Read USTAVNO PRAVO I text version

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA

Ovde je sadrzana sva ispitna materija predviena u Pravilniku o programu pravosudnog ispita iz 1997. godine ("Sluzbeni glasnik RS", br. 51/1997), s tim sto su neka pitanja novelirana i usklaena, a neka i pridodata, u skladu sa postojeom pravnom regulativom na dan 1.septembra 2005.godine. NAPOMENA: Usmeni deo pravosudnog ispita iz svakog od ispitnih predmeta sadrzan je u dole navedenim pravnim oblastima i temama, ali navedeni brojevi ne oznacavaju zvanicna ispitna pitanja, tako da pitanja na ispitu mogu biti i drugacije formulisana, svakako u okviru dolenavedene materije.

I. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

1.USTAV KAO OSNOVNI IZVOR USTAVNOG PRAVA

1. Pojam ustava. Materija i svojstva ustava. Vrste ustava. Ustavna povelja. 2. Promena Ustavne povelje SCG. Promena Ustava Republike Srbije i Ustava Republike Crne Gore. 3. Odnos Ustavne povelje i Ustava republika clanica.

2.NACELA I OSNOVNE INSTITUCIJE USTAVNOG PRAVA

4. Pojam, obelezja i sastav Drzavne zajednice Srbije i Crne Gore. Pojam i obelezja Republike Srbije i Republike Crne Gore. 5. Drzavna teritorija i drzavni amblemi SCG i republika clanica. 6. Drzavljanstvo SCG i drzavljanstvo republika clanica. 7. Jezik u sluzbenoj upotrebi i pismo u SCG i republikama clanicama. 8. Nadleznost SCG i nadleznost republika clanica. 9. Polozaj republika clanica u DZ Srbije i Crne Gore. 10. Nacelo narodne (graanske) suverenosti. 11. Nacelo podele vlasti. 12. Nacelo vladavine prava. 13. Nacelo politickog pluralizma. 14. Nacelo jedinstva privrednog podrucja i jedinstva trzista. 15. Odnos crkve (verskih zajednica) i drzave. 16. Odnos unutrasnjeg prava i meunarodnih ugovora.

3.LJUDSKA I GRAANSKA PRAVA

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ustavna koncepcija i podela ljudskih i graanskih prava. Licna prava. Politicka prava. Ekonomska i socijalna prava. Prava pripadnika nacionalnih manjina. Ustavne duznosti. Prava i duznosti stranaca. Ostvarivanje i zastita ljudskih prava pred domaim i meunarodnim sudovima Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i graanskim slobodama Meunarodne konvencije o ljudskim pravima i slobodama

4.EKONOMSKO UREENJE

27. Svojinski odnosi po Ustavnoj povelji SCG

1

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

28. 29. 30. 31.

Svojinski odnosi po Ustavu Republike Srbije. Sloboda privrednog delovanja (preduzetnistva). Samostalnost privrednih subjekata. Budzetsko finansiranje drzave i drzavnih delatnosti i delatnosti od opsteg interesa.

5. ZAKONODAVNA VLAST

32. Skupstina Srbije i Crne Gore, nadleznost i nacin rada. Narodna skupstina u Republici Srbiji i Skupstina u Republici Crnoj Gori, nadleznost i nacin rada. 33. Skupstina Srbije i Crne Gore - sastav, izbor i mandat poslanika. Narodna skupstina u Republici Srbiji i Skupstina u Republici Crnoj Gori - sastav, izbor i mandat narodnih poslanika odnosno poslanika. 34. Konstituisanje Skupstine Srbije i Crne Gore. Konstituisanje Narodne skupstine u Republici Srbiji i Skupstine u Republici Crnoj Gori. 35. Skupstina Srbije i Crne Gore, prestanak mandata i raspustanje. Narodna skupstina u Republici Srbiji i Skupstina u Republici Crnoj Gori, raspustanje. 36. Imunitet poslanika u Skupstini SCG i drugih saveznih funkcionera. Imunitet narodnih poslanika odnosno poslanika u republikama clanicama. 37. Unutrasnja organizacija Skupstine Srbije i Crne Gore, radna tela i funkcioneri. Unutrasnja organizacija Narodne skupstine u Republici Srbiji i Skupstine u Republici Crnoj Gori, radna tela i funkcioneri. 38. Postupak donosenja zakona i ratifikacije meunarodnih ugovora SCG. Postupak donosenja zakona u republikama clanicama. 39. Republicki referendum i narodna inicijativa u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

6.IZVRSNA VLAST

PREDSEDNIK REPUBLIKE 40. Predsednik SCG, nadleznost i akti. Predsednik republike u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, nadleznost i akti. 41. Predsednik SCG, izbor i prestanak mandata. Predsednik republike u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, izbor i prestanak mandata. 42. Odnos predsednika republike u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori i Narodne skupstine odnosno Skupstine. VLADA 43. Savet ministara SCG, nadleznost i akti. Vlada u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, nadleznost i akti. 44. Savet ministara SCG, sastav i izbor. Vlada u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, sastav i izbor. 45. Odgovornost Saveta ministara SCG i ministarska odgovornost. Odgovornost Vlade u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori i ministarska odgovornost. 46. Organi Drzavne zajednice Srbije i Crne Gore. 47. Organi drzavne uprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

7. USTAVNI SUDOVI

48. Sud Srbije i Crne Gore, nadleznost. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, nadleznost. 49. Sud Srbije i Crne Gore, sastav i izbor. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, sastav i izbor. 50. Sud Srbije i Crne Gore, pokretanje i tok postupka. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, pokretanje i tok postupka. 51. Sud Srbije i Crne Gore, dejstvo odluka. Ustavni sud u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, dejstvo odluka.

8. TERITORIJALNA AUTONOMIJA

52. Pojam i jedinice teritorijalne autonomije. 53. Prava i duznosti autonomnih pokrajina. 54. Organi autonomnih pokrajina, nadleznost i akti.

2

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

9. LOKALNA SAMOUPRAVA

55. 56. 57. 58. Pojam i jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Izvorni i povereni poslovi opstine u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Finansiranje poslova opstine u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Ucese graana u obavljanju poslova lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. 59. Organizacija, nadleznost i akti opstinskih organa u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. 60. Nadzor drzave nad funkcionisanjem lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. 61. Zastita prava lokalne samouprave u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

10. ORGANIZACIJA PRAVOSUA

SUDOVI Ustavna nacela o sudovima u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Vrste sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Nadleznost opstinskih (osnovnih) sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Nadleznost okruznih (visih) sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Nadleznost apelacionih sudova u Republici Srbiji Nadleznost Upravnog suda u Republici Srbiji Nadleznost Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog suda Republike Crne Gore. Nadleznost trgovinskih sudova u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Vojni sudovi i preuzimanje njihove nadleznosti Nadleznost Suda Srbije i Crne Gore Sudska odeljenja i sednice svih sudija u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Opsta sednica Vrhovnog suda Srbije i Vrhovnog suda Republike Crne Gore. Sudska uprava u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Pravosudna uprava u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Sudski poslovnik, poslovnik Vrhovnog suda Srbije i poslovnik Vrhovnog suda Republike Crne Gore. Organizacija i rad sudske pisarnice u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Nadzor nad sudovima u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori, u pogledu postupanja u rokovima. Izbor sudija Suda Srbije i Crne Gore, prestanak njihove funkcije i razresenje. Izbor sudija i sudija porotnika u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Prestanak funkcije i razresenje sudija i sudija porotnika u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Strucni saradnici, sudijski pripravnici, volonteri i sluzbenici u sudu u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Odgovornost za stetu koja nastane radom sudija i sudija porotnika u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Arbitraze i mirovna vea. JAVNO (DRZAVNO) TUZILASTVO Funkcije javnog (drzavnog) tuzilastva i nacin njihovog obavljanja u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Organizacija i rad javnog (drzavnog) tuzilastva u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Nadleznost i ovlasenja javnog (drzavnog) tuzilastva u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori. Izbor javnih (drzavnih) tuzilaca i njihovih zamenika. Prestanak funkcije i razresenje javnih (drzavnih) tuzilaca i njihovih zamenika. Unutrasnja organizacija rada javnih (drzavnih) tuzilastava u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

83. 84. 85. 86. 87.

3

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

88. Vrhovni vojni tuzilac, njegove funkcije, ovlasenja i nadleznost. Postavljanje i razresenje vojnih tuzilaca i njihovih zamenika. ADVOKATURA Funkcije advokature i nacini njenog obavljanja. Uslovi za vrsenje advokatske delatnosti. Prava, duznosti i polozaj advokata. Privremena zabrana i prestanak vrsenja advokatske delatnosti. Disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika. Advokatski pripravnici. Advokatska komora.

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

_________________

II. KRIVICNO MATERIJALNO PRAVO

OPSTI DEO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Krivicno delo. Pojam krivicnog dela. Bie i elementi krivicnog dela. Radnja krivicnog dela. Oblik krivicnog dela. Subjekti krivicnog dela. Posledica krivicnog dela. Uzrocni odnos. Osnovi iskljucenja krivicnog dela. Neznatna drustvena opasnost. Nuzna odbrana. Krajnja nuzda. Pokusaj krivicnog dela. Pripremne radnje. Vreme i mesto izvrsenja krivicnog dela. Sticaj krivcnih dela. Pojam i vrste. Prividni idealni sticaj. Prividni realni sticaj (produzeno krivicno delo). Krivicna odgovornost. Pojam. Uslovi krivicne odgovornosti. Uracunljivost. Vinost, pojam i oblici. Umisljaj i nehat. Odgovornost za krivicna dela kvalifikovana tezom posledicom ili posebnom okolnosu. Odgovornost za krivicna dela ucinjena putem stampe. Stvarna zabluda i njen krivicnopravni znacaj. Pravna zabluda i njen krivicnopravni znacaj. Saucesnistvo. Pojam. Vrste saucesnistva. Saizvrsilastvo. Podstrekavanje. Pomaganje. Krivicna odgovornost saucesnika. Krivicne sankcije. Pojam i vrste krivicnih sankcija. Kazne. Smrtna kazna. Kazna zatvora. Novcana kazna. Odmeravanje kazne. Olaksavajue i otezavajue okolnosti. Ublazavanje kazne. Osloboenje od kazne. Povrat i visestruki povrat.

