Read S3%20eurocode%20software.pdf text version

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_2_3 axiale trek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011

controleberekening volgens eurocode 3 : op axiale trek belast staalprofiel HE140A

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

test

NEd Ared = = 150 0 kN cm 2 profiel kwaliteit fy fu Anet = = = = =

materiaal klasse

S235

1

flensdikte

<40 test

art. 6.2.3 axiale trek rekenwaarde trekkracht reductie doorsnede netto doorsnede

HE140A A gM0 S235 235 N/mm 2 gM2 360 N/mm 2 31,4 0,0

= = = =

31,4 1,00 1,25 31,4

cm 2 cm 2

NEd

6.5

NEd Nt,Rd

<= 1,0

=

150 737,9

=

0,20

-

6.6

(2) voor doorsneden met of zonder gaten geldt voor Nt,Rd de kleinste waarde van 6.6 en 6.7 Npl,Rd= fy A = 31,4 235 102 = 737,9 kN gM0 1,00 Nu,Rd= 0,9 Anet gM2 fu = 0,9 31,4 360 1,25 102 = 813,9 kN

6.7

6.8

(4) bij verbindingen in categorie C geldt: Nnet,Rd= Anet fy = gM0

235 102 = 737,9 kN 1,00 (5) voor hoekprofielen die met één been zijn aangesloten geldt EN 1993-1-8, 3.6.3 geldt ook voor andere gelijksoortige profielen 31,4

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_2_4 axiale druk EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011

HE160A controleberekening volgens eurocode 3 : door axiale druk belast staalprofiel

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

test

NEd Ared = = NEd 900 0 kN cm 2 profiel kwaliteit fy fu Anet = = = = =

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40 test

art. 6.2.4 axiale druk rekenwaarde drukkracht reductie doorsnede

HE160A A gM0 S235 235 N/mm 2 gM2 360 N/mm 2 38,8 0,0

= = = =

38,8 1,00 1,25 38,8

cm 2 cm 2

6.9

NEd Nc,Rd

<= 1,0

=

900 911,8

=

0,99

-

6.10

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: Nc,Rd= fy = A gM0 voor doorsnedeklasse 4 geldt: Nc,Rd= Aeff fy gM0 =

38,8

235 1,00 235 1,00

102

=

911,8 kN

6.11

38,8

102

=

911,8 kN

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_2_5 buigend moment EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011

HE200A controleberekening volgens eurocode 3:op enkele of dubbele buiging belast

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

test

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40 test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd = 100 kNm profiel = HE200A rekenwaarde moment reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0 kwaliteit = S235 cm 2 fy = 235 N/mm 2 fu = 360 N/mm 2 b = 200 mm tf = 10 mm 6.12 MEd Af <= 1,0 = 100 = 1,10 = 20,0 1,0 Mc,Rd Af,net 91,3 = 20 (2) voor doorsnedeklasse 1 en 2 Mc,Rd= Mpl,Rd= W pl gM0 voor doorsnedeklasse 3 Mc,Rd= Mel,Rd= voor doorsnedeklasse 4 Mc,Rd= Mef,Rd= W el,min gM0 W ef,min gM0

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm 2 cm 3 cm 3 cm 3 cm 2 cm 2

6.13

fy

=

429,5

235 1,00 235 1,00 235 1,00

10-3

=

100,9 kNm

6.14

fy

=

388,6

10-3

=

91,3

kNm

6.15

fy

=

388,6

10-3

=

91,3

kNm

6.16

(4) gaten voor verbindingsmiddelen mogen worden verwaarloosd als: Af,net fu 0,9 = 20,0 0,9 360 10-3 10-3 gM2 1,25 Af gM0 conclusie: fy 10-3 = 20 235 1,00 10-3

=

5,2

kN

=

4,7

kN

de boutgaten mogen worden verwaarloosd test 100 0 kNm kNm profiel kwaliteit fy = 1,10 = = = + gM0 HE200A W el,y S235 235 N/mm 2 W el,z 0,00 = 1,10 = = = 1,00 388,6 cm 3 134 cm 3

art. 6.2.5 dubbele buiging (alleen elastisch) My,Ed rekenwaarde moment = Mz,Ed = rekenwaarde moment

6.12

My,Ed Mc,y,Rd Mc,y,Rd

+

Mz,Ed Mc,z,Rd W el,y gM0 W el,z gM0

=

100 91,3 =

+

0 31,4 235 1,00 235 1,00

=

fy

388,6

10-3

=

91,3

kNm

Mc,z,Rd

=

fy

=

133,6

10-3

=

31,4

kNm

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_2_6 dwarskracht EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

controleberekening volgens eurocode 3 : op dwarskracht belast staalprofielHE180A :

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345 materiaal klasse

S235

3

flensdikte

test

VEd hw h t = 150 kN gewalste I en H profielen = = = 152 1 6 mm mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE180A S235 235 180 171 162 171

<40 test

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel hoogte van het lijf factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt A gM0 Iy = = = = = = 9,5 r 2= = 45,3 1,00 2510 9,5 6 14,8 152 15 cm 2 cm 4 mm mm cm 4 mm mm

N/mm 2 tf mm tw mm cm 3 It

afrondingstraal in profiel

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

150,0 197,0

=

0,76

-

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1452

235 1,00

10-3

/ 3

=

197,0 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

164 / (3 1,00 )

=

0,40

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

150,0 2510

162 6

102

=

162

N/mm 2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

150,0 103 912 17,1 9,1 1,9 10-2 cm 2 10-2 cm 2 -

=

164

N/mm 2

A f = b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 17,1

180 152 /

9,5 6 9,1

= = =

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

164

N/mm 2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

152 6 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

25,3

>

72,0

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend e = ( 235 / fy ) = / 235 ) = 1,00

(3) a (3) b (3) c (3) d (3) e (3) f1 (3) f2 (3) g

gewalste I en H profielen gewalste U en C profielen gewalste T profielen gelast I,H, buis,// lijf gelast I,H, buis,// flens gewalste rh buis // hoogte gewalste rh buis // breedte ronde buisprofielen

Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av=

A 4530 A 4530 0,9 0,9 h 1 A 4530 A 4530 A 4530 2 2

-2 -2 -2 -2 ( ( S h 171 b 180 A 4530

b 180 b 180 A 4530 ( ( S S / / / / / /

tf 9,5 tf 9,5 hw 152 ( ( ( ( ( ( p p

+( +( +( +( b 180 tw 6 hw 152 b 180 b 180

tw 6 tw 6 tf 9,5 ) ) tw 6 + + + +

+2 +2 + + ) )

r 15 r 15

) ) ) )

tf 9,5 tf 9,5 = = = = 1452 1309,5 2538 912 3618 2206,9 2323,1 2883,9

) ) h 171 h 171 ) ) ) ) = = = =

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S 6_3_1 onderflensinklemming EC Versie :1.1.1 printdatum : 12-08-2010

knik lijf tpv oplegging (onderflensinklemming , gaffeloplegging)

werk werknummer onderdeel

HE160A

materiaal klasse

woningen te Druten

20600

S235

3

flensdikte

wanden en vloeren

profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff = = = = =

<40

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) NEd = 229,2 kN rekenwaarde oplegreactie opleglengte c = 200 mm tschot = 0 mm totale dikte schotjes bschot = 0 mm totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger x = 0 mm beff

HE160A E S235 235 N/mm 2 gM1 z-richting 152 mm b tw c beff

= = = =

210000 N/mm 2 1,00 160 6 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot

I=1/12( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3 3

= = = = =

traagheidsstraal i = I /A

0,5 ( ( 2 225,6 0 (

152,0 2 + 152 2 + 152 6 +( 0,0 3 + ( 0,4061 104

200,0 200

2 2

)+ )

0,0

+

200

0,0 225,6 / 14

6 0 102 )

)* )*

0 6

3

/2= = = = )= =

225,6 251,2 304,0 13,54 0,406 1,7

mm mm mm 102cm 2 104mm 4 mm

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd = c =

<= 1,0

=

229,2 70,0 fy <= 1,0

=

3,27

-

6.47-6.48

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd =

0,220

13,5

235 1 2,655 2

10-1

/

1,00

= =

70,0

kN

6.49

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( l - 0,2 ) + l ]

6.50

--2

c=

2,655 +( ( 175,5 93,9 1,869 (

0,220 -

-

1,869 2 1,869 2

) ] = 2,655 -

F=

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

1,869 - 0,2 ) +

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

304 = =

/ 1,7 p ( 210000 175,5 / =

/ 93,9

235

)

gemiddelde oplegspanning opmerking

229,2 103

160

200

)

=

7,2

N/mm 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_3_1 onderflensinklemming EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

knik lijf tpv oplegging (onderflensinklemming , gaffeloplegging)

werk werknummer onderdeel

HE160A S235

3

flensdikte

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff = = = = =

materiaal klasse

<40

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) NEd rekenwaarde oplegreactie = 229,2 kN opleglengte c = 200 mm tschot = 0 mm totale dikte schotjes bschot totale breedte schotjes (incl. lijf) = 0 mm zijkant oplegging c tot eind ligger x = 0 mm beff

HE160A E S235 235 N/mm 2 gM1 z-richting 152 mm b tw c beff

= = = =

210000 N/mm 2 1,00 160 6 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot

I=1/12( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

= = = = =

traagheidsstraal i = I /A

0,5 ( ( 2 225,6 0 (

152,0 2 + 152 2 + 152 6 +( 0,0 3 + ( 0,406 104

200,0 200

2 2

)+ )

0,0

+

200

0,0 225,6 / 14

6 0 102 )

)* )*

0 6

3

/2= = = = )= =

225,6 251,2 304,0 13,54 0,406 1,7

mm mm mm 102cm 2 104mm 4 mm

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd= c=

<= 1,0

=

229,2 70,0 fy <= 1,0

=

3,27

-

6.47-6.48

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,220

13,5

235 1 2,655

10-1

/

1,00

= =

70,0

kN

6.49

c=

2,655 +( ( 175,5 93,9 1,869 (

0,220 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

2

-

1,869 1,869

2

) ] = 2,655 -

F=

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

1,869 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

304 = =

/ 1,7 p ( 210000 175,5 / =

/ 93,9

235

)

gemiddelde oplegspanning opmerking

229,2 103

160

200

)

=

7,2

N/mm 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_1 prismatische op druk belaste staven EC_NL

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011

prismatische op druk belaste staaf (centrisch belaste staalkolom)

werk werknummer onderdeel

L 55 x 55 x 6 S235

3

flensdikte

woning te Huissen

12345

test

500 3000 3000 0 kN mm mm cm 2

uc y-richting 15,11 uc z-richting 15,11

materiaal klasse

<40 test

art. 6.3.1 prismatische op druk belaste staven NEd = rekenwaarde normaalkracht lcr,y kniklengte y-richting = lcr,z kniklengte z-richting = Ared reductie doorsnede =

profiel kwaliteit fy y-richting iy kromme

= = = = =

L 55 x 55 x 6 E S235 A 235 N/mm 2 gM1 z-richting iz 16,6 mm b kromme

= = = = =

210000

6,3 1,00 16,6 b

N/mm 2 cm 2 mm

NEd lcr,y lcr,z

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd= cy =

<= 1,0

=

500 33,1 fy <= 1,0

=

15,11 -

6.47-48

cy 1

A

/ gM1

= cy =

Nb,Rd=

0,223

6,3

235 1 2,656

10-1

/

1,00

= =

33,1 0,223

kN -

6.49

F + ( F2 - -ly2 )

--2 F=0,5 [1+a ( ly - 0,2 )+ ly ] 6.50

voor klasse 1, 2 en 3 geldt: ly=ly / l1 Ncr= A fy / --ly2 = 6,3 235 (4) NEd / Ncr = 500 /

2,656

+( (

2

-

1,930 1,930

2

) ] = = 2,656 1,930 -

F=

=

0,5 [ 1+

0,34

1,930 - 0,2 ) +

2

6.51

10-1 39,811 = voor klasse 4 geldt:-ly=ly (Aeff / A ) / l1 l1=p (E / fy ) p ( 210000 = / ly=lcr,y / iy = 3000 / 16,6 =

181,2 / 93,9 39,811 / 1,930 2 = = 12,559 181,2 ( 6,3 / Aeff= 235 ) = 93,9 lz=lcr,z / iz = 181,2 -

kN 6,3 6,3 3000

(ter informatie ) )/ / 93,9 0,0 16,6 = = = 1,930 6,3 181,2 cm 2 -

relatieve slankheid bij torsiestabiliteit en torsieknikstabiliteit: voor klasse 1, 2 en 3 geldt: lT= (A fy / Ncr ) 6.53 voor klasse 4 geldt: lT= (Aeff fy / Ncr )

6.52 conclusie: hier komt hetzelfde uit als uit formule 6.50. en 6.51

=( =(

6,3 6,3

102 102

235 235

/ /

39,811 103 39,811 103

)= )=

1,930 1,930

-

z-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd= cz =

<= 1,0

=

500 33,1 fy <= 1,0

=

15,11 -

6.47-48

cz 1

A

/ gM1

= cz =

Nb,Rd=

0,223

6,3

235 1 2,656

10-1

/

1,00

= =

33,1 0,223

kN -

6.49

F + ( F2 - -lz2 )

--2 F =0,5 [ 1+a ( lz - 0,2 ) + lz ] 6.50

2,656

+( ( /

2

2

-

1,930 1,930

2

) ] = = 2,656 1,930 -

F=

0,5 [ 1+ = / = 181,2

0,34 181,2 1,930 12,559 (

1,930 - 0,2 ) + 93,9 39,811 /

2

lz=lz / l1 235 10-1 / 39,811 = voor klasse 4 geldt:-lz=lz (Aeff / A ) / l1

voor klasse 1, 2 en 3 geldt: Ncr= A fy / --l2 = 6,3 (4) NEd / Ncr= = 500

-

= 6,3

kN 6,3

(ter informatie ) )/ 93,9 = 1,930

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_3_2 op buiging belaste staven kip EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

controle van een op buiging belaste ligger op kip

werk werknummer onderdeel

HE180A

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde lengte (zijdelingse richting) rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde lg= lst=l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= 5000 2500 50 41,7 12 10 40 0,1 2,5 0,29 mm mm kNm kNm kNm schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen

grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment

My,1,s,d=

41,7

50,0 grootste moment

MEd=

My,2,s,d= b=

12,0 0,29

b= B** reductie weerstandsmoment reductie doorsnede basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen kipcontrole algemeen:

= = = = W red= Ared=

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,040 C2= -0,420

2500 lkip=lcr=

bM 2924

0 0

cm3 cm2

profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl W y,eff

tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 1 gaffel en 1 kipsteun 0,81 kipcontrole gewalst profiel: 0,77

= = = = = = = = = =

HE180A S235 235 171 9,5 2510 74,4 293,6 324,9 293,6

N/mm2 mm mm b tw cm4 Iz mm iz cm3 It cm3 cm

3

E A G gM1

h/b

= = = = = = = = = =

210000 45,3 80769 1,00 180 6 925 45,2 14,8 0,95

N/mm2 cm2 N/mm2 mm mm cm4 mm cm4 -

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 2500 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,29 )= 1,17 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment My,1,s,d= kopmoment met grootste absolute waarde My,2,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde

lst= lkip=lcr=

= 1,00 = 1,17 reken met een ongesteunde lengte

f1 l f2 lst

2500 2500 lkip=lcr

= = =

2500 2924 2924

mm mm mm

5000 2500 50,0 41,7 12,0

mm mm kNm kNm kNm

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L

0,420

C1= 1,040 C2= -0,420 = 0,29 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

50,0 61,4 fy

=

0,81

-

gebruik bij formule 6.56 kromme

a

6.55

cLT 1

Wy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,890

293,6

235 1 0,722

10-6

/

1,00

= =

61,4

kNm

6.56

0,890 0,890 0,722 0,600 191

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

0,722

+(

2

0,600 2 ) maatgevende waarde 0,600

2

cLT = = =

FLT= 0,5 [ 1+

293,6 235 1,00 10-3

6

0,21 / (

( 191 210000

0,600 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

925

80769

14,8

108

) =

kNm

5000

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_3_2 op buiging belaste staven kip EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a=

h / tf

<=75=

171 171 6 .3

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= =

-5,4 10-5 28,5

1671 a=

+ 1671

1,03 eis<5000

=

10 = 18,0 aan deze eis wordt voldaan 9,5 = 1671 1012 180 5000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,940 conclusie: kred= 1,00 -

/

h / tw= 171 / 6 toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,040 2924,5

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

5000

[(1+

9,870 1089,7 .2 ( 2924,5 .2 ) = 171 2

-0,420 2+ 1) +p -0,420 1089,7 2924,5 ( 210000 80769 924,6 ) 14,8

]

=

6,3

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

=

1089,7 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

50 65,1 fy

--

=

0,77

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

191

Wy

/ gM1 0,60 <= 1,0

Mb,Rd=

0,943

293,6

235

10-6

/

1,00

=

65,1

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,669 +( 0,943 ) [1-2,0( ( 1 0,669 =

2

6.57

cLT =

1

0,917 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,600 cLT

2

) = = ] = 0,917 0,943 0,972 0,669 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,917

0,60 /

2

= 0,97

2,77

maatgevende waarde 0,600 0,60 - 0,4 ) +

cLT,mod

cLT/f

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,60

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

FLT=

0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art. 6.3.3

werk werknummer onderdeel = = =

HE220A S235

3

flensdikte

woningen te Huissen

12345

1 kolom in as A

materiaal klasse

<40

art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste staven kniklengte y-richting kniklengte z-richting reductie doorsnede reductie weerstandsmoment reductie weerstandsmoment uitwendige krachten rekenwaarde normaalkracht maximale moment om y-as maximale moment om z-as excentriciteit bij klasse 4 in y-richting excentriciteit bij klasse 4 in z-richting Cmy t.b.v. berekening van coefficient grootste steunpuntsmoment y-richting kleinste steunpuntsmoment y-richting veldmoment in y-richting Cmz t.b.v. berekening van coefficient grootste steunpuntsmoment in z-richting kleinste steunpuntsmoment in z-richting veldmoment in z-richting CmLT t.b.v. berekening van coefficient grootste steunpuntsmoment y-richting kleinste steunpuntsmoment y-richting veldmoment in y-richting lcr,y lcr,z Ared W y,red W z,red NEd My,Ed Mz,Ed eN,y eN,z Mh YMh Ms Mh YMh Ms Mh YMh Ms = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4000 4000 0,0 0,0 0,0 350 46 0 0 0 -46 -25 20 0 0 0 -46 -25 20 mm mm cm cm3 cm kN kNm kNm mm mm

3 2

staalkwaliteit fy = fu = a =

N/mm 360 N/mm2 1E-07

S235 235

2

E G A m

= = = =

210000 N/mm2 80769 N/mm2 64,3 cm2 50,5 kg/m'

Mh NEd Ms l cr,y momentverloop tabel B3

kNm kNm kNm kNm kNm kNm kNm kNm kNm Ms

YMh

Mh

YMh

Mh

Ms

YMh

YMh

Mh

y-richting h tf Iy Sy W y,el W y,pl iy kromme kromme It z-richting b tw Iz Sz W z,el W z,pl iz kromme cm4 kromme gM1

invoer voor 6.3.1 op druk belaste staven ( berekening cy en cz ) soort profiel torsiegevoelig soort belasting momentverloop tabel B3 I - of H - profiel ja gelijkmatig verdeeld parabool

= = = = = = = = = =

210 11 5410 284 515 569 91,7 2 b 28,5

mm mm cm4 cm3 cm3 cm3 mm

= = = = = = = = = =

220 7 1955 135 178 271 55,1 3 c 1,00 6,00 0,00 0,21 0,56 0,50

mm mm cm4 cm3 cm3 cm3 mm -

invoer voor 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven ( berekening cLT) basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen cLT met

6.61

tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gelaste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels kipkrommen Algemeen kyy My,Ed DMy,Ed + cLT My,Rk gM1 kzy My,Ed cLT + My,Rk DMy,Ed

eis: cy

NEd NRk gM1 NEd NRk

+

+

kyz

Mz,Ed

+ Mz,Rk gM1 + Mz,Rk

DMz,Ed

=

6.62

eis: cz

+

+

kzz

Mz,Ed

DMz,Ed

=

0,81

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 gM1 YMh= -25,0 gM1 kleinste absolute waarde steunpuntsmoment

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 gM1 toetsing van de formules 6.61. en 6.62 Mh= NEd= -46,0 350,0 grootste absolute waarde steunpuntsmoment

veldmoment lcr,y= opneembare normaalkracht en momenten NRk My,Rk Mz,Rk aangepaste profielgrootheden Aeff W y,eff W z,eff toeslagmomenten DMy,Ed DMz,Ed diverse factoren = = = = = = = =

Ms= 4000 fy fy fy A W y,el W z,el eN,y eN,z

20,0

Ai Wy Wz Ared W y,red W z,red NEd NEd

= = = = = = = =

235 235 235 64,3 515,2 177,7 0,00 0,00

64,3 515,2 177,7 * *

10 10 10

-1 -3 -3

= = = = = = = =

1511,1 kN 121,1 kNm 41,8 kNm 64,3 cm2 515,2 cm3 177,7 cm3 0,0 0,0 kNm kNm

0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

interactiefactoren tabel B1 of B2 kyy = 0,48 kyz kzy kzz = = = + kyy 1,16 0,93 1,16 My,Ed cLT + My,Rk gM1 + 121,1 1,00 + + kzy My,Ed cLT 0,24 + My,Rk gM1 + 121,1 1,00 0,47 DMy,Ed DMy,Ed

knikfactoren uit 6.3.1 cy = 0,90 cz = 0,68 torsieknikfactor uit 6.3.2 cLT = 0,76 + kyz Mz,Ed

equivalente momentenverdelings+ Mz,Rk gM1 + 41,8 1,00 factoren uit tabel B3 Cmy = 0,45 Cmz = 1,00 CmLT = 0,45 DMz,Ed <= 1,0 -

de toetsingen 6.61 eis: cy

NEd NRk gM1 350,0 1511,1 1,00 0,26

+

0,48

0,90

46,0 0,76

0,0

+

1,16

0,0

0,0

+ + kzz Mz,Ed

0,00 + Mz,Rk gM1 + 41,8 1,00 DMz,Ed

= <= 1,0

0,50

6.62

eis: cz

NEd NRk gM1 350,0 0,68 1511,1 1,00 0,34

+

0,93

46,0 0,76

0,0

+

1,16

0,0

0,0

+

+

0,00

=

0,81

bijlage: tabel B1 - interactiefactoren kij voor staven die NIET gevoelig zijn voor vervorming door torsie kyy voor I - H en kokerprofielen kyy= klasse 1 en 2 Cmy (1+ (

-

ly

- 0,2 ) cy

NEd NRk 350,0 1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kyy = 0,48 = 0,54 = 0,48

kyy=

0,4478

(1+

(

0,4643

- 0,2 ) 0,8997

kyy<=

Cmy

(1+

0,8 cy

kyy<=

0,4478

(1+

0,8 0,8997

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

klasse 3 en 4

kyy=

Cmy

(1+

0,6

-

ly cy

NEd NRk 350,0 0,8997 1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1 / 1,00 / gM1

)

kyy=

0,4478

(1+

0,6

0,4643

)

=

0,48

kyy<=

Cmy

(1+

0,6 cy

) / gM1 ) / 1,00 kyy = kyy= 0,48 0,48 = 0,52

kyy<=

0,4478

(1+

0,6 0,8997

maatgevende waarde voor klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kyz voor I - H en kokerprofielen kyz= klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kyz=

0,6

kzz kzz

= =

0,6

1,16

= = kyz=

0,69 1,16 1,16

uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzy voor I - H en kokerprofielen kzy= klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzy=

0,6 0,8

kyy kyy

= =

0,6 0,8

0,48 0,48

= = kzy=

0,29 0,38 0,38

uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

kzz

voor I - en H - profielen kzz= klasse 1 en 2

Cmz

(1+(

2

-

lz

- 0,6 ) cz

NEd NRk 350,0

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kzz = 1,32 = 1,48 = 1,32

kzz=

1

(1+(

2

0,7724

- 0,6 ) 0,6795

1511,1 NEd

kzz<=

Cmz

(1+

1,4 cz

NRk 350,0

kzz<=

1

(1+

1,4 0,6795

1511,1

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzz= Cmz (1+ 0,6

-

lz cz

NEd NRk 350,0

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kzz = kzz= 1,16 1,16 = 1,20 = 1,16

kzz=

1

(1+

0,6

0,7724 0,6795

1511,1 NEd NRk 350,0

kzz<=

Cmz

(1+

0,6 cz

kzz<=

1

(1+

0,6 0,6795

1511,1

maatgevende waarde voor klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzz voor koker - profielen kzz= klasse 1 en 2

Cmz

(1+

(

-

lz

- 0,2 ) cz

NEd NRk 350,0

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kzz = = kzz= 1,20 1,16 1,16 = 1,27 = 1,20

kzz=

1

(1+

(

0,7724

- 0,2 ) 0,6795

1511,1 NEd

kzz<=

Cmz

(1+

0,8 cz

NRk 350,0 1511,1

kzz<=

1

(1+

0,8 0,6795

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzz= als bij I - en H - profielen

uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

voor I - H - en koker - profielen onder axiale druk en eenassige buiging My,Ed geldt kzy=0 ( RHS - profielen zijken rechthoekige kokers) bijlage: tabel B2 - interactiefactoren kij voor staven die WEL gevoelig zijn voor vervorming door torsie kyy klasse 1 en 2 kyy= volgens tabel B1 = = kzz= = = kzz= lz * 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) 0,6795

-

0,48 0,48 0,48 0,69 1,16 1,16

kyy= volgens tabel B1 klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kyz klasse 1 en 2 kyz= volgens tabel B1

kyz= volgens tabel B1 klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzy klasse 1 en 2 kzy= [1( kzy= [10,1 CmLT

-

cz

NEd NRk 350,0

] / gM1 ] / 1,00 ] / gM1 ] / 0,6 1,00 kzy + 0,7724 ] / gM1 ] / 1,00 kzy kzy = = 0,87 0,87 = 0,87 = = 0,87 1,37 = 0,83 = 0,87

0,1 0,7724 ( 0,4478 0,1 ( CmLT 0,1 ( 0,4478 -

0,6795

1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1 = NEd

kzy>=

[1-

cz

kzy>=

[1-

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 als -lz>= 0,4 kzy = 0,6 + als lz < 0,4 dan geldt: maar kzy<= [1( kzy<= [10,1 CmLT

-

lz

lz -

* 0,25 ) * 0,25 ) 0,6795 cz

NRk 350,0 1511,1

0,1 0,7724 ( 0,4478 -

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 als -lz< 0,4 0,7724 geldt dus omdat de uiteindelijke waarde van -lz= klasse 3 en 4 kzy= [1( kzy= [10,05 CmLT

-

lz -

* 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) 0,6795 cz 0,6795 cz

NEd NRk 350,0 1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1

] / gM1 ] / 1,00 ] / gM1 ] / 1,00 kzy = kzy= = = 0,93 0,93 1,16 1,16 = 0,91 = 0,93

0,05 0,7724 ( 0,4478 0,05 ( CmLT 0,05 -

kzy>=

[1-

kzy>=

[1( 0,4478

maatgevende waarde voor klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzz klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzz= kzz= volgens tabel B1 volgens tabel B1

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 kzz= berekening van de factor Cmy en CmLT Ms<Mh Mh<Ms Y= as= ah= -25 20 -46 / / / -46 -46 20 = = = 0,54 -0,43 -2,30 -46,0 -25,0 20,0 formule kNm kNm kNm 1,16

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse bijlage: tabel B3 equivalente momentverdelingsfactor Cm in tabellen B1 en B2 tbv berekening Cmy grootste steunpuntsmoment (absoluut) Mh= kleinste steunpuntsmoment (absoluut) YMh= Ms= veldmoment belasting steunpunt steunpunt -1<=Y<=1 YM paraboolvormig 0<as<1 Ms<Mh Mh Ms -1<as<0 0<=Y<=1 Cmy=0,1 - 0,8as>=0,4= 0,1 - 0,8 gelijkmatig verdeeld Cmy=- 0,8as>=0,4= -0,8 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,1(1-Y)-0,8as>=0,4= 0,1( 1gelijkmatig verdeeld Cmy=0,2(-Y)-0,8as>=0,4= 0,2( geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv as gelijkmatig verdeeld geconcentreerd Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10 -0,43 -0,43 -1<=Y<=1 YMh Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting gelijkmatig verdeeld geconcentreerd Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 0,54 0,54

momentenverloop gebied steunpunt veld lineair verloop nvt M

= = =

0,82 0,82 0,82 0,40 0,40 0,40 0,45 0,40 0,45 0,40 0,46 0,40 0,45 0,45 0,84 0,67 0,84 0,84 0,67 0,84 0,71 0,42 0,71 0,84 0,84

-0,43 -0,43

= = = = = = ) - 0,8 ) - 0,8 -0,43 -0,43 = = = = =

maatgevende waarde tgv soort belasting

-1<=Y<=0

0,54 -0,54

paraboolvormig 0<ah<1 Mh<Ms

-1<=Y<=1

-2,30 -2,30

= = =

maatgevende waarde tgv soort belasting -1<ah<0 0<=Y<=1 Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting gelijkmatig verdeeld Cmy=0,95 + 0,05ah(1+2Y)= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah(1+2Y)= 0,90 + 0,10 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv ah -2,30 -2,30

= = = -2,30 -2,30 2,09 2,09 = = = = =

Ms Mh

YMh -1<=Y<=0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 Cmy = Cmz 0,1 0,1 0,1 / / / 0,1 0,1 0,1 = = = = 0,90 1,00 1,00 1,00

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 verplaatsbare knopen tbv berekening Cmy voor staven met een knikvorm met verplaatsbare knopen (sway buckling mode) geldt grootste steunpuntsmoment (absoluut) Mh= kleinste steunpuntsmoment (absoluut) YMh= Ms= veldmoment belasting steunpunt steunpunt -1<=Y<=1 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting gelijkmatig verdeeld geconcentreerd gelijkmatig verdeeld Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 1,00 1,00 0,1 kNm Ms<Mh Mh<Ms Y= as= ah=

bijlage: tabel B3 equivalente momentverdelingsfactor Cm in tabellen B1 en B2 0,1 kNm 0,1 kNm formule

berekening van de factor Cmz

momentenverloop gebied steunpunt veld lineair verloop

= = =

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,20 1,10 1,00 1,00 0,90

paraboolvormig 0<as<1 Ms<Mh -1<as<0

-1<=Y<=1

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 ) - 0,8 ) - 0,8 1,00 1,00

= = = = = = = = = = =

0<=Y<=1

maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,1 - 0,8as>=0,4= 0,1 - 0,8 Cmy=- 0,8as>=0,4= -0,8 geconcentreerd

-1<=Y<=0

maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,1(1-Y)-0,8as>=0,4= 0,1( 1gelijkmatig verdeeld Cmy=0,2(-Y)-0,8as>=0,4= 0,2( geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv as

paraboolvormig 0<ah<1 Mh<Ms -1<ah<0

-1<=Y<=1

gelijkmatig verdeeld geconcentreerd

Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

= = = = = = = = = = Cmy = Cmz = = = 0,900 0,653 0,464 -

0<=Y<=1

maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10 geconcentreerd gelijkmatig verdeeld geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,95 + 0,05ah(1+2Y)= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah(1+2Y)= 0,90 + 0,10

-1<=Y<=0

maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv ah verplaatsbare knopen voor staven met een knikvorm met verplaatsbare knopen (sway buckling mode) geldt 1 <= 1,0 cy = 1 0,653 2 0,464 - 0,2 ) + 7008 kN 64,3 64,3 4000 bijlage: art. 6.3.1 prismatische op druk belaste staven

6.49

1 kolom in as A 0,653 0,34 / 0,464 0,050 ( ) = 0,939 +( ( 93,9

2

cy =

F + ( F2 - -ly2 ) F=0,5 [1+a ( --ly - 0,2 )+ --ly2]

6.50

F=

= 235 / 10-1 7008 = / = cz =

voor klasse 1, 2 en 3 geldt: -ly=ly / l1 = 64,3 Ncr= A fy / --ly2 (4) NEd / Ncr = 350

6.51

voor klasse 4 geldt:-ly=ly (Aeff / A ) / l1 l1=p (E / fy ) = p ( 210000 ly=lcr,y / iy = 4000 / 91,7

0,5 [ 1+ 43,6 / = 43,6 235 43,6

0,464 0,464

2 2

) ]

= =

= 64,3

(ter informatie ) )/ / 93,9 0,0 55,1 = = = = = = 0,464 64,3 cm2 72,5 0,679 0,939 0,772 -

/ Aeff= 93,9 lz=lcr,z / iz = +( ( /

2

6.49

cz =

1

<= 1,0

F + ( F2 - -lz2 ) F =0,5 [ 1+a ( --lz - 0,2 ) + --lz2 ]

6.50

voor klasse 1, 2 en 3 geldt: = Ncr= A fy / --l2 (4) NEd / Ncr= =

-

64,3 350

lz=lz / l1 235 /

0,5 [ 1+ = / 10-1 2532,5 =

F=

0,49 72,5 0,772 0,138

=

2 0,772 2 ) 0,772 - 0,2 ) + 0,772 2 ] 93,9 2532,5 kN (ter informatie )

1 0,939

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 = 72,5 mm mm kNm kNm kNm kN/m' kN M ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450 4000 4000 lkip=lcr 4000 lkip=lcr= = = = bM 4000 4000 4000 4000 mm mm mm ( 64,3 / 64,3 )/ 93,9 = 0,772 1 kolom in as A schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= -46,0 MEd= 46,0 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= -25,0 b= 0,54

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 voor klasse 4 geldt: lz=lz (Aeff / A ) / l1 lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde lengte (zijdelingse richting) rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde invoer bij tabel 10 en 12 invoer bij tabel 11 en 12 invloedsfactor uit tabel 11 invloedsfactor uit tabel 11 lg= lst=l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= q= F= C1= C2=

-

bijlage: art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) 4000 4000 46 -46 -25 6 0 0,21

grootste moment

0,56 NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm

lst= f1 l = 1,00 f2 lst lkip=lcr= tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen = 1,00 lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 reken met een ongesteunde lengte f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,54 )= 0,97 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 4000 4000 46,0 -46,0 -25,0 mm mm kNm kNm kNm cLT = 0,816 invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last 1 +( (

292

Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde

6.56

l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= <= 1,0

0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 0,54 -

cLT =

1

=

2

0,759 0,759 0,816 0,643 292

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

FLT = 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

3,8

0,816

0,643 2 ) maatgevende waarde 0,643 28,5 / 11 220 0,927 conclusie: C2 lkip S 1403,2 ] ]

2

cLT = = =

8

12.2.7 NEN 6771

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ] -= 515,2 lLT = ( W y* fy / Mcr ) Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) = b) dubbel-symmetrische profielen : aan deze eis wordt voldaan c) dubbel-symmetrische profielen : aan deze eis wordt niet voldaan kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 210 / 7

0,49 / (

0,643 - 0,2 ) + 1955 80769 210 210 7 .3 1,03 eis<5000 =

] 10 11

210000 <=75= <=575= + 1913

) = =

kNm -

4000 h / tf a= h tf 1012 / t3w b l2g -5,4 10-5 30 1913 a=

19,1 1913

= 1012 4000 .2 kred=

= p2

1,00

-

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770 12.2.5.3 C1 lg C= p [(1+ NEN 6771 lkip C=

12.2.11.b

p

1,130 4000 h 2

--

4000 (

[(1+ Ed Gd

S=

S .2 ( lkip .2 9,870 1403,2 .2 ( 4000 .2 Iz ) = 210 It 2

C2 2+ 1) +p

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 1955,0 ) 80769 28,5

= =

3,8

-

1403,2 -

Mcr=

6.57

292

lLT =

cLT =

cLT<= cLT,mod

1

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

1 / =

--

lLT2

6.58

cLT/f

= =

0,64 als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen benadering geldt alleen voor I-profielen cLT = <= 1,0 1 = 0,860 0,75 0,643 2 ) 0,715 +( 0,715 2 2,42 cLT 1 / 0,64 2 = maatgevende waarde = 0,860 reken met cLT,mod 0,860 / 0,97 = 0,885 = 0,885 f = 1 - 0,5 ( 1 0,94 0,49 ) [1-2,0( ( 0,643 0,64 - 0,4 ) + 0,8 0,75

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ] opmerking:

FLT =

0,5 [ 1+

)2 0,64

] =

2

]=

0,971 0,715 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 8

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

stalen A-spant met scharnierende opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie A: woon- en verblijfsruimtes

spantbenen: HE120A horizontale regel: HE160A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte = 1 spant in as A klasse 3

ontwerplevensduur = 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,08 1,35 1,35 toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35

<40 50 jaar

eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as

spantbenen

sterke as horizontale regel

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting SI SI = 606 cm 4 = 1673 cm 4 (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel 1: 1: 1: 1: = = 250 250 250 250 0 0 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm vloerbelasting = bebouwd z= br= ho= d= Cpi= III III 8 10 4 6 -0,3 m m m m winddruk+onderdruk windzuiging +onderdruk

sneeuw permanent

y0= y1= y2= yt=

0,4 0,5 0,3 1,00 zadeldak

-

SW pl SW el Sg SA E

= = = = =

120 106 0,20 25,3

210000

cm 3 cm kN/m' cm 2 N/mm

2 3

SW pl SW el Sg SA fy;d

= = = = =

245 220 0,30 38,8 235

cm 3 cm 3 kN/m' cm 2 N/mm 2

a= L= honder= a=

50 8 2,5 5 ja

graden m m m 2,267 6,223 6 kN/m2 kN/m2 kN/m

2

8 HE120A HE160A 4 a= 50 HE120A 7 midden 5 2 4,767

Gdak= Gvloer= Qvloer=

0,5 0,7 1,75 ja

3 2,500 1

2,098 L=

3,805 8,000

2,098

2 berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak w +wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) e

= ( = = (

0,66 0,27 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,45 0,21 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

sneeuwbelasting in grondvlak s = mi * C e * Ct * sk * f n personenbelasting grondvlak p =(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 rep unity-checks ULS spant 0,18 regel 0,53 SLS knoop 6

ueind

0,70

ubij

0,70

knoop 4

ueind

0,63

ubij

0,45

spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven © QEC ; www.qec.nu Rekenblad 1 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010 1 spant in as A

mechanicaberekening A-spant met scharnierende steunpunten

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy Ed 120 245 cm 3 cm 3 Iy Iy L= a= honder= 8 50 m graden

8

2,500 m 2,267 6,223

6 3

a= 5,000 m Gdak= 0,5 kN/m2 Gvloer= 0,7 kN/m2 Qvloer= 1,75 kN/m2 y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j=

210000

7 midden 4 5

4,767

0,4 250 250 250 250 1,22 1,08 1,35 N/mm cm 4 cm 4

2

2,500 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 50 3,805 L= 8,000 = = = = = = f=

2

2,098

2,098

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode

0,27 0,13 0,48 0,66 -0,30 -0,30 1,00

kN/m2 -

606 1673

belastingen per m 2

sneeuw links sn = m i *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5m i *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) = = = = 0,5 ( ( 0,27 0,27 0,66 -0,30 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,48 0,48 = = = = 0,19 0,09 0,45 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel

q-belasting op spantbenen en regel

=a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 5 5 5 5 5 5 5 * * * * * * * 0,5 0,19 0,09 0,45 0,00 0,70 1,75 / 0,6428 = = = = = = = 3,89 0,93 0,47 2,27 0,00 3,50 8,75 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u6,midden u4,vert = = = = = = = = = = = = eg dak 3,89 3,89 -15,6 -15,6 10,4 -10,4 -2,0 0,0 -2,0 -12,4 -8,2 -12,4 0,0 0,0 wind 2,27 0,00 -3,6 -5,5 -3,5 -7,4 4,1 0,0 -6,9 -0,5 -5,8 -8,9 17,5 0,0 sneeuw 0,93 0,47 -3,3 -2,3 1,9 -1,9 0,1 0,0 -0,8 -2,2 -1,5 -2,2 1,5 0,0 eg vlr 3,50 -6,7 -6,7 5,6 -5,6 0,0 6,3 0,0 -8,7 -5,6 -8,7 0,0 2,7 vb vlr 8,75 -16,6 -16,6 14,0 -14,0 0,0 15,8 0,0 -21,7 -14,0 -21,7 0,0 6,8

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -36,0 -36,0 27,0 -27,0 -2,4 16,2 -2,4 -37,3 -24,3 -37,3 eg + wind -37,9 -40,4 20,2 -34,8 3,4 15,4 -11,4 -35,2 -30,2 -46,6 6.10.b eg + sneeuw -37,4 -36,2 27,4 -27,4 -2,0 15,4 -3,2 -37,5 -24,4 -37,5 eg + vloer -46,5 -46,5 36,2 -36,2 -2,1 28,2 -2,1 -52,1 -33,7 -52,1 kN kN kN kN kNm kNm kNm kN kN kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. Nc;s;d MEd,li MEd,veld lef;cln grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 6,223 6,223 6,223 6,223 3,805 3,805 3,805 3,805 kN -37,3 -35,2 -37,5 -52,1 -24,3 -30,2 -24,4 -33,7 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm -2,4 3,4 -2,0 -2,1 16,2 15,4 15,4 28,2

MEd,re kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd horizontale regel

6.10

HE120A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE160A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 37,3 35,2 37,5 52,1 24,3 30,2 24,4 33,7 = = / / / / / / / / / 38,8 245 Nc,Rd 594,6 594,6 594,6 594,6 911,8 911,8 911,8 911,8 235 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 2,4 3,4 2,0 2,1 16,2 15,4 15,4 28,2 = / / / / / / / / / 57,6 Mc,Rd 28,1 28,1 28,1 28,1 57,6 57,6 57,6 57,6 = = = = = = = = 0,06 0,06 0,06 0,09 0,03 0,03 0,03 0,04 + + + + + + + + 0,08 0,12 0,07 0,08 0,28 0,27 0,27 0,49 = = = = = = = = 0,15 0,18 0,13 0,16 0,31 0,30 0,29 0,53 kNm 102 = 911,8 kN = = 25,3 120 235 1,00 235 10-3 = 28,1 kNm 102 = 594,6 kN

gM0 W pl

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd unity-checks gM0 W pl

spantbeen knoop 3

hor.regel knoop 4

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) belastinggevallen en combinaties Gk,j uon = uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar eg+wind = = = = = = = = = 0,0 17,5 0,0 17,5 24,9 0,70 17,5 24,9 0,70 eg+sneeuw 0,0 1,5 0,0 1,5 24,9 0,06 1,5 24,9 0,06 eg+vloer 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,00 0,0 24,9 0,00 eg+vloer extr. 2,7 6,8 0,0 9,5 15,2 0,63 6,8 15,2 0,45

1 spant in as A vertikale vervorming (knoop 4)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant hor rol EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

stalen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale verplaatsing knoop 2 1: 1: 1: 1: = = = 250 300 350 400 0 0 90 = onbebouwd z= br= ho= d= Cpi= III II 8 10 4 6 -0,3 m m m m ja Qvloer= 1,75 Gdak= Gvloer= ja 0,7 0,5 a= L= honder= a= zadeldak 45 8 2,8 4 A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

spantbenen: HE200A horizontale regel: HE120A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte = 1 spant in as A klasse 3

ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35 =

<40 50 jaar

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as

spantbenen

sterke as horizontale regel

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting SI SI = 3692 cm 4 = 606 cm 4 SW pl SW el Sg SA E = = = = = 430 389 0,42 53,8

