Read 2_Beton_B tweepaalspoer EC_A_NL_NL text version

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

door een puntlast belaste gedrongen tweepaals poer : b x h eurocodeberekening volgens buigtheorie

algemene gegevens werk werknummer onderdeel rekenwaarde van de kolombelasting materiaalgegevens en poerafmetingen kwaliteit beton kwaliteit staal wapeningsklasse poerbreedte poerhoogte h.o.h. afstand palen (ondersteuningen) afstand hart ondersteuning tot eind poer vorm van de kolom afmeting kolom in richting poerlengte afmeting kolom loodrecht op poerlengte vorm van de ondersteuning afm. ondersteuning in richting poer betonklasse staalsoort A, B of C b h l e e rond of rechthoekig Lkolom Bkolom rond of rechthoekig Lpaal 0,5 l 0,5 l e FEd FEd splitsing puntlast FEd in twee halve puntlasten?

500 mm x700 mm 1500 kN

werk werknummer

onderdeel

= 1500 ja = = = b= h= l= e= = = = = C20/25 B 500 B 500 700 1200 mm mm mm kN -

de poer mag worden beschouwd als gedrongen

400 mm rechthoekig 500 500 450 450 poer mm mm mm mm

rechthoekig

afm. ondersteuning loodrecht poerrichting Bpaal bij de berekening van de toelaatbare schuifkracht VEd wordt gerekend met de breedtemaat van de wapeninggegevens betondekking gedrukte zijde betondekking getrokken zijde betondekking zijkanten / uiteind wapening aan getrokken zijde cdrukzijde ctrekzijde czijkant dekking op de buitenste wapening dekking op de buitenste wapening =cuiteind

= = = = = = = ns= dred= = = = = = = = = = nsn= =

35 35 35 3 20 2 25 0 0 haak 12 5 12 0 0 3 12 10 3 100

mm mm mm stuks mm stuks mm staven mm * dmax1,2 stuks mm stuks mm stuks mm mm snedig mm

aantal n1 diameter d1 aantal n2 diameter d2

bij wapening in meerdere lagen:

aantal staven dat niet in de buitenste laag ligt

correctie van de nuttige hoogte d ten gevolge van het wapenen in meerdere lagen invloedsfactor verankeringslengte (a1) staafbeeindiging van de trekstaven doorndiameter omgebogen trekstaven wapening aan gedrukte zijde factor voor ombuiging aantal n3 diameter d3 aantal n4 diameter d4 flankwapening per zijde beugels of verdeelwap. in buitenste laag aantal sneden per beugel gekozen h.o.h afstand basisbeugels aantal n5 diameter d5 diameter dbg normale dwarskrachtbeugels zijn 2-snedig sl,bg

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

invloedsfactoren voor scheurwijdte en betondekking Mqp / MEd verhouding momenten:

a b b c d e f g h h i j k k1 k2 kt

0,75 = 50 XC2 XC2 balk nee nee nee nee nee nee nee nee goed buiging = = = = = = = = = = = = =

jaar -

ontwerplevensduur omgevingsfactoren soort constructie wordt de beton nabewerkt verhoging dekking bij toepassing grote grindkorrel ( >32mm) tabel 4.2 ondergrond waarop gestort wordt bundeling wapeningstaven (trekwapening) kwaliteitsbeheersing luchtinsluiting aanhechteigenschap wijze van belasting belastingduur (bij berekende scheurwijdte) milieuklasse belasten constructie na aantal dagen cementklasse omtrek dat bloot staat aan uitdroging worden staven d1 gebundeld? worden staven d2 gebundeld? is specifieke kwaliteitsbeheersing gewaarborgd? luchtinsluiting van meer dan 4% toegepast? de aanhechting van de wapeningstaven is de betondoorsnede wordt belast door de belastingduur is de milieuklasse van de beton is de constructie wordt belast na t0 is de gekozen cementklasse is het aantal zijden dat aan uitdroging bloot staat is milieuklasse A milieuklasse B soort constructie dekking verhogen bij oncontroleerdbaarheid van de wapening (geen eis in eurocode)

= werkvloer

verhoging dekking bij toepassing grote staafdiameter ( >25mm) geen eis in eurocode

