Read ft17sambilan.pdf text version

PEJABAT T ANAH DAN JAJAHAN KOT A BHARU

IKLAN JAWATAN KOSONG

JAWATAN KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN TARAF JAWATAN GAJI GRED FT17 ELAUN

: JURUTEKNIK KOMPUTER (FT17) : PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT :SOKONGAN : SAMBILAN : P1 T1 RMS43.06 = RM36.66 SEHARI : IMBUHAN TETAP KHIDMAT AWAM (RM11S.00 = RMS.OO SEHARI) : IMBUHAN SARA HIDUP (COLA) (RM200.00 = RMS.69 SEHARI)

SYARAT LAI\JTIKAN

: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut; (a) Warganegara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 18

tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(b) (i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau

elektronik teknologi maklumat pad a peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (ii) Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. (iii) Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya. (e) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pad a peringkat Sijil Pelajaran JVlalaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (d) Lulus ujian saringan sebelum dipanggil temuduga.

CARA MEMOHON DAN TARIKH TUTUP:Permohonan hendaklah di hantar ke alamat berikut :

YANG MULIA

TUAN KETUA JAJAHAN

PEJABAT T ANAH DAN JAJAHAN

15000 JALAN HOSPITAL, KOT A BHARU

Sebelum atau pada : 14 MAC 2011

Arahan/peraturan:

1. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gam bar berukuran passport, salinan kad pengenalan, surat beranak, sijil-sijil persekolahan dan lain-lain dokumen/testimonial yang berkaitan.

2. Permohonan yang lewat atau tidak menurut peraturan di atas tidak akan dilayan.

3. Hanya calon-calon yang layak selepas saringan sahaja akan dipanggil temuduga.

4. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas 6 bulan daripada tarikh tutup permohonan hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.

---------------------------~----------------------------

(HJ. TENGKU AZMI BIN TENGKU JAAFAR) KETUA JAJAHAN KOTA BHARU

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

560608


You might also be interested in

BETA
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2009
PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PERKHIDMATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA
Microsoft Word - iklan disember 2010
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2007
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 27 TAHUN 2009