Read S C E C Library Resources110710sortedkiran.xlsx text version

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Book Name Dakshina bharat Bhoovan Deepak Asoka Akasmik Dhanlabh Ke yoga Akhanda Trikalagna Anishta Graha karan or Nivaran Bhava Dipika Bhrigu Sutra Dhan Prapti ke prayoga Dvadashi graha Faladesh Vijnan Ek Masme Jyotish Sikhiye Guru vichar Hanuman Jyotish Janma Kundali Jivan bhavishya Darshan Jyotish Prashna Fal gnaan Karma Kanda Pradeep Muhurta chintamani navagraha Stotra Sangraha NavGraha Stotra Nirnaya Sindhu Rin Mochan Mangal Stotram Shani Stotram Shani vichar Swapna Jyotish Vignan Tithi Nirnaya Aasavarishtha vijnana Abhinava Bal Tantra Anubhut chikitsa Darshana Ayurvada Shiksha Ayurveda Prakash Ayurveda Vijnan Sar

Author DR Balram Srivastav Dr. Kameshwar Upadhyaya Radhakumuda Mookerji Bhartiya Yogi Jagannath Basin Dr. Gauri Shankar C. S. Kapoor bhadrasheel Sharma Pdt Rajeshkar Dr. Gauri Shankar Vidyadhar Johra Bhartiya Yogi Vimla Dr. Ramchandra

Jwala Prasad Misra

Vidyadhar Johra Bhartiya Yogi Ed. Ramchandra Jha Sri pakshadhar Jha Dr. Chandal Man Jain Raghuvir Sharan Sharma Dharma Datta Vaidya Sri Gulraj Sharma

Category anthropology Ashtrology Asoka Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Astrology Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda

hindi

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Ayurvedaka mul Siddhanta Bal tantra Bhaishak karma Siddhi Brihadsvaristha Sangraha Charma Roga vignan Fruits and Vegetables in ancient India Garbha raksha and Shishu Parpalan Haija visuhika Chikitsa Introduction to Ayurveda Kalpa Chintamani Keralia Panchatantra Chikitsa Vignanam Kriyatmaka Aushadhi parichaya Vignanam Kwath Manimala Lahasun Pyaja Lauha Sarvaswam Madira Gunadosha Vivechana Mahoshadha Nighantu Marma Vignan Materia Medica Of Hindus Nadi pariksha Nadi Vijnan Nasa Gala Avam Karna roga Chikitsa Nasa chikitsa vignan Natural Healing through Ayurveda Netra Chikitsa Vignan Nidan Panchak Nighantu Adgarsha Pancha Ratna vignan Paddhati Pliha Ke Roga Aur Uanki chikitsa Rashtriya chikitsa Ratija Roga Shatra Roga Nivaran Shilajit Vignana

Dr. Pranjivan Mehta Dr. Shivnath Khanna Dr. R. N. dwivedi devasidu Vithal Dr. Shivanath Khanna Dr. R. v>. Sharma Dr. Mukunda sWarup Verma Jahnavi Prasad L.D. Dwivedi and L.V.Guru Dr. Naledranath Sharma Dr.T.L.Devaraj Vishwanath Dvivedi Ramesh Bedi dr. Adya Prasad pandeya Aryadas Kumar Vaidya Acharya Ram Rakha pathak Udaya Chandra Datta Prayag datta Joshi Dr. Priya kumar Chaube Dr. R. N. Chaudhari Dr. R. C. Chadhari Shiva Charan Dhyani Bapalal Vaidya Fahari Sharma Brahmananda Sri Raghuvira Prasad Shiva kumar Vaidya Dr. Shivnath Khanna Dr. Jahnavi Prasad Joshi

Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Siddha Bhaishyajya Sangraha Siddha Praoga Latika Sodasang hradayam Stri Roga chkitsa Stri Roga Vignana Swasthya Vignana Tridosha Vignanam Tulsi Vaidyaka Chamatkar Chintamani Vaidyakiya Subhashita Vanaspatik Anusandhan Vanaushadhi Chandodaya Vol.2 Vanaushadhi chandrodaya vol.1 Vanaushadhi Darshika Vidhi Vaidyak Yakrit Ke Roga & chikitsa Yoga Ratna Mala Yoga Ratnakar Hindi Commentary Yoga Science for everyone Barah Masa In Indian Literature Guhya Samaj tantra Sanskrit pathmala, 15 set Bhagavad Gita Bhagvad Geeta Part 1 Bhagvad Geeta Part 2 Bhagvad Geeta Part 3 Gita Darpan Srimad Bhagavad Gita Srimad Bhagavad Gita Srimad Bhagavad Gita copy 1 Srimad Bhagavad Gita copy 10 Srimad Bhagavad Gita copy 11 Srimad Bhagavad Gita copy 12

Yugal kishore Gulraj Sharma Dr. Shivnath Khanna Dr. Ramanatha Dwivedi` Dr. Ghanekar Upendra Nath Sri ramesh Bedi Pranjivan Mehta Dr. Krushna Chandra

Prof. B. Sinha Dr. Shivnath Khanna P. V. sharma Dr. R. R. JavalGekar Dwarkadas Shastri rahul Sanskrutyayan Madhusudan Shastri Madhusudan Shastri Madhusudan Shastri Reference

Translation and Transliterature Translation and Transliterature Translaion and transliterature Translaion and transliterature

Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Ayurveda Barah Masas Baudhic Tantra Best Sanskrit Gramar Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Srimad Bhagavad Gita copy 13 Srimad Bhagavad Gita copy 14 Srimad Bhagavad Gita copy 15 Srimad Bhagavad Gita copy 16 Srimad Bhagavad Gita copy 17 Srimad Bhagavad Gita copy 18 Srimad Bhagavad Gita copy 19 Srimad Bhagavad Gita copy 2 Srimad Bhagavad Gita copy 20 Srimad Bhagavad Gita copy 3 Srimad Bhagavad Gita copy 4 Srimad Bhagavad Gita Copy 5 Srimad Bhagavad Gita copy 6 Srimad Bhagavad Gita copy 7 Srimad Bhagavad Gita copy 8 Srimad Bhagavad Gita copy 9 Srimad Bhagavad Gita Tattva vivechani Srimad Bhagavat Mahapuran Part 1 Srimad Bhagavat Mahapuran Part 2 Srimad bhagavat Sudha sagar Srimad Bhagvad Geeta Srimad Bhagvad Geeta Tatwa Vimarsha Bhajanamrut Chetavani Pad Sangraha mohanki Vanshi Adarsha Bhakta Bhakta Chandrika bhakta Dinakar Bhakta Hari Bhakta Kushum Bhakta Mala Bhakta Pancharatna Bhakta Saurabha

