Read Microsoft Word - HUM_IH_TA text version

Ehdotus harjoittelupaikaksi/Harjoittelusitoumus

Työnantaja ja Turun yliopisto

Työnantaja Työnantajan nimi Postiosoite Vastuuhenkilön nimi Sähköpostiosoite Toimiala (rasti) Harjoittelija Yksityinen Opiskelijan nimi Sähköpostiosoite Humanistinen tiedekunta ­ koulutusohjelma/pääaine Harjoittelu Harjoittelun ajankohta Työtehtävien kuvaus Kuukausipalkka Valtio Julkisoikeudellinen yhteisö Puhelin Kunta Syntymäaika Puhelin Järjestö, yhdistys tms. Postitoimipaikka

1 (2)

Jokin muu

Hakijoiden lukumäärä

Harjoittelun tavoitteet

Harjoittelun kriteerit

Harjoittelijan on oltava Turun yliopiston perustutkinto-opiskelija. Harjoittelun vähimmäispituus on kaksi (2) kuukautta ja enintään kuusi (6) kuukautta. Harjoittelupaikan tulee vastata harjoittelijan koulutusalaa sekä tutkinnon tavoitteita. Harjoittelun tulee kehittää opiskelijan ammattitaitoa ja edistää urasuunnitelmien luomista ja toteuttamista. Työnantajan tulee osoittaa harjoittelijalle ohjaaja työyhteisössä. Opiskelijalla on oikeus suorittaa yhden kerran tiedekuntansa tukema harjoittelu.

Opiskelijalle maksettava palkka Palvelussuhde

Työnantaja sitoutuu maksamaan opiskelijalle palkan koko harjoittelun ajalta. Harjoittelijalle maksettava palkka täyttää ainakin Kelan työssäoloehdon vähimmäispalkan määrän. Kts. http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/130608114148ML?OpenDocument. Harjoittelija on aina palvelussuhteessa työnantajaan. Harjoittelija noudattaa samaa työaikaa kuin muutkin samassa työyksikössä vastaavaa työtä tekevät. Harjoittelijan vuosilomaoikeus sekä muut oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät harjoittelupaikkaa velvoittavan virka- tai työehtosopimuksen mukaan. Mikäli harjoitteluaikaa ei määritellä täysinä kalenterikuukausina, katsotaan harjoittelukuukauden sisältävän 30 päivää. Tällöin harjoitteluajan loppumispäiväksi merkitään alkamiskuukauden järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää edeltävä päivä. Jos harjoittelijan työ alkaa esimerkiksi 15.6., ja hänen harjoittelunsa kestää kolme kuukautta, loppumispäiväksi merkitään 14.9. riippumatta siitä, mikä viikonpäivä tuolloin sattuu olemaan.

Humanistinen tiedekunta · Faculty of Humanities

FI-20014 Turun yliopisto, Finland · www.utu.fi Puhelin/Telephone +358 2 333 5201 hum.utu.fi

2 (2) Sitoumus Harjoittelusitoumus solmitaan myönteisen palkkatukipäätöksen saaneen työantajan ja Turun yliopiston välillä. Turun yliopiston allekirjoituksen jälkeen tämä lomake vahvistuu harjoittelun sitoumukseksi. Vain molempien osapuolten allekirjoittamaa sitoumusta vastaan voi työnantaja laskuttaa myönnetyn tuen. Työnantajalle palautetaan kopio sitoumuksesta. Laskutus Työnantaja laskuttaa sitoumuksen mukaisen tuen heti harjoittelun päätyttyä. Huom! Harjoittelu ei ole arvonlisäverollista toimintaa. Laskuun on liitettävä erittely palkkakuluista sivukuluineen sekä kopio tästä lomakkeesta molempine sivuineen. Verkkolaskutusosoite: ohjeistus talousyksiköstä. OVT-tunnus 003702458963, verkkolaskuoperaattori Itella Information Logistics Oy, operaattorivälittäjätunnus 003710948874. Laskuun aina viitteeksi 2602000/Ahonen. Turun yliopiston sisäisen laskutuksen

TYÖNANTAJA Paikka ja päiväys Työnantajan nimi / 20

Allekirjoitus

Nimenselvennys YLIOPISTO Tukipäätös Yliopisto täyttää Paikka ja päiväys Turku / 20 Työnantajalle myönnetään opiskelijan palkkaamisesta aiheutuneisiin palkkakuluihin tukea koko harjoittelun ajalta. euroa

TURUN YLIOPISTON HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Allekirjoitus

Nimenselvennys Tiedoksi Edellä mainittu opiskelija Rekry ­ Turun yliopiston työelämäpalvelut

Tämä lomake toimitetaan työnantajan allekirjoittamana (ja skannattuna) sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse Humanistinen tiedekunta, Opintopäällikkö, 20014 Turun yliopisto. Lisätietoja harjoittelusta Turun yliopiston työelämäpalveluista, [email protected] tai puh. (02) 333 6283.

Humanistinen tiedekunta · Faculty of Humanities

FI-20014 Turun yliopisto, Finland · www.utu.fi Puhelin/Telephone +358 2 333 5201 hum.utu.fi

Information

Microsoft Word - HUM_IH_TA

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

618088