii legislatiei in domeniul financiar (creditul pentru consum, case de schimb valutar, servicii financiare la distanta).

60

Nr. crt. 9 9.1 10 10.1 11 11.1 11.2 12 12.1 13 13.1 13.2 13.3 14 XIV 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

Imbunatatirea modalitatilor de primire si solutionare a sesizarilor si reclamatiilor - Imbunatarirea sistemului de transmitere si urmarire a sesizarilor si reclamatiilor O.J.P.C. Teleorman Permanent la nivelul ANPC, Continuarea coordonarii generale a activitatilor de supraveghere a pietei in cadrul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor - Realizarea de actiuni comune de control. - 30 actiuni O.J.P.C. Teleorman Permanent Colectarea si evaluarea datelor. - Prelucrarea datelor prin sistemul informational. Intocmirea sintezelor privind - 12 actiuni Lunar realizarea principalilor indicatori de performanta. - Evaluarea activitatii OJPC si a inspectorilor pe baza principalilor indicatori de - 1 actiune O.J.P.C. Teleorman Anual performanta. Comunicarea cu celelalte institutii publice cu responsabilitati in domeniu si in special cu reprezentantii vamali, in scopul identificarii aspectelor de securitate a produselor de import si luarii masurilor care se impun; - Efectuarea schimbului de informatii, in special privind produsele periculoase, cu - 10 actiuni O.J.P.C. Teleorman Permanent ANV, ANSVSA, MECI, MSP, MM, MAPDR. Asigurarea unui serviciu public privind autorizarea operatiunilor economici pentru desfasurarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase. - Expertize in domeniu, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate sau a instantelor de judecata. - Analiza si marcarea obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase. O.J.P.C. Teleorman Permanent - 4 actiuni O.J.P.C. Teleorman Trim. III - Actiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale privind 2009 regimul metalelor pretioase si a pietrelor pretioase in Romania, desfasurate de ANPC prin Oficiile Judetene si specialistii DMPPP. Stabilirea de relatii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de - 5 actiuni O.J.P.C. Teleorman Permanent expertizare si certificare, inclusiv din strainatate, pentru realizarea de studii, cercetari si teste comparative. REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE Coordonarea eforturilor de reforma in institutia Prefectului si sprijinirea implementarii reformei in institutiile publice din judet; - Actualizarea periodica (anual) a strategiei si a planului de actiuni in functie de -Plan de actiuni reactualizat Institutia Prefectului Permanent schimbarile intervenite in mediul intern si extern. Judetul Teleorman Institutia Prefectului Permanent - Antrenarea tuturor angajatilor in procesul de elaborare, revizuire si actualizare Judetul Teleorman a Planului de actiuni pentru implementarea strategiei, prin solicitarea ideilor, sugestiilor (chestionare), organizarea de intalniri comune, dezbateri. Institutia Prefectului Permanent - Diseminarea strategiei si a valorilor promovate de aceasta in randul Judetul Teleorman beneficiarilor prin: postarea pe site-ul institutiei, realizarea de documente de promovare, comunicate de presa, etc. - Monitorizare permanenta a derularii planului de actiuni in vederea respectarii - Plan de monitorizare Institutia Prefectului Permanent termenelor. Luarea masurilor de corectie, atunci cand este cazul. Judetul Teleorman Institutia Prefectului Permanent - Organizarea de seminarii de prezentare a Reformei de Modernizare a Judetul Teleorman Administratiei Publice si a instrumentelor de modernizare folosite in administratiile europene: CAF si PMM - Planul Multianual de Modernizare, cu participarea structurilor de integrare din administratia publica locala.

61

Nr. crt. 2 2.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

2.2 2.3 2.4 2.5

Gestiunea resurselor umane - Cresterea profesionalismului si a conduitei morale a tuturor functionarilor din administratia fiscala. Urmarirea modului de conformare de catre functionarii din administratia fiscala a prevederilor Codului etic al inspectorului fiscal si a Codului etic al functionarului public din administratia fiscala , care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor : -cresterea profesionalismului functionarilor din administratia fiscala ; -imbunatatirea conduitei morale a functionarilor din administratia fiscala; -dezvoltarea certitudinii in randul functionarilor fiscali privind monitorizarea activitatii acestora la nivel central si local. - Instruirea personalului din cadrul Casei de pensii in ceea ce priveste noutatile din domeniul legislatiei de pensii; - Programe de formare prefesionala in domeniul administratiei publice, la care vor fi cuprinsi functionarii publici de conducere si executie. - Pregatirea profesionala a comisarilor din cadrul Comisariatului Judetean Teleorman al Garzii Nationale de Mediu, conform necesarului de pregatire stabilit la nivel local si central. - Asigurarea pregatirii si specializarii profesionale pentru anul 2009

Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman

Permanent

- 20 functionari publici - Conform programului CNPAS - 5 functionari publici 2 cursuri /comisar

Casa Judeteana de Pensii Teleorman C.J.P. Teleorman Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Teleorman

Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Teleorman

Saptamanal Trimestrial 31.12.2009 Permanent

2.6

2.7 3 3.1

- Cresterea competentelor profesionale a functionarilor publici din cadrul A.J.O.F.M. Teleorman prin participarea acestora la programe de pregatire destinate structurilor teritoriale in domeniile: tehnologii informatice, coordonarea sistemelor de securitate sociala, management administratie publica, implementare program operational sectorial, etc. - Consolidarea competentelor institutionale privind implementarea programelor finantate din Fondul Social European si alte fonduri comunitare prin participarea functionarilor publici la programe speciale de pregatire Cresterea transparentei si eficientei actului administrativ - Actualizarea lunara a paginii web a inspectoratului in scopul integrarii acesteia pe site-ul IGSU. - Realizarea si actualizarea lunara a bazei de date gestionata de catre Centrul Operational Judetean. - Completarea necesarului de echipamente PC (hardware si software) pentru Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU si CJCCI. - Participarea personalului I J SU la cursuri de perfectionare in domeniul IT. - Dezvoltarea capacitatii administrative de gestionare si consolidare a patrimoniului informational.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman A.J.O.F.M. Teleorman - 12 actiuni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,A.D. GHICA" Teleorman I.S.U. Teleorman I.S.U. Teleorman I.S.U. Teleorman Garda Financiara ­ Sectia Teleorman

Permanent

Permanent

Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Permanent

62

3.2 3.3 3.4 3.5

- 12 actiuni Valoarea : 678.225 lei - 2 actiuni

Nr. crt. 3.6

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

3.7

- Cresterea gradului de specializare a personalului in domeniul informatic, pentru introducerea si prelucrarea informatiilor si a datelor rezultate in urma actiunilor de control. Crearea unei baze de date si a unor fisiere specifice fiecarui domeniu de activitate controlat. - Realizarea paginii Web a OJPC pentru a contribui la o mai buna informare si consiliere a consumatorilor. Asigurarea publicarii pe pagina de internet a OJPC a proiectelor de acte normative precum si a celor aprobate. - Dezvoltarea si mentinerea in perfecta stare de functionare a retelei informatice si de comunicatie a APIA in toate centrele locale (Alexandria, Rosiorii de Vede, Turnu Magurele, Zimnicea, Videle) cu posibilitatea accesului pe o baza de date unica a APIA, privind evidenta si controlul subventiilor gestionate de APIA. - Actualizarea paginii NET a institutiei in cadrul site-ului [email protected] Net

Garda Financiara ­ Sectia Teleorman Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Teleorman Agentia dePlati si Interventie in Agricultura ­ Centrul Judetean Teleorman

Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Teleorman

30.09.2009

Permanent

3.8

Permanent

3.9

Permanent

3.10 3.11

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18

- Planificarea, perfectarea si monitorizarea colaborarii si medierii interinstitutionale cu autoritati, institutii si servicii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, O.N.G.-uri, pe domeniile specifice de competenta - Continuarea colaborii cu Inspectoratul Scolar al judetului Teleorman si Casa Corpului Didactic Teleorman pentru organizarea in comun a unor activitati educative de cunoastere si promovare a patrimoniului cultural local si national (dezbateri, concursuri etc.) - Initierea de propuneri si participarea la actiunile privind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural - Organizarea de conferinte de presa privind problematica domeniilor de competenta ale institutiei, redactarea de comunicate de presa. - Acordarea asistentei de specialitate arhivistica unitatilor din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor pentru ca acestea sa realizeze evidentele prevazute la Legea nr. 16/1996. - Preluarea de la unitatile din subordinea MAI a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National (documente cu valoare istorica). - Realizarea unui volum de documente privind dezvoltarea localitatilor urbane din judet. - Promovarea evidentei informatizate a datelor din documentele detinute de Directia judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale in vederea rezolvarii operative a lucrarilor primite. - Amenajarea unui depozit cu capacitatea de 1200 m.l. care sa permita prelucrarea documentelor specifice.

- Cca. 15 protocoale, acorduri si planuri de actiune. Minimum 3 actiuni

D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale Directia Judeteana Teleorman a Arhivelor Nationale

Permanent Periodic

- 8 propuneri 1/luna si in functie de situatiile ivite - 101 institutii - 100 m. l. - 1 volum - 600 documente - 1200 m.l.

Permanent Lunar

15 decembrie 2009

Decembrie 2009

30 decembrie 2009 30 decembrie 2009 30 decembrie 2009 63

Nr. crt. 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 4 4.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

-Realizarea unui sistem informatic integrat pentru municipiul Turnu Magurele - Post radio local si revista - Dotare sistem informatic - Dotare sistem informatic - Achizitionare programe pentru registrul agricol si registrul rol - Infiintare sistem informatic integrat - Achizitie calculatoare - Infiintare Telecentru Olteanca - Telecentru Informational

- Valoarea totala- 6.754,40 mii lei d.c. 820 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­25 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei d.c.10 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 7 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 35 mii lei - Valoarea totala ­ 10.000 - fonduri ANRCTI - Valoarea totala ­ 100 mii lei

Primaria municipiului Turnu Magurele Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Gratia Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Segarcea Vale Primaria comunei Virtoape Directia Judeteana de Statistica Teleorman Directia Judeteana de Statistica Teleorman Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Balaci Primaria comunei Babaita Primaria comunei Beciu Primaria comunei

2011 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2009 Permanent

4.2 5 5.1 5.2

Programul Statistic Anual - Continuarea procesului de colectare, prelucrare si monitorizare a cercetarilor statistice de referinta ale statisticii oficiale privind: statistica agriculturii; silviculturii si mediului; intreprinderilor; industriei; energiei, gaze si apa; constructiilor si investitiilor; comertului interior; serviciilor, cercetare-dezvoltare, inovare; fortei de munca; educatiei; culturii; sanatatii; preturilor. - Colectarea, prelucrarea si monitorizarea cercetarilor statistice noi implementate de catre Institutul National de Statistica in anul 2009 conform esantioanelor primite de la INS. Reabilitari, modernizari, dotari ale sediilor autoritatilor administratiei publice locale - Realizare centrala termica sediu primarie - Valoarea totala ­60 mii lei -Centrala termica sediu administrativ -Cadastru imobiliar- edilitar - Valoarea totala 500 mii lei d.c. 500 mii lei - 2009 - Valoarea totala 551 mii lei d.c. 551 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei - Valoarea totala ­200 mii lei d.c. 100

Permanent

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

64

5.3 5.4 5.5 5.6

- Reabilitare interior primarie - Tecuci - Reabilitare sediu si centrala termica - Extindere sediu primarie si dotare cu mobilier - Extindere sediu primarie

Nr. crt. 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Extindere sediu primarie - Reabilitare sediu primarie Extindere sediu primarie - Reabilitare sediu primarie - Construirea unei sali de sedinta - Extindere sediu primarie - Izolatie termica si incalzire centrala la sediul consiliului local - Extindere sediu primarie - Reabilitare si consolidare sediu primarie - proiectare - Construire local nou primarie - Renovare sediu primarie-200mp - Extindere si reabilitare sediu primarie - Reabilitare sediu primarie - Reabilitare sediu primarie - Reabilitare si extinderea primariei - Reabilitare sediu primarie - Dotarea cu tehnica moderna, mijloace de informatizare si birotica a primariei - Reparatii capitale sediu primarie -Extindere primarie - Proiect tehnic - Construire sediu nou primarie-SF

mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 1320,89 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei d.c. 100 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 290 mii lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 120 mii lei - Valoarea totala -500 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 600 mii lei d.c. 300 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 693 mii lei d.c. 43 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 50 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2500 mii lei d.c. 100 mii lei-2009 Valoarea totala ­ 511,36 mii lei d.c. 250,37 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 187 mii lei -Valoare totala -400 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei d.c. 10 mii lei -2009

Bujoreni Primaria comunei Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Didesti Primaria comunei Dobrotesti Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Gratia Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Mereni Primaria comunei Mosteni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nasturelu Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Piatra Primaria comunei Plosca Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei Stejaru Primaria comunei Trivalea-Mosteni

2010 2009-2010 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2009 2010 2009 2011 2009 2009 2010 2011 2009 2009 2010 2012

65

Nr. crt. 5.27 5.28 5.29 6 6.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Extindere sediu primarie - Reabilitare sediu primarie - Modernizare si dotare sediu primarie Proprietate si cadastru Finalizarea reformei proprietatii funciare - Analizarea stadiului aplicarii legilor fondului funciar - intocmirea unor situatii centralizatoare privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar - Inventarierea planurilor care se gasesc in evidenta OCPI privind aplicarea legilor proprietatii - inventarierea planurilor parcelare pentru suprafetele atribuite potrivit Legii nr. 18/1991 republicata si a Legii 1/2000 modificata si completata - Furnizarea de informatii referitoare la proiectele parcelare realizate in urma aplicarii legilor proprietatii - integrarea proiectelor parcelare realizate in temeiul legilor proprietatii prin georeferentierea acestora - Evidenta arhivei digitale cu planuri si harti cadastrale si a informatiilor furnizate - Management documente - elaborarea unei aplicatii de evidenta/circuit documente. - Integrarea cadastrelor de specialitate intr-un sistem unitar al cadastrului integrarea cadastrelor de specialitate in lucrarile de cadastru - Actualizarea bazei de date avand ca sursa de informatii rapoartele statistice si desfasuratoarele pe teritorii administrative, prin colaborarea cu Directia Judeteana de Statistica pentru actualizarea formularului de raportare SST privind situatia statistica a terenurilor din judetul Teleorman. Centralizarea situatiilor statistice SST furnizate din teritoriu si transmiterea centralizatorului pe judet si a desfasuratorului pe judet si grupe de proprietari catre Directia Judeteana de Statistica - Prelucrarea informatiei grafice detinute avand in vedere restrictiile impuse de implementarea e-Terra - Sistematizarea si ordonarea informatiei grafice detinute - Sistematizarea activitatii de arhiva prin aplicarea manualului de activitati si a procedurilor asociate acestora: -procedura de primire, arhivare si evidenta a documentelor -procedura de selectionare a documentelor in vederea predarii la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale -procedura de arhivare a documentelor in cadrul serviciilor O.C.P.I. -procedura de ordonare si inventarierea documentelor create inainte de aplicarea nomenclatorului arhivistic - Validarea titlurilor de proprietate introduse in aplicatia DDAPT - efectuarea

