Read untitled text version

S I J O I T A

JALOMETALLIIN

T A I A N N A L A H J A K S I.

K.A.RASMUSSEN ON POHJOISMAIDEN J O H TAVA J A L O M E TA L L I T U O T TA J A .

www.rasmussen.fi

O S A VA R A L L I S U U D E S TA

JALOMET

S

ijoitettaessa on viisasta hajauttaa riskejä ja harkita erilaisia sijoitusmuotoja. Jalometallit ­ niistä klassisimpana kulta ­ kiinnostavat yhä useampia sijoittajia. Sijoittaminen jalometalleihin on Suomessa vielä suhteellisen uutta, joskin vakaassa kasvussa. Kullan ostovoima ja arvo on säilynyt vakaana pitkällä tähtäimellä, ja kulta on helppo muuttaa rahaksi kaikkialla. Sama koskee myös muita jalometalleja. K.A.RASMUSSEN on Pohjoismaiden johtava jalometalliyritys. Tarjoamme yksityisille ja yrityksille kulta-, hopea-, platina- ja palladiumharkkoja ja kolikoita sijoituskohteeksi tai lahjaksi.

K A N N AT TA A S I J O I T TA A

A L L E I H I N.

KULTAISIA FAKTOJA. · Kullan latinankielinen nimi Aurum tarkoittaa "aamuruskoa". Siitä tulee myös kullan kemiallinen lyhenne AU. · Kulta sulaa 1063 °C asteessa. · Kulta on erittäin lujaa ja samalla joustavaa. Yhdestä grammasta voidaan valmistaa 3 000 metriä pitkä lanka jonka läpimitta on 0,00012 mm. Tai yhdestä grammasta voidaan valssata vain 0,0001 mm ohutta lehtikultaa. · "Troy ounce" (oz) on kullan kansainvälinen painomitta. Yksi troy ounce (1 oz) on 31,1035 g. Kullan arvo määritellään päivittäin Lontoon, Tokion ja New Yorkin suurissa metallipörsseissä. · Karaatti määrittelee puhtaan kullan pitoisuuden lejeeringissä (kultaseoksessa). 24 karaattia merkitsee, että kyse on 100 prosentin kullasta. · Veden alla kulta painaa 10­11 kertaa enemmän kuin hiekka tai sora. Siksi kullan huuhdonta on hyvä menetelmä kullan löytämiseksi. (Lähde: Wikipedia)

K U LTA.

MAAILMAN PERINTEISIN SIJOITUSKOHDE. ILMAN A RV O N L I S Ä V E R O A .

iinnostus kultaan, maailman perinteisimpään sijoituskohteeseen, on ollut viime vuodet jatkuvassa kasvussa. Kullalla on jo vuosituhansien ajan ollut oma myyttinen asemansa ihmisten mielissä. Tuskin mikään muu omaisuuden muoto on yhtä arvostettu ja haluttu kuin kulta. Suomessa kulta on entistä useamman sijoitusvaihtoehto, sillä vuoden 2000 alusta yksityishenkilöiden sijoituskulta vapautettiin arvonlisäverosta, joka siihen asti oli asettanut kullan epätasa-arvoiseen asemaan muihin sijoitusmuotoihin nähden. KULLALLE RIITTÄÄ AINA KYSYNTÄÄ. Mahdollisista hintavaihteluista huolimatta kulta ei voi koskaan menettää arvoaan kokonaan. Se pysyy ikuisesti yhtenä maailman harvinaisimmista raaka-

K

aineista, jolle riittää aina kysyntää. Pelkästään Suomessa kultaa käytetään noin 3 000 kiloa vuodessa. Kultaan sijoitettuna varallisuutesi on hyvässä turvassa rahatalouden mullistuksilta, kuten pörssiromahduksilta, valuuttakurssien muutoksilta tai inflaatiolta. Maailman kultamarkkinoiden suurimmat vaikuttajat pyrkivät pitämään kullan hinnan vakaana. Kaivosyhtiöt säätelevät vuosittaisia tuotantomääriään, ja keskuspankit rajoittavat kultavarantojensa myyntiä hinnan laskun estämiseksi. TASAPAINOTA RISKEJÄ. Kauneudestaan ja myyttisyydestään huolimatta kulta on varteenotettava sijoitusmuoto. Kullan hintakehitys kulkee eri tahdissa kuin esimerkiksi osakkeiden ja kiinteistöjen hintakehitys. Kulta on siis erinomainen tapa tasapainottaa riskiä sijoitussalkussasi. Monien sijoitusasiantuntijoiden mielestä yksityishenkilön sijoituksista osa tulisikin aina pitää arvopaperien vastapainona kiinteässä omaisuudessa, kuten kullassa. KULTA ON HELPPO VAIHTAA RAHAKSI. Kultaa tarvitaan jatkuvasti paitsi korujen valmistukseen, myös mitä erilaisimpien teollisuuden alojen raakaaineeksi. Niinpä voit milloin tahansa helposti vaihtaa sijoituskultasi rahaksi myymällä sen esimerkiksi paikkakuntasi kultasepälle ­ tai takaisin meille. Sijoituskullan myyntivoittoon kohdistuu tavanomainen luovutusvoiton vero. Myynti- ja ostohinnat määräytyvät Lontoon metallipörssin perusteella. Jalometallien hintoja voit seurata taloussanomalehdistä, suurimpien päivälehtien taloussivuilta tai internetistä www.rasmussen.fi

h i e n o k u lta h a r ko t

1kg

LAADUKKAAT SVEITSILÄISET

U B S - K U LTA H A R K O T.

