Read lista_A1_uobj.pdf text version

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC A A02 A02B A02BC A02BC01

A02BC01 A02BC01

INN

Drzava Cena leka Cena leka Zastieno ime Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje na veliko za na veliko leka FO leka proizvoaca leka leka pakovanje DDD po DDD ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) LEKOVI ZA POREMEAJE ACIDITETA Lekovi za lecenje peptickog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa Inhibitori protonske pumpe

Participacija osiguranog lica

omeprazol

omeprazol omeprazol OMEPROL ZEPROM gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda kontejner za tablete, 15 po 20 mg blister, 14 po 20 mg Zdravlje a.d. Republika Srbija 404,30 377,30 20 mg 20 mg 26,95 26,95 35% 35%

1122460 1122858

PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Republika Srbija

1122846

A02BC01

omeprazol

ORTANOL

gastrorezistentna kapsula, tvrda

blister, 14 po 20 mg

377,30

20 mg

26,95

35%

INDIKACIJE

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ). Za indikaciju pod tackom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tackom 3. nakon gore navedenog perioda lecenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu misljenja: a) gastroenterologa ili b) misljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije. pantoprazol

pantoprazol CONTROLOC gastrorezistentna tableta blister, 14 po 20 mg Nycomed GmbH Nycomed Oranienburg GmbH Nemacka 326,00 40 mg 46,57 15%

NAPOMENA A02BC02

1122752 A02BC02

1122750

A02BC02

pantoprazol

CONTROLOC

film tableta

14 po 40 mg

Nemacka

443,00

40 mg

31,64

15%

INDIKACIJE NAPOMENA A02BC02

1122752 A02BC02

1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistoloskog nalaza. pantoprazol

pantoprazol CONTROLOC gastrorezistentna tableta blister,14 po 20 mg Nycomed GmbH Nemacka 326,00 40 mg 46,57 55%

Strana 1

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje leka proizvoaca leka leka

Nycomed Oranienburg GmbH Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d.

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1122750 1122915 1122916 1122920 1122921 1122860 1122861 1122862 1122863

A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02 A02BC02

pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol pantoprazol

CONTROLOC NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA NOLPAZA GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC GASTROLOC

blister, 14 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 28 po 20 mg blister, 14 po 40 mg blister, 28 po 40 mg

Nemacka Slovenija Slovenija Slovenija Slovenija

443,00 296,40 592,80 402,70 805,30 296,40 592,80 402,70 805,30

40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg 40 mg

31,64 42,34 42,34 28,76 28,76 42,34 42,34 28,76 28,76

55% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Pharmanova d.o.o. Republika Srbija

INDIKACIJE

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28); 2. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2); 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21). Za indikaciju pod tackom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tackom 3. nakon gore navedenog perioda lecenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu misljenja: a) gastroenterologa ili b) misljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije. lansoprazol

lansoprazol lansoprazol SABAX SABAX gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 30 mg blister, 28 po 15 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija 413,60 490,50 30 mg 30 mg 29,54 35,04 50% 50%

NAPOMENA A02BC03

1122160 1122161 A02BC03 A02BC03

Strana 2

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1122910 1122911

ATC

A02BC03 A02BC03

INN

lansoprazol lansoprazol

Zastieno ime leka

LANSOBEL LANSOBEL

FO

gastrorezistentna kapsula, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje leka proizvoaca leka leka

bocica, 28 po 15 mg bocica, 28 po 30 mg Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje

490,50 827,20

DDD

30 mg 30 mg

Cena leka na veliko po DDD

35,04 29,54

Participacija osiguranog lica

50% 50%

INDIKACIJE

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ). Za indikaciju pod tackom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tackom 3. nakon gore navedenog perioda lecenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu misljenja: a) gastroenterologa ili b) misljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije. esomeprazol

esomeprazol esomeprazol esomeprazol esomeprazol NEXIUM NEXIUM NEXIUM NEXIUM gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta 7 po 20 mg 7 po 40 mg blister, 14 po 20 mg blister, 14 po 40 mg AstraZeneca AB AstraZeneca AB AstraZeneca AB AstraZeneca AB Svedska Svedska Svedska Svedska 354,50 550,40 709,00 1.100,80 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 75,96 58,97 75,96 58,97 75% 75% 75% 75%

NAPOMENA A02BC05

1122810 1122811 A02BC05 A02BC05 A02BC05 A02BC05

1122815 1122814

INDIKACIJE

1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom ( K22.1; K25; K26; K28 ), 2. Nakon krvarenja iz peptickog ulkusa do 2 meseca ( K25.0; K25.1; K25.2 ), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije ( K21 ). Za indikaciju pod tackom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tackom 3. nakon gore navedenog perioda lecenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu misljenja: a) gastroenterologa ili b) misljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije. Ostali lekovi za lecenje peptickog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa bizmut subcitrat

bizmut subcitrat BICIT HP film tableta blister, 40 po 300 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 635,30 480 mg 25,41 25%

NAPOMENA A02BX A02BX05

1122805 A02BX05

INDIKACIJE NAPOMENA

Ponovno lecenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike ( K22.1; K25; K26; K28 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa.

Strana 3

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC A05 A05A A05AA A05AA02

A05AA02 A05AA02

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje na veliko za FO leka proizvoaca leka leka pakovanje TERAPIJA BOLESTI ZUCNIH PUTEVA ( BILIJARNOG TRAKTA ) I JETRE Terapija bolesti zucnih puteva Preparati zucnih kiselina

Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

ursodeoksiholna kiselina

ursodeoksiholna kiselina ursodeoksiholna kiselina URSOFALK URSOFALK kapsula kapsula 100 po 250 mg 50 po 250 mg Nemacka Nemacka 2.827,40 1.413,70 0,75 g 0,75 g 84,82 84,82 20% 20%

1127177 1127176

INDIKACIJE NAPOMENA A06 A06A A06AD A06AD11

3127425 A06AD11

1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zastite (K74.3), 2. Primarni sklerozirajui holangitis (K83.0). Za indikacije pod tackom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. LAKSATIVI Laksativi Osmotski laksativi laktuloza

laktuloza DUPHALAC oralni rastvor boca plasticna, 1 po 500 ml (667g/l) Abbott Biologicals B.V. Holandija 527,90 6,7 g 10,61 20%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Portosistemske encefalopatije (K72). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.

Strana 4

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC A07 A07E A07EC A07EC02

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje na veliko za FO leka proizvoaca leka leka pakovanje ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI/ANTIINFEKTIVNI LEKOVI Intestinalni antiinflamatorni lekovi Aminosalicilna kiselina i slicni preparati

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

mesalazin

Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Lek farmacevtska druzba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Svajcarska Ferring International Center SA Ferring International Center SA

5129472 1129470 1129471 1129474 1129475

A07EC02 A07EC02 A07EC02 A07EC02 A07EC02

mesalazin mesalazin mesalazin mesalazin mesalazin

SALOFALK SALOFALK 250 SALOFALK 250 SALOFALK 500 SALOFALK 500

supozitorija gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta gastrorezistentna tableta

strip, 10 po 500 mg blister, 50 po 250 mg blister, 100 po 250 mg blister, 50 po 500 mg blister, 100 po 500 mg

Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka

586,70 598,70 1.197,40 1.302,20 2.604,30

1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g 1,5 g

176,01 71,84 71,84 78,13 78,13

20% 20% 20% 20% 20%

1129110

A07EC02

mesalazin

ASACOL

gastrorezistentna tableta tableta sa produzenim oslobaanjem

blister, 100 po 400 mg

Slovenija

1.857,40

1,5 g

69,65

20%

1129130

A07EC02

mesalazin

PENTASA

blister, 100 po 500 mg

Svajcarska

2.440,00

1,5 g

73,20

20%

5129131

A07EC02

mesalazin

PENTASA

supozitorija

blister, 28 po 1 g

Svajcarska

3.287,40

1,5 g

176,11

20%

INDIKACIJE NAPOMENA A10 A10B A10BA A10BA02

1043106 A10BA02

1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51). Za indikacije pod tackom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja gastroenterologa u slucaju neuspesnosti lecenja sulfasalazinskim lekovima. LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU ( ANTIDIJABETICI ) Oralni antidijabetici (lekovi koji snizavaju glukozu u krvi) Bigvanidini metformin

metformin GLUCOPHAGE film tableta blister, 50 po 500 mg Merck Sante Francuska 148,70 2g 11,90 30%

Strana 5

Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC A10BB A10BB09

INN gliklazid

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje leka proizvoaca leka leka Sulfonamidi, derivati sulfoniluree

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1042062

A10BB09

gliklazid

DIAPREL MR

tableta sa modifikovanim oslobaanjem

blister, 60 po 30 mg

Les Laboratoires Servier Industrie

Francuska

576,70

60 mg

19,22

50%

A11 A11C A11CC A11CC03

VITAMINI Vitamini A i D, ukljucujui njihove kombinacije Vitamin D i analozi alfakalcidol

Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical bocica, 50 po 0,25 mcg Industries Ltd, Izrael Republika Srbija Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical bocica, 30 po 0,5 mcg Industries Ltd, Izrael Republika Srbija Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael Republika Srbija

1050100

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

462,40

1 mcg

36,99

25%

1050102

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

555,00

1 mcg

37,00

25%

1050101

A11CC03

alfakalcidol

ALPHA D3

kapsula, meka

bocica, 30 po 1 mcg

851,10

1 mcg

28,37

25%

INDIKACIJE NAPOMENA A11CC04

1050121 A11CC04

1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa ( E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza ( M81.4). Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tackom 1. na osnovu misljenja endokrinologa, a pod tackom 2. na osnovu misljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tackom 3. i 4. na osnovu misljenja reumatologa. kalcitriol

kalcitriol ROCALTROL kapsula, meka blister, 100 po 0,25 mcg F. Hoffmann-La Roche Ltd. Svajcarska 916,80 1 mcg 36,67 25%

INDIKACIJE NAPOMENA

Renalna osteodistrofija (N25.0). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja nefrologa ili endokrinologa.

Strana 6

Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC B B01 B01A B01AA B01AA07

B01AA07

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina proizvodnje na veliko za FO leka Naziv proizvoaca leka leka pakovanje DDD KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA ANTITROMBOTICKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) Antitromboticka sredstva (antikoagulansi) Antagonisti vitamina K

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

acenokumarol

acenokumarol SINKUM 4 tableta blister, 20 po 4 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 102,10 5 mg 6,38 45%

1063220

B01AC B01AC04

1068220 B01AC04

Inhibitori agregacije trombocita, iskljucujui heparin klopidogrel

klopidogrel PLAVIX film tableta 28 po 75 mg Sanofi-Synthelabo Group Francuska 1.131,40 75 mg 40,41 35%

1068502 1068221 1068222 1068239 1068240 1068241

B01AC04 B01AC04 B01AC04 B01AC04 B01AC04 B01AC04

klopidogrel klopidogrel klopidogrel klopidogrel klopidogrel klopidogrel

ZYLLT ANTIAGREX ROZAK CLOPIGAL KLOGREL KLOGREL

film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta

blister, 28 po 75 mg blister, 28 po 75 mg blister, 30 po 75 mg blister, 28 po 75 mg blister, 28 po 75 mg blister, 56 po 75 mg

Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija Republika Srbija Zdravlje a.d. Habit Pharm a.d. Galenika a.d. Pharmanova d.o.o. Pharmanova d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

1.131,40 1.131,40 1.212,20 1.131,40 1.131,40 2.262,80

75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg

40,41 40,41 40,41 40,41 40,41 40,41

35% 35% 35% 35% 35% 35%

NAPOMENA B03 B03A B03AA B03AB B03AB05

1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrsi ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili vise vaskularnih dogaaja ), a na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. ANTIANEMICI Preparati gvoza Dvovalentno gvoze, oralni preparati Trovalentno gvoze, oralni preparati gvoze III hidroksid polimaltozni kompleks

gvoze III-hidroksid polimaltozni kompleks FERRUM SANDOZ Lek farmacevtska druzba d.d.

