Read Microsoft PowerPoint - PredZZS_4_zemlja text version

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

4. ZAGADJENJE I ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

4/1 ZAGADJIVANJE I ZASTITA ZEMLJISTA

Beleske sa predavanja

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Sadrzaj uz cetvrto poglavlje

ZAGADJIVANJE ZEMLJISTA PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA NACINI ZAGAIVANJA ZEMLJISTA ZAGADJIVANJE ZEMLJISTA OTPADNIM MATERIJALIMA INDUSTRIJSKI OTPAD OTPAD IZ URBANE SREDINE ZASTITA ZEMLJISTA OD ZAGAIVANJA SMANJIVANJE KOLICINE OTPADAKA ZBRINJAVANJE INDUSTRIJSKOG OTPADA RECIKLAZA, DEPONOVANJE

Dr Rudolf Tomanec

1

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Galperin A. M., Forster W., Schaef H.Ju., 1997: Manmade massives and environmental protection. ­ Publishing House of Moscow State Mining University, Moscow. (na ruskom) Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. ­Pearson, San Francisko. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva. Kao i materijali iz predhodnih predavanja.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

1. Withgott J., Brennan Scott, 2006: Environment, the science behind stories. ­Pearson, San Francisko. (na engleskom) 2. Stadnickii, G. V., Rodionov, A. I. 1988: Ekologiia, - V. Sh., Moskva. (na ruskom) 3. Miljkovi M., 2000: Zastita radne i zivotne sredine. - Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd. 4. Ratajac R., Veselinovi D., Antonovi G., Boskovi B., Cvetkovi M., 2004: Ekologija i zastita zivotne sredine. Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd. 5. Savi I, Terezija V., 2002: Ekologija i zastita zivotne sredine, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd. 6. Galperin A. M., Forster W., Schaef H.Ju., 1997: Man-made massives and environmental protection. ­ Publishing House of Moscow State Mining University, Moscow. (na ruskom)

2

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

ZAGADJIVANJE ZEMLJISTA

Zemljiste predstavlja polifazni sistem koji se sastoji od cvrste, tecne i gasovite faze i zivih organizama. Zemljiste ili tlo predstavlja posebnu prirodnu tvorevinu koja obuhvata cvrst povrsinski sloj Zemlje, karakteristican za biosferu. Nastaje kao rezultat dejstva klimatskih (temperature, vode, vetra) i drugih fizickih faktora i zivih organizama na geolosku podlogu Zemlje. Od zivih organizama u procesu stvaranja zemljista narocito su znacajni biljni organizmi, mikroorganizmi kao i zivotinje.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Cvrstu fazu cine mnogi minerali, tecnu ­ voda sa rastvorenim razlilcitim materijalima, gasovitu ­ vazduh sa svojim sastojcima, dok zive organizme predstavljaju mikroorganizmi, kao isvi drugi organizmi. Od pojave coveka na zemlji pa do danasnjih dana zemljiste je bilo, a sigurno e i ostati, osnovni resurs proizvodnje hrane. Zemljiste je i uslov opstanka ne samo coveka ve i mnogih drugih organizama na Zemlji. Izmeu njega i drugih zivotnih sfera postoji dinamicna ravnoteza, koja stvara uslove za opstanak zivog sveta.

Dr Rudolf Tomanec

3

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Smatra se da zemljiste, zajedno sa vodom i vazduhom spada u obnovljive prirodne resurse. Meutim, s obzirom na ogranicenu ukupnu kolicinu i izuzetno spor proces nastajanja, kao i neprekidno zagaivanje i neracionalno korisenje od strane coveka, zemljiste ipak treba smatrati ogranicenim, odnosno neobnovljivim prirodnim bogatstvom. Ukoliko se zemljiste racionalno iskorisava i pri tom se podstice njegovo prirodno obnavljanje ono moze biti obnovljivi resurs. Jednom unisteno, obnavlja se sporo, tokom geoloskih epoha, te se moze smatrati potpuno izgubljenim i neobnovljivim. Proces gubljenja zemljista tece sporo, a posledice se najcese manifestuju posle niza godina, kada vise i nema uslova za revitalizaciju ovakvih povrsina. Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Prirodni uslovi obrazovanja zemljista su veoma slozeni, cime se moze objasniti veliki broj razlicitih tipova na relativno malom geografskom prostoru. Sva zemljista obrazovana su pod uticajem prirodnih cinilaca, a to su reljef, geoloski (petrografski) sastav terena, klima, vegetacija, hidrografija sa hidrologijom, vreme ali i uticaj coveka ­ antropogeni faktor.

