Read folyoirat_bibliografia.pdf text version

FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIÁK

(Csak a Pszichológiai Intézet Könyvtárának anyagára épül a teljesség igénye nélkül)

TÉMÁK: http: // psycho.unideb.hu/-internetes oldalon elérhetk

1. Agresszió, erszak, bnözés 2. Alkoholizmus 3. Antiszemitizmus 4. Attitd 5. Autizmus 6. Család 7. Csoport 8. Depresszió 9. Devianciák 10. Egészségpszichológia, pszichoszomatika 11. Élet értelme 12. Figyelem 13. Gyász, halál 14. Gyermekbántalmazás, gyermekvédelem 15. Gyermekpszichológia 16. Hátrányos helyzet Családsegítés- és gondozás Fogyatékkal élk Gyermekvédelem Kisebbség Nevelotthonban, javítóintézetben élk Nevelszülkkel élk 17. Hiperaktivitás 18. Homoszexualitás, hajléktalanok, prostitúció 19. Intelligencia 20. Intrauterin élet 21. Iskola 22. Játék 23. Kommunikáció 24. Kötdés 25. Kreatitivás 26. Mentálhigiéne 27. Mese 28. Módszertan 29. Motiváció 30. Munka- és szervezetpszichológia 31. Mvészetpszichológia 32. Öngyilkosság 33. Öregség 34. Parapszichológia, mágia 35. Párkapcsolat 36. Politika

2

37. Pszichiátriai betegségek A pszichés (lelki) fejldés zavarai (afázia, dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, autizmus, Asperger- szindróma, Tourette-zavar) A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülkorban jelentkez zavarai (hiperaktivitás, ADHD, elektív mutizmus, tic, enuresis, encopresis, táplálkozási zavarok, dadogás) Demencia, delírium, Alzheimer-kór Hangulatzavarok (mánia, depresszió, bipoláris affektív zavar) Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok (Fóbia, szorongás, pánik, kényszer, PTSD, szomatoform rendellenességek) Személyiségzavarok (paranoid, szkizoid, szkizotip, antiszociális, borderline, hisztrionikus, kényszeres, elkerül, dependens, narcisztikus) és viselkedészavar (kóros játékszenvedély, pirománia, kleptománia, trichotillománia) Szkizofrénia, paranoia Viselkedészavar (alvászavar, szexuális zavarok) 38. Pszicholingvisztika 39. Rajzelemzés 40. Reklámpszichológia 41. Segít foglalkozások 42. Serdülkor 43. Sportpszichológia 44. Stressz 45. Szenvedélybetegségek Addiktológia Alkohol Drog Dohányzás 46. Szerelem, szexualitás 47. Szorongás, pánik 48. Sztereotípia 49. Tanulási zavarok 50. Táplálkozási zavarok 51. Tehetség 52. Testvérek 53. Valláspszichológia 54. Vezetéselmélet, döntés 55. Viselkedéstudomány, etológia

3

1. AGRESSZIÓ, ERSZAK, BNÖZÉS AGRESSZIÓ

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/2 27. old. Mityók F.V., Séra L.: Video- és számítógépes játékok, televízió nézés és agresszivitás Alkalmazott pszichológia 2005/3 41. old. Komoróczi: Kriminálpszichológia a rendrségi gyakorlatban 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/1 5. old. Ranschburg J.: Agresszivitás a képernyn Fordulópont 1999/1 13. old. Vetró Á.: A televízió veszélyei Fordulópont 1999/1 44. old. Fryman, M.: A médiaoktatás esélyei Fordulópont 1999/5-6 5. old Ranschburg J.: Az agresszív gyermek Fordulópont 2000/1 56. old. Münnich I.: Ártalmas videojátékok Fordulópont 2000/2 96. old. Bicsákné Némethy T.: Agresszió és számítógép Fordulópont 2001/3 63. old. Olivier, C.: Agresszió és halálfélelem Fordulópont 2002/4 5. old. Olivier, C.. Mi szüljük az erszakot? Fordulópont 2002/4 21. old. Pósa R., P. András K.: Kortünet vagy kórtünet? A gyermekkori agresszió és kezelésének lehetségei Fordulópont 2002/4 51. old. Sz.G.: Agresszívküldi Fordulópont 2002/4 52. old. Dali E.: Egy koporsóban evezünk Fordulópont 2002/4 58. old. Szvetelszky Zs.: Az erszak dramaturgiájáról Fordulópont 2004/3 32. old. A szülk a játékot hibáztatják gyermekük haláláért (videojáték) Fordulópont 2004/3 85. old. Marik N.: Pokol a gyerekszobában. Gyerekszenvedéstörténetek a Kolibriben Fordulópont 2005/3 57. old. Miller, A.: Az erszak megöli a szeretetet (interjú) 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1988/2 16. old. Telkes J.: A társadalmi beilleszkedési zavar eredményesebb megelzéséért Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/1 58. old. Domonkos A.: Az agresszió, mint viselkedési minta a technokrata társadalomban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/1 61. old. Légrádi L.: Miért ,,rosszak" a mai gyerekek? 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/1 41. old. Vetró Á., Csapó Á., Szilárd J., Vargha M., Gergely M.: A televízió hatása a gyermekek agresszivitására Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/2 133. old. Benis M.: Az agresszív viselkedés vizsgálata bölcsdében és óvodában 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/2 115. old. Csibi S., Csibi M., Grezsa F.: Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülkorúak körében 6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2002/4 349. old. Hárdi I.: Az agresszió-probléma horizontjai Psychiatria Hungarica 2002/4 358. old. Kappéter I., Nováky E.: Az elmeegészségért felelsök és a jövkutatók az agresszió humánus kezeléséért Psychiatria Hungarica 2002/4 421. old. Münnich I.: A hétköznapok agresszivitása

4

Psychiatria Hungarica 2006/1 68. old. Bácskai E., Pintye I., Gerevich J.: Az alkoholfogyasztás és erszakos viselkedés hatása az alkoholfogyasztással összefügg agresszióra vonatkozó hiedelmekre 7. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1987/4 501. old. Ranschburg J., Szegal B.: Kötekedk és áldozatok személyiségvonásai és agresszivitása kísérleti helyzetben Pszichológia 1991/2 159. old. Berkowitz: A frusztráció és a kiváltott agresszió 8. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1998/2 133. old. Günter Ammon az agresszióról Pszichoterápia 1998/3 225. old. Günter Ammon az agresszióról II. rész Pszichoterápia 2012/1 4.o- Kroó A., Hárdi L.: A kinzás élménye menekült nknél 9. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 14. old. Klaniczay S.: Szorongás és agresszió, indulatok feldolgozása a terápiás kapcsolatban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 95. old. Nagy M.: Az agressziótól a szorongásig vezet út 10. Thalassa folyóirat Thalassa 2007/1 3. old. Lacan, J.. Agresszivitás a pszichoanalízisben

ERSZAK

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2004/4 19. old. Figula E.: Az iskolai erszak jelenségének feltárása, a tanulók érintettségének, szerepviselkedésének elemzése egy vizsgálat tükrében 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/5-6 3. old. Szávai M.: Nem verünk meg senkit Fordulópont 1999/5-6 9. old. Polcz A.: Világépítmények Fordulópont 1999/5-6 39. old. Louyot, A.: Gyermekkatonák Fordulópont 1999/5-6 79. old. Segal, J., Simkins, J.: Ha a tekintet ölni tudna... Részletek az ,,Anyunak szüksége van rám" cím tanulmányból Fordulópont 2000/1 52. old. Louyot, A.: Rambománia Fordulópont 2001/3 51. old. Így látták a magyar gyerekek (New York, 2001. szeptember 11.) Fordulópont 2002/4 5. old. Olivier, C.: Mi szüljük az erszakot? Fordulópont 2002/4 58. old. Szvetelszky Zs.: Az erszak dramaturgiájáról Fordulópont 2002/4 95. old. A világ 2001. szeptember 11. után Fordulópont 2004/3 72. old. Pénzbírsággal sújtanák az erszakos játékok árusítóit Fordulópont 2004/3 80. old. Felszeghy Cs.: Ilyen világban élünk Fordulópont 2004/3 103. old. Benedek Sz.: Betev horrorunk Fordulópont 2005/3 57. old. Miller, A.: Az erszak megöli a szeretetet. A verés, a negyedik parancsolat és az autentikus érzelmek elfojtása. (interjú) Fordulópont 2006/4. 92. old. Marik N.: Tulajdonképpen gyerekek... Iskolai bántalmazástól a drogfutárságig és gyilkolásig 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/5 423. old. Feuer M.: Morbus violantiae 4. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/2 77. old. V. Figula E., Margitics F., Barcsa Lászlóné, Madácsi M., Pauwlik Zs., Rozgonyi Tiborné: Az iskolai erszakkal

5

kapcsolatban elforduló magatartásminták vizsgálata általános és középiskolai diákoknál Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 297. old. Gyrffy Zs., Sándor I., Csoboth Cs., Kopp M.: A fizikailag bántalmazott nk reprodukciós zavarai 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2002/4 340. old. Hankiss E.: Az erszak fortélyai Psychiatria Hungarica 2002/4 382. old. Csigó K.: Hogyan fogadtuk a szeptember 11-i terrortámadás hírét? Az Egyesült Államok ért terrortámadás által kiváltott gondolatok, reakciók felmérése hazai populációban Psychiatria Hungarica 2008/6 420. old. Filipovits D., Farkas M.: Erszakos viselkedés és megbélyegzés a pszichiátriai betegek körében 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2006/3 205. old. Halász L.: A terrorista mint irodalmi hs percepciója és az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata Pszichológia 2007/2 111. old. Halász L.: A terrorista mint irodalmi hs percepciója és az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata 2. Pszichológia 2008/3 221. old. Halász L.: A terrorista mint irodalmi hs percepciója és az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata 3. Pszichológia 2010/2 89. old. Halász L. A terrorista mint irodalmi hs percepciója és az irodalmi szövegfeldolgozás pszichológiai vizsgálata 4. A csoportvezet terrorista 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1997/2 107. old. Underwager, R.C., Wakefield, H.: Szeminárium a gyerekek elleni erszak problémájáról Pszichoterápia 1999/1 35. old. Horváthné Tóth B.: A szexuális zaklatás, mint a fiatalok bántalmazásának egyik formája Pszichoterápia 2001/4 248. old. Treuer T., Fábián Zs., Füredi J.: A fizikai bánatalmazás, a szexuális bántalmazás és a testképzavar összefüggése evészavarokban Pszichoterápia 2007/6 389. old. Twemlow, S.W.: Az erszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei I. rész Pszichoterápia 2008/1 26. old. , S.W.: Az erszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei II. rész Pszichoterápia 2009/4 261. old. Twemlow, S.W., Fonagy, P.: Sacco, F.C.: A mentalizáló közösségek fejldéslélektani megközelítése. A ,,békés iskolák" kísérlet. I. Pszichoterápia 2009/5 338. old. Twemlow, S.W., Fonagy, P.: Sacco, F.C.: A mentalizáló közösségek fejldéslélektani megközelítése. A ,,békés iskolák" kísérlet. II. Pszichoterápia 2009/5. 354. old. Ryan P.L.: Spiritualitás a gyermekkorukban erszakot elszenvedett felnttek körében: irodalmi áttekintés Pszichoterápia 2011/1 33. old. Kerekes Zs., Varga J., Kállai J.: Traumatizáló esemény intézményi feldolgozása ­ a fejldés esélye 8. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/2 111. old. Selg, H:. A televízió, video erszakjelenetei és hatása a gyermekekre és fiatalokra 9. Thalassa folyóirat Thalassa 2005/1 83. old. Bakó T.: Egy szexuális abúzus feldolgozása

6

BNÖZÉS

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/4 342. old. Lévay M.: Büntetés helyett kezelés: egy racionális és szükségszer kompromisszum a kábítószerproblémával kapcsolatos kriminálpolitikában; az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetjogban Addiktológia 2007/2 97. old. Elekes Zs., Nyírády A.: A problémás drogfogyasztás elterjedésének becslése fogás-visszafogás módszerrel 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/4 91. old. Bugán A.: MTV2 ­Tudósklub '99: Lélektelenül?! Alkalmazott pszichológia 2005/3 5. old. Csernyikné Póth Á.: A rendrség jelen és jövje Alkalmazott pszichológia 2005/3 15. old. Szabó E., Rigó B.: A munkahelyi stresszmegterhelés sajátosságai a Rendrségen Alkalmazott pszichológia 2005/3 30. old. Pásztor A., Szabó B.: A rendrségen folyó egészségügyi alapellátás pszichológiai feladatkörei Alkalmazott pszichológia 2005/3 41. old. Komóczi M., Mityók Cs.: Kriminálpszichológia a rendrségi gyakorlatban Alkalmazott pszichológia 2005/3 104. old. Virág L., Szeles E., Könyves Tóth E.: A rendészeti szakközépiskolákban végzett tiszthelyettesek beválásvizsgálata Alkalmazott pszichológia 2005/3 125. old. Szondy M., Dienes E., Kovács K.: A diszpozicionális és a szituációs optimizmus hatása börtönkörnyezetben Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 75. old. Faragó K., Kiss o., Boros J.: Vállalkozók és bnelkövetk kockázatvállalási stratégiái 3. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/1 87. old. Tohol É.: George Gerbner, a gyilkosságokat számláló ember (I. rész) Fordulópont 1999/5-6 99. old. Tohol É.: George Gerbner, a gyilkosságokat számláló ember (II. rész) Fordulópont 2000/3 67. old. Csendes L.: Kriminális kamaszkor Fordulópont 2001/3 46. old. Szent J.: Így láttuk Buffaloból. Az amerikai terrorcselekmények egy pedagógus szemszögébl Fordulópont 2004/3 5. old. Németh Zs.: Kriminális szörnységek. A gyermekgyilkosságoktól a terrorizmusig Fordulópont 2004/3 34. old. Büki P., Szollár Zs.: ...az iszonyat délutánja Fóton (két gyermek megölte társát) Fordulópont 2004/3 47. old. Katz K.: Lajoskomárom, a falu, mely elfelejtett németül (roma gyilkosságok) Fordulópont 2004/3 93. old. Marik N.: Halkan sikító film. Egy külvárosi sorstragédia. Gyerekgyilkosságok 1992. 4. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1982/1 63. old. Kádár Józsefné: Tíz éves a hivatásos pártfogó felügyelet Gyermekvédelem 1984/1 45. old. Osváth Józsefné: A bnelkövet fiatalkorú átnevelésének problémái Gyermekvédelem 1984/1 69. old. Eperjesi E.: Az Aszódi Nevelintézet száz éve

7

Gyermekvédelem 1986/1 79. old. Vabrik L.: Deviancia, fiatalkori bnözés, reszocializáció Gyermekvédelem 1986/3 30. old. Nemes L.: A bnöz társadalom kialakulása (Dokumentumközl: Mihály Ildikó) Gyermekvédelem 1987/2 21. old. Bujdos L.: ,,...az elbírálás egyöntetsége megóvassék..." Helyzetjelentés Aszódról Gyermekvédelem 1987/2 31. old. Vabrik L.: Reflexió Bujdos László ,,...az elbírálás egyöntetsége megóvassék..." cím aszódi helyzetjelentésére Gyermekvédelem 1987/3 34. old. Hajdókné Hazai Zs.: Magára hagyott javítóintézet...? (Hozzászólás Bujdos László ,,...az elbírálás egyöntetsége megóvassék..." cím tanulmányához) Gyermekvédelem 1987/4 16. old. Gönczöl K.: A bnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezi a családban Gyermekvédelem 1988/1 31. old. Kacziba A.: Útvesztk helyett kiutakat keresve Gyermekvédelem 1988/1 42. old. Tarcson K.: Hozzászólás Bujdos László ,,...az elbírálás egyöntetsége megóvassék..." Helyzetjelentés Aszódról cím tanulmányához Gyermekvédelem 1988/2 48. old. Vajda Zs.: Nevelési környezet és antiszocialitás Gyermekvédelem 1990/4 3. old. Lévai M.: A fiatalkorúak büntetjogi felelsségének szabályozása Magyarországon Gyermekvédelem 1990/4 71. old. Tóth P.: Fiatalkorú bnelkövetk Csongrád megyében Gyermekvédelem 1991/1 64. old. Gibicsár Gy.: Az elzetes letartóztatás nem lehet elrehozott büntetés! Gyermekvédelem 1991/2 27. old. Herczog M.: Fiatalkorúak bnelkövetésének megelzése és kezelése Nyugat-Ausztráliában Gyermekvédelem 1991/3-4 33. old. Volentics A.: Antiszociális fejldésiránybnelkövetés Gyermekvédelem 1991/3-4 114. old. Jakus J.: Az aszódi javítóintézet történetébl Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 58. old. Mi legyen a javítóintézetekkel? Gyermekvédelem-nevelközösségek 1996/1 8-31. old. Bnelkövetés - bántalmazás 8. old. Söderholm Carpelan, K.: A fiatalkorúakról való intézményes gondoskodás Svédországban; 20. old. Jesionek, U.: Fiatalkorúak bnözése és a fiatalkorúakkal szembeni bíráskodás lehetsége Ausztriában; 22. old. A fváros beszámolója: A fiatalkori bnözés helyzete Prágában; 23. old. Matula, J.: Gondolatok a szlovák fiatalkori bnözésrl; 24. old. Szabó Zs.: D.A.D.A. ­ A rendrség biztonságra nevel iskolai programja; 25. old. ,,LEBEDEVA" ­ Gyermekbörtön Szentpétervárott; 26. old. Schwabe, M., Trede, W.: Erszak az ifjúságvédelem intézményeiben; 27. old. Védtelen gyermek Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/2 1. old. Ruzsonyi P.: Kognitív tréning a büntetésvégrehajtásban 5. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 61. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) A bn HÍD 1991/5 93. old. Simon P.: Baleset (esettanulmány) 6. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1960/4 402. old. Majláth Gy.: A gyermekkori kriminalitásról Magyar Pszichológiai Szemle 1964/1 81. old. Gálffy L.: A büntetjogi és pszichológiai szemlélet összehangolása a bnözés elleni küzdelemben

8

Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 481. old. Vargha M.: Egy tömeggyilkos pszichopatológiai vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 120. old. Popper P.: Adalékok a kriminalitásig súlyosbodó személyiségzavarok pszichikai tényezinek vizsgálatához (Kandidátusi értekezés tézisei és vitája) Magyar Pszichológiai Szemle 1970/2 272. old. Szegedi M., Münnich I.: Szexuális motivációból elkövetett emberöléssorozat pszichológiai elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 1971/2 213. old. Münnich I.: Kétszeres gyermekgyilkos pszichológiai vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1977/3 245. old. Münnich I.: Visszaes bnözk személyes tere, perceptuális orientációja, szorongásos színvonala, mint a nyílt támadó viselkedés jelzései Magyar Pszichológiai Szemle 1981/3 303. old. Hegeds T.A.: A néma pszichológia felelssége: a tömeggyilkos pszichológiája Magyar Pszichológiai Szemle 1982/4 404. old. Raffai J.: Pszichoterápia a Büntetésvégrehajtási Intézetben. Kezdeti csoportterápiás tapasztalatok Magyar Pszichológiai Szemle 1983/2 173. old. West, D.J.: Kriminálpszichológiai longitudinális vizsgálat tapasztalatai Magyar Pszichológiai Szemle 1984/5 406. old. Celebrini Jánosné: A kriminálpszichológus szerepe a bizonyítási eljárásban Magyar Pszichológiai Szemle 1984/6 477. old. Kis G.: Visszaes bnözk kriminális aktivitása Magyar Pszichológiai Szemle 1985/2 112. old. Turai T.: A társadalmi tulajdon elleni bncselekmények egy pszichológiai vizsgálat tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 1985/4 298. old. Láng Gy.: A gyanúsított vallomásának pszichológiai komponensei Magyar Pszichológiai Szemle 1989/6 608. old. Virág Gy.: Csalók kriminálpszichológiai vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 2003/2 275. old. Boros J.: A bnözi profialkotástól a tanúkihallgatásig: törekvések a mai kriminálpszichológiában 7. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/2 145. old. Pisztora F.: Politikai indíttatású terrorhullámok. Magyarország XX. Századi történetében 4. rész 8. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1989/2 119. old. Kelemen J., Irányi Jenné, Kuncz E.: Rövidzárlati cselekmény megítélése az elmeszakérti gyakorlatban Psychiatria Hungarica 1998/6 655. old. Lukács-R.Zs.: A szörny-pszichoterápia börtönben Psychiatria Hungarica 2006/1 18. old. Lévay B.: Alkohol és bnözés Psychiatria Hungarica 2006/1 30. old. Egedi A.: Büntetjogi felelsség ittas állapotban Psychiatria Hungarica 2011/3 188.- Kalapos M. P.: Jelenthet-e paradigmaváltást az elmebeteg bnelkövetk megítélésében a Büntet Törvénykönyv kényszergyógykezelésre vonatkozó szabályainak változása? 9. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2004/1 75. old. Fogarasi M.: A rendri visszaélések szociális reprezentációi I. rész Pszichológia 2004/2 193. old. Fogarasi M.: A rendri visszaélések II. Pszichológia 2005/1 27. old. Fogarasi M.: A rendri oktulajdonítások szociális reprezentációi

9

10. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1999/4 286. old. Weiss, P., Zimanová, J., Hubalek, S.: A szexuális bnözk komplex adaptációs terápiája 11. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 73. old. Barkóczi A.: Az élet elleni bnözés Magyarországon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VII 3. old. Gödöny J.: A ,,Bnözés" alirányban végzett TBZ kutatásokról Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 3. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése c. kutatási firány 1981-1985. évi programjának záródokumentuma Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 101. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása c. firány által támogatott kutatásokra épül megjelent tanulmányok Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XIII Bnügyi statisztikai adattár (1963-1987) Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 88. old. Pomogyi L.: A cigányság és a cigánybnözés a burzsoá Magyarországon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 150. old. Tódor J.: ,,Leszek ám én még szabad! Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 158. old. Tóth T.: A deviáns kapcsolatok kriminológiai sajátosságai Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XVI 1. old. Sajó A.: Társadalmi reakciók devianciára Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 128. old. Münnich I., Münnich Á.: Antiszociális személyek viselkedése szociálpszichológiai kísérleti helyzetben. Kutatási beszámoló

10

2. ALKOHOLIZMUS

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/1 52. old. Hibell, B., Andersson, B., Bjarmasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M.: The ESPAD Report 2003. Alkohol és egyéb drogfogyasztás 35. európai ország diákjai körében Addiktológia 2005/3 267. old. Morvai V.: Az alkoholizmus belgyógyászati vonatkozásai Addiktológia 2005/3 280. old. Környey E., Kassai-Farkas Á.: Az alkoholbetegség néhány neuropszichiátriai következménye Addiktológia 2005/3 197. old. Máttyássy A., Szcs A.: Alkoholfüggség ­ társuló hangulat ­ szorongásos zavarok Addiktológia 2005/3 369. old. Rihmer A.: Bipoláris affektív zavar és alkoholabúzus (esetismertetés) Addiktológia 2006/1-2 37. old. Mitev, A. Z.: Mítoszok árnyékában avagy egyetemisták alkoholfogyasztási történeteinek elemzése Frye rendszerében Addiktológia 2006/1-2 59. old. 86. old. Nagy Zs.: Az alkoholista gondolkodás és életvitel Hajnóczy Péter ,,A halál kilovagolt Perzsiából" cím mvében Addiktológia 2006/3 243. old. Szentesi P., Hegyi N., Nagy Zs., Krokovay E.: Javaslat az ittas gépkocsivezetk addiktológiai kezelésére Addiktológia 2007/2 140. old Szász A.: Az Anoním Alkoholisták egy kivülálló szemével Addiktológia 2007/3. 189. old. Elekes Zs.: Változó trendek, változó fogyasztási szokások. A budapesti középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai 1992-2007 Addiktológia 2007/3. 232. old. Room, R.: Az alkohol- és droghasználathoz kapcsolódó stigma és szociális egyenltlenségek 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1990/3 35. old. Horváth Gy.: Alkoholisták gyermekei- Anonym Alkoholisták Közössége 3. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 80. old. Ratkóczi É.: Alkoholizmus ­ Narkománia HÍD 1991/5 63. old. Kály-Kullai K.: Fojtogató (esettanulmány) 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1967/1 94. old. Süle F., Süle Ferencné: Adatok az alkoholizmus pszichopatológiájához alkoholisták naplóinak értékelése alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1976/3 232. old. Szegedi M.: A gyermekkori alkoholfogyasztás szociálpszichológiai vonatkozásai Magyar Pszichológiai Szemle 2008/3 499. old. Urbán R., Czeglédi E., Kovács K., Kelemen A.: A szenzoros élménykeresés összefüggése az alkoholfogyasztással és az alkohollal kapcsolatos elvárásokkal középiskolások körében 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 75. old. Skultéti D., Pikó B.: Fiatalkori alkoholfogyasztás: a szocioökonómiai háttér és a szociális hatások szerepe Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/4 273. old. Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P., Demetrovics P.: A magyar népesség addiktológiai problémái: az országos lakossági adatfelvétel az addiktológiai problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzi

11

6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1995/4 405. old. Környey E.: Az alkohollal összefügg pszichózisok elkülönít kórisméjének néhány szempontja Psychiatria Hungarica 1997/5 639. old. Khegyi É., Rihmer Z.: ,,Párterápia" Peroxetinnel Psychiatria Hungarica 1998/2 193. old. Vandlik E.: Az alkoholproblémák glutamát elmélete. Egy neurobiológiai megközelítés Psychiatria Hungarica 2001/3 241. old. Bácskai E., Gerevich J.: Fagyhalál és alkoholizmus I. A fagyhalottak szociodemográfiai jellemzi Psychiatria Hungarica 2001/3 241. old. Bácskai E., Gerevich J.: Fagyhalál és alkoholizmus II. Fagyhalott életutak az esettanulmányok tükrében Psychiatria Hungarica 2001/5 593. old. Kalmár S.: A nootopil-infúzió alkalmazása az alkoholmegvonásos delírium kezelésében Psychiatria Hungarica 2006/1 4. old. Gerevich J., Vandlik E.: A kockázatos alkoholfogyasztás spektruma Psychiatria Hungarica 2006/1 18. old. Lévay B.: Alkohol és bnözés Psychiatria Hungarica 2006/1 30. old. Egedi A.: Büntetjogi felelsség ittas állapotban Psychiatria Hungarica 2006/1 45. old. Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S.: A kockázatos alkoholfogyasztás prevalenciája Psychiatria Hungarica 2006/1 57. old. Bácskai E., Pintye I., Gerevich J.: Az öngyilkossági kísérletek disztális elzményei a szociodemográfiai jellemzi kezelést keres alkoholbetegek körében Psychiatria Hungarica 2006/1 68. old. Bácskai E., Pintye I., Gerevich J.: Az alkoholfogyasztás és erszakos viselkedés hatása az alkoholfogyasztással összefügg agresszióra vonatkozó hiedelmekre Psychiatria Hungarica 2006/1 77. old. Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S.: Az alkohollal kapcsolatos zavarok szrése: a CAGE hazai adaptációja Psychiatria Hungarica 2006/1 84. old. Farkas L., Káló R., Gerevich J.: Viktimizáció és alkoholprobléma a fogyatékkal élk családjaiban 7. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1983/2 205. old. Bánki M. Cs.: Sjöbring-féle személyiségdimenziók egészséges és alkoholista személyeknél (a Marke-Nyman személyiségteszt magyar változata) Pszichológia 198/1 67. old. Valkai Zs., Vargha A.: Az alkoholizmus Rorschach-jegyei nknél Pszichológia 1985/2 251. old. Valkai Zs., Vargha A.: Az alkoholizmus Rorschach jegyei: különbségek és egyezések a két nem között Pszichológia 1989/2 295. old. Kelemen G.: Az alkoholprobléma kezeléstörténetének rövid vázlata Pszichológia 1999/3 337. old. Pikó B.: Magatartáskutatás középiskolások körében: kockázatot növel és egészséget véd tényezk a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kialakulásában Pszichológia 2012/2 Pikó B., Balázs M.Á.: A szüli nevelési stílus jelentsége a serdülk dohányzása és alkoholfogyasztása szempontjából 8. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1996/6 373. old. Kelemen G.: Az addiktológiai konzultáció néhány antropológiai kérdése

12

Pszichoterápia 1998/1 Supplementum 1. 65. old. Bodrogi A.: Integrált pszichiátriai ellátás az alkoholbetegek kezelésében Pszichoterápia 1999/4 241. old. Burian, W: Szenvedélybetegek pszichoanalitikus pszichoterápiája Pszichoterápia 2005/3. 577. old. Kelemen G., B. Erds M.: Az addiktológiai terápiás közösség keletkezéstörténete. Az átmenet kontextusa Pszichoterápia 2007/1. 29. old. Ormay T.: Az addikcióban szenved beteget gondozók problémái ­ különös tekintettel a kiégési szindróma veszélyeire 9. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/1 28. old. Kelemen G.: A családi krízis intervenciója alkoholizmus esetében Szenvedélybetegségek 1993/1 38. old. Környey E., Frater K: Skizofrénia és alkohol-, gyógyszerabúzus Szenvedélybetegségek 1993/1 41. old. Környey E., Sújtó K, Hajba K.: Adatok a Wernicke-Korsakow-szindróma klinikumához Szenvedélybetegségek 1993/2 106. old. Sabroe, K.E.: Alkohol. Alacsony ár, hozzáférhetség ­ magasabb fogyasztás Szenvedélybetegségek 1993/3 196. old. Sabroe, K.E.: Az ers alkoholfogyasztás és társadalmi rétegzdés Szenvedélybetegségek 1993/3 204. old. Fodor M., Holzberger M., Hóser I., Baky K.: Az acetaldehid szerepe az alkoholizmusban Szenvedélybetegségek 1993/3 207. old. Pet Z., Szabó P., Túry F.: Serdül és ifjúkori mentálhigiéniai problémák Szenvedélybetegségek 1993/3 212. old. Pet Z., Boda K., Szabó P.: Deviancia jelenségek a középiskolás korban Szenvedélybetegségek 1993/4 242. old. Európai Alkohol Akcióprogram Szenvedélybetegségek 1993/4 253. old. Európai Alkohol Akcióprogram bevezetése Közép- és Kelet-Európában 1993 és 1995 között Szenvedélybetegségek 1993/4 258. old. Európai Alkohol Akcióprogram ­ 1993. március Szenvedélybetegségek 1993/4 260. old. Nemzeti képviselk hálózata a WHO Európai Régiójában az Európai Alkohol Akcióprogram (EAAP) támogatására Szenvedélybetegségek 1993/4 261. old. Sabroe, K.E.: Memorandum az európai alkoholfogyasztási kultúra változásairól Szenvedélybetegségek 1993/4 263. old. Fodor M., Preusser T., Hoser I., Begovics Cs., Komócsin M.: A latens hepaticus encephalopahia: a kórkép klinikai és gyakorlati jelentsége Szenvedélybetegségek 1993/4 265. old. Zmiewski, P., Eöry A., Salamon É.: Fülakupunktúra alkalmazása TBC-s alkoholbetegek kezelésében Szenvedélybetegségek 1993/5 335. old. Rácz J.: Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdül korban és az iskolai prevenció Szenvedélybetegségek 1993/5 348. old. Sabroe, K.E.: Az alkoholfogyasztói tudatosság. Az alkohol szociálpszichológiai perspektívája Szenvedélybetegségek 1993/5 359. old. Zmiewski, P.: Az akupunktúrás detoxikálásról Szenvedélybetegségek 1993/5 361. old. Kiss M., Stilman J.: Az alkoholbetegség néhány klinikai-epidemiológiai jellegzetessége Kárpátalján Szenvedélybetegségek 1993/5 364. old. Szoboljeva L.: Az alkoholbetegség-felfogás és a gyógyulási motiváció Szenvedélybetegségek 1993/5 375. old. Kovács K.: Alkoholizmus-kezelési programok az Egyesült Államokban és a Névtelen Alkoholisták mozgalma

13

Szenvedélybetegségek 1993/6 413. old. Sabroe, K.E.: A társadalmi csoportok mintái és az alkoholfogyasztás Szenvedélybetegségek 1993/6 421. old. Béres J., Czeizel A.E., Métneki J., Nagy I., Sashegyi J., Agarwal, D., Benkmann H.G., Goedde H.W.: Az egyházaskozári csángók alkohológiai vizsgálata Szenvedélybetegségek 1993/6 428. old. Preusser T., Hajós M., Pándy L., Damjanovics I., Szilágyi I., Holzberger M.: A legnagyobb ellenjavallat a javallat hiánya. A mandokef R (cefamandol nafate Lilly) alkalmazása az addiktológiai gyakorlatban Szenvedélybetegségek 1995/3 201. old. Az Országos Addiktológiai Intézet beszámolója az 1994. évrl Szenvedélybetegségek 1995/4 244. old. Rácz J., Hoyer M.: ,,Pörgés" és ,,punnyadás" I. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jerevánlakótelepen Szenvedélybetegségek 1995/4 251. old. Péter E.: Szegedi orvostan- és gyógyszerészhallgatók ivási szokásainak és alkohollal kapcsolatos ismereteinek felmérése: egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat els eredményei Szenvedélybetegségek 1995/5 324. old. Szoboljeva L., Pataki B., Dragán E:: Igény a segítségre a fvárosi hajléktalanokat befogadó intézményekben Szenvedélybetegségek 1995/5 331. old. Rácz J., Hoyer M.: ,,Pörgés" és ,,punnyadás" II. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jerevánlakótelepen Szenvedélybetegségek 1995/5 337. old. Péter Á: Az alkohollal kapcsolatos problémák számbavétele WHO AUDIT segítségével, háziorvosi praxisokban egy munkacsoport vizsgálati eredményei Szenvedélybetegségek 1995/5 350. old. Kunda, S:: A ,,rendszeres ivás" jelensége az alkoholizmus individuális diagnosztikájában Szenvedélybetegségek 1995/6 404. old. Paksi B., Bozsonyi K., Kó J.: Az alkoholfogyasztás és az öngyilkosság összefüggésének vizsgálata Szenvedélybetegségek 1995/6 411. old. Fodor M.: Az alkoholfogyasztás befolyásolása szerotonin re-uptake inhibitorokkal Szenvedélybetegségek 1995/6 414. old. Rácz J., Hoyer M.: ,,Pörgés" és ,,punnyadás" III. Alkohol- és droghasználók szociálpszichológiai és etnográfiai vizsgálata a Jerevánlakótelepen Szenvedélybetegségek 1996/2 90. old. Szoboljeva, L.: A Levendel László Budakeszi Alkoholellenes ,,Otthon" Klub tevékenységérl. Változási tendenciák 1989 és 1995 között Szenvedélybetegségek 1996/2 128. old. Pátkai I.: Alkoholproblémák Nigériában ­ szakmai levél Szenvedélybetegségek 1996/2 135. old. Griffith, E. et al.: Alkoholpolitikai következtetések, javaslatok Szenvedélybetegségek 1996/3 164. old. Saarnio, P.: Kognitív funkciók alkoholistáknál és a kezelés sikeressége: mi az összefüggés? Szenvedélybetegségek 1996/3 170. old. Környey E.: Alkoholmegvonásos tünetegyüttes kezelése Nootropillal Szenvedélybetegségek 1996/5 352. old. Richmond, R.L., Anderson, P.: A dohányosokra és a mértéktelenül ívókra vonatkozó kutatások tanulságai a háziorvosi gyakorlatban Ausztráliában és az Egyesült Királyságban II. Az eredmények reprezentativitása

14

Szenvedélybetegségek 1996/6 415. old. Richmond, R.L., Anderson, P.: A dohányosokra és mértéktelenül ivókra vonatkozó kutatások tanulságai a háziorvosi gyakorlatban Ausztráliában és az Egyesült Királyságban III. Az intervenciók elterjesztése Szenvedélybetegségek 1996/6 441. old. Eisler O.: Névtelen alkoholisták Maulin Szenvedélybetegségek 1997/1 4. old. Süle Cs., Rumi Gy.: Az alkoholos májbetegségek elfordulásának változása osztályunkon Szenvedélybetegségek 1997/1 9. old. Fodor M., Hóser I., Kunsay Gy., Molnár B., Molnár T., Szabó I.: Nutritív kezelés (Nirtidrink) hatása az alkoholos eredet májkárosodások kezelésében Szenvedélybetegségek 1997/1 14. old. Péter Á.: A családorvos szerepe az alkohol- és drogproblémák megelzésében és kezelésében Szenvedélybetegségek 1997/1 17. old. Pastality P., Himer Z.: A fluoxetin (Prozac) terápia hatékonysága primer alkoholizmusban. Esetismertetés és rövid irodalmi áttekintés Szenvedélybetegségek 1997/1 21. old. Péter M., Péter H.M.: Adatok az erdélyi alkoholizmus elleni küzdelem ismeretéhez Szenvedélybetegségek 1997/2 84. old. A rövid intervenciók hatása az alkoholfogyasztásra. Hatékonyak-e a rövid intervenciók az alkoholfogyasztás okozta ártalmak csökkentésére? Szenvedélybetegségek 1997/3 164. old. Túry F., Szabó P., Verdes E., László Zs., Wildmann M., Rathner, G., Dunkel, D., Krch, F.D., Namyslowska, I.: Az alkoholizmus hazai epidemiológiája egy közép-európai összehasonlító vizsgálat alapján Szenvedélybetegségek 1997/3 174. old. Bretter E., Aurelian, S., Stelian, R., Alexandru, Z.: A kolozsvári pszichiátriai klinikára tíz hónap alatt beutalt alkoholbetegek szociomedikális jellemzi Szenvedélybetegségek 1997/3 174. old. Rodica, M., Isoana, M.: Ni alkoholbetegség és öngyilkossági kockázat összefüggései Szenvedélybetegségek 1997/3 207. old. Winstein, J.A.: A ,,kijelölt autóvezet" mozgalom az Egyesült Államokban. Egy új társadalmi norma elterjesztése Szenvedélybetegségek 1997/5 324. old. Brassai Z., Brassai E., Kerekes M.F.: Az alkoholbetegség érrendszeri szövdményei Szenvedélybetegségek 1997/5 330. old. Pjatnyickaja, I.N.: A narkotizmus fejldése a múltban és a jelenben I. Szenvedélybetegségek 1997/6 404. old. Durand M. A.: A háziorvosi praxis szerepe az alkoholproblémák kezelésében Szenvedélybetegségek 1997/6 413. old. Pjatnyickaja, I.N.: A narkotizmus fejldése a múltban és jelenben II. Szenvedélybetegségek 1998/2 84. old. Környey E.: Az alkoholbetegség gyógyszeres kezelésének új lehetségei Szenvedélybetegségek 1998/4 250. old. Szabó Gy.: Alkoholizmus ­ neurobiológiai vonatkozások Szenvedélybetegségek 1998/4 259. old. Bretter E., Stellan, R.: Az alkoholbetegség igazságügyi orvostani vonatkozásai Szenvedélybetegségek 1998/4 280. old. Oravecz R.: A motivációs terápia módszerérl Szenvedélybetegségek 1998/6 411. old. Dibusz L.: Produktív korú férfiak haláleseteinek monitorozása hét Balaton-parti településen Szenvedélybetegségek 1999/1 4. old. Szilárd J., Dobranovics I., Temesváry B.: A szenvedélybetegségek, az alkoholfüggség, az agy és a pszichikum

15

Szenvedélybetegségek 1999/2 123. old. Kálmánchey A.: Az alkoholizálás méreteirl (orvosi körzetekben és szociális otthonokban), valamint a családi orvosoknak a problémával kapcsolatos attitdjeirl Szenvedélybetegségek 1999/3 186. old. Kovács L., Antal Á.: Kolozsvári középiskolások drog- és alkoholfogyasztási szokásai Szenvedélybetegségek 1999/3 209. old. Körmöczy I.: Alkohol és trauma. Trauma és alkoholizáció. Módszer a kezelés elfogadására Szenvedélybetegségek 1999/4 252. old. Környey E., Magyar I., Pándy L., KassaiFarkas Á., Gyri L.: Alkoholos kognitív károsodás gyógykezelése nootropikumokkal Szenvedélybetegségek 1999/5 394. old. Körmöczy I.: Alkohol és trauma. Trauma és alkoholizáció. Gyógyszeres kezelésünk eredményei Silegonnal Szenvedélybetegségek 2000/6 441. old. Nagy T.G., Arató G.: Sertralin használata mentális zavarokkal komorbid alkoholbetegségben 10. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 5. old. Andorka R.: Az alkoholizmus problémájának kezelése egyes külföldi országokban Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 21. old. Bíró Gy., Takách G.: Hat hetes idtartamú komplex csoport-pszichoterápiás program alkoholbetegek részére, elvonóosztályos keretek között Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 41. old. Avar P.: Háromszög-therápia és az ametiszt-program az alkoholbetegek rehabilitációjában Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/IV 75. old. Temesváry B., Szilárd J.: Az öngyilkosság és alkoholizmus egyes elméleti összefüggései Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VII 103. old. Raska L.: A Szeged Nagyfa Munkaterápiás Alkoholelvonó Intézet betegeinek vizsgálata Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VII 125. old. Szoboljeva, L.: Az üzemi és sikolai alkoholellenes tevékenység egyes szociálpszichológiai aspektusainak felmérése Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VII 155. old. Temesváry B.: Beszámoló a Szegedi Orvostudományi Egyetem Ideg- és Elmegyógyászati Klinikáján végzett szuicidológiai tudományos és gyógyító munkáról (1978-85) Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 3. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése c. kutatási firány 1981-1985. évi programjának záródokumentuma Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 101. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása c. firány által támogatott kutatásokra épül megjelent tanulmányok Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/XI Elekes Zs., Liptay G.: Az alkoholfogyasztás és más deviáns viselkedési formák elterjedése Magyarországon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XII 9. old. Simonyi J. és mtsai: Az alkoholizmus szomatikus vonatkozásai Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XII 151. old. Kovács K.: Gyógyítás és gazdaság alkoholelvonó munkaterápiás intézetekben Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XIII 109. old. Bnügyi statisztikai adattár (1963-1987) Alkohol. Termelés, fogyasztás, következmények Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XIV 102-200. old. Budapest Józsefváros két orvosi körzetének összehasonlító pszichiátriai epidemiológiai vizsgálata. Alkoholfogyasztás Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 38. old. Kelemen G.: Az alkoholprobléma kezeléstörténetének rövid vázlata

16

Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 68. old. Kovács M.: Az alkoholista személyiség kialakulása Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 113. old. Simon T.: Az alkohol okozta problémák veszélyének ismerete I. éves orvos- és megyetemi hallgatók körében Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 119. old. Simony E.: Alkoholbetegek kötelez kezelése Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 145. old. Szentesi P., Harmati J., Stenszky A.: Autizmus, szimbiózis, alkoholizmus Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XVI 1. old. Sajó A.: Társadalmi reakciók devianciára Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVII 46. old. Kolozsi B.: Magyarországi alkoholbetegek szociológiai jellemzi és öndestrukciós elzményei ­ adatelemz tanulmány Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 31. old. Kovács K.: Mit tesznek és mit tehetnek a családsegít központok az alkoholproblémák érintettjeiért? Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 78. old. Kurimay T.: Konceptuális áttekintés az alkoholizmus rendszerszemlélet családvizsgálatáról Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 104. old. Szoboljeva L.: Az alkohológia egyes szociálpszichológiai vonatkozásai egy véleményvizsgálat eredményei alapján Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 123. old. Urakov, I.G., Koskina, J.A.: Szovjet alkohológiai helyzet az epidemiológiai kutatások tükrében Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XXI 2-75. old. Zöld B., Rácz J., Czoczek É.: Az alkoholártalmak megelzése (különös tekintettel a munkahelyi és foglakozási betegbiztosítók tevékenységére) Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 75-92. old. Zöld B., Rácz J., Czoczek É.: Területi elven szervezett alkoholizmus-terápiás program 11. Végeken folyóirat Végeken 1989/2 107. old. Boldizsár F., Szilágyi M.: A kötelez alkoholelvonó kezelésének eredményességét akadályozó tényezk Végeken 1990/4 10. old. Kopp M., Skrabski Á.: A 20 évesnél fiatalabb magyar lakosság lelki, magatartási zavarai és azok szociális és psychológiai háttere Végeken 1991/1 39. old. Kolozsi B.: Az alkoholos italok fogyasztásának változásai Magyarországon ­ kelet- európai kitekintéssel Végeken 1991/2 6. old. Pet Z.: Deviancia-jelek egészséges tanulóleányok között Végeken 1991/4 23. old. Pet T.: Alkoholbetegek jövképe (Célzott interjúk Nagyfáról) Végeken 1993/1 23. old. Hidász Z., Pátkai I.: Alkoholbetegek egymást segít csoportjai Dorogon és Esztergomban Végeken 1993/1 37. old. Nyuli L.: Elmeosztály alkoholbeteg-ellátó részlege: egy lehetséges megoldás a szenvedélybetegellátásban Végeken 1993/1 46. old. Kék Kereszt Misszós Gyógyító Otthon, Esztergom (Lelki válságban levk, Alkohol- és drogproblémákkal küszködk, Mentális zavarokban szenved Betegek Missziós Gyógyító Otthona Esztergom Végeken 1994/1 5. old. Farkas E:: Pszichés és alkoholbetegek klubja a megyei mentálhigiénés központban Végeken 1994/1 11. old. Magyar Zs.: Alkoholproblémákkal küszköd családok komplex gondozása Végeken 1994/1 18. old. Milei Gy.: Egy az alkoholprobléma korai kezelésére szervezett preventív program tapasztalata

17

Végeken 1994/2 4. old. Kopp M., Skrabski Á:. Az alkalmazkodás zavaraival összefügg pszichés tünetek, megbetegedések Magyarországon (neurózis, depresszió, önkárosító magatartásformák) Végeken 1997/2-3 82. old. Dér Miklósné: ,,Egyelre még az alkohol ersebb..."

18

3. ANTISZEMITIZMUS

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2000/4 55. old. Fischer E.: Nem identitászavar, hanem más identitás. Kétnyelvek között Németországban Fordulópont 2000/4 75. old. Melihov, A.: Az idegen szerepe. Egy zsidó gyónása. Fordulópont 2000/4 81. old. Szávai G.: Akivé a lélek formál Fordulópont 2000/4 91. old. Diósi Á.: A zsidósághoz tartozom Fordulópont 2000/4 96. old. Kornya I.: Fekete. És német Fordulópont 2002/4 73. old. Várdy P., Tóth I.: ,,Figyelem, ez a terep aknamez!" Fordulópont 2002/4. 89. old. Bárdos K.: Halál és túlélés. Anyám, Virág Teréz emlékére 2. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1999/6 424. old. Oravecz R.: Interetnicitás és a fasizmus az ezredvégen 3. Thalassa folyóirat Thalassa 1994/1-2 3. old. Kornis M.: Niht fordem kind (részlet a Napkönyvbl) Thalassa 1994/1-2 8. old. Fodor G.: Kultúra és rasszizmus Thalassa 1994/1-2 12. old. Jucovy, M.E.: A pszichoanalízis hozzájárulása a holocaust tanulmányozásához Thalassa 1994/1-2 32. old. Ludowyk-Gyömri, E:: Egy koncentrációs tábort túlélt fiatal lány analízise Thalassa 1994/1-2 53. old. Hoppe, K.D.: Üldözöttség, agresszió és depresszió Thalassa 1994/1-2 68. old. Füzesséry É.: A családi tudattalan transzgenerációs hatásai Thalassa 1994/1-2 81. old. Kestenberg, J.S.: A túlélk gyermekei és a gyermektúlélk Thalassa 1994/1-2 101. old. Kogan, I.: A trauma feldolgozása a holocaust-túlélk leszármazottainak-pszichoanalízisében Thalassa 1994/1-2 110. old. Jokl, A.M.: Két eset a múlttal való megbirkózás témájához Thalassa 1994/1-2 129. old. Virág T.: A holocaust-szindróma megjelenése a pszichoterápiás gyakorlatban Thalassa 1994/1-2 139. old. Vikár Gy.: Zsidó sors(ok) az analitikus rendelés tükrében Thalassa 1994/1-2 147. old. Várnai Gy.: A holocaust kési pszichoszomatikus és pszichoszociális hatásai Thalassa 1994/1-2 160. old. Szilágyi J.: Néhány gondolat egy zsidó származású páciens analízise kapcsán Thalassa 1994/1-2 169. old. Zarka, J.: Élettörténetek és tanúvallomások Thalassa 1994/1-2 176. old. Inowlocki, L.: Nagyanyák, anyák és leányok: három zsidó menekült család asszonyai Thalassa 1994/1-2 188. old. Rosenthal, G.: Német háborús emlékek: az elbeszélhetség és az emlékezés életrajzi és társadalmi funkciói Thalassa 1994/1-2 203. old. Rosenthal, G.: Nemzetiszocializmus és antiszemitizmus a generációk közötti párbeszédben Thalassa 1994/1-2 222. old. Bar-On, D.: Holocaust-áldozatok és náci bnösök: az utódok találkozása Thalassa 1994/1-2 228. old. Kovács É., Vajda J.: Leigazoltam a zsidókhoz Thalassa 1994/1-2 247. old. Jádi F.: Halálnak halálával holz

19

Thalassa 1994/1-2 261. old. Lucassen, L.: A ,,cigányok" üldözése Hollandiában a második világháború alatt Thalassa 1994/1-2 274. old. Lanzmann, C.: A megértés obszcenitása Thalassa 1994/1-2 305. old. Székely L.: A hagyomány és a gyermeki fantázia szerepe a modern antiszemitizmus kialakulásában Thalassa 1994/1-2 334. old. Kulcsár I.: A maradék zsidóság lelki keresztmetszete 1946-ban Thalassa 2001/2-3 169. old. Bede N.: A megtalált szó hatalma Thalassa 2003/1 3. old. Kaposi D.: Kertész kontra Kertész ­ Auschwitz-interpretációk és a kultúra 4. Végeken folyóirat Végeken 1995/2 32. old. László K.: Hozzám hségesek lett a szavak... A kút csoport története, mködése

20

4. ATTITD

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/1 43. old. Heffentrager Á.: Állatokkal, állattartással kapcsolatos attitdök, sztereotípiák a közgondolkodásban Alkalmazott pszichológia 2001/3 5. old. Fülöp M., Berkics M.: Az üzlet és a vállalkozás iránti attitdök közgazdasági oktatásban részt vev serdülk körében Alkalmazott pszichológia 2002/3 27. old. Oroszné Preger M.: Pedagógushallgatók nevelési attitdjeinek összefüggése a szülk és a tanárminta észlelt nevelési jellemzivel Alkalmazott pszichológia 2004/1 121. old Sallay H.: Implicit attitdök és rendszerigazolás ­ a XX. Század szociálpszichológiájának izgalmas felfedezései Alkalmazott pszichológia 2006/4 41. old. Jámbori Sz.: A családi és az iskolai környezet hatása a fiatalok teljesítménymotivációjára és a versengés iránti attitdjére Alkalmazott pszichológia 2007/1 83. old. Kormos J., Csizér K.: Az interkulturális kapcsolatok hatása az idegen nyelvi beszélkkel kapcsolatos attitdökre Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 21. old Szeg Á.: Pedagógusok attitdje az integrált oktatással kapcsolatban Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 61. old. Lukács-Márton R., Vásárhelyi É., Szabó P.: A szépségiparban dolgozók evési és testi attitdjei. Valóban rizikó csoport? 2. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 2000/2001/tél 18. old. Kolosai N., Bognár T.: Az életté búcsúzó kérdéseinek súlya az ittmaradottakon... Hospice-ban és az egészségügy más területein dolgozó segít foglalkozásúak halálattitdjeinek különbségei Kharon, Thanatológiai szemle 2003/1-2 30. old. Békés V.A.: A halál iránti attitd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1974/1 94. old. Csókay l., Matyovszky M., Varga Zs., Bárdos K.: A szülk neveli magatartásának hatása serdül korú fiúk és lányok imitatív attitdjeire Magyar Pszichológiai Szemle 1974/2 176. old. Gelléri P.: Attitdök determinációs rendszerének elemzése matematikai modell-alkotás útján Magyar Pszichológiai Szemle 1982/4 435. old. Varga Z.: Tizennyolc éves budapesti fiatalok nevelési attitdjei (kandidátusi értekezés tézisei) Magyar Pszichológiai Szemle 1985/6 495. old. Szabó Cs.: A szerepjáték hatása az attitdváltozásra Magyar Pszichológiai Szemle 1989/5 482. old. Posztos K., Uzonyi A.: A szüli-neveli attitd hatása a gyermek szociometriai pozíciójára Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 384. old. B. Kakas G., Ittzés L., Gara I.: Az A-típusú viselkedés kérdíves méréséhez. A szorongás és a rigiditás összefüggése egészséges és infarktuson átesett személyek körében Magyar Pszichológiai Szemle 2000/2-3 207. old. Molnár Zs.: A szülk iskolával kapcsolatos attitdjei, teljesítményattribúciói és gyerekeik teljesítménye Magyar Pszichológiai Szemle 2009/1 157. old. Sebestyén N.: Kínai és magyar szakközépiskolás diákok matematika iránti attitdje 4. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 95. old. Margitics F.: A diszfunkcionális attitdök, megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel fiskolai hallgatóknál

21

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/2 131. old. Lukács L., Murányi I., Túry F.: A testi attitdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/3 179. old. Barth Á., Demetrovics Zs., Bognár G.: Drogfügg betegek kezelésével kapcsolatos ismeretek és attitdök vizsgálata pszichiáter szakorvosok körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/3 209. old. Pap I., Czeglédi E., Túry F.: Az elhízással kapcsolatos attitd mérése gyermekkorban. A Közös Tevékenységek Kérdív magyar változatának pszichometriai sajátságai 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1998/4 405. old. Osváth P., Fekete S., Takahashi Yoshimoto: Az öngyilkossággal kapcsolatos attitdök a médiában Psychiatria Hungarica 2008/6 455. old. Lukács-Márton R., Vásárhelyi É., Szabó P.: A szépségipar csapdájában: Szépségiparban dolgozók evési és testi attitdjei 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1987/1 67. old. Beach, R., de Beaugrande, R.: Az autoritással kapcsolatos attitdök az olvasók reagálásaiban Pszichológia 1991/4 529. old. Sugárné Kádár J.: Az anyai illetve apai kommunikatív attitd és tanítási stratégia összefüggései a 9 hónapos csecsem viselkedésével 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1997/6 433. old. Berghammer R., Szedmák S.: Az attitdök, a szorongás és önértékelés alakulása a kognitív megközelítés szempontjából háromféle krónikus fejfájós betegcsoportban 8. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/3 218. old. Zonda T., Muraközi Ferencné, Galló Gy.: Összehasonlító attitd vizsgálat Nógrád és Bács-Kiskun megyei öngyilkosságot megkísérlk körében Szenvedélybetegségek 1999/2 123. old. Kálmánchey A.: Az alkoholizálás méreteirl (orvosi körzetekben és szociális otthonokban), valamint a családi orvosoknak a problémával kapcsolatos attitdjeirl

22

5. AUTIZMUS

1. Magyar Pszichológiai Szemle Magyar Pszichológiai Szemle 2008/2 337. old. Németh G.: Az autizmusban jelentkez repetitív viselkedések egy lehetséges új funkciója 2. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2008/2 109. old. Lázár A.S., Bódizs R.: Az alvás szerkezete és mintázatai autizmus spektrumzavarban 3. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2007/2 157. old. Séra L., Révész Gy., Stefanik K.: A vizuális információfeldolgozás sajátságai autista gyerekeknél 4. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 145. old. Szentesi P., Harmati J., Stenszky A.: Autizmus, szimbiózis, alkoholizmus

23

6. CSALÁD

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/1 7.old. Brassai L., Pikó B.: Szerhasználat és családi tényezk vizsgálata középiskolásoknál 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott Pszichológia folyóirat 2000/3 73. old. Hadházi Éva: Szüli attitdök alakulása a terhesség során és a szülést követ idszakban Alkalmazott pszichológia 2002/3 45. old. Kádár G.: Az empátia szerepe a családban. Az empátiás készség vizsgálata serdülknél és szüleiknél Alkalmazott pszichológia 2005/4 5. old. Gervai J.: A Budapest Családvizsgálat Alkalmazott pszichológia 2005/4 14. old. Tóth I., Gervai J.: A kötdés minségének mérése csecsem-és óvodáskorban Alkalmazott pszichológia 2005/4 27. old. Danis I., Oates, J.M., Gervai J.: A szülgyermek kapcsolat kérdíves felmérésének lehetségei Alkalmazott pszichológia 2005/4 38. old. Nagy K., Szllsi Á.N., Ditte, F., Gervai J.: Megfigyelés természetes környezetben: a szül-gyerek interakciók finomelemzése Alkalmazott pszichológia 2005/4 49. old. Novák A., Lakatos K.: Atipikus anyai viselkedés elemzése Alkalmazott pszichológia 2005/4 59. old. Danis I., Lakatos K., Ney K., Tóth I., Gervai J.: A szüli és a tágabb családi környezet kérdíves vizsgálatának lehetségei Alkalmazott pszichológia 2006/4 41. old. Jámbori Sz.: A családi és az iskolai környezet hatása a fiatalok teljesítménymotivációjára és a versengés iránti attitdjére Alkalmazott pszichológia 2007/1 99. old. Margitics F., Pauwlik Zs.: A szüli bánásmód összefüggése a személyiség temperamentum- és karakterjellemzivel Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 5. old. Brassai L., Pikó B.: Egyéni és családi pszichológiai tényezk szerepe a serdülk testmozgásának rendszerességében 3. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/5-6 22. old. Nagy A.: A média és a család Fordulópont 1999/5-6 52. old. Késmárky I.: Milyen a tévé- és milyet szeretnénk? Felmérés a magyarországi nagycsaládosok körében Fordulópont 1999/5-6 79. old. Segal, J., Simkins, J.: Ha a tekintet ölni tudna... Részletek az ,,Anyunak szüksége van rám" cím tanulmányból Fordulópont 2000/3 22. old. Balogh K.: Serdül a családban Fordulópont 2000/4 21. old Katona I.: Hagyományos életutak Fordulópont 2000/4 29. old. Lacková, I.: Szerencsés csillagzat Fordulópont 2000/4 47. old. Wagner, R.: Szó-repertoár Fordulópont 2000/4 55. old. Fischer E.: Nem identitászavar, hanem más identitás. Kétnyelvek között Németországban Fordulópont 2000/4 99. old. Oláh A.: Családi nevelés a romáknál Fordulópont 2002/2 7. old. H. Sas J.: Elképzelt családok. Fiatalok jövképe 2001-ben ­ és húsz évvel ezeltt Fordulópont 2002/3 63. old. Szvetelszky Zs.: Patchwork-család Fordulópont 2004/4. 51. old. Szvetelszky Zs.: Otthon és család Fordulópont 2006/1 5. old. Dávid B., Hegeds R.: A családoktól tanulunk Fordulópont 2006/4. 81. old. Monspart É., Scherter J.: Nagymamakönyv. Ízelít egy könyvbl Fordulópont 2008/2 27. old. Heltai M.: Azonos feladatok két helyen: családban és iskolában

24

4. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1984/2 77. old. Berta Z.: Családgondozói intervenció egy családi krízis esetében Gyermekvédelem 1985/1 20-54. old. A családgondozó terepmunka Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai. 20. old. Ungvári J.: Bevezet gondolatok; 21. old. Béres Cs.: A családgondozás szociológiai problémái egy új lakótelepen; 31. old. Balogh E.: A pedagógiai gondozás jelentsége a családok életének formálásában; 33. old. Somogyi M., Gellénné Nagy V.: Családgondozás pszichológusszemmel; 37. old. Kovács L.: Egészségügyi gondozás és együttmködés az állami gondozottak családba visszahelyezés érdekében; 40. old. Matlák A.: A kiemelt segítséget igényl családok kulturális befolyásolása; 42. Denich Á.: A jogtanácsadás szerepe a családgondozásban; 45. old. Bajkó M.: Családsegít szolgálat ­ szakemberképzés; 49. old. D. Tóth L.: A Hajdú-Bihar megyei GYIVI családgondozó terepmunka-kísérlet elzményeirl és tapasztalatairól Gyermekvédelem 1986/4 13. old. Talyigás K.: A családgondozás Gyermekvédelem 1987/2 34. old Laczkovics M.: Ki segít a családnak? Gyermekvédelem 1987/2 37. old. Talyigás K.: Kísérletek állami gondozott gyerekek saját családjukba való visszahelyezésére Gyermekvédelem 1987/2 42. old. Katona Imréné: Az ifjúsági otthon lehetségei a gyerek és a család gondozásában Gyermekvédelem 1987/3 54. old. Weiss E.: A családi viszonyok változásai és a családjogi törvény módosítása Gyermekvédelem 1987/4 16. old. Gönczöl K.: A bnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezi a családban Gyermekvédelem 1988/3 24. old. Schiffmann, M.: A családba helyezés gyakorlata Franciaországban Gyermekvédelem 1988/3 29. old. Rasmussen, H.C.: Nevelcsalád a szociális terepmunkában Gyermekvédelem 1988/3 36. old. Clarke, A.: Speciális nevelszüli gondozás NagyBritanniában Gyermekvédelem 1988/3 40. old. Pagée, R.: Terápiás családok Hollandiában Gyermekvédelem 1988/3 44. old. Gyógypedagógiai Nagy Családok Egyesülete: Koncepció Gyermekvédelem 1988/3 55. old. Csáki J., Hazai Istvánné: A hagyományos nevelszüli hálózat néhány jellemzje Magyarországon Gyermekvédelem 1988/3 64. old. Kóti J.: A hivatásos nevelszüli családok légkörérl, nevelési stílusáról, a kihelyezett gyermekek személyiségfejldésérl Gyermekvédelem 1988/3 73. old. Udvarhelyi A.: Mind a nyolc egyformán gyermekem. Hivatásos nevelszüli tábor Gyermekvédelem 1988/4 1. old. A szociális munka etikai kódexe Gyermekvédelem 1988/4 6. old. Horányi Györgyné: Családgondozás a nevelési tanácsadókban Gyermekvédelem 1988/4 12. old. Hoffmann G.: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? Gyermekvédelem 1988/4 15. old. Maróth J.: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? Gyermekvédelem 1988/4 19. old. Bang, R.: A gyermekpszichoterápia és a szociális gondozó Gyermekvédelem 1988/4 24. old. Bang, R.: A gondozás pszichológiai alapjai, az egyéni segítés módszertana. Könyvismertetés

25

Gyermekvédelem 1988/4 34. old. Büchler J., Romhányi Lászlóné: B. Ferenc esete Gyermekvédelem 1988/4 38. old. Morvai B.: Kéreget, avagy minden így mködik? Gyermekvédelem 1988/4 43. old. Andelson, E., Fraiberg, S.: Elhagyott anya, elhagyott gyermek Gyermekvédelem 1989/4 79. old. Varga, K.: Egy család válsághelyzetben Gyermekvédelem 1990/3 54. old. Peters, A.N.: Válás és sértetlen család? Gyermekvédelem 1990/3 57. old. Molnár Lászlóné: Szül és gyermek kapcsolattartása Gyermekvédelem 1990/3 58. old. Baloghné Kássa Z.: Nagyszül és gyermek kapcsolattartása Gyermekvédelem 1990/3 60. old. Auth Béláné: kapcsolat a vérszerinti családokkal, patronálókkal Gyermekvédelem 1990/3 62. old. Ameijde: Örökbefogadás ­meghatározó lépés Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 24. old. Tuggener, H.: Családi gondozás vagy nevelotthon Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/1 1-18. old. Család - családvédelem. 1. old. Van Acker, J.: A családdal való foglalkozás, mint az intézeti elhelyezés alternatívája; 9. old. Mogens Lasson, S.: Kísérlet és újítás a gyermekek és családjaik kezelésében; 11. old. Nagy K.: Családsegítés egy budapesti gyermekotthonban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 73-80. old. Nevelotthon-család. 73. old. Zrök a nevelotthoni nevelés körül; 76. old. A család mindenekeltt?; 80. old. Álmok és realitások Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/2 9-39. old. Család - gondozás. 9. old. Benczik K.: Nevelotthonba került gyermekek viszonya a családjukhoz; 27. old. Puskás Györgyné: A szomorúságon átevezni; 33. old. Herr N.: A segítés csapdái 5. HÍD folyóirat HÍD 1991/5 77. old. Majsai Hideg T.: Ne úgy, ahogy én láttam! HÍD 1992/ 8 43-79. old. Liss, B.: A családpasztoralizáció útjai. A család, mint egyház ,,családegyház" 6. Kharón, Thanatológiai szemle Kharon, Thanatológiai szemle 2004/4 13. old. Simkó Cs.: Súlyos beteg a családban 7. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1964/2 216. old. Lantosyné Dabas E.: Elvált szülk gyermekei és az elhelyezés és találkozás néhány kérdése Magyar Pszichológiai Szemle 1978/1 59. old. Lrik J.: Családban és nevelotthonban él gyermekek vizuomotoros teljesítményének összehasonlító vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1982/2 175. old. Erdélyi I.: Családok interakciós szokásai TV-nézés közben Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/2 166. old. Szerdahelyi Sz.: A család-teszt lehetségei. (Beszélgetés Szegedi Mártonnal, a Semmelweis OTE Pszichiátriai Klinikájának vezet pszichológusával) Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/6 472. old. Kelemen N.: A családi környezet hatása az intellektuális fejldésre. Longitudinális vizsgálat a HOME-leltár alkalmazásával Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat 1992-93/1-2 61. old. Vargha A.: A házaspárok személyisége és a házasság jósága Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/1-2 99. old. Geiger Á., Berghammer R.: Családi Rorschach-vizsgálatok elhízott gyerekek családjával Magyar Pszichológiai Szemle 2000/1 87. old. Kende A.: Család és/vagy karrier ­ Fiatal ni életutak szociális konstrukciós megközelítésben