= langdurend b) buitenmilieu - RH=80% dagen 30 N 4 zijden 2b+2h

unity-checks

er wordt gerekend met alle trekwapening in één laag As,trek / Aaanw,trek trekband scheurwijdte zonder berekening scheurwijdte met berekening betondekking minimum doorndiameter betondrukdiagonaal schuifwapening schuifwapening minimum flankwapening horizontaal flankwapening vertikaal diameter of hoh wk / w cnom / ctrekzijde Fm,min / Ddoorn VEd / VEd,max sl,bg / sw As,bgls,min / As,bg n5,ben / n5 As,db,min / As,bg 1576 1,81 0,19 35 285 750 100 358 3,1 500 / of / / / / / / / / 1924 0,61 0,3 35 300 1184 132 785 3 785 = = = = = = = = = = 0,82 0,61 0,63 1,00 0,95 0,63 0,76 0,46 1,03 0,64

onderdeel

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

schematische weergave tweepaals poer

Lkolom= Lkolom,rand= 125 0,5 FEd aF = av = 475 250 500 250 125 0,5 FEd 475 Bkolom= 500 kolom vorm: rechthoekig FEd= 1500

123,724 h.o.h. bgls= h= 700 flankwapening straal= 150 47,6 47,6 3,1 132

275

d3+d4

dbg = 10 z= 520 stuks per zijde l2= 369 d5 = 12

d= 644

d1+d2 56,27551 dred 0 ondersteuning lbd= 865 REd aK = 175 400 450 l= 125 750 1200 2000 Atrek = 1576 REd l1= 565,5 450 175 Bpaal= 450 500 e= 400 vorm: rechthoekig

samenvatting resultaten

krachtsverdeling reactie oplegging moment in het midden trekband grootte van de trekbandwapening inwendige hefboomsarm scheurwijdte scheurwijdtecontrole zonder berekening scheurwijdtecontrole zonder berekening toelaatbare scheurwijdte optredende scheurwijdte met berekening betondekking minimum betondekking verankeringslengte

8.4 8.1

er wordt gerekend met twee puntlasten R1=R2=REd= 0,5 FEd= 0,5 1500 MEd = REd * a = 750 0,475 Atrek = MEd / z fyd z= 0,2 l + 0,4 h , <= 0,8 h en < = 0,6 l maximum staafdiameter maximum hart op hart afstand (zonder verhoging met kx) w wk=sr,max (esm - ecm) cnom op de buitenste wapening

= = = = = = = = = = = VEd <= = = = = =

750 356,25 1576 520 12,6 158 0,30 0,19 35 865 285 1184,5 187,5 1,79 132 500 3,1

kN kNm mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN mm2 / mm' mm mm2 /m stuks/zijde

rekenwaarde verankeringslengte trekwap. minimale buigdiameter (doorndiameter)

lbd=a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd>=lb,min Fm,min=Fbt [ ( 1/ab ) + 1 / ( 2F) ] / fcd

betondrukdiagonaal en schuifwapening toelaatbare schuifkracht in gedrongen ligger VEd <= 0,5 bw d v fcd met bw = 500 VEd =b * 0,5 FEd met b= 0,25 rekenwaarde dwarskracht 6.2.3(8) benodigde dwarskrachtwapening per mm' Asw1 = Asw / ( 0,75 av )

6.5 6.2.2(6)

benodigde beugelafstand flankwapening (horizontaal en vertikaal)

9.7

sw = nsn Dbg / Asw1 As,db,min=0,1% b h met h=1000mm n5,ben=As,db,min * h / D5

flankwapening bij gedrongen constructies benodigd aantal staven horizontaal

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

berekening poer als "gedrongen balk" volgens de buigtheorie

totale poerlengte nuttige hoogte

5.3.1(3)

onderdeel

= 2000 mm = 643,724 mm = 1,71429 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 750 = = = = = = per m' = 520 475 1,09 47,6 435 1576 865 865 356 190 565,5 300 403 255 207 369 285 1184 500 0,55 0,30 0,43 0,43 250 125 0,25 187,5 137,5 431,25 1,79 132 0,07 357,8 mm mm graden N/mm mm2 mm mm N/mm N/mm mm mm mm mm mm mm mm kN mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 mm mm kN kN mm2 mm2 / mm' mm % mm2/m'