1060072

B03AB05

tableta za zvakanje

30 po 100 mg

Slovenija

344,10

90 mg

10,32

35%

Strana 7

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC C C01 C01D C01DA C01DA02

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za FO leka leka leka pakovanje KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) TERAPIJA BOLESTI SRCA Vazodilatatori u terapiji bolesti srca Organski nitrati

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4mg/doza)

7102621

C01DA02

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

NITROLINGUAL

sublingvalni sprej

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG

Nemacka

493,90

2,5 mg

15,43

75%

C02 C02A C02AC C02AC05

1103481 1103482 C02AC05 C02AC05

ANTIHIPERTENZIVI Antiadrenergici centralnog delovanja Agonisti imidazolinskih receptora moksonidin

moksonidin moksonidin PHYSIOTENS PHYSIOTENS film tableta film tableta blister, 28 po 0,2 mg blister, 28 po 0,4 mg Abbott Healthcare SAS Abbott Healthcare SAS Francuska Francuska 434,00 692,90 0,3 mg 0,3 mg 23,25 18,56 60% 60%

INDIKACIJE NAPOMENA C02AC06

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili kardiologa. rilmenidin

Les Laboratoires Servier Industrie

1103892

C02AC06

rilmenidin

TENAXUM

tableta

blister, 30 po 1 mg

Francuska

630,50

1 mg

21,02

60%

INDIKACIJE NAPOMENA C03 C03B C03BA C03BA11

Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili kardiologa. DIURETICI Slabi diuretici, iskljucujui tiazide Sulfonamidski diuretici, monokomponentni indapamid

tableta sa produzenim oslobaanjem

1103046

C03BA11

Indapamid

INDAPRES SR

blister, 30 po 1,5 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

272,30

2,5 mg

15,13

75%

Strana 8

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

tableta sa produzenim oslobaanjem

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Krka Tovarna Zdravil d.d.

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103051

C03BA11

indapamid

RAWEL SR

blister, 30 po 1,5 mg

Slovenija

272,30

2,5 mg

15,13

75%

C07 C07A C07AA C07AA07

1107018 C07AA07

BLOKATORI BETA ADRENERGICKIH RECEPTORA Beta adrenergicki blokatori Beta adrenergicki blokatori, neselektivni sotalol

sotalol DAROB MITE tableta blister, 50 po 80 mg Abbott GmbH & Co. KG Nemacka 383,60 0,16 g 15,34 50%

INDIKACIJE NAPOMENA C07AB C07AB02

1. Poremeaj ritma srca ( I47; I48; I49 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. Beta adrenergicki blokatori, selektivni metoprolol sukcinat

tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem film tableta sa modifikovanim oslobaanjem

1107824

C07AB02

metoprolol sukcinat

BETALOC ZOK

blister, 28 po 25 mg

AstraZeneca AB

Svedska

169,70

0,15 g

34,55

40%

1107820

C07AB02

metoprolol sukcinat

BETALOC ZOK

blister, 28 po 50 mg

AstraZeneca AB

Svedska

219,00

0,15 g

22,29

40%

1107823

C07AB02

metoprolol sukcinat

BETALOC ZOK

blister, 28 po 100 mg bocica plasticna, 30 po 25 mg bocica plasticna, 30 po 50 mg bocica plasticna, 30 po 100 mg

AstraZeneca AB

Svedska

282,70

0,15 g

14,39

40%

1107825

C07AB02

metoprolol sukcinat

BETALOC ZOK

AstraZeneca AB

Svedska

181,80

0,15 g

34,54

40%

1107822

C07AB02

metoprolol sukcinat

BETALOC ZOK

AstraZeneca AB

Svedska

234,60

0,15 g

22,29

40%

1107821

C07AB02

metoprolol sukcinat

BETALOC ZOK

AstraZeneca AB

Svedska

302,70

0,15 g

14,38

40%

1107810

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

blister, 30 po 47,5 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemacka

222,90

0,15 g

22,29

40%

Strana 9

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

film tableta sa modifikovanim oslobaanjem film tableta sa modifikovanim oslobaanjem

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1107814

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

blister, 30 po 95 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemacka

287,70

0,15 g

14,39

40%

1107812

C07AB02

metoprolol sukcinat

METOPROLOL XL SANDOZ

blister, 30 po 190 mg

Salutas Pharma GmbH

Nemacka

391,00

0,15 g

9,78

40%

INDIKACIJE

1. Srcana insuficijencija (I50).

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa. C07AG Blokatori alfa i beta adrenergickih receptora C07AG02 karvedilol

1107625 1107660 1107661 1107621 1107622 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 C07AG02 karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol karvedilol KARVILEKS MILENOL MILENOL DILATREND DILATREND tableta tableta tableta tableta tableta blister, 30 po 12,5 mg 28 po 12,5 mg 28 po 25 mg 28 po 12,5 mg 28 po 25 mg Zdravlje a.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. F. Hoffmann-La Roche Ltd. F. Hoffmann-La Roche Ltd. Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Svajcarska Svajcarska 254,10 237,20 352,40 237,20 352,40 37,5 mg 37,5 mg 37,5 mg 37,5 mg 37,5 mg 25,41 25,41 18,88 25,41 18,88 50% 50% 50% 50% 50%

1107676

C07AG02

karvedilol

CORYOL

tableta

blister, 28 po 12,5 mg

Republika Srbija

237,20

37,5 mg

25,41

50%

INDIKACIJE NAPOMENA C09 C09A C09AA C09AA04

1103916 1103915 C09AA04 C09AA04

1. Arterijska hipertenzija ( I10; I12; I13; I15 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste ili kardiologa. LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM Inhibitori angiotenzin konvertujueg enzima (ACE), monokomponentni Inhibitori ACE, monokomponentni perindopril

perindopril perindopril PREXANIL PREXANIL tableta tableta 30 po 5 mg 30 po 10 mg Les Laboratoires Servier Les Laboratoires Servier Francuska Francuska 435,60 740,80 4 mg 4 mg 11,62 9,88 25% 40%

Strana 10

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1103900 1103901 1103906 1103935 1103929

ATC

C09AA04 C09AA04 C09AA04 C09AA04 C09AA04

INN

perindopril perindopril perindopril perindopril perindopril

Zastieno ime leka

PRENESSA PRENESSA PRENESSA NOPRITEX NOPRITEX

FO

tableta tableta tableta tableta tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 30 po 2 mg blister, 30 po 4 mg blister, 30 po 8 mg blister, 30 po 4 mg blister, 30 po 8 mg Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Pharmanova d.o.o. Pharmanova d.o.o.

Drzava proizvodnje leka

Slovenija Slovenija Slovenija Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje

195,00 348,50 494,00 348,50 494,00

DDD

4 mg 4 mg 4 mg 4 mg 4 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

13,00 11,62 8,23 11,62 8,23 25% 25% 25% 25% 25%

C09AA06

kvinapril

Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA

1103731

C09AA06

kvinapril

HEMOKVIN

film tableta

blister, 20 po 10 mg

Republika Srbija

167,60

15 mg

12,57

40%

1103732

C09AA06

kvinapril

HEMOKVIN

film tableta

blister, 20 po 20 mg

Republika Srbija

335,30

15 mg

12,57

40%

C09AA08

cilazapril

Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Svajcarska

1103702

C09AA08

cilazapril

PRILAZID

film tableta

blister, 30 po 2,5 mg

Republika Srbija

387,30

2,5 mg

12,91

35%

1103704 1103883 1103882

C09AA08 C09AA08 C09AA08

cilazapril cilazapril cilazapril

PRILAZID ZOBOX ZOBOX

film tableta film tableta film tableta

Galenika a.d. u saradnji sa F. kontejner za tablete, 30 Hoffmann-La Roche Ltd, Svajcarska po 5 mg blister, 30 po 5 mg blister, 30 po 2,5 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

689,80 689,80 387,30

2,5 mg 2,5 mg 2,5 mg

11,50 11,50 12,91

35% 35% 35%

C09AA09

fosinopril

1103810

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

blister, 28 po 10 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

303,60

15 mg

16,26

55%

Strana 11

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1103811

C09AA09

fosinopril

MONOPRIL

tableta

blister, 28 po 20 mg

PharmaSwiss d.o.o. A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L.

Republika Srbija

439,60

15 mg

11,78

35%

C09AA15

zofenopril

1103467

C09AA15

zofenopril

ZOFECARD

film tableta

blister, 28 po 30 mg

Italija

616,00

30 mg

22,00

75%

INDIKACIJE NAPOMENA C09B C09BA C09BA04

1. Esencijalna arterijska hipertenzija( I10 ) Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili kardiologa. Inhibitori ACE, kombinacije Inhibitori ACE i diuretici perindopril, indapamid

PREXANIL COMBI perindopril, indapamid LD 30 po (2 mg + 0,625 mg) Les Laboratoires Servier Industrie Les Laboratoires Servier Industrie Pharmanova d.o.o.

1401906

C09BA04

tableta

Francuska

249,70

1 tableta

8,32

25%

1401174 1401260

C09BA04 C09BA04

perindopril, indapamid PREXANIL COMBI perindopril, indapamid NOPRITEX PLUS

tableta tableta

30 po (4 mg + 1,25 mg) blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg) blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg) blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg) blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)

Francuska Republika Srbija

457,90 249,70

1 tableta 1 tableta

15,26 8,32

25% 25%

1401261

C09BA04

perindopril, indapamid NOPRITEX PLUS

tableta

Pharmanova d.o.o. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d.

Republika Srbija

457,90

1 tableta

15,26

25%

1401251

C09BA04

perindopril, indapamid CO-PRENESSA

tableta

Slovenija

249,70

1 tableta

8,32

25%

1401252

C09BA04

perindopril, indapamid CO-PRENESSA

tableta

Slovenija

457,90

1 tableta

15,26

25%

INDIKACIJE

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Strana 12

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC C09BA06

Zastieno ime INN leka kvinapril, hidrohlortiazid

kvinapril, hidrohlortiazid

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1401030

C09BA06

HEMOKVIN PLUS

film tableta

blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

294,50

1 tableta

14,73

30%

INDIKACIJE C09BA08

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. cilazapril, hidrohlortiazid

cilazapril, hidrohlortiazid

1401400

C09BA08

PRILAZID PLUS

film tableta

30 po (5 mg + 12,5 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

729,90

1 tableta

24,33

30%

INDIKACIJE C09BA09

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. fosinopril, hidrohlortiazid

fosinopril, hidrohlortiazid blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)

1401236

C09BA09

MONOPRIL PLUS

tableta

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

477,10

1 tableta

17,04

30%

INDIKACIJE C09BB C09BB03

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala lizinopril, amlodipin

blister, 30 po (10 mg + 5 mg)

1103884

C09BB03

lizinopril, amlodipin

LISONORM

tableta

Gedeon Richter PLC

Maarska

497,30

1 tableta

16,58

25%

INDIKACIJE C09BB05

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. ramipril, felodipin

tableta sa produzenim oslobaanjem Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

1403021

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN MITE

blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)

Maarska

375,20

1 tableta

13,40

25%

Strana 13

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

tableta sa produzenim oslobaanjem

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1403020

C09BB05

ramipril, felodipin

TRIAPIN

blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)

Maarska

624,80

1 tableta

22,31

25%

INDIKACIJE C09C C09CA C09CA01

1103150 1103151 1103899 1103594 1103000 1103001 1103909 C09CA01 C09CA01 C09CA01 C09CA01 C09CA01 C09CA01 C09CA01

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni losartan

losartan losartan losartan losartan losartan losartan losartan ERYNORM ERYNORM LOSARTAN LOSAR LOTAR LOTAR RASOLTAN film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister, 28 po 50 mg blister, 28 po 100 mg blister, 28 po 50 mg blister, 30 po 50 mg blister, 30 po 50 mg blister, 30 po 100 mg blister, 28 po 50 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. PharmaS d.o.o. Galenika a.d. Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o. Zdravlje a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 341,00 552,40 341,00 365,40 365,40 591,90 341,00 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 12,18 9,86 12,18 12,18 12,18 9,87 12,18 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

INDIKACIJE NAPOMENA C09CA03

1103446 1103445 C09CA03 C09CA03

1. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15 ); 2. Srcana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerisu ACE inhibitore (najcese zbog upornog suvog kaslja) ( I50 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili kardiologa. valsartan

valsartan valsartan VALSACOR VALSACOR film tableta film tableta 28 po 80 mg 28 po 160 mg Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija Slovenija 420,00 757,60 80 mg 80 mg 15,00 13,53 50% 50%

Strana 14

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1103780 1103781 1103438 1103439

ATC

C09CA03 C09CA03 C09CA03 C09CA03 valsartan valsartan valsartan valsartan

INN

Zastieno ime leka

TENIVAL TENIVAL VALSARTAN SANDOZ VALSARTAN SANDOZ

FO

film tableta film tableta film tableta film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 28 po 80 mg blister, 28 po 160 mg blister, 28 po 80 mg blister, 28 po 160 mg Pharmanova d.o.o. Pharmanova d.o.o. Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Farmaceutica S.A.