4

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Odmeravanje kazne za krivicna dela u sticaju. Odmeravanje kazne osuenom licu. Uracunavanje pritvora i ranije kazne. Mere upozorenja. Pojam. Uslovna osuda. Sudska opomena. Mere bezbednosti. Pojam. Obavezno psihijatrijsko lecenje i cuvanje u zdravstvenoj ustanovi. Obavezno psihijatrijsko lecenje na slobodi. Obavezno lecenje alkoholicara i narkomana. Zabrana vrsenja poziva, delatnosti ili duznosti. Zabrana upravljanja motornim vozilom. Zastarelost. Pojam. Zastarelost krivicnog gonjenja. Zastarelost izvrsenja krivicnih sankcija. Polozaj maloletnika u krivicnom pravu. Pojam maloletstva i njegov krivicnopravni znacaj. Sankcije za maloletnike. Vaspitne mere, pojam i vrste. Maloletnicki zatvor. Primena vaspitnih mera na punoletna lica koja su izvrsila krivicno delo kao maloletnici. Primena vaspitnih mera na mlae punoletne ucinioce krivicnih dela. Vazenje srpskog krivicnog zakonodavstva. Vremensko vazenje. Prostorno vazenje.

POSEBNI DEO

1. Krivicna dela protiv ustavnog ureenja i bezbednosti. Pojam. Napad na ustavno ureenje. Oruzana pobuna. Terorizam. Diverzija. Sabotaza. Spijunaza. Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog ureenja. 2. Krivicna dela protiv covecnosti i meunarodnog prava. Pojam. Genocid. Ratni zlocin protiv civilnog stanovnistva. Ratni zlocin protiv ranjenika i bolesnika. Ratni zlocin protiv ratnih zarobljenika. 3. Krivicna dela protiv privrede i jedinstva domaeg trzista. Pojam. Falsifikovanje novca. Falsifikovanje znakova za vrednost. Izdavanje ceka bez pokria. 4. Krivicna dela protiv Vojske SCG. Pojam. Neizvrsenje i odbijanje izvrsenja nareenja. Protivljenje pretpostavljenom. Neodazivanje pozivu i izbegavanje vojne sluzbe. 5. Krivicna dela protiv bezbednosti vazdusnog saobraaja. Pojam. Otmica vazduhoplova. Ugrozavanje bezbednosti leta vazduhoplova. 6. Krivicna dela protiv zivota i tela. Pojam. Ubistvo, osnovni oblik i tesko ubistvo. Ubistvo na mah, ubistvo iz nehata i ubistvo deteta pri poroaju. Nedozvoljen prekid trudnoe. Teska telesna povreda. Laka telesna povreda. Nasilno uzimanje ljudskih organa ili delova tela. Ucestvovanje u tuci. 7. Krivicna dela protiv izbornih prava i slobode izjasnjavanja. Pojam. Povreda prava glasanja. Falsifikovanje izbora i glasanja. 8. Krivicna dela protiv radnih odnosa. Pojam. Povreda prava iz radnog odnosa. Povreda prava na strajk. Zloupotreba prava na strajk. 9. Krivicna dela protiv casti i ugleda. Pojam. Kleveta. Uvreda. Povreda ugleda SCG. Povreda ugleda Republike Srbije. Seksualno zlostavljanje. 10. Krivicna dela protiv dostojanstva licnosti i morala. Pojam. Silovanje. Obljuba ili protivprirodni blud nad nemonim licem. Obljuba ili protivprirodni blud sa licem koje nije navrsilo cetrnaest godina. Obljuba ili protivprirodni blud zloupotrebom polozaja. Protivprirodni blud.. Iskorisavanje maloletnih lica za pornografiju. Trgovina ljudima 11. Krivicna dela protiv braka i porodice. Pojam. Dvobracnost. Vanbracna zajednica sa maloletnim licem. Zapustanje i zlostavljanje maloletnog lica. 12. Krivicna dela protiv zdravlja ljudi i covekove sredine. Pojam. Nesavesno lecenje bolesnika. Neukazivanje lekarske pomoi. Zagaivanje zivotne sredine. 13. Krivicna dela protiv privrede iz Krivicnog zakona Republike Srbije. Nesavestan rad u privrednom poslovanju. Prouzrokovanje stecaja. Prouzrokovanje laznog stecaja. Osteenje poverilaca. Nedozvoljena trgovina. Poreska utaja. Unistavanje ili

5

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

14. 15.

16.

17. 18. 19.

20. 21.

osteivanje posebno zastienih prirodnih dobara. Iznosenje u inostranstvo, bez dozvole, posebno zastiene biljne ili zivotinjske vrste. Krivicna dela protiv imovine. Pojam. Kraa, osnovni oblik, teska i sitna kraa. Razbojnicka kraa. Razbojnistvo. Teski slucajevi razbojnicke krae i razbojnistva. Utaja. Prevara. Iznuda. Kraa vozila. Prikrivanje. Krivicna dela protiv bezbednosti racunarskih podataka. Pojam. Neovlaseno korisenje racunara i racunarske mreze. Racunarska sabotaza. Pravljenje i unosenje racunarskih virusa. Racunarska prevara. Ometanje funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka i racunarske mreze. Neovlaseni pristup zastienom racunaru ili racunarskoj mrezi. Sprecavanje i ogranicavanje pristupa javnoj racunarskoj mrezi. Neovlaseno korisenje autorskog i drugog srodnog prava. Krivicna dela protiv opste sigurnosti ljudi i imovine. Pojam. Izazivanje opste opasnosti. Osteenje zastitnih ureaja na radu. Osteenje nasipa, brana i drugih objekata namenjenih sprecavanju odliva rudarske i industrijske jalovine. Osteenje ili unistenje objekata ili ureaja namenjenih zastiti zivotne sredine. Krivicna dela protiv bezbednosti javnog saobraaja. Pojam. Ugrozavanje javnog saobraaja. Nepruzanje pomoi licu povreenom u saobraajnoj nesrei. Krivicna dela protiv pravosua. Pojam. Neprijavljivanje pripremanja krivicnog dela. Neprijavljivanje krivicnog dela ili ucinioca. Pomo uciniocu posle izvrsenog krivicnog dela. Davanje laznog iskaza. Krivicna dela protiv javnog reda i pravnog saobraaja. Pojam. Sprecavanje sluzbenog lica u vrsenju sluzbene duznosti. Dogovor za izvrsenje krivicnog dela. Zlocinacko udruzivanje. Kockanje. Falsifikovanje isprave. Posebni slucajevi falsifikovanja isprava. Krivicna dela protiv sluzbene duznosti. Pojam. Zloupotreba sluzbenog polozaja. Falsifikovanje sluzbene isprave. Pronevera. Posluga. Protivzakonito posredovanje. Primanje mita. Davanje mita. Ostala krivicna dela. Neovlasena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i omoguavanje uzivanja opojnih droga. Ometanje ovlasenog sluzbenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili odrzavanja javnog reda i mira (clan 23. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije). Sprecavanje ovlasenog sluzbenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili odrzavanja javnog reda i mira (clan 24. Zakona o javnom redu i miru Republike Srbije). Neovlaseno nabavljanje, drzanje, nosenje, izrada, razmena ili prodaja vatrenog oruzja, municije ili eksplozivnih materijala (clan 33. Zakona o oruzju i municiji Republike Srbije).

_________________

III. KRIVICNO PROCESNO PRAVO 1. Krivicni postupak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Osnovna nacela krivicnog postupka. Legalitet. Optuzno nacelo. Istrazno nacelo. Kontradiktornost. Javnost. Zbornost. Neposrednost. Materijalna istina. Materijalna i formalna odbrana. Usmenost. Slobodna ocena dokaza. Procesna ekonomija. Procesni subjekti. Pojam i vrste krivicnog suda. Stvarna, mesna i funkcionalna nadleznost suda.

6

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Sukob nadleznosti. Prenosenje mesne nadleznosti. Posledice nenadleznosti. Spajanje i razdvajanje postupka. Objektivnost sudija. Izuzee, razlozi i postupak izuzea. Tuzilac. Javni tuzilac. Osteeni kao tuzilac. Privatni tuzilac. Osumnjiceni/Okrivljeni/Optuzeni/Osueni Pravo na odbranu. Materijalna i formalna odbrana. Branilac. Prava i duznosti branioca. Obavezna i fakultativna odbrana. Radnje dokazivanja. Pretresanje stana i lica, Privremeno oduzimanje predmeta, Postupanje sa sumnjivim stvarima, Saslusanje okrivljenog, Saslusanje svedoka, Uviaj, Vestacenje. Mere obezbeenja prisustva okrivljenog. Poziv. Dovoenje. Obeanje okrivljenog da nee napustiti boraviste. Jemstvo. Pritvor. Rokovi. Pojam, vrste, racunanje. Povraaj u preasnje stanje. Troskovi krivicnog postupka. Pojam. Osloboenje od troskova. Imovinskopravni zahtevi. Pojam i vrste. Pretkrivicni postupak. Otkrivanje i prijavljivanje krivicnih dela. Ovlasenja organa unutrasnjih poslova u prethodnom postupku. Postupanje javnog tuzioca po krivicnoj prijavi. Prethodni postupak Istraga. Pokretanje, svrha, obim, tok i sadrzina istrage. Istrazne radnje. Optuznica i prigovor protiv optuznice. Pojam i sadrzina optuznice. Prigovor protiv optuznice. Postupak po prigovoru. Glavni pretres. Pripreme za glavni pretres, pretpostavke za odrzavanje glavnog pretresa. Rukovoenje glavnim pretresom, tok glavnog pretresa, prekid i odlaganje glavnog pretresa. Izmena i prosirenje optuzbe. Presuda. Izricanje presude. Objavljivanje, pismena izrada i dostavljanje presude. Vrste presuda. Zalba na presudu prvostepenog suda. Pojam. Osnovi pobijanja presude. Devolutivno i suspenzivno dejstvo zalbe. Postupak po zalbi. Granice ispitivanja prvostepene presude. Odluke drugostepenog suda o zalbi. Zalba na presudu drugostepenog suda. Pojam. Osnovi pobijanja drugostepene presude. Vanredni pravni lekovi. Ponavljanje krivicnog postupka.

7

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.

