Read untitled text version

Elgamatic 100

Klasifikacija: EN 440-95 AWS A5.18-96

G 42 2(C) M G3Si1 ER 70 S-6

Opis: Elgamatic 100 je pobakarisana puna zica od mangan-silicijumskog duplo dezoksidisanog nelegiranog celika za upotrebu u zastiti CO2 ili Ar/CO2 gasa. Brizljivo kontrolisani metalurski aspekti zice i zavrsne povrsine zice omoguavaju visokokvalitetne zavarene spojeve i pouzdani dotur zice za mehanizovane sisteme zavarivanja. Elgamatic 100 je pogodna za opstu upotrbu i konstrukcione celike. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1, Co2, 7-12 l/min M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. % C 0,08 Si 0,85 Mn 1,45 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja, Re: 470 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 550 N/mm2 Izduzenje A5 26% Energija udara, CV -20C*85J -29C*50J

Odobrenja: CL, pending Force MRS Inspecta GL SVK UDT DNV TUV LR DB Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 See Notes 1,0 See Notes 1,2 See Notes 1,6 See Notes 0,9 See Notes

Elgamatic 103

Klasifikacija: EN 440-95 EN 440-95 AWS A5.18-96

G 46 2 C G4Si1 G 46 4 M G4Si1 ER 70 S-6

Opis: Elgamatic 103 je pobakarisana puna zica od mangan-silicijumskog duplo dezoksidisanog nelegiranog celika tipa SG 3 za upotrebu u zastiti CO2 ili Ar/CO2 gasa. Poveani sadrzaj Mn daje blago poveani nivo cvrstoe metala sava i bolju udarnu zilavost u poreenju sa tipom zice SG 2. Elgamatic 103 je pogodna za opstu upotrebu i konstrukcione celike. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439 100%CO2, 7-12 l/min. 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. % C 0,09 Si 0,9 Mn 1,7 Kennblatt Nr. 42.042.02 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja, Re: 510 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 610 N/mm2 Izduzenje A5 24% Energija udara, CV -40C*60J

Odobrenja: DB TUV

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,2 9523 1,0 9523 0,8 9523 1,6 9523

Elgamatic 133

Klasifikacija: AWS A5.28-96 PrEN-12534-96

ER 90 S-G G 62 4 M G 4Ni1Mo

Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1,CO2, 7-12 l/min. M21,80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. % C 0,08 Si 0,6 Mn 1,8 Ni 1,0 Mo 0,4

Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja, Re: 690 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 790 N/mm2 Izduzenje A5 20% Energija udara, CV -40C*55J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,2 9705-2012

Elgamatic 135

Klasifikacija: AWS A5.18-96 prEN 12534-96 SFS 3328

ER 100 S-1 G 69 4 M G 3CrNi1Mo GSX-C1/M21-51-3

Opis: Elgamatic 135 je pobakarisana puna zica za MIG/MAG postupak zavarivanja ciji metal sava ima sastav 1,5%Ni / 0,3%Mo / 0,2%Cr. Namenjena je za zavarivanje kaljenih i otpustenih celika visoke cvrstoe kao sto su Weldox 700, B SC RQ701, NA-XTRA 70 i USS T1. Elgamatic 135 se moze koristiti i u mesavini Ar / 20%CO2 i u CO2 zastitnom gasu, ali mesavina sa Ar daje bolju udarnu zilavost na niskoj temperaturi i vise nivoe cvrstoe. Mehanicke osobine : Struja zavarivanja: Tipicne DC+ Napon tecenja,Re: 725 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 810 N/mm2 Zastitni gas: Izduzenje A5 20% C1, CO2, 7-12 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Energija udara, CV -40C*55J Sastav zice, tez. % C 0,10 Si 0,55 Mn 1,60 Cr 0,35 Ni 1,35 Mo 0,30 Cu 0,10

Odobrenja: DB TUV

Kennblatt Nr. 42.042.08

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9537-2008 1,0 9537-2010 1,2 9537-2012

Elgamatic 138

Klasifikacija: AWS A5.28-96 prEN 12534-96

ER 120S-G G 89 2 M G4CrNi2Mo

Opis: Elgamatic 138 je pobakarisana puna zica za MIG/MAG postupak zavarivanja ciji metal sava ima sastav 2%Ni / 0,6%Mo / 0,4%Cr. Namenjena je za zavarivanje vrlo cvrstih kaljenih i otpustenih celika kao sto su Weldox 900E. Elgamatic 138 se moze koristiti i u mesavini Ar / 20%CO2 i u CO2 zastitnom gasu, ali mesavina sa Ar daje bolju udarnu zilavost na niskoj temperaturi i vise nivoe cvrstoe. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. toEN 439 C1, 100% CO2, 7-10 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-10 l/min. Sastav zice, tez. % C 0,10 Si 0,65 Mn 1,90 Cr 0,40 Ni 2,10 Mo 0,55 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 930 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 1050 N/mm2 Izduzenje A5 17% Energija udara, CV -20C*55J -40C*32J

Odobrenja: DB, pending Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,2 9538-2012

Elgamatic 140

Klasifikacija: AWS A5.28-96 SFS 3328

ER 80 S-G GSX-C1 / M21-51-3

Opis: Elgamatic 140 je pobakarisana puna zica za MIG/MAG postupak zavarivanja ciji metal sava ima sastav 0,8%Ni / 0,4%Cu sa unapreenom korozionom otpornosu u sredini koja sadrzi so i sulfatne gasove, u odnosu na nelegirane celike. Prvenstveno je namenjena za zavarivanje celika otpornih na atmosfersku koroziju kao sto je Cor-Ten, takoe je pogodna za celike vee cvrstoe koji se koriste na niskoj temperaturi. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1, 100% CO2, 7-12 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. % C 0,09 Si 0,7 Mn 1,4 Cr 0,1 Ni 0,8 Mo 0,4 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 560 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 620 N/mm2 Izduzenje A5 25% Energija udara, CV -20C*60J