Drzava proizvodnje leka

Republika Srbija Republika Srbija Spanija Spanija

Cena leka na veliko za pakovanje

420,00 757,60 420,00 757,60

DDD

80 mg 80 mg 80 mg 80 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

15,00 13,53 15,00 13,53 50% 50% 50% 50%

INDIKACIJE NAPOMENA C09CA07

1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srcana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerisu ACE inhibitore (najcese zbog upornog suvog kaslja) ( I50 ). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja interniste ili kardiologa. telmisartan

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims

1103890

C09CA07

telmisartan

MICARDIS

tableta

blister, 28 po 40 mg

Nemacka; Francuska

552,40

40 mg

19,73

70%

1103891

C09CA07

telmisartan

MICARDIS

tableta

28 po 80 mg

Nemacka; Francuska

952,00

40 mg

17,00

70%

INDIKACIJE NAPOMENA C09D C09DA C09DA01

1401914 1401120 C09DA01 C09DA01

1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( 10); 2. Srcana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerisu ACE inhibitore (najcese zbog upornog suvog kaslja). Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici losartan, hidrohlortiazid

losartan, hidrohlortiazid LOSAR PLUS losartan, hidrohlortiazid LORISTA H film tableta film tableta blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg) blister, 28 po (50 mg + 12.5 mg) Galenika a.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Republika Srbija Slovenija 405,50 378,50 1 tableta 1 tableta 13,52 13,52 25% 25%

Strana 15

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1401121

ATC

C09DA01

INN

Zastieno ime leka

FO

film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 28 po (100 mg + Krka Tovarna Zdravil 25 mg) d.d.

Drzava proizvodnje leka

Slovenija

Cena leka na veliko za pakovanje

627,30

DDD

1 tableta

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

22,40 25%

losartan, hidrohlortiazid LORISTA HD

INDIKACIJE NAPOMENA C09DA03

1401924 1401926 1401925 1401650 1401651 1401652 C09DA03 C09DA03 C09DA03 C09DA03 C09DA03 C09DA03

Za lecenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. valsartan, hidrohlortiazid

valsartan, hidrohlortiazid valsartan, hidrohlortiazid valsartan, hidrohlortiazid valsartan, hidrohlortiazid valsartan, hidrohlortiazid valsartan, hidrohlortiazid VALSACOMBI VALSACOMBI VALSACOMBI TENIVAL PLUS TENIVAL PLUS TENIVAL PLUS film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister, 28 po (80 mg + 12,5 mg) Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija Slovenija Slovenija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 457,50 795,10 832,50 457,50 795,10 832,50 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 1 tableta 16,34 28,40 29,73 16,34 28,40 29,73 50% 50% 50% 50% 50% 50%

blister, 28 po (160 mg + Krka Tovarna Zdravil 12,5 mg) d.d. blister, 28 po (160 mg + Krka Tovarna Zdravil 25 mg) d.d. blister, 28 (80 mg + 12,5 mg) blister, 28 (160 mg + 12,5 mg) blister, 28 (160 mg + 25 mg) Pharmanova d.o.o. Pharmanova d.o.o. Pharmanova d.o.o.

INDIKACIJE NAPOMENA C09DA07

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste. telmisartan, hidrohlortiazid

telmisartan, hidrohlortiazid 28 po (80 mg + 12.5 mg) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

1401053

C09DA07

MICARDIS PLUS

tableta

Nemacka

989,50

1 tableta

35,34

70%

INDIKACIJE NAPOMENA

Za lecenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesecno lecenje pojedinacnim lekovima koji se koriste za lecenje hipertenzije, ukljucujui lecenje sa vise pojedinacnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno. Lek se u terapiju uvodi na osnovu misljenja kardiologa ili interniste.

Strana 16

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC C10 C10A C10AA C10AA01

C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01 C10AA01

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za FO leka leka leka pakovanje SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU ( HIPOLIPEMICI ) Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida Inhibitori HMG CoA reduktaze

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

simvastatin

simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin simvastatin CHOLIPAM CHOLIPAM ZOCOR ZOCOR ZOCOR SIMVABEL SIMVABEL SIMVABEL VASILIP VASILIP VASILIP HOLLESTA HOLLESTA HOLLESTA SIMVASTATIN film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta 20 po 10 mg 20 po 20 mg 28 po 10 mg 28 po 20 mg 28 po 40 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 20 mg blister, 28 po 40 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 20 mg blister, 28 po 40 mg blister, 30 po 10 mg blister, 30 po 20 mg blister, 30 po 40 mg blister 28 po 10 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Merck Sharp & Dohme Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o. Alkaloid d.o.o. PharmaS d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Holandija Holandija Holandija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 163,40 309,40 228,80 433,10 666,30 228,80 433,10 666,30 228,80 433,10 666,30 245,10 464,00 713,90 228,80 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 30 mg 24,51 23,21 24,51 23,20 17,85 24,51 23,20 17,85 24,51 23,20 17,85 24,51 23,20 17,85 24,51 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

1104510 1104511 1104440 1104441 1104445 1104710 1104711 1104712 1104490 1104491 1104492 1104610 1104611 1104612 1104613

Strana 17

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1104614

ATC

C10AA01

INN

simvastatin

Zastieno ime leka

SIMVASTATIN

FO

film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister 28 po 20 mg PharmaS d.o.o.

Drzava proizvodnje leka

Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje

433,10

DDD

30 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

23,20 75%

INDIKACIJE NAPOMENA C10AA03

1104482 C10AA03

1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. pravastatin

pravastatin PRAVACOR tableta 30 po 20 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 443,10 879,30 30 mg 22,16 75%

1104483

C10AA03

pravastatin

PRAVACOR

tableta

blister, 30 po 40 mg

PharmaSwiss d.o.o. Lek farmacevtska druzba d.d. Lek farmacevtska druzba d.d.

Republika Srbija

30 mg

21,98

75%

1104485

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 20 mg

Slovenija

443,10 879,30

30 mg

22,16

75%

1104486

C10AA03

pravastatin

PRALIP

tableta

blister, 30 po 40 mg

Slovenija

30 mg

21,98

75%

1104453

C10AA03

pravastatin

PRAVAPRES

tableta

blister, 30 po 10 mg

Sopharma PLC

Bugarska

316,80

30 mg

31,68

75%

1104454

C10AA03

pravastatin

PRAVAPRES

tableta

blister, 30 po 20 mg

Sopharma PLC

Bugarska

443,10

30 mg

22,16

75%

INDIKACIJE NAPOMENA C10AA05

1104460 1104462 1104464 1104465 1104125 1104126 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05

1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. atorvastatin

atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin SORTIS SORTIS SORTIS SORTIS ATACOR ATACOR film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister, 30 po 10 mg blister, 30 po 20 mg blister, 30 po 40 mg blister, 30 po 80 mg blister, 30 po 10 mg blister, 30 po 20 mg Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Goedecke GmbH Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Nemacka Nemacka Nemacka Nemacka Republika Srbija Republika Srbija 484,00 853,00 1.419,60 2.899,30 484,00 853,00 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 32,27 28,43 23,66 24,16 32,27 28,43 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Strana 18

Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1104127 1104520 1104522 1104759 1104760

ATC

C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05 C10AA05

INN

atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin atorvastatin

Zastieno ime leka

ATACOR ATORIS ATORIS DISLIPAT DISLIPAT

FO

film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 30 po 40 mg blister, 30 po 10mg blister, 30 po 20mg blister, 30 po 10 mg blister, 30 po 20 mg Zdravlje a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Medico Uno d.o.o. Medico Uno d.o.o.

Drzava proizvodnje leka

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje

1.419,60 484,00 853,00 484,00 853,00

DDD

20 mg 20 mg 20 mg 20 mg 20 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

23,66 32,27 28,43 32,27 28,43 75% 75% 75% 75% 75%

INDIKACIJE NAPOMENA C10AB C10AB04

1104200 C10AB04

1. Akutni infarkt miokarda (I21) - samo za pacijente koji su imali akutni infarkt miokarda kao prevencija ponovljenog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. Fibrati gemfibrozil

gemfibrozil SINELIP film tableta blister, 30 po 450 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 154,70 1,2 g 13,75 30%

NAPOMENA C10AB05

1104232 C10AB05

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste ako nakon tromesecne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l. fenofibrat

fenofibrat FENOLIP kapsula blister, 30 po 160 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 487,80 0,2 g 20,33 50%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja interniste ako nakon tromesecne dijete trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

Strana 19

Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC D D05 D05A D05AX D05AX05

INN

Drzava Cena leka Zastieno ime Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za leka FO leka leka leka pakovanje DDD KOZA I POTKOZNO TKIVO - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI KOZE I POTKOZNOG TKIVA (DERMATICI) LEKOVI ZA LECENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI) Antipsorijatici za lokalnu primenu Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

tazaroten

Pierre Fabre Medicament Production Pierre Fabre Medicament Production

4155571

D05AX05

tazaroten

ZORAC

gel

15 g 0,05%

Francuska

556,90

-

-

50%

4155570

D05AX05

tazaroten

ZORAC

gel

15 g 0,1%

Francuska

659,60

-

-

50%

INDIKACIJE NAPOMENA D05B D05BB D05BB02

1155512 1155511 D05BB02 D05BB02

1. Psoriasis vulgaris ( L40.0) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa. Antipsorijatici za sistemsku primenu Retinoidi za terapiju psorijaze acitretin

acitretin acitretin NEOTIGASON NEOTIGASON kapsula, tvrda kapsula, tvrda blister, 30 po 25 mg blister, 100 po 10 mg Cenexi SAS Cenexi SAS Francuska Francuska 3.085,90 4.877,60 35 mg 35 mg 144,01 170,72 50% 50%

INDIKACIJE NAPOMENA D06 D06A D06AX D06AX01

4150023 D06AX01

1. Psorijaza ( L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9 ). Nije indikovan za lecenje psoriasis guttata. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa i kao nastavak bolnickog lecenja. ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOSKU PRIMENU Antibiotici za lokalnu primenu Ostali antibiotici za lokalnu primenu fusidinska kiselina

fusidinska kiselina STANICID mast tuba, 1 po 10 g (2%) Hemofarm a.d. Republika Srbija 221,10

-

-

50%

D06B D06BB D06BB03

4139180 4139160 D06BB03 D06BB03

Hemioterapeutici za lokalnu primenu Antivirusni lekovi aciklovir

aciklovir aciklovir ACIKLOVIR ACIKLOVIR mast krem tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 % tuba, 1 po 5 g 5 % Jugoremedija a.d. Zdravlje a.d. Republika Srbija Republika Srbija 238,40 238,40

-

-

50% 50%

Strana 20

Lista A1 - Grupa D. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC D07 D07A D07AB D07AB10

D07AB10 D07AB10

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje leka leka leka KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOSKI PREPARATI Kortikosteroidi, monokomponentni Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II)

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

alklometazon

alklometazon alklometazon AFLODERM AFLODERM krem mast tuba, 20 g (0,5 mg/1g) tuba, 20 g (0,5 mg/1g) Hrvatska Hrvatska 238,90 238,90

4152104 4152100

-

-

75% 75%

D07AC D07AC03

4152255 4152254 4152253 D07AC03 D07AC03 D07AC03

Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III) dezoksimetazon

dezoksimetazon dezoksimetazon dezoksimetazon ESPERSON MITE ESPERSON ESPERSON M krem krem mast 1 po 30 g 0,05% 1 po 30 g 0,25% (M) 1 po 30 g 0,25% (M) Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. Schering Plough Labo N.V. Schering Plough Labo N.V. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 102,80 333,70 333,70

-

-

50% 50% 50%

D07AC13

4153440 4153441 7153442 D07AC13 D07AC13 D07AC13

mometazon

mometazon mometazon mometazon ELOCOM ELOCOM ELOCOM krem mast rastvor za kozu tuba, 1 po 15 g (0,1%) tuba, 1 po 15 g (0,1%) Belgija Belgija Belgija 256,10 256,10 268,40 75% 75% 75%

Schering Plough Labo bocica, 1 po 20 ml (0,1%) N.V.

D09 D09A D09AA D09AA02

9150024 D09AA02

LEKOVITI ZAVOJI Lekoviti zavoji Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima fusidinska kiselina

fusidinska kiselina STANICID impregnirana kompresa aluminijumska folija, 10 po 30 mg Hemofarm a.d. Republika Srbija 246,80

-

-

50%

D10 D10B D10BA D10BA01

1155442 D10BA01

PREPARATI PROTIV AKNI ZA LOKALNU PRIMENU Preparati protiv akni za sistemsku primenu Retinoidi za lecenje akni izotretinoin

izotretinoin ROACCUTANE kapsula, meka blister, 30 po 10 mg F. Hoffmann-La Roche Ltd. Svajcarska 962,80 30 mg 96,28 25%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Akne conglobata ( L70.1). Samo za decu do 19 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa.

