Read Microsoft Word - SENARAI PEGAWAI PELAKSANA FM text version

SENARAI NAMA PEGAWAI PELAKSANA FAIL MEJA (FM) DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (DIKEMASKINI SEHINGGA 03/9/09) Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Pusat Tanggungjawab Akademi Sukan Bahagian Akademik Bahagian Antarabangsa Bahagian Audit Dalam Bahagian Keselamatan Bahagian Komunikasi Korporat Bahagian Perancangan Korporat Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Fakulti Ekologi Manusia Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Fakulti Kejuruteraan Fakulti Pengajian Alam Sekitar Fakulti Pengajian Pendidikan Fakulti Perhutanan Fakulti Pertanian Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Fakulti Perubatan Veterinar Fakulti Rekabentuk dan Senibina Fakulti Sains Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Pegawai Pelaksana Pn. Shamilah binti Samian En. Azizi Ismail En. Jivananthan Arumugam YM T. Zaihiera T. Zainol Rashid Kapt. (B) Bahari bin Salim En. Abdullah bin Arshad En. Hisyamuddin bin Hashim Pn. Shahriah Membar En. Mustaffa bin Haji Dollah Tn. Hj. Norrashikin Yahya En. Muhammad Fakarrudeen bin Zulkifli En. Fahrul Asmady bin Yunus En. Mohd Nadzri Mohd Nor En. Mohd Aris Fadzillah Abdullah Pn. Hjh. Zainun Majid En. Ramli Sulong Pn. Aliah Zulkifli En. Norman Azlan Osman Pn. Suhana Md Chairi Pn. Noorizai Mohamad Noor Pn. Hanisah binti Abdul Rahman Pn. Che Kalsom binti Abdullah Jawatan/ Gred Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar Kanan, N44 Penolong Pendaftar, N41 Juruaudit, W41 Pegawai Keselamatan, KP41 Penolong Pendaftar Kanan, N44 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar Kanan, N48 Timbalan Pendaftar, N48 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Ketua Penolong Pendaftar, N48 Ketua Penolong Pendaftar, N48 Timblan Pendaftar, N52 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Ketua Penolong Pendaftar, N48 Ketua Penolong Pendaftar, N48 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar No. Tel dan Faksimili 89464291/ 89464278 89466026/ 89426469 89466198/ 86563539 89466245/ 89463176 89466118/ 89467930 89466003/ 89487273 89466020/ 89431296 89468770/ 89439951 89466774/ 89467593 89467884/ 89435385 89467648/ 89486188 89466282/ 86567099 7453/ 89438109 89468108/ 89467916 89467166/ 89432514 89464174/ 89464151 89472442/ 89472585 89468337/ 89468333 89464088/ 89464080 89466605/ 89432508 89468420/ 89423552 89466553/ Alamat Emel [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page | 1

SENARAI NAMA PEGAWAI PELAKSANA FAIL MEJA (FM) DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (DIKEMASKINI SEHINGGA 03/9/09) Bil. Pusat Tanggungjawab Maklumat Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu Institut Biosains Institut Gerontologi Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pengajian Sains Sosial Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM) Institut Penyelidikan Produk Halal Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan Institut Pertanian Tropika Institut Teknologi Maju (ITMA) Kolej Canselor Kolej Kedua Kolej Keduabelas Pegawai Pelaksana Jawatan/ Gred ,N41 Pustakawan, S41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar Kanan, N44 Pegawai Tadbir, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Timbalan Pendaftar, N52 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 Penolong Pengurus Asrama, N27 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama N44 Penolong Pengurus Asrama, N27 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 No. Tel dan Faksimili 89466572 086855297/ 086855299 89472112/ 89472218 89472755/ 89472744 89471071/ 89471077/1087 89468573/ 89412970 89466880/ 89423789 89417344/ 89439745 89466994/ 89467231 89468965/ 89468968 7535/ 86566061 013-3493445/ 89467369 89467357/ 89467359 89467407/ 012-2978342/ 89467409 89468417/ 89468419/ 0129232725 7377,7378/ 89467379 89471307/ 89472071 89467372/ 89467374 89468441/ 89468441 89467402/ 89467404 89467398,97/ 89467396,99 Alamat Emel

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Pn. Nathuhain Ibrahim Pn. Sarah Salwah Adnan En. Haris bin Dahlan En. Mohd Khairi Hasan En. Jamalluddin Mohd Yatim Pn. Wan Rohani Wan Mohamed En. Ahmad Nizam bin Abdullah En. Mohamad Saroto bin Sairan En. Wan Zaharuddin bin Wan Abdullah Tn. Haji A'ni Hamzah En. Idzhar Yusof Pn. Kalthum Abu Bakar Cik Rahiza Abu Hanipah