210000

cm 3 cm kN/m' cm 2 N/mm

2 3

SW pl SW el Sg SA fy;d

= = = = =

120 106 0,20 25,3 235

cm 3 cm 3 kN/m' cm 2 N/mm 2

graden m m m 1,200 kN/m2 kN/m2 kN/m

2

8 HE200A 5,657 6 3 2,800 1 a= 45 2 HE120A 4 7 midden 5 4,000 HE200A

2,800 L=

2,400 8,000

2,800

sneeuw permanent

winddruk+onderdruk

windzuiging +onderdruk

x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm mm maximaal optredende verplaatsing van knoop 2 is 85 mm vloerbelasting

2 berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak w +wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) e

= ( = = (

0,63 0,40 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,49 1,00

= = =

0,46 0,32 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

sneeuwbelasting in grondvlak s = mi * C e * Ct * sk * f n personenbelasting grondvlak p =(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 rep unity-checks ULS spant 0,77 regel 0,40 SLS knoop 6

ueind

0,92

ubij

0,40

knoop 4

ueind

0,38

ubij

0,40

spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven © QEC ; www.qec.nu Rekenblad 1 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant hor rol EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010 1 spant in as A

mechanicaberekening A-spant met horizontale rol

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b L= a= honder= 8 45 m graden

8

2,800 m 1,200 5,657

6 3

a= 4,000 m Gdak= 0,7 kN/m2 Gvloer= 0,5 kN/m2 Qvloer= 1,75 kN/m2 y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j= 0,4 250 300 350 400 1,22 1,08 1,35

7 (midden)

4 5

4,000

2,800 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 45 2,400 L= 8,000 = = = = = = f= = = = =

2

2,800

2,800

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak

0,40 0,20 0,49 0,63 -0,30 -0,30 1,00 0,28 0,14 0,46 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy

Ed 430 120 cm

3

210000

N/mm 2 cm 4 cm 4 0,40 0,5 ( ( 0,40 0,63 -0,30

Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,49 0,49

Iy Iy

3692 606 = = = =

cm 3

belastingen per m 2

sneeuw links sn = m i *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5m i *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z)

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel

q-belasting op spantbenen en regel

=a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 4 4 4 4 4 4 4 * * * * * * * 0,7 0,28 0,14 0,46 0,000 0,50 1,75 / 0,707 = = = = = = = 3,96 1,12 0,56 1,84 0,00 2,00 7,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u4;vert u6;midden u2;hor u3;8 u8;5 = = = = = = = = = = = = = = = eg dak 3,96 3,96 -15,84 -15,84 0,00 0,00 28,83 0,00 28,83 -22,03 26,40 -22,03 0,00 10,6 43,3 -0,7 -0,7 wind 1,84 0,00 -3,68 -3,68 -7,4 0,00 16,47 0,00 10,29 -6,07 12,26 -11,27 0,00 6,5 20,1 -0,4 -0,2 sneeuw 1,12 0,56 -3,92 -2,80 0,00 0,00 6,59 0,00 5,65 -4,52 5,61 -4,84 0,00 2,5 9,2 -0,2 -0,1 eg vlr 2,00 -2,40 -2,40 0,00 0,00 6,72 1,44 6,72 -5,66 5,60 -5,66 0,68 1,5 9,2 -0,2 -0,2 vb vlr 7,00 -8,40 -8,40 0,00 0,00 23,52 5,04 23,52 -19,80 19,60 -19,80 2,38 5,3 32,0 -0,5 -0,5

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -26,7 -26,7 0,0 0,0 55,9 4,5 55,9 -44,3 49,5 -44,3 eg + wind -29,2 -29,2 -9,9 0,0 73,4 4,3 65,0 -48,8 61,7 -55,8 6.10.b eg + sneeuw -29,6 -28,0 0,0 0,0 60,0 4,3 58,8 -46,7 52,8 -47,2 eg + vloer -31,1 -31,1 0,0 0,0 70,2 8,4 70,2 -56,7 61,1 -56,7 kN kN kN kN kNm kNm kNm kN kN kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend momentane vervorming knoop 2 tgv vloer= momentane vervorming knoop 6 tgv vloer= 12,8 2,1 mm mm

vervormingen van knoop 2 is berekend tov knoop 1 vervormingen van veld 3-8 is berekend tov knoop 1 en 8 vervormingen van veld 8-5 is berekend tov knoop 8 en 2

vervormingen van knoop 4 is berekend tov knoop 3 en 5 vervormingen van knoop 6 is berekend tov knoop 1 en 8

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011 toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. Nc;s;d MEd,li MEd,veld lef;cln grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 5,657 5,657 5,657 5,657 2,400 2,400 2,400 2,400 kN -44,3 -48,8 -46,7 -56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4

S A-spant hor rol EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

MEd,re kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd horizontale regel

6.10

HE200A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE120A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 44,3 48,8 46,7 56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 = = / / / / / / / / / 25,3 120 Nc,Rd 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 594,55 594,55 594,55 594,55 235 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4 = / / / / / / / / / 28,1 Mc,Rd 100,9 100,9 100,9 100,9 28,1 28,1 28,1 28,1 = = = = = = = = 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,10 0,09 0,10 + + + + + + + + 0,55 0,73 0,59 0,70 0,16 0,15 0,15 0,30 = = = = = = = = 0,59 0,77 0,63 0,74 0,24 0,26 0,24 0,40 kNm 102 = 594,55 kN = = 53,8 430 235 1,00 235 10-3 = 100,9 kNm 102 = 1264,3 kN

gM0 W pl

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd unity-checks gM0 W pl

spantbeen knoop 3

hor.regel knoop 4

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) vertikale vervorming (knoop 4) knoop 2(horizontaal) belastinggevallen en combinaties Gk,j uon = uelastisch uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = = Qk1 Qk,momentaan tgv vloer volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer extr. eg+wind eg+sneeuw eg+vloer

1 spant in as A

= = = = = = = = = =

12,1 6,5 2,1 0,0 20,8 22,6 0,92 6,5 16,2 0,40

12,1 2,5 2,1 0,0 16,7 22,6 0,74 2,5 16,2 0,15

12,1 5,3 2,1 0,0 19,6 22,6 0,87 5,3 16,2 0,33

0,7 2,4 0,0 0,0 3,1 8,0 0,38 2,4 6,0 0,40

52,4 20,1 12,8 0,0 85,3

52,4 9,2 12,8 0,0 74,4

52,4 32,0 0,0 0,0 84,4

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S boutkrachten EC Versie :1.1.4 printdatum : 20-11-2010

berekening toelaatbare boutkrachten volgens NEN-EN 1993-1-8 art. 3.6

r1

eindbouten in een buitenste rij L

e2

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

kolom-liggeraansluiting

pasbouten in normale gaten

e2 r2

boutkwaliteit, diameter en lengte

soort bout boutkwaliteit diameter diepte verzonken boutkop (indien van toepassing) lengte bout

e1 r1 Lj= e1

= d= tverz= l=

8.8 16 0 55

mm mm mm

1000

binnenste bouten in een binnenste rij

gegevens van de te verbinden delen

staalkwaliteit dunste dikte staalplaat dikte eventuele vulplaat S t= tp= 235 10 0 mm mm tverz= 0 vulplaat e1= r1= e2= r2= L= 500 500 500 500 81 mm mm mm mm mm < 1/3 t dikte >= t t= 10 tp= 0

boutafstanden

eindafstand in krachtrichting hoh-afstand in krachtrichting eindafstand haaks op krachtrichting hoh-afstand haaks op krachtrichting minimale afstand tussen 2 bouten

boutkrachten en aantallen

totaal aantal bouten in verbinding aantal belaste sneden per bout maximum aantal bouten achter elkaar afschuifkracht per snede trekkracht per snede partiële factor voor weerstand op trek n1= n2= n3= Fv;Ed= Ft;Ed= gM2= 1 1 3 87,5 50 1,25 st st st kN kN

bout- en moergegevens

t m

d b tp boutdiameter l d= d0= Ab;nom= Az= b= tp= 16 dm= s= m= d1= d2= t= fu= fub= 16 18 201 157 38 10,5 24 24 13 17 30 3 360 800

d1 (diameter sluitring)

overige randvoorwaarden

plaats bout in krachtrichting plaats bout haaks op krachtrichting uitvoering van de boutkop soort schroefdraad afschuifvlak gaat door de verbinding is binnenste bouten buitenste rij geen verzonken kop gerolde draad draad van de bout symmetrisch

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N/mm N/mm

2 2 2 2

gatmiddellijn doorsnede schacht spanningsdoorsnede lengte schroefdraad dikte boutkop diameter van boutkop dm 1,5*d = 1.5* sleutelmaat dikte moer diameter sluitring kN kN kN kN gat sluitring dikte sluitring treksterkte materiaal treksterkte bout

opneembare krachten

afschuifweerstand stuikweerstand trekweerstand ponsweerstand Fv,Rd= Fb,Rd= Ft,Rd= Bp,Rd= 46,0 115,2 90,4 136,8

unity-checks

afschuifweerstand

1,90

stuikweerstand

0,76

trekweerstand

0,55

ponsweerstand

0,37

afschuiving en trek

2,30

art. 3.5 positionering gaten voor bouten

tabel 3.3 minimale en maximal steekmaten, eind - en randafstanden afstanden en minimale maat maximale maat tussenafstanden alle staalsoorten staalsoorten volgens EN 10025 muv EN 10025-5 zie fig. 3.1 buitenklimaat binnenklimaat 1,2 d0 eindafstand e1 21,6 4t+40 80 1,2 d0 randafstand e2 21,6 4t+40 80 e3 in sleufgaten e4 in sleufgaten steek r1 steek r1,0 steek r1,i steek r2 2,4 d0 43,2 1,5 d0 1,5 d0 2,2 d0 27 27 39,6 min. 14t of 200 min. 14t of 200 min. 28t of 400 min. 14t of 200 140 140 280 140 min. 14t of 200 140 L= min. 14tmin of 175 43,2 r2= 140 21,6 min. 14t of 200 140 min. 14tmin of 175 140 staalsoort volgens EN 10025-5 onbehandeld staal max. 8t of 125 125 max. 8t of 125 125

opm. 5 bij verspringende rijen geldt: r2 = 1,2 d0 mits de minimale afstand tussen twee bouten L groter is dan 2,4d0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S boutkrachten EC Versie :1.1.4 printdatum : 20-11-2010

art. 3.6.1 rekenwaarde weerstand bouten

de rekenwaarde van de weerstand van op afschuiven en/of trek belast individueel verbindingsmiddel is in tabel 3.4 gegeven

opm. (3) opm. (5) opm. (7) opm. (8)

bij bouten van gesneden draad die niet voldoen aan EN 1090 moeten alle waarden uit tabel 3.4 worden vermenigvuldigd met een factor

b(opm 3)=

1,00

bouten M12 (en M14) mogen met 2mm gatspeling worden gebruikt, mits de stuik groter is dan de afschuiving. De afschuifweerstand Fv,Rd uit tabel 3.4 moet worden vermenigvuldigd met een factor 0,85 deze correctiefactor is b(opm 5)= de draad van een pasbout behoort niet door het afschuifvlak te gaan. de lengte van de draad van een pasbout dat deel uitmaakt van de stuiklengte behoort niet groter te zijn dan 1/3 van de plaatdikte t. het deel van het schroefdraad dat deel uitmaakt van de stuiklengte moet dus kleiner zijn dan 1/3* 10 = 3,3 mm in a-symmetrische verbindingen met één boutrij is de stuikweerstand begrensd tot Fb,Rd <= 1,5 fu d t / gM2 Fb,Rd <= 1,5 fu d t / gM2 = 1,5 360 16 10 / 1,25 10-3 formule (3.2) = 69,1 kN Fb,Rd <=

1,00

opm (10)

115,2

opm. (12)

als bouten op afschuiving door vulplaten gaan dikker dan d/3, dan moet de afschuifweerstand worden vermenigvuldigd met br bp =9 d / ( 8 d + 3 tp ) maar bp <= 1,0 bp = 9 16 /( 8 16 + 3 0 ) = 1,13 bp = 1,00

( 3.3 )

afschuifweerstand per snede

Fv,Rd= av fub A / gM2

-3 = 0,6 800 157 / 1,25 10 av = afhankelijk van boutkwaliteit en van de plaats van het afschuifvlak (door draad of schacht)

= av bLf 0,76 / 60,3 46,0 = = =

60,3 0,6

kN

b(opm 3) afschuifweerstand incl. invloedsfactoren unity-check afschuifweerstand Fv,Rd Fv,Ed = / 1,00 Fv,Rd

b(opm 5) 1,00 =

bp 1,00 87,5

46,0 1,90

kN

stuikweerstand per snede

Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 = 2,50 1,00 k1 voor randbouten kleinste waarde van 2,8 e2 / d0 -1,7 of 2,5 ab is de kleinste van volgende waarden: ad; fub / fu ; 1,0 ad voor eindbouten = e1 / 3 d0 = ad voor binnenste bouten = r1 / 3 d0 -0,25= verhouding fub / fu

opm. (1) opm. (2)

360

16

10

/ k1= k1=

1,25 2,50 2,50 9,26 9,01 2,22 -

10

-3

= k1= ab=

115,2 2,50 1,00 9,01

kN

k1 voor binnenste bouten kleinste waarde van 1,4 r2 / d0 -1,7 of 2,6 500 500 = / / 3 800 3 18 / 18 -0,25 360

= = =

ad=

afhankelijk van de uitvoering van de boutgaten moet gerekend worden met een correctiefactor. Deze factor is bij bouten met verzonken kop wordt bij de berekening van de stuikweerstand de dikte t gereduceerd tot b(opm 1) stuikweerstand incl. invloedsfactoren unity-check stuikweerstand Fb,Rd Fv,Ed = / Fb,Rd 1,00 = b(opm 3) 1,00 87,5 115,2 /

10

deze correctiefactor is b(opm 1)= 0 =

1,00 10

= 115,2 =

115,2 0,76

kN

trekweerstand per bout

Ft,Rd=k2 fub Az / gM2 = 0,9 800 157 / 1,25 10 k2 = factor voor wel of geen verzonken kop. k2=0,63 voor bouten met verzonken kop, anders k2=0,9 b(opm 3) trekweerstand incl. invloedsfactoren unity-check trekweerstand Ft,Rd Ft,Ed = / Ft,Rd 1,00 = 90,4 50 / 90,4 = = 90,4 0,55 kN

-3

= k2=

90,4 0,9

kN

ponsweerstand per bout

Bp,Rd=0,6 p dm tp fu / gM2 = 0,6 3,142 24 10,5 360 b(opm 3) ponsweerstand incl. invloedsfactoren unity-check ponsweerstand Bp,Rd Ft,Ed = / Bp,Rd 1,00 = 136,8 50 / 136,8 = = 136,8 0,37 kN / 1,25 10

-3

=

136,8

kN

gecombineerde afschuiving en trek

unity-check afschuiving en trek Fv,Ed Fv,Rd + 1,4 Ft,Ed Ft,Rd = 87,5 46,0 + 1,4 50 90,4 = 2,30

art. 3.8 lange verbindingen

( 3.5 ) bLf = 1-( Lj - 15 d ) / 200 d = 1 - ( Lj= ( 240 1000 3 - 15 -1) 16 500 )/ = 200 1000 16 = 0,76 reken met bLf=

hart op hart afstand uiterste verbindingsmiddelen 15d = 15 16 = opmerking

0,76

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

tabel met opneembare boutkrachten boutkrachten

toe te passen staalkwaliteit beginwaarde van dikte plaatdeel toename plaatdikte in tabel stuikweerstand treksterkte materiaal S t= dt= fu = = d= A b= A;s= d0 = 235 6 2 360 4,6 12 113 88 13 mm mm N/mm2 8,8 16 201 157 18 10,9 20 314 245 22 24 452 353 26 mm mm2 mm2 mm

boutgegevens

te berekenen boutsterkteklassen nominale boutmiddellijnen brutodoorsnede van de bout trekspanningsdoorsnede van de bout de nominale gatmiddellijn

trekweerstand : Ft,Rd=k2 fub Az / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 25,4 50,8 63,5

trekweerstand : Ft,Rd=k2 fub Az / gM2

20

70,6 141,1 176,4

16

45,2 90,3 112,9

24

101,6 203,2 254,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 21,6 43,2 54,0

16

38,4 76,8 96,0

20

60,0 120,0 150,0

24

86,4 172,8 216,0

afschuifweerstand : F v,Rd= av fub A / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 21,7 43,4 54,3

door de schacht van de bout. belasting per snede 24

86,9 173,7 217,1

av= 16

38,6 77,2 96,5

0,6 20

60,3 120,6 150,8

gesneden draad , b(opm 3)=0.8 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 18,5 36,9 46,1

av= 16

32,8 65,6 82,0

0,6 20

51,3 102,5 128,2

24

73,8 147,7 184,6

afschuifweerstand : F v,Rd= av fub A / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 16,9 33,9 35,3

door de draad van de bout. belasting per snede 24

67,7 135,5 141,1

16

30,1 60,2 62,7

20

47,0 94,1 98,0

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 av fub 12

0,6 0,6 0,5 400 800 1000 14,4 28,8 30,0

16

25,6 51,2 53,3

20

40,0 80,0 83,3

24

57,6 115,2 120,0

stuikweerstand : Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 ruime afstanden van de bouten

d= k 1= ab= ad= e1= e2= r1= r2= 3,0 d0 1,5 d0 3,75 d0 3,0 d0

fub / fu=1,0

stuikweerstand : Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 bij minimale afstanden bouten

d= k 1= ab = ad = e1= e2= r1= r2= 1,2 d0 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0

fub / fu=1,0

12

2,50 1,00 1,00 39,0 19,5 48,8 39,0

16

2,50 1,00 1,00 54,0 27,0 67,5 54,0

20

2,50 1,00 1,00 66,0 33,0 82,5 66,0

24

2,50 1,00 1,00 78,0 39,0 97,5 78,0

12

1,66 0,48 0,48 15,6 15,6 28,6 31,2

16

1,66 0,48 0,48 21,6 21,6 39,6 43,2

20

1,66 0,48 0,48 26,4 26,4 48,4 52,8 27,7 37,0 46,2 55,5 64,7 73,9 83,2 92,4 101,7 110,9 120,2 129,4 138,6 147,9 157,1 166,4 175,6 184,9 194,1 203,3 212,6 221,8 231,1 51,8

24

1,66 0,48 0,48 31,2 31,2 57,2 62,4 33,3 44,4 55,5 66,5 77,6 88,7 99,8 110,9 122,0 133,1 144,2 155,3 166,4 177,5 188,6 199,6 210,7 221,8 232,9 244,0 255,1 266,2 277,3 kN

plaatdikte

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51,8 69,1 69,1 92,2 86,4 115,2 103,7 138,2 121,0 161,3 138,2 184,3 155,5 207,4 172,8 230,4 190,1 253,4 207,4 276,5 224,6 299,5 241,9 322,6 259,2 345,6 276,5 368,6 293,8 391,7 311,0 414,7 328,3 437,8 345,6 460,8 362,9 483,8 380,2 506,9 397,4 529,9 414,7 553,0 432,0 576,0 bij ruime afstanden 86,4 103,7 115,2 138,2 144,0 172,8 172,8 207,4 201,6 241,9 230,4 276,5 259,2 311,0 288,0 345,6 316,8 380,2 345,6 414,7 374,4 449,3 403,2 483,8 432,0 518,4 460,8 553,0 489,6 587,5 518,4 622,1 547,2 656,6 576,0 691,2 604,8 725,8 633,6 760,3 662,4 794,9 691,2 829,4 720,0 864,0 bout M 12

plaatdikte

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 16,6 22,2 22,2 29,6 27,7 37,0 33,3 44,4 38,8 51,8 44,4 59,2 49,9 66,5 55,5 73,9 61,0 81,3 66,5 88,7 72,1 96,1 77,6 103,5 83,2 110,9 88,7 118,3 94,3 125,7 99,8 133,1 105,4 140,5 110,9 147,9 116,5 155,3 122,0 162,7 127,6 170,1 133,1 177,5 138,6 184,9 stuikweerstand Fv,Rd=

voorbeeld:

plaat t=

6

mm

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

berekening toelaatbare boutkrachten volgens NEN-EN 1993-1-8 art. 3.6

r1

eindbouten in een buitenste rij L

e2

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

kolom-liggeraansluiting

injectiebouten zonder voorspanning

e2 r2

boutkwaliteit, diameter en lengte

soort bout boutkwaliteit diameter diepte verzonken boutkop (indien van toepassing) lengte bout

e1 r1 Lj = e1

= d= tverz= l=

8.8 16 0 55

mm mm mm

1000

binnenste bouten in een binnenste rij

gegevens van de te verbinden delen

staalkwaliteit dunste dikte staalplaat dikte eventuele vulplaat S t= tp= 235 10 0 mm mm tverz= 0 vulplaat e1= r1= e2= r2= L= 500 500 500 500 81 mm mm mm mm mm < 1/3 t dikte >= t t= 10 tp= 0

boutafstanden

eindafstand in krachtrichting hoh-afstand in krachtrichting eindafstand haaks op krachtrichting hoh-afstand haaks op krachtrichting minimale afstand tussen 2 bouten

boutkrachten en aantallen

totaal aantal bouten in verbinding aantal belaste sneden per bout maximum aantal bouten achter elkaar afschuifkracht per snede trekkracht per snede partiële factor voor weerstand op trek n1= n2= n3= Fv;Ed= Ft;Ed= gM2= 1 1 3 87,5 50 1,25 st st st kN kN

bout- en moergegevens

t m

d b tp boutdiameter l d= d0= Ab;nom= Az= b= tp= 16 dm = s= m= d1= d2= t= fu= fub= 16 18 201 157 38 10,5 24 24 13 17 30 3 360 800

d1 (diameter sluitring)

overige randvoorwaarden

plaats bout in krachtrichting plaats bout haaks op krachtrichting uitvoering van de boutkop soort schroefdraad afschuifvlak gaat door de verbinding is binnenste bouten buitenste rij geen verzonken kop gerolde draad draad van de bout symmetrisch

mm mm mm2 mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm N/mm2 N/mm

2

gatmiddellijn doorsnede schacht spanningsdoorsnede lengte schroefdraad dikte boutkop diameter van boutkop dm 1,5*d = 1.5* sleutelmaat dikte moer diameter sluitring kN kN kN kN gat sluitring dikte sluitring treksterkte materiaal treksterkte bout

opneembare krachten

afschuifweerstand stuikweerstand trekweerstand ponsweerstand Fv,Rd= Fb,Rd= Ft,Rd= Bp,Rd= 46,0 #N/B 90,4 136,8

unity-checks

afschuifweerstand

1,90

stuikweerstand

#N/B

trekweerstand

0,55

ponsweerstand

0,37

afschuiving en trek

2,30

art. 3.5 positionering gaten voor bouten

tabel 3.3 minimale en maximal steekmaten, eind - en randafstanden afstanden en minimale maat maximale maat tussenafstanden alle staalsoorten staalsoorten volgens EN 10025 muv EN 10025-5 zie fig. 3.1 buitenklimaat binnenklimaat eindafstand e1 1,2 d0 21,6 4t+40 80 randafstand e2 1,2 d0 21,6 4t+40 80 e3 in sleufgaten e4 in sleufgaten steek r1 steek r1,0 steek r1,i steek r2 2,4 d0 43,2 1,5 d0 1,5 d0 2,2 d0 27 27 39,6 min. 14t of 200 min. 14t of 200 min. 28t of 400 min. 14t of 200 140 140 280 140 min. 14t of 200 140 L= min. 14tmin of 175 43,2 r2= 140 21,6 min. 14t of 200 140 min. 14tmin of 175 140 staalsoort volgens EN 10025-5 onbehandeld staal max. 8t of 125 125 max. 8t of 125 125

opm. 5 bij verspringende rijen geldt: r2 = 1,2 d0 mits de minimale afstand tussen twee bouten L groter is dan 2,4d0

art. 3.6.1 rekenwaarde weerstand bouten

de rekenwaarde van de weerstand van op afschuiven en/of trek belast individueel verbindingsmiddel is in tabel 3.4 gegeven

opm. (3)

bij bouten van gesneden draad die niet voldoen aan EN 1090 moeten alle waarden uit tabel 3.4 worden vermenigvuldigd met een factor

b(opm 3)=

1,00

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten in tabelvorm EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

tabel met opneembare boutkrachten boutkrachten

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

kolom-liggeraansluiting

S t= dt= fu= = d= Ab= A;s= d0= 235 6 2 360 4,6 12 113 88 13 mm mm N/mm 2 8,8 16 201 157 18 10,9 20 314 245 22 24 452 353 26 mm mm 2 mm 2 mm

toe te passen staalkwaliteit beginwaarde van dikte plaatdeel toename plaatdikte in tabel stuikweerstand treksterkte materiaal

boutgegevens

te berekenen boutsterkteklassen nominale boutmiddellijnen brutodoorsnede van de bout trekspanningsdoorsnede van de bout de nominale gatmiddellijn

trekweerstand : Ft,Rd=k2 fub Az / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 25,4 50,8 63,5

trekweerstand : Ft,Rd=k2 fub Az / gM2

20

70,6 141,1 176,4

16

45,2 90,3 112,9

24

101,6 203,2 254,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 21,6 43,2 54,0

16

38,4 76,8 96,0

20

60,0 120,0 150,0

24

86,4 172,8 216,0

afschuifweerstand : Fv,Rd= av fub A / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 21,7 43,4 54,3

door de schacht van de bout. belasting per snede 0,6 20

60,3 120,6 150,8

av= 16

38,6 77,2 96,5

24

86,9 173,7 217,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 18,5 36,9 46,1

av= 16

32,8 65,6 82,0

0,6 20

51,3 102,5 128,2

24

73,8 147,7 184,6

afschuifweerstand : Fv,Rd= av fub A / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 16,9 33,9 35,3

door de draad van de bout. belasting per snede 20

47,0 94,1 98,0

16

30,1 60,2 62,7

24

67,7 135,5 141,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 av fub 12

0,6 0,6 0,5 400 800 1000 14,4 28,8 30,0

16

25,6 51,2 53,3

20

40,0 80,0 83,3

24

57,6 115,2 120,0

stuikweerstand : Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 ruime afstanden van de bouten

d= k1= ab= ad= e1= e2= r1= r2= 3,0 d0 1,5 d0 3,75 d0 3,0 d0

fub / fu=1,0

stuikweerstand : Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 bij minimale afstanden bouten

d= k1= ab= ad= e1= e2= r1= r2= 1,2 d0 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0

fub / fu=1,0

12

2,50 1,00 1,00 39,0 19,5 48,8 39,0

16

2,50 1,00 1,00 54,0 27,0 67,5 54,0

20

2,50 1,00 1,00 66,0 33,0 82,5 66,0

24

2,50 1,00 1,00 78,0 39,0 97,5 78,0

12

1,66 0,48 0,48 15,6 15,6 28,6 31,2

16

1,66 0,48 0,48 21,6 21,6 39,6 43,2

20

1,66 0,48 0,48 26,4 26,4 48,4 52,8 27,7 37,0 46,2 55,5 64,7 73,9 83,2 92,4 101,7 110,9 120,2 129,4 138,6 147,9 157,1 166,4 175,6 184,9 194,1 203,3 212,6 221,8 231,1 51,8

24

1,66 0,48 0,48 31,2 31,2 57,2 62,4 33,3 44,4 55,5 66,5 77,6 88,7 99,8 110,9 122,0 133,1 144,2 155,3 166,4 177,5 188,6 199,6 210,7 221,8 232,9 244,0 255,1 266,2 277,3 kN

plaatdikte

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51,8 69,1 69,1 92,2 86,4 115,2 103,7 138,2 121,0 161,3 138,2 184,3 155,5 207,4 172,8 230,4 190,1 253,4 207,4 276,5 224,6 299,5 241,9 322,6 259,2 345,6 276,5 368,6 293,8 391,7 311,0 414,7 328,3 437,8 345,6 460,8 362,9 483,8 380,2 506,9 397,4 529,9 414,7 553,0 432,0 576,0 bij ruime afstanden 86,4 103,7 115,2 138,2 144,0 172,8 172,8 207,4 201,6 241,9 230,4 276,5 259,2 311,0 288,0 345,6 316,8 380,2 345,6 414,7 374,4 449,3 403,2 483,8 432,0 518,4 460,8 553,0 489,6 587,5 518,4 622,1 547,2 656,6 576,0 691,2 604,8 725,8 633,6 760,3 662,4 794,9 691,2 829,4 720,0 864,0 bout M 12

plaatdikte

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 16,6 22,2 22,2 29,6 27,7 37,0 33,3 44,4 38,8 51,8 44,4 59,2 49,9 66,5 55,5 73,9 61,0 81,3 66,5 88,7 72,1 96,1 77,6 103,5 83,2 110,9 88,7 118,3 94,3 125,7 99,8 133,1 105,4 140,5 110,9 147,9 116,5 155,3 122,0 162,7 127,6 170,1 133,1 177,5 138,6 184,9 stuikweerstand Fv,Rd=

voorbeeld:

plaat t=

6

mm

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten gataftrek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

3.10 gataftrek voor verbindingsmiddelen werk werknummer staalkwaliteit boutdiameter breedte strip of been dikte strip of been steek randafstand invoer tbv art. 3.10.2 netto doorsnede onderworpen aan trek netto doorsnede onderworpen aan afschuiving d= b= t= r1= e2= Ant= Anv=

woning algemeen S235 16 60 6 100 35 200 200 mm mm mm mm mm mm2 mm2

treksterkte staal treksterkte staal diameter boutgat doorsnede strip doorsnede hoekstaal

fu= fy= d0= Anet; strip= Abruto; hoekstaal= gM0= gM2=

360 235 18 252 684 1,00 1,25

N/mm2 N/mm2 mm mm2 mm2 -

3.10.2 uitscheuren van boutgroepen opm (2) voor een symmetrische boutgroep onderworpen aan een centrische belasting is de rekenwaarde van de uitscheurweerstand: (3.9) Veff,1,Rd = fu gM2 Ant + 1 3 fy gM0 Anv

Veff,1,Rd =

360 1,25

200

10-3 +

1 3

235 1,00

200

10-3

=

84,7

kN

opm (3) voor een boutgroep onderworpen aan een excentrische belasting is de rekenwaarde van de uitscheurweerstand: (3.10) Veff,1,Rd = 0,5 fu gM2 0,5 360 1,25 200 10-3 + Ant + 1 3 1 3 fy gM0 235 1,00 200 10-3 = 55,9 kN Anv

3.10.3 hoekprofielen die met één flens zijn aangesloten en andere niet-symmetrisch aangesloten, op trek belaste elementen één bout (formule 3.11) Nu,Rd= 2,0 ( bout M 16 ) hoekstaal 60x6 fu

e2

- 0,5*

d0

t

gM2 e2 = afstand hart bout tot de rand been hoekstaal; loodrecht op de richting van de kracht Nu,Rd= 2,0 ( 35 - 0,5* 18 1,25 ) 6 360 10-3 = 89,9 kN

twee bouten (formule 3.12) Nu,Rd=

bout M 16 b2 Anet gM2 fu

hoekstaal 60x6

Nu,Rd= met Anet=

0,700

Abruto; hoekstaal d0 t Anet= 684 18 6 = 576 mm2 bij a-symmetrisch hoekstaal moet het equivalente kleinste symmetrische hoekstaal worden gerekend bout M 16 b3 Anet gM2 fu hoekstaal 60x6

576 1,25 -

360

* 10-3

=

116,1

kN

drie bouten (formule 3.13) Nu,Rd=

Nu,Rd= met Anet= Anet=

0,700 Abruto; hoekstaal 684

576 1,25 -

360 d0 18

* 10-3 t 6 = 576 mm2

=

116,1

kN

3.10.4 aansluithoekprofielen (zie figuur 3.10 )

figuur 3.10

opm (1) opm (2) opm (3) opm (4) opm (5) opmerking

hoekprofiel aan schetsplaat hoekprofiel aan uitspringende flens U-profiel hoekprofiel aan U-profiel minimaal 2 bouten

berekenen op berekenen op berekenen op berekenen op

1,2 1,4 1,1 1,2

* kracht in uitspringende flens van aangesloten hoekprofiel * kracht in uitspringende flens van aangesloten hoekprofiel * kracht in de flenzen van het U-profiel * kracht in de flenzen van het U-profiel

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten gataftrek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S gelaste verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

controle hoeklasverbinding volgens eurocode 1993-1-8 art. 4.5.3.2

werk werknummer onderdeel staalsoort zwakste verbonden onderdeel partiële factor voor weerstand op trek lasdikte laslengte tussenafstand lasnaden lengte van lassen reduceren art. 4.5.1 reken bij lange verbindingen met

woningen te Huissen

12345

aansluiting kolom ligger

gM2= a= L= t= S235 1,25 6 mm 250 mm 150 mm ja

schematische weergave hoeklasverbinding met de 6 basisgevallen Fx Mx

de ongereduceerde laslengte

belasting op de lasnaden basisgeval 2 puntlast in x-richting 5 1 6 3 4 moment om de x-as puntlast in y-richting moment om de y-as puntlast in z-richting moment om de z-as

Fx= Mx= Fy= My= Fz= Mz=

20 10 150 12 20 20

kN kNm kN kNm Fz kN kNm Mz

t*

t

Fy My a L (Leff)

unity-checks detaileringsregels art. 4.1 (1) art. 4.5.1 (2) art. 4.5.2 (2) art.4.11(3) (4.9)

formule 4.1

0,95

0,65

minimum dikte te lassen materiaal minimum laslengte 30 mm of 6a minimum lasdikte

tmin Llas,min amin

= = =

4 36 3

mm mm mm

4 36 3

/ / /

150 238 6

= = =

0,03 0,15 0,50

voor overlapte verbindingen langer dan 150a geldt: maximum laslengte Lmax=150a= 150 6 = reductiefactor bLW1 = 1,2-0,2*Lj / (150a) = met bLW1<=1,0 laslengte Leff=bw1 * Lj= 1,2

900 1,00

mm 0,2 238

238 238 =

/ / 238

900 900 mm

= = Leff=

0,26 1,00 238

-

art. 4.11(4) (4.10)

voor hoeklassen die dwarsverstijvingen in plaatliggers verbinden geldt: reductiefactor bLW2 = 1,1-Lw / 17 = 1,1 0,238 0,6 <= bLW2<=1,0 laslengte Leff=bw2 * Lw= 250 150 +

1

/ =

1,00 = = 238

238 mm

17 238

= mm

1,09

-

art. 5.4.1(1)

laslengte Lj=Lw= t* = t+1/2 a. 2 =

6

12 2

/2

154,2 mm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S gelaste verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

lassen moet voldoen aan NEN 6770 art. 7.2.2

1

/4 F2

1

/2 F

1

/4 F2

t* = t+1/2 a. 2

F

t

1

/2 a. 2

a

4.5.3.2 gecombineerde spanningenmethode opmerking (4) s= s//= t= t//= Leff= normaalspanning loodrecht op het vlak van de keeldoorsnede normaalspanning evenwijdig aan de lengte-as van de las schuifspanning (in het vlak van de keeldoorsnede) loodrecht op de lengte-as van de las schuifspanning (in het vlak van de keeldoorsnede) evenwijdig aan de lengte-as van de las effectieve laslengte = 2 a 2 a

1

238

mm 103 6 103 6 106

2 238 .

s

2 238 2 238 2,12 = 62,4 = = 5,0

t

t//

Fx=

20

kN

s=

Fx 4

= Leff = Leff =

2

20 4 20 4 10 6 = 10 6

t=

Fx 4

5,0

Mx=

10

kNm

s=

Mx a

/42 *6 Leff .

t=

Mx a

1

/42 *6 Leff . 2 a 2 a Leff Leff =

2

106

2 238 .

2,12

=

62,4

Fy=

150

kN

s=

Fy 4

=

150 4 150 4

103 6 103 6

2 238 2 238

=

37,1

t=

Fy 4

=

37,1

My=

12

kNm

methode a Leff < 2t methode b Leff > 2t

de spanningen zijn berekend met de twee-krachtenmethode (a) 6 My t//= = 12 10 2 s= 2 t= 2 a My a My a Leff 2,12 2 Leff . 2,12 2 Leff . Fz 2 a 0,706 Leff 0,706 Leff Leff = t* = t* t* = 2 = 2 = 2 20 6 20 6 2 6 12 6 12 6 238 106

2 238 .

=

27,2

154,2 2,12 = n.v.t.

106

2 238 .

2,12

=

n.v.t.

Fz=

20

kN

t//=

20 6 106 238 106 238

103 238 0,706 154,2 0,706 154,2

=

7,0

Mz=

20

kNm

s=

Mz a

=

64,1

t=

Mz a

=

64,1

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S gelaste verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 S 168,6 168,6 34,2 N/mm2

toetsing formules (4.1) [ [

2 s . + 3 ( 2 168,6 . + 3 ( 2 t . + 2 168,6 . + 2 t// . ]

<= 342

fu <=

/ ( 360

bw / (

gM2 0,8 342 360 169

) 1,25 / / / ) 360 1,25 259 <= = = = = = 360 0,95 259 0,65 360 0,8 N/mm2 N/mm2 N/mm2

34,2 .2 ] =

toetsing formule 4.1 en s <= 0,9 fu / gM2 eis: 169 <= 0,9

toetsing formule 4.1 met

fu nominale treksterkte van het zwakste verbonden onderdeel bw van toepassing zijnde correctiefactor volgens tabel 4.1

opmerking:

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S hekwerk EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

balusters en bovenregel van een metalen hekwerk

werk werknummer onderdeel = = alg = hekwerk

balusters: B.48.3x3.6 bovenregel: K.60.0x30.0x2.0

dancevloer

ontwerplevensduur = 50 jaar toepassing gebouwen en andere gewone constructies 6.10.a 6.10.b 6.1 partiële factoren gG;j= xgG;j= 1,20 gM0= 1,35 1,00 gQ;1= gQ;1= 1,50 gM1= 1,50 1,00 gQ;i= gQ;i= 1,50 gM2= 1,50 1,25 horizontale regel K.60.0x30.0x2.0 balusters B.48.3x3.6 E= 210000 E= 210000 N/mm2 N/mm2 fy;s;d= fy;s;d= 235 N/mm2 235 N/mm2 Ihorizontaal= Ihorizontaal= 12,7 cm4 15,7 cm4 W horizontaal= W horizontaal= 6,5 7,2 cm3 cm3 4 Ivertikaal= 5,2 cm W vertikaal= 4,0 cm3

algemeen eurocode nieuwbouw toegepaste norm 3 ontwerplevensduur klasse = gevolgklasse CC 2 geometrie hart op hart stijlen a= 2 m ho= 1 m hoogte hor. regel boven inklemming aantal steunpunten regel = 2 horizontaal grootste stijfheid regel in de krachtrichting grootste stijfheid stijl materiaalgegevens staal S235 materiaal horizontale bovenregel staal S235 materiaal vertikale stijl (balusters) opgelegde belastingen vertikaal Fvert= 0,00 kN vertikale F-last op regel ( in punt B) horizontaal qhor = 3,00 kN/m' horizontale q-last op regel Fhor,B= 1,00 kN horizontale F-last op regel ( in punt B) Fhor,C= 1,00 kN horizontale F-last op stijl ( in punt C) puntlast in C ook spreiden over bovenregel? nee windbelasting moet er worden gerekend met windbelasting? nee f1= dichtheidsverhouding van vlak tussen stijlen 1 komt er windbelasting van boven de horizontale regel nee hb= hoogte boven de horizontale regel 0 m windgebied = III onbebouwd II soort terrein werkelijke hoogte boven terrein z= 5 m Ct= 2,10 resulterende netto winddrukcoefficient qp(z)= 0,00 kN/m2 stuwdruk volgens eurocode 1991 wind doorbuigingseisen horizontale doorbuiging punt B (bovenregel) < 20 mm vertikale doorbuiging punt B 1: 125 x a horizontale doorbuiging punt C (baluster) 1: 125 x ho tussenstijl stijl C-E berekenen als een unity-checks uiterste grenstoestand bruikbaarheidsgrenstoestand

afdracht wind in het vlak boven de baluster altijd vertikaal

hb= 0,000

schematische weergave geometrie (aanzicht) grootste sterkte bovenregel horizontaal

ho= 1,000 eindstijl eennalaatste stijl tussenstijl

grootste sterkte balusters in de krachtrichting a= 2,000 a= 2,000 a= 2,000

ULS SLS

bovenregel vertikaal bovenregel vertikaal

0,00 0,00 Fvert= A 0,00

bovenregel horizontaal bovenregel horizontaal

1,47 4,70

baluster baluster

5,31 9,37

belastingschema baluster horizontaalkracht op baluster

B

C

B

C

B

C

qhor = windrichting

3,00 afdracht wind vertikaal D

Fhor,C= 1,00 afdracht wind horizontaal E

Fhor,B= 1,00 ho= 1,000

E

E

mechanicaberekening ( met karakteristieke waarden )

vertikale belasting op bovenregel Fvert= 0,00 kN A B a C a MB MC RA RC uB;vert 1/4 0 1/2 1/2

1/48

hekwerk dancevloer

Fa Fa F F Fa3/EI

= = = = =

0,25 0 0,5 0,5 0,0208

0,00 0,00 0,00 0,00 0

2,00 2,00

2000 .3

= = = = =

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

kNm kNm kN kN mm

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

controle lasverbinding

werk werknummer onderdeel er

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

de staalsoort lasdikte laslengte afstand lasnaden S a= l= t= 235 6 200 250 minimum laslengte 40 mm of 6a = minimum lasdikte a= maximum laslengte 150a= b4= reductiefactor effectieve laslengte leff=b4*l= Fx belasting op de lasnaden basisgeval 2 5 1 6 3 4 Mx Fx= Mx= Fy= My= Fz= Mz= 20 10 5 2 20 6 kN kNm kN kNm Mz kN kNm Fz unity check NEN 6772 art. 11.2.1 sw;s;d / fw;u;d = s1 / ft;u;d = 0,61 0,38 l (leff) Ss1 5,9 88,4 1,5 0,0 0,0 13,8 S 109,6 St1 5,9 88,4 1,5 0,0 0,0 13,8 109,6 St2 0,0 0,0 0,0 3,3 8,3 0,0 11,6 basisgeval gebruikte formules 2 5 1 6 3 4 s1=t1=1,41Fx/4aleff

2 s1=t1=2,12Mx/al eff

mm mm mm

36 3 900 1,00 200

mm mm mm mm

t* t Fy My a

overzicht spanningen in N/mm2 Fx= 20 kN Mx= Fy= My= Fz= Mz= 10 5 2 20 6 kNm kN kNm kN kNm

s1=t1=1,41Fy/4aleff a) t2=My/2alefft* b) s1=t1=2,12My/2al2eff t2=Fz/2aleff s1=t1=0,706Mz/alefft* t*=t+2/3a.1,41= 255,7

de spanningen zijn berekend met de twee-krachtenmethode (a)

s1= de normaalspanning haaks op de keeldoorsnede t1= de schuifspanning in het vlak van de keeldoorsnede haaks op de lengte-as t2= de schuifspanning in het vlak van de keeldoorsnede parallel aan de lengte-as samengestelde spanning 1 sw;s;d= ____ 3 fw;u;d= 0,46 * ft;d / b ft;u;d= ft;d / gM = = 207,0 288,0 N/mm2 N/mm

2

Ss12 + 3St12 + 3St22 =

127,1

N/mm

2

Ss1= St1= St2= ft;d= b= gM=

109,6 109,6 11,6 360 0,8 1,25

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S lessenaardak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

spantbeen in een lessenaardak belast door q-lasten

werk werknummer onderdeel

profiel 1: HE120A

woningen te Huissen 12345 spant woningtype A

ontwerplevensduur

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40

=

50

jaar

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse

= eurocode nieuwbouw 3 = CC 1

correctiefactor voor formule 6.10.b x= 0,89 de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage H: daken gebouwcategorie

toepassing 6.10.a gG;j= 1,22 gQ;1= 1,35 gQ;i= 1,35

gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 6.1 partiële factoren xgG;j= 1,08 gM0= 1,00 gQ;1= 1,35 gM1= 1,00 gQ;i= 1,35 gM2= 1,25 -