Strana 21

Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC G G01 G01A G01AF G01AF05

G01AF05

INN

Drzava Cena leka Cena leka Participacija Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje na veliko za na veliko osiguranog Zastieno ime leka FO leka proizvoaca leka leka pakovanje DDD po DDD lica GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LECENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI) GINEKOLOSKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI Antiinfektivi i antiseptici, iskljucujui kombinacija sa kortikosteroidima Derivati imidazola

ekonazol

ekonazol ECALIN vagitorija 3 po 150 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 205,90 0,1 g 45,76 75%

6137320

INDIKACIJE NAPOMENA G01AF12

6137510 G01AF12

1. Vaginalna infekcija (N76). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. fentikonazol

fentikonazol LOMEXIN vaginalna kapsula 1 po 600 mg Catalent Italy S.P.A. Italija 293,10 0,1 g 48,85 85%

INDIKACIJE

1. Vaginalna infekcija (N76). OSTALI GINEKOLOSKI LEKOVI Ostali ginekoloski lekovi Inhibitori prolaktina

blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg blister, 30 po 75 mcg

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa. G02 G02C G02CB G02CB04 kvinagolid

1149080 1149081 G02CB04 G02CB04 kvinagolid kvinagolid NORPROLAC NORPROLAC tableta tableta

Ferring GmbH Ferring GmbH

Nemacka Nemacka

381,00 2.204,30

75 mcg 75 mcg

127,00 73,48

75% 75%

INDIKACIJE

1. Hiperprolaktinemija (E22.1)

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zastite. G03 POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA G03A Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu G03AA Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije G03AA09 dezogestrel, etinilestradiol

dezogestrel, etinilestradiol dezogestrel, etinilestradiol blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,02 mg) blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,02 mg)

1135231

G03AA09

MERCILON

tableta

Organon Ireland Ltd.

Irska

315,80

0,75 tabl.

11,28

75%

1135232

G03AA09

NOVYNETTE

film tableta

Gedeon Richter PLC

Maarska

315,80

0,75 tabl.

11,28

75%

Strana 22

Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv leka proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

INDIKACIJE

1. Hormonska kontracepcija (Z30).

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. G03AA10 gestoden, etinilestradiol

1135300 1135301 G03AA10 G03AA10 gestoden, etinilestradiol gestoden, etinilestradiol LINDYNETTE 20 LINDYNETTE 20 oblozena tableta oblozena tableta blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg) Gedeon Richter PLC blister, 3 po 21 (75 mcg + 20 mcg) Gedeon Richter PLC Maarska Maarska 326,30 979,00 0,75 tabl. 0,75 tabl. 11,65 11,65 75% 75%

INDIKACIJE 1. Hormonska kontracepcija (Z30). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. G03AA12 drospirenon, etinilestradiol

drospirenon, etinilestradiol drospirenon, etinilestradiol blister, 21 po (3 mg + 0,03 mg) blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo) Bayer Schering Pharma AG Schering GmbH & Co. Produktions KG

1135276

G03AA12

YASMIN

film tableta

Nemacka

776,10

0,75 tabl.

27,72

75%

1135277

G03AA12

YAZ

film tableta

Nemacka

773,50

1 tableta

27,63

75%

INDIKACIJE NAPOMENA G03C G03CX G03CX01

1049210 G03CX01

1. Hormonska kontracepcija (Z30). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Estrogeni Ostali estrogeni tibolon

tibolon LIVIAL tableta 28 po 2,5 mg N.V. Organon Holandija 1.322,30 2,5 mg 47,23 75%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Menopauza (N95). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa.

Strana 23

Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN G03D G03DA G03DA04 progesteron

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv leka proizvoaca leka Progestogeni Derivati pregnena

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1048463

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 30 po 100 mg

Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium Francuska; Belgija Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium Francuska; Belgija

476,60

300 mg

47,66

45%

1048462

G03DA04

progesteron

UTROGESTAN

kapsula, meka

blister, 14 po 200 mg

476,60

300 mg

51,06

45%

INDIKACIJE

1. 2. 3. 4.

Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); Pretei pobacaj (O20.0); Prevremeni poroaj (O60).

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa. G03DB Derivati pregnadiena G03DB01 didrogesteron

1048293 G03DB01 didrogesteron DUPHASTON film tableta blister, 20 po 10 mg Abbott Biologicals B.V. Holandija 407,00 10 mg 20,35 50%

INDIKACIJE NAPOMENA G03F G03FA G03FA17

1048790 G03FA17

1. Menopauza (N95). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. Progestogeni i estrogeni u kombinaciji Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije drospirenon, estradiol

drospirenon, estradiol ANGELIQ film tableta 28 po (2 mg +1 mg) Schering AG Nemacka 1.094,30 1 tableta 39,08 50%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Menopauza ( N95 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa.

Strana 24

Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC G03FB G03FB01

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje leka proizvoaca leka leka Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

norgestrel, estradiol

norgestrel, estradiol 1 po 21 (11 belih + 10 smeih) Schering GmbH & Co. Produktions KG

1048781

G03FB01

CYCLO-PROGYNOVA

oblozena tableta

Nemacka

418,00

0,75 tabl.

14,93

25%

INDIKACIJE

1. Menopauza (N95).

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. G03H Antiandrogeni Antiandrogeni i estrogeni G03HB G03HB01 ciproteron, etinilestradiol

1048176 G03HB01 ciproteron, etinilestradiol DIANE­35 oblozena tableta blister,1 po 21 (2 mg + 0,035 mg) Bayer Schering Pharma AG Nemacka 354,00 0,75 tabl. 12,64 15%

INDIKACIJE

1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod zena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. NAPOMENA G03HB01 ciproteron, estradiol

1048720 G03HB01 ciproteron, estradiol CLIMEN oblozena tableta blister, 1 po 21 (1 mg + 2 mg) Schering S.A. Francuska 542,20 0,75 tabl. 19,36 10%

INDIKACIJE 1. Menopauza (N95). NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja ginekologa ili endokrinologa. G04 UROLOSKI LEKOVI G04C Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate Antagonisti alfa adrenoreceptora G04CA G04CA02 tamsulosin

kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda kapsula sa modifikovanim oslobaanjem, tvrda

1134230

G04CA02

tamsulosin

TAMSOL

blister, 30 po 0,4 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

643,30

0,4 mg

21,44

25%

1134240

G04CA02

tamsulosin

BETAMSAL

blister, 30 po 0,4 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

643,30

0,4 mg

21,44

25%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Benigna hiperplazija prostate (N40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa.

Strana 25

Lista A1 - Grupa G. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN G04CB G04CB01 finasterid

G04CB01 finasterid

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvodnje leka proizvoaca leka leka Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze

Merck Sharp & Dohme

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1134205

PROSCAR

tableta

28 po 5 mg

Holandija

616,00

5 mg

22,00

30%

1134220 1134225

G04CB01 G04CB01

finasterid finasterid

ZERLON FINASTERID SANDOZ

film tableta film tableta

blister, 30 po 5 mg blister, 30 po 5 mg

Hemofarm a.d. Lek farmacevtska druzba d.d.

Republika Srbija Slovenija

660,00 660,00

5 mg 5 mg

22,00 22,00

30% 30%

INDIKACIJE

1. Benigna hiperplazija prostate (N40).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa. NAPOMENA G04CB02 dutasterid

Catalent France Beinheim SA

1134305

G04CB02

dutasterid

AVODART

kapsula, meka

blister, 30 po 0,5 mg

Francuska

1.577,00

0,5 mg

52,57

75%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Benigna hiperplazija prostate (N40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja urologa.

Strana 26

Lista A1 - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC H H03 H03B H03BB H03BB02

H03BB02

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za FO leka leka leka pakovanje HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUCUJUI POLNE HORMONE I INSULINE TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEE Antitireoidni preparati Derivati imidazola sa sumporom

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

tiamazol

tiamazol THYROZOL film tableta blister, 20 po 20 mg Merck KGaA Nemacka 194,00 10 mg 4,85 25%

1040251

H05 H05A H05AA H05AA02

0040240 H05AA02

Homeostaza kalcijuma Paratireoidni hormoni i analozi Paratireoidni hormoni i analozi teriparatid

teriparatid FORTEO rastvor za injekciju, pen sa uloskom 28 doza po 20 mcg/80 mcl Lilly France S.A.S. Francuska 33.181,20 20 mcg 1.185,04 20%

INDIKACIJE

1. Za sekundarnu prevenciju osteoporoticnih preloma kod zena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i vise koje su imale bar jedan prelom uzrokovan traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost - 2,5 SD na kuku ili lumbalnoj kicmi), 2. Za sekundarnu prevenciju osteoporoticnih preloma kod zena u postmenopauzi sa verifikovanim prelomom kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom najmanje godinu dana lecenja doslo do novog preloma i pada vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre pocetka lecenja.

NAPOMENA

Za indikaciju pod tackom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Strana 27

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC J J01 J01C J01CR J01CR02

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za FO leka leka leka pakovanje ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini Kombinacije penicilina, ukljucujui i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

amoksicilin, klavulanska kiselina

bocica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg) bocica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)

1021600

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

398,00

1g

106,13

50%

1021601

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV

film tableta

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

723,50

1g

72,35

50%

1021607

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

PANKLAV 2X

film tableta

teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

590,60

1g

48,21

50%

1021566

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina amoksicilin, klavulanska kiselina amoksicilin, klavulanska kiselina amoksicilin, klavulanska kiselina

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

blister, 10 po (500 mg + 125 mg) blister, 10 po (875 mg + 125 mg) bocica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg) 14 po (875 mg + 125 mg)

Lek farmacevtska druzba d.d. Lek farmacevtska druzba d.d. Lek farmacevtska druzba d.d. SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Slovenija

361,80

1g

72,36

50%

1021567

J01CR02

AMOKSIKLAV 2X

film tableta

Slovenija

421,90

1g

48,22

50%

1021560

J01CR02

AMOKSIKLAV

film tableta

Slovenija

542,60

1g

72,35

50%

1021632

J01CR02

AUGMENTIN

film tableta

Velika Britanija

590,60

1g

48,21

50%

INDIKACIJE

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ), 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).

Strana 28

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC J01D J01DB J01DB05

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje leka leka leka Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi Cefalosporini, I generacija

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

cefadroksil

1321905

J01DB05

cefadroksil

GALADROX

kapsula

blister, 12 po 500 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

305,70

2g

101,90

50%

INDIKACIJE NAPOMENA J01DC J01DC02

1321501 1321502 1321976 1321977 J01DC02 J01DC02 J01DC02 J01DC02

1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzrocnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus). Za indikaciju pod tackom 3. potrebno je naznaciti na poleini recepta. Cefalosporini, II generacija cefuroksim

cefuroksim cefuroksim cefuroksim cefuroksim XORIMAX XORIMAX CEROXIM CEROXIM oblozena tableta oblozena tableta tableta tableta blister, 10 po 250 mg blister, 10 po 500 mg blister, 10 po 250 mg blister, 10 po 500 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Medico Uno d.o.o. Medico Uno d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 374,70 460,70 374,70 460,70 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 74,94 46,07 74,94 46,07 50% 50% 50% 50%

INDIKACIJE J01DC10

1321950 J01DC10

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokrane besike i mokranih puteva ( N30; N34 ). 4. Lajmska bolest (A69.2) cefprozil

cefprozil monohidrat CEFZIL tableta 10 po 500 mg Bristol Myers-Squibb Italija 1.163,90 1g 232,78 85%

INDIKACIJE J01DD J01DD08

1321620 J01DD08

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokrane besike i mokranih puteva ( N30; N34 ). Cefalosporini, III generacija cefiksim

cefiksim PANCEF film tableta blister, 10 po 400 mg Alkaloid a.d. Republika Makedonija 1.273,70 0,4 g 127,37 50%

Strana 29

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1321622

ATC

J01DD08 cefiksim

INN

Zastieno ime leka

PANCEF

FO

film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 5 po 400 mg Alkaloid a.d.

Drzava proizvodnje leka

Republika Makedonija

Cena leka na veliko za pakovanje

636,90

DDD

0,4 g

Cena leka na veliko po DDD

127,38

Participacija osiguranog lica

50%

INDIKACIJE J01F J01FA J01FA06

1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34). Makrolidi, linkozamidi i streptogramini Makrolidi roksitromicin

1325300

J01FA06

roksitromicin

ROXIMISAN

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Slaviamed d.o.o.

Republika Srbija

345,00

0,3 g

69,00

50%

1325200

J01FA06

roksitromicin

RUNAC

film tableta

blister, 10 po 150 mg

Jugoremedija a.d.