Translaion and transliterature Translaion and transliterature Translaion and transliterature Translaion and transliterature Translaion and transliterature Translaion and transliterature Translaion and transliterature Translation and Transliterature Translaion and transliterature Translation and Transliterature Translation and Transliterature Translation and Transliterature Translation and Transliterature Translation and Transliterature Translation and Transliterature Translation and Transliterature Sanskrit and English Sanskrit and English Swami Bhagvadacharya

N. A. Bhasi

Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhagvad Geeta Bhajans Bhajans Bhajans Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Bhakta Sudhakar Bhakta Suman Narad pancharatra tExt. English Trans navdha Bhakti Prachin Bhakta Premi Bhakta A Philosophy of Devotion Bhakta Sapta Ratna Bhakta saroj Thus Spoke Bhisma Anandamayi Maa Bhartruhari J. Krishnamurti and sant Kabir Maharshi Vedavyaas Pdt Umashankar Dikshit Sadguru Nigamananda Muni Bagchee Shri Bhagavat Pada Sankaracharya A. Kuppuswami vikramaditya Rajbali Pandeya History and laleography of mouryan Brahmi Dr. C. S. Upasak Bal Chitra Budha Lila Buddha charitam vol 1 Mahant Ramchandra das Shastri Buddha charitam vol 2 Mahant Ramchandra das Shastri Chinese Buddhism Joseph Edkins Introduction to Buddhist Esoterism Dr.B. Bhattacharya Budhist parables Concept Of Buddhist Nirvan Theo Stcherh Hevajra History Of Budhism Im Gujarat M. S. Moray Mahanirvan tantra The Budhist tantras Tirthankar Buddha Aur Avtar Dr. Rameshchandra Gupta Bal Chitramaya Chaitanya Lila Maha chalisa Sangraha Aao bachon tume bataye

Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhakti Bhishma Biography Biography Biography Biography Biography Biography Biography Brahminical Research Buddhism Buddhism Buddhism Buddhism Buddhism Budhism Budhism Budhism Budhism Budhism Budhism Budhism Chaitanya Chalisa Ref children Stories

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

Bal Amrut Vachan Balaka Ke Guna Balaka Ki dincharya Balko ko Seekh Balkonke Achar Bhakta balak Dayalu aur Paropakari Balak balikae Veer Balak Veer Balikaen Akbar Birbal Vinod Brahman Tatha Buddha Vichar Dhara ka tulnDr. Jagdish Datta Dixit Pak Darpan madhuri Pak Vignan Bharatiya Darshan pt 1 Dr. Radhakrishnana Bharatiya Darshan pt 2 Dr. Radhakrishnana Sarva Darshana Sangraha Madhvacharya Hindi Nyaya Kusumanjali Haridasi Comm. Hindi Veisheshik Darshana Narayan Misra Intro. Purva Mimansa Pashupatinath Shashtri J.Jaimini Nyayamala Vistarah J. Bhattacharya Kartika Mahatmya Durga Saptashati Pdt Harekant Misra Annapurna vrata Kata Aparajita Stotram Bagalopasan Paddhati Shivadatta Misra Dakaradi Durga naam Stotra Devi Mahatmya Devi Puspanjali Stotra Devi Sahasra namavali durga chalisa Durga Kavacha Durga Puja Shyama Puja Durga Saptashati Goswami Prahlad Giri

children Stories children Stories children Stories children Stories children Stories children Stories children Stories children Stories children Stories comedy comparative studies Cook book Cook book Darshan Sastra Darshan Sastra Darshan sastra Darshan satra Darshan satra Darshan satra Darshan satra Darshan satra Devi Pooja Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Durgarchan Paddhati Durgarchan Smriti Durgarchan Smriti Garland of Letters Kali Kavacham Lalita Sahasranam Stotra Lalita Sahasranam Stotra Mahavidya Stotra Mahavidya stotra Mangla Gauri Vrata Katha Para trishika Vivarnana Para trishika Vivarnana Santoshi Vrata Katha Sarda Tilak Tantra Eng. Shakti and Shakta Varahi Panchangam Viprit Pratyangira Stotra The Divine Consort Adhyatma Darshan Amarusatakam Aphorism of Sandilya Ashaucha nirnaya Ashtadhyayi Ashtavakra Samhita Bodhayan Dharma Sutra Classical Samkha Complete work Of Swami Vivekananda Pt1 Complete work Of Swami Vivekananda Pt2 Complete Work Of Swami Vivekananda Pt3 Complete Work Of Swami Vivekananda Pt4 Complete work Of Swami Vivekananda Pt5 Complete work Of Swami Vivekananda Pt6 Complete work Of Swami Vivekananda Pt7

Shivadatta Misra Krishnananda Shashtri Lakshmi Narayan Goswami John Woodroffe

Jai Dev

Board Of Scholars John Woodroffe Sarveshwar Shashtri

Krishnananda Sarswati G. B. Gowell Vachaspati Misra Panini Swami nityaswarupananda Dr. Umeshchandra Pandeya Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda Swami Vivekananda

Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Devi Upasana Dharama sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra Dharma sastra

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

Complete Work Of Swami Vivekananda pt8 Swami Vivekananda Dharma sastra Dana Dipika Dharma sastra Dharma kalpadrum Pt 1 Swami Dayananda Dharma sastra Dharma kalpadrum Pt 2 Swami Dayananda Dharma sastra Dharma Kalpadrum Pt 4 Swami Dayananda Dharma sastra Dharma Kalpadrum pt 8 Swami Dayananda Dharma sastra Gita Govinda B. S. Millen Dharma sastra Hindu Dharma Kosh Rajbali Pandeya Dharma sastra Hitopadesha Of Narayana M. R. Kale Dharma sastra In Woods Of God Realization Complete Work Of Swami RamtirtDharma sastra In Woods Of God Realization Complete Work Of Swami RamtirtDharma sastra In Woods Of God Realization Complete Work Of Swami RamtirtDharma sastra In Woods Of God Realization Complete work Of Swami Ramtirt Dharma sastra In Woods Of God Realization Complete work Of Swami ramtirthDharma sastra Kalpa Sutra Dharma sastra Kartikeya Upendra Thakur Dharma sastra Laghu Kaumudi of Varadaraja Dharma sastra Magna rahasya Ashok kumar Gaud Dharma sastra Nardiya Dharma sastra J. Jolly Dharma sastra Nepal Mahatmya Dharma sastra Pardes Rusimuni Dharma sastra pardes santoth Dharma sastra Philosophy Religion & Culture N. K. Devraj Dharma sastra Pratyabhijna hradayam Dharma sastra Purusharthopadesh Dharma sastra Shikha aur Yagyon pavit Veniram sharma Dharma sastra Shrikokosoudar saga Dharma sastra Sri Naganath charitam Dharma sastra The Arthasangraha of laugaksi Bhashtrai Dharma sastra The kalasamuddesa of Bhartruhari vakya Padiya Dharma sastra Three Hundred Important Combinations Dharma sastra Vairagya Shatakam Vaidya Haridas Dharma sastra Vivek Chudamani M. Chetarji Dharma sastra