Vanredno ublazavanje kazne. Zahtev za zastitu zakonitosti. Zahtev za ispitivanje zakonitosti pravnosnazne presude. Skraeni postupak. Pojam i osnovne osobine. Postupci za izricanje krivicnih sankcija bez glavnog pretresa. Postupak kaznjavanja pre glavnog pretresa. Postupak kaznjavanja i izricanja uslovne osude od strane istraznog sudije. Postupak za izricanje sudske opomene. Pojam. Resenje o sudskoj opomeni i osnovi pobijanja resenja. Postupak prema maloletnicima. Lica na koja se primenjuju odredbe o postupku prema maloletnicima. Pokretanje, tok i osobenosti postupka prema maloletnicima. Posebni postupci. Postupak za primenu mera bezbednosti, za oduzimanje imovinske koristi, za opozivanje uslovne osude i za pustanje osuenog na uslovni otpust Postupak za donosenje odluke o brisanju osude, za prestanak pravnih posledica osude. i mera bezbednosti Postupak za pruzanje meunarodne pravne pomoi i izvrsenje meunarodnih ugovora u krivicnopravnim stvarima. Postupak za izdavanje okrivljenih i osuenih lica. Postupak za naknadu stete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica neosnovano osuenih i neosnovano lisenih slobode. Postupak za izdavanje optuznice i objave

2. Privredni prestupi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Privredni prestup. Pojam. Odgovornost za privredni prestup, pravno lice, odgovorno lice. Novcana kazna. Uslovna osuda. Zastitne mere. Zastarelost gonjenja za privredni prestup, zastarelost izvrsenja novcane kazne. Postupak. Sastav suda, stvarna i mesna nadleznost. Prethodni postupak, prijava, istrazne radnje, optuzni predlog, prethodno ispitivanje optuznog predloga. Glavni pretres i presuda. Zalba na presudu i resenje. Ponavljanje postupka, zahtev za zastitu zakonitosti. Skraeni postupak.

3. Prekrsaji

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Prekrsaj. Pojam i obelezja prekrsaja. Pravno regulisanje prekrsaja u Srbiji. Odgovornost za prekrsaj. Prekrsajne sankcije. Vrste i odmeravanje prekrsajnih sankcija. Zastitne mere. Prekrsajni postupak. Organi nadlezni za voenje prekrsajnog postupka. Osnovna nacela prekrsajnog postupka. Pokretanje i tok prekrsajnog postupka. Izricanje kazne na licu mesta, mandatni prekrsajni postupak. Mere za obezbeenje prisustva okrivljenog, privoenje, jemstvo, zadrzavanje. Obustavljanje i prekidanje prekrsajnog postupka. Resenje u prekrsajnom postupku. Pravna sredstva. Prigovor. Zalba. Vanredna pravna sredstva, zahtev za sudsku zastitu, zahtev za zastitu zakonitosti, obnova prekrsajnog postupka. 26. Izvrsenje resenja o prekrsaju. Izvrsenje novcane kazne, izvrsenje kazne zatvora, izvrsenje zastitnih mera.

8

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

____________________

IV. GRAANSKO MATERIJALNO PRAVO 1) Opsti deo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Subjekti graanskog prava. Pojam i vrste subjekata graanskog prava. Fizicka lica, postanak i prestanak. Pravna lica, postanak i prestanak. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost fizickih i pravnih lica. Podela subjektivnih graanskih prava. Vrste subjektivnih graanskih prava, imovinska i neimovinska, prenosiva i neprenosiva. Relativna i apsolutna subjektivna graanska prava. Intelektualna prava ili prava autorstva. Licna prava (prava licnosti). Pravne moi (preobrazajna prava). Postanak, promena i prestanak subjektivnih graanskih prava. Sticanje subjektivnih graanskih prava. Originaran i derivativan nacin sticanja, univerzalna i singularna sukcesija. Prestanak subjektivnih graanskih prava. Zloupotreba subjektivnog graanskog prava. Pojam. Sankcije za zloupotrebu subjektivnog graanskog prava. Pravni poslovi. Pojam i elementi pravnog posla. Vrste pravnih poslova, jednostrani i dvostrani, teretni i dobrocini, neformalni i konsensualni, meu zivima i za slucaj smrti. Nevazei pravni poslovi. Nistavi pravni poslovi. Rusljivi pravni poslovi. Pobijanje pravnih poslova. Pravne posledice nevazeih pravnih poslova. Konvalidacija i konverzija. Modifikacije pravnih poslova, uslovi, rokovi i nalozi. Zastupnistvo. Pojam. Ugovorno zastupnistvo (punomostvo). Zakonsko zastupnistvo. Sudsko zastupnistvo. Zastupanje pravnih lica (statutarno zastupnistvo). Vrsenje subjektivnih graanskih prava. Protek vremena kao pravna cinjenica, zastarelost, prekluzija. Povreda i zastita subjektivnih graanskih prava. Povreda subjektivnih graanskih prava. Sudska zastita. Samopomo.

IV. GRAANSKO MATERIJALNO PRAVO 2) Stvarno pravo

1. 2. 3. 4. 5. Nacela stvarnih prava. Apsolutnost stvarnih prava, pravo sledovanja. Pravo prvenstva. Nacelo ogranicenosti broja stvarnih prava. Stvari. Pojam i podela.

9

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Plodovi. Drzavina. Pojam i znacaj. Vrste drzavine. Pravni polozaj savesnog i nesavesnog drzaoca. Pribavljanje i gubitak drzavine. Zastita drzavine. Zastita sudrzavine i posredne drzavine. Svojina. Pojam, predmet i sadrzina prava svojine. Subjekti prava svojine. Oblici prava svojine. Sticanje prava svojine. Originarni nacini sticanja prava svojine. Derivativni nacini sticanja prava svojine. Prestanak prava svojine. Graanskopravna zastita prava svojine, susvojine i zajednicke svojine. Sluzbenosti. Stvarne sluzbenosti, pojam i vrste. Licne sluzbenosti, pojam i vrste. Prestanak prava sluzbenosti, posebno zastarelost i liberatorna uzukapija. Realni tereti. Pravo prece kupovine. Pravo graenja. Zalozno pravo. Pojam i vrste zaloznog prava.. Nacela zaloznog prava. Rucna zaloga. Zaloga na pokretnim stvarima upisanim u registar. Konkurencija vise zaloga na istoj stvari. Prestanak zaloznog prava. Hipoteka. Pojam i nacela. Predmet hipoteke. Potrazivanja obezbeena hipotekom. Prenos i optereenje hipoteke. Svojinska hipoteka. Nathipoteka. Prestanak hipoteke. Zemljisne knjige. Vrste upisa u zemljisne knjige. Nacela zemljisnih knjiga. Tapijski sistem.

____________________

IV. GRAANSKO MATERIJALNO PRAVO 3) Obligaciono pravo

NACELA OBLIGACIONIH ODNOSA

1. 2. 3. 4. 5. 6. Nacelo autonomije volje. Dispozitivnost i imperativnost ureivanja obligacionih odnosa. Nacelo savesnosti i postenja. Nacelo jednake vrednosti davanja. Nacelo zabrane prouzrokovanja stete. Prirodne (naturalne) obaveze.

10

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

IZVORI OBAVEZA

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Ugovor. Pojam ugovora. Sposobnost ugovaranja. Zakljucenje ugovora. Predmet ugovora. Forma ugovora. Kapara i odustanica. Zakljucenje ugovora preko punomonika. Tumacenje ugovora. Nevaznost ugovora. Nistavost. Rusljivost. Posledice nistavosti. Dvostranoobavezni ugovori. Pojam. Odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja. Odgovornost za pravne nedostatke ispunjenja. Prigovor neispunjenja ugovora. Raskidanje ugovora zbog neispunjenja i pravna dejstva. Raskidanje ili izmena ugovora zbog promenjenih okolnosti. Nemogunost ispunjenja i posledice. Prekomerno osteenje. Zelenaski ugovori. Ustupanje ugovora. Ugovor u korist treeg lica. Prouzrokovanje stete. Pojam stete. Razlike izmeu ugovorne i neugovorne stete, posebno u obimu naknade. Materijalna steta. Pojam. Osnovi odgovornosti. Odgovornost po osnovu krivice. Odgovornost za drugog. Odgovornost za stetu od opasne stvari ili opasne delatnosti i osloboenje od odgovornosti. Odgovornost u slucaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu. Odgovornost proizvoaca stvari sa nedostatkom. Odgovornost usled teroristickih akata, javnih demonstracija i manifestacija. Naknada materijalne stete. Uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu. Naknada u obliku novcane rente. Obim naknade materijalne stete, obicna steta i izmakla dobit. Snizenje naknade. Podeljena odgovornost. Naknada nematerijalne stete. Lica koja imaju pravo na naknadu nematerijalne stete. Nenovcana naknada nematerijalne stete, posebno objavljivanje presude ili ispravke. Novcana naknada nematerijalne stete. Odmeravanje visine novcane naknade nematerijalne stete. Kumulacija novcane i nenovcane naknade nematerijalne stete, uslovi za kumulaciju. Nasleivanje i ustupanje potrazivanja naknade nematerijalne stete. Odgovornost vise lica za istu stetu. Sticanje bez osnova. Pojam. Nacin nastanka. Obim vraanja stecenog bez osnova. Poslovodstvo bez naloga. Pojam. Nepravo poslovodstvo. Jednostrana izjava volje. Javno obeanje nagrade.

DEJSTVO OBAVEZA

60. Pojam dejstva obaveza. 61. Poverioceva prava i duznikove obaveze.

11

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Ugovorna kazna. Pojam. Odnos ugovorne kazne i naknade stete. Zatezna kamata. Pojam. Odnos zatezne kamate i naknade stete. Pobijanje duznikovih pravnih radnji. Pojam. Uslovi za pobijanje. Dejstvo pobijanja. Pravo zadrzavanja. Pojam i dejstvo. Razlike prava zadrzavanja i zaloznog prava Sudski penali. Pojam i uslovi za izricanje sudskih penala.

PRESTANAK OBAVEZA

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Ispunjenje obaveze, pojam, subrogacija, zamena ispunjenja, docnja duznika i poverioca. Prebijanje (kompenzacija). Otpustanje duga. Prenov (novacija). Sjedinjenje. Nemogunost ispunjenja. Protek vremena. Otkaz. Smrt.

OSTALI OPSTI INSTITUTI

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Zastarelost. Pojam i dejstva zastarelosti. Prekid zastarelosti. Zastoj zastarelosti. Opsti i posebni rokovi zastarelosti. Novcane obaveze. Pojam i posebnosti novcanih obaveza. Ugovorna kamata. Obaveze sa vise predmeta. Pojam. Alternativne obaveze. Fakultativne obaveze. Obaveze sa vise duznika ili poverilaca. Pojam. Deljive obaveze. Solidarne obaveze. Nedeljive obaveze. Promena poverioca ili duznika. Ustupanje potrazivanja ugovorom (cesija). Posebni slucajevi ustupanja potrazivanja. Preuzimanje duga, pristupanje dugu i preuzimanje ispunjenja.

POJEDINI UGOVORI

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. Ugovor o prodaji. Ugovor o poklonu. Ugovor o zakupu. Ugovor o posluzi. Ugovor o zajmu. Ugovor o jemstvu. Ugovor o delu. Ugovor o punomostvu. Ugovor o ostavi. Ugovor o ortakluku.