Republika Srbija

345,00

0,3 g

69,00

50%

INDIKACIJE J01FA09

1325056 1325055 1325611 J01FA09 J01FA09 J01FA09

1. Infekcije mokranih puteva ( N34 ). klaritromicin

klaritromicin klaritromicin klaritromicin ZYMBAKTAR ZYMBAKTAR FROMILID film tableta film tableta film tableta 14 po 250 mg 14 po 500 mg blister, 14 po 500 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 203,90 662,70 662,70 0,5 g 0,5 g 0,5 g 29,13 47,34 47,34 50% 50% 50%

1325651

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produzenim oslobaanjem

blister, 7 po 500 mg

Republika Srbija

331,40

0,5 g

47,34

50%

1325653

J01FA09

klaritromicin

FROMILID UNO

tableta sa produzenim oslobaanjem

blister, 14 po 500 mg

Republika Srbija

662,80

0,5 g

47,34

50%

Strana 30

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

1325525

J01FA09

klaritromicin

KLACID

film tableta

blister, 14 po 500 mg

Abbott S.R.L.

Italija

786,90

0,5 g

56,21

60%

1325527

J01FA09

klaritromicin

KLACID MR

film tableta sa modifikovanim oslobaanjem

blister, 7 po 500 mg

Abbott S.R.L.

Italija

393,50

0,5 g

56,21

60%

INDIKACIJE J01FA10

1325480 1325482 1325470 1325472 J01FA10 J01FA10 J01FA10 J01FA10

1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije koze i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije zeluca i dvanaestopalacnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ) 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ). azitromicin

azitromicin azitromicin azitromicin azitromicin HEMOMYCIN HEMOMYCIN SUMAMED KAPSULE SUMAMED TABLETE 500 kapsula, tvrda film tableta kapsula, tvrda film tableta granule sa produzenim oslobaanjem za oralnu suspenziju blister, 6 po 250 mg blister, 3 po 500 mg blister, 6 po 250 mg blister, 3 po 500 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Pliva Hrvatska d.o.o. Pliva Hrvatska d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Hrvatska Hrvatska 425,20 404,10 425,20 404,10 0,3 g 0,3 g 0,3 g 0,3 g 85,04 80,82 85,04 80,82 60% 60% 60% 60%

3325100

J01FA10

azitromicin

ZMAX

bocica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml )

Pfizer Pharmaceuticals LLC

Portoriko

566,90

0,3 g

85,04

60%

Strana 31

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1325574 1325573

ATC

J01FA10 J01FA10

INN

azitromicin azitromicin

Zastieno ime leka

AZITROMICIN SANDOZ AZITROMICIN SANDOZ

FO

film tableta film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 3 po 500 mg blister, 6 po 250 mg Sandoz S.R.L. Sandoz S.R.L.

Drzava proizvodnje leka

Rumunija Rumunija

Cena leka na veliko za pakovanje

404,10 425,20

DDD

0,3 g 0,3 g

Cena leka na veliko po DDD

80,82 85,04

Participacija osiguranog lica

60% 60%

INDIKACIJE J01FF J01FF01

1326226 1326228 1326222 J01FF01 J01FF01 J01FF01

1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije koze i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72). Linkozamidi klindamicin

klindamicin klindamicin klindamicin CLINDAMYCIN-MIP CLINDAMYCIN-MIP CLINDAMYCIN-MIP film tableta film tableta film tableta blister, 12 po 300 mg blister, 12 po 600 mg blister, 30 po 600 mg Chephasaar Chem. Pharm. Chephasaar Chem. Pharm. Chephasaar Chem. Pharm. Nemacka Nemacka Nemacka 214,90 404,70 1.011,50 1,2 g 1,2 g 1,2 g 71,63 67,45 67,43 25% 25% 25%

J01M J01MA J01MA01

1329350 J01MA01

Hinolonski antibakterijski lekovi Fluorohinoloni ofloksacin

ofloksacin VISIREN tableta 10 po 200 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 732,70 0,4 g 146,54 50%

NAPOMENA J01MA12

1329371 J01MA12

Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma sto je potrebno naznaciti na poleini recepta. levofloksacin

levofloksacin LEVOMAX film tableta blister, 10 po 500 mg PharmaSwiss d.o.o. Republika Srbija 883,80 0,5 g 88,38 30%

Strana 32

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1329380 1329381

ATC

J01MA12 J01MA12

INN

levofloksacin, hemihidrat levofloksacin, hemihidrat

Zastieno ime leka

LOFOCIN LOFOCIN

FO

film tableta film tableta

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

blister, 10 po 250 mg blister, 10 po 500 mg Pharmanova d.o.o. Pharmanova d.o.o.

Drzava proizvodnje leka

Republika Srbija Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje

472,70 883,80

DDD

0,5 g 0,5 g

Cena leka na veliko po DDD

94,54 88,38

Participacija osiguranog lica

30% 30%

INDIKACIJE J02 J02A J02AC J02AC01

1327356 1327355 1327200 1327203 1327311 1327310 J02AC01 J02AC01 J02AC01 J02AC01 J02AC01 J02AC01

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzrocnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hronicnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnicka pneumonija (J13-J15). ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antimikotici za sistemsku primenu Derivati triazola flukonazol

flukonazol flukonazol flukonazol flukonazol flukonazol flukonazol FLUCONAL FLUCONAL FLUKONAZOL FLUKONAZOL DIFLUCAN DIFLUCAN kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda blister, 1 po 150 mg blister, 7 po 50 mg blister, 7 po 50 mg blister, 1 po 150 mg blister, 7 po 50 mg blister, 1 po 150 mg Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Zdravlje a.d. Zdravlje a.d. Pfizer PGM Pfizer PGM Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Francuska Francuska 255,30 592,10 592,10 255,30 592,10 255,30 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 340,40 338,34 338,34 340,40 338,34 340,40 60% 60% 60% 60% 60% 60%

NAPOMENA J02AC02

1327402 1327507 1327505 1327506 J02AC02 J02AC02 J02AC02 J02AC02

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja infektologa ili hematologa. itrakonazol

itrakonazol itrakonazol itrakonazol itrakonazol KANAZOL OMICRAL OMICRAL OMICRAL kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kontejner plasticni,10 po 100 mg blister, 4 po 100 mg blister, 15 po 100 mg blister, 28 po 100 mg Slaviamed d.o.o. Medico Uno d.o.o. Medico Uno d.o.o. Medico Uno d.o.o. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 611,40 244,60 917,10 1.711,90 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 122,28 122,30 122,28 122,28 30% 30% 30% 30%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ), 2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ), 4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja dermatologa.

Strana 33

Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC L L02 L02B L02BB L02BB03

L02BB03 L02BB03

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje leka leka leka ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ENDOKRINOLOSKA TERAPIJA Hormonski antagonisti i srodni lekovi Antiandrogeni

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

bikalutamid

bikalutamid bikalutamid CASODEX BICADEX film tableta film tableta blister, 28 po 50 mg blister, 28 po 50 mg AstraZeneca UK Limited PharmaSwiss d.o.o. Velika Britanija Republika Srbija 3.125,20 3.125,20 50 mg 50 mg 111,61 111,61 25% 25%

1037075 1037076

INDIKACIJE NAPOMENA L02BG L02BG04

1039330 L02BG04

Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hirursku kastraciju (C61). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Inhibitori enzima aromataze letrozol

letrozol FEMARA film tableta blister, 30 po 2,5 mg Novartis Pharma Stein AG Svajcarska 2.970,00 2,5 mg 99,00 20%

INDIKACIJE

Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lecenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih zena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih e se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloske terapije. Kod ovih bolesnica e se primenjivati inhibitori aromataze od pocetka adjuvantnog hormonskog lecenja u trajanju do 5 godina; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu nezeljenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatoloski, ponavaljanje metroragije), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.

Strana 34

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN M M01 M01A M01AB M01AB05 diklofenak

M01AB05 diklofenak

Zastieno ime leka

Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca Drzava na veliko za FO leka leka proizvodnje leka pakovanje MISINO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MISINO-KOSTNOG SISTEMA) ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi Derivati siretne kiseline i srodne supstance

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1162485

RAPTEN-K

oblozena tableta tableta sa modifikovanim oslobaanjem film tableta tableta sa modifikovanim oslobadjanjem kapsula sa modifikovanim oslobaanjem, tvrda gastrorezistentna kapsula, tvrda film tableta tableta sa produzenim oslobadjanjem supozitorija kapsula sa modifikovanim oslobaanjem, tvrda supozitorija

blister, 10 po 50 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

53,80

0,1 g

10,76

90%

1162487 1162190

M01AB05 M01AB05

diklofenak diklofenak

RAPTEN DUO DIKLOFENAK

blister, 30 po 75 mg blister, 20 po 50 mg

Hemofarm a.d. Hemofarm a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

238,80 68,70

0,1 g 0,1 g

10,61 6,87

90% 90%

1162193

M01AB05

diklofenak

DIKLOFENAK

blister, 20 po 100 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

165,30

0,1 g

8,27

90%

1162207

M01AB05

diklofenak

DICLOFENAC DUO

blister, 30 po 75 mg

PharmaSwiss d.o.o.

Republika Srbija

238,80

0,1 g

10,61

90%

1162246 1162441

M01AB05 M01AB05

diklofenak diklofenak

DICLORAPID DIKLOFEN

blister, 20 po 75 mg blister, 20 po 50 mg

PharmaSwiss d.o.o. Galenika a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

161,30 68,70

0,1 g 0,1 g

10,75 6,87

90% 90%

1162442 5162445

M01AB05 M01AB05

diklofenak diklofenak

DIKLOFEN DIKLOFEN

blister, 20 po 100 mg 10 po 50 mg

Galenika a.d. Galenika a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

165,30 88,60

0,1 g 0,1 g

8,27 17,72

90% 90%

1162403 5162648

M01AB05 M01AB05

diklofenak diklofenak

DIKLOFEN DUO DIKLOFENAK

blister, 30 po 75 mg 10 po 50 mg

Galenika a.d. Jugoremedija a.d.

Republika Srbija Republika Srbija

238,80 88,60

0,1 g 0,1 g

10,61 17,72

90% 90%

INDIKACIJE

1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajui spondilitis (M45); 2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).

Strana 35

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN M01AB16 aceklofenak

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Naziv proizvoaca Drzava na veliko za leka proizvodnje leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1162555

M01AB16

aceklofenak

AFLAMIL

film tableta

blister, 20 po 100 mg

Gedeon Richter PLC

Maarska

263,00

0,2 g

26,30

90%

1162556

M01AB16

aceklofenak

AFLAMIL

film tableta

blister, 60 po 100 mg

Gedeon Richter PLC

Maarska

809,90

0,2 g

27,00

90%

INDIKACIJE 1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajui spondilitis (M45). M01AC M01AC06 meloksikam

1161021 1161300 1161301 1161108 M01AC06 M01AC06 M01AC06 M01AC06 meloksikam meloksikam meloksikam meloksikam MOVALIS MELOKSIKAM MELOKSIKAM MELOXAN tableta tableta tableta tableta blister, 20 po 15 mg blister, 20 po 7,5 mg blister, 20 po 15 mg blister, 30 po 15 mg

Oksikami

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. PharmaS d.o.o. PharmaS d.o.o. Pharmanova d.o.o.

Grcka Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

203,30 101,70 203,30 305,10

15 mg 15 mg 15 mg 15 mg

10,17 10,17 10,17 10,17

90% 90% 90% 90%

INDIKACIJE 1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajui spondilitis (M45). M01AE Derivati propionske kiseline M01AE01 ibuprofen

Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG Jugoremedija a.d. Jugoremedija a.d. PharmaSwiss d.o.o. PharmaSwiss d.o.o.