264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

vyavahar vignanam 2 Vyavahar Vigyanam 1 Bhaktaraj Druva The concise Sanskrit English Dictionary Upadesh Sahasri Dohavali anasuya Charita Natakam Do Pauranik Natak Garibi Ya Amiri Hindi Natya Sahitya Karna Kutuhalam Sacred Books Of the east vol 33 Sacred Books Of the east vol 37 Sacred Books Of the East vol42 A dictionary of English and sanskrit English Sanskrit dictionary Filmi Gazal anka Filmi Bhajan Anka Filmi pranaya Geeta Anka Filmi Prem Geeta Anka Ganapati Stotra sangraha Ganapati Stotram Ganesh Rahasya Ganesh Siddhi Ganesh Upasana Lord Ganesha Gayatri Gayatri Ppurscharanam Gayatri Tantram Gayatri Upasana Ratna parichaya Dhurta Nartanakam Vidvan dvibhuti

Swami Jagadananda Tulasidas K. M. Munshi Govinda das Vraja Ratna Dasa

M. Williams L. N. Gabga

Shankaracharya Rajesh Dixit H. C. Vedalankar & C. S. Basin

Dharma sastra Dharma sastra Dhruva Dictionary Discourses Dohas Drama Drama Drama Drama Drama Encyclopidea of hindu Encyclopidea of hindu Encyclopidea of hindu EnglSans Dictionary EngSanskDictionary Film songs Filmi bhajans Filmi love songs Filmi love songs Ganapati Upasana Ganapati Upasana Ganesh Upasana Ganesh Upasana Ganesh Upasana Ganesh Upasana Gayatri Worship Gayatri Worship Gayatri Worship Gayatri Worship Gemology gen Gen

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

Hindi Gnaneshwari The Secret of Gnana Yoga Vaiyakaran Siddhant Kaumudi, 14 parts Medini Kosh Aabu to Udayapur Studies In the History of Gujarat Hanuman Hanuman Chalisa Hanuman Chalisa copy 1 Hanuman Chalisa copy 10 Hanuman Chalisa copy 11 Hanuman Chalisa copy 12 Hanuman Chalisa copy 13 Hanuman Chalisa copy 14 Hanuman Chalisa copy 15 Hanuman Chalisa copy 16 Hanuman Chalisa copy 17 Hanuman Chalisa copy 18 Hanuman Chalisa copy 19 Hanuman Chalisa copy 2 Hanuman Chalisa copy 20 Hanuman Chalisa copy 3 Hanuman Chalisa copy 4 Hanuman Chalisa copy 5 Hanuman Chalisa copy 6 Hanuman Chalisa copy 7 Hanuman Chalisa copy 8 Hanuman Chalisa copy 9 Hanumat chhatranjay Stotra Hindi Tika Hanumat chhatranjay Stotra mula Mantra Sri Hanuman Anka Satya Premi Harishchandra Vasjishthi Havan paddhati

Ramchandra varma R. Jha

M. S. Commi

Vashishtha

Gnaeswari geeta Gnana yoga Gramar gramer Gujarat History Gujarat History Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Hanuman Upasana Harischandra Havan

330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

Ahar Sudhhi Hindi Kamsutra part 1 Hindi Kamsutra part 2 Mutra ke Roga Rakta Ke Roga Rati Manjari Tulsi Vijnan Hindike Puranik Natak Mahak Hindi Vyakaran Vihar Pratham Vyakaran Intermediate Hindi Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 1 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 10 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 11 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 12 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 13 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 14 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 15

bengali

Health Kamsutra Health Dr. Ghanekar Health Dr. Ghanekar health Health Herbal dr.Devarshi Sanadya Hindi drama Acharya Ramchandra Varma Hindi Gramar shashi Shekhar Jhar Hindi Gramar Yamuna Kachru & Rajeshwari Pan Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Lang Hindi Literature Hindu culture

348 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 16 349 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 17 350 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 18 351 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 19 352 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 2 353 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 20 354 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 3 355 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 4 356 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 5 357 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 6 358 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 7 359 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 8 360 Rangeen Bal Pothi Pt 1 Copy 9 361 Hindi Chando manjari 362 Grihotsarga Paddhati

Parmeshwar Din Pandey

363 Bhartiya sanskruti Tatha shastromen Hari Bhajan 364 Hindu Mysticism 365 The Cultural Heritage of India vol 1 Institute of Culture 366 The Cultural Heritage of India vol 4 Institute of Culture 367 The Cultural heritage of India vol 5 Institute of Culture 368 The Cultural heritage Of India vol 6 Institute of Culture 369 The cultural Heritage of india Vol1 Various Scho;ars 370 The cultural Heritage of india Vol2 Various Scho;ars 371 The Indu Vision 372 Brihat Samanyotsarga PaddhatiDashagatra Pindadan Paddhati 373 UnadiKosha Dayananda Saraswati 374 Bharatiya Vratotsava 375 Hamare Tyohar 376 anka Chamatkar 377 Anka Vidya Rahasya Gopeshkumar Oza 378 Anka Vidya Rahasya K. A. Joshi 379 Hari Talika Vrata Katha 380 Jivit Putrika Vrat Katha 381 Kupotsarga Paddhati 382 Magha Maas Mahatmya 383 Mratsanjivani Jap vidhi 384 Narayanvali Prayog 385 Pitrikarma Nirnaya Sri Triloknath Misra 386 Pradosha vrata Katha 387 Purushottam Maaas Mahatmya 388 Rishi Panchami Vrat Katha 389 Somavar Vrat Katha 390 Sravan Masa Mahatmya 391 Vaishakhya Mahatmya 392 brahmanodhar kosh Wishwabandhu 393 Tradition of The Sevan Rishis 394 Hindu Sansakaras 395 Achaaradarsha

Hindu culture Hindu culture Hindu culture Hindu culture Hindu culture Hindu culture Hindu culture Hindu Culture Hindu culture Hindu Death Rites Hindu Dictionary Hindu Festivals Hindu Festivals Hindu Numerology Hindu Numerology Hindu Numerology Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu practices Hindu Ref. Book Hindu Rishis Hindu Sankara Hindu Sanskar

