Read Salgskit_NO_231109R2.pdf text version

VAQ

SPESIFIKASJONER VAQ

Velges hvis man ønsker kokende vann umiddelbart, sikkert og energibesparende. Kokende vann: · Gir3literkokendevannumiddelbart · QuookererproduktsertifisertvedSINTEF

Blandebatteri

Quooker tappe-kran

tv an dt ns va rø nn r sr ør

m

Sikkerhetsventil

Quooker-beholder

Va r

Ka l

Vannlås

110°C filtrert

COMBI

SPESIFIKASJONER COMBI

Velges hvis man venter for lenge på det vanlige varmtvannet og dermed har et unødvendig stort vannforbruk. Kokende vann: · Gir7literkokendevannumiddelbart Varmt vann til det vanlige blandebatteriet: · Umiddelbartvarmtvannidenvanligekranen oIngenventetid oIngenvannsløsing · etvarmevannetkandrikkesdirekteogbenyttestilmatlaging D (deterkaldtvannblandetmedkokendevann) · Giropptil27liter40gradervarmtvann · Giropptil15liter60gradervarmtvann · Kanbenyttesderdetvanligevarmtvannsrøretkanstengesav vedrøretsbegynnelseslikatdetikkedannesenblindende medstilleståendevann · Velgesalltidderdetikkeertrukketfremvarmtvanntilkjøkkenet · Kobleskuntilkaldtvann · QuookererproduktsertifisertvedSINTEF

filtrert

COMBI+

SPESIFIKASJONER COMBI+

Velges hvis man venter for lenge på det vanlige varmtvannet og dermed har et unødvendig stort vannforbruk. Kokende vann: · Gir7literkokendevannumiddelbart Varmt vann til det vanlige blandebatteriet: · Umiddelbartubegrensetvarmtvannidenvanligekranen oIngenventetid oIngenvannsløsing · Koblesbådetilkaldtvannogdeneksisterendevarmtvannsforsyningen. · QuookererproduktsertifisertvedSINTEF

QuOOKER gIR KOKENDE VANN REtt FRA KRANEN, NåR SOM hElSt Og tIl AllE FORMål.

Når man vurderer å anskaffe et nytt og åpenbart nyttig produkt, melder det seg gjerne noen spørsmål. Under har vi listet opp de spørsmål som oftest stilles, samt noen argument for hva det er som gjør Quooker relevant.

De 7 vanligste spørsmålene og svar på disse...

Er det ikke farlig med kokende vann i kranen? Nei, Quooker har barnesikring og er fastmontert til benken, i motsetning til vannkokeren, som står løst på benken med en stor mengde kokende vann. Hva med bakterier? Vannet i beholderen holder 110 grader. Ved denne temperaturen kan ingen bakterier leve. Blir vannet ikke "gammelt"? Nei, vannet oppbevares under trykk og opprettholder på den måten oksygen-innholdet. Derfor er vannet friskt og krystallklart. Er det ikke dyrt å ha den tilkoblet? Nei, beholderen er ekstremt godt isolert, og varmetapet er derfor ubetydelig. Det koster under 20 øre i døgnet, eller ca 75 kroner i året, å ha Quookeren standby. Hva med kalk og vedlikehold? Vann under trykk avgir ikke like mye kalk, slik at det ikke er nødvendig å avkalke beholderen. Den må imidlertid tømmes én gang ca hvert 5. år. Samtidig anbefales det at Quookerens aktive kullfilter skiftes. Filteret koster kr. 390. Betyr dette at jeg får 2 kraner ved vasken? Ja - det er helt avgjørende for sikkerheten at Quookerkranen er plassert separat i den ene siden av vasken. Den skal kunne reguleres opp og ned i høyden avhengig av det emnet som skal fylles eller rengjøres. Plasseringen i siden er for at man skal kunne stille en kopp, kanne, gryte eller annet direkte på benken ved fylling. 20 varianter sikrer alltid en god match til ditt blandebatteri, og du slipper dessuten å ha vannkoker og kaffetrakter stående å ta plass på benken. Er det ikke dyrt? Kr. 9990 eller mer er mye penger, det kan vi alle være enig i. Men om det er mye penger for en Quooker, det er ikke godt å vite før man har forsøkt å arbeide med den i hverdagen. Nytteverdien og gleden ved en Quooker er beviselig så stor at over *99% av alle eiere er meget godt fornøyde med sin investering. Velger man en Quooker til sitt kjøkken skal man være tilfreds med sitt kjøp. Derfor tilbyr de ALLE kunder 3 måneders full returrett. Hvis man ikke etter 3 måneder er fornøyd med sin Quooker, så avinstallerer de den og man får alle sine penger tilbake. Til hullet i vasken får man i tillegg en såpedispenser som matcher sitt blandebatteri. Det betyr at det ikke finnes noen som helst risiko ved å investere i en Quooker.

*Resultat av kundeundersøkelse fra mars 2009. Intervju av 521 Quooker eiere i 521 separate husstander.

Quooker brukes bl.a. til...

· Koking av pasta og ris · Blanchering av grønnsaker · Posjering av f.eks fisk · Rengjøring av skjærefjøler · Koking av kaffe og te · Desinfisering av smokker og tåteflasker · Sterilisering av glass til sylting · Fjerning av størknet stearin · Rengjøring av kjøkkenredskap · Rask og enkel tilbereding av barnegrøt og morsmelkerstatning · Osv. osv. osv. Det er bare fantasien som setter grenser

Quooker er...

· Kokende vann ­ med én gang · Barnesikret · Komfortabel og innovativ · Energibesparende · Vannbesparende · Tidsbesparende · Plassbesparende · Produsert i Holland av de beste materialer · SINTEF produktsertifisert

PS 1338

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

928843


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531