Read Microsoft Word - Macsinga - Personalitatii.doc text version

Psihologia personalitatii AN II, SEM. 1

Cadru didactic: Tipul disciplinei: Numr de ore alocate: Credite Conf.univ.dr. Irina Macsinga Lect.univ.drd. Laureniu P. Maricuoiu Obligatorie 42 de ore Sptmânal, câte dou ore de curs i o or de seminar. 5

Descrierea succint a disciplinei In cadrul cursului de Psihologia personalitatii, studentii vor avea posibilitatea de a se familiariza cu principalele perspective teoretice si demersuri metodologice specifice acestui domeniu, de a compara diversele paradigme, de a manipula principalele concepte psihologice din aceasta sfera, de a lucra mental cu descriptorii personalitatii si de dezvolta abilitatea de transpunere a notiunilor teoretice in contexte reale. Obiectivele disciplinei · Familiarizarea cu principalele modele teoretice ale personalitii · Dezvoltarea abilitilor de analiz comparativ a perspectivelor asupra personalitii · Dezvoltarea capacitii de discriminare conceptual la nivelul teoriilor personalitii · Dezvoltarea abilitilor de relaionare a aspectelor teoretice cu cele practice Competene dobândite 1. Cunoatere i înelegere · Cunoate principalele teorii asupra personalitii i valenele explicativ-interpretative · Înelege aspectele eseniale ale fiecrei teorii i implicaiile lor practic-aplicative Explicare i interpretare · Interpreteaz i analizeaz critic fiecare teorie asupra personalitii · Explic avantajele i dezavantajele fiecrei perspective asupra personalitii · Analizeaz comparativ teoriile personalitii Instrumental-aplicative · Aplic principiile i conceptele teoriilor personalitii în analiza i evaluarea persoanelor concrete Atitudinale · Manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific · Cultivarea unei atitudini responsabile fa de activitatea de cercetare în domeniu · Interes fa de dezvoltarea personal în domeniu

2.

3. 4.

Continutul tematic al disciplinei Perioada Tematic i bibliografie recomandat Curs 1 ­ Analiza fisei disciplinei. Explicitarea criteriilor de evaluare. Cunoasterea expectantelor Fisa de intercunoastere Sptmâna 1 Seminar 1. Niveluri de operaionalizare a personalitii. Niveluri de operaionalizare a variabilelor în cercetarea psihologic. Modaliti de operaionalizare a personalitii (tip, trstur, factor de personalitate) Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara: Mirton, 8-16.

-1-

Curs 2 ­ Definirea personalitatii. Principii in cunoasterea personalitatii Analiza definitiei, asumptii de baza, cei 3 D (descriere, dinamica, dezvoltare) Sptmâna 2 Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara: Mirton, 8-16. Bibliografie complementar: Matthews, G. (coord.) (2005). Psihologia personalitatii. Trasaturi, cauze, consecinte. Iai: Polirom, 47-48. Seminar 1. Curs 3 ­ Perspectiva lui Jung asupra personalitatii Descrierea si dinamica personalitatii. Psihotipurile Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton,23-31. Sptmâna 3 Bibliografie complementar: Jung, C.G. (1997). Antologie, vol. II (Tipurile psihologice), Bucuresti, Ed. Trei Seminar 2. Tipurile psihologice din perspectiva lui Carl Gustav Jung Bibliografie: Jung, C.G. (1996). Tipurile psihologice. Bucureti: Editura Humanitas, Capitolul X. Descrierea general a tipurilor. Curs 4 ­ Perspectiva neopsihanalitica asupra personalitatii (Adler-Horney) Descrierea personalitatii, tipologii, factori ai dezvoltarii personalitatii Sptmâna 4 Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 33-39 si 56-66 Horney, K. (1995). Directii noi in psihanaliza. Bucuresti, Univers Enciclopedic, 154-160 Seminar 2. Curs 5 ­ Perspectiva lui Erikson asupra personalitatii Principiul epigenetic, stadiile dezvoltarii psihosociale Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 42-54 Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. USA, Norton, 67-82 Seminar 3. Imaginea de sine i sentimentul de inferioritate Bibliografie: Adler, A. (1998). Cunoaterea omului. Bucureti: Editura Iri. Capitolul 5. Sentimentul de inferioritate i tendina de a se impune. Adler, A. (1999). Sensul vieii. Bucureti: Editura Iri. Capitolul 6. Complexul de inferioritate. Curs 6 ­ Perspectiva trasaturilor de personalitate (Allport) Trasatura ca descriptor, tipologie, dezvoltare ontogenetica Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 70-80 Allport, G.W. (1991). Structura si dezvoltarea personalitatii. Bucuresti:EDP, 334-350 si 395-419 Bibliografie complementar: Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom, 14-20 Seminar 3.

