Read dagslys_02_11.pdf text version

FO RU M FO R P R O F E S J O N E L L E · 2 . U TG AV E S E P T E M B E R 2 01 1 · 1 1 . å r g a n g

Vinduskuppel sikrer utsikten En pyramide av lys Et aktivt passivhus

DAGSLYS · LEDEr

VELUX takvinduer ­ uansett tak!

I 60 år har det vært solgt VELUX takvinduer i Norge. Minstekravet til takvinkel har alltid vært 15 grader. I 2010 ble sortimentet utvidet med vinduskupler i 6 størrelser ­ levert både som fast og elektrisk. Begge kan monteres i flate tak og med helling inntil 15 grader. Dermed er hele aspektet fra 0 ­ 90 graders takvinkel dekket. VELUX vinduskuppel er et fullverdig takvindu supplert med en akrylkuppel. Produktet er myntet på boligmarkedet hvor det finnes flere boligtyper med svært lav takvinkel. Idéen med overlys er ikke mindre viktig i hus med flate tak. Svært ofte finnes det mørke områder i kjernen av huset som ikke har tilfredsstillende krav til dagslys. Dette gjelder også ofte i trappeoppganger, og i rom uten balansert dagslys (ensidig dagslysinnfall). Aktivhus Myndighetene diskuterer innføring av passivhus som standard fra 2020 ­ mulig før. Her har vi tillatt oss å komme med noen kritiske kommentarer. Vi er enige i målet ­ redusert energiforbruk, og samtykker således i behovet for god isolasjon og vindtetting, men mener at det må være sluttresultatet som er viktigst ­ ikke komponentkrav. Vi selger dagslys og frisk luft, og finner det urimelig (og lite samfunnsriktig) å begrense bruken av vinduer når vi samtidig oppnår minst like gode energimål som i passivhus. Vi fronter derfor aktivhus, og har i Europa bygget 6 hus i fullskala hvor vi måler resultatene med familier boende i husene ­ da ser en hva som er teori og hva som er realiteten. I Norge deltar vi i et aktivhus med Jadarhus i Sandnes som ferdigstilles nå i høst og vi er også en aktiv aktør med Framtidens aktivhus AS som nå har det første av 4 aktivhus under bygging i Stjørdal

Lokal oppfølging i alle fylker

Distriktsansvarlige og administrasjon:

Egil Aarnes Distriktsansvarlig Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark Mobil: 90 96 49 67 Epost: [email protected]

Tore Lyngås Distriktsansvarlig Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland Mobil: 97 63 85 40 Epost: [email protected]

VELUX Norge AS har fem distriktsrepresentanter. De dekker hele landet. Deres ansvar er først og fremst å følge opp og bistå forhandlerne lokalt med råd om produkter, presentasjon og salg. De vil i aktuelle tilfeller også kunne følge opp spesielle prosjekter. En annen del av distriktsrepresentantenes oppgaver er å bistå håndverkere med råd så langt kapasiteten tillater. Slike råd kan også gis av teknisk avdeling i Oslo. Se neste side.

Marton Digernes Distriktsansvarlig rogaland og Agder fylkene Mobil: 95 20 91 23 Mail: [email protected] velux.com Stein Holgersen Distriktsansvarlig Hordaland, Sogn og Fjordane Mobil: 90 12 10 68 Epost: [email protected] velux.com

Med vennlig hilsen

Frode Einvik Distriktsansvarlig Midt/Nord-Norge Mobil: 90 60 86 54 Epost: [email protected] velux.com Torgeir Øverås Direktør og ansvarlig for distriktsrepresentantene Direkte tlf: 22 51 06 18 Mobil: 91 79 08 98 Epost: [email protected] velux.com

Torgeir Øverås Direktør, VELUX Norge AS

2

DAGSLYS · AkTUELT

Snakk med oss!

