Read Form 12A (Lithuanian) text version

Forma 12A

Prasymas gauti mokesci lengvat sertifikat ir sum, nuo kurios sigalioja kiti mokesci tarifai

Prasome uzpildyti reikiamus laukus SPAUSDINTINMIS RAIDMIS

A.

Kreipinys Vardas(-ai) Pavard Adresas

Asmenin informacija

Mr Ms Mrs

Miss Kita

Gimimo data Pilietyb (PPS)

Asmeninis valstybs tarnautojo numeris

(Zr. 2 pastab pagalbos lape)

/

/

Jeigu jus turite PPS numer, BET negalite jo nurodyti, tada nurodykite: Js motinos mergautin Js pavard, kai gimte, jeigu ji pavard skiriasi nuo dabartins

B.

Gyvenamoji vieta (zr. 3 pastab pagalbos lape) Jeigu jus gyvenote paskutiniuosius 24 mnesius uz Airijos rib, prasome pateikti sekanci informacij: Isvaziavimo dat Atvykimo/sugrzimo dat / / / / valstyb (jeigu jus esate Airijos pilietis) Valstyb, kurioje gyvenote Numatom buvimo salyje iki atvykimo Airij laikotarp

(pvz., mnesi arba met skaici)

Jus atvykote cia pastoviai ar laikinai?

C.

darbinimo/pensijos ismok detals

Tel.:

(Prasome gauti si informacij is js darbdavio) Darbdavio/pensijos moktojo pavadinimas Darbdavio/pensijos moktojo adresas

Darbdavio uzregistruotas PAYE numeris darbinimo data / /

Skyriaus numeris (jeigu zinomas) Darbuotojo/Personalo Nr. (jeigu yra) Pilnas etatas Kas 2 savaites Taip Nepilnas etatas Kas mnes Ne

Profesija (pvz., stalius, slaug ir t.t.) Algos ismokjimo periodiskumas

Kas savait

Ar jus turite giminysts rysi su darbdaviu per santuok arba kitu bdu? Jeigu ,taip', nurodykite giminysts rys (pvz., snus, dukra, sutuoktinis ir t.t.)

D.

Pajamos nuo sausio 1-os dienos iki dabar

Ismok tipas

(pvz., bedarbio pasalpa, socialinio draudimo pensija, invalidumo pasalpa, ismokos seimai, kurioje tik vienas is tv ir t.t.)

Jeigu gaunate pajamas is Socialini ir seimos reikal departamento (Department of Social & Family Affairs), prasome pateikti sekanci informacij:

Ismok pradzios data Ismok baigimo data, jeigu jos nebemokamos Jeigu pries tai jus dirbote Paskutins darbo vietos pavadinimas ir adresas Darbo nutraukimo data Ar jus gavote Form P45, kai isjote is darbo? Pridkite Form P45, jeigu jus j turite

/ /

/ /

Viso gaunama per savait

/ Taip

/ Ne

E.

Informacija apie visas kitas pajamas

Pajam tipas Suma, gaunama per metus (js) Suma, gaunama per metus (sutuoktinio)

(pvz., akcinis kapitalas, JAV/D.Britanijos pensijos, nuomos pajamos, procentai, dividendai, zems kis, darbas nuosavoje monje ir t.t.)

F.

Teis pretenduoti mokesci lengvatas ir pasalpas

*Islaikomo giminaicio mokesci lengvatos *Naslio tvo/motinos mokesci lengvatos *Akl asmen mokesci lengvatos *Nam seimininks mokesci lengvatos *Negalaus vaiko mokesci lengvatos Mokesci lengvatos pagal amzi, jeigu vyresnis 65 met *Nuomos pasalpa *Mokesci uz moksl lengvatos

Prasome pazymkite tas mokesci lengvatas, kurias norite pretenduoti

Nevedusio/netekjusios mokesci lengvatos Sutuoktini mokesci lengvatos Naslio(-s) mokesci lengvatos *Seimos su vienu tvu lengvatos *Pasalpa nedarbingo asmens slaugymui

Mokomos paslaugos: suma, kuri buvo sumokta prajusiais kalendoriniais metais Apie dalykus, pazymtus zenklu *, gali prireikti detalesns informacijos ir su jumis bus susisiekta papildomai dl js prasymo gauti mokesci lengvatas.

