Read Microsoft Word - relaisliste.doc text version

Relaisfunkstellen in Österreich (12. 12. 2012)

Kanal

RF81 RF85 RF85 RF87 RF93 RF99 R0 R0 R0X R0X R0X R1 R1 R1X R1X R2 R2 R2 R2 R2 R2X R3 R3 R3X R3X R4 R4 R4 R4 R4X R5 R5X R6 R6 R6 R6X R6X R7 R7 R7 R7 R7 R7X R7X R7X CR1 CR2 CR3 RV48 RV48 RV49 RV49 RV49 RV50 RV50 RV51 RV51 RV52 RV52 RV52 RV52 RV52 RV53 RV54 RV54 RV55 RV55 RV56 RV56 RV56 RV56 RV57 RV58 RV59 RV60 RV60 RV60 RV61 RV61 RV62 RV62 RV62 RV62 RV62 RV63 RV63 RV63

Eingabe

51.210 51.250 51.250 51.270 51.330 51.390 145.000 145.000 145.0125 145.0125 145.0125 145.025 145.025 145.0375 145.0375 145.050 145.050 145.050 145.050 145.050 145.0625 145.075 145.075 145.0875 145.0875 145.100 145.100 145.100 145.100 145.1125 145.125 145.1375 145.150 145.150 145.150 145.1625 145.1625 145.175 145.175 145.175 145.175 145.175 145.1875 145.1875 145.1875 145.225 432.575 145.5125

Ausgabe

51.810 51.850 51.850 51.870 51.930 51.990 145.600 145.600 145.6125 145.6125 145.6125 145.625 145.625 145.6375 145.6375 145.650 145.650 145.650 145.650 145.650 145.6625 145.675 145.675 145.6875 145.6875 145.700 145.700 145.700 145.700 145.7125 145.725 145.7375 145.750 145.750 145.750 145.7625 145.7625 145.775 145.775 145.775 145.775 145.775 145.7875 145.7875 145.7875 432.900 145.575 435.5125 438.425 438.450 438.475 438.500 438.500 438.500 438.525 438.525 438.525 438.550 438.550 438.575 438.575 438.600 438.600 438.600 438.625 438.650

Call

OE5SIX OE2XHL OE5XYP OE6XRF OE6XIE OE1XQU

Standort

ST. JOHANN/WALDE KITZSTEINHORN STEYR GRAZ SCHÖCKL STUBALPE WIEN WIENERBERG

Locator

JN68PC JN67HD JN78FB JN77RE JN77LC JN88EE JN78CJ JN77RE JN67TC JN57RE JN76BO JN88ED JN76FR JN78JQ JN76QW JN67HD JN78SB JN77QJ JN66RS JN47TF JN57LG JN67UI JN57WJ JN67NT JN57CD JN78RL JN77EG JN57HL JN66IT JN67UM JN87AT JN76LT JN88EE JN67VV JN57VE JN67OH JN87AM JN87EP JN68SE JN77LC JN57HD JN67CL JN66WQ JN78QT JN56NV JN67RX JN57LK JN66WQ JN78QI JN78SB JN87CX JN88EH JN67UM JN76IM JN88EF JN78DJ JN76AR JN78JX JN87EP JN87AM JN78DJ JN78QI JN77RE JN76BO JN77VN JN88ED

Höhe

623m 3035m 330m 1445m 1500m 240m 926m 1445m 2411m 2246m 850m 317m 1053m 1017m 350m 3035m 750m 1630m 2129m 1300m 1497m 1821m 1046m 1288m 2809m 710m 1902m 1700m 2023m 2100m 1065m 2070m 240m 965m 2095m 1780m 1002m 605m 555m 1647m 2212m 1828m 1897m 695m 3082m 571m 2980m 1897m 960m 750m 487m 306m 2100m 1650m 306m 955m m 712m 605m 1002m 955m 960m 1445m 850m 1782m 317m

Sysop

OE5DXL OE2FKM OE5DGO OE6VHF OE6PZG OE1MCU OE5MKL OE6OCG OE2TRM OE7DA OE8HJK OE3NSC OE8HJK OE3ACA OE6THH OE2FKM OE3CJB OE6MKD OE8HAK OE9BBH OE7MST OE6SFG OE7WWH OE2IJL OE7PWI OE3WLS OE6KIG OE7WRH OE7OPJ OE5TBL OE3GWC OE8HIK OE1MCU OE5RDL OE7WWH OE2HFO OE3RPU OE4KZU OE5MLL OE6PZG OE7DBH OE7SLI OE8DSK OE3KMA OE7AKH OE5OZL OE7GB OE8PTK OE3NRS OE3CJB OE3DNW OE1KBC OE5VFM OE8HJK OE1AOA OE5PON OE1AOA OE3NRS OE4KZU OE3RPU OE5PON OE3JPA OE6DJG OE8HJK OE3KLU OE3NSC

