Read katalog_wizerunek_12_PL.indd text version

ROZWIZANIA DLA PRZEMYSLU FARB I LAKIERÓW

Firma

Profarb powstal w 1987 roku i dziala w oparciu o Polski Kodeks Handlowy w formie spólki z ograniczon odpowiedzialnoci. Obecnie grup PROFARB tworzy pi firm: dwie w Polsce oraz po jednej w Rosji, na Ukrainie i w Wietnamie. W jzyku polskim nazwa PROFARB znaczy ,,dla farb" i oddaje profil dzialalnoci firmy. Oferujemy pelny pakiet uslug i produktów slucych do produkcji farb i lakierów, naszymi glównymi klientami s producenci farb i lakierów. W grupie PROFARB pracuje okolo 110 osób. Firma zarzdzana jest przez zespól: Marian Adamek- Prezes Zarzdu Krzysztof Danek- Dyrektor ds. Produkcji Radek Adamek- Dyrektor Handlowy Wszystkie produkty i uslugi firmy posiadaj certyfikat ISO 9001:2000 wystawiony przez BVQI.

Mam przyjemno przedstawi Pastwu firm, która od dwudziestu lat podejmuje dzialania o charakterze inwestycyjnym na rynku midzynarodowym. Zajmujemy si zagadnieniami inynierii chemicznej, ze szczególnym uwzgldnieniem brany farb i lakierów. Nasze dzialania obejmuj kompletny proces inwestycyjny - poczwszy od podejmowania decyzji, poprzez wykonywanie dokumentacji projektowych, produkcj i dostaw aparatury chemicznej, a skoczywszy na oddawaniu instalacji ,,pod klucz". W Profarbie znajdziecie Pastwo partnera, który zapewnia kompleksow obslug procesów inwestycyjnych. Czeka tu na Pastwa kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra inynieryjno- techniczna, która pomoe Pastwu rozwiza wszystkie problemy zwizane z planowan inwestycj. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji s krajowe i zagraniczne wiadectwa i certyfikaty oraz referencje naszych klientów z calego wiata.

Marian Adamek

Prezes Zarzdu, zaloyciel firmy

Zapraszamy serdecznie do wspólpracy.

Profarb to zaufanie najwikszych inwestorów

Przedmiot dzialalnoci firmy:

analiza zada inwestycyjnych opracowanie dokumentacji projektowych wykonawstwo aparatów i urzdze monta instalacji realizacja inwestycji ,,pod klucz"

Specjalizacja - klucz do sukcesu

Profarb zrealizuje dla Pastwa inwestycje w obszarze:

· produkcja farb dekoracyjnych · produkcja farb przemyslowych · produkcja tynków i szpachli · produkcja farb graficznych · produkcja klejów i spoiw · produkcja farb proszkowych · synteza ywic organicznych.

Firma specjalizuje si w nastpujcych dziedzinach:

· dyspergacja i dezagromelacja surowców stalych w rodowisku cieklym · mieszanie surowców cieklych i dyspersyjnych · magazynowanie cieczy i surowców stalych wraz z ich zaladunkiem do urzdze produkcyjnych · wagowe i objtociowe systemy dozowania surowców, pólproduktów i kolorantów, przemyslowe kolorowanie wyrobów · synteza pólproduktów i ywic organicznych · ogrzewanie wysokotemperaturowymi bezcinieniowymi nonikami ciepla · automatyzacja operacji i procesów chemicznych.

Profarb to fachowa obsluga i terminowo realizacji

Misja firmy:

Misj firmy jest dostarczenie swoim klientom z szeroko rozumianej brany farb i lakierów optymalnych rozwiza technicznych , pozwalajcych na osiganie zakladanych przez klientów celów. Misja ta urzeczywistnia si przez nasze pojmowanie trzech kluczowych obszarów istnienia firmy, a wic biznesu, ludzi i postaw jako:

1. Biznes

oferowanie optymalnych produktów, etyka w biznesie, dlugookresowe relacje z Klientami

2. Ludzie

ambitni, zaangaowani, profesjonalni i innowacyjni wspólpracownicy to ródlo sily naszej firmy

3. Postawy

istniejemy dziki i dla naszych Klientów, jestemy otwarci na ich potrzeby , rozwizujemy problemy, jestemy dumni z tego co osignlimy.

Cele:

bycie wiodcym, preferowanym dostawc uslug i sprztu do produkcji farb i lakierów na rynkach Europy, Rosji, Bliskiego Wschodu oraz Azji Poludniowo-Wschodniej. cisla wspólpraca z globalnymi producentami farb i lakierów.

