Read hallticket text version

Visvesvaraya Technological University

"Jnana Sangama", Belgaum ­ 590 018, Karnataka State

Technical Aptitude Test for Ph.D./M.Sc.(Engg.) 2009 Date :04-10-2009 Test Centre:

1. M S Ramaiah Institute of Technology,Vidya Soudh, MS Ramaya Nagar, MSRIT Post Bangalore-54 2. PG, Block, VTU, Jnana Sangama, Belgaum-18

Time: 11.00 am to 1.00 pm.

SL.No. Dept

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Bio-Tech Chemical Chemical Chemistry Chemistry Chemistry

Candidate Name

Prakash K K Francis Fernandes Amit Kumar Gope A.Niveditha Shantha Kumar.S.S Vanishree R Kavitha S H Chandana P G Vidya N Monica Angelina Hemaraju S Mahesh S Deepthi K Mahammad Jaheer Sindhoora Bhargav Chandan S Shruthi T Savitha S Desai Rajesh S Vasundhara KR Archana E P M N Zulfiqar Ahmed Anusuya Am

Seat No.

2SPH09BT01 2SPH09BT02 2SPH09BT03 2SPH09BT04 2SPH09BT05 2SPH09BT06 2SPH09BT07 2SPH09BT08 2SPH09BT09 2SPH09BT10 2SPH09BT11 2SPH09BT12 2SPH09BT13 2SPH09BT14 2SPH09BT15 2SPH09BT16 2SPH09BT17 2SPH09BT18 2SPH09CH01 2SPH09CH02 2SPH09CT01 2SPH09CT02 2SPH09CT03

Test Centre

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU, Belgaum MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE CSE

Ravi Shankar D S Prabhakar Shaila sree Satapathy Jyoti C Ajbani T R Geetha Hemantha Kumar K R Lijo George Renuka K P Suma N Y Madhu Sudhan Nagaraj P Chandrashekhara k G Jayaprakash H V Prasad B E Poornima Hegde R.Narendra Ravindra S S Uma M Dhanalakshmi Vishwanth Y K Natarajan C B Selva Lakshmi Suriya Begum Shabana Sultana Girish Mylara Reddy C Kiran P Prakasha S Vivek Sridhar Purohit Shrinivasacharya T S Bhagavath Singh Thulase M B Hemanth S Nirmala H

2SPH09CT04 2SPH09CT05 2SPH09CT06 2SPH09CT07 2SPH09CT08 2SPH09CT09 2SPH09CT10 2SPH09CT11 2SPH09CT12 2SPH09CT13 2SPH09CT14 2SPH09CT15 2SPH09CT16 2SPH09CT17 2SPH09CT18 2SPH09CS01 2SPH09CS02 2SPH09CS03 2SPH09CS04 2SPH09CS05 2SPH09CS06 2SPH09CS07 2SPH09CS08 2SPH09CS09 2SPH09CS10 2SPH09CS11 2SPH09CS12 2SPH09CS13 2SPH09CS14 2SPH09CS15 2SPH09CS16 2SPH09CS17 2SPH09CS18 2SPH09CS19

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

CSE CSE CSE CSE CSE CSE CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV CV EL EL EL EL EL

Madhu M P Rashmi G N Rashmi V Hemavathy R Rekha B S Rajesh Yakkundimath BE Gururaj M N Balakrishna Mruthunjaya M Manjunatha B S Shankara Sachin R G Ravikumar H R Harsha.V Srikanth K Nagendra M M.Rudramuni Vaibhava S Inamdar Gopi krishnan P Manjunath A Gopinath G D Shankar Prakash Shekar A V C Kumar Sanjeev T P M R Vijaya Kumar Shivram S.Arunachalam Manik Gunderao Vandana A R Harish M S Mahesh G Srinivasa Rao N Nandeeswar S B

2SPH09CS20 2SPH09CS21 2SPH09CS22 2SPH09CS23 2SPH09CS24 2SPH09CS25 2SPH09CV01 2SPH09CV02 2SPH09CV03 2SPH09CV04 2SPH09CV05 2SPH09CV06 2SPH09CV07 2SPH09CV08 2SPH09CV09 2SPH09CV10 2SPH09CV11 2SPH09CV12 2SPH09CV13 2SPH09CV14 2SPH09CV15 2SPH09CV16 2SPH09CV17 2SPH09CV18 2SPH09CV19 2SPH09CV20 2SPH09CV21 2SPH09CV22 2SPH09CV23 2SPH09EL01 2SPH09EL02 2SPH09EL03 2SPH09EL04 2SPH09EL05