Dr Rudolf Tomanec

4

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

RELJEF GEOLOSKA GRAA KLIMA i VEGETACIJA HIDROGEOLOGIJA VREME COVEK je u poslednje vreme postao dominantan cinilac promena i stvaranja zemljista.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Dr Rudolf Tomanec

5

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Dr Rudolf Tomanec

6

Erozija

Transport

Raspadanje

Odlaganje

Sedimentne stene Krecnjaci, pescari, laporci, gline

Magmatske stene Graniti, serpentiniti, bazalti Pritisak, toplota

Temperatura, pritisak,

Magma

(rastop)

Pretapanje

Metamorfne stene Skriljci,

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Pozitivan uticaj coveka je kada stiti zemljiste od erozije, odvodnjava terene mocvarnog tla, navodnjava susna zemljista, ozelenjava pustinje, koriguje kisela zemljista, uvodi nove agrotehnicke mere itd. Zbog pozitivnog uticaja coveka u klasifikaciju su uvedena takozvana antropogena zemljista.

Dr Rudolf Tomanec

7

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Negativno dejstvo coveka na zemljste ispoljava se kada se podstice erozija na nestabilnim kosinama, kada se izazivaju klizista, kada se izaziva zaslanjivanje zemljista, neadekvatno koriste vestacka ubriva itd. Posebno se istice narusavanje ravnoteze i unistavanje zemljista rudarskom delatnosu ­ veliki povrsinski kopovi, jalovista, raskrivke, pepelista, sljacista, ispustanje otpadnih voda u vodotokove, ispustanje kiselih rudnickih voda, izgradnja puteva, hidroakumulacija i sirenjem gradova. Ovakve pojave su klasifikovane pod nazivom tehnogena zemljista.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Raspadanje granita pod dejstvom atmosferilija (odozgo), kao pod dejstvom hidrotermalnih fluida (odozdo).

Dr Rudolf Tomanec

8

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

PRIRODNI USLOVI STVARANJA ZEMLJISTA

Rezultat raspadanja stena pod dejstvom hemijskog i mehanickog delovanja ­ erozijom. Zaostali erodovani delovi

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

0 horizont

A horizont E horizont

B horizont C horizont R horizont

Humusni pokrivac

Dr Rudolf Tomanec

9

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd Tropske kisne sume

Tropske sume

Savane

Sume umerenog pojasa Cetinari Tundre

Pasnjaci Pustinje

Toplo Vlazno Temperatura

Padavine

Hladno

Suvo

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Visokogorski cetinari Pojas cetinara Nadmorska visina a

Listopadne sume

Zatravnjeni pojasevi

Pustinjski pojas

10

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Ilustracija razlicitih tipova tla nastalog raspadanjem razlicitog stenskog materijala u razlicitim klimatskim oblastima (lateritske kore raspadanja). Dr Rudolf Tomanec

Transport Erozija Raspadanje

Odlaganje

Sedimentne stene

Pescari, krecnjaci, gline

Ciklus

Temperatura, pritisak

Magmatske Stene Temperatura,

Graniti, vulkaniti, bazalti

Pritisak

Metamorfne stene

Skriljci, mermeri, Metamorfiti

Magma

(rastopi stena)

11

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

NACINI ZAGAIVANJA ZEMLJISTA Covek svojim aktivnostima neprekidno smanjuje ukupnu povrsinu zemljista. Ovo se narocito odnosi na poljoprivredno zemljiste koje postaje sve ugrozenije. Osnovne covekove aktivnosti koje najvise degradiraju tlo odnose se prvenstveno na sirenje gradova, izgradnju industrijskih kompleksa i saobraajnica, kao i deponovanje otpadnog materijala. Velike povrsine zemljista izlozene su intenzivnom procesu erozije. Erozija nastaje kao posledica sece suma, raznih graevinskih i hidrotehnickih zahvata itd. Sve vee korisenje hemijskih sredstava u poljoprivredi (ubriva, zastita bilja, deponovanje cvrstih otpadaka, raznosenje vetrom nestabilizovanog elektrofilterskog pepela, rasejavanje cestica prasine oko cementara) dovodi do znatnog zagaivanja poljoprivrednog zemljista.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