Pelna analiza zada inwestycyjnych

· przygotowanie procesów inwestycyjnych · doradztwo inwestycyjne · koncepcja inwestycji · projektowanie

Kompleksowe uslugi projektowe

Zgodnie z wymogami inwestycyjnymi Profarb wykonuje dokumentacje projektowe w nastpujcych branach:

· technologiczno-montaowej · konstrukcji aparatów i urzdze · sterowania operacjami i procesami wraz z aparatur kontrolno-pomiarow · budowlano-architektonicznej · elektroenergetycznej · instalacyjnej w zakresie wentylacji, ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej · zabezpieczenia przeciwpoarowego i bezpieczestwa higieny pracy.

Projekty wykonywane s przy pomocy najnowoczeniejszych systemów komputerowych.

Profarb to zrozumienie Twoich potrzeb

ek

ty

% 20

apar

at u

ra

iu

rz

Udzial w sprzeday poszczególnych grup produktów. Procentowy udzial eksportu w sprzeday firmy: 70%

proj

dzen

ia 40%

inw

estycje ,,

pod k

lu

cz

0% "4

Wykonawstwo aparatów i urzdze

W oparciu o wlasne rozwizania konstrukcyjne PROFARB dostarcza:

I. Disolwery Disolwery laboratoryjne Disolwery przycienne Disolwery kadziowe Disolwery kadziowe specjalne Disolwery wielokadziowe Disolwery stacjonarne Disolwery trój-walowe II. Mieszalniki Mieszadla przyczepne do kadzi, beczek, kontenerów Mieszadla kadziowe Mieszalniki stacjonarne III. Mlyny Mlyny z obrotowym koszem Mlyny poziome IV. Stacje dozujce Stacje dozujce V. Instalacje do syntez ywic Instalacje do syntez ywic wodorozcieczalnych i rozpuszczalnikowych VI. Urzdzenia dodatkowe Filtry powietrza Prasy hydrauliczne/ wywrotnice do kadzi Zespoly pompujce- filtrujce/ filtry cieczy Kadzie

Realizacja inwestycji ,,pod klucz"

Dziki wieloletniemu dowiadczeniu Profarb zrealizowal szereg instalacji dla przemyslu farb i lakierów na calym wiecie. Byly to midzy innymi:

· instalacje magazynowania i transferu surowców cieklych i sypkich · instalacje do produkcji farb i lakierów · instalacje do produkcji ywic lakierniczych · instalacje do produkcji kolorantów · instalacje do produkcji tynków

Wszystkie wymienione instalacje pracuj w systemach pelnej automatyzacji i kontroli procesów. wiadczymy kompleksowe uslugi w zakresie wykonawstwa instalacji sterowania i automatyzacji.

Profarb posiada sie handlowo-serwisow na calym wiecie

Skandynawia

Westerlins Maskinfabrik AB (mills, resin plants, dosing stations) P.O. Box 9075 S-200 39 Malmo Sweden tel.: +46 84 02 10 410 fax.: +46 40 22 04 03 mobile: +46 70 37 20 510

Rosja

Benelux/Francja

U.S.A.

FOX Industries, INC. 22 Commerce Road, Fairfield, NJ 07004, USA tel. +1 97 32 27 44 40 fax: +1 97 32 27 53 77 e-mail: [email protected]

B.H. Services 8, Chemin du Chenisse B-6941 Verlaine S/Ourthe Belgium tel. : +32 86 40 13 91 mobile: +32 476 40 55 63 e-mail: [email protected]

Polska: Profarb Chorzowska 44C 44-100 Gliwice, Poland tel: +48 (32) 270 45 41 fax: +48 (32) 231 46 41 [email protected] www.profarb.com.pl

Profarb RUS Universitetskaya str. 11a 141980 Dubna, Moskovsky region tel: + 7 09621 285 79 e-mail: [email protected]

Ukraina

Niemcy, Austria, Szwajcaria,

Kovács és Társa Kereskedelmi Kft. 1095 Budapest Soroksári út 158 tel.: +36 1 358 14 97 +36 1 280 24 40 fax.: +36 1 358 14 98 e-mail: [email protected]

Wgry

Profarb UA Ltd Gorkiego 103a str. of. 93 03150 Kiev, tel/fax: + 38 044 269 80 72 mobile: + 38 067 508 52 22 e-mail: [email protected]

Korea

SEOKYUNG ENGINEERING CO.,LTD. Trade Tower Rm 3104 World Trade Center Kangnam-gu, 135-729 Seoul Korea tel.: +82 25 51 87 71 ÷ 8 fax: +82 25 51 87 79 ÷ 80 e-mail: [email protected]