Sptmâna 5

Sptmâna 6

-2-

Curs 7 ­ Perspectiva factoriala asupra personalitatii: Cattell Factorul ca descriptor, metode in evaluarea personalitatii, modelul Big Five Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 82-98 Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom, 21-26 Bibliografie complementar: Matthews, G. (coord.) (2005). Psihologia personalitatii. Trasaturi, cauze, consecinte. Iai: Polirom, 47-49 Seminar 4. Modelul constructelor personale (Geoge Kelly) Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 181-195 Curs 8 ­ Perspectiva factoriala asupra personalitatii: Eysenck Structura ierarhica a personalitatii, dimensiunile I/E si N, baza fiziologica Sptmâna 8 Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 98-105 Eysenck, H. & Eysenck, M. (1998). Descifrarea comportamentului uman. Bucuresti: Teora, 94-128 Seminar 4. Curs 9 ­ Teorii unidimensionale ale personalitatii Localizarea controlului, personalitatea A-B, dependenta-independenta de camp Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 108-118 Monteil, J. M. (1997). Educatia si formarea sa. Iasi: Polirom, cap. Controlul intaririlor Sptmâna 9 Bibliografie complementar: Matthews, G. (coord.) (2005). Psihologia personalitatii. Trasaturi, cauze, consecinte. Iai: Polirom, 278280 Seminar 5. Interfaa personalitate-cogniie. Teoria lui Robert Sternberg asupra stilurilor de gândire. Bibliografie: Maricuoiu, L.P. (2005). 12 ani de cercetri asupra autoguvernrii mentale. Revista de Psihologie Aplicat, p. 67-82. Curs 10 ­ Personalitatea din perspectiva umanista: Maslow si Rogers Trebuinte, personalitatea actualizata, critici Sptmâna 10 Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 121-149 Opre, A. (2006) ­ Introducere in teoriile personalitatii, Cluj-Napoca: ASCR, 77-107 si 124-128 Seminar 5. Curs 11 ­ Personalitatea din perspectiva social-comportamentala (Mischel) Paradoxul consistentei personalitatii, determinismul reciproc Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 154-165 Cretu, R.Z. (2005). Evaluarea personalitatii. Modele alternative. Iasi: Polirom, 115-130 Seminar 6. Noi metode de evaluare a personalitii Bibliografie: Bing, M.N., LeBreton, J.M., Davidson, K., Migetz, D.Z. & James, L.R. (2007). Integrating Implicit and Explicit Social Cognitions for Enhanced Personality Assessment: A General Framework for Choosing Measurement and Statistical Methods. Organizational Research Methods, 10, 136-179.