Töne

1750Hz 88.5Hz

Echolink 70cm

R70 R70 R71 R71 R72 R72 R73 R73 R74 R74 R74 R75 R75 R75 R76 R76 R76 R77 R77 R77 R78 R78 R78 R79 R79 R79 R79 R79 R80 R80 R80 R80 R81 R81 R81 R82 R82 R83 R83 R83 R83 R84 R84 R84 R84 R85 R85 R85 R86 R86 R86 R86 R87 R87X R88 R92

Kanal RU692 RU692 RU694 RU694 RU696 RU696 RU698 RU698 RU700 RU700 RU700 RU702 RU702 RU702 RU704 RU704 RU704 RU706 RU706 RU706 RU708 RU708 RU708 RU710 RU710 RU710 RU710 RU710 RU712 RU712 RU712 RU712 RU714 RU714 RU714 RU716 RU716 RU718 RU718 RU718 RU718 RU720 RU720 RU720 RU720 RU722 RU722 RU722 RU724 RU724 RU724 RU724 RU726 RU727 RU728 RU736

Eingabe 431.050 431.050 431.075 431.075 431.100 431.100 431.125 431.125 431.150 431.150 431.150 431.175 431.175 431.175 431.200 431.200 431.200 431.225 431.225 431.225 431.250 431.250 431.250 431.275 431.275 431.275 431.275 431.275 431.300 431.300 431.300 431.300 431.325 431.325 431.325 431.350 431.350 431.375 431.375 431.375 431.375 431.400 431.400 431.400 431.400 431.425 431.425 431.425 431.450 431.450 431.450 431.450 431.475 431.4875 431.500 431.600 1258.150 1294.200 1270.050 1270.050 1270.100 1270.200 1270.250 1270.500 1270.600 1270.650

Ausgabe 438.650 438.650 438.675 438.675 438.700 438.700 438.725 438.725 438.750 438.750 438.750 438.775 438.775 438.775 438.800 438.800 438.800 438.825 438.825 438.825 438.850 438.850 438.850 438.875 438.875 438.875 438.875 438.875 438.900 438.900 438.900 438.900 438.925 438.925 438.925 438.950 438.950 438.975 438.975 438.975 438.975 439.000 439.000 439.000 439.000 439.025 439.025 439.025 439.050 439.050 439.050 439.050 439.075 439.0875 439.100 439.200 1293.150 1259.200 1298.050 1298.050 1298.100 1298.200 1298.250 1298.500 1298.600 1298.650

Call

Standort

Locator JN78CJ JN77LC JN88CF JN77EG JN77TX JN76LT JN87EP JN67TL JN87AT JN78FA JN77UB JN78RL JN78DH JN77RA JN88EN JN67VV JN77GB JN88EE JN67MK JN47UF JN78LA JN87CL JN76FR JN78JQ JN77RE JN57HC JN57VL JN47VM JN77JX JN77QC JN57VI JN66UO JN78GE JN77QJ JN57UA JN88EG JN68VM JN67TC JN78DN JN76XU JN57VE JN88DF JN67NT JN77KD JN66RS JN78QT JN77LC JN67FL JN88BF JN76PV JN57OF JN66WQ JN77XM JN67LA JN77LM JN67RS JN78CJ JN57OF JN88CF JN76QW JN66UO JN77RE JN88DF JN77TX JN87AM JN88EF

Höhe 926m 1647m 577m 1900m 1313m 2070m 605m 2713m 1065m 510m 480m 710m 320m 345m 485m 965m 2376m 240m 2941m 1330m 711m 850m 1053m 1017m 1445m 2540m 1963m 1020m 712m 748m 1110m 2153m 350m 1600m 3255m 549m 833m 2411m 1100m 608m 1900m 380m 1288m 1600m 2129m 695m 1647m 1604m 542m 390m 1939m 1897m 1743m 3105m 2128m 1782m 926m 1939m 577m 350m 2153m 1445m 380m 1313m 1002m 306m

