Read Microsoft Word - anbudsblankett[1].doc text version

INROPSUPPDRAG

Probusauktioner ombesörjer inropsuppdrag kostnadsfritt. Uppdragen behandlas konfidentiellt och kundtjänst bjuder för er räkning så förmånligt som möjligt. Uppdragen skall vara oss tillhanda senast kl.16.00 dagen före försäljningen.

Vid köp tillkommer 20% inropsavgift på klubbat belopp ( köparprovision 16% samt moms på denna provision ) Buyers premium 20%

Kndnr

VAR GOD TEXTA TYDLIGT NAMN OCH SIFFROR SOM ÄR OTYDLIGA BEAKTAS EJ

Föremål nr. Lot Katalogbeskrivn.

SEK. (exkl, inropsavgift)

Namn ________________________________________________________________________ Postadress ________________________________________________________________________ Ort med postnr ________________________________________________________________________ Tel dagtid E-mail ________________________________________________________________________

Jag förbinder betala och avhämta föremålen enligt auktionsvillkoren i katalogen

Datum_____________ Namnteckning______________________________

PROBUS AUKTIONER, GREVGAT 6, 114 53 STOCKHOLM

www.probusauktioner.se

tel +46(0)8-6605900 fax+46(0)8-6605819

Information

Microsoft Word - anbudsblankett[1].doc

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

207511