Read kniha_Sadrokarton_zvladneme_sami.pdf text version

Vsetko, co ste chceli vedie o výstavbe zo sadrokartónu

Publikácia SADROKARTÓN ZVLÁDNEME SAMI vás prevedie výstavbou krok za krokom, od výberu a nákupu materiálu, cez montáz az po finálnu úpravu povrchu. Jednoducho, zrozumitene a za pomoci skoro tristo fotografií Vás naucí zmontova priecku, predstenu, podhad, suchú podlahu, vybudova obytné podkrovie ci nadcasovú kúpeu.

3,29

1 EUR = 30,1260 SKK

(99,00 Sk)

Pracovné postupy ­ Krok za krokom

Táto publikácia je urcená kazdému, kto má sikovné ruky, hlavu plnú plánov na stavebné úpravy svojho bývania a chu nieco nové vybudova z moderného a spoahlivého stavebného materiálu ­ sadrokartónu. To, ze ste si vybrali pre svoje stavebné úpravy sadrokartón, je vsadenie na správneho koa. I ke je sadrokartón pomerne mladým materiálom ­ vynájdený bol na sklonku 19. storocia ­ rýchlo získal obubu a v súcasnosti sa bez neho nezaobíde ziadna moderná stavba. Zo sadrokartónu ahko a rýchlo spravíte priecku, predsadenú stenu, podhad alebo suchú podlahu ci vybudujete obytné podkrovie alebo vysnenú novú kúpelu. Publikáciu SADROKARTÓN ZVLÁDNEME SAMI zostavili najpovolanejsí z povolaných. Skúsený tím

odborníkov spolocnosti Rigips ­ svetovej jednotky vo výrobe sadrokartónu. Spolocnosti, ktorá má v Slovenskej Republike uz dvanásrocnú tradíciu. Vaka príslusnosti k nadnárodnému koncernu Saint-Gobain vyuzíva spolocnos Rigips know-how z celého sveta a vo svojich závodoch po celom svete vyrába sadrokartónové dosky spickovej kvality.

Z obsahu vyberáme:

Sortiment Rigips a jeho pouzitie (spracovanie a pripevovanie dosiek, tmelenie a tmely, tmelenie priecnych a pozdznych puklín, pripevovanie elektroinstalacných krabíc, oprava poskodeného povrchu sadrokartónových dosiek...) Pripevovanie predmetov na steny (typy pripevovacích prostriedkov a ich nosnos) Akustika ­ ticho menom Rigips (ako sa chráni pred hlukom, zásady montáze zvukovo - izolacných konstrukcií...) Priecky (montáz priecok, zárubne v prieckach, vzájomné pripojenie priecok ...) Podhady (poFormát: A4 Pocet strán: 92 Cena: 3,29 EUR ( 99,00 Sk) s DPH

stup montáze podhadu Rigips priamo montovaného na strop, postup montáze závesného podhadu Rigips na krízovom roste...) Podkrovie (stresná skladba, parozábrana a tepelná izolácia, oplástenie sikmých a vodorovných plôch podkrovia, montáz zvislej predsadenej steny na CD profily v podkroví, priecky Rigips v podkroví, oplástenie stresného okna, styk sikmých plôch v podkroví...) Suché podlahy Rigidur (postup pokládky suchých podláh Rigidur, podlahové krytiny...) Predsadené steny a obklady konstrukcií (montáz spriahnutých predsadených stien, montáz vone stojacich predsadených stien, obklad stien ­ tzv. ,,Suchá omietka", lepenie obkladu stien...) Sadrové omietky a maliarske stierky (zhodnotenie a príprava podkladu, príprava zmesi, nanásanie sadrových omietok a stierok Rimano, oprava ostenia okna...) Kúpea (staré kúpene, postup montáze novej kúpene, instalacné rozvody, povrchové úpravy v kúpeni...) Spotreby materiálov (orientacné spotreby materiálu na 1 m2 ...).

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia RIGIPS Stará Vajnorská 139 831 04 Bratislava tel.: +421 33 55 14 374 fax: +421 33 55 36 744 www.rigips.sk

GYPROC

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

319964