- Valoarea totala ­ 550 mii lei - Valoarea totala ­ 1200 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 30 mii lei- 2009

Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea Primaria comunei Zimbreasca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman

2009 2009 2010

Lunar

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

28.02-2009 Permanent Permanent 28.02.2009 Permanent Permanent

6.8 6.9

O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman

28.02.2009

Permanent Permanent Permanent O.C.P.I Teleorman Anual Permanent

66

6.10

Nr. crt. 6.11 6.12

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

6.13 6.14 6.15

7 7.1

7.2

8

corectiilor necesare titlurilor de proprietate adaugate Reconfigurarea retelelor informatice BCPI Alexandria, sediul OCPI Teleorman centralizarea resurselor si politicilor de securitate prin upgrade servere la controler de domeniu Administrarea retelelor informatice: - gestionarea si asigurarea bunei functionari a resurselor informatice (programe informatice si masini de calcul); - instalarea / dezinstalarea si configurarea de programe informatice; - punerea in aplicare si asigurarea respectarii politicilor de retea ale institutiei(INFOSEC); - configurarea retelelor informatice interne si a legaturilor catre retelele externe; - realizarea securizarii retelei informatice prin mijloace specifice (firewall, antivirusi etc.); - asigurarea relatiei cu furnizorii de servicii si produse informatice. - Completarea in format electronic a registrelor parcelare - Completarea in format electronic a opiselor pe proprietari - Consolidarea imaginii OCPI Teleorman, sporirea gradului de informare si eficientizarea relatiei cu publicul si persoanele autorizate - finalizare modul furnizare informatii catre public si catre persoane fizice/juridice autorizate CONSTRUCTII Verificarea respectarii legislatiei in constructii - Verificarea modului in care sunt aplicate si respectate prevederile legale in conducerea si asigurarea calitatii in activitatea de intocmire a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, si anume: - verificarea continutului Planului de Urbanism General (PUG), zonal (PUZ) sau de detalii (PUD); - verificarea delimitarii zonelor de protectie a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice si daca pentru acestea s-au obtinut avizele forurilor abilitate ; - verificarea delimitarii zonelor de risc sau interdictie de construire. - Verificarea respectarii in executie a reglementarilor ce urmaresc controlul calitatii in constructii, dezvoltarea si supravegherea pietei produselor pentru constructii, designul urban, si anume: - verificarea respectarii reglementarilor si prescriptiilor tehnice in executia lucrarilor de constructii in realizarea de obiective de investitii si de urmarire a comportarii in timp a constructiilor existente; - verificarea respectarii prevederilor legale cu obligativitatea introducerii pe piata numai a produselor cu marca CE si corespunzatoare calitatii; - controlul pe piata privind aplicarea si utilizarea marcajului CE, existenta declaratiei de conformitate a producatorului si introducerea pe piata a produselor fabricate in tari membre UE Locuinte, constructie, reabilitare

O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman

31.03.2009 Permanent

O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman O.C.P.I Teleorman

Permanent Permanen 30.06.2009

Serviciul Control Calitate Lucrari de Constructii nr. 7 Teleorman

Permanent

Serviciul Control Calitate Lucrari de Constructii nr. 7 Teleorman

Permanent

67

Nr. crt. 8.1 8.2 8.3 8.4 XV 1 1.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

-Reabilitarea caminelor de familisti C1 si C2- proiectare -Construirea de locuinte prin ANL - proiectare -Contributia Consiliului Local pentru reabilitarea termica a locuintelor - Retele edilitare aferente blocurilor de locuinte pentru tineri str. Sf. Teodor -Lucrari de finalizare Bloc C9, scarile D+E -Reabilitare termica blocuri de locuinte

- Valoarea totala-100 mii lei - Valoarea totala-100 mii lei - Valoarea totala- 200 mii lei - Valoarea totala ­ 730 mii lei d.c. 200 mii lei - Valoarea totala ­ 2000 mii lei d.c. 1200 mii lei-2009 - Valoarea totala 4273 mii lei d.c. 200 mii lei - 2009

Primaria municipiului Turnu Magurele Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Videle Primaria orasului Zimnicea

2009 2009 2009 2010 2009-2010 2010

1.2

1.3

1.4

POLITICI ANTICORUPTIE Implementarea legislatiei anticoruptie, prin consolidarea capacitatii de implementare, inclusiv in cadrul institutiilor cu responsabilitati in domeniu Decembrie 4 actiuni Inspectoratul pentru - Participarea ofiterilor , subofiterilor si personalului care are atributii de lucru cu 2009 Situatii de Urgenta publicul, la cursuri de pregatire, seminarii, simpozioane pe tema luptei impotriva ,,A.D. GHICA" coruptiei: Teleorman - popularizare documente internationale si nationale in domeniul profilaxiei coruptiei; - integritate, etica si deontologie profesionala; - prejudecati si stereotipuri privind coruptia; - riscuri si vulnerabilitati ce pot genera fapte de coruptie ; - prezentarea cazuistica la nivel DGA, cu aplicabilitate pe institutie. 31.12.2009 Inspectoratul - Prevenirea coruptiei in randul personalului propriu: Judetean al Politiei - implementarea masurilor pentru prevenirea incalcarii normelor deontologice. de Frontiera Numarul controalelor executate de catre cadrele de conducere pe aceasta linie; Teleorman - stimularea personalului in cazul unor unor realizari deosebite prin acordarea de recompense; - actiuni de atragere a societatii civile in gestionarea anticoruptie. Permanent - Combaterea fraudei si evitarea conflictului de interese in gestionarea Agentia de Plati si subventiilor in agricultura. Interventie in Agricultura ­ Centrul Judetean Teleorman Directia pentru Cultura, Permanent - Actiune generale de informare - Crearea unei culturi de prevenire prin informarea autoritatilor si institutiilor Culte si Patrimoniul publice locale, a celorlalte persoane juridice de drept public cu privire la obligatiile Cultural National a ce le revin pe linia protejarii patrimoniului cultural.

Judetului Teleorman

XVI 1 1.1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA CETATEANULUI Cresterea capacitatii operative si institutionale in prevenirea si combaterea violentei si protectia patrimoniului Reducerea fenomenului criminalitatii, cresterea gradului de siguranta Reducerea cu 2% a criminalitatii fata de publica si de incredere a populatiei: anul 2008 - Perfectionarea activitatilor preventiv-combative pe linia furturilor si protejarii patrimoniului. - Desfasurarea activitatilor de prevenire, independent sau in comun cu alte institutii abilitate pentru prevenirea delincventei juvenile.

I.P.J. Teleorman

Decembrie 2009 Trimestrial

68

I.P.J. Teleorman

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

- Identificarea starilor conflictuale intre persoanele din mediul intrafamilial ori grupuri de persoane si masuri de aplanare. - Depistarea urmaritilor general (si international) care se sustrag executarii mandatelor ori sentintelor penale. - Desfasurarea activitatilor preventiv-operative de combatere a infractiunilor cu violenta. - Adaptarea dispozitivelor de actiune in functie de evolutia situatiei operative in scopul realizarii sigurantei cetatenilor in zona de responsabilitate.