VELUX Norge AS har ­ med unntak av distriktsrepresentantene ­ kontorer i Nydalen i Oslo. Her er kundesupport, teknisk og markedsføring, regnskap og administrasjon samlet i tre avdelinger. Innen hver avdeling arbeides det som én gruppe hvor alle kan ta seg av alle henvendelser. Legg derfor merke til at de enkelte avdelingene har hver sin gruppe-epost. Bruk disse for å være sikker på raskest mulig service. Dersom du bruker epost direkte til enkeltpersoner, kan det forsinke vår oppfølging av din henvendelse for eksempel ved fravær. Hovedtelefonnummer: 22 51 06 00

Teknisk avdeling ­ [email protected]

Den tekniske spisskompetanse dekkes av teknisk avdeling. De svarer på byggtekniske spørsmål knyttet til montering av VELUX takvinduer og tilbehør. Ved behov samarbeider de med hovedkontoret i Danmark.

Lasse Fagerås Teknisk ansvarlig Direkte tlf: 22 51 06 14 Mobil: 47 45 41 39

Glenn Haugen Teknisk konsulent Direkte tlf: 22 51 06 04 Mobil: 41 54 22 41

Kundesupport ­ [email protected]

Dette er vanligvis de første du møter i VELUX Norge AS. kundesupport svarer på spørsmål om produkter og tar i mot din bestilling. Her kan du også melde deg på gratis monteringskurs.

Markedsføring, regnskap og administrasjon ­ [email protected]

Alle markedsaktiviteter, regnskap og generell administrasjon er lagt til denne avdelingen.

Øyvind Aasland kundekoordinator Direkte tlf: 22 51 06 06

Christina Tafjord Dillon kundekonsulent og kurskoordinator Direkte tlf: 22 51 06 01

Siri Sundby Markedskoordinator Direkte tlf: 22 51 06 08 Mobil: 92 03 45 46

Kari Steinstø Ingebrigtsen Markedskonsulent Direkte tlf: 22 51 06 09

Amund Stensland kundekonsulent Direkte tlf: 22 51 06 05

Bente Sæterhagen Abrahamsen Markedssekretær Direkte tlf: 22 51 06 12

Bodil Hegnastykket Brenden regnskapssekretær Direkte tlf: 22 51 06 03

VELUX

3

DAGSLYS · PROSJEKTNYTT

Vinduskuppel sikrer utsikten

I et etablert villaområde på Nordstrand i Oslo er det nettopp ferdigstilt to moderne vertikaldelte tomannsboliger på en tomt hvor det tidligere lå en eldre enebolig. Naboen bak de to husene var byggherre og ville sikre sin egen utsikt. Det ble derfor valgt en løsning med nesten flate tak. Da passer det godt med VELUX vinduskupler.

De fire boenhetene er så godt som identiske og er bygget over to etasjer pluss kjeller. Stue og kjøkken er plassert i første etasje, mens soverommene er plassert i andre etasje. Bygningene og leilighetene er holdt i en moderne, ren og tiltalende stil. Særlig mot vest er det store vindusflater i fasaden. Det hindrer likevel lyset å nå helt inn til trappeområdet. Trappa opp til andre etasje ville vært mørk og krevd elektrisk belysning nesten hele døgnet om det ikke hadde blitt valgt vinduskupler til det nesten flate taket. Over trappeløpet er det derfor montert to VELUX vinduskupler i hver av de fire boenhetene. Det er valgt den største størrelsen på 1,2 x 1,2 meter. Det gjør at lyset flommer ned trappa og lyser opp interiøret både i trappa, i første etasje og i hele gangarealet som binder rommene i andre etasje sammen. Fornøyde kjøpere Vi besøker katrine Teigen like etter innflyttingen. Hun og familien har kjøpt en av boenhetene og er ikke helt ferdig med utpakkingen. De stortrives med de flotte vinduskuplene i taket. ­ Jeg synes de er lekre, sier hun. Selv om de ikke har bodd der mange uker, ser hun at det ville blitt mørkt og utrivelig i og rundt trappa uten disse vinduene. Problemfri montering Lars Pilgaard er byggherrens mann på byggeplassen. Når vi besøker boligene er halvparten tatt i bruk mens det er hektisk aktivitet for å få ferdig de to siste leilighetene før ferien. På spørsmål om det var spesielle problemer knyttet til monteringen av VELUX vinduskuppel, ser han først litt uforstående ut før han slår fast at "Det så ut som om taktekkerne hadde gjort dette før". Han synes monteringen etter hans vurdering var en enkel og grei jobb. VELUX vinduskuppel leveres både som fast og som INTEGrA elektrisk åpningsbar med fjernstyring av åpning og lufting med io-homecontroll. Med dette systemet kan alle takvinduer og solskjerming styres med en enkelt fjernkontroll. I dette prosjektet er det imidlertid benyttet faste vinduer uten mulighet for å åpne og lukke. Det er heller ikke montert solskjerming i vinduskuplene. Fjernstyrt solskjerming kan eventuelt ettermonteres dersom familien skulle ønske det.