Sysop OE5MKL OE6PZG OE1BAD OE6POD OE3CJB OE8HIK OE4KZU OE5MLL OE3GWC OE5BHC OE6ERD OE3WLS OE5AJP OE6TYG OE3NSU OE5RDL OE6KIG OE1BAD OE2WCL OE9WMJ OE3JWC OE4KZU OE8HJK OE3ACA OE6OCG OE7SJJ OE7SRI OE9HLH OE3NRS OE6THH OE7WOT OE8MNK OE3FXN OE6MKD OE7EET OE1BAD OE5MKP OE2TRM OE5KPN OE6TYG OE7WWH OE1FFS OE2IJL OE6NPG OE8OWK OE3KMA OE6PZG OE7GBJ OE1NHU OE6MRG OE7WSH OE8PTK OE4KMU OE7JTK OE6EFG OE5RCO OE5MKL OE7WSH OE1AOA OE6THH OE8MNK OE6DJG OE1FFS OE3CJB OE3RPU OE1AOA

Töne

Echolink

409240 (509) 103.5Hz 1750Hz

OE5XLL LINZ LICHTENBERG Steuerungsabhängige Kopplung mit R70 u. R20 OE6XTG GRAZ SCHÖCKL OE2XNL SPEIERECK LUNGAU OE7XTI INNSBRUCK PATSCHERKOFEL OE8XKK KEUTSCHACH PYRAMIDENKOGEL OE1XFW WIEN LAAERBERG gekoppelt mit R70, OE1XFW OE8XMK KLAGENFURT MAGDALENSBERG OE3XNW NEBELSTEIN OE6XDF DOBL OE2XHL KITZSTEINHORN OE3XPA ST.PÖLTEN KAISERKOGEL OE6XEG BRUCK/MUR RENNFELD OE8XOK SPITTAL GOLDECK OE9XVI FRASTANZ VORDERÄLPELE OE7XWH GRÜNBERG OBSTEIG OE6XPG SCHLADMING PLANAI OE7XZH BRUCKERBERG OE2XSL SALZBURG GAISBERG OE7XVR VALLUGA OE3XSA SANDL KREMS/DONAU OE6XKG SCHÖNBERG OE7XRT HAHNENKAMM REUTTE OE7XLI LIENZ HOCHSTEIN OE5XKL OBERTRAUN KRIPPENSTEIN OE3XHW WR. NEUSTADT HOHE WAND OE8XLK KORALPE OE1XCA WIENERBERG OE5XGL GMUNDEN GRÜNBERG OE7XTT PENKENJOCH ZILLERTAL OE2XJL ST.JOHANN I.P. GERNKOGEL OE3XWW MÖNICHKIRCHEN OE4XUB BRENTENRIEGEL gekoppelt via VoiP mit R78, OE3XCR OE5XUL RIED GEIERSBERG OE6XLG STUBALPE OE7XTR LANDECK KRAHBERG OE7XKI KUFSTEIN HOHE SALVE OE8XNK GERLITZE OE3XES FRAUENSTAFFEL WAIDH./TH. OE7XGI WURMKOGEL OETZTAL OE5XFN OE7XZR OE8XKQ FRANKENMARKT ZUGSPITZE GERLITZE

529413 (608) 1750Hz D-Star 60200 (701)

88.5Hz D-Star 88.5Hz 341109 (308) 1750Hz 1750Hz 1750Hz 1750Hz 1750Hz 88.5Hz 1750Hz 1750Hz 1750Hz 1750Hz

245785 (201)

288519 (708)

D-Star 1750Hz 1750Hz D-Star 1750Hz

404786 (713)

156782 (400) 611811 (507)

131.8Hz 1750Hz 1750Hz 79.7Hz

185200 (303)

1750Hz Mototrbo D-Star Mototrbo Mototrbo D-Star Mototrbo D-Star D-Star D-Star Mototrbo D-Star D-Star 100.0Hz 1750Hz Mototrbo Mototrbo 1750Hz

R61 R62 R63 R64 R64 R64 R65 R65 R65 R66 R66 R67 R67 R68 R68 R68 R69 R70

RU674 RU676 RU678 RU680 RU680 RU680 RU682 RU682 RU682 RU684 RU684 RU686 RU686 RU688 RU688 RU688 RU690 RU692

430.825 430.850 430.875 430.900 430.900 430.900 430.925 430.925 430.925 430.950 430.950 430.975 430.975 431.000 431.000 431.000 431.025 431.050

OE3XHB JAUERLING OE3XPA ST.PÖLTEN KAISERKOGEL OE3XDB HARZBERG OE1XAR WIEN BISAMBERG OE5XKL OBERTRAUN KRIPPENSTEIN OE8XPK PETZEN OE1XDS WIEN AKH OE5XOL LINZ BREITENSTEIN OE8XIS FELDKIRCHEN OE3XRB AMSTETTEN SONNTAGBERG OE4XUB BRENTENRIEGEL OE3XWW MÖNICHKIRCHEN OE5XOL LINZ BREITENSTEIN OE3XHB JAUERLING OE6XSR GRAZ SCHÖCKL OE8XKK KEUTSCHACH PYRAMIDENKOGEL OE6XCD STUHLECK OE1XFW WIEN LAAERBERG gekoppelt mit R1, OE1XFW