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU, Belgaum MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL El EL EL EL EL EL EL El EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL

K Shashidhar Anuradha J P Rekha P Bindiya Tyagi D Packiarani Shivashankar H S Niranjana Murthy Prabhavathi C N Prasanna Kummar M B N Beena Ullalamatha Ganapathi V Sagar Srinivas babu P Parameshwara M C Vasudha S Arun Kumar M Sowmya Madhavan Veda Sandeep Nagaraja Varsha Prasad Manjula B M Prakash N K Sreenivasa Setty Shylashree N Vigil Varghese Soumya M Pattar Akshay D R Usha B S Suresh D Rashmi S B Surekha R Gondkar Kiran V Noorul Hassan Sangamesh S Doddamani Anand S Melinamane Kiran Krishnamurthi Tangod

2SPH09EL06 2SPH09EL07 2SPH09EL08 2SPH09EL09 2SPH09EL10 2SPH09EL11 2SPH09EL12 2SPH09EL13 2SPH09EL14 2SPH09EL15 2SPH09EL16 2SPH09EL17 2SPH09EL18 2SPH09EL19 2SPH09EL20 2SPH09EL21 2SPH09EL22 2SPH09EL23 2SPH09EL24 2SPH09EL25 2SPH09EL26 2SPH09EL27 2SPH09EL28 2SPH09EL29 2SPH09EL30 2SPH09EL31 2SPH09EL32 2SPH09EL33 2SPH09EL34 2SPH09EL35 2SPH09EL36 2SPH09EL37 2SPH09EL38 2SPH09EL39

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

EL EL EL EL El EL EV EV EV EV EV Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths Maths MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA

Jayalaxmi A Devate Roopa R Kulkarni Somashekhar Swamy S R Inamdar Sharada G Sajjan Kalmeshwar Hosur Asha G Sudevi Basu Gayithri H V Vishalakshi Remash Chandra Varma R Manjunath N Vani Chakraborty K Srinivasa Rao Manjunath G Poornima M Chowdappa M R M Kamal Kumar Susa T Poulose Chandru Hegde Savitha B Pushpa B V Sudheer Pai K L Suresha C M Sowmya G Preethi B Janagouda Aruna N Koppada E Anand S M Lalitha Sunil.B.U Lakshmeesha Kantik s Rajesh kumar C V R Vijaya Lakshmi Leela M H

2SPH09EL40 2SPH09EL41 2SPH09EL42 2SPH09EL43 2SPH09EL44 2SPH09EL45 2SPH09EV01 2SPH09EV02 2SPH09EV03 2SPH09EV04 2SPH09EV05 2SPH09MA01 2SPH09MA02 2SPH09MA03 2SPH09MA04 2SPH09MA05 2SPH09MA06 2SPH09MA07 2SPH09MA08 2SPH09MA09 2SPH09MA10 2SPH09MA11 2SPH09MA12 2SPH09MA13 2SPH09MA14 2SPH09MA15 2SPH09MA16 2SPH09BA01 2SPH09BA02 2SPH09BA03 2SPH09BA04 2SPH09BA05 2SPH09BA06 2SPH09BA07

VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU,Belgaum VTU,Belgaum MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

MBA MBA MBA MBA MBA ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME

Santosh Kumar G Raghavendra Kumar R Varsha P S Suresh Balappa Bhadrannavar Manjunath R Daler R Shadakshari Venugopal.A B Adarsha R Manjunatha VC Ravi Prasannakumar M K Girish C Bharathi V O Gurumurthy G C Vijayakumar Madhavi Namballa M R Kamesh Damodar K Chalavadi Ravi S D Ravi Kuamr D V Rashmi S Nanjundeswaraswamy T S Deepak K B Harish S R Bharath A M C Mallikarjunegowda Mahantesh Matur L Nagaraja Shilpa.R.S Ashwin U Vijay B R Nandish S Karumanchi Viswanatha Sarma Gururaj Upadhyaya

