Read borang_pengesahan_pendapatan.pdf text version

BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN

Bagi Ibu/Bapa/Penjaga yang tiada Penyata Gaji/Bekerja Sendiri

(Diisi oleh Ibu/Bapa/Penjaga)

KEPADA :

PENGETUA KAMSIS, POLITEKNIK PREMIER SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, PERSIARAN USAHAWAN, SEKSYEN U1, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

1. MAKLUMAT DIRI PELAJAR

NAMA PENUH NO. KAD PENGENALAN NO. KAD MATRIK 2.

: : :

3. MAKLUMAT IBU/ISTERI PENJAGA

MAKLUMAT BAPA/PENJAGA

NAMA : __________________________________ __________________________________ NO. KP : _________________________________ PERTALIAN : _____________________________ PEKERJAAN : ____________________________ PENDAPATAN : RM______________ sebulan. Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Berkanun 1960.

NAMA : __________________________________ __________________________________ NO. KP : _________________________________ PERTALIAN : _____________________________ PEKERJAAN : ____________________________ PENDAPATAN : RM______________ sebulan. Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Berkanun 1960.

__________________________ (Tandatangan Bapa/Penjaga) Tarikh : Tarikh :

____________________________ (Tandatangan Ibu/Isteri Penjaga)

4. PENGESAHAN

________________________

(Tandatangan dan Cop Rasmi) Nama :

Jawatan : Tarikh :

PENGESAHAN hanya boleh dibuat sama ada oleh Wakil Rakyat, Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A), Pengamal Undang-undang, Pesuruhjaya Sumpah, Jaksa Pendamai, Pengetua, Guru Besar (sekolah kerajaan sahaja), Pegawai Polis berpangkat ASP ke atas, Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas, Penghulu, Ketua Kampung, Imam, Penggawa, Tuai Rumah, Ketua Kaum atau Mukim yang Bertauliah.

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

428665


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Borang Tempahan Balai Rakyat 2010.doc
SURAT PEKELILING BIASISWA BIL