Read standarder_stat.xlsx text version

Liste over relevante ISO statistik standarder

Betegnel Sta- Udga Udga se Nummer tus ve nr. ve År ISO titel Dansk titel DS/ISO 2602 P 2 1981 Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af - Confidence interval middelværdi. Konfidensinterval DS/ISO 2854 P 1 1976 Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and Statistisk fortolkning af data. Estimationsmetoder og test for middelværdier og varianser tests relating to means and variances Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation DS/ISO 2859-0 T 1 1995 Sampling procedures for inspection by attributes Part 0 : Introduction to the ISO 2859 attribute sampling system Del 0:Introduktion til ISO-systemet af stikprøveplanerfor inspektion ved alternativ variation Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation DS/ISO 2859-1 P 2 1999 Sampling procedures for inspection by attributes Part 1 : Sampling plan indexed by acceptable quality level Del1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for (AQL) for lot-by-lot inspection godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier DS/ISO 2859-1 C 1 2001 Technical corrigendum 1 : 2001 1 2010 DS/ISO 2859-1 Dam d Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation DS/ISO 2859-2 P 1 1992 Sampling procedures for inspection by attributes Del 2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) Part 2 : Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for for inspektion af enkeltstående partier isolated lot inspection Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation DS/ISO 2859-3 P 2 2005 Sampling procedures for inspection by attributes Del 3: Procedurer for overspringelse af på hinanden følgende Part 3 : Skip-lot sampling procedures partier Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation P DS/ISO 2859-4 2 2002 Sampling procedures for inspection by attributes Del 4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med Part 4 : Procedures for assessment of declared quality levels givne kvalitetsniveauer Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation P DS/ISO 2859-5 1 2006 Sampling procedures for inspection by attributes Del 5: System af sekventielle stikprøveplaner opstillet efter Part 5: System of sequential sdampling plans indexed by AQL kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af på for lot-by-lot inspection hinanden følgende partier Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ DS/ISO 2859-10 P 1 2007 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling variation - Del 10: Introduktion til ISO 2859-systemet af for inspection by attributes stikprøveplaner

DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO

3207 3301 3494 3534-1 3534-2 3534-3 3534-4 3951-1

P P P P P P CD P

1 1 1 2 2 1 1 2

1975 Statistical interpretation of data -- Determination of a statistical tolerance interval 1975 Statistical interpretation of data - Comparison of two means in the case of paired observations 1980 Statistical interpretation of data - Power of tests relating to means and variances 2007 Statistics - Vocabulary and symbols Part 1 : Probability and general statistical terms 2007 Statistics - Vocabulary and symbols Part 2 : Statistical quality control 2000 Statistics - Vocabulary and symbols Part 3 : Design of experiments Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 4: Survey sampling 2007 Sampling procedures for inspection by variables - Part 1 : Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL

Statistisk fortolkning af data. Styrke af test vedrørende middelværdier og varianser Statistik. Ordliste og symboler. Generelle statistiske termer og termer for sandsynlighedsteori Statistik. Ordliste og symboler. Del 2: Anvendt statistik Statistik. Ordliste og symboler. Del 3: Forsøgsplanlægning

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation. Del 1: Specifikation af enkelte stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier vedr. en kvalitetsparameter og en AQL-værdi Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 3: Dobbelt-stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer

DS/ISO

3951-2

P

2

2007 Sampling procedures for inspection by variables - Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics

DS/ISO DS/ISO

3951-2 3951-3

AMD P

1 2

2009 2007 Sampling procedures for inspection by variables - Part 3: Double sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

DS/ISO

3951-4

DIS

1 Sampling procedures for inspection by variables - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

DS/ISO

3951-5

P

1

2007 Sampling procedures for inspection by variables - Part 5: Sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation) Statistical interpretation of data - Tests for departure from the normal distribution Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1 : General principles and definitions Technical corrigendum 1: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 2 : Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method Sampling procedures for inspection by variables - Part 5: Sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for inspection by variables (known standard deviation) Statistisk fortolkning af data - Test for afvigelse fra normalfordeling Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 2. Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed for en standardiseret målemetode Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 3. Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 4: Grundlæggende metoder til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen for en standardiseret målemetode Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed Kontrolkort - Del 1: Generel vejledning