Odobrenja: Force UDT Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9528-2008 1,0 9528-2010 1,2 9528-2012

Elgamatic 147

Klasifikacija: AWS A5.28-96 prEN 12534-96

ER 100 S-G G 3CrNiMo

Opis: Elgamatic 147 je pobakarisana zica od niskolegiranog celika za MIG postupak zavarivanja ciji je metal sava sastava 0,5%Ni / 0,5%Cr / 0,25%Mo. Namenjena je za zavarivanje visokocvrstih celika i obezbeuje odlicnu kombinaciju visoke cvrstoe i dobre udarne zilavosti na niskoj temperaturi. Zica je pogodna za celike tipa N-A-XTRA, RQT, USST1, BS 4360 Grade 55C itd. Tipicna primena je za izradu teskih masina, kranova, graevinskih masina i radarske opreme. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1, CO2, 7-12 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. % C 0,08 Si 0,7 Mn 1,4 Cr 0,5 Ni 0,5 Mo 0,25 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 690 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 750 N/mm2 Izduzenje A5 20% Energija udara, CV -20C*70J -40C*60J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9531-2010 1,2 9531-2012

Elgamatic 162

Klasifikacija: EN 440 AWS A5.28-96

G 46 6 M G7 ER 80S-G

Opis: Elgamatic 162 je probakarisana zica koja daje metal sava, nominalnog sastava 0,95%Ni. Ona ima garantovani sadrzaj od maksimum 1%Ni, obezbeujui usaglasenost sa NACE zahtevima za opremu za proizvodnju nafte i gasa koja radi u kiseloj sredini. Elgamatic 162 daje vrlo dobru udarnu zilavost na temperaturama do -50C i namenjena je za cevovode platformi i druge slicne primene gde se trazi veliki integritet. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: C1, 100%CO2, 7-10 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-10 l/min. Sastav zice, tez. % C Si Mn Cr Ni Mo 0,09 0,60 1,10 0,04 0,94 0,005 Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9735-2010 Cu 0,04 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 490 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 600 N/mm2 Izduzenje A5 23% Energija udara, CV -60C*55J

Elgamatic 163

Klasifikacija: AWS A5.28-96 prEN 12534

ER 90S-G G 62 4 M G4NiMo

Opis: Elgamatic 163 se koristi za zavarivanje visokocvrstih celika kao sto je Weldox 600E. Pogodna je za primenu kod posuda pod pritiskom i cevovoda. Vei sadrzaj Mo u poreenju sa Elgamatic 162, daje vei napon tecenja i zateznu cvrstou. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: C1, 100%CO2, 7-10 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-10 l/min. Sastav zice, tez. % C Si Mn Ni Mo 0,08 0,60 1,10 0,90 0,30 Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,9 9736-2009 1,0 9736-2010 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 680 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 730 N/mm2 Izduzenje A5 22% Energija udara, CV -60C*36J

Elgamatic 181CR

Klasifikacija: EN 440-95 AWS A5.28-96 BS 2901-83 DIN 8575-84 prEN 12072-95

G 46 2 M G 9 ER 80 S-G A 30 SG Mo G MoSi

Opis: Elgamatic 181CR je probakarisana zica za MIG/MAG postupak zavarivanja sa metalom sava tipa 0,5%Mo. Prvenstveno je namenjena za zavarivanje celika slicnog sastava i koristi se kada se zahteva cvrstoa na puzanje i plasticnost na radnim temperaturama do 550C, kao sto su DIN 15 Mo 3, BS 3059, Grade 243 i ASTM A 335 Grade P1. Sadrzaj Mo doprinosi otpornosti na delovanje vodonika i primenjuje se u postrojenjima hemijske procesne industrije. Elgamatic 181 CR je takoe pogodna za uobicajne C-Mn celike kod kojih se zahteva vea zatezna cvrstoa metala sava. Preporucuje se predgrevanje i meuslojna temperatura od 150C. Otpustanje napona na 620C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1, 100%CO2, 7-12 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. % C Si Mn S Mo 0,10 0,60 1,10 0,01 0,50 Odobrenja: DB TUV 42.042.04 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 510 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 620 N/mm2 Izduzenje A5 25% Energija udara, CV -20C*65J 20C*100J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9710-2008 1,0 9710-2010 1,2 9710-2012

Elgamatic 183B2

Klasifikacija: AWS A5.28-96 BS 2901-83

ER 80S-B2 A 32

Opis: Elgamatic 183B2 je legirana celicna zica sa 1,25%Cr / 0,5%Mo namenjena za MIG/MAG zavarivanje celika otpornih na puzanje, slicnog sastava, koji se koriste u elektranama na radnim temperaturama do 570C, na pr. DIN 13 CrMo 4 4, GS-17 CrMo 55,BS 3604 Grades 620 i 621 itd. Takoe je pogodna za upotrbu u hemijskoj i petrohemijskoj industriji gde se zahtevaju otpornost na delovanje vodonika, koroziju koju izaziva sumpor iz nafte i otpornost na pojavu prslina usled naponske korozije u kiseloj sredini. Preporucuje se predgrevanje i meuslojna temperatura od 150200C. Termicka obrada posle zavarivanja na 690C. Analiza sastava zice odgovara klasifikaciji AWS 80S-B2. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439 C1, 100%CO2, 7-10 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-10 l/min. Sastav zice, tez. C Si Mn Cr Ni Mo Cu 0,07 0,55 0,60 1,35 0,05 0,55 0,15 Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9716-2008 0,9 9716-2009 1,0 9716-2010 1,2 9716-2012 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 500 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 610 N/mm2 Izduzenje A5 20% Energija udara, CV 20C*80J

Elgamatic 183Cr

Klasifikacija: AWS A5.28-96 prEN 12070-95 DIN 8575-84 BS 2901-83 Werkstoff no.