uhdas harkkokulta on sijoituksena järkevämpi kuin esimerkiksi korut, jotka hankintahinnastaan riippumatta usein myytäessä arvostetaan pelkästään niiden sisältämän kultamäärän mukaan. Vapautus arvonlisäverosta ei myöskään koske kultakoruja, vaan ainoastaan pitoisuudeltaan vähintään 995 promillen kultaharkkoja tai tietyin rajoituksin vähintään 900 promillen kultarahoja.

P

500 g

250 g

100 g

50 g

Sijoitustarkoituksiin myymme Union Bank of Switzerlandin huippulaatuisia 999,9 promillen harkkoja, joiden koot ovat 1 grammasta aina 12,5 kilogrammaan. Harkot on varustettu asianmukaisilla hyväksymisleimoilla ja sertifikaateilla.

h i e n o k u lta h a r ko t

24 k

(999,9)

Maailmalla tunnetut Sveitsiläiset UBS-hienokultaharkot myydään tyhjiöpakkauksissa (1 g ­100 g). Pakkauksessa on kullan aitoutta vahvistavat hyväksymisleimat ja sertifikaatti. Pakkaukset kannattaa pitää suljettuina, jotta niiden arvo säilyy.

1 oz

20 g

10 g

5g

2g

1g

k u lta ko l i ko t

Kultaharkkojen lisäksi myymme Kanadan Maple Leaf-kultakolikoita (999,9 promillea) ja Etelä-Afrikan Krugerrand-kultakolikoita (917 promillea).

Maple Leaf 1 oz

Krugerrand 1 oz 999Au

HOPEA.

N Y T M E I L T Ä S A A T AV I S S A MYÖS SIJOITUSHOPEAA.

opeasta on viime vuosina tullut varsin tuottava sijoituskohde. Sijoitustarkoituksiin myymme Union Bank of Switzerlandin huippulaatuisia 999 promillen harkkoja, joiden koot ovat 100 ja 1 000 grammaa. Harkot on varustettu asianmukaisilla hyväksymisleimoilla. Hopeaharkkojen lisäksi myymme Kanadan Maple Leaf-hopeakolikoita (999 promillea). Sijoittajan kannattaa pitäytyä vain 999 promillen hopeatuotteissa. Hopea ei ole vapautettu arvonlisäverosta.

H

h o p e a h a r ko t

1 kg

100 g

h o p e a ko l i ko t

Maple Leaf 1 oz

PLATINA

J A PA L L A D I U M.

N Y T S A AT M E I LT Ä M Y Ö S S I J O I T U S P L AT I N A A J A - PA L L A D I U M I A .

PLATINA JA PALLADIUM ­ jalometallit joiden käyttö kasvaa vuosi vuodelta. Platinaa ja palladiumia käytetään mm. auto-, kemianja koruteollisuudessa. Myymme sijoitustarkoituksiin 1 troy ouncen (1 oz), 100 gramman ja 1 kilogramman platina- ja palladiumharkkoja. Platina ja palladium eivät ole vapautettuja arvonlisäverosta.

p l at i n a h a r ko t

100 g

pa l l a d i u m h a r ko t

1 oz

1 kg

100 g

1 oz

KUN OLET PÄÄTTÄNYT

S I J O I T TA A

J A L O M E TA L L E I H I N

MIETI, minkä suuruisen summan haluat sijoittaa kultaan, hopeaan, platinaan tai palladiumiin. Sen jälkeen valittavanasi on kaksi tapaa saada sijoituksesi haltuusi: 1. OTA YHTEYTTÄ Soita meille (09) 2764 2720 tai lähetä sähköpostia ([email protected]), niin toimitamme sinulle haluamasi määrän vakuutettuna postilähetyksenä maksun saatuamme. Postiennakon käyttö on myös mahdollista. 2. HENKILÖKOHTAINEN PALVELU Voit myös asioida Helsingin toimipisteessämme: Eteläranta 14, 00130 Helsinki. Puh. (09) 654 446. KÄY KOTISIVUILLAMME: www.rasmussen.fi tai soita numeroon (09) 2764 2720, niin kerromme päivän hinnan sekä yksityiskohdat kullan, hopean, platinan ja palladiumin toimitustavoista.

Puh. (09) 2764 2720 Sähköposti: [email protected] Internet: www.rasmussen.fi

TURVALLISUUS: K.A.Rasmussen Oy kuuluu Pohjoismaiden suurimpaan jalometalliyritykseen, norjalaiseen vuonna 1872 perustettuun K.A.Rasmussen-konserniin. LAATU: Toimitamme asiakkaillemme ainoastaan leimattuja harkkoja, jotka on hyväksytty kansainvälisillä markkinoilla.

www.rasmussen.fi

Information

untitled

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

515530