Metin moka profesinei sjungai

G.

Informacija apie sutuoktin

Jeigu jus esate naslys(-) ir jei jus kreipiats pirm kart dl naslio(-s) mokesci lengvat, prasome pateikti sekancius duomenis Sutuoktinio mirties dat Sutuoktinio PPS numer / / Jeigu gyvenate atskirai arba esate issituok ir jei jus kreipiats kaip issituoks(-usi) zmogus pirm kart , prasome patekti Issituokimo dat Sutuoktinio PPS numer / /

(Pridkite bet kokio tai patvirtinancio oficialaus dokumento kopij)

Jeigu esate susituoks(-usi) ir kreipiats dl Sutuoktini mokesci lengvat, prasome pateikti sutuoktinio Pilietyb Vard Salies, kurioje nuolat gyvena, pavadinim Prasome pateikti informacij apie sutuoktinio pajamas Sutuoktinio darbo vietos pavadinimas ir adresas Sutuoktinio PPS numeris Algos ismokjimo daznumas Kas savait Kas 2 savaites Kas mnes / / Kiti pajam saltiniai Jeigu jus susituokte per paskutinius dvejus metus, prasome nurodyti sutuoktuvi dat Gimimo dat

/

/

PAREISKIMAS

As pareiskiu, kad visa sioje formoje pateikta manimi informacija yra teisinga. Parasas Data

/

/

Telefono nr., kuriuo galima susisiekti dienos metu Prasome uzpildyti ir grzinti si form js regionin Valstybini mokesci departament (Regional Revenue Office) kuo galima greiciau. Grazindami si form, dkite j bet kok vok ir virs gavjo adreso uzrasykite FREEPOST (nemokamas pastas). Jeigu jums reikia daugiau informacijos bet kuriuo punktu, skambinkite savo regiono Valstybini mokesci departament (Regional Revenue Office), telefon numerius rasite pridtame pagalbiniame lape.

Prasymas gauti mokesci lengvat sertifikat

Jums reiks uzpildyti Form 12A (pridedama), kad galtumte kreiptis dl mokesci lengvat sertifikato ir jeigu jums tinka bet kuris is sekanci punkt: · jus pradedate dirbti js pirm darb sioje valstybje jus esate kitos salies pilietis, gyvenantis Airijoje ir jus pirm kart sidarbinote salyje · · jus is naujo pradedate dirbti po tam tikro nedarbysts laiko.

1 pastaba: Kaip kreiptis dl mokesci lengvat sertifikato gavimo?

Uzpildykite reikiamus laukus Formoje 12A. Js pareiskimas bus apsvarstytas is karto tuo atveju, jeigu jus pateikte savo Asmenin valstybs tarnautojo numer (PPS Number), savo darbdavio PAYE registracijos numer (Employer's PAYE Registration Number) ir uzpildykite reikiamus laukus formoje. Issiskite uzpildyt form regionin Valstybini mokesci departament (Regional Revenue Office) arba asmeniskai nuneskite j. Jums ir js darbdaviui bus pranesta apie js mokesci nuolaidas ir minimal standartin atlyginim. Js darbdavys pats isskaitins reikiamus mokescius is js algos.

2 pastaba: Kaip man gauti Asmenin valstybs tarnautojo numer (PPS No.)?

Apskritai, Airijos pilieciai, gim iki 1971 met ir kurie dar nemoka mokesci salyje, o taip pat kit sali pilieciai, atvyk dirbti Airij, neturi PPS numerio. Jeigu jus neturite PPS numerio, tada jums reikia uzsiregistruoti vietiniame socialinio aprpinimo biure (Social Welfare Local Office) prie Socialini ir seimos reikal departamento (Department of Social and Family Affairs). Jums reikia tai padaryti pries kreipimsi gauti mokesci lengvat sertifikat. Buklete SW100 `Personal Public Service Number (asmeninis valstybs tarnautojo numeris)', isleistoje Socialini ir seimos reikal departamento (Department of Social and Family Affairs), pateikiama tolimesn informacija, kaip gauti PPS numer. Si informacij jus galite gauti js vietiniame socialinio aprpinimo biure ir departamento (Social Welfare Local Office) tinklalapyje adresu www.welfare.ie

Atkirpkite ir issaugokite s pagalbin lap

3 pastaba: Bendra informacija asmenims, kurie atvyksta gyventi Airij.