26

Magyar Pszichológiai Szemle 2001/1 71. old. Bereczkei T., Gyöngyösiné Kiss E.: Sorsanalízis és genetika: családfakutatás, párválasztás, örökldés Magyar Pszichológiai Szemle 2011/2 269.- Zseni A.- Varga S. K.- Angster M.: Els lépés a családállítás hatásainak nyomában. A családállítás utánkövetéses vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat 2012/2 317.o-Brassai L., Pikó B.:Az élet értelmességével összefügg egyéni és családi tényezk serdülkorban 8. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/1 17. old. Balogh p., Dégi L. Cs.: A családi támogatottság szerepe a daganatos nk pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/3 223. old. Kovács E., Pikó B.: A család egészségvéd hatása serdülk körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/3 239. old. Pikó B., Hamvai Cs.: Az egészségi állapot önértékelését befolyásoló szüli és egyéni pszichológiai védfaktorok vizsgálata serdülk körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 335. old. Csoboth Cs., Susánszky É.: Egyedülálló anyák és apák egészségi állapota. Van nemi különbség? 9. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2005/2 . old. Bagdy E.: Diagnosztikai dimenziók a pár- és családrendszerek megismeréséhez Psychiatria Hungarica 2005/2 . old. Kádár G.: Önérvényesít kommunikáció a családban 10. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/3 143. old Jenkins-Asen: Családterápia a család nélkül: egy rendszerszemlélet gyakorlat vázlata Pszichoterápia 1993/3 161. old. Kelemen-Koltai: Kapcsolati drámai mvek elemzése a családterapeuta-képzés keretében Pszichoterápia 1994/2 129. old Vassiliou, G.A.: Az analóg kommunikáció, mint a családi rendszer terápiába való bevonásának eszköze Pszichoterápia 1994/2 131. old Vassiliou, G.A: Támogató-tanító kontextus nyújtása családok részére Pszichoterápia 1994/2 133. old. Jenkins, H.: ,,Családterápia". Családterápiás képzés Magyarországon Pszichoterápia 1994/2 139. old. Jenkins, H.: Családterápia a gondolkodás és gyakorlat fejldése Pszichoterápia 1995/1 33. old. Koltai M., Kelemen G., Magasi I.: Az élk bntudata ­ a gyász és identitás megrendülésének összekapcsolódása a családban Pszichoterápia 1996/2. 103. old. Kelemen G.: Szupervízió a családterápiában Pszichoterápia 1996/3 153. old. Kelemen G.: A családterápia kezdeti fázisa Pszichoterápia 1997/1 53. old. Rátay Csaba: Önképzéstl a kiképzésig ­ változások a családterápiás képzésben és társadalmunkban Pszichoterápia 1997/3 173. old. Hajnal Á.: A nevelszüli család pszichológiaipszichoterápiás problémáiról Pszichoterápia 1998/5 363. old. Horváthné Tóth B.: Az anya-szerep kétségei Pszichoterápia 2000/1 54. old. Moretti M.: Éli a lánya életét Pszichoterápia 2000/2 111. old. Komlósi P.: Elbb térj vissza a saját családodhoz! A saját családélmény feldolgozása a családterapeuta képzésben Pszichoterápia 2000/3 175. old. Fabian, E: Apa-vágy és anya-vágy: az Ödipuszkomplexus csoportdinamikai meghatározói

27

Pszichoterápia 2000/3 183. old. Horwitz, S.H.: A trauma és a veszteség családterápiás kezelése, különös tekintettel az életciklusok közötti átmenetre. Pszichoterápia 2000/4 263. old. Bagdy E.: Fejldéslélektan az életfolyamaton át Pszichoterápia 2000/6 437. old. Székely I.: Kapcsolatainkban létezünk (BöszörményiNagy Iván kontextuális terápiájának rövid ismertetése) Pszichoterápia 2002/3 189. old. Székely I.: Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiában I. rész Pszichoterápia 2002/4 249. old. Székely I.: Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiában II. rész. Pszichoterápia 2006/1. 37. old. Murray Harrison: Tereljük be az állatokat az istállóba. Szüli konzultációs modell. Pszichoterápia 2006/6 406. old. Szabó L., Pászthy B., Túry F.: Az apák szerepe az evészavarok családdinamikájában Pszichoterápia 2007/2 114. old. Kurimay T.: Az emberi kapcsolatok láthatatlan ereje. A kontextuális családterápiás irányzat megújulásának lehetségei Pszichoterápia 2008/5 306. old. Ormay, T.: Család és csoport Pszichoterápia 2008/5 331. old. Schermann Gy.: Levelez tagozat. A paradox levél technikájának módosított változata Pszichoterápia 2008/5 306. old. Ormay T.: Család és csoport Pszichoterápia 2008/5 338. old Vita a családállításról Pszichoterápia 2008/6 405. old Vita a családállításról Pszichoterápia 2009/1. 45. old. Vita a családállításról Pszichoterápia 2009/2 41. old. Váz-latolgató. Vitazáró a családállításról Pszichoterápia 2009/5. 346. old. Túry F.: Roma saga- egy nagycsaládos történet: 13 családtag, 13 év Pszichoterápia 2012/1 21.o- Eblinger Cs., Alföldi L.: Karácsony és családi identitás, avagy újrateremteni a családot 11. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 19. old. Kuhn G.: Az anyai szerep sérthetetlensége Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 26. old. Harkány É.: Láthatatlan apák Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 79. old. Fazekas Á.: Ábra ,,A legfontosabb, hogy összetartson a család" c. tanulmányhoz 12. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 95. old. Rátai Cs., Tusnády G.: Veszélyeztetett gyermekek szocializációjának vizsgálata a családtípusok kialakításával Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 107. old. Ruskó Gy.: Beilleszkedési zavarokkal foglalkozó hatóságok és ,,kezeltjeik" kapcsolata és együttmködése (esettanulmányok, elemzési összegzések) 13. Thalassa folyóirat Thalassa 1994/1-2 68. old. Füzesséry É.: A családi tudattalan transzgenerációs hatásai Thalassa 1994/1-2 176. old. Inowlocki, L.: Nagyanyák, anyák és leányok: három zsidó menekült család asszonyai 14. Végeken folyóirat Végeken 1994/2 63. old. Harmathy É., Molnár L.: A jól mköd család egészségügyi jelentsége Végeken 1995/1 6. old. Körmendy Gy.: A magyar család a gyermekpszichoterapeuta szemével

28

7. CSOPORT

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/4 277. old. Mahler B.: Az illegális kábítószerek közösségformáló szerepe ­ Szakérti mintán végzett kapcsolatháló-elemzés középiskolások körében 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott Pszichológia folyóirat 1999/4 19. old.- Csukonyi Cs.: Individualizmus és kollektivizmus: csoportkülönbségek egyetemisták körében Alkalmazott pszichológia 1999/4 67. old Bugán A., Garai D., Nyitrai E.: A vezeti funkciók vizsgálata a csoportfejldés folyamatában 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1983/3 28. old. Tátrai T.: Egy módszertani kísérlet tapasztalatai Gyermekvédelem 1984/3 9. old. Hazai V.: Nevelotthoni csoportok szociometriai vizsgálata 4. HÍD folyóirat HÍD 1990/2 Csoportlélektan 5. Kharón, Thanatológiai szemle Kharon, Thanatológiai szemle 2003/1-2 97. old. Pilling J.: Strukturális technikák a gyászolók önsegít csoportjaiban 6. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 136. old. Hunyady Gy., Hunyady Györgyné: Az interperszonális kapcsolatok percepciója a csoportban Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 426. old. Bálint Á., Bálint Árpádné: A csoport szomatizáló hatása a munkaterápiában Magyar Pszichológiai Szemle 1975/6 598. old. Harmatta J.: A csoportfolyamat eseményeinek regisztrálása Magyar Pszichológiai Szemle 1980/2 140. old. Balogh T.. A strukturális egyensúly felbomlásának reprezentációja a csoportképzetben Magyar Pszichológiai Szemle 1989/5 482. old. Posztos K., Uzonyi A.: A szüli-neveli attitd hatása a gyermek szociometriai pozíciójára Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 177. old. Váry A.: Csoportfolyamatok pszichoanalitikus és rendszerszemlélet megközelítésben 7. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1987/4 551. old. Pataki F.: A csoportkutatás közérzete Pszichológia 1998/4 469. old. Fülöp M.: A csoport és a közösség szerepe a Japán társadalomban 8. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1994/1 55. old. Sitku V.: ,,...és adott neki egy szennyes inget..." Pszichoterápia 1994/2 97. old. Lust I.: Bels és küls között. Az analitikus tér fenntartásának problémái a csoportanalízisben Pszichoterápia 1994/2 Zalka Zs.: Gál B.: A hatalom mintái a nagycsoport szövetében. Kulturszemiotikai bepillantás Pszichoterápia 1994/4 275. old. Fablan, E.: Gondolatok az Ödipusz-komplexus csoportdinamikájáról Pszichoterápia 1995/4 273. old. Peternel, F.: A pszichoterápiás csoport befejezése Pszichoterápia 1997/1 41. old Sitku V: Lárvakór és Foulkes csoportanalízise Pszichoterápia 1997/2. 101. old. Sitku V.: ,,Desponsamus te mare..." AlkotóLétrehozó-Teremt (ALT) csoportpszichoterápia rehabilitációs osztályon Pszichoterápia 1997/3 155. old Szentesi P.: A hidegkúti nagycsoport Pszichoterápia 1998/3. 231. old. Kalauz csoportpszichoterápiát keresk számára

29

Pszichoterápia 1998/5 343. old. Salvendy, J.T.: A csoportterapeuta énképe: A személyes és szakmai tapasztalatok szerepe Pszichoterápia 1999/4 266. old. Ormay T.: A bnbakképzés csoportdinamikája Pszichoterápia 2000/1. 5. old. Barcy M.: Elmosódott határok, kontúros csoportvezetés avagy személyiségfejleszt csoportok a felsoktatásban Pszichoterápia: 2000/2 85. old. Harmatta J. Ormay, T.: A történelmi regresszió mint a gyors társadalmi változásokban fellép társadalmi jelenség Pszichoterápia 2000/4 249. old. Campbell: A veszélyes jelen: a híd múlt és jöv között Pszichoterápia 2000/5 345 old. Kleinberg, J.K.: Szupervíziós szövetség és pszichodinamikus csoport-pszichoterapeuta képzés Pszichoterápia 2000/6 429. old. Albert-Lrincz E.: A csoportfolyamat jellegzetes szakaszait hordozó témák metatörténeti elemzése Pszichoterápia 2001/2 93. old. Pines, M.: A csoportanalízis koherenciája Pszichoterápia 2001/3 161. old. Nitsun, M.: Az anticsoport: destruktív erk a csoportban és azok terápiás lehetségei Pszichoterápia 2001/4 240 old. Dalal, F.: Vegyük komolyan a csoportot! Pszichoterápia 2001/4 262. old. Rak, D.: A csoportrajz, mint a csoportterápia értékelésének lehetséges eszköze Pszichoterápia 2001/5 316. old. Ormay T.: A mvészet, mint kommunikáció: a csoportanalitikus szempontok Pszichoterápia 2001/6. 399. old. Salvendy J.: A borderline páciensek osztályos csoportterápiájának elmélete és gyakorlata Pszichoterápia 2001/6. 409. old. Hopper, E.: A szociális tudattalan. Elméleti megfontolások Pszichoterápia 2001/6. 417. old. Buda B.: Jelenségek és problémák a csoportpszichoterápia hazai fejldésében Pszichoterápia 2001/6. 423. old. Rak, D., Kocijan-Hercigonja, D.: A csoportrajz használhatósága a PTSD és más pszichés zavarok megkülönböztetésére Pszichoterápia 2002/1 5. old. Ettin, M.: A pszichoterápiás csoport mint szociopolitikai összefüggés: a ,,csendes többség" esete Pszichoterápia 2002/1. 5. old. Ettin, M.: A pszichoterápiás csoport, mint szociopolitikai összefüggés: a ,,csendes többség" esete Pszichoterápia 2002/2 81. old. Ammon, M.: A dinamikus pszichiátria csoportértelmezése Pszichoterápia 2002/3 182. old. Shaked, J.: A pszichoanalitikus nagycsoport ­ freudi és kleini szempontból Pszichoterápia 2002/5 348. old. Erdélyi I., Sujtó K.: A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban, különös tekintettel egy páciens-csoportra Pszichoterápia 2002/5 355. old. Babos E., Szeredi B., Györkös K., Gábor Sz.: Állatasszisztált terápia hatékonyságvizsgálata két értelmi fogyatékos gyermekcsoportban Pszichoterápia 2002/6 397. old. Herwig-Lempp, J.: A helyes kérdezés módja Pszichoterápia 2004/5 272. old Torma K.: A T-csoportok Pszichoterápia 2005/2 493. old. Pikó B.: A csoportmködést befolyásoló néhány pszichológiai jellemz a modern kultúrában Pszichoterápia 2005/2 493. old. Pikó B.: A csoportmködést befolyásoló néhány pszichológiai jellemz a modern kultúrában Pszichoterápia 2005/5 681. old Terenyi Z.: Nagycsoport és nyilvánosság: médiumelméleti megközelítés

30

Pszichoterápia 2006/3. 176. old. Terenyi Z.: A csoport-pszichoterápia online (számítógép által közvetített) formájának elemzése Pszichoterápia 2007/1. 29. old. Ormay T.: Az addikcióban szenved beteget gondozók problémái ­ különös tekintettel a kiégési szindróma veszélyeire Pszichoterápia 2007/4. 228. old. Inczédy-Farkas G., Simon L., Unoka Zs., Czóbor P.: Csoporttagok kognitív sémáinak hatása a kölcsönös érzelmi választásban Pszichoterápia 2007/4. 247. old. Ajkay K., Bokor L., Fonyó I., Rudas J.: Az egyéni vagy ketts vezetés kérdése a csoportban I. Pszichoterápia 2007/5. 326. old. Büti E., Koltai M., Terenyi Z., Tornyossy M., Treuer T: Az egyéni vagy ketts vezetés kérdése a csoportban II. Pszichoterápia 2007/6 408. old Hosszú É.: Az egyéni vagy ketts vezetés kérdése a csoportban III. Pszichoterápia 2008/4 259. old. Salvendy, J.: Miért van helye a csoportterápiának a 21. században? Pszichoterápia 2008/5 306. old. Ormay T.: Család és csoport Pszichoterápia 2008/5 323. old. Erdélyi I., Sáfrán E., Fecskó E., Sipos B., Hamvas Sz., Retek L.: Ismeretszerzés ­ sajátélmény ­ kutatás modellje egyetemi oktatás pszichológus képzésében 9. Végeken folyóirat Végeken 1994/4 4. old. Harmatta J.: Csoport és társadalom a változó idkben

31

8. DEPRESSZIÓ

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/3 95. old Bugán A.: MTV2 ­Tudósklub '99: Lélektelenül?! Depresszió Alkalmazott pszichológia 2006/1 79. old. Tordai Z.: Szívbetegek megküzdési jellemzi az érzelmi intelligencia és a depresszió összefüggésében 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2000/3 17. old. Vetró Á.: A gyermek és serdülkori depresszió 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/1 7. old. Bánki M. Cs., Carroll, B.J.: Van-e a dexamethason szupressziós tesztnek gyakorlati jelentsége? Psychiatria Hungarica 1987/1 41. old. Vikár Gy.: Depresszió a gyermek és serdülkorban. Elssorban analitikus megvilágításban Psychiatria Hungarica 1987/2 97. old. Electtroconvulsiv terápia Psychiatria Hungarica 1987/2 107. old. Szádócky E., Fazekas I., Arató M., MoussongKovács E.: MMPI és DST depresszív kórképekben Psychiatria Hungarica 1987/4 299. old. Fororné Pogány J.: Az információfeldolgozás jellegzetessége egy depressziós beteg pszichoterápiája során Psychiatria Hungarica 1996/1 Psychiatria Hungarica 1996/2 167. old. Psychiatria Hungarica 1997/5 639. old. Khegyi É., Rihmer Z.: ,,Párterápia" Peroxetinnel Psychiatria Hungarica 1998/3 263. old. Angst, J., Merikangas, R.K.: Mixed Anxiety Depression Psychiatria Hungarica 1998/4 415. old. Gachályi B., Renczes G., Róna K., Ary K., Lakner G.: Két buspiron hatóanyagú készítmény biológiai egyenértékségének vizsgálata egészséges férfiakon Psychiatria Hungarica 1998/6 717. old. Zonda T.: A depresszív zavarok epidemiológiai vizsgálatának problémái Psychiatria Hungarica 2000/5 522. old. Dudás R., Janka Z.: Stressz és depresszió Psychiatria Hungarica 2000/5 546. old. Motiks D.: Egy depresszió-szrési program eredményei és következményei Psychiatria Hungarica 2000/5 560. old. Szili I.: Depressziós betegek és családtagjaik interperszonális kapcsolati stílusának összefüggése megküzdési stratégiáikkal Psychiatria Hungarica 2001/3 327. old. Kalapos M.P.: A szelektív szerotoninvisszavétel gátló antidepresszív szerek kardiovaszkuláris hatásai Psychiatria Hungarica 2001/4 384. old. Rózsa S., Szádóczky E., Füredi J.: A Beck depresszió kérdív rövidített változatának jellemzi hazai mintán Psychiatria Hungarica 2001/4 412. old. Kellermann M., Gesztelyi R., Kovács A., Bereczki D.: Post-stroke depresszió Psychiatria Hungarica 2001/6 695. old. Kopp M.: A stresszel való megbirkózás és a depresszióval kapcsolatos problémák Európában Psychiatria Hungarica 2002/3 245. old. Csorba J., Rózsa S., Vetró Á., Gádoros J., Széll K., Kapornay K.: A gyermek- és serdülkori depresszió empirikus tipológiája: A ,,tagság foka" (grade of membership, GoM) elemzés alkalmazása Psychiatria Hungarica 2002/3 255. old. Tényi T., Csábi Gy., Jeges S., Trixler M: Informatív morfogenetikus variánsok vizsgálata rekurrens major depresszióban

32

Psychiatria Hungarica 2002/5 489. old. Szily E., Unoka Zs., Simon L.: A harag kognitív értékelésprofiljának vizsgálata depressziós betegek és egészséges kontrollszemélyek körében Psychiatria Hungarica 2005/1 4. old. Czéh B., Simon M.: Neuroplaszticitás és depresszió Psychiatria Hungarica 2005/3 195. old. Gazdag G., Tringer L.: Az ECT kezelés hatékonysága depresszióban: metaanalízis Psychiatria Hungarica 2005/3 211. old. Margitics F.: A prediszponáló tényezk kapcsolata szubklinikus depressziós tünetegyüttessel fiskolai hallgatóknál Psychiatria Hungarica 2005/3 224. old. Margitics F.: A prediszponáló tényezk szerepe a depresszió kialakulásában Psychiatria Hungarica 2005/4 318. old. Kopp M.: ,,Európai szövetség a depresszió ellen". Rövid leírás a programról Psychiatria Hungarica 2005/5 380. old. Rihmer Z.: (F)okozzák-e az antidepresszívumok a szuicid rizikót? Psychiatria Hungarica 2005/6 412. old. Must A., Szabó Z., Bódi N., Szász A., Janka Z., Kéri Sz.: A prefrontális cortex neuropszichológiai vizsgálata major depresszív zavarban Psychiatria Hungarica 2006/3 210. old. Mayer L., Kiss E., Baji I., Skultéti D., Vetró Á.: Depressziós tünetek és az életesemények vizsgálata általános iskolás populációban Psychiatria Hungarica 2006/3 219. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2006/3 227. old. Bugán A., Margitics F., Pauwlik Zs.: Vulnerabilitási faktorok depresszióra Psychiatria Hungarica 2006/5 360. old. Mayer L., Kiss E., Baji A., Skultéti D., Vetró Á.: Életesemények minségi elemzése és kapcsolata a depresszió tünetekkel általános iskolás populációban Psychiatria Hungarica 2006/3 219. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2006/5 371. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2008/6 430. old. Tringer I., Simon A., Herrfurth D., Suri I., Szalai K., Veress G.: A szorongásos és depressziós zavarok elfordulása akut kardiológiai állapotokat követ osztályos rehabilitáció során. A Kórházi Szorongás és Depresszió Skála szrtesztként történ alkalmazása Psychiatria Hungarica 2008/6 444. old. Margitics F., Pauwlik Zs.: Nemi különbségek a depresszióra való fogékonyság alakulásában Psychiatria Hungarica 2009/1 6. old. Vetró Á., Baji I., Benák I., Besny M., Csorba J. és mtsai: ,,A gyermekkori depresszió rizikótényezi" kutatás megnevezése, megvalósítása, lefolyása. 13 év története: Pályázat-elkészítés, -írás és a kutatásszervezés tapasztalatai egy amerikai NIMH kutatási támogatás kapcsán Psychiatria Hungarica 2009/1 68. old. Csukly G., Czobor P., Unoka Zs., Takács B., Simon L.: Depressziós betegek tüneti súlyossága és érzelem-felismerési képessége közötti összefüggések Psychiatria Hungarica 2010/3 233. old. Pikó B., Luszczynska, A.: Társadalmi egyenltlenségek a serdülkori depresszióban: Mediátor tényez-e a társas támogatás és az optimizmus

33

Psychiatria Hungarica 2010/5 407. old. Molnár E., Gonda X., Pap D., Rihmer Z., Bagdy Gy.: A szezonális depresszió patofiziológiája, diagnosztikai és epidemiológiai jellegzetességei Psychiatria Hungarica 2010/6 478. old. Ers E., Hajós A:: A depresszió kezelése terhesség alatt Psychiatria Hungarica 2010/6 538. old. Pikó B., Balázs M.Á.: Kontroll vagy részvétel? A szüli nevelési stílus összefüggése a serdülkori depresszióval Psychiatria Hungarica 2012/2 115.o- Baji I., Gádoros J., Kiss E., Mayee L., Kovács E., Benák I., Vetró Á.: A gyermek- és serdülkori depresszió tüneteinek összefüggése a pszichiátriai komobiditásokkal 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1986/2 213. old. Blöschl, L., Rossmann, P.: Depressziós személyek kapcsolati struktúrája: egy ismétl és kiegészít tanulmány Pszichológia 1991/3 347. old. Kopp M., Gruzeller, J.: Szorongó betegek és kontrollszemélyek pszichofiziológiai jellemzk alapján azonosítható alcsoportjai II. Az inger- és fájdalomküszöb, az agorafóbia, depresszió és az agyi lateralitás összefüggései Pszichológia 1999/4 459. old. Róza S., Vetró Á., Várfiné Komlósi A., Gádoros J., K N., Csorba J.: A gyermek- és serdülkori depresszió kérdíves mérésének lehetsége a klinikai és a normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2008/3 187. old. Kiss Zs., Perczel Forintos D.: A minségi esetvezetés és folyamatos állapotkövetés szerepe egy depressziós páciens kognitív ­ viselkedésterápiájában 6. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1996/6 436. old. Somogyi D., Kós T.M., Wintermantel Zs.: Dysthymia, depresszió, személyiségzavar 7. Végeken folyóirat Végeken 1989/2 29. old. Kopp M., Skrabski Á.: Neurotikus és depressziós tünetegyüttes összefüggései kognitív háttértényezkkel országos reprezentatív minta vizsgálata alapján Végeken 1990/4 10. old. Kopp M., Skrabski Á.: A 20 évesnél fiatalabb magyar lakosság lelki, magatartási zavarai és azok szociális és psychológiai háttere Végeken 1993/3 20. old. Túry F., Szabó P.: A depresszió és a táplálkozási zavarok kapcsolata egy epidemiológiai vizsgálat tükrében Végeken 1994/2 4. old. Kopp M., Skrabski Á:. Az alkalmazkodás zavaraival összefügg pszichés tünetek, megbetegedések Magyarországon (neurózis, depresszió, önkárosító magatartásformák) Végeken 1997/2-3 4. old. Kopp M.: Országos reprezentatív morbiditási felmérés eredményei és a morbiditási mutatók legfontosabb háttértényezi

34

9. DEVIANCIÁK

1. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1986/1 79. old. Vabrik L.: Deviancia, fiatalkori bnözés, reszocializáció Gyermekvédelem 1988/2 16. old. Telkes J.: A társadalmi beilleszkedési zavar eredményesebb megelzéséért Gyermekvédelem 1991/3-4 33. old. Volentics A.: Antiszociális fejldésiránybnelkövetés 2. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1987/1 151. old. Horváth I.: A deviancia longitudinális kutatásának néhány értelmezési és metodológiai problémája 3.Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/3 212. old. Pet Z., Boda K., Szabó P.: Deviancia jelenségek a középiskolás korban Szenvedélybetegségek 1997/2 102. old. Gyrik E.: Egy deviáns gimnázium. A ,,belvárosi Tanoda" Alapítvány szakmai, pedagógiai programja és tevékenysége 4. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VI 59. old. Ranschburg J.: Jelentés a 0-10 éves longitudinális vizsgálatról Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VI 105. old. Popper P.: Gyermek- és serdülkorú devianciák háttere és prognózisa Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 3. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése c. kutatási firány 1981-1985. évi programjának záródokumentuma Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 101. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása c. firány által támogatott kutatásokra épül megjelent tanulmányok Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 122. old. Sajó A.: Beszámoló ,,A beilleszkedési zavarok képe a társadalmi tudatban, a közvéleményben és a tömegkommunikációban" c. alirány programjáról Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/X Szakács F., Pressing L.: A TBZ központi (felntt) módszertannal végzett standard és összehasonlító vizsgálatok komplex elemzése I. Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/XI Elekes Zs., Liptay G.: Az alkoholfogyasztás és más deviáns viselkedési formák elterjedése Magyarországon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 4. old. Rózsahegyi H.: Deviáns viselkedés területi jellemzinek vizsgálata Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 26. old. Kiskorúak maradtunk? Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 54. old. Király Béláné: A deviancia anatómiája és intézeti életrend a ,,JANO"-ban Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 75. old. Németh Gy.: Deviáns magatartás a körzeti orvosi gyakorlatban Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 150. old. Tódor J.: ,,Leszek ám én még szabad! Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 158. old. Tóth T.: A deviáns kapcsolatok kriminológiai sajátosságai Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 166. old. Ürge Lászlóné: Beilleszkedési zavarokkal foglalkozó hatóságok és ,,kezeltjeik" kapcsolata és együttmködése

35

Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 171. old. Vankovics Jánosné, Viszlói I., Csordás Jánosné: A deviáns viselkedés területi jellemzinek vizsgálata Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XVI 1. old. Sajó A.: Társadalmi reakciók devianciára Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVII 1. old. Kolozsi B.: Deviáció és kultúra ­ elméleti tanulmány 5. Végeken folyóirat Végeken 1989/2 3. old. Moksony F. A deviáns viselkedés területi elemzésének néhány elvi és módszertani kérdése Végeken 1991/2 6. old. Pet Z.: Deviancia-jelek egészséges tanulóleányok között Végeken 1991/2 47 old. Válaszok a VÉGEKEN körkérdésre a devianciáról. 47. old. Czakó G.: A normális deviancia; 49. old. Szekrényesy J.: Deviáns hétköznapok Végeken 1991/3 3. old. Buda B:: Identitásproblémák a Kárpát-medencében

36

10. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA, PSZICHOSZOMATIKA

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/1 5. old. Antalovits M.: Az alkalmazott pszichológia Magyarországon Alkalmazott pszichológia 1999/2 7. old. Andrejkovics M., Degrell I., Glaub T., Münnich Á., Bugán A., Csiky-Mészáros M.: Neurózis? Pszichoszomatika? Torticollisos betegek pszichodinamikai jellemzi PFT alapján Alkalmazott pszichológia 2000/1 89. old. Kulcsár Zs.: Az egészségpszichológia perspektívái a képzésben Alkalmazott pszichológia 2000/3 89. old. Bugán A.: MTV2 ­Tudósklub '99: Lélektelenül?! Egészségpszichológia Alkalmazott pszichológia 2003/1 5. old Juhász Á.: A stresszrl és az egészségrl alkotott köznapi felfogás Alkalmazott pszichológia 2003/2 27. old. Holics A.: A betegség-reprezentációk az egészségpszichológiai kutatásban I. A betegség-reprezentációk természete Alkalmazott pszichológia 2004/3 40. old. Pikó B., Pluhár Zs., Keresztes N.: Küls kényszer vagy bels hajtóer Alkalmazott pszichológia 2004/3 55. old. Holics A.: A betegség-reprezentációk az egészségpszichológiai kutatásban II. Alkalmazott pszichológia 2004/3 77-122. old. Egészségpszichológiai mhelybeszámolók. Oláh A.: Pszichológia az egészség szolgálatában, Bagdy E.: Károli GRE, Barabás K., Pikó B.: Szegedi TE, Kállai J., Varga J., Tiringer I.: Pécsi TE, Oláh A.: ELTE, Túry F.: Semmelweis E. Alkalmazott pszichológia 2004/3 122. old. Buda B.: Az egészségpszichológia ­ helye, szerepe az egészségügyben Alkalmazott pszichológia 2004/4 120. old. Nagy H.: Poszttraumás növekedés és a traumafeldolgozás folyamatának néhány problémája Alkalmazott pszichológia 2005/2 51. Kás M.: Pszichodarmatológia Alkalmazott pszichológia 2005/2 59. old. Piling J. Cserháti Z.: A szomatizáció kérdése a mindennapi orvosi gyakorlatban Alkalmazott pszichológia 2005/4 87. old. Pikó B.: A szubjektív jólét egészségpszichológiai vizsgálata fiatalok körében Alkalmazott pszichológia 2006/2 89. old. Juhász Á.: A munkahelyi egészségfejlesztés elméletben és gyakorlatban Alkalmazott pszichológia 2006/3 58. old. Szatmári Sz.: A munkahelyi egészségfejlesztés Alkalmazott pszichológia 2007/1 31. old. Brassai L., Pikó B., Keresztes N., Unger, J.B.: Az egészségmagatartás és a problémaviselkedés egyes kulturális szempontjai Alkalmazott pszichológia 2007/2 55. old. Szélesné Ferenc E.: A pszichológiai immunrendszer vizsgálat Alkalmazott pszichológia 2007/2 73. old. Révész Zs.: Egészségtudat makroszinten 2. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 93. old. Fodor L.: Bevezetés a pszichoszomatikába 3. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 1998/tavasz 5. old. Hennezel, M.: A meghitt távolság Kharón, Thanatológiai szemle 1998/tavasz 13. old. Hegeds K.: Súlyos állapotban lev és haldokló daganatos betegek betegségtudata Kharón, Thanatológiai szemle 1999/tavasz-nyár 27. old. Donovan, K.: A rossz hírek közlése

37

Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 110. old. Gyukits Gy., Keresztes C.: Szociális munka egy palliatív terápiában részesül daganatos beteggel Kharón, Thanatológiai szemle 2000/2001/tél 18. old. Kolosai N., Bognár T.: Az életté búcsúzó kérdéseinek súlya az ittmaradottakon... Hospice-ban és az egészségügy más területein dolgozó segít foglalkozásúak halálattitdjeinek különbségei Kharón, Thanatológiai szemle 2000/2001/tél 37. old. Singer M.: A cselekv csend Áramlat-élmény a hallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett Kharon, Thanatológiai szemle 2001/tavasz-nyár 140. old. Razavi, D., Delvaux, N.: Kommunikációs készségfejlesztés és pszichológiai képzés az onkológiában Kharon, Thanatológiai szemle 2002/nyár 23. old. Földesi E., Hauser P., Garami M.: ,,Míg a halál el nem választ". Esetbemutatás Kharon, Thanatológiai szemle 2002/sz 9. old. Szabóné Berta I.: Terminális állapotú rákbetegek véleménye a hospice ellátásról Kharon, Thanatológiai szemle 2003/4 12. old. Kovácsné Török Zs., Szeverényi P.: Veszteségeink tükrében: hangulatzavarok és szexuális zavarok onkológiai betegeknél Kharon, Thanatológiai szemle 2004/1-2 82. old. Szicsek M.: A kiégés és a pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában Kharon, Thanatológiai szemle 2004/4 32. old. Fleischer A.: veszteséggel összefügg pszichés és szomatikus megbetegedések vizsgálata 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1962/1 33. old. Kliorin, A.I.: A gyermeki beszédtevékenységben a betegség visszatükrözdésének kísérleti kutatása Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 78. old. Mezei Á., Levendel L.: Rorschachpróbával diagnosztizált testvázlat-zavar prodiagnosztikai értéke krónikus betegeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1970/3 383. old. Orbán Gy., Sznyi M.: A szokványos vetélések pszichoszomatikus vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1970/3 415. old. Antalffy M., Takács J.: Pszichológiai megfigyelések és tapasztalatok egy gyermekosztályon Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 415. old. Levendel L., Mezei Á., Erdély É., Litvai G.: Tüdrákos betegek személyiségvizsgálata Rorschach-próbával Magyar Pszichológiai Szemle 1975/3 301. old. Hárdi I.: Pszichohigiénés szempontok az ápolásban Magyar Pszichológiai Szemle 1976/4 379. old. Császár Gy., Bagdy E.: A pszichoszomatikus elmélet történeti fejldése Magyar Pszichológiai Szemle 1977/3 257. old. Bartha L.: Röntgenasszisztensnk interperszonális érzelmeinek szerepe a betegellátásban Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 150. old. Császár Gy., Juhász E.: A gastrointestinális rendszer két pszichoszomatikus betegségének (ulcus, colitus) vizsgálata frusztrációs teszttel Magyar Pszichológiai Szemle 1981/6 575. old. Oromos G., Tóth E.: A pszichogén reumatizmus Magyar Pszichológiai Szemle 1983/3 225. old. Suedfeld, P.: A korlátozott környezeti ingerléses terápia (REST) (dohányzásról való leszokás) Magyar Pszichológiai Szemle 1983/4 367. old. Császár Gy.: A rizikószemélyiség: egy sikerfogalom kritikája Magyar Pszichológiai Szemle 1984/4 305. old. Gödölle Z.: Egy pszichoszomatikus beteg élete és halála (esettanulmány) Magyar Pszichológiai Szemle 1986/4 324. old. Császár Gy., Pressing L.: PFT (Picture Frustration Test) vizsgálatok esszenciális hipertóniában

38

Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/5 384. old. Veress K.: Az atopiás dermatitis pszichodinamikája Magyar Pszichológiai Szemle 1989/1 21. old. Kovács Z., Nagy F., Pet Z.: Lüscherteszt vizsgálatok kolitisz ulcerózás betegeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1991/1 18. old. B. Kakas G., Séra L.: Az ,,A" típusú viselkedés és a coronaria megbetegedés Magyar Pszichológiai Szemle 1991/2 151. old. B. Kakas G., Ittzés L., Gara I., Szelekovszky S., Naszlady A.: Az A-típusú viselkedés mérése és kapcsolata az érzelmekkel és a megküzd viselkedéssel Magyar Pszichológiai Szemle 1991/5-6 488. old. Séra L.: Összefüggések az érzelemkifejezési zavarok, a betegségre való hajlam és a pszichoszomatikus betegségek között Magyar Pszichológiai Szemle 1991/5-6 512-548. old. 512. old. Kulcsár Zs.: A pszichoszomatikus sérülékenység 540-548.old. Hozzászólások: Barkóczi I., Vikár Gy. Magyar Pszichológiai Szemle 1991/5-6 548. old. Várnai Gy.: Egy ileitis regionalis hátterében meghúzódó patogén anya-gyerek kapcsolat (személyiségjegyek és vegetatív idegrendszer) Magyar Pszichológiai Szemle 1995/3-4 209. old. B. Kakas Gizella, Ittzés L., Gara I., Kende M., Svéd J., Prisztóka Sz.: Az A-típusú viselkedés és ambuláns vérnyomásmonitorral mért vérnyomás- és pulzusváltozása napi tevékenység alatt Magyar Pszichológiai Szemle 2001/1 35. old. Hargitai R.: Sorsanalízis és pszichoszomatika: 5-6 éves asztmás gyermekek személyisége a Szondi-teszt tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 2001/4 593. old. Urbán R.: Útban a magatartásszempontú egészségpszichológia felé: Az egészségmagatartás pszichológiai elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 2006/3 373. old. Seres G., Bárdos Gy.: Pszichológiai tényezk irritábilis bél szindrómában: a megküzdés és a kötdés-vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 2006/3 433. old. Kökönyei Gy., Rózsa S., Holics A., Oláh A., Kulcsár Zs.: Személyiségintegráció szomatizáló nbetegeknél Magyar Pszichológiai Szemle 2006/4 597. old. Varga K.: Placebo és szuggesztió ­ a gyógyítás szolgálatában Magyar Pszichológiai Szemle 2006/4 617. old. Szondy M.: Optimizmus és egészség Magyar Pszichológiai Szemle 2007/2 203. old. Pikó B., Keresztes N.: Serdülk egészségmagatartása két szociális megküzdési (coping) mechanizmus tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 2007/3 313. old. Jakab E., Lázár I.: Munkahelyi pszichoszomatika. 1995-ben és 2002-ben mért munkahelyi stresszkárok a magyar munkavállalók körében két országos reprezentatív felmérés tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 2007/4 429. old. Köteles F., Fodor D., Czibply Á., Bárdos Gy.: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései Magyar Pszichológiai Szemle 2009/3 553. old. Szemerszky R., Köteles F., Bárdos Gy.: A környezeti elektromágneses terhelés hatásának tulajdonított nem-specifikus tünetek és a tünetképzés pszichológiai háttértényezi Magyar Pszichológiai Szemle 2009/4 629. old. Komsa I., Köteles F., Bárdos Gy.: A betegtájékoztatók, mint a gyógyhatás lehetséges összetevi Magyar Pszichológiai Szemle 2009/4 697. old. Köteles F., Bárdos Gy.: Nil nocere? A nocebo-jelenség Magyar Pszichológiai Szemle 2010/4 597. old. Brassai L., Pikó B.: Egzisztenciális/spirituális attitdök jelentsége a serdülk egészségpreventív és rizikómagatartásában

39

5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/1 7. old. Skrabski Á., Kopp M., Rózs S., Réthelyi J.: A koherencia, mint a lelki és testi egészség alapvet meghatározója Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/1 27. old. Gyrffy Zs., Ádám Sz.: Az orvosni hivatás magatartástudományi vizsgálata Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/1 55. old. Csabai M.: A hisztériával kapcsolatos diskurzusok tanulságai a szomatizációs jelenségek és a betegségmagatartás megértéséhez Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/1 69. old. Lukács L., Túry F.: A procedurális emlékezet szerepe a testkép zavaraiban Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/2 103. old. Kopp M., Székely A., Skrabski Á.: Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 301. old. Szondy M.: Optimizmus és immunfunkciók Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 321. old. Györffy Zs., Mészáros E., Ádám Sz., Kopp M.: Az egészségügyben dolgozó nk szerepvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta tükrében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 365. old. Pikó B., Kopp M.: A Magatartásorvoslási Szakcsoport tudományos kutatási jövképe Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 369. old. Kopp M.: A magatartásorvoslás szerepe a közép-kelet európai halálozási és egészségi krízis kutatásában és megelzésében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/1 17. old. Balogh P., Dégi L. Cs.: A családi támogatottság szerepe a daganatos nk pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/1 53. old. Kende A., Szili K., Csabai M.: Laikusok és gyakorló orvosok nézetei a szomatizációról Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/1 71. old. Csabai M.: ,,Szomatizáció és társadalom" munkacsoport Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 123. old. Molnár R., Molnár P.: Az orvosszereprl ­ a pályaszocializáció tükrében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/3 165. old. Osváth P., Pintér I., Szentes M., Nagy J., Vörös V., Fekete S.: Analgetikum nefropátiában szenvedk pszichés jellemzinek vizsgálata. Egy hazai multicentrikus kutatás elzetes eredményei Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/3 181. old. Tordai Z.: Szívbetegek érzelmihangulati állapotának jellegzetességei szívmtét eltt és után Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/3 197. old. Kökény T.: A vegetárizmus egészségpszichológiai összefüggései Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/4 245. old. Molnár L.: A fogászati szociológia körvonalai Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/1 15. old. Szondy M.: A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 95. old. Salavecz Gy., Neculai K., Jakab E.: A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 111. old. Neculai K., Salavecz Gy., Stauder A., Kopp M.: Munkahelyi tényezk és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nk körében

40

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 125. old. Baranyi R., Bakos G., Steptoe, A., Wardle, J., Kopp M.: Egyetemisták és fiskolások szívbetegséggel kapcsolatos egészségmagatartása, rizikótudata és hiedelmei Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/4 301. old. Pikó B., Piczil M.: A pszichoszociális munkakörnyezeti jellemzk összefüggése az életelégedettséggel nvérek körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/4 311. old. Pluhár Zs., Uzzoli A., Pikó B.: Az egészségföldrajz szerepe a pszichoszociális egészség alakulásában Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/2 111. old. Mislai A.: Egy mostoha betegségcsoport: a férfiemlrák Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/2 131. old. Lukács L., Murányi I., Túry F.: A testi attitdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/2 147. old. Balajti I., Vokó Z., Ádány R., Kósa K.: A koherencia-érzés mérésére szolgáló rövidített kérdív a lelki egészség (GHQ-12) kérdív magyar nyelv változatainak validálása Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/4 259. old. Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkoly Thege B., Kopp M.: A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/4 277. old. Köteles F., Bárdos Gy.: Tabletták várt hatása és színe/mérete közötti kapcsolatok Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/1 81. old. Cseh K., Szabó Gy., Marada Gy., Szentpétery A.: Szájegészség által meghatározott életminség: két rövid magyar OHIP változat kifejlesztése és értékelése Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/4 289. old. Feith H.J., Kovácsné Tóth Á., Balázs P.: Egészség és egészségmagatartás leend és végzett diplomás ápolónk és orvosnk körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/4 305. old. Hazag A., Major J.: A hallgatói kiégés jelensége, medikusok lelki egészségvédelme Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/4 323. old. Vas L., Gpmbor A.: Az élettel való elégedettség magyar és izraeli orvostanhallgatók körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/1 1. old. Dégi L. Cs., Balog P.: A daganatos diagnózis közlésének orvosi, pszichológiai és szociális háttértényezi Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/1 21. old. Nagy B.M.: A spiritualitás szerepe a krónikus betegségekkel való megküzdésben Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/1 47. old. Köteles F., Bárdos Gy.: Tabletták percertuális jellemzi által generált mellékhatás-elvárások és pszichológiai hátterük Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/4 301. old. Szcs K., Vargha J.L.: A gyomorés nyombélfekély egyes pszichoszociális vonatkozásainak pszichológiai vizsgálata Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/3 169. old. Csörzs I., Szili K., Devecsery Á., Máth J., Csabai M.: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 243. old. Kopp M.: A gender-kutatások népegészségügyi és demográfiai jelentsége Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 255. old. Szántó Zs., Susánszky É.: Gender és egészség ­ szakirodalmi áttekintés Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 277. old. Ádám Sz., Cserháti Z., Balogh P., Kopp M.: Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jólét Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 349. old. Szabó G., Szántó Zs., Balog P., Kopp M.: Az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségei

41

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2011/2 173.- Berghammer R., Zsombók T.,: Migrénes és tenziós fejfájásban szenved betegek életminségének vizsgálata az impulzivitással, empátiás készséggel, depresszív szindrómával és vitális kimerültséggel való összefüggésben Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2011/3 191.- Köteles F.- Simor P.- bárdos Gy.: A Rövidített Egészségszorongás kérdív (SHAI) magar verziójának kérdíves validálása és pszichometriai értékelés Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2011/3 241.- Kopp M.- Martos T.: A társadalmi összjólét jelentsége és vizsgálatának lehetségei a mai magyar társadalombanII Életminség, gazdasái fejldés és a Nemzeti Összjóléti Index Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2011/3 261.- Pikó B.- Kovács E.- Kriston P.: Spiritualitás ­ vallás- egészség. Fiatalok mentális egészsége a spirituális jóllét mutatóinak tükrében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 37 o.- Khegyi Z., Freyler A., Köteles F.: Mindenkori egészségféltés 6. Népegészségügy folyóirat számai 7. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/3 217. old. Gyri G. és mtsai.: Új medicinális igény: intenzív-szubintenzív betegellátás a pszichiátriában Psychiatria Hungarica 1989/2 129. old. Várnai Gy.: Gondolatok az ileitis terminalis patogenezisérl (Az emocionális állapot, valamint panaszok és tünetek közvetlen összefüggéseivel kapcsolatos megfigyelések) Psychiatria Hungarica folyóirat 1997/3 Tematikus szám 315.old. Psychiatria Hungarica 1997/4 525. old. Riskó Á.: Pszichoanalitikus pszichoterápia onkológiai kezelés alatt álló rákos betegekkel Psychiatria Hungarica 1998/2 169. old. Ittzés L., Szikriszt É., Ortutay J., Berecz M., Fenyvesi Gy., Naszlady A.: A koszorúér-betegség kialakulását elsegít pszichológiai tényezk ­ a rigiditás és az A-típusú viselkedési minta vizsgálata Psychiatria Hungarica 1998/4 455. old. Riskó Á.: Az onkopszichológia szakmai irányelvei Psychiatria Hungarica 2002/4 427. old. Matolcsy Á.: ,,A legjobb befektetés a bizalom". A társas támasz szerepe az egészségmegrzésben Psychiatria Hungarica 2005/5 340. old. Lukács L., Túry F.: Evészavarokról egészségpszichológiai megközelítésben: a kognitív információfeldolgozás patogenetikai modellje Psychiatria Hungarica 2006/2 138. old. Dégi L. Csaba: Onkopszichológiai beavatkozások hatékonyságvizsgálata a daganatos betegek életminsége és túlélési esélye szempontjából 8. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1987/1 133. old. Molnár M.: Adatok egy pszichoszomatikus betegség kialakulásának mechanizmusához: J.E. Skinner elmélete a hirtelen szívhalál és a pszichoszociális stressz kapcsolatáról Pszichológia 1998/3 337. old. Balogh I., Kovács Z.: Egészségkockázattal kapcsolatos téves optimizmust befolyásoló tényezk Magyarországon Pszichológia 1998/3 353. old. Csabai M., Ers F., László J.: Az észlelt kontroll szerepe az egészség szociális reprezentációinak szervezdésében Pszichológia 2002/4 437. old. Pikó B., Piczil M.: Megküzdési (coping) stratégiák és a társas támogatottság összefüggése az ápolónk egészségi állapotával

42

Pszichológia 2005/4 367. old. Szondy M.: Optimizmus és egészségmagatartás: a pozitív elvárások segítik vagy gátolják az egészséges magatartást? Pszichológia 2006/4 289. old. Csabai M.: A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete Pszichológia 2006/4 305. old. Kende A., Füleki K.: Személyes és társadalmi hatások a szomatizáció kialakulásában és megítélésében Pszichológia 2006/4 325. old. Kovai M.: A tüneti kép laikus értelmezései és a testlélek probléma köznapi reprezentációi Pszichológia 2006/4 347. old. Szili K., Borgos A.: A laikus és tudományos diskurzusok párhuzamai: orvos-beteg kapcsolati és pszichoterápiás vonatkozások Pszichológia 2007/3 261. old. Konkoly Thege B.: Frankl logoterápia és egzisztenciaanalízise az egészségpszichológia kontextusában Pszichológia 2008/1 53. old. Rózsa S., K N., Krekó K., Unoka Zs., Csorba B., Fecskó E., Kulcsár Zs.: A mindennapos testi tünetek attribúciója: Tünetinterpretáció Kérdív hazai adaptációja Pszichológia 2010/2 161. old. Martos T., Knkoly Thege B., Kopp M.: Csak az egészség meglegyen? Egészséggel kapcsolatos életcélok fontossága a ,,Hungarostudy Egészség Panel" 2006 felmérés alapján Pszichológia 2012/2 Pikó B., Balázs M.Á.: A szüli nevelési stílus jelentsége a serdülk dohányzása és alkoholfogyasztása szempontjából 9. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1999/5 367. old. Császár Gy.: Pszichoszomatika Pszichoterápia 2005/4 632. old. Zaudig M.: Ötven év tapasztalata pszichoszomatikus pszichoterápiás osztályokon 10. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/5 391. old. Blasszauer B., Jakab T.: Altruizmus és társadalmi igazságosság az egészségügyben Szenvedélybetegségek 1996/3 196. old. Haraszti L.: Sarlatánok? Orvosok? A természetgyógyászat hatáselemei Szenvedélybetegségek 1997/1 57. old. Pikó B.: Fiatalok rizikómagatartása a társas támogatás lehetségeinek tükrében 11. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XII 28. old. Halász T., Heim Lászlóné: Szociálpolitikai gondok az alapellátásában és az igények feltárása az egészségügy szempontjából Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XII 68. old. Karácsonyi L., Bartos E.: Szociálpolitikai gondok az alapellátásában és az igények feltárása az egészségügy szempontjából Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XII 102. old. Lakatos M.: Rehabilitációs szakrendelés súlyos élethelyzet beteganyaga Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVII 153. old. Kolozsi B., Kovács K.: Medikusok az egészségügy viszonyáról a devianciához, különösen a szenvedélyállapotokhoz és az önpusztításhoz ­ empirikus adatfelvétel nyomán készült dolgozat 12. Thalassa folyóirat Thalassa 2005/1 25. old. Csabai M.: Az elbeszélhetetlen történet. Szomatizációs tünetek és szelfszervezdés Thalassa 2006/2-3 207. old. Bakó T.: A funkcionális meddség intrapszichés vonatkozásai Thalassa 2010/2 33. old. Csabai M.: Bálint és a pszichoszomatika

43

Thalassa 2010/3 89. old. Bálint M.: Pszichoanalízis és belgyógyászat 13. Végeken folyóirat Végeken 1991/4 9. old. Litavszky Zs.: A ments ellátás pszichoszomatikus aspektusai, különös tekintettel a pánikbetegségre Végeken 1992/3 23. old. Harmathy É., Molnár L.: Az egészségmegrzés orvosi és szociológiai lehetségei a háziorvosi ellátásban Végeken 1992/4 4. old. Kulcsár Zs.: Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben Végeken 1992/4 14. old. Várnai Gy.: Krónikus fájdalom szindróma Végeken 1992/4 23. old. Kaszab Zs., Purebl Gy., Dévai G.: Önsegít terápiás lehetségek az asthma bronchiale gyógykezelésében Végeken 1993/1 55. old. Radics J., Osotrharocs-H. Gy.: Interdiszciplináris együttmködés belosztályon pszichiáterrel Végeken 1993/2 3. old. Tardy J.: Az interocepcio problémája az orvoslásban és a képesség javításának lehetségei Végeken 1993/2 16. old. Lázár I.: Munkanélküliség és betegségkockázat Végeken 1993/2 35. old. Böszörményi E.: Nemzetek jelleme, nemzetek egészsége I. Végeken 1993/4 34. old. Böszörményi E.: Nemzetek jelleme, nemzetek egészsége II. Végeken 1993/4 38. old. Sedianzsky É.: Az orvos-beteg kapcsolat pozitív irányítása: Félelemmentesítés a gyermekegészségügyi alapellátásban Végeken 1994/2 63. old. Harmathy É., Molnár L.: A jól mköd család egészségügyi jelentsége Végeken 1994/2 67. old. Kappéter I., Hideg É., Nováky E:. Egészséges és pszichiátriai beteg csoportok jövorientáltságának összehasonlítása a mai magyar társadalomban Végeken 1994/3 4. old. Farkas I.: A daganatos halálozás helyzete Magyarországon és ennek okai Végeken 1994/3 16. old. Pikó B.: Szociális rizikótényezk a kardiovaszkuláris betegségek etiológiájában Végeken 1994/3 20. old. Böszörményi E.: Nemzetek jelleme, nemzetek egészsége III. Végeken 1994/3 45. old. Sedianszky É.: Az orvos-beteg kapcsolat szociálpszichológiai megközelítése Végeken 1995/1 12. old. Pikó B.: A társas támogatottság hatása az egészségi állapotra Végeken 1995/1 17. old. Szántó Zs.: Orvostudomány és természetgyógyászat Végeken 1995/1 38. old. Fejéregyházi I.: Bálint Mihály munkásságának és a Bálintcsoportoknak a jelentsége korunk orvostudományában Végeken 1995/1 44. old. Ribanic, V., Kralj, Z.: Bálint-csoportok Szlovéniában Végeken 1995/1 45. old. Németh Gy.: A daganatos beteg információjáról a Bálintcsoport munka tükrében Végeken 1995/2 13. old. Riskó Á.: Bálint-csoport gyógytornászok számára Végeken 1995/2 38. old. Réger Z.: Az ,,operálhatatlan" diagnózis után Végeken 1997/1 22. old. Jancsovics S.: Colitis ulcerosa betegek csoportterápiája Katathym Imaginatív Pszichoterápiával Végeken 1997/1 44. old. Dér Miklósné: Egészségkultúra ­ mint a mindennapi kultúra alapja Végeken 1997/2-3 28. old. Csoboth Cs.: Egészségkárosító magatartásformák életmód Végeken 1997/2-3 50. old. Léder R.: Családi státusz és egészség

44

Végeken 1997/2-3 64. old. Susánszky É., Szedmák S.: Az alacsony iskolai végzettség mint az egészségkárosító magatartás rizikófaktora Végeken 1997/4 20. old. Susánszky É., Szántó Zs.: Gazdasági helyzet és egészségi állapot

45

11. ÉLET ÉRTELME

1. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 56. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) Az élet értelme 2.Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat 2012/2 317.o-Brassai L., Pikó B.:Az élet értelmességével összefügg egyéni és családi tényezk serdülkorban 3. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/4 309. old. Szemán A., Hegyi P., Bakó Gy., Molnár P.: Az élet értelmességének szubjektív megélése idskorban 4. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1999/4 253. old. Molnár Mária: Az emberi élet értelmének, szabadságának és felelsségének összefüggései V.E. Frankl logoterápiájában és egzisztencia-analízisében

46

12. FIGYELEM

1. Alkalmazott Pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/2 5. old. Kondé Z., Czigler I.: Központi végrehajtó mködés, figyelmi szelekció és matematikai tehetség 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1999/1 59.old. Tárnok Zsanett: A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar és agyi képalkotási eljárások Magyar Pszichológiai Szemle 2010/4 635. old. Köles M.: A figyelem megosztása: kívánatos képesség, rossz szokás vagy csak illúzió? 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2005/4 299. old. Szerémi Andrea: A kisgyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar neurokognitív tünetei Psychiatria Hungarica 2008/5 324. old. Bálint S., Czobor P., Mészáros Á., Simon V., Bitter I.: A felnttkori figyelemhiányos/hiperakitivtás-zavarban tapasztalható neuropszichológiai deficit: Irodalmi áttekintés 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1984/1 97. old. Czigler I.: Figyelmi szelekció: kiváltott potenciál eredmények és pszichológiai értelmezések Pszichológia 2001/2 109. old. Czigler I., Winkler I.: Figyelmi folyamatok az észlelésen innen és túl, képben és hangban Pszichológia 2003/2 87. old. Czigler I., Horváth J.: Téri-e a figyelem? A figyelmi fókusz nagysága és a tárgy-távolság Pszichológia 2006/1 41. old. Rózsa S., Kökönyei Gy., Holics A., Kulcsár Zs.: Figyelmi funkciók és személyiségjellemzk szomatizáló fiatal nknél Pszichológia 2007/4 311. old. Szabó Cs., Poszet E., Veress A.: A figyelemzavaroshiperaktív és tipikusan fejld gyermekek kognitív profiljának összehasonlítása Pszichológia 2010/2 77. old. Posner, M.: A figyelmi rendszerek fejldése Pszichológia 2010/3 253. old. Takács Á., Kóbor A., Csépe V.: Zavarok a diagnózisban? A figyelmi atipikusság ,,intuitív doagnosztikája" és neuropszichológiai profilja 5. Thalassa folyóirat Thalassa 2000/1 27. old. Houzel, D.: A figyelemtl a megfigyelésig: a figyelem fogalma

47

13. GYÁSZ, HALÁL

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2001/3 21. old. Klicker, R.L.: Gyász az iskolában Fordulópont 2001/3 35. old. Csatos Imréné: Ugye látja az apukám a felhk között milyen nagy fiú lettem? Fordulópont 2001/3 63. old. Olivier, C.: Agresszió és halálfélelem Fordulópont 2001/3 68. old. Szávai G.: És elégedetten szemlélje t az Úr... Fordulópont 2001/3 75. old. Felszeghy Cs.: Eke fehér könyve Fordulópont 2001/3 94. old. Büki O., Büki P.: ,,A hirtelen elárvulás óráján" A gyászreakció nyomon követése Marsall László verseiben Fordulópont 2007/2 44. old. Tölgyessy Zs.: Mesék és a halál Fordulópont 2007/4 45. old. Béki K.: ,,A szemeit is nagyon furcsának találtam" Fordulópont 2008/2 53. old. Gabi. Színdarab (gyerekeknek) arról, hogy milyen nehéz a szülknek feldolgozni egy gyerek halálát és arról, hogy milyen nehéz egy gyereknek kivívni a neki járó igaz szeretetet és odafigyelést 2. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 14. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) A gyász 3. Kharón, Thanatológiai szemle számai 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1978/6 546. old. Mezei O.: Adatok Csontváry Kosztka Tivadar elményvilágához (Az 1879-es szegedi árvíz és a halálélmény összefüggése Magyar Pszichológiai Szemle 1991/1 43. old. Angster M.: A halál árnyékában. Mvesekezelt gyerekek pszichológiai gondozásáról Magyar Pszichológiai Szemle 1995/3-4 243. old. Kovácsné Török Zs., Szeverényi P., Hetey Andrásné: A gyász pszichológiai vonatkozásai I. A gyász folyamata: a normál és a patológiás gyászmechanizmus Magyar Pszichológiai Szemle 1999/2 135. old. Kovácsné Török Zs., Szeverényi P.: A gyász pszichológiai vonatkozásai III. A gyermek és a halál Magyar Pszichológiai Szemle 2006/1 133. old. Horvát M. T., Dúll A., László J:. A helyveszteség vizsgálata migrációban lév magyar fiatalok körében (Kutatási beszámoló) 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/4 337. old. Zana Á., Hegeds K.: Intervenciós stratégiák kialakítása a halál és a haldoklás témájában 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1992/1 57. old. Varga Zs.: A humor, mint a gyászfeldolgozás sajátos módja Karinthy Frigyesnél 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/1 21. old. Vas J.: Halás és újjászületés-analógiák a pszichoterápiában Pszichoterápia 1994/1. 27. old. Vikár Gy.: A szenvedés és a halál motívumai Ferenczi Sándor klinikai naplójában Pszichoterápia 1995/1 33. old. Koltai M., Kelemen G., Magasi I.: Az élk bntudata ­ a gyász és identitás megrendülésének összekapcsolódása a családban

48

Pszichoterápia 1996/2 93. old Baráth Á.: Lépésrl lépésre a javulásig: egy komplex mvészet-terápiás program hatékonysága a háborús és egyéb eredet traumák kezelésében 8. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 64. old. Somogyi E., Mészáros V.: Titok és gyász Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 72. old. Sebestyén Sz., Haár Zs., Virág G.: AIDS-betegségben elhunyt Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 93. old. Kovács Gy.:,,Teherként ült a szívemen..." Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 104. old. Campos A.: A gyermeki látásmód megelevenedése a gyászmunkában Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 109. old. Stork, J.: Élet és halál között Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 131. old. Császár A.: Az emlékezés sajátosságai prenatális gyász során Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 140. old. Hódi Á.: Gyászfolyamat feldolgozása szülvel folytatott konzultációban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 148. old. Bárdos K.: Halál és túlélés Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 153. old. Varga Zs.: Lélektani mese a tárgyvesztésrl, a mesérl és a varázslatról Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 263. old. Ajkay K.: Gyászmunka a négyüléses konzultációban 9. Végeken folyóirat Végeken 1993/2 11. old. Zatik I.: A halálközeli élmények magyarázatai Végeken 1995/2 30. old. Hegeds K.: ,,Írd meg tehát, amiket láttál...". Segítként az elfekvben

49

14. GYERMEKBÁNTALMAZÁS, GYERMEKVÉDELEM

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2002/3 61. old. Dredán D.: Viselkedési tünetek bántalmazott gyerekeknél Alkalmazott pszichológia 2004/3 5. old. Kökönyei Gy., Rózsa S., Holics A., Oláh A., Kulcsár Zs.: Szomatizáló nbetegek személyiségmintázata Alkalmazott pszichológia 2004/3 20. old. Kiss Zs.: A párkapcsolati dinamika változása az els gyermek megszületésével 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2001/1 85. old. Fischer E.: A. Miller: A dráma vége ­ avagy kezdetben volt a nevelés Fordulópont 2002/1 5. old. Miller, A.: A gylölet melegágya Fordulópont 2002/3 5. old. Miller, A.: A nevelés szent értékei Fordulópont 2002/3 20. old. Sz.I.: ,,Ütéske" avagy a testi fenyítés elmélete Fordulópont 2002/4 55. old. A bántalmazott gyermek és a média Fordulópont 2002/4 58. old. Szvetelszky Zs.: Az erszak dramaturgiájáról Fordulópont 2004/3 5. old. Németh Zs.: Kriminális szörnységek. A gyermekgyilkosságoktól a terrorizmusig Fordulópont 2004/3 34. old. Büki P., Szollár Zs.: ...az iszonyat délutánja Fóton (két gyermek megölte társát) Fordulópont 2004/3 80. old. Felszeghy Cs.: Ilyen világban élünk Fordulópont 2004/3 85. old. Marik N.: Pokol a gyerekszobában. Gyerekszenvedéstörténetek a Kolibriben Fordulópont 2004/3 93. old. Marik N.: halkan sikító film. Egy külvárosi sorstragédia. Gyerekgyilkosságok 1992. Fordulópont 2005/3 57. old. Miller, A.: Az erszak megöli a szeretetet. A verés, a negyedik parancsolat és az autentikus érzelmek elfojtása. (interjú) Fordulópont 2006/4. 92. old. Marik N.: Tulajdonképpen gyerekek... Iskolai bántalmazástól a drogfutárságig és gyilkolásig 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1982/1 9. old. Komoróczki Sándorné: Számvetés a gyermek és ifjúságvédelem helyzetérl, és a jöv feladatai Gyermekvédelem 1982/1 39. old. Rigó B.: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Budapesten (Beszélgetés Dr. Mezei Gyulával) Gyermekvédelem 1983/3 14. old. D. Tóth L.: Nevelszülk, örökbe fogadó szülk alkalmassági vizsgálata Gyermekvédelem 1984/1 77. old. Bernád I.: Gondolatok az örökbefogadási eljárásról Gyermekvédelem 1984/2 35. old. Berta Z.: Családgondozói intervenció egy családi krízis esetében Gyermekvédelem 1984/3 69. old. Gergely F.: A magyar gyermekvédelem történetének vázlata a XIX. Század második felétl 1919-ig Gyermekvédelem 1985/1 20-54. old. A családgondozó terepmunka Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai. 20. old. Ungvári J.: Bevezet gondolatok; 21. old. Béres Cs.: A családgondozás szociológiai problémái egy új lakótelepen; 31. old. Balogh E.: A pedagógiai gondozás jelentsége a családok életének formálásában; 33. old.

