Read skripta-lekcija_12(mitp).pdf text version

MEHANICKA SVOJSTVA MATERIJALA Naprezanje

Deformacija

Modul elasticnosti

Osnovna mehanicka svojstva materijala

- granica razvlacenja - modul elasticnosti - lomna zilavost (udarna radnja loma) - tvrdoa

Staticki vlacni pokus

- elasticno i plasticno ponasanje materijala u uvjetima jednoosnog statickog vlacnog naprezanja - standardni pokusni uzorak:

F L0

d0

F

L0 = 5.65 S 0 = 5d 0

L0 = 11.3 S0 = 10d 0

2 d0 S0 = 4 S0 = a b

- pokusni uzorak kruznog poprecnog presjeka - pokusni uzorak cetvrtastog p.p.

- kidalica ­ kontinuirano vlacno optereenje pokusnog uzorka do loma - mjeri se odnos sila - produljenje dijagram ''sila (F) ­ produljenje (L)''

F, N Fm Fk Fe

Lu

L, mm

Fe - sila razvlacenja ili tecenja Fm - maksimalna sila Fk - konacna sila pri kojoj dolazi do loma L0 - pocetna mjerna duljina pokusnog uzorka Lu - konacna mjerna duljina Lu - produljenje nakon kidanja Lu = Lu ­ L0, mm

5

- dijagram ''sila ­ produljenje'' dijagram ''naprezanje ­ deformacija'' - konvencionalni dijagram ­ e

konv, N/mm 2

Rm Rk Reh Rel

- konvencionalno naprezanje: F konv = , N / mm2 S0 - relativno produljenje (inzenjerska deformacija): L e= L0

e

Vlacna cvrstoa, Rm - naprezanje kod maksimalne sile F Rm = m , N / mm 2 S0 Konacno naprezanje, Rk - naprezanje kod kojeg dolazi do loma F Rk = k , N / mm2 S0 Istezljivost materijala, A L - L0 A= u 100% L0

Kontrakcija, Z S - Su Z= 0 100% S0 Su - povrsina p.p. na mjestu loma

6

Ispitivanje udarne radnje loma

- ponasanje materijala u uvjetima udarnog optereenja - Charpyjev bat - standardni pokusni uzorak cetvrtastog poprecnog presjeka s utorom => viseosno stanje naprezanja u korijenu utora - vrijednost udarne radnje loma pokazuje da li e se materijal ponasati zilavo ili krhko u uvjetima udarnog optereenja - vrijednosti udarne radnje loma utvrene pokusnim uzorcima razlicitih utora mogu se samo kvalitativno usporeivati (ne mogu se izravno koristiti u proracunima sigurnosti konstrukcija) - udarna radnja loma je energija potrebna da se Charpyjevim batom jednim udarcem prelomi pokusni uzorak ili da se kod vrlo zilavih materijala pokusni uzorak pri udaru bata savije, nakon cega proe kroz otvor izmeu oslonaca

U = m g ( h1 - h2 ) = m g r (cos 2 - cos 1 ), J ( Nm )

r

1

2

- pokusni uzorci:

8±0,06 10±0,1

45°

h1

h2

r - duljina klatna, r = 820 mm m - masa bata, m = 20 kg h1 - pocetna visina bata, m h2 - visina bata nakon udarca, m

ISO-V pokusni uzorak - udarna radnja loma za ISO-V uzorak izrazava se s KV = U

r=0,25 27,5±0,42 55±0,6

8

Ispitivanje tvrdoe materijala

- tvrdoa = otpornost materijala prema prodiranju drugog, znatnije tvreg tijela - tvrdoa ­ u korelaciji s drugim mehanickim svojstvima - tvrdomjer - osnovni princip mjerenja: mjerenje velicine ili dubine otiska

1. BRINELLOVA METODA - utiskivac: kuglica od zakaljenog celika (rjee od tvrdog metala) - mjera tvrdoe: HB F 0.102 HB = F S S = D h , mm 2

D

HB =

D D - D2 - d 2

F - primjenjena sila, N D - promjer kuglice, mm d S - povrsina otiska (kalote), mm2 h - dubina otiska, mm d - promjer otiska, mm - primjenjuje se za ispitivanje tvrdoe meksih materijala

2. VICKERSOVA METODA - utiskivac: dijamantni siljak oblika cetverostrane piramide (s kutem 136 °) - mjera tvrdoe: HV F 0.102 F 0.189 F HV = = S d2 d + d2 d= 1 2 F - primjenjena sila, N S - povrsina otiska, mm2 d1, d2 - dijagonale otiska, mm

h

(

F 0.204

)

d1

- primjenjuje se za ispitivanje tvrdoe meksih i tvrih materijala (metoda je preciznija od Brinellove metode)

19

d2

3. ROCKWELLOVA METODA Ispitivanje po C metodi: - mjera tvrdoe: HRC

F

h

HRC = 100 ­ 500 h h - dubina otiska, mm

h1 (uz F0)

metoda mjera tvrdoe oblik utiskivaca materijal utiskivaca F0 (pocetna), N F1(glavna), N Fu(ukupna), N utvrivanje tvrdoe - podrucje primjene: HRC = 20...70 HRB = 35...100

h3 (uz F0)

h

C HRC stozac s kutem 120° dijamant 1373 1471 100 ­ 500 h

h2 (uz Fu)

B HRB kuglica promjera 1.5875 mm kaljeni celik 98 882 980 130 ­ 500 h

- za tvre materijale (npr. kaljeni celik) - za mekse materijale (npr. normalizirani celici, Culegure)

20

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320959