På flate tak ­ helling inntil 15 grader ­ er VELUX vinduskuppel ideell for å gi lys til mørke kroker.

4

DAGSLYS · PROSJEKTNYTT

VELUX

5

DAGSLYS · PROSJEKTNYTT

En pyramide av lys

I Hånes på vei mot kjevik flyplass utenfor kristiansand ligger det karakteristiske pyramidehuset bygget i 1984 i forbindelse med "Bygg for fremtiden". Det var en salgsutstilling av boliger hvor flere er nyskapende den dag i dag. Her ble det bygget hus med vollgrav, roterende hus og ikke minst Pyramidehuset.

Drosjesjåførene finner lettere fram til Pyramidehuset enn til riktig nummer i Grovikveien. Huset ser, som navnet tilsier, ut som en pyramide. Det er ingen loddrette vegger i fasaden med unntak av veggene rundt inngangen og utgangen til terrassen. Alle andre vegger er egentlig tak. På de fire takflatene har Pyramidehuset 20 VELUX takvinduer. Familien Løvdal overtok huset i oktober 2010 og har allerede rukket å gjøre en rekke tilpasninger til sin bruk av huset, men de er gjennomført i respekt for husets opprinnelige idé. Det mest synlige tiltaket har vært å male alt treverk i interiøret hvitt. Vinduene var nesten 30 år gamle. Noen av

6

dem burde skiftes ut og familien valgte derfor å bytte alle 20. Som solskjerming har familien valgt innvendige VELUX persienner i alle vinduer med unntak av soverommene hvor de har kombinert VELUX blendingsgardin og "flying blind". "Flying blind" er en pliségardin som ikke er festet opp eller nede slik at den kan plasseres helt fritt i vinduet. De forhåndsmonterte festebrakettene gjør det enkelt å ettermontere solskjerming med det unike Pick & Click! systemet. Alle takvinduer er topphengslet slik at du beholder følelsen av kunne gå "ut" på taket ettersom det er full ståhøyde for en voksen

Mørklegging av rommet, solskjerming eller fleksibel beskyttelse mot innsyn? Ulike produkter kan enkelt kombineres etter kundens ønske. Monteringen er svært enkel.

DAGSLYS · FOKUS

person under de åpne takvinduene. ­ Vi er utrolig godt fornøyde med alle de tre solskjermingsløsningene vi har valgt. De er både pene, solide og fungerer fantasisk bra. Vinduene er også helt unike. Det er en enorm forskjell på de gamle og de nye takvinduene, sier hun. Et hus for utstilling Birte Lohne Løvdal arbeider mye hjemmefra som kunstner med keramiske skulpturer og maleri, og som kunstformidler. Hun har hatt et langt kjærlighetsforhold til dette huset. Allerede som tolvåring var hun fasinert av huset. Senere har hun har hatt dagmamma i huset, men kom aldri innenfor døra. Derfor gikk hun på visningen for endelig å kunne se hvordan det så ut. Familien hadde ingen planer om å flytte, men forelskelsen blusset opp igjen og spredde seg i familien. Nå har hun sikret seg domenet www.pyramidehuset.no hvor hun etter hvert skal legge ut bilder av huset og kunsten sin. Målet er at Pyramidehuset på sikt skal bli et slags husgalleri. Forsiktig ombygging Familien på fire har i Pyramidehuset fått et allsidig hus med mange spennende løsninger. Øverst i spissen av pyramiden er det et mindre rom med vinduer og utsikt i tre himmelretninger. Her kan det bli et bibliotek i framtiden. I den midterste etasjen er det barna som regjerer med sine soverom, eget bad og stor stue. Opprinnelig var det åpent ned, men familien har lagt gulv over åpningen ned til første etasje. Her har barna fått fine sitteplasser under takvinduene i sin stue ­ et flott sted å nyte utsikten. Samtidig har vinduene blitt mer tilgjengelige for lufting. Deler av det gamle rekkverket er bevart. Dette grepet har også gitt en effektiv støydemping slik at verken barn eller voksne forstyrrer hverandre for mye når de har besøk. Gode arbeidsplasser Foreldrene har sitt soverom og bad i første etasje. Her har også mor sitt kontor. Sentralt i første etasje har familien sin tv-stue, men i tillegg er det en stue som spøkefullt kalles cognac-stuen. Det er også en liten utestue ved utgangen til terrassen og en spisestue i forlengelse av kjøkkenet, som strekker seg langs hele den ene veggen. Birte Lohne Løvdal forteller at Ikea ringte hele tre ganger for å forsikre seg om at de