50

Somogyi M., Gellénné Nagy V.: Családgondozás pszichológusszemmel; 37. old. Kovács L.: Egészségügyi gondozás és együttmködés az állami gondozottak családba visszahelyezés érdekében; 40. old. Matlák A.: A kiemelt segítséget igényl családok kulturális befolyásolása; 42. Denich Á.: A jogtanácsadás szerepe a családgondozásban; 45. old. Bajkó M.: Családsegít szolgálat ­ szakemberképzés; 49. old. D. Tóth L.: A Hajdú-Bihar megyei GYIVI családgondozó terepmunka-kísérlet elzményeirl és tapasztalatairól Gyermekvédelem 1985/2 32. old. Gergely F.: Dokumentumok a gyermekvédelem 1944-1948 közötti történetébl Gyermekvédelem 1985/3 31. old. Telkes J.: Gyermekhotel-kísérlet a Pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központban Gyermekvédelem 1985/3 49. old. Kovács L., Grünwald Béláné: Speciális felkészítés az óvónk gyermekvédelmi tevékenységére Gyermekvédelem 1985/3 54. old. Lackovics M.: Örökbefogadás külföldre Gyermekvédelem 1985/3 66. old. Mihály I.: Jegyzetlapok a magyarországi gyermekés ifjúságvédelem történetébl II. Gyermekvédelem 1985/4 17. old. Bernád I.: Vizsgálati tapasztalatok a gyámügyi ügyintézk élet- és munkakörülményeirl és feladatteljesít képességérl Gyermekvédelem 1985/4 26. old. Vilusz A.: A nevelszüli hálózat fejlesztésének idszersége, a hivatásos nevelszüli kísérlet tapasztalatai Gyermekvédelem 1986/1 9-57. old. A gyermekvédelem 40 éve. 9. old. Blumenfield Gyuláné: A gyermek- és ifjúságvédelem fejldése a 60-as évektl 1982-ig a határozatos és rendeletek tükrében; 15. old. Weiss Emília: A családjog fejldésének 40 éve ­ a gyermekvédelem területén; 22-28. old. Erdélyi I., Jendrolovics P., Takács V.: Állami és társadalmi szervek gyermekvédelmi tevékenységérl; 31-55. old. Kun M., Gáti F., Szénási L., Barna L., Gergely F.: Visszaemlékezések a hazai gyermek és ifjúságvédelem felszabadulás utáni évtizedeire Gyermekvédelem 1986/1 57. old. Gayer Gyuláné: Gyermekvédelem, családgondozás, szociálpolitika Gyermekvédelem 1986/1 63. old. Mihály I.: Az óvoda, iskola, gyermekvédelmi tevékenysége Gyermekvédelem 1986/1 66. old. Siklósi Nándorné: A fvárosi nevelotthoni hálózat fejldésének történetébl és a jelen gondjairól Gyermekvédelem 1986/1 71. old. Dobos L.: A nevelotthonok helye és szerepe a gyermekvédelemben az elmúlt évtizedekben, és napjaink tennivalói Gyermekvédelem 1986/1 75. old. Bernád I.: A gyermek- és ifjúságvédelmi jogszabályokról; az állami gondozásról Gyermekvédelem 1986/4 7. old. Volentics A.: A családi háttér nélküli nevelés jellegzetességei Magyarországon Gyermekvédelem 1986/4 13. old. Talyigás K.: A családgondozás Gyermekvédelem 1986/4 48. old. Osváth Józsené: A nevelintézeti szocializációról Gyermekvédelem 1986/4 56. old. Kotulyák G., Urbán L.: ,,Gyermekvédelem alulnézetben" Gyermekvédelem 1986/4 62. old. Laczkovics M.: Jó szándékú mulasztások ­ halálos következmény Gyermekvédelem 1986/4 74. old. Huber B.: A bántalmazott és elhanyagolt gyermekekrl Gyermekvédelem 1987/1 54. old. Babay I.: A szülk büntetjogi felelsségérl Gyermekvédelem 1987/2 37. old. Talyigás K.: Kísérletek állami gondozott gyerekek saját családjukba való visszahelyezésére

51

Gyermekvédelem 1987/2 42. old. Katona Imréné: Az ifjúsági otthon lehetségei a gyerek és a család gondozásában Gyermekvédelem 1987/2 48. old. Polgár Zs.: Állami gondozott fiatalok pályaválasztásának elkészítése kis csoportos személyiségfejleszt módszerrel Gyermekvédelem 1988/1 27. old. Németh L.: A szül és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozása Gyermekvédelem 1988/2 7. old. Udvari K.: Néhány gondolat egy speciális ifjúmunkás-leánynevelotthonról és gondozottairól Gyermekvédelem 1988/2 16. old. Telkes J.: A társadalmi beilleszkedési zavar eredményesebb megelzéséért Gyermekvédelem 1988/2 40. old. Horváth V. Zs.: Leányanyák Gyermekvédelem 1988/2 48. old. Vajda Zs.: Nevelési környezet és antiszocialitás Gyermekvédelem 1988/3 24. old. Schiffmann, M.: A családba helyezés gyakorlata Franciaországban Gyermekvédelem 1988/3 29. old. Rasmussen, H.C.: Nevelcsalád a szociális terepmunkában Gyermekvédelem 1988/3 36. old. Clarke, A.: Speciális nevelszüli gondozás NagyBritanniában Gyermekvédelem 1988/3 40. old. Pagée, R.: Terápiás családok Hollandiában Gyermekvédelem 1988/3 44. old. Gyógypedagógiai Nagy Családok Egyesülete: Koncepció Gyermekvédelem 1988/3 55. old. Csáki J., Hazai Istvánné: A hagyományos nevelszüli hálózat néhány jellemzje Magyarországon Gyermekvédelem 1988/3 64. old. Kóti J.: A hivatásos nevelszüli családok légkörérl, nevelési stílusáról, a kihelyezett gyermekek személyiségfejldésérl Gyermekvédelem 1988/3 73. old. Udvarhelyi A.: Mind a nyolc egyformán gyermekem. Hivatásos nevelszüli tábor Gyermekvédelem 1988/4 1. old. A szociális munka etikai kódexe Gyermekvédelem 1988/4 6. old. Horányi Györgyné: Családgondozás a nevelési tanácsadókban Gyermekvédelem 1988/4 12. old. Hoffmann G.: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? Gyermekvédelem 1988/4 15. old. Maróth J.: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? Gyermekvédelem 1988/4 19. old. Bang, R.: A gyermekpszichoterápia és a szociális gondozó Gyermekvédelem 1988/4 24. old. Bang, R.: A gondozás pszichológiai alapjai, az egyéni segítés módszertana. Könyvismertetés Gyermekvédelem 1988/4 34. old. Büchler J., Romhányi Lászlóné: B. Ferenc esete Gyermekvédelem 1988/4 38. old. Morvai B.: Kéreget, avagy minden így mködik? Gyermekvédelem 1988/4 43. old. Andelson, E., Fraiberg, S.: Elhagyott anya, elhagyott gyermek Gyermekvédelem 1989/1-2 3. old. Szegedi Tamásné: A szociálpolitika ellátórendszere és a családsegít központok munkája Gyermekvédelem 1989/1-2 11. old. B. Aczél A.: A magas szint gyermekvédelmi jogszabály új vonásai Gyermekvédelem 1989/1-2 55. old. Zám M.: A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a szociális munka újjászervezése hazánkban Gyermekvédelem 1989/1-2 67. old. Veres S., Brezovszky L.: A képzettségi hátrányok okai az állami gondozottak körében

52

Gyermekvédelem 1989/3 1. old. Az Egyesült Nemzetek jövbeni egyezménye a gyermekek jogairól Gyermekvédelem 1989/3 16. old. T. Kardos F.: Jogok és jogsérelmek a gyermekvallomások tükrében Gyermekvédelem 1989/3 25. old. Bánfalvi I.: Társadalompolitika ­ szociálpolitika ­ gyermekvédelem Gyermekvédelem 1989/3 34-82. old. Szabolcs-Szatmár Megyei Körkép 34. old. Gyuricsku K.: Szociálpolitika; 39. old. Gyúró I.: A társadalmi beilleszkedés gondjai; 44. old. Pataki J.: A gyermekvédelem általános helyzete; 47. old. Laskay E.: A gyámhatóságok munkája a számok tükrében; 56. old. Sebestyén Sz.: A mentálhigiénés prevenció lehetségei. Így látja a gyermekpszichiáter; 58. old. Sátorhelyi É.: A gyermekpszichiátria aktuális helyzete; 60. old. Peth Á.: Csecsemotthonban gondozott gyermekek adaptációs problémái; 65. old. Mankó M.: A Közelítések.. elé; 69. old. Oláh E., Nagy T.: ,,Közelítések" Fiskolások foglalkozásai állami gondozott lányok között; 77. old. Fekete K.: A nyírségi egyházmegye szeretetszolgálati munkája és diakóniai intézményei Gyermekvédelem 1989/4 1. old. Az emberi jogoktól a gyermeki jogokig Gyermekvédelem 1989/4 15. old. Vankó I.: A család és az intézményes nevelés ,,munkamegosztásának" problémái a gyereknevelésben Gyermekvédelem 1989/4 25. old. Mányai J.: Veszélyeztetettség és a családi mködés Gyermekvédelem 1989/4 36. old. Rácz J., Várterész É., Csom M.: Csoportpszichoterápiás kísérlet kudarcának elemzése egy ,,totális intézmény" jelleg nevelotthonban Gyermekvédelem 1989/4 43. old. Kerezsi K.: A gyerek, mint áldozat Gyermekvédelem 1989/4 57. old. Sebestyén Sz.: Második európai konferencia a bántalmazott és elhanyagolt gyermekek védelméért Gyermekvédelem 1989/4 65. old. Segítségnyújtás szexuálisan bántalmazott lányoknak Gyermekvédelem 1989/4 72. old. Gerevich J.: A drogproblémák társadalmi vonatkozásai Gyermekvédelem 1989/4 79. old. Varga, K.: Egy család válsághelyzetben Gyermekvédelem 1989/4 87. old. Cseres J.: Az SOS gyermekfaluról Gyermekvédelem 1990/1 9. old. Makai É.: A magárahagyottság láncrekaciója Gyermekvédelem 1990/1 18. old. Rácz J.: Totális intézmény jelleg nevelintézet Gyermekvédelem 1990/2 5. old. Nagy R., Sugárné Kádár J.: Óvodásotthonban nevelked gyermekek beszédjellemzinek és szociometriai pozíciójának összefüggései Gyermekvédelem 1990/2 10. old. Hazai Istvánné, Csókay L.: Állami gondozott gyermekek és fiatalok iskoláztatásának helyzete Gyermekvédelem 1990/2 19. old. Katona É.: Krízisek Gyermekvédelem 1990/2 52. old. Kohári M., Nagyné Kasza I.: Csapatmunka a hátrányos helyzet gyermekekért Gyermekvédelem 1990/2 56. old. Koncz M.: Alkalmazkodási zavarok az általános iskolában Gyermekvédelem 1990/2 58. old. F. Vankó I.: Széljegyzet az iskolások hátrányos helyzetérl Gyermekvédelem 1990/2 59. old. Farkas K.: Tanárjelöltek ismerkedése a gyermekvédelemmel Gyermekvédelem 1990/2 62. old. Osoháné Hazai K.: Gondolatok K.Z. javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú sorsáról

53

Gyermekvédelem 1990/3 4. old. Salgo, L.: A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi jog elemei Gyermekvédelem 1990/3 54. old. Peters, A.N.: Válás és sértetlen család? Gyermekvédelem 1990/3 57. old. Molnár Lászlóné: Szül és gyermek kapcsolattartása Gyermekvédelem 1990/3 58. old. Baloghné Kássa Z.: Nagyszül és gyermek kapcsolattartása Gyermekvédelem 1990/3 60. old. Auth Béláné: kapcsolat a vérszerinti családokkal, patronálókkal Gyermekvédelem 1990/3 62. old. Ameijde: Örökbefogadás ­meghatározó lépés Gyermekvédelem 1991/1 1. old. Lévai M.: A gyermeki jogok Magyarországon Gyermekvédelem 1991/1 12. old. Kertész A., Vincze M.: VIOLA hazamegy Gyermekvédelem 1991/1 28. old. Talyigás K.: A gyermekvédelem új helyzetérl Gyermekvédelem 1991/1 33. old. Gáti F.: Most a nevelszülk...? Gyermekvédelem 1991/1 57. old. Patkó K.: Négy éve a gyermekvédelem egészségügyi ellátásában Gyermekvédelem 1991/1 66. old. Madaras J.: Látlelet a kapcsolattartásról Gyermekvédelem 1991/2 71. old. Gergely F.: Politikai rendszerváltás és társadalmi gyermekvédelem Gyermekvédelem 1991/3-4 18. old. Klimó I.: Magatartási és tanulási zavarokat mutató gyerekek vizsgálata egy nevelotthoni csoportban Gyermekvédelem 1991/3-4 81. old. Kerezsi K.: Veszélyeztetett gyermekek védelme Maryland államban Gyermekvédelem 1991/3-4 90. old. Hoghughi, M.: A gondozó-gyermek kapcsolat Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/1 13. old. Lévai M.: A gyermekek jogai és szociális helyzetük Magyarországon Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 12-20 old. 12. old. A gyermeki jogok érvényesítése; 13. old. Lane D.: Az ENSZ Gyermeki Jogokról szóló egyezményének érvényre juttatása; 16. old. A gyermekek jogai Magyarországon; 18. old. Tervezet; 19. old. A gyermekek jogairól és azok megvalósításáról tartott kongresszus állásfoglalása Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 42-53. old. Diagnosztika és fejlesztés. 42. old. Volentics A.: Diagnosztika és szükségletorientált elhelyezés a gyermekvédelemben; 46. old. Kálmánchey M.: Személyiségfejleszt csoport a gyermekvédben Gyermekvédelem-nevelközösségek 1996/1 8-31. old. Bnelkövetés- bántalmazás 8. old. Söderholm Carpelan, K.: A fiatalkorúakról való intézményes gondoskodás Svédországban; 20. old. Jesionek, U.: Fiatalkorúak bnözése és a fiatalkorúakkal szembeni bíráskodás lehetsége Ausztriában, 22. old. A fváros beszámolója: A fiatalkori bnözés helyzete Prágában; 23. old. Matula, J.: Gondolatok a szlovák fiatalkori bnözésrl; 24. old. Szabó Zs.: D.A.D.A. ­ A rendrség biztonságra nevel iskolai programja; 25. old. ,,LEBEDEVA" ­ Gyermekbörtön Szentpétervárott; 26. old. Schwabe, M., Trede, W.: Erszak az ifjúságvédelem intézményeiben; 27. old. Védtelen gyermek Gyermekvédelem-nevelközösségek 1996/1 46-55. old. Gondozás-Nevelés, 46. old. Kemppainen, M.: Irányvonalak a finn gyermekvédelemben; 50. old Rabe, H.: Mit veszítettünk ­ mit nyertünk? Ifjúságvédelem Németországban, 53. old. Nevelotthoni gyerek ­ nevelt gyerek? Együttmködés a gyermekek és fiatalok elhelyezésénél?

54

Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/2 1-9. old. Gyermeki jogok. 1. old. Cantwell, N.: Hogyan sikerült a Gyermeki Jogok Egyezményének gyakorlatba való átültetése; 7. old. Nekula, K.: Gyermekjogok ­ gyermekek kívánságai 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 85. old. Révész Gy.: A felntt világ gyermekekkel kapcsolatos elvárásai és a gyermekbántalmazás 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1997/2 107. old. Underwager, R.C., Wakefield, H.: Szeminárium a gyerekek elleni erszak problémájáról Pszichoterápia 1998/3 225. old. Günter Ammon az agresszióról II. rész Pszichoterápia 1999/1 35. old. Horváthné Tóth B.: A szexuális zaklatás, mint a fiatalok bántalmazásának egyik formája Pszichoterápia 2002/2. 94. old. Oravecz R.: A gyermekkori szexuális abúzus és következményei 6. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 273. old. Mészáros V.: A gyermekbántalmazás kockázati tényezi és prevenciós lehetségei Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 22. old. Székács E.: A szorongás hlt helye (Szorongás és bántalmazás)

55

15. GYERMEKPSZICHOLÓGIA

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/4 73. old. Kalmár M., Csiky E.: Az intervenció feladatai és lehetségei koraszülött gyerekeknél pszichológiai nézpontból Alkalmazott pszichológia 2001/2 63. old V. Radványi K.: A mentális fejlettség mérésének problémái középsúlyos értelmi fogyatékossággal járó Down szindróma esetén Alkalmazott pszichológia 2002/3 61. old. Dredán D.: Viselkedési tünetek bántalmazott gyerekeknél Alkalmazott pszichológia 2003/2 5. old. Estefánné Varga M.: Koraszülött gyermekek longitudinális, pszichodiagnosztikai vizsgálatának és iskolai beválásának eredményei Alkalmazott pszichológia 2003/2 5. old. Estefánné V.M.: Koraszülött gyermekek longitudinális, pszichodiagnosztikai vizsgálatának és iskolai beválásának eredményei Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 35. old. Mezfi-Horváth A.: Iskolai teljesítményproblémák és szomatikus panaszok közötti kapcsolat kisiskoláskorban. Az egyéni jellemzk szerepe Alkalmazott pszichológia 2009/1-2 Ribiczey N., Kalmár M.: ,,Mozgó rizikó" koraszülött gyerekek fejldésének tükrében 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/1 5. old. Ranschburg J.: Agresszivitás a képernyn Fordulópont 1999/1 8. old. Vekerdy T.: A képernyk varázsa Fordulópont 1999/1 13. old. Vetró Á.: A televízió veszélyei Fordulópont 1999/1 37. old Virág T.: A bvészinas és a mester Fordulópont 1999/1 40. old. Bozóky É.: A tv tündöklése és bukása Fordulópont 1999/1 42. old. Vikár Gy.: A Louvre fantomja Fordulópont 1999/1 44. old. Fryman, M.: A médiaoktatás esélyei Fordulópont 1999/1 54. old. Kósa É, Vajda Zs.: Hasznos vagy káros? ,,Szemben a képernyvel" Fordulópont 1999/1 59. old. Somlai P.: Levél a szerkeszthöz. (A tv hatása a gyerekekre) Fordulópont 1999/1 61. old. W. Ungváry R.: Elvonókúra a tévé rabjainak Fordulópont 1999/1 67. old. Büki Gy.: Szemet szúr? Fordulópont 1999/1 70. old. Késmárky I.: Tévé figyelés, tévé kritika Fordulópont 1999/175. old. Ilona J.: Négyszögletes látszatvilág Fordulópont 1999/1 79. old. Joikits A.: Tisztelt szerkesztség! Fordulópont 1999/1 81. old. Ilyés A.Zs.: A képzelet rabjai Fordulópont 1999/1 83. old. Hidegkúty A.: Átok vagy áldás? Fordulópont 1999/1 87. old. Tohol É.: George Gerbner, a gyilkosságokat számláló ember (I. rész) Fordulópont 1999/1 94. old. Puskás Gy.: Könyv a tévémesérl Fordulópont 1999/2-3 5. old. Benczik V.: Az olvasás alkonya? Fordulópont 1999/2-3 13. old. Nagy A.: Ki mondja a mesét? (Vázlat olvasáskultúránk állapotáról) Fordulópont 1999/2-3 49. old. Galántai Z.: Internet, oktatás, filterezés Fordulópont 1999/2-3 62. old. Bozóky É.: Az olvasás iskolája Fordulópont 1999/2-3 69. old. Vikár Gy.: Barátaink, a könyvek Fordulópont 1999/2-3 71. old. Meixner I.: Dyslexiás gyermekek Fordulópont 1999/2-3 74. old. Marton Dévényi É.: Korunk szellemi járványa Gondolatok a dyslexia okairól

56

Fordulópont 1999/2-3 93. old. Bartos É.: Gyermekek biblioterápiája Fordulópont 1999/2-3 107. old. Levendel J.: Kés, villa, olló és könyv gyermek kezébe való Fordulópont 1999/4 12. old. Büki P.: A népmese és a gyermek Fordulópont 1999/4 29. old. Szávai G.: Egyszer volt... Odüsszeusz és Pénelopé avagy a mese ,,anyanyelve" Fordulópont 1999/4 36. old. Nádai P.: A mesélésrl Fordulópont 1999/4 45. old. W. Ungváry R.: Az olvasás mítosza Fordulópont 1999/4 50. old Polcz A.: A gyógyító mese Fordulópont 1999/4 52. old. Polcz A.: Mondhatunk-e félelmetes mesét? Fordulópont 1999/4 59. old. Sugárné Kádár J.: A képeskönyvtl a televízióig Fordulópont 1999/4 75. old. Saunders A., Remsberg, B.: Figyelmeztet jelzések fontossága (Részletek a Gyermekeink és a stressz cím tanulmányból) Fordulópont 1999/5-6 3. old. Szávai M.: Nem verünk meg senkit Fordulópont 1999/5-6 5. old Ranschburg J.: Az agresszív gyermek Fordulópont 1999/5-6 9. old. Polcz A.: Világépítmények Fordulópont 1999/5-6 16. old. Kovács F.: Pro és kontra. Gyjtsük az érveket! gyermekkori neurózisok és a médiafogyasztás Fordulópont 1999/5-6 22. old. Nagy A.: A média és a család Fordulópont 1999/5-6 29. old. Pintér B.: ,,Átrajzolt" világ A mesétl a rajzfilmig Fordulópont 1999/5-6 39. old. Louyot, A.: Gyermekkatonák Fordulópont 1999/5-6 52. old. Késmárky I.: Milyen a tévé- és milyet szeretnénk? Felmérés a magyarországi nagycsaládosok körében Fordulópont 1999/5-6 59. old. Harsányi G.: A reklám és a gyermek Fordulópont 1999/5-6 79. old. Segal, J., Simkins, J.: Ha a tekintet ölni tudna... Részletek az ,,Anyunak szüksége van rám" cím tanulmányból Fordulópont 1999/5-6 91. old. A tévé-kor gyermekei Fordulópont 1999/5-6 99. old. Tohol É.: George Gerbner, a gyilkosságokat számláló ember (II. rész) Fordulópont 2000/1 18. old. Tunyogi E.: Gondolatok a játék természetérl Fordulópont 2000/1 26. old. Domszky A.: Viszonyom a játékkatonákhoz Fordulópont 2000/1 77. old. Sugárné Kádár J.: A hagyományos játékok Fordulópont 2000/1 104. old. Csonka K.: Környezeti játékok Fordulópont 2000/2 17. old. Koreny Á.: Mit csinálnak az európai fiatalok szabadidejükben? Fordulópont 2000/3 3. old. Szávai I.: Mitl fél a kamasz? Fordulópont 2000/3 5. old. Ranschburg J.: Küzdelem az autonómiáért Fordulópont 2000/3 10. Vikár Gy.: A serdülkori válság Fordulópont 2000/3 17. old. Vetró Á.: A gyermek és serdülkori depresszió Fordulópont 2000/3 22. old. Balogh K.: Serdül a családban Fordulópont 2000/3 28. old. Virág T.: A serdülkor társadalmi traumái Fordulópont 2000/3 33. old. Feuer M.: Öngyilkossági kísérlet serdülkorban Fordulópont 2000/3 37. old. Bozóky É.: A gyermek és a magány Fordulópont 2000/3 87. old. Newman, F.: Gyermekek krízishelyzetben Fordulópont 2000/3 93. old. Czike-Fehér-Menczel: Kamasz-ok. Három anya beszélget Fordulópont 2000/3 106. old. Szilágyi I.: A kisdiáknak is életeleme a játék Fordulópont 2000/4 3. old. Szávay I.: Ki vagyok én? Fordulópont 2000/4 5. old. Vikár Gy.: Erikson és az identitásprobléma Fordulópont 2000/4 9. old. Mohás L.: Kislányok és kisfiúk Fordulópont 2000/4 21. old Katona I.: Hagyományos életutak

57

Fordulópont 2000/4 29. old. Lacková, I.: Szerencsés csillagzat Fordulópont 2000/4 47. old. Wagner, R.: Szó-repertoár Fordulópont 2000/4 103. old. Szabó E.: Nehezen kezelhet gyerekek, kamaszkoregy szülklub tükrében Fordulópont 2001/1 71. old. Sugárné Kádár J.: A beszédfejldés és a korai szocializáció Fordulópont 2001/1 179. old. Lajos P.: Serdülkori dadogás Fordulópont 2001/2 5. old. Lux E.: Egymás ellen harcolnak ­ egymásért Fordulópont 2001/2 14. old. Dolto, F.: A nevelés szerepe a gyermek szexuális identitásának kialakulásában Fordulópont 2001/2 35. old. Newman, F.: ,,Itt fontos férfimunka folyik" Nemi megkülönböztetés az oktatásban Fordulópont 2001/3 5. old. Benczúr­Révész: Gyermekeink vesztségei Fordulópont 2001/3 39. old. Newman, F.: Az én szüleim MÉG nem váltak el. Fordulópont 2001/3 63. old. Olivier, C.: Agresszió és halálfélelem Fordulópont 2001/3 68. old. Szávai G.: És elégedetten szemlélje t az Úr... Fordulópont 2001/3 75. old. Felszeghy Cs.: Eke fehér könyve Fordulópont 2001/4 70. old. Swientek, C.: Álmok gyermeke ­ titkok és hazugságok között. Ami t az örökbefogadott tudni akar... Fordulópont 2002/1 35. old. Dornes, M.: A kompetens csecsem Fordulópont 2002/2 5. old. Somlai P.: Elhúzódó kamaszkor Fordulópont 2002/3 33. old. Olivier, C.: Nevelés: életre- halálra? Az ,,erszakos" csecsem Fordulópont 2002/3 73. old. Szvetelszky Zs.: Tanuljunk tévézni! Fordulópont 2002/4 5. old. Olivier, C.: Mi szüljük az erszakot? Fordulópont 2002/4 21. old. Pósa R., P. András K.: Kortünet vagy kórtünet? A gyermekkori agresszió és kezelésének lehetségei Fordulópont 2002/4 31. old. Szcs M.: ,,Hát akkor az ember tényleg padlóra kerül" A hiperkinetikus zavarokkal küzd gyermeket nevel szülk problémái Fordulópont 2003/1 19. old. Key, E.: A gyermek évszázada Fordulópont 2003/1 25. old. Fischer E.: Modern mostohák Fordulópont 2003/2 39. old. Bárdos K.: Különbségtétel vagy egyenlsdi? Kistestvér születik Fordulópont 2003/2 43. old. Sándor M., Fülöp M.: Ezentúl eggyel többen leszünk. Irigység és féltékenység gyermekkorban Fordulópont 2003/2 56. old. Paszterkó I.: ,,Valami bekattan és nem lehet szabadulni tle" Fordulópont 2003/2 64. old. Büki K.: ,,Vigyázz mama, megesz!" avagy hogyan kezeljük a testvérféltékenységet a kistestvér születésekor Fordulópont 2003/2 99. old. M. Kádár M., D. Maros K.: Szélfújta falevél. Viselkedésmintává rögzült féltékenység Fordulópont 2003/2 103. old. Puskás Gy.: Testvérféltékenységrl szülszemmel Fordulópont 2003/3 25. old. Borbély S.: A gyermek fogyatékosságának tudatosulása a szülkben Fordulópont 2004/2 5. old. Szávai G.: Születésünk pillanatában: nyelv is születik Fordulópont 2004/2 13. old. Szávai G.: Rajzolt beszéd Fordulópont 2004/2 93. old. Winkler M.: A nehezen beszél gyerekekrl Fordulópont 2004/4 5. old. V. Kiss É.: A gyermek pszichoszexuális fejldése a szerelemig

58

Fordulópont 2004/4 12. old. Dávid B., Albert F.: Érzéki csalódások. Fiatalok és szüleik a szerelemrl és a partnerkapcsolatokról Fordulópont 2004/4 31. old. Fischer E.: Szerelmes szül Fordulópont 2004/4 97. old. Varju E.D.: A Sziget gyermekei (Pepsi-sziget) Fordulópont 2005/1 41. old. Szvetelszky Zs.: Kis zseb, kis pénz Fordulópont 2005/3 5. old. Sarkadi B., Kóri M.: (Sz)elektív mutizmus avagy ha ,,maga a nem beszélés válik közléssé Fordulópont 2005/3 13. old. Bárdos K.: Neked már nem is kell, hogy szájad legyen" Az elektív mutizmusról Fordulópont 2005/3 17. old. Mit mond a gyermek, aki nem beszél? Interjú Laurent Danon-Boileau professzorral, a párizsi Alfred Binet Intézet kutatójával Fordulópont 2005/3 19. old. Danon-Boileau, L.: A gyermek, aki nem beszélt (elektív mutizmus) Fordulópont 2005/3 44. old. Vitai K.: ,,Mondanám, de..." (elektív mutizmus) Fordulópont 2005/3 87. old. Mozart, Einstei, Julius Caesar és én... Charles-Antoine Haenggeli: Toby és Lucy, a két kis hiperaktív c. könyvérl Fordulópont 2006/1 35. old. Lelovics Zs., Gaskó K.: Ki védi meg a kövéreket? Fordulópont 2006/1 86. old. Büki O., Dakó-Maros K.: Zenével az élet kezdetén és végén. Fülharmónia magzatoknak, babáknak és szüleiknek Fordulópont 2006/1 100. old. Simon Á.: Gyesen voltam Amerikában Fordulópont 2006/2 13. old. Büki P.: Szabad-e a gyermek ideje? Fordulópont 2006/2 35. old. Csutoros G.: Megtapasztalni a szabadság érzését Fordulópont 2006/2 100. old. Simon Á.: Gyesen voltam Amerikában Fordulópont 2006/4 89. old. Simon Á.: Gyesen voltam New Yorkban Fordulópont 2007/1 5. old. Szvetelszky Zs.: Senki nincs, ki elringasson (ikrek) Fordulópont 2007/1 13. old. Molnár K.R.: Csillag-csemeték. Az ikrek közötti kapcsolat különlegességeirl, annak kommunikációs vonatkozásairól, beszédfejldésük sajátosságairól Fordulópont 2007/1 21. old. Novák J.: A világ újrafelfedezésének öröme communitas és áramlás, a csecsemknek készített eladásokban Fordulópont 2007/1 33. old. Király I., Koós O.: Csöppségek színháza Fordulópont 2007/1 62. old. Simona Popescu: Tapasztalataim Fordulópont 2007/1 62. old. Danon-Boilleau, L.: A mozdulat és a beszéd (Részletek A gyermek, aki nem beszélt c. könyvbl) Fordulópont 2008/2 53. old. Gabi. Színdarab (gyerekeknek) arról, hogy milyen nehéz a szülknek feldolgozni egy gyerek halálát és arról, hogy milyen nehéz egy gyereknek kivívni a neki járó igaz szeretetet és odafigyelést 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1982/1 33. old. Albert Mátyásné: Esettanulmányok az óvodai gyermekvédelem körébl Gyermekvédelem 1984/2 53. old. ,,Lefelé a lejtn?" (esettanulmány) Gyermekvédelem 1984/3 35. old. Magyariné Bakonyi A.: A beavatkozás szintjei (Három óvodai esettanulmány) Gyermekvédelem 1985/2 9. old. Urbánné Végvári J.: A nevelszülknél nevelked gyerekek szocializációs problémái Gyermekvédelem 1985/2 19. old. Radosné Kádas M.: Látni, teremteni kell (esettanulmány) Gyermekvédelem 1991/2 50. old. G. Nagy V., B. Ágai I., C. Vértesi M.: A figyelmi teljesítmény alakulása Gyermekvédelem 1991/3-4 71. old. Kozéki B.: Erkölcsi nevelés-karakterformálás

59

Gyermekvédelem-nevelközösségek 1996/1 1-38. old. Esettanulmányok esetismertetések 1. old. Rácz E.: ,,Balul sült el a dolog"; 9. old. V. Károlyi K.: ,,Bizonyítani akarok anyunak"; 19. old. Rochy Istvánné: ,,Észrevette, hogy én is vagyok"; 24. old Biácsi Jánposné: ,, A felntteknek mindent lehet"; 30. old. Iványi Györgyné: ,,Ahol az élet-kezdket segítik"; 34. old. Demusné Kádár K.: ,,Egyik szemem mindig rajta volt" Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/2 34. old. Madar J.: ,,Ments meg uram!" (esettanulmány) 4. HÍD folyóirat HÍD 1991/5 15. old. Szabó É.: Békakirály (esettanulmány) HÍD 1991/5 21. old. Varga I.: Paripa az ablak alatt (esettanulmány) HÍD 1991/5 24. old. L. Kiss Gy.: Becsapva tízévesen (esettanulmány) 5. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 2000/sz 89. old. Fodor-Szlovencsák K.: A gyermekek halálképének fejldése Kharon, Thanatológiai szemle 2002/nyár 23. old. Földesi E., Hauser P., Garami M.: ,,Míg a halál el nem választ". Esetbemutatás Kharon, Thanatológiai szemle 2004/3 7. old. Földesi E., Zsámbor Cs.: A gyógyíthatatlan daganatos gyermek és családja pszichés vezetése 6. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1962/2 129. old. Gegesi Kiss P.: Vegetatív (szomatikus) tünetekkel kísért személyiségzavarok gyermekkorban Magyar Pszichológiai Szemle 1964/4 551. old. Justné Kéry H.: A problémamegoldás és a szabad beszélgetés mentében elforduló gondolkodási mveletek elemzése nagycsoportos óvodásoknál Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 39. old. Domján K.: Az oksági összefüggések megértésének fejldését meghatározó tényezk. A gyermeki világkép Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 124. old. N. Somogyi Tóth Zs., Ormai V.: Adatok az enkefalopathiás magatartási rendellenességek pszichológiai diagnosztikájához Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 355. old. Ranschburg J.: Az emlékezethez kapcsolódó negatív és pozitív érzelmek fejldése óvodáskortól pubertáskorig Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 370. old. Justné Kéri H.: Problémamegoldó módok és mozzanatok az 5-6 ½ éves korban Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 383. old. Domján K.: A 6-10 éves gyermek világképének jellege Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 465. old. Geréb Gy., Szabó Z.: Módszertani elgondolás 10-14 éves tanulók szorongásos álmainak értelmezésére Magyar Pszichológiai Szemle 1967/1 57. old. Tardos A.: A 3-12 hónapos csecsem optikus és taktilomotoros viselkedése Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 69. old. Péterné Pikler E., Tardos A.: Megfigyelések a csecsem nagymozgásos aktivitásának alakulásáról az oldalrafordulástól a biztos járásig Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 87. old. Gerebenné Várbíró K., Lányiné Engelmayer Á.: Az ijedtségélmény, mint etiológiai tényez a dadogás kialakulásában Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 154. old. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékos gyermekek fejldéslélektani sajátosságai Magyar Pszichológiai Szemle 1968/3 355. old. Salamon Jenné: Óvodások elemi konstruáló tevékenysége különböz kísérleti szituációban

60

Magyar Pszichológiai Szemle 1968/4 553. old. Nemes L.: Különleges reakciók és választások értelmezése a frusztrációs próbában (PFT) Magyar Pszichológiai Szemle 1969/3-4 395. old. Bergmann E.: Korai idegrendszeri sérülés prediszpozíciója jelentsége beilleszkedési és tanulási problémáknál Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 25. old. Vincze M.: Társas kapcsolatok alakulása egy csecsem-csoportban 3-16 hónapos korig Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 31. old. Salamon Jenné: Szín, forma és jelek közötti összefüggések általánosítása az óvodáskorban Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 43. old. Királyné Dévai M.: A társadalmi környezet szerepe a 3-6 évesek verbális erkölcsi ítéleteinek kialakulásában és fejldésében Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 58. old. Mónus A., Kokas K.: Ének-zenei hatások tanulmányozása 3-8 éves gyermekeknél mozgásvizsgálatok alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1970/2 199. old. Barkóczi I.: A kognitív motiváció néhány problémája az élet korai szakaszában Magyar Pszichológiai Szemle 1970/2 263. old. Buday J.: Összehasonlító fáradékonysági vizsgálatok Down-beteg gyermekeknél ózontartalmú leveg hatására Magyar Pszichológiai Szemle 1970/4 557. old. Salamon J.: 10-14 évesek elemi konstruáló tevékenységének sajátosságai emlékezés alapján történ szerkezetösszeállításban Magyar Pszichológiai Szemle 1970/4 573. old. Paál Á.: A gyermekrajzok fejldésének motivációi 6-10. év között Magyar Pszichológiai Szemle 1970/4 624. old. P. Mirtse M., Kassay S., Szinetár Zs., Szeg L., Székács J.: A csecsemkori sorvadás kési hatása a gyermekek személyiségfejldésére Magyar Pszichológiai Szemle 1971/1 46. old. Pikler E.: Fejldés- és neveléslélektani vizsgálatok a Csecsemotthonok Országos Módszertani Intézetében Magyar Pszichológiai Szemle 1971/1 51. old. Harmath P.: A Gesell-teszt alkalmazásának néhány tapasztalata a Csecsemotthonok Országos Módszertani Intézetében Magyar Pszichológiai Szemle 1971/1 58. old. Vincze M.: Együttnevelked csecsemk és kisgyermekek társas kapcsolatainak vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1971/1 61. old. Tardos A.: A spontán aktivitás különböz formáinak alakulása a csecsemknél Magyar Pszichológiai Szemle 1971/1 65. old. Királyné Dévai M.: Az Óvodáskorú gyermekek erkölcsi ítéleteinek pszichológiai tartalma Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 305. old. Galperin, P.I.: A gyermek értelmi fejldésének vizsgálatához Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 395. old. Bergman E.: A Lakóhely Konstrukciós Próba alkalmazásának módszertani leírása Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 407. old. Patakfalviné Csokai R., Kiss R.: Etiológiai és pszichológiai adatok a dyslexiás funkció-zavarok problémájához Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 169. old. Sznyi M.: Az önfejlesztés értékvonzásai ­ IV. gimnazistáknak a ,,Metamorfózisok" tesztben adott pozitív motiváció Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 390. old. Szeg L., Kassai S., Letenyei K., Bárdos K.: Adatok a családi és a közösségi nevelés hatásához 3 éves gyerekek szomatikus , mentális és pszichés fejldésére Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 430. old. Salamon J.: A gyakorlati problémamegoldás ontogenezise a 6-10 éves korban

61

Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 541. old. Sugárné Kádár J.: A metakommunikatív vizuális percepció és verbális megfogalmazódásának összefüggése IQ-val 6-8 éves gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 547. old. Salamon Jenné: Az általánosítás kialakításának lehetsége és szerepe eszközhelyettesítési feladat verbális megoldásában kiscsoportos óvodás gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 590. old. Hunyady H.: Vizuomotoros és alakintegrációs teljesítmény összefüggése Bender- és Raven-tesztek alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1974/1 63. old. Pálhegyi F.: A Rosenzweig-teszt gyermek-változatának magyar normái Magyar Pszichológiai Szemle 1974/1 74. old. Flam Zs., P. Mirtse M.: Az akceleráció vizsgálata 27-44 hónapos gyermekek emberrajzai alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 288. old. Sugárné Kádár J.: A beszédlégzés (respratio phonatorica) és a beszéd kapcsolatának alakulása különböz mondattípusok kimondásakor 5-8 éves gyerekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 294. old. Szondy M., Hegeds T. A., Forray K., Szabó K., Popper P.: A csecsem- és kisgyermekkori fejldés magyar sztenderdjének elkészít vizsgálatai Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 301. old. Szegál B.: A csecsemkori fejldési tesztek használatának néhány problémája Magyar Pszichológiai Szemle 1974/4 422. old. Frenkl Sz.: Kudarc-reakciók kiscsoport helyzetben Magyar Pszichológiai Szemle 1974/4 450. old. P. Mirtse M., Flam Zs.: Tisztasági szokások tükrözdése ujjfestéses vizsgálati helyzetben 29-38 hónapos gyerekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1975/4 419. old. Kelen I., Kígyós É.: Az enkoprézis kialakulásának és gyógyításának modern szemlélete Magyar Pszichológiai Szemle 1975/6 581. old. Hegeds T., Szondy M., Popper P.: A csecsem- és kisgyermekkori fejldés magyar standardja II. Magyar Pszichológiai Szemle 1976/3 232. old. Szegedi M.: A gyermekkori alkoholfogyasztás szociálpszichológiai vonatkozásai Magyar Pszichológiai Szemle 1976/3 242. old. F. Csányi Y.. A Peabodyszókincsvizsgálat hazai alkalmazásának els tapasztalatai siket és halló gyerekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1976/3 261. old. P. Mirtse M., Flam Zs.: A családi és bölcsdei szokatás hatása a gyermekek tisztasági viselkedésére Magyar Pszichológiai Szemle 1976/4 395. old. Marcsekné Klaniczay S.: Prepubertásos csavargás esete Magyar Pszichológiai Szemle 1976/5 441. old. Pikler E.: A hospitalizmus megnyilvánulási formái napjainkban Magyar Pszichológiai Szemle 1976/5 448. old. Hegeds T.A.: A csecsem- és kisgyermekkori fejldés magyar standardja validitás vizsgálatai és Funkcionális Fejldési Teszt Magyar Pszichológiai Szemle 1976/6 562. old. Pálffy Z.: A színharmónia-érzékenység életkori jellemzi Magyar Pszichológiai Szemle 1976/6 571. old. Hevesi K.: A beszéd szerepe a felntt és a gyermek kapcsolatában Magyar Pszichológiai Szemle 1977/1 28. old. Sugárné Kádár J.: 5-8 éves gyermekek által reprodukált ritmikus mondóka analízise Magyar Pszichológiai Szemle 1977/4 351. old. Sugárné Kádár J.: A preverbális kommunikációs készség jellemzi

62

Magyar Pszichológiai Szemle 1977/4 377. old. Flam Zs., P. Mirtse M.: Anya nélkül nevelked 30-38 hónapos gyermekek tisztasági viselkedése ujjfestése feladathelyzetben Magyar Pszichológiai Szemle 1977/4 388. old. Hegeds T.A.: Az alacsony fejlettségi szint társadalmi jellemzi csecsem- és kisgyermekkorban Magyar Pszichológiai Szemle 1977/5 462. old. Forrai K.: A zene hatása a hároméves gyermekek fejldésére Magyar Pszichológiai Szemle 1977/6 632. old. Szegal B.: A Moro-reflex eredet és jellemzi Magyar Pszichológiai Szemle 1978/1 45. old. F. Várkonyi Zs.: A kisgyermeki kompetencia személyiséglélektani háttérérl Magyar Pszichológiai Szemle 1978/3 214. old. Salamon Jenné: Idt involváló fogalmak értelmezése nagycsoportos óvodás gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1978/4 355. old. Flam Zs.: Kisgyermekkori helyettesít tevékenységformák megfigyelése etológiai módszerei Magyar Pszichológiai Szemle 1978/4 367. old. Szegal B.: Az agresszív viselkedés fejldése a korai gyermekkorban I. Magyar Pszichológiai Szemle 1978/6 570. old. Benis M., Kalmár M., Minségjellemzk 3-6 éves gyerekek gondolkodásában Magyar Pszichológiai Szemle 1979/ 1 25. old. Kalmár M., Benis M.: Zenei fejlesztés hatása minség-fogalomkörök alakulására óvodáskorban Magyar Pszichológiai Szemle 1979/4 404. old. Vikár Gy.: Kényszerneurózis és gyermekkor Magyar Pszichológiai Szemle 1980/2 148. old. Szegál B., Dobay D.: A pszichomotoros fejldés diagnosztikájáról ( A fejldési tesztek, mint diagnosztikai eszközök) Magyar Pszichológiai Szemle 1980/2 162. old. Ranschburg J., P. Mirtse M., Flam Zs.: A jutalom és büntetés hatása a normatív altruista viselkedésre extravertált és introvertált gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1980/2 171. old. Gellénné Kálmánchey M.: Kreativitás tényezk és a Wechsler-teszt gyermekváltozatának részpróbák szerinti összehasonlítása Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 247. old. Salamon J.: Részben divergens és divergens, materializált feladatmegoldás fejldése Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 260. old. Geiger Á., Berghammer R.: Küls kontroll, érzelmek felismerése és kifejezése kövér gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 301. old. Marcsekné Klaniczay S.: A frusztrált megkapaszkodás szerepe a dadogás etiológiájában (esettanulmány) Magyar Pszichológiai Szemle 1982/4 372. old. Salamon Jenné: Gondolkodási kategóriák alakulása középs és nagycsoportos óvodásoknál Magyar Pszichológiai Szemle 1982/5 584. old. Pikler E.: Néhány gondolat a csecsemnevelési szokásokról és a szüli magatartásról Magyar Pszichológiai Szemle 1982/5 499. old. Lukács D.: A ,,formális választás" mint a gyermek életkori jellegzetességét tükröz próba Magyar Pszichológiai Szemle 1982/6 Nagy László emlékszám Magyar Pszichológiai Szemle 1983/1 40. old. B. Kakas G.: Gyermekek reakciói interperszonális frusztrációs helyzetben (PFT) Magyar Pszichológiai Szemle 1983/3 272. old. Szántó-Féder Á.: Gurulás. Csecsemkori mozgásforma Magyar Pszichológiai Szemle 1983/4 340. old. Vetró Á., Csapó Á., Pet Z.: Post partum pszichózis hatása a szüli magatartásra és az utódok fejldésére

63

Magyar Pszichológiai Szemle 1983/6 541. old. Kiss T.. Az intra- és interindividuális érzelmek differenciálódása a csecsemkorban Magyar Pszichológiai Szemle 1983/6 556. old. Lacombené Csángó L.: Az újjászületett születésrl Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/2 116. old. B. Kakas G., Ktör E.: Frusztrációs helyzetek és reakciók kategorizálása Magyar Pszichológiai Szemle 1989/2 131. old. Pikler E:. A szabad játékról Magyar Pszichológiai Szemle 1990/3-4 139. old. Virág T.: A magyarországi Holocausttúlélk leszármazottainak lelki struktúrája Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 270-321. old. Kulcsár Zs.: Gyermekkori hiperaktivitás Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 322. old. Berghammer R.: Érzelmek kifejezésének vizsgálata iskoláskorú gyermekeknél motivációs szempontok alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 470. old. Kónya A., Szabó A., Dóra Cs.: Gyermekek érzelmi jelentésadásának vizsgálata Suzanne Szasz fényképeivel Magyar Pszichológiai Szemle 1994/1-2 6. old. A játék és a trauma szerepe a gondolat születésében Magyar Pszichológiai Szemle 1995/1-2 83. old. Szeverényi P., Hetey A., Kovácsné Török Zs., Münnich Á.: Befolyásolja-e az együttszülés az apa-gyermek kapcsolat alakulásával összefügg szüli vélekedést? Magyar Pszichológiai Szemle 1995/1-2 96. old. Hajnal Á.: A neveli alkalmasság minsítése és a gyermekek kötdésének elvi és gyakorlati kérdései a gyermekelhelyezési perekben Magyar Pszichológiai Szemle 1995/3-4 194. old. Sugárné Kádár J.: A beszédkészség óvodáskori fejldésének szerepe a szocializációban különböz szociális feltételek között Magyar Pszichológiai Szemle 1999/1 59. old. Tárnok Zs., Kovács Gy., Gulyás B.: A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD)és agyi képalkotási eljárások Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 5. old. Krössy J.: Szülk vélekedései a gyermek fejldésérl ­ Egyéni tapasztalatok vagy szociális konstrukciók? Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 37. old. Vajda Zs.: Az erkölcsi ítélet fejldésének kutatása Piaget és Kohlberg után Magyar Pszichológiai Szemle 1999/4 551. old. Tóth I., Gervai J.: Szüli Bánásmód Kérdív (H-PBI): A Parental Bonding Instrument (PBI) magyar változata Magyar Pszichológiai Szemle 2001/3 387. old. Kalmár M., Boronkai J.: Az otthoni környezet minségének szerepe koraszülött gyerekek hosszú távú értelmi fejldésében Magyar Pszichológiai Szemle 2001/3 411. old. Gáspár M.: A divergens gondolkodás faktorainak interindividuális stabilitása 9-14 éves korban Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 171. old. Kalmár M.: Az intelligencia alakulása gyermekkorban: egy 10 éves longitudinális vizsgálat módszertani tanulságai Magyar Pszichológiai Szemle 2004/2 189. old. Danis I.: Rizikó- és protektív tényezk hatása a nagyon korai gondozás elrejelzésében (Az útelemzés lehetségei) Magyar Pszichológiai Szemle 2004/2 215. old. Inántsy-Pap J., Máth J.: A szülkhöz való kötdés és az óvodai társas kapcsolatok Magyar Pszichológiai Szemle 2004/2 231. old. Vajda Zs.: Az erkölcsi ítélet keletkezése: A vétség súlyossága és az erkölcsi jelleg Magyar Pszichológiai Szemle 2004/3 425. old. Péley B.: A korai kapcsolatok és az élettörténeti elbeszélések néhány összefüggése

64

Magyar Pszichológiai Szemle 2008/2 337. old. Németh G.: Az autizmusban jelentkez repetitív viselkedések egy lehetséges új funkciója 7. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/1 63. old. Margitics F., Pauwlik Zs.: A depresszió kockázatának átviteli mechanizmusai depressziós anyák gyermekeinél 8. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2000/2 179. old. Pet K.: A csodálatos csecsem Psychiatria Hungarica 2001/5 559. old. Gyermekpszichiátriai szakmai protokoll Psychiatria Hungarica 2003/6 408. old. Vetró Á., Kiss E., Kátay L., Dombovári E.: Az életminség vizsgálata gyermek- és serdülkorban Psychiatria Hungarica 2006/3 184. old. Danis I., Szilvási T., Gervai J.: Jelents életesemények megítélése kisgyermekeket nevel magyar anyák körében Psychiatria Hungarica 2006/3 210. old. Mayer L., Kiss E., Baji I., Skultéti D., Vetró Á.: Depressziós tünetek és az életesemények vizsgálata általános iskolás populációban Psychiatria Hungarica 2006/3 219. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2006/5 371. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2010/2 154. old. Pataky N., Körmendi A.: Pszichopátiás tendenciák megjelenése gyermek- és serdülkorban 9. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1981/2 191. old. Ranschburg J.: A nemek pszichológiai különbségeinek fejldéslélektani kérdései (I. rész) Pszichológia 1981/2 213. old. Eysenck, S.B.G., G. Kámánchey M., Kozéki B.: Magyar és angol iskoláskorú gyermekek összehasonlító vizsgálata: a Junior Eysenck Personality Inventory magyar változata Pszichológia 1982/2 259. old. Sugárné Kádár J.: A beszéd kialakulásának feltételei és megjelenési formái a vokális kommunikációban Pszichológia 1983/4 543. old. Ranschburg J.: A nemek pszichológiai különbségeinek fejldéslélektani kérdései (II.) A maszkulinitás-femininitás mérése Pszichológia 1983/4 559. old. Horváth K.: Tárgykapcsolatok-személyiségfejldés. Margaret Mahler életmvérl Pszichológia 1984/4 525. old. Ranschburg J., Bolla I.K., Sipos M.: A szüli neveli stílus percepciójának vizsgálata 10-14 éves korú gyerekeknél Pszichológia 1985/4 565. old. Ranschburg J., Horváth I.: Az anyai magatartás (a ,,szoptatás" és az ,,egyedül hagyás") szocio-kulturális és pszichológiai feltételei Pszichológia 1985/4 579. old. Kozéki B., Eysenck, S.B.G.: Magyar és angol iskoláskorúak összehasonlító vizsgálata ­ az impulzivitás ­ kockázatvállalás ­ empátia ­ kérdív magyar változata Pszichológia 1985/4 601. old. Kon, I.Sz.: A személyiségfejldés problémái serdül-és ifjúkorban Pszichológia 1987/2 221. old. Salamon Jenné: Az értelmi fejldés szintjeinek vizsgálata óvodás és els osztályos gyermekeknél a Venger-féle diagnosztikai módszer alkalmazásával Pszichológia 1987/3 335. old. Kürti J.: A kognitív stílusok intellektuális és nemintellektuális korrelátumai 3. osztályos tanulóknál Pszichológia 1987/4 521. old. Csapó B., Csirikné Czachesz E., Vidákovich T.: A nyelvilogikai mveletrendszer fejlettsége 14 éves korban

65

Pszichológia 1988/4 557. old. Dévai M.: Az énkép jellemzinek vizsgálata 9-14 éves korban, összefüggésben egyes személyiségjellemzkkel Pszichológia 1988/4 575. old. Molnár P.: Társadalmi hatások a 7. osztályos tanulók pályaválasztási motivációjában Pszichológia 1989/3 331. old. Ranschburg J.: Egy új tudományág (a fejldési pszichopatológia) születésérl Pszichológia 1989/3 341. old. Sroufe, A., Rutter, M.: A fejldési pszichopatológia területe Pszichológia 1989/3 363. old. Kendall, P.C., Lerner, R.M., Craighead, W.E.: Humán fejldés és intervenció a gyermekkori pszichopatológiában Pszichológia 1989/3 383. old. Belsky, J.: A szülség meghatározói: egy folyamatmodell Pszichológia 1989/3 437. old. Zahn-Waxler, C., Cummings, E.M., McKnew, D.H., Radke-Yarrow, M.: Altuizmus, agresszió és szociális interakció fiatal gyermekek esetében , mániás-depressziós szülkkel Pszichológia 1989/3 455. old. Lewis, M., Feiring, C., McGuffog, C., Jaskir, J.: Pszichopatológiai elrejelzés hat éves korban a korai társkapcsolatok alapján Pszichológia 1989/3 477. old. McCabe, V.: Az életkorra vonatkozó absztrakt perceptuális információ: A bántalmazás egy rizikófaktora? Pszichológia 1991/2 251. old. Kalmár M., Boronkai J.: Az otthon mint tanulási környezet: Koraszülött és idre született gyerekek értelmi fejldésének összehasonlító vizsgálata Pszichológia 1991/4 529. old. Sugárné Kádár J.: Az anyai illetve apai kommunikatív attitd és tanítási stratégia összefüggései a 9 hónapos csecsem viselkedésével Pszichológia 1992/1 41. old. György I.M.: A temperamentum hatása a szociális beilleszkedésre óvodáskorban Pszichológia 1992/3 411. old. Kapás I., Veres S.: Fairbain és a csábításelmélet újraértelmezése Pszichológia 1993/2 225. old. Sugárné Kádár J.: Családban illetve állami gondozásban él óvodáskorú gyerekek nyelvi kommunikatív készségének és e készség szociabilitást befolyásoló szerepének összehasonlító vizsgálata Pszichológia 1995/1 43. old. Ranschburg J., Cseh K., Sipos M.: A csecsemkori intelligencia kapcsolata a szociális környezetei hatásokkal és a szüli intelligenciával Pszichológia 1995/3 331. old. Gergely Gy., Nádasdy Z., Csibra G., Bíró Sz.: Intencionalitás tulajdonítása egyéves korban Pszichológia 1995/4 519. old. Ranschburg J., Cseh K., Sipos M.: A temperamentum és a biológiai nem szerepe a korai intelligencia fejldésében Pszichológia 2000/3 271. old. Péley B.: Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejldés modelljeiben Pszichológia 2001/2 159. old. Csibra G.: A ,,kompetens csecsem" és a fogalmi fejldés folytonossága Pszichológia 2001/2 191. old. Király I.: Kisgyermekek eseményemlékezete Pszichológia 2001/3 249. old. Kiss Sz.: A tárgyfogalom kialakulása az egyedfejldés során Pszichológia 2001/3 269. old. Péley B.: A ,,szelf-a-másikkal" tapasztalatának narratív pszichológiai vizsgálata normális életvezetés és deviáns fiatalok körében Pszichológia 2003/4 379. old. Inántsy-Pap J.: Óvodás gyerekek diádikus kapcsolatainak elemzése ­ a kapcsolat tudatosságának kérdése Pszichológia 2009/1 25. old. Lakatos K., A csecsem- és gyermekkori temperamentum molekuláris genetikai háttere

66

Pszichológia 2009/3 217. old. Kupán K., Topál J., Gergely Gy.: Az emberi kommunikatív jegyek értelmezése csecsemk és kutyák esetében Pszichológia 2009/3 237. old. Egyed K., Gergely Gy., Király I.: Tanulni másiktól és másokról Pszichológia 2009/3 255. old. Halász E.: Gyermek tanúk: a rajzolás szerepe az emlékezésben Pszichológia 2009/3 285. old. Király I., Kéri R.: Kétértelm eseményekre való emlékezés kisgyermekkorban Pszichológia 2010/1 43. old. Ribiczey N., Kalmár M., Tóth I.: Anyák és egyéves gyerekeik interakciója játékhelyzetben - Számít-e hogy a csecsem koraszülött volt? Pszichológia 2012/2 133.o- Remete E.,Tóth I.,Gervai J.,Lakatos K.: Csecsemkori érzelemregulációs kapacitás és anyai viselkedés megfigyelése fapofa (Still-Face) helyzetben 10.Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/2 101. old. C. Molnár E.: Kathexis pszichoterápia. Az anyai személyiségrész mobilizálása, az anya-magzat kooperáció és kommunikáció fejlesztése Pszichoterápia 1993/3 171. old. C. Molnár E.- E.H. Ben Ali Nour ­ Csabay L.- Varga I. ­ Szabó M. ­ Pászthy B.: A kathexis pszichoterápia lehetségei az intrauterin retardáció kezelésében Pszichoterápia 1994/1. C. Molnár E-.- E.H. Ben Ali Nour ­ Csabay L.- Varga I.: Az intrauterin retardáció kezelése kathexis pszichoterápiával Pszichoterápia 1994/2 111. old. Lichtenberg, J.D.: Párhuzamok a csecsemmegfigyelések eredményei és a felntt (különösen a borderline és nárcisztikus személyiségzavarban szenved) betegek kezelésének eseményei között Pszichoterápia 1996/3 187. old. Horváthné Tóth B., Horváth J.: Palócföldi párhuzamok Pszichoterápia 1997/1 5. old. Stork, J: Áttételi jelenségek egy 21 hónapos kislánynál. Egy korai evési zavar rövidterápiája Pszichoterápia 1998/4. 269. old Körmendy Gy. : Gyermekkórházi militerápia Pszichoterápia 1998/5 363. old Horváthné Tóth B.: Az anya-szerep kétségei Pszichoterápia 1998/6 420. old. Halász A.: Csecsemmegfigyelés-csecsemkutatás Pszichoterápia 1999/1 5. old. Hámori E.- Péley B: A pszichoanalitkus rekonstrukció problémája ­ Mahler fejldési modellje és ennek kortárs csecsemkutatás szempontú kritikái a gyermekpszichoterápiás gyakorlat szemszögébl Pszichoterápia 1999/1 14. old Raffai J: Anya-magzat kapcsolatanalízis: egy különleges kapcsolati kultúra Pszichoterápia 1999/1 35. old. Horváthné Tóth B.: A szexuális zaklatás mint a fiatalok bántalmazásának egyik formája Pszichoterápia 1999/1 119. old Ittzésné Nagy B., Vekerdy Zs., Bod M., Dubecz D.: A Bayley-II-bébiteszt adaptálási tapasztalatai Pszichoterápia 1999/3 181. old. Menyhártné Mailáth N.: A szül-konzultáció néhány dilemmája Pszichoterápia 1999/3 203. old. Körmendy Gy.: A destruktív szimbiózis ­ avagy Palkó története születésétl börtönbe kerüléséig Pszichoterápia 1999/5. 355. old. Péley B.: Idegen(test)kép Pszichoterápia 2000/3 193. old. Raffai J.: Csecsemk jobb fejldési esélyei a kapcsolatanalízisben Pszichoterápia 2001/1 43. old. Botond Gy.: A fiú, akinek delfinje van

67

Pszichoterápia 2001/4 233. old. Hámori Eszter: A"halott anya életben tartása" ­ az énszervezdés viszontagságai a korai kapcsolati traumatizáció tükrében Pszichoterápia 2002/2 94. old. Oravecz Róbert: A gyermekkori szexuális abúzus és következményei Pszichoterápia 2002/4 266. old. Antalfai Márta: Árnyékaink árnyékai. Serdül lányok Hófehérke-komplexusa Pszichoterápia 2002/5 355. old. Babos E., Szeredi B., Györkös K., Gábor Sz.: Állatasszisztált terápia hatékonyságvizsgálata két értelmi fogyatékos gyermekcsoportban Pszichoterápia 2005/1. 433. old. Molnár M.: Pszichoterápia a ,,Labirintus"-ban (egy gyakorlati szakember gondolatai) Pszichoterápia 2005/3 546. old. Ajkay K.: Interaktív és szelfreguláció Pszichoterápia 2007/1 14. old. Berszán L.: A Bizalom vagy elítélet? Szakember-szül együttmködés a fogyatékos gyermeket nevel családokkal való munkában Romániában Pszichoterápia 2007/2 90. old. Erdélyi I., Fivérek ­ nvérek. A különnem testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése Pszichoterápia 2007/6 409. old. Böhm J., Radnai G.: ,,Intim team in team" ­ a Faludi utca Pszichoterápia 2008/6 385. old. Szanati D., Nagy B.: A korai fejlesztés terápiás lehetségei koraszülött gyermekeknél ­ a preverbális képességek mérésének egy új eszköze Pszichoterápia 2009/5. 346. old. Túry F.: Roma saga- egy nagycsaládos történet: 13 családtag, 13 év Pszichoterápia 2009/6. 445. Horgász Cs.: Vita az iskolapszichológiáról 11. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 15. old. Adrigán E.: Az ikrek anyja Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 21. old. Campos J. A.: Egyéni mozgásterápia gyerekeknek-pszichoterápiás célkitzéssel Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 27. old. Molnár M.: ELBÚJÁSjáték a Labirintusban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 38. old. Hámori E.: A kötdéselmélet hozzájárulása a pszichoanalitikus elmélethez és technikához Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 44. old. Ritter A.: A serdülk és az internet Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 50. old. Havelka J.: A trauma-feldolgozás egy technikája: szemmozgásokkal történ deszenzitizálás és feldolgozás (EMDR) Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 62. old. Hódi Á.: Interjú dr. Nemes Lívia kiképz pszichoanalitikussal Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 7. old. Bárdos K.: A közös titok Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 13. old. Tör T.: A tükör a titkot is megmutatja Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 19. old. Kuhn G.: Az anyai szerep sérthetetlensége Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 26. old. Harkány É.: Láthatatlan apák Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 42. old. Adrigán E.: A két nvér Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 53. old. Rajnik M.: testérzetek szimbolikus megjelenítése Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 58. old. Bogár Zs.: Az örökbe fogadásra várók felkészítése

68

Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 64. old. Somogyi E., Mészáros V.: Titok és gyász Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 72. old. Sebestyén Sz., Haár Zs., Virág G.: AIDS-betegségben elhunyt Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 75. old. Hódi Á.: A dementor csókja ­ a titok elszigetel hatása Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 79. old. Fazekas Á.: Ábra ,,A legfontosabb, hogy összetartson a család" c. tanulmányhoz Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 80. old. Kökény V.: A tabu rétegei Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 93. old. Kovács Gy.:,,Teherként ült a szívemen..." Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 104. old. Campos A.: A gyermeki látásmód megelevenedése a gyászmunkában Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 109. old. Stork, J.: Élet és halál között Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 131. old. Császár A.: Az emlékezés sajátosságai prenatális gyász során Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 140. old. Hódi Á.: Gyászfolyamat feldolgozása szülvel folytatott konzultációban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 148. old. Bárdos K.: Halál és túlélés Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 153. old. Varga Zs.: Lélektani mese a tárgyvesztésrl, a mesérl és a varázslatról Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 162. old. Hámori E.: Az anyai szeparációs szorongás és a mentalizáció szerepe az igen kis súlyú koraszülöttek mintáinak fejldésében Serdülés gyermek-pszichoterápia 2003/2 174. old. Hubay M.: Csoportpszichoterápiás próbálkozás krónikus beteg gyerekekkel Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 189. old. Beszélgetés Hubay Marianne pszichológussal Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 207. old. Sallay H.: Identitás-sítusok: szüli nevelési eljárások, mint elzmények és kognitív stílusok, mint lehetséges következmények Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 232. old. Lust I., Hámori E.: A határvesztés a határépítés dinamikája egy serdülkkel folytatott pszichoterápiás csoportban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 238. old. Lust I.: A konzultáció, mint mfaj Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 244. old. A ,,Négy üléses konzultáció" Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 254. old. Koller É.: Vadgesztenye Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 263. old. Ajkay K.: Gyászmunka a négyüléses konzultációban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 273. old. Havas Á.: Hasfájás, fejfájás, enurézis... átjárhatóság test és lélek között gyerekkorban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 273. old. Mészáros V.: A gyermekbántalmazás kockázati tényezi és prevenciós lehetségei Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 281. old. Interjú Klaniczay Sárával Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 3. old. Erdei K., Majsai Hideg T.: ,,Maci csoport" (pszichodráma) Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 26. old. B. Kádár J.: A kígyó és a szem: az álmatlan kislány meséje

69

Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 43. old. V. Binet Á.: A mítosz és a gyermeki fantázia párhuzamos vonásai Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 66. old. Hardy J., Koltai M.: Mesék és mítoszok a családterápiában Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 79. old. Kurdi M.: ,,Kedves Roland" Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 87. old. Hédervári-Heller, É.: A kötdéselmélet klinikai relevanciája Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 4. old. Ajkay K.: Agresszió és szorongás korai gyökerei Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 14. old. Klaniczay K.: Szorongás és agresszió, indulatok feldolgozása a terápiás kapcsolatban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 22. old. Székács E.: A szorongás hlt helye (Szorongás és bántalmazás) Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 35. old. Kuhn G.: Az élettani elakadástól a tényleges dadogásig Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 40. old. Bárdos K.: Szorongásos álmok feldolgozása a Winnicott-féle ,,firka-játék" segítségével. 41. old. A csodamadár Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 45. old Vozár A.: Álom-szorongás-titok Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 49. old. Krasznai J.: ,,Rám figyeljetek!" Egy burok létrehozása és széttörése. Szorongás és kisebbrendség individuálpszichológiai rövidterápiája egy eset kapcsán Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 58. old. Takács B.: ,,Integratív játék" a prevencióban és a korai intervencióban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 74. old. Adrigán E.: Enyém, tied, miénk. Negatív érzések a viszontáttételben Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 79. old. Hódi Á.: A szüli projekciók akadályozó hatása a terápiás szövetség kialakításában Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 87. old. Rajnik M.: Ami az esetleírásból kimarad Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 95. old. Nagy M.: Az agressziótól a szorongásig vezet út Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2007/5 4. old. Terenyi Z.: A szoptatás kommunikatív aspektusairól 12.Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VI 59. old. Ranschburg J.: Jelentés a 0-10 éves longitudinális vizsgálatról Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VI 105. old. Popper P.: Gyermek- és serdülkorú devianciák háttere és prognózisa Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 3. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése c. kutatási firány 1981-1985. évi programjának záródokumentuma Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 101. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása c. firány által támogatott kutatásokra épül megjelent tanulmányok 13.Thalassa folyóirat Thalassa 1992/2 45. old. Virág T.: Anya-tükör Thalassa 1993/2 45. old. Füzesséry É.: Lacan és az ,,Apa neve" Thalassa 2000/1 15. old. Golse, B.: A megfigyelés: az elmélettl a gyakorlatig és a gyakorlattól az elméletig

70

Thalassa 2000/1 61. old. Kukuczka-Bizos, N.: Gondolatok a korai tárgy és szelf kialakulásának viszonyáról Thalassa 2000/1 69. old. Lagier, R.: A kisgyermek története és a felntt pszichikus jövje: a Lóczy tapasztalata Thalassa 2004/3 127. old. Ferenczi S.: Egy proletárlány gyermekkora. Feljegyzések egy 19 éves öngyilkos lány els tíz életévérl Thalassa 2005/1 63. old. Kende A.: Az anyaság a pszichoanalízisben: lehetséges következtetések a n mint szubjektum szemszögébl

71

16. HÁTRÁNYOS HELYZET

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2007/3. 232. old. Room, R.: Az alkohol- és droghasználathoz kapcsolódó stigma és szociális egyenltlenségek 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2005/1 97. old. Marik N.: Angyalcsinálók (abortusz) Fordulópont 2006/1 5. old. Dávid B., Hegeds R.: A családoktól tanulunk