1162031

M01AE01

ibuprofen

BRUFEN

film tableta

blister, 30 po 400 mg

Republika Srbija

129,50

1,2 g

12,95

90%

1162032 1162531 1162532 1162512 1162513

M01AE01 M01AE01 M01AE01 M01AE01 M01AE01

ibuprofen ibuprofen ibuprofen ibuprofen ibuprofen

BRUFEN IBUPROFEN IBUPROFEN RAPIDOL RAPIDOL

film tableta film tableta film tableta film tableta film tableta

blister, 30 po 600 mg blister, 30 po 400 mg blister, 30 po 600 mg blister, 30 po 400 mg blister, 30 po 600 mg

Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

187,20 129,50 187,20 129,50 187,20

1,2 g 1,2 g 1,2 g 1,2 g 1,2 g

12,48 12,95 12,48 12,95 12,48

90% 90% 90% 90% 90%

INDIKACIJE

1. Hronicna zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45).

Strana 36

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1162471 1162470 5162422 1162423

ATC INN M01AE02 naproksen

M01AE02 M01AE02 M01AE02 M01AE02 naproksen naproksen naproksen naproksen

Zastieno ime leka

NAPROXEN NAPROXEN NAPROKSEN NAPROKSEN

FO

tableta tableta supozitorija film tableta

Pakovanje i jacina leka

blister, 20 po 375 mg blister, 50 po 375 mg strip,10 po 500 mg blister, 20 po 375 mg

Cena leka Naziv proizvoaca Drzava na veliko za leka proizvodnje leka pakovanje

Srbolek a.d. Srbolek a.d. Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija 161,30 403,30 159,20 161,30

DDD

0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

10,75 10,75 15,92 10,75 90% 90% 90% 90%

1. Hronicna zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45); 2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17). INDIKACIJE M01AE03 ketoprofen

1162089 M01AE03 ketoprofen KETONAL FORTE film tableta bocica staklena, 20 po 100 mg Lek farmacevtska druzba d.d. Slovenija 161,40 0,15 g 12,11 90%

INDIKACIJE 1. Hronicna zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M07, M45). M01AE09 flurbiprofen

Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG

1162050

M01AE09

flurbiprofen

FLUGALIN

oblozena tableta

30 po 50 mg

Republika Srbija

104,60

200 mg

13,95

90%

1162051

M01AE09

flurbiprofen

FLUGALIN

oblozena tableta

30 po 100 mg

Republika Srbija

190,30

200 mg

12,69

90%

INDIKACIJE 1. Hronicna zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45). M01AE11 tiaprofenska kiselina

1162220 M01AE11 tiaprofenska kiselina TURGANIL tableta blister, 20 po 300 mg Jugoremedija a.d. Republika Srbija 199,20 600 mg 19,92 90%

INDIKACIJE

1. Hronicna zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).

Strana 37

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC INN M03 M03B M03BX M03BX04 tolperison

M03BX04 tolperison

Zastieno ime leka

FO

Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca Drzava na veliko za leka leka proizvodnje leka pakovanje MISINI RELAKSANSI ( MIORELAKSANSI ) Miorelaksansi sa centralnim delovanjem Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1165100

MYDOCALM

film tableta

blister, 30 po 150 mg

Gedeon Richter Ltd.

Maarska

328,70

0,2 g

14,61

85%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Hipertonija misia, spazmi i kontrakcije misia povezani sa oboljenjima lokomotornog aparata ( npr. spondiloza, spondiloartroza, cervikalni i lumbalni sindrom artroza velikih zglobova) (M54); 2. Rehabilitacija posle ortopedskih i traumatoloskih hirurskih zahvata (M94) . Lek propisuje izabrani lekar bez misljenja lekara specijaliste odreene grane medicine do 3 meseca u kontinuitetu u toku 12 meseci, a nastavak terapije na osnovu misljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.

Chephasaar Chem. Pharm.

M03BX07 tetrazepam

1082121 M03BX07 tetrazepam TETRAZEPAM-MIP tableta blister, 20 po 50 mg Nemacka 167,80 50 mg 8,39 85%

INDIKACIJE

1. Terapija bolnih misinih spazama ( M53; M54; M79.1).

Lek propisuje izabrani lekar bez misljenja lekara specijaliste odreene grane medicine do 3 meseca u kontinuitetu u toku 12 meseci, a nastavak terapije na NAPOMENA osnovu misljenja neurologa ili psihijatra ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda. M05 LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju M05B M05BA Bifosfonati M05BA04 alendronat

1059075 1059079 M05BA04 M05BA04 alendronat alendronska kiselina alendronska kiselina alendronska kiselina ALENDRONAT BONAP tableta tableta blister, 20 po 10 mg blister, 4 po 70 mg Zdravlje a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija 459,70 639,90 10 mg 10 mg 22,99 22,85 35% 35%

1059908

M05BA04

ALEFOSS

tableta

blister, 4 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

639,90

10 mg

22,85

35%

1059909

M05BA04

ALEFOSS

tableta

blister, 8 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.279,80

10 mg

22,85

35%

Strana 38

Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

alendronska kiselina

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

Cena leka Naziv proizvoaca Drzava na veliko za leka proizvodnje leka pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1059907

M05BA04

ALEFOSS

tableta

blister, 12 po 70 mg

Pharmanova d.o.o.

Republika Srbija

1.919,70

10 mg

22,85

35%

INDIKACIJE

1. Za lecenje osteoporoze kod zena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporoticnih fraktura (M80; M81).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja specijliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T NAPOMENA vrednost u L 1- 4 -2,5 ili -2,5 u Total/Neck. M05BB Bifosfonati, kombinacije M05BB03 alendronska kiselina, holekalciferol

alendronska kiselina, holekalciferol

1059121

M05BB03

FOSAVANCE

tableta

blister, 4 po (70mg + 5600i.j.)

Merck Sharp & Dohme S.P.A.

Italija

777,80

10 mg

27,78

45%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Za lecenje osteoporoze kod zena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporoticnih fraktura (M80; M81). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja specijliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 -2,5 ili -2,5 u Total/Neck.

Strana 39

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC N N02 N02A N02AB N02AB03

N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03 N02AB03

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje leka leka leka NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM) ANALGETICI Opioidi Derivafi fenilpiperidina

5 po 25 mcg/h ( 5 po 4,2 mg ) 5 po 50 mcg/h ( 5 po 8,4 mg ) Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V.

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

fentanil

fentanil fentanil fentanil fentanil fentanil DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC DUROGESIC FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT FENTANYL SANDOZ MAT transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster transdermalni flaster Belgija Belgija Belgija Belgija Belgija 1.306,20 2.396,50 3.548,20 4.145,80 853,80 1,2 mg 1,2 mg 1,2 mg 1,2 mg 1,2 mg 74,64 68,47 67,58 59,23 97,58 75% 75% 75% 75% 75%

9087565 9087566 9087568 9087567 9087569

5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 Janssen Pharmaceutica mg) N.V. 5 po 100 mcg/h ( 5 po 16,8 Janssen Pharmaceutica mg ) N.V. 5 po 1 kom (12 mcg/h) kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm²) kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm²) kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm²) kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²) kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²) kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²) Janssen Pharmaceutica N.V.

9087805

N02AB03

fentanil

transedermalni flaster

Hexal AG

Nemacka

1.306,20

1,2 mg

54,24

75%

9087808

N02AB03

fentanil

transedermalni flaster

Hexal AG

Nemacka

2.396,50

1,2 mg

49,75

75%

9087802

N02AB03

fentanil

transedermalni flaster

Hexal AG

Nemacka

4.145,80

1,2 mg

43,04

75%

9087201

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

Acino AG

Nemacka

1.306,20

1,2 mg

76,00

75%

9087202

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

Acino AG

Nemacka

2.396,50

1,2 mg

69,72

75%

9087203

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

Acino AG

Nemacka

3.548,20

1,2 mg

68,81

75%

Strana 40

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)

Naziv proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

9087200

N02AB03

fentanil

VICTANYL

transdermalni flaster

Acino AG

Nemacka

4.145,80

1,2 mg

60,30

75%

INDIKACIJE NAPOMENA N02C N02CC N02CC01

1. Za lecenje teskog neuropatskog bola: -nespecificna neuralgija ( M79.2 ), -postherpeticka i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), - trigeminalna neuralgija ( G50 ) - dijabeticka amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), - kauzalgija ( R52.1 ), - spondilodiscitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopoliomiozitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetickih sredstava (triciklicki antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra. Antimigrenici Selektivni agonisti serotonina ( 5-HT1 ) sumatriptan

1086710 1086729 1086728 1086876 1086878 1086877 1086879

N02CC01 N02CC01 N02CC01 N02CC01 N02CC01 N02CC01 N02CC01

sumatriptan sumatriptan sumatriptan sumatriptan sumatriptan sumatriptan sumatriptan

IMIGRAN SAPPHIREX SAPPHIREX SUMATRIPTAN SUMATRIPTAN SUMATRIPTAN SUMATRIPTAN

film tableta film tableta film tableta tableta tableta tableta tableta

blister, 2 po 50 mg blister, 2 po 50 mg blister, 2 po 100 mg blister, 2 po 50 mg blister, 6 po 50 mg blister, 2 po 100 mg blister, 6 po 100 mg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o. Slaviamed d.o.o.

Poljska Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija Republika Srbija

299,20 299,20 263,40 299,20 897,60 263,40 790,30

50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg 50 mg

149,60 149,60 65,85 149,60 149,60 65,85 65,86

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Migrena ( G43 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra.

Strana 41

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC N03 N03A N03AX N03AX12

N03AX12 N03AX12 N03AX12 N03AX12 N03AX12

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka ANTIEPILEPTICI Antiepileptici Ostali antiepileptici

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Kern Pharma S.L. Kern Pharma S.L. Kern Pharma S.L. Goedecke GmbH

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

gabapentin

gabapentin gabapentin gabapentin gabapentin gabapentin KATENA GABANEURAL GABANEURAL GABANEURAL NEURONTIN kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda blister, 50 po 300 mg blister, 20 po 100 mg blister, 50 po 300 mg blister, 50 po 400 mg blister, 50 po 300 mg Hrvatska Spanija Spanija Spanija Nemacka 965,60 133,80 965,60 1.141,00 965,60 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 1,8 g 115,87 120,42 115,87 102,69 115,87 80% 80% 80% 80% 80%

1084750 1084010 1084011 1084012 1084612

INDIKACIJE NAPOMENA N04 N04B N04BC N04BC04

1. Neuropatski bol (G50; G51; G53; G63 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. ANTIPARKINSONICI Dopaminergicki lekovi Agonisti dopamina ropinirol

SmithKline Beecham Pharmaceuticals SmithKline Beecham Pharmaceuticals SmithKline Beecham Pharmaceuticals SmithKline Beecham Pharmaceuticals SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A. SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.

1085340 1085341 1085342 1085343

N04BC04 N04BC04 N04BC04 N04BC04

ropinirol ropinirol ropinirol ropinirol

REQUIP REQUIP REQUIP REQUIP

film tableta film tableta film tableta film tableta tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem

210 po 0,25 mg 21 po 1 mg 21 po 2 mg 21 po 5 mg

Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija Velika Britanija; Spanija Velika Britanija; Spanija

1.864,20 463,20 836,00 1.697,10

6 mg 6 mg 6 mg 6 mg

213,05 132,34 119,43 96,98

25% 25% 25% 25%

1085344

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

blister, 28 po 2 mg

1.290,90

6 mg

138,31

25%

1085348

N04BC04

ropinirol

REQUIP MODUTAB

blister, 28 po 4 mg

2.328,70

6 mg

124,75

25%

Strana 42

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

tableta sa produzenim oslobaanjem film tableta film tableta film tableta

Pakovanje i jacina leka

Naziv proizvoaca leka

SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

Drzava proizvodnje leka

Velika Britanija; Spanija Hrvatska Hrvatska Hrvatska

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1085349 1085345 1085346 1085347

N04BC04 N04BC04 N04BC04 N04BC04

ropinirol ropinirol ropinirol ropinirol

REQUIP MODUTAB EMINENS EMINENS EMINENS

blister, 28 po 8 mg bocica plasticna, 210 po 0,25 mg bocica plasticna, 21 po 1 mg bocica plasticna, 21 po 2 mg

3.819,20 1.565,10 374,00 746,70

6 mg 6 mg 6 mg 6 mg

102,30 178,87 106,86 106,67

25% 25% 25% 25%

INDIKACIJE NAPOMENA N04BC05

1085290 1085291 N04BC05 N04BC05

1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. pramipeksol

pramipeksol pramipeksol MIRAPEXIN MIRAPEXIN tableta tableta tableta sa produzenim oslobaanjem blister, 30 po 0,25 mg blister, 30 po 1 mg Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Nemacka Nemacka 433,70 1.712,20 2,5 mg 2,5 mg 144,57 142,68 25% 25%

1085081

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

blister, 10 po 0,375 mg

Nemacka

269,00

2,5 mg

179,33

25%

1085082

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produzenim oslobaanjem

blister, 30 po 0,75 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemacka

1.387,80

2,5 mg

154,20

25%

1085084

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

tableta sa produzenim oslobaanjem tableta sa produzenim oslobaanjem

blister, 30 po 1,5 mg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d.