____________________

IV. GRAANSKO MATERIJALNO PRAVO

12

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

4) Nasledno pravo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Opsti instituti. Pretpostavke za nasleivanje. Otvaranje naslea, znacaj datuma i casa ostavioceve smrti. Pojam i sastav zaostavstine. Prelazak zaostavstine na naslednike, naslednicke izjave. Sposobnost i dostojnost za nasleivanje. Osnovi pozivanja na naslee. Pojam naslednika, razlike izmeu naslednika i singularnog sukcesora. Odgovornost naslednika za ostavioceve dugove. Prava poverilaca u odnosu na zaostavstinu. Nezastarivost prava na zahtevanje zaostavstine. Drzava kao naslednik. Nasledna prava stranaca. Nasleivanje na osnovu zakona. Krug zakonskih naslednika. Nasledni redovi. Odnos izmeu naslednih redova. Pravo predstavljanja i pravo prirastaja. Nasledno pravo ostaviocevog bracnog druga, roditelja, usvojenika i usvojioca. Poveanje naslednog dela ostavioceve dece u prvom naslednom redu. Smanjenje naslednog dela bracnog druga u drugom naslednom redu. Nuzni naslednici. Velicina nuznog naslednog dela. Izracunavanje nuznog naslednog dela. Priroda prava na nuzni deo, pretpostavka obligacione prirode prava na nuzni deo. Preobrazaj prava na nuzni deo iz obligacionog u stvarno pravo. Razbastinjenje nuznih naslednika. Uracunavanje poklona i isporuka (legata) u nasledni deo. Nasleivanje na osnovu zavestanja (testamenta). Pojam zavestanja. Zavestajna sposobnost. Oblici zavestanja. Zavestajni svedoci. Sadrzina zavestanja. Isporuka. Nalog. Tumacenje zavestanja. Nistavost i rusljivost zavestanja. Dokazivanje unistenog, izgubljenog ili skrivenog zavestanja. Opoziv zavestanja. Ugovori naslednog prava. Ustupanje i raspodela imovine za zivota. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Odnos meu naslednicima. Naslednicka zajednica. Pravo na deobu nasledstva. Obaveza zastite meu naslednicima posle deobe. Postupak za raspravljanje zaostavstine. Pokretanje postupka. Duznosti suda u odnosu na zastitu prava stranaka. Postupanje sa zavestanjem. Upuivanje na parnicu. Resenje o nasleivanju. Naslednopravni zahtevi posle pravnosnaznosti resenja o nasleivanju.

____________________

IV. GRAANSKO MATERIJALNO PRAVO

13

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

5) Porodicno pravo

Srodstvo. 1. Pojam srodstva. 2. Vrste srodstva. 3. Racunanje srodstva. Bracno pravo. 4. Uslovi za zakljucenje i punovaznost braka. 5. Bracne smetnje. 6. Postupak zakljucenja braka. 7. Uslovi za zakljucenje braka domaih drzavljana u inostranstvu. 8. Prestanak braka, pojam, nacini i posledice. 9. Nevazei brakovi, pojam i vrste. 10. Apsolutno nistavi brakovi. 11. Relativno nistavi brakovi. 12. Pravo na tuzbu za ponistavanje braka. 13. Posledice ponistaja braka. 14. Razvod braka. 15. Pravo na tuzbu za razvod braka. 16. Sporazumni razvod braka. 17. Posledice razvoda braka. Imovinski odnosi bracnih drugova, 18. Posebno o obavezi izdrzavanja bracnih drugova. 19. Posebna imovina bracnih drugova, pravo upravljanja i raspolaganja posebnom imovinom. 20. Zajednicka imovina bracnih drugova, nacin upravljanja i raspolaganja. 21. Deoba zajednicke imovine. 22. Odgovornost bracnih drugova za obaveze nastale pre zakljucenja braka i tokom braka. Vanbracna zajednica. 23. Pojam vanbracne zajednice. 24. Pravna dejstva vanbracne zajednice. Odnosi izmeu roditelja i dece. 25. Pretpostavka bracnog ocinstva. 26. Osporavanje bracnog ocinstva i posledice. 27. Utvrivanje vanbracnog ocinstva i materinstva i posledice. 28. Osporavanje vanbracnog ocinstva i materinstva. 29. Pobracenje dece roene van braka i posledice. 30. Vrsenje roditeljskog prava. 31. Nadzor organa starateljstva nad vrsenjem roditeljskog prava. 32. Ogranicenje i lisavanje roditeljskog prava. 33. Prestanak roditeljskog prava. 34. Produzenje roditeljskog prava. Usvojenje. 35. Pojam i vrste usvojenja. 36. Prava i duznosti usvojioca i usvojenika. 37. Prestanak usvojenja i posledice. Obaveza izdrzavanja. 38. Pojam i osobine zakonske obaveze izdrzavanja u porodicnom pravu. 39. Izdrzavanje izmeu krvnih srodnika. 40. Izdrzavanje izmeu srodnika po tazbini. 41. Organ starateljstva. Pojam. Drustveni znacaj. Starateljstvo. 42. Pojam starateljstva. 43. Starateljstvo nad maloletnicima. 44. Starateljstvo nad licima lisenim poslovne sposobnosti. 45. Staralac. 46. Prava i obaveze staraoca. 47. Razresenje staraoca.

14

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

48. Staralac za posebne slucajeve.

____________________

V. GRAANSKO PROCESNO PRAVO

PARNICNI POSTUPAK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Nacela parnicnog postupka. Dispozicija i oficijelnost. Raspravno i istrazno nacelo. Obostrano saslusanje stranaka (kontradiktornost). Poucavanje neuke stranke. Procesna ekonomija. Usmenost i pismenost. Podnesci, pojam, vrste, sadrzina, postupak sa neurednim podneskom. Nacelo javnosti. Procesni subjekti. Sud, stvarna, mesna i funkcionalna nadleznost suda u parnicnom postupku. Objektivnost sudija. Izuzee, razlozi za izuzee, postupak izuzea. Stranke. Pojam. Procesna legitimacija. Stvarna legitimacija. Svojstva stranke, stranacka, parnicna i postulaciona sposobnost. Suparnicarstvo. Pojam i vrste. Zakonski zastupnik stranke. Pojam. Procesnopravni znacaj. Privremeni zastupnik. Punomonik. Pojam. Sadrzina i forma punomoja. Posledice zastupanja od strane neovlasenog lica. Umesac. Pojam i vrste. Uslovi za stupanje umesaca u parnicu. Radnje koje umesac moze preduzimati. Dejstva presude na umesaca. Tzv. glavni umesac. Procesne pretpostavke. Pojam i vrste. Procesnopravni znacaj. Dostavljanje. Pojam i vrste (licno i obicno). Procesni znacaj. Uslovi za punovazno licno dostavljanje. Dostavljanje u posebnim slucajevima. Tuzba. Pojam i sadrzina tuzbe. Tuzbeni zahtev i elementi koji uticu na identitet tuzbenog zahteva. Vrste tuzbi. Podnosenje tuzbe sudu, procesna i materijalnopravna dejstva podnosenja tuzbe sudu. Dostavljanje tuzbe tuzenom, znacaj i dejstva. Preinacenje tuzbe, vrste, uslovi, dejstva. Povlacenje tuzbe, uslovi, dejstva. Odricanje od tuzbenog zahteva, presuda na osnovu odricanja. Spajanje tuzbenih zahteva, vrste spajanja. Alternativno ovlasenje tuzenog. Tok postupka pred prvostepenim sudom. Pripremanje glavne rasprave. Prethodno ispitivanje tuzbe. Dostavljanje tuzbe tuzenom na odgovor. Odgovor na tuzbu. Pripremno rociste. Meritorno okoncanje parnice u toku pripremanja glavne rasprave.

15

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

50. Drzanje tuzenog. 51. Izostanak tuzenog sa pripremnog rocista ili prvog rocista za glavnu raspravu, presuda zbog izostanka. 52. Priznanje tuzbenog zahteva, presuda na osnovu priznanja. 53. Osporavanje tuzbenog zahteva. 54. Procesni i materijalnopravni prigovori i prigovor radi prebijanja. 55. Protivtuzba. Pojam, vrste, uslovi za podnosenje, postupak. 56. Glavna rasprava. Pojam, uslovi za odrzavanje, otvaranje, tok, zakljucenje glavne rasprave. 57. Prethodno pitanje. Pojam, znacaj, nacin resavanja. 58. Zastoji u postupku. 59. Prekid postupka, dejstva, nastavljanje postupka. 60. Mirovanje postupka, postupci u kojima mirovanje nije dopusteno, dejstva, nastavljanje postupka. 61. Vreme preduzimanja parnicnih radnji. 62. Rokovi, pojam, vrste, racunanje. 63. Rocista, pojam i vrste. 64. Povraaj u preasnje stanje, pojam, uslovi, dejstva. 65. Sudsko poravnanje. Pojam, uslovi za punovaznost, dejstva, pobijanje poravnanja. 66. Cinjenicna graa i dokazivanje. 67. Pojam cinjenice. 68. Predmet dokazivanja. 69. Cinjenice koje se ne dokazuju (nesporne, opstepoznate, zakonske pretpostavke, cinjenice koje je sud saznao u vrsenju sluzbene duznosti). 70. Cinjenice o kojima se ne izvodi dokazivanje (nepolaganje predujma, cinjenice koje treba dokazivati u inostranstvu, visina novcanog iznosa, formirano uverenje suda). 71. Podela na posredne i neposredne cinjenice. 72. Duznost utvrivanja istine. 73. Slobodna ocena dokaza. 74. Teret dokazivanja, procesni i materijalnopravni znacaj. 75. Opste pravilo o raspodeli tereta dokazivanja izmeu stranaka i posebna pravila. Posledice neispunjenja tereta dokazivanja. 76. Dokazna sredstva. Pojam 77. Uviaj, 78. Isprave, 79. Svedoci, 80. Vestaci, 81. Stranke. 82. Obezbeivanje dokaza. Uslovi, nadleznost, postupak. 83. Presuda. Pojam presude. 84. Sadrzina presude. 85. Vrste presuda po sadrzini (kondemnatorna, deklarativna i konstitutivna), 86. Vrste presuda po formi (presuda zbog izostanka, presuda na osnovu priznanja, presuda na osnovu odricanja, presuda na osnovu kontradiktornog raspravljanja), 87. Vrste presuda po obuhvaenosti tuzbenog zahteva (potpuna i delimicna), 88. Vrste presuda po uticaju na okoncanje parnice (meupresuda i konacna presuda). 89. Pismena izrada i saopstavanje presude. 90. Dopunjavanje i ispravljanje presude. 91. Pravnosnaznost presude. Pojam. 92. Materijalna i formalna pravnosnaznost. 93. Odustanak i odricanje od zalbe. 94. Dejstva materijalno pravnosnazne presude. 95. Izvrsno dejstvo presude. 96. Resenje. Pojam i znacaj. 97. Resenja kojima se meritorno okoncava parnica. 98. Shodna primena pravila o presudi na resenje. 99. Pravni lekovi. Pojam 100. Pojam i dejstva zalbe na presudu. 101. Sadrzina zalbe. 102. Razlozi za zalbu.