396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

Antyeshti Shraddha Karma paddhati Burial Practices in Ancient India Hindi Law On Marriage Hindu Marriage Hindu sanskar Karmakand Bhaskar Sansakar Vidhi Sanskar Sar Shodash Sanskar Vidhi Sanatan Hindi Sugam Vivah Paddhati Vivah Sopang Vidhi The Vivah The Hindu Temple vol 1 The Hindu Temple vol 2 Hinduism A Way Of Life Outlines In Indian Philosophy Supremacy Of Hinduism The Religion Of Hindus Kyon Part 1 Kyon Part 2 Varna vyavastha ka Sankshipta Itihas Historical Development of indian music Sankshipta Diksha Paddhati Jainism, The oldest Living Religion Jain Monastic Jurisprudance Jain Temples of Western India Acharang Sutra Concept of Panchashila Gommat Sar Lord Mahavira And his times The Sceintific Foundation Of Jainism Dharma Ka Marma Chandogak Upanayan Sanskar

Pdt Chaturthilal Dr. Singh D.V.R.R. Rao Chatterjee Dr. Raj Bali Pandey

Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Sri Dayananda Swamin Hindu Sanskar Acharya ram Govinda Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Hindu Sanskar Stella kramrosch Hindu Temple Stella kramrosch Hindu Temple Hinduism Hinduism G. T. K. Raga Charyulu Hinduism Hinduism Hinduism Q & A Hinduism Q & A Acharya sitaram Sharma History of caste system swami pragnanananda Indian music Initiation vidhi Dr. J. P. Jain Jain History Dr. S. Deo Jain Sidhant Dr. Harihar Singh Jain Temples Dr. Parmesuthi Jain Jainism Dr Kamal Jain Jainism Nemichandra Siddhant Chakravar Jainism Jainism K. V. Mardia Jainism Dr. Sagarlal Jain Jainism Explained Janoi Sanskar

429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

Upanayan Paddhati Vajasneyik Upanayan padhhati Couplets from Kabir Kabir Bijak Kabir Jivan Aur Darshan Kalidas Unknown Kamsutras Katha Ratnam Katha Saritsagar Bruhat Katha Sloka sangrahaA Study Kathakali Indian Wiasdom Bal Chitramaya Sri Krishna Lila bhagvan sri Krishna Gopal Gopal Sahasranaam Stotra govinda Damodar Stotra Kanaya Krishna Krishna Upasana Mohan Udhava Sandesh Anthology of Kumarila bhatt's Works The Ascent Kanakhara Lakshmi Stotram Lakshmi Panchangam Mahalakshmi Panchangam Shri Mahalakshmi Pooja Paddhati Lakshmi sahasranam Stotra A Primer of Modern Standard Hindi Bhasha Vijnana Bruhat Sanskrit Shiksha Hindi Sanskrit Kosh

Sri Gananath Dasa Ramnivas Chandak Chandrabali Pandey P. K. Agrawal Somdev Bhatt Dr. V. S. Agrawala K. O. Ayer Monier Williams

Hindi

Hindi Hindi Rajesh Dixit Hindi

Sri Krushnamacharya Pdt Sarveshwar Shastri

Dr. Karan Singh

Janoi Sanskar Janoi Sanskar Kabir Kabir Kabir Kalidas biography Kamsutra Katha Katha Katha Sastra Kathakalinrutya Knowle Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Krishna Upasana Kumarila Bhatt Kundalini Yoga Lakshmi Pooja Lakshmi Pooja Lakshmi Pooja Lakshmi Pooja Laksmi Upasana Language Language language language

462 Shankar Digvijay Madhva charya 463 Sri Shankaracharya Charita 464 Adhkhila Phool Hari 465 Bal Charitam 466 Bargad Ramesh Bedi 467 Hindi Vautan Panchavinshati Damodar Jha 468 Thande Chinte Viyogi hari 469 Lord Mahavira B. Chanda 470 The Mahabharat P. N. Mullick 471 Shivamahimnastotra Madhusudani 472 Mahamrutyunjaya Sadhna Dr. Chamanlal Gautam 473 Mantra Anushthan Paddhati Krishnananda Shashtri 474 Mantra Kosha Ramdatta Misra 475 Mantra Mahodadhi 476 English Hindi Medical Dictinary Dr. Avadhavihari Agnihottri 477 Karna Chikitsa Dr. Ravichandra Chaudhari 478 Luminaries Of Indian Medicine Dr. K. R. Srikantha Murty 479 Why Meditation 480 Complex free Personality and ideal Mental I. P. Sachadeva 481 Brahma Sutra Bhasyam Vindhyeshwar Prasad Dvivedi 482 Studies In Mimansa 483 The Devotional Poems of Mirabai A. J. Alston 484 Safaltaka Rahasya Thakur Shivnath Singh 485 Sukhi Jivan Vijay Bahadur Singh 486 Bhartiya Raga Paddhati Atrideva Gupta 487 Raga Namavali kosha Dr. Daljit Sinha 488 Paschatya sangit Shiksha 489 Chandogya Namkaran padhhati Ed. R. Jha 490 Nari Ank 491 Bhakta Narsi Mehta 492 Devotional Songs of Narsi Mehta Sivapragnanananda 493 Philosophy of Gorakhanath 494 Natha Sampradaya Dr. Hazari Dvivedi

Life of Shanakaracharya Life of Shankaracharya Literature Literature Literature Literature Literature lord mahavira Mahabharat Mahimna Mantra Sadhana Mantra Sadhana Mantra Sadhana Mantra Sadhana Medcal Dictionary Medicine Medicine Meditation Mental Health Mimansa Mimansa Mirabai Motivation Motivation Music Music Music teachings namkaran Sanskar Nari Ref. Narsi Mehta Narsi Mehta Natha Sampraday Natha Sampradaya

495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527

Manipuri Nartan Gautama: The Nyaaya Philosophy Pali Mahavyakaran Pali pathmala Pali Prakrit sangrah Pali praveshika Pali Reader PaLi Vyakaran Aapaka Haath Sandyopasnadi pancha Ma yagna Paddhati Venkateshwar Sri Shatabdi Panchang Abhinav Gupta and his works Avanda chan Ka Rahasyavad Avatar ka Sidhanta Badon Ke Jivan Se Siksha Balkonki bhakti Berangi Ranga Banaya Bhagavad prapti evam Hindu Sanskruti Bhajan Kya He? Chamatkar Chintamani Chanchal Man Chanda Chandrika Dampatyajivan Ka Adarsha Divine Nectar Divya Jivan Darshan Eka Mahtmaka Prasad Garland Of Divine Flowers Gnan Mani Mala Guru aur Mata Pita Jyotishyam Jyotih Knowledge Culture and value Kram Dipika Mahakaviyonki Amar Rachanaye

Darshna Zaveri Bhikshu Jagadishi Dr. Bankelal Misra Hindi Comment Dr. Kamal chandra Jain Sri Dharmananda Dr. Bhikshu Rajrsh Dikshit 100 year panchang Dr V. Raghavan Sadvi Sri Sudarshan Ji