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman

Trim. IV 2009

- Organizarea si desfasurarea de actiuni punctuale in locuri si medii cu potential Trim. IV criminogen, pentru cresterea eficientei acestora si realizarea unui raport optim I..J.J.Teleorman 2009 intre numarul de actiuni si rezultatele obtinute. Combaterea fraudei si a coruptiei - Optimizarea activitatilor de asigurare a unui mediu de afaceri legal - Organizarea, colaborarea si desfasurarea, la nivel judetean de actiuni pentru I.P.J. Teleorman Trimestrial descoperirea si cercetarea operativa a fraudelor, in domeniul public si privat. - Prevenirea si depistarea actelor de evaziune fiscala, care atenteaza la I.P.J. Teleorman Trimestrial consolidarea bugetului de stat. - Investigarea si cercetarea cauzelor complexe. I.P.J. Teleorman Trimestrial - Intensificarea activitatilor de prevenire si combatere a faptelor de coruptie, I.P.J. Teleorman Trimestrial colaborarea cu parchetele conform competentei. - Prevenirea, depistarea si cercetarea infractiunilor indreptate impotriva drepturilor de autor si conexe, patrimoniului si intereselor economico-financiare I.P.J. Teleorman Trimestrial ale statului, prevazute de Codul penal si legile speciale. Aplicarea, respectarea si realizarea legii, in domeniul armelor, munitiilor, exploziilor si substantelor toxice - Organizarea si desfasurarea de actiuni si controale politienesti privind respectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor explozive si substantelor toxice: - Pe linia modului cum sunt respectare prevederile legale in sfera domeniului I.P.J. Teleorman Decembrie explozivilor de catre agentii economici. 2009 - In domeniul respectarii dispozitiilor legale la regimul produselor si substantelor I.P.J. Teleorman Decembrie toxice. 2009 - Pe linia respectarii regimului armelor si munitiilor de catre persoanele fizice si I.P.J. Teleorman Decembrie juridice; actualizarea Registrului National al Armelor de Foc. 2009 Eficientizarea sistemului de siguranta publica; Reducerea criminalitatii stradale si rurale cu 2% fata de anul 2008 - Perfectionarea aplicarii conceptiei de organizare si desfasurare a activitatii I.P.J. Teleorman Decembrie dispozitivelor de ordine publica, in mediul urban si rural. 2009 I.P.J. Teleorman Trimestrial - Identificarea riscurilor criminogene si actualizarea hartilor de specialitate, organizarea si desfasurarea de actiuni, patrulari, pe raza localitatilor, pe trasee rurale si urbane, sprijinirea efectivelor politiilor locale. - Intensificarea activitatilor preventive in cadrul grupurilor de actiune comunitare I.P.J. Teleorman Decembrie locale. 2009 - Sporirea masurilor de protectie a copiilor, in zona in care invata si imprejurimile I.P.J. Teleorman Trimestrial unitatilor de invatamant.

69

Nr. crt. 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

8.3 8.4

- Descentralizarea actului decizional si aplicarea masurilor specifice situatiei I.P.J. Teleorman operative fiecarei subunitati. - Prevenirea si combaterea criminalitatii stradale in sistem integrat, cresterea I.P.J. Teleorman sigurantei publice in mediul urban si rural. Dezvoltarea conceptului de proximitate I.P.J. Teleorman - Realizarea parteneriatului cu comunitatea, informarea acesteia, verificarea si rezolvarea cererilor, reclamatiilor, promovarea educatiei atiinfractionale in zonele defavorizante,marginalizate, cu risc ridicat de infractionalitate. - Medierea, consilierea conflictelor intre persoane si grupuri, prevenirea I.P.J. Teleorman infractionalitatii grave cu violenta. - Asigurarea unui serviciu politienesc operativ la solicitarile de urgenta prin I.P.J. Teleorman sistemul ,,112". Cresterea sigurantei rutiere - Desfasurarea activitatilor de educatie rutiera in cadrul parteneriatelor existente. I.P.J. Teleorman - Organizarea si desfasurarea de actiuni preventiv-operative independent sau in I.P.J. Teleorman comun cu alti reprezentanti autorizati. - Depistarea si sanctionarea infractiunilor si contraventiilor la regimul rutier. I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman - Adaptarea dispozitivelor de siguranta rutiera in locurile si zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere, prevenirea acestora si actiuni de combatere a principalelor cauze favorizatoare de evenimente rutiere. - Organizarea perioadica a actiunilor ­campanie de impunere a respectarii I.P.J. Teleorman normelor rutiere initiate de TISPOL,campanii preventive tematice. Asigurarea legalitatii si respectarii drepturilor omului in activitatea de cercetare penala si cooperare judiciara integrata - Imbunatatirea eficientei finalitatii, operativitatii si calitatii in activitatea de I.P.J. Teleorman cercetare penala, respectarea drepturilor si garantiei personale. - Pregatirea continua a cadrelor de profil, pentru insusirea si aplicarea actelor I.P.J. Teleorman normative nou aparute, modificate sau completate. Securitatea si controlul la frontiera de sud a tarii Inspectoratul Judetean - Imbunatatirea calitatii si eficientei supravegherii si controlului frontierei, al Politiei de Frontiera prevenirii si combaterii migratiei ilegale, a criminalitatii transfrontaliere, sau a Teleorman oricaror incalcari ale regimului juridic al frontierei de stat. - Asigurarea supravegherii si controlului de frontiera la nivelul cerintelor I.J.P.F. Teleorman - Activitati derulate pentru pregatirea comunitare si demararea din timp a actiunilor pentru satisfacerea, cat mai curand personalului in domeniul Schengen (cursuri de pregatire, convocari, posibil a conditiilor preliminare necesare aplicarii prevederilor aquisul-ui programe, etc.; Schengen si accederea in acest spatiu. - Realizarea unui management performant necesar punerii in aplicare a I.J.P.F. Teleorman - Punerea in aplicare a unor planuri si programe menite sa asigure respectarea obiectivelor stabilite prin Strategia Nationala de Management Integrat al strategiei respective. Frontierei de Stat Romane, in perioada 2007 ­ 2010 I.J.P.F. Teleorman - Aplicarea legislatiei interne specifice politiei de frontiera, in concordanta cu aquis-ul comunitar al UE in domeniul justiriei si afacerilor interne. Aplicarea unor planuri si programe privind eliminarea controalelor la frontierele interne, conform

Decembrie 2009 Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Trimestrial Semestrial Trimestrial Semestrial 31.12.2009 31.12.2009

31.12.2009 01.03.2009

70

Nr. crt. 8.5 9 9.1 9.2 9.3 9.4

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

9.5 9.6 10 10.1 10.2 10.3 10.4

calendarului de aderare la Schengen. -Stabilirea unei retele pentru cooperare transfrontaliera efectiva in vederea implementarii unor instrumente si practici moderne pentru prevenirea riscului si dezastrelor Transparenta institutionala si parteneriat comunitar - Dezvoltarea activitatilor de relationare cu mass-media, pentru prezentarea activitatilor si rezultatelor de interes public; cresterea gradului de incredere a populatiei in serviciul public politienesc. - Asigurarea unui serviciu de calitate in verificarea si solutionarea diferitelor cereri, reclamatii si scrisori ale persoanelor fizice si juridice, inregistrate de unitate. - Dezvoltarea schimbului civic si de apartenenta la comunitatea locala, prin promovarea de programe care sa includa cetatenii, in procesul de luare a unor decizii, referitoare la masuri de siguranta publica. - Optimizarea activitatii de comunicare si relatii publice : - dezvoltarea permanenta a dialogului cu societatea civila; - imbunatatirea activitatii de primire si solutionare a petitiilor; - monitorizarea permanenta a efectelor publice produse de actiunile intreprinse de PFR . - Informarea populatiei si a opiniei publice asupra activitatii Jandarmeriei prin: comunicate, buletine informative, sinteze, documente de presa, etc. -Lansarea ofertei educationale a Jandarmeriei Romane prin campanii mediatice la institutiile de invatamant preuniversitar, prin distribuirea de materiale publicitare si lansarea ofertei pe pagina WEB a inspectoratului. Dezvoltarea cooperarii interinstitutionale - Sprijin reciproc si desfasurarea de activitati comune cu I.J.J., Politiei de frontiera, Politia Comunitara si alte institutii abilitate, pentru gestionarea si mentinerea sigurantei publice. - Organizarea si desfasurarea de actiuni comune cu serviciile deconcentrate, inspectoratul scolar, pentru imbunatatirea climatului de legalitate. - Intensificarea colaborarii cu ATOP, Consiliul Judetean, autoritatile locale si alte organizatii neguvernamentale, in combaterea eficienta a criminalitatii. - Optimizarea cooperarii pe plan national si international : -dezvoltarea cooperarii interinstitutionale, imbunatatirea metodelor si intensificarea actiunilor de cooperare ; - amplificarea cooperarii internationale si bilaterale. - Participarea la exercitii, aplicatii sau alte activitati de protectie civila, in cooperare cu celelalte structuri ale MAI, in conformitate cu atributiile ce reies din planurile de cooperare si de interventie. Optimizarea resurselor umane