16

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

103. Postupak po zalbi. 104. Odluke povodom zalbe. 105. Zalba na resenje. 106. Resenja koja se mogu pobijati zalbom. 107. Odstupanja od suspenzivnog dejstva. Postupak. 108. Shodna primena pravila o zalbi na presudu. 109. Revizija protiv presude. Uslovi za dopustenost u neimovinskim i u imovinskim sporovima. 110. Razlozi za reviziju. 111. Nadleznost za odlucivanje o reviziji. 112. Postupak po reviziji. 113. Odluke o reviziji. 114. Revizija protiv resenja. 115. Resenja koja se mogu pobijati revizijom. Uslovi za dopustenost. Shodna primena pravila o reviziji protiv presude. 116. Ponavljanje postupka. Pojam 117. Zakonski osnovi za ponavljanje postupka. 118. Racunanje rokova. Postupak. 119. Odluke o predlogu za ponavljanje postupka. 120. Zahtev za zastitu zakonitosti javnog tuzioca. Pojam i osobine. 121. Odluke koje se mogu pobijati, razlozi, nadleznost i postupak. 122. Zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnazne odluke pred Saveznim sudom. 123. Odluke koje se mogu pobijati, razlozi, postupak. 124. Parnicni troskovi. Pojam. 125. Osloboenje od parnicnih troskova. 126. Obezbeenje parnicnih troskova. 127. Prethodno snosenje troskova. Konacno snosenje troskova. 128. Posebni parnicni postupci. Pojam 129. Postupak zbog smetanja poseda. 130. Izdavanje platnog naloga. 131. Sporovi male vrednosti. 132. Privredni sporovi. 133. Postupak pred Saveznim sudom u imovinskim sporovima izmeu Federacije i Republike. 134. Bracni sporovi. 135. Sporovi povodom odnosa izmeu roditelja i dece.

IZVRSNI POSTUPAK

136. Subjekti izvrsnog postupka. Sud i pomoni organi suda. Poverilac. Duznik. Trea lica. 137. Izvrsna isprava. Pojam. 138. Vrste. Izvrsenje na osnovu verodostojne isprave. 139. Nacela izvrsnog postupka. Formalni legalitet, zastita duznika, hitnost, prioritet u namirenju. 140. Predmet izvrsnog postupka. 141. Potrazivanje, pojam i vrste, dospelost potrazivanja. 142. Stvarna legitimacija poverioca i duznika. 143. Uslovna i uzajamna potrazivanja. 144. Resenje o izvrsenju. Pojam. 145. Procesni i materijalnopravni uslovi za donosenje resenja o izvrsenju. 146. Prigovor duznika na resenje o izvrsenju. Pojam. Razlozi. Nadleznost. Rok. Upuivanje na parnicu. 147. Prigovor treeg lica na resenje o izvrsenju. Razlozi, nadleznost, postupak, upuivanje na parnicu. 148. Zalba i vanredni pravni lekovi u izvrsnom postupku. 149. Odnos zalbe i prigovora. 150. Vanredni pravni lekovi koji su dopusteni u izvrsnom postupku. 151. Obustava i odlaganje izvrsenja. Pojam i razlozi za obustavu i odlaganje izvrsenja.

17

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

152. Protivizvrsenje. Pojam. Uslovi. Rokovi. 153. Odnos prema tuzbi zbog neosnovanog obogaenja. 154. Izuzimanje stvari i prava od izvrsenja. Pokretne stvari. Nepokretnosti. Novcana potrazivanja duznika. 155. Sredstva izvrsenja. Sredstva izvrsenja radi naplate novcanih potrazivanja. Sredstva izvrsenja radi namirenja nenovcanih potrazivanja. 156. Postupak obezbeenja. 157. Zalozno pravo na nepokretnosti. 158. Zasnivanje zaloznog prava na osnovu sporazuma stranaka. 159. Prethodne mere, pretpostavke, vrste, dejstva. 160. Privremene mere, vrste, uslovi za izricanje za svaku od vrsta posebno, pravni lekovi, zajednicka pravila za obe vrste privremenih mera, ukidanje izrecene privremene mere.

VANPARNICNI POSTUPAK

161. Opsti postupak. 162. Zakonsko razgranicenje vanparnicnog od parnicnog postupka. 163. Subjekti vanparnicnog postupka. 164. Sud, organ starateljstva, javni tuzilac, ostali ucesnici. 165. Nacela vanparnicnog postupka. Oficijelnost, istrazno nacelo, zastita prava nesposobnih lica, usmenost i pismenost, zakonsko iskljucenje javnosti. 166. Zalba. Nesuspenzivnost. Odstupanje od devolutivnosti. Postupak po zalbi. 167. Ovlasenja prvostepenog suda u zalbenom postupku. 168. Odluke o zalbi. 169. Revizija i ponavljanje postupka. 170. Razlike u odnosu na parnicni postupak. 171. Upuivanje na parnicu. Razlozi i dejstva. 172. Parnicni postupak kao korektiv vanparnicnog. 173. Posebni vanparnicni postupci. 174. Ureenje licnih stanja. 175. Lisenje poslovne sposobnosti. 176. Zadrzavanje u zdravstvenoj organizaciji koja obavlja delatnost u oblasti neuropsihijatrije. 177. Proglasenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti. 178. Lisenje roditeljskog prava. 179. Produzenje roditeljskog prava. 180. Davanje dozvole za stupanje u brak. 181. Postupci za ureenje imovinskih odnosa. 182. Odreivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. 183. Ureenje, upravljanje i korisenje zajednickom stvari. 184. Deoba zajednickih stvari ili imovine. 185. Ureenje mea. 186. Ostali vanparnicni postupci. 187. Sastavljanje isprave. Potvrivanje sadrzine isprave. Ponistavanje isprave. 188. Sudski depozit.

__________________

6. PRIVREDNO (TRGOVINSKO) PRAVO

18

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

(I) PRIVREDNO STATUSNO PRAVO

PREDUZEA I PREDUZETNICI

1. Preduzee. Pojam i oblici preduzea. Povezivanje preduzea. Sticanje svojstva pravnog lica. Status dela preduzea. Delatnost i sediste preduzea. 2. Preduzetnik. Osnovne karakteristike. Prijava preduzetnika. Pravni polozaj preduzetnika po Zakonu o privatnim preduzetnicima. 3. Osnivanje preduzea. Osnivaci, clan, clanstvo i ogranicavanje clanstva. Osnivacki akt. Sadrzina i forma osnivackog akta. Odgovornost osnivaca. 4. Firma. Firma preduzea i preduzetnika. Elementi firme. Prenos i promena firme. Nacelo iskljucivosti. Zastita firme. 5. Zastupanje preduzea. Zastupnici i punomonici preduzea. Prokura. Davanje prokure. Upis u registar. Obim ovlasenja u prokuri. Vrste prokure. Prenos i prestanak prokure. 6. Imovina preduzea. Pojam imovine preduzea. Obavezne i ostale rezerve preduzea. Odgovornost za obaveze preduzea. Privid pravne licnosti. Udeli i akcije. Odrzavanje osnovnog kapitala. 7. Upravljanje preduzeem. Principi. Posebni slucajevi upravljanja preduzeem. 8. Organi preduzea. Vrste i delokrug organa. Skupstina, upravni odbor, direktor, nadzorni odbor, obaveza izbora upravnog i nadzornog odbora. Odgovornost clanova organa preduzea za stetu (odgovornost clanova uprave, tuzba za naknadu stete, individualna tuzba). Odgovornost organa preduzea za nezakonite odluke. 9. Ucese zaposlenih u upravljanju preduzeem. Princip. Ucese u upravnom i nadzornom odboru. Savet zaposlenih. 10. Obavestavanje, poslovna tajna i klauzula konkurencije. Obavestavanje clanova i akcionara, poverilaca, treih lica, zaposlenih. Poslovna tajna. Klauzula konkurencije. Klauzula konfliktnosti. 11. Opsti akti preduzea. Statut. Ostali opsti akti preduzea. 12. Upis preduzea u sudski registar. Nacela sudskog registra. Postupak za upis u sudski registar, nadleznost suda, podaci koji se upisuju u sudski registar. Subjekti upisa. Upis promena. Neosnovan i nistav upis u sudski registar. 13. Statusne promene i promene oblika preduzea. Opsta pravila. Spajanje preduzea. Podela preduzea. Promena oblika preduzea. 14. Prestanak preduzea. Razlozi i posledice, brisanje iz registra. Prestanak obavljanja delatnosti preduzetnika. Razlozi, posledice, brisanje iz registra. 15. Ortacko drustvo. Pojam, primena pravila ugovora o ortakluku. Pravni odnosi izmeu clanova drustva. Pravni odnosi ortackog drustva i clanova drustva prema treim licima. Otkaz clanstva u ortackom drustvu. Iskljucenje clana drustva. Prestanak ortackog drustva. Likvidacija ortackog drustva, redovan i skraeni postupak. 16. Komanditno drustvo. Pojam. Osnivanje drustva. Pravni odnosi meu clanovima. Pravni odnosi komanditnog drustva i njihovih clanova prema treim licima. Promena oblika komanditnog drustva. Prestanak komanditnog drustva. 17. Akcionarsko drustvo. Pojam. Osnivanje akcionarskog drustva. Postupak osnivanja. Poveanje i smanjenje osnovnog kapitala. Prava i obaveze akcionara. Sticanje sopstvenih akcija i povlacenje akcija. Promena oblika akcionarskog drustva. Prestanak akcionarskog drustva. Organi akcionarskog drustva. 18. Drustvo sa ogranicenom odgovornosu. Pojam. Osnivanje drustva. Statut i organi drustva. Prava i obaveze drustva. Raspolaganje udelima. Istupanje i iskljucenje clana. Izmena ugovora o osnivanju drustva. Promena oblika drustva. Prestanak drustva. 19. Drustveno preduzee. Pojam, organi, statut. Upravljanje preduzeem u postupku promene vlasnistva kapitala. Svojinska i upravljacka transformacija drustvenih preduzea. Opsta razmatranja. Modeli upravljacke transformacije. Modeli svojinske transformacije. Modeli transformacije preduzea u stecaju. Besplatno ustupanje drustvenog i drzavnog kapitala putem vaucera. Posebni vladini programi privatizacije. 20. Javno preduzee. Pojam. Organi javnog preduzea.