(gewichtsberekening) (elastische doorbuiging)

y0= y1=

0 0

-

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting belasting op profiel 1 op SI SW pl SW el = = = 606 120 106 sterke as cm cm3 cm3

4

dakvorm dakhelling overspanning te dragen m' dakvlak (h.o.h) kan de sneeuw onbelemmerd afglijden eigen gewicht eigen gewicht per m dakvlak windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in de windrichting vormfactor onderdruk in gebouw eigen gewicht spant optellen bij de belasting? te maken zeeg in spantbeen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging

lessenaardak a= L= c= 35 4,2 3 ja graden m m

Sg SA E

= = =

0,20 kN/m' 25,3 cm2 210000 N/mm2

qvert (e.g. en sneeuw) 2 5,127

0,7 = bebouwd z= br= ho= d= Cpi= = 1: 1: III III 5 10 4 6 -0,3 ja 0 250 250

kN/m m m m m -

2

qloodr (wind)

V2 2,941

H1 1

a= 35 L

V1

4,200

mm * Lschuin * Lschuin

Lschuin ueind ubij

= < <

4,200 5127 5127

/ / /

cosa 250 250

= 5,127 = = 20,5 20,5

m mm mm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S lessenaardak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

unity-checks ULS buiging + normaalkracht 0,45 0,44

2

0,24

SLS

ueind

0,99

0,96

0,59

ubij

0,40

0,37

0,00

berekening karakteristieke belastingen in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,51 0,67 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,38 0,53 0,00

kN/m

2 2

kN/m kN/m2

mechanicaberekening

dakhelling overspanning te dragen m' dakvlak (h.o.h) elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

spant woningtype A a= L= c= 35 4,2 3 graden m m qvert (e.g. en sneeuw) 2

E= 210000 N/mm2 Iy= 606 cm4 xgG;j= 1,08 gQ;j= 1,35 Gk,j= (we+wi)= sn,k= qk= 0,7 0,38 0,53 0,00 3,000 3,000 3,000 2,381 KN/m kN/m2 kN/m2 kN/m2 V1 0,7 0,3831 0,5339 0 + 0,20

2

qloodr (wind)

V2 2,941

eigen gewicht per m2 dakvlak windbelasting sneeuwbelasting personenbelasting (max 10m )

2

H1 1

a= 35 L 4,200 ) / 0,82 = = = 2,81 1,15 1,60 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' vertikaal loodrecht vertikaal vertikaal

eigen gewicht = qg,rep = c*Gk,j / cosa= ( = windbelasting = qw,rep =c*(we+wi) = sneeuwbelasting = qvert,rep = c*sn;k = personenbelasting = qvert,rep = c*qk representatieve waarde per spantbeen belastinggeval belasting M1-2 = V1 = H1 = V2 = H2 = N1-2 = U1-2 = e.g 2,56 5,65 5,38 0,00 5,38 0,00 0,00 12,2 wind 1,15 3,78 1,23 -3,38 3,60 0,00 -2,06 8,1 sneeuw personen 1,60 0,00 3,53 0,00 3,36 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00 7,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

= 0,00 uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie M1-2 V1 H1 V2 H2 N1-2 = = = = = = e.g. + wind 11,21 7,48 -4,56 10,68 0,00 -2,79 e.g. + sneeuw 10,88 10,36 0,00 10,36 0,00 0,00 e.g. + pers 6,11 5,82 0,00 5,82 0,00 0,00

Let op N1-2 bij wind is trek! spant woningtype A berekening voor eigen gewicht + wind

6.5

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

normaalkracht art. 6.2.3 6.6 Nt,Rd= A gM0

buiging, art 6.2.5 6.12

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy = 25,3 MEd / / / / Nt,Rd 594,55 594,55 594,55 235 1,00 = + + + + 102 11,2 MEd 11,2 10,9 6,1 / / / / = 594,55

6.12 kN

NEd Nt,Rd <= 1,0

= =

2,8 594,55 11,2 25,0 0,45 0,44 0,24

= = totaal = = =

0,00 0,45 0,45 0,45 0,44 0,24 +

MEd Mc,Rd = = =

unity-checks eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht+personen

NEd 2,8 0,0 0,0

Mc,Rd 25,0 25,0 25,0 0,00 0,00 0,00 + + + -

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon Gk,j = uelastisch Qk1 = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + ukruip + uzeeg = ueind,toe ueind,toelaatbaar = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij uelastisch = ubij,toe ubij,toelaatbaar = ubij / ubij,toelaatbaar u.c. = opmerking = = = = = = = = = = eg+wind u1,2 12,2 8,1 0,0 20,3 20,5 0,99 8,1 20,5 0,40 eg+sneeuw u1,2 12,2 7,6 0,0 19,8 20,5 0,96 7,6 20,5 0,37 eg+personen u1,2 12,2 0,0 0,0 12,2 20,5 0,59 0,0 20,5 0,00

spant woningtype A

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met een driehoek-belasting en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw 3 = CC x= 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

ja eigen gewicht ligger automatisch berekenen A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= Sg SI 0,5 = 0,42 kN/m' = 3692 cm4 y2= yt= L= 1: 0,3 1,00 4 250 m *L q1 1 L= 4,000 test 4 3 2 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

SW pl SW el

= =

430 389

cm3 cm3 q2

SA E

= =

53,8 cm2 210000 N/mm2

q1 2

1: 333,3 * L 0 mm

belastingen en combinaties q1: ( t.p.v. de steunpunten )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= gG,j 1,22 xgG,j 1,08 4 Gk,j 4,42 Gk,j 4,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 2,00 = SQextr+mom 3,00 = 8,07 8,83 4,42 6.10.a:

STR/GEO

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b:

q2: ( in het midden van de overspanning )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 8 5 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,42 Gk,j 8,42

+ + + + +

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 3,00 = SQextr+mom 5,00 =

8,42

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

14,28 kN/m' 15,86 kN/m'

6.10.b: unity-checks ULS buiging 0,30 er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,10 onderflensinklemming

0,38

kip

0,35

SLS

ueind

0,30

ubij

0,15 test

resultaten mechanicaberekeningen

q2 q1 1 L= 4,000 STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastingen q1 4,42 3,00 8,07 8,83 q2 8,42 5,00 14,28 15,86 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -12,8 -8,0 -22,4 -24,7 VEd= 12,8 8,0 22,4 24,7 24,7 kN reactie (kN) R1 R2 12,8 8,0 22,4 24,7 REd= 12,8 8,0 22,4 24,7 24,7 kN 2 q1

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 veldmoment (kNm) M1.2 14,2 8,7 24,4 kNm 27,0 MEd,v= 27,03 kNm test positie M veld,max (m) uit R 1 2,00 2,00 2,00 2,00 vervorming (mm) u1,2 3,0 1,8

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / u eind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / u bij,toelaatbaar = = = = = = = = = u1,2 3,0 1,8 0,0 4,8 1,8 16,0 0,30 12,0 0,15

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 27,0

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 27,0 91,3 <= 1,0 = 24,7 244,9 <= 1,0 = 24,7 65,8 <= 1,0 = 24,7 65,8 <= 1,0 = 27,0 78,2 b 200 200

fb

=

0,30

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

24,7

6.17

VEd Vc,Rd

=

0,10

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

24,7

6.46

NEd Nb,Rd

=

0,38

-

R2

=

24,7

6.46

NEd Nb,Rd

=

0,38

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

27,0

6.54

MEd Mb,Rd

=

0,35

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 24,7 24,7 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

) ) ) = = 19 19 mm mm test

4,97 4,97

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 27,0 kNm profiel = reductie flensdoorsnede (boutgaten Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit fy fu b tf

6.12

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20

= = = = = = =

A gM0 N/mm2 gM2 N/mm2 W pl mm mm 1,0 0,0 W el,min W ef,min

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25

cm2 -

de boutgaten mogen worden verwaarloosd

429,5 cm3 388,6 cm3 388,6 cm3 20,0 cm2 20,0 cm2

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

27,031 91,3

=

0,30

-

Af Af,net

6.13

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2 Mc,Rd= Mpl,Rd= W pl gM0 voor doorsnedeklasse 3 Mc,Rd= Mel,Rd=

fy

=

429,5

235 1,00

10-3

=

100,9 kNm

6.14

W el,min gM0

fy

=

388,6

235 1,00

10-3

=

91,3

kNm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 voor doorsnedeklasse 4 Mc,Rd= Mef,Rd=

6.15

W ef,min gM0

fy

=

388,6

235 1,00

10-3

=

91,3

kNm

6.16

(4) gaten voor verbindingsmiddelen mogen worden verwaarloosd als: Af,net fu 0,9 = 20,0 0,9 360 10-3 10-3 gM2 1,25 Af gM0 fy 10-3 = 20 235 1,00 10-3

=

5,2

kN

=

4,7

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t VEd = 24,7 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw

6.17

test = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 A gM0 N/mm2 Iy tf mm tw mm cm3 It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 cm2 -

3692 cm4 10 mm 6,5 21,0 170 170 18 mm cm4 mm mm mm

reken met hoogte van het lijf VEd Vc,Rd

6.18

<= 1,0

=

24,7 244,9

=

0,10

-

afrondingstraal in profiel

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht V c,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

22,3 / ( 3 1,00 )

=

0,05

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

24,7 3692

215 6

102

=

24

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / A w >= 0,6 =

24,7 1105

103

=

22

N/mm2

Af= b t f Aw= hw t w Af / A w =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

= = =

20 11,1 1,8

10-2 cm2 10-2 cm2 = 22 N/mm2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend e = ( 235 / f y ) = / 235 ) = 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 -2 -2 -2 -2 ( ( S h 190 b 200 A 5380 b 200 b 200 A 5380 ( ( S S / / / / / / tf 10 tf 10 hw 170 ( ( ( ( ( ( p p +( +( +( +( b 200 tw 6,5 hw 170 b 200 b 200 tw 6,5 tw 6,5 tf 10 ) ) tw 6,5 + + + + = ) ) h 190 h 190 ) ) ) ) = = 2759 3425 test kN mm mm profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff = = 190 c beff = = = HE200A S235 235 N/mm2 gM1 z-richting mm b tw = = = 1,00 200 6,5 mm mm E = 210000 N/mm2 = 2621 = 4275 1105 +2 +2 + + ) ) = 3042 r 18 r 18 ) ) ) ) tf 10 tf 10 = = 1805 1625

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 (3) a (3) b (3) c (3) d (3) e (3) f1 (3) f2 (3) g gewalste I en H profielen gewalste U en C profielen gewalste T profielen gelast I,H, buis,// lijf gelast I,H, buis,// flens gewalste rh buis // hoogte gewalste rh buis // breedte ronde buisprofielen Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= A 5380 A 5380 0,9 0,9 h 1 A 5380 A 5380 A 5380 2 2

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) NEd rekenwaarde oplegreactie = 24,7 200 opleglengte c = tschot 0 totale dikte schotjes = totale breedte schotjes (incl. lijf) bschot = zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

279,0 mm 12,3 mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c 2 ) + x + c/2

2 2

= =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200 279,0

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = =

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

beff < (h + c ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= b eff t w + (b schot - t w) t schot =

I=1/12 ( tschot b schot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

7 0 102 )

)* )*

0 7

3

= )= =

3

+ (

250,2 /

traagheidsstraal i = I /A

=

0,5725 104

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

24,69 65,8

=

0,38

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c =

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

c=

3,304 +( (

0,172 -

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

0,5 [ 1+

0,49

2,156 - 0,2 ) +

2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 = / 93,9 24,7 103 235 ) = = / 202,5 93,9 2,156 ( 200 200 ) = 0,6172 N/mm2 test

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.50

ly=lcr,y / i y = l1=p (E / f y )

-

380 = =

/ 1,9 p ( 210000 202,5 / =

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= 0,0 MEd= 27,0 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy M ongesteunde lengte segment l = C1= 1,130 C2= -0,450 4000 lkip=lcr= bM 4000 h tf Iy iy invoergegevens tbc kipcontrole basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels W y,el W y,pl W y,eff = = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 E A N/mm2 G gM1 mm mm b tw Iz iz It W red= Ared= = = = = = = = = = 0,0 0,0 cm3

grootste moment

cm2 210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

3692 cm4 82,8 mm 388,6 cm3 429,5 cm3

1336 cm4 49,8 mm 21,0 cm4 mm

388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts l = = 1,00 4000 * 4000 0 = =

4000 mm 4000 mm

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT2 vol - 6.10.b

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

0,0 -5,0 -10,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-15,0 -20,0 -25,0 -30,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,35 kipcontrole gewalst profiel 0,33

0,0

My,2,s,d=

0,0 lg=

MEd= 4000

27,0

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = 1,00 1,00 4000 = = = 4000 mm 4000 mm 4000 mm = 0,00 = 4,00 m m

tussen twee gaffels

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st = 4000 mm

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= l kip / l st <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= 4000 mm 4000 mm 27,0 0,0 0,0 kNm kNm kNm

4000 reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2 -1 verhouding f=b= M y,2,s,d / M y,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last 0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 1,00 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden geh gebruik bij formule 6.56 kromme a

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

27,0 78,2

=

0,35

-

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,857

388,6

235 1

10-6

/

1,00

= =

78,2

kNm

6.56

0,857 0,857 0,782 0,680 197

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,782

+(

0,782

2

0,680 2 ) maatgevende waarde 0,680

2

cLT = = =

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT 2 ]

--

F LT = 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

197

0,680 - 0,2 ) +

]

lLT = ( W y* fy / M cr )

=

388,6

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / l g * (E * I z * G * I t ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 190 190 6,5 .3 kred= als h / tw>75: k red= -5,4 10 -5 a +1,03= h / t w= 190 / 6,5 = -5,4 10 -5 2162 29,231 a= + 1,03 = / 10 = 19,0 aan deze eis wordt voldaan

h t f 1012 / t 3w b l 2g <=575=

10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

2162 eis<5000

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1,130 4000

4000

[ ( 1 + 9,870

1222,4 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 1222,4 4000

]

=

3,6

-

4000 .2 ( Ed Iz ) = 190 2 (

12.2.11.b

S=

h

210000 1336,0 ) 80769 21,0

=

1222,4 -

2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

27,031 82,7

=

0,33

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= cLT,mod Mcr=

197

Wy

--

fy

/ gM1 0,68 <= 1,0

Mb,Rd=

0,906

388,6

235

10-6

/

1,00

=

82,7

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,721 +( 0,906 ( 1 0,721

2

6.57

cLT =

1

2 2

= 0,75 0,680 cLT

2

0,879 -

FLT + ( FLT - b lLT )

cLT<=

6.58

) = = ] = 0,879 0,906 0,971 0,721 -

1 / =

--

--

lLT2

= =

--

1 / 0,879

0,68 /

2

= 0,97

2,2

maatgevende waarde - 0,4 ) + 0,68

cLT,mod

cLT/f

--

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,68

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0( --lLT -0,8)2] <=1,0 kip

F LT=0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT2 ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

) [1-2,0( 0,680

F LT = 0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met een driehoek-belasting en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= 0,5 SI = 3692 cm4 Sg = 0,42 kN/m' y2= yt= L= 1: 1: 0,3 1,00 4 250 m *L q1 1 L= 4,000 test 4 3 2 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

SW pl SW el

= =

430 389

cm3 cm

3

SA E q2

= =

53,8 cm2 210000 N/mm2

q1 2

333,3 * L 0 mm

belastingen en combinaties q1: ( t.p.v. de steunpunten )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= gG,j 1,22 xgG,j 1,08 4 Gk,j 4,42 Gk,j 4,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 2,00 SQextr+mom 3,00 = = 8,07 8,83 4,42 6.10.a:

STR/GEO

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b:

q2:

( in het midden van de overspanning )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 8 5 3 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,42 Gk,j 8,42

6.10.a:

STR/GEO

+ + + + +

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00 = =

8,42

kN/m'

14,28 kN/m' 15,86 kN/m'

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,10 onderflensinklemming

0,30

0,38

kip

0,35

SLS

ueind

0,30

ubij

0,15 test

resultaten mechanicaberekeningen

q2 q1 1 L= STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b 4,000 2 q1

belastingen q1 q2 4,42 8,42 3,00 5,00 8,07 14,28 8,83 15,86

dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -12,8 -8,0 -22,4 -24,7 12,8 8,0 22,4 24,7

reactie (kN) R1 R2 12,8 8,0 22,4 24,7 12,8 8,0 22,4 24,7

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 VEd= 24,7 kN positie Mveld,max (m) uit R1 2,00 2,00 2,00 2,00 27,03 kNm test REd= 24,7 kN vervorming (mm) u1,2 3,0 1,8

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 14,2 8,7 24,4 27,0 MEd,v=

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = u1,2 3,0 1,8 0,0 4,8 1,8 16,0 0,30 12,0 0,15

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 27,0

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 27,0 91,3 24,7 244,9 <= 1,0 = 24,7 65,8 24,7 65,8 <= 1,0 = 27,0 78,2 b 200 200

fb

=

0,30

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

24,7

6.17

VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd NEd Nb,Rd MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

=

0,10

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

24,7

6.46

=

0,38

-

R2

=

24,7

6.46

<= 1,0

=

=

0,38

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

27,0

6.54

=

0,35

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 24,7 24,7 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

4,97 4,97

) ) )

= =

19 19

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 27,0 kNm profiel reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit cm2 fy fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd b tf Af Af,net 235 1,00 360 10-3 10-3

6.12

MEd Mc,Rd Mc,Rd= Af,net

<= 1,0

=

27,031 91,3 W el,min gM0

=

0,30

-

= = = = = = = = = =

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20 91,3 5,2

N/mm2 N/mm2 mm mm 1,0 kNm kN

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

6.14

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

fy =

= 20,0

388,6 0,9 1,25 235 1,00

10-3

Af gM0

10-3

=

20

10-3

=

4,7

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 24,7 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 N/mm mm mm cm

3 2

test A gM0 Iy tf tw It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18 cm 2

h t

cm mm mm

4

-

cm mm mm mm

4

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

24,7 244,9 fy gM0

=

0,10

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

22,3 / (3 1,00 )

=

0,05

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

24,7 3692

215 6

102

=

24

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

24,7 103 1105 = = = 20 11,1 1,8

-2 2 10 cm 10-2 cm2 -

=

22

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

22

N/mm

2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

235

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

(3) a

gewalste I en H profielen

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf)

Av= Av= NEd c tschot bschot

A 5380 = = = =

zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

-2 -2 24,7 200 0 279,0 12,3

b 200 kN mm mm mm mm

tf 10

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 6,5 = = = = = beff

+2 r +2 18 HE200A S235 235 N/mm2 190 c mm beff

) ) E gM1 z-richting b tw

tf 10 = = = = = 1805 210000 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = = = 7

3

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

I=1/12 ( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3

3

traagheidsstraal i = I /A

=

3 + ( 0,5725 104

279,0 250,2 /

7 0 10

2

)* )* )

0

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

24,69 65,8 fy <= 1,0

=

0,38

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10

-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

/ 1,9 210000 / = / 93,9 24,7

0,5 [ 1+

0,49 =

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

380 = =

ly=ly / l1

p ( 202,5

235

)

= = /

gemiddelde oplegspanning

10

3

200

200

)

=

0,6172 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= 0,0 27,0 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl = = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 3692 82,8 388,6 N/mm mm mm cm4 mm cm3

2

W red= Ared= E A G gM1 b tw Iz iz It = = = = = = = =

grootste moment

cm2 210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 1336 49,8 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

0,0 0,0

cm3

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450

4000 lkip=lcr=

bM 4000

invoergegevens tbc kipcontrole basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels

429,5 cm3 = 21,0 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 W y,eff l = 4000 0 = 4000 momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld UGT2 vol - 6.10.b grenstoestand

0,0 -5,0 -10,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-15,0 -20,0 -25,0 -30,0

kipcontrole algemeen:

0,35

kipcontrole gewalst profiel:

0,33

MEd= 27,0 kNm 4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening 0,0 0,0 lg= = 1,00 4000 = 1,00 4000 lkip=lcr reken met een ongesteunde lengte afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = = = = 4000 4000 4000 0,00 4,00 mm mm mm m m

My,1,s,d=

My,2,s,d=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde My,1,s,d= My,2,s,d= 4000 4000 27,0 0,0 0,0 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last

0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

27,0 78,2

=

0,35

-

6.55

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,857

388,6

235 1

10

-6

/

1,00

= =

78,2

kNm

6.56

0,857 0,857 0,782 0,680 197

FLT + ( FLT - lLT )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

2

-

2

0,782

+(

0,782

2

0,680 ) maatgevende waarde 0,680

2

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

388,6 235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

197

0,680 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 6,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 190 / 6,5 = -5,4 10-5 29,231 2162 a= + 2162 1,03 eis<5000 = 190 190 / 10 = 19,0 -

aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,130 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 4000 .2

1222,4 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

=

3,6

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

) =

190 2

=

1222,4 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

27,031 82,7 fy

--

=

0,33

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

197

Wy

/ gM1 0,68 <= 1,0

Mb,Rd=

0,906

388,6

235

10-6

/

1,00

=

82,7

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,721 +( 1 0,721 =

2

6.57

cLT =

1

0,879 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,680 cLT

2

) = = ] = 0,879 0,906 0,971 0,721 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,879

0,68

2

=

2,2

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

/ 0,97 f = 1 - 0,5 ( 1 FLT = 0,5 [ 1+

= 0,94 0,34

0,906 ) [1-2,0( 0,680 ( 0,68 - 0,4 ) +

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,68

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met 2 driehoek-belastingen en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw 3 = CC x= 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

ja eigen gewicht ligger automatisch berekenen A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= Sg SI 0,5 = 0,42 kN/m' = 3692 cm4 y2= yt= L1= 1: 0,3 1,00 4 250 m q1 1 L1= 4,000 test 8 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

SW pl SW el

= =

430 389

cm3 cm3

SA E

= =

53,8 cm2 210000 N/mm2

*L 1: 333,3 * L 0 mm

q2

q1 2

belastingen en combinaties q1: ( t.p.v. de steunpunten )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= gG,j 1,22 xgG,j 1,08 8 Gk,j 8,42 Gk,j 8,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 3,00 = SQextr+mom 4,00 = 8,42 6.10.a:

STR/GEO

kN/m'

14,28 kN/m' 14,51 kN/m'

6.10.b:

q2: ( in het midden van de overspanning )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 3 2 1 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

3 Gk,j 3,42 Gk,j 3,42

+ + + + +

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 1,00 = SQextr+mom 2,00 =

3,42 5,51 6,40

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b: unity-checks ULS buiging 0,20 er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,09 onderflensinklemming

0,32

kip

0,23

SLS

ueind

0,21

ubij

0,10 test

resultaten mechanicaberekeningen

q1 1 L1= 4,000 STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastingen q1 8,42 4,00 14,28 14,51 q2 3,42 2,00 5,51 6,40 dwarskracht (kN) V2,1 V1,2 -11,8 -6,0 -19,8 -20,9 VEd= 11,8 6,0 19,8 20,9 20,9 kN reactie (kN) R1 R2 11,8 6,0 19,8 20,9 REd= 11,8 6,0 19,8 20,9 20,9 kN q2 2 q1

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 veldmoment (kNm) M1.2 10,2 5,3 16,9 kNm 18,2 MEd,v= 18,21 kNm test positie M veld,max (m) uit R 1 2,00 2,00 2,00 2,00 vervorming (mm) u1,2 2,2 1,2

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / u eind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / u bij,toelaatbaar = = = = = = = = = u1,2 2,2 1,2 0,0 3,4 1,2 16,0 0,21 12,0 0,10

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 18,2

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 18,2 91,3 <= 1,0 = 20,9 244,9 <= 1,0 = 20,9 65,8 <= 1,0 = 20,9 65,8 <= 1,0 = 18,2 78,2 b 200 200

fb

=

0,20

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

20,9

6.17

VEd Vc,Rd

=

0,09

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

20,9

6.46

NEd Nb,Rd

=

0,32

-

R2

=

20,9

6.46

NEd Nb,Rd

=

0,32

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

18,2

6.54

MEd Mb,Rd

=

0,23

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 20,9 20,9 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

) ) ) = = 16 16 mm mm test

4,97 4,97

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 18,2 kNm profiel = reductie flensdoorsnede (boutgaten Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit fy fu b tf

6.12

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20

= = = = = = =

A gM0 N/mm2 gM2 N/mm2 W pl mm mm 1,0 0,0 W el,min W ef,min

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25

cm2 -

de boutgaten mogen worden verwaarloosd

429,5 cm3 388,6 cm3 388,6 cm3 20,0 cm2 20,0 cm2

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

18,206 91,3

=

0,20

-

Af Af,net

6.13

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2 Mc,Rd= Mpl,Rd= W pl gM0 voor doorsnedeklasse 3 Mc,Rd= Mel,Rd=

fy

=

429,5

235 1,00

10-3

=

100,9 kNm

6.14

W el,min gM0

fy

=

388,6

235 1,00

10-3

=

91,3

kNm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 voor doorsnedeklasse 4 Mc,Rd= Mef,Rd=

6.15

W ef,min gM0

fy

=

388,6

235 1,00

10-3

=

91,3

kNm

6.16

(4) gaten voor verbindingsmiddelen mogen worden verwaarloosd als: Af,net fu 0,9 = 20,0 0,9 360 10-3 10-3 gM2 1,25 Af gM0 fy 10-3 = 20 235 1,00 10-3

=

5,2

kN

=

4,7

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t VEd = 20,9 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw

6.17

test = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 A gM0 N/mm2 Iy tf mm tw mm cm3 It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 cm2 -

3692 cm4 10 mm 6,5 21,0 170 170 18 mm cm4 mm mm mm

reken met hoogte van het lijf VEd Vc,Rd

6.18

<= 1,0

=

20,9 244,9

=

0,09

-

afrondingstraal in profiel

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht V c,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

18,9 / ( 3 1,00 )

=

0,05

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

20,9 3692

215 6

102

=

20

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / A w >= 0,6 =

20,9 1105

103

=

19

N/mm2

Af= b t f Aw= hw t w Af / A w =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

= = =

20 11,1 1,8

10-2 cm2 10-2 cm2 = 19 N/mm2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend e = ( 235 / f y ) = / 235 ) = 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 -2 -2 -2 -2 ( ( S h 190 b 200 A 5380 b 200 b 200 A 5380 ( ( S S / / / / / / tf 10 tf 10 hw 170 ( ( ( ( ( ( p p +( +( +( +( b 200 tw 6,5 hw 170 b 200 b 200 tw 6,5 tw 6,5 tf 10 ) ) tw 6,5 + + + + = ) ) h 190 h 190 ) ) ) ) = = 2759 3425 test kN mm mm profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff = = 190 c beff = = = HE200A S235 235 N/mm2 gM1 z-richting mm b tw = = = 1,00 200 6,5 mm mm E = 210000 N/mm2 = 2621 = 4275 1105 +2 +2 + + ) ) = 3042 r 18 r 18 ) ) ) ) tf 10 tf 10 = = 1805 1625

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 (3) a (3) b (3) c (3) d (3) e (3) f1 (3) f2 (3) g gewalste I en H profielen gewalste U en C profielen gewalste T profielen gelast I,H, buis,// lijf gelast I,H, buis,// flens gewalste rh buis // hoogte gewalste rh buis // breedte ronde buisprofielen Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= A 5380 A 5380 0,9 0,9 h 1 A 5380 A 5380 A 5380 2 2

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) NEd rekenwaarde oplegreactie = 20,9 200 opleglengte c = tschot 0 totale dikte schotjes = totale breedte schotjes (incl. lijf) bschot = zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

279,0 mm 12,3 mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c 2 ) + x + c/2

2 2

= =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200 279,0

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = =

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

beff < (h + c ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= b eff t w + (b schot - t w) t schot =

I=1/12 ( tschot b schot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

7 0 102 )

)* )*

0 7

3

= )= =

3

+ (

250,2 /

traagheidsstraal i = I /A

=

0,5725 104

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

20,908 65,8

=

0,32

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c =

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

c=

3,304 +( (

0,172 -

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

0,5 [ 1+

0,49

2,156 - 0,2 ) +

2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 = / 93,9 20,9 103 235 ) = = / 202,5 93,9 2,156 ( 200 200 ) = 0,5227 N/mm2 test

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.50

ly=lcr,y / i y = l1=p (E / f y )

-

380 = =

/ 1,9 p ( 210000 202,5 / =

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= 0,0 MEd= 18,2 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy M ongesteunde lengte segment l = C1= 1,130 C2= -0,450 4000 lkip=lcr= bM 4000 h tf Iy iy invoergegevens tbc kipcontrole basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels W y,el W y,pl W y,eff = = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 E A N/mm2 G gM1 mm mm b tw Iz iz It W red= Ared= = = = = = = = = = 0,0 0,0 cm3

grootste moment

cm2 210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

3692 cm4 82,8 mm 388,6 cm3 429,5 cm3

1336 cm4 49,8 mm 21,0 cm4 mm

388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts l = = 1,00 4000 * 4000 0 = =

4000 mm 4000 mm

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT2 vol - 6.10.b

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

0,0 -5,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-10,0 -15,0 -20,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,23 kipcontrole gewalst profiel 0,22

0,0

My,2,s,d=

0,0 lg=

MEd= 4000

18,2

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = 1,00 1,00 4000 = = = 4000 mm 4000 mm 4000 mm = 0,00 = 4,00 m m

tussen twee gaffels

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st = 4000 mm

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= l kip / l st <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= 4000 mm 4000 mm 18,2 0,0 0,0 kNm kNm kNm

4000 reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2 -1 verhouding f=b= M y,2,s,d / M y,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last 0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 1,00 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden geh gebruik bij formule 6.56 kromme a

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,2 78,2

=

0,23

-

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,857

388,6

235 1

10-6

/

1,00

= =

78,2

kNm

6.56

0,857 0,857 0,782 0,680 197

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,782

+(

0,782

2

0,680 2 ) maatgevende waarde 0,680

2

cLT = = =

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT 2 ]

--

F LT = 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

197

0,680 - 0,2 ) +

]

lLT = ( W y* fy / M cr )

=

388,6

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / l g * (E * I z * G * I t ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 190 190 6,5 .3 kred= als h / tw>75: k red= -5,4 10 -5 a +1,03= h / t w= 190 / 6,5 = -5,4 10 -5 2162 29,231 a= + 1,03 = / 10 = 19,0 aan deze eis wordt voldaan

h t f 1012 / t 3w b l 2g <=575=

10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

2162 eis<5000

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1,130 4000

4000

[ ( 1 + 9,870

1222,4 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 1222,4 4000

]

=

3,6

-

4000 .2 ( Ed Iz ) = 190 2 (

12.2.11.b

S=

h

210000 1336,0 ) 80769 21,0

=

1222,4 -

2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,206 82,7

=

0,22

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= cLT,mod Mcr=

197

Wy

--

fy

/ gM1 0,68 <= 1,0

Mb,Rd=

0,906

388,6

235

10-6

/

1,00

=

82,7

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,721 +( 0,906 ( 1 0,721

2

6.57

cLT =

1

2 2

= 0,75 0,680 cLT

2

0,879 -

FLT + ( FLT - b lLT )

cLT<=

6.58

) = = ] = 0,879 0,906 0,971 0,721 -

1 / =

--

--

lLT2

= =

--

1 / 0,879

0,68 /

2

= 0,97

2,2

maatgevende waarde - 0,4 ) + 0,68

cLT,mod

cLT/f

--

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,68

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0( --lLT -0,8)2] <=1,0 kip

F LT=0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT2 ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

) [1-2,0( 0,680

F LT = 0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met 2 driehoek-belastingen en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= 0,5 SI = 3692 cm4 Sg = 0,42 kN/m' y2= yt= L1= 1: 1: 0,3 1,00 4 250 m *L q1 1 L1= 4,000 test 8 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

SW pl SW el

= =

430 389

cm3 cm

3

SA E

= =

53,8 cm2 210000 N/mm2

q2

333,3 * L 0 mm

q1 2

belastingen en combinaties q1: ( t.p.v. de steunpunten )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= gG,j 1,22 xgG,j 1,08 8 Gk,j 8,42 Gk,j 8,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 = = 8,42 6.10.a:

STR/GEO

kN/m'

14,28 kN/m' 14,51 kN/m'

6.10.b:

q2:

( in het midden van de overspanning )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 3 2 1 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

3 Gk,j 3,42 Gk,j 3,42

6.10.a:

STR/GEO

+ + + + +

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 1,00 SQextr+mom 2,00 = =

3,42 5,51 6,40

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,09 onderflensinklemming

0,20

0,32

kip

0,23

SLS

ueind

0,21

ubij

0,10 test

resultaten mechanicaberekeningen

q1 1 L1= STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b 4,000 q2 2 q1

belastingen q1 q2 8,42 3,42 4,00 2,00 14,28 5,51 14,51 6,40

dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -11,8 -6,0 -19,8 -20,9 11,8 6,0 19,8 20,9

reactie (kN) R1 R2 11,8 6,0 19,8 20,9 11,8 6,0 19,8 20,9

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 VEd= 20,9 kN positie Mveld,max (m) uit R1 2,00 2,00 2,00 2,00 18,21 kNm test REd= 20,9 kN vervorming (mm) u1,2 2,2 1,2

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 10,2 5,3 16,9 18,2 MEd,v=

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = u1,2 2,2 1,2 0,0 3,4 1,2 16,0 0,21 12,0 0,10

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 18,2

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 18,2 91,3 20,9 244,9 <= 1,0 = 20,9 65,8 20,9 65,8 <= 1,0 = 18,2 78,2 b 200 200

fb

=

0,20

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

20,9

6.17

VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd NEd Nb,Rd MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

=

0,09

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

20,9

6.46

=

0,32

-

R2

=

20,9

6.46

<= 1,0

=

=

0,32

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

18,2

6.54

=

0,23

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 20,9 20,9 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

4,97 4,97

) ) )

= =

16 16

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 18,2 kNm profiel reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit cm2 fy fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd b tf Af Af,net 235 1,00 360 10-3 10-3

6.12

MEd Mc,Rd Mc,Rd= Af,net

<= 1,0

=

18,206 91,3 W el,min gM0

=

0,20

-

= = = = = = = = = =

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20 91,3 5,2

N/mm2 N/mm2 mm mm 1,0 kNm kN

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

6.14

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

fy =

= 20,0

388,6 0,9 1,25 235 1,00

10-3

Af gM0

10-3

=

20

10-3

=

4,7

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 20,9 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 N/mm mm mm cm

3 2

test A gM0 Iy tf tw It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18 cm 2

h t

cm mm mm

4

-

cm mm mm mm

4

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

20,9 244,9 fy gM0

=

0,09

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

18,9 / (3 1,00 )

=

0,05

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

20,9 3692

215 6

102

=

20

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

20,9 103 1105 = = = 20 11,1 1,8

-2 2 10 cm 10-2 cm2 -

=

19

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

19

N/mm

2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

235

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

(3) a

gewalste I en H profielen

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf)

Av= Av= NEd c tschot bschot

A 5380 = = = =

zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

-2 -2 20,9 200 0 279,0 12,3

b 200 kN mm mm mm mm

tf 10

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 6,5 = = = = = beff

+2 r +2 18 HE200A S235 235 N/mm2 190 c mm beff

) ) E gM1 z-richting b tw

tf 10 = = = = = 1805 210000 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = = = 7

3

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

I=1/12 ( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3

3

traagheidsstraal i = I /A

=

3 + ( 0,5725 104

279,0 250,2 /

7 0 10

2

)* )* )

0

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

20,908 65,8 fy <= 1,0

=

0,32

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10

-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

/ 1,9 210000 / = / 93,9 20,9

0,5 [ 1+

0,49 =

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

380 = =

ly=ly / l1

p ( 202,5

235

)

= = /

gemiddelde oplegspanning

10

3

200

200

)

=

0,5227 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= 0,0 18,2 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl = = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 3692 82,8 388,6 N/mm mm mm cm4 mm cm3

2

W red= Ared= E A G gM1 b tw Iz iz It = = = = = = = =

grootste moment

cm2 210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 1336 49,8 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

0,0 0,0

cm3

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450

4000 lkip=lcr=

bM 4000

invoergegevens tbc kipcontrole basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels

429,5 cm3 = 21,0 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 W y,eff l = 4000 0 = 4000 momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld UGT2 vol - 6.10.b grenstoestand

0,0 -5,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-10,0 -15,0 -20,0

kipcontrole algemeen:

0,23

kipcontrole gewalst profiel:

0,22

MEd= 18,2 kNm 4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening 0,0 0,0 lg= = 1,00 4000 = 1,00 4000 lkip=lcr reken met een ongesteunde lengte afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = = = = 4000 4000 4000 0,00 4,00 mm mm mm m m

My,1,s,d=

My,2,s,d=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde My,1,s,d= My,2,s,d= 4000 4000 18,2 0,0 0,0 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last

0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

18,2 78,2

=

0,23

-

6.55

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,857

388,6

235 1

10

-6

/

1,00

= =

78,2

kNm

6.56

0,857 0,857 0,782 0,680 197

FLT + ( FLT - lLT )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

2

-

2

0,782

+(

0,782

2

0,680 ) maatgevende waarde 0,680

2

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

388,6 235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

197

0,680 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 6,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 190 / 6,5 = -5,4 10-5 29,231 2162 a= + 2162 1,03 eis<5000 = 190 190 / 10 = 19,0 -

aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,130 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 4000 .2

1222,4 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

=

3,6

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

) =

190 2

=

1222,4 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

18,206 82,7 fy

--

=

0,22

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

197

Wy

/ gM1 0,68 <= 1,0

Mb,Rd=

0,906

388,6

235

10-6

/

1,00

=

82,7

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,721 +( 1 0,721 =

2

6.57

cLT =

1

0,879 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,680 cLT

2

) = = ] = 0,879 0,906 0,971 0,721 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,879

0,68

2

=

2,2

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

/ 0,97 f = 1 - 0,5 ( 1 FLT = 0,5 [ 1+

= 0,94 0,34

0,906 ) [1-2,0( 0,680 ( 0,68 - 0,4 ) +

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,68

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten en een q-last over de gehele lengte werk woningen te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 y0= y1= y2= yt= L1= 1: 0,4 0,5 0,3 1,00 4 250 0 m *L mm 1 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i= 12345

1xprofiel 1: HE200A S235

3

flensdikte

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= gM1= gM2= 1,00 1,00 1,25 ja -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen belasting profiel 1: SI SW pl SW el = = = 3692 430 389 a= 1,5 sterke as cm4 cm cm F1

3 3

A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting Sg SA E F2 b= 2 c= 0,5 = = = 0,42 53,8 kN/m' cm2

210000 N/mm2

1: 333,3 * L 2 L= 4,000

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 0 0 0 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test 0 Gk,j 0,42 Gk,j 0,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 0,00 SQextr+mom 0,00 = 0,46 kN/m' = 0,51 kN/m' = 0,42 kN/m'

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan afstand uit linker steunpunt Gk,j= SQextr+mom= SQmom= a= 8 5 3 1,5 kN kN kN m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

8 Gk,j 8,00 Gk,j 8,00 + + + + gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00

= = =

8,00

kN

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

6.10.a:

STR/GEO

13,77 kN 15,40 kN

6.10.b:

F2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan afstand van F1 tot F2 Gk,j= SQextr+mom= SQmom= b= 8 5 3 2 kN kN kN m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

8 Gk,j 8,00 Gk,j 8,00 + + + + gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00

= = =

8,00

kN

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

6.10.a:

STR/GEO

13,77 kN 15,40 kN

6.10.b: unity-checks ULS buiging 0,20 er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,08 onderflensinklemming

0,31

kip

0

SLS

ueind

0,19

ubij

0,09

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

resultaten mechanicaberekeningen

F1 a= 1,5 b= 2 F2 c= 0,5

test

1 L= 4,000

2

STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm belastingen q1 0,42 0,00 0,51 0,46 F1 8,00 5,00 13,77 15,40 F2 8,00 5,00 13,77 15,40 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -6,8 -3,8 -11,4 -12,5 VEd= M1.2 9,8 5,6 16,5 18,2 MEd,v= 18,2 kNm test 10,8 6,3 18,2 20,2 20,2 kN positie Mveld,max (m) uit R1 1,50 1,50 1,50 1,50 reactie (kN) R1 6,8 3,8 11,4 12,5 REd= R2 10,8 6,3 18,2 20,2 20,2 u1,2 1,9 1,1 kN vervorming (mm)

veldmoment (kNm)

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = u1,2 1,9 1,1 0,0 3,0 1,1 16,0 0,19 12,0 0,09

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 18,2

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 18,2 91,3 <= 1,0 = 20,2 244,9 <= 1,0 = 12,5 65,8 <= 1,0 = 20,2 65,8 = 0,31 = 0,19 = 0,08 = 0,20 -

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

20,2

6.17

VEd Vc,Rd

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

12,5

6.46

NEd Nb,Rd

R2

=

20,2

6.46

NEd Nb,Rd

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

kip, art. 6.3.2

MEd

=

18,2

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,2 78,5

=

0,23

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 12,5 20,2 103 10

3

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

b 200 200

fb

) ) ) = = 10 16 mm mm test

4,97 4,97

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 18,2 kNm profiel = reductie flensdoorsnede (boutgaten Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit fy fu b tf

6.12

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20 N/mm N/mm mm mm 1,0 2 2

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25

= = = = = = =

cm -

2

de boutgaten mogen worden verwaarloosd

429,5 cm3 388,6 cm3 388,6 cm3 20,0 cm2 20,0 cm2

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

18,182 91,3

=

0,20

-

Af Af,net

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2

6.13

Mc,Rd=

Mpl,Rd=

W pl gM0

fy

=

429,5

235 1,00

10

-3

=

100,9 kNm

voor doorsnedeklasse 3

6.14

Mc,Rd=

Mel,Rd=

W el,min gM0

fy

=

388,6

235 1,00

10-3

=

91,3

kNm

voor doorsnedeklasse 4

6.15

Mc,Rd=

Mef,Rd=

W ef,min gM0

fy

=

388,6

235 1,00

10-3

=

91,3

kNm

6.16

(4) gaten voor verbindingsmiddelen mogen worden verwaarloosd als: Af,net fu 0,9 = 20,0 0,9 360 10-3 gM2 Af gM0 fy 10-3 = 20 1,25 235 1,00 10-3

10

-3

=

5,2

kN

=

4,7

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t VEd = 20,2 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw

6.17

test = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 A gM0 N/mm2 Iy tf mm mm cm3 tw It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18 cm2 cm4 mm mm cm4 mm mm mm

reken met hoogte van het lijf VEd Vc,Rd

6.18

<= 1,0

=

20,2 244,9

=

0,08

-

afrondingstraal in profiel

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht V c,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

18,2 / (3 1,00 )

=

0,04

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

20,2 3692

215 6

10

2

=

20

N/mm

2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

20,2 1105

103

=

18

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

= = =

20 11,1 1,8

10 cm

-2

-2

2

10 cm2 = 18 N/mm2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend e = ( 235 / fy ) = / 235 ) = 1,00

(3) a (3) b (3) c (3) d (3) e (3) f1 (3) f2 (3) g

gewalste I en H profielen gewalste U en C profielen gewalste T profielen gelast I,H, buis,// lijf gelast I,H, buis,// flens gewalste rh buis // hoogte gewalste rh buis // breedte ronde buisprofielen

Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av=

A 5380 A 5380 0,9 0,9 h 1 A 5380 A 5380 A 5380 2 2

-2 -2 -2 -2 ( ( S h 190 b 200 A 5380

b 200 b 200 A 5380 ( ( S S / / / / / /

tf 10 tf 10 hw 170 ( ( ( ( ( ( p p

+( +( +( +( b 200 tw 6,5 hw 170 b 200 b 200

tw 6,5 tw 6,5 tf 10 ) ) tw 6,5 + + + +

+2 +2 + + ) )

r 18 r 18

) ) ) )

tf 10 tf 10 = = = 1625 3042 1105 4275 2621 2759 3425 test = 1805

) ) h 190 h 190 ) ) ) ) = = = =

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger NEd c tschot bschot x = = = = = 20,2 200 0 12,3 kN mm mm mm profiel kwaliteit fy y-richting h kromme = = 190 c = = = HE200A S235 235 N/mm2 gM1 z-richting mm b tw = = = 1,00 200 6,5 mm mm E =

210000 N/mm2

279,0 mm

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 beff beff

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 beff

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 beff < (h + c ) kniklengte y-richting

I=1/12 (

2 2

2

2

= = lcr,y =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5

2 2

+ + +(

200,0 200 279,0

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = =

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

t schot bschot3+(beff-tschot) t w3 )=1/12(

7 0 102 )

)* )*

0 7

3

= )= =

traagheidsstraal i = I /A

=

279,0 + ( 0,5725 104

3

250,2 /

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

20,164 65,8

=

0,31

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c =

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

1,9 / 93,9 20,2

0,5 [ 1+

0,49 =

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

380 = =

/ 202,5

p ( 210000 / =

235

)

= =

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

10

3

/

200

200

)

=

0,5041 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d = MEd= 0,0 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d = 18,1 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy M ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,420 4000 lkip=lcr= 4000 bM h tf Iy iy invoergegevens tbc kipcontrole tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen parabool een zijde ingeklemd gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels W y,el W y,pl W y,eff = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 3692 82,8 E A N/mm2 G gM1 mm mm cm4 mm b tw Iz iz It W red= Ared= = = = = = = = = = 0,0 0,0 cm3 cm2

grootste moment

210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 1336 49,8 21,0 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

388,6 cm3 429,5 cm3

3

= 388,6 cm h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts l = = 1,00 4000 * 4000 0 = = 4000 4000

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

0,0 -5,0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT2 vol - 6.10.b

0,0 -5,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-10,0 -15,0 -20,0

My,1,s,d = kipcontrole algemeen: 0,23 kipcontrole gewalst profiel: 0,21

0,0

My,2,s,d =

0,0 lg=

MEd= 4000

18,1

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = 1,00 1,00 4000 = = = 4000 4000 4000 mm mm mm m m

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte tussen twee gaffels lkip = l st = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde l= MEd= My,1,s,d = My,2,s,d = 4000 4000 18,1 0,0 0,0 mm mm kNm kNm kNm

4000 reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

= 0,00 = 4,00

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 0,420 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L

C1= 1,130 C2= -0,420 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden geha gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,1 78,5

=

0,23

-

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,860

388,6

235 1

10-6

/

1,00

= =

78,5

kNm

6.56

0,860 0,860 0,776 0,673 201

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,776

+(

0,776

2

0,673 ) maatgevende waarde 0,673

2

2

cLT = = =

F LT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + -- lLT2 ]

--

F LT = 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

201

0,673 - 0,2 ) +

]

lLT = ( Wy* fy / Mcr )

=

388,6

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 190 190 6,5 . kred=

-5 als h / tw>75: kred= -5,4 10 a +1,03= 3

/ 10

10

=

19,0

-

aan deze eis wordt voldaan h tf 1012 / t3w b l2g <=575= = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

-5,4 10 =

-5

2162 a=

+ 2162

1,03 eis<5000

=

h / tw=

190

/

6,5

29,231

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL_NL Versie : 1.1.4 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip

lg

[(1+

p2 lkip .