CSALÁDSEGÍTÉS- ÉS GONDOZÁS

1. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1987/2 42. old. Katona Imréné: Az ifjúsági otthon lehetségei a gyerek és a család gondozásában Gyermekvédelem 1988/1 13. old. Gosztonyi G.: A szociális szolgáltatások szervezete és finanszírozása Gyermekvédelem 1988/1 17. old. Telkes J., Bognár G.: Javaslat a társadalmi részvétellel szervezd családsegít hálózat kialakításához Gyermekvédelem 1988/1 23. old. Zám M., Lukácsné Weiller K.: Szociális munkaszakmai érdekvédelem Gyermekvédelem 1988/2 40. old. Horváth V. Zs.: Leányanyák Gyermekvédelem 1988/4 1. old. A szociális munka etikai kódexe Gyermekvédelem 1988/4 6. old. Horányi Györgyné: Családgondozás a nevelési tanácsadókban Gyermekvédelem 1988/4 12. old. Hoffmann G.: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? Gyermekvédelem 1988/4 15. old. Maróth J.: Hogyan látom a nevelési tanácsadóban a családgondozó szerepét? Gyermekvédelem 1988/4 19. old. Bang, R.: A gyermekpszichoterápia és a szociális gondozó Gyermekvédelem 1988/4 24. old. Bang, R.: A gondozás pszichológiai alapjai, az egyéni segítés módszertana. Könyvismertetés Gyermekvédelem 1988/4 43. old. Andelson, E., Fraiberg, S.: Elhagyott anya, elhagyott gyermek Gyermekvédelem 1989/1-2 3. old. Szegedi Tamásné: A szociálpolitika ellátórendszere és a családsegít központok munkája Gyermekvédelem 1989/1-2 55. old. Zám M.: A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete és a szociális munka újjászervezése hazánkban Gyermekvédelem 1989/4 15. old. Vankó I.: A család és az intézményes nevelés ,,munkamegosztásának" problémái a gyereknevelésben Gyermekvédelem 1989/4 79. old. Varga, K.: Egy család válsághelyzetben Gyermekvédelem 1990/1 9. old. Makai É.: A magárahagyottság láncrekaciója Gyermekvédelem 1991/3-4 90. old. Hoghughi, M.: A gondozó-gyermek kapcsolat Gyermekvédelem 1991/3-4 108. old. Molnár M.: Esetek egy nevelési tanácsadó gyakorlatából Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/1 1-18. old. Család- családvédelem. 1. old. Van Acker, J.: A családdal való foglalkozás, mint az intézeti elhelyezés alternatívája, 9. old. Mogens Lasson, S.: Kísérlet és újítás a gyermekek és családjaik kezelésében; 11. old. Nagy K.: Családsegítés egy budapesti gyermekotthonban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/2 39-52. old. Gondozás - gondozóképzés 39. old. Masztyokova, J.M., Larionova, Ny.: Árva gyermekek szociális adaptációjának

72

kérdései Oroszországban; 42. old. Kerekes Ferencné: Élménypedagógiai projekt a Rendsburgi Evangelikus Jugenddorfban; 47. old. Brennan, P.D.: Gondozóképzés; 50. old. Tittnich, E.: Intézeti gondozók felkészítése Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 73. old. Sági T.: A ,,praktikus életismeretek" vizsgálata Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 79. old. Kálmánné Ligeti É.: Hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatása 2. HÍD folyóirat HÍD 1991/5 47. old. Czigány É.: Árokparton (esettanulmány) HÍD 1991/5 72. old. Gergely D.: Jolán (esettanulmány) HÍD 1991/5 107. old. Debreczeni Zs.: A lezárt szoba (esettanulmány)

FOGYATÉKKAL ÉLK

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/2 37. old. Tóth M., Tóth L.: A korai fejlesztés hatása mozgásukban akadályozott gyermekekre Alkalmazott pszichológia 2006/2 34. old. Sarka F.: Hogy legyen egyenl esélyük... Alkalmazott pszichológia 2006/2 47. old. Riesz M.: Érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2001/4 15. old. Büki P.: Mesélnek a felhk (Cikk a vakokról) Fordulópont 2001/4 20. old. P Szávai E.: A szalagavatón miért is táncolna egy vak diáklány? Fordulópont 2001/4 23. old. Kingsley, J., Levitz, M.: Figyeljetek ránk! (Down szindróma) Fordulópont 2001/4 53. old. Lángh J.: Ha Guéno így akarta, ilyen vagy, nem baj (fogyatékosok) Fordulópont 2002/3. 89. old. Galgóczy A.: A zene ­ mint pedagógia. Értelmi akadályozottsággal él gyerekek és fiatalok zenei oktatása az ULWILA-módszerrel Fordulópont 2003/3 25. old. Borbély S.: A gyermek fogyatékosságának tudatosulása a szülkben Fordulópont 2003/3 39. old. Bass L.: ,,A soha fel nem növ gyermek" (Családban nevelked súlyos-halmozott fogyatékosok életkörülményei Magyarországon) Fordulópont 2003/3 57. old. H.T. Egy szül a kezdetekrl és a mindennapos küzdelemrl Fordulópont 2003/3 71. old. Büki P., Marik Á., Marik N.: Másként élve és másként látva avagy fogyatékkal élk a Szigeten Fordulópont 2003/3 80. old. Marik N.: Színpadon máskép(p) Fordulópont 2003/3 84. old. Verdes T.: Életminség és pedagógia. Minségfejlesztés a felntt korú értelmi fogyatékosok lakóotthonaiban Fordulópont 2003/3 98. old. Sum F.: Gondolatok az életkezdésrl. Gyermekotthonban él értelmi fogyatékos fiatalok élettörténetei Fordulópont 2003/3 105. old. Mihalekné Kádár M.: Üvegszemek Fordulópont 2004/2 49. old. Szabó M.H.: ,,Ha a csend beszélni tudna..." A jelnyelvhasználó közösség helyzete a mindennapokban és a törvényi szabályozásban Fordulópont 2005/1 73. old. Bánfalvy Cs.: A fogyatékos gyerekek és az iskolai integrációs törekvések Fordulópont 2005/3 65. old. Ksuz Sz.: A csend hangjai. A hallássérültek és a zene kapcsolata

73

Fordulópont 2006/1 63. old. Bánfalvy Cs.: Tüntet fogyatékosok (A fogyatékosság néhány politikai aspektusa) Fordulópont 2006/1 79. old. Elfelejtett sorsok. ,,Jól kifárasztom magam munkával" (vakság) Fordulópont 2006/2 39. old. Kottlár G.: Ahogy fogtad a kezem. Bátor Tábor ­ Krónikus betegséggel él gyerekeknek Fordulópont 2007/3 61. old. B. Pinczés A.: Hátrányos helyzetek a Déri Múzeumban (Látássérültek, mozgássérültek, autisták) Fordulópont 2007/3 103. old. Marik N.: ,,Most már tisztában vagyok vele, hogy nekik mennyire nehéz" Ability Park a Vizafogó Általános Iskolában 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1984/3 35. old. Magyariné Bakonyi A.: A beavatkozás szintjei (Három óvodai esettanulmány) 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1967/4 567. old. Bödör J.: A kisegít iskolai tanulók pszichológiai fejldése a gyakorlati- és munkatevékenységben Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 154. old. Lányiné Engelmayer Á.: Értelmi fogyatékos gyermekek fejldéslélektani sajátosságai Magyar Pszichológiai Szemle 1971/2 204. old. Pálhegyi F.: A frusztráció hatása vak serdülk munkateljesítményére Magyar Pszichológiai Szemle 1971/2 275. old. Blumenfeld Gyuláné: Az értelmi fogyatékos gyermekek vizsgálatára alkalmas tesztkészlet ismertetése Magyar Pszichológiai Szemle 1974/2 202. old. Budayné Balkay S., Lányiné Engelmayer Á.: Raven Színes Matrica tesztjének alkalmazása hallássérültek vizsgálatára Magyar Pszichológiai Szemle 1974/4 439. old. F. Csányi Y.: Hallási fogyatékosok pszichológiai vizsgálatainak néhány módszertani kérdése Magyar Pszichológiai Szemle 1976/1 14. old. Palotás G.: A hallási fogyatékos és a beszédhibás gyerekek habilitációja és rehabilitációja Magyar Pszichológiai Szemle 1976/3 242. old. F. Csányi Y.. A Peabodyszókincsvizsgálat hazai alkalmazásának els tapasztalatai siket és halló gyerekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1977/4 413. old. Pálhegyi F.: Látássérültek alkalmazkodása frusztrációs helyzetben Magyar Pszichológiai Szemle 1977/5 478. old. Vékássy L.: Vakok álmai Magyar Pszichológiai Szemle 1978/3 241. old. Pálhegyi F.: A látássérült gyermek pszichoszociális környezete Magyar Pszichológiai Szemle 1980/3 266. old. Budayné Balkay S.: Hallássérültek szociális érettségének vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1980/3 289. old. Panuska M., Veszelák F.: Gyógypedagógia vagy társadalmi kompenzáció? Magyar Pszichológiai Szemle 1980/3 293. old. Czeizel E.: Az értelmi fogyatékosok megítélésének kérdése Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/2 150. old. Sarkady K., Zsoldos M.: Az enyhe értelmi fogyatékosok dyslexiájának kognitív pszichológiai megközelítése Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/4 291. old. Vékássy L.: dadogók oral-praxia és oral stereognosis vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1989/1 37. old. Vékássy L.: Gyógyult dadogók utánvizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1989/6 589. old. Vékássy L.: Pöszék orális szterognózisának vizsgálata

74

Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 111. old. Lányiné Engelmayer Á.: Intelligencia, IQ értelmi fogyatékosság Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 5. old. Garai D.: A test és identitásalakulás kérdései a fogyatékossággal élk személyiségének megismerésében Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 57. old. Prónay B.: Vak gyermekek verbális intelligenciájának vizsgálata. Tapasztalatok a MAWGYI-R teszttel Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 125. old. Nagyné Réz I.: Hallássérült fejldési diszfáziás gyermekek kognitív képességei (esettanulmány) 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/2 139. old. Dukay-Szabó Sz., Túry F.: Testkép- és evészavarok látássérültek körében. Irodalmi áttekintés 6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2006/1 84. old. Farkas L., Káló R., Gerevich J.: Viktimizáció és alkoholprobléma a fogyatékkal élk családjaiban Psychiatria Hungarica 2010/3 221. old. Csorba J., Radványi K., Regélyi E.: Magatartásprofil és pszichiátriai tünetdimenziók vizsgálata értelmi akadályozottsággal gondozott intézeti betegeken 7. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1999/3 355. old. Mirnics Zs., Békés J., Rózsa S., Halász P.: Epilepsziával élk életminségének vizsgálata Pszichológia 2003/4 393. old. Radványi K.: Down-szindrómás gyermekek intelligenciaszintje, szociális kompetenciája (adaptív viselkedése) és az otthoni környezet jellemzi közötti kapcsolatok vizsgálata 8. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/V 3. old. Illyés S., Erdsi S.: Az épek fogyatékosképe és fogyatékosokhoz való viszonya 9. Végeken folyóirat Végeken 1991/2 32. old. Romhányi R.: A ,,Hit és Fény" mozgalom születése, célja, feladatai Végeken 1992/3 37. old. Bertók Gy., Gyrfi Sándorné: A pécsi Lelki Egészségvéd és Gondozó Intézetben mköd értelmi fogyatékosoknak szervezett klub munkája

GYERMEKVÉDELEM

1. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1982/1 33. old. Albert Mátyásné: Esettanulmányok az óvodai gyermekvédelem körébl Gyermekvédelem 1982/1 39. old. Rigó B.: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Budapesten (Beszélgetés Dr. Mezei Gyulával) Gyermekvédelem 1983/2 31. old. Albert Mátyásné: Esettanulmányok Gyermekvédelem 1984/3 69. old. Gergely F.: A magyar gyermekvédelem történetének vázlata a XIX. Század második felétl 1919-ig Gyermekvédelem 1985/3 49. old. Kovács L., Grünwald Béláné: Speciális felkészítés az óvónk gyermekvédelmi tevékenységére Gyermekvédelem 1985/4 61-69. old. Gáti F.: Elzetes kommentárok a ,,Rendhagyó beszélgetés..."-hez 62. old. Dobos L.: Rendhagyó beszélgetés dr. György Júlia orvospszichológussal Gyermekvédelem 1986/1 57. old. Gayer Gyuláné: Gyermekvédelem, családgondozás, szociálpolitika Gyermekvédelem 1986/1 63. old. Mihály I.: Az óvoda, iskola, gyermekvédelmi tevékenysége

75

Gyermekvédelem 1986/4 13. old. Talyigás K.: A családgondozás Gyermekvédelem 1986/4 56. old. Kotulyák G., Urbán L.: ,,Gyermekvédelem alulnézetben" Gyermekvédelem 1986/4 62. old. Laczkovics M.: Jó szándékú mulasztások ­ halálos következmény Gyermekvédelem 1987/2 12. old. Ritoók Pálné: Gyermekvédelem és pályaválasztás Gyermekvédelem 1987/3 22. old. Gáti F.: A gyermekvédelem fejlesztésével kapcsolatos megközelítések és gondolkodási sémák Gyermekvédelem 1988/1 27. old. Bernád I.: Szubjektív gondolatok Dr. Gáti Ferenc A gyermekvédelem fejlesztésével kapcsolatos megközelítések és gondolkodási sémák cím tanulmányának olvasása nyomán Gyermekvédelem 1988/4 34. old. Büchler J., Romhányi Lászlóné: B. Ferenc esete Gyermekvédelem 1989/1-2 11. old. B. Aczél A.: A magas szint gyermekvédelmi jogszabály új vonásai Gyermekvédelem 1989/3 34-82. old. Szabolcs-Szatmár Megyei Körkép 34. old. Gyuricsku K.: Szociálpolitika; 39. old. Gyúró I.: A társadalmi beilleszkedés gondjai; 44. old. Pataki J.: A gyermekvédelem általános helyzete; 47. old. Laskay E.: A gyámhatóságok munkája a számok tükrében; 56. old. Sebestyén Sz.: A mentálhigiénés prevenció lehetségei. Így látja a gyermekpszichiáter; 58. old. Sátorhelyi É.: A gyermekpszichiátria aktuális helyzete; 60. old. Peth Á.: Csecsemotthonban gondozott gyermekek adaptációs problémái; 65. od. Mankó M.: A Közelítések.. elé; 69. old. Oláh E., Nagy T.: ,,Közelítések" Fiskolások foglalkozásai állami gondozott lányok között; 77. old. Fekete K.: A nyírségi egyházmegye szeretetszolgálati munkája és diakóniai intézményei Gyermekvédelem 1989/4 1. old. Az emberi jogoktól a gyermeki jogokig Gyermekvédelem 1989/4 25. old. Mányai J.: Veszélyeztetettség és a családi mködés Gyermekvédelem 1989/4 43. old. Kerezsi K.: A gyerek, mint áldozat Gyermekvédelem 1989/4 57. old. Sebestyén Sz.: Második európai konferencia a bántalmazott és elhanyagolt gyermekek védelméért Gyermekvédelem 1989/4 65. old. Segítségnyújtás szexuálisan bántalmazott lányoknak Gyermekvédelem 1989/4 72. old. Gerevich J.: A drogproblémák társadalmi vonatkozásai Gyermekvédelem 1990/2 19. old. Katona É.: Krízisek Gyermekvédelem 1990/2 52. old. Kohári M., Nagyné Kasza I.: Csapatmunka a hátrányos helyzet gyermekekért Gyermekvédelem 1990/2 56. old. Koncz M.: Alkalmazkodási zavarok az általános iskolában Gyermekvédelem 1990/2 58. old. F. Vankó I.: Széljegyzet az iskolások hátrányos helyzetérl Gyermekvédelem 1990/2 59. old. Farkas K.: Tanárjelöltek ismerkedése a gyermekvédelemmel Gyermekvédelem 1990/3 4. old. Salgo, L.: A gyermeki jogok és a gyermekvédelmi jog elemei Gyermekvédelem 1990/3 54. old. Peters, A.N.: Válás és sértetlen család? Gyermekvédelem 1991/1 1. old. Lévai M.: A gyermeki jogok Magyarországon Gyermekvédelem 1991/1 28. old. Talyigás K.: A gyermekvédelem új helyzetérl Gyermekvédelem 1991/1 57. old. Patkó K.: Négy éve a gyermekvédelem egészségügyi ellátásában

76

Gyermekvédelem 1991/2 55. old. Abonyi E.: Csoportfoglalkozások hátrányos helyzet gyerekekkel Gyermekvédelem 1991/2 71. old. Gergely F.: Politikai rendszerváltás és társadalmi gyermekvédelem Gyermekvédelem 1991/3-4 81. old. Kerezsi K.: Veszélyeztetett gyermekek védelme Maryland államban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/1 46. old. Vuosalmi, K.: A gyermeki jogok érvényesülése a családon kívüli nevelésben Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 36. old. Kozma F.: Boldog gyermekkor? Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/2 34. old. Madar J.: ,,Ments meg uram!" (esettanulmány) Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/2 1-9. old. Gyermeki jogok. 1. old. Cantwell, N.: Hogyan sikerült a Gyermeki Jogok Egyezményének gyakorlatba való átültetése; 7. old. Nekula, K.: Gyermekjogok ­ gyermekek kívánságai

KISEBBSÉG

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2001/4 33. old. Liégeois, J.P.: ,,Sérültek" Európája (romák) Fordulópont 2001/4 38. old. Diósi Á.: A cigány gyerekek helye a magyar iskolákban Fordulópont 2004/2 83. old. Fischer E.: Híd a szakadék fölött (a németországi török kisebbség) Fordulópont 2004/3 47. old. Katz K.: Lajoskomárom, a falu, mely elfelejtett németül (roma gyilkosságok) Fordulópont 2005/1 13. old. Márton I.: A szegénység átörökítése. Szavak vagy tettek a gyermekszegénység csökkentésére Fordulópont 2005/1 27. old. Lelovics Zs.: A kicsik hétfn a legéhesebbek Fordulópont 2005/1 89. old. Büki P., Marik N.: Dokumentumfilmek a Filmszemlén Fordulópont 2006/1 93. old. Szente J.: Menekült gyermekek oktatása az USA-ban Fordulópont 2006/2 104. old. Marik N.: Hajléktalanok, romák és lúzerek Fordulópont 2006/3 43. old. Oláh A.: Szegregáció kontra integráció Fordulópont 2006/3 69. old. Illés-Molnár M.: Kulturális sokszínség vagy összeolvadás. A szellemi értékek elvesztésének veszélye az integrálódási folyamatban Fordulópont 2006/4 5. old. Büki P.: Megszülettem, tehát...? 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1984/2 67. old. Hundsalz, A.: Cigánygyermekek ­ az iskoláztatás szempontjából fontos magatartási jegyeik szociálpszichológiai vizsgálata (könyvismertetés) Gyermekvédelem 1984/3 35. old. Magyariné Bakonyi A.: A beavatkozás szintjei (Három óvodai esettanulmány) Gyermekvédelem 1984/3 77. old. Svarbalik I., Adamovic, K.: Sajátosságok az általános iskolás cigány tanulók oktatásában és nevelésében Gyermekvédelem 1985/3 9. old. Horváth Gy.: Néhány észrevétel Andreas Hundsalz Cigánygyermekek ­ az iskoláztatás szempontjából fontos magatartási jegyeik szociálpszichológiai vizsgálata cím könyvéhez Gyermekvédelem 1985/3 14. old. Tamási S.: A cigány tanulók helyzete és védelme a nyírmadai általános iskolában Gyermekvédelem 1988/4 38. old. Morvai B.: Kéreget, avagy minden így mködik? Gyermekvédelem 1991/2 11. old. Kotnyek I.: Cigánygyerekek oktatására irányuló törekvések Magyarországon

77

3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1985/5 403. old. Salvendy, J.T.: A bevándorlók mentális egészsége: a fogalmak átértékelése Magyar Pszichológiai Szemle 2006/1 155. old. Pet Cs., Szekeres A.: A katasztrófapszichológia lehetségei és els tapasztalatai Magyarországon Magyar Pszichológiai Szemle 2009/1 139. old. Nguyen Luu Lan Anh, Fülöp M., Goowin, R., Göbel, K., Martín Rojo, L., Grad H., Berkics M.: kínai bevándorló családok gyerekeinek integrációja és szociális támogatottsága 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2008/4 255. old. Hárdi L.: Menekülk pszichoterápiás és pszichoszociális segítése 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2005/4 381. old. Bigazzi S.: A cigányok szociális reprezentációja: filmek és filmcímek Pszichológia 2007/4 357. old. Bokrétás I., Bigazzi S., Péley B.: Átmenet ­ IdentitásCigányság, I. Az értelmiségi lét felé haladó cigány fiatalok identitásalakulása 6. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1998/2 94. old. Oravecz R.: Menekült gyermekek traumás zavarai Szenvedélybetegségek 1998/4 272. old. Oravecz R.: A menekültidentitás dinamikája 7. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XII 79. old. Gecsei E.: Beszámoló a gyermekgyógyászat területi szociális gondjairól Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 26. old. Kiskorúak maradtunk? Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 88. old. Pomogyi L.: A cigányság és a cigánybnözés a burzsoá Magyarországon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 150. old. Tódor J.: ,,Leszek ám én még szabad! Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XVI 1. old. Sajó A.: Társadalmi reakciók devianciára 8. Thalassa folyóirat Thalassa 1994/1-2 261. old. Lucassen, L.: A ,,cigányok" üldözése Hollandiában a második világháború alatt 9. Végeken folyóirat Végeken 1991/1 35. old. Lankó J.: Tapasztalatok az Egyház peremén élk elérésérl: a cigányok esetében Végeken 1994/3 23. old. Andrásfalvy J.: A cigánygyermekek nevelhetsége Végeken 1995/1 27. old. Grezsa F.: Csongrádi menekülttábor: egy darabka Bosznia

NEVELOTTHONBAN, JAVÍTÓINTÉZETBEN ÉLK

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2001/2 72. old. Domszky A.: Az árvaügytl a veszélyeztetettek védelméig. 100 éves a gyerekvédelem Fordulópont 2001/4 79. old. Jackó S.: Idsek, anyák, gyermekek (a Balkányi Szent Miklós Szeretetotthon és Menedékház) Fordulópont 2002/1 49. old. Diósi Á.: Az állam gyermekei Fordulópont 2002/2 66. old. Platthy I.: Kamaszkori személyes mítoszok. Gyermekotthonban él fiatalok rajzai Fordulópont 2002/3 59. old. Diósi Á.: A gyermekvédelem szárnyai alatt. Hivatásos nevelszülk, nevelcsaládok

78

Fordulópont 2003/3 108. Puskás Gy.: Szülklub Fordulópont 2003/4 75. old. Felszeghy Cs.: Elfelejtett sorsok. ,,Nem én szültelek, nekem csak a szívemben születtél" Fordulópont 2004/1 98. old. Tatárné Kapus É.: Start avagy egy speciális gyermekotthoni felkészít tréning és tanulságai Fordulópont 2004/4. 61. old. Horváth Gy.: ,,Szerelem ­ sötét verem" (?) gyermekotthonban felnöv fiatalok partnerkapcsolatai Fordulópont 2005/1 68. old. Erdháti Nagy Lászlóné, Földesi É.: Személyre szabott utógondozás ­ gyógypedagógiai intézmények mellett mköd gyermekotthonokban 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1982/1 63. old. Kádár Józsefné: Tíz éves a hivatásos pártfogó felügyelet Gyermekvédelem 1983/2 49-67. old. Róza J.: A ,,Mackógyerek egy napja" személyiségvizsgálatban feltáruló sajátosságok és a kreativitás összefüggései nevelotthonban él állami gondozott óvodás gyermekeknél. Hátrányok és elnyök Gyermekvédelem 1983/2 58. old. Bognár J.: Hátrányok és elnyök Gyermekvédelem 1983/3 14 .old. D. Tóth L.: Nevelszülk, örökbe fogadó szülk alkalmassági vizsgálata Gyermekvédelem 1983/3 51. old. Kokas K.: Komplex esztétikai nevelés egy gyermekotthonban Gyermekvédelem 1984/1 21. old. Szentkuti Jánosné: A munkára nevelés gondja a szaktanár szemszögébl egy nehezen kezelhet tanulócsoportban Gyermekvédelem 1984/1 45. old. Osváth Józsefné: A bnelkövet fiatalkorú átnevelésének problémái Gyermekvédelem 1984/1 63. old. Schaffer E.: Három történet Gyermekvédelem 1984/1 77. old. Bernád I.: Gondolatok az örökbefogadási eljárásról Gyermekvédelem 1984/1 107. old. Szénási S.: Az id halmoz... Elmélkedések felnttekrl, fiatalokról, toleranciáról Gyermekvédelem 1984/2. 9-35. old. Osoháné Hazai K.: A csecsemotthonok szerepe a sikeres örökbefogadások elkészítésében. S.T. örökbefogadása Gyermekvédelem 1984/3 21. old. Járó Miklósné: A nevelotthoni gyerekek küls iskolába járásának tapasztalatairól Gyermekvédelem 1984/4 15. old. Hazai Istvánné: A szabadids tevékenységek alakulás a nevelotthonokban Gyermekvédelem 1985/1 20-54. old. A családgondozó terepmunka Hajdú-Bihar megyei tapasztalatai. 20. old. Ungvári J.: Bevezet gondolatok; 21. old. Béres Cs.: A családgondozás szociológiai problémái egy új lakótelepen; 31. old. Balogh E.: A pedagógiai gondozás jelentsége a családok életének formálásában; 33. old. Somogyi M., Gellénné Nagy V.: Családgondozás pszichológusszemmel; 37. old. Kovács L.: Egészségügyi gondozás és együttmködés az állami gondozottak családba visszahelyezés érdekében; 40. old. Matlák A.: A kiemelt segítséget igényl családok kulturális befolyásolása; 42. Denich Á.: A jogtanácsadás szerepe a családgondozásban; 45. old. Bajkó M.: Családsegít szolgálat ­ szakemberképzés; 49. old. D. Tóth L.: A Hajdú-Bihar megyei GYIVI családgondozó terepmunka-kísérlet elzményeirl és tapasztalatairól Gyermekvédelem 1985/2 9. old. Urbánné Végvári J.: A nevelszülknél nevelked gyerekek szocializációs problémái Gyermekvédelem 1985/3 54. old. Lackovics M.: Örökbefogadás külföldre Gyermekvédelem 1985/4 17. old. Bernád I.: Vizsgálati tapasztalatok a gyámügyi ügyintézk élet- és munkakörülményeirl és feladatteljesít képességérl

79

Gyermekvédelem 1985/4 26. old. Vilusz A.: A nevelszüli hálózat fejlesztésének idszersége, a hivatásos nevelszüli kísérlet tapasztalatai Gyermekvédelem 1985/4 42. old. Granasztói Sz., Hazai V.: Játszóház a nevelotthonban Gyermekvédelem 1985/4 49. old. Szilágyiné Illés M., Baloghné Juhász M.: Vizuális játszóház Gyermekvédelem 1986/1 66. old. Siklósi Nándorné: A fvárosi nevelotthoni hálózat fejldésének történetébl és a jelen gondjairól Gyermekvédelem 1986/1 71. old. Dobos L.: A nevelotthonok helye és szerepe a gyermekvédelemben az elmúlt évtizedekben, és napjaink tennivalói Gyermekvédelem 1986/1 75. old. Bernád I.: A gyermek- és ifjúságvédelmi jogszabályokról; az állami gondozásról Gyermekvédelem 1986/2 36. Tenczer Gy.: Néhány gondolat ­ egy esettanulmány ürügyén - a pártfogó családgondozói munkájáról Gyermekvédelem 1986/4 7. old. Volentics A.: A családi háttér nélküli nevelés jellegzetességei Magyarországon Gyermekvédelem 1986/4 48. old. Osváth Józsené: A nevelintézeti szocializációról Gyermekvédelem 1987/2 37. old. Talyigás K.: Kísérletek állami gondozott gyerekek saját családjukba való visszahelyezésére Gyermekvédelem 1987/2 1. old. Domszky A.: A szervezetközpontú neveléstl a nevelésközpontú szervezet felé Gyermekvédelem 1987/3 1. old. Domszky A.: A szervezetközpontú neveléstl a nevelésközpontú szervezet felé 2. Gyermekvédelem 1987/3 38. old. Darvas Á.: Speciális intézetben dolgozó nevelk pályaválasztási motivációi pályához való viszonyulási jellegzetességei Gyermekvédelem 1987/3 41. old. B. Aczél A.: Reszocializációs törekvések zárt intézeti körülmények között Gyermekvédelem 1987/3 47. old. Juhász J. (rádióinterjúja nyomán): Gondolatok az örökbefogadásról Gyermekvédelem 1988/1 4. old. Domszky A.: A szervezetközpontú neveléstl a nevelésközpontú szervezet felé 3. Gyermekvédelem 1988/2 7. old. Udvari K.: Néhány gondolat egy speciális ifjúmunkás-leánynevelotthonról és gondozottairól Gyermekvédelem 1988/3 24. old. Schiffmann, M.: A családba helyezés gyakorlata Franciaországban Gyermekvédelem 1989/1-2 67. old. Veres S., Brezovszky L.: A képzettségi hátrányok okai az állami gondozottak körében Gyermekvédelem 1989/4 36. old. Rácz J., Várterész É., Csom M.: Csoportpszichoterápiás kísérlet kudarcának elemzése egy ,,totális intézmény" jelleg nevelotthonban Gyermekvédelem 1989/4 87. old. Cseres J.: Az SOS gyermekfaluról Gyermekvédelem 1990/1 18. old. Rácz J.: Totális intézmény jelleg nevelintézet nevelked gyermekek beszédjellemzinek és szociometriai pozíciójának összefüggései Gyermekvédelem 1990/2 10. old. Hazai Istvánné, Csókay L.: Állami gondozott gyermekek és fiatalok iskoláztatásának helyzete Gyermekvédelem 1990/2 62. old. Osoháné Hazai K.: Gondolatok K.Z. javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú sorsáról Gyermekvédelem 1990/3 57. old. Molnár Lászlóné: Szül és gyermek kapcsolattartása

80

Gyermekvédelem 1990/3 58. old. Baloghné Kássa Z.: Nagyszül és gyermek kapcsolattartása Gyermekvédelem 1990/3 60. old. Auth Béláné: Kapcsolat a vérszerinti családokkal, patronálókkal Gyermekvédelem 1990/3 62. old. Ameijde: Örökbefogadás ­meghatározó lépés Gyermekvédelem 1990/4 63. old. Strausz Györgyné: Nagykorúvá vált állami gondozottak társadalmi beilleszkedése Gyermekvédelem 1991/1 12. old. Kertész A., Vincze M.: VIOLA hazamegy Gyermekvédelem 1991/1 66. old. Madaras J.: Látlelet a kapcsolattartásról Gyermekvédelem 1991/2 1. old. Bobál Pálné: A Frostig-program alkalmazása nevelotthonban Gyermekvédelem 1991/3-4 18. old. Klimó I.: Magatartási és tanulási zavarokat mutató gyerekek vizsgálata egy nevelotthoni csoportban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 20. old. Kálmánchey M.: Az intézetbe kerülés pszichológiai szempontú elemzése Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 24. old. Tuggener, H.: Családi gondozás vagy nevelotthon Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 25. old. Aldgate, J.: Interperszonális dinamika nevelszülknél és nevelotthonokban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 26. old. Vincze M., Balogh Gy., Megyesiné Vida A.: Párbeszéd a csecsemotthon és a hatóság között Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 30. old. Gergely F.: Kell-e nekünk gyermekváros? Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 50. old. A szupervízióról Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 51. old. Müller, T.: Szupervízió a nevelotthonban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 52. old. Spath, K.: Beszélhetünk-e szakszer nevelotthoni nevelésrl szupervízió nélkül? Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 54. old. Állami gondozottak Hollandiában Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/2 58. old. Mi legyen a javítóintézetekkel? Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 12-20 old. 12. old. A gyermeki jogok érvényesítése; 13. old. Lane D.: Az ENSZ Gyermeki Jogokról szóló egyezményének érvényre juttatása; 16. old. A gyermekek jogai Magyarországon; 18. old. Tervezet; 19. old. A gyermekek jogairól és azok megvalósításáról tartott kongresszus állásfoglalása Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 42-53. old. Diagnosztika és fejlesztés. 42. old. Volentics A.: Diagnosztika és szükségletorientált elhelyezés a gyermekvédelemben; 46. old. Kálmánchey M.: Személyiségfejleszt csoport a gyermekvédben Gyermekvédelem-nevelközösségek 1996/1 1-38. old. Esettanulmányok esetismertetések 1. old. Rácz E.: ,,Balul sült el a dolog"; 9. old. V. Károlyi K.: ,,Bizonyítani akarok anyunak"; 19. old. Rochy Istvánné: ,,Észrevette, hogy én is vagyok"; 24. old Biácsi Jánposné: ,,A felntteknek mindent lehet"; 30. old. Iványi Györgyné: ,,Ahol az élet-kezdket segítik"; 34. old. Demusné Kádár K.: ,,Egyik szemem mindig rajta volt" Gyermekvédelem-nevelközösségek 1996/1 46-55. old. Gondozás-Nevelés, 46. old. Kemppainen, M.: Irányvonalak a finn gyermekvédelemben; 50. old Rabe, H.: Mit veszítettünk ­ mit nyertünk? Ifjúságvédelem Németországban, 53. old. Nevelotthoni gyerek ­ nevelt gyerek? Együttmködés a gyermekek és fiatalok elhelyezésénél?

81

Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/2 12. old. Liszkai Osváth Józsefné: Speciális csoportmunka a nevelintézeti reszocializációban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/2 45-61. old. Gondozási formák 45. old. Gyermekotthonok Angliában: Salaam, L'Attitudes, beacom Lodge, Independent Living Resources, Oldfield, St. Aubyns Hove; 58. old. Kárpáti Z.: Töprengés a bicskei hetesotthon feladatairól; 60. old. Tájékoztató a fels-ausztriai ,,napos-anya" szolgáltatásról Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 1-23. old. 1. old. Magde, N.: Gyermekvédelem és nevelotthonok Európában. 16. old. Részletek a J/4183. számú, 1997. évi ,,Jelentés"-bl Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 1-23. old. Kérdések és ellentmondások. 23-34. old. 23. old. ,,Eltnnek" az ifjúsági hivatalok; 27. old. A segít nevelés integrált formái; 30. old. Janusz Korczak, a nevelotthoni nevelés egyik lelkesít úttörje Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 34-49. old. Szervezeti változások. 34. old. Dobos L., Lovas J.T.: A változó gyermekváros; 40. old. Iványi Györgyné: Gyermekjóléti szolgálat a nevelotthonokban; Sörös L.: Az Elszállási Hálózat Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 49-67. old. Lakásotthonok. 49. old. Prokai J.: Új utakon a Nógrád megyei intézményes gyermekvédelem; 60. old. Nagy T.: Célzott segítségnyújtás az intézményes gyermekvédelemben Gyermekvédelem-nevelközösségek 1998/1 67-71. old. Kislépték nevelési egységek. 67. old. Fábry B.: Családszer nevelési rendszer a gyermekvárosban; 71. old. Dobos L.: Családias jelleg csoportok a gyermekvárosban 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1977/1 37. old. Falk J.: A gondozón ­ gyermek kapcsolat személyességének jelentsége és alapfeltétele a csecsemotthonban Magyar Pszichológiai Szemle 1984/4 328. old. Szító I.: A gyermekvédelemben dolgozó pszichológus problémái Magyar Pszichológiai Szemle 1986/1 28. old. Grynaeusz E., Pressing L.: Intézetbl és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata I. Háttértényezk Magyar Pszichológiai Szemle 1986/2 129. old. Grynaeusz E., Pressing L.: Intézetbl és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata II. Frusztrációs jellemzk Magyar Pszichológiai Szemle 1986/3 229. old. Grynaeusz E., Pressing L.: Intézetbl és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata III. Asszociációs jellemzk és a pszichológiai mutatók faktoranalízise Magyar Pszichológiai Szemle 1989/2 115. old. Negyven éves a Lóczy 4. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 335. old. Sz. Kármán J.: Sar si von? A hazai cigány értelmiség helyzete egy nem reprezentatív kutatás tükrében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/4 287. old. Susánszky É., Szántó Zs., Stauder A., Kopp M.: Pályakezd fiatalok életminsége Magyarországon. Foglalkoztatott és a munkaer-piaci szempontból hátrányos helyzetben lév fiatalok életminségének összehasonlító vizsgálata 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1993/2 225. old. Sugárné Kádár J.: Családban illetve állami gondozásban él óvodáskorú gyerekek nyelvi kommunikatív készségének és e készség szociabilitást befolyásoló szerepének összehasonlító vizsgálata 6. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 58. old. Bogár Zs.: Az örökbe fogadásra várók felkészítése

82

7. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1996/2 125. old. Karanedev Ivánné: Kompenzáló nevelés a javítóintézetben (1990-1995) 8. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 19846VI 199. old. B. Aczél A.: Speciális nevelotthonok és zárt intézetek növendékének életútja és az intézményrendszer hatékonysága Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 8. old. Bujdos L.: A nevelés helyzete és változásai Aszódon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 18. old. Grád A.: Önismereti körök javítóintézetben Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 125. old. Sörös L.: Pályázat az intézeti életmód megújítására irányuló kísérletek a nevelotthonokban és nevelintézetek témakörben Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 133. old. Sum F.: Az intézeti életmód megújítására irányuló kísérletek a nevelotthonokban és nevelintézetekben Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 139. old. Szekér K.: Az intézeti életmód megújítására irányuló kísérlet nevelotthonban 9. Thalassa folyóirat Thalassa 2000/1 11. old. Golse, B.: Az intézetben nevelked kisgyermek. Egy paradigma pszichoanalitikusok számára Thalassa 2000/1 41. old. Vabre, M.: A Lóczyban a csecsem mozogva tanul létezni Thalassa 2000/1 104. old. Nemes L.: fantáziál anyakép egy állami gondozott kislány gondolatvilágában 10. Végeken folyóirat Végeken 1992/3 10. old. Vadas Gy., B. Mácsai E:. A nevelotthoni nevelés válsága (Mentálhigiénés és szociológiai látlelet)

NEVELSZÜLKKEL ÉLK

1. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1988/1 27. old. Németh L.: A szül és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozása Gyermekvédelem 1988/2 48. old. Vajda Zs.: Nevelési környezet és antiszocialitás Gyermekvédelem 1988/3 29. old. Rasmussen, H.C.: Nevelcsalád a szociális terepmunkában Gyermekvédelem 1988/3 36. old. Clarke, A.: Speciális nevelszüli gondozás NagyBritanniában Gyermekvédelem 1988/3 40. old. Pagée, R.: Terápiás családok Hollandiában Gyermekvédelem 1988/3 44. old. Gyógypedagógiai Nagy Családok Egyesülete: Koncepció Gyermekvédelem 1988/3 55. old. Csáki J., Hazai Istvánné: A hagyományos nevelszüli hálózat néhány jellemzje Magyarországon Gyermekvédelem 1988/3 64. old. Kóti J.: A hivatásos nevelszüli családok légkörérl, nevelési stílusáról, a kihelyezett gyermekek személyiségfejldésérl Gyermekvédelem 1988/3 73. old. Udvarhelyi A.: Mind a nyolc egyformán gyermekem. Hivatásos nevelszüli tábor Gyermekvédelem 1991/1 33. old. Gáti F.: Most a nevelszülk...? Gyermekvédelem 1991/2 34. old. Anglin, J.P.: Szülk képzése és segítése Gyermekvédelem 1991/3-4 90. old. Hoghughi, M.: A gondozó-gyermek kapcsolat

83

Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/1 18-29 old. Örökbefogadás 18. old. Bayle, M.L.: Örökbefogadás: egyik kötelékbl a másikba; 20. old. Noel, J.: Az eredet titka, a titkok eredete; 22. old. Yakoub, S.: A nemzetközi örökbefogadásról; 24. old. Gosztonyi G.: Nemzetközi adoptáció ­ barát vagy ellenség? 2. Végeken folyóirat Végeken 1991/2 20. old. Révész P., Buczkó I., Jakab L.: A nevelcsaládok lehetségei és nehézségei a veszélyeztetett gyermek identitásának kialakulásában

84

17. HIPERAKTIVITÁS

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2005/4 124. old. Benyák A.: A hiperaktivitás háttértényezinek vizsgálata Alkalmazott pszichológia 2006/4 5. old. Benyák A.: Alsó tagozatos hiperaktív gyermekek szociális pozíciója az osztályban 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2002/4 31. old. Szcs M.: ,,Hát akkor az ember tényleg padlóra kerül" A hiperkinetikus zavarokkal küzd gyermeket nevel szülk problémái 3. Magyar Pszichológia Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 270. old. Kulcsár Zs.: Gyermekkori hiperaktivitás I. Korai értelmezések, leíró jellemzk, genetikai vonatkozások Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 292. old. Kulcsár Zs.: Gyermekkori hiperaktivitás II. Lateralitás, nemi vonatkozások és vesztibulris kompenzáció Magyar Pszichológiai Szemle 1999/1 59. old. Tárnok Zs.: A figyelemhiányos hiperaktivitási zavar és agyi képalkotási eljárások 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/3 173. old. Rácz J.: A gyermekkori ,,figyelemzavar szindróma" klinikai pszichofiziológiája és patopszichológiája Psychiatria Hungarica 2005/4 299. old. Szerémi A., Tárnok Zs., Farkas L., Dótzi J., Gádoros J.: A kisgyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar neurokognitív tünetei Psychiatria Hungarica 2008/3 196. old. Psychiatria Hungarica 2008/5 324. old. Bálint S., Czobor P., Mészáros Á., Simon V., Bitter I.: A felnttkori figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavarban tapasztalható neuropszichológiai deficit: Irodalmi áttekintés Psychiatria Hungarica 2012/3 165.o- Keresztény Á., Dallos Gy., Miklósi M., Róka A., Gárdos J., Balázs J.: A gyermek- és serdülkori figelemhiányos-hiperaktivitás zavar komorbiditásának összehasonlítása 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2007/4 311. old. Szabó Cs., Poszet E., Veress A.: A figyelemzavaroshiperaktív és tipikusan fejld gyermekek kognitív profiljának összehasonlítása

85

18. HOMOSZEXUALITÁS, HAJLÉKTALANOK, PROSTITÚCIÓ HOMOSZEXUALITÁS

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2001/2 50. old. A szexuális másság Fordulópont 2003/4 85. old. Fischer E.: Nehéz együttélés. Homoszexuálisok a heteroszexuálisok társadalmában 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1990/1 24. old. Mikus Gy.: A homoszexualitás megnyilvánulásai I. rész 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1978/4 322. old. Buda B.: Adalékok a férfi homoszexualitás etiológiájához és pszichodinamikájához 4. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1995/3 225. old. A Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért bíróság általi be nem jegyzésének története Szenvedélybetegségek 1996/2 99. old. Tóth L.: Miért nem politizálódott a magyarországi meleg társadalom az 1990-es években Szenvedélybetegségek 1996/5 334. old. Tóth L.: Szexuális életstílusok, társadalmi hatások. Összehasonlító vizsgálódás a homo- és heteroszexuális szexuális gyakorlat és a nyugat-európai és magyar homoszexuális viselkedésminták Szenvedélybetegségek 1999/4 289. old. Miclutia, I.V.: A homoszexualitás etikai aspektusai Romániában 5. Thalassa folyóirat Thalassa 2008/3 87. old. Eszenyi M., Zahuczky L.: Ferenczi és kortársai a homoszexualitásról Thalassa 2010/4 5. old. Dean, T., Lane, C:: Homoszexualitás és pszichoanalízis Thalassa 2010/4 39. old. Fuss, D.: Bukott nk. Freud ,,A ni homoszexualitás egy esetének pszichogenezisérl" Thalassa 2010/4 61. old. Rutkin, R.: Pszichoanalízis melegekkel és leszbikusokkal interperszonális megközelítésben Thalassa 2010/4 70. old. Ritter A:. A homoszexualitás felfogásának változásai a pszichoanalitikus elméletben és terápiában Thalassa 2010/4 85. old. Béres-Deák R.: ,,Anyu, Tina a szerelmed?" Gyermeket nevel azonos nem párok és az identitás vállalása Thalassa 2010/4 99. old. A pszichoanalízis és a homoszexualitás: gondolatok perverz vágyról, inzultusról és apai funkcióról. Francois Pommier interjúja Elisabeth Roudinescóval Thalassa 2010/4 117. old. Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa 2010/4 125. old. Szasz, T.S.: A homoszexualitás jogi és morális aspektusai

HAJLÉKTALANOK

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2006/2 104. old. Marik N.: Hajléktalanok, romák és lúzerek 2. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat

86

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/4 329. old. Barabásné Koller E.: Az otthontalanság pszichológiai hatása a hajléktalan életmóddal kapcsolatba kerül személyek identitásváltozásában 3. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/5 381. old. Komáromi É.: A hajléktalanság mentálhigiénéje

PROSTITÚCIÓ

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/1-2 110. old. Baráth Á.: Emberkereskedelem, prostitúció és drog a globalizáció hálójában 2. Psychiatria Hungarica folyóirat 2012/1 48.o- Meskó N., Láng A., Bernáth L.:Hogyan hat a prostítúció a kapcsolatok stabilitására? Egy evolúciós modell empírikus tesztelése 3. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1998/6 434. old. Forrai J.: Férfi és ni utcai prostituáltak. Összehasonlító vizsgálat Szenvedélybetegségek 1999/3 218. old. Haeberle, E.: ,,Pornográfia". Múlt, jelen, jöv

87

19. INTELLIGENCIA

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2000/3 5. old. Barna Gy., Kulcsár Zs.: A hipochondria, empátia, pszichológiai immunrendszer, valamint a szociális és emocionális intelligencia összefüggései Alkalmazott pszichológia 2005/2 141. old. Kalmár M.: Megérthetjük-e az intelligencia fejldésének egyéni útjait? 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 522. old. Barkóczi I., Oláh A., Zétényi T.: Az intelligencia, a kreativitás és a szocio-ökonómiai státusz összefüggéseirl Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 541. old. Sugárné Kádár J.: A metakommunikatív vizuális percepció és verbális megfogalmazódásának összefüggése IQ-val 6-8 éves gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1974/2 194. old. Szegedi M.: A Raven-féle intelligencia teszt érvényességnek statisztikai vizsgálata a hazai szúrópróba tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 1974/4 379. old. Klein S.: Információ-elsajátítás és alkotó alkalmazás (IA) mint az intelligencia mértékre Magyar Pszichológiai Szemle 1976/5 419 old. Barkóczi I.: Egyetemi hallgatók intelligenciájának és kreativitásának összefüggése produktivitásukkal és az ezekre vonatkozó oktatói ítéletekkel Magyar Pszichológiai Szemle 1976/6 554. old. Jóni A.: Tartós szénkéneg-expozíció és intellektuális állapot Magyar Pszichológiai Szemle 1977/6 623. old. Szakács F., Ajkay K.: A számismétlés próba (MAWI III.) értéke a memória és intelligenciavizsgálatban Magyar Pszichológiai Szemle 1978/3 226. old. Szakács F., Dobossy M.: Adatok a verbális és performációs intelligencia viszonyát kifejez MAWI-mutatók klinikai pszichodiagnosztikai alkalmazásához Magyar Pszichológiai Szemle 1982/2 147. old. Hajnal Á., Váczi P., Tanulmányi eredmény ­ intelligencia ­ személyiségjegyek Magyar Pszichológiai Szemle 1983/4 323. old. Zétényi T.: Szociális helyzet, intelligencia és kreativitás óvodás korban Magyar Pszichológiai Szemle 1983/5 421. old. G. Kálmánchey M., Kozéki B.: Személyiségdimenziók kapcsolata lakóhelyi, szociális és intellektuális jellemzkkel gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/6 472. old. Kelemen N.: A családi környezet hatása az intellektuális fejldésre. Longitudinális vizsgálat a HOME-leltár alkalmazásával Magyar Pszichológiai Szemle 1989/5 523. old. Klein S.: Beszélgetés Robert J. Strenberggel az intelligenciáról és a szerelemrl Magyar Pszichológiai Szemle 1990/3-4 155. old. Feuer M.: 6-10 éves korú gyermekek emberrajzának és intelligencia vizsgálatának összehasonlító elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 5. old. Kovács K.: Arthur Jensen és az IQ-vita 1969-tl 2000-ig Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 39. old. Pléh Cs.: Öröklés- és környezetelv érvelés az 1970-es évek fordulóján Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 51. old. Szokolszky Á.: Öröklés-környezet: mit is jelent az ,,is"? Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 85. old. Vajda Zs.: Az intelligencia természete

88

Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 111. old. Lányiné Engelmayer Á.: Intelligencia, IQ értelmi fogyatékosság Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 127. old. Gyarmathy É.: IQ és tehetség Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 155. old. Gervai J., Lakatos K.: Új, molekuláris genetikai megközelítés az IQ örökldésének vizsgálatában Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 171. old. Kalmár M.: Az intelligencia alakulása gyermekkorban: egy 10 éves longitudinális vizsgálat módszertani tanulságai Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 211. old. Csapó B.: Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejldésének számítógépes szimulációja segítségével Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 229. old. Faragó K.: Hogyan jut érvényre az intelligencia a gyakorlatban ? 3. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1982/4 483. old. Kürti K.: A kreatív képességek és az intelligencia fejldését befolyásoló tényezk Pszichológia 1983/4 471. old. Klix, F.: Új út a kognitív intelligenciadiagnosztikában Pszichológia 1993/4 523. old. Herskovits M., Gyarmathy É.: Kiegyensúlyozatlan intelligenciastruktúrájú tehetséges gyerekek Pszichológia 1995/1 43. old. Ranschburg J., Cseh K., Sipos M.: A csecsemkori intelligencia kapcsolata a szociális környezetei hatásokkal és a szüli intelligenciával Pszichológia 2000/3 243. old. Gyarmathy É.: Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY Pszichológia 2006/3 247. old. Nagy H.: Az érzelmi intelligencia kapcsolata az intelligenciával és a személyiséggel Pszichológia 2009/2 165. old. Nagy H., Oláh A., G. Tóth K.: Az érzelmi intelligencia mérésének néhány problémája: a fejldési kritérium tesztelése

89

20. INTRAUTERIN ÉLET

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2006/1 86. old. Büki O., Dakó-Maros K.: Zenével az élet kezdetén és végén. Fülharmónia magzatoknak, babáknak és szüleiknek 2. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 1998/tavasz 33. old. Kovácsné Török Zs., Szeverényi P.: A vetélés és a szülés körüli gyermekelvesztés a pszichológus szemével Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 22. old. Kovácsné Török Zs.: Pszichoterápiás segítségnyújtás perinatális gyermekelvesztés után Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 28. old. Németh T.: A szeretet hídján. Veszteségélmények feldolgozása egy speciális életciklusban a várandósság idején Kharon, Thanatológiai szemle 2005/3-4 41. old. Singer M.: Asszonyok álmában síró babák. Interjúk magzatukat, babájukat elvesztett szülkkel Kharon, Thanatológiai szemle 2007/1-2 78. old. Kelemen H.: Gondolatok a perinatális gyászról egy esetleírás kapcsán 3. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2007/3 239. old. Stocker A.K., Hargitai R.: Az anya-magzat kötdés narratív pszichológiai vizsgálata 4. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/2 101. old. C. Molnár E.: Kathexis pszichoterápia. Az anyai személyiségrész mobilizálása, az anya-magzat kooperáció és kommunikáció fejlesztése Pszichoterápia 1993/3 171. old. C. Molnár E.- E.H. Ben Ali Nour ­ Csabay L.- Varga I. ­ Szabó M. ­ Pászthy B.: A kathexis pszichoterápia lehetségei az intrauterin retardáció kezelésében Pszichoterápia 1994/1 45. old. C. Molnár E-.- E.H. Ben Ali Nour ­ Csabay L.- Varga I.: Az intrauterin retardáció kezelése kathexis pszichoterápiával Pszichoterápia 1995/5 317. old. C. Molnár E., Németi M., Tóth-Pál E., Papp Cs.: A genetikai tanácsadás dilemmája a Fabry-betegség prenatális diagnosztikája kapcsán Pszichoterápia 1995/5 343. old. Raffai J.: Az intrauterin anyareprezentáns Pszichoterápia 1999/1 14. old. Raffai J.: Anya-magzat kapcsolatanalízis: egy különleges kapcsolati kultúra

90

21. ISKOLA

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/1-2 5. old. Paksi B., Demetrovics Zs., Nyírády A., Nádas E., Buda B., Felvinczi K.: A magyarországi iskolai drogprevenciós programok jellemzi Addiktológia 2006/4 382. old. Takács I.G.: Ecstasy és agykárosodás ­ van rá bizonyíték? Az Amit az ecstasyról iskolásoknak, szülknek, tanároknak, partizóknak tudni kell cím könyv recenziója 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/1 5. old. Antalovits M.: Az alkalmazott pszichológia Magyarországon Alkalmazott pszichológia 1999/1 17. old. Katona N.- Oakland, T.: Tanulási stílus ­ egy integratív megközelítés Alkalmazott pszichológia 1999/1 43. old. Serfz M.: Az iskolák ,,piacosodása" Alkalmazott pszichológia 1999/1 75. old Balogh L.: Tehetségfejleszt szakpedagógusképzés Alkalmazott pszichológia 1999/1 83. old. Berentés É.: Az iskolai szociálpszichológia jelenségvilága Alkalmazott pszichológia 1999/3 75. old. Katona N.: Nemzetközi iskolapszichológia Alkalmazott pszichológia 1999/3 81. old. Mez F.: Az iskolapszichológiai irányzat megyei szint fejlesztésének lehetségeirl Alkalmazott pszichológia 2000/4 75. old. Nagy Lászlóné: A gondolkodási képességek fejlesztésének lehetséges útjai Alkalmazott pszichológia 2001/1 5. old Figula E.: A pedagógusok konfliktuskezelésében szerepet játszó tényezk Alkalmazott pszichológia 2001/3 29. old. Gyenei M.: Az iskolakezdés pedagógiaipszichológiai dilemmái Alkalmazott pszichológia 2001/3 43. old Tóth L.: Kognitív folyamatok az írásbeli szövegalkotásban Alkalmazott pszichológia 2001/4 73. old N. Kollár K., Felvinczi K.: Az ,,egészséges élet" kísérleti tantárgy vizsgálata óramegfigyelésekkel Alkalmazott pszichológia 2001/4 91. old. P. Balogh K.: Módszertani levél: ajánlás az iskolapszichológiai tevékenység szabályozására Alkalmazott pszichológia 2002/1 61. old Mészáros A.: Fiskolai hallgatók távoktatásra történ felkészítése tréning módszerrel Alkalmazott pszichológia 2002/2 29. old. N. Kollár K.: Az iskolai terhelés hatása a tanulás mennyiségére és a tanulók közérzetére Alkalmazott pszichológia 2002/2 67. old. Martonné Tamás M., Somogyi M.: A nevelési tanácsadóba integrált iskolapszichológiai szolgáltatás modellje Alkalmazott pszichológia 2002/3 27. old. Oroszné Preger M.: Pedagógushallgatók nevelési attitdjeinek összefüggése a szülk és a tanárminta észlelt nevelési jellemzivel Alkalmazott pszichológia 2002/4 83. old Gáspár M.: Az iskolai érdemjegyek és ami mögöttük van Alkalmazott pszichológia 2003/2 5. old. Estefánné Varga M.: Koraszülött gyermekek longitudinális, pszichodiagnosztikai vizsgálatának és iskolai beválásának eredményei Alkalmazott pszichológia 2003/2 65. old. N. Kollár K., Kontráné Hegybíró E., Lukács K.: Koncepció és felelsség a tanárképzésben Alkalmazott pszichológia 2004/4 5. old. Gyenei M.: Iskoláskorúak szabadids tevékenysége tanulmányi eredményük tükrében

91

Alkalmazott pszichológia 2004/4 19. old. Figula E.: Az iskolai erszak jelenségének feltárása, a tanulók érintettségének, szerepviselkedésének elemzése egy vizsgálat tükrében Alkalmazott pszichológia 2004/4 36. old. Péter-Szarka Sz.: Az idegennyelv-tanulás motivációs jellemzi az általános iskolában Alkalmazott pszichológia 2004/4 153. old. Vita a testneveléstanárok iskolai értékelésérl Alkalmazott pszichológia 2006/1 39. old. A felsoktatási tanácsadás és jellemzi a változó oktatási struktúrában Alkalmazott pszichológia 2006/1 51. old. Dávid M.: A tanulási kompetencia fejlesztése Alkalmazott pszichológia 2006/2 63. old. Gyenei M.: Képességfejlesztés és tanulmányi eredményesség Alkalmazott pszichológia 2006/2 74. old. Farkas E., Tóth Zs. I.: Krízisintervenció az iskolában Alkalmazott pszichológia 2006/2 124. Mez F., Mez K., Józsa B.: Egy országos iskolapszichológiai helyzetfelmérés Alkalmazott pszichológia 2006/3 109. old. Séra L., Laczkó I., Kalamár H., Cs. Sipeki I.: Tisztesség a tanulásban? Alkalmazott pszichológia 2006/4 5. old. Benyák A.: Alsó tagozatos hiperaktív gyermekek szociális pozíciója az osztályban Alkalmazott pszichológia 2006/4 22. old. Holecz A.: Pedagógusjelöltek és pedagógusok személyiség- és megküzdési jellemzi Alkalmazott pszichológia 2006/4 41. old. Jámbori Sz.: A családi és az iskolai környezet hatása a fiatalok teljesítménymotivációjára és a versengés iránti attitdjére Alkalmazott pszichológia 2006/4 64. old. Riesz M.: Fvárosi középiskolások értéktudatosság-vizsgálata Alkalmazott pszichológia 2007/1 116. old. Suplicz S.: A pedagógusok sikeressége szempontjából fontos jellemzk Alkalmazott pszichológia 2007/2 118. old. Gyenei M.: Az iskolai matematika elsajátításában szerepet játszó pszichikus funkciók Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 21. old Szeg Á.: Pedagógusok attitdje az integrált oktatással kapcsolatban Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 35. old. Mezfi-Horváth A.: Iskolai teljesítményproblémák és szomatikus panaszok közötti kapcsolat kisiskoláskorban. Az egyéni jellemzk szerepe Alkalmazott pszichológia 2009/1-2 85. old Pluhár F. Zs., Czigány L., Dúll A., Pikó B., Uzzoli A.: Kisiskolások ugyanazon kérdésre adott írásos és rajzos válaszainak összehasonlítása ­ hazai tapasztalatok az írj-rajzolj (,,Write and draw") technikával 3. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/1 44. old. Fryman, M.: A médiaoktatás esélyei Fordulópont 1999/2-3 5. old. Benczik V.: Az olvasás alkonya? Fordulópont 1999/2-3 49. old. Galántai Z.: Internet, oktatás, filterezés Fordulópont 1999/2-3 65. old. Kamarás I.: Olvasótábor tegnap ­ és ma? Fordulópont 1999/5-6 91. old. A tévé-kor gyermekei Fordulópont 2000/2 Potoczki K.: Médianevelés Szlovéniában Fordulópont 2000/3 46. old. Bánfalvy Cs.: Budapesti szakképz iskolások önképe és közérzete Fordulópont 2001/1 53. old. P. Szávai E.: Akik ,,hangoskönyveket" olvasnak ­ az olvasás technikái látássérültek részére

92

Fordulópont 2001/1 85. old. Fischer E.: Alice Miller: A dráma vége ­ avagy kezdetben volt a nevelés Fordulópont 2001/2 35. old. Newman, F.: ,,Itt fontos férfimunka folyik" Nemi megkülönböztetés az oktatásban Fordulópont 2001/3 21. old. Klicker, R.L.: Gyász az iskolában Fordulópont 2001/3 46. old. Szent J.: Így láttuk Buffaloból. Az amerikai terrorcselekmények egy pedagógus szemszögébl Fordulópont 2001/4 5. old. Szénási Zs.: A Gyermekek Háza integrált oktatásáról Fordulópont 2001/4 20. old. P Szávai E.: A szalagavatón miért is táncolna egy vak diáklány? Fordulópont 2001/4 38. old. Diósi Á.: A cigány gyerekek helye a magyar iskolákban Fordulópont 2002/1 5. old. Miller, A.: A gylölet melegágya Fordulópont 2002/2 66. old. Platthy I.: Kamaszkori személyes mítoszok. Gyermekotthonban él fiatalok rajzai Fordulópont 2002/3 25. old. Nádai P.: A mai iskolai ­ 1911 Fordulópont 2002/3. 89. old. Galgóczy A.: A zene ­ mint pedagógia. Értelmi akadályozottsággal él gyerekek és fiatalok zenei oktatása az ULWILA-módszerrel Fordulópont 2004/1 5. old. Büki P., Szollár Zs.: Értékek és mértékek Fordulópont 2004/1 59. old. Szontagh P.: Iskolakerülk. Igazolatlan mulasztások a fvárosi szakközépiskolai és szakiskolai tanulók körében ­ els benyomások egy kutatási projekt kezdetén Fordulópont 2004/1. 87. old. Fried Zs.: Az individuálpedagógia Németországban. Az individuálpedagógia fejldése a gyermek- és ifjúságvédelemben Fordulópont 2005/2 31. old. Bondor E.: Merre tovább iskolai könyvtár? Fordulópont 2006/3 5. old. Csonka Csabáné: Alternatív iskolák Fordulópont 2006/3 15. old. Fóti P.: Roxfort vagy Summerhill Fordulópont 2006/3 43. old. Oláh A.: Szegregáció kontra integráció Fordulópont 2006/3 49. old. Balassa B.: A kéz, a szív és a fej iskolája Hogyan érthet egy Waldorf-tanár mindenhez? Fordulópont 2006/3 53. old. Tallós P.: A-miért-is? Fordulópont 2006/3 64. old. Mózes E.: ,,Waldorf-szülk iskolája" Fordulópont 2006/3 66. old. Lukáts K.: A Waldorf-gyerekekrl Fordulópont 2006/3 86. old. Büki P.: Az iskola legyen fekete doboz Fordulópont 2006/4 51. old. Steklács J.: Ki tud jól olvasni? Avagy úton az olvasásjelenség megértése felé. Az olvasásértés tanítása és fejlesztése a stratégiai olvasásra épül kísérleti fejleszt programban Fordulópont 2007/2 81. old. Molnár M.: Írószakkör Fordulópont 2007/2 91. old. Illés-Molnár M: A magyar nyelv tanításának kérdései német nyelvi környezetben Fordulópont 2007/3 5. old. Molnár K.R.: ,,te vagy a legszebb tavasztündér..." vagyis: miért jó múzeumpedagógusnak lenni? Fordulópont 2007/3 21. old. Kesik G.: Nézzünk együtt kiállítást! ­ szeletek a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógiai alapvetéseibl Fordulópont 2007/3 36. old. Linder M.: Miért tesz boldoggá egy mvészettörténészt, ha múzeumpedagógiával is foglalkozhat? Fordulópont 2007/3 75. old. Éliás I., Tuczai R.: Múzeumpedagógia szabadidben Fordulópont 2008/2 5. old. Cselik Á.: Ember és nyelv Fordulópont 2008/2 8. old. Huszár A.: Egy város- és a nyelvek (kéttannyelv intézmények)

93

Fordulópont 2008/2 17. old. Vámos Á.: Változó társadalom ­ növekv ,,nyelvéhség" Az ún. kéttannyelv gimnáziumok fejlesztése és e fejlesztés hatása a közoktatásra Fordulópont 2008/2 27. old. Heltai M.: Azonos feladatok két helyen: családban és iskolában 4. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1984/1 21. old. Szentkuti Jánosné: A munkára nevelés gondja a szaktanár szemszögébl egy nehezen kezelhet tanulócsoportban Gyermekvédelem 1984/3 21. old. Járó Miklósné: A nevelotthoni gyerekek küls iskolába járásának tapasztalatairól Gyermekvédelem 1984/3 77. old. Svarbalik I., Adamovic, K.: Sajátosságok az általános iskolás cigány tanulók oktatásában és nevelésében Gyermekvédelem 1985/3 14. old. Tamási S.: A cigány tanulók helyzete és védelme a nyírmadai általános iskolában Gyermekvédelem 1986/3 54. old. de Keyser, F.: A gyógypedagógiai nevelés, a különösképpen nehezen beilleszked gyerekek iskoláinak struktúrája (Hollandia) Gyermekvédelem 1990/2 10. old. Hazai Istvánné, Csókay L.: Állami gondozott gyermekek és fiatalok iskoláztatásának helyzete Gyermekvédelem 1990/2 56. old. Koncz M.: Alkalmazkodási zavarok az általános iskolában Gyermekvédelem 1990/2 58. old. F. Vankó I.: Széljegyzet az iskolások hátrányos helyzetérl Gyermekvédelem 1991/2 43. old. Esztergomi csoport: ,,Kiégett pedagógusok fölélesztése" Gyermekvédelem 1991/3-4 103. old. Csépke Lászlóné, Szentpétery Dénesné: nevelintézeti tanulók fogalmazásainak elemzése Gyermekvédelem 1991/3-4 110. old. Roy, V.: Iskolasegít szolgálat Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/1 38. old. Magyar J.: Beilleszkedési nehézségek az iskolában Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/1 43. old. Müller, K.H.: Nehezen nevelhet gyermekek az iskolában Gyermekvédelem-nevelközösségek 1993/1 49. old. Domonkos J: Oktatva gyógyítás a fvárosi iskolaszanatóriumban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 20-42. old. Nevelés-oktatásgyermekvédelem. 20. old. Dietrich, U.: ,,Megmondom neked, mi nem tetszett nekem"; 23. old. Towler, Broadfoot, P: Önértékelés az általános iskolában; 33. old. Csapo, M.: A speciális nevelés fejldése Bruneiben; 40. old. Európai Tanárok Szemináriuma Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/1 29-58. old. Tanítás-tanulás. 29. old. Menzen, K.H.: Struktúraváltás ­ iskolai és munkalehetségek; 36. old. Lóránd F.: Az iskola, mint ártalom; 39. old. Closs, A., Zsoldos M.: ,,Tanulók az oktatás peremén"; 45. old. Takács I.: Öt éves a Ferencvárosi Alternatív Iskola 5. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1960/1 20. old. Lénárd F.: A neveléslélektan problémái Magyar Pszichológiai Szemle 1962/1 1. old. Kovaljov, A.G.: A tanuló személyiségének tanulmányozása pszichológiai pedagógiai kísérleti módszerrel Magyar Pszichológiai Szemle 1962/2 166. old. S. Molnár E.: A pedagógiai pszichológiai kutatások új módszere: az iskolalaboratórium Magyar Pszichológiai Szemle 1964/1 1. old. Gegesi Kiss P., P. Liebermann L.: Az iskolai ártalmak jelentsége a gyermek- és ifjúkori személyiségzavarokban