DS/ISO

5479

P P

2 1

2004 1995

DS/ISO 5725-1

DS/ISO DS/ISO 5725-2

C P

1 1

2000 1995

DS/ISO DS/ISO 5725-3

C P

1 1

DS/ISO DS/ISO 5725-4

C P

1 1

2002 Technical corrigendum 1: 2002 1995 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 3 : Intermediate measures of the precision of a standard measurement method 2002 Technical corrigendum 1: 2002 1995 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 4 : Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method 1998 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 5 : Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method 2005 Technical corrigendum 1: 2005 1995 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 6 : Use in practice of accuracy values 2010 Technical corrigendum 1: 2010 2007 Control charts - General guide and introduction

DS/ISO 5725-5

P

1

DS/ISO DS/ISO 5725-6

C P

1 1

DS/ISO DS/ISO

7870-1

C P

1 2

ISO DS/ISO DS/ISO ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO ISO

7870-2 7870-3 7870-4 7871 7873 7966 8258 8258 8422 8423 8550-01

CD DIS DIS TR P P P C P P TR

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

1997 2009 1993 1991 1993 2007

Control charts -- Part 2: Shewhart control charts Control charts - Part 3: Acceptance control charts Control charts - Part 4: Cumulative sum charts Cumulative sum charts - Guidance on quality control and data analysis using CUSUM techniques Control charts for arithmetic average with warning limits Acceptance control charts Shewhart control charts Technical corrigendum 1: 1993 Sequential sampling plans for inspection by attributes

Kontrolkort - Del 3: Metode for godkendelse af kontrolkort Kontrolkort - Del 4: Kumulativ kort

Kontrolkort til aritmetisk gennemsnit med advarselsgrænser Godkendelseskontrolkort Shewhart-kontrolkort Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med alternativ variation Stikprøveplaner for sekventiel stikprøveudtagning ved måling med kontinuert variation (kendt standardafvigelse) Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 1: Godkendelsesinspektion Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 2: Måling med alternativ variation Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 3: Måling med kontinuert variation Vejledning ved valg af hensigtsmæssige statistiske metoder i forbindelse med ISO 9001:2000 Statistiske metoder - Retningslinjer for vurdering af overensstemmelse med specificerede krav - Del 1: Almene principper Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer Statistisk fortolkning af data.Prøvninger og konfidensintervaller for relative hyppigheder Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

ISO

8550-02

TR

1

ISO

8550-01

TR

1

DS/ISO DS/ISO

10017 10576-1

TR P

2 1

DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO

10725 11095 11453 14253 -1 11462-1

P P P C P

1 1

1 2

2008 Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation) 2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots - Part 1: Acceptance sampling 2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots - Part 2: Sampling by attributes 2007 Guidance on the selection and usage of acceptance sampling systems for inspection of discrete items in lots - Part 3: Sampling by variables 2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 2003 Statistical methods - Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements- Part 1 : General principles 2000 Acceptance sampling plans and procedures for the inspection of bulk materials 1996 Linear calibration using reference materials 1996 Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions 2000 Technical corrigendum 1 2007 Statistical process control system standards -Part 1 : Guideline for implementation of statistical process control