2 2 2

L=l + 2e d=h - ctrekzijde - dbg - 0,5 * dgem - dred l / h (als waarde <=3,0 dan is poer gedrongen)

verhoudingsgetal paalafstand en hoogte inwendige hefboomsarm

z= 0,2 l + 0,4 h , <= 0,8 h en < = 0,6 l horizontale maat tussen puntlast en reactie aF = 0,5 l - ( 0,5 - x ) * Lkolom tan a = z / a tangens hoek drukdiagonaal/trekband de helling van de drukdiagonaal rekenwaarde staaltrekspanning buigtrekwapening grootte van de trekbandwapening verankeringslengte lbd=a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd

8.4

a fyd = fywd (trekwapening en beugels) As,trek = MEd / z fyd

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 865 lbd rekenwaarde verankeringslengte trekwapening =a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd>=lb,min ssd = fyd * As,trek / Aaanw,trek staalspanning bij begin van verankering staalspanning bij begin van de bocht ssd1 = (lbd - lhor ) / lbd * ssd l1=e + 0,5 Lpaal - c - d5,flank - 0,5 dmax Ddoorn = factor * dmax1,2 lhor = l1 - 0,5 Ddoorn - 0,5F lbocht = 0,25 p (Ddoorn + F) lvert = lbd - lhor - lbocht l2 = 0,5 Ddoorn + lvert + 0,5 F Fm,min=Fbt [ ( 1/ab ) + 1 / ( 2F) ] / fcd beschikbare ruimte horizontale verankering doorndiameter omgebogen staven beschikbare lengte tot de bocht

6.5.4(7)

lengte van de verankering in de bocht restant verankeringslengte in vertikale deel benodigde ruimte vertikale verankering

8.1

minimale buigdiameter

betondrukdiagonaal

6.2.2 (6)

toelaatbare schuifkracht in gedrongen ligger VEd <= 0,5 bw d v fcd formule 6.5 bw= minimumbreedte poer, kolom of paal minimumbreedte sterktereductiefactor v = 0,6 ( 1 - fck / 250 ) of of v Rd,c=v min=0,035k

3/2

schuifwapening

6.2.b 6.2.a

ondergrens schuifsterkte rekenwaarde schuifsterkte maatgevende waarde schuifsterkte

fck + k1scp

v Rd,c=C Rd,c * k * ( 100 r1 fck )1/3 +k1scp v Rd,c 475 225

a horizontale maat zijkant paal tot zijkant kolom v = aF - 0,5 Lpaal =

a horizontale maat zijkant paal tot zijkant kolom K = 0,5 ( l - Lkolom - Lpaal ) minimale waarde ivm opname dwarskracht minimum waarde van av en 0,5 d reductiefactor rekenwaarde dwarskracht toelaatbare dwarskracht zonder wapening

6.19 6.2.3(8)

= 321,862 mm

b = av / 2d en b >= 0,25 VEd =b * 0,5 FEd = VRd,c = vRd,c b d Asw = VEd / fyw,d sw = nsn Dbg / Asw1 rw,min= 0,08 fck / fyk Abgls,min=rw,min * b * 1000 /100 in 0,75 av Asw1 = Asw / ( 0,75 avmet av>=0,5d 0,25

benodigde dwarskrachtwapening totaal benodigde dwarskrachtwapening per mm' benodigde beugelafstand minimum dwarskrachtwapening minimum dwarskrachtwapening

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

controle scheurwijdte optredende staalspanning toelaatbare scheurwijdte toelaatbare staafdiameter toelaatbare hart op hart-afstand maximale staafdiameter werkelijke hart op hart afstand flankwapening (horizontaal en vertikaal) dwarskrachtslankheid als lv >= 0,4 als lv < 0,4 maatgevende waarde minimale hoh afstand over de hoogte z

9.7(1)

ss=Mqp / MEd * As,trek / Aaanw,trek * fyd w dmax s dmax s= (b - 2czij - 2dbg-dtrek) / (n-ns-1) lv = MEd,max / ( h VEd,max) asw = Asw / 2 z asw = 2 * Asw / 2 z asw sw = D5 / asw As,db,min=0,1% b h met h=1000mm orthogonaal As,db,min * h (h in meters) n5=As,db,min * h / D5 maatgevende waarde met de invloed van kx met de invloed van kx