2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1,130 4000

4000

[ ( 1 + 9,870 4000 .

1222,4 .2 (

2

-0,420 2+ 1) +p -0,420 4000 (

1222,4

]

=

3,7

-

12.2.11.b

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

190 2

210000 1336,0 ) 80769 21,0

=

1222,4 -

benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,11 84,3

=

0,21

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= Mcr=

cLT,mod

201

Wy

--

fy

/ gM1 0,67 <= 1,0

Mb,Rd=

0,923

388,6

235

10-6

/

1,00

=

84,3

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,717 +( 0,923 ( 1 0,717

2

6.57

cLT =

1

= 0,75 0,673 cLT

2

0,883 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

1 / =

--

) = = ] = 0,883 0,923 0,956 0,717 -

cLT<=

6.58

lLT2

= =

1 / 0,883

0,67 /

2

= 0,96

2,2

maatgevende waarde - 0,4 ) + 0,67

cLT,mod

cLT/f

= 0,91 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 ) 0,67

2 2

-2 f=1-0,5(1-k c) [1-2,0( lLT-0,8) ] <=1,0

f = 1 - 0,5 ( 1 -

) [1-2,0( 0,673

kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0 ) + b--lLT 2 ]

F LT = 0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten en een q-last over de gehele lengte werk woningen te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw 3 = CC x= 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A S235

3

flensdikte

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= 1,22 gQ;1= 1,35 gQ;i= 1,35

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 6.1 partiële factoren xgG;j= 1,08 gM0= 1,00 gQ;1= 1,35 gM1= 1,00 gQ;i= 1,35 gM2= 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= y2= yt= L1= 1: 1: 0,5 0,3 1,00 4 250 m *L 1 L= 4,000 test Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 0 0 0 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 0 Gk,j 0,42 Gk,j 0,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 0,00 SQextr+mom 0,00 = = 0,51 0,46 kN/m' kN/m' 0,42 kN/m' 2 SI SW pl SW el = = = 3692 430 389 a= 1,5 cm4 cm cm3 F1

3

Sg SA E F2 b= 2

= = =

0,42

kN/m'

53,8 cm2 210000 N/mm2 c= 0,5

333,3 * L 0 mm

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

STR/GEO

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan afstand uit linker steunpunt Gk,j= SQextr+mom= SQmom= a= 8 5 3 1,5 kN kN kN m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,00 Gk,j 8,00

= + + + + gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00 = =

8,00

kN

6.10.a:

STR/GEO

13,77 kN 15,40 kN

6.10.b:

F2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan afstand van F1 tot F2 Gk,j= SQextr+mom= SQmom= b= 8 5 3 2 kN kN kN m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,00 Gk,j 8,00

= + + + + gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00 = =

8,00

kN

6.10.a:

STR/GEO

13,77 kN 15,40 kN

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,08 onderflensinklemming

0,20

0,31

kip

0

SLS

ueind

0,19

ubij

0,09 test

resultaten mechanicaberekeningen

F1 a= 1,5 b= 2 F2 c= 0,5

1 L= 4,000

2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastingen q1 F1 0,42 0,00 0,51 0,46 8,00 5,00 13,77 15,40 F2 8,00 5,00 13,77 15,40 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -6,8 -3,8 -11,4 -12,5 VEd= 10,8 6,3 18,2 20,2 20,2 reactie (kN) R1 R2 6,8 3,8 11,4 12,5 REd= positie Mveld,max (m) uit R1 1,50 1,50 1,50 1,50 18,2 kNm test 10,8 6,3 18,2 20,2 20,2

kN

kN

steunpuntmoment (kNm) M2 M1 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 9,8 5,6 16,5 18,2 MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 1,9 1,1

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = u1,2 1,9 1,1 0,0 3,0 1,1 16,0 0,19 12,0 0,09

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 18,2

6.12

test MEd Mc,Rd VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd <= 1,0 = 18,2 91,3 20,2 244,9 12,5 65,8 <= 1,0 = 20,2 65,8 18,2 78,5 ) ) ) = 0,31 = 0,20 -

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

20,2

6.17

<= 1,0

=

=

0,08

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

12,5

6.46

<= 1,0

=

=

0,19

-

R2

=

20,2

6.46

NEd Nb,Rd

kip, art. 6.3.2

MEd

=

18,2

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

=

0,23

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 12,5 20,2 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

b 200 200

fb

4,97 4,97

= =

10 16

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 18,2 kNm profiel reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit cm2 fy fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd b tf Af Af,net

6.12

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

18,182 91,3

=

0,20

-

= = = = = = = =

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20

N/mm2 N/mm2 mm mm 1,0 -

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.14

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

W el,min gM0 10

-3

fy =

= 20,0

388,6 0,9 1,25

235 1,00 360

10

-3

= =

91,3 5,2

kNm kN

10-3

Af gM0

10-3

=

20

235 1,00

10-3

=

4,7

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 20,2 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw

6.17

test = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 N/mm mm mm cm

3 2

A gM0 Iy tf tw It 10 hw r

= = = = = = 2= = =

53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18

cm -

2

h t

cm mm

4

mm cm mm mm mm

4

-

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

20,2 244,9

=

0,08

-

reken met hoogte van het lijf afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

18,2 / (3

= 1,00 )

0,04

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

20,2 3692

215 6

102

=

20

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

20,2 1105

103

=

18

N/mm2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw

= = = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

= = =

20 11,1 1,8

10-2 cm2 10-2 cm2 = 18 N/mm2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00 235

eis

26,2

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

(3) a

gewalste I en H profielen

Av= Av= NEd c tschot bschot

A 5380 = = = =

-2 -2 20,2 200 0

b 200 kN mm mm

tf 10

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 6,5 = = = = = beff

+2 +2 HE200A S235 235 190 c beff

r 18 E N/mm2 mm gM1

) )

tf 10 = = = = = 1805 210000 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf)

zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

279,0 mm 12,3 mm

z-richting b tw

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y = kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = = = 7

3

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

I=1/12 ( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

3

+ (

279,0 250,2 /

7 0 10

2

)* )* )

0

traagheidsstraal i = I /A

=

0,5725 104

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

20,164 65,8 fy <= 1,0

=

0,31

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

1,9 210000 / =

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

380 = =

/ p ( 202,5

/ 93,9 20,2

235

)

gemiddelde oplegspanning

103

200

200

)

=

0,5041 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= 18,1 My,2,s,d= 0,0 0,0 grootste moment b= 1,00

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,420

4000 lkip=lcr=

bM 4000

invoergegevens tbc kipcontrole tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L basisgeval uit NEN 6771 parabool een zijde ingeklemd momentenverloop gewalste I- en H-profielen soort profiel zwaartepunt bovenflens aangrijpingspunt belasting tussen 2 gaffels wijze zijdelijngse steunen

W red= reductie weerstandsmoment 0,0 Ared= reductie doorsnede 0,0 profiel = HE200A E = 210000 kwaliteit = S235 A = 53,8 fy = 235 N/mm2 G = 80769 gM1 h = 190 mm = 1,00 tf = 10 mm b = 200 Iy tw = 3692 cm4 = 6,5 iy Iz = 82,8 mm = 1336 W y,el iz = 388,6 cm3 = 49,8 W y,pl It = 429,5 cm3 = 21,0 W y,eff = 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

cm3 cm2 N/mm2 cm2 N/mm2 mm mm cm4 mm cm4 mm mm

0,0 -5,0 -10,0 -15,0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 l = 4000 0 = 4000 mm

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld grenstoestand UGT2 vol - 6.10.b

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

0,0 -5,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-10,0 -15,0 -20,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,23 kipcontrole gewalst profiel: 0,21

0,0

My,2,s,d=

4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= = 1,00 = 1,00 reken met een ongesteunde lengte f1 l f2 lst 4000 4000 lkip=lcr = = = = = 4000 4000 4000 0,00 4,00 mm mm mm m m

0,0 lg=

MEd=

18,1

kNm

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st = 4000 mm tussen twee gaffels tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d=

afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

4000 4000 18,1 0,0 0,0

mm mm kNm kNm kNm

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L 0,420

C1= 1,130 C2= -0,420 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,1 78,5

=

0,23

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,860

388,6

235 1 0,776

10

-6

/

1,00

= =

78,5

kNm

6.56

0,860 0,860 0,776 0,673 201

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

0,776

+(

2

0,673 2 ) maatgevende waarde 0,673

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

388,6 235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

201

0,673 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 6,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= = -5,4 10-5 29,231 2162 a= + 2162 1,03 eis<5000 = 190 190 10 = 19,0 aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 /

h / tw= 190 / 6,5 toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,130 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 1222,4 .2 ( 4000 .2 ) = 190 2

-0,420 2+ 1) +p -0,420 4000 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

=

3,7

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

=

1222,4 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

18,11 84,3 fy

--

=

0,21

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

201

Wy

/ gM1 0,67 <= 1,0

Mb,Rd=

0,923

388,6

235

10

-6

/

1,00

=

84,3

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,717 +( 1 0,717

2

6.57

cLT =

1

= 0,75 0,673 cLT

2

0,883 -

FLT + ( FLT - b lLT )

cLT<=

6.58

2

-

2

) = = ] = 0,883 0,923 0,956 0,717 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,883

0,67

2

=

2,2

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

-2 f=1-0,5(1-kc) [1-2,0( lLT-0,8) ] <=1,0

/ 0,96 f = 1 - 0,5 ( 1 -

= 0,91 0,34

0,923 ) [1-2,0( 0,673 ( 0,67

reken met cLT,mod - 0,4 ) + 0,8 0,75 )

2

kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

FLT =

0,5 [ 1+

0,67

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met een q- en een F-last

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 2 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i=

1xprofiel 1: HE180B S235

3

flensdikte

woning te Huissen

12345 materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a 1,35 1,50 1,50 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,20 1,50 1,50

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= gM1= gM2= 1,00 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y 0= y 1= y 2= yt= L= 1: 1: 0,4 0,5 0,3 1,00 2,6 250 500 0 m *L *L mm 1 L= 2,6 test 2 belasting profiel 1: SI SWpl SWel = = = a= 0 3831 481 426 sterke as cm

4

Sg SA E

= = =

0,51 65,3

kN/m' cm2

cm3 cm3 F1

210000 N/mm2

q1

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 50 20 15 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

50 Gk,j 50,51 Gk,j 50,51 0 Gk,j 0 Gk,j 0

+ + + + +

0,51 gQ 1,50 gQ 1,50 SQmom 15,00 SQextr+mom 20,00

= = =

50,51 kN/m' 90,69 kN/m' 90,69 kN/m' 0,00 0,00 0,00 kN kN kN

gG,j 1,35 xgG,j 1,20

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan plaats puntlast vanaf steunpunt 1 (links) Gk,j= SQextr+mom= SQmom= a= kN kN kN m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

= + + + + gQ 1,50 gQ 1,50 SQmom 0 SQextr+mom 0 = =

gG,j 1,35 xgG,j 1,20

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,43 onderflensinklemming

0,77

0,74

kip

0,82

SLS

ueind

0,50

ubij

0,28 test

resultaten mechanicaberekeningen

a= 0 F1 q1 1 L= 2,6 2

belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden

belastingen q1 50,51 20,00 90,69 90,69 F1 0,00 0,00 0,00 0,00

dwarskracht (kN) V1,2 -65,67 -26,00 V2.1 65,67 26,00

reactie (kN) R1 65,67 26,00 R2 65,67 26,00

-117,90 117,90 -117,90 117,90 VEd= 117,90 kN

117,90 117,90 117,90 117,90 REd= 117,90 positie Mveld,max (m) uit R1 1,30 1,30 1,30 1,30 76,6 kNm kN

steunpuntmoment (kNm) M1 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 42,68 16,90 76,63 76,63 MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 3,7 1,5

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011 test

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = u1,2 3,7 1,5 0,0 5,2 10,4 0,50 1,5 5,2 0,28

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 76,6

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 76,6 100,0 <= 1,0 = 117,9 275,3 <= 1,0 = 117,9 158,7 <= 1,0 = 117,9 158,7 <= 1,0 = 76,6 93,2 b 180 180 fb 3,890 3,890 ) ) ) = = 125 125 mm mm test A gM0 N/mm2 gM2 2 N/mm Wpl mm mm 1,4 0,0 Wel,min Wef,min = = = = = = = = 65,3 1,00 1,25 cm2 = 0,82 = 0,74 = 0,74 = 0,43 = 0,77 -

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

117,9

6.17

VEd Vc,Rd

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

117,9

6.46

NEd Nb,Rd

R2

=

117,9

6.46

NEd Nb,Rd

kip, art. 6.3.2

MEd

=

76,6

6.54

MEd Mb,Rd

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 117,90 103 117,90 103

/ ( / ( / (

b

1,34 1,34

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens rekenwaarde moment MEd = 76,6 kNm profiel = HE180B reductie flensdoorsnede (boutgaten)Af,red = 0,0 cm

2

kwaliteit fy fu b tf

= = = = = = =

S235 235 360 180 14 18,0 25,2

de boutgaten mogen worden verwaarloosd

481,4 cm3 425,7 cm3 425,7 cm3 25,2 cm2 25,2 cm

2

6.12

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

76,6 100,0

=

0,77

-

Af Af,net

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2

6.13

Mc,Rd=

Mpl,Rd=

Wpl gM0

fy

=

481,4

235 1,00

10-3

=

113,1 kNm

voor doorsnedeklasse 3

6.14

Mc,Rd=

Mel,Rd=

Wel,min gM0

fy

=

425,7

235 1,00

10-3

=

100,0 kNm

voor doorsnedeklasse 4

6.15

Mc,Rd=

Mef,Rd=

Wef,min gM0

fy

=

425,7

235 1,00

10

-3

=

100,0 kNm

6.16

(4) gaten voor verbindingsmiddelen mogen worden verwaarloosd als: Af,net 0,9 gM2 Af gM0 fy 10

-3

fu

10-3

=

25,2

0,9 1,25

360

10-3

=

6,5

kN

=

25,2

235 1,00

10-3

=

5,9

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011 test

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment VEd profiel hoogte van het lijf factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt hw h t

= 117,9 kN gewalste I en H profielen = = = 152 1 6 mm mm

profiel kwaliteit fy b h Sy hw

= = = = = = =

HE180B S235 235 180 180 241 180 N/mm mm mm cm3 2

A gM0 Iy tf tw It 14 r

= = = = = = 2= =

65,3 1,00 3831 14 8,5 42,2 152 15

cm -

2

cm mm mm

4

cm4 mm mm

afrondingstraal in profiel

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

117,9 275,3

=

0,43

-

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

2029

235 1,00

10

-3

/ 3

=

275,3 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

91 / (3 1,00 )

=

0,22

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

117,9 3831

241 6

10

2

=

123

N/mm

2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

117,9 103 1292 25,2 12,9 2,0 10 cm

-2 2

=

91

N/mm2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 25,2

180 152 /

14 8,5 12,9

= = =

10-2 cm2 = 91 N/mm

2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

152 8,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

17,9

>

72,0

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend e = ( 235 / fy ) = / 235 ) = 1,00

(3) a (3) b (3) c (3) d (3) e (3) f1 (3) f2 (3) g

gewalste I en H profielen gewalste U en C profielen gewalste T profielen gelast I,H, buis,// lijf gelast I,H, buis,// flens gewalste rh buis // hoogte

Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av= Av=

A 6530 A 6530 0,9 0,9 h 1 A 6530 A 6530 A 6530 2 2

-2 -2 -2 -2 ( ( S h 180 b 180 A 6530

b 180 b 180 A 6530 ( ( S S / / / / / /

tf 14 tf 14 hw 152 ( ( ( ( ( ( p p

+( +( +( +( b 180 tw 8,5 hw 152 b 180 b 180

tw 8,5 tw 8,5 tf 14 ) ) tw 8,5 + + + +

+2 +2 + + ) )

r 15 r 15

) ) ) )

tf 14 tf 14 = = = 1819 3609 1292 5238 3265 3265 4157,1 = 2029

) ) h 180 h 180 ) ) ) ) = = = =

gewalste rh buis // breedte Av= Av= ronde buisprofielen Av= Av=

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011 test profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff = = 180 c beff mm = = = HE180B S235 235 N/mm

2

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) rekenwaarde oplegreactie NEd = 117,9 kN opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger c tschot bschot x = = = = 200 0 0,0 mm mm mm

E gM1 z-richting b tw

= = = =

210000 N/mm2 1,00 180 8,5 mm mm

120,0 mm

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) kniklengte y-richting

3

= = =

0,5 ( ( 2 269,1 0 (

180,0 180 180 8,5

2 2

+ + +(

200,0 200 0,0

2 2

)+ ) 23

120,0

+

200

/2= = =

354,5 mm 269,1 mm 360,0 mm 22,87 102cm2 1,377 104mm4 2,5 mm

lcr,y

3

doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

I=1/12 ( tschot bschot + (beff-tschot)tw )=1/12(

9 0 10

2

)* )* )

0 9

3

= )= =

traagheidsstraal i = I /A

=

0,0 + ( 1,377 104

3

269,1 /

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

117,90 158,7

=

0,74

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c =

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,295

22,9

235 1

10

-1

/

1,00

= =

158,7 kN 0,295 -

6.49

c=

2,054 +( ( 146,7 93,9 1,562 (

F + ( F2 - -l2 )

--- 2 F =0,5 [ 1+a ( l - 0,2 ) + l ]

2,054

2

-

1,562 1,562

2

) ] = 2,054 -

F=

0,5 [ 1+

0,49 =

1,562 - 0,2 ) +

2

6.50

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

360 = =

/ 146,7

2,5 / 93,9 117,9 103 235 ) / =

p ( 210000

= = /

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

180

200

)

=

3,27

N/mm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011 test

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= 0,0 MEd= kleinste absolute kopmoment 76,6 My,2,s,d= b= 0,0 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h M ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450 2600 lkip=lcr= 2600 bM tf Iy iy invoergegevens tbc kipcontrole tabel 10, q-last en kopmomenten basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels Wy,el Wy,pl Wy,eff = = = = = = = = = = = = = HE180B S235 235 180 14 3831 76,6 N/mm mm mm cm4 mm

2

Wred= Ared= E A G gM1 b tw Iz iz = = = = = = = =

grootste moment

cm3 0,0 cm2 210000 N/mm2 65,3 cm2 0,0 80769 N/mm2 1,00 180 8,5 1363 45,7 mm mm cm mm

4

It = 42,2 cm 425,7 cm3 h/b = 1,00 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links ckip;rechts l 0,00 1,00 2600 * * 2600 2600 0 = = = 0 2600 2600

425,7 cm3 481,4 cm3

4

mm mm mm

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: invoer van de kipsteunen door gelijkmatige verdeling te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT1 vol - 6.10.a

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen 0,0 -10,0 -20,0

-30,0 -40,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n=

0 = 1 1,12 2,96

-

-50,0 -60,0 -70,0 -80,0 -90,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,82 kipcontrole gewalst profiel: 0,77

0,0

My,2,s,d=

0,0 l g=

MEd= 2600

76,6

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte tussen twee gaffels lkip = l

st

lst= lkip=lcr=

f1 l f2 lst

= =

1,00 1,00

2600 2600

= = =

2600 2600 2600 =0,00 =2,60

mm mm mm m m

=

2600

mm

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment l g= l= MEd= 2600 2600 76,6 0,0 0,0 mm mm kNm kNm kNm

reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 10, q-last en kopmomenten 0,450

C1= C2= = B*=

1,13 1,00 0,00

-

-0,45 -

kopmoment met grootste absolute waarde My,1,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde My,2,s,d=

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

76,6 93,2

=

0,82

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,931

425,7

235 1

10

-6

/

1,00

= =

93,2

kNm

6.56

0,931 0,931 0,643 0,477 440

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,643

+(

0,643

2

0,477 2 ) maatgevende waarde 0,477

2

cLT = = =

--2 F LT=0,5 [ 1+aLT ( lLT - 0,2 ) + lLT ]

FLT= 0,5 [ 1+

235 1,00 10

4

-3

0,21 / (

(

440

0,477 - 0,2 ) +

]

--

lLT = ( Wy* fy / Mcr )

=

425,7

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1363

80769

42,2

10

8

) =

kNm

2600 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 180 180 8,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= -5,4 10-5 3372 + 1,03 = / 14 = 12,9 -

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

aan deze eis wordt voldaan 14 = 3372 1012 180 2600 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,848

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 13-02-2011 = 21,176 a= 3372 eis<5000 conclusie: kred= 1,00 -

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 h / tw= 180 / 8,5

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1,130 2600

2600

[ ( 1 + 9,870 2600 .2

825,1 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 2600

825,1

]

=

3,7

-

12.2.11.b

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

180 2

(

210000 1363,0 ) 80769 42,2

=

825,1 -

benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

76,635 99,4

=

0,77

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= cLT,mod Mcr=

440

Wy

--

fy

/ gM1 0,48 <= 1,0

Mb,Rd=

0,993

425,7

235

10

-6

/

1,00

=

99,4

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,598 0,48 /

2

6.57

cLT =

1

1 +( 0,993 ( 0,598

2

= 0,75 0,477 cLT

2

0,970 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

) = = ] = 0,970 0,993 0,976 0,598 -

1 / =

--

lLT 2

= =

2

1 / 0,970

2

= 0,98

4,4

maatgevende waarde - 0,4 ) + 0,48

cLT,mod

cLT/ f

--

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,48

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0( lLT-0,8) ] <=1,0 kip

---F LT =0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

) [1-2,0( 0,477

FLT= 0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek

YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte lengte overstek toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toelaatbare einddoorbuiging uitkraging bijkomende doorbuiging uitkraging toegepaste zeeg veld 1 toegepaste zeeg veld 2 (knoop 3)

1xprofiel 1: HE200A S235

3

HNGPUFKMVG

YQPKPI VG *WKUUGP

OCVGTKCCN MNCUUG QPVYGTRNGXGPUFWWT toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i=

VGUV

eurocode nieuwbouw %% x= 3 1 0,89

<40

LCCT gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 1,08 1,35 1,35 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ 1,00 g/ 1,25

GKIGP IGYKEJV NKIIGT CWVQOCVKUEJ DGTGMGPGP A: woon- en verblijfsruimtes VTCCIJGKFUOQOGPV GP YGGTUVCPFUOQOGPV KP y0= DGNCUVKPI RTQHKGN UVGTMG CU y1= S+ SI = cm4 y2= S9RN S# = cm3 yt= S9GN = cm3 E q1 L1= L2= 1: m m 4 2 q2

ja TKEJVKPI XCP FG DGNCUVKPI F1 0,42 M0O

53,8 EO 210000 0OO

* L 1: * L 1: * L 1: * L mm mm

3 2,45

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

test Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1 Gk,j 2,17 Gk,j 2,17 Gk,j 2,17 0,9 Gk,j + + + + + + = 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 = SQmom 6,00 SQextr+mom 8,50 SQextr+mom 8,50 2,17 = = = = 10,74 kN/m' 13,82 kN/m' 15,14 kN/m' 1,96 kN/m' 2,17 kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= kN/m SQextr+mom= kN/m SQmom= kN/m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

Gk,j 2,17 Gk,j 2,17 Gk,j 2,17 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9

= SQmom 2,00 SQextr+mom 3,00 SQextr+mom 3,00 2,17 = = = =

2,17 5,34 6,40 6,89 1,96

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN kN kN

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

Gk,j 1 Gk,j 1 Gk,j 1 0,9 Gk,j

= + + + + + + = gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 SQmom 0 SQextr+mom 0 SQextr+mom 0 1 = = = =

1,00 1,22 1,08 1,10 0,90

kN kN kN kN kN

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

WPKV[EJGEMU 7.5 DWKIKPI

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast FYCTUMTCEJV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI MKR

5.5

er komt trek op één van de steunpunten! WGKPF WDKL

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 test

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

resultaten mechanicaberekeningen

q1 q2 er komt trek op één van de steunpunten! EQU (groep A) belastinggeval / combinatie 6.10 overstek volbelast STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2) 6.10.a (alles volbelast) 6.10.b (alles volbelast) 6.10.a (veld 1 volbelast) 6.10.b (veld 1 volbelast) maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1 volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2 volbelast) 6.10.a (alles volbelast) 6.10.b (alles volbelast) 6.10.a (veld 1 volbelast) 6.10.b (veld 1 volbelast) maatgevende waarden belastingen q1 q2 F1 dwarskracht (kN) V2,1 V1,2 VEd= 33,1 V2,3 M0 positie Mveld,max (m) uit R1 PXV 23,8 kNm reactie (kN) R1 R2 2,1 14,7 17,0 -2,3 16,7 22,2 19,5 25,6 REd= 12,9 26,6 17,0 9,6 40,5 49,9 29,2 35,4 49,9 kN 2 3 F1

belastingen q1 1,96 q2 6,89 F1 1,1

dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 1,9 9,8

V2,3 -18,0

reactie (kN) R1 R2 -1,9 27,7

steunpuntmoment (kNm) M1 M2 M3 MEd,st= 21,9 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 0$ MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 u3

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon Gk,j = uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + uzeeg = ubij uelastisch = ueind,toe ueind,toelaatbaar = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij,toe u.c. = = ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = alles volbelast u1,2 u3 -0,2 2,5 0,0 2,3 2,5 16,0 0,14 12,0 0,21 3,8 -1,6 0,0 2,2 -1,6 19,6 0,11 14,7 0,11 veld 1 volbelast u1,2 u3 -0,2 3,7 0,0 3,4 3,7 16,0 0,21 12,0 0,30 3,8 -7,2 0,0 -3,3 -7,2 19,6 0,17 14,7 0,49 veld 2 volbelast u1,2 u3 -0,2 -1,2 0,0 -1,4 -1,2 16,0 0,09 12,0 0,10 3,8 5,5 0,0 9,4 5,5 19,6 0,48 14,7 0,38

test

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

DWKIKPI CTV /'F

test /'F /E4F 8'F 8E4F OO OO

FYCTUMTCEJV CTV

8'F

QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI CTV

4

0'F 0D4F

4

0'F 0D4F

MKR CTV

/'F

/'F /D4F

QRNGINGPIVG CTV '% UVGGP 4 4

NQRNGI NQRNGI NQRNGI

0'F

b

D

HD

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV *'# 5

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV DWKIGPF OQOGPV GPMGNG DWKIKPI TGMGPGP OGV IGEQODKPGGTFG RTQHKGNIGIGXGPU /'F TGMGPYCCTFG OQOGPV M0O RTQHKGN TGFWEVKG HNGPUFQQTUPGFG

DQWVICVGP #HTGF EO MYCNKVGKV H[ FG DQWVICVGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF HW D VH #H #HPGV

/'F /E4F

0OO 0OO 9RN 9GNOKP OO 9GHOKP OO

# g/ g/

EO

EO EO EO EO EO

XQQT FQQTUPGFGMNCUUG GP /E4F /RN4F 9RN g/ XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GN4F XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GH4F

H[

M0O

9GNOKP g/ 9GHOKP g/

H[

M0O

H[

M0O

ICVGP XQQT XGTDKPFKPIUOKFFGNGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF CNU #HPGV HW g/ #H g/ H[

M0

M0

CTV FYCTUMTCEJV

CHUEJWKXKPI 8'F TGMGPYCCTFG OQOGPV RTQHKGN HCEVQT KP HQTOWNGU IGNCUV RTQHKGN FKMVG KP DGUEJQWYFG RWPV h V

VGUV M0 IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP OO RTQHKGN MYCNKVGKV H[ D J 5[ JY *'# # g/ 5 0OO +[ VH OO VY OO +V EO JY T EO EO OO OO EO OO OO OO

8'F 8E4F

H[ g/

TGMGP OGV JQQIVG XCP JGV NKLH CHTQPFKPIUVTCCN KP RTQHKGN

8E4F 8RN4F

#X

/

/

M0

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

t'F H[

g/

algemeen geldt:

t'F

8'F +[

5 V

0OO

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

t'F

8'F #Y

KPFKGP #H #Y

EO EO

0OO

#H D VH #Y JY VY #H #Y

YCCTFG XQQT t'F YCCTOGG OCI YQTFGP IGTGMGPF XQQT + GP *RTQHKGNGP

0OO

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

JY VY OGV

e h

FWU

GKU

EQPENWUKG YGGTUVCPF VGIGP RNQQKGP JQGHV PKGV VG YQTFGP DGTGMGPF e = ( 235 / fy ) =

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

S J D # D D #

S S VH VH JY

p p

D VY JY D D VY VY VH VY T T VH VH J J

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

C

D

E

F

G

H

H

I #X #X IGYCNUVG 7 GP % RTQHKGNGP #X #X IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP IGYCNUVG 6 RTQHKGNGP IGNCUV +* DWKU NKLH IGNCUV +* DWKU HNGPU #X #X #X #X #X #X # # h # # #

IGYCNUVG TJ DWKU JQQIVG #X #X IGYCNUVG TJ DWKU DTGGFVG #X #X #X TQPFG DWKURTQHKGNGP #X

CTV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI

ICHHGNQRNGIIKPI 0'F TGMGPYCCTFG QRNGITGCEVKG QRNGINGPIVG E VUEJQV VQVCNG FKMVG UEJQVLGU DUEJQV VQVCNG DTGGFVG UEJQVLGU

KPEN NKLH \KLMCPV QRNGIIKPI E VQV GKPF NKIIGT Z GT YQTFGP IGGP XGTUVKLXKPIUUEJQVLGU VQGIGRCUV DGHH

M0 OO OO

RTQHKGN MYCNKVGKV H[ [TKEJVKPI J MTQOOG

DGHH

*'# 5 E

' 0OO g/ \TKEJVKPI OO D VY DGHH

VGUV 0OO OO OO

OO OO

VUEJQV

DUEJQV

DUEJQV

VUEJQV DQXGPCCP\KEJV

Z

E

\KLCCP\KEJV

FQQTUPGFG

0'0 CTV

DGHH

J E Z E

DGHH

J E NET[ MPKMNGPIVG [TKEJVKPI FQQTUPGFG # DGHH VY

DUEJQV VY VUEJQV

+

VUEJQV DUEJQV

DGHHVUEJQV VY

(

OO OO OO EO OO OO

VTCCIJGKFUUVTCCN K + #

[TKEJVKPI

0'F 0D4F 0D4F c

c

#

H[

g/

0D4F

M0

c

F

F l

?

F = a

l l ?

F =

l[NET[ K[ lp

' H[

-

l[l[ l

p

IGOKFFGNFG QRNGIURCPPKPI

0OO

C ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV RTKUOCVKUEJG QR DWKIKPI DGNCUVG UVCXGP

MKR -KREQPVTQNG IGDGWTF CNVKLF OGV CNNGGP RTQHKGN UEJGOC XCP JGV VG EQPVTQNGTGP NKIIGTUGIOGPV VWUUGP ICHHGNU QH MKRUVGWPGP ITQQVUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF /'F MNGKPUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF b ITQQVUVG OQOGPV reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl W y,eff = = = = = = = HE200A S235 235 N/mm2 190 mm 10 mm 3692 82,8 cm4 mm E A G g/ b tw Iz

W red= Ared= = = = = = = =

0,0 0,0

cm cm2

3

/

QPIGUVGWPFG NGPIVG UGIOGPV N %

% NMKRNET

b/

210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 mm 6,5 1336 mm cm4 mm cm 4

KPXQGTIGIGXGPU VDE MKREQPVTQNG VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP basisgeval uit NEN 6771 RCTCDQQN GGP \KLFG KPIGMNGOF momentenverloop IGYCNUVG + GP *RTQHKGNGP soort profiel \YCCTVGRWPV DQXGPHNGPU aangrijpingspunt belasting VWUUGP MKRUVGWPGP wijze zijdelijngse steunen CCPXWNNGPFG KPXQGT XKC GGP NKIIGTDGTGMGPKPIGP door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT1 vol - 6.10.a

iz = 388,6 cm3 = 49,8 It = 429,5 cm3 = 21,0 = 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 l = 4000 0 OQOGPVGPNKLP IGMQ\GP XGNF GP MKRUVGWPGP = = 4000 4000

mm mm mm

CCPVCN MKRUVGWPGP P VG EQPVTQNGTGP NKIIGTFGGN

VWUUGP FG MKRUVGWPGP 1,12 2,36

MKREQPVTQNG CNIGOGGP

MKREQPVTQNG IGYCNUV RTQHKGN

/'F M0O NI VGMGPCHURTCCM IGVGMGPFG OQOGPVGPNKLP YKLMV CH XCP FG OGEJCPKECDGTGMGPKPI NUV NMKRNET TGMGP OGV GGP QPIGUVGWPFG NGPIVG NMKRNET afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt H N H NUV = = OO OO OO O O

/[UF /[UF

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 H

b

0,00 )= 1,40

Er wordt gerekend met de volgende gegevens: NI lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte N /'F rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde /[UF /[UF

OO OO M0O M0O M0O

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= XGTJQWFKPI fb /[UF /[UF VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP

% % $

VQGVUKPI MKR

/'F /D4F /D4F c .6 c .6

art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen 9[ H[ g/ /D4F c .6

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG C

M0O

F.6

F.6 l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c .6

F .6 = a.6

l.6 l.6 ?

F .6 =

?

l.6 ( W y* fy / Mcr )

(

0'0

/ET/MGMTGF % NI

' +\ ) +V

M0O

C ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 h / tf a= h tf 10 / t

12 3 w

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : <=75= bl

2 g

190 190 6,5 .3

/

10

=

19,0

<=575=

aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= =

-5,4 10

-5

2162 a=

+ 2162

1,03 eis<5000

0,913 conclusie: kred= 1,00

h / tw= 190 / 6,5 toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

0'0

29,231

C=

p

C1 lkip 1,970 5600

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 1222,4 .2 ( 5600 .2 ) = 190 2

-0,820 2+ 1) +p -0,820 5600 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

3,4

D

h ( Ed Iz 2 Gd It DGPCFGTKPI IGNFV CNNGGP XQQT +RTQHKGNGP S=

1222,4

VQGVUKPI MKR

CTV MKRMTQOOGP XQQT IGYCNUVG RTQHKGNGP QH GSWKXCNGPVG IGNCUVG RTQHKGNGP H[

/'F /D4F /D4F c .6OQF /ET

IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG

D

9[

g/

/D4F

M0O

l.6

CNU DKL DGTGMGPKPI MKRMTQOOGP CNIGOGGP c .6 H

c .6

F.6

c .6

F.6 b l.6

c .6

?

l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c .6OQF c .6/H H

ME =

l.6?

F .6 = a.6

l.6 l.6 b l.6 ?