94

Magyar Pszichológiai Szemle 1964/2 201. old. Jusné Kéry H., Salamon Jenné: Konfliktusos helyzetek az iskolai életben. A súgáshelyzet és motivációi Magyar Pszichológiai Szemle 1964/2 220. old. Vincze Tamásné, Török Károlyné: A pöszebeszéd és az írás-olvasás összefüggései egészséges gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1964/4 568. old. Giday K.: A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetségei a történelemtanításban Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 53. old. Forrainé Bánlaki E.: Sürgetés hatása az iskolai teljesítményre különböz mértékben szorongó 7-9 éves tanulók esetében Magyar Pszichológiai Szemle 1967/4 552. old. Ligeti R., Braun Á.: Dyslexiás gyerekek olvasás-táblával végzett vizsgálatának eredményei Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 171. old. Havas Ottóné: Tájékoztatás a pályaválasztási tanácsadás helyzetérl Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 177. old. Rókusfalvy P.: Nyíltan a pályaválasztás és a munkapszichológia ügyérl Magyar Pszichológiai Szemle 1969/1 74. old. Bergmann E.: A bábjáték iskolaszelekciós jelentsége Magyar Pszichológiai Szemle 1969/2 207. old. Sugárné Kádár J.: A 3-6 éves gyermekek különböz verbális szituációból nyert anyagának a beszédfejldésre vonatkozó jellemzi Magyar Pszichológiai Szemle 1969/3-4 323. old. Szabó P.: Kísérlet az iskolaéretlen gyermekek rehabilitációjára 333. old. Ger Zs., Popper P., Lányiné Engelmayer Á., Gláz Á. hozzászólása Magyar Pszichológiai Szemle 1969/3-4 343. old. Porkolábné Balogh K.: 7-8. osztályos tanulók rajzmegértése és alkalmazása cselekvéses feladatmegoldásban Magyar Pszichológiai Szemle 1969/3-4 354. old. U. Komoly J.: Néhány gondolat tanítójelöltek konfliktusos nevelési szituációkban megnyilvánuló személyiségjegyeirl Magyar Pszichológiai Szemle 1970/2 311. old. Petrován O.: Észrevételek iskolaéretlen gyermekek rehabilitációjának kísérletéhez Magyar Pszichológiai Szemle 1970/3 438. old. Kelemen L.: Tudásszint, gondolkodásfejlesztés az általános iskolában (Doktori értekezés tézisei) Magyar Pszichológiai Szemle 1971/2 243. old. Fekete J.. A programozott fizikatanítás néhány pedagógiai pszichológiai kérdése Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 443. old. Magyari Beck I.: Hozzászólás az iskolai osztályozás módszertanához Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 1. old. Lénárd F.: A pszichológia feladatai közoktatásunk továbbfejlesztésében Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 393. old. Blumenfeld Gyuláné: A tanítási-tanulási módszerek hatásának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 466. old. Ligeti R.: Az iskoláskor eltti olvasástanítás néhány pedagógiai pszichológiai problémája Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 570. old. Balogh L.: Egy feladatrendszeres oktatási kísérlet eredményei és tapasztalatai Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 619. old. Bödör J.: A taníthatóság mértékének tanulmányozása oktató kísérlettel Magyar Pszichológiai Szemle 1974/2 217. old. Kürti J.: Az alkotó tanulás, az alkotó jelleg ismeretszerzés fejlesztése és a problémamegoldó oktatás Magyar Pszichológiai Szemle 1974/2 227. old. Czapár J.: Kísérlet egy iskolai attitdvizsgálati eljárásmód kialakítására Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 328. old. Veres J.: Fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulása

95

Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 349. old. Kóbor E.: Mszaki fiskolák hallgatóságának pszichológiai sajátosságai Magyar Pszichológiai Szemle 1975/4 383. old. Putnoky J.: A szavak hatásának mérése osztályozási eljárással Magyar Pszichológiai Szemle 1975/6 618. old. A beiskolázási vizsgálatok és a korrekciós osztályokban folyó munka aktuális pszichológiai kérdései (Hegeds T. András összeállítása) Magyar Pszichológiai Szemle 1976/2 169. old. Klein S.: A komplex matematikatanítási kísérlet pszichológiai hatásvizsgálata (Kandidátusi értekezés) Magyar Pszichológiai Szemle 1976/4 335. old. Kozáki B.. Az iskolai tanulás motivációjának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1977/1 3. old. Földy F.: Feladatrendszeres oktatási kísérleteink az általános iskola részben osztott alsó tagozatos osztályaiban Magyar Pszichológiai Szemle 1977/1 51. old. Hoffmann G.: A pszichológus együttmködése a pedagógussal az iskolai munkát magatartásával zavaró gyermek kapcsán Magyar Pszichológiai Szemle 1977/3 269. old. Tardos A., Dehelán É., Szeredi L.: A szociális szabályok betartását célzó neveli magatartás Magyar Pszichológiai Szemle 1977/5 439. old. Ungváriné Komoly J.: Tanítónk nevelési stílusának vizsgálata tanulók projiciált nevelési helyzetmegoldásaiban Magyar Pszichológiai Szemle 1978/5 466. old. Klein S.: Családi ABC ­ az Iskolatelevízió rejtvénymsorának pedagógiai-pszichológiai tanulságai Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 129. old. Kozáki B.: Tanulók iskolai tevékenységgel kapcsolatos motívumainak minsítése pedagógusok és pszichológusok által Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 141. old. Kósáné Ormai V.: Nevelési nehézségek megoldásainak minsítése pedagógusok és pszichológusok által Magyar Pszichológiai Szemle 1979/3 225. old. Molnár P.: A felsfokú továbbtanulási igény társadalmi és személyiség-feltételei Magyar Pszichológiai Szemle 1979/4 396. old. Bálint M.: Szabadnevelés és a nevelés viszony aszimmetriája Magyar Pszichológiai Szemle 1982/2 147. old. Hajnal Á., Váczi P., Tanulmányi eredmény ­ intelligencia ­ személyiségjegyek Magyar Pszichológiai Szemle 1982/5 510. old. Vassné Kovács E.: Verbális kommunikáció mint az írásbeli kommunikáció elfeltétele Magyar Pszichológiai Szemle 1983/1 14. old. Durkó M.: Olvasásmegértés fiataloknál és felntteknél egy nemzetközi összehasonlító tesztvizsgálat alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1983/1 88. old. Lengyel Zs.: Középiskolás korú diákok tanárértékelése Magyar Pszichológiai Szemle 1983/4 359. old. Buda B.: Más az írás és más az olvasás Magyar Pszichológiai Szemle 1983/4 363. old. Orosházi J.: Az írás-olvasás paradoxonjai Magyar Pszichológiai Szemle 1983/5 421. old. G. Kálmánchey M., Kozéki B.: Személyiségdimenziók kapcsolata lakóhelyi, szociális és intellektuális jellemzkkel gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1984/4 314. old. Rácz Fodor B.: Néhány megfontolás a képességfejlesztés tervezhetségérl Magyar Pszichológiai Szemle 1985/3 185. old. Ungárné Komoly J.: A pszichológia és a pedagógia kapcsolatrendszere

96

Magyar Pszichológiai Szemle 1985/4 273. old. Salamon J.. Különböz visszajelzések hatása a divergens és részben divergens figurális (rajzos) feladat megoldására 1-8. osztályos tanulóknál Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/4 321. old. Klein S., Farkas K.: Könyvsorozat a jöv tanárainak Magyar Pszichológiai Szemle 1989/3 220. old. Kozéki B.: Személyiségstruktúrák és motivációs struktúrák a nevelésben Magyar Pszichológiai Szemle 1989/4 311. old. Keményné Pálffy K., Ungárné Komoly J.: A tanítói alkalmasság vizsgálata a Zsámbéki Tanítóképz Fiskolán Magyar Pszichológiai Szemle 1989/4 331. old. Salamon J.: Az adekvát és inadekvát értékelés hatása 2., 4 és 7. osztályos tanulók divergens feladatmegoldásának változására Magyar Pszichológiai Szemle 1994/5-6 333. old. Séra L., Bernáth L., Márkus A.: A betzve olvasás, mint kompenzációs mechanizmus Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 103. old. N. Kollár K., Martonné Tamás M., Porkolábné Balogh K., Gyenei M.: Iskolás gyerekek terhelési szintje, pszichoszomatikus egészségi állapota és társas kapcsolatai Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 127. old. Petróczi E., Fazekas M., Tombácz Zs., Zimányi M.: A kiégés jelensége pedagógusoknál Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 141. old. Szabó É.: Mire neveljük és hogyan? Szülk és tanárok vélekedései az iskolai nevelés céljáról és egyes pedagógiai módszerekrl Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 165. old. Kádár G., Szarvas A.: Önismeret a pedagógiai gyakorlatban Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 179. old. Zsoldos M.: Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik, pedagógusaik és osztálytársaik? Magyar Pszichológiai Szemle 2000/2-3 207. old. Molnár Zs.: A szülk iskolával kapcsolatos attitdjei, teljesítményattribúciói és gyerekeik teljesítménye Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 211. old. Csapó B.: Az iskolai szelekció hatásának elemzése a képességek fejldésének számítógépes szimulációja segítségével Magyar Pszichológiai Szemle 2007/1 107. old. Gergely Gy., Egyed K., Király I.: A természetes pedagógiáról 6. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/2 77. old. V. Figula E., Margitics F., Barcsa Lászlóné, Madácsi M., Pauwlik Zs., Rozgonyi Tiborné: Az iskolai erszakkal kapcsolatban elforduló magatartásminták vizsgálata általános és középiskolai diákoknál 7. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2010/6 545. old. Tolvay K.: Tanulmányaikat az átlagnál jelentsen hosszabb ideig végz egyetemi hallgatók pszichés problémáinak elemzése 8. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1982/1 85. old. Kürti Istvánné: A tanulmányi eredményesség és a szocializáció Pszichológia 1983/2 219. old. Kozéki B., Deák Á.: A teljesítmény motivációjának vizsgálata az iskolában Pszichológia 1986/2 271. old. Kozéki B., Entwistle, N.J.: tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében Pszichológia 1986/3 341. old. Salamon J.: A pozitív és negatív értékekés eltér hatásának okai az els és második osztályos tanulók gondolkodási teljesítményében

97

Pszichológia 1986/3 435. old. Bánfai B., Bodor P., László J.: Az iskolaköpeny Pszichológia 1988/4 527. old. Massimi, F., Delle Fave, A.: Élmények mintavétele: nemzetközi kutatás a serdülk mindennapi életérl Pszichológia 1991/3 385. old. Kozéki B., Entwistle, N.: Személyiségfejlesztés és iskolaethosz Pszichológia 1995/2 213. old. Dornai E.: A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói. A szubjektív értékelés prediktumai a tanári kommunikációban Pszichológia 2001/1 63. old. Dornai E.: A tanári hatalomgyakorlás kommunikációs mintázatai és összefüggései az elégedettséggel Pszichológia 2004/1 55. old. Dornai E.: Fbb tanári hatalomgyakorlási stílusok hagyományos nevelési elveket képvisel iskolákban 9. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1995/3 149. old. Buda B.: A lelki egészségmegrzés és személyiségfejlesztés (mentálhigiéné) lehetségei az iskolában Pszichoterápia 1995/3. 155. old. Kézdi B.: Család és iskola Pszichoterápia 2009/6 445. old. Horgász Cs.: Vita az iskolapszichológiáról Pszichoterápia 2007/6 389. old. Twemlow, S.W.: Az erszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei I. rész Pszichoterápia 2008/1 26. old. Twemlow, S.W.: Az erszak gyökerei: az iskolában zajló hatalmi harcok és erszak konvergens pszichoanalitikus magyarázó modelljei II. rész Pszichoterápia 2009/4 261. old. Twemlow, S.W., Fonagy, P.: Sacco, F.C.: A mentalizáló közösségek fejldéslélektani megközelítése. A ,,békés iskolák" kísérlet. I. Pszichoterápia 2009/5 338. old. Twemlow, S.W., Fonagy, P.: Sacco, F.C.: A mentalizáló közösségek fejldéslélektani megközelítése. A ,,békés iskolák" kísérlet. II. Pszichoterápia 2009/5. 354. old. Ryan P.L.: Spiritualitás a gyermekkorukban erszakot elszenvedett felnttek körében: irodalmi áttekintés 10. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/5 335. old. Rácz J.: Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdül korban és az iskolai prevenció Szenvedélybetegségek 1998/4 276. old. Stumpf I.: A szenvedélybetegségek megelzése általános iskola és középiskolás korosztályoknál 11. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 97. old. Vajda Zs.: A nevelési tanácsadók lehetségei a társadalmi beilleszkedés elsegítésére Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VI 149. old. Kósáné Ormai V.: A pedagógus minsít tevékenységének vizsgálata veszélyeztetettség és iskolai beilleszkedési nehézség esetén 12. Thalassa folyóirat Thalassa 2008/3 53. old. Bálint Á.: A mezítlábas óvodások. Polányi Laura kísérleti pedagógiája 13. Végeken folyóirat Végeken 1994/1 30. old. Hegyi E.: Személyiség és kommunikációs készség fejleszt csoport a József Attila Általános Iskolában

98

22. JÁTÉK

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2003/2 43. old. V. Komlósi A.: Adalékok a játék pszichológiai funkcióinak értelmezéséhez (különös tekintettel a játék és a kockázatvállalás viszonyára) 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2000/1 3. old. Szávai I.: Ami nem száll el nyomtalanul Fordulópont 2000/1 5. old. Lukácsy A.: Játék és világrend Fordulópont 2000/1 12. old. Csányi V.: Az állati és az emberi játék Fordulópont 2000/1 18. old. Tunyogi E.: Gondolatok a játék természetérl Fordulópont 2000/1 26. old. Domszky A.: Viszonyom a játékkatonákhoz Fordulópont 2000/1 36. old Solymosi K.: Kell-e tudni a felnttnek játszani? Fordulópont 2000/1 44. old. Ungváry G.: Számítógépes játékok Fordulópont 2000/1 48. old. Beregi T.: Mátrixrendszerek és eXistenZidk Fordulópont 2000/1 52. old. Louyot, A.: Rambománia Fordulópont 2000/1 56. old. Münnich I.: Ártalmas videojátékok Fordulópont 2000/1 63. old. Alföldy-Boruss D.: fantázia és szerepjátékok Fordulópont 2000/1 77. old. Sugárné Kádár J.: A hagyományos játékok Fordulópont 2000/1 83. old. W. Ungváry R.: Panaszát kivizsgáltuk, jogosnak találtuk és intézkedtünk (játszótér) Fordulópont 2000/1 86. old. Harday I.: Tekncpark, avagy egy washingtoni játszótérrl ,,nagymama" szemmel Fordulópont 2000/1 89. old. Szalai J.: Játszóterek és játszótéri eszközök biztonsága Fordulópont 2000/1 104. old. Csonka K.: Környezeti játékok Fordulópont 2000/2 Lángh J.: Mese és játék Afrikában Fordulópont 2000/3 106. old. Szilágyi I.: A kisdiáknak is életeleme a játék Fordulópont 2001/4 61. old. Komáromi G.: Hagyjuk szárnyalni a fantáziát! (Gianni Rodari játékai) Fordulópont 2003/1 41. old. Tészabó J.: Milyen a jó játék? A gyermek, mint ,,fogyasztó" Fordulópont 2003/1 59. old. Kritston Vízi J.: Játékok közhelyen Fordulópont 2004/3 32. old. A szülk a játékot hibáztatják gyermekük haláláért (videojáték) Fordulópont 2004/3 72. old. Pénzbírsággal sújtanák az erszakos játékok árusítóit Fordulópont 2004/4. 80. old. Kornyáné Szoboszlya Á.: A baba neve. Hogyan szólítjuk meg a játékbabát? Fordulópont 2005/1 85. old. Éltes E.: Panelok között: játszótér. Elárvult faállványok, vasökröcskék Fordulópont 2008/1 82. old. Kriston Vízi J.: A játék magja. Szabálykövetés a gyermekjátékokban 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 290. old. Benedek L.: Csoportos játékterápia

99

23. KOMMUNIKÁCIÓ

1. Alkalmazott Pszichológia folyóirat Alkalmazott Pszichológia folyóirat 2002/1 121. old. Sallay H.: Beszéljünk arról. hogy miképp kellene beszélnünk egymással? 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2003/1 67. old. Szvetelszky Zs.: Telefonálnak, sugdolóznak, ,,leveles" könyvet írnak Fordulópont 2004/2 29. old. Gászpor R.: Értjük egymást? Kommunikációnk világa Fordulópont 2004/2 49. old. Szabó M.H.: ,,Ha a csend beszélni tudna..." A jelnyelvhasználó közösség helyzete a mindennapokban és a törvényi szabályozásban Fordulópont 2007/1 13. old. Molnár K.R.: Csillag-csemeték. Az ikrek közötti kapcsolat különlegességeirl, annak kommunikációs vonatkozásairól, beszédfejldésük sajátosságairól 3. HÍD folyóirat HÍD 1992/6-7 19-25. old. Interperszonális kommunikáció 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1975/4 397. old. Buda B.: A közvetlen emberi kommunikáció promotív aspektusa Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 172. old. Antalovits M.: A kommunikációelméleti analógia alkalmazása a választási reakcióidk értelmezésében Magyar Pszichológiai Szemle 2000/2-3 145. old. Forgács J.: Az érzelem és a stratégiai kommunikáció: az érzelem hatása a szóbeli kérések megfogalmazására és értelmezésére 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2002/5 539. old. Botond Gy.: A kommunikáció formája, mint a lelkiállapot egyik mutatója Psychiatria Hungarica 2008/3 186. old. Bulucz J., Simon L.: A gesztusok vizsgálata, elemzése és pszichiátriai vonatkozásai 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1983/3 339. old. Somlai P.: Kölcsönös megértés intim kapcsolati rendszerekben Pszichológia 1985/3 451. old. Csató V., Solymosi K.: A referenciális kommunikáció fejldésének vizsgálata

100

24. KÖTDÉS

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2005/4 14. old. Tóth I., Gervai J.: A kötdés minségének mérése csecsem-és óvodáskorban Alkalmazott pszichológia 2005/4 27. old. Danis I., Oates, J.M., Gervai J.: A szülgyermek kapcsolat kérdíves felmérésének lehetségei 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1995/5 1-2 96. old. Hajnal Á.: A neveli alkalmasság minsítése és a gyermekek kötdésének elvi és gyakorlati kérdései a gyermekelhelyezési perekben Magyar Pszichológiai Szemle 2004/2 215. old. Inántsy-Pap J., Máth J.: A szülkhöz való kötdés és az óvodai társas kapcsolatok Magyar Pszichológiai Szemle 2006/3 373. old. Seres G., Bárdos Gy.: Pszichológiai tényezk irritábilis bél szindrómában: a megküzdés és a kötdés-vizsgálata 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2000/2 145. old. Dallos, R.: Narrative ang Attachment Theory Approaches in Systemic Family Therapy with Eating Disorders Psychiatria Hungarica 2011/3 167.- Török I. A.-Vincze G.: A kötdés értelmezése a Szondi-tesztben és a kötdés kérdíves eljárásaiban 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1989/3 407. old. Rutter, M.: Attachment és a társas kapcsolatok fejldése Pszichológia 1998/1 35. old. Nagy E., Molnár P.: Fogóreflex és kötdés: kapcsolatuk pszichofiziológiai modellje Pszichológia 2005/3 223. old. Nagy L.: A felntt kötdés mérésének új lehetsége a közvetlen kapcsolatok élményei kérdív Pszichológia 2007/3 239. old. Stocker A.K., Hargitai R.: Az anya-magzat kötdés narratív pszichológiai vizsgálata Pszichológia 2007/4 333. old. Csóka Sz., Szabó G., Sáfrány E., Rochlitz R., Bódizs R.: Kísérlet a felnttkori kötdés mérésére ­ a Kapcsolati Kérdív (Relationship Scale Questionnaire) magyar változata 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2009/6. 426. old. Láng A.: A kötdés, mint nem specifikus tényez a pszichoterápiában 6. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 38. old. Hámori E.: A kötdéselmélet hozzájárulása a pszichoanalitikus elmélethez és technikához Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/1 87. old. Hédervári-Heller, É.: A kötdéselmélet klinikai relevanciája 7. Thalassa folyóirat Thalassa 2001/1 21. old. Fonagy, P., Target, M., Gergely Gy.: A kötdés és a borderline személyiségzavar Thalassa 2003/2-3 83. old. Fónagy P.: A kötdés generációs átvitele: egy új elmélet

101

25. KREATIVITÁS

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2002/1 35. old. Lrincz I., Tóth L., Ispány M.: Kreativitás és tanulásban akadályozottság 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1983/2 49-67. old. Róza J.: A ,,Mackógyerek egy napja" személyiségvizsgálatban feltáruló sajátosságok és a kreativitás összefüggései nevelotthonban él állami gondozott óvodás gyermekeknél. Hátrányok és elnyök 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1970/2 242. old. Pléh Cs.: A szorongás, siker és a kudarc hatása a kreatív gondolkodás néhány faktorára Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 522. old. Barkóczi I., Oláh A., Zétényi T.: Az intelligencia, a kreativitás és a szocio-ökonómiai státusz összefüggéseirl Magyar Pszichológiai Szemle 1975/4 409. old. V. Komlósi A.: Kreativitás és percepció Magyar Pszichológiai Szemle 1976/5 419 old. Barkóczi I.: Egyetemi hallgatók intelligenciájának és kreativitásának összefüggése produktivitásukkal és az ezekre vonatkozó oktatói ítéletekkel Magyar Pszichológiai Szemle 1977/1 66. old. Dénes A.: A kreativitás szerepe a szokások kialakításában Magyar Pszichológiai Szemle 1978/1 27. old. Zétényi T.: Kreativitás és tapasztalat Magyar Pszichológiai Szemle 1978/3 252. old. Rózsa J., R. Tóth Gy., Neukum Á., Benis M., Szöllsi K.: Kísérlet a Torrance-féle kreativitás tesztek óvodás korosztályhoz való adaptálására Magyar Pszichológiai Szemle 1978/6 565. old. Zétényi T.: Szóbeli és írásbeli kreatív teljesítmények összefüggései Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1 67. old. Rózsa J., Bense R., Blága G.: Kreativitás-fejldés intézetben nevelked óvodás gyerekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 161. old. Gellénné Kálmánchey M.: A Torranceteszt alkalmazásának tapasztalatai 5. osztályosoknál Magyar Pszichológiai Szemle 1979/3 281. old. Zétényi T., Khatena, J.: ,,Valamit magamról" ­ Módszer a kreativitás percepció és orientáció mérésére Magyar Pszichológiai Szemle 1980/2 171. old. Gellénné Kálmánchey M.: Kreativitás tényezk és a Wechsler-teszt gyermekváltozatának részpróbák szerinti összehasonlítása Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 272. old. Baráth Á.: A kreativitás személyiségjellemzi jugoszláv orvostanhallgatóknál Magyar Pszichológiai Szemle 1983/3 244. old. Ger Zs.: A gyermekkori esztétikus rajzolás hatása a kreativitás további fejldésére Magyar Pszichológiai Szemle 1983/4 323. old. Zétényi T.: Szociális helyzet, intelligencia és kreativitás óvodás korban Magyar Pszichológiai Szemle 1985/2 152. old. Lénárd F.. A kreativitás fogalmáról Magyar Pszichológiai Szemle 1985/6 526. old. G. Tóth M.: Baranyai Erzsébet, a hazai kreativitáskutatás elfutára Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 445. old. Tremkó M.: A megtalált és elveszett paradicsom ­ ópiátfüggk kreativitásának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1994/1-2 15. old. Vikár Gy.: Korai pszichés traumatizáció kreatív megoldása.

102

Magyar Pszichológiai Szemle 1994/1-2 27. old. Barkóczi I.: A rendelkezésre álló információ felhasználása belátásos problémák megoldásában a pszichometriai kreativitás függvényében Magyar Pszichológiai Szemle 1994/5-6 321. old. Barkóczi I.: Az analógiás transzfer szerepe belátásos problémamegoldásban, a pszichometriai kreativitás függvényében Magyar Pszichológiai Szemle 2008/4 677. old. Zétényi T.: Kreativitás és inspekciós id Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 187. old. Csépe V.: Bevezet gondolatok a kreativitásról Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 189. old. Oláh A.: Az empirikus kreativitáskutatás hazai hagyományai Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 199. old. Pléh Cs.: Kreativitás, tehetség és gyakorlás: hangsúlyváltások a kutatásban Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 233. old. Zétényi T.: A kreativitás pszichometriája és a gondolkodás Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 243. old. Kéri Sz.: Kreativitás és pszichopatológia az újabb neurobiológiai kutatások tükrében 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2002/1 65. old. Moussong- Kovács E.: Képi kreativitás idskorban Psychiatria Hungarica 2006/4 268. old. Hárdi I.: Kreativitás és képi kifejezés Psychiatria Hungarica 2006/4 279. old. Schuster, M.: A kreativitás fogalma és a hétköznapi kreativitás Psychiatria Hungarica 2006/4 288. old. Rihmer Z., Gonda X., Rihmer A.. Kreativitás és pszichiátriai betegségek Psychiatria Hungarica 2010/4 353. old. Trixler M., Gáti Á., Tényi T.: A mvészi alkotás a jungi analitikus pszichológia megközelítésében 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1982/4 465. old. Oláh A.: Kreativitás és személyiségváltozók Pszichológia 1982/4 483. old. Kürti K.: A kreatív képességek és az intelligencia fejldését befolyásoló tényezk Pszichológia 1986/1 71. old. Barkóczi I., Marián B.: A kreativitás szerepe képi analógiás feladatmegoldásban Pszichológia 1990/1 3. old. Csíkszentmihályi M.: Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé Pszichológia 1990/1 143. old. Barkóczi I.: Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuíció, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggésérl Pszichológia 1991/2 299. old. Steiner J.V.: Túl a puszta tudás-közlésen: A kreativitás Vigotszkij-féle perspektívája 6. Végeken folyóirat Végeken 1994/1 24. old. Balassáné Tüske Á., Nagyné Sipos E.: Egy személyiség és kreativitás fejleszt tábor tapasztalatai

103

26. MENTÁLHIGIÉNE

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2005/3 62. old. Szilágyi Zs., Kugler Gy.: Mentálhigiénés és drogprevenciós hatásvizsgálat a Magyar Honvédségben 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem-nevelközösségek 1997/2 17-31 old. Miskolci Gyermekvédelmi Szeminárium 3. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 1998/sz 13. old. Hegeds K.: A nemzetközi hospice mozgalom Kharón, Thanatológiai szemle 1999/tavasz-nyár 7. old. Hegeds K.: ,,A palliatív gondozás jövjét a mobil team-ek elterjesztésében látom..." Beszélgetés Dr. JeanMichel Lassauniére-rel Kharón, Thanatológiai szemle 1999/tavasz-nyár 12. old. Gyukits Gy.: A szociális munka szempontjai a hospice szellem ellátás során az angol modell alapján Kharón, Thanatológiai szemle 1999/sz 16. old Debrecenyi K.I.: A spiritualitás, mint a hospice ellátásban megtanulható közös nyelv Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 78. old. Cseri P.: Javaslatok a hospicepalliatív ellátásban dolgozó szociális munkások szerepének és feladatainak tisztázásához, kialakításához Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 84. old. Cseri P.: Minségügy, szakmai standardok a hospice-palliatív ellátásban Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 94. old. N. Németh E.: S szociális munka nehézségei ­ a hivatalok útvesztiben Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 99. old. Oliviere, D.: Szociális munka családokkal a hospice-palliatív ellátásban Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 106. old. Szögeczky J.: Hospicemenedzsment Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 110. old. Gyukits Gy., Keresztes C.: Szociális munka egy palliatív terápiában részesül daganatos beteggel Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 125. old. Lassauniére, J.M.: Mobil team a palliatív ellátásban. Francia tapasztalatok Kharón, Thanatológiai szemle 2000-2001/tél 6. old. Clark, D.: A palliatív gondozás története: rituális folyamat? Kharón, Thanatológiai szemle 2000/2001/tél 18. old. Kolosai N., Bognár T.: Az életté búcsúzó kérdéseinek súlya az ittmaradottakon... Hospice-ban és az egészségügy más területein dolgozó segít foglalkozásúak halálattitdjeinek különbségei Kharon, Thanatológiai szemle 2001/tavasz-nyár 58. old. Gyukits Gy.: Társadalmi egyenltlenségek és a halálhoz való viszony (A szociális munka irányai a hospiceszellem ellátás terén) Kharon, Thanatológiai szemle 2001/tavasz-nyár 92. old. Gecse A.: Lelkészként a hospice-ban Kharon, Thanatológiai szemle 2001/tavasz-nyár 110. old. Debrecenyi K.I.: Ahol kérdések vannak, ott válaszok is vannak... A szupervízió helye a hospice ellátást végz közösségek életében Kharon, Thanatológiai szemle 2002/nyár 7. old. Clark, D., Wright, M.: Átmenetek az élet végi gondozásban. A hospice fejldése Kelet-Európában és Közép-Ázsiában

104

Kharon, Thanatológiai szemle 2003/1-2 50. old. Singer M.: Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban Kharon, Thanatológiai szemle 2003/3 38. old. Dipizio, A.L.: Az önkéntesek szervezése a hospice-ban és a palliatív gondozásban: az amerikai modell Kharon, Thanatológiai szemle 2003/3 48. old. Baloghné Vajda Zs.: Simogatott, gyrött arcok... Egy hospice önkéntes jegyzete Kharon, Thanatológiai szemle 2003/4 21. old. Sipiczki V.: Dolgozói közérzet felmérés a hospice betegellátást végz munkatársak körében Kharon, Thanatológiai szemle 2004/1-2 9. old. Singer M.: Ketts fejldés (Egy AIDS betegségben szenved fiatalember segít támogatásának bemutatása) Kharon, Thanatológiai szemle 2004/1-2 132. old. Szemkó Zs.: A hospice munka, mint az ,,énfejlesztés" eszköze Kharon, Thanatológiai szemle 2005/1-2 8. old. Gonemeyer, R., Fink, M., Globisch, M., Schumann, F.: Palliatív ellátás Európában Kharon, Thanatológiai szemle 2005/1-2 46. old. Szabóné Berta I.: Hospice ellátás a minségirányítás tükrében Kharon, Thanatológiai szemle 2006/1-2 12. old. Foley, K.M.: A palliatív ellátás múltja és jövje Kharon, Thanatológiai szemle 2006/1-2 84. old. Kugler A.: Egy út, amely kétfelé ágazik ­ születés és halál ­ avagy miért lettem segít Kharon, Thanatológiai szemle 2006/3-4 7. old. Centero, C., Clark, D., Lynch, T., Rocafort, J., Praill, D., de Lima, L., Greenwood, A., Flores, L.A., Brasch, S., Giordano, A.: Tények és indikátorok a palliatív ellátás fejldésében a WHO Európai Régiójának ötvenkét országában (Az EAPC munkacsoportjának eredményei) Kharon, Thanatológiai szemle 2006/3-4 32. old. Gyukits Gy. Keresztes C., Muszbek K.: A hospice ellátás megszervezésének lehetsége tartós szegénységben él népesség körében Kharon, Thanatológiai szemle 2007/3-4 11. old. A gyermekgyógyászati palliatív ellátás európai standardjai Kharon, Thanatológiai szemle 2007/3-4 28. old. Schaffer J.: Hospice marketing. Egy szolgáltatói szint modell bemutatása 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1975/3 307. old. Juhász P.: Falusi nk mentálhigiénés problémái Magyar Pszichológiai Szemle 1975/3 315. old. Kovács A., Bán J.: Tapasztalatok a nvédelmi munkában Magyar Pszichológiai Szemle 1975/3 321. old. Sivadon, P.: A mentálhigiéniai mozgalom szervezeti problémái Magyar Pszichológiai Szemle 1975/3 329. old. Várady G.: A mentálhigiénia szervezeti kérdéseirl Magyar Pszichológiai Szemle 2006/1 155. old. Pet Cs., Szekeres A.: A katasztrófapszichológia lehetségei és els tapasztalatai Magyarországon 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/1 7. old. Skrabski Á., Kopp M., Rózsa S., Réthelyi J.: A koherencia, mint a lelki és testi egészség alapvet meghatározója Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/1 27. old. Gyrffy Zs., Ádám Sz.: Az orvosni hivatás magatartástudományi vizsgálata Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 301. old. Szondy M.: Optimizmus és immunfunkciók

105

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 359. old. Grezsa F.: Magyar mentálhigiénés Szövetség Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 365. old. Pikó B., Kopp M.: A Magatartásorvoslási Szakcsoport tudományos kutatási jövképe Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/4 369. old. Kopp M.: A magatartásorvoslás szerepe a közép-kelet európai halálozási és egészségi krízis kutatásában és megelzésében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 123. old. Molnár R., Molnár P.: Az orvosszereprl ­ a pályaszocializáció tükrében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 141. old. Berényi A.: A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Programja Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 95. old. Salavecz Gy., Neculai K., Jakab E.: A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 111. old. Neculai K., Salavecz Gy., Stauder A., Kopp M.: Munkahelyi tényezk és pszichés jól-lét az oktatás és kultúra területén dolgozó nk körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/1 87. old. Simó I.: Székelyudvarhelyi Lelki Egészség Centrum Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/2 163. old. Csibi S., Csibi M.: ,,Van út lélektl lélekig" A Harmónia K.L.M. Lelkigondozó Egyesület munkássága 6. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1994/4 307. old. A mentálhigiéné, a segít szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése. A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása Pszichoterápia 1995/3 149. old. Buda B.: A lelki egészségmegrzés és személyiségfejlesztés (mentálhigiéné) lehetségei az iskolában Pszichoterápia 1995/3 157. old. Kelemen G.: A mentálhigiéné mentalitásának kérése és a kérdések funkciója a mentálhigiénében Pszichoterápia 1995/3 165. old. Süle F., Unger K.: A szeretetszolgálatok mentálhigiénés jelentsége és mint a pszichoterápia kutatási területe Pszichoterápia 1995/3 171. old. Vikár Gy.: Gondolatok a mentálhigiéné hazai helyzetérl Pszichoterápia 1995/4 279. old. Szabó L.: A szociális munkások viszonya a klinikai pszichológiához a mentálhigiéné területén Pszichoterápia 1995/4 283. old. Bagdy E.: Ki kompetens a mentálhigiéné területén? Pszichoterápia 1995/6 437. old. Fekete J.: A mentálhigiénia fogalom meghatározásáról Pszichoterápia 2000/6 445. old. Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Herbert F.: A mentálhigiénés képzés eredményességvizsgálata Pszichoterápia 2001/1 11. old. Tomcsányi T.: A mentálhigiéné jelenségvilága Pszichoterápia 2008/1. 7. old. Nagy L.: A mentálhigiéné mai trendjei Pszichoterápia 2008/2 90.old. Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Harmatta J., Egri L., Szabó T., Tomcsányi T.: Mentálhigiénés szemlélet emberszolgálat. A lelkigondozás, mint segít hivatás 7. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/3 207. old. Pet Z., Szabó P., Túry F.: Serdül és ifjúkori mentálhigiéniai problémák Szenvedélybetegségek 1993/5 381. old. Komáromi É.: A hajléktalanság mentálhigiénéje

106

Szenvedélybetegségek 1996/3 174. old. Zonda T., Kvári E., Edelmayer M., Vízúr J., Vörös K., Sarudi K., Nagy G.: Mentálhigiénés felmérés a fváros XX. kerületének egy lakótelepén Szenvedélybetegségek 1997/5 343. old. Kolozsi B.: Mentálhigiénés törekvéseink elzményeirl Szenvedélybetegségek 1997/6 442. old. MacDonald, G., O'Hara, K.: A lelki egészség tíz alapeleme. A lelki egészség fejlesztése és károsítása Szenvedélybetegségek 1997/6 449. old. Doku, J.: A lelki egészség fejlesztése egy multikulturális társadalomban Szenvedélybetegségek 1999/1 38. old. Osváth P., Fekete S.: Ünnep és pszichopatológia. Mentális zavarok megjelenése az interneten Szenvedélybetegségek 1999/4 272. old. Pikó B.: Munkahelyi stressz a nvérek körében: kik a legveszélyeztetettebbek? Szenvedélybetegségek 1999/5 344. old. A lelki egészségpromóció minségi szempontjai Szenvedélybetegségek 1999/5 381. old. Jenkins, R., McCulloch., Parker, C.: Kormányok és politikai meghatározó tényezk támogatása a lelki egészség vonatkozásában Szenvedélybetegségek 1999/5 398. old. Benk Zs., Kopasz F.: Mentálhigiéné a végeken. Mentálhigiénés programok a dél-alföldi régióban Szenvedélybetegségek 2000/6 445. old. Tomcsányi T., Babály A.: A lelki egészség és a vallás. Elméleti bevezet és esettanulmány 8. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 119. old. Ozsváth K.: Beszámoló a hollandiai lelki egészségügyi ellátásról ( egy tanulmány kapcsán) Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/V 213. old. Kollektív munka: A mentálhigiénés és szociálpolitikai szakemberképzés fejlesztésének programja Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVII 99. old. Kolozsi B., Kovács K.: Mentálhigiénés és élettörténeti elzmények összefüggése a családsegít szolgálat iránti igényekkel ­ empirikus kutatás eredményei Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 203. old. Tringer L., Simon L., Géczy A.: Mentálhigiénés szolgálat alternatív modellje ­ a Nap utcai modell 9. Végeken folyóirat Végeken 1991/2 26. old. Simony E.: A munkanélküliség, mint mentálhygiénés probléma kezelése Végeken 1991/3 15. old. Samu I., Ratkóczy É., Szentesi P.: A salgótarjáni ,,krízis intervenciós" szolgálat hét éve Végeken 1992/1 5. old. Búza D.: A budapesti Lelki Elssegély Telefonszolgálat (ÉLET 122-9600) adatfelvétel rendszerének vizsgálata Végeken 1992/1 29. old. Simony E:: Szociális gondok- lelki betegségek Végeken 1992/1 35. old. Thalyné Kurdi É., Thaly G.: A Siklósi Mentáhygiénés Gondozó öt évének sajátos vonásai Végeken 1992/3 3. old. Temesváry B:. Szuicid prevenció az egészségügyben és az orvosok mentálhigiénéje Végeken 1992/3 10. old. Vadas Gy., B. Mácsai E:. A nevelotthoni nevelés válsága (Mentálhigiénés és szociológiai látlelet) Végeken 1992/3 39. old. Pátkai I., Návrádi Kálmánné: Lelki egészség szolgálata Esztergomban és környékén Végeken 1992/3 43. old. Varga G.: Válaszutakon telefonszolgálataink

107

Végeken 1992/4 33. old. Kopp M., Búza D:. Magyarország mentálhigiénés mhelyeinek térképe (A Társadalombiztosítás Mentálhigiénés Kuratóriuma által 1991ben támogatott témák tükrében) Végeken 1993/1 14. old. Bognár Gy., Ottó M.: Az önsegítés és a professzionális segítk a mentálhigiénés gyakorlatban Végeken 1993/1 20. old. Fodor D.: Gyri tapasztalatok a telefonos lelkisegély munkára képzés területérl Végeken 1993/1 46. old. Kék Kereszt Missziós Gyógyító Otthon, Esztergom (Lelki válságban levk, Alkohol- és drogproblémákkal küszködk, Mentális zavarokban szenved Betegek Missziós Gyógyító Otthona Esztergom Végeken 1993/4 8. old. Zöld B.: Szociális problémák és szociálpszichiátria (munkanélküliség) Végeken 1994/1 3. old. Gyri L.: Bolondokházától a Mentálhygiénés Egyesületig Végeken 1994/1 5. old. Farkas E:: Pszichés és alkoholbetegek klubja a megyei mentálhigiénés központban Végeken 1995/1 4. old. Vajda M., Vidovszky G., Riesz M.: Az Anyaoltalmazó Házban végzett mentálhigiénés projekt Végeken 1997/4 15. old. Kolozsi B.: Mentálhigiénés szakemberjelöltek becslése egyes ,,tabuk" súlyáról

108

27. MESE

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/1 94. old. Puskás Gy.: Könyv a tévémesérl Fordulópont 1999/4 5. old. Voight V.: A mese neve Fordulópont 1999/4 12. old. Büki P.: A népmese és a gyermek Fordulópont 1999/4 29. old. Szávai G.: Egyszer volt... Odüsszeusz és Pénelopé avagy a mese ,,anyanyelve" Fordulópont 1999/4 36. old. Nádai P.: A mesélésrl Fordulópont 1999/4 50. old Polcz A.: A gyógyító mese Fordulópont 1999/4 52. old. Polcz A.: Mondhatunk-e félelmetes mesét? Fordulópont 1999/5-6 29. old. Pintér B.: ,,Átrajzolt" világ A mesétl a rajzfilmig Fordulópont 2000/2 44. old. Vukovári P.: Múmibocs és Finnország. Mit árulnak el a mesék a finnekrl? Fordulópont 2001/1 25. old. Rodari, G.: Mesél felntt- mesét hallgató gyermek. Részlet A fantázia grammatikája cím tanulmányból Fordulópont 2001/2 58. old. Boldizsár I.: Miért aludt Csipkerózsika száz évig? Ni és férfi szerepek a tündérmesékben Fordulópont 2001/2 67. old. Szávai G.: Egy évszázadnyi elny ­ a lányok javára Fordulópont 2002/3 81. old. Hoffmann O.: Üveghegyen innen ­ Interneten túl. Mesék megjelenése a világhálón Fordulópont 2003/1 92. old. Komáromi G.: A tündér hétfej. (Változások a ,,fikció" erdejében) Fordulópont 2005/4 5. old. Szvetelszky Zs.: Kövek nélkül Fordulópont 2005/4 15. old. A gyermekeknek mese kell! Mesekutatók a mesérl Fordulópont 2005/4 25. old. Fodor J.: Legyzheti-e a népmese sárkánya Pokémont? Fordulópont 2005/4 33. old. Pompor Z.: Menekülés az erdbe. A Négyszöglet Kerek Erd egy lehetséges olvasata Fordulópont 2005/4 41-107. old. Tovább, másképp, folytatva ás átalakítva. (A Fordulópont, mese- és rajzpályázata Fordulópont 2006/2 75-88. old. Tovább, másképp, folytatva ás átalakítva. (A Fordulópont, mese- és rajzpályázata Fordulópont 2007/1 47. old. Komáromi G.: ,,Bárcsak lennék vagány bárány!" (Az óvodások könyvei között) Fordulópont 2007/2 5. old. Tancz T.: Népmese és szocializáció Fordulópont 2007/2 14. old. Bárdos J.: Egy mese titkaiból Fordulópont 2007/2 37. old. Jenei T.: Gyermekkép Ámi Lajos magyar nyelv cigány meséiben Fordulópont 2007/2 44. old. Tölgyessy Zs.: Mesék és a halál Fordulópont 2007/2 56. old. Szávai G.: Az értelmezett ,,nagyvilág" Fordulópont 2007/3 91. old. Komáromi G.: Hogyan tanítanak élni a tündérmesék? Fordulópont 2008/1 5. old. Nagy A.: Sorsok és mesék Fordulópont 2008/1 29. old. Tancz T.: Evolúciós közelítések a népmeséhez (Olvasatok A fehérlófia c. magyar népmese alapján) Fordulópont 2008/1 59. old. Mikszáth K.: A fantázia és a mesék Fordulópont 2008/2 73. old. Bíró T.: Hogyan hatnak a mesék. Mire tanít a nagyravágyó feketerigó?

109

2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 337. old. Endresz H.: Magyar népmesék negatív nalakjairól Magyar Pszichológiai Szemle 2000/4 189. old. Pataky I.: Mesefeldolgozás ­ Neuropszichológiai intervenciós lehetségek 3. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/2 153. old. Varga Zs.: Lélektani mese a tárgyvesztésrl, a mesérl és a varázslatról 4. Thalassa folyóirat Thalassa 2010/4 71. old. Kváry Z., Látos M.: ,,Nem segíthet rajta, csak a pszichológus..." Pszichoanalitikus állatmese a filmvásznon

110

28. MÓDSZERTAN

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/1 55. old Fedor Gy., Hidegkuti I., Münnich Á.: Tesztek használata a pszichológiában és a pedagógiában Alkalmazott pszichológia 2001/3 65. old Münnich Á., Balázs K., Fedor Gy., Hidegkuti I.: Egyszer (teszt-)skálaszerkesztési módszerek Alkalmazott pszichológia 2002/2 83. old. Katona N.: Kéziratok nemzetközi publikálásának ajánlásai: hogyan írjunk APA-sítusban Alkalmazott pszichológia 2004/1 57. old. Máth J.: Kategorikus változók elemzése 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 2004/3 345. old. Ehmann B.: Tartalomelemzési módszerek a szubjektív idélmény vizsgálatára laikus elbeszélk szövegeiben 3. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1986/1 135. old. Bódi A.: Matematikai statisztikai eredmények vizuális megjelenítése Pszichológia 1986/3 397. old. Mér L.: A többdimenziós skálázás alapelvei Pszichológia 1987/3 371. old. Vargha A.: Jogos-e khi-négyzet-próba helyett egyszempontos variancianalízist alkalmazni dichotóm függ változók esetén? Pszichológia 1988/3 409. old. Vargha A.: Jogos-e többszempontos varianciaanlízist alkalmazni dichotómfügg változók esetén? Pszichológia 2001/1 17. old. Ehmann B.: A pszichológiai tartalomelemzés szekvenciális-transzformatív modellje: A számítógépes szövegelemzés helye a pszichológiai kutatásban II. Pszichológia 2001/1 83. old. Vargha A.: Érvényes-e a kétmintás t-próba nem normális eloszlások esetén Pszichológia 2008/1 81. old. Vargha A.: Új statisztikai módszerekkel új lehetségek: a ROPstat a pszichológiai kutatások szolgálatában

TERÁPIÁHOZ

1. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2006/5 332. old. Vas J.: A kétszemélyes pszichoterápia hatótényezi: egy interaktív neuropszichológiai értelmezés vázlata 2. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/1 5. old. Pintér G. A pszichoterápia kutatása. Elmélet, módszer, eredmények Pszichoterápia 1992/1 5. old. Sznyi G.: A szakma szeretete Pszichoterápia 1992/1 27. old. Grau, U., Hargens, J.,: Konstruktivista szemlélet szupervízió Pszichoterápia 1993/1 5. old. Pintér G.: A pszichoterápia kutatása. Elmélet, módszer, eredmények Pszichoterápia 1993/2 73. old. Grau, U., Hargens, J.,: Együttmködés, reflexió, nyitás és metadialógus: egy konstruktivista alapokon álló szisztematikus megközelítés vázlata Pszichoterápia 1993/2 83. old. Blümel F.: A terápiás kapcsolat és a terapeuta szerepe a pszichoterápiás változásban Pszichoterápia 1994/1 7. old. Hargens, J.: A kliens háza és lakása: játéktér vagy ellenséges ország? Pszichoterápia 1994/2. 89. old. Sznyi G., Füredi J.: A magyar pszichoterápiás képzés rendszere

111

Pszichoterápia 1994/3 217. old. Tényi T.: Gondolatok a pszichoterápia etikájáról Pszichoterápia 1993/3 185. old. Kirsch, R. Stemberger, G.: Hivatás-kódex tervezet pszichoterapeuták számára Pszichoterápia 1995/2 117. old. Fabian, E., von Bülow, G.: A humor jelentsége a pszichoterápiában Pszichoterápia 1996/1 29. old. Hargens, J.: A szakszer beszélgetés, mint terápia Pszichoterápia 1997/1 31. old. Tényi T.: Bálint és Stern: A flash technika a Selfszervezdési elmélet fényében Pszichoterápia 1997/2 87. old. Jászberényi M.: Gyógypedagógia és szupervízió Pszichoterápia 1997/6 425. old Bagdy E.: Mi a szupervízió, az önismereti munka és a pszichoterápia? Pszichoterápia 1998/3 185. old. Pszichoterapeuták a pszichoterápiáról: egy kérdíves felmérés tanulságai Pszichoterápia 2002/3 215. old. Buda B.: A pszichoterápia néhány gyakorlati kérdése Pszichoterápia 2002/5 397. old. Herwig-Lempp, J.: A helyes kérdezés módja Pszichoterápia 2003/5 312. old. Buda B.: A pszichoterápia hajtóeri. A kényszerít körülmények elméleti és módszertani tanulságai Pszichoterápia 2004/4 233. old. Trenk-Hinterberger, S.: Fenyegetzés a terápia megszakításával Pszichoterápia 2005/1. 448. old. Megkérdeztük álláspontját c. rovat: A kérdés: a.) Az Ön szakmai környezete milyen szempontokat vesz figyelembe a terápiás/tanácsadói óradíjak megállapításakor? b.) Mennyi ez az óradíj? Tipikusan? Tól-ig? Mennyire van összhangban a képzettséggel kvalifikáltsággal? Pszichoterápia 2005/2 501. old. Kernberg, O.: Differenciál-diagnózis és kezelés Pszichoterápia 2005/4. 622. old. Kézdy A., Lisznyay S.: Pszichológiai tanácsadás pszichiátriai esettörténet háttérrel Pszichoterápia 2005/6. 760. old Jenkins, H.: A találkozás pillanata Pszichoterápia 2005/6. 781. old. Soós N.: Kényszerít körülmények kontra bels lehetségek. A pszichoterapeuta identitás kialakulásának nehézségei napjainkban Pszichoterápia 2005/6 785. old. Megkérdeztük álláspontját c. rovat: Szupervíziós tapasztalatairól Pszichoterápia 2006/1 19. old. Kovács M.: Érzelmi megterheldés, lelki kiégés a pszichiátriai-pszichoterápiás ellátásban Pszichoterápia 2006/3 184. old. Boytha Zs.: A pszichoterápia mítosza és gyakorlata Pszichoterápia 2006/6. 432. old. Flaskay G. A viszontáttételrl Pszichoterápia 2007/4 247. old. Bokor L.: A pszichoterapeuta-képzések összehasonlító adatai Pszichoterápia 2008/2 109. old. Bálint K., Bárdos Gy.: A fizikai kontaktus pszichoterápiás aspektusai Pszichoterápia 2008/3. 202. old. Soós N.: ...és mit csinál a pszichoterapeuta, amikor szégyelli magát? Pszichoterápia 2009/6 426. Láng A.: A kötdés mint nem specifikus tényez a pszichoterápiában

112

29. MOTIVÁCIÓ

1. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1975/6 567. old. Varga K.: A tömegkommunikációs viselkedés motivációs háttere Magyar Pszichológiai Szemle 1976/4 335. old. Kozáki B.. Az iskolai tanulás motivációjának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1976/5 489. old. Kozéki B.: A motiválás és a motiváció összefüggésének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata (Kandidátusi értekezés) Magyar Pszichológiai Szemle 1979/ 1 38. old. Köbölkúti A.: Teljesítménymotiváló eljárások hatásainak összefüggése, személyiségtényezkkel Magyar Pszichológiai Szemle 2009/1 203. old. Gordon Gyri J.: Kulturális különbségek a tanulási motivációban 2. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1981/2 243. old. Gefferth É.: Motiváció a matematikai tehetség hátterében Pszichológia 1983/2 219. old. Kozéki B., Deák Á.: A teljesítmény motivációjának vizsgálata az iskolában Pszichológia 1984/4 547. old. Kozéki B., Gajendra Verma: Vizsgálatok az iskolai motiváció terén Pszichológia 1985/1 79. old. Entwistle, N.J., Kozéki B.: Magyar-skót összehasonlító vizsgálatok az iskolai motiváció terén Pszichológia 1987/3 393. old. Dörnyei Z.: A motiváció szerepe az idegennyelv tanulásában Pszichológia 1990/1 3. old. Csíkszentmihályi M.: Motiváció és kreativitás: Út a megismerés strukturális, illetve energetikai megközelítéseinek szintézise felé Pszichológia 1991/4 573. old. Dörnyei Z. Az idegennyelv-tanulási motiváció meghatározása

113

30. MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/4 359. old. Borbély T.B., Pecze M.: A munkafüggség (workaholism) szakirodalmi áttekintése 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/2 91. old. Munkácsy F.: A személyzeti munka és a pszichológusok Alkalmazott pszichológia 1999/3 57. old. Molnár R.: Teljesítményorientált munkahely kialakítása nagyter irodában Alkalmazott pszichológia 1999/3 69. old. Szerkesztségi beszélgetés Dr. Héthy Lajossal. ­ Az újjáalakult munkalélektani koordináló tanács Alkalmazott pszichológia 2000/1 43. old. Hódos T.: Képernys munkahelyek egészségkímél megvilágítása Alkalmazott pszichológia 2000/4 89. old. Ziljlstra, F.R.H.: Új perspektívák a munkaés szervezetpszichológiában Alkalmazott pszichológia 2001/4 55. old. Balogh P.: Kapcsolatban az ügyféllel ­ (Az ügyfélkapcsolatok pszichológiája) Alkalmazott pszichológia 2001/4 63. old. Pinterics J.: Coaching ­ A legújabb menedzsment trend Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 7. old. Bakacsi Gy., Sarkadi Nagy A.: Latinos magyar leadership ­ vezetésfelfogásunk a GLOBE kutatás tükrében Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 27. old. Heidrich B.: A vállalati akkulturációs folyamatok kihívásai Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 37. old. Csányi Zs.: A karrier pszichológiai és szervezeti megközelítései Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 63. old. Gazdag M.: Szervezet, szervezetfejlesztési módszerek Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 81. old. Szatmáriné Balogh M.: TA az OD-ben, a tranzakcióanalízis alkalmazása a szervezetelemzésben és fejlesztésben Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 93. Ers I., Leygraf, B.C.: Racionalitás és varázslat a szervezetben ­ Néhány szó a Gestalt alapú tanácsadásról Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 109. old. Jakab J.: A szervezeti kultúra szociális reprezentációként való értelmezésének lehetségérl és hasznáról ­ hozzájárulás a szervezetfejleszt szakma közös nyelvének alakításához Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 125. old. Barlai R.: Tréning és szervezetfejlesztés Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 147. old. Antalovits M.: A munka- és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi és hazai helyzetkép Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 171. old. Kalmár P.: A szervezetfejlesztés története Magyarországon ­ tapasztalatok és kihívások Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 181. old. Mundy P., Takács I.: Beszélgetések a munka- és szervezetpszichológiai képzés helyzetérl (interjúk) Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 201. old. Antalovits M.: Tájékoztatás a ,,Munka és Szervezetpszichológiai Szakmai Protokoll"-ról Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 211. old. Diós J., Csanádi P.: Szervezetfejlesztk Magyarországi Társasága (SZMT) Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 215. old. Benda J.: A vezeti TudásPostál ­ www.humanerok.hu Alkalmazott pszichológia 2004/4 134. old. Poór J.: Menedzsment-tanácsadói szerepek átalakulása ­ az integráció lehetsége

114

Alkalmazott pszichológia 2005/3 15. old. Szabó E, Rigó B.: A munkahelyi stresszmegterhelés sajátosságai a Rendrségen Alkalmazott pszichológia 2006/1 64. old. Szatmáriné Balogh M.: A munka- és pályatanácsadás szerepe a szervezeti gondoskodó létszámleépítésben Alkalmazott pszichológia 2006/1 101. old. Jakab E., Neculai K., Komáromi J., Lázár I.: Munkahelyi stresszdiagnózis a munkahelyi stresszmenedzsmentben Alkalmazott pszichológia 2006/2 89. old. Juhász Á.: A munkahelyi egészségfejlesztés elméletben és gyakorlatban Alkalmazott pszichológia 2006/3 7. old. Fekete R., Gsi M.: A minség évszázadának kihívásai és az emberierforrás-menedzsment Alkalmazott pszichológia 2006/3 20. old. A szervezeti teljesítményértékelés eredményes mködésének értékelési kritériumai Alkalmazott pszichológia 2006/3 34. old. Hegyi H.: A munkahelyi beilleszkedés vizsgálata a Pécsi Határr Igazgatóságon Alkalmazott pszichológia 2006/3 49. old. Posta I.: Ki éli túl? Alkalmazott pszichológia 2006/3 58. old. Szatmári Sz.: A munkahelyi egészségfejlesztés Alkalmazott pszichológia 2006/3 70. old. Szelestey J.: Kompetenciamodell kidolgozása folyamat tanácsadó-tréneri munkakörre Alkalmazott pszichológia 2006/3 90. old. Csentericsné Arnold Zs., Szatmáriné Balogh M.: Tudásmenedzsment-rendszer kiépítése a Magyar Nemzeti Bankban Alkalmazott pszichológia 2007/1 5. old. Antalovits M., Juhász M.: A pszichés jóllét és a biztonsági kockázat összefüggése Alkalmazott pszichológia 2007/1 46. old. Mészáros V., Oláh A.: A munkahelyi stressz vizsgálata onkológiai ápolónk körében Alkalmazott pszichológia 2007/1 133. old Wiesner E.: A szervezeti mediáció ­ folyamatok és eszközök Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 101. old. Járó K.: Konfliktustréning és szerzdés. Lehet tárgyilagosan megbeszélni a munkahelyi konfliktusokat? 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1960/1 30. old. Molnár I.: A munkalélektan mai feladatai Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 450. old. Rókusfalvy P.: Pályalélektani problémák: pálya, pályarendszer Magyar Pszichológiai Szemle 1968/1-2 191. old. Vitár Z.: Munkapszichológia az élelmiszeriparban Magyar Pszichológiai Szemle 1968/3 406. old. Klein S., Ribári O.: Közepes ersség zaj neurotizáló hatásának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1969/1 107. old. Hódos T.: Az emberi munkatevékenység pszichológiai vizsgálata a folyamatos futószalag-termelésben. Kandidátusi értekezés tézisei és vitája Magyar Pszichológiai Szemle 1969/3-4 526. old. Vitár Z.: A szociológiai tájékozódás jelentsége az üzempszichológiai vizsgálatok elkészítésekor Magyar Pszichológiai Szemle 1970/4 603. old. Geréb Gy.: Manyagipari modellen végzett vizsgálatok az egyhangú tevékenység tanulmányozására Magyar Pszichológiai Szemle 1970/4 612. old. Hódos T.: Az emberi munkatevékenység gyorsaságának, pontosságának és megbízhatóságának modellvizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 352. old. Dancs I.: Dinamikai jellemzk hatása a munkastílus alakulására a munkatanulás változó feltételei esetében

115

Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 376. old. Gelléri P.: Inadaptív munkaváltoztatási magatartásformák személyiséglélektani hátterérl Magyar Pszichológiai Szemle 1971/4 549. old. Papp Á.: Diesel- és elektromos vontatójármveken végzett mozdonyvezeti munka emberre gyakorolt hatása, figyelemmel a fáradás folyamatára (Kandidátusi értekezés tézisei és vitája) Magyar Pszichológiai Szemle 1974/4 386. old. Benson K., Gálfi B., Schenker L.: Munkahelyek ergonómiai szempontú elemzése a pszichiátriai betegek rehabilitációjához Magyar Pszichológiai Szemle 1976/6 585. old. Gazdag M., Szakasits D.Gy.: Az ergonómia helyzete Magyarországon Magyar Pszichológiai Szemle 1977/2 126. old. P. Faragó K.: Nyílt és rejtett motívumok a munkahelyi légkörrel kapcsolatos attitdökben Magyar Pszichológiai Szemle 1977/6 634. old. Molnár I.: Tudomány és gyakorlat a magyar munkapszichológiában Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 115. old. Dancs I.: Önértékelés-vizsgálat pályakezd munkásfiatalok körében Magyar Pszichológiai Szemle 1979/2 205. old. Dulin J.: Képesség- és személyiségtényezk szerepe korszer szerszámgép gyártó munkahelyen történ munkavégzésben (Kandidátusi értekezés tézisei) Magyar Pszichológiai Szemle 1979/4 361. old. Borgos Gy.: Felsszint vezetk vizsgálata Rorschach teszttel Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 312. old. Klein S:. Beszélgetés Bernard M. Bass professzorral a szervezetpszichológiáról Magyar Pszichológiai Szemle 1982/3 319. old. Schenker L.: A Taurus Gumiipari Vállalat munkapszichológiai-munkaszociológiai tevékenysége Magyar Pszichológiai Szemle 1982/4 383. old. Varga K.: ,,A munkakör motivációs potenciálja". Egy munkapszichológiai modell ellenrzési kísérlete Magyar Pszichológiai Szemle 1983/1 28. old. Kiss Gy.: A pszichológia ipari alkalmazásának kezdetei Magyarországon Magyar Pszichológiai Szemle 1983/6 523. old. Hódos T., Bánkútiné Csór É., Völgyesiné Fekete A.: Folyamatos munkarendben dolgozó operátorok pszichológiai igénybevételének vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1984/1 37. old. Kostyó Gy.: A baleseti veszélyeztetettség néhány mutatója ismételten balesetet szenvedett nehézipari dolgozóknál Magyar Pszichológiai Szemle 1984/2 129. old. Lukácskó Zs.: Mezgazdasági repülgépvezetk kiválasztási rendszerének kezdeti eredményei Magyar Pszichológiai Szemle 1985/1 3. old. Perczel T.: A pszichológia és a munkatudományok kapcsolatai Magyar Pszichológiai Szemle 1989/2 172. old. Angster M.: OD, HRD, bal, jobb. Beszélgetés Lvey Imrével Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 7. old. Sass J.: Bizalom a szervezetekben Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 29. old. Radnóti I., Faragó K.: A kockázatpercepció és a kockázatvállalás vizsgálata egy fegyveres testületnél Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 51. old. Kovács Z., Perjés I., Sass J.: Iskolák szervezeti kultúrája Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 65. old. Dénes E.: Kultúra és vezetés. Francia és magyar felsvezetk vezetési eszközei Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 91. old. Daxkobler M.: Az idsöd munkaerrl alkotott sztereotípiák a magyar munkaerpiacon

116

Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 111. old. Nguyen Luu Lan Anh: Férfiak és nk a munka világában. Nemi szerepek a munkahelyen Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 135. old. Tóth Gy.: A méretnövekedésbl származó konfliktusok Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 157. old. Domján M.: A teljesítményértékel rendszerrel kapcsolatos attitdök feltárása egy magyar nagyvállalatnál Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 203. old. Faragó K., Kiss O.: Vállalkozók kockázatvállalása: a bizonytalanság, a tét és a keretezés szerepe Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 249. old. Serfz M.: Az iskola, mint szervezet a pedagógusok véleményének tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 2005/1-2 267. old. Nagypál M.: Sztereotípiák a szervezetpszichológusokról Magyar Pszichológiai Szemle 2006/1 87. old. Dúll A., Tauszik K.: A munkahelyhez kötdés konstruktumának vizsgálata ­ elméleti megfontolások egy tranzakcionális helykutatáshoz Magyar Pszichológiai Szemle 2007/3 313. old. Jakab E., Lázár I.: Munkahelyi pszichoszomatika. 1995-ben és 2002-ben mért munkahelyi stresszkárok a magyar munkavállalók körében két országos reprezentatív felmérés tükrében 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1998/3 305. old. Kovács J.: Vezeti szerepfelfogások változása Pszichológia 1999/1 125. old. Mez E., Kovács J.: Szervezeti igazságosság Pszichológia 2000/3 305. old. Dornai E.: A hatalom koncepciója a különböz pszichológiai megközelítésekben 5. Végeken folyóirat Végeken 1997/1 4. old. Léder L.: A munkanélküliség interdiszciplináris megközelítése

117

31. MVÉSZETPSZICHOLÓGIA

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2005/4 100. old. Turmezeyné Heller E., Máth J., Balogh L.: A zenei képességek fejldésének vizsgálata 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2002/2 74. old. Komáromi G.: Gyermek- és ifjúsági 0színházak biennáléja Fordulópont 2004/2 77. old. Novák J.: A színház nyelvén: egészen kis gyerekeknek. A Kolibri Színház a nemzetközi Glitterbird programban Fordulópont 2004/3 85. old. Marik N.: Pokol a gyerekszobában. Gyerekszenvedéstörténetek a Kolibriben Fordulópont 2005/3 65. old. Ksuz Sz.: A csend hangjai. A hallássérültek és a zene kapcsolata Fordulópont 2006/1 86. old. Büki O., Dakó-Maros K.: Zenével az élet kezdetén és végén. Fülharmónia magzatoknak, babáknak és szüleiknek Fordulópont 2007/1 21. old. Novák J.: A világ újrafelfedezésének öröme communitas és áramlás, a csecsemknek készített eladásokban Fordulópont 2007/1 33. old. Király I., Koós O.: Csöppségek színháza 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 113. old. Halász L.: Kísérleti kutatások a tetszés és mélvezés pszichológiájában Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 484. old. Gróh J.: A mvész és a ,,téma" Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 643. old. Vitányi I.: Zenepszichológia Magyar Pszichológiai Szemle 1989/3 201. old. Vikár Gy.: A mvészi (irodalmi) alkotás pszichológiája analitikus megvilágításban 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2002/1 58. old. Roux, G.: Odilon Redon fest öngyógyítása Psychiatria Hungarica 2002/1 70. old. Túry F.: Az élet és a halál határainak ábrázolása: Marianna Gartner festészetének mitológiája Psychiatria Hungarica 2010/4 299. old. Simon M.: Gépiség és mechanikus erotika. A szkizofrénia fenomenológiájának vizsgálata a pécsi Reuter Gyjtemény két alkotójánál Psychiatria Hungarica 2010/4 323. old. Petvári Cs.: Pollock, Warhol, Basquiat, Haring. XX.századi amerikai festikonok pszichológiai szemszögbl Psychiatria Hungarica 2010/4 353. old. Trixler M., Gáti Á., Tényi T.: A mvészi alkotás a jungi analitikus pszichológia megközelítésében 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1988/1 137. old. László J.: Pekár Károlya, a mvészi pszichológia els tanára Budapesten Pszichológia 1988/1 138. old. Pekár K.: Pozitív aesthetika Pszichológia 2004/2 163. old. Farkas A.: Fejldik-e a vizuális ízlés? Újabb adatok a tömegmvészet és a múzeumi mvészet összehasonlításáról Pszichológia 2005/3 247. old. Farkas A.: Kísérletek a Szépmvészeti Múzeumban és a laboratóriumban ­ a Locher-féle Fakszimile Akkomodációs Hipotézis cáfolata Pszichológia 2006/1 77. old. Farkas A.: Az esztétikai ítéletek terének kiterjesztése a tömegmvészetre a sikertelen mvészetre és a silány mvészetre 6. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/2 93. old. Fekete S., Tényi T.: Zeneterápia és pszichiátria