= = = = = s = 2 ab=

267 0,30 12,6 157,6 25 97

N/mm2 mm mm mm mm mm

= 0,67857 = = = = = = = = = 0,41 0,83 0,41 273 500 350 3,1 226 785 mm /m mm /m mm /m mm mm2 /m mm2 stuks mm mm /m

2 2 2 2

flankwapening bij gedrongen constructies totale hoeveelheid flankwapening benodigd aantal staven

gemiddelde hart op hartmaat flankwapening h.o.h.= h / n5 horizontaal As,bg= Dbg * 1000 / sl,bg aanwezige beugelwapening vertikaal enkelsnedig

betondekking

berekening minimum betondekking op trekwapening

tab4.3N a b, j c i

onderdeel

S 4 0 0 0 0 S 4 0 0 = = = = = = = = = geen eis in eurocode! = = = geen eis in eurocode! = = 25 25 25 25 0 25 25 5 5 0 0 35 0 25,0 35 mm mm mm mm + mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm +

correctie van de constructieklasse: uitgangspunt:constructieklasse bij 50 jaar correctie tgv ontwerplevensduur correctie tgv betonsterkteklasse (afhankelijk van milieuklasse A of B) correctie tgv geometrie correctie tgv kwaliteitsbeheersing totale waarde constructieklasse correctie tgv betonsterkteklasse (afhankelijk van milieuklasse A)

b, j b, j

correctie tgv betonsterkteklasse (afhankelijk van milieuklasse B) tab 4.5N minimum dekking tgv milieuklasse A cmin,dur

tab 4.5N tab 4.2 tab.4.5N e

minimum dekking tgv milieuklasse B minimum dekking aanhechting minimum dekking duurzaamheid correctie tgv nabewerking maatgevende minimum dekking duurz. minimum dekking uitvoeringstoleranties storten op werkvloer / maaiveld / kist t.g.v. oncontroleerbaarheid t.g.v. toepassing grote grindkorrels nominale waarde betondekking t.g.v. toegepaste hoofdwapening >25mm equivalente staafdiameter resulterende waarde minimale dekking

cmin,dur cmin,b >dn (maximum van d1eq en d2eq) cmin,dur cextra cmin,dur cmin = max( cmin,b ; cmin,dur ; 10mm) Dcdev Dcdev Dcdev Dcdev cnom=cmin + SDcdev cnom=1,5dn - dbg dn=max(d1eq;d2eq) cnom op de buitenste wapening

4.2

g d f 4.1 k

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

wapeninggegevens

totaal aantal staven in trekzone totaal aantal staven in drukzone Sntrek=n1+n2 Sndruk=n3+n4 = = = = = = = = = Asw= nsn= = = = = = = = = = = per zijde 5,0 5,0 22,6 12,0 314,2 490,9 113,1 0,0 113,1 78,5 3 210 2356 420 620 1924 565 0,16 339 11,3 22,6 st st mm mm mm mm mm mm

2

gewogen gemiddelde diameter trekwapening dgem,trek=( n1*d1*D1+n2*d2*D2 ) / (n1*D1+n2*D2) gewogen gemiddelde diameter drukwapeningdgem,druk=( n3*d3*D3+n4*d4*D4 ) / (n3 *D3+ n4* D4) doorsnede per staaf 1, trekwapening doorsnede per staaf 2, trekwapening doorsnede per staaf 3, drukwapening doorsnede per staaf 4, drukwapening doorsnede per staaf 5, flankwapening doorsnede per beugel enkelsnedig aantal snedige beugel bij dwarskracht horizontale maat in breedte van de balk aanwezige beugelwapening (n-snedig) horizontale beugelmaat (hartmaat) vertikale beugelmaat (hartmaat) aanwezige trekwapening aanwezige drukwapening aanwezige drukwapening aanwezige flankwapening zwaartepunt staven vanaf de beugel equivalente diameter wapening D1=0,25pd12 D2=0,25pd2 D3=0,25pd3

