Read Cerere tip pentru instituirea tutelei asupra minorului text version

Cerere tip pentru instituirea tutelei asupra minorului rmas fr ocrotire printeasc

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) ........................................................................................................................ cu domiciliul în ............................................................................................................... .......................................................................................................................................... posesor B.I./C.I seria ...........nr.......................... solicit s fiu numit tutore al minorului ......................................................................................................................... cu domiciliul în ...........................................................................posesor B.I./C.I seria .............nr. ..................rmas fr ocrotire printeasc prin ................................. ..................................................................................................................................... Subsemnatul (a) cunosc îndeaproape situaia copilului deoarece .................................... .......................................................................................................................... .................................................................................................................................. Meniuni privitoare la alte persoane apropiate copilului ...................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................... Menionez c minorul are urmtoarele bunuri mobile i imobile în proprietate ................... ........................................................................................................................

(se indic actul juridic)

.................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ Alte meniuni................................................................................................... .....................................................................................................................

Data.................................

Semntura

Domnului Primar al sectorului 2 Bucureti

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE TUTEL MINOR

ACTE PRIVIND MINORUL: Certificatul de natere al minorului (original i xerocopie). Certificat de deces al prinilor (original i xerocopie) sau actul care dovedete c minorul este lipsit de ocrotirea ambilor prini (hotrâre judectoreasc definitiv de decdere din drepturile printeti, de punere sub interdicie, de declarare a morii sau a dispariiei, etc.). Decizia privind acordarea pensiei de urma i un talon de pensie (original i xerocopie). Acte de proprietate privind bunurile minorului (original i xerocopie). Declaraia de consimmânt a minorului care a împlinit 10 ani, privitor la numirea tutorelui. Act de identitate copil care a împlinit 14 ani (original+xerocopie)

ACTE PRIVIND PERSOANA CARE SOLICIT INSTITUIREA TUTELEI I NUMIREA ÎN CALITATE DE TUTORE Cerere adresat domnului primar, prin care se solicit instituirea tutelei.

Certificat de natere, cstorie (original i xerocopie). Adeverin de salariu/talon de pensie. Certificat medical tip eliberat de policlinica teritorial de sector, din care s rezulte c solicitantul este apt s fie numit tutore. Certificat de cazier judiciar. Acte de proprietate/contract de închiriere privind locuina solicitantului. Anchet social Act de identitate solicitant (original +xerocopie)

MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMÃRIA SECTORULUI 2 DIRECIA JURIDIC SERVICIUL AUTORITATE TUTELARÃ

Dat în faa mea Inspector,

DECLARAIE

Subsemnatul.................................................................. domiciliat în Bucureti str...............................nr.......bl........ap......... sector.....declar pe propria rspundere c nu m încadrez în nici una din situaiile prevzute în art 117 din Codul familiei. Conform art. 117 Codul familiei, NU POATE FI TUTORE: a) minorul sau cel pus sub interdicie; b) cel deczut din drepturile printeti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel cruia i s-a restrâns exerciiul unor drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotrâre judectoreasc precum i cel cu rele purtri; d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege i de a fi ales; e) cel care, exercit o alt tutel, a fost îndeprtat din aceasta; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei. Când vreuna din împrejurrile artate mai sus se va ivi pe timpul tutelei, m oblig s întiinez, în cel mai scurt timp, serviciul autoritate tutelar din cadrul Primriei sectorului 2 Bucureti. Dau prezenta spre a-mi servi la numirea mea în calitate de tutore al minorului/bolnavului interzis..................................................... Data.......................... Semntura tutore,

Information

Cerere tip pentru instituirea tutelei asupra minorului

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

913566