~ER 80 S-B2 G CrMo 1Si SG CrMo 1 A 32 1.7339

Opis: Elgamatic 183Cr je celicna legirana zica sa 1,25Cr % / 0,5%Mo namenjena za zavarivanje celika otpornih na puzanje slicnog sastava, koji se koristi u energetici na temperaturama do 570C, kao sto su DIN 13 CrMo 44, GS-17 CrMo 55, BS 3604 Grade 620 i 621 itd. Takoe je pogodna za korisenje u hemijsoj i petrohemijskoj industriji kada se zahteva otpornost na delovanje vodonika, otpornost na koroziju usled delovanja sumpora iz nafte i otpornost na pojavu prslina usled naponske korozije u kiselim sredinama. Preporucuje se predgrevanje i meuslojna temperatura od 150-200C. Termicka obrada posle zavarivanja na 690C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1, 100%CO2, 7-12 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. C Si Mn Cr Ni 0,11 0,65 1,00 1,20 0,50 Odobrenja: TUV UDT Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9715-2008 1,0 9715-2010 1,2 9715-2012 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 540 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 630 N/mm2 Izduzenje A5 22% Energija udara, CV 20C*80J

Elgamatic 184B3

Klasifikacija: AWS A5.28-96 BS 2901-83

ER 90S-B3 A 33

Opis: Elgamatic 184B3 je probakarisana zica za MIG/MAG zavarivanje, sa metalom sava, sastava 2,4%Cr / 1%Mo. Namenjena je za zavarivanje celika otpornih na puzanje, slicnog sastava koji se koriste u postrojenjima za proizvodnju pare sa radnim temperaturama do 600C, kao sto su DIN 10 CrMo 9 10, GS-18 CrMo 9 10, GS-17 CrMo V 5 11, BS 3604 grade 622 itd. Takoe je pogodna za korisenje u hemijskoj i petrohemijskoj industriji gde se zahteva otpornost na delovanje vodonika, na koroziju usled delovanja sumpora iz nafte, na pojavu prslina usled naponske korozije u kiselim sredinama. Preporucuje se predgrevanje i meuslojna temperatura od 200-250C. Termicka obrada posle zavarivanja na 700C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439 C1, 100%CO2, 7-10 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-10 l/min. Sastav zice, tez. C Si Mn Cr Ni Mo Cu 0,09 0,55 0,60 2,45 0,03 1,05 0,15 Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9721-2008 0,9 9721-2009 1,0 9721-2010 1,2 9721-2012 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 540 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 630 N/mm2 Izduzenje A5 20% Energija udara, CV 20C*80J

Elgamatic 184CR

Klasifikacija: AWS A5.28-96 BS 2901-83 DIN 8575-84 prEN 12070-95 Werkstoff no.

ER 90S-G A 33 SG CrMo2 G CrMo2Si 1.7384

Opis: Elgamatic 184CR je probakarisana zica za MIG/MAG zavarivanje, sa metalom sava, sastava 2,4%Cr / 1,0%Mo. Namenjena je za zavarivanje celika otpornih na puzanje, slicnog sastava koji se koriste u postrojenjima za proizvodnju pare sa radnim temperaturama do 600C, kao sto su DIN 10 CrMo 9 10, GS-18 CrMo 9 10, GS-17 CrMo V 5 11, BS 3604 grade 622 itd. Takoe je pogodna za korisenje u hemijskoj i petrohemijskoj industriji gde se zahteva otpornost na delovanje vodonika, na koroziju usled delovanja sumpora iz nafte, na pojavu prslina usled naponske korozije u kiselim sredinama. Preporucuje se predgrevanje i meuslojna temperatura od 200-250C. Termicka obrada posle zavarivanja na 700C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: C1, 100%CO2, 7-12 l/min. M21, 80% Ar+20% CO2, 7-12 l/min. Sastav zice, tez. C Si Mn 0,08 0,60 1,0 Cr 2,6 Mo 1,0 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 460 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 630 N/mm2 Izduzenje A5 20% Energija udara, CV 20C*80J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9720-2010 1,2 9720-2012

Cromamig 2507

Klasifikacija: prEN 12070-95

G 2594 LN

Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M11, Ar+1-3% O2, 16-21 l/min. Hemijski sastav,tez. C 0,020 Si 0,30 Mn 0,4 Cr 25,0 Ni Mo 2,6 4,0 N 0,25

Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Re: 640 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 850 N/mm2 Izduzenje A5 25% Energija udara, CV 20C*135J -40C*60J Sadrzaj ferita FN 55 Koroziona otpornost Vrlo dobra otpornost na tackastu (piting) koroziju i na pojavu prslina usled naponske korozije u sredinama bogatim hloridima i vodonik ­ sulfidom. Dobra otpornost na meukristalnu koroziju. Ekvivalelnt otpornosti na piting, PRE=42. Kriticna temperatura pitinga CPT=50C (ASTM G 48). Temperatura korodiranja: Priblizno 850C na vazduhu

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9817-2008 1,0 9817-2010 1,2 9817-2012

Cromamig 307Si

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 prEN 12072-95 Werkstoff no.