2 2

mm2

2 2 2 2

D4=0,25pd42 D5=0,25pd52 Dbg=0,25pdbg2 nsn st,bg = b1 / (nsn-1) Abgls = nsn * Dbg * 1000 / saanwezig b1=b-2czijkant-dbg h1=h-ctrekzijde-cdrukzijde-dbg Aaanw,trek Aaanw,druk rdruk= 100 * Aaanw,druk / bh ( art. 9.2.1.1(3) ) Aaanw,flank z= (n1 D1 1/2 d1+n2 D2 1/2 d2 ) / ( n1D1+n2D2 dequi,trek= 2 * z (t.b.v. berekening van d)

mm snedig mm mm2/m' mm mm mm

2

mm2 % mm2 mm mm

scheurwijdte gedrongen poer

controle scheurwijdte zonder directe berekening art.7,3,3 ss=Mqp / MEd * As1,totaal / Aaanw,trek * fyd optredende staalspanning equivalente diameter staven d1 aantal staven in een bundel equivalente diameter staven d2 aantal staven in een bundel equivalente staafdiameter werkelijke hart op hart afstand gemiddelde h.o.h.- afstand staven toelaatbare scheurwijdte toelaatbare scheurwijdte toelaatbare scheurwijdte toelaatbare staafdiameter toelaatbare hart op hart-afstand toegepaste dekking beschouwde staaf minimale betondekking vergrotingsfactor NB 7.3.1 (5) toelaatbare staafdiameter toelaatbare hart op hart-afstand

( 7.6N ) ( 7.7N )

onderdeel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

267 20,0 1 25,0 1 22,8 97 100 0,30 0,30 0,30 13,3 166,3 35 35 1,00 12,6 158 0,95 0,59 2,21 0,40 350 56 0,95

d1eq=d1 nb,1 nb,1 d2eq=d2 nb,2 nb,2 deq=( nb1*d1eq2+nb2*d2eq2) / ( nb1*d1eq+nb2*d2eq) s= (b - 2czij - 2dbg-dtrek) / (n-ns-1) sgem = b / ( Sntrek - ns ) w w w dmax milieuklasse A milieuklasse B maatgevende waarde zonder de invloed van kx

N/mm2 mm st mm st mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N/mm2 mm mm -

zonder de invloed van kx s capplied = ctrekzijde (buitenste wapening) cnom=cmin+SDcdev ( incl. correcties) kx=capplied / cnom <=2,0 dmax met de invloed van factor en kx met de invloed van factor en kx s factor = fct,eff * kc hcr / { 2,9 *2 * (h-d) } factor = fct,eff * hcr / { 2,9 *8 * (h-d) } fct,eff = fctm tabel 3.1 = buiging =0,4, trek=1,0 = 0,5 h bij rechthoekige doorsneden

correctiefactor buiging (diameter en hoh) correctiefactor trek (diameter en hoh) gemiddelde axiale treksterkte

k coëfficient afhankelijk van spanningsverdeling c hcr hoogte trekzone direct voor scheuren afstand hart wapening tot buitenkant beton (h-d) maatgevende correctiefactor

voor toelaatbare diameter en hoh-afstand

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

controle scheurwijdte met berekening art. 7,3,4

7.8

berekende scheurwijdte

wk=sr,max (esm - ecm) sr,max (esm -ecm)= {ss-kt * fct,eff/rp,eff*(1+ae*rp,eff ) }/Es =

= = = = = = = = = = = = =

0,19 153,3 0,0008 267 2,21 13,677 1924 0 141 141 149 350 0 0,4

mm mm N/mm2 N/mm2 mm mm mm

2 2 2

7.9

0,00124 = 0,00124 -

minimale waarde maatgevende waarde gemiddelde waarde treksterkte

7.10

(esm -ecm) >= 0,6 ss / Es (esm -ecm) ss=Mqp / MEd * As1,totaal / Aaanw,trek * fyd fct,eff op tijdstip van eerste scheuren

2 1

doorsnede trekwapening

7.3.2(3)

rp,eff= (As + x As=Aaanw,trek A'p Ac,eff

A'p ) / Ac,ef

doorsnede voorspanelementen

minimum waarde onderstaande formules Ac,eff = 2,5 (h-d) Ac,eff = (h-x) / 3 Ac,eff = h/2