bestilte benkeplatene virkelig skulle være 27 meter. På grunn av skråtaket er ikke hele benkeplata like effektiv som arbeidsbenk, men i områdene med takvinduer har det blitt effektive og gode arbeidsplasser uten fare for å skalle i taket. Også på innerveggen er det benkeplass og alle høye skap er fjernet. Også kjøleskapet har blitt til kjøleskuffer. Selv om kjøkkenet virker langt, er det smart inndelt i gode arbeidssoner. Her kan barna gjerne sitte under takvinduene og jobbe med lekser mens foreldrene samtidig kan lage mat. I huset er det god kontakt mellom de ulike sonene, men samtidig er det effektivt inndelt. De 20 VELUX takvinduene er strategisk plassert og gir godt utsyn og god utsikt. Huset ble tegnet av Arkitektkontoret Dahl, Heie og Svindland og ble bygget av byggmester Poul Grefsen i 1984. Det er plassert på en naturtomt som i bare beskjeden grad er opparbeidet.

I andre etasje ble det lagt gulv der det tidligere var åpent ned. Her har barna fått fine sitteplasser med mye lys og utsikt.

På det avlange kjøkkenet har det blitt flotte arbeidsplasser der VELUX takvinduer er plassert.

VELUX

7

DAGSLYS · FOKUS

Et aktivt passivhus

Nå kommer det første av fire framtidshus på Hjelsengfeltet ved golfbanen i Stjørdal. Byggingen startet i sommer og Tore Ligaards ønske om å bygge fire miljøvennlige aktivhus fram mot 2020 er i ferd med å realiseres. Aktivhuset skal forene energigjerrighet og miljøvennlighet med spennende arkitektur og høy grad av bokvalitet. Den skal først og fremst sikres med godt dagslys og frisk luft.

Samtlige vinduer i Ligaards aktivhus vil få siste teknologi av glass. Alle vinduene får lav u-verdi. Det er VELUX som leverer takvinduer, solfangere og styringssystemer til aktivhuset. Tore Ligaard har etablert selskapet Framtidens Aktivhus as med nevøen richard Ligård som daglig leder. Det er dette selskapet som skal realisere de fire framtidsrettede boligene. ­ Vi planlegger å starte visning og demonstrasjon av huset i januar 2012. Da vil vi invitere boligbyggere, politikere, byggemyndigheter, byggenæringen og andre berørte til å se huset og hvordan det skal fungere, forteller Ligård. ­ Samtidig vil våre samarbeidspartnere få benytte huset til å vise fram sine bidrag før noen får flytte inn. ­ Det er stor nysgjerrighet på energigjerrige løsninger. Mange er skeptiske til at myndighetene så tidlig falt ned på passivhusstandarden. ­ Vi bygger etter mange av de samme prinsippene som benyttes på passivhus, men med et større fokus på bruk av solenergi. Vi vil gjøre dette til et aktivhus med inspirasjon av VELUX "Bolig for livet" i Århus. VELUX er derfor en svært viktig samarbeidspartner for at dette prosjektet kan realiseres, sier Ligård. ­ Nok friskluft og dagslys vil koste noe energi, men vi vil likevel oppnå energiklasse A på huset. Om energiforbruket hadde blitt for høyt, hadde ikke prosjektet vært like interessant å gjennomføre. ­ Vi bygger et aktivt passivhus. På det kaldeste vil huset mer eller mindre fungere som et passivhus, mens det ellers i året vil respondere aktivt på omgivelsene. Utnytter solenergien Ligård forteller at han ikke skjønte helt hvor stort dette var før han hadde arbeidet litt med prosjektet. Han er imponert over onkelens timing. ­ Vi selger dører, vinduer og garasjeporter. Dette blir det første huset Ligaard-gruppen bygger. Det er viktig å vise at vi tar miljøet på alvor. Det må alle snart forholde seg til. Da vil vi ha en fordel av å være tidlig ute. Vi har brukt fagmiljøet ved NTNU som sparringpartner i prosessen. Å snakke med de beste på området, har gitt oss en god kvalitetssikring i plan- og utviklingsarbeidet. På Ligaards hus blir det ca 12 kvm med solfangere på fasaden mot sør/sørvest. Solfangerne skal dekke om lag halvparten av husets behov for varmt tappevann. Takvinduer og fasadevinduer skal slippe inn solvarme og ventilere huset gjennom aktiv styring. Utvendig og innvendig solskjerming skal både stoppe uønsket sol og varme og bidra til isoleringen om vinteren. Alle takvinduer og solskjerming ute og inne skal styres med et automatisk styringssystem fra VELUX, basert på teknologien io-homecontroll. rutinene med åpning og lukking av vinduer og solskjerming blir automatisert. Med én fjernkontroll kan alle funksjonene styres dersom det er behov for å fravike de programmerte rutinene. Takvinduene ventilerer også huset slik at det ikke blir for hett på varme dager. De gir samtidig en balansert belysning i oppholdsrommene. Vinduene betjenes elektrisk, og en regnsensor sørger for at de lukkes i tilfelle nedbør. Alt blir tilrettelagt for komfortabel og energivennlig drift. Det skal ikke være vanskelig å bo i et energieffektivt hus.