118

Pszichoterápia 1995/3 191. old. Nagy M.: Egy csoportanalitikus tépeldése a táncterápiáról Pszichoterápia 1996/2 93. old. Baráth Á.: Lépésrl lépésre a javulásig: egy komplex mvészet-terápiás program hatékonysága a háborús és egyéb eredet traumák kezelésében Pszichoterápia 1996/3 177 old. Baráth Á.: A zene és költészet ,,gyógyító" hatásai. Egy komplex ,,mvészet-terápiás" kísérlet vázlata és eredményei Pszichoterápia 1996/3. 183. old. Tényi T., Goldstein E., Pogány I.: A Self-koherencia hiánya és korrekciója zenei élmények közegében. A Self-szervezdési megközelítés Pszichoterápia 1996/6 367. old Tardy J.: Zene és imagináció Pszichoterápia 1998/1. 17. old. Vas J.: A zenei élmény és Stern elmélete a self-érzet fejldésérl Pszichoterápia 1998/4 263. old Nagy M.: A zene vitatható funkciója a mozgástáncterápia gyakorlatában Pszichoterápia 1999/2. 133. old. Gürtler, W.: Integrált tánc- és viselkedésterápia Pszichoterápia 2000/6 456. old Mvészet és terápia. Tényi Tamás beszélgetése Jakab Irénnel (interjú) Pszichoterápia 2001/1 35. old. Nagy M.: ,,Kötéltánc" ­ avagy az involváció és az absztinencia dinamikája a mozgás-táncterápiás csoportok vezetésében Pszichoterápia 2007/4 235. old. Merényi M.: Tudatállapotok jelentsége a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában Pszichoterápia 2008/2 121. old. Vikár Gy.: A mvészi (irodalmi) alkotás pszichológiája analitikus megvilágításban Pszichoterápia 2008/4 250. old. Kiss T.: Acting out a táncterápiában Pszichoterápia 2008/6 379. old. Campos Jimenéz A.: A test valósága és a fantázia tere a pszichodinamikus mozgás- és táncterápiában Pszichoterápia 2009/1 29. old Fekete A.: Integratív zenepszichoterápia I. Pszichoterápia 2009/1. 37. old. Pap E., Komáromi E., Herczeg I.: A hatképes történet módszere a komplex mvészetterápiában Pszichoterápia 2009/2 4. old. Fekete A.: Integratív zenepszichoterápia II. Pszichoterápia 2012/3 171.o- Krékits J.:Identitás-keresés holdvilágnál. Gondolatok a mvészet gyógyhatásáról Szerb Antal Utas és holdvilág cím regénye kapcsán 7. Thalassa folyóirat Thalassa 2001/1 51. old. Zay B.: Szellemképek, Schiele-festmények elemzése Thalassa2005/2-3 száma Thalassa 2007/2-3 száma Thalassa 2010/4 95. old. Sachs: Filmpszichológia

119

32. ÖNGYILKOSSÁG

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2000/3 33. old. Feuer M.: Öngyilkossági kísérlet serdülkorban Fordulópont 2000/3 87. old. Newman, F.: Gyermekek krízishelyzetben 2. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 10090/3 25. old. Katona É.: Öngyilkossági veszéllyel járó krízisek 3. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 9. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) Az öngyilkosság HÍD 1991/5 55. old. F.N.: Engem senki sem szeret (esettanulmány) 4. Kharón, Thanatológiai szemle Kharon, Thanatológiai szemle 2002/1-2 29. old. Welchinger, B.: Az eutanázia és az öngyilkosságban való segítségnyújtás legalizálása Hollandiában: kihívás az európai országok számára Kharon, Thanatológiai szemle 2003/3 8. old. Eutanázia és asszisztált öngyilkosság az EAPC Etikai munkacsoportjának szemszögébl Kharon, Thanatológiai szemle 2003/3 18. old. Have Ten, H.: Érvek az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság legalizálása mellett és ellen Kharon, Thanatológiai szemle 2005/3-4 7. old. Az öngyilkosság megelzése. Túlélcsoportok szervezése 5. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1984/5 390. old. Bakó T.: A modellkövet és a nem modellkövet öngyilkossági kísérletek személyiség-hátterének és pszichodinamizmusának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1986/1 3. old. Bakó T.: Terhes állapotban elkövetett öngyilkossági kísérletek személyiségháttere és pszichodinamikája I. Magyar Pszichológiai Szemle 1986/2 119. old. Bakó T.: Terhes állapotban elkövetett öngyilkossági kísérletek személyiségháttere és pszichodinamikája I. Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/4 330. old. Ozsváth K.: Beszámoló az öngyilkos magatartás empirikus kutatásának els európai szimpóziumáról Magyar Pszichológiai Szemle 1989/6 547. old. Hódi S.: A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása a Vajdaságban 6. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/2 111. old. Zonda T., Nagy G.: Pánikzavar és öngyilkos magatartás. Egy utánkövetéses vizsgálat eredményei 7. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/3 209. old. Magyar I.Gy., Kokovai E., Kanyóné Knig Gy., Golub M., Molnár Gy.: A szuicid kísérletek klinikai és pszichológiai elemzése Psychiatria Hungarica 1987/4 257. old. Fekete S., Kelemen G.: Az öngyilkosság néhány orvosetikai aspektusa Psychiatria Hungarica 1988/4 335. old. Bagdy E.: Az imaginációs módszer helye a krízisfeldolgozásban (,,álomvíz martján") (esettanulmány) Psychiatria Hungarica 1989/2 91. old. Fekete S., Kelemen G.: Öngyilkosság és modellhatásai a magyar kultúrában Psychiatria Hungarica 1998/2 146. old. Leenaars, A.:, Fekete S., Wenckstren, S., Osváth P.: Magyar és észak-amerikai öngyilkosok búcsúleveleinek összehasonlító vizsgálata

120

Psychiatria Hungarica 1998/2 204. old. Adalék az öngyilkosságot megkísérl személyek emberi és állampolgári jogainak érvényesülésérl szóló Országgylési Biztosi jelentéshez; Gönczöl K.: Jelentés az öngyilkosságot megkísérl személyek emberi és állampolgári jogainak érvényesülésérl; 208. old. Kökény M.: A Népjóléti Minisztérium állásfoglalása az ombudsmani jelentésrl; 212. old. A pszichiátriai Szakmai Kollégium állásfoglalása az ombudsmani jelentésrl Psychiatria Hungarica 2000/2 127. old. Szádóczky E., Rihmer Z., Papp Zs., Vitrai J., Füredi J.: Öngyilkos magatartás a felntt lakosság körében strukturált kérdív alapján Psychiatria Hungarica 2000/5 566. old. Fekete S., Osváth P., Ábrahám I.: Ismétldés és prediktív tényezk a szuicid viselkedésben a WHO/EURO multicentrikus európai szuicidológiai kutatás pécsi központjának anyagában Psychiatria Hungarica 2000/5 575. old. Kulisch Á., Fekete S., Osváth P.: Öngyilkosságot elkövetk búcsúleveleinek grafológiai elemzése Psychiatria Hungarica 2001/2 134. old. Hajnal Á., Csoboth Cs.: Öngyilkossági gondolat, öngyilkossági kísérletek fiatal lányok mintájában Psychiatria Hungarica 2001/2 166. old. Osváth P., Fekete S., Boncz I., Varga G., George, D.: Szuicidummal kapcsolatos attitdök összehasonlító vizsgálata ­ regionális különbségek Psychiatria Hungarica 2001/3 281. old. Osváth P., Fekete S., Ábrahám I., Konrad M.: Az egészségügyi ellátással való kapcsolat az öngyilkossági kísérletet megelzen. Áttekintés a WHO/EURO munticenrtikus európai szuicidumkutatás pécsi cenrtumának adatai alapján Psychiatria Hungarica 2001/6 661. old. Perczel Forintos D.: Az öngyilkos mgatartás kognitív háttértényezi Psychiatria Hungarica 2002/3 234. old. Osváth P., Fekete S., Vörös V., Ábrahám I.: Az ismételt öngyilkossági kísérletet elkövetk jellemzi ­ A szociáldemográfiai és pszichopatológiai tényezk szerepe. Áttekintés a WHO/EURO Multicentikus Európai Szucidológiai Kutatás pécsi centrumának adatai alapján Psychiatria Hungarica 2002/3 287. old. Jekkel É., Tringer L., Vitrai J.: Diszfunkcionális attitdök és az öngyilkosság Psychiatria Hungarica 2002/4 389. old. Zonda T.: Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2000) Psychiatria Hungarica 2002/4 398. old. Vörös V., Osváth P., Fekete S.: Mentális zavarok felmérése öngyilkossági kísérletet elkövetk csoportjában. Áttekintés a WHO/EURO Multicentrikus Európai Szuicidum Kutatás pécsi centrumának adatai alapján Psychiatria Hungarica 2002/4 409. old. Osváth P., Fekete S.: Életesemények szerepe a szuicid viselkedés kialakulásában. Áttekintés a WHO/EURO Multicentrikus Európai Szuicidum Kutatás pécsi centrumának adatai alapján Psychiatria Hungarica 2002/6 645. old. Veress A., Vadas Gy., Veress R.: Öngyilkosság Hargita megyében (Románia). Epidemiológiai vizsgálat 1991-2000 Psychiatria Hungarica 2003/6 391. old. Bozsonyi K., Zonda T., Veres E.: Az öngyilkosságok szezonális fluktuációja Magyarországon (1970-2000) Psychiatria Hungarica 2003/6 339. old. Berecz R., Szlivka A., Degrell I.: A befejezett öngyilkosságok jellemzi Magyarországon 1194 és 2001 között Psychiatria Hungarica 2005/1 18. old. Fekete S., Zill, P., Bondy B:: Öngyilkossági kísérlet, pszichopatológia és genetika Psychiatria Hungarica 2005/1 40. old. Szádócky E., Zámbori J.: Öngyilkosság és lítium profilaxis. Esetleírások

121

Psychiatria Hungarica 2005/4 271. old. Pusztai A.: Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek által hátrahagyott búcsúlevelek elemzése Psychiatria Hungarica 2005/4 281. old. Pusztai A.: A búcsúlevél kutatás eredményeinek és fejldési útvonalának áttekintése Psychiatria Hungarica 2005/5 370. old. Gyrffy Zs., Ádám Sz., Csoboth Cs., Kopp M.: Az öngyilkossági gondolatok elfordulása és pszichoszociális háttértényezi az orvostársadalomban Psychiatria Hungarica 2005/5 380. old. Rihmer Z.: (F)okozzák-e az antidepresszívumok a szuicid rizikót? Psychiatria Hungarica 2005/6 442. old. Varga G., Mirnics Zs., Kovács D., Szili I.: Interakciós minták öngyilkosságot megkísérelt férfiaknál és nknél Psychiatria Hungarica 2005/6 463. old. Bozsonyi K., Veres E., Zonda T.: Az ünnepek hatása az öngyilkossági hajlandóságra Magyarországon (1970-2002) Psychiatria Hungarica 2006/1 57. old. Bácskai E., Pintye I., Gerevich J.: Az öngyilkossági kísérletek disztális elzményei a szociodemográfiai jellemzi kezelést keres alkoholbetegek körében Psychiatria Hungarica 2008/1 4. old. Perczel Forintos D., Poós J.: Kiút a kiúttalanságból ­ problémamegoldó tréning az öngyilkosság veszélyeztetettség megelzésében. Áttekint tanulmány Psychiatria Hungarica 2008/1 22. old. Kuritárné Szabó I.: A borderline szuicidalitás jellegzetességei. Szakirodalmi áttekintés Psychiatria Hungarica 2008/1 34. old. Ajtay Gy., Petruska É., Hegyi N., Perczel Forintos D.: A háziorvosi rendelkben megjelen személyek reménytelenségének vizsgálata Psychiatria Hungarica 2008/1 42. old. Poós J., Annus R., Perczel Forintos D.: pszichiátrai betegek problémamegoldó képességének vizsgálata Psychiatria Hungarica 2008/1 56. old. Perczel Forintos D., Kiss Zs.: Negatív életesemények és reménytelenség vizsgálata pszichotikus betegek körében Psychatria Hungarica 2012/2 92.o- Ajtay Gy., Bérdi M., Szilágyi S., Perczel Forintos D.: Egy hatékony beavatkozás szuicid prevencióban: A problémamegoldó tréning alkalmazása a klimikumban Psychiatria Hungarica 2012/2 103.o- Gonda X., Borbély-Ipkovich E., Döme P., Duleba T., Rihmer Z.: Az öngyikosság epidemiológiája, jellegzetességei és rizikótényezi bipoláris zavarban 8. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2000/1 95. old. Magyar L.A.: Különös öngyilkosságok. Történeti adalékok 9. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1996/1. 45. old Mohás L.: Egy öngyilkos n: Sylvia Plath Pszichoterápia 2000/4 243. old Kernberg, O.: Határeseti betegek öngyilkos viselkedése diagnosztikus megfontolások Pszichoterápia 2000/5 363. old. Jekkel É., Tringer L.: Kognitív disztorzók az öngyilkos magatartás hátterében Pszichoterápia 2002/5 317. old. Kukorelli Sándorné: A búcsúlevél-kutatás történeti áttekintése Pszichoterápia 2002/5 331. old. Nagy J.: Élettörténet, krízis, identitás Pszichoterápia 2002/6 422. old. Kukorelli Sándorné: A búcsúlevél, mint speciális nyelvhasználati rendszer 10. Szenvedélybetegségek folyóirat

122

Szenvedélybetegségek 1993/1 46. old. Zonda T.: Balassagyarmat száz évének öngyilkossági krónikája Szenvedélybetegségek 1993/1 55. old. Fekete S., Schmidtke A., Marton K.: Szuicid modellek elfordulása és szerepe öngyilkossági kísérletekben és kontrollesetekben (Német-magyar összehasonlító vizsgálat) Szenvedélybetegségek 1993/3 218. old. Zonda T., Muraközi Ferencné, Galló Gy.: Összehasonlító attitd vizsgálat Nógrád és Bács-Kiskun megyei öngyilkosságot megkísérlk körében Szenvedélybetegségek 1993/4 278. old. Sonneck, G., Etzersdorfer, E., Nagel-Kuess, S.: A metróban elkövetett öngyilkosságok Bécsben (1980-1990). Adalék az öngyilkos magatartásban megnyilvánuló imitációs effektus vizsgálatához Szenvedélybetegségek 1993/4 284. old. Haraszti L.: Kollektív öngyilkosságok Szenvedélybetegségek 1995/3 164. old. Kézdi B.: A ,,Legnagyobb Magyar" mint negatív kód Szenvedélybetegségek 1995/4 284. old. Lester, D.: A cirrózis okozta halálozási ráta elrejelzése Magyarországon és az Egyesült Államokban Szenvedélybetegségek 1995/5 357. old. Temesváry B.: Baleset vagy szuicidum? Szenvedélybetegségek 1995/5 364. old. Antal A., Lászik A.: Néhány gondolat a serdülkorúak öngyilkosságáról az orvosszakérti gyakorlat tapasztalatai alapján Szenvedélybetegségek 1996/1 6. old. Osváth P., Fekete S., Tiringer I.: Szuicidum és szöveg. Búcsúlevelek transzkulturális szempontú elemzése magyar-angol-német anyagban (els eredmények) Szenvedélybetegségek 1996/1 14. old. Oprics J., Paksi B.: Az öngyilkosság területi különbségeinek elemzése Szenvedélybetegségek 1996/5 324. old. Temesváry B.: Pszichoszociális relevanciájú betegségek szerepe az öngyilkosság létrejöttében Szenvedélybetegségek 1996/6 404. old. Diekstra, R.F.W., Kerkhof, A.J.F.M.: Az öngyilkos magatartás megelzése. A hatékonyságvizsgálatok áttekintése Szenvedélybetegségek 1997/1 28. old. Kovács L., Gödri I., Antal Á.: Szuicidogén klíma? Öngyilkosságok és öngyilkossági kísérletek pszicho-szocio-kulturális háttere ­ összehasonlító esettanulmányok Szenvedélybetegségek 1997/1 45. old. B. Erds M.: Határeseti személyiségre jellemz primitív elhárító mechanizmusok megjelenése egy sürgsségi telefonszolgálat beszélgetéseiben Szenvedélybetegségek 1997/2 136. old. Kézdi B.: Korlátok és határok. A szuicidum prevenció hatékonyságvizsgálatának értelmezési problémái Szenvedélybetegségek 1997/3 174. old. Rodica, M., Isoana, M.: Ni alkoholbetegség és öngyilkossági kockázat összefüggései Szenvedélybetegségek 1997/4 244. old. Rihmer Z., Bels N., Petality P.: A depresszió és öngyilkosság kapcsolata. Irodalmi áttekintés és hazai vizsgálatok Szenvedélybetegségek 1997/6 425. old. Antal Á., Kovács L.: Öngyilkossággal kapcsolatos attitdök két erdélyi községben Szenvedélybetegségek 1999/2 92. old. Kálmánchey A.: Kik és milyen okokból kísérelnek meg öngyilkosságot Debrecenben? 1993-1995 közötti megfigyelések Szenvedélybetegségek 1999/2 108. old. Kálmánchey A.: Különböz súlyosságú öngyilkossági kísérletet elkövetk néhány jellegzetessége és terápiájuk asszertív tréninggel Szenvedélybetegségek 1999/2 118. old. Bagi I.: Az öngyilkosságot megkísérelt személyekkel kapcsolatos történések alakulása tettük után egy évvel

123

Szenvedélybetegségek 1999/2 123. old. Kálmánchey A.: Az alkoholizálás méreteirl (orvosi körzetekben és szociális otthonokban), valamint a családi orvosoknak a problémával kapcsolatos attitdjeirl Szenvedélybetegségek 1999/2 135. old. Kálmánchey A.: És ha Mohamed is menne a hegyhez. Gondolatok egy krízisintervenciós központ kialakításához Debrecenben Szenvedélybetegségek 1999/3 172. old. Zonda T., Paksi B.: Az öngyilkosság regionális eltérésének hátterében feltételezhet okok összehasonlító vizsgálata Szenvedélybetegségek 1999/4 309. old. Oravecz R:. Adalék a ,,Gotland-vitához". Szlovén szuicidológiai adatok alapján Szenvedélybetegségek 2000/6 404. old. Segítségnyújtás öngyilkossági válság esetén. Svéd országos program az öngyilkosság megelzésére Szenvedélybetegségek 2000/6 425. old. Osváth P., Fekete S., Ábrahám I.: Testi betegségek, lelkiállapot és szuicidalitás. Áttekintés a WHO/EURO multicentrikus európai szuicidumkutatás pécsi centrumának adatai alapján 11. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 147. old. Keleti J.: Öngyilkossággal kapcsolatos interjúk tapasztalatai Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 173. old. Temesváry B.: Szuicidológiai vizsgálatok Csongrád megyében (Különös tekintettel a SZOTE Ideg- és Elmegyógyászati Klinikán folyó vizsgálatokra) Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/IV 3. old. Ozsváth K., Kóczán Gy.: Az öngyilkosság-ellátás ellentmondásai az egészségügyben Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/IV 41. old. Csiszér N., Füri A.: Egy krízisintervenciós modell. Beszámoló a Korányi F.S. Kórház Krízis-intervenciós Osztályának munkájáról Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/IV 79. old. Kézdi B.: A lélektani krízis és az öngyilkosság összefüggései Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/IV 137. old. Süle F.: Az öngyilkosságot elkövetettek pszichoterápiás ellátása Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/V 32. old. Huszár I., Kopp M.: Az emocionális funkciózavarok és az öngyilkossági veszélyeztetettség összefüggései, településszociológiai tényezkkel Budapest-Józsefváros két orvosi körzete populációjában Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/V 75. old. Temesváry B., Szilárd J.: Az öngyilkosság és alkoholizmus egyes elméleti összefüggései Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/V 119. old. Búza Domonkosné, Búza D.: Az öngyilkosság megelzés szempontjai a telefonszolgálatok példája Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VII 37. old. Harsányi L., Jegessy A.: Kutatási zárójelentés Társadalmi beilleszkedési zavarok 1986/VII 53. old. Ozsváth K., Kóczán Gy.: Az öngyilkossági kísérletek komplex elemzése Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 3. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése c. kutatási firány 1981-1985. évi programjának záródokumentuma Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 101. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása c. firány által támogatott kutatásokra épül megjelent tanulmányok Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 145. old. Farkasinszky T.: Gyermek- és serdülkorúak öngyilkossági kísérletei (kutatási zárójelentés)

124

Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 193. old. Ozsváth K.: Önimádat és önpusztítás Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/IX A neurózis és az öngyilkossági kísérletek epidemiológiai vizsgálata országos reprezentatív felmérés alapján Társadalmi beilleszkedési zavarok 1988/XIII 141. old. Bnügyi statisztikai adattár (1963-1987) Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XIV 200. old. Budapest Józsefváros két orvosi körzetének összehasonlító pszichiátriai epidemiológiai vizsgálata. Öngyilkossági kísérlet Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 178. old. Vanyó É., Daragó L., Erdélyi Á., Szabó E., Szász Gy., Baráz S.: Önakasztások és önakasztási kísérletek SzabolcsSzatmár megyében 1985-1987 Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 184. old. Varsányi E.: Patogén folyamatok társadalmi csoportokban Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XV 195. old. Zonda T.: Nógrád megye 3 járásában elfordult öngyilkossági kísérletek follow-up vizsgálata Társadalmi beilleszkedési zavarok 1989/XVI 299. old. Miltényi K.: Az 1987-88 évi öngyilkossági adatok összefoglalása Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVII 169. old. Kolozsi B.: A magyarországi öngyilkossági endémia mértékének 1988-as csökkenése és annak összetevi ­ adatelemz tanulmány Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVII 185. old. Kolozsi B.: Az öngyilkosság és az öngyilkossági kísérlet gyakorisága, ezek egymáshoz való viszonya a különféle szocio-demográfiai csoportokhoz tartozók körében - két fvárosi kerület empirikus vizsgálatának eredményei Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 174. old. Kézdi B.: Az öngyilkossági krízis kommunikációs sajátosságai Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 243. old. Strömpl J.: Az öngyilkosság helyzete Észtországban Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 1. old. Kóczán Gy., Ozsváth K., Jegesy A:. Öngyilkossági események epidemiológiája és az ellátási gyakorlat Baranyában 19841988 Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 71. old. Gubacsi L.: Hat illetve négy év öngyilkossági kísérleteinek elemzése, a gondozás lehetségei Bács-Kiskun megyében Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 92. old. Pisztora F., Hörcsik E.: Az öngyilkosságok és az öngyilkossági kísérletek tényleges epidemiológiai viszonyainak legfontosabb jellemzi Tolna megyében 1984 és 1988 között Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 127. old. Fekete S., Mácsai E., Marton K., Ozsváth K.: Módszerválasztás, letalitás és a szociokulturális faktorok összefüggései az öngyilkos viselkedésben Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 144. old. Temesváry B., Boncz I., Maglóczky E., Piczkó K., Szilárd J.: Intra- és interpszichés faktorok a szuicidum pszichodinamikájában Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 174. old. Kóczán Gy., Varga J., Pörczi J., Salamon Cs., Szabó G., Ozsváth K.: A csoportpszichoterápia dinamikai és pszichofiziológiai folyamatai öngyilkosságot megkísérelt betegekkel Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 268. old. Bártfai I.: A szöveg és ami mögötte van: kísérlet a jelentés egyes aspektusainak megragadására nontradicionális eszközökke l

125

12. Végeken folyóirat Végeken 1989/2 7. old. Böszörményi E:. Történelmi adatok az öngyilkosságok területi jellemzirl, eltéréseirl Végeken 1989/2 24. old. Gubacsi L.: Az öngyilkosságok, öngyilkossági kísérletek számának alakulása Bács-Kiskun megye községeiben és városaiban Végeken 1989/2 29. old. Kopp M., Skrabski Á.: Neurotikus és depressziós tünetegyüttes összefüggései kognitív háttértényezkkel országos reprezentatív minta vizsgálata alapján Végeken 1989/2 47. old. Kelemen A.: A társadalmi beilleszkedési zavarokkal kapcsolatos pszichiátriai jelenségek területi kutatása Székesfehérváron 1981 és 1989 között Végeken 1989/2 63. old. Princz G., Haszmann A., Kiss Zs., Molnár Gy.: Egy pszichiátriai osztály lehetségei a szuicidológiában Végeken 1989/2 82. old. Boldizsár F., Szcs K.: A körzeti- és üzemorvosok tevékenységének felmérése az öngyilkossági kísérletet elkövetk ellátásában Végeken 1989/2 87. old. Boldizsár F., Ferenczy M., Szcs K.: Az öngyilkossági kísérletek összefüggése a szülk deviáns magatartásával és a nevelkedés körülményeivel Végeken 1989/2 112. old. Saliga M.: Öngyilkosság, öngyilkossági kísérletek és prevenciójuk társadalombiztosításai szempontjai Végeken 1989/2 119. old. Varsányi E.: Az ,,emberanyag" irányított útja az önrombolásba Végeken 1990/4 3. old. Kolozsi B.: Öngyilkossági kísérletek gyakorisága egyes szociodemográfiai csoportokban Végeken 1990/4 10. old. Kopp M., Skrabski Á.: A 20 évesnél fiatalabb magyar lakosság lelki, magatartási zavarai és azok szociális és psychológiai háttere Végeken 1990/4 19. old. Zonda T.: Magyarország deviancia-térképeinek összehasonlító vizsgálata az öngyilkosság regionális eltéréseinek szemszögébl Végeken 1991/1 4. old. Ozsváth K., Kóczán Gy.: Öngyilkosságok a kritikus életszakaszokban Végeken 1991/1 12. old. Fekete S., Mácsay E., Vadas Gy.: Öngyilkosság, tömegkommunikáció, modellek (A Lidocain-történet Magyarországon) Végeken 1991/2 6. old. Pet Z.: Deviancia-jelek egészséges tanulóleányok között Végeken 1992/1 21. old. Gubacsi L.: Öngyilkossági kísérletet elkövetk számának alakulása Kecskeméten Végeken 1992/3 3. old. Temesváry B:. Szuicid prevenció az egészségügyben és az orvosok mentálhigiénéje Végeken 1993/4 3. old. Susánszky É.: Az öngyilkosság családi halmozódása Végeken 1994/2 4. old. Kopp M., Skrabski Á:. Az alkalmazkodás zavaraival összefügg pszichés tünetek, megbetegedések Magyarországon (neurózis, depresszió, önkárosító magatartásformák) Végeken 1994/2 35. old. Vizi J., Mucsi I.: Gyógyszerrel elkövetett öngyilkossági kísérletek a 14-18 éves korcsoportban Budapesten és környékén Végeken 1994/2 76. old. Fekete S., Marton K.: Kulturális tradíciók, attitdök és modellhatása idskorúak szuicidumainál Végeken 1994/4 11. old. Jegesy A., Harsányi L., Angyal M:: Baranya megyében öngyilkosság következtében meghaltak komplex vizsgálata Végeken 1997/4 4. old. Kopp M., Szedmák S.: Az öngyilkossági magatartás pszichoszociális háttértényezi a magyar lakosság körében

126

33. ÖREGSÉG

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/1 97. old. Tarnai M.: Túl a fiatalságon ­ Megismerési folyamatok idskorban 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2006/1 49. old. Losonczi Á.: Az öregségrl 3. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 1999/tavasz-nyár 46. old. Miller, M.D. és mtsai: Interperszonális pszichoterápia alkalmazása a gyásszal összefügg depresszióban házastársukat elveszített idseknél Kharón, Thanatológiai szemle 1999/tavasz-nyár 123. old. Bosnyák S.: A halál országa. Az öregek önkéntes halála 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1999/1 35. old. Czigler I.: Megismerési folyamatok ids korban Magyar Pszichológiai Szemle 2006/4 581. old. Czigler I., Balázs L., Pató L., Poszet E., Weisz J.: Újdonság-detekció idskorban: pszichofiziológiai vizsgálatok 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/4 309. old. Szemán A., Hegyi P., Bakó Gy., Molnár P.: Az élet értelmességének szubjektív megélése idskorban Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/3 191. old. Kaszás B., Tiringer I.: Szelekció, optimalizáció, kompenzáció: Baltes modellje az idskori alkalmazkodási folyamatokra 6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2002/1 65. old. Moussong- Kovács E.: Képi kreativitás idskorban Psychiatria Hungarica 2003/6 381. old. Tariska P.: Az idskori mentális zavarok felismerésének és ellátásának kérdései. Az életminség kategóriája az idskor pszichiátriájában Psychiatria Hungarica 2012/2 82.o- Drótos G., Pákáski M., Papp E., Kálmán J.: Pszeudo-e a demencia? Az ADAS-Cog validálása Magyarországon 7.Pszichológia folyóirat 2012/1 Tematikus szám: ,,Mire megvénülünk" 8. Végeken folyóirat Végeken 1994/2 76. old. Fekete S., Marton K.: Kulturális tradíciók, attitdök és modellhatása idskorúak szuicidumainál

127

34. PARAPSZICHOLÓGIA, MÁGIA

1. Thalassa folyóirat Thalassa 1992/2 71. old. Jung K.: Egy ritka ,,rontóige" és egykorú párhuzamai Thalassa 2010/2 23. old. Bálint M.: Feljegyzések a parapszichológiáról és a parapszichológiai gyógyításról

128

35. PÁRKAPCSOLAT

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2004/3 20. old. Kiss Zs.: A párkapcsolati dinamika változása az els gyermek megszületésével Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 125. old. Majoross K.: Versenytáncosok partnerkapcsolatának elemzése Közös Rorschach vizsgálattal 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2002/1 63. old. Moeller, M.L.: Az igazság kettesben kezddik Fordulópont 2002/3 42. old. Moeller, M.L.: A téma én vagyok. Ami két embert illet, csak két ember oldhatja meg Fordulópont 2002/4 65. old. Fischer E.: Az anya mindig biztos Fordulópont 2003/2 11. old. Juhász Zs.: A Zöldszem Szörny ketrece Fordulópont 2003/2 25. old. Szvetelszky Zs.: Emancipált féltékenység Fordulópont 2003/2 75. old. Moeller, M.L.: Kapcsolattalanság ­ vagy eltorzult kapcsolatok? A mai párokat foglalkoztató dilemmákról Fordulópont 2004/4. 12. old. Dávid B., Albert F.: Érzéki csalódások. Fiatalok és szüleik a szerelemrl és a partnerkapcsolatokról Fordulópont 2004/4. 43. old. Szvetelszky Zs.: A házasság válsága 3. HÍD folyóirat HÍD 1991/5. 101. old. Debrecenyi K.I.: Egy asszony megersödése (esettanulmány) HÍD 1992/ 8 7-22. old. Liss, B.: A családpasztoralizáció útjai .A partnerség felé vezet úton HÍD 1992/ 8 22-32. old. Liss, B.: A családpasztoralizáció útjai. A házasságkötés HÍD 1992/ 8 32-42. old. Liss, B.: A családpasztoralizáció útjai. Házasságban élni 4. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 1999/sz 50. old. Balogh É.: ,,A bánat bálnája" Párterápia gyászban 5. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1979/5 515. old. Ranschburg J.: Szerepkonfliktusok a házasság korai periódusában Magyar Pszichológiai Szemle 1983/2 134. old. Tóth M.: Pszichés eredet szexuális zavarok tartós párkapcsolatokban (Néhány elméleti, diagnosztikai és terápiás szempont) Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/1-2 61. old. Vargha A.: A házaspárok személyisége és a házasság jósága Magyar Pszichológiai Szemle 1999/4 523. old. Bereczkei T., Vörös Sz., Gál Á., Bernáth L.: Adaptív algoritmusok és reproduktív döntések az emberi párválasztásban 6. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 313. old. Balog P., Dégi L. Cs., Szabó G., Susánszky A., Stauder A., Székely A., Falger A., Kopp M.: Magas vérnyomás vagy depresszió? Rossz házasságban másképp betegek a férfiak másképp a nk Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 391. old. Susánszky É., Susánszky A., Balog P., Kopp M.: A házastársi stressz prediktorai férfiak körében 7. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1998/4 389. old. Kernberg, O.: Szeretet és agresszió a párkapcsolatokban Psychiatria Hungarica 2005/2 . old. Bakó T., Kulcsár É.: Funkcionális medd házaspárok kapcsolati konklúziójának vizsgálata Közös Rorschach-teszttel

129

Psychiatria Hungarica 2012/1 48.o- Meskó N., Láng A., Bernáth L.:Hogyan hat a prostítúció a kapcsolatok stabilitására? Egy evolúciós modell empírikus tesztelése 8. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia. 1994/4 285. old. Barcy M:-Füredi J.: ,,A vér nem válik vízzé". Egy agorafóbiás páciens párterápiája Pszichoterápia 1999/6 417. old. Forián Szabó I.: Nehezen kezelhet párok Pszichoterápia 2002/3 208. old Szilvás A., Túry F.: Az agorafóbia párkapcsolati dinamikája és párterápiás lehetségei Pszichoterápia 2002/5 365. old. Buda B.: A merevedési zavarok diagnózisának és terápiájának pszichológiai irányelvei 9. Thalassa folyóirat Thalassa 2007/2-3 141. old. Bereczkei T., Gyuris P.: Ödipusz-komplexus, párválasztás, imprinting: egy freudi koncepció lehetséges újraértelmezése

130

36. POLITIKA

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/4 342. old. Lévay M.: Büntetés helyett kezelés: egy racionális és szükségszer kompromisszum a kábítószerproblémával kapcsolatos kriminálpolitikában; az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetjogban 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2000/1 5. old. Hunyady Gy.: Politikai sztereotípiák: pártok jellegzetességei a közgondolkodás tükrében Alkalmazott pszichológia 2000/1 107. old. Bugán A.: MTV2 ­Tudósklub '99: Lélektelenül?! A politikai pszichológia Alkalmazott pszichológia 2002/4 21. old. Kiss P.: Politikai és pszichológia találkozása Alkalmazott pszichológia 2002/4 33. old. Korbai H.: Nemzeti szimbólumok és érzelmek a 2002-es magyar választásokon Alkalmazott pszichológia 2002/4 59. old. Lisznyai S.: A negatív kampány egy értelmezése: a pszichológiai magyarázat megjelenése a kampányban Alkalmazott pszichológia 2002/4 113. old. Selymes O.: Amirl a Political Psychology napjainkban szól Alkalmazott pszichológia 2002/4 127. old. Selymes O.: Történeti és politikai pszichológia Alkalmazott pszichológia 2006/2 103. old. Malota E.: Fogyasztói etnocentrizmus 3. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2006/1 63. old. Bánfalvy Cs.: Tüntet fogyatékosok (A fogyatékosság néhány politikai aspektusa) 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1982/2 196. old. Lányi G.: A politikai vezetk pszichológiai vizsgálata ­ Tájékoztatás a politikai pszichológiáról Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/1-2 107. old. Farkas A.: Politikai fogalmak vonatkoztatási pont váltásai a politikai rendszerváltás során Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/1-2 154. old. Klein S.: ,,A közép-amerikai kihívás" ­ személyközpontú csoport vezet politikusokkal 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/2 145. old. Pisztora F.: Politikai indíttatású terrorhullámok. Magyarország XX. Századi történetében 4. rész 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1992/3 329. old. Ülkei Z.: A másik vajon hogyan látja? Pszichológia 1993/2 165. old. Síklaki I.: A beszél felelssége 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1999/5 319. old. Lányi G.: Politikai arculat és kommunikáció. Politikai mentálhigiéniai diagnózis (kísérlet) 8. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1999/5 381. old. Jenkins, R., McCulloch., Parker, C.: Kormányok és politikai meghatározó tényezk támogatása a lelki egészség vonatkozásában Szenvedélybetegségek 1999/6 424. old. Oravecz R.: Interetnicitás és a fasizmus az ezredvégen Szenvedélybetegségek 1999/5 434. old. Baráth Á.: Normakövetés és genocídium a 20. században

131

Szenvedélybetegségek 2000/6 463. old. Szgyi L.: A helyi sajátosságok szerepe az átalakulások folyamatában. Várakozások és eredmények 9. Thalassa folyóirat Thalassa 2006/2-3 7. old. Adorno, T.W.: A freudi elmélet és a fasiszta propaganda mintázata Thalassa 2006/2-3 61. old. Reich, W.: Pszichoanalízis és szocializmus

132

37. PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK

1. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1967/2 195. old. Zsemlye K., Moussong-Kovács E.: Az érzelmi kifejezésének felismerésének zavarai neuropszichiátriai betegeknél (Rudolphteszttel végzett vizsgálatok) Magyar Pszichológiai Szemle 1968/4 528. old. Bergmann E., Moussong-Kovács E., Zsemlye K.: ,,Világkép"-alakítási tendenciák vizsgálata felntt neuropszichiátriai betegeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1974/1 48. old. Ajkay K.: Emlékezetvizsgálat organikus és funkcionális betegek differenciáldiagnosztikájához Magyar Pszichológiai Szemle 1976/2 107. old. Buda B.: Az empátia jelensége és jelentsége a pszichiátriában 2. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1999/1 29. old. Bíró Sz.: Végrehajtó funkciók sérülése autista gyerekeknél: Önkényes szabályok követése cél-eszköz feladatok esetében

A PSZICHÉS (LELKI) FEJLDÉS ZAVARAI (AFÁZIA, DYSLEXIA, DYSGRÁFIA, DYSCALCULIA, AUTIZMUS, ASPERGERSZINDRÓMA, TOURETTE-ZAVAR)

1. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2007/2 157. old. Séra L., Révész Gy., Stefanik K.: A vizuális információfeldolgozás sajátságai autista gyerekeknél Pszichológia 2009/1 43. old. Nemoda Zs., Tárnok Zs.: Monoamin rendszerek érintettsége gyermekkori neuropszichiátriai zavarokban (ADHD, Tourette-zavar, kényszer)

A VISELKEDÉS ÉS AZ ÉRZELMI-HANGULATI ÉLET RENDSZERINT GYERMEKKORBAN VAGY SERDÜLKORBAN JELENTKEZ ZAVARAI (HIPERAKTIVITÁS, ADHD, ELEKTÍV MUTIZMUS, TIC, ENURESIS, ENCOPRESIS, TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK, DADOGÁS)

1. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2005/4 293. old. Balázs J., Gádoros J.: Komorbiditás a gyermekpszichiátriában: Valóban olyan gyakori a mániás epizód ­ ADHD együttes jelentkezése Psychiatria Hungarica 2005/4 299. old. Szerémi A., Tárnok Zs., Farkas L., Dótzi J., Gádoros J.: A kisgyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavar neurokognitív tünetei Psychiatria Hungarica 2008/5 324. old. Bálint S., Czobor P., Mészáros Á., Simon V., Bitter I.: A felnttkori figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavarban tapasztalható neuropszichológiai deficit: Irodalmi áttekintés Psychiatria Hungarica 2008/5 258. old. Birkás E., Lakatos K., Tóth I., Gervai J.: Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetségei rövid kérdívekkel: A Strengths and Difficulties Questionnaire magyar változata Psychiatria Hungarica 2010/2 142. old. Balogh L., Komlósi S., Papp L., Tombor L., Simon V., Czobor P.: Eseményfügg agyi potenciál eltérések felnttkori ADHD-ban. Irodalmi áttekintés Psychiatria Hungarica 2010/6 493. old. Lakatos K., Birkás E., Tóth I., Gervai J:: Gyermekkori viselkedési problémák felismerésének lehetségei rövid kérdívekkel II.

133

A SWAN-skála (Strenght and Weakness of ADHD-symptoms and Normal-behavior) magyar változata a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar szrésére 2. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2007/4 311. old. Szabó Cs., Poszet E., Veress A.: A figyelemzavaroshiperakítv és tipikusan fejld gyermekek kognitív profiljának összehasonlítása Pszichológia 2009/1 43. old. Nemoda Zs., Tárnok Zs.: Monoamin rendszerek érintettsége gyermekkori neuropszichiátriai zavarokban (ADHD, Tourette-zavar, kényszer) Pszichológia 2010/3 233. old. Kóbor A., Takács Á., Csépe V.: A végrehajtó funkciók neuro-pszichometriai perspektívából (ADHD) Pszichológia 2010/3 253. old. Takács Á., Kóbor A., Csépe V.: Zavarok a diagnózisban? A figyelmi atipikusság ,,intuitív diagnosztikája" és neuropszichológiai profilja (ADHD) 3. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 3. old. Sarkadi B.: Szelektív mutizmus Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 32. old. Prágai É.: A dadogás ketts olvasata Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 28. old. Droppa Sz.: Útközben. tapasztalatok szelektív mutista gyerekekkel

DEMENCIA, DELÍRIUM, ALZHEIMER-KÓR

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/2 63. old V. Radványi K.: A mentális fejlettség mérésének problémái középsúlyos értelmi fogyatékossággal járó Down szindróma esetén 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 90. old. Kleininger O.: Parkinson-szindrómás betegek Rorschach-vizsgálata 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/2 121. old. Környei E., Siska É.: Adatok a delírium tremens kialakulásához Psychiatria Hungarica 1996/4 359. old. Lipcsey A.: A demenciák történetébl Psychiatria Hungarica 1996/4 363. old. Janka Z., Maglóczky E., Józsa K., Gulácsy É., Somogyi A., Kanka A., Kálmán J., Tamási L.: Kognitív hanyatlás és demencia tájékozódó vizsgálata délkelet-magyarországi szociális otthonokban Psychiatria Hungarica 1996/4 375. old. Pávics L., Janka Z.: Agyi emissziós komputer tomográfia demenciában Psychiatria Hungarica 1996/4 389. old. Mészáros Á., Tariska P., Barsi P., Borbély K.: Az idskori úgynevezett idiopátiás normortenzív hydrocephalus, mint a reverzibilis demenciák lehetséges oka a mindennapi neuropszichiátriai gyakorlatban Psychiatria Hungarica 1996/4 399. old. Simkó A.: A depresszív pszeudodemencia lényege és pszichopatológiai jelentsége Psychiatria Hungarica 1996/4 405. old. Tariska P., Urbanics K.: Terápiás tapasztalatok Alzheimer-betegségben szenvedkön Psychiatria Hungarica 1996/4 414. old. Tariska P., Baranyai Zs.: Pszichoszociális terápiák a demens betegek mindennapi pszichiátriai kezelésében Psychiatria Hungarica 1996/4 424. old. Rajna P., Baran B., Gazdag G., Csibri É.: Neuroleptikumok alkalmazása gerontopszichiátriai populáció agitáltsággal járó kórképeiben

134

Psychiatria Hungarica 1996/4 433. old. Kálmán J., Juhász A., Császár A., Kanka A., Maglóczky E., Bencsik K., Janka Z., Raskó I.: Apoliprotein-E allél poliformizmus Alzheimer-demenciában Psychiatria Hungarica 1996/4 438. old. Kálmán J., Maglóczky E., Janka Z.: dermatoglypha eltérések Alzheimer-demenciában Psychiatria Hungarica 1996/4 445. old. Kálmán J., Kanka A., Maglóczky E., Szke A., Járdánházy T., Janka Z.: Kolinerg hiperszenzitivitás pupillometriás vizsgálata Alzheimer-demenciában Psychiatria Hungarica 1996/4 451. old. Rimanóczy Á., Juhász A., Kovács Z., Janka Z.: Kolin transzport vizsgálata demens személyek vörösvértestjeiben Psychiatria Hungarica 1996/4 458. old. Hasitz M., Nagy E.: Lipcsey A.: Az Alzheimertrombocita diagnosztikus jellemzinek összevetése Psychiatria Hungarica 1996/4 465. old. Hárdi I., Tariska P., Urbanics K.: Dinamikus rajzvizsgálat demenciával járó kórképekben Psychiatria Hungarica 2000/1 60. old. Juhász A., Rimanóczy Á., Kálmán J., Majtényi K., Raskó I., Janka Z.: Apoliprotein E-polimorfizmus Pick-demenciában Psychiatria Hungarica 2000/1 86. old. Tariska P.: A demenciához társuló agitáció diagnosztikája és kezelésének mai lehetségei Psychiatria Hungarica 2001/2 154. old. Osváth P.: A buspiron szerepe az idskori demenciához társuló viselkedészavarok kezelésében Psychiatria Hungarica 2002/2 202. old. Ajánlás a demenciák átvizsgálására és kezelésére Psychiatria Hungarica 2006/4 300. old. Czigler B., Csikós D., Gaál Zs. A., Csibri É., Kiss É., Hidasi Z., Salacz P., Molnár M.: Kvanitatív EEG Alzheimer-kórban: spektrális-, koherencia-, és komplexitás-jellemzk Psychiatria Hungarica 2008/5 349. old. Égerházi A., Glaub T., Balla P., Berecz R., Degrell I.: P300 enyhe kognitív zavarban és demenciában 4. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1994/1. 39. old. Oldal K., Verseghi A.: Terápiás megközelítések ,,átfedése" egy agysérült rehabilitációja kapcsán

HANGULATZAVAROK AFFEKTÍV ZAVAR)

(MÁNIA,

DEPRESSZIÓ,

BIPOLÁRIS

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/3 197. old. Máttyássy A., Szcs A.: Alkoholfüggség ­ társuló hangulat ­ szorongásos zavarok Addiktológia 2005/3 369. old. Rihmer A.: Bipoláris affektív zavar és alkoholabúzus (esetismeretés) 2. Kharón, Thanatológiai szemle Kharon, Thanatológiai szemle 2002/nyár 32. old. Kovácsné Török Zs.: Egy depresszió állomásai. Haláltól a születésig. (Esettanulmány) 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1978/6 586. old. Bacsik K., Muraközy Ferencné: A depresszió pszichometrikus mérése Magyar Pszichológiai Szemle 2004/3 441. old. Pohárnok M.: A térben való mozgás narratív dimenziójának vizsgálata borderline és depressziós betegek élettörténeti epizódjaiban Magyar Pszichológiai Szemle 2007/3 395. old. Török Zs., Szeverényi P.: Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok. A gyermekágyi lehangoltság 4. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat

135

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 95. old. Margitics F.: A diszfunkcionális attitdök, megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel fiskolai hallgatóknál Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 147. old. Kopp M.: Európai Szövetség a Depresszió Ellen. Többszint akcióprogram a depresszió és az öngyilkossági magatartás ellen Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/3 197. old. Margitics F.: A depresszív élményfeldolgozás háttértényezi fiskolai hallgatóknál Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/1 63. old. Margitics F., Pauwlik Zs.: A depresszió kockázatának átviteli mechanizmusai depressziós anyák gyermekeinél Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/1 61. old. Mislai A.: A szomatizáció, a hisztéria és a konverzió jelenségkörének áttekintése 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/2 115. old. Rihmer Z., Gomod I., Hada Zs., Antalics E., György S.: A Mao-bénítók helye az affektív betegségek kezelésében Psychiatria Hungarica 2000/1 66. old. Szádóczky E., Rihmer Z., Papp Zs., Füredi J.: A disztímia epidemiológiája. Hazai és nemzetközi adatok összehasonlítása Psychiatria Hungarica 2000/1 76. old. Szabó Z., Dancsházy Zs., Janka Z:. Az ezredforduló fényei - szezonális affektív zavar és kezelése Psychiatria Hungarica 2000/2 163. old. Tényi T., Csábi Gy., Szabó R., Trixer M.: Informatív morfogenetikus variánsok megjelenése szkizofréniában és bipoláris affektív zavarban Psychiatria Hungarica 2002/3 259. old. Szádóczky E., Németh A.: Hangulatzavarok kezelése a szoptatási idszakban Psychiatria Hungarica 2006/2 147. old. Rózsa S., Rihmer A., K N., Gonda X., Szili I., Szádóczky E., Pestality P., Rihmer Z.: Az affektív temperamentum: a TEMPS-A kérdívvel szerzett hazai tapasztalatok Psychiatria Hungarica 2011/1 4.- Tringer L.: A depresszó pszichoterápiája Psychiatria Hungarica 2011/1 36.- Békés V.: Pesszimista magyarázó stílus és az ágencia hiánya depressziós személyek narrativáiban 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1993/3 371. old. Peth B., Kelemen A., Bitter I.: Az endogén pszichózisok osztályozását segít betegség-szempontú személyiség-típusjegyek felmérése 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia, 1995/4 239. old. Keitner, G.; Miller I. W.,: A farmakológiai és pszichoszociális kezelés együttes alkalmazása a depresszió esetében Pszichoterápia 1999/3 175. old. Molnár G., Molnár A.: A Beck- és Zung-féle önértékel tesztek faktoranalízise Pszichoterápia 1999/6 435. old. Molnár G., Molnár I.: A Zung-féle Szorongás Önértékel Skála és a Hopkins-féle tünetlista faktoranalízise Pszichoterápia 2000/4 243. old Kernberg, O.: Határeseti betegek öngyilkos viselkedése diagnosztikus megfontolások Pszichoterápia 2000/5 363. old. Jekkel É., Tringer L.: Kognitív disztorzók az öngyilkos magatartás hátterében Pszichoterápia 2002/5 317. old. Kukorelli Sándorné: A búcsúlevél-kutatás történeti áttekintése Pszichoterápia 2002/5 331. old. Nagy J.: Élettörténet, krízis, identitás Pszichoterápia 2002/6 422. old. Kukorelli Sándorné: A búcsúlevél, mint speciális nyelvhasználati rendszer

136

8. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/V 3. old. Peth B.: Mentális betegségek vizsgálatainak értékelésérl a társadalmi beilleszkedési zavarok szempontjából

NEUROTIKUS, STRESSZHEZ TÁRSULÓ ÉS SZOMATOFORM ZAVAROK (FÓBIA, SZORONGÁS, PÁNIK, KÉNYSZER, PTSD, SZOMATOFORM RENDELLENESSÉGEK)

1. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 121. old. Varga M.: A kényszer néhány igazságügyi-elmekórtani vonatkozása Magyar Pszichológiai Szemle 1999/4 607. old. Perczel-Forintos D.: Szociális fóbia Magyar Pszichológiai Szemle 2001/4 539. old. Kállai J., Karádi K., Bicsák É., Koller E.: Téri tájékozódási zavarok szerepe a pánik és az agórafóbiás állapotok fenntartásában 2. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/2 111. old. Zonda T., Nagy G.: Pánikzavar és öngyilkos magatartás. Egy utánkövetéses vizsgálat eredményei 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/1 53. old. Fábián J., Szili J.-, Fenyvesi T.: Fugue (esettanulmány) Psychiatria Hungarica 2000/2 170. old. Moussong-Kovács E., Zámbori J.: A szociális fóbia medicinális és kulturális antropológiai megközelítésbl Psychiatria Hungarica 2000/3 249. old. Ehlers, A., Clark D.M.: A poszttraumás stressz-betegség kognitív modellje Psychiatria Hungarica 2000/3 276. old. Martényi F.: A poszttraumás stressz betegség ­ tünetek, neurobiológia, gyógyszeres terápiák Psychiatria Hungarica 2000/3 294. old. Kopp M.: Mennyire megbízhatóak a traumával kapcsolatos emlékképek? Psychiatria Hungarica 2000/3 298. old. Virág T.: A holocaust hozzájárulása a tudattalan tanulmányozásához Psychiatria Hungarica 2000/3 311. old. Hárdi L.: A poszttraumás stressz szindróma keletkezése és kezelése Psychiatria Hungarica 2000/3 318. old. Perczel-Forintos D.: ,,Megrekedve a pillanatban" ­ Kognitív terápiás intervenciók poszttraumás stressz zavarban Psychiatria Hungarica 2001/3 271. old. Treuer T., Németh A., Rózsa S., Füredi J.: A kényszerbetegség tüneti altípusainak elkülönítése faktoranalízis segítségével Psychiatria Hungarica 2001/6 609. old. Szádóczky E., Rózsa S., Zámbori J., Füredi J.: Szorongás- és hangulatzavarok a háziorvosi gyakorlatban Psychiatria Hungarica 2002/2 119. old. Németh A., Bábel M.T., Pataki É., Csigó K., Mórotz K., Lukács E., Borbély K.: Terápiarezisztens kényszerbetegek mtéti kezelése Psychiatria Hungarica 2002/4 377. old. Bakos C.D., Degrell I.: A 2001. szeptember 11-én történt New York-i terrortámadás pszichiátriai következményekkel járó hatásának bemutatása hazai populációban Psychiatria Hungarica 2002/4 382. old. Csigó K.: Hogyan fogadtuk a szeptember 11-i terrortámadás hírét? Az Egyesült Államok ért terrortámadás által kiváltott gondolatok, reakciók felmérése hazai populációban Psychiatria Hungarica 2002/6 634. old. Pataki É., Németh A., Mórotz K., Lukács E., Csigó K., Bábel B. Tamás: Kényszerbetegek sztereotaxiás mtétjét követ komplex rehabilitációs program eredményei

137

Psychiatria Hungarica 2005/1 35. old. Sümeg Sz., Herold R., Tényi T.: Szkizofrénia és kényszerbetegség néhány összefüggésérl egy betegünk kapcsán Psychiatria Hungarica 2008/2 85. old. Demeter Gy., Csigó K., Harsányi A., Németh A., Racsmány M.: A végrehajtó funkciók sérülése obszesszív-kompulzív zavarban. Áttekint tanulmány Psychiatria Hungarica 2009/1 18. old. Harsányi A., Csigó K., Demeter Gy., Rajkai Cs., Németh A., Racsmány M.: A Dimenzionális Yale-Brown Obszesszív-KOmpulzív Teszt (DY-BOCS) magyar fordítása és a teszttel szerzett els tapasztalatok Psychiatria Hungarica 2010/2 133. old. Békés V.: A poszttraumás stressz-zavar elméletei Psychiatria Hungarica 2010/3 243. old. Havelka J.: EMDR: A pszichotaruma következményeire kidolgozott. Protokollizált kezelési módszer Psychiatria Hungarica 2010/5 378. old. Kenézli E., Nemoda Zs.: örökletes tényezk a kényszeres zavar hátterében: Genetikai vizsgálatok összefoglalása Psychiatria Hungarica 2010/5 394. old. Gerevich J., Bácskai E., Matuszka B., Czobor P.: A SCID-I/NP kutatási változata a szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1991/3 347. old. Kopp M., Gruzeller, J.: Szorongó betegek és kontrollszemélyek pszichofiziológiai jellemzk alapján azonosítható alcsoportjai II. Az inger- és fájdalomküszöb, az agorafóbia, depresszió és az agyi lateralitás összefüggései 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/1 43. old. Pánikbetegség kezelése viselkedéstani modell alapján Pszichoterápia 1995/1 39. old. Haraszti L.: Tndések a szorongásról Pszichoterápia 1995/4 251. old. Haraszti László: A fóbiák pszichoterápiája Pszichoterápia 1995/4. 267. old. A szorongásos állapotok tér-vonatkozásai Pszichoterápia 1995/4 289. old. Vizi J.: További tndések a szorongásról Pszichoterápia 1997/1 23. old. Hajnal Á.: A szívre lokalizált szorongás nozológiai, pszichodinamikai és pszichoterápiás kérdéseirl Pszichoterápia 1997/1 37. old. Appels, A.. Befolyásolható-e a magas kardinális rizikójú személyek kimerültsége? Pszichoterápia 1998/2. 85. old. Szendi G.: Pszichoneurokardiológia: a féltekei specializáció vonatkozásai a hirtelen szívhalálban, a kardiofóbiában és a kardinális pániktünetek kialakulásában Pszichoterápia 1998/4. 292. old. Kállai J.: Pán és pánik. A tünetek mítosza vagy a mítosz tünete Pszichoterápia 1999/3. 165. old. Oravecz R.: Egy multidimenzionális trauma-modell felvázolásának kísérlete Pszichoterápia 1999/6 435. old. Molnár G., Molnár I.: A Zung-féle Szorongás Önértékel Skála és a Hopkins-féle tünetlista faktoranalízise Pszichoterápia 2001/6. 423. old. Rak, D., Kocijan-Hercigonja, D.: A csoportrajz használhatósága a PTSD és más pszichés zavarok megkülönböztetésére Pszichoterápia 2001/6 425. old. Antalfai M.: ,,Nem ijed meg a saját árnyékától". A perszóna és az árnyék szerepe a pánikjelenségek létrejöttében az identitásváltás és a személyiségfejldés megközelítésébl Pszichoterápia 2002/3 208. old. Szilvás A., Túry F.: Az agorafóbia párkapcsolati dinamikája és párterápiás lehetségei Pszichoterápia 2002/4 259. old. Lajkó K.: Pánikról magas szinten Pszichoterápia 2008/3. 178. old. Perczel Forintos D., Varga A., Gazdag G., Ajtay Gy.,

138

Kiss Zs., Geiszt J.: A minségi esetvezetés lehetségei a szorongásos- és hangulatzavarok kezelésében Pszichoterápia 2008/4 242. old. Havelka J.: A poszttraumás állapotok jellegzetességei és a trauma feldolgozás új terápiás megközelítései Pszichoterápia 2009/3. 180. old. Györffy Á.: Hazatérni testben és lélekben ­ avagy a katonai élményfeldolgozás módjai és elakadásai 6. Végeken folyóirat Végeken 1991/4 9. old. Litavszky Zs.: A ments ellátás pszichoszomatikus aspektusai, különös tekintettel a pánikbetegségre Végeken 1992/3 17. old. Melion J., Túry F.: A koffein pszichiátriai hatásairól az irodalmi adatok tükrében Végeken 1992/4 4. old. Kulcsár Zs.: Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben

SZEMÉLYISÉGZAVAROK (PARANOID, SZKIZOID, SZKIZOTIP, ANTISZOCIÁLIS, BORDERLINE, HISZTRIONIKUS, KÉNYSZERES, ELKERÜL, DEPENDENS, NARCISZTIKUS) ÉS VISELKEDÉSZAVAR (KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLY, PIROMÁNIA, KLEPTOMÁNIA, TRICHOTILLOMÁNIA)

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/3 349. old. Németh A., Csorba Cs., Tóth A.: A kóros játékszenvedélyhez leggyakrabban társuló pszichiátriai kórképek 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2000/3 5. old. Barna Gy., Kulcsár Zs.: A hipochondria, empátia, pszichológiai immunrendszer, valamint a szociális és emocionális intelligencia összefüggései Alkalmazott pszichológia 2000/3 25. old. Lakatos Zs.: Az alexitímia, a személyiségintegráció és a megküzdés mutatói differenciálatlan szomatoform zavarban szenved nbetegeknél Alkalmazott pszichológia 2005/2 37. old. Székely G., Perczel Forintos D.: Poszttraumás stressz zavar az intenzív osztályon Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 165. old. Györffy Á.: Hazatérni testben és lélekben ­ avagy jegyzetek a katonai lét margójára Alkalmazott pszichológia 2000/3 45. old Kökönyei Gy.: A szociopátia biológiai markere, a meghosszabbodott GBR felépülési id vizsgálata szomatizáló nbetegeknél 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1991/3-4 72. old. van der Feen: Játékszenvedéllyel küzd fiatalok rendszerszemlélet terápiája 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 228. old. Szilárd J., Farkasinszky T., Wagner Á.: A trichotillománia és fágia mint pszichiátriai és pszichológiai probléma Magyar Pszichológiai Szemle 1980/4 407. old. Füredi J., Görgényi I., Pál M.: Szabálytalan beszámoló egy ,,szabályos" esetrl (hisztériás személyiségzavar) Magyar Pszichológiai Szemle 1983/2 160. old. Altomare Gy.: Gunderson borderline diagnosztikus kérdívének ismertetése Magyar Pszichológiai Szemle 1991/1 80. old. Szász K.: Egy hajtép és hajev gyermek esete

139

Magyar Pszichológiai Szemle 2004/3 441. old. Pohárnok M.: A térben való mozgás narratív dimenziójának vizsgálata borderline és depressziós betegek élettörténeti epizódjaiban 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1988/4 355. old. Hada Zs., Rihmer Z., György S., Gombos I., Barsi J.: Az affektív személyiségzavarok új szemlélete Psychiatria Hungarica 1997/4 487. old. Ratkóczi É.: A személyiségzavarok pszichoterápiás szemlélet diagnosztikája Psychiatria Hungarica 1997/5 611. old. Fekete Gy.: Mentálpedagógiai andreutikai megközelítés a szenvedélybetegségek és más (viselkedési) addikciók kezelésében Psychiatria Hungarica 2000/2 208. old. Fábián Zs.: Az Internet: a viselkedési addikciók újabb formája? Psychiatria Hungarica 2000/6 719-721. old. Füzéki B.: Az internet-addikció mint a világ pszichózisának a tünete; Fábián Zs.: Az internet-addikció mint nozológiai entitás Psychiatria Hungarica 2002/4 367. old. Salvendy, J.T.: A borderline személyiségzavarban szenved betegek csoportterápiás kezelésének elmélete és gyakorlata Psychiatria Hungarica 2002/6 585. old. Török I.A., Vincze G., Papp T., Oláh Sz.: Az SMS-használat addiktív és funkcionális viselkedéses elemeinek azonosítása a serdül korosztályban. Az SMS-kommunikáció minségi specifikumai és az SMS-chat viszonylat Psychiatria Hungarica 2002/6 599. old. Fábián Zs., Pillók P., Ritter A., Hoyer M.: Felmérés a magyarországi internethasználatról ­ szociálpszichológiai és pszichopatológiai vonatkozások Psychiatria Hungarica 2005/4 256. old. Kuritárné Szabó I.: Gyermekkori traumatizáció a borderline személyiségzavar kóreredetében Psychiatria Hungarica 2005/5 357.o.- Kuritárné Szabó I.: A trauma eredet borderline patológia pszichoterápiája Psychiatria Hungarica 2008/1 22. old. Kuritárné Szabó I.: A borderline szuicidalitás jellegzetességei. Szakirodalmi áttekintés Psychiatria Hungarica 2008/2 129. old. Demetrovics Zs., Kurimay T.: Testedzésfüggség: a sportolás, mint addikció Psychiatria Hungarica 2008/5 336. old. Demetrovics Zs.: Szerencsejáték és kóros játékszenvedély Magyarországon Psychiatria Hungarica 2009/1 60. old. Körmendi A.: A kognitív átstrukturálás jelentsége és lehetségei a kórós játékszenvedély terápiájában Psychiatria Hungarica 2012/1 4.o- Pétek M., Harangozó J., Égezházi A., Kelemen O., Gulácsi L., Baji P. Máttyásy A., Erdélyi R., Lehoczky Sz., Orlewska E., Vártokné Hevér N., Ferencz Á., Brodszky V.: A szkizofréniával él betegek egészséggel összefügg életminsége és betegség-terhe Magyarországon 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2010/4 335. old. A ,,majdnem nyertem" jelenség vizsgálata nem szerencsejátékos mintán 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/4. 225. old. Döme L: A borderline és nárcisztikus személyiségzavar pszichodinamikai alapjainak és pszichoterápiás megközelítésének áttekintése Pszichoterápia 1994/2 111. old. Lichtenberg, J.D.: Párhuzamok a csecsemmegfigyelések eredményei és a felntt (különösen a borderline és nárcisztikus személyiségzavarban szenved) betegek kezelésének eseményei között

140

Pszichoterápia 1997/3. 179. old. Steiner, T. P.O. Schmidt-Michel: Borderline személyiségzavar és szkizofrénia Pszichoterápia 1998/1 13. old. Keresztes Z.: A nárcisztikus zavarok és a pánikbetegség ­ pszichodinamikai szempontok Pszichoterápia 1998/5. 369. old. Günter Ammon: Korunk betegsége, a borderline szindróma Pszichoterápia 2001/december 399.old. Salvendy J.: A borderline páciensek osztályos csoportterápiájának elmélete és gyakorlata Pszichoterápia 2002/1 17. old Gáti Á.: A borderline személyiségzavarban megjelen mentalizációs zavar hipnoterápiás átdolgozásáról Pszichoterápia 2002/február 12. old.- Keresztes Z.: Személyiségzavarok kezeléstechnikai eltérései 8. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1996/6 436. old. Somogyi D., Kós T.M., Wintermantel Zs.: Dysthymia, depresszió, személyiségzavar Szenvedélybetegségek 1997/1 49. old. Hegeds É., Tényi T., Trixler M.: Az impulzuskontroll zavarainak igazságügyi elmekórtani jelentsége Szenvedélybetegségek 1997/1 64. old. Bajnok I.: A beteges játékszenvedély problematikájáról 9. Thalassa folyóirat Thalassa 2001/1 21. old. Fonagy, P., Target, M., Gergely Gy.: A kötdés és a borderline személyiségzavar

SZKIZOFRÉNIA, PARANOIA

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/3 319. old. Demetrovics Zs.: A droghasználat pszichiátriai komorbiditása Addiktológia 2005/3 357. old. Hidasi Z.: Droghasználat mellett kialakuló pszichózis (esetismertetés) Addiktológia 2005/3 363. old. Polgár P.: Kannabiszhasználat és skizofrénia (esetismertetés) 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1967/2 216. old. Adorjáni Cs., Benson K., Gálfi B., KissVámosi J., Schenker L.: Ids krónikus sizofrén betegek tanulási-megrzési teljesítmény jellemzinek változása vitaminok hatására Magyar Pszichológiai Szemle 1968/4 620. old. Buda B.: Újabb adatok a szkizofrénia ,,double-bind" elméletéhez Magyar Pszichológiai Szemle 1974/4 403. old. Bagdy E., Lipták T.: A ,,diszkrimináló skála-módszer" és alkalmazása a szenzitivitás-paranoiditás diagnosztikájában Magyar Pszichológiai Szemle 1979/3 266. old. Hárdi I.: A skizofrénia a dinamikus rajzvizsgálat tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 1980/3 238. old. Kézdi B.: Az anya-gyermek (-beteg) kapcsolat két formája és hatásuk a skizofrénia kimenetelére Magyar Pszichológiai Szemle 1980/4 334. old. Szilágyi K., Simon A., Kézdi B.: A családi rendszer modellezése skizofrének csoportpszichoterápiájában Magyar Pszichológiai Szemle 1980/4 371. old. Böszörményi D.: Szkizofrének és paranoid pszichotikusok utódainak veszélyeztetettsége Magyar Pszichológiai Szemle 1983/2 146. old. Jádi F., Koltai M., Gáti Á., Trixler M.: A skizofrénia intarpszichés háttere (A pszichoanalitikus felfogás)