7,5

mm2 mm2 mm2 -

x1 factor kt Es sr,max=k3 c+k1 k2 k4 deq / rp,eff dekking op de beschouwde staaf c deq=( nb1*d1eq2+nb2*d2eq2) / ( nb1*d1eq+nb2*d2eq) = k1= k2=

7.11

= 200000 N/mm2 = 153,3 mm = = = = = = = = = 45 22,8 0,8 0,5 n.t.b. 3,4 0,425 581 253 n.t.b. mm mm mm mm mm

7.12

7.13

tussenliggende waarden

k2= (e1 + e2 ) / 2e1 k3= k4= sr,max= 1,3 ( h-x) x= sr,max= 1 / (cos O / sr,max,y + sin O / sr,max,z)

7.14

bovengrens hoogte betondrukzone bovengrens bij wapening onder een hoek O

7.15

berekening van de betondrukzone x en kruipfactor f in de bruikbaarheidsgrenstoestand A c= b * h oppervlakte van de betondoorsnede omtrek dat bloot staat aan uitdroging fictieve dikte

3.1.4 7.20

2 = 350000 mm

kruipfactor a.d.h.v. grafiek 3.1 (2) gereduceerde elasticiteitsmodulus effectieve verhouding elasticiteitsmodulus hoogte betondrukzone x in BGT

u= h0= f

4 zijden 2b+2h 2 Ac / u bepaald volgens art. 3.1.4

= = = = =

2400 291,7 2,20 9372 21,3 253,3 356

Ec,eff = Ecm / ( 1 + f ) Es / Ec,eff a e= x= [ - ae r + { (ae r ) + 2 ae r } ] d As,min=kc k fct,eff Act / ss 7.1 k=factor voor lijven en flenzen Act= 0,5 bh (vlak voor het scheuren) ss = fyd tbv berekening minimum wapening

2

mm mm N/mm2 mm 2 mm

= =

7.3.2(2)

minimum wapening vereist coëfficient oppervlakte beton binnen trekzone maximaal toelaatbare spanning in staal

= 1,0 2 = 175000 mm N/mm2 = 434,783

verankerings- en overlappingslengte gedrongen poer

verankeringslengte trekwapening art. 8.4 karakteristieke cilinderdruksterkte karakteristieke kubusdruksterkte

3.4

onderdeel

fck fck fctm=0,3fck fctk0,05=0,7fctm fctd=fctk0,05/1,5 fyk fyd

(2/3)

= = = = = = =

20 25 2,21 1,55 1,03 500 435

N/mm2 N/mm

2

gemiddelde cilindertreksterkte karakteristieke ondergrens treksterkte rekenwaarde treksterkte staaltrekspanning rekenwaarde staaltrekspanning

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm N/mm

2 2

3.16

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

gemiddelde diameter trekwapening

dgem

= = = = = = = = = = = = = = = = = = bovenstaaf=0,7, algemeen=1,0 als dgem<= 32;1 ; (132-dgem )/100

22,6 0,82 356 1 865 38 2,32 1,00 1,00 865 865 1,00 1,20 3 1,00 37,2 37,2 37,2 1,00 = 1,00 0,00 -0,25 0 100 399 1,00 1,00 0,00 1,00 259,5 37,2

mm N/mm st mm *dgem N/mm2 mm mm mm mm mm mm

2 2

verhouding benodigde/aanwezige wapening As1,totaal / Aaanw,trek ssd= As1,totaal / Aaanw,trek * fyd staalspanning in trekwapening aantal staven in bundel (max 2)

8.3

basisverankeringslengte trekwapening

n lb,rqd= 0,25 * dgem,trek * n * ssd / fbd lb,rqd fbd=2,25 h1 h2 fctd h1 h2

8.2

lbd rekenwaarde verankeringslengte trekwapening =a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd>=lb,min lbd=a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 865 a1 afhankelijk van staafeinde vorm van de staven

