Read Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai text version

Lietuvos psicholog sjunga A. Gostauto g. 8-215, LT-01108 Vilnius T. +370 673 31197 [email protected] www.psichologusajunga.lt

Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai

Nr. Testas 1 WISC-III Paskirtis Standartizuota lietuviska vaik intelekto vertinimo ir tyrimo metodika. Metodikos komplektacij sudaro: WISC-IIILT Vadovas, WISC-IIILT stimulins mediagos rinkinys, protokolai. Standartizuota lietuviska suaugusij intelekto vertinimo ir tyrimo metodika. Metodikos komplektacij sudaro: WAIS-IIILT Vadovas, WAIS-IIILT stimulins mediagos rinkinys, protokolai. Standartizuota lietuviska trumpoji suaugusij intelekto vertinimo skal. Metodikos komplektacij sudaro: WASI Vadovas, WASI stimulins mediagos rinkinys, protokolai. Statusas Adaptuota. Btini mokymai Kontaktai VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255 Publikacijos* Gintilien G., Cerniauskait D., Girdzijauskien S., Dragnevicien R. Lietuvos vaik reprezentacins imties WISC-III rezultat analiz. Psichologija. Mokslo darbai, 1999, t.20.

2

WAIS-III

Adaptuota. Btini mokymai

VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255

Bagdonas A., Girdzijauskien S., Jakutien V., Laugalys F. Kvalifikaciniai reikalavimai metodik WAIS-III, WASI, AFESTFK ir LPIK vartotojams. V.: VU l-kla, 2008. 25 p.

3

WASI

Adaptuota. Btini mokymai

VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255

Bagdonas A., Girdzijauskien S., Jakutien V., Laugalys F. Kvalifikaciniai reikalavimai metodik WAIS-III, WASI, AFESTFK ir LPIK vartotojams. V.: VU l-kla, 2008. 25 p.

Puslapis 1 is 4

4

CBCL 1½-5 (Vaiko elgesio aprasas)

ASEBA vaik elgesio ir emocini sunkum vertinimo metodika. Yra angliskas T.M.Achenbacho ir L. Rescorlos vadovas, protokolai.

Adaptuojamas. Numatoma baigti iki 2011 m. spalio mn., isleidiant vadov su lietuviskomis normomis.

VU FSF Psichologini inovacij ir eksperimentini tyrim mokymo centras 8 5 2687254 [email protected]

Jusien R. Raiien S., Barkauskien R., Bieliauskait R., Dervinyt Bongarzoni A. Ikimokyklinio amiaus vaik emocini ir elgesio sunkum rizikos veiksniai. Visuomens sveikata, 2007, nr. 4(39), p. 46-54. Jusien R., Raiien S. Ikimokyklinio amiaus vaik emocij ir elgesio sunkum vertinimas CBCL/1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrstomis skalmis. Psichologija. Mokslo darbai, 2006, t.34, 44-56. Jusien R., Raiien S. Ikimokyklinio amiaus vaik elgesio bei emocini sunkum vertinimas: motin, tci ir aukltoj vertinim lyginamoji analiz. Psichologija. Mokslo darbai, 2006, t.33, 47-63.

ukauskien R., Kajokien I. CBCL, TRF ir YSR metodik standartizavimas naudojant 618 met Lietuvos vaik imties duomenis. Psichologija. Mokslo darbai, 2006, t.33, p. 3147. Kajokien I., ukauskien R. 6-18 m. vaik reprezentacins ir klinikins imci emocini ir elgesio sunkum ssaj palyginimas su seimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais. Psichologija. Mokslo darbai, 2007, t. 36, p. 22-43.

5

6

7

CBCL 6/18 (Vaiko elgesio klausimynas) YSR 11/18 (Jaunuolio Klausimynas) TRF 6/18 (Mokytojo Klausimynas) ABCL 18/59 (Asmens vertinimo lapas) ASR 18/59 (Asmens savs vertinimo lapas) ASEBA suaugusij klausimynas, skirtas vertinti suaugusiojo adaptyvaus elgesio aspektus, elgesio ir emocij sunkumus. Metodikos komplektacij sudaro vadovas ir protokolai.