-Valoarea totala - 6070 mii lei d.c. 3000 mii lei - 2009

Primaria orasului Zimnicea I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Teleorman Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Teleorman Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman

2010

Trimestrial Trimestrial Decembrie 2009 31.12.2009

Lunar Semestrul I 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 31.12.2009

10.5 11

Trimestrial

71

Nr. crt. 11.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

11.2

11.3

11.4 11.5 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 13

- Reducerea deficitului de personal prin: - recrutarea, selectia si incadrarea personalului cu respectarea cerintelor managementului resurselor umane si a principiului descentralizarii; - desfasurarea activitatilor stabilite in planurile de scolarizare si perfectionare; - organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. - Cresterea gradului de pregatire al personalului: - derularea activitatilor planificate pe categorii si grupe in vederea realizarii formelor de pregatire a lucratorilor, - asigurarea participarii la masurile de initiere, formare si perfectionare a politistilor. - Optimizarea resurselor umane: - participarea la seminarii, simpozioane, conferinte, ateliere de lucru, schimburi de experienta pe probleme privind criminalitatea transfrontaliera ; - participarea personalului de conducere la programe de twinning privind pregatirea manageriala; - activitati de optimizare a structurilor. - Participarea subofiterilor care au urmat cursul de initiere in cariera, la cursurile de perfectionare, in specialitatile in care isi desfasoara activitatea. Implementarea unui sistem de tip E-Learning in vederea instruirii si perfectionarii continue a personalului . Asigurarea logistica si financiara - Derularea bugetului de venituri si cheltuieli aprobate si stabilite pe capitole, obiective, actiuni si activitati. - Eficientizarea mentenantei mijloacelor tehnice, prin exploatare legala si rationala. - Rationalizarea cheltuielilor materiale cu sursa financiara de la buget fara afectarea conditiilor de activitate. - Administrarea patrimoniului imobiliar si organizarea durabilitatii functionarii si sigurantei de exploatare. - Asigurarea echiparii cu uniforma a lucratorilor de politie. Imbunatatirea managementului situatiilor de urgenta. - 4 actiuni

Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Teleorman Inspectoratul de jandarmi Judetean Teleorman Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman I.P.J. Teleorman Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,A.D. GHICA" Teleorman Primaria orasului Zimnicea Primaria orasului

Decembrie 2009

Decembrie 2009

01.03.2009

Trim. IV 2009 Trim. III 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009 Decembrie 2009

14 14.1 14.2

Implicarea autoritatilor administratiei publice locale in cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni -Dotarea politie comunitare cu motoscutere - Valoarea totala -13 mii lei d.c. 13 mii lei- 2009 -Echipament control al semnalizarii in intersectii, sisteme de supraveghere Sc.4 - Valoarea totala 60 mii lei d.c. 60 mii lei

2009 2009

72

Nr. crt. 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 XVII 1 1.1 1.2 1.3

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Acizitionare autospeciala incendii - Modernizare remiza PSI - Serviciu public de paza - Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta - Politie comunitara - proiect in curs de realizare - Infiintare Politie comunitara-proiect - Suplimentare posturi paza comunitara - Achizitionare autospeciala PSI si modernizare remiza PSI - Dotare comitet local pentru situatii de urgenta - Dotarea SVSU cu echipament individual de protectie si pregatirea acestuia in caz de dezastre - Infiintare serviciu public - Amenajare sediu Politia comunitara - Infiintarea unui serviciu de pompieri - Supraveghere video pe timp de noapte si sporire nr. de paznici - Supraveghere computerizata a traficului - SF - Infiintare si dotare politie comunitara - Infiintare Politia comunitara - Infiintarea unui serviciu de Politie comunala

- 2009 - Valoarea totala ­ 350 mii lei - Valoarea totala ­ 1000 mii lei Valoarea totala ­ 400 mii lei - Valoarea totala ­ 90.400 euro - Valoarea totala- 100.000 euro - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 50 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala -500 mii lei - Valoarea totala -100 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei d.c. 50 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 30 mii lei d.c. 15 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala- 300 mii lei - Valoarea totala ­ 20 mii lei d.c. 1 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 20 mii lei d.c. 5 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 431 mii lei - Valoarea totala ­ 180 mii lei d.c. - Valoarea totala ­ 150 mii lei

Zimnicea Primaria comunei Balaci Primaria comunei Botoroaga Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Piatra Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Saelele Primaria comunei Stejaru Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Tiganesti Primaria comunei Viisoara Primaria comunei Virtoape

2009 2009 2012 2009-2010 2009 2009 2009 2010 2010 2009 2010 2012 2011 2009 2009 2009

AFACERI EUROPENE Cresterea gradului de absorbtie a fondurilor publice nerambursabile oferite de Guvernul Romaniei, Uniunea Europeana si alte Institutii Finantatoare Internationale (IFI) - Banca Mondiala, USAID, JICA, UNDP, etc. - Informarea reala a tuturor categoriilor de potentiali solicitanti si beneficiari ai - Activitati de informare Institutia Prefectului Permanent proiectelor finantate din fondurile nerambursabile. Judetul Teleorman - Dezvoltarea retelei judetene a reprezentantilor locali implicati in - Reprezentanti locali competenti Institutia Prefectului Permanent activitatea de integrare europeana/afaceri europene si management de implicati Judetul Teleorman proiect. - Sprijin oferit autoritatilor publice din judet, la cerere, pentru realizarea - Strategii elaborate Institutia Prefectului Permanent Strategiei / Planului de dezvoltare locala. Judetul Teleorman

73

Nr. crt. 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 6 6.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Sprijin oferit autoritatilor publice din judet, la cerere, in elaborarea documentatiei pentru accesarea fondurilor nerambursabile; - Sprijin oferit autoritatilor publice din judet, la cerere, in implementarea proiectelor si in elaborarea documentelor de raportare. - Extinderea colaborarii cu societatea civila in derularea de proiecte de dezvoltare locala, finantate din fonduri nerambursabile. Cresterea gradului de informare in afaceri europene la nivel judetean. - Organizarea de campanii, caravane, conferinte de presa, reuniuni si dezbateri publice pe teme de interes. - Editarea de afise, pliante, brosuri cu informatii relevante, accesibile tuturor. - Asigurarea functionalitatii Retelei Multiplicatorilor de informatie europeana infiintata la nivelul judetului Teleorman. Promovarea profilului investitional al judetului Teleorman - Realizarea de materiale de promovare pentru toate localitatile judetului.