Nemacka

2.803,30

2,5 mg

155,74

25%

1085083

N04BC05

pramipeksol

MIRAPEXIN

blister, 30 po 3 mg

Nemacka

5.606,10

2,5 mg

155,73

25%

1085292

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Slovenija

433,70

2,5 mg

144,57

25%

1085293

N04BC05

pramipeksol

OPRYMEA

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Slovenija

1.712,20

2,5 mg

142,68

25%

1086297

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,18 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

433,70

2,5 mg

144,57

25%

Strana 43

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

Naziv proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1086296

N04BC05

pramipeksol

PANARAK

tableta

blister, 30 po 0,7 mg

Hemofarm a.d.

Republika Srbija

1.712,20

2,5 mg

142,68

25%

INDIKACIJE NAPOMENA N04BX N04BX02

1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. Ostali dopaminergicki lekovi entakapon

1085284

N04BX02

entakapon

COMTAN

film tableta

bocica staklena, 30 po 200 Novartis mg Pharmaceuticals UK Ltd.

Velika Britanija

2.407,00

1g

401,17

60%

INDIKACIJE NAPOMENA N05 N05A N05AF N05AF05

1070970 1070971 N05AF05 N05AF05

1. Parkinsonova bolest ( G20; G21; G22 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja neurologa/neuropsihijatra. PSIHOLEPTICI Antipsihotici Derivati tioksantena zuklopentiksol

zuklopentiksol zuklopentiksol CLOPIXOL CLOPIXOL film tableta film tableta kontejner za tablete, 50 po 10 mg kontejner za tablete, 50 po 25 mg H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Danska Danska 542,00 1.355,10 30 mg 30 mg 32,52 32,52 50% 50%

NAPOMENA N05AH N05AH02

1070965 1070022 1070020 N05AH02 N05AH02 N05AH02

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Diazepini, oksazepini I tiazepini klozapin

klozapin klozapin klozapin CLOZAPINE CLOZAPIN SANDOZ CLOZAPIN SANDOZ tableta tableta tableta blister, 50 po 100 mg 50 po 100 mg blister, 50 po 25 mg Remedica Ltd. Salutas Pharma GmbH Salutas Pharma GmbH Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Kipar Nemacka Nemacka 1.447,60 1.447,60 498,90 0,3 g 0,3 g 0,3 g 86,86 86,86 119,74 20% 20% 20%

1070606

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 100 mg

Velika Britanija

1.447,60

0,3 g

86,86

20%

1070605

N05AH02

klozapin

LEPONEX

tableta

blister, 50 po 25 mg

Velika Britanija

498,90

0,3 g

119,74

20%

NAPOMENA

Samo za pacijente koji nisu odgovorili pozitivno na dva razlicita antipsihotika uz periodicni monitoring leukocitarne formule prema uputstvu proizvoaca.

Strana 44

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC N05AH03

N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH03 N05AH03

INN olanzapin

olanzapin olanzapin olanzapin olanzapin olanzapin olanzapin olanzapin olanzapin

Zastieno ime leka

ZALASTA ZALASTA ZALASTA Q-TAB ZALASTA Q-TAB TREANA TREANA SIZAP SIZAP

FO

tableta tableta oralna disperzibilna tableta oralna disperzibilna tableta film tableta film tableta film tableta film tableta

Pakovanje i jacina leka

blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 30 po 5 mg blister, 30 po 10 mg blister, 30 po 5 mg blister, 30 po 10 mg

Naziv proizvoaca leka

Krka Polska Spolka Krka Polska Spolka Krka Polska Spolka Krka Polska Spolka Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Alkaloid a.d; Alkaloid d.o.o. Alkaloid a.d; Alkaloid d.o.o.

Drzava proizvodnje leka

Poljska Poljska Poljska Poljska Republika Srbija Republika Srbija Makedonija; Republika Srbija Makedonija; Republika Srbija

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

1070015 1070016 1070979 1070975 1070018 1070017 1070027 1070028

2.163,30 4.345,20 2.163,30 4.345,20 2.317,80 4.655,80 2.317,80 4.655,80

10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg 10 mg

154,52 155,19 154,52 155,19 154,52 155,19 154,52 155,19

INDIKACIJE NAPOMENA N05AX N05AX08

2070924 2070936 N05AX08 N05AX08

1. Sizofrenija, sizotipski poremeaji i poremeaji sa sumanutosu ( F20 - F29 ), 2. Manicna epizoda sa psihoticnim simptomima ( F30.2 ), 3. Bipolarni afektivni poremeaj, manicna epizoda sa psihoticnim simptomima ( F31.2 ), 4. Bipolarni afektivni poremeaj u remisiji ( F31.7 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra. Ostali antipsihotici risperidon

risperidon risperidon RISPOLEPT RISPOLEPT rastvor za oralnu upotrebu oralni rastvor 100 ml (1 mg/ml) bocica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml) Janssen Pharmaceutica N.V. Janssen Pharmaceutica N.V. Belgija Belgija 3.851,40 1.619,50 5 mg 5 mg 192,57 269,92 25% 25%

INDIKACIJE NAPOMENA N05C N05CD N05CD08

1. Sizofrenija, sizotipski poremeaji i poremeaji sa sumanutosu ( F20 - F29 ), 2. Bipolarni afektivni poremeaj (F31) 3. Prolazna psihoticna stanja kod organskih poremeaja ( F00.0, F06.0; F06.2; F06.9 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Hipnotici i sedativi Derivati benzodiazepina midazolam

Strana 45

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

Naziv proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1071461

N05CD08

midazolam

FLORMIDAL

tableta

30 po 15 mg

Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Svajcarska Republika Srbija

662,70

15 mg

22,09

75%

NAPOMENA N05CF N05CF03

1077401 1077400 N05CF03 N05CF03

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Lekovi srodni benzodiazepinima zaleplon

zaleplon zaleplon ZAN ZAN kapsula, tvrda kapsula, tvrda blister, 14 po 5 mg blister, 14 po 10 mg Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Belupo Lijekovi i kozmetika d.d. Hrvatska Hrvatska 145,90 273,70 10 mg 10 mg 20,84 19,55 75% 75%

NAPOMENA N06 N06A N06AA N06AA04

1072740 N06AA04

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. PSIHOANALEPTICI Antidepresivi Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina klomipramin

klomipramin ANAFRANIL oblozena tableta 30 po 25 mg Novartis Farma S.P.A. Italija 249,90 0,1 g 33,32 75%

NAPOMENA Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A) N06AG N06AG02 moklobemid

1072141

N06AG02

moklobemid

AUROMID

tableta

60 po 150 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

988,10

0,3 g

32,94

65%

NAPOMENA N06AB N06AB08

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina fluvoksamin

1072137

N06AB08

fluvoksamin

FEVARIN

film tableta

blister, 15 po 100 mg

Abbott Healthcare SAS

Francuska; Holandija

471,40

0,1 g

31,43

75%

Strana 46

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

Naziv proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1072138

N06AB08

fluvoksamin

FEVARIN

film tableta

blister, 30 po 100 mg

Abbott Healthcare SAS

Francuska; Holandija

942,80

0,1 g

31,43

75%

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX N06AX03

1. Teska depresivna epizoda (F32.2), 2. Opsesivno - kompulsivni poremeaj (F42). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Ostali antdepresivi mianserin

1072750

N06AX03

mianserin

TOLVON

film tableta

blister, 30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

512,70

60 mg

34,18

65%

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX05

1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. trazodon

tableta sa produzenim oslobaanjem Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.

1072631

N06AX05

trazodon

TRITTICO Retard

20 po 150 mg

Italija

434,80

0,3 g

43,48

75%

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX11

1. Depresija ( F32 ) 2. Rekurentna depresivna epizoda ( F33 ). Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackom 1. i 2. na osnovu misljenja psihijatra/neuropsihijatra. mirtazapin

Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.

1072705

N06AX11

mirtazapin

CALIXTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Hrvatska

536,20

30 mg

17,87

40%

1072860

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 15 mg

Actavis Ltd.

Malta

271,10

30 mg

18,07

40%

Strana 47

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina leka

Naziv proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1072861

N06AX11

mirtazapin

REMIRTA

film tableta

blister, 30 po 30 mg

Actavis Ltd.

Malta

536,20

30 mg

17,87

40%

1072901

N06AX11

mirtazapin

REMERON

film tableta

30 po 30 mg

N.V. Organon

Holandija

536,20

30 mg

17,87

40%

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX14

1072600 N06AX14

1. Depresivna epizoda ( F32 ), 2. Rekurentni depresivni poremeaj ( F33 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. tianeptin

tianeptin COAXIL oblozena tableta blister, 30 po 12,5 mg Les Laboratoires Servier Francuska 459,40 37,5 mg 45,94 60%

INDIKACIJE NAPOMENA N06AX16

1072857 N06AX16

1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. venlafaksin

venlafaksin VELAHIBIN film tableta blister, 28 po 37,5 mg Actavis HF. Island 285,70 0,1 g 27,21 50%

1072858

N06AX16

venlafaksin

VELAHIBIN

film tableta kapsula sa produzenim oslobadjanjem, tvrda kapsula sa produzenim oslobadjanjem, tvrda kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

blister, 28 po 75 mg

Actavis HF. Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d.

Island

619,60

0,1 g

29,50

50%

1072992

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

blister, 28 po 75 mg

Slovenija

619,60

0,1 g

29,50

50%

1072990

N06AX16

venlafaksin

ALVENTA

blister, 28 po 150 mg

Slovenija

1.114,90

0,1 g

26,55

50%

1072489

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

blister, 30 po 37,5 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

306,10

0,1 g

27,21

50%

Strana 48

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC

INN

Zastieno ime leka

FO

kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda kapsula sa produzenim oslobaanjem, tvrda

Pakovanje i jacina leka

Naziv proizvoaca leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

1072488

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

blister, 30 po 75 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

663,90

0,1 g

29,51

50%

1072487

N06AX16

venlafaksin

VENLAX

blister, 30 po 150 mg

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.194,50

0,1 g

26,54

50%

INDIKACIJE NAPOMENA N06D N06DA N06DA02

1079010 1079011 1079030 1079031 1079051 1079050 N06DA02 N06DA02 N06DA02 N06DA02 N06DA02 N06DA02

1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremeaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremeaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremeaji (F43.1). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Lekovi u terapiji demencije Antiholinesteraze donepezil

donepezil donepezil donepezil donepezil donepezil donepezil ARICEPT ARICEPT YASNAL YASNAL TREGONA TREGONA tableta tableta film tableta film tableta film tableta film tableta blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg blister, 28 po 5 mg blister, 28 po 10 mg Pfizer PGM Pfizer PGM Krka Tovarna Zdravil d.d. Krka Tovarna Zdravil d.d. Hemofarm a.d. Hemofarm a.d. Francuska Francuska Slovenija Slovenija Republika Srbija Republika Srbija 4.219,10 4.713,60 4.219,10 4.713,60 4.219,10 4.713,60 7,5 mg 7,5 mg 7,5 mg 7,5 mg 7,5 mg 7,5 mg 226,02 126,26 226,02 126,26 226,02 126,26 60% 60% 60% 60% 60% 60%

INDIKACIJE NAPOMENA N06DA03

1088012 N06DA03

1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. rivastigmin

rivastigmin EXELON kapsula, tvrda blister, 28 po 1,5 mg Novartis Farmaceutica S.A. Spanija 2.905,10 9 mg 622,52 75%

Strana 49

Lista A1 - Grupa N. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

1088013 1088014 1088015 2088016

ATC

N06DA03 N06DA03 N06DA03 N06DA03

INN

rivastigmin rivastigmin rivastigmin rivastigmin

Zastieno ime leka

EXELON EXELON EXELON EXELON

FO

kapsula, tvrda kapsula, tvrda kapsula, tvrda oralni rastvor

Pakovanje i jacina leka

blister, 28 po 3 mg blister, 28 po 4,5 mg blister, 28 po 6 mg bocica,1 po 120 ml (2 mg/ml)

Naziv proizvoaca leka

Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Farmaceutica S.A. Novartis Pharma Services

Drzava proizvodnje leka

Spanija Spanija Spanija Francuska

Cena leka na veliko za pakovanje

2.905,10 2.905,10 2.905,10 8.984,20

DDD

9 mg 9 mg 9 mg 9 mg

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

311,26 207,51 155,63 336,91 75% 75% 75% 75%

INDIKACIJE NAPOMENA N06DX N06DX01

1079020 1079022 1079045 N06DX01 N06DX01 N06DX01

1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. Ostali lekovi za terapiju demencije memantin

memantin memantin memantin EBIXA EBIXA MEMANTIN PLIVA film tableta film tableta film tableta 28 po 10 mg 56 po 10 mg blister, 30 po 10 mg H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Pliva Hrvatska d.o.o. Danska Danska Hrvatska 2.981,90 5.963,80 3.194,90 20 mg 20 mg 20 mg 212,99 212,99 212,99 75% 75% 75%

INDIKACIJE NAPOMENA N07 N07B N07BB N07BB04

1. Alzheimerova bolest ( G30; F00 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa. OSTALI LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti naltrekson

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH

1182030

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 7 po 50 mg

Nemacka

923,80

50 mg

131,97

75%

1182031

N07BB04

naltrekson

NALTREXONE

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Nemacka

3.695,20

50 mg

131,97

75%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Odrzavanje opijatske zavisnosti ( F11 ). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

Strana 50

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC R R01 R01A R01AD R01AD01

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za FO leka leka leka pakovanje RESPIRATORNI SISTEM - LEKOVI ZA LECENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA Nazalni preparati Dekongestivi I ostali nazalni preparati za lokalnu primenu Kortikosteroidi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

beklometazon

sprej za nos, suspenzija 1 po 200 doza (50 mcg/doza ) bocica sa rasprsivacem, 1 po 30 ml (200 doza po 50 mcg) GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

7110022

R01AD01

beklometazon

BECONASE

Poljska

321,90

0,4 mg

12,88

35%

7110023

R01AD01

beklometazon dipropionat

NASOBEC

sprej za nos, suspenzija

Ivax Pharmaceuticals

Ceska

321,90

0,4 mg

12,88

35%

R03 R03A R03AC R03AC12

LEKOVI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUNOJ BOLESTI Adrenergici, inhalacioni Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora salmeterol

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 GlaxoSmithKline doza (25 mcg/doza) Pharmaceuticals S.A.