COVEK

DELATNOS COVEKA

ZIVOTINJE BILJKE VODA VAZDUH

TLO

Dr Rudolf Tomanec

12

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Prema vrstama narusavanja, i zagaivanja, ugrozena zemljista se dele na cetiri kategorije: ·jalovine, nastale eksploatacijom, preradom i korisenjem mineralnih sirovina ili industrijskih pogona; ·materijali iz industrijskih, otpadnih voda koji se kao nerastvorljiva komponenta talozi duz vodotokova, recnih terasa ili plavljenom zemljistu (otpadne vode flotacija, otpadne vode cisenja i susenja uglja, otpadne vode metalurske prerade itd.); ·urbano i industrijsko zemljiste koje vise ne sluzi poljoprivrednoj proizvodnji; ·aerosedimenti, cestice neorganskog i organskog porekla koje se rasejavaju vetrom i atmosferskim talozima.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

KONTAMINACIJA TLA

Dr Rudolf Tomanec

13

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Zemljista prema vrstama narusavanja i zagaivanja

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Zemljista prema vrstama narusavanja i zagaivanja

Dr Rudolf Tomanec

14

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Zemljista prema vrstama narusavanja i zagaivanja

Podzemna eksploatacija Raskrivka

Kisele rudnicke vode

Povrsinski kop

Erozija Izluzivanje uzrokuje poveanje kiselosti tla i stvaranje kiselih rudnickih voda

Kontaminacija podzemnih voda

Izluzivanje toksicnih i drugih elemenata rudarskom aktivnosu

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Posebno stetne zagaujue materije predstavljaju i teski metali, narocito olova, cinka, kadmijuma, zive, hroma, nikla i drugih. Mnogi teski metali se nalaze u tlu u obliku minerala. Njihovi katjoni vremenom dospevaju u okolno tlo, povrsinske i podzemne vode koje ih dalje rasejavaju i gde mogu biti toksicni za sve zive organizme. Drugi vazan izvor teskih metala su odreeni industrijski pogoni, poljoprivredna dobra, saobraajnice, tehnoloska postrojenja za preradu mineralnih sirovina i dr.

Dr Rudolf Tomanec

15

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Posebno stetne zagaujue materije predstavljaju i teski metali, narocito olova, cinka, kadmijuma, zive, hroma, nikla i drugih.

Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemijski element kadmijum olovo ziva arsen hrom nikl fluor bakar cink bor Maksimalno dozvoljena kolicina u mg/kg zemlje do 2 do 100 do 2 do 28 do100 do 50 do 300 do 100 do 300 do 50

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

ZAGADJIVANJE ZEMLJISTA OTPADNIM MATERIJALIMA Prema poreklu i sastavu mogu se podeliti na sledee kategorije:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Razgradivi otpadci organskog porekla, iz poljoprivredne proizvodnje; Sagorljivi organski otpadci koji nicu podlozni brzom raspadanju; Neorganski nesagorljivi otpadci; Ostaci spaljivanja sagorljivih materija; Kabasti otpad - predmeti; Ostaci precisavanja voda i gasova (mulj, talog, cvrsti otpadci); Cvrsti otpadci iz hemijske industrije; Otpadci pripreme, koncentracije, separacije i korisenja mineralnih sirovina (jalovina, pepeo, sljaka, ugljena prasina).

Dr Rudolf Tomanec

16

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

INDUSTRIJSKI OTPAD

U procesu industrijske proizvodnje nastaju znacajne kolicine i razlicite vrste otpadnih materijala zavisno od industrijske grane, sirovine koja se preradjuje i primenjene tehnologije. Pri korisenju energetskih sirovina, fosilnih goriva takoe nastaju znacajne kolicine otpada. Nacin deponovanja ovakvih industrijskih otpada zavisi od njegovih karakteristika - hemijskog sastava, agregatnog stanja, mogunosti razgradnje, kolicine ili sposobnosti reciklaze ­ kao sekundarnih sirovina.