~ER 307Si 307 S98 SG X 15 CrNiMn 18 8 G 18 8 MnSi 1.4370

Opis: Cromamig 307Si daje zilav, plastican metal sava tipa nerajueg austenitnog celika sastava 19%Cr / 9%Ni / 7%Mn velike otpornosti na pojavu prslina. Namenjena je za spajanje zakaljivih celika, pancirnih limova, 13%Mn celika i tesko zavarivih celika bez potrebe za predgrevanjem. Takoe se preporucuje za raznorodne spojeve nerajuih i nelegiranih ili srednje ugljenicnih celika. Zavareni spojevi dobijeni sa Cromamig 307Si mogu se termicki obraivati posle zavarivanja bez rizika od stvaranja sigma faze i kao posledice toga, gubitka plasticnosti. Tvrdoa nanetih slojeva je od 200HV do 450HV. Primene: Pufer slojevi na 13%Mn celicima koji se koriste za drobljenja stena i opremu za obradu zemljista, pre tvrdog navarivanja. Popravljanje 13%Mn celika. Navarivanje sina, skretnica, "zabica" itd. Pufer slojevi kod reparature visoko napregnutih (ukljestenih) delova. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+1-3% O2, 16-21 l/min. M13, Ar+2%CO2, 16-21 l/min. Hemijski sastav,tez. C 0,08 Si 0,85 Mn 7,0 Cr 19,0 Ni 9,0 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja Rp0.2%: 380N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 600 N/mm2 Izduzenje A5 40% Energija udara, CV 20C*100J

Odobrenja: DB TUV UDT Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9824-2008 1,0 9824-2010 1,2 9824-2012

Kennblatt Nr. 43.042.05

Cromamig 308H

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A35-583 prEN 12072-95

ER 308H 308S 96 SG X5CrNi 19 9 Z 6 CN 20.10 G 19.9H

Opis: Cromamig 308H daje metal sava tipa austenitnih nerajuih celika, sastava 20%Cr-10%Ni sa kontrolisanim sadrzajem ugljenika (0,04-0,08%). Koncipirana je za zavarivanje celika slicnog sastava, koji se koriste zbog svoje cvrstoe na puzanje i otpornost na oksidaciju do temperature 800C. Cromamig 308H se takoe preporucuje za zavarivanje klasa stabilizovanih celika sa kombinovanim sadrzajem ugljenika, 321H i 347H, koji se koriste za konstrukcione primene na temperaturama iznad 400C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min. M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min. Hemijski sastav,tez. C 0,05 Si 0,4 Mn 1,8 Cr 20,0 Ni 9,5 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0.2% 380N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 580 N/mm2 Izduzenje A5 35% Energija udara, CV 20C*75J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9801-2010 1,2 9801-2012

Cromamig 308LSi

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A35-583 prEN 12072-95

ER 308 LSi 308S 93 SG X2CrNi 19.9 Z2 CNS 20 10 G 19 9LSi

Opis: Cromamig 308LSi je prvenstveno namenjena za zavarivanje niskougljenicnih 18%Cr & 10%Ni tipa 304 austenitnih nerajuih celika. Pogodna je takoe za zavarivanje klasa sa nornalnim ugljenikom klasa 304 i Nb ili Ti stabilizovanih celika (347,321) ukoliko je radna temperatura ispod 400C. Vei sadrzaj silicijuma daje bolju stabilnost luka i tecenje metala sava, sto poboljsava i izgled zavara, posebno pri kratkoslojnom prenosu kapi. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min. M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min. Hemijski sastav,tez. C 0,02 Si 0,80 Mn 1,75 Cr 20,0 Ni 10.0 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0.2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 400N/mm2 590 N/mm2 40% 20C*120J -196C*50J

Odobrenja: DB TUV UDT

Kennblatt Nr. 43.042.01

Sadrzaj ferita FN 4 Koroziona otpornost Dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju. Takoe ima dobru otpornost prema oksidujuim kiselinama i hladnim redukujuim kiselinama.

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0.8 9802-2008 1.0 9802-2010 1.2 9802-2012

Cromamig 309LSi

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95

ER 309 LSi 309 S93 SG X2CrNi 24.12 Z2 CN 24 13 G 23 12 LSi

Opis: Cromamig 309LSi daje metal sava od austenitnog nerajueg celika sastava 29%Cr / 13%Ni sa sadrzajem ferita od FN 11. Visok nivo legiranosti i veliki udeo ferita omoguavaju metalu sava da tolerise mesanje sa ugljenicnim i niskolegiranim celicima, bez toplih prsluna. Vei sadrzaj silicijuma daje bolju stabilnost luka i tecenja metala sava sto poboljsava izgled zavarivanja, posebno pri kratkospojenom prenosu kapi. Primene: -Pufer slojevi na nelegiranim niskolegiranim celicima a pre nanosenja slojeva sa MIG/TIG 308L. -Spajanje platiranog celika i raznorodnih spojeva nerajuih sa nelegiranim i niskolegiranim celicima. -Zavarivanje celika slicnog sastava, nerajuih celika tipa 309L. -Spajanje feritno-martenzitnih nerajuih celika. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min. M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min. Hemijski sastav,tez. C 0,02 Si 0,8 Mn 1,8 Cr 23,5 Ni 13,5 Sadrzaj ferita FN 11 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 450N/mm2 650 N/mm2 35% 20C*130J -120C*60J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0.8 9805-2008 1.0 9805-2010 1.2 9805-2012

Cromamig 309MoL

Klasifikacija: AWS A5.9-95 prEN 12072-95 Werkstoff no.