MKR

F .6 =

TGMGP OGV c.6OQF =

?

opmerking

C ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek met een variabele EI, een trapeziumbelasting en een puntlast werk woning te Huissen

werknummer onderdeel 12345

1xprofiel 1: HE140A

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

test

<40

kerngegevens toegepaste norm = eurocode nieuwbouw ontwerplevensduur klasse = 3 1 gevolgklasse CC x= 0,89 correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte lengte van het overstek toelaatbare einddoorbuiging veld L1 bijkomende doorbuiging veld L1 toegepaste zeeg veld L1 toelaatbare einddoorbuiging uitkraging L2 bijkomende doorbuiging uitkraging L2 toegepaste zeeg veld L2 (knoop 3)

ontwerplevensduur = 50 jaar toepassing gebouwen en andere gewone constructies 6.10.a 6.10.b 6.1 partiële factoren gG;j= xgG;j= 1,08 gM0= 1,22 1,00 gQ;1= gQ;1= 1,35 gM1= 1,35 1,00 gQ;i= 1,35 gM2= gQ;i= 1,35 1,25 eigen gewicht ligger automatisch berekenen nee traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting belasting profiel 1: sterke as SI Sg = 1033 cm4 = 0,00 kN/m' SW pl SA = 174 cm3 = 31,4 cm2 3 SW el = 155 cm E = 210000 N/mm2 maat a= 0,050 m F1 q1 q2 q3 1 2 3 L1= 4,000 m L2= 1,500 m

A: woon- en verblijfsruimtes y0 = 0,4 y1 = 0,5 y2 = 0,3 yt= 1,00 L1= 4 L2= 1,5 1: 250 1: 333,3 0 1: 125 1: 167 0 m m *L *L mm *L *L mm

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 1 1 1 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

test Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 6.10.a:

STR/GEO

1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1 0,9 Gk,j 1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1 0,9 Gk,j kip

1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

+ + + + + + + = + + + + + + + = 0,17

0,00 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 0,00 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 SLS

= SQmom 1,00 = SQextr+mom 1,00 = SQextr+mom 1 1 = = = SQmom 1,00 = SQextr+mom 1,00 = SQextr+mom 1 1 ueind = = 0,27

1,00 2,57 2,43 2,60 0,90 1,00 2,57 2,43 2,60 0,90 ubij

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' 0,21 test

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 1 1 1 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 6.10.a: 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1 0,10

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: ULS buiging 0,14 dwarskracht 0,04 onderflensinklemming

EQU en STR/GEO

resultaten mechanicaberekeningen

maat a F1 q1 q2 1 L1= 4,000 2 L2= 1,500 3 q3

2000 1000 0

schematische weergave van de I van het overstek

2 L2= 1,500

3 (overstek)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

EQU (groep A) belastinggeval / combinatie 6.10 overstek volbelast STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (overstek volbelast) ULS(1) 6.10.a alles volbelast ULS(2) 6.10.b alles volbelast ULS(3) 6.10.a veld volbelast ULS(4) 6.10.b veld volbelast maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (overstek volbelast) ULS(1) 6.10.a alles volbelast ULS(2) 6.10.b alles volbelast ULS(3) 6.10.a veld volbelast ULS(4) 6.10.b veld volbelast maatgevende waarden

belastingen q1 q2 0,90 2,60

q3 0,0

F1 0,00

alle steunpunten blijven op druk dwarskracht (kN) reactie (kN) V2,1 V2,3 R1 R2 V1,2 -1,6 2,0 -2,0 1,6 4,0

belastingen q1 q2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,57 2,57 2,43 2,43 2,57 0,90 2,43 0,90

q3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEd=

dwarskracht (kN) V2,1 V1,2 -1,9 -1,9 -2,0 0,1 -4,9 -4,6 -5,0 -4,8 5,4 kN veldmoment (kNm) M1.2 1,8 1,8 2,0 #N/B 4,7 4,4 5,0 4,7 MEd,v= 2,1 2,1 2,0 0,1 5,4 5,1 5,2 4,9

V2,3 -0,8 -0,8 0,0 -0,7 -1,9 -1,8 -0,7 -0,7

reactie (kN) R1 R2 1,9 1,9 2,0 -0,1 4,9 4,6 5,0 4,8 REd= 2,8 2,8 2,0 0,8 7,3 6,9 5,9 5,6 7,3 kN vervorming (mm) u1,2 u3 1,4 1,4 1,5 -0,2 -1,4 -1,4 -1,8 0,4

steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= -0,4 -0,4 0,0 -0,3 -1,0 -0,9 -0,3 -0,3 1,0

positie Mveld,max (m) uit R1 1,91 1,91 2,00 n.v.t. 1,91 1,91 1,97 1,97

kNm

5,0

kNm test

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon Gk,j = Qk1 + y0,i * Qk,i uelastisch = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + uzeeg = ubij uelastisch = ueind,toe ueind,toelaatbaar = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij,toe ubij,toelaatbaar = ubij / ubij,toelaatbaar u.c. = = = = = = = = = = = alles volbelast u1,2 u3 1,4 1,4 0,0 2,7 1,4 16,0 0,17 12,0 0,11 -1,4 -1,4 0,0 -2,8 -1,4 12,0 0,24 9,0 0,16 veld volbelast u1,2 u3 1,4 1,5 0,0 2,9 1,5 16,0 0,18 12,0 0,13 -1,4 -1,8 0,0 -3,3 -1,8 12,0 0,27 9,0 0,21 overstek volbelast u1,2 u3 1,4 -0,2 0,0 1,2 -0,2 16,0 0,08 12,0 0,01 -1,4 0,4 0,0 -1,0 0,4 12,0 0,09 9,0 0,04

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 5,0

6.12

test MEd Mc,Rd VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd NEd Nb,Rd MEd Mb,Rd <= 1,0 = 5,0 36,5 5,4 137,1 4,9 71,5 7,3 71,5 5,0 29,4 = 0,14 -

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

5,4

6.17

<= 1,0

=

=

0,04

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

4,9

6.46

<= 1,0

=

=

0,07

-

R2

=

7,3

6.46

<= 1,0

=

=

0,10

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

5,0

6.54

<= 1,0

=

=

0,17

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 4,9 7,3 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

b 140 140

fb

4,97 4,97

) ) )

= =

6 8

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 5,0 kNm profiel = HE140A reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit = S235 fy = 235 N/mm2 fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd = 360 N/mm2 b = 140 mm tf = 8,5 mm 6.12 MEd Af <= 1,0 = 4,9625 = 0,14 = 14,0 0,9 Mc,Rd Af,net 36,5 = 11,9 6.14

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

31,4 1,00 1,25 173,5 155,4 155,4 11,9 11,9

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

W el,min gM0 10-3

fy =

= 11,9

155,4 0,9 1,25 235 1,00

235 1,00 360

10-3 10-3

= =

36,5 3,1

kNm kN

Af gM0

10-3

=

11,9

10-3

=

2,8

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) VEd rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t

test = 5,4 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy = HE140A = S235 = 235 N/mm2 b = 140 mm h = 133 mm Sy = 87 cm3 hw = 133 reken met hoogte van het lijf afrondingstraal in profiel A gM0 Iy tf tw It 8,5 hw r = = = = = = 2= = = 31,4 1,00 1033 8,5 5,5 8,1 116 116 12 cm2 cm4 mm mm cm4 mm mm mm

6.17

VEd Vc,Rd Vc,Rd=

<= 1,0

=

5,4 137,1 fy gM0

=

0,04

-

6.18

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1011

235 1,00

10-3

/ 3

=

137,1 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

8,4 / (3

= 1,00 )

0,02

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

5,4 1033

87 6

102

=

8

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw = = 11,9

indien Af / Aw >= 0,6 =

5,4 103 638 11,9 6,4 1,9 10-2 cm2 10-2 cm2 -

=

8

N/mm2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw

=

140 116 /

8,5 5,5 6,4

= = =

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

=

8

N/mm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

116 5,5 ( 235

> 72

1,00 1,00 235

eis

21,1

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

A 3140 rekenwaarde oplegreactie = opleglengte c = tschot totale dikte schotjes = bschot = totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

(3) a

gewalste I en H profielen

Av= Av= NEd

-2 -2 7,3 200 0 279,0 12,3

b 140 kN mm mm mm mm

tf 8,5

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 5,5 = = = = =

tf +2 r ) +2 12 ) 8,5 HE140A E = S235 235 N/mm2 gM1 = z-richting 133 mm b = tw c = beff

= 1010,8 210000 N/mm2 1,00 140 5,5 mm mm

beff tschot bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot

I=1/12 ( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

= = = = =

traagheidsstraal i = I /A

0,5 ( ( 2 232,3 0 (

133,0 2 + 133 2 + 133 5,5 +( 279,0 3 + ( 0,3221 104

200,0 200

2 2

)+ )

12,3

+

200

279,0 232,3 / 13

6 0 102 )

)* )*

0 6

3

/2= = = = )= =

232,3 240,2 266,0 12,78 0,3221 1,6

mm mm mm 102cm2 104mm4 mm

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd= c =

<= 1,0

=

7,2944 71,5 fy <= 1,0

=

0,10

-

6.47-6.48

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,238

12,8

235 1 2,479

10-1

/

1,00

= =

71,5

kN

6.49

c=

2,479 +( ( 167,5 93,9 1,784 (

0,238 -

F + ( F2 - -l2 )

--- 2 F =0,5 [ 1+a ( l - 0,2 ) + l ]

2

-

1,784 1,784

2

) ] = 2,479 -

F=

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

1,784 - 0,2 ) +

2

6.50

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

266 = =

/ 1,6 p ( 210000 167,5 / =

/ 93,9 7,3

235

)

gemiddelde oplegspanning

103

140

200

)

=

0,2605 N/mm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen W red= grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment reductie weerstandsmoment 0,0 My,1,s,d= 1,0 MEd= 4,7 My,2,s,d= 0,0 Ared= reductie doorsnede 0,0 b= grootste moment 0,00 profiel = HE140A E = 210000 kwaliteit = S235 A = 31,4 fy = 235 N/mm2 G = 80769 gM1 h = 133 mm = 1,00 bM tf M ongesteunde lengte segment l= 4000 = 8,5 mm b = 140 Iy tw = 1033 cm4 = 5,5 C1= 1,115 C2= -0,450 lkip=lcr= 4000 iy Iz = 57,4 mm = 389 W y,el iz invoergegevens tbc kipcontrole = 155,4 cm3 = 35,2 tabel 9, geval 2:q-last W y,pl It = 173,5 cm3 = 8,1 basisgeval uit NEN 6771 parabool scharnierend W y,eff momentenverloop = 155,4 cm3 h/b = 0,95 gewalste I- en H-profielen soort profiel plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen zwaartepunt bovenflens ckip;links aangrijpingspunt belasting = 0,00 * 4000 = 0 tussen 2 gaffels ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 wijze zijdelijngse steunen l = 4000 0 = 4000 aanvullende invoer via een liggerberekeningen: momentenlijn gekozen veld en kipsteunen door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld UGT1 vol - 6.10.a grenstoestand

2,0 0,0

test

cm3 cm2 N/mm2 cm2 N/mm2 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

aantal kipsteunen n= te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen) =

0 1 1,12 2,36

-

-2,0 -4,0 -6,0

kipcontrole algemeen:

0,16

kipcontrole gewalst profiel: 0,15

4,7 kNm 4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= = 1,00 4000 = 1,00 4000 reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt f1 l f2 lst = = = 4000 4000 4000 = 0,00 = 4,00 mm mm mm m m

My,1,s,d=

1,0

My,2,s,d=

0,0 lg=

MEd=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde My,1,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde My,2,s,d=

4000 4000 4,7 1,0 0,0

mm mm kNm kNm kNm

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last

0,450

C1= 1,115 C2= -0,450 = 0,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

4,7 29,4

=

0,16

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

6.55

Mb,Rd= c LT =

c LT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= c LT =

0,804

155,4

235 1 0,869

10-6

/

1,00

= =

29,4

kNm

6.56

0,804 0,804 0,869 0,785 59

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

F LT= 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

3

0,869

+(

2

0,785 2 ) maatgevende waarde 0,785

2

c LT = = =

--2 F LT =0,5 [ 1+aLT ( lLT - 0,2 ) + lLT ]

0,21 / (

(

59

0,785 - 0,2 ) +

]

--

lLT = ( W y* fy / Mcr )

=

155,4

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

389

80769

8,1

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 133 133 5,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= -5,4 10-5 3033 24,182 a= + 1,03 = 9 = 15,6 aan deze eis wordt voldaan 8,5 = 3033 1012 140 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,866 conclusie: kred= 1,00 /

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

h / tw= 133 / 5,5 = toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

3033 eis<5000

C=

p

C1 lkip 1,115 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[ ( 1 + 9,870 742,0 .2 ( 4000 .2 ) = 133 2

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 389,3 ) 80769 8,1

742,0

]

=

3,2

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

=

742,0 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

4,6598 31,1 fy

--

=

0,15

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= c LT,mod Mcr=

59

Wy

/ gM1 0,78 <= 1,0

Mb,Rd=

0,851

155,4

235

10-6

/

1,00

=

31,1

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen c LT = 0,796 0,78

2

6.57

c LT =

1

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

c LT <=

6.58

+( -

1 0,796

=

2

0,826 -

-

0,75

0,785 c LT

2

) = = ] = 0,826 0,851 0,970 0,796 -

1 /

--

lLT2

=

1 /

=

1,6

maatgevende waarde

c LT,mod = c LT / f = 0,826 f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0

---2 F LT=0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT ]

kip

/ 0,97 f = 1 - 0,5 ( 1 F LT= 0,5 [ 1+

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,851 ) [1-2,0( 0,785 0,8 )2 ( 0,78 - 0,4 ) + 0,75 0,78

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt trapezium EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met trapeziumbelasting

YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg

1xprofiel 1: HE160A S235

3

HNGPUFKMVG

YQPKPI VG *WKUUGP

OCVGTKCCN MNCUUG QPVYGTRNGXGPUFWWT toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i=

VGUV

eurocode nieuwbouw %% x= 3 1 0,89

<40

LCCT gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 1,08 1,35 1,35 6.1 partiële factoren g/ g/ g/ 1,00 1,00 1,25

GKIGP IGYKEJV NKIIGT CWVQOCVKUEJ DGTGMGPGP ja A: woon- en verblijfsruimtes VTCCIJGKFUOQOGPV GP YGGTUVCPFUOQOGPV KP TKEJVKPI XCP FG DGNCUVKPI y 0= y 1= y 2= yt= L= 1: 1: DGNCUVKPI RTQHKGN UVGTMG CU S+ = SI cm4 S9RN = S# cm3 S9GN = cm

3

0,30 38,8

M0O

m *L *L mm

E

EO 210000 0OO

trapeziumbelasting

q2

2

q1

1 5,02

belastingen en combinaties q1: (links)

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

Gk,j 3,30 Gk,j 3,30 Gk,j 3,30 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 SQmom 1,00 SQextr+mom 2,00 SQextr+mom 2,00 3,30

= = = = =

3,30 5,37 6,27 6,64 2,97

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2: (rechts)

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30

= = = = =

5,30

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

WPKV[EJGEMU 7.5 DWKIKPI

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast FYCTUMTCEJV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI MKR 5.5 WGKPF WDKL

resultaten mechanicaberekeningen

trapeziumbelasting

woning te Huissen

q1

1 5,02 belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastingen q1 3,30 2,00 5,37 6,27 q2 5,30 4,00 10,50 11,14 2

q2

dwarskracht (kN) V1,2 -9,97 -6,69 -17,76 -19,81 V2.1 11,64 8,37 22,05 23,88 kN

reactie (kN) R1 9,97 6,69 17,76 19,81 R2 11,64 8,37 22,05 23,88 kN

VEd= 23,88

REd= 23,88

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt trapezium EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 veldmoment (kNm) M1.2 13,58 9,48 25,05 27,48 kNm MEd,v= 27,5 kNm test positie Mveld,max (m) uit R1 2,61 2,65 2,64 2,63 vervorming (mm) u1,2 10,1 7,1

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = = vervorming u1,2 10,13 7,1 0,0 17,2 20,1 0,86 7,1 15,1 0,47

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

DWKIKPI CTV /'F

test /'F /E4F D HD OO OO VGUV EO EO EO EO EO EO

FYCTUMTCEJV CTV

8'F

8'F 8E4F

QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI CTV

4

0'F 0D4F

4

0'F 0D4F

MKR CTV

/'F

/'F /D4F

QRNGINGPIVG CTV '% UVGGP 4 4

NQRNGI NQRNGI NQRNGI

0'F

b

TGMGPYCCTFG OQOGPV

CTV DWKIGPF OQOGPV GPMGNG DWKIKPI TGMGPGP OGV IGEQODKPGGTFG RTQHKGNIGIGXGPU /'F M0O RTQHKGN *'# # # g/ TGFWEVKG HNGPUFQQTUPGFG

DQWVICVGPHTGF EO MYCNKVGKV 5 H[ 0OO g/ FG DQWVICVGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF HW D VH 0OO OO OO

9RN 9GNOKP 9GHOKP

/'F /E4F

#H #HPGV

XQQT FQQTUPGFGMNCUUG GP /E4F /RN4F 9RN g/ XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GN4F 9GNOKP g/ XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GH4F 9GHOKP g/

H[

M0O

H[

M0O

H[

M0O

ICVGP XQQT XGTDKPFKPIUOKFFGNGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF CNU #HPGV HW g/ #H g/ H[

M0

M0

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt trapezium EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV FYCTUMTCEJV

CHUEJWKXKPI 8'F RTQHKGN HCEVQT KP HQTOWNGU IGNCUV RTQHKGN FKMVG KP DGUEJQWYFG RWPV h V

TGMGPYCCTFG OQOGPV

M0 IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP OO

RTQHKGN MYCNKVGKV H[ D J 5[ JY

*'# 5 0OO OO OO EO

# g/ +[ VH VY +V JY T

EO EO OO OO EO OO OO OO

TGMGP OGV JQQIVG XCP JGV NKLH

8'F 8E4F

CHTQPFKPIUVTCCN KP RTQHKGN

8E4F 8RN4F

#X

H[ g/

/

/

M0

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

t'F H[

g/

algemeen geldt:

t'F

8'F +[

5 V

0OO

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

t'F

8'F #Y

KPFKGP #H #Y

EO EO

0OO

# H D V H # Y J Y VY #H #Y

YCCTFG XQQT t'F YCCTOGG OCI YQTFGP IGTGMGPF XQQT + GP *RTQHKGNGP

0OO

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

JY VY OGV

e h

FWU

GKU

EQPENWUKG YGGTUVCPF VGIGP RNQQKGP JQGHV PKGV VG YQTFGP DGTGMGPF e = ( 235 / fy ) =

C

D

E

F

G

H

H

I

IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP #X # X IGYCNUVG 7 GP % RTQHKGNGP #X # X IGYCNUVG 6 RTQHKGNGP IGNCUV +* DWKU NKLH IGNCUV +* DWKU HNGPU # X # X # X # X # X # X IGYCNUVG TJ DWKU JQQIVG#X # X # IGYCNUVG TJ DWKU DTGGFVG X # X TQPFG DWKURTQHKGNGP # X # X

# # h # # #

S J D #

D D #

S S

VH VH JY

p p

D VY JY D D

VY VY VH VY

T T

VH VH

J J

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt trapezium EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV RTQHKGN MYCNKVGKV H[ [TKEJVKPI J MTQOOG DGHH E DGHH OO *'# 5 0OO

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI

ICHHGNQRNGIIKPI 0'F M0 QRNGINGPIVG VQVCNG FKMVG UEJQVLGU \KLMCPV QRNGIIKPI E VQV GKPF NKIIGT E VUEJQV Z OO OO OO

TGMGPYCCTFG QRNGITGCEVKG

' g/ \TKEJVKPI D VY

' 0OO OO OO

VQVCNG DTGGFVG UEJQVLGU

KPEN NKLH DUEJQV

OO

GT YQTFGP IGGP XGTUVKLXKPIUUEJQVLGU VQGIGRCUV DGHH

VUEJQV

DUEJQV

DUEJQV

VUEJQV DQXGPCCP\KEJV

Z

E

\KLCCP\KEJV

FQQTUPGFG

0'0 CTV

DGHH

J E Z E DGHH

J E NET[ MPKMNGPIVG [TKEJVKPI

OO OO OO EO OO OO

FQQTUPGFG # DGHH VY

DUEJQV VY VUEJQV (

+

VUEJQV DUEJQV

DGHHVUEJQV VY

VTCCIJGKFUUVTCCN K + #

[TKEJVKPI

0'F 0D4F

0D4F c

c

#

H[

g/

0D4F

M0

c

F

F l

?

F = a

l l ? F =

l[NET[ K[ lp

' H[

-

p

'

l[l[ l

IGOKFFGNFG QRNGIURCPPKPI

0OO

C ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt trapezium EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV RTKUOCVKUEJG QR DWKIKPI DGNCUVG UVCXGP

MKR -KREQPVTQNG IGDGWTF CNVKLF OGV CNNGGP RTQHKGN UEJGOC XCP JGV VG EQPVTQNGTGP NKIIGTUGIOGPV VWUUGP ICHHGNU QH MKRUVGWPGP ITQQVUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF /'F MNGKPUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF b reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h / QPIGUVGWPFG NGPIVG UGIOGPV N % % MKRNET b/ tf Iy iy KPXQGTIGIGXGPU VDE MKREQPVTQNG basisgeval uit NEN 6771 VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen RCTCDQQN UEJCTPKGTGPF IGYCNUVG + GP *RTQHKGNGP \YCCTVGRWPV DQXGPHNGPU VWUUGP ICHHGNU Wy,el Wy,pl Wy,eff = = = = = = = = = = = = HE160A S235 235 152 9 1673 65,7 E A N/mm2 G mm g/ mm cm mm

4

Wred= Ared= = = = = = = = =

0,0 0,0

cm cm

3 2

ITQQVUVG OQOGPV

210000 N/mm2 38,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 160 6 616 39,8 mm mm cm4 mm

4

b tw Iz iz

It = 12,2 cm 220,1 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links ckip;rechts l 0,00 1,00 * * 5020 5020 = = = 0 5020 5020

220,1 cm3 245,1 cm3

mm mm mm

CCPXWNNGPFG KPXQGT XKC GGP NKIIGTDGTGMGPKPIGP invoer van de kipsteunen door gelijkmatige verdeling te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT2 vol - 6.10.b

= 5020 0 OQOGPVGPNKLP IGMQ\GP XGNF GP MKRUVGWPGP

CCPVCN MKRUVGWPGP

P

1,76 2,48

VG EQPVTQNGTGP NKIIGTFGGN

VWUUGP FG MKRUVGWPGP

/[UF MKREQPVTQNG CNIGOGGP MKREQPVTQNG IGYCNUV RTQHKGN

/[UF /'F NI

M0O

VGMGPCHURTCCM IGVGMGPFG OQOGPVGPNKLP YKLMV CH XCP FG OGEJCPKECDGTGMGPKPI NUV H N OO OO OO = O = O

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte tussen twee gaffels lkip = l

st

=

5020

mm

NMKRNET H NUV

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 H

b

0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lengte ligger tussen de gaffels NI OO ongesteunde horizontale lengte N OO rekenwaarde buigend moment /'F M0O M0O M0O kopmoment met grootste absolute waarde/[UF kopmoment met kleinste absolute waarde /[UF

NMKR TGMGP OGV GGP QPIGUVGWPFG NGPIVG NET afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP XGTJQWFKPI fb /[UF /[UF

% % $

VQGVUKPI MKR art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG C

/'F /D4F

/D4F c.6

c.6

9[

H[

g/

/D4F c.6

M0O

F.6

F.6 l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c.6

F .6 = a.6

l.6 l.6 ? F .6 =

?

l.6 ( Wy* fy / Mcr )

(

0'0

/ET/MGMTGF % NI

' +\ ) +V

'

M0O

b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 152 152 6 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= -5,4 10-5 1571 + 1,03 / 9 = 16,9

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

aan deze eis wordt voldaan 9 = 1571 1012 160 5020 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,945

C ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt trapezium EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 = 25,333 a= 1571 eis<5000 conclusie: kred= 1,00

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 h / tw= 152 / 6

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

0'0

C=

p

C1 lkip

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1,136 5020

5020

[ ( 1 + 9,870 5020 .2

870,9 .2 (

-0,459 2+ 1) +p -0,459 5020

870,9

]

3,3

D

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

152 2

(

210000 80769

615,6 ) 12,2

870,9

DGPCFGTKPI IGNFV CNNGGP XQQT +RTQHKGNGP

VQGVUKPI MKR CTV MKRMTQOOGP XQQT IGYCNUVG RTQHKGNGP QH GSWKXCNGPVG IGNCUVG RTQHKGNGP

/'F /D4F

IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG

D

/D4F c.6OQF /ET

9[

H[

g/

/D4F

M0O

l.6

CNU DKL DGTGMGPKPI MKRMTQOOGP CNIGOGGP c.6

c.6

c.6

F.6

c.6

F.6 bl.6

l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c.6OQF

c.6/ H

TGMGP OGV c.6OQF

H

ME =

l.6 ? H MKR

F .6 = a.6

l.6 l.6 b l.6 ?

=

F.6 =

? ?

opmerking

C ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten

YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting invoergegevens van de ligger liggerlengte liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg veld 1 toegepaste zeeg veld 2 L1= L2= 1: m m *L mm mm Iy= . veld 1

1xprofiel 1: HE140A

YQQPJWKU VG *WKUUGP

OCVGTKCCN MNCUUG QPVYGTRNGXGPUFWWT eurocode nieuwbouw %% x= 3 1 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i= toepassing 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

HNGPUFKMVG

VGUV

<40 LCCT

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ g/ 1,00 1,25

GKIGP IGYKEJV NKIIGT CWVQOCVKUEJ DGTGMGPGP ja A: woon- en verblijfsruimtes VTCCIJGKFUOQOGPV GP YGGTUVCPFUOQOGPV KP TKEJVKPI XCP FG DGNCUVKPI y0= DGNCUVKPI RTQHKGN UVGTMG CU y1= y2= yt= S+ S9RN S9GN = = = q1 q2 2 L2= cm 4 Iy= 4 veld 2

cm 4 cm 3 cm 3

SI S# E

0,25 31,4

M0O

EO 210000 0OO

3

1: * L

cm 4 test

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

Gk,j 2,00 Gk,j 2,00 Gk,j 2,00 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,25 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9

= SQmom 7,00 SQextr+mom 10,00 SQextr+mom 10,00 2,00 = = = =

2,00

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

11,88 kN/m' 15,66 kN/m' 17,20 kN/m' 1,80 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

Gk,j 3,25 Gk,j 3,25 Gk,j 3,25 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,25 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9

= SQmom 2,00 SQextr+mom 5,00 SQextr+mom 5,00 3,25 = = = =

3,25 6,64

kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

10,26 kN/m' 11,07 kN/m' 2,92 kN/m'

6.10:

EQU en STR/GEO

WPKV[EJGEMU 7.5 DWKIKPI

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast FYCTUMTCEJV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI MKR 5.5

alle steunpunten blijven op druk WGKPF WDKL test

resultaten mechanicaberekeningen

q1 q2 alle steunpunten blijven op druk . EQU (groep A) belastinggeval / combinatie 6.10 veld 1 volbelast 6.10 veld 2 volbelast belastingen q1 q2 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 V2,3 V3,2 reactie (kN) R1 R2 R3 veld 1 2 L2= 4 veld 2 3

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2) 6.10.a (volbelast) 6.10.b (volbelast) 6.10.a (veld 1 volbelast) 6.10.b (veld 1 volbelast) 6.10.a (veld 2 volbelast) 6.10.b (veld 2 volbelast) maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2) 6.10.a (volbelast) 6.10.b (volbelast) 6.10.a (veld 1 volbelast) 6.10.b (veld 1 volbelast) 6.10.a (veld 2 volbelast) 6.10.b (veld 2 volbelast) maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 M3 kNm belastingen q1 q2 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 VEd= 37,8 V2,3 M0 positie Mveld,max (m) uit R1 PXV kNm uit R2 PXV V3,2

reactie (kN) R1 R2 REd= 64,8

R3 kN

veldmoment (kNm) M1.2 M2.3 MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 u2,3

MEd,st=

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = alles volbelast u1,2 u2,3 veld 1 volbelast u1,2 u2,3 0,7 0,0 16,0 12,0 2,6 0,0 16,0 12,0 veld 2 volbelast u1,2 u2,3 0,7 0,0 16,0 12,0 2,6 0,0 16,0 12,0

test

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

DWKIKPI CTV /'F

test /'F /E4F D HD OO OO

FYCTUMTCEJV CTV

8'F

8'F 8E4F

QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI CTV

4

0'F 0D4F

4

0'F 0D4F

4

0'F 0D4F

MKR CTV

/'F

/'F /D4F

QRNGINGPIVG CTV '% UVGGP 4 4

NQRNGI NQRNGI NQRNGI

0'F

b

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV *'# 5 # g/ 0OO g/ 0OO 9RN OO OO 9GNOKP 9GHOKP EO

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV DWKIGPF OQOGPV GPMGNG DWKIKPI TGMGPGP OGV IGEQODKPGGTFG RTQHKGNIGIGXGPU /'F M0O RTQHKGN TGMGPYCCTFG OQOGPV TGFWEVKG HNGPUFQQTUPGFG

DQWVICVGP #HTGF EO MYCNKVGKV H[ FG DQWVICVGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF HW D VH

EO EO EO EO EO

/'F /E4F

#H #HPGV

XQQT FQQTUPGFGMNCUUG GP /E4F /RN4F 9RN g/ XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GN4F XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GH4F

H[

M0O

9GNOKP g/

H[

M0O

9GHOKP g/

H[

M0O

ICVGP XQQT XGTDKPFKPIUOKFFGNGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF CNU #HPGV HW g/ #H g/ H[

M0

M0

CTV FYCTUMTCEJV

CHUEJWKXKPI TGMGPYCCTFG OQOGPV RTQHKGN HCEVQT KP HQTOWNGU IGNCUV RTQHKGN FKMVG KP DGUEJQWYFG RWPV h V 8'F M0 IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP OO RTQHKGN MYCNKVGKV H[ D J 5[ JY

VGUV *'# 5 # g/ 0OO +[ VH OO VY OO EO +V JY T EO

EO OO OO EO OO OO OO

TGMGP OGV JQQIVG XCP JGV NKLH 8'F 8E4F

CHTQPFKPIUVTCCN KP RTQHKGN

8E4F 8RN4F

#X

H[ g/

/

/

M0

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

t'F H[

g/

algemeen geldt:

t'F

8'F +[

5 V

0OO

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

t'F

8'F #Y

KPFKGP #H #Y

0OO

#H D VH #Y JY VY #H #Y

EO EO 0OO

YCCTFG XQQT t'F YCCTOGG OCI YQTFGP IGTGMGPF XQQT + GP *RTQHKGNGP

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

JY VY OGV

e h

FWU

GKU

EQPENWUKG YGGTUVCPF VGIGP RNQQKGP JQGHV PKGV VG YQTFGP DGTGMGPF e = ( 235 / fy ) =

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

C

D

E

F

G

H

H

I

IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP

#X #X

# # h # # #

S J D #

D D #

S S

VH VH JY

p p

D VY JY D D

VY VY VH VY

T T

VH VH VGUV

IGYCNUVG 7 GP % RTQHKGNGP #X #X IGYCNUVG 6 RTQHKGNGP IGNCUV +* DWKU NKLH IGNCUV +* DWKU HNGPU #X #X #X #X #X #X IGYCNUVG TJ DWKU JQQIVG #X #X IGYCNUVG TJ DWKU DTGGFVG #X #X TQPFG DWKURTQHKGNGP #X #X

J J

CTV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI

ICHHGNQRNGIIKPI 0'F TGMGPYCCTFG QRNGITGCEVKG QRNGINGPIVG VQVCNG FKMVG UEJQVLGU VQVCNG DTGGFVG UEJQVLGU

KPEN NKLH \KLMCPV QRNGIIKPI E VQV GKPF NKIIGT E VUEJQV DUEJQV Z

M0 OO OO

RTQHKGN MYCNKVGKV H[ [TKEJVKPI J MTQOOG

DGHH

*'# 5 E DGHH

' 0OO g/ \TKEJVKPI OO D VY

' 0OO OO OO

OO OO

GT YQTFGP IGGP XGTUVKLXKPIUUEJQVLGU VQGIGRCUV DGHH

VUEJQV

DUEJQV

DUEJQV

VUEJQV DQXGPCCP\KEJV

Z

E

\KLCCP\KEJV

FQQTUPGFG

0'0 CTV

DGHH

J E Z E

DGHH

J E NET[ MPKMNGPIVG [TKEJVKPI FQQTUPGFG # DGHH VY

DUEJQV VY VUEJQV

+

VUEJQV DUEJQV

DGHHVUEJQV VY

OO OO OO EO OO OO

(

VTCCIJGKFUUVTCCN K + #

[TKEJVKPI

0'F 0D4F

0D4F

c

#

H[

g/

0D4F

M0

c

c

F

F l

?

F = a

l l ?

F =

l[NET[ K[ lp

' H[

-

p

'

l[l[ l

IGOKFFGNFG QRNGIURCPPKPI

0OO

C ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV RTKUOCVKUEJG QR DWKIKPI DGNCUVG UVCXGP

MKR -KREQPVTQNG IGDGWTF CNVKLF OGV CNNGGP RTQHKGN UEJGOC XCP JGV VG EQPVTQNGTGP NKIIGTUGIOGPV VWUUGP ICHHGNU QH MKRUVGWPGP ITQQVUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF /'F MNGKPUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF b reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy / QPIGUVGWPFG NGPIVG UGIOGPV N % % MKRNET b/ h tf Iy iy KPXQGTIGIGXGPU VDE MKREQPVTQNG VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen RCTCDQQN UEJCTPKGTGPF IGYCNUVG + GP *RTQHKGNGP \YCCTVGRWPV DQXGPHNGPU VWUUGP ICHHGNU W y,el W y,pl W y,eff = = = = = = = = = = HE140A S235 235 133 8,5 1033 57,4 E A N/mm 2 G g/ mm mm cm 4 mm b tw Iz iz It

W red= Ared= = = = = = = = = =

0,0 0,0

cm 3

ITQQVUVG OQOGPV

cm 2 210000 N/mm 2 31,4 cm 2 80769 N/mm 2 1,00 140 5,5 389 35,2 8,1 mm mm cm 4 mm cm 4 mm mm mm

155,4 cm 3 173,5 cm 3

155,4 cm 3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts l = 1,00 * 4000 = = 4000 4000 = 4000 0 OQOGPVGPNKLP IGMQ\GP XGNF GP MKRUVGWPGP

CCPXWNNGPFG KPXQGT XKC GGP NKIIGTDGTGMGPKPIGP door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT1 vol - 6.10.a

CCPVCN MKRUVGWPGP VG EQPVTQNGTGP NKIIGTFGGN

VWUUGP FG MKRUVGWPGP

P

1,24 2,68

/[UF /[UF /'F NI MKREQPVTQNG CNIGOGGP MKREQPVTQNG IGYCNUV RTQHKGN

M0O

VGMGPCHURTCCM IGVGMGPFG OQOGPVGPNKLP YKLMV CH XCP FG OGEJCPKECDGTGMGPKPI NUV H N OO OO OO = = O O

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 H

b

0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: NI OO lengte ligger tussen de gaffels N OO /'F M0O rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde /[UF M0O ongesteunde horizontale lengte kopmoment met kleinste absolute waarde /[UF M0O

NMKRNET H NUV

TGMGP OGV GGP QPIGUVGWPFG NGPIVG NMKRNET afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= XGTJQWFKPI fb /[UF /[UF VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP

% % $

VQGVUKPI MKR

art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG C

/'F /D4F

/D4F c .6

c .6

9[

H[

g/

/D4F c .6

M0O

F.6

F.6 l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c .6

F .6 = a.6

l.6 l.6 ? F .6 =

?

l.6 ( W y* fy / Mcr )

(

0'0

/ET/MGMTGF % NI

' +\ ) +V b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a=

' <=75=

133 133

/ 8,5

9

=

M0O

h / tf

15,6

aan deze eis wordt voldaan h tf 1012 / t3w b l2g <=575= 5,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= -5,4 10-5 3033 + 1,03 = 3033 1012 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 140 0,866

C ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 = 24,182 a= 3033 eis<5000 C2 lkip 742,0 .2 ( -0,800 2+ 1) +p -0,800 4000 133 2 ( 210000 80769 389,3 ) 8,1 742,0 742,0 ] 4,0 conclusie: S ] kred= 1,00

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 h / tw= 133 / 5,5

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770 C1 lg C= p [(1+ p2 0'0 lkip lkip .2 C= p 1,640 4000

D

S .2 (

C2 2+ 1) +p

4000

[(1+

9,870 4000 .2

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

DGPCFGTKPI IGNFV CNNGGP XQQT +RTQHKGNGP

VQGVUKPI MKR

CTV MKRMTQOOGP XQQT IGYCNUVG RTQHKGNGP QH GSWKXCNGPVG IGNCUVG RTQHKGNGP 9[

/'F /D4F

IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG

D

/D4F c .6OQF /ET

H[

g/

/D4F

M0O

l.6

CNU DKL DGTGMGPKPI MKRMTQOOGP CNIGOGGP c .6

c .6

c .6

F.6

c .6

F.6 bl.6

?

l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c .6OQF

c .6/ H

TGMGP OGV c.6OQF

H

ME =

l.6? MKR

F .6 = a.6

l.6 l.6 b l.6 ?

H

=

F.6 =

?

opmerking

C ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 3 steunpunten met een scharnier in veld 2

YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte liggerlengte plaats scharnier tot R2 toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg veld 1 toegepaste zeeg veld 2 eurocode nieuwbouw %% x= 3 1 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i=

1xprofiel 1: HE160A

YQPKPI VG *WKUUGP

OCVGTKCCN MNCUUG QPVYGTRNGXGPUFWWT toepassing 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

HNGPUFKMVG

VGUV

<40 LCCT

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ g/ 1,00 1,25

GKIGP IGYKEJV NKIIGT CWVQOCVKUEJ DGTGMGPGP ja A: woon- en verblijfsruimtes VTCCIJGKFUOQOGPV GP YGGTUVCPFUOQOGPV KP TKEJVKPI XCP FG y0= DGNCUVKPI QR RTQHKGN UVGTMG CU y1= y2= yt= L1= L2= m m S+ S9RN S9GN = = = cm 4 cm 3 cm 3 SI S# E 1,125 3,375 0,30 38,8 M0O EO 210000 0OO

q1 q2

2 UEJCTPKGT 4,5 3

C 1,125 m 1: *L mm mm 1: * L

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9

= SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 = = = =

5,30

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

Gk,j 7,30 Gk,j 7,30 Gk,j 7,30 0,9 Gk,j

+ + + + + + =

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9

= SQmom 5,00 SQextr+mom 6,00 SQextr+mom 6,00 7,30 = = = =

7,30

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

15,63 kN/m' 16,00 kN/m' 17,04 kN/m' 6,57 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

WPKV[EJGEMU 7.5 DWKIKPI

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast FYCTUMTCEJV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI MKR

5.5

er komt trek op één van de steunpunten! WGKPF WDKL test

resultaten mechanicaberekeningen

q1 q2 er komt trek op één van de steunpunten! . EQU (groep A) belastinggeval / combinatie 6.10 veld 1 volbelast 6.10 veld 2 volbelast belastingen q1 11,84 4,77 q2 6,57 17,04 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -19,5 1,2 27,8 20,3 V2,3 -18,5 -47,9 V3,2 11,1 28,7 Vschar -11,1 -28,7 reactie (kN) R1 R2 19,5 -1,2 46,3 68,2 R3 11,1 28,7 veld 1 2 L2= 4,5 veld 2 3

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2) 6.10.a (volbelast) 6.10.b (volbelast) 6.10.a (veld 1 volbelast) 6.10.b (veld 1 volbelast) 6.10.a (veld 2 volbelast) 6.10.b (veld 2 volbelast) maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1 volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2 volbelast) 6.10.a (alles volbelast) 6.10.b (alles volbelast) 6.10.a (veld 1 volbelast) 6.10.b (veld 1 volbelast) 6.10.a (veld 2 volbelast) 6.10.b (veld 2 volbelast) maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 M3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= -18,5 -15,2 -16,6 -15,2 -39,6 -40,5 -16,6 -16,6 -39,6 -40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm belastingen q1 5,30 4,00 4,00 4,77 10,50 11,14 10,50 11,14 4,77 4,77 q2 7,30 6,00 6,57 6,00 15,63 16,00 6,57 6,57 15,63 16,00 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -6,0 -4,2 -3,8 -5,8 -11,1 -12,1 -16,8 -18,1 0,3 0,6 15,2 11,8 12,2 13,3 30,9 32,4 25,2 26,4 19,4 19,7 45,0 V2,3 -20,5 -16,9 -18,5 -16,9 -43,9 -45,0 -18,5 -18,5 -43,9 -45,0 kN positie Mveld,max (m) uit R1 1,13 1,05 0,96 1,20 1,06 1,09 1,60 1,63 #N/B #N/B kNm uit R2 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 V3,2 12,3 10,1 11,1 10,1 26,4 27,0 11,1 11,1 26,4 27,0 Vschar -12,3 -10,1 -11,1 -10,1 -26,4 -27,0 -11,1 -11,1 -26,4 -27,0

reactie (kN) R1 R2 6,0 4,2 3,8 5,8 11,1 12,1 16,8 18,1 -0,3 -0,6 REd= 35,8 28,7 30,6 30,2 74,8 77,4 43,6 44,9 63,4 64,7 77,4

R3 12,3 10,1 11,1 10,1 26,4 27,0 11,1 11,1 26,4 27,0 kN uschar 5,4 4,8 5,6 4,1

veldmoment (kNm) M1.2 M2.3 3,4 2,2 1,8 3,5 5,9 6,6 13,5 14,7 #N/B #N/B MEd,v= 10,4 8,5 9,4 8,5 22,2 22,8 9,4 9,4 22,2 22,8 22,8

vervorming (mm) u1,2 u2,3 -0,2 -0,5 -0,9 0,2 6,2 5,3 5,9 4,9

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg uelastisch + ukruip ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = u1,2 alles volbelast u2,3 uschar 6,2 5,3 0,0 11,5 5,3 18,0 0,64 13,5 0,39 5,4 4,8 0,0 10,2 4,8 veld 1 volbelast u1,2 u2,3 uschar -0,2 -0,9 0,0 -1,2 -0,9 16,0 0,07 12,0 0,08 6,2 5,9 0,0 12,2 5,9 18,0 0,68 13,5 0,44 5,4 5,6 0,0 11,0 5,6

test veld 2 volbelast u1,2 u2,3 uschar -0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 16,0 0,00 12,0 0,02 6,2 4,9 0,0 11,2 4,9 18,0 0,62 13,5 0,37 test /'F /E4F D HD OO OO OO 5,4 4,1 0,0 9,6 4,1

-0,2 -0,5 0,0 -0,8 -0,5 16,0 0,05 12,0 0,04

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

DWKIKPI CTV /'F

FYCTUMTCEJV CTV

8'F

8'F 8E4F

QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI CTV

4

0'F 0D4F

4

0'F 0D4F

4

0'F 0D4F

MKR CTV

/'F

/'F /D4F

QRNGINGPIVG CTV '% UVGGP 4 4 4

NQRNGI NQRNGI NQRNGI NQRNGI

0'F

b

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV *'# 5 # g/ 0OO g/ 0OO 9RN OO OO 9GNOKP 9GHOKP EO

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV DWKIGPF OQOGPV GPMGNG DWKIKPI TGMGPGP OGV IGEQODKPGGTFG RTQHKGNIGIGXGPU /'F M0O RTQHKGN TGMGPYCCTFG OQOGPV TGFWEVKG HNGPUFQQTUPGFG

DQWVICVGP #HTGF EO MYCNKVGKV H[ FG DQWVICVGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF HW D VH

EO EO EO EO EO

/'F /E4F

#H #HPGV

XQQT FQQTUPGFGMNCUUG GP /E4F /RN4F 9RN g/ XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GN4F XQQT FQQTUPGFGMNCUUG /E4F /GH4F

H[

M0O

9GNOKP g/

H[

M0O

9GHOKP g/

H[

M0O

ICVGP XQQT XGTDKPFKPIUOKFFGNGP OQIGP YQTFGP XGTYCCTNQQUF CNU #HPGV HW g/ #H g/ H[

M0

M0

CTV FYCTUMTCEJV

CHUEJWKXKPI TGMGPYCCTFG OQOGPV RTQHKGN HCEVQT KP HQTOWNGU IGNCUV RTQHKGN FKMVG KP DGUEJQWYFG RWPV h V 8'F M0 IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP OO RTQHKGN MYCNKVGKV H[ D J 5[ JY

VGUV *'# 5 # g/ 0OO +[ VH OO VY OO EO +V JY T EO

EO OO OO EO OO OO OO

TGMGP OGV JQQIVG XCP JGV NKLH 8'F 8E4F

CHTQPFKPIUVTCCN KP RTQHKGN

8E4F 8RN4F

#X

H[ g/

/

/

M0

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

t'F H[

g/

algemeen geldt:

t'F

8'F +[

5 V

0OO

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

t'F

8'F #Y

KPFKGP #H #Y

0OO

#H D VH #Y JY VY #H #Y

EO EO 0OO

YCCTFG XQQT t'F YCCTOGG OCI YQTFGP IGTGMGPF XQQT + GP *RTQHKGNGP

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

JY VY OGV

e h

FWU

GKU

EQPENWUKG YGGTUVCPF VGIGP RNQQKGP JQGHV PKGV VG YQTFGP DGTGMGPF e = ( 235 / fy ) =

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

C

D

E

F

G

H

H

I

IGYCNUVG + GP * RTQHKGNGP

#X #X

# # h # # #

S J D #

D D #

S S

VH VH JY

p p

D VY JY D D

VY VY VH VY

T T

VH VH VGUV

IGYCNUVG 7 GP % RTQHKGNGP #X #X IGYCNUVG 6 RTQHKGNGP IGNCUV +* DWKU NKLH IGNCUV +* DWKU HNGPU #X #X #X #X #X #X IGYCNUVG TJ DWKU JQQIVG #X #X IGYCNUVG TJ DWKU DTGGFVG #X #X TQPFG DWKURTQHKGNGP #X #X

J J

CTV QPFGTHNGPUKPMNGOOKPI

ICHHGNQRNGIIKPI 0'F TGMGPYCCTFG QRNGITGCEVKG QRNGINGPIVG VQVCNG FKMVG UEJQVLGU VQVCNG DTGGFVG UEJQVLGU

KPEN NKLH \KLMCPV QRNGIIKPI E VQV GKPF NKIIGT E VUEJQV DUEJQV Z

M0 OO OO

RTQHKGN MYCNKVGKV H[ [TKEJVKPI J MTQOOG

DGHH

*'# 5 E DGHH

' 0OO g/ \TKEJVKPI OO D VY

' 0OO OO OO

OO OO

GT YQTFGP IGGP XGTUVKLXKPIUUEJQVLGU VQGIGRCUV DGHH

VUEJQV

DUEJQV

DUEJQV

VUEJQV DQXGPCCP\KEJV

Z

E

\KLCCP\KEJV

FQQTUPGFG

0'0 CTV

DGHH

J E Z E

DGHH

J E NET[ MPKMNGPIVG [TKEJVKPI FQQTUPGFG # DGHH VY

DUEJQV VY VUEJQV

+

VUEJQV DUEJQV

DGHHVUEJQV VY

OO OO OO EO OO OO

(

VTCCIJGKFUUVTCCN K + #

[TKEJVKPI

0'F 0D4F

0D4F

c

#

H[

g/

0D4F

M0

c

c

F

F l

?

F = a

l l ?