DS/ISO DS/ISO

11462-2 11648-1

P P

1 1

DS/ISO

11648-2

P

1

DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO

11843-1 11843-1 11843-2 11843-2 11843-3

P C P C P

1 1 1 1 1

DS/ISO

11843-4

P

1

DS/ISO DS/ISO

11843-5 11843-6

P DIS

1 1

DS/ISO DS/ISO ISO DS/ISO DS/ISO

11843-7 12845 12888 13053-1 13053-2

DIS TR DTR DIS DIS

1 1 1 1 1

2010 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) - Part 2: Catalogue of tools and techniques 2003 Statistical aspects of sampling from bulk material Part 1 : General introduction 2002 Principles of sampling and statistical principles - Bulk material Part 2 : Sampling of particulate materials 2003 Decision limit, detection limit, capability of detection Capability of detection -Part 1 : Terms and definition 2004 Technical corrigendum 1 2003 Capability of detection -Part 2 : Methodology - Linear calibration case 2007 Technical corrigendum 1 2003 Capability of detection - Part 3 : Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used 2004 Capability of detection - Part 4 : Methodology for comparing the minimum detectable value with a given value 2008 Capability of detection - Part 5: Methodology in the linear and non-linear calibration cases Capability of detection - Part 6: Methodology for the determination of the critical value and the minimum detectable values in Poisson distribution measurements Capability of detection - Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noise 2010 Selected illustrations of fractional factorial screening experiments Selected illustrations of gauge repeatability and reproducibility studies Quantitative methods in process improvement - Six Sigma Part 1: DMAIC methodology Quantitative methods in process improvement - Six Sigma Part 2: Tools and techniques

Retningslinjer for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 2: Katalog over værktøjer og teknikker Statistiske forhold i forbindelse med stikprøveudvælgelse fra bulkmateriale Del 1 Grundlæggende principper Statistiske forhold i forbindelse med stikprøveudvælgelse fra bulkmateriale - Del 2 Stikprøveudtagning fra materialer på partikelform Detektionsevne. Del 1: Termer og definitioner

Detektionsevne Del 2: Metodik i forbindelse med lineær kalibrering Detektionsevne. Del 3: Metodik til bestemmelse af påvisningsgrænsen for en responsvariabel uden brug af kalibreringsdata Detektionsevne ­ Del 4: Metodik til sammenligning af den mindste detekterbare værdi med en given værdi Detektionsevne - Del 5: Metodik i forbindelse med lineær og ikke lineær kalibrering Detektionsevne - Del 6: Metodik for bestemmelse af kritisk værdi og mimimum sporbare værdier i Poisson målinger Detektionsevne - Del 7: Metodik baseret på varierende instrumental støj Udvalgte illustrationer af fraktionelle faktorforsøg

Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma - Del 1: DMAIC metodik Kvantitative metoder i procesforbedring - Six Sigma - Del 2: Værktøjer og teknikker

ISO DS/ISO DS/ISO

13195 13425 13448-1

NPT R TR P 1

DS/ISO

13448-2

P

1

ISO DS/ISO ISO ISO DS/ISO

13519 13528 13587 14468 14560

NP P NPT R DTR P

1 1 1 1 1

Selected illustrations of response surface method 2003 Guide for the selection of statistical methods in standardization and specification 2005 Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 1 : Guidelines for the APP approach 2005 Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 2 : Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes Guidance on the development and use of ISO statistical publications supported by software 2005 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons Three statistical paradigms for the assessment and interpretation of measurement uncertainty 2010 Selected illustrations of attribute agreement analysis 2004 Acceptance sampling procedures by attributes - Specified quality levels in nonconforming items per million 2010

Vejledning i forbindelse med valg af statistiske metoder i standarder og specifikationer Procedurer for godkendelsesinspektion baseret på princippet om allokering af prioriteter (APP) - Del 1: Vejledning i APP-metoden Procedurer for godkendelsesinspektion baseret på princippet om allokering af prioriteter (AAP) - Del 2: Samordnede enkeltstikprøveplaner for godkendelsesprøvning ved måling med alternativ variation

Statistiske metoder til brug ved præstationsprøvning baseret på laboratoriesammenligninger

Udvalgte illustrationer af overensstemmelsesanalyser Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Specificeret kvalitetsniveau i afvigende enheder per million enheder

ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO ISO ISO DS/ISO

15725-1 16269-4 16269-5 16269-6 16269-7 16269-8 16336 16355 18414

? P

1 1 1 1 1 1 1 1

Statistisk fortolkning af data - Del 4: Påvisning og behandling af Statistical interpretation of data - Part 4: Detection and treatment outliere of outliers Statistisk fortolkning af data Del 6: Bestemmelse af statistiske toleranceintervaller Statistisk fortolkning af data Del 7: Median - Estimation og konfidensintervaller Statistisk fortolkning af data Del 8: Bestemmelse af prediktionsinterval