2SPH09BA08 2SPH09BA09 2SPH09BA10 2SPH09BA11 2SPH09BA12 2SPH09ME01 2SPH09ME02 2SPH09ME03 2SPH09ME04 2SPH09ME05 2SPH09ME06 2SPH09ME07 2SPH09ME08 2SPH09ME09 2SPH09ME10 2SPH09ME11 2SPH09ME12 2SPH09ME13 2SPH09ME14 2SPH09ME15 2SPH09ME16 2SPH09ME17 2SPH09ME18 2SPH09ME19 2SPH09ME20 2SPH09ME21 2SPH09ME22 2SPH09ME23 2SPH09ME24 2SPH09ME25 2SPH09ME26 2SPH09ME27 2SPH09ME28 2SPH09ME29

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore

194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME

Ravi.K.K Naresh Babu B Rahul Giri P A Udaya Kumar B.S.Anilkumar Lakshmi Narasimha murthy HR Vijay Kumar B V H R Aniruddha Ram Sekhar N Pramod S Mahesh L Basavaraja T Praveen C Bapugowda C M Deepa T S S Shivakumar Giridhar S Kulkarni Gururaja M N Manjunatha M Ramakrishna Prabhod V Ranjib Kumar Chowdhury Gunti Ranga Srinivas Rudolf Charles Dsouza Nagappa Kallappa Payannavar Iresh Bhavi Jorapur Vedavyasrao Srinivasrao Pradeep Kumar Bhimanna Kowalli Ashok Hulagabali Prakash Shivappa Kori Yankappa U Biradar Avinash Rai Balikai Veeresh Gurushiddappa Mahadev Ningappa Talawar

2SPH09ME30 2SPH09ME31 2SPH09ME32 2SPH09ME33 2SPH09ME34 2SPH09ME35 2SPH09ME36 2SPH09ME37 2SPH09ME38 2SPH09ME39 2SPH09ME40 2SPH09ME41 2SPH09ME42 2SPH09ME43 2SPH09ME44 2SPH09ME45 2SPH09ME46 2SPH09ME47 2SPH09ME48 2SPH09ME49 2SPH09ME50 2SPH09ME51 2SPH09ME52 2SPH09ME53 2SPH09ME54 2SPH09ME55

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum

220 221 222 223 224 225 226

ME ME ME ME ME ME ME

2SPH09ME56 2SPH09ME57 2SPH09ME58 2SPH09ME59 2SPH09ME60 2SPH09ME61 2SPH09ME62 VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum

227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME Physics Physics Physics Physics Physics Physics Physics Textile Textile

Sanjeev H Kulkarni Sudershan Baswaraj Siddappa Iranna Bekinal Sachin C Kulkarni Shivraj Mokthedar Anoop kumar Elia Prasad K K B Ramreddy Shekasa L Nadaf Zahidahmed A Khaz N Vijaya Kumar Koushalya P R Chandana S N Hitha D Shetty Shobha Dhondya Sunitha V R Jagadheesh M R Sudheendra Suresh Kulkarni Gnanavel P Shankar G L

2SPH09ME63 2SPH09ME64 2SPH09ME65 2SPH09ME66 2SPH09ME67 2SPH09ME68 2SPH09ME69 2SPH09ME70 2SPH09ME71 2SPH09ME72 2SPH09ME73 2SPH09PH 01 2SPH09PH 02 2SPH09PH 03 2SPH09PH 04 2SPH09PH 05 2SPH09PH 06 2SPH09PH 07 2SPH09TX 01 2SPH09TX 02

VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum VTU, Belgaum MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU, Belgaum MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore

247 248 249 250 251 252 253 254

CSE CSE EL ME ME CV MBA ME

Rajaram M Gowda Shubha Bhat Arvind Kumar Signh B H Vasudeva Murthy Rajeshwari P P Vijayalakshmi Libby Simon Satish Kambalimath

2SPH09CS26 2SPH09CS27 2SPH09EL46 2SPH09ME74 2SPH09ME75 2SPH09CV24 2SPH09BA13 2SPH09ME76

MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore MSRIT, Bangalore VTU, Belgaum

************

Information

hallticket

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

952432


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531