ER 309MoL G 23 12 2 1.4459

Opis: Cromamig 309MoL daje metal sava od austenitnog nerajueg celika sastava 23%Cr / 12%Ni / 2,5%Mo. Visok stepen legiranosti i visok nivo ferita omoguavaju metalu sava da tolerise mesanje sa raznorodnim i tesko zavarivim materijalima, bez pojave vruih prslina. Primene: -Pufer slojevi na nelegiranim niskolegiranim celicima pre nanosenja slojeva sa Cromarod 316L. -Spajanje platiranog celika sa 316L i raznorodnih spojeva nerajueg i nelegiranog ili srednje ugljenicnih celika. -Spajanje srednje ugljenicnih, otvrdnjavajuih (zakaljivih) celika. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439-94: M12, Ar+2% CO2 M13, Ar+1-3%O2 Hemijski sastav,tez. C 0,015 Si 0,50 Mn 1,5 Cr 22,0 Ni 14,5 Mo 2,6 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 470N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 680 N/mm2 Izduzenje A5 30% Energija udara, CV 20C*80J Sadrzaj ferita FN 12 Koroziona otpornost: Koroziona otpornost posle navarivanja ugljenicnih celika sa dva sloja sa Cromarod 309MoL je skoro kao kod 316L materijala.

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0.8 9826-2008 1.0 9826-2010 1.2 9826-2012

Cromamig 310

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95

ER 310 310 S94 ~SGX12 Cr Ni 25.20 Z12 CN 25 20 G 25 20

Opis: Cromamig 310 je prvenstveno namenjena za zavarivanje potpuno austenitnih celika 25%Cr / 20%Ni, tipa 310, koji se koriste zbog korozione i oksidacione otpornosti na povisenim temperaturama. Takoe je pogodna za spajanje tesko zavarivih celika kao sto su pancirni limovi i feritni nerajui celici, i za spajanje raznorodnih celika. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,11 Si 0,40 Mn 1,6 Cr 25,5 Ni 20,5 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 390 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 590 N/mm2 Izduzenje A5 40% Energija udara, CV 20C*170J -196C*60J Koroziona otpornost Cromamig 310 je namenjena za primene kod visokotemperaturne oksidacije a, otpornost na vlaznu koroziju je ogranicena. Temperatura korodiranja: Priblizno 1150C na vazduhu kod gasa za za grejanje bez sumpora 1080C, maksimum 2gS/m3 1040C.

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9806-2010 1,2 9806-2012

Cromamig 312

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95

ER 312 312 S94 SGX10 Cr Ni 30.9 Z12 CN 29 9 G 299

Opis: Cromamig 312 daje metal sava sa 29%Cr / 9%Ni austenitno ­ feritni nerajui celik sa sadrzajem ferita oko FN 40. Metal sava iam odlicnu tolerantnost ka mesanju raznorodnih i tesko zavarivih osnovnih materijala bez pojave vruih prslina, uz istovremenu veliku cvrstou i vrlo dobru otpornost na toplotu i oksidaciju. Primene: -Tesko zavarivi celici, na pr. visokougljenicni zakaljivi alatni celici, celici za kokile i opruzeni celici, 13%Mn celici, brzorezni celici, celici za rad na visokim temperaturama . -Raznorodni celici nerajuih i visokougljenicnih celika. -Navarivanje povrsina izlozenih habanju tipa metal sa metalom, alatni celici za rad na toplo, delovi pei. -Pufer slojevi pre nanosenja tvrdih slojeva sa velikim udelom hromnih karbida. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,10 Si 0,50 Mn 1,9 Cr 30,5 Ni 9,2 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 600 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 750 N/mm2 Izduzenje A5 25% Energija udara, CV 20C*50J Sadrzaj ferita FN 40 Koroziona otpornost Dobra otpornost prema gasovima koji sadrze sumpor, na visokim temperaturama. Dobra otpornost na vlaznu koroziju do priblizno 300C. Temperatura korodiranja: Priblizno 1100C na vazduhu

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9808-2010 1,2 9808-2012

Cromamig 316L

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 prEN 12072-95 Swedish Standard-88

ER 316 L 316 S92 SGX2 CrNiMo 19.12 G 1912 3L SS 3505

Opis: Cromamig 316L je prvenstveno namenjena za zavarivanje niskougljenicnih, molibdenom legiranih, kiselo-otpornih austenitnih nerajuih celika tipa 316L i celika slicnog sastava. Takoe je pogodna za zavarivanje klase 316 sa normalnim sadrzajem ugljenika i Nb i Ti stabilizovanih klasa uz uslov da su radne temperature ispod 400C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,015 Si 0,4 Mn 1,7 Cr 18,5 Ni 12,0 Mo 2,6 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 420 N/mm2 600 N/mm2 35% 20C*100J -196C*50J

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9811-2008 1,0 9811-2010 1,2 9811-2012

Sadrzaj ferita FN 5 Koroziona otpornost Dobra otpornost prema opstoj i meukristalnoj koroziji u agresivnijim sredinama, na pr. Vrui rastvori kiselina. Dobra otpornost na piting koroziju izazvanu hloridima. Temperatura korodiranja: Priblizno 1100C na vazduhu

Cromamig 316LSi

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95

ER 316 LSi 316 S93 SGX2 CrNiMo 19.12 Z2 CND 19 12 G 19 123 LSi

Opis: Cromamig 316LSi je prvenstveno namenjena za zavarivanje niskougljenicnih, molibdenom legiranih, kiselo-otpornih austenitnih nerajuih celika tipa 316 i celika slicnog sastava. Takoe je pogodna za zavarivanje tipa 304L celika, kao i klase 316 sa normalnim ugljenikom i Nb i Ti stabilizovanih celika uz uslov da su radne temperature ispod 400C. Vei sadrzaj silicijuma daje bolju stabilnost luka i tecenje metala sava sto poboljsava izgled zavara, posebno pri kratkospojenomprenosu kapi. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,015 Si 0,85 Mn 1,75 Cr 18,5 Ni 12,0 Mo 2,7 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 400 N/mm2 600 N/mm2 40% 20C*120J -196C*50J

Odobrenja: DB TUV UDT

Kennblatt Nr. 43.042.03

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9810-2008 1,0 9810-2010 1,2 9810-2012

Sadrzaj ferita FN 5 Koroziona otpornost Dobra otpornost prema opstoj i meukristalnoj koroziji u agresivnijim sredinama, na pr. Vrui rastvori kiselina. Dobra otpornost na piting koroziju izazvanu hloridima.