Sri Parmananda Sahib

Pari Gurnananda

Dr.Sudhakar Malviya Chakradhar Sarma

nrutya Nyaya Darshan Pali Pali Pali Pali Pali Pali Palmistry Pancha Yagna Panchang philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy philosophy philosophy philosophy Philosophy Philosophy philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy philosophy philosophy

528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560

Mahatma Gandhi and comparative Religion Mantra Aur Matruka Rahasya Marathi ka bhakti Sahitya Moh vijay Origin Of brahmi Script Outline Of Hindu Metaphysics Panchikaran Parloka Aur Punarjanma Philosophy of Hindu Sadhana Pitaki Seekha Prarthana Purna Kalash or vase of plenty Saba Dharmonki Buniyadi Ekta Sanskrut Mala Satsanga Ki Kucch Sarbati Sri Aurobindo The theory of evolution Sure Steps to god realization The Aesthetic Experienes of Ahinav gupta The dEvine Names and Its practice The Mind and Spirit Of India The Mysteries of life and Death The Perfect Way The Secret of Karmayoga The Secret of Premayoga The Song Celestial Vandanya Vivek Chudamani Wavelets of bliss and Devine message Way to Attain Supreme Bliss Way To Devine Bliss What Is Dharma? What Is God? Word and Its meanings

Dr Shiva Shankar Prof. B.G. Deshpande Dr Ram Swarup Dr Naresh Prasad M. N. Sastri Dr. Kameshwarnath Misra

P. K. Agrawala Dr Bhagvan das

Dr. R.S. Srivatava Gems of truth R.Gnoli

Dr. v. s. Agrawala Bharat Vyathit Hridaya

R. N. Chatterjee

Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy philosophy Philosophy Philosophy philosophy Philosophy philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy Philosophy philosophy

561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593

Pancha Kroshi darshan yatra Kavi Kantha Bharanam Kavyalankara Ramarcha Paddhati Graha Shanti Prayog Pooja Bhaskar Pooja Tattva Introduction to Prakrit Prakri Dipika Prakrit grammar Sarva Deva Pratishtha Prakash Aarti Kalpadrum Alvandar Stotra Annapurna Stotra Arthi Sangraha Brihat stotra Ratnakar Charpat Manjari Ganga lahari Kanakdhara Stotra Karpur Stava Mahamrutyunjay Panchangam Padku Saharanam Ram raksha Stotra Santangopal Stotra Saundarya Lahari Shivmahimnastotra Shivatandav Vishnsahastranamstotra Dipawali Lakshmi Puja Durga Puja Shyama Puja sankshipta Shiva Hanuman Paddahti Shiva Poojan Vidhi Vekta Parthiva Poojan VIDHI Brahma Vaivarta Puran pt 1

Pilgrimage Poetry Poetry Pooja Dolatram gauda Pooja vidhi Pooja vidhi Dr. Gopnath Kaviraj Pooja vidhi A. C. Moolner prakrit Dr. Sudarshanlal Jain Prakrit Prakrit Pratishtha vidhi Prayers Prayers Shankaracharya Prayers Prayers Prayers Prayers Shankaracharya Prayers Prayers Dr. Sudhakar Malviya Prayers Prayers prayers Mule Prayers Prayers Original Shankaracharya Tr by V. KPrayers Prayers Prayers Viniram Canda Puja Budhi Dhari Singh Puja Devi Prasad Misra Puja Madan Mohan Vajpayi Puja Pdt Veniram sharma Puja Hindi Tika Puran Kshemendas

594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626

Brahma Vaivarta Puran pt 2 Brahma Vaivarta Puran pt 3 Devi Bhagvat Part 1 Devi Bhagvat Part 2 Ganesh Puran Garud Puran Part 1 Garud Puran Part 2 Narsinha Puran Shiva Puranam Shrimad Bhagavat sridhar Tika Srimad Bhagavatam vol.1 Surya Puranam Vishnu Puran Bruhat Purascharnava Chourasi baitaka Doktrine of Sri Vallabhacharya Ramarcha Paddhati Bhagvan Ram BudhaKaushika's RamRaksha stotra Ram Upasana Sri Hare Ram Bhajan Sri Ram Rahasyam Sri Sitaram Bhajan Bal Chitra Ramayan Bal ramayana Sri Ramcharitamanas gp10 Sri Ramcharitamanas gp11 Sri Ramcharitamanas gp4 Sri Ramcharitamanas gp5 Sri Ramcharitamanas gp6 Sri Ramcharitamanas gp7 Sri Ramcharitamanas gp8 Sri Ramcharitamanas gp9

Puran Puran Puran Puran Puran Sri Ram Sharma Puran Sri Ram Sharma Puran Dr. S. Jena Puran ramlocan Pandey Puran Sridhar Swami Puran M. N. Dutta Puran Puran Manmathnath Dutta Puran L. Maharaja Pratap sinha Sha devaPurascharan Vidhi Suam Pustimarga I. S. Amin Pustimarga Gulab Ram Pooja Ram upasna Ram upasna Rajesh Dixit Ram upasna Ram upasna Ram upasna Ram upasna Hindi Rama Upasana Raj Shekhar Ramayan ramayan ramayan Ramayan Ramayan Ramayan Ramayan ramayan ramayan

Hindi Tika Hindi Tika Sri Ram Sharma Sri Ram Sharma

English

627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659

Sri Ramcharitamanasa gp1 Sri Ramcharitamanasa gp2 Sri Ramcharitamanasa gp3 Toolasikrit Ramayan Sundar Kand*20 Sant Tulsidas Yogavasistha Dr. Raghunath Singh Manas Shanka Samadhana Manasa Piyusha Part 1 Sri Anjaninandan sharan Manasa Piyusha Part 2 Sri Anjaninandan sharan Manasa Piyusha Part 3 Sri Anjaninandan sharan Manasa Piyusha Part 4 Sri Anjaninandan sharan Manasa Piyusha Part 5 Sri Anjaninandan sharan Manasa Piyusha Part 6 Sri Anjaninandan sharan Manasa Piyusha Part 7 Sri Anjaninandan sharan Sri ram Charita Manas Copy 8 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas Copy 6 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas copy 1 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas copy 2 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas Copy 3 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas Copy 5 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas Copy 7 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas Copy 9 Sant Tulsidas Sri Ramcharita Manas Copy4 Sant Tulsidas Sri ramcharitamanas Big Sri Ramcharitamanas c10 Sri Ramcharitamanas c11 Sri Ramcharitamanas c11 The Ramayan of Tulsidasa Tulsi Ramayan shabda Suchi Dr. Surya kant Love Of God And Socil studies In The ramcharitamanas The Message and Misssion of Ramlinga Swamy Amarakosa Bhakta Ratnakar Sacred Books Of The East Vol 25