7114591

R03AC12

salmeterol

SEREVENT Inhaler CFC-Free

Poljska

1.880,60

100 mcg

62,69

35%

INDIKACIJE NAPOMENA R03AC13

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teske, teske i veoma teske ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44 ). Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackama 1. i 2. na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzb pulmologije. formoterol

kontejner visedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza) kontejner visedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)

7114162

R03AC13

formoterol

OXIS TURBOHALER

prasak za inhalaciju

AstraZeneca AB

Svedska

940,30

24 mcg

62,69

35%

7114163

R03AC13

formoterol

OXIS TURBOHALER

prasak za inhalaciju

AstraZeneca AB

Svedska

1.880,60

24 mcg

62,69

35%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teske, teske i veoma teske ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti ( J44 ). Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tackama 1. i 2. na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzb pulmologije.

Strana 51

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC R03AK R03AK06

INN

Zastieno ime leka

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za FO leka leka leka pakovanje Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plune bolesti u kombinaciji

diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza) diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza) diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

flutikazon propionat, salmeterol

flutikazon, salmeterol flutikazon, salmeterol flutikazon, salmeterol prasak za inhalaciju, podeljen prasak za inhalaciju, podeljen prasak za inhalaciju, podeljen Glaxo Wellcome Operations Glaxo Wellcome Operations Glaxo Wellcome Operations

7114670

R03AK06

SERETIDE DISCUS

Velika Britanija

2.253,30

2 inh.

75,11

35%

7114671

R03AK06

SERETIDE DISCUS

Velika Britanija

2.922,50

2 inh.

97,42

35%

7114672

R03AK06

SERETIDE DISCUS

Velika Britanija

3.845,80

2 inh.

128,19

35%

INDIKACIJE NAPOMENA R03AK07

1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za teske i veoma teske ( III ili IV stadijum ) oblike bolesti (J44). Za indikacije pod tackom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. Za indikaciju pod tackom 2. misljenje mora da sadrzi stadijum bolesti (III ili IV). budesonid, formoterol

budesonid, formoterol budesonid, formoterol budesonid, formoterol SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER SYMBICORT TURBOHALER 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg) 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg) 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)

7114710

R03AK07

prasak za inhalaciju

AstraZeneca AB

Svedska

1.585,40

4 inh.

105,69

35%

7114711

R03AK07

prasak za inhalaciju

AstraZeneca AB

Svedska

1.943,60

4 inh.

129,57

35%

7114712

R03AK07

prasak za inhalaciju

AstraZeneca AB

Svedska

3.662,70

2 inh.

122,09

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za teske i veoma teske ( III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44). Za indikacije pod tackom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. Za indikaciju pod tackom 2. misljenje mora da sadrzi stadijum bolesti (III ili IV).

NAPOMENA

Strana 52

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC R03B R03BA R03BA02

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za leka leka leka pakovanje Ostali lekovi za opstruktivne plune bolesti, inhalacioni Glukokortikoidi

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

budesonid

7114572

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBOHALER

prasak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Svedska

828,00

800 mcg

33,12

35%

7114574

R03BA02

budesonid

PULMICORT TURBOHALER

prasak za inhalaciju

inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)

AstraZeneca AB

Svedska

1.655,90

800 mcg

33,12

35%

INDIKACIJE

1. Bronhijalna astma (J45).

NAPOMENA R03BA02

7114722 R03BA02

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. budesonid

budesonid TAFEN NOVOLIZER prasak za inhalaciju ulozak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza) inhalator i ulozak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza) Lek farmacevtska druzba d.d. Lek farmacevtska druzba d.d. Slovenija 1.255,60 800 mcg 25,11 35%

7114721

R03BA02

budesonid

TAFEN NOVOLIZER

prasak za inhalaciju

Slovenija

1.329,10

800 mcg

26,58

35%

INDIKACIJE NAPOMENA R03BA08

1. Bronhijalna astma (J45). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. ciklesonid

rastvor za inhalaciju pod pritiskom sprej bocica sa dozerom,1 po 60 doza (160 mcg/doza) sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

7114744

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 160

Nycomed GmbH

Nemacka

1.686,70

0,16 mg

28,11

35%

7114741

R03BA08

ciklesonid

ALVESCO 80

rastvor za inhalaciju pod pritiskom

Nycomed GmbH

Nemacka

3.125,90

0,16 mg

52,10

35%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Bronhijalna astma (J45). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije.

Strana 53

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC R03BB R03BB04

INN tiotropium-bromid

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka Antiholinergici

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

7114730

R03BB04

tiotropium-bromid

SPIRIVA

prasak za inhalaciju, tvrda kapsula

blister, 30 po 18 mcg

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH

Nemacka

3.193,00

18 mcg

106,43

35%

7114732

R03BB04

tiotropijum-bromid SPIRIVA RESPIMAT

rastvor za inhalaciju

ulozak i inhaler, 1 po 60 Boehringer Ingelheim potisaka (30 doza) (2.5 Pharma GmbH & Co. KG mcg/potisak)

Nemacka

3.193,00

5 mcg

106,43

35%

INDIKACIJE NAPOMENA R03D R03DC R03DC03

1114643 1114753 R03DC03 R03DC03

1. Hronicna opstruktivna bolest plua kod odraslih za umereno teske, teske i veoma teske ( II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44). Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. Drugi lekovi za sistemsku primenu u opstruktivnim plunim bolestima Antagonisti receptora leukotriena montelukast

montelukast montelukast SINGULAIR MONKASTA film tableta film tableta 28 po 10 mg blister, 28 po 10 mg Merck Sharp & Dohme Krka Polska Spolka z.o.o. Holandija Poljska 2.093,20 2.093,20 10 mg 10 mg 74,76 74,76 35% 35%

INDIKACIJE NAPOMENA R06 R06A R06AX R06AX13

3058293 3058282 R06AX13 R06AX13

1. Bronhijalna astma (J45). Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeuje odgovarajuu kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u sluzbi pulmologije. ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU Antihistaminici za sistemsku primenu Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu loratadin

loratadin loratadin LORATADIN PRESSING sirup sirup 1 po 120 ml ( 5 mg/5 ml) bocica staklena, 1 po 120 ml (5 mg/5 ml) Jugoremedija a.d. Hemofarm a.d. Republika Srbija Republika Srbija 206,70 206,70 10 mg 10 mg 17,23 17,23 50% 50%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4), 2. Hronicna vazomotorna urtikarija (L 50.8) Samo za decu do 6 godina starosti.

Strana 54

Lista A1 - Grupa R. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC R06AX17

INN ketotifen

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka Participacija na veliko osiguranog po DDD lica

3114450

R06AX17

ketotifen

GALITIFEN

sirup

1 po 100 ml (1 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

106,60

2 mg

10,66

50%

NAPOMENA R06AX27

Samo za decu do 6 godina starosti. desloratadin

bocica, 1 po 60 ml (0,5 Schering Plough Labo mg/1 ml) N.V.

3058267

R06AX27

desloratadin

AERIUS

sirup

Belgija

239,00

5 mg

39,83

75%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4), 2. Hronicna vazomotorna urtikarija (L50.8). Samo za decu do 6 godina starosti.

Strana 55

Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC S S01 S01A S01AD S01AD03

S01AD03

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Cena leka Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje na veliko za leka leka leka pakovanje SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO Antiinfektivi Antivirusni lekovi

tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g) Glaxo Operations UK Limited

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

aciklovir

aciklovir ZOVIRAX mast za oci Velika Britanija 449,10 50%

4090290

NAPOMENA S01AX S01AX11

7090851 S01AX11

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa. Ostali antiinfektivi ofloksacin

ofloksacin UNIFLOX kapi za oci/usi, rastvor bocica, 1 po 10 ml (0,3%) Unimed Pharma S.R.O. Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH Slovacka Republika 226,50 75%

7090852

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

kapi za oci

1 po 5 ml (3 mg/ml)

Nemacka

221,20

-

-

75%

4090851

S01AX11

ofloksacin

FLOXAL

mast za oci

1 po 3 g (3 mg/g)

Nemacka

332,10

-

-

75%

INDIKACIJE S01B S01BC S01BC01

7099200 S01BC01

1. Bakterijski keratitis ( H16 ), 2. Bakterijski konjuktivitis ( H10.0 ), 3. Bakterijski blefaritis ( H01.0). Antiinflamatorni lekovi Nesteroidni antiinflamatorni lekovi indometacin

indometacin INDOCOLLYRE kapi za oci 1 po 5 ml (1 mg/ml) Laboratoire Chauvin S.A. Francuska 447,80 75%

S01BC03

diklofenak

bocica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,1%) Unimed Pharma S.R.O. Slovacka Republika

7099150

S01BC03

diklofenak

UNICLOPHEN 0.1%

kapi za oci, rastvor

421,20

-

-

75%

Strana 56

Lista A1 - Grupa S. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL

ATC S01C S01CA S01CA01

S01CA01

INN

Zastieno ime leka

FO

Drzava Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca proizvodnje leka leka leka Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

deksametazon, neomicin

deksametazon, neomicin deksametazon, neomicin DEXAMETHASONNEOMYCIN kapi za usi/oci, rastvor bocica staklena, 5 ml (0,1% + 0,5%) bocica, 10 ml (0,1% + 0,35%) Galenika a.d. Republika Srbija Republika Crna Gora 92,70 50%

7090790

7090813

S01CA01

NEODEKSACIN

kapi za oci, rastvor

Hemomont d.o.o.

181,70

-

-

50%

S01CA01

deksametazon, gentamicin

deksametazon, gentamicin Dr Gerhard Mann tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g Chem. Pharm. Fabrik GmbH + 5 mg/g)

4090921

S01CA01

DEXAMYTREX

mast za oci

Nemacka

232,80

-

-

50%

S01E S01EA S01EA05

Lekovi u terapiji glaukoma i miotici Adrenomimetici u terapiji glaukoma brimonidin

bocica sa kapaljkom, 1 po 5 ml 0,2% bocica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%) Allergan Pharmaceuticals Ireland Unimed Pharma S.R.O.

7094070

S01EA05

brimonidin

ALPHAGAN

kapi za oci, rastvor

Irska Slovacka Republika

515,90

0,2 ml

20,64

25%

7094080

S01EA05

brimonidin

BRIMONAL 0,2%

kapi za oci, rastvor

1.030,10

0,2 ml

20,60

25%

NAPOMENA

Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja oftalmologa.

Strana 57

Lista A1 - Grupa V. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

SIFRA

ATC V V06 V06D V06DX V06DX..

V06DX..

INN

Zastieno ime leka

FO

Pakovanje i jacina Naziv proizvoaca leka leka OSTALO OPSTI NUTRIJENSI Ostali nutrijensi Ostali nutrijensi

Drzava proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

bezglutensko brasno

bezglutensko brasno MIX B I MIX C BRASNO prasak 1 kg Dr Schär GmbH Italija 509,50

N002303

-

-

10%

INDIKACIJE NAPOMENA

1. Celijacna bolest ( K90.0 ) Lek se uvodi u terapiju na osnovu misljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u sluzbi gastroenterologije. Lek se moze propisati u kolicini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.

Strana 58

Information

58 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

508190


You might also be interested in

BETA
2_Lista A.xls
2_Lista A .xls.xls