Cromamig 317L

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95 Swedish Standard 88

ER 317 L 317 S92 Z2 CND 19 14 G 19 1 3 4 L SS 3507

Opis: Cromamig 317L je namenjena za zavarivanje austenitnih nerajuih celika tipa 317L, sa 19%Cr / 13%Ni / 3,5%Mo. Vei sadrzaj Mo omoguava bolju otpornost na kiseline i piting koroziju, u odnosu na klasu materijala 316L. Zica se takoe preporucuje za zavarivanje 316L i 316LN, kada je neophodno obezbediti poveani nivo Mo u metalu sava. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,015 Si 0,5 Mn 1,8 Cr 20,0 Ni 14,5 Mo 3,8 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 390 N/mm2 600 N/mm2 40% 20C*100J -105C*45J

Odobrenja: UDT Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9812-2010 1,2 9812-2012

Sadrzaj ferita FN 6 Koroziona otpornost Dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju u veini neorganskih i organskih kiselina na pr. sumporna i sumporasta kiselina. Vrlo dobra otpornost na koroziju tipa jamica (crevice) i tacka (piting) u rastvorima koji sadrze hloride.

Cromamig 318Si

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95 Werkstoff no.

ER 318S 318S97 SGX5 CrNiMoNb1912 G 19 12 3 NbSi 1.4576

Opis: Cromamig 318Si ke koncipirana za zavarivanje Nb ili Ti stabilizovanih 18%Cr / 12%Ni / 3%Mo austenitnih nerajuih celika klasa 316 Cb i 316 Ti. Prvenstveno je namenjena za korisenje na radnim temperaturama iznad 400C, ali za konstrukcione primene na povisenim temperaturama, mora se uzeti u ozir cvrstoa na puzanje metala sava. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,04 Si 0,80 Mn 1,8 Cr 19,5 Ni 11,5 Mo 2,7 Nb 0,5 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 400 N/mm2 610 N/mm2 34% 20C*90J -120C*40J

Odobrenja: TUV Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9813-2008 1,0 9813-2010 1,2 9813-2012

Sadrzaj ferita FN 9 Koroziona otpornost Dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju u vruim rastvorima kiselina. Dobra otpornost na piting koroziju u rastvorima koji sadrze hloride oksidaciju i koroziju na povisenim temperaturama. Temperatura korodiranja: Priblizno 850C na vazduhu

Cromamig 347Si

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95

ER 347 Si 347 S97 SGX5 CrNiMoNb 19.9 Z6 CN Nb 20 10 G 19 9 NbSi

Opis: Cromamig 347Si je prvenstveno namenjena za zavarivanje stabilizovanih Nb ili Ti, austenitnih nerajuih celika sastava 18%Cr / 10%Ni, klasa 347 i 321. Takoe je pogodna za nestabilizovane klase 304 i 304L. Za konstrukcione primene na temperaturama iznad 400C, preporucuje se Cromamig 308H zbog superiorne cvrstoe na povisenim temperaturama. Vei sadrzaj silicijuma daje bolju stabilnost luka i tecenje metala sava sto poboljsava izgled zavara, posebno pri kratkospojenom prenosu kapi. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min M13, Ar+1.3%O2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,04 Si 0,8 Mn 1,3 Cr 19,5 Ni 9,7 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 460 N/mm2 630 N/mm2 40% 20C*110J -196C*60J

Odobrenja: DB TUV UDT

Kennblatt Nr. 43.042.07

Sadrzaj ferita FN 6 Koroziona otpornost Dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju posebno na povisenim temperaturama.

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9813-2008 1,0 9813-2010 1,2 9813-2012

Cromamig 385

Klasifikacija: AWS A5.9-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 NF A81-313 prEN 12072-95

ER 385 ~904 S92 SG X2 CrNiMoCuN 20.25 Z1NCDU 25 20 G 20.25.5 CuLN

Opis: Cromamig 385 je namenjena za zavarivanje 20%Cr / 25%Ni / 4,5%Mo / Cu, potpuno austenitnih nerajuih celika koji se koriste zbog velike otpornosti na koroziju u ostrim, neoksidujuim sredinama, na pr. sumpornoj kiselini. Niski sadrzaj ugljenika, visok nivo legiranja daju odlicnu otpornost metala sava na meukristalnu koroziju i pojavu prslina usled naponske korozije, kombinovanom sa superiornom otpornosu na koroziju sa ljuspanjem (crevice) i piting koroziju u poreenju sa standardnim materijalima 304L i 316L. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M11, Ar+1-3%O2, 16-21 l/min M12, Ar+2% CO2, 16-21 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,015 Si 0,40 Mn 2,0 Cr 19,5 Ni 25,0 Mo 4,5 Cu 1,5 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 360 N/mm2 580 N/mm2 33% 20C*120J -196C*50J

Odobrenja: UDT Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9814-2010 1,2 9814-2012

Koroziona otpornost Vrlo dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju u neoksidujuim kiselinama na pr. sumporna (do 90%), fosforna i organske kiseline. Dobra otpornost na prsline usled naponske korozije i koroziju ljuspanjem(crevice) i piting u sredini koja sadrzi hloride. Temperatura korodiranja: Priblizno 1000C na vazduhu

Cromamig 625

Klasifikacija: AWS A5.14-95 BS 2901-90 DIN 1736-85 Werkstoff no.

