Read SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB text version

SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB AFD. 12 Vikingevej, Strubjerg, Arkildsdal, Vangen Nørresundby, den 3. maj 2010

Vedr. ekstraordinært afdelingsmøde, - orienteringsmøde. Der indkaldes herved til ekstraordinært afdelingsmøde, onsdag, den 19 maj 2010, kl. 19.00 i Løvvangsskolens kantine. Mødets dagsorden er følgende:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkomst. Valg af dirigent. Orientering om status på renoveringen af bebyggelsen. Orientering om status på den boligsociale indsats . Spørgsmål og debat. Eventuelt.

Under punkt 3 vil ingeniør firmaet COWI gennemgå skitser , som indeholder forslag om renovering af facader, tag, installationer, udearealer og tilgængelighed til og i lejlighederne, i forbindelse med renovering af bebyggelsen. Under punkt 4 vil medarbejderne i kvarterets hus oplyse om arbejdet med den boligsociale indsats i afdelingen.

HUSK! PARKERING SKAL FOREGÅ PÅ DE STORE PARKERINGSPLADSER. Der vil blive serveret kaffe under mødet. Af hensyn til borddækningen bedes deltagelse til mødet anmeldt på nedenstående talon eller til et afdelingsbestyrelsesmedlem, senest den 12. maj 2010. Gunnar Sørensen, Vangen 99, 1. tv. Leo Kristensen, Vangen 445,3.th. Hans Jørgen Christensen, Vikingevej 11, st. th. Palle Olsen, Vangen 439, 3. tv. Annika Esfandi Vikingevej 9, 2.tv. 98 17 96 83 25 54 44 87 98 17 94 15 98 17 09 57 30 22 87 75 Randi Andersen, Vangen 103, 1. th. Lene Christensen, Strubjerg 20, 3. tv. Jude N. Anton, Vangen 273, 2. th. Karina Toft, Vikingevej 9, 1.tv. 98 17 96 43 98 25 56 66 98 19 45 52 98 17 67 97

Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen ----klip----klip----klip-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til ekstraordinært afdelingsmøde, onsdag den 19 maj 2010 i Løvvangsskolens kantine. Navn: Adresse: Antal deltagere:

Y:\129_SundbyHvorup\201008_Website\Projekt\Råstof\Helhedsplan\afd 12 møde 19 maj 2010.doc

Information

SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

392982