Mer informasjon om prosjektet finner du på

www.framtidensaktivhus.no

8

DAGSLYS · FOkUS

VELUX

9

DAGSLYS · PrODUkT

Enkel montering av VELUX vinduskuppel

Flate tak og mørke rom?

Huset kan ha så mange og så store fasadevinduer du vil, men mange rom vil uansett oppfattes som dunkle eller direkte mørke. I hus med flate eller nesten flate tak er VELUX vinduskuppel en fantastisk fin løsning. Vinduskuppelen har en av markedets beste u-verdier og styres med fjernkontrollen.

På tak med takvinkel mindre enn 15 grader er VELUX vinduskuppel det riktige valget for å bringe lys og luft til husets indre arealer. Enkelt beskrevet er VELUX vinduskuppel et takvindu som har blitt påmontert en klar akrylkuppel på oversiden. Det gir en samlet u-verdi på bare 1,4W/kvmk og et godt inneklima året rundt. Med den nye tekniske forskriften har det blitt satt sterkere fokus på u-verdiene. Vinduskuppelen tilfredsstiller de nye kravene og er et energiriktig valg. Vinduskuppelen er enkel å montere både ved nybygg og ved rehabilitering. kan du montere et vanlig VELUX takvindu, kan du også montere dette. Vinduskuppelen bygger totalt 30 cm over taket og har en karmhøyde på 15 cm. Vinduet leveres i seks forskjellige størrelser fra 60 x 60 cm til 120 x 120 cm. Det bør dekke de fleste behov. Glasset er et lavenergi sikkerhetsglass. Det har en laminert innvendig overflate, som sikrer at glasset ikke faller ned i tilfelle knusing. Fjernstyres Vinduskuppelen leveres standard med det velkjente systemet VELUX INTEGrA og fjernstyres med en fjernkontroll. Dette er den samme fjernkontrollen som kan benyttes til å styre alle VELUX takvinduer og solskjerming i huset. Det betyr også at åpning og lukking kan programmeres til bestemte tider eller i rutiner som omfatter flere vinduer. Nettopp derfor er VELUX vinduskuppel utstyrt med regnsensor slik at vinduet automatisk lukkes dersom det begynner å regne. Dersom det er behov for å kontrollere lysmengden gjennom vinduskuppelen kan det