19

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

21. Povezivanje preduzea. Pojam povezanih preduzea (grupacije preduzea). Maticno i zavisno preduzee. Preduzee s uzajamnim ucesem. Holding. Zajednicka pravila za povezana preduzea. Prinudni otkup ili zamena akcija. Poslovno udruzenje i drugi oblici povezivanja. Poslovno udruzenje. Drugi oblici povezivanja preduzea.

OSTALI SUBJEKTI TRGOVINSKOG PRAVA

22. Zadruge. Osnivanje zadruge. Organi zadruge. Osnivanje zemljoradnicke zadruge. Organi zemljoradnicke zadruge. Upis u sudski registar. 23. Banke i druge finansijske organizacije. Osnivanje banke. Prestanak banke. Stecaj i likvidacija banke. Stedno-kreditne organizacije. Stedno-kreditne zadruge. Ostale finansijske organizacije. 24. Narodna banka Srbije. Osnivanje Narodne banke Srbije. Organi Narodne banke Srbije. Ovlasenja Narodne banke Srbije. 25. Organizacije za osiguranje. Osnivanje organizacije za osiguranje. Organi. Odgovornost. Upis u sudski registar. 26. Slobodne carinske zone. Osnivanje. Upis u sudski registar. 27. Privredna komora. Osnivanje. Vrste privrednih komora. Organi. Clanstvo i nadleznost. 28. Statusna pravila u vezi sa drzavom obavljanja delatnosti. Obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu. Otvaranje stranih predstavnistava u SCG. Zastupanje stranih lica u SCG.

(II) STECAJ, LIKVIDACIJA I PRINUDNO PORAVNANJE

29. Stecaj. Uslovi za otvaranje postupka stecaja. Prethodni postupak. Otvaranje stecajnog postupka. Pravne posledice otvaranja stecajnog postupka. Pobijanje pravnih radnji duznika. Razlucna i izlucna prava. Organi postupka stecaja. Prijavljivanje potrazivanja i ispitivanje prijavljenih potrazivanja. Prodaja duznika. Unovcenje imovine duznika. Namirenje poverilaca. Zakljucenje stecajnog postupka. Upisi u sudski registar. 30. Likvidacija. Redovna likvidacija i skraeni postupak. Otvaranje postupka likvidacije. Organi sprovoenja postupka likvidacije, postupak likvidacije. Likvidaciona masa. Namirenje poverilaca. Upisi u sudski registar. 31. Prinudno poravnanje. Prinudno poravnanje u stecaju i van stecaja. Pravne posledice otvaranja postupka prinudnog poravnanja. Pobijanje prinudnog poravnanja. Pravno dejstvo odobrenog prinudnog poravnanja.

(III) BANKARSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI

32. Aktivni bankarski poslovi. Ugovor o kreditu. Lombard i relombard. Eskont i reeskont. Pasivni bankarski poslovi. Emisioni posao. Ziro racun. Ulog na stednju. Neutralni bankarski poslovi. Depozit. Sef. Akreditiv. Devizni poslovi. Klirinski poslovi. Bankarske garancije. 33. Hartije od vrednosti. Hartije na donosioca. Hartije na ime. Hartije po naredbi. Menica. Cek. Konosman. Skladisnica. Akcija. Obveznica. Blagajnicki, komercijalni i drzavni zapisi. Certifikat o depozitu. Finansijski derivati.

(IV) UGOVORI TRGOVINSKOG (PRIVREDNOG) PRAVA

34. Ugovori u privredi prema Zakonu o obligacionim odnosima. Pojam i osobenosti ugovora u privredi. Osobenosti ugovora o prodaji u privredi. 35. Ugovor o posredovanju. Pojam i vrste ugovora. Zakljucenje ugovora. Prava i obaveze posrednika. 36. Ugovor o trgovinskom zastupanju. Pojam i vrste ugovora. Zakljucenje ugovora. Prava i obaveze zastupnika. 37. Ugovor o komisionu. Pojam i vrste ugovora. Zakljucenje i elementi ugovora. Prava i obaveze komisionara.

20

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

38. Ugovor o kontroli robe i usluge. Pojam. Zakljucenje i elementi ugovora. Prava i obaveze kontrolora. 39. Ugovor o uskladistenju robe. Pojam. Prava i obaveze skladistara. 40. Ugovor o otpremanju (spediciji). Pojam. Prava, obaveze i odgovornost otpremnika (speditera). 41. Ugovor o prevozu robe zeleznicom. Pojam i zakljucenje ugovora. Obaveze i odgovornost zeleznice. Obaveze posiljaoca. Pravni polozaj primaoca. Izmene ugovora o prevozu. 42. Ugovor o prevozu robe pomorskim putem. Pojam, zakljucenje i elementi ugovora. Obaveze i odgovornost brodara. Havarija. Obaveze krcatelja. Pravni polozaj primaoca robe. 43. Ugovor o prevozu robe unutrasnjim vodenim putevima. Pojam i zakljucenje ugovora. Obaveze i odgovornost brodara. Havarija. Obaveze krcatelja. Ugovor o remorkiranju. 44. Ugovor o prevozu robe drumom. Pojam, zakljucenje i elementi ugovora. Obaveze i odgovornost prevozioca. Obaveze posiljaoca. Polozaj primaoca robe. 45. Ugovor o prevozu robe vazdusnim putem. Pojam i zakljucenje ugovora. Obaveze i odgovornost prevozioca. Obaveze posiljaoca. 46. Ugovor o prevozu putnika. Prevoz putnika zeleznicom, pomorskim, recnim i vazdusnim putem, prevoz putnika drumskim vozilima. Prevoz prtljaga. 47. Ugovor o licenci. Pojam. Obaveze davaoca licence. Obaveze sticaoca licence. Prestanak ugovora. 48. Ugovor o angazovanju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu). Pojam. Obaveze turisticke agencije. Obaveze ugostitelja. Pravo turisticke agencije da odustane od ugovora. 49. Ugovor o osiguranju. Pojam. Subjekti ugovora o osiguranju. Vrste osiguranja. Zakljucenje i elementi ugovora. Obaveze osiguravaca. Obaveze osiguranika. Prestanak ugovora. 50. Ugovor o graenju. Pojam i vrste ugovora. Zakljucenje i elementi ugovora. Obaveze izvoaca. Obaveze narucioca. Primopredaja izgraenog objekta. 51. Ugovor o lizingu. Zakljucenje, forma i karakteristike ugovora. Sadrzina ugovora. Prava i obaveze stranaka. 52. Ugovor o faktoringu. Pojam, razgranicenje od ugovora o komisionu, prodaji, lizingu i fransizingu. Prava i obaveze ugovornih strana. 53. Izdavacki ugovor. Pojam i zakljucenje ugovora. Obaveze autora. Obaveze izdavaca. Prestanak ugovora. 54. Ugovor o koncesiji. Pojam koncesije. Poseban oblik koncesije (tzv. BOT model). Uslovi za davanje koncesije, rok trajanja koncesije. Osnov za zakljucenje ugovora. Forma i sadrzina ugovora. Zakljucenje i registracija ugovora. Koncesiona naknada. Ostvarivanje koncesionih prava i obaveza. Koncesiono preduzee. Obavljanje strucnih koncesionih poslova. Resavanje sporova. Prestanak koncesionog odnosa. 55. Ugovori kojima se uspostavljaju visi oblici saradnje preduzea i novi ugovori trgovinskog prava. Ugovor o transferu tehnologije. Ugovor o dugorocnoj proizvodnoj kooperaciji. Ugovor o forfetingu. Ugovor o fransizingu. Ugovor o voenju poslova (Ugovor o menadzmentu).

__________________

VII. MEUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(I) OPSTI DEO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pojam i predmet meunarodnog privatnog prava Izvori meunarodnog privatnog prava i hijerarhija izvora. Pojam kolizione norme Utvrivanje sadrzine i primena stranog prava Izdavanje uverenja o sadrzini domaeg prava Odreivanje merodavnog prava za lica sa vise drzavljanstava (polipatridi). Odreivanje merodavnog prava za lica bez drzavljanstva (apatridi). Odreivanje merodavnog prava za formu pravnih poslova.

21

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

9. Odreivanje merodavnog prava za zastarelost potrazivanja. 10. Uzajamnost (reciprocitet) kao uslov u meunarodnom privatnom pravu i dokazivanje uzajamnosti.

(II) MEUNARODNO STATUSNO PRAVO

11. Domai drzavljanin i stranac, pojmovi. 12. Nadleznost prema drzavljanstvu i nadleznost domaeg suda za lice bez drzavljanstva. 13. Prebivaliste domaeg drzavljanina i stranaca u SCG 14. Prebivaliste kao osnov opste meunarodne nadleznosti domaih sudova. 15. Pravo stranaca na boravak u SCG. 16. Odreivanje merodavnog prava za stranacku i parnicnu sposobnost stranaca. 17. Odreivanje merodavnog prava za pravnu i poslovnu sposobnost. 18. Odreivanje merodavnog prava za lisenje i ogranicenje poslovne sposobnosti. 19. Odreivanje merodavnog prava za proglasenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti. 20. Nadleznost za proglasenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti. 21. Priznanje strane odluke o licnom statusu pojedinaca. 22. Nacionalna pripadnost pravnih lica i njihov status. 23. Oblici stranih ulaganja. 24. Pravo na koncesije i status firmi osnovanih davanjem koncesije strancu.

(III) MEUNARODNO STVARNO PRAVO

25. 26. 27. 28. Odreivanje merodavnog prava za stvarnopravne odnose. Nadleznost za sporove povodom nepokretnosti. Nadleznost za sporove povodom smetanja poseda. Odreivanje merodavnog prava i nadleznost za sporove povodom sredstava prevoza. 29. Odreivanje merodavnog prava za stvarnopravna pitanja povodom robe koja se nalazi u prevozu. 30. Pravo stranaca na sticanje svojine na nepokretnostima. 31. Pravo stranaca na dugorocni zakup.