-Proiecte implementate cu sprijinul institutiei - Pproiecte implementate cu sprijinul institutiei - Parteneriate incheiate, proiecte derulate in parteneriat - Evenimente organizate - Materiale de promovare - Intalniri /evenimente organizate in cadrul Retelei, persoane atrase in retea - Materiale realizate

Institutia Prefectului Judetul Teleorman Institutia Prefectului Judetul Teleorman Institutia Prefectului Judetul Teleorman Institutia Prefectului Judetul Teleorman Institutia Prefectului Judetul Teleorman Institutia Prefectului Judetul Teleorman

Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent Permanent

6.2

6.3

Institutia Prefectului Permanent Judetul Teleorman - Desfasurarea de campanii de promovare a imaginii judetului in tara si - Evenimente de promovare Institutia Prefectului Permanent strainatate. Judetul Teleorman Formarea continua a functionarilor publici din structurile de integrare europeana din institutiile publice si administratia publica locala in domeniul managementului de proiect si al afacerilor publice europene. - Identificarea nevoilor de formare a functionarilor publici din administratia locala si - Plan de formare bazat pe nevoi Institutia Prefectului Permanent a potentialilor lor parteneri in viitoarele proiecte de dezvoltare. Judetul Teleorman - Elaborarea de proiecte finantate din fonduri europene avand ca obiectiv specific - Cursuri organizate Institutia Prefectului Permanent formarea personalului din institutiile publice locale, prin programe de training - Persoane formate Judetul Teleorman adaptate nevoilor identificate. Intensificarea colaborarii cu institutii similare din Uniunea Europena si realizarea a cat mai multe protocoale de infratire la nivel judetean - Parteneriate/protocoale de infratire Institutia Prefectului Permanent - Sprijin oferit tuturor institutiilor publice in identificarea de potentiali parteneri si Judetul Teleorman demararea colaborarilor si relatiilor de infratire: facilitarea crearii parteneriatelor si realizate a cunoasterii exemplelor de buna practica in domeniu. Promovarea politicilor orizontale ale Uniunii Europene ­ Egalitatea de sanse si incluziunea sociala Permanent - Gestionarea intalnirilor de lucru ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic - Intalniri Institutia Prefectului pentru problemele persoanelor varstnice. Judetul Teleorman si institutiile publice din cadrul comitetului Institutia Prefectului Permanent - Elaborarea si monitorizarea implementarii Planului de actiuni pentru - Plan elaborat Judetul Teleorman promovarea egalitatii de sanse la nivelul judetului Teleorman. - Rapoarte de monitorizare privind implementarea actiunilor prevazute in plan Permanent - Actiuni specifice Institutia Prefectului - Sustinerea activitatilor Biroului judetean pentru romi, constituit la nivelul Judetul Teleorman si Prefecturii, asigurand suportul necesar implementarii Strategiei de imbunatatire a - Proiecte sustinute institutiile publice din situatiei romilor in judetul Teleorman.

74

Nr. crt. 6.4

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

7

- Acelerarea implementarii Strategiei Nationale pentru imbunatatirea situatiei romilor - Program PHARE 2005 ­ RO 2005/017-553.01.01 - Dreptul la proprietate si incluziune sociala a comunitatilor de romi din judet. - Imbunatatirea situatiei romilor din localitatile Alexandria, Zimnicea, Botoroaga, Bujoru, Contesti, Smirdioasa, Storobaneasa; Identificarea persoanelor de etnie roma fara acte locative; Realizarea unei campanii de consiliere. - Implementarea proiectului ,,Centrul regional Ro-Bg pentru dezvoltare agricola ­ CRDA" - Intocmirea de proiecte cu finantare din Fonduri Structurale avand ca promotor CCIATeleorman si vizand activitati care sa vina in sprijinul agentilor economici din judet. CULTURA SI CULTE Patrimoniul Cultural Imobil - Continuarea Programului National "eGISpat" pentru monumente istorice clasate in Lista Monumentelor Istorice. - Finalizarea procesului de actualizare a Listei Monumentelor Istorice. - Continuarea programului de cercetare si evidenta a monumentelor istorice din judetul Teleorman. - Sprijinirea, urmarirea si aplicarea prevederilor si a metodologiei legale privind clasarea si declasarea monumentelor istorice. - Optimizarea activitatii in domeniul avizarii interventiilor asupra imobilelor si ansamblurilor de arhitectura cu statut de monument istoric, precum si in zona de protectie a acestora. - Monitorizarea si controlul starii de siguranta, al respectarii prevederilor legale privind conservarea si protejarea monumentelor istorice, monumentelor de for public si al operelor comemorative de razboi. - Urmarirea inscriptionarii monumentelor istorice clasate. - Sprijinirea derularii Programului National de Restaurare. - Continuarea programului de inventariere a monumentelor de for public si a operelor comemorative de eroi

- In curs de finalizare ­ realiz. 90% Valoarea programului ­ 59.262 Euro, d.c. - fonduri europene ­ 44.800; - buget local ­ 14.462.

cadrul biroului jud. Consiliul Judetean Teleorman

17.01.2009

8

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman - 240 documentatii si delimitari, 120 fise analitice de evidenta -20 actiuni - 120 fise de evidenta si obligatii de folosinta a monumentelor , 1 baza de date actualizata. - 5 documentatii (Bujoreni, Tiganesti, Orbeasca, Magura, Vitanesti). - Minimum 80 actiuni de control, 3 protocoale de colaborare, 1 baza date actualizata. - Minimum 80 actiuni de control. - Cresterea cu 20%, in functie de aut. locale, 1 baza de date actualizata. - 8 documentatii. - 1 baza de date actualizata. - 2 baze de date actualizate. Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman

August 2009 Permanent

XVIII 1 1.1

Trim IV 2008 Trim. I 2009 Permanent Trim. II 2009 Permanent Trim. IV 2009 Permanent Permanent Trim. IV 2009 Trim. I ­ II 2009 Trim. IV 2009

75

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Nr. crt. 2 2.1

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

2.2 2.3 2.4

Patrimoniul Cultural Mobil - Evidenta bunurilor de patrimoniu cultural mobil (Aplicarea managementului evidentei patrimoniului cultural mobil, in conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 si celorlalte acte normative specifice, cu obiectivele majore ale activitatii indicate de catre M.C.C.P.N.): - Evidenta bunurilor culturale, inclusiv a celor susceptibile de clasare, detinute de autoritati si institutii publice nespecializate; - Evidenta patrimoniului cultural mobil detinut de catre lacasele de cult din cadrul Episcopiei Alexandriei si Teleormanului si celelalte culte recunoscute oficial:

- Minimum 20 de actiuni, - 2 protocoale de colaborare, 1 baza date actualizata. - Minimum 30 de actiuni, - 1 baza date actualizata.