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Kolej Keempatbelas Kolej Keenam Kolej Keenambelas Kolej Kelima Kolej Kelimabelas Kolej Kesebelas Kolej Kesepuluh

En. Abdul Hadi Bin Abdul Rashid Tn. Hj. Mokhtar Dahari Pn. Askina Aziz En. Zainalabidin bin Ali Cik Haliena Azhar Pn. Zaleha binti Othman En. Azman bin Ambia

[email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page | 2

SENARAI NAMA PEGAWAI PELAKSANA FAIL MEJA (FM) DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (DIKEMASKINI SEHINGGA 03/9/09) Bil. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Pusat Tanggungjawab Kolej Ketigabelas Kolej Ketujuhbelas Kolej Mohamad Rashid Kolej Pendeta Za'ba Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Kolej Tun Dr. Ismail Kolej Tun Perak Pejabat Bendahari Pejabat Naib Canselor Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset Pejabat Pendaftar Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Penerbit Perpustakaan Sultan Abdul Samad Pegawai Pelaksana Tn. Hj. Mastor Yusof Pn. Salmah binti Mohd Nor En. Azizan bin Adam En. Mohd Junaidi Yasin En. Abdul Aziz bin Jantan En. Mohamad Mustafa b. Abu Talib Jalany Mohamed Shukri bin Mohamed Noor Pn. Siti Amira binti Shukor Pn. Wan Nahariah binti Wan Tahir Pn. Sarinah binti Said Pn. Rozi binti Tamin Pn. Nor Afida binti Miskam Pn. Norhasliza Hassan En. Mohd. Pauzi Karim Cik Faizatul Wahidah binti Ghazali En. Jamali Janib Pn. Nor Azila binti Azmi En. Dahlan Ismail bin Abu Bakar Jawatan/ Gred Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N44 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 Pengurus Asrama, N41 Penurus Asrama, N41 Penolong Bendahari, W41 Penolong Pendaftar, N41 Pegawai Tadbir, N41 Penolong Pendaftar, N41 Pegawai Sains, C41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Pegawai Penerbit, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 No. Tel dan Faksimili 0192465445/ 86566461 89462685 / (012-3381731)/ 89472757 89467352/ 89467351 89471302/ 89467394 89467384/ 89467383 89467363/ 89467364 89467387/ 0129342725/ 89467389 89466231,8010/ 89484686 89467227/ 89483244 89468890/ 89466053 89742027/ 89426468 89472097 89472031/ 89432516 2088 1196/ 89466137 89471249/ 89471252 89468852/ 89416172 8627/ 89467226 89467272/ 86566933 Alamat Emel [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

61.

Pusat Alumni

En. Mohd Naim bin Mohd Ishak

[email protected]

Page | 3

SENARAI NAMA PEGAWAI PELAKSANA FAIL MEJA (FM) DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (DIKEMASKINI SEHINGGA 03/9/09) Bil. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Pusat Tanggungjawab Pusat Asasi Sains Pertanian Pusat Islam Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Pusat Kesihatan Universiti Pusat Kokurikulum Pusat Pembangunan Akademik (CADe) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Pusat Pembangunan Perniagaan (UBC) Pusat Pendidikan Luar Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional Pusat Sukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar Sekolah Pengajian Siswazah Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan Taman Pertanian Universiti Pegawai Pelaksana En. Mustafa bin Che Ali En. Wan Mohd Radzi bin Wan Ismail Pn. Joliah Hussin En. Noor Mohamad Shakil Hameed En. Johar b. Hj. Md. Lajis Pn. Lailawati Bakar En. Abdul Ghani bin Yon En. Mohd Rosdi Hassan Pn. Roliza Ibrahim En. Zamre bin Yaakob En. Saheh b. Said En. Suhaifi Sulaiman Roseminah Ahmad Zawawi Pn. Latifah binti Amir Jawatan/ Gred Penolong Pendaftar Kanan, N44 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar Kanan, N48 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar Kanan, N44 Pegawai Teknologi Maklumat, N41 Penolong Pendaftar, N41 Penolong Pendaftar, N41 Ketua Pen. Pendaftar, N48 Pengawai Teknologi Maklumat, F41 Penolong Pendaftar, N41 No. Tel dan Faksimili 013-3455984/ (6999)/ 89466997 89468584/ 89483742 89467325/ 89467328 7484/ 89486854 8523/ 89467280 89466182/ 89466143 1112/ 1215 8946 6124/ 89417382/ 89568844/ 89424770 89467229/ 89467236 89471296/ 89464279,89464280 89464216/ 89464232 89468491/ 89434019 89468471 (7301)/ 89424076 Alamat Emel [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Page | 4

Information

Microsoft Word - SENARAI PEGAWAI PELAKSANA FM

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

515262


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - SENARAI PEGAWAI PELAKSANA FM