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Intenzivnom urbanizacijom neprekidno se poveavaju kolicine otpadnih materija (covek dnevno produkuje od 0,5 do 1,8 kg otpadaka). Pri tom poseban problem predstavlja bezbedno deponovanje i obrada cvrstih otpadaka iz gradova. Iako postoje razliciti postupci deponovanja i unistavanja urbanog smea, nijedan od postojeih postupaka nije u celosti dovoljno efikasan.

Dr Rudolf Tomanec

17

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Papir Plastika Staklo Opasni otpad Biootpad Metali

Dr Rudolf Tomanec

18

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Organski Organski Neorganski Neorganski Sklon truljenju Sklon truljenju Sagoriv Sagoriv Inertan Inertan Reciklabilan Reciklabilan Opasan Opasan

Dr Rudolf Tomanec

19

Zastita zivotne sredine

Sastav komunalnog otpada

KOMPONENTE KOMUNALNOG OTPADA Otpad hrane Bastenski otpad Sanitarni otpad ubre domaih zivotinja Pepeo Vakum pakovanja Papir, karton Plastika Metali Staklo Keramika Ambalaza viseslojna Drvo Tekstil Inertni materijali Guma Koza Opasni kuni otpad Ostalo UKUPNO

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd stanovniku kg po stanovniku % po

godisnje 81.8 82.5 8.0 5.1 0.7 0.7 92 16.8 13.9 22.3 1.5 6.9 4.4 6.9 5.5 0.4 0.4 1.0 13.5 386 kg po stanovniku godisnje 100,00 godisnje 21,19 21,37 2,07 1,32 0,18 0,18 23,83 4,35 3,60 5,78 0,39 1,79 1,14 1,79 1,42 0,10 0,10 2,59 3,50

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Karakteristike komponenata komunalnog otpada Toplotna mo kJ/kg 13.490 9.300 7.560 26.980 16.050 15.350 19.538 0 0 0 11.235 Ugljenik u% 35 23 18 56 41 37 43 0 0 25 27.5 Isparlji vi sadrzaj u% 37 21 17 20 60 36 24 0 0 33 24.7 Neispralj ivi sadrzaj u % 44 33 23 65 44 39 66 100 100 33 50.9 Sadrzaj vlage u % 19 46 60 15 16 25 10 0 0 33 24.4 Komponenta komunalnog otpada Papir, karton Bio otpad Otpad hrane Plastika Drvo Tekstil Guma, koza Staklo Metali Miks Prosecna vrednost

Dr Rudolf Tomanec

20

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

OTPAD IZ URBANE SREDINE

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Dr Rudolf Tomanec

21

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Spaljivanje otpada (komunalnog)

Dr Rudolf Tomanec

Metalurgija

Priprema Separacija obogaivanje

Topionica

Ruda Sirovina Recillaza

Proizvodi

Povrsinski kop Rasejavanje u zivotnoj sredini

Otpadi

22

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Odlaganje tecnog otpada (muljevi) u dubinske busotine

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Odlaganje radioaktivnog otpada u stabilnim stenskim masama

Doprema radioaktivnog otpada u kanisterima Tehnoloska prerada

Planinski masiv

Sistem tunela

Dr Rudolf Tomanec

23

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Zemljista prema vrstama narusavanja i zagaivanja

Dr Rudolf Tomanec

24

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Rekultivacija tla

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Rekultivacija tla

Dr Rudolf Tomanec

25

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Rekultivacija tla

Dr Rudolf Tomanec

Zastita zivotne sredine

Inzenjerstvo zastite zivotne sredine Rudarsko-geoloski fakultet Univerziteta u Beogradu Ul. Djusina 7, Beograd

Dr Rudolf Tomanec

26

Information

Microsoft PowerPoint - PredZZS_4_zemlja

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

393888


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - POTKOR.DOC
Microsoft Word - Bulic&Redzic NM8.doc
Microsoft PowerPoint - PredZZS_5_voda
agenda.indd