Read Fingerledsartros.pdf text version

Fingerledsartros

Till dig som har fingerledsartros

Vilka är symtomen

Svullnad, formförändring, stelhet och värk i fingrarnas mellanleder. Det är vanligast hos kvinnor i övre medelåldern, men kan börja redan tidigare.

Orsak

Brosket är ledens glidyta. Med åldern blir hos vissa människor brosket lägre. Detta kallas artros. I fingrarnas ytterleder kallas detta Heberden och i mellanlederna Bouchardartros. Graden av besvär varierar mycket, det är inte ovanligt att man träffar på patienter med kraftig artros men som har få eller inga symtom alls.

Diagnos

Genom undersökning och eventuellt röntgen.

Operationen sker oftast i lokalbedövning och leden stabiliseras med några små metallstift som lämnas under huden. Sammanlagt måste den opererade leden skyddas i 5-6 veckor innan det skett en läkning. Rörligheten i den opererade leden har försvunnit, men i gengäld är värken botad. Ibland ger ett eller flera av metallstiften senare lokal irritation och måste avlägsnas vid ett mindre ingrepp. I enstaka fall kan en konstgjord led, protes, opereras in.

Behandling

Inflammationsdämpande mediciner under en period kan lindra besvären. Ibland kan kortisoninjektion ges in i en värkande led. Man kan också prova med en stödskena som avlastar leden. Ibland kan det behövas hjälpmedel för det dagliga livet.

Om det uppstår besvär efter operationen

Kontakta i första hand Proxima handkirurgi, ortopedmottagningen telefon 08-601 53 30. På jourtid kontakta Närakuten vid Nacka närsjukhus 08-601 53 53. Kontakta i andra hand din vårdcentral eller närmaste akutmottagning.

Operation

Om ovanstående åtgärder inte har tillräcklig effekt och artrosen är alltför besvärande i det dagliga livet, pga värk eller felställning i en led, kan operation bli aktuellt. Det vanligaste är att en led stabiliseras med så kallad steloperation.

Ver 20101201

Behandlande läkare:

Proxima AB, Nacka Närsjukhus, 131 83 Nacka, 08-601 53 00, www.proxima.se/nacka

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

207034