OE5XLL LINZ LICHTENBERG Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 u. R20 OE6XEE STUBALPE OE3XQA EXELBERG OE6XDG SCHÖNBERG OE3XPS LILIENFELD HINTERALM OE8XLQ KORALPE OE4XSB BRENTENRIEGEL OE5XDM DACHSTEIN HUNERKOGEL OE3XHW WR. NEUSTADT HOHE WAND OE5XHO STEYR DAMBERG OE6XGD GLEISDORF OE3XLS SANDL KREMS/DONAU OE5XBR LINZ FROSCHBERG OE6XCG GRAZ OE3XNS BUSCHBERG OE5XGL GMUNDEN GRÜNBERG OE6XMD ZIRBITZKOGEL OE1XQU WIEN WIENERBERG OE2XHM HOCHKÖNIG MATRASHAUS OE9XVV DÜNSERBERG IM WALGAU OE3XDA RANDEGG HOCHKOGELBERG OE3XCR HUTWISCH gekoppelt via VoiP mit Echolink-Relais R7, OE4XUB OE8XMK KLAGENFURT MAGDALENSBERG OE3XOW NEBELSTEIN OE6XSG GRAZ SCHÖCKL OE7XOI FISS ZWÖLFERKOPFBAHN OE7XXH ROFAN ROSSKOGEL OE9XVJ BREGENZ PFÄNDER OE3XRB AMSTETTEN SONNTAGBERG OE6XDE PLABUTSCH OE7XFI GALLZEIN KOGELMOOS OE8XFK VILLACH DOBRATSCH OE3XSU ST. VALENTIN OE6XED BRUCK/MUR RENNFELD OE7XGR HINTERTUXER G. GEFR. WAND Permanente Kopplung mit IR3UAP in Brixen, Südtirol OE1XUU WIEN KAHLENBERG OE5XDO PFARRKIRCHEN IM MÜHLKREIS OE2XMN MAUTERNDORF SPEIERECKGIPFEL OE5XIM BAD LEONFELDEN STERNSTEIN OE6XBF STRADNER KOGEL HOCHSTRADEN OE7XZT MAYRHOFEN AHORNBAHN OE1XFU WIEN SATZBERG OE2XSL SALZBURG GAISBERG OE6XNG GABERL WIEDNERALM OE8XDK GOLDECK Eingabe auf 145.425 MHz mit 1750Hz OE3XEU FRAUENSTAFFEL WAIDH./TH. OE6XVE STUBALPE OE7XFJ ST. JOHANN/TIROL HARSCHBICHL OE3XEB TROPPBERGWARTE OE6XPF PICHLING BEI STAINZ OE7XFT OBERPERFUSS RANGGER KÖPFL OE8XKQ GERLITZE OE3XWU HOCHWECHSEL OE2XSV SONNBLICK OE6XRE EISENERZ REICHENSTEIN OE2XBB ST. GILGEN SCHAFBERG OE5XLL LINZ LICHTENBERG Steuerungsabhängige Kopplung mit R0 u. R70 OE7XGT OBERPERFUSS RANGGER KÖPFL OE3XIA EXELBERG OE6XDF DOBL OE8XVQ DOBRATSCH OE6XDD GRAZ SCHÖCKL OE1XFU WIEN Satzberg OE3XPC LILIENFELD HINTERALM OE3XWW MÖNICHKIRCHEN OE1XDS WIEN AKH

6m

Mototrbo D-Star 276129 (802) 1750Hz

2m

1750Hz 182166 (500) 521344 (600)

1750Hz Mototrbo 1750Hz 395158 (901) 344042 (307)

D-Star

1750Hz 1750Hz 1750Hz D-Star 1750Hz 1750Hz

96498 (700)

589653 (309)

245491 (602) 1750Hz 162.2Hz 1750Hz 1750Hz 62308 (623) 6406 (100) 389978 (517)

1750Hz 465099 (808) 193828 (304) 1750Hz

70cm

1750Hz 1750Hz Mototrbo Mototrbo 103.5Hz 1750Hz

383901 (606) 155168 (200)

23cm

R20 R34

351807 (514)

RS02 RS02 RS04 RS08 RS10 RS20 RS24 RS26

1750Hz

228606 (601)

D-Star D-Star

Blau = Digital Rot = Echolink Nodenummer und (Kurzwahl)

http://www.qth.at/oe3dsb

Information

Microsoft Word - relaisliste.doc

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

927330


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531