Ramayan Ramayan Ramayan Ramayan Ramayan Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref Book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Ref book Ramayan Research Ramlinga Swamy Ref Book Of Hinduism rEf Book Of Hinduism Ref Book Of Hinduism

660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692

Sarva Dharma kosh Dr ramswarup hrishi Vedic A'vam Vedottar Bhartiya Sanskriti Gangadhar Misra Amar Kosh Hindi English A Socio Political Study Of Valmiki Ramayana A Tradition of teachers Adi Puran bhasha Sam 1964 Cultural History from vayu Puran Raja Rao and D. K. Patil Drama and Ritual of early hInduism Dravidian Theories Faces of Spirituality s. Bhagyalakshmi Harmony Of Religions Thomas manninezhath Litarary Historical Studies In Indology V. V. Mirashi Mathematics in midieval india Dr A.K.Bag Migrant Brahmins In Northern India Sweta Data Nalanda Post and Present c. S. upasak On Origin of Indian Brahmi Alphabt G. Buhler Philosophy Religion & Culture Sudras in Ancient India Tamilonka Suddha Chikitsa Sampradaya Dr. ramnivas Sharma The Acharya The Cult of Brahma Dr.T.P. Bhattacharya The Hindu Gods The Indo Greeks A. K. Narain The Position of Hindu women In Hindu Civili A. S. Altekar The Positive Sciences of Ancient Hindu Vishnu Puranka Bharat Dr Sarvananda Pathak Women In Ancient India M.E. Martin Wonder That Was India A. L. Bhasa Studies in the Puranic Records of HIndu CustK. C. Hazra Mahabharat Me Shantiparva ka AlochanatmDr sumedha vidyalankar tthe ritual art of Sudhansu kumar Bratas of bRay Tradition of Tirthas In India Dr. B. N. Sarswati Rudra Yaga Havan Matra vidhi Veniram Sharma

Religion Religious History Religious Reference book Research research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research Research on Hindu culture Research on Mahabharat Rituals of bengal Rsearch on Tirtha Rudra yagaag

693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725

Rudraksha Dharan Vidhi Sadhaka Sanjivani Sadhana Swami shivananda Anushthan Prakash Philosophical Anthropology in Saiva Sidhanta saiva sidhanta Theology Ikonography of Sakti Dr. Balram Srivastava Kali Rahasya Shiva Datta Misra Philosophy of nimbarks Madan Mohan Agrawal Samvediya Rudra Jap Vidhi kail Nitya Karma Prayoga 1 Nitya Karma Prayoga 10 Nitya Karma Prayoga 11 Nitya Karma Prayoga 12 Nitya Karma Prayoga 13 Nitya Karma Prayoga 14 Nitya Karma Prayoga 15 Nitya Karma Prayoga 16 Nitya Karma Prayoga 17 Nitya Karma Prayoga 18 Nitya Karma Prayoga 19 Nitya Karma Prayoga 2 Nitya Karma Prayoga 20 Nitya Karma Prayoga 3 Nitya Karma Prayoga 4 Nitya Karma Prayoga 5 Nitya Karma Prayoga 6 Nitya Karma Prayoga 7 Nitya Karma Prayoga 8 Nitya Karma Prayoga 9 Nityakarma Paddhati Sandhya Agnihotri Hindi English The Hymns of Sankara

Rudraksha Vidhi Sadhana Sadhana Sadhna Saivism saivism Sakti worship Sakti worship Sampradayic Philo. Samvediya upasana sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya sandhya Sandhya sandhya Sankaracharya

726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758

Sankhya yoga Kosh Kedarnath Tripathi Students english sanskrit and Sanskrit Englis C. J. Bhatt Upsustra Datvarth Sangrah Sri din Bandhu Jha Dhatu Path Sanskrit English Dictionary Carl Cappeller Abhijnan Shakuntala Of Kalidasa Vyakaran Vartika Dr. Vedpati Misra A Sanskrit Grammer for Students Chhanda Shastra Pingalacharya laghu Sidhanta kaumudi The Vedic Grammer for Students A Rapid Sanskrit Method George L. Hart Hindi Sanskrit unit Introduction to sanskrit Studies In Sanskrit Syntax Hans Henrich Hock The Roots, Verbsforms and primary DerivatWilham Dwite Whitlay Sanskrit manual Introduction to sanskrit pt 1 Bhartruhari Shatak Trayam Bhartru hari Sanyas Paddhati Lakshman Sharma Saraswati Pooja Paddhati Pdt Ramchandra Jha Siddha Saraswati stotra Sarda Tilak Tantra Eng. Mahasarswati Panchangam Acharya Srikrishna Saraswati Vada literature Prof. A.C. Benerjee Satyanarayan Puja Paddhati Atmabodh Mihir Chandra Aghori ka Updesh Pdt Ramdutta Shukla Shakti Ank Life and thought of Sankaracharya Govinda Chandra pande Life and Thought of Sankaracharya Gaya Sraddha paddhati Ekadashi Mhatmya

Sankhya Ref Book SanskrEngli Dictionary Sanskri grammar sanskrit Sanskrit Dictionary Sanskrit Epic Sanskrit Grammar Sanskrit Grammer Sanskrit grammer Sanskrit grammer Sanskrit Grammer Sanskrit Language Sanskrit Language Sanskrit Language Sanskrit Language Sanskrit Language Sanskrit Ref Sanskrit Teaching Sanskrit Wisdom Sanyas vidhi Saraswati Pooja Saraswati Upasana sarda Upasana Sarswati Upasana Sarswati Upasana Satyanarayan Puja Self realization Shaivism Shakti Ref. Shankaracharya Shankaracharya Shardha Shastra

759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791

Eklinga Mahatmya Aghori Tantra ardha Narishwar Stotram Batuk Bhairav stotra Laghu Stavaraj stotra Maha Shivaratri Katha Mahimna Stotra Madhusudani Mahimna Stotra Panktika Rudra Rudrashtadhyayi Shiva Mahimna Stotra Shiva Chalisa Shiva Karnamruta Stotra Shiva Rahasyam Shiva Rahasyam Shiva Sahasranam Stotra Namavali Shiva Stotravali of Utpaldeva Shiva Upasana Siva Sutras The Mahimnastava Shraddha Kyon, Kya aur Kaise Brihat Katha Sloka Sangraha Brihat stotra Ratnavali Manu Smriti Vishnu Smriti Roles and Rtals for Hindi Women Sati Historical and Phenominological Essays Anubhuti Prakash The Concept of Sraadha Sri Bhishma Pitamah Bhaktaraj Hanuman Shyamladandakam Sri Krisnajanmashtami Vrat Pooja Katha