F =

l[NET[ K[ lp

' H[

-

p

'

l[l[ l

IGOKFFGNFG QRNGIURCPPKPI

0OO

C ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 VGUV

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 CTV RTKUOCVKUEJG QR DWKIKPI DGNCUVG UVCXGP

MKR -KREQPVTQNG IGDGWTF CNVKLF OGV CNNGGP RTQHKGN UEJGOC XCP JGV VG EQPVTQNGTGP NKIIGTUGIOGPV VWUUGP ICHHGNU QH MKRUVGWPGP ITQQVUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF /'F MNGKPUVG CDUQNWVG MQROQOGPV /[UF b reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy / QPIGUVGWPFG NGPIVG UGIOGPV N % % MKRNET b/ h tf Iy iy KPXQGTIGIGXGPU VDE MKREQPVTQNG VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen RCTCDQQN UEJCTPKGTGPF IGYCNUVG + GP *RTQHKGNGP \YCCTVGRWPV DQXGPHNGPU VWUUGP ICHHGNU W y,el W y,pl W y,eff = = = = = = = = = = HE160A S235 235 152 9 1673 65,7 E A N/mm 2 G g/ mm mm cm 4 mm b tw Iz iz It

W red= Ared= = = = = = = = = =

0,0 0,0

cm 3

ITQQVUVG OQOGPV

cm 2 210000 N/mm 2 38,8 cm 2 80769 N/mm 2 1,00 160 6 616 39,8 12,2 mm mm cm 4 mm cm 4 mm mm mm

220,1 cm 3 245,1 cm 3

220,1 cm 3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts l = 1,00 * 4000 = = 4000 4000 = 4000 0 OQOGPVGPNKLP IGMQ\GP XGNF GP MKRUVGWPGP

CCPXWNNGPFG KPXQGT XKC GGP NKIIGTDGTGMGPKPIGP door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand veld 1 UGT1 vol - 6.10.a

CCPVCN MKRUVGWPGP VG EQPVTQNGTGP NKIIGTFGGN

VWUUGP FG MKRUVGWPGP

P

0,18 3,42

/[UF /[UF /'F NI MKREQPVTQNG CNIGOGGP MKREQPVTQNG IGYCNUV RTQHKGN

M0O

VGMGPCHURTCCM IGVGMGPFG OQOGPVGPNKLP YKLMV CH XCP FG OGEJCPKECDGTGMGPKPI NUV H N OO OO OO = = O O

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 H

b

0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: NI OO lengte ligger tussen de gaffels N OO /'F M0O rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde /[UF M0O ongesteunde horizontale lengte kopmoment met kleinste absolute waarde /[UF M0O

NMKRNET H NUV

TGMGP OGV GGP QPIGUVGWPFG NGPIVG NMKRNET afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= XGTJQWFKPI fb /[UF /[UF VCDGN SNCUV GP MQROQOGPVGP

% % $

VQGVUKPI MKR

art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG C

/'F /D4F

/D4F c .6

c .6

9[

H[

g/

/D4F c .6

M0O

F.6

F.6 l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c .6

F .6 = a.6

l.6 l.6 ? F .6 =

?

l.6 ( W y* fy / Mcr )

(

0'0

/ET/MGMTGF % NI

' +\ ) +V

'

M0O

C ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.4.4 ; NDP : NL printdatum : 27-03-2011 h / tf a= <=75= 152 152 6 .3 / 9 9 = 16,9

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen :

aan deze eis wordt voldaan h tf 1012 / t3w b l2g <=575= = 2474 1012 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 160 0,896 conclusie: kred= 1,00

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 152 / 6 =

-5,4 10-5 2474 25,333 a=

+ 2474

1,03 eis<5000

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

0'0

C=

p

C1 lkip

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

2,300 4000

4000

[(1+

9,870 4000 .2

870,9 .2 (

-0,850 2+ 1) +p -0,850 4000

870,9

]

5,5

D

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

152 2

(

210000 80769

615,6 ) 12,2

870,9

DGPCFGTKPI IGNFV CNNGGP XQQT +RTQHKGNGP

VQGVUKPI MKR

CTV MKRMTQOOGP XQQT IGYCNUVG RTQHKGNGP QH GSWKXCNGPVG IGNCUVG RTQHKGNGP 9[

/'F /D4F

IGDTWKM DKL HQTOWNG MTQOOG

D

/D4F c .6OQF /ET

H[

g/

/D4F

M0O

l.6

CNU DKL DGTGMGPKPI MKRMTQOOGP CNIGOGGP c .6

c .6

c .6

F.6

c .6

F.6 bl.6

?

l.6

OCCVIGXGPFG YCCTFG

c .6OQF

c .6/ H

TGMGP OGV c.6OQF

H

ME =

l.6? MKR

F .6 = a.6

l.6 l.6 b l.6 ?

H

=

F.6 =

?

opmerking

C ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting invoergegevens van de ligger liggerlengte liggerlengte liggerlengte wilt u de EI per liggerdeel aanpassen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg veld 1 toegepaste zeeg veld 2 toegepaste zeeg veld 3 1: 1: L1= L2= L3= 5 5 5 nee 250 -1 -2 -3 *L mm mm mm 333,3 * L 1673 m m m 1 L1= 5,000 q1 y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i=

1xprofiel 1: HE160A S235

3

flensdikte

woonhuis te Huissen

12345 materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 ja -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen belasting profiel 1 : sterke as SI Sg = 1673 cm 4 SW pl SA = 245 cm 3 SW el = 220 cm 3 E

A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting = = = 0,30 38,8 kN/m'

cm 2 210000 N/mm 2

q3 q2 2 L2= 5,000 1673 3 L3= 5,000 1673 4

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test 5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j 5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j + + + + + + + = + + + + + + + = 0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 5,30 kN/m'

= SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 = = = = = SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 = = = =

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 5,30 kN/m' kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

q3:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j kip

+ + + + + + + = 0,64

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 SLS

= SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 = = = =

5,30

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10: unity-checks ULS buiging 0,59 er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,19 onderflensinklemming

EQU en STR/GEO

0,83

alle steunpunten blijven op druk ueind 0,62 ubij 0,47 test

resultaten mechanicaberekeningen

q1 q2 alle steunpunten blijven op druk 1 L1= 5,000 EQU (groep A) belastinggeval / combinatie EQU 6.10 veld L1 volbelast veld L2 volbelast veld L3 volbelast belastinggeval / combinatie BGT 6.14.b permanente belasting veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.a veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.b veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast maatgevende waarden 11,14 11,14 11,14 11,14 4,77 4,77 4,77 11,14 4,77 11,14 4,77 11,14 11,14 4,77 11,14 4,77 4,77 11,14 4,77 11,14 11,14 -22,3 -23,3 -21,7 -23,9 -8,0 -8,5 -10,1 VEd= 33,4 32,3 33,9 31,8 15,9 15,4 13,8 33,9 -27,8 -14,6 -30,5 -11,9 -27,8 -25,2 -9,3 kN 27,8 9,3 25,2 11,9 27,8 30,5 14,6 -33,4 -13,8 -15,4 -31,8 -15,9 -33,9 -32,3 22,3 10,1 8,5 23,9 8,0 21,7 23,3 22,3 23,3 21,7 23,9 8,0 8,5 10,1 REd= 61,2 46,9 64,4 43,8 43,8 40,6 23,1 64,4 61,2 23,1 40,6 43,8 43,8 64,4 46,9 kN 10,50 10,50 10,50 10,50 4,77 4,77 4,77 10,50 4,77 10,50 4,77 10,50 10,50 4,77 10,50 4,77 4,77 10,50 4,77 10,50 10,50 -21,0 -21,9 -20,5 -22,4 -8,1 -8,6 -10,0 31,5 30,5 32,0 30,1 15,8 15,3 13,8 -26,2 -14,3 -28,6 -11,9 -26,2 -23,9 -9,6 26,2 9,6 23,9 11,9 26,2 28,6 14,3 -31,5 -13,8 -15,3 -30,1 -15,8 -32,0 -30,5 21,0 10,0 8,6 22,4 8,1 20,5 21,9 21,0 21,9 20,5 22,4 8,1 8,6 10,0 57,7 44,9 60,6 42,0 42,0 39,1 23,4 57,7 23,4 39,1 42,0 42,0 60,6 44,9 belastingen q1 11,84 4,77 4,77 q2 4,77 11,84 4,77 q3 4,77 4,77 11,84 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -24,8 -7,8 -10,1 34,3 16,1 13,7 V2,3 -14,9 -29,6 -9,0 V3,2 9,0 29,6 14,9 V3,4 -13,7 -16,1 -34,3 V4,3 10,1 7,8 24,8 reactie (kN) R1 R2 24,8 7,8 10,1 49,2 45,7 22,7 R3 22,7 45,7 49,2 2 L2= 5,000 3 L3= 5,000 4 q3

R4 10,1 7,8 24,8

belastingen q1 5,30 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 q2 5,30 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 q3 5,30 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00

dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -10,6 -8,0 -8,7 -7,7 -9,0 1,0 0,7 -0,3 15,9 12,0 11,3 12,3 11,0 1,0 0,7 -0,3

V2,3 -13,3 -10,0 -1,7 -11,7 0,0 -10,0 -8,3 1,7

V3,2 13,3 10,0 -1,7 8,3 0,0 10,0 11,7 1,7

V3,4 -15,9 -12,0 0,3 -0,7 -11,0 -1,0 -12,3 -11,3

V4,3 10,6 8,0 0,3 -0,7 9,0 -1,0 7,7 8,7

reactie (kN) R1 R2 10,6 8,0 8,7 7,7 9,0 -1,0 -0,7 0,3 29,2 22,0 13,0 24,0 11,0 11,0 9,0 -2,0

R3 29,2 22,0 -2,0 9,0 11,0 11,0 24,0 13,0

R4 10,6 8,0 0,3 -0,7 9,0 -1,0 7,7 8,7 21,0 10,0 8,6 22,4 8,1 20,5 21,9 22,3 10,1 8,5 23,9 8,0 21,7 23,3

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 inde belastinggeval / combinatie BGT 6.14.b permanente belasting veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.a veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.b veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast maatgevende waarden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= -27,8 -22,5 -30,5 -19,9 -19,9 -17,2 -9,3 30,5 -27,8 -9,3 -17,2 -19,9 -19,9 -30,5 -22,5 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 24,4 21,2 25,6 6,6 7,5 10,6 MEd,v= 7,0 -0,3 11,3 -5,0 14,9 11,3 -0,3 25,6 22,3 10,6 7,5 25,6 6,6 21,2 24,4 kNm 2,0 2,1 2,0 2,1 1,7 1,8 2,1 2,5 3,1 2,7 2,5 2,5 2,3 1,9 3,0 2,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,2 -21,5 -28,6 -19,1 -19,1 -16,7 -9,6 -26,2 -9,6 -16,7 -19,1 -19,1 -28,6 -21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 22,9 20,0 23,9 6,9 7,7 10,5 6,6 0,0 10,4 -4,2 13,7 10,4 0,0 21,0 10,5 7,7 23,9 6,9 20,0 22,9 2,0 2,1 2,0 2,1 1,7 1,8 2,1 2,5 3,0 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 3,0 2,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9

steunpuntmoment (kNm) M1 M2 M3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 -10,0 -6,7 -11,7 -5,0 -5,0 -3,3 1,7 -13,3 -10,0 1,7 -3,3 -5,0 -5,0 -11,7 -6,7

M4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

veldmoment (kNm) M1.2 M2.3 M3.4 10,6 8,0 9,4 7,3 10,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3,3 2,5 n.v.t. 5,3 n.v.t. 7,5 5,3 n.v.t. 10,6 8,0 n.v.t. n.v.t. 10,1 n.v.t. 7,3 9,4

positie Mveld,max (m) uit R1 2,0 2,0 2,2 1,9 2,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. uit R2 2,5 2,5 n.v.t. 2,9 n.v.t. 2,5 2,1 n.v.t. uit R3 3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 2,7 n.v.t. 3,1 2,8

vervorming (mm) u1,2 u2,3 6,4 4,8 6,3 4,1 7,0 -2,2 -1,5 0,7 0,5 0,4 -2,2 2,6 -4,4 4,8 2,6 -2,2

u3,4 6,4 4,8 0,7 -1,5 7,0 -2,2 4,1 6,3

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon = Gk,j = = = = = = = = =

veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast

test

veld L1 +L3 volbelast

u1,2 6,4 4,8 -1,0 10,2 4,8 20,0 0,51 15,0 0,32

u2,3 0,5 0,4 -2,0 -1,1 0,4 20,0 0,06 15,0 0,02

u3,4 6,4 4,8 -3,0 8,2 4,8 20,0 0,41 15,0 0,32

u1,2 6,4 6,3 -1,0 11,7 6,3 20,0 0,58 15,0 0,42

u2,3 0,5 -2,2 -2,0 -3,7 -2,2 20,0 0,19 15,0 0,15

u3,4 6,4 0,7 -3,0 4,1 0,7 20,0 0,21 15,0 0,05

u1,2 6,4 4,1 -1,0 9,5 4,1 20,0 0,47 15,0 0,27

u2,3 0,5 2,6 -2,0 1,1 2,6 20,0 0,05 15,0 0,17

u3,4 6,4 -1,5 -3,0 1,9 -1,5 20,0 0,10 15,0 0,10

u1,2 6,4 7,0 -1,0 12,4 7,0 20,0 0,62 15,0 0,47

u2,3 0,5 -4,4 -2,0 -6,0 -4,4 20,0 0,30 15,0 0,30

u3,4 6,4 7,0 -3,0 10,4 7,0 20,0 0,52 15,0 0,47

uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i uzeeg volgens opgave ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

veld L2 volbelast

veld L2 +L3 volbelast

veld L3 volbelast

veld uon

= Gk,j = = = = = = =

u1,2 6,4 -2,2 -1,0 3,2 -2,2 20,0 0,16

u2,3 0,5 4,8 -2,0 3,3 4,8 20,0 0,17

u3,4 6,4 -2,2 -3,0 1,2 -2,2 20,0 0,06

u1,2 6,4 -1,5 -1,0 3,9 -1,5 20,0 0,20

u2,3 0,5 2,6 -2,0 1,1 2,6 20,0 0,05

u3,4 6,4 4,1 -3,0 7,5 4,1 20,0 0,37

u1,2 6,4 0,7 -1,0 6,1 0,7 20,0 0,31

u2,3 0,5 -2,2 -2,0 -3,7 -2,2 20,0 0,19

u3,4 6,4 6,3 -3,0 9,7 6,3 20,0 0,48 maximum 0,62

uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i uzeeg volgens opgave ueind ubij ueind,toe u.c. uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 15,0 0,32 15,0 0,15 15,0 0,10 15,0 0,17 15,0 0,27 15,0 0,05 15,0 0,15 15,0 0,42 maximum 0,47 test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 30,5 51,7 <= 1,0 = 33,9 179,6 <= 1,0 = 23,9 78,0 <= 1,0 = 64,4 78,0 <= 1,0 = 64,4 78,0 <= 1,0 = 23,9 78,0 <= 1,0 = 30,5 47,4 b 160 160 160 160 fb 3,89 3,89 3,89 3,89 ) ) ) ) ) = = = = 30 81 81 30 mm mm mm mm test HE160A S235 235 360 160 9 16,0 14,4 A gM0 N/mm 2 gM2 N/mm 2 W pl mm mm 0,9 0,0 W el,min W ef,min = = = = = = = = 38,8 1,00 1,25 cm 2 = 0,64 = 0,31 = 0,83 = 0,83 = 0,31 = 0,19 = 0,59 -

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 ubij,toe u.c. ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = 15,0 0,15

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 30,5

6.12

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

33,9

6.17

VEd Vc,Rd

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

23,9

6.46

NEd Nb,Rd

R2

=

64,4

6.46

NEd Nb,Rd

R3

=

64,4

6.46

NEd Nb,Rd

R4

=

23,9

6.46

NEd Nb,Rd

kip, art. 6.3.2

MEd

=

30,5

6.54

MEd Mb,Rd

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2 R3 R4

lopleg lopleg lopleg lopleg lopleg

= = = = =

NEd 23,9 64,4 64,4 23,9 10

3

/ ( / ( / ( / ( / ( 103 103 103

b

1,28 1,28 1,28 1,28

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 30,5 kNm profiel = reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 cm 2 kwaliteit fy fu b tf

6.12

= = = = = = =

de boutgaten mogen worden verwaarloosd

245,1 cm 3 220,1 cm 3 220,1 cm 3 14,4 cm 2 14,4 cm 2

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

30,491 51,7

=

0,59

-

Af Af,net

6.13

(2) voor doorsnedeklasse 1 en 2 Mc,Rd= Mpl,Rd= W pl gM0 voor doorsnedeklasse 3 Mc,Rd= Mel,Rd= voor doorsnedeklasse 4 Mc,Rd= Mef,Rd=

fy

=

245,1

235 1,00

10-3

=

57,6

kNm

6.14

W el,min gM0

fy

=

220,1

235 1,00

10-3

=

51,7

kNm

6.15

W ef,min gM0

fy

=

220,1

235 1,00

10-3

=

51,7

kNm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.16

(4) gaten voor verbindingsmiddelen mogen worden verwaarloosd als: Af,net fu 0,9 = 14,4 0,9 360 10-3 gM2 Af gM0 fy 10-3 = 14,4 1,25 235 1,00 10-3

10-3

=

3,7

kN

=

3,4

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t VEd = 33,9 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw

6.17

test = = = = = = = HE160A S235 235 160 152 123 152 A gM0 Iy = = = = = = 9 hw r 2= = = 38,8 1,00 1673 9 6 12,2 134 134 15 cm 2 cm 4 mm mm cm 4 mm mm mm

N/mm 2 tf mm tw mm cm 3 It

reken met hoogte van het lijf VEd Vc,Rd

6.18

<= 1,0

=

33,9 179,6

=

0,19

-

afrondingstraal in profiel

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1324

235 1,00

10-3

/ 3

=

179,6 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht V te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, c,Rd het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

42,2 / (3 1,00 )

=

0,10

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

33,9 1673

123 6

102

=

41

N/mm 2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / A w >= 0,6 =

33,9 804

103

=

42

N/mm 2

A f= b t f Aw= hw tw Af / A w =

= = 14,4

160 134 /

9 6 8,0

= = =

14,4 8,0 1,8

10-2 cm 2 10-2 cm 2 = 42 N/mm 2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

134 6 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

22,3

>

72,0

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend e = ( 235 / fy ) = / 235 ) = 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

(3) a (3) b (3) c (3) d (3) e (3) f1 (3) f2 (3) g

gewalste I en H profielen gewalste U en C profielen gewalste T profielen gelast I,H, buis,// lijf gelast I,H, buis,// flens gewalste rh buis // hoogte gewalste rh buis // breedte ronde buisprofielen

Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av = Av =

A 3880 A 3880 0,9 0,9 h 1 A 3880 A 3880 A 3880 2 2

-2 -2 -2 -2 ( ( S h 152 b 160 A 3880

b 160 b 160 A 3880 ( ( S S / / / / / /

tf 9 tf 9 hw 134 ( ( ( ( ( ( p p

+( +( +( +( b 160 tw 6 hw 134 b 160 b 160

tw 6 tw 6 tf 9 ) ) tw 6 + + + +

+2 +2 + + ) )

r 15 r 15

) ) ) )

tf 9 tf 9 = = = = 1324 1189 2196 804 3076 1890,3 1989,7 2470,1 test

) ) h 152 h 152 ) ) ) ) = = = =

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) NEd rekenwaarde oplegreactie = opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger c tschot bschot x = = = =

64,4 200 0

kN mm mm

profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff

= = = = =

HE160A S235 235 152 c beff

E N/mm 2 gM1 z-richting mm b tw

= = = =

210000 N/mm 2 1,00 160 6 mm mm

279,0 mm 120,0 mm

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c 2 ) + x + c/2

2 2

=

0,5 ( ( 2 251,2 0 (

152,0 152 152 6 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200 279,0

2 2

)+ ) 15

120,0

+

200

/2= = =

345,6 mm 251,2 mm 304,0 mm 15,07 102cm 2 0,4522 104mm 4 1,7 mm

= beff < (h + c ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

I=1/12 ( t schot bschot +(beff -tschot) tw )=1/12(

3 3

6 0 102 )

)* )*

0 6

3

= )= =

traagheidsstraal i = I /A

=

+ ( 0,4522 104

3

251,2 /

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c =

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,220

15,1

235 1

10-1

/

1,00

= =

78,0

kN

6.49

F + ( F2 - -l2 )

c=

2,655 +(

0,220 -

2,655

2

-

1,869

2

)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

F =0,5 [ 1+a ( l - 0,2 ) + l ]

6.50

--

--

2

F=

0,5 [ 1+

0,49 =

( 175,5 93,9 1,869 (

1,869 - 0,2 ) +

1,869

2

]

=

2,655 -

ly=lcr,y / i y = l1=p (E / fy )

-

304 = =

/ 1,7 p ( 210000 175,5 / =

/ 93,9 64,4

235

)

= =

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

103

/

160

200

)

=

2,0134 N/mm 2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d = -17,2 MEd= 17,2 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d = 0,0 b= 0,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy M ongesteunde lengte segment = l C1= 2,300 C2= 0,000 5000 lkip=lcr= bM 5000 h tf Iy iy basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen invoergegevens tbc kipcontrole tabel 10, q-last en kopmomenten parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels W y,el W y,pl = = = = = = = = = HE160A S235 235 152 9 1673 65,7 E A N/mm 2 G gM1 mm mm cm 4 mm

3

W red= Ared= = = = = = = = = =

0,0 0,0

cm 3

grootste moment

cm 2 210000 N/mm 2 38,8 cm 2 80769 N/mm 2 1,00 160 6 616 39,8 12,2 mm mm cm 4 mm cm 4 mm mm mm

b tw Iz iz It

220,1 cm 245,1 cm 3

3

W y,eff = 220,1 cm h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 5000 = 0 ckip;rechts l = = 1,00 5000 * 5000 0 = = 5000 5000

het grootste steunpuntmoment zit bij formule het grootste veldmoment zit bij formule het grootste moment is het grootste veldmoment zit in het grootste steunpuntmoment zit bij maatgevende belastingschikking

6.10.b 6.10.b 30,5 kNm veld 3 steunpunt 2 veld L1 en L2 volbelast

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand belastingschikking aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen) veld 1 UGT2 - 6.10.b veld L2 +L3 volbelast n= = 0 1 2,30 3,75 -

-5,0 -10,0

My,1,s,d = kipcontrole algemeen: 0,36 kipcontrole gewalst profiel: 0,34

-17,2

My,2,s,d =

0,0 lg=

MEd= 5000

17,2

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010 lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = 1,00 1,00 5000 5000 lkip=lcr = = = 5000 5000 5000 0,00 5,00 mm mm mm m m

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 5000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde lg= l= MEd= My,1,s,d = My,2,s,d = 5000 5000 17,2 -17,2 0,0 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 10, q-last en kopmomenten 0,000

reken met een ongesteunde lengte

C1= C2= = B*=

2,300 0,000 0,00 -1,00 -

toetsing kip

6.54

art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen = 17,2 47,4 = 0,36 -

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaa gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd

<= 1,0

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,915

220,1

235 1

10-6

/

1,00

= =

47,4

kNm

6.56

0,915 0,915 0,674 0,528 186

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,674

+(

0,674

2

0,528 2 ) maatgevende waarde 0,528

2

cLT = = =

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

F LT= 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

8

0,21 / (

(

186

0,528 - 0,2 ) +

]

lLT = ( W y* fy / Mcr )

=

220,1

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / l g * (E * I z * G * I t ) = b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen :

210000 <=75=

616

80769 152 152 6 .

3

12,2 / 9

108 9

) = =

kNm -

5000 h / tf a=

16,9

aan deze eis wordt voldaan h tf 1012 / t 3w b l2g <=575= = 1583 1012 160 5000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,945 conclusie: C2 lkip 870,9 .2 (

2

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / t w= 152 / 6 = p2

-5,4 10-5 25,333

1583 a=

+ 1583

1,03 eis<5000

=

kred=

1,00

-

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770 C1 12.2.5.3 lg C= p [(1+ NEN 6771 lkip C= p 2,300 5000

12.2.11.b

S .2 ( lkip .2

C2 2+ 1) +p

S

]

5000

[(1+

9,870 5000 .

0,000 2+ 1) +p 0,000 5000

870,9

]

=

8,2

-

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

152 2

(

210000 80769

615,6 ) 12,2

=

870,9 -

benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip

6.54

art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen = 17,237 50,4 = 0,34 gebruik bij formule 6.57 kromme b

MEd Mb,Rd

<= 1,0

6.55

Mb,Rd=

cLT,mod

Wy

fy

/ gM1

Mb,Rd=

0,974

220,1

235

10-6

/

1,00

=

50,4

kNm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 1.3.3 ; NDP : NL printdatum : 27-09-2010

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

Mcr=

6.57

186

--

lLT =

0,53 <= 1,0

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,626 +( 0,974 ) [1-2,0( ( 1 0,626

2

cLT =

1

= 0,75 0,528 cLT

2

0,949 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

1 / =

--

) = = ] = 0,949 0,974 0,974 0,626 -

cLT<=

6.58

lLT2

= =

1 / 0,949

0,53 /

2

= 0,97

3,6

maatgevende waarde 0,528 0,53 - 0,4 ) +

cLT,mod

cLT/f

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,53

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

F LT =0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0 ) + b--lLT2 ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

F LT=

0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 9 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting invoergegevens van de ligger liggerlengte liggerlengte liggerlengte wilt u de EI per liggerdeel aanpassen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg veld 1 toegepaste zeeg veld 2 toegepaste zeeg veld 3 1: L1= L2= L3= 5 5 5 nee 250 -1 -2 -3 *L mm mm mm 1: 333,3 * L 1673 m m m 1 L1= 5,000 q1 y0 = y1 = y2 = yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i=

1xprofiel 1: HE160A

woonhuis te Huissen

12345 materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= gM1= gM2= 1,00 1,00 1,25 ja -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen belasting profiel 1 : SI SWpl SWel = = = 1673 245 220 sterke as cm4 cm

3

A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting Sg SA E = = = 0,30 38,8 kN/m'

2

cm3

cm 210000 N/mm2

q3 q2 2 L2= 5,000 1673 3 L3= 5,000 1673 4

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j 5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j 5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j kip

+ + + + + + + = + + + + + + + = + + + + + + + = 0,64

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 SLS SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30

= = = = =

5,30

kN/m'

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 5,30 kN/m' kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

= = = = =

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 5,30 kN/m' kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q3:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

= = = = =

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,19 onderflensinklemming

EQU en STR/GEO

0,59

0,83

alle steunpunten blijven op druk ueind 0,62 ubij 0,47

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

resultaten mechanicaberekeningen

q1 q2 alle steunpunten blijven op druk 1 L1= 5,000 EQU (groep A) belastinggeval / combinatie EQU 6.10 veld L1 volbelast veld L2 volbelast veld L3 volbelast belastinggeval / combinatie BGT 6.14.b permanente belasting veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.a veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.b veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast maatgevende waarden belastinggeval / combinatie BGT 6.14.b permanente belasting veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.a veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.b veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= M2 -13,3 -10,0 -6,7 -11,7 -5,0 -5,0 -3,3 1,7 -26,2 -21,5 -28,6 -19,1 -19,1 -16,7 -9,6 -27,8 -22,5 -30,5 -19,9 -19,9 -17,2 -9,3 30,5 M3 -13,3 -10,0 1,7 -3,3 -5,0 -5,0 -11,7 -6,7 -26,2 -9,6 -16,7 -19,1 -19,1 -28,6 -21,5 -27,8 -9,3 -17,2 -19,9 -19,9 -30,5 -22,5 kNm M4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,14 11,14 11,14 11,14 4,77 4,77 4,77 11,14 4,77 11,14 4,77 11,14 11,14 4,77 11,14 4,77 4,77 11,14 4,77 11,14 11,14 -22,3 -23,3 -21,7 -23,9 -8,0 -8,5 -10,1 VEd= 33,4 32,3 33,9 31,8 15,9 15,4 13,8 33,9 -27,8 -14,6 -30,5 -11,9 -27,8 -25,2 -9,3 kN 27,8 9,3 25,2 11,9 27,8 30,5 14,6 -33,4 -13,8 -15,4 -31,8 -15,9 -33,9 -32,3 22,3 10,1 8,5 23,9 8,0 21,7 23,3 22,3 23,3 21,7 23,9 8,0 8,5 10,1 REd= positie Mveld,max (m) M3.4 10,6 8,0 n.v.t. n.v.t. 10,1 n.v.t. 7,3 9,4 21,0 10,5 7,7 23,9 6,9 20,0 22,9 22,3 10,6 7,5 25,6 6,6 21,2 24,4 kNm uit R1 2,0 2,0 2,2 1,9 2,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,0 2,1 2,0 2,1 1,7 1,8 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 1,7 1,8 2,1 uit R2 2,5 2,5 n.v.t. 2,9 n.v.t. 2,5 2,1 n.v.t. 2,5 3,0 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 2,5 3,1 2,7 2,5 2,5 2,3 1,9 uit R3 3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 2,7 n.v.t. 3,1 2,8 3,0 2,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9 3,0 2,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9 61,2 46,9 64,4 43,8 43,8 40,6 23,1 64,4 61,2 23,1 40,6 43,8 43,8 64,4 46,9 kN 10,50 10,50 10,50 10,50 4,77 4,77 4,77 10,50 4,77 10,50 4,77 10,50 10,50 4,77 10,50 4,77 4,77 10,50 4,77 10,50 10,50 -21,0 -21,9 -20,5 -22,4 -8,1 -8,6 -10,0 31,5 30,5 32,0 30,1 15,8 15,3 13,8 -26,2 -14,3 -28,6 -11,9 -26,2 -23,9 -9,6 26,2 9,6 23,9 11,9 26,2 28,6 14,3 -31,5 -13,8 -15,3 -30,1 -15,8 -32,0 -30,5 21,0 10,0 8,6 22,4 8,1 20,5 21,9 21,0 21,9 20,5 22,4 8,1 8,6 10,0 57,7 44,9 60,6 42,0 42,0 39,1 23,4 57,7 23,4 39,1 42,0 42,0 60,6 44,9 belastingen q1 11,84 4,77 4,77 q2 4,77 11,84 4,77 q3 4,77 4,77 11,84 dwarskracht (kN) V1,2 -24,8 -7,8 -10,1 V2,1 34,3 16,1 13,7 V2,3 -14,9 -29,6 -9,0 V3,2 9,0 29,6 14,9 V3,4 -13,7 -16,1 -34,3 V4,3 10,1 7,8 24,8 reactie (kN) R1 24,8 7,8 10,1 R2 49,2 45,7 22,7 R3 22,7 45,7 49,2 2 L2= 5,000 3 L3= 5,000 4 q3

test

R4 10,1 7,8 24,8

belastingen q1 5,30 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 q2 5,30 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 q3 5,30 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00

dwarskracht (kN) V1,2 -10,6 -8,0 -8,7 -7,7 -9,0 1,0 0,7 -0,3 V2,1 15,9 12,0 11,3 12,3 11,0 1,0 0,7 -0,3 V2,3 -13,3 -10,0 -1,7 -11,7 0,0 -10,0 -8,3 1,7 V3,2 13,3 10,0 -1,7 8,3 0,0 10,0 11,7 1,7 V3,4 -15,9 -12,0 0,3 -0,7 -11,0 -1,0 -12,3 -11,3 V4,3 10,6 8,0 0,3 -0,7 9,0 -1,0 7,7 8,7

reactie (kN) R1 10,6 8,0 8,7 7,7 9,0 -1,0 -0,7 0,3 R2 29,2 22,0 13,0 24,0 11,0 11,0 9,0 -2,0 R3 29,2 22,0 -2,0 9,0 11,0 11,0 24,0 13,0 R4 10,6 8,0 0,3 -0,7 9,0 -1,0 7,7 8,7 21,0 10,0 8,6 22,4 8,1 20,5 21,9 22,3 10,1 8,5 23,9 8,0 21,7 23,3

veldmoment (kNm) M1.2 10,6 8,0 9,4 7,3 10,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 21,0 22,9 20,0 23,9 6,9 7,7 10,5 22,3 24,4 21,2 25,6 6,6 7,5 10,6 MEd,v= M2.3 3,3 2,5 n.v.t. 5,3 n.v.t. 7,5 5,3 n.v.t. 6,6 0,0 10,4 -4,2 13,7 10,4 0,0 7,0 -0,3 11,3 -5,0 14,9 11,3 -0,3 25,6

vervorming (mm) u1,2 6,4 4,8 6,3 4,1 7,0 -2,2 -1,5 0,7 u2,3 0,5 0,4 -2,2 2,6 -4,4 4,8 2,6 -2,2 u3,4 6,4 4,8 0,7 -1,5 7,0 -2,2 4,1 6,3

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uzeeg ueind ubij u.c. ubij,toe u.c. Gk,j volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i = = = = = = = = = =

veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast

test

veld L1 +L3 volbelast

u1,2 6,4 4,8 -1,0 10,2 4,8 20,0 0,51 15,0 0,32

u2,3 0,5 0,4 -2,0 -1,1 0,4 20,0 0,06 15,0 0,02

u3,4 6,4 4,8 -3,0 8,2 4,8 20,0 0,41 15,0 0,32

u1,2 6,4 6,3 -1,0 11,7 6,3 20,0 0,58 15,0 0,42

u2,3 0,5 -2,2 -2,0 -3,7 -2,2 20,0 0,19 15,0 0,15

u3,4 6,4 0,7 -3,0 4,1 0,7 20,0 0,21 15,0 0,05

u1,2 6,4 4,1 -1,0 9,5 4,1 20,0 0,47 15,0 0,27

u2,3 0,5 2,6 -2,0 1,1 2,6 20,0 0,05 15,0 0,17

u3,4 6,4 -1,5 -3,0 1,9 -1,5 20,0 0,10 15,0 0,10

u1,2 6,4 7,0 -1,0 12,4 7,0 20,0 0,62 15,0 0,47

u2,3 0,5 -4,4 -2,0 -6,0 -4,4 20,0 0,30 15,0 0,30

u3,4 6,4 7,0 -3,0 10,4 7,0 20,0 0,52 15,0 0,47

ueind,toe ueind,toelaatbaar

veld L2 volbelast

veld L2 +L3 volbelast

veld L3 volbelast

veld uon uzeeg ueind ubij u.c. ubij,toe u.c. Gk,j volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i

= = = = = = = = = =

u1,2 6,4 -2,2 -1,0 3,2 -2,2 20,0 0,16 15,0 0,15

u2,3 0,5 4,8 -2,0 3,3 4,8 20,0 0,17 15,0 0,32

u3,4 6,4 -2,2 -3,0 1,2 -2,2 20,0 0,06 15,0 0,15

u1,2 6,4 -1,5 -1,0 3,9 -1,5 20,0 0,20 15,0 0,10

u2,3 0,5 2,6 -2,0 1,1 2,6 20,0 0,05 15,0 0,17

u3,4 6,4 4,1 -3,0 7,5 4,1 20,0 0,37 15,0 0,27

u1,2 6,4 0,7 -1,0 6,1 0,7 20,0 0,31 15,0 0,05

u2,3 0,5 -2,2 -2,0 -3,7 -2,2 20,0 0,19 15,0 0,15

u3,4 6,4 6,3 -3,0 9,7 6,3 20,0 0,48 15,0 0,42 maximum 0,47 test maximum 0,62

ueind,toe ueind,toelaatbaar

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 30,5

6.12

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

30,5 51,7

=

0,59

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

33,9

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

33,9 179,6

=

0,19

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

23,9

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

23,9 78,0

=

0,31

-

R2

=

64,4

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

R3

=

64,4

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

R4

=

23,9

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

23,9 78,0

=

0,31

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

30,5

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

30,5 47,4

=

0,64

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2 R3 R4

lopleg lopleg lopleg lopleg lopleg

= = = = =

NEd 23,9 64,4 64,4 23,9 10

3

/ ( / ( / ( / ( / ( 103 103 103

b

1,28 1,28 1,28 1,28

b 160 160 160 160

fb 3,89 3,89 3,89 3,89

) ) ) ) ) = = = = 30 81 81 30 mm mm mm mm test A gM0 = = = = = = = 0,0 = 38,8 1,00 1,25 cm2 -

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens rekenwaarde moment MEd = 30,5 kNm profiel = HE160A reductie flensdoorsnede (boutgaten)Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit fy de boutgaten mogen worden verwaarloosd fu b tf

6.12

= = = = = = =

S235 235 360 160 9 16,0 14,4

N/mm2 gM2 N/mm2 Wpl mm mm 0,9 Wel,min Wef,min

245,1 cm3 220,1 cm3 220,1 cm3 14,4 cm2 14,4 cm2

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

30,491 51,7

=

0,59

-

Af Af,net

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.14

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fu

Wel,min gM0 10-3

fy =

= 14,4

220,1 0,9 1,25

235 1,00 360

10

-3

= =

51,7 3,7

kNm kN

10-3

Af gM0

fy

10-3

=

14,4

235 1,00

10-3

=

3,4

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment VEd profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t

test = 33,9 kN profiel kwaliteit fy = = 1 6 mm b h Sy hw = = = = = = = HE160A S235 235 160 152 123 152 N/mm mm mm cm3 2

A gM0 Iy tf tw It 9 hw r

= = = = = = 2= = =

38,8 1,00 1673 9 6 12,2 134 134 15

gewalste I en H profielen

cm2 cm mm mm cm4 mm mm mm

4

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

33,9 179,6

=

0,19

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1324

235 1,00

10

-3

/ 3

=

179,6 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

42,2 / (3 1,00 )

=

0,10

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

33,9 1673

123 6

10

2

=

41

N/mm

2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

33,9 804

10

3

=

42

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 14,4

160 134 /

9 6 8,0

= = =

14,4 8,0 1,8

10-2 cm2 10 cm -2 2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

42

N/mm2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

134 6 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

22,3

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

235

)

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend = 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

(3) a

gewalste I en H profielen

Av= Av= NEd c tschot bschot x

A 3880 = = = = =

-2 -2 64,4 200 0 kN

b 160 mm mm

tf 9

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff

tw 6 = = = = =

+2 +2 HE160A S235 235 152 c beff

r 15 E

) )

tf 9 = = = = = 1324 210000 N/mm2 1,00 160 6 mm mm

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger beff

279,0 mm 120,0 mm

N/mm2 gM1 z-richting mm b tw

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) kniklengte y-richting lcr,y

= = =

0,5 ( ( 2 251,2 0 (

152,0 152 152 6

2 2

+ + +(

200,0 200 279,0

2 2

)+ ) 15

120,0

+

200

/2= = =

345,6 mm 251,2 mm 304,0 mm 15,07 102cm2 0,4522 104mm4 1,7 mm

doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

I=1/12 ( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

6 0 10

2

)* )* )

0 6

3

= )= =

traagheidsstraal i = I /A

=

279,0 3 + ( 0,4522 104

251,2 /

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,220

15,1

235 1

10

-1

/

1,00

= =

78,0

kN

6.49

c=

2,655 +( ( 175,5 93,9 1,869 (

0,220 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

2,655

2

-

1,869 1,869

2

) ] = 2,655 -

F=

1,7 210000 / = / 93,9 64,4

0,5 [ 1+

0,49 =

1,869 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

304 = =

/ p ( 175,5

235

)

= =

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

103

/

160

200

)

=

2,0134 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment reductie weerstandsmoment My,1,s,d= -17,2 MEd= 17,2 My,2,s,d= b= 0,0 0,00 reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h M ongesteunde lengte segment l= C1= 2,300 C2= 0,000 5000 lkip=lcr= 5000 bM tf Iy iy invoergegevens tbc kipcontrole tabel 10, q-last en kopmomenten basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels Wy,el Wy,pl Wy,eff = = = = = = = = = = = = HE160A S235 235 152 9 1673 65,7 E A N/mm2 G mm gM1 mm cm4 mm b tw Iz iz grootste moment

Wred= Ared= = = = = = = = =

cm3 0,0 cm2 210000 N/mm2 38,8 cm2 0,0 80769 N/mm2 1,00 160 6 616 39,8 mm mm cm4 mm

It = 12,2 cm4 220,1 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links ckip;rechts 0,00 1,00 * * 5000 5000 = = 0 5000 mm mm

220,1 cm3 245,1 cm3

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 l = 5000 0 = 5000 mm

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

het grootste steunpuntmoment zit bij formule het grootste veldmoment zit bij formule het grootste moment is het grootste veldmoment zit in het grootste steunpuntmoment zit bij maatgevende belastingschikking invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand belastingschikking aantal kipsteunen

6.10.b 6.10.b 30,5 kNm veld 3 steunpunt 2 veld L1 en L2 volbelast

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling veld 1 UGT2 - 6.10.b veld L2 +L3 volbelast n= 0 = 1 2,30 3,75 -

te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

-5,0 -10,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,36 kipcontrole gewalst profiel: 0,34

-17,2 My,2,s,d=

0,0 l g=

MEd= 5000

17,2

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = 1,00 1,00 5000 5000 = = = 5000 5000 5000 0,00 5,00 mm mm mm m m

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte tussen twee gaffels lkip = l

st

=

5000

mm

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lengte ligger tussen de gaffels l g= ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment l= MEd= 5000 5000 17,2 0,0 mm mm kNm kNm

reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 10, q-last en kopmomenten 0,000

C1= 2,300 C2= 0,000 = B*= 0,00 -1,00 -

kopmoment met grootste absolute waarde My,1,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde My,2,s,d=

-17,2 kNm

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

17,2 47,4

=

0,36

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,915

220,1

235 1

10-6

/

1,00

= =

47,4

kNm

6.56

0,915 0,915 0,674 0,528 186

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,674

+(

0,674

2

0,528 2 ) maatgevende waarde 0,528

2

cLT = = =

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

FLT= 0,5 [ 1+

220,1 235 1,00 10-3

8

0,21 / (

(

186

0,528 - 0,2 ) +

]

lLT =

( Wy* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) = b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen :

210000 <=75=

616

80769 152 152 6 .3

12,2 /

10 9

8

) = =

kNm -

5000 h / tf a= 16,9 aan deze eis wordt voldaan 9 = 1583 1012 160 5000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,945 conclusie: C2 lkip 870,9 .2 ( 0,000 2+ 1) +p 0,000 5000 870,9 ] = 8,2 S ] kred= 1,00 -

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 152 C1 lkip C= p 2,300 5000 5000 / lg 6 [(1+ = p2

-5,4 10-5 1583 25,333 a=

+ 1583

1,03 eis<5000

=

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

S .2 ( lkip .2

C2 2+ 1) +p

[ ( 1 + 9,870 5000 .2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

12.2.11.b

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

152 2

(

210000 80769

615,6 ) 12,2

=

870,9 -

benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

17,237 50,4

=

0,34

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= Mcr=

cLT,mod

186

Wy

--

fy

/ gM1 0,53 <= 1,0

Mb,Rd=

0,974

220,1

235

10-6

/

1,00

=

50,4

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,626 +( 0,974 ( 1 0,626

2

6.57

cLT =

1

= 0,75 0,528 cLT

2

0,949 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

) = = ] = 0,949 0,974 0,974 0,626 -

1 / =

--

--

lLT 2

= =

-2

1 / 0,949

0,53 /

2

= 0,97

3,6

maatgevende waarde - 0,4 ) + 0,53

cLT,mod

cLT/f

--

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,53

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT =0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

) [1-2,0( 0,528

FLT= 0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

uitkragende stalen ligger met een variabele EI een trapeziumbelasting en een puntlast werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting lengte van het overstek toelaatbare einddoorbuiging uitkraging bijkomende doorbuiging uitkraging toegepaste zeeg (knoop 2) = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE140A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen nee A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= 0,5 SI = 1033 cm4 Sg = 0,00 kN/m' y2= yt= L= 1: 1: 0,3 1,00 1,5 125 167 0 m *L *L mm SW pl SW el = = 174 155 cm3 cm

3

SA E maat a=

deze file is afgeleid van de ligger op 2 steunpunten met een uitkraging. q1 1

31,4 cm2 = 210000 N/mm2 0,600 m F1 = q2 2

L= 1,500

m test

belastingen en combinaties q1: ( bij de inklemming )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 4 3 2 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

4 Gk,j 4,00 Gk,j 4,00

6.10.a:

STR/GEO

+ + + + +

0,00 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 2,00 SQextr+mom 3,00 = =

4,00 7,56 8,38

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b:

q2:

( aan het uiteinde )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

5 Gk,j 5,00 Gk,j 5,00

+ + + + +

0,00 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 = =

5,00

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

10,13 kN/m' 10,81 kN/m'

6.10.b:

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan maat vanaf steunpunt 2 Gk,j= SQextr+mom= SQmom= a= 6 5 4 0,6 kN kN kN m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 0,39

6 Gk,j 6,00 Gk,j 6,00 kip

= + + + + 0,52 gQ 1,35 gQ 1,35 SLS SQmom 4,00 SQextr+mom 5,00 ueind = = 0,30

6,00

kN

6.10.a:

STR/GEO

12,69 kN 13,24 kN ubij 0,18 test

6.10.b: ULS buiging 0,53 dwarskracht 0,20 onderflensinklemming

resultaten mechanicaberekeningen

maat a F1 q1 2 L= 1,500 3 q2

2000 1000 0

schematische weergave van de I van het overstek

1 L2= 1,500

2 (overstek)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden MEd,st= belastingen q1 q2 4,00 3,00 7,56 8,38 5,00 4,00 10,13 10,81 dwarskracht (kN) F1 6,00 5,00 12,69 13,24 VEd= steunpuntmoment (kNm) M1 -8,8 -7,1 -18,0 -19,2 19,2 kNm test uitkraging u2 = = = = = = = = = 2,0 1,6 0,0 3,7 1,6 12,0 0,30 9,0 0,18 test MEd Mc,Rd VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd kip, art. 6.3.2 MEd = 19,2

6.54

reactie (kN) V1,2 -12,8 -10,3 -26,0 -27,6 kN R1 12,8 10,3 26,0 27,6 27,6

27,6

REd=

kN

vervorming (mm) u3 2,0 1,6

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 19,2

6.12

<= 1,0

=

19,2 36,5 27,6 137,1 27,6 71,5

=

0,53

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

27,6

6.17

<= 1,0

=

=

0,20

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R2

=

27,6

6.46

<= 1,0

=

=

0,39

-

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

19,2 37,1

=

0,52

-

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd = 19,2 kNm profiel = rekenwaarde moment reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit = cm2 fy = fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd = b = tf = 6.12 MEd Af <= 1,0 = 19,188 = 0,53 = Mc,Rd Af,net 36,5 =

6.14

test HE140A S235 235 360 140 8,5 14,0 11,9 36,5 3,1 A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0 = = = = = = = = 31,4 1,00 1,25 173,5 155,4 155,4 11,9 11,9 cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

N/mm2 N/mm2 mm mm 0,9 kNm kN

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

W el,min gM0 10-3

fy =

= 11,9

155,4 0,9 1,25 235 1,00

235 1,00 360

10-3 10-3

= =

Af gM0

10-3

=

11,9

10-3

=

2,8

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 27,6 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE140A S235 235 140 133 87 133 N/mm mm mm cm

3 2

test A gM0 Iy tf tw It 8,5 hw r = = = = = = 2= = = 31,4 1,00 1033 8,5 5,5 8,1 116 116 12 cm 2

h t

cm mm mm cm mm mm mm

4

4

-

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

27,6 137,1 fy gM0

=

0,20

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1011

235 1,00

10-3

/ 3

=

137,1 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

43,3 / (3 1,00 )

=

0,11

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

27,6 1033

87 6

102

=

39

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

27,6 103 638 = = = 11,9 6,4 1,9

-2 2 10 cm 10-2 cm2 -

=

43

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 11,9

140 116 /

8,5 5,5 6,4

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

43

N/mm

2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met (3) a

> 72

e h

dus

116 5,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

21,1

>

72,0

e = ( 235 / fy ) = Av= Av= NEd

/ -2 -2 27,6 200 0 279,0 12,3

235 b 140 kN mm mm mm mm

) tf

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00 +( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff tw 5,5 = = = = = +2 r E gM1 z-richting b tw ) ) tf 8,5 = = = = = 1010,8 210000 N/mm2 1,00 140 5,5 mm mm

gewalste I en H profielen

A

3140 rekenwaarde oplegreactie = opleglengte c = tschot totale dikte schotjes = bschot totale breedte schotjes (incl. lijf) = zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

8,5

+2 12 HE140A S235 235 N/mm2 133 c mm beff

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 232,3 0 (

133,0 133 133 5,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 13

12,3

+

200

/2= = = = 6

3

232,3 mm 240,2 mm 266,0 mm 12,78 102cm2 0,3221 104mm4 1,6 mm

I=1/12 ( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3

3

traagheidsstraal i = I /A

=

3 + ( 0,3221 104

279,0 232,3 /

6 0 10

2

)* )* )

0

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

27,625 71,5 fy <= 1,0

=

0,39

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,238

12,8

235 1

10

-1

/

1,00

= =

71,5

kN

6.49

c=

2,479 +( ( 167,5 93,9 1,784 (

0,238 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

2,479

2

-

1,784 1,784

2

) ] = 2,479 -

F=

/ 1,6 210000 / = / 93,9 27,6

0,5 [ 1+

0,49 =

1,784 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

266 = =

ly=ly / l1

p ( 167,5

235

)

= = /

gemiddelde oplegspanning

10

3

140

200

)

=

0,9866 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= My,2,s,d= 6,2 6,2 1,2 grootste moment b= 0,20

reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel = HE140A kwaliteit fy = = = = = = = = = S235 235 133 8,5 1033 57,4 155,4 N/mm2 mm mm cm4 mm cm3 E A G gM1 b tw Iz iz

W red= Ared= = = = = = = = =

cm3 0,0 cm2 210000 N/mm2 31,4 cm2 80769 N/mm2 0,0 1,00 140 5,5 389 35,2 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,595 C2= -0,780

510 lkip=lcr=

bM 418

h tf Iy iy W y,el W y,pl

invoergegevens tbc kipcontrole tabel 9, geval 6:q-last op uitkraging basisgeval uit NEN 6771 verschillend moment momentenverloop gewalste I- en H-profielen soort profiel zwaartepunt bovenflens aangrijpingspunt belasting tussen 2 gaffels wijze zijdelijngse steunen aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen grenstoestand UGT1 vol - 6.10.a

It 173,5 cm3 = 8,1 155,4 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,33 * 1500 = 495 ckip;rechts = 0,67 * 1500 = 1005 l = 1005 495 = 510 W y,eff momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

2 2 1,12 2,36

-

10,0 5,0 0,0

kipcontrole algemeen:

0,17

kipcontrole gewalst profiel:

0,17

MEd= 6,2 kNm 1500 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening 6,2 1,2 lg= = 0,82 510 = 1,00 418 lkip=lcr reken met een ongesteunde lengte afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = = = = 418 418 418 0,50 1,01 mm mm mm m m

My,1,s,d=

My,2,s,d=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 418 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,20 )= 1,24

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde My,1,s,d= My,2,s,d= 1500 510 6,2 6,2 1,2 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 6:q-last op uitkraging

0,780

C1= 1,595 C2= -0,780 = 0,20 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

de waarden voor C1 en C2 wordt uit de tabellen 9 t/m 13 gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

6,2 37,1

=

0,17

-

6.55

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

1,017

155,4

235 1

10

-6

/

1,00

= =

37,1

kNm

6.56

1,017 1,000 0,499 0,122 2450

FLT + ( FLT - lLT )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

2

-

2

0,499

+(

0,499

2

0,122 ) maatgevende waarde 0,122

2

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

155,4 235 1,00 10-3

50

0,21 / (

(

2450

0,122 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

389

80769

8,1

108

) =

kNm

1500 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 5,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 133 / 5,5 = -5,4 10-5 21571 24,182 a= + 1,03 = 133 133 / 9 = 15,6 -

aan deze eis wordt voldaan 8,5 = 21571 1012 140 1500 .2 aan deze eis wordt niet voldaan -0,135 conclusie: kred= 1,00 -

21571 eis<5000

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,595 418,2

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1500

[(1+

9,870 418,2 .2

742,0 .2 (

-0,780 2+ 1) +p -0,780 418,2 ( 210000 80769 389,3 ) 8,1

742,0

]

=

50,2

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

) =

133 2

=

742,0 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

6,1564 36,5 fy

--

=

0,17

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

2450

Wy

/ gM1 0,12 <= 1,0

Mb,Rd=

1,000

155,4

235

10-6

/

1,00

=

36,5

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,458 +( 1 0,458 =

2

6.57

cLT =

1

1,000 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,122 cLT

2

) = = ] = 1,000 1,000 0,992 0,458 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 1,000

0,12

2

=

67,1

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

/ 0,99 f = 1 - 0,5 ( 1 FLT = 0,5 [ 1+

= 0,79 0,34

1,009 ) [1-2,0( 0,122 ( 0,12 - 0,4 ) +

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,12

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal 2 scharnieren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

rechthoekig portaal met scharnierende opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm = =

kolommen: HE140A horizontale regel: K.150.0x100.0x8.0

materiaal klasse

berging + carport S235

3

flensdikte

= alg

2 stalen portalen

ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35

<40

eurocode nieuwbouw

= 15 jaar landbouw, tuinbouw, industrie tot 2 verdiepingen xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ g/ 1,00 1,25

ontwerplevensduur klasse = 2 gevolgklasse CC x= correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen specifieke gegevens van het spant overspanning (h.o.h kolommen) hoogte portaal te maken zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale doorbuiging knoop 3 toelaatbare (vert) einddoorbuiging knoop 4 toelaatbare bijkomende doorbuiging knoop 4 knoop 3 W ubij <= 3600 / knoop 4 W ueind<= 3200 / knoop 4 W ubij <= 3200 / portaal berekenen met behulp van belasting op bovenregel q1 L= H= = 1: 1: 1: 333 250 400 = = y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 0,92 ja 3,2 3,6 0 333 250 400 10,8 12,8 m m mm * Lstijl * Lregel * Lregel mm mm -

stalen kolommen sterke as horizontale regel sterke as traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting S+ S+ = 1033 cm4 = 1008 cm4 S9RN S9RN = 174 cm3 = 169 cm3 S9GN S9GN = 155 cm3 = 134 cm3 SI S# E = = = 0,25 31,4

210000

kN/m' cm2 N/mm

2

SI S# fy;d

= = =

0,28 35,2 235

kN/m' cm2 N/mm

2

q1 F1 3 q2 HE140A HE140A 1

L= Grep= 0,28 Qextr+mom= Qmom= + 3,200 5,00 5,00 5,00 0,64 5,00 0,00 = = = qp(z)= 0,3 0,50 -0,3 = = = = = 3,5 25,0 0,0 0,41 = )= = 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m2 1,100 1,105 0,005 kN/m kN/m kN kN kN H= 3,600

4 K.150.0x100.0x8.0

5 q3

2

= 8,0 mm belastinggenerator Grep= 0,64 kN/m2 Qextr+mom= 5,00 kN/m2 Qmom= 0,00 kN/m2 a= 5 III II 5 10 4 6 -0,3 0,02 0 0 m m m m m m m2 kN/m kN/m kN

2

DGNCUVKPIIGPGTCVQT

= onbebouwd soort terrein werkelijke hoogte boven terrein z= totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte d= Cpi= vormfactor onderdruk in gebouw Cpw= vormfactor windwrijving extra oppervlak druk+zuiging bij F1 extra oppervlak wrijving bij F1 Ad+z= Awr= q2 q3 F1 Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= hart op hart van de portalen windbelasting windgebied stuwdruk totale uitwendige vormfactoren druk + zuiging vormfactor links 0,8 + Cpe= 0,85 ( 0,80 + vormfactor rechts 1,105 0,80 q2 linker kolom Qextr+mom= 5,00 1,100 0,41 q3 rechter kolom Qextr+mom= 5,00 0,005 1,105 0,02 0,41 0,41 0,41 totaal

2 stalen portalen

F1 op bovenregel druk+zuiging 0,00 wrijving Qextr+mom= 0,00

GKIGP QRICXG

op linker kolom op rechter kolom op bovenregel unity-checks

2 stalen portalen

ubij ULS buiging + normaalkracht kolom 0,53 ligger 0,75 SLS knoop 3 ueind 2,25 knoop 4 ueind 0,77 ligger en kolommen nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

1,08

OGEJCPKECDGTGMGPKPI

q1

representatieve belastingen op het portaal: op bovenregel q1= vertikaal Grep= Qextr+mom= Qmom= Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= 3,5 25,0 0,0 2,3 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN

UVCNGP RQTVCNGP

F1 3 q2 4 5 q3

H= 3,600

linker kolom rechter kolom op bovenregel

q2= horizontaal q3= horizontaal F1= horizontaal

1

L= 3,200

2

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 berekening kniklengte kolommen m.b.v. figuur 41 NEN 6770 CA= 5,00 knoop 3 CB= 0,15 Lef/Lsys = knoop 1 2,3 faktor K=Ir * H / (Ik * L ) = momenten m.b.v. tabel 11 v.d. betonkalender representatieve belasting grootte belasting reacties V1= V2= H1= H2= momenten M1= M2= M3= M4= M5= verplaatsing knoop 3 knoop 4 grenstoestanden (hor) (vert) q1 op regel Grep 3,5 -5,6 -5,6 0,5 -0,5 0,0 0,0 -1,7 2,7 -1,7 0,0 1,2

S portaal 2 scharnieren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

kniklengte 1008 3,60

Lef;cln = / (

2,300 1033

3,600 3,20

= )=

8,28 1,10

m -

Qextr+mom 25,0 -40,0 -40,0 3,4 -3,4 0,0 0,0 -12,3 19,7 -12,3 0,0 8,7

Qmom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

q2 linker stijl Qextr+mom 2,3 4,6 -4,6 -5,9 -2,3 0,0 0,0 6,6 -0,8 -8,1 24,3 0,0

q3 rechterstijl Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

F1 knoop 3 Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm mm mm

uiterste grenstoestand permanent vloer extreem 6.10.a 4,2 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 0,6 -0,6 0,0 0,0 -2,1 3,3 -2,1 extreem 6.10.b 37,5 0,0 0,0 0,0 -60,0 -60,0 5,1 -5,1 0,0 0,0 -18,5 29,5 -18,5

wind extreem 6.10.b 3,8 3,1 0,0 0,0 0,2 -12,2 -7,5 -3,6 0,0 0,0 7,0 1,9 -12,8

bruikbaarheidsgrenstoestand vloer wind extreem 6.14.b 28,5 0,0 0,0 0,0 -45,6 -45,6 3,9 -3,9 0,0 0,0 -14,0 22,4 -14,0 extreem 6.14.b 3,5 2,3 0,0 0,0 -1,0 -10,2 -5,4 -2,8 0,0 0,0 4,9 2,0 -9,8

belastingcombinaties belastingen q1= q2= q3= F1= reacties V1= V2= H1= H2= momenten M1= M2= M3= M4= M5=

kN/m' kN/m' kN/m' kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm

gegevens t.b.v. toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld,midden MEd,re kolom knoop grenstoestand 1-3 6.10.a permanent extreem 6.10.b 6.10.b kolom 2-5 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem m 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 3,20 3,20 3,20 kN -6,8 -60,0 0,2 -6,8 -60,0 -12,2 0,6 5,1 3,5 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -18,5 7,0 kNm -1,0 -9,2 8,5 1,0 9,2 6,4 3,3 29,5 1,9 kNm -2,1 -18,5 7,0 2,1 18,5 12,8 -2,1 -18,5 -12,8 2 stalen portalen

ligger

3-5

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

kolommen HE140A normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd ligger g/ W pl (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy = = 31,4 174 235 1,00 235 102 10-3 = = 737,9 kN 40,8 kNm

K.150.0x100.0x8.0 fy fy = = 35,2 169 (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: 235 = 828,14 kN 102 1,00 235 10-3 = 39,8 kNm

normaalkracht art. 6.2.4 6.10 Nc,Rd= A g/ Mc,Rd W pl

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 unity-checks kolom 1-3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b ligger 3-5 6.10.a 6.10.b 6.10.b NEd 6,8 60,0 0,2 6,8 60,0 12,2 0,6 5,1 3,5 / / / / / / / / / / Nc,Rd 737,9 737,9 737,9 737,9 737,9 737,9 828,14 828,14 828,14 + + + + + + + + + + MEd 2,1 18,5 8,5 2,1 18,5 12,8 3,3 29,5 12,8 / / / / / / / / / / Mc,Rd 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 39,8 39,8 39,8 = = = = = = = = = 0,01 0,08 0,00 0,01 0,08 0,02 0,00 0,01 0,00 + + + + + + + + +

S portaal 2 scharnieren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

0,05 0,45 0,21 0,05 0,45 0,31 0,08 0,74 0,32

= = = = = = = = =

0,06 0,53 0,21 0,06 0,53 0,33 0,08 0,75 0,33

-

kolom

2-5

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

horizontale vervorming (knoop 3) belastinggevallen en combinaties uon Gk,j = Qk1 uelastisch = uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe = = = = = = volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar eg+vloer extr. = = = = = = = = = 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,00 0,0 10,8 0,00 eg+wind extr. 0,0 24,4 0,0 24,4 10,8 2,25 24,4 10,8 2,25 vertikale vervorming (knoop 4) eg+vloer extr. 1,2 8,7 0,0 9,9 12,8 0,77 8,7 8,0 1,08 eg+wind extr. 1,2 0,0 0,0 1,2 12,8 0,09 0,0 8,0 0,00

2 stalen portalen

u.c. = opmerking

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal ingeklemd EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

rechthoekig portaal met ingeklemde opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm

kolommen: HE200A horizontale regel: HE260A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte = 1 portaal in as A klasse 3

ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i=

<40

eurocode nieuwbouw

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 1,08 1,35 1,35 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ g/ 1,00 1,25

ontwerplevensduur klasse = 3 gevolgklasse CC x= correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen specifieke gegevens van het spant overspanning (h.o.h kolommen) hoogte portaal te maken zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale doorbuiging knoop 3 toelaatbare (vert) einddoorbuiging knoop 4 toelaatbare bijkomende doorbuiging knoop 4 knoop 3 W ubij <= 3000 / knoop 4 W ueind<= 7000 / knoop 4 W ubij <= 7000 / portaal berekenen met behulp van belasting op bovenregel q1 L= H= = 1: 1: 1: 333 250 400 = = y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 ja 7 3 -20 333 250 400 9,0 28,0 m m mm * Lstijl * Lregel * Lregel mm mm -

stalen kolommen sterke as horizontale regel sterke as traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting S+ S+ = 3692 cm4 = 10450 cm4 S9RN S9RN = 430 cm3 = 920 cm3 S9GN S9GN = 389 cm3 = 836 cm3 SI S# E = = = 0,42 53,8

210000

kN/m' cm2 N/mm

2

SI S# fy;d

= = =

0,68 86,8 235

kN/m' cm2 N/mm

2

q1 F1 3 q2 HE200A 1

L= 7,000 Grep= 0,68 Qextr+mom= Qmom= + 5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 1,50 = = = qp(z)= 0,3 0,50 -0,3 = = = = = 20,7 10,0 7,5 0,49 = )= = 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m2 1,100 1,105 0,005 kN/m kN/m kN kN kN

4 HE260A

5 q3 HE200A

H= 3,000

2

= 17,5 mm belastinggenerator Grep= 4,00 kN/m2 Qextr+mom= 2,00 kN/m2 Qmom= 1,50 kN/m2 a= 5 III II 5 10 4 6 -0,3 0,02 0 0 m m m m m m m2 kN/m kN/m kN

2

DGNCUVKPIIGPGTCVQT

= onbebouwd soort terrein werkelijke hoogte boven terrein z= totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte d= Cpi= vormfactor onderdruk in gebouw Cpw= vormfactor windwrijving extra oppervlak druk+zuiging bij F1 extra oppervlak wrijving bij F1 Ad+z= Awr= q2 q3 F1 Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= hart op hart van de portalen windbelasting windgebied stuwdruk totale uitwendige vormfactoren druk + zuiging vormfactor links 0,8 + Cpe= 0,85 ( 0,80 + vormfactor rechts 1,105 0,80 q2 linker kolom Qextr+mom= 5,00 1,100 0,49 q3 rechter kolom Qextr+mom= 5,00 0,005 1,105 0,02 0,49 0,49 0,49 totaal

1 portaal in as A

F1 op bovenregel druk+zuiging 0,00 wrijving Qextr+mom= 0,00

GKIGP QRICXG

op linker kolom op rechter kolom op bovenregel unity-checks

1 portaal in as A

ULS buiging + normaalkracht kolom 0,00 ligger 0,00 SLS knoop 3 ueind 0,00 knoop 4 ueind 0,00 ligger en kolommen nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

ubij

0,00

dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

OGEJCPKECDGTGMGPKPI

q1

representatieve belastingen op het portaal: op bovenregel q1= vertikaal Grep= Qextr+mom= Qmom= Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= 20,7 10,0 7,5 2,7 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN

RQTVCCN KP CU #

F1 3 q2 4 5 q3

H= 3,000

linker kolom rechter kolom op bovenregel

q2= horizontaal q3= horizontaal F1= horizontaal

1

L= 7,000

2

berekening kniklengte kolommen m.b.v. figuur 41 NEN 6770 CA= 0,25 knoop 3 CB= 0,14 Lef/Lsys = 1,47 knoop 1 faktor K=Ir * H / (Ik * L ) = momenten m.b.v. tabel 11 v.d. betonkalender

kniklengte 10450 3,00

Lef;cln = / (

1,470 3692

3,000 7,00

= )=

4,41 1,21

m -

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal ingeklemd EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

representatieve belasting grootte belasting reacties V1= V2= H1= H2= momenten M1= M2= M3= M4= M5= verplaatsing knoop 3 knoop 4 grenstoestanden (hor) (vert)

q1 op regel Grep 20,7 -72,4 -72,4 26,3 -26,3 26,3 -26,3 -52,6 74,1 -52,6 0,0 14,8

Qextr+mom 10,0 -35,0 -35,0 12,7 -12,7 12,7 -12,7 -25,4 35,8 -25,4 0,0 7,2

Qmom 7,5 -26,3 -26,3 9,5 -9,5 9,5 -9,5 -19,1 26,9 -19,1 0,0 5,4

q2 linker stijl Qextr+mom 2,7 0,5 -0,5 -6,4 -1,7 -5,6 -3,0 1,4 -0,4 -2,2 0,7 0,0

q3 rechterstijl Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 knoop 3 Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm mm mm

uiterste grenstoestand permanent vloer extreem extreem 6.10.a 35,3 0,0 0,0 0,0 -123,4 -123,4 44,8 -44,8 44,8 -44,8 -89,6 126,3 -89,6 6.10.b 35,9 0,0 0,0 0,0 -125,5 -125,5 45,6 -45,6 45,6 -45,6 -91,2 128,5 -91,2

wind extreem 6.10.b 32,5 3,7 0,0 0,0 -113,0 -114,4 32,6 -43,6 33,7 -45,3 -80,7 115,9 -85,5

bruikbaarheidsgrenstoestand vloer wind extreem extreem 6.14.b 30,7 0,0 0,0 0,0 -107,4 -107,4 39,0 -39,0 39,0 -39,0 -78,0 109,9 -78,0 6.14.b 28,2 2,7 0,0 0,0 -98,1 -99,1 29,4 -37,6 30,2 -38,8 -70,2 100,6 -73,8 kN/m' kN/m' kN/m' kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm

belastingcombinaties belastingen q1= q2= q3= F1= reacties V1= V2= H1= H2= M1= M2= M3= M4= M5=

momenten

gegevens t.b.v. toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld,midden MEd,re knoop grenstoestand kolom 1-3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b permanent extreem vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem m 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 0,00 0,00 0,00 kN -123,4 -125,5 -113,0 -123,4 -125,5 -114,4 44,8 45,6 32,6 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -89,6 -91,2 -80,7 kNm -44,8 -45,6 -36,2 44,8 45,6 42,8 126,3 128,5 115,9 kNm -89,6 -91,2 -80,7 89,6 91,2 85,5 -89,6 -91,2 -85,5 1 portaal in as A

kolom

2-5

ligger

3-5

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

kolommen HE200A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy = = 53,8 430 235 1,00 235 102 10

-3

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A g/ W pl Mc,Rd ligger HE260A

= =

1264,3 kN 100,9 kNm

normaalkracht art. 6.2.4 6.10 Nc,Rd= A Mc,Rd g/ W pl

fy fy

= =

86,8 920

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: 2 235 = 2039,8 kN 10 1,00 235 10-3 = 216,2 kNm

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal ingeklemd EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

unity-checks kolom 1-3

NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 123,4 125,5 113,0 123,4 125,5 114,4 44,8 45,6 32,6

/ / / / / / / / / /

Nc,Rd 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 2039,8 2039,8 2039,8

+ + + + + + + + + +

MEd 89,6 91,2 80,7 89,6 91,2 85,5 126,3 128,5 115,9

/ / / / / / / / / /

Mc,Rd 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 216,2 216,2 216,2 = = = = = = = = = 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,02 0,02 0,02 + + + + + + + + + 0,89 0,90 0,80 0,89 0,90 0,85 0,58 0,59 0,54 = = = = = = = = = 0,99 1,00 0,89 0,99 1,00 0,94 0,61 0,62 0,55 -

kolom

2-5

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b

ligger

3-5

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties Gk,j uon = uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar horizontale vervorming (knoop 3) eg+vloer extr. eg+wind extr. = 0,0 0,0 = 0,0 0,7 = = = = = = = 0,0 0,0 9,0 0,00 0,0 9,0 0,00 0,0 0,7 9,0 0,08 0,7 9,0 0,08 vertikale vervorming (knoop 4) eg+vloer extr. eg+wind extr. 14,8 14,8 7,2 5,4 -20,0 1,9 28,0 0,07 7,2 17,5 0,41 -20,0 0,2 28,0 0,01 5,4 17,5 0,31

1 portaal in as A

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen A-spant met scharnierende opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie

spantbenen: HE120A horizontale regel: HE160A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte 3 = 1 spant in as A klasse

ontwerplevensduur = 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,08 1,35 1,35 toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35

<40 50 jaar

eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as 1673 cm4 245 cm3 220 0,30 38,8 235 cm3 kN/m' cm2 N/mm2

A: woon- en verblijfsruimtes

spantbenen SI SW pl SW el Sg SA E = = = = = = 606 120 106 0,20 25,3

210000

sterke as horizontale regel cm4 cm3 cm3 kN/m' cm2 SI SW pl SW el Sg = = = = = =

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel = bebouwd z= br= ho= d= Cpi= 1: 1: 1: 1: = = Gdak= Gvloer= Qvloer= a= L= honder= a= y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 zadeldak 50 8 2,5 5 ja 0,5 0,7 1,75 ja III III 8 10 4 6 -0,3 250 250 250 250 0 0 m m m m x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm vloerbelasting winddruk+onderdruk windzuiging +onderdruk

sneeuw permanent

-

SA N/mm2 fy;d

graden m m m 2,267 kN/m

2

8 HE120A 6,223 6 3 2,500 1 a= 50 2 HE160A 4 7 midden 5 4,767 HE120A

kN/m2 kN/m2

2,098

3,805 L= 8,000

2,098

berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m 2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) = ( sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f = personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 unity-checks = (

0,66 0,27 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,45 0,21 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

ubij ubij ULS spant 0,18 regel 0,53 SLS knoop 6 ueind 0,70 0,70 knoop 4 ueind 0,63 spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

0,45

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

mechanicaberekening A-spant met scharnierende steunpunten

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy Ed 120 245 cm3 cm3 Iy Iy L= 8 m

8

1 spant in as A

a= 50 graden honder= 2,500 m a= 5,000 m Gdak= 0,5 kN/m2 Gvloer= 0,7 kN/m2 Qvloer= 1,75 kN/m2 y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j=

210000

2,267

6,223

6 3 4 7 midden 5

4,767

0,4 250 250 250 250 1,22 1,08 1,35 N/mm2 cm4

2,500 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 50 3,805 L= 8,000

2

2,098

2,098

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode

= = = = = = f=

0,27 0,13 0,48

kN/m2 -

606

0,66 -0,30 -0,30 1,00 -

1673 cm4

belastingen per m2

sneeuw links sn = mi *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5mi *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) = = = = 0,5 ( ( 0,27 0,27 0,66 -0,30 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,48 0,48 = = = = 0,19 0,09 0,45 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

q-belasting op spantbenen en regel

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel =a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 5 5 5 5 5 5 5 * * * * * * * 0,5 0,19 0,09 0,45 0,00 0,70 1,75 / 0,6428 = = = = = = = 3,89 0,93 0,47 2,27 0,00 3,50 8,75 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u6,midden u4,vert = = = = = = = = = = = = eg dak 3,89 3,89 -15,6 -15,6 10,4 -10,4 -2,0 0,0 -2,0 -12,4 -8,2 -12,4 0,0 0,0 wind 2,27 0,00 -3,6 -5,5 -3,5 -7,4 4,1 0,0 -6,9 -0,5 -5,8 -8,9 17,5 0,0 sneeuw eg vlr 0,93 0,47 -3,3 -2,3 1,9 -1,9 0,1 0,0 -0,8 -2,2 -1,5 -2,2 1,5 0,0 3,50 -6,7 -6,7 5,6 -5,6 0,0 6,3 0,0 -8,7 -5,6 -8,7 0,0 2,7 vb vlr 8,75 -16,6 -16,6 14,0 -14,0 0,0 15,8 0,0 -21,7 -14,0 -21,7 0,0 6,8

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -36,0 -36,0 27,0 -27,0 -2,4 16,2 -2,4 -37,3 -24,3 -37,3 eg + wind -37,9 -40,4 20,2 -34,8 3,4 15,4 -11,4 -35,2 -30,2 -46,6 6.10.b eg + sneeuw -37,4 -36,2 27,4 -27,4 -2,0 15,4 -3,2 -37,5 -24,4 -37,5 eg + vloer -46,5 kN -46,5 kN 36,2 -2,1 28,2 -2,1 kN kNm kNm kNm -36,2 kN

-52,1 kN -33,7 kN -52,1 kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld MEd,re grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 6,223 6,223 6,223 6,223 3,805 3,805 3,805 3,805 kN -37,3 -35,2 -37,5 -52,1 -24,3 -30,2 -24,4 -33,7 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm -2,4 3,4 -2,0 -2,1 16,2 15,4 15,4 28,2 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0 Mc,Rd horizontale regel

6.10

HE120A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE160A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 37,3 35,2 37,5 52,1 24,3 30,2 24,4 33,7 = = / / / / / / / / / 38,8 245 Nc,Rd 594,6 594,6 594,6 594,6 911,8 911,8 911,8 911,8 235 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 2,4 3,4 2,0 2,1 16,2 15,4 15,4 28,2 = / / / / / / / / / 57,6 Mc,Rd 28,1 28,1 28,1 28,1 57,6 57,6 57,6 57,6 = = = = = = = = 0,06 0,06 0,06 0,09 0,03 0,03 0,03 0,04 + + + + + + + + 0,08 0,12 0,07 0,08 0,28 0,27 0,27 0,49 = = = = = = = = 0,15 0,18 0,13 0,16 0,31 0,30 0,29 0,53 kNm 102 = 911,8 kN = = 25,3 120 235 1,00 235 10-3 = 28,1 kNm 102 = 594,6 kN

W pl

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0 Mc,Rd unity-checks spantbeen knoop 3 W pl

hor.regel knoop 4

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) belastinggevallen en combinaties uon Gk,j = uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe = = = = = = = Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar eg+wind = = = = = = = = = 0,0 17,5 0,0 17,5 24,9 0,70 17,5 24,9 0,70 eg+sneeuw 0,0 1,5 0,0 1,5 24,9 0,06 1,5 24,9 0,06 eg+vloer 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,00 0,0 24,9 0,00 2,7 6,8 0,0 9,5 15,2 0,63 6,8 15,2 0,45

1 spant in as A vertikale vervorming (knoop 4) eg+vloer extr.

u.c. = opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 zadeldak a= L= honder= a= 45 8 2,8 4 ja Gdak= Gvloer= Qvloer= 0,7 0,5 1,75 ja = III II 8 10 4 6 -0,3 250 300 350 400 0 0 90 m m m m eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

spantbenen: HE200A horizontale regel: HE120A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte klasse 3 = 1 spant in as A

ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= 1,22 gQ;1= gQ;i= 1,35 1,35 =

<40 50 jaar

gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 6.1 partiële factoren xgG;j= 1,08 gM0= 1,00 gQ;1= gQ;i= 1,35 1,35 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as 606 120 106 0,20 25,3 235 cm cm3 cm3 kN/m' cm2 N/mm2

4

spantbenen SI SW pl SW el Sg SA E graden m m m 1,200 kN/m kN/m2 kN/m2 2,800

2

sterke as horizontale regel = = = = = = 3692 430 389 0,42 53,8

210000

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting cm cm3 cm3 kN/m' cm2 N/mm2

4

SI SW pl SW el Sg SA fy;d

= = = = = =

8 HE200A 5,657 6 3 2,800 1 a= 45 2 HE120A 4 7 midden 5 4,000 HE200A

L=

2,400 8,000

2,800

soort terrein onbebouwd werkelijke hoogte boven terrein z= totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) br= totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale verplaatsing knoop 2 ho= d= Cpi= 1: 1: 1: 1: = = =

sneeuw permanent

winddruk+onderdruk

windzuiging +onderdruk

x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm mm

vloerbelasting

maximaal optredende verplaatsing van knoop 2 is

85

mm

berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m 2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,63 0,40 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0

0,49 1,00 )

= = =

0,46 0,32 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

unity-checks ubij ULS spant 0,77 regel 0,40 SLS knoop 6 ueind 0,92 0,40 knoop 4 ueind 0,38 spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

ubij

0,40

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

mechanicaberekening A-spant met horizontale rol

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b L= a= honder= a= Gdak= Gvloer= Qvloer= y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j= 8 45 m graden

8

2

1 spant in as A

2,800 m 4,000 m 0,7 0,5 1,75 0,4 250 300 350 400 1,22 1,08 1,35 kN/m 2 kN/m

2

1,200

5,657

6 3 4

7 (midden)

5

4,000

kN/m 2,800 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 45 2,400 8,000 = = = = = = f= = = = =

2

2,800 L=

2,800

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode 0,40 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,49 0,49

0,40 0,20 0,49 0,63 -0,30 -0,30 1,00 0,28 0,14 0,46 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m kN/m2 kN/m

2 2

elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy

430 120

cm cm3

3

Ed Iy Iy

210000

N/mm2 cm4 cm4

3692 606 = = = =

belastingen per m2

sneeuw links sn = mi *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5mi *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) 0,5 ( ( 0,40 0,63 -0,30

q-belasting op spantbenen en regel

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel =a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 4 4 4 4 4 4 4 * * * * * * * 0,7 0,28 0,14 0,46 0,000 0,50 1,75 / 0,707 = = = = = = = 3,96 1,12 0,56 1,84 0,00 2,00 7,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u4;vert u6;midden u2;hor u3;8 u8;5 eg dak 3,96 3,96 -15,84 -15,84 0,00 0,00 28,83 0,00 28,83 wind 1,84 0,00 -3,68 -3,68 -7,4 0,00 16,47 0,00 10,29 sneeuw 1,12 0,56 -3,92 -2,80 0,00 0,00 6,59 0,00 5,65 eg vlr 2,00 -2,40 -2,40 0,00 0,00 6,72 1,44 6,72 vb vlr 7,00 -8,40 -8,40 0,00 0,00 23,52 5,04 23,52

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = eg + vloer -26,7 -26,7 0,0 0,0 55,9 4,5 55,9 eg + wind -29,2 -29,2 -9,9 0,0 73,4 4,3 65,0 6.10.b eg + sneeuw -29,6 -28,0 0,0 0,0 60,0 4,3 58,8 eg + vloer -31,1 -31,1 0,0 0,0 70,2 8,4 70,2

= = = = = = =

kN kN kN kN kNm kNm kNm

= -22,03 -6,07 -4,52 -5,66 -19,80 = 26,40 12,26 5,61 5,60 19,60 = -22,03 -11,27 -4,84 -5,66 -19,80 = 0,00 0,00 0,00 0,68 2,38 = 10,6 6,5 2,5 1,5 5,3 = 43,3 20,1 9,2 9,2 32,0 = -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,5 = -0,7 -0,2 -0,1 -0,2 -0,5 vervormingen van knoop 4 is berekend tov knoop 3 en 5 vervormingen van knoop 6 is berekend tov knoop 1 en 8

= -44,3 -48,8 -46,7 -56,7 kN = 49,5 61,7 52,8 61,1 kN = -44,3 -55,8 -47,2 -56,7 kN bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend momentane vervorming knoop 2 tgv vloer= 12,8 mm momentane vervorming knoop 6 tgv vloer= 2,1 mm vervormingen van knoop 2 is berekend tov knoop 1 vervormingen van veld 3-8 is berekend tov knoop 1 en 8 vervormingen van veld 8-5 is berekend tov knoop 8 en 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 5,657 5,657 5,657 5,657 2,400 2,400 2,400 2,400 kN -44,3 -48,8 -46,7 -56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4

MEd,re kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0 Mc,Rd W pl horizontale regel

6.10

HE200A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE120A fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 44,3 48,8 46,7 56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 = = / / / / / / / / / 25,3 120 Nc,Rd 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 594,55 594,55 594,55 594,55 (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: 235 = 594,55 kN 102 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4 = / / / / / / / / / 28,1 Mc,Rd 100,9 100,9 100,9 100,9 28,1 28,1 28,1 28,1 = = = = = = = = 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,10 0,09 0,10 + + + + + + + + 0,55 0,73 0,59 0,70 0,16 0,15 0,15 0,30 = = = = = = = = 0,59 0,77 0,63 0,74 0,24 0,26 0,24 0,40 kNm = = 53,8 430 235 1,00 235 10

2

= =

1264,3 kN 100,9 kNm

10-3

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd unity-checks spantbeen knoop 3 gM0 W pl

hor.regel knoop 4

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) vertikale vervorming (knoop 4) belastinggevallen en combinaties uon Gk,j = Qk1 uelastisch = uelastisch Qk,momentaan tgv vloer = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + ukruip + uzeeg = ueind,toelaatbaar ueind,toe = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij uelastisch = ubij,toe = u.c. = opmerking ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer extr.