141

Magyar Pszichológiai Szemle 1999/4 591. old. Kéri Sz., Janka Z.: A szkizofrénia neurokognitív modelljei Magyar Pszichológiai Szemle 2000/4 147. old. Egyed K., Juhász L.Zs.: A szkizofrénia kutatása Magyar Pszichológiai Szemle 2000/4 157. old. Szabó J.: A hipofronatalitás vizsgálata szkizofrén betegeknél neuropszichológiai tesztekkel Magyar Pszichológiai Szemle 2001/1 135. old. Kéri Sz., Janka Z.: Kognitív és pszichofiziológiai zavarok szkizofréniában Magyar Pszichológiai Szemle 2001/4 501. old. Kéri Sz., Kelemen O., Szekeres Gy., Bagóczky N., Erdélyi R., Benedek Gy., Janka Z.: Kognitív készségek szkizofréniában: eredmények vizuális kategória-tanulási folyamatokból Magyar Pszichológiai Szemle 2007/4 495. old. Garab E.A.: Nyelvi képességek (a)vagy gondolkodási zavar szkizofréniában Magyar Pszichológiai Szemle 2008/1 165. old. Kéri Sz.: A kognitív deficit jelentsége a schizofrénia formakörének meghatározásában 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/3 233. old. Bódog Gy., Lukács Tóth I.: A Droperidol infúziós kúra helye a szkizofréniák kezelésében Psychiatria Hungarica 1987/4 285. old. Magyar I.Gy., Molnár Gy., Magyar I., Kanyóné Knig Gy.: A schizoaffektív kórképek: entitás vagy ,,continuum" psychózisok? Psychiatria Hungarica 1991/4 291. old. Kolta Mária-Gáti Ágnes: A szkizofrén pszichózisok csoportpszichoterápiájának elemzése (A tárgykapcsolat-elmélet alapján) Psychiatria Hungarica 1997/5 603. old. Agárdi T., Bartkó Gy., Vitrai J., Simon L.: Szkizofrén betegek kézírásjegyeinek vizsgálata Psychiatria Hungarica 1998/3 323. old. Tringer L.: A szkizofrénia-fogalom történetérl Psychiatria Hungarica 1998/6 671. old. Trixler M., Tényi T., Csábi Gy., Szabó G., Méhes K.: Az informatív morfogenetikus variánsok jelentsége a szkizofrénia idegfejldési elméletében Psychiatria Hungarica 1998/6 679. old. Antal A., Kéri Sz., Szekeres Gy., Szendi I., Kovács Z., Benedek Gy., Janka Z.: AQ szenzoros gátlási folyamatok zavara szkizofréniában Psychiatria Hungarica 2000/1 40. old. Szekeres Gy., Kéri Sz., Janka Z.: A szkizofrénia glutamát elmélete Psychiatria Hungarica 2000/1 47. old. Bartkó Gy.: Az atípusos antipszichotikumok hatása a szkizofrén betegek kognitív funkcióira Psychiatria Hungarica 2000/2 163. old. Tényi T., Csábi Gy., Szabó R., Trixer M.: Informatív morfogenetikus variánsok megjelenése szkizofréniában és bipoláris affektív zavarban Psychiatria Hungarica 2000/2 197. old. Danics Z.: A családok szerepe a szkizofrénia kezelésében Psychiatria Hungarica 2000/3 330. old. A nucleus accumbens információáramlást szabályozó szerepe Psychiatria Hungarica 2000/6 632. old. Trixler M., Tényi T.: A szkizofrén és affektív pszichózisok közötti genetikai összefüggés Psychiatria Hungarica 2001/1 12. old. Kéri Sz., Janka Z.: Szkizofrénia, mozgás percepció és gamma-oszcillációk. Egy lokális elmélet globális vonatkozásai Psychiatria Hungarica 2001/2 145. old. Kéri Sz., Kelemen O., Szekeres Gy., Bagóczy N., Erdélyi R., Benedek Gy., Janka Z.: Vizuális kategória-tanulás szkizofréniában Psychiatria Hungarica 2002/1 89. old. Bánki M. Cs.: Relapszus-preveció szkizofréniában Psychiatria Hungarica 2002/2 141. old. Harangozó J., Gombos G.,

142

Szabó L.: Szkizofréniában szenved emberek véleménye helyzetükrl, kezelésükrl, gondozásukról Psychiatria Hungarica 2002/5 450. old. Trixler M., Tényi T., Kosztolányi Gy.: Az informatív morfogenetikus variánsok és a kromoszóma fragilitás összefüggése szkizofréniában Psychiatria Hungarica 2002/5 458. old. Herold R., Tényi T., Simon M., Jegs S., Trixler M.: A nyelvpragmatika szerepe a szkizofrén betegek tudatelméleti deficitjében Psychiatria Hungarica 2003/5 289. old. Peth B., Tolna J., Tusnády G., Vizkeleti Gy., Farkas M.: Endogén pszichózisok prospektív vizsgálaton alapuló hosszú távú követéses kutatása Psychiatria Hungarica 2003/5 300. old. Tolna J., Peth B., Tusnády G., Vízleketi Gy., Farkas M.: Endogén pszichotikus betegek 25-30 éves kontrollált, utánkövetéses vizsgálata. Módszertani áttekintés Psychiatria Hungarica 2003/5 312. old. Farkas M., Peth B., Gazdag G., Tolna J., Vízkeleti Gy., Tusnády G.: A téveszmék változása szkizofrén és cikloid betegeknél a ,,Budapest 2000" projekt 25-30 éves utánkövetéses vizsgálat alapján Psychiatria Hungarica 2003/5 320. old. Farkas M., Peth B., Gazdag G., Tolna J., Vízkeleti Gy., Tusnády G.: A téveszmék és hallucinációk változása szkizofrén és cikloid betegeknél a ,,Budapest 2000" projekt 25-30 éves utánkövetéses vizsgálat alapján Psychiatria Hungarica 2003/5 324. old. Vízkeleti Gy., Peth B., Tusnády G., Czenner Zs., Marosi J., Horváth-Szabó K., Meggyes K., Obál Gy., Mórotz K:. Intelligenciamutatók alakulása endogén pszichózisok 25-30 éves katamnesztikus vizsgálatának tükrében Psychiatria Hungarica 2003/5 337. old. Tolna J., Tusnády G., Peth B., Farkas M.: Leonhard diagnosztikai rendszerének validitása és reliabilitása endogén pszichotikus betegek 25-30 éves utánkövetéses vizsgálata alapján Psychiatria Hungarica 2003/6 373. old. Kéri Sz., Janka Z.: Kognitív zavarok szkizofréniában: beszélhetünk-e endofenotípusokról? Psychiatria Hungarica 2005/1 35. old. Sümeg Sz., Herold R., Tényi T.: Szkizofrénia és kényszerbetegség néhány összefüggésérl egy betegünk kapcsán Psychiatria Hungarica 2005/2 . old. T. Mirnics Zs., Kovács D., Szili I.: A kommunikációs és gondolkodási zavar megnyilvánulásai egy szkizofrén páciens családjának interakciómintáiban Psychiatria Hungarica 2005/3 201. old. Must A.: Újabb eredmények a szkizofréniában megfigyelhet vizuális eltérések kísérletes vizsgálatában Psychiatria Hungarica 2005/5 363. old. Nagy O., Kelemen O., Erdélyi R., Pataki Miklósné, Janka Z., Myers, C.E., Gluck, M.A., Kéri Sz.: Tanult ekvivalencia szkizofréniában: új módszer a hippocampalis és a basalis ganglionokhoz kapcsolódó memóriafunkciók mérésére Psychiatria Hungarica 2006/2 130. old. Kéri Sz., Kelemen O., Janka Z.: A pszichózisok szempontjából nagy kockázatú mentális állapotok diagnózisa és kezelése Psychiatria Hungarica 2008/3 152. old. Réthelyi J., Polgár P., Czobor P., Bitter I.: A szkizofrénia genetikai hátterére irányuló kutatások újabb eredményei és ezek alkalmazási lehetségei. Irodalmi összefoglalás Psychiatria Hungarica 2008/3 166. old. Komlósi S., Czobor P., Bálint S., Bitter I.: A szkizofréniában tapasztalható kognitív deficit összefüggése a mindennapi funkciókészséggel Psychiatria Hungarica 2008/4 304. old. Németh A.: A szkizofréniában alkalmazható reintegrációs lehetségek áttekintése

143

Psychiatria Hungarica 2010/3 190. old. Papp Sz., Tombor L., Komlósi S., Balogh L., Simon V., Czobor P.: Gamma oszcilláció szinkronizáció szkizofréniában. Irodalmi összefoglaló Psychiatria Hungarica 2010/4 299. old. Simon M.: Gépiség és mechanikus erotika. A szkizofrénia fenomenológiájának vizsgálata a pécsi Reuter Gyjtemény két alkotójánál Psychiatria Hungarica 2010/6 5. old. Anador, X.: Poor Insight in Schizophrenia: Implications for Diagnosis and Treatment Psychiatria Hungarica 2010/6 8. old. Bánki M.Cs.: Remisszió, comliance és relapszus prevenció: A tartós hatású riszperidon injekció 5 éve Psychiatria Hungarica 2010/6 12. old. Tényi T., Fekete S.: A betegségbelátás hiánya, az anozognózia szerepe a terápiás együttmködésben és a kezelés eredményességében szkizofrén betegeknél Psychiatria Hungarica 2010/6 20. old. Herold R., Vanyó P.P., Fehér L.: A tartós hatású riszperidon injekcióval végzett kezelés szignifikánsan csökkenti a kórházi kezelés igényét: Egyéves, nyílt, megfigyeléses vizsgálat eredményei Psychiatria Hungarica 2010/6 36. old. Pilling J., Tényi T., Fehér L.: KOMP: Szkizofrén betegek terápiás együttmködését segít kommunikációs módszer 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1982/2 239. old. Safir E.: A mveleti emlékezet vizsgálata schizofréneknél Pszichológia 1983/1 43. old. Claridge, G.: A pszichiticizmus biológiai alapjai ­ személyes felfogás Pszichológia 1986/3 385. old. Safir E., Szenthe A., László J.: Emlékezés forgatókönyvtörténetekre szkizofréneknél Pszichológia 1989/4 521. old. Marton M., Földvári Cs., Szirtes J.: Szemantikai osztályozás elektrográfiás vizsgálata skizofrén betegeknél Pszichológia 1989/4 611. old. Földvári Cs.: Skizofrén betegek elektorgráfiás vizsgálatai Pszichológia 1993/3 371. old. Peth B., Kelemen A., Bitter I.: Az endogén pszichózisok osztályozását segít betegség-szempontú személyiség-típusjegyek felmérése Pszichológia 1999/1 79. old. Vass Z.: A projektív rajvizsgálat objektivizálása felé: elemzés algoritmusokkal: Szkizofrén betegek farajzainak térszerkezeti elemzése Pszichológia 2009/4 327. old. Bodor P.: Az identitás diszkurzív konstrukciója: skizofrén Magyarország, skizofrén Európa 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1994/3 189. old. Alanen, Y.O., Lehtinen, K, Rakkolainen, V., Aaltonen, J: Az új szkizofréniás betegek szükségletekhez igazodó kezelése: a Turku Project tapasztalatai és eredményei Pszichoterápia 1994/3 199. old. Rakkolainen, V., Aaltonen, J.:A szkizofrénia szükséglet-specifikus és szükséghez alkalmazkodó kezelésének szemiotikus értékelése Pszichoterápia 1995/2 77 old. Vas J.: A szkizofrén pszichózisok hipnoterápiás lehetségeirl Pszichoterápia 1996/5 317. old. Herold P., Tényi T., Trixler M.: Katatónia és selfmködés Pszichoterápia 1997/3. 179. old. Steiner, T. P.O. Schmidt-Michel: Borderline személyiségzavar és szkizofrénia

144

Pszichoterápia 1998/4. 278. old. Tényi T.: A szkizofrénia komplex terápiájáról az újabb neurobiológiai és pszichodinamikus eredmények tükrében Pszichoterápia 1998/6. 453. old. Günter A.: Neurózis és szkizofrénia ­ elmélet, klinikai tapasztalatok és következtetések Pszichoterápia 1999/5 331. old. Vas J.: A hipnoterápia lehetséges hatásmechanizmusa szkizofréniákban ­ egy hipotézis Pszichoterápia 1999/5 337. old. McGlashan, Th.H., Johannessen, J. O.: Szkizofrénia: a korai észlelés és beavatkozás indokai Pszichoterápia 2000/5 370. old. Herold R., Tényi T., Lénárd K., Trixler M.: Mentalizációs és szkizofrénia. Tudatelméleti deficit remisszióban lév szkzofréneknél Pszichoterápia 2002/2 102. old. Preszly, B.: Szkizofrének pszichoterápiás segítése Pszichoterápia 2004/5 292. old. Vas J.: Szkizofrénia, prenatális patológia és hipnózis I. A hipnózis az ép, a pszichózis a kórós intrauterin egységkötelék kontextusa? 6. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/1 38. old. Környey E., Frater K: Skizofrénia és alkohol-, gyógyszerabúzus Szenvedélybetegségek 1995/6 461. old. Okuma, T., Yamashita, I., Takahashi, R., Itoh, R., Kurihara, M., Otsuki, S., Watanabe, S., Sarai, K., Hazama, H., Inanaga, K.: A carbamazepin klinikai hatékonysága affektív, skizoaffektív és skizofréniás zavarokban Szenvedélybetegségek 1997/4 279. old. Slezák A.: A skizofrén páciensek közösségi ellátásának alapelvei 7. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/V 3. old. Peth B.: Mentális betegségek vizsgálatainak értékelésérl a társadalmi beilleszkedési zavarok szempontjából Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 3. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése c. kutatási firány 1981-1985. évi programjának záródokumentuma Társadalmi beilleszkedési zavarok 1987/VIII 101. old. A Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex kutatása c. firány által támogatott kutatásokra épül megjelent tanulmányok 8. Végeken folyóirat Végeken 1989/2 47. old. Kelemen A.: A társadalmi beilleszkedési zavarokkal kapcsolatos pszichiátriai jelenségek területi kutatása Székesfehérváron 1981 és 1989 között Végeken 1992/3 35. old. Tóth I., Schmidtné Végvári Á., Boross Zoltánné: Klubterápia schizophrén betegek gyógyításában a pécsi Lelki Egészségvéd és Gondozó Intézetben Végeken 1992/4 4. old. Kulcsár Zs.: Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben

VISELKEDÉSZAVAR (ALVÁSZAVAR, SZEXUÁLIS ZAVAROK)

1. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1998/4 422. old. Osváth P., Kovács A.: Egy sajátos jelenség: a ,,koro". Tünet vagy betegség? Psychiatria Hungarica 2001/4 423. old. Tényi T., Herold R., Trixler M.: Terhességi téveszme megjelenésérl férfi betegeken Psychiatria Hungarica 2001/4 426. old. Gerevich J., Treuer T., Danics Z., Herr J.: A kényszeres szexuális viselkedés nem parafíliás formájaként jelentkez szexuális addikció diagnosztikai és pszichodinamikai vonatkozásai

145

Psychiatria Hungarica 2001/5 621. old. Osváth P., Fekete S., Vitrai J.: Szexuális zavarok gyakorisága antidepresszív kezelés során ­ multicentrikus, retrospektív felmérés els eredményei Psychiatria Hungarica 2008/3 196. old. Kórász K., Simon L.: A nemi identitászavar diagnosztikája és differenciáldiagnosztikai sajátosságai

146

38. PSZICHOLINGVISZTIKA

1.Alkalmazott Pszichológia folyóírat 2010/3-4 5.- Boncsér Á.-Polonyi T.- Abari K.: Szövegért olvasás a két tannyeelv oktatásban részt vev diákok körében 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1978/1 72. old. Alexandr, J., Fabriczius I.: Kommunikatív folyamtok stratégiája kétnyelv gyermeknél Magyar Pszichológiai Szemle 1979/3 311. old. Sugárné Kádár J.: A nyelvi kommunikációs készség kialakulásának fejldéslélektani és pszicholingvisztikai vonatkozásai (Kandidátusi értekezés tézisei) Magyar Pszichológiai Szemle 1980/4 380. old. Jarovinszkij A.: Adatok az óvodás korú kétnyelv gyermekek szókincsérl Magyar Pszichológiai Szemle 1981/3 215. old. Pléh Cs.: A visszautaló (anaforikus) nyelvi eszközök értelmezése Magyar Pszichológiai Szemle 1981/6 551. old. Steiner V., Irvine, J., Osterreich Helgi, P.: Gyermekek szóasszociációinak és mentális képeinek kultúraközi összehasonlító vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1982/4 355. old. Pléh Cs., Vargha A.: Néhány nyelvfejldési mutató, melyeket nem befolyásol a szociális helyzet Magyar Pszichológiai Szemle 1984/4 282. old. Pléh Cs., Jarovinszkij A., Balajan, A:: Mondatértés magyar-orosz kétnyelv óvodásoknál Magyar Pszichológiai Szemle 1985/4 286. old. Kozéki B.: A különböz nyelvterületeken alkalmazható verbális vizsgáló eszközökrl Magyar Pszichológiai Szemle 1986/1 45. old. Göncz L., Varga É.: A két nyelv közötti kölcsönhatások színmegnevezési (Stroop) helyzetben magyar-szerb-horvát kétnyelveknél Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/2 99. old. Csató V., Pléh Cs.: Indirekt felszólítások a magyar nyelvben Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/6 443. old. Gergely Gy.: A nyelvi kiemelésen alapuló következtetések hatása a szófelismerésre Magyar Pszichológiai Szemle 1990/5-6 225. old. Pléh Cs.: A mondatértés tanulmányozásának módszerei Magyar Pszichológiai Szemle 1994/5-6 287. old. Pléh Cs.: Mondatközi viszonyok feldolgozása: Az anafora megértése a magyarban Magyar Pszichológiai Szemle 1995/5-6 269. old. Gergely Gy., Pléh Cs.: Az alaktani kétértelmségek a megértés folyamatában: avagy ,,nyomok a hóban" Magyar Pszichológiai Szemle 1995/5-6 293. old. Thuma O., Pléh Cs.: Lexikális erfeszítés a mentális lexikonban az anyanyelv és egy tanult második nyelv között Magyar Pszichológiai Szemle 1999/4 19. old. Polonyi T.É.: A két vagy több nyelvet beszél személyek memóriarendszere Magyar Pszichológiai Szemle 2001/2 263. old. Pléh Cs.: Téri megismerés és a nyelv Magyar Pszichológiai Szemle 2004/3 411. old. Lénárd K.: A nyelvzavar-koncepció hermeneutikai értelmezése Magyar Pszichológiai Szemle 2007/3 279. old. Pléh Cs.: A tér és a nyelv világa Magyar Pszichológiai Szemle 2008/2 269. old. Csépe V.: A nyelv fejldése ­ a fejldés nyelve Magyar Pszichológiai Szemle 2008/4 691. old. Szabó E.: A szomorú és vidám érzelmi állapot megjelenése a beszédben Magyar Pszichológiai Szemle 2009/4 677. old. Bencze M.I.: Mi a metonímia? Elméletek és kísérletek a metonímia-kutatásban

147

Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 355. old. Fekete I.: A nyelvi szemantika a kognitív tudomány perspektívájából 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2010/6 525. old. Huszár T., Makra E., Hallgató E., Janacsek K., Németh D.: A tabuszavak hatása lexikális döntési helyzetben 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1981/3 365. old. Pléh Cs.: Különböz szórend mondatok értelmezése és a dichotikus hallási aszimmetriák 3-6 éves gyermekeknél Pszichológia 1981/4 469. old. Siklaki I.: A történet-nyelvtanok mint a szövegfeldolgozás alapjai Pszichológia 1981/4 517. old. Pléh Cs.: Idi-és feladatváltozók hatása szövegek kivonatolására és felidézésére Pszichológia 1981/4 541. old. S. Meggyes K.: A mondat- és szövegalkotás néhány sajátossága hatéves gyermekek képleírásában Pszichológia 1981/4 553. old. Terestyéni T.: Adalékok a jelentéstulajdonítási stratégiák tanulmányozásához a verbális kommunikációban Pszichológia 1983/3 385. old. Szirtes J.: A beszédészlelés vizsgálata a pszicholingvisztikában és a pszichofiziológiában Pszichológia 1985/3 321. old. Pléh Cs., MacWhinney, B.: Formai és szemantikai tényezk egyszer magyar mondatok megértésében és a megértés fejldésében Pszichológia 1986/1 93. old. Réger Z.: A gyermeknyelvi utánzás kutatása a pszicholingvisztikában. Egy új szempont Pszichológia 1986/3 311. old. Marton M.: A nyelvi környezet hatása a szó felismerésére I. Pszicholingvisztika és pszichofiziológiai megközelítések Pszichológia 1987/1 25. old. Marton M., Szirtes J., Breuer P., Donauer N.: A nyelvi környezet hatása a szó felismerésére Pszichológia 1987/1 123. old. Pléh Cs.: Az erszak jelei, mint a koherencia forrásai Pszichológia 1992/4 467. old. Gergely Gy.: A fókusz-alapú következtetések szerepe az elzmény-azonosításnál: A topic kiemelése a tagmondat-határon Pszichológia 1992/4 515. old. Halász L.: Elbeszélések megértése ­ amerikai-magyar összehasonlító vizsgálat Pszichológia 2000/3 215. old. Pléh Cs.: A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika Pszichológia 2001/4 223. old. Csépe V.: A nyelvpatológia pszichológiai és nyelvészeti kérdései. Úton a konszenzus felé? Pszichológia 2001/4 239. old. Pléh Cs.: A klinikai nyelvszemlélet útjai és elméletei Pszichológia 2001/4 245. old. Radványi K., Pléh Cs.: Középsúlyos értelmi fogyatékos, iskoláskorú gyermekek beszédének néhány nyelvtani jellemzje Pszichológia 2001/4 255. old. Racsmány M., Lukács Á., Pléh Cs.: Munkamemória és nyelvelsajátítás Williams-szindrómában Pszichológia 2001/4 277. old. Németh D.: A munkamemória fejldésének hatása a mondatmegértésre Pszichológia 2001/4 289. old. Csépe V., Osmanné Sági J., Szcs D.: A beszédhangfeldolgozás fejldési és szerzett zavarai Pszichológia 2001/4 303. old. Osmanné Sági J.: A beszédmegértés neuropszichológiai vizsgálata afáziás betegeknél Pszichológia 2001/4 317. old. Szépe J.: Egyszersítési tendenciák az afáziás szekvenciaszervezés fonológiai szintjén Pszichológia 2001/4 327. old. Mészáros É.: A személy-és számegyeztetés hibái az agrammatikus beszédben

148

Pszichológia 2001/4 341. old. Bernáth M.: Sztereotip fázisok agrammatikus beszédben Pszichológia 2001/4 351. old. Ivaskó L.: Pragmatikai deficitekrl kognitív megközelítésben Pszichológia 2002/3 Tematikus szám Pszichológia 2005/2 157. old. Pohárnok M., Nagy L., Bóna A., Naszódi M., Kis B., László J.: A kapcsolati mozgások számítógépes nyelvészeti vizsgálata élettörténeti narratívumokban. A LAS-Vertikum közelítés-távolítás módja Pszichológia 2005/4 309. old. Lukács Á., Pléh Cs., Racsmány M.: Nyelvi képességek Williams-szindrómában Pszichológia 2011/3 Érzelem és nyelvhasználat Tematikus szám 5. Thalassa folyóirat Thalassa 1993/1 62. old. Steiner, G.: Megjegyzések a nyelvrl és a pszichoanalízisrl Thalassa 2001/1 3. old. Pléh Cs., Bodor P.: A Nyelvi Szuperego és a stigmatizáció kérdése a magyar nyelvközösségben

149

39. RAJZELEMZÉS

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2009/1-2 85. old Pluhár F. Zs., Czigány L., Dúll A., Pikó B., Uzzoli A.: Kisiskolások ugyanazon kérdésre adott írásos és rajzos válaszainak összehasonlítása ­ hazai tapasztalatok az írj-rajzolj (,,Write and draw") technikával 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2002/2 66. old. Platthy I.: Kamaszkori személyes mítoszok. Gyermekotthonban él fiatalok rajzai Fordulópont 2004/2 13. old. Szávai G.: Rajzolt beszéd Fordulópont 2004/2 24. old. Gászpor R.: A színek jelentése Fordulópont 2006/4 14. old. Gyermekek rajzai 1906-2006 Fordulópont 2007/4 13. old. Szávai G.: A ház kulcsa: a kilincs ­ avagy a rajzoló kisgyermek lélektana Fordulópont 2008/2 95. old. Voigt V.: A cirkusz világa. Mit látnak és mit festenek meg a gyerekek a cirkuszi eladásból? 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1986/3 7. old. Lrik Józsefné: Az ábrázolás jelentsége az óvodás korú állami gondozott gyerekek fejldésében 4. Kharón, Thanatológiai szemle Kharon, Thanatológiai szemle 2007/3-4 69. old. Molnár M.M.: A rajzvizsgálat, mint pszichodiagnosztikai eszköz a kisiskolások halálképének feltérképezésében 5. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1967/4 527. old. Hárdi I.: Konfrontáció a dinamikus rajzvizsgálatban Magyar Pszichológiai Szemle 1970/3 402. old. Ger Zs.: Srítés és ketts tudat különbségének feloldása, mint esztétikum forrása Magyar Pszichológiai Szemle 1970/4 573. old. Paál Á.: A gyermekrajzok fejldésének motivációi 6-10. év között Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 364. old. Kozma K.: Közmondások rajzi értelmezése 10-14 éves tanulóknál Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 598. old. Sznyi M.: Mucchielli pszichodiagnosztikus elveinek alkalmazása Wartegg-féle rajzteszt értékelésében Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 606. old. A rajz és a gyermek pszichopatológiája Magyar Pszichológiai Szemle 1976/6 562. old. Pálffy Z.: A színharmónia-érzékenység életkori jellemzi Magyar Pszichológiai Szemle 1977/5 492. old. Paál Á.: Gyermekrajzok esztétikai minségei 6-12 éves korban Magyar Pszichológiai Szemle 1978/1 3. old. Harsányi I., G. Donáth B.: A farajz vizsgálat Magyar Pszichológiai Szemle 1979/1 12. old. Gerevich J., Ungvári G., Karczag I.: Adalékok a spontán rajz diagnosztikai értékességéhez Magyar Pszichológiai Szemle 1979/ 1 93. old. Hárdi I.: Bevezetés a dinamikus rajzvizsgálatba (Kandidátusi értekezés tézisei) Magyar Pszichológiai Szemle 1979/3 266. old. Hárdi I.: A skizofrénia a dinamikus rajzvizsgálat tükrében Magyar Pszichológiai Szemle 1980/3 280. old. Hunyady H.: Szorongásos álmok és a rajzolás élményének terápiás hatása

150

Magyar Pszichológiai Szemle 1989/4 370. old. Feuer M.: ,,Elrontott" családrajzok szerepe a gyermek-pszichodiagnosztikában Magyar Pszichológiai Szemle 1990/3-4 155. old. Feuer M.: 6-10 éves korú gyermekek emberrajzának és intelligencia vizsgálatának összehasonlító elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 485. old. Ger Zs.: Milyen a metró alagút? Egy introvertált fiú térlátása Magyar Pszichológiai Szemle 2001/1 107. old. Vass Z.: A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawings) alkalmazása a pszichodiagnosztikában Magyar Pszichológiai Szemle 2010/3 495. old. Vass Z.: A kinetikus iskolarajz rendszerszemlélet konfigurációelemzése 6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1991/4 279. old. Hárdi I.: Dinamikus állatrajzvizsgálat Psychiatria Hungarica 1996/4 465. old. Hárdi I., Tariska P., Urbanics K.: Dinamikus rajzvizsgálat demenciával járó kórképekben Psychiatria Hungarica 2000/4 369. old. Hárdi I.: Kép és lélek Psychiatria Hungarica 2000/4 379. old. Sehinger, W.: Tárgy és módszer Psychiatria Hungarica 2000/4 385. old. Naboulsi, M.: Idrajzok Psychiatria Hungarica 2000/4 409. old. Roux, G.: Gyermekrajzok és gyermeki rajzok anorexia nervosában szenvedknél Psychiatria Hungarica 2000/4 416. old. Torda Á.: Az emberalak ábrázolásának sajátosságai diszlexiás gyermekeknél Psychiatria Hungarica 2000/4 421. old. Hajnal Á.: Az érzelmi állapot és az érzelmi kapcsolat megjelenése a gyermekelhelyezési perek keretében készült családrajzokban Psychiatria Hungarica 2000/4 429. old. Feuer M.: Kórházban fekv gyermekek specifikus rajzainak jellegzetességei Psychiatria Hungarica 2000/4 445. old. Tényi T., Trixler M., Csábi Gy., Márton M., Molnár D.: Az anya-gyermek kapcsolat ábrázolásának sajátosságai felntt pszichiátriai betegek és pszichoszomatikus betegségben szenved gyermekek rajzaiban Psychiatria Hungarica 2000/4 450. old. Hárdi L.: Sors vagy betegség? (esetismertetés) Psychiatria Hungarica 2000/4 456. old. Király K.: Emberrajz-értékelés és prognózis Psychiatria Hungarica 2000/4 479. old. Trixler M., Tényi T., Gáti Á.: A grafikus kifejezésmód szerepe a pszichotikus betegek diagnózisában és terápiájában Psychiatria Hungarica 2002/1 30. old. Vass Z.: A dinamikus rajzvizsgálat személyiségszintjei és a pszichológiai differenciáció Psychiatria Hungarica 2002/1 50. old. Hárdi I.: Képi kifejezés és pszichiátriai rehabilitáció Psychiatria Hungarica 2002/1 58. old. Roux, G.: Odilon Redon fest öngyógyítása Psychiatria Hungarica 2002/1 76. old. Richter, H.G.: Szexuális visszaélés tükrözdése gyermekek és serdülk rajzaiban Psychiatria Hungarica 2006/4 268. old. Hárdi I.: Kreativitás és képi kifejezés Psychiatria Hungarica 2008/3 206. old. Molnár G.: A rajzolás súlyos zavarainak neuropszichiátriai háttere Psychiatria Hungarica 2010/4 291. old. Hárdi I.: Sixty years of dinamic examination of drawings 7. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1999/1 79. old. Vass Z.: A projektív rajvizsgálat objektivizálása felé: elemzés algoritmusokkal: Szkizofrén betegek farajzainak térszerkezeti elemzése

151

Pszichológia 2008/2 195. old. Fülöp M., Sándor M.: A versengés, a gyzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzi ábrázolásában Pszichológia 2011/2 125.- Vass Z.- Vass V.: A közös rajzvizsgálat viselkedéses, kommunikációelemzési és interakciódinamikai kiértékelése 8. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2001/4. 262. old. Rak, D.: A csoportrajz, mint a csoportterápia értékelésének lehetséges eszköze Pszichoterápia 2001/6. 423. old. Rak, D., Kocijan-Hercigonja, D.: A csoportrajz használhatósága a PTSD és más pszichés zavarok megkülönböztetésére 9. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2005/2 40. old. Bárdos K.: Szorongásos álmok feldolgozása a Winnicott-féle ,,firka-játék" segítségével. 41. old. A csodamadár Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2007/5 Gajda T., Pászthy B., Psz K., Vass Z.: Anorexiás serdülk projektív rajzvizsgálata

152

40. REKLÁMPSZICHOLÓGIA

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/5-6 59. old. Harsányi G.: A reklám és a gyermek Fordulópont 2003/1 41. old. Tészabó J.: Milyen a jó játék? A gyermek, mint ,,fogyasztó"

153

41. SEGÍT FOGLALKOZÁSOK

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2007/2 113. old. Rácz J., Laczkó Zs.: Kétféle modell: a diák és a sorstárs segítés egy kvalitatív kutatás alapján 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2002/2 49. old. Bánfalvy Cs.: Gyermekellátásban dolgozó szakemberek szociológiai jellemzi és speciális tanulási szükségleteik 3. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 9. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata HÍD 1990/3 Faber, H., van der Schoot, E.: A lelkigondozói beszélgetés gyakorlata HÍD 1992/8 A lelkipásztori tevékenység 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 429. old. Petróczi E.: A kiégés jelensége pedagógusoknál 5. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2008/4 305. old. Hazag A., Major J.: A hallgatói kiégés jelensége, medikusok, lelki egészségvédelme 6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2009/1 74. old. Kovács B.: Ápolónvérek kiégésének összefüggése a vallásos hittel 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/2 83. old. Blümel F.: A terápiás kapcsolat és a terapeuta szerepe a pszichoterápiás változásban Pszichoterápia 1994/4 307. old. A mentálhigiéné, a segít szakmák és a klinikai pszichológia viszonyának kérdése. A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása Pszichoterápia 1995/4 279. old. Szabó L.: A szociális munkások viszonya a klinikai pszichológiához a mentálhigiéné területén Pszichoterápia folyóirat 2002/december 397. old. Herwig- Lempp, J.: A helyes kérdezés módja Pszichoterápia 2007/1. 29. old.Az addikcióban szenved beteget gondozók problémái ­ különös tekintettel a kiégési szindróma veszélyeire Pszichoterápia 2008/2 90. old. Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Harmatta J., Egri L., Szabó T., Tomcsányi T.: Mentálhigiénés szemlélet emberszolgálat. A lelkigondozás, mint segít hivatás Pszichoterápia 2008/3. 170. old. Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Harmatta J., Pilinszki A., Török G.: Lelkigondozás és pszichoterápia 8. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1998/4 244. old. Stark, W., Süssmeier, H.J.: Fejlesszük erinket. Új szemlélet a klasszikus szociálpolitikában és a szociális munkában: tegyük képessé az embereket életük irányítására

154

42. SERDÜLKOR

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/1 7.old. Brassai L., Pikó B.: Szerhasználat és családi tényezk vizsgálata középiskolásoknál Addiktológia 2005/1 52. old. Hibell, B., Andersson, B., Bjarmasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M.: The ESPAD Report 2003. Alkohol és egyéb drogfogyasztás 35 európai ország diákjai körében Addiktológia 2006/1-2 59. old. Skultéti D., Pikó B.: Szocioökonómiai és társas hatások szerepe a serdülk dohányzásában Addiktológia 2006/3 191. old. Bak J.: Pikó B.: Önz vagy intelligens? A dohányzó ember prototípusai a fiatalok szemében Addiktológia 2006/4 277. old. Mahler B.: Az illegális kábítószerek közösségformáló szerepe ­ Szakérti mintán végzett kapcsolatháló-elemzés középiskolások körében Addiktológia 2006/4 382. old. Takács I.G.: Ecstasy és agykárosodás ­ van rá bizonyíték? Az Amit az ecstasyról iskolásoknak, szülknek, tanároknak, partizóknak tudni kell cím könyv recenziója Addiktológia 2007/3 189. old. Elekes Zs.: Változó trendek, változó fogyasztási szokások. A budapesti középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai 1992-2007 Addiktológia 2007/3 213. old. Paksi B.: Drogepidemiológiai adalékok egy délnyugatdunántúli városból. A droghasználat elterjedése és tendenciái a középiskolások körében Zalaegerszegen 1993-tól napjainkig Addiktológia 2007/4 275. old. Csürke J., B. Erds M.: Serdülk és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelzés lehetségei 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2002/3 45. old. Kádár G.: Az empátia szerepe a családban. Az empátiás készség vizsgálata serdülknél és szüleiknél Alkalmazott pszichológia 2004/4 53. old. Szondy M.: A szubjektív jólét és a törekvések kapcsolata kés serdülkorban Alkalmazott pszichológia 2004/4 73. old. Szabó L.: A képzeletbeli közönség teremtésére való hajlam, az önellenrzési képesség és a tetszésigény kapcsolat serdülkorban Alkalmazott pszichológia 2006/4 64. old. Riesz M.: Fvárosi középiskolások értéktudatosság-vizsgálata Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 5. old. Brassai L., Pikó B.: Egyéni és családi pszichológiai tényezk szerepe a serdülk testmozgásának rendszerességében 3. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2000/2 17. old. Koreny Á.: Mit csinálnak az európai fiatalok szabadidejükben? Fordulópont 2000/3 3. old. Szávai I.: Mitl fél a kamasz? Fordulópont 2000/3 5. old. Ranschburg J.: Küzdelem az autonómiáért Fordulópont 2000/3 10. Vikár Gy.: A serdülkori válság Fordulópont 2000/3 17. old. Vetró Á.: A gyermek és serdülkori depresszió Fordulópont 2000/3 22. old. Balogh K.: Serdül a családban Fordulópont 2000/3 28. old. Virág T.: A serdülkor társadalmi traumái

155

Fordulópont 2000/3 33. old. Feuer M.: Öngyilkossági kísérlet serdülkorban Fordulópont 2000/3 46. old. Bánfalvy Cs.: Budapesti szakképz iskolások önképe és közérzete Fordulópont 2000/3 49. old. Büki O., Büki P.: ,,Kell egy hét együttlét" Pepsi sziget 2000. augusztus 2-9. Fordulópont 2000/3 67. old. Csendes L.: Kriminális kamaszkor Fordulópont 2000/3 87. old. Newman, F.: Gyermekek krízishelyzetben Fordulópont 2000/3 93. old. Czike-Fehér-Menczel: Kamasz-ok. Három anya beszélget Fordulópont 2000/4 103. old. Szabó: Nehezen kezelhet gyerekek, kamaszkor Fordulópont 2001/1 179. old. Lajos P.: Serdülkori dadogás Fordulópont 2002/2 5. old. Somlai P.: Elhúzódó kamaszkor Fordulópont 2002/2 24. old. Tóth O.: Kamaszkor után Fordulópont 2002/2 31. old. Miller, A.: A serdülés kihasználatlan esélye Fordulópont 2002/2 39. old. Maros K.: A kamaszkor viharában Fordulópont 2002/2 61. old. Marik Á.: Emlékmorzsák a szigetrl. Még mindig kell egy hét együttlét Fordulópont 2002/2 66. old. Platthy I.: Kamaszkori személyes mítoszok. Gyermekotthonban él fiatalok rajzai Fordulópont 2002/2 85. old. P. Szávai E.: Emberkerti látomások. Egy epilepsziás kamaszlány naplója Fordulópont 2003/2 69. old. Olivier, C.: Szülk és kamaszok Fordulópont 2004/4 5. old. V. Kiss É.: A gyermek pszichoszexuális fejldése a szerelemig Fordulópont 2004/4 10. old. ,,A lány, amelyik olyan szupermen" Kisgyermekek vallomásai a szerelemrl Fordulópont 2004/4 12. old. Dávid B., Albert F.: Érzéki csalódások. Fiatalok és szüleik a szerelemrl és a partnerkapcsolatokról Fordulópont 2005/1 51. old. Tóth Ferencné: Kamasz-Tanya 4. HÍD folyóirat HÍD 1991/5 31. old. P. Szabó V.: Zoltán (esettanulmány) HÍD 1991/5 38. old. Nyáry P.: ,,Találkozás egy fiatalemberrel" (esettanulmány) 5. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1960/4 395. old. Csirszka J.: Pubertás és pályaválasztás Magyar Pszichológiai Szemle 1960/4 398. old. Németh N.: A serdülkor problémái Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 70. old. Rókusfalvy P.: A pályaválasztási érettség néhány pszichológiai problémája Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 72. old. Bergmann E.: Pubertáskorú tanulók személyiségképe Lakóhely Konstrukciós Próba és Rorschach-jegyzkönyv összehasonlítása alapján Magyar Pszichológiai Szemle 1974/1 94. old. Csókay l., Matyovszky M., Varga Zs., Bárdos K.: A szülk neveli magatartásának hatása serdül korú fiúk és lányok imitatív attitdjeire Magyar Pszichológiai Szemle 1980/4 323. old. Horváth I., Ranschburg J.: Maszkulinfeminin értékel dimenzió serdülknél Magyar Pszichológiai Szemle 1991/2 193. old. Ingusz I.: Egy serdül pszichoterápiájának ismertetése Magyar Pszichológiai Szemle 1991/5-6 548. old. Várnai Gy.: Egy ileitis regionalis hátterében meghúzódó patogén anya-gyerek kapcsolat (személyiségjegyek és vegetatív idegrendszer) (esettanulmány)

156

Magyar Pszichológiai Szemle 1994/1-2 66. old. Csorab J., Dinya E., Párt S., Solymos J.: Életesemény-kutatás és serdülkor. A Középiskolás Életesemény-kérdív bemutatása Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 55. old. Boross O.: Az ,,igazságos közösség" egyes módszereinek alkalmazása néhány közép- és általános iskolában Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 69. old. Rácz J., Szakács K.: Irreális optimizmus és kockázatbecslés a serdülkorban Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 371. old. Rácz J.: Irreális optimizmus és kockázatbecslés a serdülkorban Magyar Pszichológiai Szemle 2007/2 203. old. Pikó B., Keresztes N.: Serdülk egészségmagatartása két szociális megküzdési (cpoing) mechanizmus tükrében Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat 2012/2 317.o-Brassai L., Pikó B.:Az élet értelmességével összefügg egyéni és családi tényezk serdülkorban 6. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/1 35. old. Keresztes N., Pluhár Zs., Pikó B.: Társas hatások szerepe a serdülk fizikai aktivitási magatartásában Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 77. old. Brassai L., Pikó B.: Szociodemográfiai, egyéni és viselkedési változók hatása a serdülkori szerfogyasztásra Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/4 295. old. Sallay H.: Serdülk szubjektív jóléte: a családban és a baráti kapcsolatban észlelt igazságosság és az igazságos világba vetett hit szerepe Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/4 317. old. Csorba J., Sörfz Zs., Steiner P., Szélesné Ferencz E., Solymossy M., Ficsor B., Fekete Zs., Palaczky M., Bóna A.: ,,Pannónia" serdülpszichiátriai multicentrikus-multidimenzionális felmérés Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/2 97. old. Csorba J., Sz. Ferencz E., Solymossy M., Vados M., Páli E., Nagy E.: Önsért serdül betegek diagnózisai és magatartásuk részletes jellemzése Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/3 211. old. Brassai L., Pikó B.: Protektív pszichológiai jellemzk szerepe a serdülk egészséggel kapcsolatos magatartásában Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/1 35. old. Csorba J., Ficsor B., Horváth Á., Nagy E., Bóna A., Sörfz zs., Steiner P., Harkány É., Barbik Zs.: Epdemiológiai felmérés a dunántúli serdülk pszichiátriai betegségeirl Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/1 63. old. Bödecs T., Cser K., Sándor J., Horváth B.: A stressz és a coping-stratégiák hatása a kevert-depresszív-szomatoform tünetek gyakoriságára hazai serdül populációban Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/3 223. old. Kovács E., Pikó B.: A család egészségvéd hatása serdülk körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/3 239. old. Pikó B., Hamvai Cs.: Az egészségi állapot önértékelését befolyásoló szüli és egyéni pszichológiai védfaktorok vizsgálata serdülk körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/2 115. old. Csibi S., Csibi M., Grezsa F.: Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülkorúak körében Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2011/2 149.- Papp I.- Czeglédi E.- Túry F.: A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni elíteléetekkel kora serdülkorban 7. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1988/4 293. old. Szilárd J.: A serdülkor pszichiátriai szempontból

157

Psychiatria Hungarica 1997/4 517. old. Fohn M.: Újraközeledési krízis az adoleszcens korban Psyhiatria Hungarica 2002/6 585 old. Török I.A., Vincze G., Papp T., Oláh Sz.: Az SMS-használat addiktív és funkcionális viselkedéses elemeinek azonosítása a serdül korosztályban Psychiatria Hungarica 2005/6 456. old. Csorba J., Szélesné Ferencz E., Steiner P., Farkas L., Németh Á.: Önsért magatartású serdülk tüneti jellegzetességei Psychiatria Hungarica 2010/2 154. old. Pataky N., Körmendi A.: Pszichoterápiás tendenciák megjelenése gyermek- és serdülkorban Psychiatria Hungarica 2012/2 115.o- Baji I., Gádoros J., Kiss E., Mayee L., Kovács E., Benák I., Vetró Á.: A gyermek- és serdülkori depresszió tüneteinek összefüggése a pszichiátriai komobiditásokkal 8. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1985/4 601. old. Kon, I.Sz.: A személyiségfejldés problémái serdül-és ifjúkorban Pszichológia 1991/4 553. old. Csorba J., Huszár I.: Szülkapcsolat, nevelési jellemzk és társas támasz pszichés distresszben szenved serdül lányoknál Pszichológia 1993/1 115. old. Csorba J., Huszár I.: Emocionális és szociális izoláció háttértényezi egészséges és neurotikus serdül lányoknál Pszichológia 1999/3 337. old. Pikó B.: Magatartáskutatás középiskolások körében: kockázatot növel és egészséget véd tényezk a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kialakulásában Pszichológia 1994/4 429. old. Péley B.: Serdülkori beavatási rítusok szerepe az identitásalakulásban Pszichológia 1999/4 459. old. Róza S., Vetró Á., Várfiné Komlósi A., Gádoros J., K N., Csorba J.: A gyermek- és serdülkori depresszió kérdíves mérésének lehetsége a klinikai és a normatív mintán szerzett tapasztalatok alapján Pszichológia 2003/2 163. old. Kósa É.: Televíziós hatások a serdülkorúak szocializációjában Pszichológia 2007/3 . old. Fülöp M., Berkics M.: A gyzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülkorban Pszichológia 2012/2 Pikó B., Balázs M.Á.: A szüli nevelési stílus jelentsége a serdülk dohányzása és alkoholfogyasztása szempontjából 9. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2002/4 266. old. Antalfai M.: Árnyékaink árnyékai. Serdül lányok Hófehérke-komplexusa Pszichoterápia 2012/1 30.o- Rendes Krisztina: Határok mentén. A serdülkor, mint átmeneti állapot 10. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 44. old. Ritter A.: A serdülk és az internet Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 221. old. Jámbori Sz.: Serdülk jövorientációját befolyásoló nevelési stílusok vizsgálata Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 232. old. Lust I., Hámori E.: A határvesztés a határépítés dinamikája egy serdülkkel folytatott pszichoterápiás csoportban Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/3 232. old. Lust I., Hámori E.: A határvesztés a határépítés dinamikája egy serdülkkel folytatott pszichoterápiás csoportban

158

Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2007/5 Gajda T., Pászthy B., Psz K., Vass Z.: Anorexiás serdülk projektív rajzvizsgálata 11. Végeken folyóirat Végeken 1991/2 22. old. Csorba J.: ,,Énersít óra" ­ magatartás-tréningcsoport serdülknek szociális kompetencia javítására Végeken 1994/2 92. old. Albert-Lrincz E.: Serdülkori veszélyeztetettség néhány vetülete Marosvásárhelyen

159

43. SPORTPSZICHOLÓGIA

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2006/1 90. old. Bartha Cs., Majoross K., Puhl S., Hamar P.: Labdarúgó-játékvezetk és játékvezet-asszisztensek konfliktuskezel képességének összehasonlító vizsgálata 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 138. old. Ried J., Örményi I.: Meteoropszichológiai tényezk hatása a teremkézilabdázók teljesítményére Magyar Pszichológiai Szemle 1970/3 370. old. Nagy Gy.: Férfi ifjúsági kosárlabdázók pszichológiai vizsgálata különös tekintettel a személyiségvonások, teljesítmény és motiváció kapcsolatára Magyar Pszichológiai Szemle 1971/3 390. old. Puni, A.C.: A versenyzés pszichológiai sajátosságai különböz sportágakban Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 407. old. Rókusfalvy P.: Teljesítménymotivációs felfogások és ezek érvényesítése a sportpszichológiai kutatásokban Magyar Pszichológiai Szemle 1973/4 628. old. Ried J.: Idjárási tényezk pszichés funkciókra és a sportteljesítményekre gyakorolt hatásának komplex elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 311. old. Szász M.: Sportlövészek vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1976/2 180. old. Nagykáldi Cs.: Sportolók pszichomotoros teljesítményének diagnosztikai kérdései (kandidátusi értekezés) Magyar Pszichológiai Szemle 1977/2 177. old. Rókusfalvy P.: A sporttevékenység regulációs felfogása Magyar Pszichológiai Szemle 1989/5 501. old. Rókusfalvy P.: A sport etikai problémáinak pszichológiai vonatkozásai 3.Mindennapi Pszichológia folyóirat 2012/3 36.o- Szále László: Lélek(jelenlét) a sportban 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1988/4 301. old. Süle F.: Az intra- és interperszonális konfliktus kapcsolata és az integratív pszichoterápiás szemlélet szükségessége Psychiatria Hungarica 2008/2 129. old. Demetrovics Zs., Kurimay T.: Testedzésfüggség: a sportolás, mint addikció 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2004/3 305. old. Járai R.: Nemi különbségek a sport motivációban: klasszifikációs faelemzés

160

44. STRESSZ

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2003/1 5. old. Juhász Á.: A stresszrl és az egészségrl alkotott köznapi felfogás Alkalmazott pszichológia 2005/3 15. old. Szabó E., Rigó B.: A munkahelyi stresszmegterhelés sajátosságai a Rendrségen Alkalmazott pszichológia 2006/1 101. old. Jakab E., Neculai K., Komáromi J., Lázár I.: Munkahelyi stresszdiagnózis a munkahelyi stresszmenedzsmentben Alkalmazott pszichológia 2007/2 25. old Ács É.: Társadalmi stresszhatások és a sorskönyv 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/4 75. old. Saunders A., Remsberg, B.: Figyelmeztet jelzések fontossága (Részletek a Gyermekeink és a stressz cím tanulmányból) 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 2006/3 373. old. Seres G., Bárdos Gy.: Pszichológiai tényezk irritábilis bél szindrómában: a megküzdés és a kötdés-vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 2007/3 313. old. Jakab E., Lázár I.: Munkahelyi pszichoszomatika. 1995-ben és 2002-ben mért munkahelyi stresszkárok a magyar munkavállalók körében két országos reprezentatív felmérés tükrében 4. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/4 275. old. Rózsa S., K N., Csoboth Cs., Purebl Gy., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Réthelyi J., Skrabski Á., Kopp M.: Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdívvel szerzett hazai eredmények ismertetése Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/2 95. old. Salavecz Gy., Neculai K., Jakab E.: A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/3 229. old. László K., Gyrffy Zs., Salavecz Gy., Ádám Sz., Kopp M.: Munkahelyi stressztényezk kapcsolata a fájdalmas menstruációval Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 277. old. Ádám Sz., Cserháti Z., Balogh P., Kopp M.: Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jólét Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 349. old. Szabó G., Szántó Zs., Balog P., Kopp M.: Az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségei Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 391. old. Susánszky É., Susánszky A., Balog P., Kopp M.: A házastársi stressz prediktorai férfiak körében 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1989/2 107. old. Endrczi E.: Stressz és immunrendszer Psychiatria Hungarica 2001/6 695. old. Kopp M.: A stresszel való megbirkózás és a depresszióval kapcsolatos problémák Európában Psychiatria Hungarica 2010/5 147. old. Harmatta J., Ádám Sz., Gyrffy Zs., Túry F., Szényei G.: A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezk a magyarországi pszichiáterek körében

161

45. SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK (ADDIKCIÓK, ALKOHOL, DROG, DOHÁNYZÁS) ADDIKCIÓK

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/4 359. old. Borbély T.B., Pecze M.: A munkafüggség (workaholism) szakirodalmi áttekintése 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 2010/3 529. old. Rendi M., Szabó A., Bárdos Gy.: Testedzésfüggség: egy ritka, de súlyos pszichológiai rendellenesség 3. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2009/4 273. old. Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P., Demetrovics P.: A magyar népesség addiktológiai problémái: az országos lakossági adatfelvétel az addiktológiai problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzi 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1995/4 357. old. Gerevich J.: Addiktológiai medicina, addiktológiai pszichiátria Psychiatria Hungarica 1995/4 127. old. Kelemen G.: Addikció és ethosz Psychiatria Hungarica 1997/4 535. old. Gerevich J.: Az addikció pszichoanalitikus vonatkozásai Psychiatria Hungarica 1997/5 611. old. Fekete Gy.: Mentálpedagógiai andreutikai megközelítés a szenvedélybetegségek és más (viselkedési) addikciók kezelésében Psychiatria Hungarica 2001/3 282. old. Gerevich J., Bácskai E., Kó J., Rózsa S.: Az Addikció Súlyossági Index (ASI) magyarországi reliabilitás validitás vizsgálata Psychiatria Hungarica 2001/5 542. old. Gerevich J.: Az adatvédelem klinikai vonatkozásai Psychiatria Hungarica 2001/6 681. old. Bánfalvi A.: Mediáció a bölcseleti reflexió lehetségeirl a pszichiátriában Psychiatria Hungarica 2006/2 161. old. Vincze G., Murányi I., Túry F.: Addikciós sajátosságok általános kórházi populációban a konzultációs-kapcsolati pszichiátria szemszögébl Psychiatria Hungarica 2010/6 503. old. Kun B., Demetrovics Zs.: Az érzelmi intelligencia szerepe az addikciós zavarokban 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1996/6 373. old. Kelemen G.: Az addiktológiai konzultáció néhány antropológiai kérdése Pszichoterápia 1999/4 241. old. Burian, W: Szenvedélybetegek pszichoanalitikus pszichoterápiája Pszichoterápia 2001/3. 168. old. Nyikos E., Szeredi B., Demetrovics Zs.: Egy új viselkedéses addikció: az internethasználat személyiségpszichológiai korrelátumai Pszichoterápia 2005/3. 577. old. Kelemen G., B. Erds M.: Az addiktológiai terápiás közösség keletkezéstörténete. Az átmenet kontextusa Pszichoterápia 2007/1. 29. old. Ormay T.: Az addikcióban szenved beteget gondozók problémái ­ különös tekintettel a kiégési szindróma veszélyeire

ALKOHOL (Lásd 2. ALKOHOLIZMUS címszó alatt)

162

DROG

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2005/1 7. old. Brassai L., Pikó B.: Szerhasználat és családi tényezk vizsgálata középiskolásoknál Addiktológia 2005/1 29. old. Gyarmathy V. A.. Rácz J., Neagins A., Újhelyi E.: A HIVés hepatitis-perevenció sürget szükségessége a magyarországi drogterápiás programok keretében Addiktológia 2005/1 45. old. Grynaeus T.: A kender a középkori és a mai magyarság gyógyító- és növényismeretében Addiktológia 2005/1 52. old. Hibell, B., Andersson, B., Bjarmasson, T., Ahlström, S., Balakireva, O., Kokkevi, A., Morgan, M.: The ESPAD Report 2003. Alkohol és egyéb drogfogyasztás 35. európai ország diákjai körében Addiktológia 2005/1 65. old. Buda B.: A legális és illegális szerhasználat integrált szemlélet kezelésének aktualitása és indokai Addiktológia 2005/1 73. old. Buda B.: Drogmegelzés. Szándékok, dilemmák és perspektívák Addiktológia 2005/1 89. old. Rácz J.: Az ,,elterelésrl". Szakirodalmi összegzés Addiktológia 2005/3 319. old. Demetrovics Zs.: A droghasználat pszichiátriai komorbiditása Addiktológia 2005/3 341. old. Vandlik E., Németh A.: Kannabisz és pszichózis Addiktológia 2005/3 357. old. Hidasi Z.: Droghasználat mellett kialakuló pszichózis (esetismertetés) Addiktológia 2005/3 363. old. Polgár P.: Kannabiszhasználat és skizofrénia (esetismertetés) Addiktológia 2006/1-2 5. old. Paksi B., Demetrovics Zs., Nyírády A., Nádas E., Buda B., Felvinczi K.: A magyarországi iskolai drogprevenciós programok jellemzi Addiktológia 2006/1-2 110. old. Baráth Á.: Emberkereskedelem, prostitúció és drog a globalizáció hálójában Addiktológia 2006/3 161. old. Vingender I.: Adalékok a droghasználat társadalmi mintázatához Addiktológia 2006/3 204. old. Peele, S.: A marihuána addiktív ­ és akkor mi van? Addiktológia 2006/3 217. old. Szasz, T.: Drogokhoz való jogaink Addiktológia 2006/3 223. old. Kelemen G.: Zinberg, N.E.: Függség és kontroll ­ drog, egyén, társadalom Addiktológia 2006/3 237. old. Rehm, J., Gschwend, P., Steffen, T., Gutzwiller, F., Dobbler-Mikola, A., Uchtenhagen, A.: Az injekciózható heroin visszaes ópiátfüggknek történ felírásának megvalósíthatósága, biztonságossága és hatékonysága: egy hatásvizsgálat eredményei Addiktológia 2006/4 277. old. Mahler B.: Az illegális kábítószerek közösségformáló szerepe ­ Szakérti mintán végzett kapcsolatháló-elemzés középiskolások körében Addiktológia 2006/4 300. old. B. Erds M., Brettner Zs., Mihaldinecz Cs., Kelemn G.: ,,Az eltnt id nyomában" ­ a drogfüggség és a felépülés idperspektívái Addiktológia 2006/4 319. old. Márványkövi F., Melles K., Rácz J.: A kezelésbe és tcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten Addiktológia 2006/4 342. old. Lévay M.: Büntetés helyett kezelés: egy racionális és szükségszer kompromisszum a kábítószerproblémával kapcsolatos kriminálpolitikában; az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetjogban

163

Addiktológia 2006/4 382. old. Takács I.G.: Ecstasy és agykárosodás ­ van rá bizonyíték? Az Amit az ecstasyról iskolásoknak, szülknek, tanároknak, partizóknak tudni kell cím könyv recenziója Addiktológia 2007/2 97. old. Elekes Zs., Nyírády A.: A problémás drogfogyasztás elterjedésének becslése fogás-visszafogás módszerrel Addiktológia 2007/2 113. old. Rácz J., Laczkó Zs.: Kétféle modell: a diák és a sorstárs segítés egy kvalitatív kutatás alapján Addiktológia 2007/2 134. old. Hozzászólások ,,A problémás drogfogyasztás elterjedésének becslése fogás-visszafogás módszerrel" cím tanulmányhoz; 134. old. Bozsonyi K.: Módszertani észrevételek q problémás droghasználó populáció mértékének fogás-visszafogás módszerrel történ becsléséhez; 135. old. Dávid B.: Vélemény ,,A problémás drogfogyasztás elterjedésének becslése fogás-visszafogás módszerrel" cím tanulmányról; 136. old. Kassai F.: Az ,,A problémás drogfogyasztás elterjedésének becslése fogás-visszafogás módszerrel" cím tanulmány véleményezése; 138. old. Horváth G.: Problémás drogfogyasztók száma ­ Chapman becsléssel Addiktológia 2007/3. 213. old. Paksi B.: Drogepidemiológiai adalékok egy délnyugatdunántúli városból. A droghasználat elterjedése és tendenciái a középiskolások körében Zalaegerszegen 1993-tól napjainkig Addiktológia 2007/3 232. old. Room, R.: Az alkohol- és droghasználathoz kapcsolódó stigma és szociális egyenltlenségek Addiktológia 2007/4 275. old. Csürke J., B. Erds M.: Serdülk és fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelzés lehetségei Addiktológia 2007/4 290. old. Horváth M., Dunay Gy., Keller É.: Országos és fvárosi kábítószeres halálozás Magyarországon 1996-2006 között 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2004/1 Szentkatonay M.: Kortárssegítés a felsoktatásban ­ Egy drogprevenciós lehetség bemutatása Alkalmazott pszichológia 2005/3 62. old. Szilágyi Zs., Kugler Gy.: Mentálhigiénés és drogprevenciós hatásvizsgálat a Magyar Honvédségben 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1984/4 79. old. Mihály I.: A nehezen alkalmazkodó gyermek tehetetlen a kábítószerekkel szemben Gyermekvédelem 1987/1 10. old. Juhász E.: Ifjúságunk és a narkománia Gyermekvédelem 1987/1 24. old. Mikus Gy.: A szenvedélyártalmak jelentkezése és elterjedése fvárosi állami gondozottak körében; megelzésük és terápiájuk módszerei Gyermekvédelem 1987/3 10. old. Királyné Dévai M.: A droghoz vezet utak pszichikus háttere, terápiás lehetségek Gyermekvédelem 1987/3 57. old. Tanfolyam a bódulatszerekkel visszaél fiatalok ellátási lehetségeirl Gyermekvédelem 1987/4 1. old. Kisszékelyi Ö.: A fiatalkori drogprobléma hazai kibontakozása és jelenlegi helyzete Gyermekvédelem 1987/4 6. old. Gyenge E.: Drogfogyasztó serdülk kezelése ifjúsági pszichiátriai osztályon Gyermekvédelem 1988/2 58. old. Komáromi É.: Gondolatok a kábítószer-probléma elleni küzdelem franciaországi tapasztalatairól. Gyermekvédelem 1989/1-2 90. old. Rácz J.: Drogfogyasztók személyiségjogai és terápiája

164

Gyermekvédelem 1989/1-2 95. old. Grezsa F.: Önkéntes segítk bevonása a narkológiai munkába Gyermekvédelem 1989/1-2 106. old. Elekes Zs.: A narkománia epidemiológiája Gyermekvédelem 1989/1-2 112. old. Buda B.: Alkoholizmus és drogfüggség Gyermekvédelem 1990/1 53-67. old. Bemutatkozik a Baranya Megyei Drogközpont 53. old. Fekete S.: Társadalmi beilleszkedési zavarok baranyai kutatása; 54. old. Gyenge E.: A drogközpont mködésérl; 56. old. Palaczky M.: A narkomán fiatalok felkutatása; 59. old. Stang Károlyné: A szociális gondozó munkája a drogközpontban; 62. old. Péley B.: A pszichológus lehetségei és szerepe a drogközpontban; 65. old. Bognárné Erds M.: Hogyan jött létre, mit tett eddig, és mik a további tervei a fiatal segítk csoportjának? Gyermekvédelem 1990/4 25. old. Varga, K.: Adoleszcens toxikomániások szülei Gyermekvédelem 1990/4 36. old. Katona É.: Drogfogyasztók krízisei Gyermekvédelem 1990/4 40. old. Swadi, H., Zeitlin, H.: Kortárshatás és serdülkori kábítószerfogyasztás Gyermekvédelem 1990/4 76. old. Detiger, T.: Mondj NEM-et! Gyermekvédelem 1990/4 77. old. Servais, E.: Állásfoglalás egy széles ív megközelítés mellett Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 57. old. Gerevich J.: Ifjúság és drogfogyasztás Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 62. old. Pipping, H., Kohlert, J., Kluge, C.: Sem lényegteleníteni, sem túlreagálni Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 71. old. Althoff, M.: Nevelési segítségnyújtás drogfogyasztó fiataloknak Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 75. old. Czyz, E.: Elhanyagolt gyermekek a drogfügg családban Gyermekvédelem-nevelközösségek 1995/1-2 81. old. Dimidjian, J.: Gondoskodás a kábítószerfügg csecsemkrl 4. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 32. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) Kábítószer HÍD 1989/1 80. old. Ratkóczi É.: Alkoholizmus - Narkománia 5. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 210. old. Halasz, J.E.: Nemzedékek közti szakadék, ifjúság és gyógyszerkultusz Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 445. old. Tremkó M.: A megtalált és elveszett paradicsom ­ ópiátfüggk kreativitásának vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 2002/4 587. old. Rácz J., Pogány Cs., Máthé-Árvai N.: Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelv változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 2008/2 311. old. Márványkövi F., Melles K., Rácz J.: Az ,,egészséghit-modell" magyarországi vizsgálata intravénás droghasználók körében 6. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/2 77. old. Brassai L., Pikó B.: Szociodemográfiai, egyéni és viselkedési változók hatása a serdülkori szerfogyasztásra Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/1 59. old. Erds E., Nerada M.: Magyarországi református Egyház Kallódó Ifjúságot Ment Misszió Ráckereszttúri Drogterápiás Otthona

165

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/3 179. old. Barth Á., Demetrovics Zs., Bognár G.: Drogfügg betegek kezelésével kapcsolatos ismeretek és attitdök vizsgálata pszichiáter szakorvosok körében 7. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1995/4 369. old. Bácskai E.: Drogproblémák: közelmúlt és jelen Psychiatria Hungarica 1995/4 377. old. Rácz J.. Drogfogyasztók kortárs kapcsolatainak elemzése: a szociálpszichológiai és az etnográfiai perspektíva Psychiatria Hungarica 1995/4 389. old. Vandlik E.: A drogfogyasztás szomatikus szövdményei Psychiatria Hungarica 1995/4 397. old. Dávid K., Osztrogonácz H., Tolvaj Gy., Horváth G.: Hepatitisz vírusinfekciók parentális drogfogyasztóknál Psychiatria Hungarica 1995/4 413. old. Ujváry I.: A marihuána-probléma Psychiatria Hungarica 1998/2 217. old. Adalék a drogfogyasztók adatainak védelméhez; Szakmai szervezetek tiltakozó nyilatkozata; Majtényi László: Az adatvédelmi biztos ajánlása; 225. old. Berta Attila: Budapesti rendrfkapitányának levele az adatvédelmi biztoshoz; 228. old. Majtényi László: Az adatvédelmi biztos válasza; 230. old. A Legfbb Ügyészség határozata Psychiatria Hungarica 1998/3 340. old. Korinek L.: 77 kérdés a kábítószerrl Psychiatria Hungarica 1998/3 349. old. Adatvédelmi biztosi ajánlás a drogfogyasztás okozta rosszullét miatt kihívott mentszolgálatnak a betegek jogait sért gyakorlatával kapcsolatban Psychiatria Hungarica 1998/4 469. old. A drogfogyasztó gépjármvezetkkel kapcsolatos intézkedési javaslat Psychiatria Hungarica 1998/4 473. old. Szakmai kollégiumi állásfoglalások: Az egészségügyi törvény pszichiátriai vonatkozásai Módszertani levél. 477. old. A fenntartó metadonkezelés szakmai irányelvei. 480. old. A drogterápiás intézetek (terápiás közösségek) minimális szakmai feltételrendszere Psychiatria Hungarica 1998/6 szám 685. old. Székely J.I.: Újabb adatok a drogabúzus etiológiájáról és korszer gyógyszeres kezelésérl I. Psychiatria Hungarica 2000/5 583. old. Gerevich J., Bácskai E., Kerekes M.F., Kiss N., Csorba J.: Halálos kimenetel heroin és Ecstasy együtthatás Psychiatria Hungarica 2000/5 587. old. A drogfüggség személyiségdeterminánsai Psychiatria Hungarica 2000/6 641. old. Ujváry I.: Az amfetamin-típusú drogok kultúrtörténete, kémiája, farmakológiája és toxikológiája Psychiatria Hungarica 2001/1 21. old. Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S.: Máktea fogyasztók: Egy önálló drogfogyasztó populáció Psychiatria Hungarica 2001/1 57. old. Demetrovics Zs., Honti J., Csorba J., Szemelyácz J.: A szubsztitúciós metadonkezelés I. Történeti áttekintés Psychiatria Hungarica 2001/1 70. old. Honti J., Demetrovics Zs., Csorba J., Szemelyácz J.: A szubsztitúciós metadonkezelés II. Farmakológia és alkalmazás Psychiatria Hungarica 2001/1 80. old. Demetrrovics Zs., Honti J., Csorba J., Szemelyácz J.: A szubsztitúciós metadonkezelés III. Hatékonyság Psychiatria Hungarica 2001/1 102-111. old. Szakmai kollégiumi állásfoglalások 102. old. A metadonkezelés szakmai irányelvei, 106. old. A Farmakoterápiás Bizottság Állásfoglalása; 107. old. A tcserés szakmai irány Psychiatria Hungarica 2001/3 308. old. Rácz J.: Intravénás droghasználók kockázati magatartásai és a megelzés lehetségei: etnográfiai és szociálpszichológiai perspektíva