Sptmâna 7

Sptmâna 11

-3-

Curs 12 ­ Personalitatea din perspectiva sociala (Bandura) Invatarea observationala, modelarea personalitatii, autoeficienta Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 167-178 Bandura, A., Ross, D., Ross, S. (1961) ­ Transmission of Aggression Through Imitation of Aggressive Models, Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-582 Bibliografie complementar: Pajares, F. (2002) ­ Self-efficacy beliefs in academic (http://des.emory.edu/mfp/efftalk.html) , 10-13 si 19-21 Seminar 6. Curs 13 ­ Perspectiva biologica asupra personalitatii contexts: An outline

Sptmâna 12

Sptmâna 13

Sptmâna 14

Bibliografie: Macsinga, I. (2003). Psihologia diferentiala a personalitatii. Timisoara:Mirton, 167-178 Mehrabian, A si O'Reilly, E. (1980) ­ Analysis of personality measures in terms of basic dimensions of temperament, in Journal of Personality and Social Psychology, vol. 38, 492-503 Bibliografie complementar: Zukerman, M., coord. (2004) ­ On the psychology of personality (Cap. I, punctul 2, pag. 4-5 si Cap. 11, punctul 2, pag. 188-195) Dess, N. si Edelheit, D. (1998) ­ The bitter with the sweet: the taste/stress/temperament nexus, in Biological Psychology, vol.48, issue 2, pag. 103-119 Matthews, G. & Co. (2005) ­ Psihologia personalitatii, Ed. Polirom, Iasi (pag. 187-200) Seminar 7. Tem deschis Curs 14 ­ Integrarea perspectivelor teoretice asupra personalitatii Sinteza teoretica, evidentierea Bibliografie complementaritatii teoriilor, pregatire pentru examen Seminar 7.

SISTEMUL DE EVALUARE Evaluarea cunostintelor se va realiza prin examen scris, de tip reflexiv, din toat materia predat, în sesiunea din iarn. Din punct de vedere al volumului de cunotine supuse evalurii, acesta cuprinde atat bibliografia obligatorie, cat si anumite teme, precis indicate in prealabil, din bibliografia Bibliografie complementar. Din punct de vedere al principiilor care stau la baza evaluarii, acestea sunt fidele teoriei inteligenei de succes (Sternberg). Subiectele vor fi astfel structurate si concepute, încât rezolvarea lor s reclame din partea studentului 4 tipuri de gândire: a. gândirea reproductiv (ex: a defini, a completa fraze, a rezolva grile de rspunsuri, etc) b. gândirea analitic (ex: a analiza texte / comportamente, etc) c. gândirea sintetic-creativ (ex: a sintetiza idei, a relaiona i compara concepte) d. gândirea practic (ex: a aplica reguli, principii într-o situaie concert, etc.) Specificaii l Intrarea in examenul scris este conditionata de numarul de prezente de la seminarul de Psihologia personalitatii, si anume 4 din 7 prezente l Se acord un bonus: în situaia în care studentul are prezen de 100% la seminar, va primi 1 punct la evaluare (numai in cazul in care nota obtinuta la examenul scris este de minim 5)

-4-

RESTANE - SISTEMUL DE EVALUARE Pentru sesiunea de restante, volumul de cunostinte, precum si principiile evaluarii raman aceleasi. Se impun cateva specificatii: · In cazul studentilor care nu au intrat in examen din cauza nerespectarii conditiei prezentei la seminar, pentru a putea participa la sesiunea de restante, este necesar sa predea o lucrare de sinteza teoretica, conform unui model pe care profesorul il va da la ultima ora de curs. Structura acesteia, precum si bibliografia adiacenta vor fi anuntate. Lucrarea trebuie predata cu cel putin 3 zile inainte de data la care va avea loc restanta. Nu se acorda punctaj, ci este o conditie care trebuie indeplinita. In cazul acelorasi studenti, bonusul se anuleaza. In cazul studentilor care se vor prezenta la restanta din cauza nepromovarii examenului din sesiune, dar care au conditia prezentei la seminar indeplinita, in cazul in care obtin nota 5, bonusul de 1 punct ramane valabil.

·

-5-

Information

Microsoft Word - Macsinga - Personalitatii.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

575173