1 spant in as A knoop 2(horizontaal) 52,4 20,1 12,8 0,0 85,3 52,4 9,2 12,8 0,0 74,4 52,4 32,0 0,0 0,0 84,4

eg+wind eg+sneeuw eg+vloer

= = = = = = = = = =

12,1 6,5 2,1 0,0 20,8 22,6 0,92 6,5 16,2 0,40

12,1 2,5 2,1 0,0 16,7 22,6 0,74 2,5 16,2 0,15

12,1 5,3 2,1 0,0 19,6 22,6 0,87 5,3 16,2 0,33

0,7 2,4 0,0 0,0 3,1 8,0 0,38 2,4 6,0 0,40

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen spant in een zadeldak belast door q-lasten

werk werknummer onderdeel

profiel 1: HE120A

Meeuwsen alg 2 spantbenen

ontwerplevensduur

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40

= 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,08 1,35 1,35

50

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie

= eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage = H: daken

(gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) dakvorm

y0= y1=

0 0 zadeldak

-

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting belasting op profiel 1 op sterke as SI SW pl SW el = = = 606 120 106 cm4 cm

3

Sg SA E

= = =

0,20 25,3 210000

cm3

dakhelling maat L (halve overspanning) te dragen m' dakvlak (h.o.h) kan de sneeuw onbelemmerd afglijden eigen gewicht eigen gewicht per m dakvlak windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in de windrichting vormfactor onderdruk in gebouw eigen gewicht spant optellen bij de belasting? te maken zeeg in spantbeen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging unity-checks ULS buiging + normaalkracht 0,51

a= L= c=

35 4,3 3 ja 0,7

graden m m

kN/m2 5,249 m m m m V1 H1 1 L 4,300 a qloodr (wind)

qvert (e.g. en sneeuw) 2 3,011 a= 35 L 4,300

= bebouwd z= br= ho= d= Cpi=

III III 5,5 10 4 6 -0,3 ja

= 1: 1:

0 250 250

mm * Lschuin * Lschuin

Lschuin ueind ubij

= < <

4,300 5249 5249

/ / /

cosa 250 250

= 5,249 = = 21,0 21,0

0,49

0,27

SLS

ueind

1,08

1,03

0,64

ubij

0,45

0,40

let op: de spantbenen moeten nog worden gecontroleerd op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing spantbenen op torsieknikstabilitei met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lcr,y My,Ed NEd eigen gewicht + wind = 12,0 kNm = 16,5 kN eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht+personen My,Ed My,Ed = =

2

= = =

5,249 m 5,249 m 5,249 m

11,4 6,4

kNm kNm

NEd NEd

= =

18,5 10,4

kN kN

lcr,y lcr,y

berekening karakteristieke belastingen in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,54 0,67 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,40 0,53 0,00 2 spantbenen

mechanicaberekening

dakhelling maat L (halve overspanning) te dragen m' dakvlak (h.o.h) elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

2 eigen gewicht per m dakvlak windbelasting

a= L= c= E= Iy= xgG;j= gQ;1= Gk,j= (we+wi)= sn,k= q k=

35 4,3 3

210000

graden m m N/mm2 cm kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 V1 H1 1 L 4,30 L 4,30 = = = = 2,81 1,20 1,60 0,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' vertikaal loodrecht vertikaal vertikaal a a= 35

4

qvert (e.g. en sneeuw) 5,249 2 qloodr (wind) 3,011

606 1,08 1,35 0,70 0,40 0,53 0,00

sneeuwbelasting personenbelasting (max 10m2)

eigen gewicht windbelasting sneeuwbelasting personenbelasting

= qg,rep = c*Gk,j / cosa= ( = qw,rep =c*(we+wi) = = qvert,rep = c*sn;k = qvert,rep = c*qk = =

3,000 3,000 3,000 2,326

0,70

+ 0,40 0,53 0,00

0,20

) /

0,82

representatieve waarde per spantbeen belastinggeval belasting M1-2 V1 H1 H2(top) N1-2 U1-2 = = = = = = e.g 2,56 5,93 11,02 7,87 7,87 9,61 13,4 wind 1,20 4,15 5,18 1,89 5,51 4,52 9,4 sneeuw personen 1,60 3,70 6,89 4,92 4,92 6,00 8,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie M1-2 V1 H1 H2(top) N1-2 = = = = = e.g. + wind 12,0 18,9 11,1 16,0 16,5 e.g. + 11,4 21,2 15,2 15,2 18,5 e.g. + 6,4 11,9 8,5 8,5 10,4 sneeuw personen

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

berekening voor eigen gewicht + wind

6.10

2 spantbenen

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy =

6.12

25,3 MEd

235 1,00 =

102 12,0

=

594,55

6.12

kN

6.9

NEd Nc,Rd <= 1,0

= =

16,5 594,6 12,0 25,0

= = totaal

0,03 0,48 0,51

buiging, art 6.2.5

MEd Mc,Rd

unity-checks eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht+personen

NEd 16,5 18,5 10,4

/ / / /

Nc,Rd 594,6 594,6 594,6

+ + + +

MEd 12,0 11,4 6,4

/ / / /

Mc,Rd 25,0 25,0 25,0 = = = 0,03 0,03 0,02 + + + 0,48 0,46 0,26 = = = 0,51 0,49 0,27

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = = Gk,j Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = eg+wind u1,2 13,4 9,4 0,0 22,7 21,0 1,08 9,4 21,0 0,45 eg+sneeuw u1,2 13,4 8,3 0,0 21,7 21,0 1,03 8,3 21,0 0,40 eg+personen u1,2 13,4 0,0 0,0 13,4 21,0 0,64 0,0 21,0 0,00

2 spantbenen

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

jaar gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren -

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting kN/m' cm2 N/mm2

m mm mm

0,00 S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

controleerd op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

kN/m kN/m kN/m

2 2 2

2 spantbenen

loodrecht

2 spantbenen

+

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

2 spantbenen

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Staal _ versie 15-6-2011

(c) Qec : KVK 34368232

algemeen staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal

A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

wateraccumulatie EC berekening wateraccumulatie 6_2_3 axiale trek EC controle van een profiel op axiale trek 6_2_4 axiale druk EC controle van een profiel op axiale druk 6_2_5 buigend moment EC controle van een profiel op enkele of dubbele buiging 6_2_6 dwarskracht EC controle van een profiel op dwarskracht 6_3_1 onderflensinklemming EC controle knik lijf ligger tpv oplegging (onderflensinklemming of gaffel) 6_3_1 prismatische op druk belaste staven EC berekening van een kolom met centrische belasting 6_3_2 prismatische op buiging belaste staven kip EC controle van een op buiging belaste ligger volgens art. 6.3.2 (kip) 6_3_3 prismatische op buiging en druk belaste staven EC van een op buiging en normaalkracht belaste ligger volgens art. 6.3.3 controle boutkrachten gataftrek EC 3.10 gataftrek voor verbindingsmiddelen boutkrachten in tabelvorm EC tabel met opneembare boutkrachten boutkrachten EC berekening toelaatbare boutkrachten volgens NEN-EN 1993-1-8 art. 3.6 hekwerk EC berekening balusters, onder- en bovenregel van hekwerken en gevel (pui) steunen gelaste verbindingen EC berekening spanningen is lassen tgv een combinatie van de 6 basisgevallen lessenaardak q-last EC stalen spantbeen in lessenaarsdak belast door een q-belasting ligger 2 stpt 1 driehoek EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 1 driehoeksbelasting en 1 q-last ligger 2 stpt 2 driehoeken EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 2 driehoeksbelastingen en 1 q-last ligger 2 stpt 2 F-lasten EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 1 q- en 2 puntlasten ligger 2 stpt EC stalen ligger op 2 steunpunten met 1 q-last en 1 puntlast ligger 2 stpt overstek EC stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek ligger 2 stpt overstek variabel EC stalen ligger op 2 steunpunten, uitkraging met variabele EI en belasting ligger 2 stpt trapezium EC stalen ligger op 2 steunpunten met een trapeziumbelasting ligger 3 stpt EC stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten ligger 3 stpt gerber EC stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten en 1 scharnier ligger 4 stpt EC stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten ligger uitkraging EC stalen ligger uitkragend met trapeziumbelasting en puntlast op een willekeurige plaats portaal 2 scharnieren EC rechthoekig stalen portaal met 2 scharnierende opleggingen portaal ingeklemd EC rechthoekig stalen portaal met 2 volledig ingeklemde opleggingen zadeldak A-spant EC berekening stalen spantbenen A-spant met scharnierende opleggingen zadeldak A-spant hor rol EC berekening stalen spantbenen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2 zadeldak q-last EC stalen spantbeen in een zadeldak belast door een q-belasting

www.qec.nu [email protected]

klik op de bestanden voor voorbeeld

EULA_Qec_1_11_2010 INFORMATIE: U kunt via onze website www.qec.nu de laatste stand van de te verkrijgen pakketten, pakketinhouden, versies, voorwaarden inzien. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ Deze Overeenkomst heeft naast deze pagina met Definities hoofdstukken opvolgend genummerd A t/m T ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ Qec Overeenkomst eindgebruikerslicentie. Versiedatum eindgebruikerslicentie: 1-11-2010 (c)Qec ; alle rechten voorbehouden. Deze Eindgebruikersovereenkomst geldt voor alle door Qec vervaardigde startbestanden, REKENBLADEN, programmatuur, Startbestanden, Licentiebestanden, software, broncode en overige aanverwante zaken : hierna te noemen "REKENBLADEN" en is een Overeenkomst tussen U ("Wederpartij") en Qec ("Auteur") BELANGRIJK: Toestemming voor gebruik (hierna te noemen "gebruiksrecht") wordt verleend door Qec in de vorm van een Eindgebruikerslicentie aan Wederpartij met beperkte loopduur en onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden hier gedefiniëerd. Met het gebruiken, openen, installeren, laden in het geheugen, kopiëren van Qec REKENBLADEN ten behoeve van installatie, verklaart U zich accoord met deze voorwaarden. Het gebruik van de REKENBLADEN gebeurt voor eigen rekening en risico. AFWIJKINGEN: Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden geldend voor Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Qec en Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. VERTROUWELIJKHEID: Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Voor elke vorm van verveelvuldigen van de startbestanden, REKENBLADEN, uitvoer van Rekenbladen, afbeeldingen van Rekenbladen, programmatuur, software, broncode, delen hiervan en overige aanverwante zaken of toepassingen van Qec al dan niet geprogrammeerd in of door programma's van derden heeft U toestemming nodig van Qec. Zie B. + A.DEFINITIES: De volgende termen zijn van toepassing op deze overeenkomst. *Afbeelding_Rekenblad: In de afzonderlijke Rekenbladen ,anders dan de gewichtsberekening, kán Qec bij afdrukken van het Rekenblad een afbeelding laten aanmaken van de geprinte inhoud. De afbeelding bestaat uit meerdere afbeeldingen van o.a. de hele sheet en onderdelen daarvan. De afbeeldingen worden geplakt op sheet:Afbeelding_Rekenblad. *Auteur(srechthebbende): Qec. *BWT: Pagina 1

EULA_Qec_1_11_2010 Bouw- en Woningtoezicht of bedrijven met slechts een controlerende functie. *Bruikbaarheidstermijn: Geprogrammeerde termijn waarin werking van REKENBLADEN gegarandeerd is. Deze is minimaal gelijk aan gebruikstermijn, echter bij eerste levering wordt in afwachting van betaling van eerste factuur, de gebruikstermijn beperkt. *Commerciëel gebruik: Toepassing van REKENBLADEN in welke vorm dan ook voor uitvoering van opdrachten/projecten/(bouw-)werken van de Wederpartij. *Compiler: Software van derden gebruikt door Qec om REKENBLADEN met bijbehorende VBA-macro's te beveiligen. *Contractperiode: Zie gebruikstermijn. *Controlerend gebruik: Toepassing van REKENBLADEN in welke vorm dan ook voor controle door Wederpartij van projecten/(bouw-)werken van derden (Niet zijnde de Wederpartij). *Datadrager: Vorm om computerbestanden tastbaar op te slaan in de vorm van bijvoorbeeld CD of USB-stick. *Doelgroep: Nederlandse commerciele ingenieurs-, constructeurs-, architectenbureaus of anderszins, met ontwerpende, construerende, controlerende (advies-) werkzaamheden in de Bouw van gebouwen. Evenals overheidsinstellingen hierin, anders dan opleidingsinstelligen, universiteiten, kenniscentra. *Eerste Pakket: Het eerste aangekochte pakket door Wederpartij, deze wordt geleverd na ondertekening offerte en toetsing aan de Leveringsvoorwaarden door Qec. *Eurocode(s): Set aan europese normen. In deze overeenkomst specifiek voor berekenen van (Bouw-)constructies NEN-EN 1990 t/m 1999. *Exporteer invoer: In de afzonderlijke Rekenbladen ,anders dan de gewichtsberekening, kán Qec bij opslaan van het Rekenblad een tekstbestand laten aanmaken van de ingevulde inhoud, met als doel deze op te slaan en later te kunnen importeren als invoergegevens. *Fysiek: In combinatie met datadrager: tastbaar. *Gebruiksrecht ofwel Licentie: Toestemming van auteursrechthebbende aan Wederpartij onder voorwaarden van deze eindgebruikerslicentie voor gebruik van de REKENBLADEN voor bepaalde tijd. Dit betreft het installeren en laden in het geheugen bij gebruik, evenals het maken van een thuiskopie. *Gebruikstermijn of geldigheidsduur: De periode waarvoor Gebruiksrecht wordt verleend. *Geldigheidsduur: Zie gebruikstermijn. *Importeer invoer: Inlezen van een met exporteren opgeslagen tekstbestand. Met inlezen worden invoergegevens Rekenblad overschreven met opgeslagen (geëxporteerde) waarden. *Kopie_Rekenblad: In de afzonderlijke Rekenbladen ,anders dan de gewichtsberekening, kán Qec bij afdrukken van het Rekenblad een kopie laten aanmaken van de geprinte inhoud. Pagina 2

EULA_Qec_1_11_2010 De kopie ontstaat door de hele sheet qua opmaak en inhoud te kopieren naar een kopie_Rekenblad. Kopie_Rekenblad bevat géén formules meer en is daarmee feitelijk een niet wijzigbare PRINT. *KVK: Kamer van Koophandel. *Leveringsvorm: Keuze gemaakt door Qec met betrekking tot Hoe de REKENBLADEN aan Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Bijvoorbeeld: CD;USB-stick;downloadbaar of per e-mail. *Licentie: Zie Gebruiksrecht. *Licentiebestand: Afzonderlijk bestand nodig voor de werking van bestanden(REKENBLADEN). Dit is het startbestand. *Lokaal: Met betrekking tot installatie betekent lokaal installeren het opslaan op één computer (van Wederpartij) al dan niet opgenomen in een netwerk(van Wederpartij). *Macro: Een programma geprogrammeerd in VBA. *Macrobeveiliging: Beveiliging in excel, word, enzovoort (hierna te noemen toepassing) met betrekking tot het, door de gebruiker (in dit geval klant), al dan niet toestaan aan toepassing om de macro's van derden (in dit geval Qec) te mogen openen. *NB: Nationale Bijlage bij een Eurocode, die de parameters in een Land vaststelt en bepaalt welke delen van de Eurocode als normatief of informatief moet worden gelezen. *NDP: National Determined Parameters bij een Eurocode. *Netwerk: Met betrekking tot installatie en gebruik betekent netwerk het installeren op een server(van Wederpartij) benaderbaar vanaf in dat netwerk aangesloten lokale computers(van Wederpartij). *Onderhoud: Het ONDERHOUDen van de REKENBLADEN bij veranderde inzichten, fouten, wijzigingen in eurocode of NB; Aankoop onderhoud geeft tevens recht op verlenging gebruiksrecht onder oorspronkelijke Licentie-vorm met EEN JAAR. *Onderhoudsperiode: Zie gebruikstermijn. *Opslaanbaar: Opslaan door middel van opslaan van het excelbestand(onder een andere naam) óf exporteren van invoergegevens. *Pakket: Rekenblad(en) in één Taal en volgens één Nationale Bijlage. Door Qec worden afzonderlijke pakketten aangeboden. *Printen: Door gebruiker van de REKENBLADEN (Wederpartij) uitgeoefende handeling met tot doel te komen tot een afdruk, al dan niet op papier, van de REKENBLADEN. Qec stelt uitdrukkelijk dat ook opslaan in PDF of opslaan als afbeelding of maken van een printscreen wordt gerekend tot printen. *Programma's: Pagina 3

EULA_Qec_1_11_2010 Qec gebruikt ook de term (reken-)programma voor de afzonderlijk opgeslagen REKENBLADEN in programmatuur/software van derden. *Referentie"lever"datum: Dit is de door Qec vastgestelde datum van ingang van het eerste contract met Wederpartij. (Deze is opgenomen in de klantcode van Wederpartij). *REKENBLADEN ofwel spreadsheets: afzonderlijke bestanden opgeslagen in software van derden in dit geval Excel. In deze voorwaarden verwijzen REKENBLADEN ook naar elke andere vorm van software geleverd en ontwikkeld door Qec. *Startbestand: afzonderlijk bestand nodig voor werking van overige bestanden(REKENBLADEN) en beheersing van de Gebruikslicentie en aangekochte pakketten. *Support: Leveren van hulp (in welke vorm dan ook) door Qec aan Wederpartij bij gebruik van REKENBLADEN. *Thuiskopie: Het maken van een thuiskopie door Wederpartij voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik. *Validatie: de door Qec intern uitgevoerde steeksproefsgewijze controle van een rekenblad aan de hand van de norm of een uit literatuur of vakblad bekend zijnd rekenvoorbeeld. *Versie: Stand van programmacode, opmaak en inhoud. Deze wordt aangeduid met een versienummer. *Verveelvuldigen: het installeren en laden in het geheugen bij gebruik, kopiëren, overnemen van formules of tekst, overnemen van (delen van) het programma of programmeercode, vertalen in welke taal dan ook. *Vervolgpakket: Alle aanvullende of later aangekochte pakket(ten) door Wederpartij. *VISUAL-BASIC for APPLICATIONS ofwel VBA: programmeertaal voor excel, word, enzovoort. *VISUAL-BASIC ofwel VB: programmeertaal. *Watermerk: Afbeelding of tekst op voor- of achtergrond gedrukt op of door elke pagina, met als doel commerciële bruikbaarheid voor andere dan COMMERCIELE-versies te beperken *Wederpartij: Wederpartij is de klant van Qec. Dit kan een persoon zijn, overheid of bedrijf. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen vestiging per standplaats een licentie worden aangeschaft. In Wederpartij één vestiging op één standplaats. Alle werknemers Wederpartij werkzame personen vallen onder de voorwaarden als Wederpartij. + B.COPYRIGHT/AUTEURSRECHT: (c)Qec Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, REKENBLADEN, STARTbestanden, Licentiebestanden, software, programmacode, apparatuur, Pagina 4 instantie, dient per dat geval is de of anderszins bij gesteld voor

EULA_Qec_1_11_2010 datadrager of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, website, Grafisch ontwerp, afbeeldingen, handleidingen, validaties, inhoud, formules, opmaak, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en uiteindelijke resultaten in de vorm van afdrukken uit REKENBLADEN berusten uitsluitend bij Qec of diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopien vervaardigen. Elke vorm van verveelvuldiging: dus het installeren en laden in het geheugen bij gebruik, afdrukken, kopieren, vertalen, IS een auteursrechtelijke relevante verveelvuldiging. Hiervoor is toestemming nodig van auteursrechthebbende. Bij de levering van REKENBLADEN verleent Qec aan Wederpartij het niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht van REKENBLADEN. Het is niet toegestaan de REKENBLADEN te verveelvoudigen, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen, te combineren met andere producten, of er afgeleide producten van te maken, in welke taal dan ook in welke norm dan ook in welke Nationale Bijlage dan ook. + C.ALGEMEEN: C.1.LICENTIES EN GEBRUIKSTERMIJNEN: De duur van gebruiksrecht in vorm van alle Licenties is beperkt in tijd. Per pakket dient een Eindgebruikerslicentie aangekocht te worden. Bij aankoop van een pakket komt ook de verplichting tot aankoop ONDERHOUD en eventueel administratiekosten per bedrijf per jaar vast te stellen door Qec. U wordt jaarlijks uiterlijk twee maanden vóór afloop van de licentie door middel van factuur op hoogte gesteld van: 1. de geldende Eindgebruikerslicentie voorwaarden. 2. de inhoud van de afzonderlijke pakketten. 3. de jaarlijkse administratiekosten per klant(Wederpartij) 4. de jaarlijkse ONDERHOUDskosten per pakket. 5. de nieuwe gebruikstermijn (Jaarlijks) Met betaling van de factuur geeft U aan accoord te gaan met de geldende (nieuwe) voorwaarden en (nieuwe) pakketinhouden. Bij niet of niet tijdig betalen van de factuur geeft Wederpartij aan niet accoord te gaan en vervallen alle rechten op ONDERHOUD en gebruik na afloop van (betaalde) gebruikstermijn. Tevens dienen bij niet of niet tijdig betalen reeds aangekochte pakketten OPNIEUW aangekocht te worden. Wederpartij is feitelijk geen klant meer en dient opnieuw offerte aan te vragen. Qec behoudt zich het recht voor om bruikbaarheid van REKENBLADEN te beperken of geheel onbruikbaar te maken tot betaling heeft plaatsgevonden, omdat het Gebruiksrecht feitelijk pas na betaling wordt gegeven. C.2.LICENTIEVORMEN: Auteursrechthebbende, Qec, biedt mogelijkheid tot aankoop van volgende Licenties: C.2.1.COMMERCIELE-Licentie: Geeft gebruiksrecht van de COMMERCIELE-versie van REKENBLADEN onder COMMERCIELE-Licentie. COMMERCIELE-Licentie is alleen van kracht als Wederpartij de COMMERCIELE-Licentie heeft aangekocht en betaald van auteursrechthebbende. De Licentie wordt verleend aan Wederpartij na overleggen KVK-nummer en toetsing door Qec aan leveringsvoorwaarden. Qec biedt voor deze Licentie een pakket aan REKENBLADEN in een door Qec vastgestelde vorm qua bestandtype (.xls/.exe/download/overig) en uiterlijk (beveiliging, benadering cellen, opmaak, kop- en voet- teksten) Er worden geen verzoeken ingewilligd tot afzonderlijke op Wederpartij toegespitste opmaak in de vorm van kopvoetteksten, anders dan door Qec bepaald, of logo's van Wederpartij. Qec biedt Wederpartij voor de duur van de gebruikstermijn (maximaal een jaar, zie Geldigheidsduur Licenties) toestemming voor commercieel gebruik van de REKENBLADEN. De commerciele-versie van het pakket dat wordt geleverd bij de Pagina 5

EULA_Qec_1_11_2010 COMMERCIELE-Licentie, is printbaar, opslaanbaar, tenzij anders aangegeven. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten in opdracht van derden. -Wederpartij ziet erop toe dat individuen werkend bij Wederpartij de REKENBLADEN NIET zal gebruiken voor eigen commerciële of niet commerciële doeleinden anders dan eigen oefening, studie. THUISKOPIE: Het maken van een thuiskopie voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik is toegestaan, onder gelijkblijvende bovenstaande voorwaarden. C.2.2.CONTROLE-Licentie: Onder gereduceerd tarief en met beperkingen in Bruikbaarheid wordt CONTROLE-Licentie aangeboden aan controlerende instanties. Geeft gebruiksrecht van de CONTROLE-versie van REKENBLADEN onder CONTROLE-Licentie. CONTROLE-Licentie is alleen van kracht als Wederpartij de CONTROLE-Licentie heeft aangekocht en betaald van auteursrechthebbende. De Licentie wordt verleend aan Wederpartij na overleggen KVK-nummer (alleen bij commerciele controlerende instantie) en toetsing door Qec aan leveringsvoorwaarden. Qec biedt voor deze Licentie een pakket aan REKENBLADEN in een door Qec vastgestelde vorm qua bestandtype (.xls/.exe/download/overig) en uiterlijk (beveiliging, benadering cellen, opmaak, kop- en voet- teksten) Er worden geen verzoeken ingewilligd tot afzonderlijke op Wederpartij toegespitste opmaak in de vorm van kop- voetteksten, anders dan door Qec bepaald, of logo's van Wederpartij. Qec biedt Wederpartij voor de duur van de gebruikstermijn (maximaal een jaar, zie Geldigheidsduur Licenties) toestemming voor door Wederpartij controlerend gebruik van de REKENBLADEN van werk van derden. De CONTROLE-versie van het pakket dat wordt geleverd bij de CONTROLE-Licentie is opslaanbaar maar niet printbaar zonder beperkende watermerken of Kop- en voetteksten, tenzij anders aangegeven. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten in opdracht van derden. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor commercieel gebruik van Wederpartij. -Wederpartij ziet erop toe dat individuen werkend bij Wederpartij de REKENBLADEN NIET zal gebruiken voor eigen commerciële of niet commerciële doeleinden anders dan eigen oefening, studie. THUISKOPIE: Het maken van een thuiskopie voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik is toegestaan, onder gelijkblijvende bovenstaande voorwaarden. C.2.3.PROEF-Licentie ofwel DEMO-Licentie: Deze Licentie geldt zowel voor downloads van DEMO-versies als geleverde pakketten onder DEMO-licentie; Onder gereduceerd tarief wordt beperkte trial in tijd mogelijk gemaakt. Geeft mogelijkheid tot controle van Wederpartij voor werking en inhoud van de REKENBLADEN. Geeft gebruiksrecht van de DEMO-versie van REKENBLAD(EN) onder DEMO-Licentie. DEMO-Licentie is alleen van kracht als Wederpartij de DEMO-Licentie heeft aangevraagd bij en eventuele administratiekosten en verzendkosten heeft betaald aan auteursrechthebbende. De Licentie wordt verleend aan Wederpartij na acceptatie en toetsing door Qec aan leveringsvoorwaarden. Qec biedt voor deze Licentie een pakket aan REKENBLADEN of los(se) REKENBLAD(EN) in een door Qec vastgestelde vorm qua bestandtype (.xls/.exe/download/overig) en uiterlijk (beveiliging, benadering cellen, opmaak, kop- en voet- teksten) Er worden geen verzoeken ingewilligd tot afzonderlijke op Wederpartij toegespitste opmaak in de vorm van kop- voetteksten, anders dan door Qec bepaald, of logo's van Wederpartij. Qec biedt Wederpartij voor de duur van de gebruikstermijn (maximaal een jaar, zie Geldigheidsduur Licenties) toestemming voor NIET-commercieel en NIET-controlerend gebruik van de/het REKENBLAD(EN) voor eigen werk(zaamheden) of werk(zaamheden) van derden. Gebruik is slechts bedoeld voor onderwijsdoeleinden, testdoeleinden voor de controle van de REKENBLADEN, testdoeleinden voor gebruiksmogelijkheden bij/door Wederpartij. De DEMO-versie van het pakket of de losse REKENBLADEN dat wordt geleverd bij de DEMO-Licentie is niet opslaanbaar, noch printbaar zonder beperkende watermerken of Kop- en voetteksten, tenzij Pagina 6

EULA_Qec_1_11_2010 anders aangegeven. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten in opdracht van derden. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor commercieel gebruik van Wederpartij. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor commercieel controle gebruik door Wederpartij. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor niet-commercieel controle gebruik door Wederpartij van werk van derden. -Wederpartij ziet erop toe dat individuen werkend bij Wederpartij de REKENBLADEN NIET zal gebruiken voor eigen commerciële of niet commerciële doeleinden anders dan eigen oefening, studie. THUISKOPIE: Het maken van een thuiskopie voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik is toegestaan, onder gelijkblijvende bovenstaande voorwaarden. C.3.1.GELDIGHEIDSDUUR VAN DE LICENTIES: De geldigheidsduur ofwel gebruikstermijn wordt beperkt tot maximaal één jaar voor het eerste pakket. Daarna wordt jaarlijks ONDERHOUD per pakket in rekening gebracht voor verlenging van het gebruiksrecht voor steeds een jaar. Dit is per definitie een geheel aantal jaren na referentie"lever"datum van het eerste pakket, opgenomen in klantcode van Wederpartij. Om te voorkomen dat termijnen van vervolgpakketten uit de pas gaan lopen, worden afloopdata van gebruikstermijnen van vervolgpakketten gelijkgesteld aan die van het eerste pakket. Dit kan dus betekenen dat gebruikstermijnen korter worden dan een jaar. Hiervoor zal de prijs van het betreffende vervolgpakket worden gereduceerd afhankelijk van de vermindering van de gebruikstermijn. C.3.2.GELDIGHEIDSDUUR VAN DOWNLOADS ONDER DEMO-Licentie: De geldigheidsduur ofwel gebruikstermijn wordt door Qec vastgesteld maar is nooit meer dan één jaar. + D.ACCEPTATIE EN LEVERINGSVOORWAARDEN D.1.VOORWAARDEN VOOR ACCEPTATIE van Wederpartij door Qec Qec gaat ervan uit dat Wederpartij zich op de hoogte heeft gesteld van onze doelgroep en behoort tot onze doelgroep. Als Wederpartij een COMMERCIELE-Licentie wenst aan te schaffen, dient KVK-nummer van Wederpartij te worden doorgegeven. Per vestigingsplaats en per vestiging dient offerte te worden aangevraagd. D.2.UITSLUITING van ACCEPTATIE van Wederpartij door Qec Qec behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden niet over te gaan tot het uitbrengen van een offerte of om bij overtreden van de voorwaarden, niet (op tijd) betalen, niet behoren tot de doelgroep of misbruik over te gaan tot UITSLUITING EN/OF OPZEGGING OVEREENKOMST zonder teruggaaf van betalingen. Qec behoudt zich het recht voor om bij vermoeden ontduiking van betaling door overkoepelende (holding) tenaamstelling of Plaatsnaam de te factureren bedragen te vermenigvuldigen met het aantal vestigingen van de betreffende holding. Bij niet overhandigen KVK-nummer voor COMMERCIELE-Licentie aanvraag wordt geen offerte uitgebracht. D.3.UITSLUITING van ACCEPTATIE van Wederpartij door Qec bij DEMO-licentie Qec behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden niet over te gaan tot levering van DEMO-Licentie voor pakketten of DOWNLOADS niet toe te staan. + E.WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN EN PAKKETINHOUD / OPZEGGING E.1.WIJZIGING PAKKETINHOUD, VERWIJDEREN REKENBLAD(EN) Indien Qec het noodzakelijk acht is Qec gerechtigd een of meerdere afzonderlijke rekenbladen terug te trekken uit een pakket en het ONDERHOUD van deze REKENBLADEN stop te zetten. Dit zal niet leiden tot restitutie van reeds betaalde bedragen, maar gezien worden als een Wijziging in deze overeenkomst. Pagina 7

EULA_Qec_1_11_2010 E.2.WIJZIGING PAKKETINHOUD, TOEVOEGING REKENBLAD(EN) Indien Qec het noodzakelijk acht is Qec gerechtigd een of meerdere afzonderlijke rekenbladen toe te voegen in een pakket of bij het ONDERHOUD van desbetreffend pakket. Dit zal niet leiden tot prijsverhoging van bestaande contracten, en niet gezien worden als een Wijziging in deze overeenkomst. E.3 PAKKETNAAM Qec behoudt zich het recht voor tenaamstelling van pakketten en/of rekenbladen te wijzigen. Dit zal niet gezien worden door wederpartij als wijziging in voorwaarden. E.4.TUSSENTIJDSE WIJZIGING VOORWAARDEN Wederpartij is gerechtigd bij tussentijdse wijziging (niet samenvallend met afloop van de jaarlijkse termijnen, jaarlijks na referentie"lever"datum) van voorwaarden het contract te ontbinden. Gedane betalingen worden niet terugbetaald. Facturen voor geleverde REKENBLADEN, startbestanden of licentiebestanden dienen betaald te worden. E.5.WIJZIGING VOORWAARDEN BIJ OVERGANG (VOLGENDE) ONDERHOUDSTERMIJN Wederpartij is gerechtigd bij wijziging (ingaand op afloopdatum van de jaarlijkse termijnen, jaarlijks na referentie"lever"datum) van voorwaarden, zoals gecommuniceerd door middel van ONDERHOUDSfactuur, af te zien van betaling van de ONDERHOUDsfactuur. Er dient binnen 7 dagen na verzenddatum ONDERHOUDsfactuur, schriftelijk bevestigt te worden dat Wederpartij het contract opzegt ten gevolge van gewijzigde voorwaarden. Gedane betalingen worden niet terugbetaald. Indien nieuwe REKENBLADEN, startbestanden of licentiebestanden geleverd zijn, dient betaald te worden. E.6.OPZEGGING/ANNULERING Wederpartij en Qec zijn gerechtigd schriftelijk gedurende de loop van een contract/ONDERHOUDsperiode de verbintenis per volgende afloop van de gebruikslicentie op te zeggen. Dit dient uiterlijk drie maanden voor afloop te gebeuren. E.7.AFLOOP DEMO-LICENTIE Een Demo-Licentie loopt automatisch af na afloop van de gebruikstermijn, tenzij anders overeengekomen. + F.PRIJS EN BETALING F.1 BTW Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. F.2 PRIJSWIJZIGING In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen (ONDERHOUD), geldt dat Qec gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Zie C.1. en E.2 F.3 ATTESTEN / EXTERNE CONTROLES Indien Qec kosten maakt voor algehele acceptatie van haar rekenbladen door de markt door middel van verkrijging KOMO-produktcertificaat of anderszins, is Qec gerechtigd dit in aanschafprijs nieuwe pakketten en ONDERHOUDSkosten van reeds uitgegeven pakketten te verrekenen. In dat geval zal voor bestaande aangekochte pakketten het ONDERHOUD per pakket nooit 30% van de oorspronkelijke, voor dat pakket geldende aankoopprijs behorende bij een commerciële-licentie overtreffen. F.4 ONDERHOUDSKOSTEN EN ADMINISTRATIEKOSTEN Jaarlijks ONDERHOUD per pakket zal nooit 30% van de in dat jaar, voor dat pakket geldende aankoopprijs behorende bij een commerciële-licentie overtreffen. F.5 ADMINISTRATIEKOSTEN Jaarlijkse administratiekosten per Wederpartij (klant) voor alle pakketten van Wederpartij per vestigingsplaats per naam zullen nooit 25,- overtreffen. F.6 PRIJSWIJZIGING NIET ACCOORD Pagina 8

EULA_Qec_1_11_2010 Indien Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Qec kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren. F.7 TIJDIGE BETALING Alle facturen zullen door Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Betaling binnen termijnen is noodzakelijk om continue bruikbaarheid van de REKENBLADEN te blijven garanderen. F.8 OPZEGGING DOOR ONTIJDIGE BETALING Indien Wederpartij,zonder melding vooraf, zonder geldige reden van overmacht, de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, uit ons actieve klantenbestand verwijderd worden en dient Wederpartij bij hernieuwde belangstelling opnieuw offerte aan te vragen en opnieuw pakketten aan te kopen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een gereduceerd ONDERHOUDstarief. Wij wijzen er UITDRUKKELIJK op dat gebruik van REKENBLADEN na afloop van de betreffende licentie verboden is. F.9 MAXIMAAL AANTAL GEBRUIKERS De Licenties mogen gebruikt worden door maximaal 20 constructeurs per Licentie. Voor gebruik door méér constructeurs dient U per veelvoud van 20 constructeurs steeds één extra pakket en onderhoud te betalen. Dus U dient de prijs te vermenigvuldigen voor 21-40 constructeurs: prijs maal 2. 41-60 constructeurs: prijs maal 3, enzovoort + G.LEVERING, BRUIKBAARHEID EN EIGENDOM G.1 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN Alle (leverings)termijnen zullen zoveel mogelijk door Qec in acht worden genomen, zodat gebruik door Wederpartij gegarandeerd is. Qec is echter afhankelijk van tijdige betaling door Wederpartij en levering post door derden. Neemt U bij door U vermeende te late levering door Qec contact op om na te gaan of de levering is verzonden. Bij overschrijding van Leveringstermijn wegens omstandigheden die zich na het aangaan van een overeenkomst hebben voorgedaan, worden deze termijnen met een redelijke termijn verlengd van EEN MAAND. Werking van bestaande geleverde REKENBLADEN blijven tot één maand ná afloop termijn intact. Deze verlenging schort de verplichtingen van de Wederpartij niet op en schept voor Qec niet de verplichting enige schade, van welke aard ook, van de Wederpartij te vergoeden. Indien overschrijding van termijn langer dan EEN MAAND dreigt, zullen Qec en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. G.2 VORM VAN LEVERING Of door Qec vervaardigde REKENBLADEN, startbestanden, Licentiebestanden, programmatuur en/of overige software benodigd voor werking van de REKENBLADEN fysiek geleverd worden in de vorm van een fysieke datadrager of downloadbaar wordt gesteld of per e-mail worden verzonden, wordt door Qec bepaald. Qec zal Wederpartij altijd via een tweede, andere vorm van communicatie op de hoogte stellen van gemaakte levering, en verzoekt Wederpartij Qec op de hoogte te stellen van eventuele leveringsproblemen. G.3 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN Alle inhoud van geleverde REKENBLADEN blijven intellectueel eigendom van Qec. Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Qec, totdat alle bedragen die Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Qec zijn voldaan. Rechten worden aan Wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. + H.WIJZIGING GEGEVENS Wederpartij H1. Pagina 9

EULA_Qec_1_11_2010 Wijzigingen van plaatsnaam in REKENBLADEN worden alleen uitgevoerd bij overgang naar een volgende ONDERHOUDstermijn. Bij tussentijdse (binnen een ONDERHOUDsperiode) wijziging van de tenaamstelling of plaatsnaam dient door Wederpartij worden aangetoond dat het om éénzelfde bedrijf en éénzelfde vestiging gaat. Qec behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot wijziging van tenaamstelling. + I.INSTALLATIE: I.1.VERSIES SOFTWARE De REKENBLADEN zijn getest in windows XP en excel 2003 en 2007 op een lokale computer. Qec garandeert werking alleen in deze versies. Eerdere versies worden uitgesloten van gebruik. Dat wil zeggen dat de REKENBLADEN niet werken in Excel-versies van voor 2003. Bij niet accuraat werken in latere versies verzoeken wij U ons de foutmeldingen door te geven. I.2.INSTALLATIE Wederpartij dient de REKENBLADEN na ontvangst lokaal of op netwerk te kopieren. Het startbestand moet OP computer worden gekopieerd en daarna pas worden geopend. (Start is gecompiled en zal na opening de (lokale)computerdatum opslaan). Qec mag een mappenstructuur voorschrijven om juiste werking van de REKENBLADEN te garanderen. Bij een eerste pakketlevering zal na ontvangst betaling een nieuw (licentie-)startbestand worden geleverd met aangepaste bruikbaarheidstermijnen. Deze moet over de oude worden geplaatst. I.3.STARTBESTAND Voor gebruik van REKENBLADEN moet eerst het startbestand worden geopend. Zonder (ge)open(d) startbestand zal werking niet gegarandeerd zijn. I.4.MACROBEVEILIGNG REKENBLADEN werken alleen bij MACROBEVEILIGING "laag" in excel Of bij het accepteren van de macro's bij het openen in excel. Indien U de MACROBEVEILIGING niet "laag" wenst te zetten of U accepteert niet dat de macro's worden geopend bij opening van de REKENBLADEN of startbestand, dan werken de REKENBLADEN NIET. I.5.LICENTIES DERDEN Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor geldige licenties derden (zoals bijvoorbeeld windows en excel-licenties). Deze worden uitdrukkelijk niet meegeleverd bij Qec REKENBLADEN maar zijn wel benodigd voor juiste werking van Qec REKENBLADEN. I.6.HANDLEIDINGEN Wederpartij stelt zich op de hoogte van de handleidingen behorende bij Qec REKENBLADEN. Deze zijn te vinden op via onze website. + J.VALIDATIES en ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR Qec voert intern validaties uit van door Qec uitgegeven programma's. Deze worden niet openbaar gemaakt noch verstrekt aan Wederpartij. De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Wederpartij ter beschikking gesteld. + K.SUPPORT K.1.ONLINE BEREIKBAARHEID Qec Qec verleent online support. Dat wil zeggen dat Qec per e-mail of contact-formulier op de website bereikbaar is voor vragen over haar REKENBLADEN, het gebruik daarvan, of administratieve vragen. We verzoeken U bij problemen of vragen eerst de handleidingen, veelgestelde vragen en/of overige informatie die we via de website beschikbaar stellen te raadplegen. K.2.EUROCODE(s) Voor inhoudelijke of interpretatie vragen van de Eurocode verwijzen we naar het NNI: www.nen.nl + Pagina 10

EULA_Qec_1_11_2010 L.ONDERHOUD L.1.AANKOOP Bij aankoop stemt Wederpartij in met de verplichting tot aankoop van jaarlijks ONDERHOUD van desbetreffend pakket. ONDERHOUD is een onlosmakelijk geheel met een betreffend pakket. ONDERHOUD kan ook gedefiniëerd worden als verlenging van gebruiksrecht van het betreffende pakket met steeds een jaar. L.2.WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUD Gedurende het jaar zal Qec ONDERHOUD plegen aan bestaande REKENBLADEN in de vorm van foutenverwijderen, verwerken van aanpassingen in de norm, verwerken van wijzigingen in (algeheel geaccepteerde) interpretatie van de norm, verwerken van door Qec geaccepteerde verzoeken van klanten, verbetering in opmaak, verbetering van bruikbaarheid. Telkens met levering van het ONDERHOUDspakket (Na afloop van gebruikstermijn) worden de nieuwe, op dat moment geldende versies van, REKENBLADEN ter beschikking gesteld, in een door Qec te bepalen leveringsvorm. L.3.MELDINGSPLICHT Wederpartij Qec legt Wederpartij een meldingsplicht op om gevonden of vermeende fouten direct te melden via onze website of e-mail. L.4.MELDINGSPLICHT Qec Qec neemt meldingsplicht op zich om bij door Qec geaccepteerde foutmelding van een willekeurige gebruiker, die leidt tot onveilige situaties, direct Wederpartij op de hoogte te stellen, en toestemming voor gebruik door Wederpartij van betreffend rekenblad op te schorten. Qec is NIET AANSPRAKELIJK voor enige vorm van schade, gederfde inkomsten of andere kosten bij Wederpartij of derden. L.5.HerLEVERING van VERBETERD ONVEILIG REKENBLAD Qec zal het betreffende rekenblad met een door Qec geaccepteerde foutmelding, die leidt tot een onveilige situatie, zo snel mogelijk verbeteren en aan Wederpartij ter beschikking stellen, in een door Qec te bepalen leveringsvorm. L.6.HerLEVERING van VERBETERD REKENBLAD Qec zal REKENBLADEN met wijzigingen in de norm, opmaak, interpretatie of anderszins, zo snel mogelijk verbeteren en leveren bij levering van het volgende ONDERHOUDspakket. L.7.VERSIEBELEID Alle Qec REKENBLADEN wordt voorzien van een driecijferig versienummer, bijvoorbeeld: 1.1.1. Waarbij de laatste gebruikt wordt voor VBA-programmeercode, de eerste voor (onveilige) fouten of normwijzigingen, de tweede voor overig. + M.DATUMBEVEILIGING M.1.DATUM Alle interne computerklokken van Wederpartij in een netwerk of de lokale computerklok bij installatie op een computer dienen gelijkluidend en juist te zijn. M.2.WIJZIGEN COMPUTERKLOK Na wijziging van een computerdatum door Wederpartij kan het zijn dat de gecompilede REKENBLADEN niet meer opstarten. U dient dan eerst de installatie opnieuw uit te voeren vanaf oorspronkelijke CD en bij blijvende weigering contact op te nemen met Qec + N.OVERIGE BEVEILIGINGSBEPERKINGEN N.1.SAVE Qec behoudt zich het recht voor saven al dan niet toe te staan.(Noot: gewichtsberekening kan opgeslagen worden als excelbestand) N.2.PRINT Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, printen al dan niet toe te staan. Pagina 11

EULA_Qec_1_11_2010 N.3.VISUAL BASIC (for APPLICATIONS) Het is niet toegestaan de VISUAL BASIC (for APPLICATIONS) te benaderen noch de broncode in VISUAL BASIC (for APPLICATIONS) aan te passen, kopieren of gebruiken voor andere doeleinden dan Qec REKENBLADEN. N.4.OPMAAK Het is niet toegestaan de opmaak in breedste zin van het woord van REKENBLADEN aan te passen. N.5.FORMULES Het is niet toegestaan formules of delen van REKENBLADEN aan te passen noch gebruiken voor andere doeleinden dan het betreffende Qec rekenblad. N.6.INHOUD Het is niet toegestaan inhoud of delen van REKENBLADEN aan te passen noch gebruiken voor andere doeleinden dan het betreffende Qec rekenblad. N.7.BENAMING Wederpartij Het is niet toegestaan benaming van uw bedrijf of plaatsnaam op REKENBLADEN aan te passen. N.8.AFLOOP LICENTIE Wederpartij Het is niet toegestaan de datum van afloop licentie/gebruikstermijn op REKENBLADEN of in startblad aan te passen. N.9.AANGEKOCHTE PAKKETTEN, TAAL en NB Het is niet toegestaan uw KLANTGEGEVENS in LICENTIEBESTANDEN, STARTBESTANDEN, REKENBLADEN en/of overige programmatuur en correspondentie aan te passen. N.10.Kopie_Rekenblad Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, een kopie_Rekenblad bij printen al dan niet aan te maken.(Noot: commerciële licentie maakt kopie_Rekenbladen aan (dus kopiëren, plakken speciaal: waarden van sheet "Rekenblad".) N.11.Afbeelding_Rekenblad Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, een afbeelding_Rekenblad bij printen al dan niet aan te maken.(Noot: commerciële én controle-licenties kunnen een kopie naar afbeelding maken bij printen.) N.12.Exporteren Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, het exporteren van invoergegevens al dan niet toe te staan.(Noot1:uitgezonderd gewichtsberekening, deze zal niet exporteren maar opslaan als excelbestand)(Noot2:Het is ons doel om invoergegevens van elk Rekenblad óf door middel van opslaan, óf door middel van exporteren op te slaan.) N.13.Importeren Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, het importeren van invoergegevens al dan niet toe te staan.(Noot1:gewichtsberekening: n.v.t.)(Noot2:in verband met wijzigingen tussen opvolgende versies van Rekenbladen, kan het zijn dat de import NIET slaagt.) + O.TOEPASSINGSGEBIED Het toepassingsgebied van de EUROCODE is breed. Qec REKENBLADEN specialiseert zich in bOUW-constructies en niet in CIVIELE Techniek. Indien U twijfelt aan bruikbaarheid voor UW toepassingsgebied, neem dan contact op met Qec. + P.AANSPRAKELIJKHEID P.1.WERKING REKENBLADEN Bij niet, niet-tijdige, of het niet meer werken van REKENBLADEN, is Qec NIET AANSPRAKELIJK voor enige vorm van schade, gederfde inkomsten of andere kosten bij Wederpartij of derden. Pagina 12

EULA_Qec_1_11_2010 P.2.SCHADE DOOR VIRUS Het middel waarmee Qec rekenbladen beveiligt (programmacode in Visual Basic) kan door virusscans gezien worden als mogelijk virus. Qec zal een inspanningsverplichting aangaan haar REKENBLADEN virusvrij te leveren aan Wederpartij, maar is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of andere kosten welke voor Wederpartij of derden (mede) als gevolg van of in verband met het gebruik van REKENBLADEN ontstaan. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend voor schaden en kosten (mede) als gevolg van of in verband met gebreken in de REKENBLADEN. P.3.OVERIGE Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van REKENBLADEN, resultaten verkregen met REKENBLADEN, en het gebruik van met REKENBLADEN verkregen resultaten door Wederpartij, alsmede de gevolgen daarvan. Qec is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of andere kosten welke voor Wederpartij of derden (mede) als gevolg van of in verband met het gebruik van REKENBLADEN en/of de resultaten daarvan ontstaan. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend voor schaden en kosten (mede) als gevolg van of in verband met gebreken in de REKENBLADEN. + Q.GARANTIE Q.1.HERSTEL Qec garandeert voor een periode van 3 maanden vanaf het moment van ontvangst van REKENBLADEN dat REKENBLADEN in hoofdzaak in overeenstemming met de documentatie, website en de beperkingen in deze overeenkomst zal functioneren. Indien binnen de genoemde periode mocht blijken dat er toch significante afwijkingen zijn, mag en zal Qec in overleg met Wederpartij, doch naar eigen inzicht en keuze: a. of voor eigen rekening herstelwerkzaamheden uitvoeren totdat de afwijkingen zijn opgeheven en de afwijkende kopieen van files kosteloos vervangen door de aldus herstelde; b. en/of deze overeenkomst eenzijdig beeindigen en de volledige gebruiksvergoeding aan Wederpartij terugbetalen. Q.2.BEPERKINGEN Verdergaande garantie op de deugdelijkheid van het door Qec geleverde zal op geen enkele wijze uit de overeenkomst danwel gedragingen of mededelingen van Qec kunnen worden afgeleid. Qec garandeert met name niet dat onder alle omstandigheden juiste resultaten met REKENBLADEN worden verkregen noch dat deze in alle gevallen correct werkt. Q.3.BESTURING Iedere garantie vervalt bij gebruik van REKENBLADEN op andere hardware, software of met behulp van andere besturingsprogrammatuur dan genoemd in I.1. + R.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in Haarlem (Nederland). + S.RECHTEN VAN DERDEN (c) Excel copyright Microsoft + T.CONTACT Wij verzoeken U om voordat U contact opneemt op onze website te kijken of Uw vraag eventueel daar al beantwoord wordt. Voor overige vragen kunt U contact opnemen: Qec V.O.F. Ritmeesterstraat 18 2023 GJ HAARLEM ingeschreven in de KVK van AMSTERDAM onder nummer 34368232 Pagina 13

EULA_Qec_1_11_2010 Telefoon: 023-8440824 (antwoordapparaat,spreek duidelijk uw naam,telefoonnummer,email-adres in en eventueel klantcode) Web site: http://www.qec.nu/ Contact us: http://www.qec.nu/ email: [email protected] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ (c)Qec ; alle rechten voorbehouden.

Pagina 14

Information

164 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

948687


Notice: fwrite(): send of 198 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531