D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman

2.5

2.6

3 3.1

4 4.1 5

- Minumum 5 actiuni D.C.C.P.C.N. J. - Clasarea bunurilor culturale mobile in judetul Teleorman (Aplicarea si Teleorman respectarea normelor si metodologiilor legale in vigoare privind clasarea bunurilor - 1 baza date actualizata culturale mobile, asa cum sunt definite de catre Institutul de Memorie Culturala­ de pe langa M.C.C.P.N. - Legea nr. 182/2000, cu modificari si completari, Ordinul M.C.C. nr. 2.053/2002 etc.) D.C.C.P.C.N. J. Permanent - Monitorizarea si controlul starii de siguranta si al respectarii legislatiei in vigoare - Minimum 43 de actiuni de verificare Teleorman privind evidenta, conservarea, asigurarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural mobil - individual si/sau in colaborare cu I.P.J. Teleorman­ Serviciul de Investigatii Criminale - Monitorizarea/controlarea/indrumarea aplicarii prevederilor Legii nr. 182/2000 si a celorlalte acte normative specifice privind protejarea patrimoniului cultural mobil). - 3 protocoale de colaborare D.C.C.P.C.N. J. Trim. III - Circulatia bunurilor culturale mobile (Monitorizarea aplicarii prevederilor legale - 1 baza date actualizata Teleorma n 2009 privind comertul si exportul cu bunuri culturale mobile - H.G. nr. 1420/2003 privind comertul cu bunuri culturale mobile, modificata si completata prin H.G. nr. 153/2008 si H.G. nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificarile ulterioare). Patrimoniul Cultural Imaterial (Aplicarea prevederilor Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial) - 15 actiuni D.C.C.P.C.N. J. Permanent Evidenta patrimoniului cultural imaterial din judet, potrivit competentelor legale: Teleorman - continuarea cercetarii si punerii in valoare a Traditiei Calusului in judetul Teleorman, respectiv in localitatile: Beuca, Plopi (Beuca), Dracsani (Dracsenei), Negreni (Tatarastii de Jos), Saelele, Bragadiru, Contesti, Nasturelu, Zimnicele (Nasturelu), in colaborare cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si a autoritatilor publice locale Actiuni proprii ale D.C.C.P.C.N. de promovare si punere in valoare a patrimoniului cultural - Marcarea ,,Zilelor europene ale Patrimoniului", potrivit temei stabilite de catre D.C.C.P.C.N. J. Septembrie M.C.C.P.N. Teleorman 2009 CULTURA (Monitorizarea aplicarii si respectarii in judet a prevederilor legale privind activitatea din domeniul culturii: Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, modificata si completata prin O.G. nr. 26/2006 si Legea nr. 277/2006, Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, Legea nr. 186/2003 privind sustinerea si promovarea culturii scrise, republicata)

Permanent Trim. III 2009 Permanent Trim. III ­IV 2009 Permanent Trim. III 2009

76

Nr. crt. 5.1 5.2

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Lectura publica, cultura scrisa, arte vizuale si artele spectacolului

- 1 intalnire pe judet, 3 actiuni - 1 baze de date

D.C.C.P.C.N. J. Teleorman

Trim. I - III 2009

6 6.1 6.2 6.3

7 7.1

7.2 7.3 7.4

- Asezaminte de cultura si educatie permanenta (Aplicarea prevederilor H.G. nr. 9/2009, O.U.G. nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata si modificata prin Legea nr. 143/2008): - 1 actiune metodica - organizarea, in colaborare cu Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman, a unei intalniri metodice cu referentii de la caminele culturale din judet vizand realitatile si imbunatatirea activitatii asezamintelor culturale; - Minimum 5 actiuni - sprijinirea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, precum si a autoritatilor publice si institutiilor de cultura locale in initierea si derularea unor actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor traditionale, de formare a meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale. CULTELE (Aplicarea prevederilor H.G. nr. 9/2009 privind atributiile D.C.C.P.C.N. in domeniul cultelor) - Sprijinirea cultelor religioase recunoscute legal din judetul Teleorman in 1 actiune de informare generala actiunile de protejare a spatiului eclezial si in cele cu caracter cultural si social 1 protocol de colaborare - Colaborarea cu Episcopia Alexandriei si Teleormanului pentru conservarea si 8 documentatii pentru P.N.R. restaurarea bisericilor monument-istoric, pentru protejarea si punerea in valoare a acestora 1 plan de actiune - Derularea, in baza protocolului incheiat cu Episcopia Alexandriei si Teleormanului, a actiunilor de inventariere a patrimoniului cultural eclezial detinut de parohii si derularea, dupa caz, a procedurilor de clasare a unor bunuri culturale mobile. Modernizarea, renovarea,si inzestrarea infrastructurilor culturale - Valoarea totala -3.400 mii lei d.c. -Dotari si echipamente pentru Cinematograful Flacara 50 mii lei- 2009 -Valoarea totala- 250 mii lei -Reabilitarea bisericilor - Valoarea totala- 21.500 mii lei d.c. -Restaurarea Cetatii medievale Turris si a drumului de acces - proiectare 100 mii lei- 2009 - Realizare centrala termica si instalatie de incalzire la centrul cultural - Valoarea totala ­30 mii lei -Finalizat lucrari biserica SF. FILIP - Consolidare corp Biserica Balaci - monument istoric - Reabilitare Biserica Tecuci-deal -Construire gard cimitir - Construire troita cimitir - Valoarea totala 100 mii lei d.c. 100 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 246.760 euro d.c. 150.000 euro-2009 - Valoarea totala ­ 800 mii lei d.c. 400 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 350 mii lei

D.C.C.P.C.N. J. Teleorman

Trim. III 2009 Permanent

D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman D.C.C.P.C.N. J. Teleorman

Permanent Permanent Permanent

Primaria municipiului Turnu Magurele

2010 2009

Primaria municipiului Rosiorii de Vede Primaria orasului Zimnicea Primaria comunei Balaci

2012 2009 2009 2010 2010 2009 2009

77

Nr. crt.

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24

- Construire Biserica in com. Balaci- Saracani - Achizitionare centrala termica Biserica Balaci - Reabilitare camin cultural si biblioteca - Reparatii la caminele culturale Beuca si Plopi - Reabilitare camin cultural - Reabilitare camin cultural - Proiect in curs de realizare - Reabilitare Camin cultural - Camin cultural Calinesti, Copaceanca, Licuriciu si Biserica Calinesti - Reabilitarea bisericii - Reabilitare camin cultural si biserica - Reabilitare camin cultural si 4 biserici - Reabilitare camin cultural - SF si proiectare - Reabilitare camin cultural, biserici si monumente istorice - Reparatie capitala Biserica Radulesti - Reabilitare camin cultural - Realizare incalzire centrala la caminul cultural - Constructie si dotare camin cultural - Constructie camin cultural - proiect aprobat de Ministerul Culturii -Construire camin cultural - Reabilitare si modernizare camin cultural - Reabilitarea Bisericii Frumoasa - Reabilitare camin cultural - Reabilitare biserici -Reabilitare camin cultural si reabilitare Biserica

- Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 700 mii lei - Valoarea totala ­ 150.000 euro - Valoarea totala ­ 587,69 mii lei d.c. 200 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 2453,08 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei d.c. 100 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 1500 mii lei, d.c. 500 mii lei - 2009 Este cuprins In cadrul proiectului Sistem centralizat alimentare cu apa - Valoarea totala ­ 8000 mii lei d.c. 200 mii lei -2009 - Valoarea totala - 800 mii lei d.c. 100 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 35 mii lei -Valoarea - 500 mii lei - Valoarea totala ­600 mii lei d.c. 300 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 889 mii lei d.c. 39 mii lei -2009 - Valoarea totala -800 mii lei - Valoarea totala -500 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei, d.c. 200 mii lei - 2009 - Valoarea totala ­ 3500 mii lei d.c.