P P P NP NP P

2005 Statistical interpretation of data Part 6 : Determination of statistical tolerance intervals 2001 Statistical interpretation of data Part 7: Median: Estimation and confidence intervals 2005 Statistical interpretation of data Part 8: Determination of a prediction interval Robust parameter design (RPD) Quality function deployment 2006 Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - System af stikprøveplaner med godkendelsestal nul til kontrol af udgående kvalitet baseret på et kreditprincip

DS/ISO DS/ISO

18532 21247

TR P

1 1

DS/ISO ISO ISO DS/ISO ISO

21747 21748 21749 22514-1 22514-2

P P P P CD

1 1 1 1 1

2009 Guidance on the application of statistical methods to quality and to industrial standardization 2005 Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance Statistical methods ­ Process performance and capability statistics for 2006

measured quality characteristics

Vejledning i brug af statistiske metoder inden for kvalitetsledelse og industriel standardisering Kombinerede stikprøveplaner for godkendelsesprøvning med accepttal nul og proceskontrolprocedurer for produktgodkendelse Statistiske metoder ­ Metoder til beregning af proces-performance og kapabilitet for målte kvalitetsegenskaber

DS/ISO

22514-3

P

1

DS/ISO

22514-4

TR

1

ISO

22514-5 NWI

DS/ISO

22514-6

DIS

1

2004 Guide to the use of repeatability, reproductibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation 2005 Measurement uncertainty for metrological applicaions : simple replication and nested experiments 2009 Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 1: General principles and concepts Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 2: Process capability and performance of time-dependent process models 2009 Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts 2007 Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 4: Process capability estimates and performance measures Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 4: Process capability estimates for attribute data Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 6: Process capability statistics for characteristics following a multivariate normal distribution Statistical methods in process management ­ Capability and performance -- Part 7: Capability of measurement processes 2005 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Practical guidance for the use of ISO 5725-2 : 1994 in designing, implementing and statistically analysing interlaboratory repeatabiliby and reproducibility results

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 1: General principles and concepts

Statistiske metoder i procesledelse - Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Statistiske metoder i procesledelse - Kapabilitet og performance Del 4: Beregning af proceskapabilitet og performancemål

Statistiske metoder i procesledelse - Kapabilitet og performance Del 6: Statistisk proceskapabilitet for karakteristikker der følger normal fordeling Statistiske metoder i procesledelse - Kapabilitet og performance Del 7: Måleprocessers kapabilitet Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Praktisk vejledning i brug af ISO 5725-2:1994 ved forsøgsplanlægning, implementering og statistisk analyse i forbindelse med resultater for interlaboratoriel repeterbarhed og reproducerbarhed

DS/ISO

22514-7

DIS

1

DS/ISO

22971

TR

1

DS/ISO DS/ISO

24153 28801

P FDIS

1

DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DS/ISO DSINF ISO Guide ISO Guide ISO Guide ISO Guide ISO Guide

28808 28037 29901 29901 61649 66 33 34 35 98 99

P TR TR C P

1 1 1 1 1

2009 Random sampling and randomization procedures Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer's risk quality (PRQ) and consumer's risk quality (CRQ) 2009 Random variate generation methods 2010 Determination and use of straight-line calibration functions 2008 Selected illustrations of full factorial experiments with four factors 2009 Technical corrigendum 1 2008 Weibull analysis BOG - statistisk processtyring 2000 Uses of certified reference materials General requirements for the competence of reference material 2009 producers Reference materials -- General and statistical principles for 2006 certification 2008 Guide to the expression of the uncertainty of measurement International vocabulary of metrology -- Basic and general 2007 concepts and associated terms (VIM)

Metoder til tilfældig stikprøvetagning og randomisering Prøveudtagningsegenskaber - Dobbelt prøveudtagningsplan med minimal prøvningsstørrelse kategoriseret efter producents risikokvalitet (PRQ) og forbrugers risikokvalitet (CRQ) Metoder til generering af tilfældige variable Bestemmelse og anvendelse af lineære kalibreringsfunktioner Udvalgte eksempler på fuldfaktorforsøg med fire faktorer Weilbull-analyse

G G G G G

2 3 3 1 2

Retningslinier for at udtrykke måleusikkerhed (GUM)

Information

standarder_stat.xlsx

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

627557


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531