10

1

monteres en VELUX plisségardin i vinduets ramme. Plisségardinen leveres i hvit, grå eller beige og fjernstyres med den samme fjernkontrollen som styrer vinduet. Fjernstyring er standard, til de elektisk åpningsbare kuplene, men det kan også leveres fast vinduskuppel til steder hvor det ikke er ønskelig å åpne vinduet for lufting. Den klare akrylkuppelen er lett å vedlikeholde fordi selve kuppelen enkelt kan demonteres og rengjøres. kuppelen er også designet for å redusere støy fra nedbør og kan derfor benyttes i alle typer oppholdsrom. Enkelt vedlikehold Vinduskuppelens konstruksjon sikrer at den innvendige overflaten på glasset er varmt. Det gjør at glasset bare unntaksvis kan få kondens. Det er oppnådd ved å optimere PVC-profilene med kamre fylt med PS-isolering. Dessuten er det brukt energiglass i kombinasjon med den beskyttende kuppel. Det er derfor sjelden det oppstår kondens ved normale temperaturer. Dersom det skulle forekomme, for eksempel i et baderom etter et bad, så tar ikke kuppelen skade av kondensen. Vinduskuppellen krever ikke noe spesielt vedlikehold. rent vann evt. tilsatt litt mildt rengjøringsmiddel er vanligvis nok ved rengjøringen. Akrylkuppelen bevarer sin gjennomsiktighet. Den forventede reduksjonen av lystransmittans over en periode på ti år er mindre enn 2 prosent. VELUX vinduskuppel kan gi dagslys til en trapp, et rom uten vinduer eller ganske enkelt gjøre de mørke krokene lyse og vennlige.

2

3

4

5

6

DAGSLYS · PrODUkT

Ventilasjon ved røykutvikling

I en rekke bygninger er det påbudt med røykventilasjon i tilfelle brann eller andre former for røykutvikling. For flate tak (mindre enn 15 grader helling) leverer VELUX en spesialtilpasset vinduskuppel for røykventilasjon.

Vinduskuppelen med røykventilasjon monteres på samme måte som andre vinduskupler. Den har to motorer integrert i rammen og ved behov løftes kuppelen rett opp med to saksearmer. Denne spesialversjonen av VELUX vinduskuppel for flate tak fungerer til daglig som en vanlig vinduskuppel. Den eneste forskjellen er måten kuppelen blir løftet på. Brukerne kan benytte VELUX vinduskuppel med røykventilasjon som en vanlig VELUX vinduskuppel så lenge det ikke er i bruk for røykfunksjonene. Vinduskuppel med røykventilasjon kobles til en styringssentral, som igjen kobles opp mot røykmelder, nødknapp for manuell utløsing av ventilasjonsfunksjon, bryter for daglig lufting og regnsensor. regnsensoren lukker vinduet automatisk dersom det begynner å regne, men ikke om røykalarmen er utløst. VELUX vinduskuppel for røykventilasjon leveres i to størrelser; 100 x 100 cm og 120 x 120 cm. Den måler 31 cm fra tak til overkant ramme og total høyde med kuppel er 46 cm. VELUX har også røykventilasjonsvinduer for skråtak. over 15 grader.

VELUX vinduskuppel for røykventilasjon

VELUX takvindu for røykventilasjon

2 motorer integrert i rammen. Motorene styres via styresystem, kFX 110 eller kFX 120 for aktivering av både røykventilasjon og lufting. kuppelen åpnes via 4 saksearmer

VELUX

11

© 20010 VELUX GrOUP ® VELUX AND THE VELUX LOGO ArE rEGISTErED TrADEMArkS USED UNDEr LICENCE BY THE VELUX GrOUP.

Få et nytt perspektiv. VELUX kuppel for flate tak

Slipp inn lyset gjennom det flate taket. Mørke rom forvandles til lyse og attraktive værelser. Du får vinduskuppelen i mange størrelser, både som fast og INTEGrA elektrisk åpningsbar med tilhørende fjernkontroll.

Ansvarlig utgiver: VELUX Norge AS Gjerdrumsvei 10 D Postboks 4224 Nydalen 0401 Oslo. Tlf: 22 51 06 00 Faks: 22 51 06 10 www.velux.no Ansv. redaktør: Adm. direktør Torgeir Øverås VELUX Norge AS Konsept og grafisk produksjon: VELUX communication Agency Redaksjonell produksjon Randem Media AS [email protected] Opplag: 3200 stk.

Akkurat nå er det kampanje!

* kampanjetilbud fra 1. sept. til 31. des. 2011

Elektrisk ­ kr. 2000 Fast ­ kr. 1000

inkl. Mva.*

Rabatt

www.velux.no

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

905165