Bliski Wschód

Peterka+Partner Leipziger Ring 52, D 63110 Rodgau Germany tel.: +49 610 67 41 07 fax.: +49 610 67 99 53 mobile: +49 17 26 90 21 98 e-mail: [email protected]

Balkany

BMS Chemie Bistricka 27 SCG 11120 Belgrad Serbia and Montenegro tel.: +381 11 27 69 489 fax.: +381 11 76 83 68 mobile: +38 16 32 37 146 e-mail: [email protected]

SET Bashkjateb st., Mouhajreen District,. P.O. BOX 33803, Damascus Syria tel./fax +963 11 373 50 45 mobile: +963 94 21 00 84 e-mail : [email protected]

Wietnam, Kamboda, Tajlandia, Laos

Profarb Asia-Pacific 10L Khu Dan Cu Mieu Noi Duong Dinh Tien Hoang P.3, Q. Binh Thanh Ho Chi Minh City Vietnam, S-fone: (+84) 95 33 44 912 mobile: (+84) 98 912 40 41 www.profarbasia.com email Asia-Pacific: [email protected] e-mail Nothern Vietnam: [email protected] e-mail Southern Vietnam: [email protected]

Czechy/Slowacja

REFRAMAT - akciova spolecnost 148 00 Praha 4, Kloboukova 33 tel. +420 2 71 73 69 60 fax. +420 2 71 73 45 66 e-mail: [email protected]

Grecja

DR.K.BELEGRATIS & Co. E.E. GR-151 22 , Mesologiou 5 Amarousion - Attikis Greece Tel. +30 210 802 11 41 fax. +30 210 612 22 54 e-mail: [email protected]

MECKHEM PTE LTD No.7 Chin Bee Drive Singapore 619857 tel.: +65 62 62 00 30 fax: +65 62 62 29 11 e-mail: [email protected]

Singapur

Profarb

Chorzowska 44C, 44-100 Gliwice, Polska tel: +48 (32) 270 45 41 fax: +48 (32) 231 46 41 e-mail: [email protected] www.profarb.com.pl

WODA PITNA Z ZAK£ADOWEJ SIECI

GA 150 GA HS NSA 137 EI 136 SIC 135 GA 148 GA 147 149

100 80

DN80

120-100-KO

PATRZ SCHEMAT NR T-1077/III-03/A

121-80-KO 80 65 122-65-KO 87-40-KO 122-80-KO

SUROWCE SYPKIE PATRZ SCHEMAT NR 49-10/04-000/C (Zeszyt V) ODPYLANIE - DO HOPPERA POZ.H1

HS

D2-M3

HS NSA 138 GA 138

D2-M1

D2-M2

147-100-KO

146-100-KO

145-100-KO

NSA 139

ZD2 PS22

POG2

Z131 DN65

WORKI WM WM

D2-M4

KH13

GVSA 132 WIA 145 H

GVSA 131

GVSA 153

GVSA 154

+3,2m

AGREGAT HYDRAULICZNY DISOLWERA POZ.HSD2

140-100-KO 139-100-KO

LA L 143 HH

138-100-KO 137-100-KO 136-100-KO

GVSA 152 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100

WD2 HSD2

DN20 DN100

NS/140

135-100-KO

DN100 DN100

134-100-KO Z158

131-100-KO 100 80

DN80

134

GVSA 155

GVSA 156

GVSA 157

GVSA 158

Z133

DN100

100 80

SPUST WODY PO

GVSA 133 LA/143

130-100-KO

FD2

HS

PD2

NS 140

NSA 151 GVSA/131,133,522,132,550 NS/500 NSA/137,138,523 SIC/135 SYSTEM TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO SYSTEM MYCIA SYSTEM CH£ODZENIA

NS/600

NS/720

NS/800

DN50

TIA

H

Z152

Z153 Z154 Z155 Z156 Z157

143-100-KO

144-100-KO

PATRZ SCHEMAT NR 49-10/04-000/C (Zeszyt V)

PASTA DO E9-E10

PASTA DO E1-E2

PASTA DO E3-E4

PASTA DO E5-E6

PASTA DO E7-E8

PI

Zbiorniki bazy - 6szt istniejce + 2szt planowane

(Istniejcy) (Istniejc

(Istniejcy) (Istniejc (2") 7600 (2") (2") (2") (1") (1") (2") (2") (2") (1") (1")

3800

(1")

15000

(1") 8400

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

SP

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1")

(1") 2400 2800

Mieszalniki V=3,0m - 5szt (nowe)

Mieszalniki V=5,0m - 5szt (nowe)

18000

7600

5

6

7

8

Information

katalog_wizerunek_12_PL.indd

15 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1262660