166

Psychiatria Hungarica 2001/5 491. old. Zombor F.: A drogbetegek adatainak kezelésére vonatkozó jogi szabályozás és adatvédelmi biztosi gyakorlat Psychiatria Hungarica 2001/5 351. old. Pelle A.: Adatvédelem és kábítószerfogyasztás az ügyvédi gyakorlat nézpontjából Psychiatria Hungarica 2001/6 677. old. Kurimay T.: Fatális kondicionált heroin ,,túladagolás" egy nyilvános illemhelyen Psychiatria Hungarica 2002/2 141. old. Balasi É., Funk S.: Drog- és alkoholfüggk kézírásának grafológiai vizsgálata Psychiatria Hungarica 2002/2 182. old. Gerevich J., Bácskai E., Rózsa S:: A Temperamentum és Karakter Kérdív alkalmazhatósága alkohol- és drogfogyasztók körében Psychiatria Hungarica 2005/5 348. old. Terdi P., Gerevich J.: Hajléktalan és családtól elszakadt serdülk szerhasználata Psychiatria Hungarica 2006/3 219. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2006/3 241. old. Márványkövi F., Melles K., Rácz J.: Szex és drog: intravénás droghasználók kockázatészlelése és viselkedési mintáinak összefüggései Psychiatria Hungarica 2006/5 371. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2010/3 202. old. Rácz J., Melles K., Márványkövi F., Vadász V:: A magyarországi metadon-fenntartó programok monitorozása és értékelése Psychiatria Hungarica 2012/1 29.o- Rácz J., Csák R., Faragó R., Vadász V.: A drogváltás jelensége injekciós droghasználókkal készült interjúkban 8. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1999/3 337. old. Pikó B.: Magatartáskutatás középiskolások körében: kockázatot növel és egészséget véd tényezk a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kialakulásában 9. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2002/1 28. old. Hoyer M., Tremkó M.,: Ópátfüggk klinikai pszichodiagnosztikája 28. old. Pszichoterápia 2002/4. 275. old. Buda B.: Droghelyzet és drog-perspektívák Magyarországon: prevenció és problémakezelés 10. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/1 5. old. Valleur, M: Drogok és emberi jogok ­ a terapeuta nézpontjából Szenvedélybetegségek 1993/1 11. old. Gerevich J.: Az addiktológiai pszichiátria egyes kutatási irányzatainak legújabb fejleményei Szenvedélybetegségek 1993/2 84. old. A drogpolitika Hollandiában Szenvedélybetegségek 1993/2 100. old. Varga, K.: Érzelmi zsarolás Szenvedélybetegségek 1993/3 175. old. Delile, J.M.: A helyettesít kezelések és kockázatok csökkentése Szenvedélybetegségek 1993/3 186. old. Varga, K.: Adolescens toxikomániások szülei Szenvedélybetegségek 1993/3 194. old. Varga, K.: Adolescens toxikomániások szüleinek terápiás vezetése Szenvedélybetegségek 1993/4 269. old. Grezsa F.: A narkológia helyzete az átalakulás folyamatában

167

Szenvedélybetegségek 1993/5 324. old. Hartnoll, R.: A drogproblémák felmérése: alapkövetelmények Szenvedélybetegségek 1993/5 335. old. Rácz J.: Alkohol- és drogfogyasztás a gyermek- és serdül korban és az iskolai prevenció Szenvedélybetegségek 1993/6 433. old. Nadeau, L.: Toxikománia-modellek etikai és ideológiai alapjai Szenvedélybetegségek 1995/5 353. old. Wágner F.: A kábítószer elterjedésének vizsgálata Tolna megyében Szenvedélybetegségek 1995/6 422. old. Wágner F.: Drogos fiatalok megküzdési stratégiáinak vizsgálata Szenvedélybetegségek 1996/5 359. old. Kisszékelyi Ö.: A fiatalkori toxikománia prevenciója Szenvedélybetegségek 1996/5 367. old. Bruni, A.: A drogfüggség epidemiológiája Közép-Olaszország egy tartományában Szenvedélybetegségek 1996/6 424. old. Demetrovivs Zs.: Drogfogyasztók társas kapcsolatainak személyközpontú felmérése: kezdeti eredmények Szenvedélybetegségek 1996/6 436. old. Somogyi D., Kós T.M., Wintermantel Zs.: Dysthymia, depresszió, személyiségzavar Szenvedélybetegségek 1997/1 67. old. Komáromi É.: Drogfüggk kezelése: elveszett és elvesztend illúziók Szenvedélybetegségek 1997/2 114. old. Paksi B.: Lehetségek és problémák a magyarországi drogepidemiológiai kutatásokban Szenvedélybetegségek 1997/3 183. old. A holland kábítószer-stratégia: tények és számok. Az 1994. májusi állapot Szenvedélybetegségek 1997/3 188. old. Koskina, J.A.: Oroszország népességének narkológiai ellátása a kilencvenes években Szenvedélybetegségek 1997/4 253. old. Tremkó M.: Hogyan lett a drogambulanciából Drogambulancia és Családi Tanácsadó Központ? Szenvedélybetegségek 1997/6 413. old. Pjatnyickaja, I.N.: A narkotizmus fejldése a múltban és jelenben II. Szenvedélybetegségek 1997/6 434. old. Galaktionov, O.K., Szemke, V.Ja., Dorofeeva., L.I., Avkszentjuk, A.B., Kurilovics, Sz.A.: Sarkköri lakosságcsoportok etnoaddiktológiája. Elméleti megközelítés, klinika, prediktorok, prognózis, profilaktika Szenvedélybetegségek 1998/2 88. old. Fabian, E., Röhling, G., Volbehr, H., Hullmeine, D.: Günter Ammon dinamikus pszichiátriája és a szenvedélybetegségek Szenvedélybetegségek 1998/2 114-127. old. Vita az ártalomcsökkentésrl. 114. old. Az ártalomcsökkentés alapelvei; 117. old. ,,Az ártalomcsökkentés alapelvei" cím cikkrl; 118. old. Reflexiók Gáspár Judit írásához; 120. old. Veszély a veszélyben; 123. old. Az Országos Alkohológiai Intézet és a TÁMASZ Alapítvány tanulmánya az ártalomcsökkentés alkalmazásának célszer lehetségeirl; 125. old. Metadonnal kapcsolatos javaslatok a Pszichiátriai Szakmai Kollégium Addiktológiai Szakcsoportja részére Szenvedélybetegségek 1998/4 267. old. Oravecz R.: A trauma és a pszichotrop szerekkel való visszaélés Szenvedélybetegségek 1998/6 431. old. A drogfogyasztó gépjármvezetkkel kapcsolatos intézkedési javaslat Szenvedélybetegségek 1999/1 14. old. Paksi B., Demetrovics Zs.: A drogepidemiológia jelenlegi helyzete Magyarországon. Helyzetértékelés, célok, problémák és lehetségek a Nemzeti Drogstratégia kapcsán

168

Szenvedélybetegségek 1999/1 27. old. Baráth Á.: ,,Ész nélkül". A kábítószer-használat és ­függség lélektani és szociálpszichológiai háttere gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon Szenvedélybetegségek 1999/3 186. old. Kovács L., Antal Á.: Kolozsvári középiskolások drog- és alkoholfogyasztási szokásai Szenvedélybetegségek 1999/4 260. old. Császi L.: Az amerikai ,,drogháború" nyilvános konstrukciója 1984-1991 Szenvedélybetegségek 1999/4 265. old. Koskina, Je.A., Szoboljeva, L.: A drogfogyasztás elterjedése Oroszországban új epidemiológiai vizsgálatok alapján Szenvedélybetegségek 1999/5 388. old. Drogfogyasztók közötti HIV-fertzés megelzésének alapelvei Szenvedélybetegségek 1999/6 440. old. Kiss I.: Drog ­ deviancia ­ dopping és a sport Szenvedélybetegségek 2000/6 433. old. Demetrovics Zs., Pelle A.: ,,Biztonságos szórakozóhely" program. Ajánlás, valamint elméleti és jogi háttéranyag a táncos szórakozóhelyek biztonságos üzemeltetéséhez 11. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1984/II 53. old. Kolozsi B.: A fiatalkori drogvisszaélés és toxikománia franciaországi kutatása Társadalmi beilleszkedési zavarok 1985/V 155. old. Királyné Dévai M.: A kábítószerjelenség néhány sajátossága Olaszországban Társadalmi beilleszkedési zavarok 1991/XX 295. old. Kolozsi B.: A közvélemény a vallási motivációjú segítk drogproblémák megelzését illet kompetenciája 12. Végeken folyóirat Végeken 1990/4 10. old. Kopp M., Skrabski Á.: A 20 évesnél fiatalabb magyar lakosság lelki, magatartási zavarai és azok szociális és psychológiai háttere Végeken 1991/3 22. old. Cserne I.: Bevezetés a drogkezel ambuláns és egyházi rehabilitációs intézmények listájához 22. old.: I. Drogambulanciák és megelzési programok összesítése; 28. old. II. Rehabilitációs intézmények Végeken 1991/3 41. old. Rácz J.: Egyházi közösségek és a drogfogyasztás prevenciója 42. old. A Kallódó Ifjúságot Ment Misszió tevékenységi köre; 48. old. Menedék Alapítvány, 49. old. Sziget; 50. old. Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sion Gyülekezete és Rehabilitációs Szolgálat Végeken 1992/3 17. old. Melion J., Túry F.: A koffein pszichiátriai hatásairól az irodalmi adatok tükrében Végeken 1993/1 9. old. Ottó M., Katona É., Varga G.: Útkeresés a drogbetegek ellátásában (A gyri Petz Aladár Megyei Kórház III. sz. Pszichiátriai és Mentálhigiénés Osztályán) Végeken 1993/1 46. old. Kék Kereszt Misszós Gyógyító Otthon, Esztergom (Lelki válságban levk, Alkohol- és drogproblémákkal küszködk, Mentális zavarokban szenved Betegek Missziós Gyógyító Otthona Esztergom Végeken 1993/1 50. old. Németh B., Orbán J., Mátrai T.: Törekvések a korszer audio-vizuális eszközök neuro-psychiatriai addiktológiai mentalhygiénes alkalmazására Végeken 1993/2 23. old. Bácskai E.. A drogmegelzés szociális fejldés-elmélete Végeken 1993/4 26. old. Gerevich J., Bácskai E.: Szolnok keresletcsökkent drogstratégiájának koncepciója Végeken 1994/1 20. old. Vargáné Csóbor L.: A drogfogyasztás megelzése. Kortársvezetk felkészítése az elsdleges megelzésre

169

Végeken 1994/2 50. old. Bácskai E., Gerevich J:. Szolnoki drogproblémák és kezelésük a szolnoki humán segít intézmények tevékenységének tükrében

DOHÁNYZÁS

1. Addiktológia folyóirat Addiktológia 2006/1-2 59. old. Skultéti D., Pikó B.: Szocioökonómiai és társas hatások szerepe a serdülk dohányzásában Addiktológia 2006/1-2 59. old. 78. old. Melamede, R.: A kannabisz és a dohány füstje nem ugyanolyan mértékben rákkelt Addiktológia 2006/3 191. old. Bak J.: Pikó B.: Önz vagy intelligens? A dohányzó ember prototípusai a fiatalok szemében Addiktológia 2007/4 315. old. Lefever, R.: A dohányzás 2. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2005/ 2 100. old. Fehér A.: A dohányzással kapcsolatos szubjektív jelentésadás 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 321. old. Tonbor I., Urbán R.: A nikotinfüggés motivációs alapú megközelítésének (WISDM-68) elemzése 4. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2001/3 325. old. A dohányzás kezelése Psychiatria Hungarica 2006/3 219. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban Psychiatria Hungarica 2006/5 371. old. Kiss E., Pikó B., Vetró Á.: Dohányzás és szerhasználat elfordulása és kapcsolata a pszichiátriai komorbiditással depressziós gyermek- és serdülpopulációban 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1999/3 337. old. Pikó B.: Magatartáskutatás középiskolások körében: kockázatot növel és egészséget véd tényezk a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás kialakulásában Pszichológia 2005/1 71. old. Urbán R., Oláh A., Kugler Gy., Szilágyi Zs.: A pszichológiai egészség, az iskolai végzettség és a dohányzás összefüggései fiatal felntt férfiaknál ­ keresztmetszeti vizsgálatban Pszichológia 2012/2 Pikó B., Balázs M.Á.: A szüli nevelési stílus jelentsége a serdülk dohányzása és alkoholfogyasztása szempontjából 6. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/4 275. old. Nagy L.: A dohány, dohányzásfogalom elfordulása a magyar joganyagban Szenvedélybetegségek 1995/4 263. old. A dohánytermékek reklámozásának hatása a dohányfogyasztásra. Vitairat a bizonyítékok kritikus áttekintésével Szenvedélybetegségek 1996/3 191. old. Pikó B., Paulik E., Pet É., Müller A.: A dohányzó magatartás társas befolyásoltsága: a mikrokörnyezet szerepe Szenvedélybetegségek 1996/5 352. old. Richmond, R.L., Anderson, P.: A dohányosokra és a mértéktelenül ívókra vonatkozó kutatások tanulságai a háziorvosi gyakorlatban Ausztráliában és az Egyesült Királyságban II. Az eredmények reprezentativitása Szenvedélybetegségek 1996/6 415. old. Richmond, R.L., Anderson, P.: A dohányosokra és mértéktelenül ivókra vonatkozó kutatások tanulságai a háziorvosi gyakorlatban Ausztráliában és az Egyesült Királyságban III. Az intervenciók elterjesztése

170

46. SZERELEM, SZEXUALITÁS

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/4 35. old Hunyady O.: A szerelmi féltékenység és az irigység relációja 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont folyóirat 2001/2 szám Fordulópont 2004/4 25. old. Benedek Sz.: Netszerelem 2. Fordulópont 2004/4 31. old. Fischer E.: Szerelmes szül Fordulópont 2004/4 61. old. Horváth Gy.: ,,Szerelem ­ sötét verem" (?) gyermekotthonban felnöv fiatalok partnerkapcsolatai Fordulópont 2004/4 64. old. Popescu, S.: A szerelemrl 3. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 25. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) A szexualitás 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1965/1-2 93. old. Szilárd J., Wagner Á.: A környezeti hatások szerepe a szexuális élet kvalitatív zavarainál Magyar Pszichológiai Szemle 1977/5 536. old. Hódi S.: Irracionális-e a szerelem? Magyar Pszichológiai Szemle 1994/1-2 84. old. Urbán R.: Az intimitásról Magyar Pszichológiai Szemle 2007/2 181. old. Zsadányi-Nagy A., Kovács Gy.: Férfi szex hormonszer anyag szaglása megváltoztatja az emberi arcok szexuális diszkriminációját 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2001/4 426.old. Gerevich J.: A kényszeres szexuális viselkedés nem parafíliás formájaként jelentkez szexuális addikció diagnosztikai és pszichodinamikai vonatkozásai 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1998/1 3. old. Vincze A., Dúll A.: A szexuális féltékenység kulturközi vizsgálata Pszichológia 2003/4 409. old. Urbán R., Marián B.: A merevedési zavar elfordulási gyakorisága és pszichoszociális elrejelzi magyar férfiak reprezentatív mintájában 7. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2007/5 321 old. Baltás P.: Súlyos primer szexuális averzió sikeres kezelése kognitív viselkedésterápiával 8. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/2 111. old. Selg, H:. A televízió, video erszakjelenetei és hatása a gyermekekre és fiatalokra Szenvedélybetegségek 1993/2 115. old. Szilágyi V.: A nyitott házasság és a csoportszex terjedése és elfogadása Magyarországon Szenvedélybetegségek 1993/3 224. old. Haeberle, E.J.: A szexológia nemzetközi szervezetstruktúrái Szenvedélybetegségek 1993/6 436. old. Tóth L.: A szexualitással kapcsolatos attitdök és viselkedés alakulása Magyarországon 1991-ben Szenvedélybetegségek 1995/4 286. old. Szilágyi V.: Ellenvélemény a féltékenységrl Szenvedélybetegségek 1995/4 290. old. Haraszti L.: Válasz Szilágyi Vilmos dr. ellenvéleményére Szenvedélybetegségek 1996/3 180. old. Haeberle, E.: Az ember szexuális fejldésének régi és új modelljei

171

Szenvedélybetegségek 1996/3 189. old. Szilágyi V.: Gondolatok a szexológiáról. E. Haeberle tanulmánya kapcsán Szenvedélybetegségek 1997/2 126. old. Haeberle, E.J.: Az egészségügyiek szexológiai képzése Szenvedélybetegségek 1997/5 347. old. Tóth L.: A szexuális gyakorlat alakulása Magyarországon 1991-ben és 1996-ban Szenvedélybetegségek 1999/4 282. old. Haeberle, E.J.: Mi is a szexuális egészség? A WHO meghatározásának kritikai méltatása Szenvedélybetegségek 1999/4 286. old. Weiss, P., Zimanová, J., Hubalek, S.: A szexuális bnözk komplex adaptációs terápiája 9. Thalassa folyóirat Thalassa 2000/1 139. old. Segal, N.: Szerelmi háromszögek a nyolcvanas, kilencvenes években: Végzetes vonzer, Zongoralecke Thalassa 2007/2-3 3. old. Kristeva, J.: A szerelem abjektje Thalassa 2008/3 13. old. Spielrein, S.: A pusztítás minta keletkezés oka Thalassa 2008/4 43. old. Havsréti J:: Vítustánc. A ,,társadalmi fiziognómia" és a szexualitás megítélésének kérdései Szilágyi Géza írásaiban Thalassa 2009/3 45. old. Lányi-Wolff A.: Szublimált szexualitás népdalokban: pszichofonetikai vizsgálat 10. Végeken folyóirat Végeken 1993/3 9. old. Forgács A.: Étkezés és szexualitás

172

47. SZORONGÁS, PÁNIK

1. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1977/2 160. old. Kovács Á., A szorongás, siker és kudarc hatása konvergens és divergens nonverbális feladatokban Magyar Pszichológiai Szemle 1982/1 12. old. Oláh A., Statttin, H., Magnusson, D.: Svéd és magyar fiatalok szorongásprofiljának összehasonlító vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 187. old. Kállai J., Sörédi P.: Félelem és pánik Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 430. old. Kállai J., Kóczán Gy., Martin L.: Pániktünetek és az én védelmét szolgáló mechanizmusok kapcsolata Magyar Pszichológiai Szemle 2001/3 357. old. Kállai J., Karádi K., Kovács B.: Félelemmel és szorongással összefügg téri tájékozódási stratégiák Magyar Pszichológiai Szemle 2001/4 539. old. Kállai J., Karádi K., Bicsák É., Koller E.: Téri tájékozódási zavarok szerepe a pánik és az agórafóbiás állapotok fenntartásában Magyar Pszichológiai Szemle 2007/2 193. old. Kovács Sz., Fábián T.K., Gaál V., Csermely P.: A kapcsolati hálózat egyes paramétereinek hatása a szorongásra ­ Tájékozódó vizsgálat 14-18 éves középiskolás populáción Magyar Pszichológiai Szemle 2007/4 523. old. Kállai J.: A szorongás és a védekez magatartás kognitív neuropszichológiai mechanizmusai I. Magyar Pszichológiai Szemle 2008/2 291. old. Kállai J.: A szorongás és a védekez magatartás kognitív neuropszichológiai mechanizmusai II. 2. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1995/6 579. old. Shader, R.I., Greenblatt, D.J.: Az akut szorongás farmakoterápiája Psychiatria Hungarica 1995/6 591. old. Schweizer, E., Rickels, K., Uhlenhuth, E.H.: A szorongásos zavarok hosszú távú kezelése Psychiatria Hungarica 1995/6 609. old. Fejéregyházi I.: Szorongó és pánikbetegek kezelése, gondozása az általános orvosi gyakorlatban Psychiatria Hungarica 1995/6 623. old. Huber T.: Tapasztalatok a pánikbetegség kardiovaszkuláris sajátosságairól Psychiatria Hungarica 1995/6 629. old. Krunity X.: A szorongás mint reumatológiai kórkép Psychiatria Hungarica folyóirat 1997/3 Tematikus szám Psychiatria Hungarica 1997/5 595. old. Németh A., Krecz É., Papp Zs.: A pánikbetegség gyakorisága és öngyilkossági kockázata a háziorvosi gyakorlatban Psychiatria Hungarica 1998/3 263. old. Angst, J., Merikangas, R.K.: Mixed Anxiety Depression Psychiatria Hungarica 1998/4 415. old. Gachályi B., Renczes G., Róna K., Ary K., Lakner G.: Két buspiron hatóanyagú készítmény biológiai egyenértékségének vizsgálata egészséges férfiakon Psychiatria Hungarica 2001/6 632. old. Perczel Forintos D.: A Beck-féle Reménytelenség Skála pszichometriai vizsgálata Psychiatria Hungarica 2001/6 609. old. Szádóczky E., Rózsa S., Zámbori J., Füredi J.: Szorongás- és hangulatzavarok a háziorvosi gyakorlatban Psychiatria Hungarica 2002/3 259. old. Szádóczky E.: Hangulatzavarok kezelése terhesség alatt Psychiatria Hungarica 2002/3 273. old. Szádóczky E.: Hangulatzavarok kezelése a szoptatási idszakban Psychiatria Hungarica 2000/5 522. old. Dudás R., Janka Z.: Stressz és depresszió

173

Psychiatria Hungarica 2001/4 412. old.Kellermann M.: Post-stroke depresszió Psychiatria Hungarica 2001/4 384. old. Rózsa S.: A Beck depresszió kérdív rövidített változatának jellemzi hazai mintán Psychiatria Hungarica 2008/6 430. old. Tringer I., Simon A., Herrfurth D., Suri I., Szalai K., Veress G.: A szorongásos és depressziós zavarok elfordulása akut kardiológiai állapotokat követ osztályos rehabilitáció során. A Kórházi Szorongás és Depresszió Skála szrtesztként történ alkalmazása Psychiatria Hungarica 2010/5 394. old. Gerevich J., Bácskai E., Matuszka B., Czobor P.: A SCID-I/NP kutatási változata a szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja 3. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1988/1 99. old. Rost, D.H., Schremer, F.J.: Út a teljesítményszorongás differenciál-diagnosztikájához Pszichológia 1991/2 209. old. Kopp M., Mihály K., Linka E., Bitter I.: Szorongó betegek pszichofiziológiai jellemzik alapján azonosítható alcsoportjai Pszichológia 1991/3 347. old. Kopp M., Gruzeller, J.: Szorongó betegek és kontrollszemélyek pszichofiziológiai jellemzk alapján azonosítható alcsoportjai II. Az inger- és fájdalomküszöb, az agorafóbia, depresszió és az agyi... 4. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/1 43. old. Pánikbetegség kezelése viselkedéstani modell alapján Pszichoterápia 1995/1 39. old. Haraszti L.: Tndések a szorongásról Pszichoterápia 1995/4. 267. old. A szorongásos állapotok tér-vonatkozásai Pszichoterápia 1995/4 289. old. Vizi J.: További tndések a szorongásról Pszichoterápia folyóirat 1996/szeptember 325. old. Berghammer R.: Egy szociális fóbiás beteg kezelése viselkedésterápiás és szuggesztív módszerekkel Pszihoterápia 1997/1 23. old. Hajnal Á.: A szívre lokalizált szorongás nozológiai, pszichodinamikai és pszichoterápiás kérdéseirl Pszichoterápia 1997/1 37. old. Appels, A.. Befolyásolható-e a magas kardinális rizikójú személyek kimerültsége? Pszichoterápia 1998/2. 85. old. Szendi G.: Pszichoneurokardiológia: a féltekei specializáció vonatkozásai a hirtelen szívhalálban, a kardiofóbiában és a kardinális pániktünetek kialakulásában Pszichoterápia 1998/4. 292. old. Kállai J.: Pán és pánik. A tünetek mítosza vagy a mítosz tünete Pszichoterápia 1999/6 435. old. Molnár G., Molnár I.: A Zung-féle Szorongás Önértékel Skála és a Hopkins-féle tünetlista faktoranalízise Pszichoterápia 2001/6 425. old. Antalfai M.: ,,Nem ijed meg a saját árnyékától". A perszóna és az árnyék szerepe a pánikjelenségek létrejöttében az identitásváltás és a személyiségfejldés megközelítésébl Pszichoterápia 2002/4 259. old. Lajkó K.: Pánikról magas szinten Pszichoterápia 2008/3. 178. old. Perczel Forintos D., Varga A., Gazdag G., Ajtay Gy., Kiss Zs., Geiszt J.: A minségi esetvezetés lehetségei a szorongásos- és... 5. Végeken folyóirat Végeken 1992/1 39. old. Fejéregyházi I., Kopp M., Szedmák S.: Szorongó betegek kezelése és szrése az általános orvosi gyakorlatban Végeken 1992/4 4. old. Kulcsár Zs.: Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben Végeken 1994/2 84. old. Janszky I., Kaszab Zs.: A nevetés, mint természetes szorongásoldó reflex Végeken 1994/4 17. old. Janszky I.: A szorongás pszichofiziológiai modellejének lehetséges kiegészítése

174

48. SZTEREOTÍPIA

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2001/1 43. old. Heffentrager Á.: Állatokkal, állattartással kapcsolatos attitdök, sztereotípiák a közgondolkodásban Alkalmazott pszichológia 2002/4 5. old. Hunyady Gy.: Pársztereotípiák változásai Alkalmazott pszichológia 2004/1 34. old. Markolt N., Szabó Cs., Szalontai I.: Fvárosiak és vidékiek sztereotip képe önmagukról és egymásról 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 2001/2 213. old. Hunyady Gy.: Mi lenne velünk sztereotípiák nélkül?

175

49. TANULÁSI ZAVAROK

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2004/1 5. old. Vizi T., Mez F., Balogh L.: Az alul- és felülteljesítés személyiségtényezi a tanulói és tanári vélekedések tükrében Alkalmazott pszichológia 2004/1 20. old. Gyenei M.: Metakogníció és tanulmányi eredményesség 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 1999/2-3 71. old. Meixner I.: Dyslexiás gyermekek Fordulópont 1999/2-3 74. old. Marton Dévényi É.: Korunk szellemi járványa Gondolatok a dyslexia okairól Fordulópont 2002/4 31. old. Szcs M.: ,,Hát akkor az ember tényleg padlóra kerül" A hiperkinetikus zavarokkal küzd gyermeket nevel szülk problémái 3. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1987/4 37. old. Kessel, W., Göth, N., Forst, W.: Diákok tanulási és magatartási zavarai (könyvismertetés) Gyermekvédelem 1991/3-4 18. old. Klimó I.: Magatartási és tanulási zavarokat mutató gyerekek vizsgálata egy nevelotthoni csoportban 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/2 150. old. Sarkady K.: Az enyhe értelmi fogyatékosok dyslexiájának kognitív pszichológiai megközelítése Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 259. old. Sarkady K., Zsoldos M.: Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül Magyar Pszichológiai Szemle 1999/3 21. old. Séra L.: A fejldési diszlexia felosztása a lexikális modellek alapján. Irodalmi áttekintés Magyar Pszichológiai Szemle 2000/4 189. old. Márkus A., Tomasovszki L., Barczi J.: Diszkalkulia (Dyscalculia-DC) és a figyelemzavar-hiperaktivitás szindróma (Attention Deficit with Hyperactivity ­ ADHD) Magyar Pszichológiai Szemle 2002/3 435. old. Gervain J.: Az olvasás öröme? Magyar Pszichológiai Szemle 2002/3 465. old. Csépe V.: A diszlexiakutatás dilemmái Magyar Pszichológiai Szemle 2002/3 485. old. Tárnok Zs., Gulyás B.: A diszlexia jelensége és lehetséges magyarázatai Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 19. old. F. Földi R.: Neuropszichológiai vizsgálatok jelentsége a tanulási és viselkedészavarok diagnosztikájában Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 41. old. Mohai K.: Kisiskolás diszlexiás tanulók kognitív funkcióinak sajátosságai Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 77. old. Zsoldos M., Kiss Á.: A képességrendszer változásai fejlesztésben részesül 5-7 éves gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 97. old. Gerbenné Várbíró K.: A Frostig-terápia hatása a pszichikus képességek fejldésére tanulási zavar tüneteit mutató gyermekeknél Magyar Pszichológiai Szemle 2004/1 153. old. Torda Á.: A képességzavar mint különleges ellátási jogosultság a közoktatásban 5. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2000/3 243. old. Gyarmathy É.: Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY Pszichológia 2002/4 387. old. Smythe, I., Gyarmathy É., Everatt, J.: Olvasási zavarok különböz nyelveken: egy nemzetközi kutatás elméleti és gyakorlati kérdései Pszichológia 2008/1 35. old. Tóth D., Csépe V.: Az olvasás fejldése kognitív pszichológiai nézpontból

176

Pszichológia folyóirat 2009/4 377. old. Gyarmathy É.: Atipikus agy és a tehetség 1. tehetség és teljesítményzavarok, valamint az Asperger-szindróma Pszichológia 2010/4 317. old. Séra L., Révész Gy., Vajda N., Járai R.: Vizuális észlelési problémák fejldési diszlexiásoknál 6. Végeken folyóirat Végeken 1997/1 17. old. Karádi K., Szabó I.: A Parrot neuropszichológiai szoftvercsomag Dyslexiás gyermekek új neurokognitív vizsgálatának lehetsége Magyarországon

177

50. TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2008/3-4 61. old. Lukács-Márton R., Vásárhelyi É., Szabó P.: A szépségiparban dolgozók evési és testi attitdjei. Valóban rizikó csoport? 2. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2005/1 27. old. Lelovics Zs.: A kicsik hétfn a legéhesebbek Fordulópont 2006/1 35. old. Lelovics Zs., Gaskó K.: Ki védi meg a kövéreket? Fordulópont 2007/1 97. old. Lelovics Zs.: Kérek szépen egy szem cukrot. Iskolabüfé, és ami a hátterében van 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1977/2 133. old. Vincze M.: Az étkezés minta felntt és a gyermek kapcsolatának egyik színtere Magyar Pszichológiai Szemle 1978/1 33. old. Geiger Á.: A testhatárok szerepe a juvenilis obesitas tünettanában Magyar Pszichológiai Szemle 1990/1-2 36. old. Erds E.: Obesitasban szenved betegek levelei Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/1-2 99. old. Geiger Á., Berghammer R.: Családi Rorschach-vizsgálatok elhízott gyerekek családjával Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/3-4 213. old. Túry F., Wildmann M.: Integratív terápiás megközelítés a táplálkozási viselkedés zavarainak kezelésében ­ egyéves tapasztalataink Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 398. old. W. Németh K.: Személyiségdimenziók táplálkozási zavarokban Magyar Pszichológiai Szemle 2003/4 495. old. Cziboly Á., Pálfi E., Nékám K., Bárdos Gy.: A placebohatás vizsgálata táplálékallergiás és táplálékaverziós betegeknél Magyar Pszichológiai Szemle 2006/1 53. old. Túry F., Dull A., Wildmann M., László Zs.: Családlátogatás evészavarban szenvedknél ­ környezetpszichológiai megfontolások Magyar Pszichológiai Szemle 2009/2 313. old. Czeglédi E., Urbán R., Rigó A.: Elhízás és testképpel való elégedetlenség Magyar Pszichológiai Szemle 2010/3 431. old. Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P.: A testképé mérése: a testi attitdök tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata Magyar Pszichológiai Szemle 2010/3 463. old. Czeglédi E., Urbán R.: A háromfaktoros evési kérdív (Three-factor Eating Questionnaire Revised 21-item) hazai adaptációja Magyar Pszichológiai Szemle 2011/2 299.- Czeglédi E.- Bartha E.- Urbán R.: Az evési magatartás összefüggéseinek vizsgálata fiskolai hallgatónknél 4. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné Pszichoszomatika 2004/1 69. old. Lukács L., Túry F.: A procedurális emlékezet szerepe a testkép zavaraiban Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/4 269. old. Mazzag J., Pászthy B., Túry F.: Az evészavarok transzgenerációs átörökítésének lehetségei. Irodalmi áttekintés Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/1 49. old. Sztanó F., Ress K., Pászthy B.: Az evészavarok családi kockázati és protektív tényezi Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/3 193. old. Dukay-Szabó Sz.: Evés- és testsúlyzavarok magyar mkorcsolyázók körében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2007/3 203. old. Túry F., Gyányi A.: ,,Testzsírfóbia". A modern evészavarok egyike: a testépít típusú evészavar

178

Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/2 109. old. Túry K., Túry F.: Ételek és hagyományok a nemzeti identitás és a globalizáció tükrében Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/2 125. old. Dudás K., Túry F.: Orthorexia nervosa: az egészségesétel-függség mint a legújabb evészavarok egyike Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/2 139. old. Dukay-Szabó Sz., Túry F.: Testkép- és evészavarok látássérültek körében. Irodalmi áttekintés Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/2 149. old. Pikó B., Keresztes N.: Táplálkozáskontroll középiskolások körében. Az étkezési magatartás társas összefüggéseinek nemek szerinti jellegzetességei Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2008/2 165. old. Brassai L., Pikó B.: Egyéni, családi és transzperszonális tényezk szerepe a táplálkozáskontrollban serdülknél Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/3 209. old. Pap I., Czeglédi E., Túry F.: Az elhízással kapcsolatos attitd mérése gyermekkorban. A Közös Tevékenységek Kérdív magyar változatának pszichometriai sajátságai Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2011/2 149.- Papp I.- Czeglédi E.- Túry F.: A szociokulturális hatások kapcsolata az elhízottakkal szembeni elíteléetekkel kora serdülkorban Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2012/1 1.o- Jánosi A., Túry F.: Az anorexia nervosa hátterében álló evolúciós mechanizmusok 5. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 1987/3 201. old. Rátay Cs.: Újabb törekvések az anorexia nervosa pszichoterápiás kezelésében Psychiatria Hungarica 1997/5 589. old. Túry F., Gyenis M.: Inverz anorexia nervosa: a férfiak speciális testképzavara Psychiatria Hungarica 1998/3 281. old. Túry F., Wildmann M., László Zs.: Elektrokonvulzív kezelés az anorexia nervosa pszichózissal szövdött formájában Psychiatria Hungarica 2000/2 145. old. Dallos, R.: Narrative ang Attachment Theory Approaches in Systemic Family Therapy with Eating Disorders Psychiatria Hungarica 2000/5 511. old. Jonckhere, P.: The body as a Hostage of the Self Psychiatria Hungarica 2001/1 31. old. Fadgyas I., Fodor M.: A testsúly és a lélek terhe. A testsúly kontroll pszichiátriai vonatkozásai Psychiatria Hungarica 2001/4 374. old. Szumska I., Túry F., Hajnal Á., Csoboth Cs., Purebl Gy., Réthely J.: Evészavarok prevalenciája fiatal nk hazai reprezentatív mintájában Psychiatria Hungarica 2001/6 669. old. Gáti Á., Túry F., Wildmann M.: A bántalmazás multimodális terápiás megközelítése anorexia nervosában Psychiatria Hungarica 2005/2 . old. Szili I., György S.: Interakciódinamika evészavarban szenved fiatalok és édesanyjuk kapcsolatában Psychiatria Hungarica 2005/5 340. old. Lukács L., Túry F.: Evészavarokról egészségpszichológiai megközelítésben: a kognitív információfeldolgozás patogenetikai modellje Psychiatria Hungarica 2008/6 455. old. Lukács-Márton R., Vásárhelyi É., Szabó P.: A szépségipar csapdájában: Szépségiparban dolgozók evési és testi attitdjei Psychiatria Hungarica 2011/1 12.- Gál Z.- Egyed K.- Pászthy B.- Németh D.: Tudatelméleti deficit anorexia nervosában 6. Pszichológia folyóirat Pszichológia 2008/3 287. old. Pikó B., Keresztes N.: Fegyelmezett és vonzó? Fiatalok egészséges és egészségtelen étkezésrl alkotott véleményeinek prototípusai 7. Pszichoterápia folyóirat

179

Pszichoterápia 93/4 299 old. Túry F., Szabó P.: A hipnotikus fogékonyság bulímiában Pszichoterápia 1996/6 389. old. Túry F.:Mi van a háj mögött?A ,,kis gömböc" ... Pszichoterápia 1997/1 5. old. Stork, J: Áttételi jelenségek egy 21 hónapos kislánynál. Egy korai evési zavar rövidterápiája Pszichoterápia 1997/5 335. old Túry F.: A hipnoterápia szerepe a táplálkozási magatartás zavarainak kezelésében Pszichoterápia 1997/6 439. old Forgács Attila-Németh Marietta: Szimbólumterápiák az evészavarokban Pszichoterápia 1998/2 114. old. Osvát J., Túry F., Varga K, Vanderlinden, J.: Disszociatív kapacitás a táplálkozási magatartás zavaraiban Pszichoterápia 2001/4 248. old. Treuer T., Fábián Zs., Füredi J.: A fizikai bánatalmazás, a szexuális bántalmazás és a testképzavar összefüggése evészavarokban Pszichoterápia 2001/5 342 old. Treuer T., Sáfrán Zs.: Evészavarban szenvedk pszichodramatikus csoportterápiájának hatásvizsgálata és tapasztalatai. Szakirodalmi áttekintés és módszertani bemutatás Pszichoterápia 2006/6 406. old. Szabó L., Pászthy B., Túry F.: Az apák szerepe az evészavarok családdinamikájában Pszichoterápia 2012/2 76.o- Túry F., Mezei Á., Hayriye G: Az evészavarok kezelésében használt új pszichoterápiás módszer 8. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2007/5 25. old. Csenki L., K. Németh M., Pászthy B.: A Világjáték jellegzetességei a gyermek- és serdülkori anorexia nervosában Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2007/5 Gajda T., Pászthy B., Psz K., Vass Z.: Anorexiás serdülk projektív rajzvizsgálata 9. Szenvedélybetegségek folyóirat Szenvedélybetegségek 1993/2 119. old. Túry F.: Adatok az evészavarok disszociációs hipotéziséhez Szenvedélybetegségek 1993/2 123. old. Sitku V.: ,,Szídd fel begyem, a sok darazsat...". A szimbiotikus fúzió­elnyelettetés félelem­ kövér npáciens analízisében Szenvedélybetegségek 1993/4 299. old. Túry F., Szabó P.: A hipnotikus fogékonyság bulímiában Szenvedélybetegségek 1995/5 367. old. Túry F.: Gondolatok az evészavarok addikciós elméletéhez Szenvedélybetegségek 1995/5 369. old. Kelemen G.: Hányás-addikció Szenvedélybetegségek 1997/4 260. old. Túry F., Wildmann M., László Zs.: Modern éhezmvészek: az anorexia nervosa egyik altípusa? Szenvedélybetegségek 1997/5 336. old. Túry F., Sáfrán Zs., Wildmann M., László Zs.: Az Evési Zavar Kérdív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja 10. Végeken folyóirat Végeken 1993/3 4. old. Szabó P.: A testkép a táplálkozás zavaraiban Végeken 1993/3 9. old. Forgács A.: Étkezés és szexualitás Végeken 1993/3 14. old. Túry F., Kollár M., Szabó P., Pet Z., Boda K.: Táplálkozászavar-epidemiológiai vizsgálatok hét középiskolás populációban Végeken 1993/3 20. old. Túry F., Szabó P.: A depresszió és a táplálkozási zavarok kapcsolata egy epidemiológiai vizsgálat tükrében Végeken 1993/3 25. old. Tölgyes T.: Géczy A:. Integrációs lehetségek táplálkozási magatartászavarok kezelésében pszichoterápiás ambulancián Végeken 1993/3 34. old. Joó M.N., Prónay G:: Túlsúlyos betegek pszichológiai jellemzi ­ különös tekintettel az interperszonális kommunikációra

180

51. TEHETSÉG

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 1999/1 75. old Balogh L.: Tehetségfejleszt szakpedagógusképzés Alkalmazott pszichológia 2000/1 65. old. Dávid I., Máth J.: A tehetségidentifikáció problémái: A Cognitive Abilities Tests (C.A.T.) mint potenciális ,,segíttárs" Alkalmazott pszichológia 2000/4 5. old. Hunyady Gy.: A TEHETSÉG kibontakozásának társadalmi rugói és kerékköti Alkalmazott pszichológia 2000/4 15. old Bóta M., Máth J.: Pozitívabb-e a kiemelked képesség tanulók énképe? Alkalmazott pszichológia 2000/4 75. old. Nagy Lászlóné: A gondolkodási képességek fejlesztésének lehetséges útjai Alkalmazott pszichológia 2000/4 99. old. Bugán A.: MTV2 ­Tudósklub '99: Lélektelenül?! Tehetséggondozás Alkalmazott pszichológia 2001/1 79. old. Bugán A.: MTV2 ­Tudósklub '99: Lélektelenül?! Tehetséggondozás Alkalmazott pszichológia 2001/2 5. old. Kondé Z., Czigler I.: Központi végrehajtó mködés, figyelmi szelekció és matematikai tehetség Alkalmazott pszichológia 2002/3 5. old. Gordon Gyri J.: ,,Tehetséges személy" ­ Tanárok prototípusképe a tehetségesekrl Alkalmazott pszichológia 2003/2 89. old. Balogh L.: Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban ­ európai kitekintéssel Alkalmazott pszichológia 2006/2 7. old. Balogh L.: A tehetséges tanulók esélye Alkalmazott pszichológia 2006/2 19. old. Gömöry K.: ,,Integrált osztályokban" folyó komplex tehetséggondozó programok 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 2002/1 127. old. Gyarmathy É.: IQ és tehetség Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 199. old. Pléh Cs.: Kreativitás, tehetség és gyakorlás: hangsúlyváltások a kutatásban Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 221. old. Gyarmathy É.: A tehetséggondozás pszichológiája 3. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2008/2 72. old. Czeizel E.: Neumann János (1903-1957), mint az egyik tudósgéniusz-modell megtestesítje 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1981/2 243. old. Gefferth É.: Motiváció a matematikai tehetség hátterében Pszichológia 1988/1 61. old. Ranschburg J.: A tehetséges tanulók speciális képzésének elméleti és gyakorlati kérdései Pszichológia 1988/1 85. old. Gefferth É.: A képességeik alatt teljesít tehetséges tanulók Pszichológia 1993/4 523. old. Herskovits M., Gyarmathy É.: Kiegyensúlyozatlan intelligenciastruktúrájú tehetséges gyerekek Pszichológia 1994/4 515. old. Herskovits M., Gyarmathy É.: Kérdések és ellentmondások a tehetséges gyerekek kiválasztásában Pszichológia 2001/2 183. old. Ger Zs.: Nivellálás vagy kiegyensúlyozás? Buktatók a tehetséges gyerekek nevelésében

181

Pszichológia folyóirat 2009/4 377. old. Gyarmathy É.: Atipikus agy és a tehetség 1. tehetség és teljesítményzavarok, valamint az Asperger-szindróma Pszichológia 2010/1 31. old. Gyarmathy É., Atipikus agy és a tehetség 2. Az átüt tehetség és a tehetségvizsgálatok 5. Thalassa folyóirat Thalassa 2004/3 57. old. Hárdi I.: Charlie Chaplin, a kreatív humanista. Egy zseni analízise

182

52. TESTVÉREK

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2003/2 39. old. Bárdos K.: Különbségtétel vagy egyenlsdi? Kistestvér születik Fordulópont 2003/2 43. old. Sándor M., Fülöp M.: Ezentúl eggyel többen leszünk. Irigység és féltékenység gyermekkorban Fordulópont 2003/2 56. old Paszterkó I.: ,,Valami bekattan és nem lehet szabadulni tle" Fordulópont 2003/2 64. old. Büki K.: ,,Vigyázz mama, megesz!" avagy hogyan kezeljük a testvérféltékenységet a kistestvér születésekor Fordulópont 2003/2 103. old. Puskás Gy.: Testvérféltékenységrl szülszemmel Fordulópont 2007/1 5. old. Szvetelszky Zs.: Senki nincs, ki elringasson (ikrek) Fordulópont 2007/1 13. old. Molnár K.R.: Csillag-csemeték. Az ikrek közötti kapcsolat különlegességeirl, annak kommunikációs vonatkozásairól, beszédfejldésük sajátosságairól 2. Mindennapi Pszichológia folyóirat 2012/3 28/.o- Pekár Dóra: Több mint testvér ­ egyforma test, különböz lélek 3. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1989/6 567. old. Katona N.: A testvérkapcsolatok szerepe a szocializációban 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1995/4 475. old. Köcski M.: ,,Egyedüli példány" ­ Az individualitás genezisérl 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 2007/2 90. old. Erdélyi I., Fivérek ­ nvérek. A különnem testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése 6. Serdül- és gyermek-pszichoterápia folyóirat Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2002/1 15. old. Adrigán E.: Az ikrek anyja Serdül- és gyermek-pszichoterápia 2003/1 42. old. Adrigán E.: A két nvér 6. Thalassa folyóirat Thalassa 2001/2-3 145. old. Valachi A.: Három testvér ­ háromféle kísérlet az elveszett gyerekkor visszahódítására. József, Etelka és Jolán árvaságkompenzáló életstratégiái

183

53. VALLÁSPSZICHOLÓGIA

1. Gyermekvédelem folyóirat Gyermekvédelem 1989/1-2 60. old. Udvarhelyi A.: ,,Munkánk anyagi alapja Isten gondoskodó szeretete" Gyermekvédelem 1989/3 77. old. Fekete K.: A nyírségi egyházmegye szeretetszolgálati munkája és diakóniai intézményei 2. HÍD folyóirat HÍD 1989/1 51. old. Harsch, H.: A segít beszélgetés (konzultáció) elmélete és gyakorlata (részlet) Hit és imádság a telefonszolgálatban HÍD 1990/3 Farber, H., van der Schoot, E.: A lelkigondozói beszélgetés lélektana HÍD 1992/8 Liss, B.: A családpasztoralizáció útjai 3. Kharón, Thanatológiai szemle Kharón, Thanatológiai szemle 2000/nyár 7. old. Bodó S.: Lelkész a gyászoló mellett Kharón, Thanatológiai szemle 2000-2001/ tél 76. old. Oláh J.: Gyász és zsidó hagyományok szerint a bibliai- és talmudi idkben, valamint napjainkban Kharón, Thanatológiai szemle 2000-2001/ tél 88. old. Horányi I.: Az elmúlás segítszentjei Kharon, Thanatológiai szemle 2001/tavasz-nyár 31. old. Szathmáry S.: Teológiai értékek Moody könyveiben Kharon, Thanatológiai szemle 2001/tavasz-nyár 92. old. Gecse A.: Lelkészként a hospice-ban Kharon, Thanatológiai szemle 2007/1-2 68. old. Mohilla E.: Mulitkulturális társadalmunk halálképének egy aspektusa, avagy hogyan viszonyulnak az iszlám vallás követi a halál és a haldoklás fogalmához 4. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1971/4 528. old. Pais I.: A vallás érzelmi-függségi eleme Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 122. old. Tomka M.: A vallásosság mérése Magyar Pszichológiai Szemle 1977/4 351. old. Tomka M.: A preverbális kommunikációs készség jellemzi Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 5. old. Vergote, A.: Mi és mi nem a vallás pszichológiája? Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 19. old. Benk A:: A valláspszichológiától a vallásosság pszichológiájáig Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 51. old. Wikström, O.: Attribúció, szerepek, vallás. Sundén vallásos szerepelméletének teoretikai elemzése és a vallásos élmények attribúciós megközelítése Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 65. old. Szentmártoni M.: A felnttkor vallásossága Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 83. old. Sarglou, V., Jaspard, J.M.: A vallás pszichológiája és a személyiség az ötfaktoros modell nézpontjából Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 113. old. Fruttus I.L.: A megtérés, mint valláslélektani jelenség Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 127. old. Horváth-Szabó K.: Hazai vizsgálatok a Kritika utáni vallásosságskálával

184

Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 153. old. Tomcsányi T.: Bn, bntudat, szégyen. A delegált bntudat valláslélektani és lelkigondozói megközelítése a családtörténetek kapcsán Magyar Pszichológiai Szemle 2003/1 187. old. Hézser G.: rítusok és szimbólumok, a családterápia és a vallás öröksége. Interdiszciplináris dialógus egy poligonális kapcsolatról Magyar Pszichológiai Szemle 2008/4 733. old. Tomcsányi T.: Antoine Vergote, a vallás pszichológiájának és empirikus, pszichoanalitikus megközelítésének iskolateremt alakja Magyar Pszichológiai Szemle 2009/4 643. old. Martos T., Kézdy A., Robu M., Urbán Sz., Horváth-Szabó K.: Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához ­ elmélet és módszertan 5. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/2 103. old. Kopp M., Székely A., Skrabski Á.: Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2004/2 127. old. Dombrádi K.: Régi elemekbl újra építkezni. Egyházi kommunikáció stratégikus közegben Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/1 5. old. Pléh Cs.: A katolikus hagyomány a magyar pszichológia korai szakaszában: Harkai, Dienes, Schütz Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2005/6 1. old. Zonda T., Paksi B.: Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2006/1 59. old. Erds E., Nerada M.: Magyarországi református Egyház Kallódó Ifjúságot Ment Misszió Ráckereszttúri Drogterápiás Otthona Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2011/3 261.- Pikó B.- Kovács E.- Kriston P.: Spiritualitás ­ vallás- egészség. Fiatalok mentális egészsége a spirituális jóllét mutatóinak tükrében Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 2012/1 37.o- Domán J., Marton T., Urbán Sz.:Vallásosság és poszttraumás növekedés: egy többdimenziós megközelítés 6. Psychiatria Hungarica folyóirat Psychiatria Hungarica 2005/3 178. old. Farkas L., Donáth A., Gerevich J.: A vallásosság pszichiátriai vonatkozásai Psychiatria Hungarica 2009/1 74. old. Kovács B.: Ápolónvérek kiégésének összefüggése a vallásos hittel Psychiatria Hungarica 2010/2 110. old. Tomcsányi T., Ittzés A., Horváth-Szabó K., Martos T., Szabó T.: A spiritualitás és a vallásosság kutatásának kulcskérdései és a Piedmont-féle Spiritualitási és Vallási Érzület Mérskála 7. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1995/2 257. old. Kapás I., Veres S.: Freud eszméinek fogadtatása a két világháború közötti magyarországi katolikus irodalomban Pszichológia 2011/2 165.- Tomcsányi T.- Martos T.- Ittzés A.-:A spirituális Transzcendencia Skála hazai alkalmazása: elmélet, pszichometriai jellemzk, kutatási eredmények és rövidített változat 8. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1993/1. 35. old. Süle F.: A valláslélektan aktualitása a pszichoterápiában Pszichoterápia 1996/2 115. old. Németh a.: Vallás és kényszer ­ különös tekintettel az iszlám szokásokra Pszichoterápia 1996/3 163. old. Süle F.: A megtérés útjai és útveszti. Adatok a megtérés mélylélektanához és pszichopatológiájához

185

Pszichoterápia 1996/5. 299. old. Süle F.: Adatok a szektaképzdés mélylélektanához és a fanatizálódás identitáspatológiájához Pszichoterápia 2000/1 44. old. Wikström, O.: Isten csendje ­ ,,Isten" avagy ,,isten" a pszichoterápiában Pszichoterápia 2001/3 197. old. Tomcsányi T., Corveleyn,J., Csáky-Pallavicini, R.: Az európai valláslélektan az ezredfordulón Pszichoterápia 2008/2 90.old. Csáky-Pallavicini R., Ittzés A., Harmatta J., Egri L., Szabó T., Tomcsányi T.: Mentálhigiénés szemlélet emberszolgálat. A lelkigondozás, mint segít hivatás Pszichoterápia 2008/3. 170. old. Tomcsányi T., Csáky-Pallavicini R., Harmatta J., Pilinszki A., Török G.: Lelkigondozás és pszichoterápia Pszichoterápia 2009/2 20. old. Tomcsányi T., Kvári M., Horváth-Szabó K.: A lelkivezetés. A pszichoterápián és a lelkigondozáson túl Pszichoterápia 2009/4. 240. old Buda B.: Spiritualitás és pszichoterápia 9. Társadalmi beilleszkedési zavarok folyóirat Társadalmi beilleszkedési zavarok 1990/XVIII 1. old. Tomcsányi T., Kamarás I., Könczei Gy.: ,,A megroppant nádat nem töri meg, a füstöl mécsbelet nem oltja ki..." Vallási felekezetek testi és lelki egészséget gondozó tevékenysége Magyarországon 10. Thalassa folyóirat Thalassa 2004/3 107. old. Gyimesi J.: A freudi valláspszichológia. Kritikák és lehetségek Thalassa 2007/1 43. old. Whitebook, J.: Tudomány és vallás: a pszichoanalízis objektivitásának és kritikájának problémája Thalassa 2007/1 67. old. Gyimesi J.: Istenkomplexus a pszichoanalízisben 11. Végeken folyóirat Végeken 1991/2 50. old. Böszörményi E.: Közösség és erkölcs (Hozzászólás a ,,Közösségek és lelki egészség" témához) Végeken 1991/3 41. old. Rácz J.: Egyházi közösségek és a drogfogyasztás prevenciója 42. old. A Kallódó Ifjúságot Ment Misszió tevékenységi köre; 48. old. Menedék Alapítvány, 49. old. Sziget; 50. old. Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sion Gyülekezete és Rehabilitációs Szolgálat Végeken 1992/3 30. old. Böszörményi E:. Vallások, kultúrák, társadalmak II. rész Végeken 1992/4 28. old. Böszörményi E:. Vallások, kultúrák, társadalmak III. rész

186

54. VEZETÉSELMÉLET, DÖNTÉS

1. Alkalmazott pszichológia folyóirat Alkalmazott pszichológia 2000/4 31. old. V. Lévai K.: Az ,,A típusú" vezetk személyiségjegyei és közösségi pozíciója Alkalmazott pszichológia 2003/3-4 215. old. Benda J.: A vezeti TudásPostál ­ www.humanerok.hu Alkalmazott pszichológia 2004/4 93. old. T. Mirnics Zs.: Vezet-beosztott interakciók jellemzése a Közös Rorschach módszerrel 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 186. old. Borgos Gy.: Kísérlet vezeti képességek vizsgálatát célzó metodika kialakítására Magyar Pszichológiai Szemle 1979/5 470. old. Zétényi E.: Döntési folyamat, kritikus random-szekvenciás szituációban Magyar Pszichológiai Szemle 1982/1 29. old. Zétényi E.: Döntési folyamat, kritikus random-szekvenciás szituációban II. 3. Mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirat Mentálhigiéné és pszichoszomatika 2010/4 371. old. Susánszky É., Susánszky A., Szántó Zs., Kopp M.: Vezetk életminsége és életstílusa 4. Pszichológia folyóirat Pszichológia 1982/3 379. old. Kovács Z.: A bizonytalanság két forrása döntéshozó csoportokban Pszichológia 1998/3 305. old. Kovács J.: Vezeti szerepfelfogások változása Pszichológia 2000/1 63. old. Ribárszki I.: Pszichológiai háttérfolyamatok hatása a harcászati döntések pontosságára Pszichológia 2008/3 245. old. Farkas É., Englander T.: A jártasság, az emóció és az öregedés hatása a döntéshozatalt elkészít kérdezsködésre 5. Pszichoterápia folyóirat Pszichoterápia 1997/6 397. old Kernberg, O.: Analitikus dívány a tengeren. Pszichoanalitikus tanulmány a csoport és szervezetvezetésrl Pszichoterápia 1999/2. 85. old. Kernberg, O.: Regresszió a szervezeti vezetésben

187

55. VISELKEDÉSTUDOMÁNY, ETOLÓGIA

1. Fordulópont folyóirat Fordulópont 2000/1 12. old. Csányi V.: Az állati és az emberi játék 2. Magyar Pszichológiai Szemle folyóirat Magyar Pszichológiai Szemle 1965/3-4 343. old. Barkóczi I.: Csecsemk és majmok kutató manipulációs viselkedésének összehasonlító elemzése Magyar Pszichológiai Szemle 1968/4 579. old. Sasvári L., Szke Zs.: Forma és jelentés a széncinege hangadásában Magyar Pszichológiai Szemle 1970/1 17. old. Zöld Gy.: Az aktivációs szint és az idjárási jellemzk változása közötti kapcsolatok madaraknál Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 41. old. Szirtes J.: Primáta kommunikáció kísérleti vizsgálatai I. Magyar Pszichológiai Szemle 1973/1-2 55. old. Szirtes J., Urbán J.: Primáta kommunikáció kísérleti vizsgálatai II. Egyszer és összetett (értelmes) auditoros ingerekre adott kiváltott potenciálok Magyar Pszichológiai Szemle 1973/3 376. old. Az szapó, a nádi-tücsök madár és a házi veréb fajon belüli hangos érintkezési eszközeinek jelentéstanához Magyar Pszichológiai Szemle 1974/3 267. old. Kardos L., Zöld Gy.: A lokomóciós tanulás vizsgálata vadkacsáknál Magyar Pszichológiai Szemle 1975/6 567. old. Varga K.: A tömegkommunikációs viselkedés motivációs háttere Magyar Pszichológiai Szemle 1976/1 72. old. Marton L. Magda: A percepció és az elemi tanulási folyamatok körében végzett eddigi kutatásaim fbb eredményeinek tézisei (Kandidátusi értekezés) Magyar Pszichológiai Szemle 1979/3 238. old. Sasvári L.: Interindividuális viselkedés mint társasdinamikai tényez a madárpopulációban Magyar Pszichológiai Szemle 1983/3 211. old. Kardos L.: Állati emlékezet ­ emberi emlékezet Magyar Pszichológiai Szemle 1984/4 271. old. Czigler I.: Biológia és pszichológia Magyar Pszichológiai Szemle 1987-88/5 370. old. Tóth P., Csányi V.: A fizikai környezet vizuális komponenseinek hatása a paradicsomhal (marcopodus opercularis) menekülési magatartására Magyar Pszichológiai Szemle 1992-93/5-6 499. old. Rácz J.: Az ifjúkori problémaviselkedések és a ,,pszi-intézményegyüttes" kapcsolata: elméleti megközelítés Magyar Pszichológiai Szemle 1995/1-2 26. old. Kulcsár Zs.: Evolúciós szemlélet a személyiségpszichológiában: Önkontroll, reprodukció és altruizmus Magyar Pszichológiai Szemle 2003/4 473. old. Bereczkei T., Gyuris P., Köves P., Bernáth L.: Homogámia, genetikai hasonlóság, imprinting. A szüli modellek szerepe a párválasztási preferenciák kialakulásában Magyar Pszichológiai Szemle 2000/4 451. old. Kónya A., Racsmány M., Czigler B., Takó E., Tariska P.: A Rivermead Viselkedéses Memóriateszt (RVMT) tapasztalatai neurológiai betegeken Magyar Pszichológiai Szemle 2004/4 521. old. Topál J., Miklósi Á., Mányik R.: A kutyaelme mködésének vizsgálata: lehetségek és korlátok. Egy esettanulmány újabb részletei Magyar Pszichológiai Szemle 2007/1 139. old. Topál J., Miklósi Á., Kubinyi E., Gácsi M., Dóra A., Pongrácz P., Virányi Zs., Csányi V.: Alternatív funkcionális modell a humán szociális viselkedés evolúciójának tanulmányozásához. A kutya

188

Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 7. old. Bereczkei T.: Darwin öröksége a pszichológiában: ami ,,átjön", és ami ,,nem jön át" Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 25. old. Zemplén G.: A tudománytörténet(ek) Darwinja(i) ­ egy mitologizált természetbúvár recepciótörténetéhez Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 37. old. Pléh Cs.: Darwin, az ember és tudós feszültségei a pszichológusok szemével Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 49. old. Topál J.: Összehasonlító viselkedéskutatás: a darwini gondolat szerepe a pszichológiában egykor és ma Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 65. old. Péley B.: Fejldés és evolúció: evolúciós szemlélet a fejldésben, a pszichopatológiában és a pszichoterápiákban Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 85. old. Inántsy-Pap J.: Megosztás és társas kapcsolatok gyermekkorban Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 103. old. Krekó K.: Darwini-e a kumulatív kulturális evolúció? Elméleti és gyakorlati megfontolások Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 117. old. Guris P., Bereczkei T., Játai R.: Személyiségvonások a párválasztásban: homogámia és/vagy szexuális imprinting Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 133. old. Meskó N.: Ni arc és hajviselet: a saját szépséggel összefügg alternatív párváalsztási taktika Magyar Pszichológiai Szemle 2010/1 149. old. Tisljár R., Komjáthy L.: Humor és vonzer ­ a humorpreferencia nemi, személyiségbeli és testalkati összefüggései Magyar Pszichológiai Szemle 2010/2 389. old. Tauzin T.M.: A társas életmód hatása a mesterséges nyelvtan tanulására embernél és állatoknál 3. Pszichológia c. folyóirat Pszichológia 1983/1 3. old. Marton M.: A viselkedés szabályozásának két elve ­ általános lélektani, személyiségpszichológiai és pszichopatológiai megközelítés Pszichológia 1983/2 159. old. Kardos L., Zöld Gy.: ,,Belátásos" tanulás és állati emlékezet Pszichológia 1985/2 163. old. Kardos L., Zöld Gy.: Rövid lejáratú állati emlékezet és a ,,késleltetett" reakció Pszichológia 1986/1 3. old. Kardos L., Zöld Gy.: Idi dimenzió a rövid lejáratú állati emlékezetben Pszichológia 1987/2 197. old. Gerlai R., Csányi V.: Kínai paradicsomhal (Macropodus opercularis) viselkedésének magatartásgenetikai analízise open field kísérleti szituációban Pszichológia 1987/2 211. old. Altbacker V., Csányi V.: Él ragadozó az ingajárati akváriumban Pszichológia 1989/2 217. old. Savage-Rumbaugh, S., McDonald, K., Sevcik, R.A., Hpkins, W.D., Rupert, E.: Spontán szimbólumelsajátítás és kommunikatív használat csimpánzoknál Pszichológia 1989/2 262. old. Seidenberg, M.S., Pettino, L.A.: Kommunikáció, szimbolikus kommunikáció és nyelv: hozzászólás Savage-Rumbaugh, McDonald, Sevcik, Hpkins és Rupert (1986) cikkéhez) Pszichológia 1995/2 133. old. Marton M., P. Bakay É.: Mozgássorozatok kialakulása és az állatok problémamegoldó viselkedése. Harkai Schiller Pál kerülút kísérletei Pszichológia 1995/3 279. old. Marton M.: Vezethetnek-e nem-tanult mozgásminták eszközhasználó viselkedéshez? Harkai Schiller Pál csimpánzkísérletei a korabeli primátakutatás tükrében Pszichológia 1999/3 289. old. Marton M.: A viselkedésmegértés és a viselkedésindítás néma folyamatai

189

Pszichológia 2000/3 271. old. Péley B.: Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejldés modelljeiben Pszichológia 2001/3 205. old. Marton M.: A két-három éves gyermek és az emberszabású majom társas-kognitív teljesítményeit megalapozó reprezentáció Pszichológia 2003/3 195. old. Marton M.: A viselkedés megértését és utánzását megalapozó idegrendszeri szimuláció Pszichológia 2004/2 121. old. Marton M.: A társas történések nyelveltti ,,megértése", illetve utánzása mint az idegi szimuláció eltér funkciói Pszichológia 2005/1 3. old. Marton L. M.: Az idegrendszeri önreprezentáció kérdései Pszichológia 2007/4 281. old. Sándor M., Fülöp M., Berkics M., Xiaofei, X.: A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél Pszichológia 2008/1 1. old. Marton M.: A neuronális funkció tanulása. Miért nincs valódi utánzás a majmoknál? Pszichológia 2009/3 189. old. Topál J.: Az összehasonlító evolúciós perspektíva szerepe a piegetiánus tárgyállandóság értelmezésében Pszichológia 2009/3 217. old. Kupán K., Topál J., Gergely Gy.: Az emberi kommunikatív jegyek értelmezése csecsemk és kutyák esetében 4. Thalassa folyóirat Thalassa 1992/2 82. old. Morton, J.: A pszichoanalízis és az ausztráliai slakosok antropológiája Thalassa 1992/2 94. old. Kilborne, B.: Róheim és a pszichoanalitikus antropológia az Egyesült Államokban Thalassa 1992/2 100. old. Róheim G.: Az élet fonala

190

Information

1

190 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

575754