Gyvenamoji padtis ir nuolatin gyvenamoji vieta takoja asmens mokesci dyd, kur jis privalo mokti Airijoje ir teis gauti mokesci lengvatas. Taip pat yra svarbu pranesti js regioniniam Valstybini mokesci departamentui (Regional Revenue Office) apie savo tikslus nuolat gyvenant Airijoje. Airijos pilieciai, grztantys dirbti Airij ir kit sali pilieciai, atvykstantys dirbti Airijoje, turi atsakyti klausimus apie gyvenamj viet, pateiktus B skyriuje Formoje 12A. Siame skyriuje pazymkite ar jus persikraustte/grzote gyventi Airij nuolat ar laikinai. Jeigu jus gyvensite laikinai arba laikinai dirbate atostog metu, pazymkite numatom buvimo laikotarp. Si informacija bus perduota js regionin Valstybini mokesci departament (Regional Revenue Office) ir slygos js teis mokesci lengvatoms gauti. Valstybini mokesci departamento leidinyje `RES 2 Coming to live in Ireland' (,,RES 2 atvykimas gyventi Airij") pateikta bendra informacija apie apsigyvendinimo taisykles.

4 pastaba: Kas yra Emergency Tax?

Jeigu darbdavys neturi js mokesci lengvat sertifikato (Certificate of Tax Credits), mokesciai bus isskaiciuojami pagal padidintus tarifus (Emergency Rates). Kitos taisykls taikomos priklausant nuo to, ar jus pateikte ar nepateikte js darbdaviui savo PPS numer. Jeigu jus pateikte darbdaviui savo PPS numer, tada pirmsias keturias darbo savaites mokesciai bus skaiciuojami pagal standartinius mokesci tarifus ir mokesciai bus mazinami 1/52 (jeigu alga mokama kas savait) arba 1/12 (jeigu alga mokama kas mnes) skaiciuojant nuo asmenini mokesci lengvat. Kitas keturias savaites mokesciai bus skaiciuojami pagal standartinius mokesci tarifus netaikant joki mokesci lengvat. Pradedant nuo devintos savaits, mokesciai bus skaiciuojami pagal auksciausius tarifus ir nebus taikomos jokios mokesci lengvatos. Jeigu jus nepateikte savo PPS numerio js darbdaviui, tada mokesciai bus skaiciuojami pagal auksciausius mokesci tarifus ir nebus taikomos jokios mokesci lengvatos. Tai tsis iki tol, kol jus pateiksite js darbdaviui savo PPS numer arba kol gausite mokesci lengvat sertifikat (Certificate of Tax Credits).

Labai svarbu, kad jus gautumte savo mokesci lengvat sertifikat (Certificate of Tax Credits) kuo greiciau, kad isvengtumte padidinto tarifo mokesci (Emergency Tax).

Papildoma informacija

Jeigu jums reikia daugiau informacijos, o taip pat ir js regiono Valstybini mokesci departamento adres, prasome skambinti atitinkamais numeriais, pateiktais apacioje. Ms mokesci operacijos, vis prim, suskirstyti pagal aiskiai apibrztus regionus, kurie susideda is apygardos arba apygard. Kiekvienas regionas yra sudarytas is keli rajon. Dabar PAYE abonentai priskirti prie to rajono, kuriame jie gyvena. Border Midlands West regionas Cavan, Monaghan, Donegal, Mayo, Galway, Leitrim, Louth, Offaly, Longford, Roscommon, Sligo, Westmeath Dublino regionas Dublinas (City and County) East & South East regionas Carlow, Kildare, Kilkenny, Laois, Meath, Tipperary, Waterford, Wexford, Wicklow South-West regionas Clare, Cork, Kerry, Limerick 1890 777 425

1890 333 425 1890 444 425

1890 222 425

Jeigu jus skambinate ne is Airijos Respublikos, prasome skambinti siuo numeriu 00 353 (1) 647 4444. Antraip, jus galite uzeiti ms tinklalap www.revenue.ie

Information

Form 12A (Lithuanian)

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

802235


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531