8.4

effect minimum dekking uiteindelijke waarde a2 rekenwaarde dekking op rechte staaf rekenwaarde dekking op gebogen staaf maatgevende waarde

a2=1-0,15*(cd-x*dgem,trek) / dgem,trek en <1,0 x= factor afhankelijk staafeinde 0,7 < a2 < 1,0 cd= min ( a/2 ; c1 ; c ) cd= min ( a/2 ; c1 ) cd (dekking op te verankeren staaf )

a3=1-Kl (opsluiting dwarswapening) effect dwarswapening niet gelast aan hoofdwap = a3=1-Kl (opsluiting dwarswapening) >0,7 en <1,0 maatgevende waarde K (afhankelijk van positie losse dwarsstaaf) l=(SAst-SAst,min) / As oppervlak doorsnede dwarswapening over lengte lbd SAst,min effect aangelaste dwarsstaven effect dwarsdruk

8.5 8.6

= = SAst = = = = = = = =

0,25Ast bij balken

mm2 mm2 N/mm mm mm

2

As doorsnede enkelvoudig verankerde staaf a4: (dwarsstaaf gelast aan hoofdwapening) a5=1-0,04p (dwarsdruk bij trekstaven) p= dwarsdruk in Mpa over lengte lbd maximale waarde halve tussenmaat tussen staven a2 a3 a5 >=0,7 lb,min :max( 0,3 lb,rqd; 10dgem,trek, 100) a/2

buigdiameter (trekstaven) gedrongen poer

kwaliteit beton diameter om te buigen staaf totale verankeringslengte verankering tot aan de bocht betonklasse diameter lbd=a1 a2 a3 a4 a5 lb,rqd>=lb,min = F= = x= 2 ab= = = = = = = = = 25,0 864,8 403,0 96,9 nee nee 45,0 93,3 300,0 0,42 1,65 1,0 2,0

onderdeel

C20/25 mm mm mm mm mm kN mm

maat vanaf begin verankering tot begin bocht hart op hart afstand van de te buigen staven h.o.h. = 2 ab betreft de te buigen staaf een randstaaf is er een dwarsstaaf aanwezig betondekking op te buigen staaf grootte van de te verankeren kracht: gekozen buigdiameter toetsingen buigstraal groter dan minimum waarde verankering na de bocht randstaaf of tussenstaaf dwarsstaaf aanwezig? 125 207 / / 300 125 dus zit de staaf bij een elementrand? met een diameter >= de staafdiameter c

-3 Fbt=1/4 pF2 ssd1 = 491 190 10 Fm (minimum: F<=16: 4F anders 5F )

tussenstaaf=1,0 en randstaaf = 2,0 ja=1,0 en nee=2,0 (voldoet niet)

omdat een van de drie controles hierboven groter is dan 1,0 moet onderstaande toets kleiner zijn dan 1,0 F minimale buigdiameter / gekozen buigdiameter min /Fm = 285 / 300 = 0,95

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B tweepaalspoer EC_NL Versie : 2.5.4 ; NDP : NL printdatum : 05-12-2011

karakteristieke cilinderdruksterkte

3.15

fck fcd=fck/1,5= 20 5 / * 1,5 25,0 403,0 325,0 255

= = f= = = = = ab= =

2

20 13,3 5 125 461,8 255 207 48,43 490,9 190,1 93,3 285

N/mm

2

rekenwaarde betondruksterkte factor voor maximale buigdiameter

tabel 8.1 F minimale buigstraal om niet te hoeven toetsen m=f F ( lbd - x ) = resterende verankeringslengte verankeringslengte in de bocht verankeringslengte na de bocht maat ab doorsnede staaf optredende staalspanning staafkracht bij het begin van de bocht

8.1

N/mm2 mm mm mm mm mm mm2 N/mm kN mm

2

864,8 lbocht=0,25 p (Ddoorn+F)=0,25p lbd,na de bocht 461,8 -

tussenstaven: de helft van de hoh-afstand A= 0,25 p F2 ss,bt=Fbt / 0,25 p F Fbt= F * (lbd - x ) / lbd

= = =

minimale buigdiameter

Fm,min=Fbt [ ( 1/ab ) + 1 / ( 2F) ] / fcd

opmerking:

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 9 van 9

Information

2_Beton_B tweepaalspoer EC_A_NL_NL

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

438390


Notice: fwrite(): send of 204 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531