(IV) MEUNARODNO OBLIGACIONO PRAVO

32. Pojam i primena principa kolizione autonomije volje na ugovorne odnose. 33. Izricita i preutna, ogranicena i neogranicena autonomija volje u ugovornim odnosima. 34. Pojam i primena principa najblize veze za odreivanje merodavnog prava u ugovornim odnosima. 35. Pojam i primena principa karakteristicne prestacije u odreivanju merodavnog prava u ugovornim odnosima. 36. Ugovaranje nadleznosti suda u SCG za ugovorne odnose. 37. Ostali osnovi nadleznosti domaeg suda za ugovorne odnose. 38. Odreivanje merodavnog prava za ugovor o transferu tehnologije. 39. Odreivanje merodavnog prava za cesiju. Odreivanje merodavnog prava za akcesorne i jednostrane pravne poslove. 40. Odreivanje merodavnog prava za sticanje bez osnova. 41. Odreivanje merodavnog prava za naknadu stete. 42. Nadleznost za sporove iz naknade stete. 43. Odreivanje merodavnog prava za saobraajne udese. 44. Pravo stranaca na industrijsku svojinu.

(V) MEUNARODNO MENICNO PRAVO

45. Odreivanje merodavnog prava za menicnu sposobnost. 46. Odreivanje merodavnog prava za formu menice i za dejstva menice. 47. Nadleznost za sporove imaoca menice.

22

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

(VI) MEUNARODNO NASLEDNO PRAVO

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Pravo stranaca da budu naslednici i raspolazu imovinom za slucaj smrti. Odreivanje merodavnog prava za formu testamenta i njegovog opoziva. Odreivanje merodavnog prava za testamentalnu sposobnost. Odreivanje merodavnog prava za nasleivanje. Nadleznost za raspravljanje zaostavstine stranaca. Nadleznost za raspravljanje zaostavstine drzavljana SCG. Nadleznost za raspravljanje zaostavstine lica bez drzavljanstva.

(VII)

MEUNARODNO PORODICNO PRAVO

55. Odreivanje prava merodavnog za starateljstvo i nadleznost za starateljstvo. 56. Odreivanje merodavnog prava za formu, uslove zasnivanja i prestanak usvojenja, odreivanje merodavnog prava za dejstva usvojenja. 57. Nadleznost za usvojenje. 58. Odreivanje merodavnog prava i nadleznosti domaeg suda u sporovima za utvrivanje ili osporavanje ocinstva ili materinstva. 59. Odreivanje merodavnog prava za obavezu izdrzavanja izmeu roditelja i dece i srodnika. 60. Nadleznost u sporovima za izdrzavanje. 61. Odnosi roditelja i dece, nadleznost i odreivanje merodavnog prava. 62. Nadleznost u sporovima za razvod braka. 63. Nadleznost u sporovima o imovinskim odnosima bracnih drugova. 64. Odreivanje merodavnog prava za zakljucenje braka. 65. Odreivanje merodavnog prava za ponistenje i razvod braka. 66. Odreivanje merodavnog prava za licne i imovinske (zakonske i ugovorne) odnose bracnih drugova. 67. Odreivanje prava merodavnog za posledice razvoda braka.

(VIII) MEUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO

68. Ugovor o prodaji prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o meunarodnoj prodaji robe. 69. Odnos primene Konvencije Ujedinjenih nacija o meunarodnoj prodaji robe i Zakona o obligacionim odnosima. 70. Pravila o menici iz Jednoobraznih zakona o menici. 71. Akreditiv prema Jednoobraznim pravilima i obicajima za dokumentovane akreditive. 72. Pojam i vrste arbitraza. 73. Nadleznost arbitraze, arbitrazni sporazum, arbitrazna klauzula. 74. Konstituisanje arbitraze, postupak pred arbitrazom i nacin donosenja odluka. 75. Odreivanje merodavnog prava za resavanje merituma spora.

(IX) MEUNARODNO PROCESNO PRAVO

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Punomonik za primanje pismena (tzv. domicil notifikacije). Vrste meunarodne nadleznosti. Retorziona nadleznost. Meunarodna litispendencija. Meunarodna pravna pomo i dostavljanje u inostranstvu. Zakonska i ugovorna legalizacija javnih isprava. Trenutak znacajan za ocenu meunarodne nadleznosti suda. Ustaljivanje nadleznosti. Obezbeenje parnicnih troskova (aktorska kaucija). Pravo stranaca na osloboenje od troskova. Pojam strane sudske odluke i dejstvo njenog priznanja. Teret dokazivanja i nacelo oficijelnosti u postupku priznanja stranih odluka. Pretpostavke za priznanja stranih sudskih odluka. Pojam strane arbitrazne odluke i dejstvo njenog priznanja. Pretpostavke za priznanje stranih arbitraznih odluka po Zakonu o resavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja.

23

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

91. Pretpostavke za priznanje stranih arbitraznih odluka po Njujorskoj konvenciji o priznanju i izvrsenju stranih arbitraznih odluka. 92. Postupak priznanja i izvrsenja stranih odluka. 93. Sudska kontrola arbitraznih odluka, ponistaj odluka.

_____________________

VIII. UPRAVNO PRAVO

(I) ORGANIZACIJA UPRAVE

1. Organi uprave. Pojam i obelezja organa uprave. Princip formiranja organa uprave. Vrste i oblici organa uprave. Upravne organizacije. Pojam i vrste. 2. Nedrzavni subjekti kao vrsioci upravne delatnosti. Narodna banka Srbije. Preduzea, ustanove i druge organizacije. 3. Pojam i vrsta upravnih ovlasenja. Organizacije koje vrse upravna ovlasenja. Odnos prema organima drzavne uprave. 4. Administracija drzavne zajednice Srbije i Crne Gore. Polozaj i uloga. Organi uprave SCG. Upravne organizacije. 5. Republicka uprava Republike Srbije. Polozaj i uloga republicke uprave. Republicki organi uprave. Republicke posebne organizacije. 6. Obavljanje poslova van sedista organa drzavne uprave, okruzi. Pojam i vrste okruga, poslovi i zadaci okruga, nacelnik okruga. 7. Pokrajinska uprava. Autonomna pokrajina Vojvodina, polozaj i uloga pokrajinske uprave. Pokrajinski organi uprave. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. 8. Opstinska uprava. Polozaj i uloga opstine. Organi opstine. 9. Unutrasnji odnosi. Unutrasnja organizacija, pojam i nacela, organizacione jedinice, rukovoenje organizacionim jedinicama. 10. Kadrovi u upravi. Pojam i vrste kadrova u upravi. Polozaj i uloga ministra i funkcionera. 11. Radni odnosi u organima uprave. Prijem u radni odnos. Rasporeivanje na radno mesto. Prava i obaveze zaposlenih i postavljenih lica. Zvanja i zanimanja zaposlenih. Napredovanje zaposlenih. Plate, naknade i druga primanja. Odgovornost zaposlenih i postavljenih lica. Prestanak radnog odnosa. Zastita prava zaposlenih i postavljenih lica.

(II) UPRAVNA DELATNOST

12. Akti uprave i upravne radnje. Akti uprave i njihova klasifikacija. Opsti akti uprave. 13. Pojam i obelezja upravnog akta. Vrste upravnih akata. Pravno dejstvo upravnog akta. Pravnosnaznost upravnog akta. Dodaci upravnom aktu. 14. Pogresni upravni akt. Neuredni upravni akt. Protivpravni upravni akt. Nezakoniti upravni akt. Rusljivi upravni akt. Nistavi upravni akt. Necelishodni upravni akt. 15. Pojedinacni akti i radnje uprave bez neposrednog pravnog dejstva. Dokumentovanje. Akti saopstenja. Primanje izjava. Akcesorni akti. Upravne radnje. Uloga i upotreba prinude u ostvarivanju zadataka uprave. Pojam i vrste upravnih radnji.

(III) UPRAVNI POSTUPAK

16. Pojam upravnog postupka. Smisao i znacaj upravnog postupka. Opsti upravni postupak i posebni upravni postupci. Vazenje Zakona o opstem upravnom postupku. 17. Osnovna nacela upravnog postupka. Smisao i znacaj osnovnih nacela. Osnovna nacela Zakona o opstem upravnom postupku. 18. Nadleznost za resavanje u upravnom postupku. Pojam i vrste nadleznosti. Odreivanje stvarne i mesne nadleznosti. Promene nadleznosti. Sukob nadleznosti. Izuzee sluzbenog lica. 19. Ucesnici u upravnom postupku.

24

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

20. Stranka, pojam i vrste. Zakonski zastupnik, privremeni zastupnik, zajednicki predstavnik odnosno zajednicki punomonik. Punomonik. Strucni pomagac. Opstenje organa i stranaka. 21. Pojam i sadrzina podneska. Podnesci sa vise zahteva. Predaja i prijem podnesaka. Nedostaci u podnescima. 22. Pozivanje. 23. Zapisnik i zabeleska u spisu. 24. Dostavljanje. Nacin, vreme i mesto dostavljanja. Posredno dostavljanje. Obavezno licno dostavljanje. Dostavljanje zakonskom zastupniku i punomoniku. Dostavljanje punomoniku za primanje pismena. Dostavljanje drzavnim organima, preduzeima i drugim pravnim licima. Dostavljanje javnim saopstenjem. Odbijanje prijema. Promena prebivalista, boravista ili sedista firme. Dokaz o dostavljanju. Greske u dostavljanju. 25. Rokovi u upravnom postupku. Vrste rokova. Racunanje rokova. 26. Povraaj u preasnje stanje. 27. Troskovi upravnog postupka. Troskovi organa i stranaka. Osloboenje od plaanja troskova. 28. Prvostepeni postupak. Pokretanje postupka. Spajanje stvari u jedan postupak. Izmena i odustanak od zahteva. Poravnanje. 29. Postupak do donosenja resenja. Opste karakteristike. Skraeni postupak. Poseban ispitni postupak. 30. Prethodno pitanje. 31. Usmena rasprava. Pojam, smisao i obaveznost usmene rasprave. Javnost usmene rasprave. Priprema i tok usmene rasprave. 32. Dokazivanje. Isprave, uverenja, svedoci, izjava stranke, vestacenje, uviaj. Obezbeenje dokaza. 33. Resenje. Pojam i donosilac resenja. Oblik i sastavni delovi resenja. Delimicno, dopunsko i privremeno resenje. Rok za izdavanje resenja. Ispravljanje gresaka u resenju. 34. Zakljucak. Pojam i vrste. 35. Zalba. Pravo zalbe. Pojam zalbe. Nadleznost za resavanje o zalbi. Rok za zalbu. Pravno dejstvo zalbe. Sadrzina zalbe. 36. Rad prvostepenog organa po zalbi. 37. Resavanje drugostepenog organa o zalbi. Odbijanje zalbe. Ponistavanje prvostepenog resenja. Izmena prvostepenog resenja. Forma i sadrzina drugostepenog resenja. 38. Zalba kad prvostepeno resenje nije doneto. 39. Rok za donosenje i dostavljanje drugostepenog resenja. 40. Vanredna pravna sredstva. Ponavljanje postupka. Menjanje i ponistavanje resenja u vezi sa upravnim sporom. Zahtev za zastitu zakonitosti. Ponistavanje i ukidanje po osnovu sluzbenog nadzora. Ukidanje i menjanje pravnosnaznog resenja uz pristanak ili po zahtevu stranke. Vanredno ukidanje. Oglasavanje resenja nistavim. Pravne posledice ponistavanja i ukidanja. 41. Izvrsenje. Pojam i vrste izvrsenja. Izvrsni naslov. Cilj i nacela administrativnog izvrsenja. Organ nadlezan za sprovoenje administrativnog izvrsenja. 42. Zakljucak o dozvoli izvrsenja i potvrda izvrsnosti. 43. Zalba u izvrsnom postupku. Obustavljanje i odlaganje izvrsenja. 44. Izvrsenje nenovcanih obaveza. 45. Izvrsenje preko drugih lica. Izvrsenje putem prinude. 46. Izvrsenje radi obezbeenja. Privremeni zakljucak o obezbeenju.

