Read Microsoft PowerPoint - Dragan Stefanovic-Ruralni turizam [Read-Only] text version

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I VODOPRIVREDE

RURALNI TURIZAM

· Ruralni turizam ukljucuje sirok opseg aktivnosti i usluga od strane poljoprivrednika i zitelja ruralnih podrucja da bi privukli turiste u njihovu oblast u cilju stvaranja dodatnih prihoda. · Ruralni turizam podrazumeva ne samo turizam na seoskom domainstvu , ve i odreene odmore u prirodi, izlete u seoske predele, posetu manifestacijama, festivalima i sl.

Termin `'ruralni turizam'' ima razlicita znacenja u razlicitim zemljama: · U Finskoj, na primer, obicno znaci izdavanje vikendca posetiocima i obezbeivanje usluga ishrane u seoskim domainstvima. · U Holandiji, seoski turisticki proizvod znaci boravak na farmi, sa mnogo aktivnosti kao sto su biciklizam, jahanje konja ili pesacenje. · U Sloveniji, najvazniji oblik ruralnog turizma je turizam na porodicnim farmama, gde gosti borave zajedno sa farmerskom porodicom ili u gostinskoj kui.

· Ruralni turizam je jos uvek nedovoljno iskorisen resurs u Srbiji. · Nedostatak turistickih objekata u ruralnim podrucjima predstavlja gubitak prihoda i potencijalne dodatne vrednosti · Razvoj i modernizacija infrastrukture su veoma vazni za ruralni turizam.

Podsticajna sredstva za ruralni turizam u 2008.godini

Pravo ucesa na konkurs imaju: · Fizicka lica-registrovani poljoprivredni proizvoaci · Udruzenja graana(koja su aktivna u obavljanju promotivnih i edukativnih delatnosti)

Budzet za ruralni turizam u 2008.godini

· · · · Planirani budzet za ruralni turizam : 40 miliona dinara Maksimalan iznos podsticajnih sredstava po jednom korisniku: 400.000 dinara(fizicka lica) 300.000 dinara(udruzenja graana)

Aktivnosti koje se podrzavaju kroz konkurs za ruralni turizam:

· Obnova tradicionalnog seoskog domainstva u funkciji turizma: · Izgradnja i renoviranje kupatila · Izgradnja sistema centralnog grejanja · Adaptacija postojeih objekata za smestaj i ishranu · Izgradnja kampova · Promotivne i edukativne aktivnosti u ruralnom turizmu

Podrska razvoju sela kroz investiranje u ruralni turizam za 2007. godinu Ukupan broj pristiglih zahteva : 298 · Broj potpisanih ugovora: 43 · Isplaena sredstva : 29.926.855 dinara · Maksimalni iznos podsticajnih sredstava po jednom korisniku: 1.000.000,00 dinara,

Distribucija sredstava po nameni u 2007. godini:

1.obnova tradicionalnog seoskog domainstva (15 ugovora), 2.dogradnja i adaptacija objekta (24), 3.nabavka opreme za bavljenje seoskim turizmom (3) i 4. promotivne aktivnosti (1). Maksimalni iznos podsticajnih sredstava po jednom korisniku: 1.000.000,00 dinara,

Ruralni turizam u EU

· 200.000 registrovanih pruzalaca usluga u ruralnom turizmu Evrope(2.000.000 lezaja) · Broj direktno i indirektno zaposlenih u ruralnom turizmu procenjuje se na 500.000 · Procenjuje se da smestaj na farmama , u privatnim seoskim kuama i u malim porodicnim pansionima privlaci direktnu godisnju turisticku potrosnju od oko 12 milijardi evra. · Ukljucujui lokalno dodatnu vrednost i multiplikativne efekte prethodno navedeni iznos dostize 26 milijardi evra u korist evropske ruralne ekonomije.

Ruralni turizam u EU

Seoski turizam uspostavlja trendove: ­ Meunarodna traznja je ve vaznija nego domae trziste za neke turisticke destinacije. ­ Najvee stope godisnjeg poveanja od oko 25% zabelezene su u nekin od zemalja juzne i istocne Evrope. Seoski turizam ima zajednicke potrebe, a neke od najvaznijih su : ­ Zakonske osnove i poreski propisi(zakonska regulativa se znatno razlikuje od zemlje do zemlje, stvarajui snazne efekte u odnosu na konkurentnost) ­ Proizvodi i kriterijumi kvaliteta(na meunarodnom trzistu jos uvek nedostaje zajednicki izrazen imidz ruralnog turizma)

Zakljucak

Ruralni turizam je znacajan za diverzifikaciju ruralnih ekonomskih aktivnosti jer: · Predstavlja pokretac razvoja u ruralnim oblastima. · Omoguuje alternativne prilike za zaposljavanje i izvore dodatnog prihoda. Predstavlja aktivnost/delatnost u okviru koje se tradicionalno koristi zenska radna snaga i koja zahteva strucne vestine i znanja.

·

· Ruralni turizam je deo ukupne turisticke privrede.

· Razvoj ruralnog turizma moze da odigra vaznu ulogu u stvaranju komleksnije i slikovitije predstave o nekoj zemlji, i moze da stimulise ekonomski rast i da povea mogunost nerazvijenih oblasti.

HVALA NA PAZNJI!

Kontakti: www.minpolj.sr.gov.yu 011 3348 045

Information

Microsoft PowerPoint - Dragan Stefanovic-Ruralni turizam [Read-Only]

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

319677