Primaria comunei Babaita Primaria comunei Beuca Primaria comunei Botoroaga Primaria comunei Bragadiru Primaria comunei Buzescu Primaria comunei Calinesti Primaria comunei Calmatuiu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Ciolanesti Primaria comunei Contesti Primaria comunei Cosmesti Primaria comunei Crevenicu Primaria comunei Cringeni Primaria comunei Dobrotesti Primaria comunei Draganesti de Vede Primaria comunei Fantanele Primaria comunei Frasinet Primaria comunei Frumoasa Primaria comunei Gratia Primaria comunei

2009 2009 2009 2009 2009 2012 2012 2011 2009-2010 2009 2010 2010 2012 2011 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2010

78

Nr. crt. 7.25 7.26 7.27 7.28

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Reabilitare camin cultural si biblioteca comunala - Realizare incalzire centrala la Biserica Lunca - Lucrari de reabilitare biserica - Reabilitare camin cultural - Constructie Biserica Sf. Treime

1500 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 36 mii lei d.c. 24 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei - Valoarea totala ­ 100 mii lei d.c. 10 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 400 mii lei d.c. 10 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 250 mii lei d.c. 100 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 400 mii lei d.c. 150 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1083 mii lei d.c. 43 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 554,37 mii lei - Valoarea totala ­ 312,15 mii lei - Valoarea totala ­ 30 mii lei d.c. 15 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 2000 mii lei d.c. 800 mii lei-2009 Valoarea totala ­ 2167 mii lei - Valoarea totala ­ 650 mii lei d.c. 30 mii lei -2009 Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500-mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 988,57 mii lei d.c. 329,52 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 276960 lei - Valoarea totala ­ 250 mii lei d.c. 150 mii lei-2009 - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 550 mii lei - Valoarea totala ­ 60 mii lei - Valoarea totala 450 mii lei d.c. 220 mii lei

Izvoarele Primaria comunei Lita Primaria comunei Lunca Primaria comunei Mavrodin Primaria comunei Maldaeni Primaria comunei Mereni Primaria comunei Nanov Primaria comunei Nasturelu Primaria comunei Nenciulesti Primaria comunei Piatra Primaria comunei Pietrosani Primaria comunei Plopii Slavitesti Primaria comunei Plosca Primaria comunei Poroschia Primaria comunei Radoiesti Primaria comunei Saceni Primaria comunei Scrioastea Primaria comunei Scurtu Mare Primaria comunei Segarcea Vale

2009 2009 2009 2010

7.29

- Dotare camin cultural cu mobilier si materiale pentru activitati de tineret - Reabilitare biserici

2010 2011 2012 2009 2009 2011 2009 2010 2010 2011 2009 2013 2009 2009 2009-2013

7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42

- Reabilitare camin cultural - Reabilitare camin cultural Nasturelu - Reabilitare camin cultural Zimnicele - Achizitionare mobilier -Reabilitarea si modernizarea caminului cultural si infiintarea unui centru local de mass-media - Constructie camin cultural tip II - Reabilitare camin cultural-SF - Reabilitare camin cultural - Reabilitare camin cultural -Reabilitare camin cultural - Realizare casa parohiala sat Butculesti comuna Saceni - Reabilitare camine culturale si Biserici- intocmire proiecte - Constructie camin cultural - Renovare monumente istorice - Reabilitare camin cultural

79

Nr. crt. 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Reabilitare si extindere camin cultural - Reparatii camin cultural - Reabilitare camin cultural -Reparatii capitale camin cultural -Modernizare camin cultural- Biblioteca comunala - Reabilitare camin cultural - Constructie camin cultural sat Beiu - Reabilitare monument istoric Curtea Balacenilor - Camin cultural-SF - Construire local camin cultural in satul Troianul - Reabilitare si modernizare camin cultural - Reabilitare Camin cultural - Reabilitare camin cultural, sat Vedea - Reparatie gard si drum acces, Manastirea Sf. Dumitru, sat Cosoteni - Reabilitare Biserica Sf. Teodor Tiron sat Vedea - Reabilitare Troita cimitir sat Meri - Modernizare camin cultural - Reabilitarea a 2 camine culturale - Extindere camin cultural si renovarea Bisericii Sf. Apostol Petru si Pavel ATLE ACTIUNI - Reamenajare Piata PECO -Plan integrat de dezvoltare urbana -Reactualizarea Planului Urbanistic General -Cadastru imobiliar edilitar -Intocmit PUG oras Zimnicea

- Valoarea totala ­ 350 mii lei d.c. 50 mii lei - Valoarea totala ­126 mii lei - Valoarea totala ­ 1400 mii lei d.c. 300 mii lei-2009 -Valoare totala -300 mii lei - Valoare totala- 150 mii lei - Valoarea totala ­ 7000 mii lei d.c. 3500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei d.c. 500 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 100 mii lei - Valoarea totala ­ 50 mii lei d.c. 5 mii lei -2009 - Valoarea totala- 60 mii lei - Valoarea totala ­ 1174mii lei - Valoarea totala ­ 1300 mii lei d.c.200 mii lei- 2009 - Valoarea totala ­ 1000 mii lei - Valoarea totala ­ 500 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 350 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei - Valoarea totala ­ 150 mii lei d.c. 20 mii lei- 2009 - Valoarea totala - 2700 mii lei - Valoare totala- 86.000 mii lei d.c. 150 mii lei- 2009 - Valoarea totala- 500 mii lei - Valoarea totala- 100 mii lei - Valoarea totala 800 mii lei d.c. 400 mii lei- 2009

Primaria comunei Silistea Primaria comunei Sirbeni Primaria comunei Slobozia Mindra Primaria comunei Stejaru Primaria comunei Suhaia Primaria comunei Storobaneasa Primaria comunei Tatatastii de Sus Primaria comunei Trivalea-Mosteni Primaria comunei Troianul Primaria comunei Tiganesti Primaria comunei Uda Clocociov Primaria comunei Vedea

2010 2009 2009 2010 2010 2010 2009 2012 2009-2010 2009 2011 2009

7.55 7.56 7.57 XIX 1 2

Primaria comunei Viisoara Primaria comunei Virtoape Primaria comunei Zimbreasca Primaria municipiului Alexandria Primaria Turnu Magurele Primaria orasului Zimnicea

2009 2009 2013 2009 2009 2009 2009

80

3

Nr. crt. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - Realizare PUG

D O M E N I U L/O B I E C T I V U L / A C T I U N E A

Cuantificare (unitati fizice si/sau valorice)

Entitatea implicata in realizare

Termen de finalizare

- Valoarea totala ­ 100 mii - Valoarea totala ­250 mii lei - Valoarea totala ­ 436,83 mii lei - Valoarea totala ­ 9880 mii lei - Valoarea totala - 9832 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei - Valoarea totala ­ 300 mii lei d.c. 70 mii lei -2009 - Valoarea totala ­ 351,05 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei Valoarea totala ­ 90 mii lei - Valoarea totala ­ 4.000 mii euro d.c. 2.000 mii euro -2009 - Valoarea totala ­ 50 mii lei - Valoarea totala ­ 200 mii lei

- Actualizare PUG - Amenajare targ saptamanal - Modernizare targ saptamanal - Infiintare abator cornute mari - Servicii proiectare -PUG si RLU -Realizare PUG - Masuratori topo-cadastrale si intocmirea documentatiilor pentru emiterea titlurilor de proprietate -Realizare PUG si RLU- 3 sate - Reactualizare PUG - Masuratori in vederea reparcelarii suprafetelor agricole si intocmirii documentatiei pentru emiterea titlurilor de proprietate - Forare puturi pe izlazul comunal pentru adapat animale - Realizare PUG

Primaria comunei Babaita Primaria comunei Blejesti Primaria comunei Buzescu Primaria comunei Cervenia Primaria comunei Dracsenei Primaria comunei Galateni Primaria comunei Islaz Primaria comunei Orbeasca Primaria comunei Rasmiresti Primaria comunei Saceni Primaria comunei Sfintesti Primaria comunei Silistea Gumesti

2009 2009 2009 2009 2009 2010 2009 2009 2009 2010 2009 2009

P R E F E C T, Jr. Ionu Adrian BÎ

81

Information

TELEORMAN

81 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

205245