ER NiCrMo-3 NA 43 SG NiCr21 Mo9Nb 2.4831

Opis: Cromamig 625 je prvenstveno namenjena za zavarivanje Inconel 625 i legura na bazi nikla slicnog sastava, koje se koriste zbog svoje odlicne korozione otpornosti i otpornosti na oksidaciju kombinovano sa izuzetno velikom otpornosu na piting korozije i prsline usled naponske korozije izazvane hloridima. Vrlo je pogodna za sirok opseg raznorodnih spojeva, kombinacija legura na bazi nikla, nelegiranih i niskolegiranih celika i nerajuih celika, posebno u slucaju eksploatacije na visokim temperaturama. Moze se koristiti za platiranje ugljenicnih celika, da bi se postigla povrsina koja ima veliku cvrstou i vrlo visoku korozionu otpornost. Pogodna za zavarivanje 9%Ni celika za kriogene primene. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: I3, Ar+ <30% He Hemijski sastav,tez. C 0,01 ²Nb+Ta Odobrenja: UDT Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9820-2008 1,0 9820-2010 1,2 9820-2012 Si 0,10 Mn 0,05 Cr 22,0 Ni 64,0 Mo 9,0 Nb² 3,6 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 440 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 760 N/mm2 Izduzenje A5 32% Energija udara, CV -196C*70J Koroziona otpornost Vrlo dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju. Maksimalna otpornost (prakticno imuna) na piting koroziju, koroziju ljuspanjem (crevice) i prsline usled naponske korozije u sredini koja sadrzi hloride. Temperatura korodiranja: Metal sava je otporan na oksidaciju u vazduhu do 1150C.(Vrlo velika zatezna cvrstoa i napon tecenja do priblizno 850C. Rp=0,2%=300 N/mm² Rm=400 N/mm²)

Cromamig 82

Klasifikacija: AWS A5.14-95 BS 2901-90 DIN 1736-85 Werkstoff no.

ER NiCr3 NA 35 SG NiCr20 Nb 2.4806

Opis: Cromamig 82 je namenjena za zavarivanje Inconel 600, Incoloy 800 i legura na bazi nikla, slicnog sastava, posebno kada je potrebno njihova eksploatacija na visokim temperaturama. Veoma pogodna za sirok opseg raznorodnih spojeva kombinacija legura na bazi nikla. Moneli, nelegirani i niskolegirani celici i austenitni nerajui celici. Takoe se moze koristiti za platiranje ugljenicnih celika sa povrsinom tipa Inconel. Pogodna za zavarivanje 5% i 9%Ni celika za kriogene primene. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: I1, Ar99.99%, 16-21 l/min I3, Ar+30% He, 20-25 l/min Hemijski sastav,tez. C 0,01 ²Nb+Ta Odobrenja: UDT TUV Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 1,0 9818-2010 1,2 9818-2012 Si 0,10 Mn 3,0 Cr 20,0 Ni 73,0 Fe 0,5 Nb² 2,5 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Rp0,2%: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Energija udara, CV Tipicne 400 N/mm2 660 N/mm2 35% -196C*55J

Koroziona otpornost Vrlo dobra otpornost na opstu i meukristalnu koroziju. Vrlo dobra otpornost na prsline usled naponske korozije. Temperatura korodiranja: Metal sava je otporan na oksidaciju -u vazduhu do 1150C -u sumpor dioksidu do 800C -u vodonik sulfidu do 550C

Cromamig Duplex

Klasifikacija: AWS A5.14-95 BS 2901-90 DIN 8556-86 prEN 12072-95 Werkstoff no.

ER 2209 22.8.3 S92 (SGX2 CrNiMo 22.9.3) G 22 9 3 LN 1.4462

Opis: Cromamig duplex daje metal sava sa 23%Cr / 9% Ni / 3%Mo / N tipa austenitno feritnog dupleks nerajueg celika sa sadrzajem ferita od oko FN 35. Namenjena je za zavarivanje dupleks nerajuih celika slicnog sastava i nudi odlicnu kombinaciju mnogo vee cvrstoe i vrlo dobre otpornosti na piting i prsline usled naponske korozije, u poreenju sa standardnim austenitnim nerajuim celicima. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: Acc. to EN 439: M12, Ar+2%CO2, 16-21 l/min I3, Ar+ <30% He Hemijski sastav,tez. C 0,015 Si 0,40 Mn 1,8 Cr 22,5 Ni 9,0 Mo 3,0 N 0,18 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 580 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 750 N/mm2 Izduzenje A5 30% Energija udara, 20C*130J -30C*65J Sadrzaj ferita: FN 35 Koroziona otpornost Vrlo dobra otpornost na piting koroziju i prsline usled naponske korozije u sredinama sa hloridima i H2S. Dobra otpornost na meukristalnu koroziju. Ekvivalenr otpornosti na piting, PRE=35.

Odobrenja: TUV UDT DNV Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9816-2008 1,0 9816-2010 1,2 9816-2012

Alumig 99.5

Klasifikacija: AWS A5.10-92 BS 2901-90 DIN 1732-88 NF A81-331 Werkstoff no.

ER 1100 1050 A SG-Al 99.5 Al 99.5 3.0259

Opis: Zica za MIG zavarivanje od cistog aluminijuma namenjena za materijal slicnog sastava. Metal sava ima odlicnu plasticnost, korozionu otpornost i elektricnu provodljivost. Dobro slaganje obojenosti sa materijalom koji se anodizira. Interval topljenja 630-640C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Al >99,5 Zn 0,01 Fe 0,06 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 30 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 100 N/mm2 Izduzenje A5 37%

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9501-2008 1,0 9501-2010 1,2 9501-2012 1,6 9501-2016

Alumig Mg3

Klasifikacija: AWS A5.10-92 DIN 1732-88 NF A81-331 Werkstoff no.