Dr. Miss Premlata DR Sudhakar Malaviya

Swami Maheshnanda Giri SanskritHindi

Shavadatta Misra

Rajesh Dixit

Swami govinda das Budha Swami M.N. Dutta Julia Leslie Arvinda Sharma Vidyaranya Swami

Shiva Shiva Tantra Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shiva Upasana Shraddha vidhi Slokas Slokas Smriti Smriti Social Research Social Research Spiritual Experience Sraadha Sri Bhishma Sri Hanuman Sri Krishna Sri Krishna

792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823

Sidha bhaisajya Manimala Raamnavamivrata Pooja Paddhati Ramchandra Stavaraj Stotram Ramraksha stotra Sri Ram Sahasranam Stotra Purnanandas Sritatva Chintamani Sri Chakras Sri Vidya Nityarchana Bhagavadgita Bhagavadgita Aadarsha Charitavali Bhakta Charitam Instructive Eleven Stories Satarangi Kahaniya Suno Kahani viyogi Kahaniya Aditya Hraday Stotra Surya sahasra Namavali Spiritual Tresures of St Ramdasa Sri Swaminarayan Vedant Saar Sruti Tatparya Nirnaya Tabla Kaumudi pt 1 Tabla Kaumudi pt 2 Tabla Kaumudi Pt 3 Tabla prakash Tal Martanda Tagore and Radhakrishna Dattatreya Tantra Dhanadaa Tantra Dhanvantari Tantra shiksha Doktrine of Tantra Yuktis Gnanodaya Tantra

Sri Krishnaram Sri Ram upasana sri Ram upasana sri Ram upasana sri Ram upasana Sri Upasana S. K. R. Rao Sri Upasana Ramdatta Shukla Sri Upasana Madhusudan Shastri Sruti Sridhar swami sruti Stories Stories Stories Pdt. Ram Balak Sastri stories Udayan stories Stories Surya Upasana Surya Upasana Swami Ramdasa Sri Krishnavallabhacharya SwaminSwaminarayan Sri Krishnavallabhacharya SwaminSwaminarayan Ramshankar Tabla Ramshankar Tabla Ramshankar Tabla B. L. Yadav Tabla Tabla Tagore & Radhakrishn Shiva Datta Misra Tantra Tantra Tantra Tantra Tantra

W.K. Kale Samdod Rivpoche

824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856

Mahamudra Prapanchasara Tantra Shaktananda Tara Shat Ratna Sangraha tantra Its Therapeutic Tantra vidya English The Sarva durgati Parishodhana Tantra The Tantra vidya The Vinashikha Tantra Tripura Rahasya vedic Tantrism Yogini Tantram Bali Evam Tarpan Vaishvadeva vidhi c5 Bali Evam Tarpan Vaishvadeva vidhi c6 Bali Evam Tarpan Vaishvadeva vidhi c7 Bali Evam Tarpan Vaishvadeva vidhi c8 Tarpan Avam Bali Vaishvadev Vidhi Copy 1 Tarpan Avam Bali Vaishvadev Vidhi Copy 2 Tarpan Avam Bali Vaishvadev Vidhi Copy 3 Tarpan Avam Bali Vaishvadev Vidhi Copy 4 Balashiksha sopanam The Basic Ways of Knowing Life of Tukarama Tulsi Pooja Paddhati Premi Bhakta Udhava Ashtotar shatopanishad part1 ashtotar shatopanishad part3 Astotar shatopanishad part2 Chhandogya Bhasya Etarayopanishat Introduction to brihadaryanak bhasya Ishavasyopanishad Sixty Upanishadas of veda Vol 1

Dr. rajnath Tripathi Arthur Avalon V.M.Bedekar

Teun Gaudriaan Dr B Upadhyayam

Din Bandhu

Swami Sarvananda Swami Maheshnanda Giri Dr. Shiv Tivari

Tantra tantra Tantra Tantra Tantra Tantra Tantra Tantra Tantra Tantra tantra Tantra Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi Tarpan Vidhi teaching Theory of Knowledge Tukaram Tulsi Puja Udhava upanishad upanishad upanishad upanishad upanishad upanishad upanishad Upanishad

857 sixty Upanishadas of veda Vol 2 Upanishad 858 The Call of Upnishadas Upanishad 859 upanishad Vakya Mahakosha Shashtri Gajanan Shambhu Sadha Upanishad 860 upanishad Vakya Mahakosha Upanishad 861 A Concordance to major upanishadas and Bh Col. G. A. Jacob Upanishad and Gita Research 862 Upanishat Vakya Kosh S. S. gajanan Upanishat Reference book 863 Devatarchan Kirtan d. B. Pandey upasana 864 Philo of Sri Madhvacharya Vaishnavism 865 Satyanarayan Vrat Katha Vaishnavism 866 Vaishnava Dharma Acharya P. Chaturvedi Vaishnavism 867 Vaishnava Sampradayonka Sahitya aur siddhBaldev Upadhyaya Vaishnavism 868 Vaishnava Sampradayonka Sahitya aur siddhBaldeva Vaishnavism 869 Vaishnava Theology Vaishnavism 870 Vallabha Nam Stotram Vaishnavism 871 Yamuna Sahasranam Stotra Vaishnavism 872 Vaishnavism of Samkardeva and Ramanuja Vaishnavism of ramanuj 873 Srimad Valmiki Ramayan pt 1 Valmiki Ramayan 874 Srimad Valmiki Ramayan pt 2 Valmiki Ramayan 875 Srimad Valmiki Ramayan pt 3 Valmiki Ramayan 876 valmikiya Ramayan Kosh Dr Ramkumar K Ray valmiki Ramayan 877 Graha nirman Vyavastha Vastu Vidhi 878 Gruha Vastu Shanti Prayoga Vastu Vidhi 879 Sheela nyaas Paddhati Vayunandan Misra Vastu Vidhi 880 Vaastu Pooja Paddhati Vastu Vidhi 881 Vastu Ratnakar Vindhyeshwari Prasad Vastu Vidhi 882 A Vedic Reader for Studenta Vedant 883 A Vedic Reader for Studenta Vedant 884 Atharva veda Samhita Devi Chanda Vedant 885 Atharva Veda Samhita Pt 1 Sri Ram Sharma Vedant 886 Atharva Veda Samhita Pt 2 Sri Ram Sharma Vedant 887 Atharva vediya Vratya Kandam Sampurnananda Vedant 888 Atma mimansa Dalsukh Malvaniya Vedant 889 Atmarpan Stuti Vedant