(IV) UPRAVNA DELATNOST U POSEBNIM SITUACIJAMA

47. Upravni nadzor. Pojam i obelezja upravnog nadzora. Vrste i oblici upravnog nadzora. 48. Inspekcijski nadzor. Pojam i obelezja inspekcijskog nadzora. Organizovanje inspekcijskih sluzbi. Postupak vrsenja inspekcijskog nadzora. Odgovornost inspektora. Meusobni odnosi inspekcijskih organa. 49. Upravna delatnost u stvarima licnog statusa. Pojam i elementi licnog statusa. Ovlasenja i duznosti organa uprave u vezi sa licnim statusom. Voenje sluzbenih evidencija. Odlucivanje. Izdavanje potvrda.

25

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

50. Licno ime, porodicno stanje, poslovna sposobnost, prebivaliste, boraviste. 51. Drzavljanstvo. Pojam i znacaj. 52. Sticanje drzavljanstva. Sticanje drzavljanstva poreklom. Sticanje drzavljanstva roenjem. Sticanje drzavljanstva prijemom, prihvatanje u drzavljanstvo. Ponovno sticanje drzavljanstva. 53. Pojam i nacini prestanka drzavljanstva. Prestanak drzavljanstva otpustom, prestanak drzavljanstva odricanjem. 54. Resavanje sukoba republickih zakona o drzavljanstvu. Postupak za sticanje ili prestanak drzavljanstva SCG i utvrivanje drzavljanstva SCG. Evidencije o drzavljanstvu.

(V) KONTROLA UPRAVE

55. Vrste i oblici kontrole uprave. Pravna kontrola uprave. Upravna kontrola uprave. Sudska kontrola uprave. 56. Upravni spor. Pojam upravnog spora. Vrste upravnog spora. Upravni spor o zakonitosti i spor pune jurisdikcije. Objektivni i subjektivni upravni spor. 57. Predmet upravnog spora. 58. Upravni spor zbog utanja uprave. 59. Upravni akti protiv kojih se ne moze voditi upravni spor. 60. Stranke u upravnom sporu. Tuzilac. Tuzeni. Zainteresovano lice. 61. Nadleznost. Stvarna, mesna i funkcionalna nadleznost suda. Sukob nadleznosti. 62. Pokretanje upravnog spora. Sistem generalne klauzule i sistem enumeracije u vezi sa pokretanjem upravnog spora. 63. Razlozi za pokretanje upravnog spora. Mogunost voenja upravnog spora protiv diskrecionog upravnog akta. Prethodni postupak u upravnom sporu. 64. Tuzba. Postupak po tuzbi. Ponistavanje upravnog akta u prethodnom postupku. Obustavljanje postupka. 65. Dostavljanje tuzbe na odgovor. Redovan postupak. 66. Usmena rasprava. Utvrivanje cinjenica. Odlucivanje suda. 67. Presuda. 68. Resenje. 69. Pravna sredstva. Redovna pravna sredstva. Vanredna pravna sredstva. Zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke. Zahtev za zastitu zakonitosti. Ponavljanje postupka. 70. Obaveznost presuda. Pojam i pravna dejstva.

____________________

IX. RADNO PRAVO

1. Izvori radnog prava. Ustavi. Zakoni. Podzakonski akti. Kolektivni ugovori. Meunarodni izvori radnog prava. 2. Meusobni odnos kolektivnih ugovora i drugih propisa u oblasti radnog prava. 3. Pojam i bitni elementi radnog odnosa. 4. Radni odnos i ugovor o radu. 5. Radni odnos i ugovor o delu. Drugi oblici rada i radni odnos. Radne sredine u kojima se zasnivaju radni odnosi. 6. Zasnivanje radnog odnosa. Postupak za zaposljavanje i obaveze poslodavca i organizacije za zaposljavanje. Prava i polozaj lica koje se javlja za zaposljavanje. Kojim propisima i kako se odreuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa. Zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu. Zasnivanje radnog odnosa na drugi nacin. 7. Probni rad. 8. Radni odnos na neodreeno i radni odnos na odreeno vreme. 9. Fakticki radni odnos. 10. Pripravnici i volonteri. Uspostavljanje odnosa. Polozaj i prava. Prestanak rada. 11. Rad u vise organizacija. Pojam, slucajevi i uslovi. 12. Ulazak u proces rada na osnovu ugovora o radu ili drugog akta.

26

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

13. Osnovna pravila o rasporeivanju, praenju rada zaposlenog i kretanju u radnom odnosu. Rasporeivanje prema potrebama procesa rada. Razlika izmeu trajnog i privremenog rasporeivanja. Rasporeivanje van stalnog mesta rada. 14. Radno vreme. Puno. Nepuno. Skraeno. Radno vreme krae od punog radnog vremena. 15. Prekovremeni rad. Uticaj radnog vremena na prava po osnovu rada. Preraspodela radnog vremena. 16. Zarade. Osnovna pravila sadrzana u kolektivnim ugovorima. 17. Garantovana zarada. 18. Naknada zarade. 19. Prava vezana za promene u radnom odnosu. 20. Zastita na radu. Opsta i posebna zastita. Zastita zena. Zastita majki. Zastita omladine. Zastita invalida. Prava lica koja se staraju o deci. 21. Odmori. Odmor u toku rada. Odmor izmeu dva radna dana. Nedeljni odmor. Godisnji odmor. Duzina i korisenje godisnjeg odmora. Prava vezana za godisnji odmor. Korisenje tzv. srazmernog odmora kad zaposleni ne ispunjava uslove za korisenje godisnjeg odmora. 22. Odgovornost zaposlenog i poslodavca. 23. Disciplinska odgovornost. Disciplinska suspenzija i druge mere. Zastarelost. 24. Zastita prava. 25. Odgovornost za stetu. Odgovornost zaposlenog za stetu koju ucini poslodavcu, drugom zaposlenom i treem licu. Odgovornost za stetu koju pretrpi zaposleni. Postupak utvrivanja odgovornosti za stetu i naknadu stete. Naknada stete. 26. Propisi o prekrsajnoj i krivicnoj odgovornosti vezanoj za radni odnos i posledice po radni odnos. 27. Prava zaposlenog za cijim je radom prestala potreba. Prava i obaveze poslodavca. Prava i obaveze sindikata. Prava i obaveze zaposlenog. Kriterijumi za ostvarivanje prava. Prava koja zaposleni ostvaruje i uslovi za ostvarivanje tih prava. 28. Prestanak radnog odnosa. Prava direktora koji je razresen. Zastita posebnih kategorija zaposlenih. 29. Prestanak radnog odnosa voljom zaposlenog. 30. Prestanak radnog odnosa po sporazumu. 31. Prestanak radnog odnosa odlukom poslodavca odnosno direktora, slucajevi i uslovi. 32. Prestanak radnog odnosa po sili zakona, slucajevi i uslovi. 33. Otkazni rok. Otkaz ugovora o radu. 34. Prekid radnog odnosa. Razresenje od duznosti i radnih obaveza. 35. Zastita prava zaposlenog. 36. Obaveza poslodavca odnosno direktora. Prava zaposlenog. Prava sindikata. Inspekcija rada. Upravna inspekcija. Druga inspekcija. Zastita prava pred arbitrazom. 37. Zastita prava zaposlenih i poslodavaca pred sudom. Pojam i uslovi. 38. Povremeni rad. Povremeni i privremeni poslovi. Drugi oblici rada bez zasnivanja radnog odnosa. 39. Nezaposlena lica. Prava nezaposlenih lica. Obaveze i prava organizacija za zaposljavanje. 40. Ovlasenja i obaveze direktora. Ovlasenja pri zasnivanju radnog odnosa. Ovlasenja tokom radnog odnosa zaposlenog. Ovlasenja povodom prestanka radnog odnosa zaposlenog. 41. Prava sindikalnih i radnickih predstavnika. Pojam. Zastita sindikalnih i radnickih predstavnika. 42. Kolektivni ugovori. Vrste i ugovorne strane kolektivnih ugovora. Sadrzina kolektivnih ugovora i njihov odnos prema drugim propisima. Odnosi ugovornih strana. Vazenja i promene kolektivnih ugovora. 43. Resavanje sporova. 44. Strajk. Pojam. Zakonit strajk. Nezakonit strajk. 45. Zdravstveno osiguranje. Osiguranje zaposlenih, clanova njihovih porodica i lica izjednacenih sa njima. Prava iz zdravstvenog osiguranja. Pravo na zdravstvenu zastitu. Ostala prava. Pravo na zdravstvenu zastitu drugih lica osim zaposlenih. 46. Penzijsko i invalidsko osiguranje. Osigurana lica. Prava po osnovu umanjene radne sposobnosti, uslovi i postupak za ostvarivanje prava. Prava po osnovu nesposobnosti za rad, uslovi i slucajevi.

27

ISPITNA MATERIJA/ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA ________________________________________________________________________________________________________________

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Penzijski staz. Invalidska penzija, uslovi za sticanje i postupak. Starosna penzija, uslovi i postupak. Porodicna penzija, uslovi i postupak. Druga prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Penzijski osnov. Usklaivanje penzija. Maticna evidencija. Posebne kategorije osiguranika i posebni uslovi za sticanje prava. Opsta osnovna i posebna pravila za ostvarivanje prava. 54. Osiguranje za slucaj nezaposlenosti. 55. Prava i njihovo ostvarivanje za slucaj nezaposlenosti. ______________________

28

Information

USTAVNO PRAVO I

28 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

273558


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 1a PRAVILNIK O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA.doc
USTAVNO PRAVO I