ER 5754 SG-AlMg3 AG 3 / AlMg 3 3.3536

Opis: Aluminijumska zica za MIG sa 3,2% magnezijuma za zavarivanje materijala slicnog sastava. Srednje cvrst metal sava ima dobru korozionu otpornost u morskoj sredini. Odlicno slaganje obojenosti sa materijalom za anodizaciju. Interval topljenja 590-650C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Zn 0,10 Mg 3,2 Fe 0,25 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 120 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 230 N/mm2 Izduzenje A5 22%

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9509-2008 1,0 9509-2010 1,2 9509-2012 1,6 9509-2016

Alumig Mg3.5 Mn

Klasifikacija: BS 2901-90 NF A81-331

5154 A AlMg3.5

Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Mn 0,40 Zn 0,10 Mg 3,3 Fe 0,35

Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 125 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 245 N/mm2 Izduzenje A5 20%

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9503-2008 1,0 9503-2010 1,2 9503-2012 1,6 9503-2016 1,6 9503-7016

Alumig Mg4.5 Mn

Klasifikacija: AWS A5.10-92 BS 2901-90 DIN 1732-88 NF A81-331 Werkstoff no.

ER 5183 5183 SG-AlMg 4.5 Mn AG 4 MC/AlMg 4.5Mn 3.3548

Opis: Aluminijumska zica za MIG koja sadrzi nominalno 4,9% magnezijuma i 0,8% mangana da bi se postigla vea cvrtoa metala sava nego kod standardne legure sa 5%Mg. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Si 0,08 Mn 0,7 Al bal. Mg 4,9 Fe 0,2 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 145 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 275 N/mm2 Izduzenje A5 24%

Odobrenja: DB GL TUV UDT BV

Kennblatt Nr. 61.042.01

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9506-2008 1,0 9506-2010 1,2 9506-2012 1,6 9506-2016 0,8 9506-3008 1,0 9506-3010 1,2 9506-3012

Alumig Mg 5

Klasifikacija: AWS A5.10-92 BS 2901-90 DIN 1732-88 NF A81-331 Werkstoff no.

ER 5356 5356 SG-AlMg 5 AG 5/AlMg 5 3.3556

Opis: Aluminijumska zica za MIG koja sadrzi 5% magnezijuma za zavarivanje materijala slicnog sastava Al-Mg i Al-Mg-Si. Metal sava velike cvrstoe ima veliku korozionu otpornost u morskoj sredini. Odlicno slaganje obojenosti sa materijalom za anodizaciju. Najsire upotrebljavani i univerzalno koriseni aluminijumski dodatni materijal. Interval topljenja 560630C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Si 0,05 Mn 0,15 Al bal. Mg 5,0 Fe 0,15 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 125 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 255 N/mm2 Izduzenje A5 24%

Odobrenja: TUV DNV DB

Kennblatt Nr. 61.042.01

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9504-2008 1,0 9504-2010 1,2 9504-2012 1,6 9504-2016 1,2 9504-2512 0,8 9504-3008 1,0 9504-3010 1,2 9504-3012

Alumig Mg 5 Mn

Klasifikacija: AWS A5.10-92 BS 2901-90 NF A81-331

ER 5556 5556 A AlMg5Mn

Opis: Aluminijumska zica za MIG koja sadrzi 5,3% magnezijuma i 0,8% mangana radi dobijanja vee cvrstoe metala sava u odnosu na standardnu leguru sa 5%Mg. Koncipirana je za zavarivanje najsire korisene konstrukcione legure 5083 kada se zahteva usaglasena cvrstoa. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Si 0,05 Mn 0,8 Al bal. Mg 5,3 Fe 0,15 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0,2%: 135 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 275 N/mm2 Izduzenje A5 15%

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9507-2008 1,0 9507-2010 1,2 9507-2012 1,6 9507-2016

Alumig Si12

Klasifikacija: AWS A5.10-92 BS 2901-90 DIN 1732-88 NF A81-331 Werkstoff no.

ER 4047 4047 A SG-AlSi12 AlSi 12 1.2585

. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Si 12,0 Mn 0,01 Al bal. Zn 0,01 Fe 0,30 Mehanicke osobine : Napon tecenja,Re %: Zatezna cvrstoa, Rm: Izduzenje A5 Tipicne 80 N/mm2 170 N/mm2 6%

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9508-2008 1,0 9508-2010 1,2 9508-2012 1,6 9508-2016

Alumig Si5

Klasifikacija: AWS A5.10-92 BS 2901-90 DIN 1732-88 NF A81-331 Werkstoff no.

ER 4043 4043 A SG-AlSi5 AS 5/AlSi 5 3.2245

Opis: Aluminijumska zica koja sadrzi 5% silicijuma za zavarivanje Al/Si i Al/Mg/Si materijala. Srednje cvrst metal sava ima odlicnu otpornost na vrue prsline. Nije pogodna kada se zahteva dobra usaglasenost obojenosti posle anodizacije. Interval topljenja 570-630C. Struja zavarivanja: DC+ Zastitni gas: I1, Argon 16-20 l/min. I2, Helium 16-20 l/min. I3, Argon/helium 16-20 l/min. Hemijski sastav,tez. Si 5,0 Mn 0,01 Al bal. Zn 0,01 Fe 0,2 Mehanicke osobine : Tipicne Napon tecenja,Rp0.2% : 55 N/mm2 Zatezna cvrstoa, Rm: 140 N/mm2 Izduzenje A5 10%

Podaci o proizvodu: Precnik Oznaka (mm) Proizvoda kod 0,8 9505-2008 1,0 9505-2010 1,2 9505-2012 1,6 9505-2016 0,8 9505-3008 1,0 9505-3010 1,2 9505-3012

Information

untitled

39 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

592427


You might also be interested in

BETA
untitled