Adaptuotas. Rekomenduojami mokymai

MRU Psichologijos katedra 8 5 271 4730

8

Adaptuotas. Mokym nra

KU psichologijos katedra

9

Simulionien R., Brazdeikien L., Rugevicius M., Gedutien R., akaitien A. Kai kurios lietuviskosios ASEBA suaugusij klausimyno psichometrins charakteristikos. Psichologija. Mokslo darbai, 2010, t.42, p. 23-43.

Puslapis 2 is 4

10

SDQ (Gali ir sunkum klausimynas)

Vaik emocini simptom, elgesio problem, hiperaktyvumo, santyki su bendraamiais problem ir socialumo formalizuota atranka. Yra tv, mokytoj ir vaik versijos.

Standartizuotas. Mokym nra.

http://www.sdqinf Gintilien G., Girdzijauskien S., o.com/d18a.html Cerniauskait D., Lesinskien S., Povilaitis R., Pras D. Lietuviskas SDQ ­ standartizuotas mokyklinio amiaus vaik ,,Gali ir sunkum klausimynas" . Psichologija. Mokslo darbai, 2004, t.29, p. 88-106. VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255 VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255 http://www.dawb a.info

11

MMPI-II

12

NEO-PI-R

Siuo metu adaptuojamas ir standartizuojamas. Numatoma baigti 2012 m. pabaigoje. Siuo metu adaptuojamas ir standartizuojamas. Interviu ir klausimynai, skirti 5-17 met vaik psichiatrinms diagnozms nustatyti (apima emocinius ir elgesio sutrikimus, hiperaktyvum). Yra tv, vaik, mokytoj formos. Popierines versijas galima atsisisti is interneto nurodytu adresu. Kompiuterin diagnostika perkama. Informacija pateikiama internete, arba prasyti is prof. Goodman. Adaptuotas. Informacijos rinkimui mokymai minimals. Dirbant su kompiuterine diagnostika, mokymai btini.

13

DAWBA Raidos ir gerovs vertinimas

14

I-S-T 2000R Intelekto struktros testas

Standartizuotas. Btini mokymai.

Lietuvoje nelikus platintojui, nepardavinjama ir neplatinama.

Amthauer R., Brocke B., Liepmann D., Beauducel A. Intelekto struktros testas 2000R: Vadovas. Vilnius, Mintis, 2007. 173 p.

Puslapis 3 is 4

15

Raven CPM

Spalvotos progresuojancios matricos taikomos 5-11 m. vaik neverbaliniams arba produktyviesiems gebjimams vertinti.

Standartizuotas. Mokym nra.

VU FSF Psichologini inovacij ir eksperimentini tyrim mokymo centras 8 5 2687254 [email protected]

Gintilien G., Butkien D. Raveno spalvot progresuojanci matric standartizacija Lietuvoje. Psichologija. Mokslo darbai, 2005, t.32, p. 22-35. Gintilien G., Butkien D., Raven J. The Lithuanian standartisation of the coloured progressive matrices in an international context. Uses and Abuses of Intelligence: Studies Advancing Spearman and Raven`s Quest for NonArbitrary Metrics. P. 313336.

16

Bender-Gestalt testas

Neuropsichologinis testas, skirtas vizualini ir motorini gebjim bei regimosios atminties vertinimui.

Siuo metu adaptuojamas ir standartizuojamas. Standartizacij numatoma baigti 2012 m. liepos mn. Bus reikalingi mokymai.

VU FSF Psichologini inovacij ir eksperimentini tyrim mokymo centras 8 5 2687254 [email protected]

* PASTABA: publikacijas galima rasti internete, zurnal svetainse: ,,Psichologija. Mokslo darbai": http://www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/psichologija/; ,,Visuomens sveikata": http://www.hi.lt/content/D5_archyvas.html

Pareng: dr. Neringa Grigutyt, dr. Vaida Kalpokien. Konsultavo: doc. dr. Grazina Gintilien, doc. dr. Roma Jusien.

Puslapis 4 is 4

Information

Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

650423


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531