890 Brahma Sutra Bhasyam Shankaracharya 891 Brahmasutra Vaidiki Bhasya Part 1 Swami Bhagvadacharya 892 Brahmasutra Vaidiki Bhasya Part 2 Swami Bhagvadacharya 893 Bruhat Devata pt 1 A. A. N. Donald 894 Bruhat Devata pt 2 A. A. N. Donald 895 Dimensions Renunciation In Advaita Vedant 896 Hymns of creation Dr. V. S. Agrawala 897 Metaphysics of Experience in Advaita Vedanta 898 Nighantu and Nirukta Lakshman swarup 899 Rigveda ka Subodh Bhasya pt2 Satvalekar 900 Rigveda Ka Subodh Bhasya pt4 Satvalekar 901 Rigvedic Aesthetics P. S. Sastri 902 Sam Veda 903 Samaveda And yajurveda 904 Samveda Samhita 905 Shukla Yajurveda 906 Shukla Yajurveda Samhita Sri Ram Sharma Acharya 907 Taittiriya Samhita Pt 1 908 Taittiriya Samhita Pt 2 909 Tat Twam asi 910 The Hymns of Rugveda 911 The Kaushika sutra of Atharva Veda 912 The Seven Untenables Ramanujacharya 913 The Veda And Indian Culture 914 Veda and indian Culture Kireet Joshi 915 vedanta Darshanam Swami Bhagvadacharya 916 Vedanta Sutra of Ramanuj 917 Vedic Lectures Dr. V. S. Agrawala 918 Vedic Tantrism 919 Vedik Navaratra 920 Vishvaksen Samhita Lakshmi Narayan Bhatt 921 Vishvamitra Samhita Sankar Bhatt 922 yajurveda

Vedant vedant vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant Vedant

923 Yajurveda text with English Trans Devi Chanda Vedant 924 Sacred Books Of The East vol 48 Vedanta Sutra 925 The Advaita vedanta Of Brahm siddhi Vedanta Sutra 926 a vedic Concordance Vedi Ref. Book 927 Bis Srutiyan Ram Sharan Vedic 928 hymns of Samveda Ralph T.H. Griffith vedic 929 Veda Prakash Sri Satyananda Tirtha Vedic 930 Atharvaveda pratisakhya W.D. Whitney vedic 931 jaiminiya brahmana Of samveda Vedic Brahmanas 932 The Pravarga Brahmana Of Taitiriya Aranyaka Vedic Brahmanas 933 Vedic Varna vyavastha aur Sraddha Shiv Datta Sharma Vedic Caste system 934 The 22 Srutis of Indian Music M. R. Telanga Vedic music 935 Vajasneyika Tatha Chhandogyak Juthikabandhan Matrika Puja With Maithili tikVedic Practices 936 Vaidik Chintan Dr Krishna Lal Vedic reflections 937 Veda Recitation In Varanasi Vedic Research 938 vedic Mathamatics Vedic Research 939 Vedic, Cult Applied science toHuman health V. P. Pandey Vedic Research 940 Samvediya Trikal vedic Sadhya 941 Chandogyaka sabdhya Tarpan Paddhati vedic Sandhya 942 Vajasneyik Sandhya Tarpan Paddhati vedic Sandhya 943 Vaidik Kahaniya Acharya Baldev Upadhyaya Vedic Stories 944 The Vedic Experience Vedic Study 945 Purush suktamSayan, Mahidhar Mangal Nibarak Vedic Upasana 946 Sri Suktam Vidyaranya &BT. Vedic Upasana 947 Mahatma Vidoor Vidoor 948 Vishnu Upasana Rajesh Dixit Vishnu upasana 949 Lakshinarayan Hradaya Vishu upasana 950 Chandogak Vivah Padhati vivah Sansakar 951 Vajasneyika vivah Paddhati With Maithili tika vivah Sansakar 952 Vishnu Saharanam Stotra, Namavali Sahit vivah vidhi 953 vivah Paddhati Devi Prasad Misra vivah vidhi 954 The man Making Message of Swami Vivekananda Vivekananda,s teaching 955 Avaj Surili Kaise Kare voice Improvement

956 Ganesh Chaturthi Vrata katha 957 Vrat Chandrika 958 Vrat Raj Hindi 959 Paniniya Shiksha 960 Bhakta Mahilaratna 961 Rudra Swahakar Paddhati 962 Smarta Yagna Dipika 963 Kunda Mandap Siddhi 964 Vishnuyag Prayog 965 Yagna Karma Paddhati 966 Yagna Mantra sangraha 967 Yagna Tattva 968 Yagyopavit Tattva Vimarsha 969 Yantra Shakti Pt 1 970 Yantra Shakti Pt 1 971 Hatha Yoga for all 972 Asan pranayam Mudra bandha 973 Ashta Siddhi 974 Guhyadi Ashta Sidhi sangraha 975 Jain Yoga Ka Alochanatmak adhyayan 976 Jaina Yoga 977 Pranayam Mimansa 978 Pure Yoga 979 Sankara On Yoga sutras 980 Shaktika Sangam Aur Kundalini 981 Shata Chakra Nirupanam 982 Shiva Swarodaya 983 The Mystic Experience 984 The Self Transformation 985 The Yogacara Idealism 986 Vaidik Yogasutra 987 Vignana Bhairava or Devine Consciousness 988 Yoga of the Guhyasamaj tantra

Gauri Shankar Prahladgiri Goswami

Dr Kailash Chandra Vayunandan Misra Dr. UmeshMisra Veniram Sharnma Gauda Dr. R. N. Srinivasacharya Rudradev Tripathi Rudradev Tripathi Swami Satyananda Saraswati Ramdev Rindpiche Dr. Ahamdas B. Vijay Bahadur Singh

Gopinath Kaviraj Prahladgiri goswami

Harishankar Joshi Jaideva Singh

Vrat Sastra Vrat Sastra Vrat Sastra Vyakaran women Bhakta Yagna Yagna Yagna Vidhi Yagna Vidhi Yagna Vidhi Yagna Vidhi Yagna Vidhi Yagnopavit Yantra Shashtra Yantra Shashtra Yoga Yoga Yoga yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga Yoga

989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001

Yoga Tantra Vimarshini Gopinath kaviraj Yoga Taravali Sri Shankaracharya Stress And Its Management by Yoga The Self and Its States The Science of Meditation Stress And Its Management by Yoga K. N. Udupa Yoga Vasistha Saar Dr. Khiti Chandra Acupuncture Marma and Other Asian Thera D.C. Thatte Lanka Bheshajya Manimala Aryadas Kumar Vaidya Pancha Mangalam Panchasayak Rati Rahasya Rigveda Ka Subodh Bhasya pt1 Satvalekar

Yoga Yoga Yoga and health Yoga and health Yoga and Meditation Yoga and Stress Management Yogavasistha Ramayan

Information

S C E C Library Resources110710sortedkiran.xlsx

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

10471


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531